Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Proiecte Europene

buton proiecte europene

EU4Business

eu4business

Iaz Batal

banner iazbatal fazare

Protecția consumatorilor

InfoCons

Serviciul de urgență 112

112 logo

Calendarul evenimentelor

<<  Februarie 2023  >>
 Lu  Ma  Mi  Jo  Vi  Sâ  Du 
    1  2  3  4  5
  6  7  8  9101112
13141516171819
20212223242526
2728     
Urmatoarele evenimente:

No current events.

Bilete online

buton teatrul national

Salvați copiii

salvati-copiii-logo

Autoritatea Națională Turism

banner aut nat.fw

SIS II

sis2 

Wikipedia:

wikipedia
Concurs pentru ocuparea unor posturi si acte necesare pentru inscriere


 

MUNICIPIUL TÎRGU-MUREŞ

organizează concurs pentru ocuparea unui post de asistent medical generalist, pe perioadă determinată, la Cabinete şcolare din cadrul Direcţiei şcoli

 

 

Condiţii generale de participare la concurs:

a)să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România

b)să cunoscă limba română, scris şi vorbit

c)să aibă vârsta minimă de 18 ani împliniţi

d)să aibă capacitate deplină de exerciţiu

e)să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate

f)să îndeplinească condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs

g)să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea

Condiţii specifice:

-          studii medii sanitare sau studii postliceale sanitare

-          vechime în specialitate minim 1 an

Proba scrisă va avea loc la sediul Municipiului Tîrgu Mureş, P-ţa Victoriei, nr.3, Tîrgu-Mureş, în data de 3 martie 2014, ora 10.

Dosarele de concurs se vor depune până la data de 31 ianuarie 2014, ora 12, la camera 87 şi vor conţine următoarele acte:

a)cerere de înscriere la concurs

b)copia actului de identitate

c)copiile documentelor care sã ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestã efectuarea unor specializă

d)copia carnetului de muncã, conformã cu originalul, sau adeverinţă care sã ateste vechimea în specialitatea studiilor;

e)cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere cã nu are antecedente penale

f)adeverinţă medicalã care sã ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie

g)curriculum vitae

h)copie după livretul militar ( dacă este cazul)

i)alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Direcţia comunicare, proiecte cu finanţare internaţională şi resurse umane, camera 39, telefon 0365-801866, între orele 8-14.

______________________

Actele prevăzute vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului

Primar

dr.Dorin Florea

 

 

BIBLIOGRAFIE

 

pentru ocuparea unor posturi vacante de asistent medical generalist la Cabinete şcolare din cadrul Direcţiei şcoli

 

1.Constituţia României publicată în M.O. nr. 767 din 31 octombrie 2003;

2.Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată în M.O. nr. 123 din 20 februarie 2007;

3.Legea nr. 477/ 2004 publicată în M.O. nr. 1105 din 26 noiembrie 2004- Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile si instituţiile publice;

4.Ordinul MSP nr.653/2001 privind asistenţa medicală a preşcolarilor, elevilor şi studenţilor;

5.Ordinul nr.5298/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi particulare, publicat în M.O. nr.25/2012;

6.Nursing – Tehnici de evaluare şi îngrijiri acordate de asistenţi medicali – sub redacţia Lucreţia Titircă, Editura Viaţa Medicală Românească;

7.Ghid de nursing – sub redacţia Lucreţia Titircă, Editura Viaţa Medicală Românească;

8.Urgenţele medico-chirurgicale (Sinteze) - Lucreţia Titircă;

9.Ordinul MSP nr.219/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale;

10.Normă de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor din 18.10.1995, publicat în M.O. Partea I nr.59 bis din 220.03.1996;

11.Ordinul MSP nr.1563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate preşcolarilor şi şcolarilor şi a principiilor care stau la baza unei alimentaţii sănătoase pentru copii şi adolescenţi;

12.Puericultură şi pediatrie, Trifan N.Nicolae, Editura medicală.

 

 

 

 

Primar

dr.Dorin Florea

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
buton MOL

Grafic lunar colectare deseuri

buton program multianual sustinere familii

dastgmures ro
buton dfltgm
buton prog sitpf

Covid-19

buton masuri covid19

Noutăți

BP
buton birou unic
buton parcare
buton prog acte identitate online
buton prog casatorii online2
buton prog transc online2
buton recomandari sezon estival
buton harta targu mures
buton program transport local

Posturi vacante

buton posturi vacante

Proiecte. Strategii

Banner planificare strategica
Banner SIPOCA
Banner POCA
BannerMyCity - RO3
Concurs AMSP3
buton strategia smart city
buton plan mobilitate urbana
buton sidu
buton calea verde
buton paed
buton gal
buton orasul eco
buton plan urbanistic general
buton puzcp
buton atelier urban peisagistica
buton proiectele orasului
buton digital mures
buton cetatea medievala

Secțiune RUTI conform SNA

banner anticor.fw 

Rețele sociale

FacebookTwitterYoutube

Vizitatori

Azi:10
Ieri:679
Săptămânal:8902
Lunar:4837
Toate4467265