Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Proiecte Europene

buton proiecte europene

Proiecte PNRR

buton pnrr

POIM 2014 - 2020

buton poim

EU4Business

eu4business

Iaz Batal

banner iazbatal fazare

Protecția consumatorilor

InfoCons

Serviciul de urgență 112

112 logo

Ziua informării preventive

ziua inform preventive

fiipregatit.ro

fiipregatit.ro

Calendarul evenimentelor

<<  Mai 2024  >>
 Lu  Ma  Mi  Jo  Vi  Sâ  Du 
    1  2  3  4  5
  6  7  8  9101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Urmatoarele evenimente:

No current events.

Bilete online

buton teatrul national

Salvați copiii

salvati-copiii-logo

Autoritatea Națională Turism

banner aut nat.fw

SIS II

sis2 

Wikipedia:

wikipedia


SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR TÂRGU MUREȘ

Director executiv: CLAUDIA TRIF
Date de Contact:

Adresa Str. Calaraşilor nr. 26-28, etajul 1, camera nr. 7
Telefon 0265/250391
Fax 0265/250391
e-mail Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

pozitionare pe harta <- click aici

Audiente:

MARŢI   ( la Serviciul de Stare Civilă) 10,00 - 12,00
JOI       ( la Serviciul de Evidenţă a Persoanelor)   10,00 - 12,00

 

SERVICIUL DE EVIDENTĂ A PERSOANELOR

PRIMIRI DOCUMENTE:

 LUNI 8,00 - 15,00
 MARȚI 8,00 - 15,00
 MIERCURI 8,00 - 15,00
 JOI 8,00 - 18,00
 VINERI 8,00 - 12,00

INFORMAŢII ŞI ELIBERĂRI ACTE DE IDENTITATE:

 LUNI  8,00 - 16,00
 MARȚI  8,00 - 16,00
 MIERCURI  8,00 - 16,00
 JOI  8,00 - 18,00
 VINERI  8,00 - 16,00

 

SERVICIUL STARE CIVILĂ

Șef serviciu: VASILE COVACIU
Date de Contact:

Adresa Piaţa Victoriei nr. 3, parter, camera nr. 19
Telefon 0265/268330, interior: 193
Fax 0365/807868
e-mail Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

PROGRAM CU PUBLICUL

 LUNI  8,00 - 15,00
 MARȚI  8,00 - 15,00
 MIERCURI  8,00 - 15,00
 JOI  8,00 - 18,00
 VINERI  8,00 - 15,00

PROGRAM SPECIAL - OFICIERE CĂSĂTORII

 SÂMBĂTĂ  10,00 - 15,00
 DUMINICĂ  10,00 - 13,00

PROGRAM SPECIAL - ÎNREGISTRARE DECESE

 SÂMBĂTĂ  09,00 - 12,00
 DUMINICĂ  09,00 - 11,00

TRANSCRIERE ACTE STARE CIVILĂ PRIVIND CETĂȚENII CARE AU REDOBÂNDIT / ACORDAT CETĂȚENIA ROMÂNĂ ÎN TEMEIUL ART.10 și 11 DIN LEGEA NR.21/1991 REPUBLICATĂ, doar ONLINE

JOI  09,00 - 12,20

Acte necesare si Fomulare tipizate <- click aici

Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Tg-Mures s-a înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tg-Mures nr. 4/2005, în temeiul art. 1, alin. 1 din O.G. nr. 84/2001 privind infiinţarea, organizarea si funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor cu completările şi modificările ulterioare, prin reorganizarea compartimentului de stare civila din cadrul aparatului propriu al Municipiului Tg-Mures şi a formaţiuni locale de evidenţă a populaţiei din structura Ministerului Administraţiei si Internelor.

Scopul  Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Tîrgu-Mureş este acela de a exercita competenţele ce îi sunt date prin lege pentru punerea în aplicare a prevederilor actelor normative care reglementează activitatea de evidenţă a persoanelor.

Activitatea acestui serviciu public se desfăşoară în interesul legitim al persoanei şi al comunităţii, în sprijinul instituţiilor şi autorităţilor statului, pe baza şi în executarea legii.

Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Tîrgu-Mureş are în componenţă:

             - Serviciul de Evidenţă a Persoanelor

             - Serviciul de Stare Civilă

Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Tîrgu-Mureş are atribuţii pe linie de:

             - evidenţă a persoanelor şi eliberare a actelor de identitate;

             - stare civilă;

             - informatică;

             - secretariat, arhivă şi relaţii publice.

Atribuţiile principale ale Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Tîrgu-Mureş, sunt următoarele:

             - întocmeşte, ţine evidenţa şi eliberează, certificatele de stare civilă şi cărţi de identitate;

            - înregistrează actele şi faptele de stare civilă, precum şi menţiunile şi modificările intervenite în statutul civil, în domiciliul şi reşedinţa persoanei, în condiţiile legii;

            - întocmeşte şi păstrează registrele de stare civilă, în condiţiile legii;

            - la solicitarea instanţelor, efectuează verificări cu privire la anularea, completarea, ori modificarea actelor de stare civilă, declararea dispariţiei sau a morţii pe cale judecătorească şi înregistrarea tardivă a naşterii;

            - primeşte cererile de înscriere de menţiuni cu privire la modificările intervenite în străinătate, în statutul civil al persoanei, determinate de divorţ, adopţie, schimbare de nume şi/ sau prenume, precum şi documentele ce susţin cererile respective, pe care le înaintează D.E.P.A.B.D., în vederea avizării înscrierii menţiunilor corespunzătoare sau, după caz, a emiterii aprobării;

             - primeşte cererile de rectificare a actelor de stare civilă şi efectuează verificări pentru stabilirea cu exactitate a erorilor depistate în cuprinsul actelor de stare civilă sau a menţiunilor înscrise pe acestea, întocmeşte documentaţia şi referatul cu propuneri de aprobare sau respingere şi le înaintează D.J.E.P., pentru aviz prealabil, în vederea emiterii dispoziţiei de aprobare/ respingere de rectificare de către primarul unităţii administrative-teritoriale;

            -  întocmeşte, completează, rectifică, anulează sau reconstituie actele de stare civilă, şi orice menţiuni efectuate pe actele de stare civilă, în condiţiile legii;

            - înscrie sau transcrie actele de stare civilă ale cetăţenilor români întocmite de autorităţile străine în Registrele de stare civilă române în condiţiile legii;

            - furnizează, în cadrul Sistemului naţional informatic de evidenţă a populaţiei, date necesare pentru actualizarea Registrului naţional de evidenţa a persoanelor;

            - furnizează, în condiţiile legii, la solicitarea autorităţilor şi instituţiilor publice centrale, judeţe şi locale, agenţilor economici şi a cetăţenilor, datele de identificare şi de adresă ale persoanei;

             - actualizează, utilizează şi valorifică Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor, care conţine datele de identificare şi adresele cetăţenilor care au domiciliul în raza de competenţă teritorială;

             - constată contravenţii şi aplică sancţiuni, în condiţiile legii;

            - primeşte cererile si documentele necesare   în vederea eliberării cărţilor de identitate şi a vizelor de reşedinţă;

            - ţine registrele de evidenţă, pentru fiecare categorie de documente eliberate;

            - îndeplineşte şi alte atribuţii specifice activităţii de evidenţă a persoanelor, stabilite prin reglementările legale în materie.

 

BAZA LEGALĂ

1. ACTE NORMATIVE SPECIFICE

- Ordonanţa de Urgenta a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul, reşedinţa si actele de identitate ale cetăţenilor romani, aprobata cu modificări si completări prin Legea nr. 290/2005 cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 1375/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitara a dispoziţiilor legale privind evidenta, domiciliul, reşedinţa si actele de identitate ale cetăţenilor romani;

 - Ordonanţa Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea si funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, aprobata cu modificări si completări prin Legea nr. 372/2002, cu modificările si completările ulterioare;

 - Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila, republicata cu modificările ulterioare;

- Metodologia nr. 1/1997 pentru aplicarea unitară a dispoziţiilor Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila;

- Legea nr. 243/2009 pentru modificarea si completarea O.U.G. nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul, reşedinţa si actele de identitate ale cetăţenilor romani, pentru modificarea O.G. nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea si funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, precum si pentru modificarea si completarea O.G. nr. 41/2003 privind dobândirea si schimbarea pe cale administrativa a numelor persoanelor fizice;

 - Hotărârea Guvernului nr. 1723/2004 privind aprobarea Programului de masuri pentru combaterea birocraţiei in activitatea de relaţii cu publicul, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 839/2006 privind forma si conţinutul actelor de identitate, ale autocolantului privind stabilirea reşedinţei si ale cărţii de imobil, cu modificările si completările ulterioare;

- Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările si completările ulterioare;

- H.G. nr. 1309/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul 2013

- Ordonanţa Guvernului nr. 41 /2003 privind dobândirea si schimbarea pe cale administrativa a numelor persoanelor fizice, prin Legea nr. 323/2003, cu modificările si completările ulterioare;

- Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor romani in străinătate, cu modificările si completările ulterioare;

- Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulaţie a acestor date, cu modificările si completările ulterioare;

- Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările si completările ulterioare;

- H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normei metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;

- Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată, cu modificări şi completări prin Legea nr. 233/2002;

- H.G. nr. 495/1997 privind conţinutul eliberarea şi actualizarea livretului de familie

- Ordonanţa de Urgenţă nr. 82/2012, pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind evidenţa persoanelor, actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi actele de rezidenţă ale cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European rezidenţi în România, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 21/1991 republicată privind cetăţenia română;

- Legea nr. 65/2012 pentru aderarea României la Convenţia nr. 16 a Comisiei Internaţionale de Stare Civilă referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă semnată la Viena la 8 septembrie 1976;

- H.G nr. 727/2013 privind aprobarea Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor Convenţiei nr. 16 a Comisiei Internaţionale de Stare Civilă referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă, semnată la Viena la 8 septembrie 1976;

2. ACTE NORMATIVE CARE CONŢIN REGLEMENTĂRI INCIDENTE

-       Codul de procedură civilă;

-       Codul fiscal

-       Codul penal al României

-       Legea 215/2001 Legea administraţiei publice locale

-       Legea 7 din 2004 privind codul de conduită al funcţionarilor publici

-       Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare

-       O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare

-       O.G. nr. 33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor către autorităţile publice centrale şi locale

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com


Inapoi

Alegeri2024

buton MOL

buton program transport local

buton program multianual sustinere familii

Grafic lunar colectare deseuri

buton spclep
buton weekend ro
seretirgumures
dastgmures ro
buton dfltgm
buton prog sitpf

Noutăți

BP
buton birou unic
buton parcare
buton prog acte identitate online
buton prog casatorii online2
buton prog transc online2
buton recomandari sezon estival
buton harta targu mures

Posturi vacante

buton posturi vacante

Proiecte. Strategii

Banner planificare strategica
Banner SIPOCA
Banner POCA
buton strategia smart city
buton plan mobilitate urbana
buton sidu
buton calea verde
buton paed
buton gal
buton orasul eco
buton plan urbanistic general
buton puzcp
Concurs CIPS ro 180
Banner PtaCuzaVodaRO 180
BannerMyCity - RO3
Concurs AMSP3
buton atelier urban peisagistica
buton proiectele orasului
buton digital mures
buton cetatea medievala

Secțiune RUTI conform SNA

banner anticor.fw 

Rețele sociale

FacebookTwitterYoutube

Vizitatori

Azi:137
Ieri:1213
Săptămânal:9926
Lunar:21719
Toate5092848