Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Proiecte Europene

buton proiecte europene

Proiecte PNRR

buton pnrr

POIM 2014 - 2020

buton poim

EU4Business

eu4business

Iaz Batal

banner iazbatal fazare

Protecția consumatorilor

InfoCons

Serviciul de urgență 112

112 logo

Ziua informării preventive

ziua inform preventive

fiipregatit.ro

fiipregatit.ro

Calendarul evenimentelor

<<  Iunie 2024  >>
 Lu  Ma  Mi  Jo  Vi  Sâ  Du 
       1  2
  3  4  5  6  7  8  9
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Urmatoarele evenimente:

No current events.

Bilete online

buton teatrul national

Salvați copiii

salvati-copiii-logo

Autoritatea Națională Turism

banner aut nat.fw

SIS II

sis2 

Wikipedia:

wikipedia


 

 

C O N V O C A T O R

 

În conformitate cu Dispoziţia Primarului nr. 2.978 din data de 21 noiembrie 2013, se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului local municipal Tîrgu Mureş, care va avea loc joi, 28 noiembrie 2013, orele 14ºº, la sediul Municipiului Tîrgu Mureş din Piaţa Victoriei, nr. 3, sala 45, cu următoarea,

 

O R D I N E   D E   Z I :

 

 1.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2014.

 2.Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2014.

 3.Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor speciale pentru anul 2014.

 4.Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului unor taxe pentru eliberarea, completarea şi modificarea avizelor de funcţionare pentru desfăşurarea unor activităţi economice şi a autorizaţiilor de funcţionare pentru unităţi  de alimentaţie publică pentru anul 2014.

 5.Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului taxelor locale pentru emiterea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor în anul fiscal 2014, aferente activităţii Direcţiei Arhitect Şef.

 6.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului unor taxe speciale ce vor fi percepute de direcţia ”Arhitect Şef” pentru anul 2014.

 7.Proiect de hotărâre privindaprobarea contravalorii serviciilor prestate, de către Serviciul public – Administraţia domeniului public, pentru anul 2014.

 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea contravalorii serviciilor prestate de Direcţia Tehnică pe anul 2014.

 9. Proiect de hotărâre privind stabilirea contravalorii serviciilor prestate de către Serviciul Fond Funciar şi Registrul Agricol pe anul 2014.

10.Proiect de hotărâre privind contravaloarea serviciilor prestate pe anul 2014, de către Serviciul Stare Civilă.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea contravalorii serviciilor prestate pentru anul 2014 pentru Complexul de Agrement şi Sport “Mureşul” şi Bazinul Acoperit Piscina “ ing.Mircea Birău”.

12. Proiect de hotărâre privind contravaloarea serviciilor prestate de către Serviciul Public de Utilităţi Municipale pentru anul 2014.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelurilor unor taxele speciale şi amenzi pe anul 2014, percepute prin Administraţia Serelor, Parcurilor şi Zonelor Verzi.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor speciale pe anul 2014, percepute de Administraţia Grădinii Zoologice şi a Platoului Corneşti.

15.Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor necesare realizării investiţiei ,,Achiziţionare de containere subterane pentru depozitarea gunoiului menajer şi reciclabil”.

16.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Unităţii Administrativ Teritoriale - Municipiul Tîrgu Mureş pentru anul 2013.

17.Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului Unităţii Administrativ Teritoriale - Municipiul Tîrgu Mureş pe trimestrul III 2013.

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unor facilităţi fiscale pentru proprietarii de imobile care au executat lucrări de intervenţie pe cheltuială proprie pentru creşterea performanţei energetice ori pentru creşterea calităţii arhitectural-ambientale.

19. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către S.C. Romur S.A. a terenului în suprafaţă de 100 mp aparţinând Municipiului Tîrgu Mureş.

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurii de acordare a unor scutiri de plată a impozitelor şi a schemei de ajutor de minimis pentru atragerea investiţiilor şi susţinerea dezvoltării economice a Municipiului Tîrgu Mureş.

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului minim de pornire la licitaţie, a masei lemnoase ce urmează a fi recoltată în anul 2014, din fondul forestier proprietate a Municipiului Tîrgu Mureş.

22. Proiect de hotărâre privindaprobarea amplasării statuii regelui dac Decebal.

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism ”Plan Urbanistic Zonal - reconformare zonă şi parcelare teren, stabilire reglementări privind organizarea reţelei stradale, infrastructurii edilitare şi construirea de locuinţe unifamiliale, str. Viile 1Mai, f.nr.” cu regulamentul local de urbanism aferent, proprietari - beneficiari: Molnar Aron Gabor- S.C. ”Aramis” S.R.L., Muntean Marius Bogdan şi Muntean Diana Ionela.

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul “Reabilitare şi mansardare la Grădiniţa cu program prelungit nr. 16”.

25. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local municipal nr. 83/27.03.2008 referitoare la trecerea unor mijloace fixe aparţinând domeniului public al Municipiului Tîrgu Mureş în domeniul privat al acestuia, scoaterea din funcţiune, casarea şi demolarea acestora.

26. Proiect de hotărâre privind cuprinderea în Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare încheiat cu operatorul S.C. Compania Aquaserv S.A. Tîrgu Mureş a cheltuielilor indirecte repartizate pe mijloacele fixe realizate prin lucrările de investiţie aferente programului ISPA: ”Extindere reţele de canalizare şi îmbunătăţiri aduse managementului apelor pluviale în Tîrgu Mureş” şi „Reabilitarea Staţiei de tratare a apei potabile Tîrgu Mureş.

27. Proiect de hotărâre privind unele măsuri în reglementarea situaţiei juridice a imobilului situat pe B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 40 - 42, aflat în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş.

28. Proiect de hotărâre privind unele măsuri în reglementarea situaţiei juridice a imobilului situat pe str. Negoiului, aflat în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş.

29. Proiect de hotărâre privind unele măsuri în reglementarea situaţiei juridice a imobilului situat pe str. Berlin, nr. 3, aflat în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş.

30. Proiect de hotărâre privind unele măsuri în reglementarea situaţiei juridice a imobilului situat pe str. Berlin, nr. 5 şi nr. 7, aflat în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş.

31. Proiect de hotărâre privind unele măsuri în reglementarea situaţiei juridice a imobilului situat pe str. Berlin, nr. 9, aflat în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş.

32. Proiect de hotărâre privind unele măsuri în reglementarea situaţiei juridice a imobilului situat pe B-dul Pandurilor, nr. 48, aflat în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş.

33. Proiect de hotărâre privind unele măsuri în reglementarea situaţiei juridice a imobilului situat pe B-dul Pandurilor, nr. 56, aflat în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş.

34. Proiect de hotărâre privind unele măsuri în reglementarea situaţiei juridice a imobilului situat pe str. Predeal aflat în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş.

35. Proiect de hotărâre privind unele măsuri în reglementarea situaţiei juridice a imobilului situat pe str. Suceava, aflat în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş.

36. Proiect de hotărâre privind unele măsuri în reglementarea înscrierii provizorii în cartea funciară a unor suprafeţe de teren aflate în patrimoniul Municipiului Tîrgu Mureş în vederea realizarii investiţiei “Racord stradal B-dul Burebista - pod peste râul Mureş”.

37. Proiect de hotărâre privind scoaterea din anexa nr. 1 a Hotărârii Consiliului local municipal Tîrgu Mureş nr. 180/2011 a unor terenuri aflate în domeniul public al Municipiului Tîrgu Mureş şi concesiunea S.C. Administrator Imobile şi Pieţe S.R.L. şi predarea acestora către Municipiul Tîrgu Mureş.

38. Proiect de hotărâre privind unele măsuri în reglementarea unor amplasamente din Complexul de agrement şi sport „Mureşul” pentru doamna Sarchiz Carmen.

39. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului local municipal nr. 88/26.04.2001 referitoare la preluarea în concesiune a unor spații cu altă destinație decât locuință aflate în administrarea directă a Primăriei Municipiului Tîrgu Mureș.

40. Proiect de hotărâre privind sprijinirea unor unităţi de cult din Municipiul Tîrgu Mureş pe anul 2013, în baza O.G. nr. 82/2001 cu modificările şi completările ulterioare şi a H.G. nr. 1470/2002 cu modificările şi completările ulterioare.

41.Proiect de hotărâreprivindprelungirea unor contracte de închiriere pentru spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, precum şi repartizarea spaţiilor aflate în proprietatea municipalităţii.

42. Proiect de hotărâre privind valorificarea spaţiului situat in str. Cisnădiei nr. 1 aflat în proprietatea municipalităţii.

43. Proiect de hotărâre privind reglementarea situaţiei chioşcurilor de difuzare de presă şi carte de pe amplasamentele din zona centrală şi de cartier situate pe domeniul public şi privat al Municipiului Tîrgu Mureş.

44. Proiect de hotărâre privind aprobarea termenelor de depunere a proiectelor sportive pe anul 2014.

45.Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului local municipal nr. 125/2001 referitoare la modificarea şi completarea inventarului bunurilor ce constituie domeniul public al Municipiului Tîrgu Mureş, aprobat prin Hotărârea Consiliului local nr. 213/1999.

 

 

P R I M A R

dr. Dorin Florea

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Inapoi

Alegeri2024

buton MOL

buton program transport local

buton program multianual sustinere familii

Grafic lunar colectare deseuri

buton spclep
buton weekend ro
seretirgumures
dastgmures ro
buton dfltgm
buton prog sitpf

Noutăți

BP
buton birou unic
buton parcare
buton prog acte identitate online
buton prog casatorii online2
buton prog transc online2
buton recomandari sezon estival
buton harta targu mures

Posturi vacante

buton posturi vacante

Proiecte. Strategii

Banner planificare strategica
Banner SIPOCA
Banner POCA
buton strategia smart city
buton plan mobilitate urbana
buton sidu
buton calea verde
buton paed
buton gal
buton orasul eco
buton plan urbanistic general
buton puzcp
Concurs CIPS ro 180
Banner PtaCuzaVodaRO 180
BannerMyCity - RO3
Concurs AMSP3
buton atelier urban peisagistica
buton proiectele orasului
buton digital mures
buton cetatea medievala

Secțiune RUTI conform SNA

banner anticor.fw 

Rețele sociale

FacebookTwitterYoutube

Vizitatori

Azi:1177
Ieri:1448
Săptămânal:9554
Lunar:24889
Toate5136888