Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Proiecte Europene

buton proiecte europene

Proiecte PNRR

buton pnrr

POIM 2014 - 2020

buton poim

EU4Business

eu4business

Iaz Batal

banner iazbatal fazare

Protecția consumatorilor

InfoCons

Serviciul de urgență 112

112 logo

Ziua informării preventive

ziua inform preventive

fiipregatit.ro

fiipregatit.ro

Calendarul evenimentelor

<<  Martie 2024  >>
 Lu  Ma  Mi  Jo  Vi  Sâ  Du 
      1  2  3
  4  5  6  7  8  910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Urmatoarele evenimente:

No current events.

Bilete online

buton teatrul national

Salvați copiii

salvati-copiii-logo

Autoritatea Națională Turism

banner aut nat.fw

SIS II

sis2 

Wikipedia:

wikipedia


 

 

În conformitate cu Dispoziţia Primarului nr. 585 din data de 1 martie 2013, se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului local municipal Tîrgu Mureş, care va avea loc joi, 7 martie 2013, orele 14ºº, la sediul Municipiului Tîrgu Mureş din Piaţa Victoriei, nr. 3, sala 45, cu următoarea,

 

O R D I N E   D E   Z I :

1.Proiect de hotărâprivind modificarea şi completarea art. 2 al Hotărârii Consiliului local municipal nr. 19/2011 referitoare la acceptarea propunerii de transmitere a unor imobile din domeniul public al Statului şi din administrarea Aeroclubului României în domeniul public al Municipiului Tîrgu Mureş şi în administrarea Consiliului local municipal Tîrgu Mureş.

2.Proiect de hotărâprivind aprobarea scutirii de la plată a impozitului pentru automobile hybrid şi electrice.

3.Proiect de hotărâre privind reducerea cotei de impozitare de la 1,716% la 0,25% la unele imobile aflate în concesiunea S.C. LOCATIV S.A. Tîrgu Mureş pentru anul fiscal 2013.

4.Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către S.C. Dinamic Trans S.R.L. a terenului în suprafaţă de 9,18 mp aparţinând Municipiului Tîrgu Mureş.

5.Proiect de hotărâre  privind concesionarea directă către Textila Mureş Socom a terenului în suprafaţă de 13,65 mp aparţinând Municipiului Tîrgu Mureş.

6.Proiect de hotărâre  privind concesionarea către S.C. Com Tur S.R.L. a terenului în suprafaţă de 13,65 mp aparţinând Municipiului Tîrgu Mureş.

7.Proiect de hotărâprivind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de maxim 18.000.000 lei, în conformitatea cu prevederile O.U.G. nr. 3/2013 referitoare la reglementarea unor măsuri pentru reducerea unorarierate din economie, alte măsuri financiare, precum şi modificarea unor acte normative.

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinii de prioritate în vederea atribuirii de locuinţe pentru tineri (ANL), destinate închirierii pentru anul 2013.

9.Proiect de hotărâre privind subvenţionarea chiriei beneficiarilor unităţilor locative achiziţionate, situate în imobilele din Tîrgu Mureş, Bulevardul Pandurilor nr. 44, 46.

10.Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului A.G.A. d-na Karacsony Erdei Etel să aprobe documentele referitoare la subiectele de pe ordinea de zi a şedinţei Adunării Generale a Acţionarilor, ordinare, a S.C.Compania Aquaserv S.A. din data de 7 martie 2013.

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de utilaje independente şi lucrările de investiţii din domeniul public propuse a se realiza în anul 2013 din sursele proprii ale S.C. Compania Aquaserv S.A.

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare pentru Lucrări de Intervenţie şi indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul ,,Reabilitarea Parcului MIHAI EMINESCU”.

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea STUDIULUI DE FEZABILITATE pentru Lucrări de Reabilitare şi indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul „REABILITARE PARC INTERSECŢIA STR. AVRAM IANCU – STR. BERNADY GYORGY,, Tîrgu Mureş, jud. Mureş.

14.Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafaţă de 98,60 mp din Tîrgu Mureş, str. Zeno Vancea, f. nr., în proprietatea publică a Municipiului Tîrgu Mureş de la Dogar Cornelius.

15.Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafaţă de 30,25 mp din Tîrgu Mureş, str. Zeno Vancea, f. nr., în proprietatea publică a Municipiului Tîrgu Mureş de la Blaj Ioan Sorin şi Blaj Petruţa.

16.Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafaţă de 107,25 mp din Tîrgu Mureş, str. Zeno Vancea, f. Nr., în proprietatea publică a Municipiului Tîrgu Mureş de la Dogar Beniamin.

17.Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafaţă de 177 mp din Tîrgu Mureş, str. Zeno Vancea, f. Nr., în proprietatea publică a Municipiului Tîrgu Mureş de la Dogar Sorel Antoniu.

18.Proiect de hotărâre privind trecerea unei suprafeţe de teren din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Tîrgu Mureş şi realizarea unui schimb de terenuri cu Musgociu Mircea în interesul public municipal în vederea realizării proiectului „Prelungirea Căii Sighişoarei în două direcţii”.

19.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local municipal nr. 181/28.04.2011 referitoare la acceptarea unei donaţii şi trecerea unui teren în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la Comes Virgil,Comes Ovidiu Alexandru, Andrei Monica Rozalia, Cotoară Diana-Monica, Comes Cecilia Anca, Marta Ioan şi soţia Maria, Kutasi Attila şi soţia Reka, Suciu Iulian Claudiu şi soţia Gabriela Dana, Danciu Radu Stelian şi soţia Maria Iuliana, Moldovan Septimiu Traian şi soţia Margareta.

20.Proiect de hotărâre privind preluarea de către „Asocierea pentru transport urban de călători Tîrgu Mureş S.C. Transport Local S.A. – S.C. Siletina Impex S.R.L.” a traseelor de călători prevăzute în Anexa nr. 1 la Contractul nr. 1840/21.10.1999, respectiv Traseul 30, 30 bis, 31, 32, 33, 34, 35 precum şi prelungirea asocierii mai sus menţionate până la organizarea unei noi proceduri de atribuire a gestiunii.

21.Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare pentru Lucrări de Intervenţie şi indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul „Înlocuire reţea de canalizare menajeră, înlocuire reţea apă potabilă, înlocuire reţea de canalizare pluvială, inclusiv branşamente şi racorduri, în Municipiul Tîrgu Mureş – pe străzile: Livezeni, Cutezanţei, Gloriei, Lalelelor, Ştefan cel Mare, Bolyai Farkas, Kogălniceanu, Tîrgului, P-ţa Petofi Sandor, Bernady Gyorgy, Mihai Viteazu, Gh. Marinescu.

22.Proiect de hotărâre  privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal – lotizare teren şi reconversie funcţională zonă în vederea construirii unei spălătorii auto şi a unor locuinţe unifamiliale (P+1+M), Calea Sighişoarei, fn” cu regulamentul local de urbanism aferent, beneficiar S.C. Ani Construct S.R.L.

23.Proiect de hotărâre  privind aprobarea documentaţiei de urbanism ”Plan Urbanistic de Detaliu - studiu de amplasament pentru reamenajare şi extindere locuinţă, str. Negoiului, nr.71” beneficiari - proprietari: Naşca Ioan şi Naşca Ana.

24.Proiect de hotărâre  privind aprobarea documentaţiei de urbanism ”Plan Urbanistic Zonal – reconformare zonă pentru înfiinţare capacitate producţie energetică, str. Livezeni, f.nr.” cu regulamentul local de urbanism aferent, beneficiar S.C. „Royal Energy Invest” S.R.L.

25.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local municipal nr. 163 din 20 mai 2010, prin care „s-a luat act de prevederile art. 19 alin. 2, pct. 13 din Ordinul nr. 25/2009 al Ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi s-a emis acordul pentru scoaterea din fondul forestier naţional a unei suprafeţe de 7,5664 ha şi compensarea cu o suprafaţă de 37.7436 ha, necesară realizării obiectivului de investiţii „Stradă de legătură între Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Tîrgu Mureş şi strada Livezeni”.

26.Proiect de hotărâre privind acordarea burselor şcolare pentru anul şcolar 2012 – 2013.

27.Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei speciale de analiză şi verficare a proiectelor de lucrări de investiţii de interes local din Municipiul Tîrgu Mureş.

28.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei tehnice pentru proiectul „Reabilitare termică a blocului de locuinţe prin POR DMI 1.2, din str. Tâmplarilor nr. 5, Tîrgu Mureş”.

29.Proiect de hotărâre  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei tehnice pentru proiectul „Reabilitare termică a blocului de locuinţe prin POR DMI 1.2, din Piaţa Armatei nr. 30, Tîrgu Mureş”.

30.Proiect de hotărâre  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei tehnice pentru proiectul „Reabilitare termică a blocului de locuinţe prin POR DMI 1.2, din str. Depozitelor nr. 6, Tîrgu Mureş”.

31.Proiect de hotărâre  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei tehnice pentru proiectul „Reabilitare termică a blocului de locuinţe prin POR DMI 1.2, din str. Depozitelor nr. 8, Tîrgu Mureş”.

32.Proiect de hotărâre  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei tehnice pentru proiectul „Reabilitare termică a blocului de locuinţe prin POR DMI 1.2, din str. Liviu Rebreanu nr. 41, Tîrgu Mureş”.

33.Proiect de hotărâre  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei tehnice pentru proiectul „Reabilitare termică a blocului de locuinţe prin POR DMI 1.2, din str. Săvineşti nr. 8 - 10, Tîrgu Mureş”.

34.Proiect de hotărâre  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei tehnice pentru proiectul „Reabilitare termică a blocului de locuinţe prin POR DMI 1.2, din str. 22 Decembrie 1989 nr. 34, Tîrgu Mureş”.

35.Proiect de hotărâre  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei tehnice pentru proiectul „Reabilitare termică a blocului de locuinţe prin POR DMI 1.2, din str. Pandurilor nr. 8, Tîrgu Mureş”.

36.Proiect de hotărâre  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei tehnice pentru proiectul „Reabilitare termică a blocului de locuinţe prin POR DMI 1.2, din str. Pandurilor nr. 92, Tîrgu Mureş”.

37.Proiect de hotărâre  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei tehnice pentru proiectul „Reabilitare termică a blocului de locuinţe prin POR DMI 1.2, din str. Pandurilor nr. 51, Tîrgu Mureş”.

38.Proiect de hotărâre  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei tehnice pentru proiectul „Reabilitare termică a blocului de locuinţe prin POR DMI 1.2, din str. Pandurilor nr. 10 - 12, Tîrgu Mureş”.

39.Proiect de hotărâre  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei tehnice pentru proiectul „Reabilitare termică a blocului de locuinţe prin POR DMI 1.2, din Piaţa Trandafirilor nr. 27 - 30, TîrgubMureş”.

40.Proiect de hotărâre  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei tehnice pentru proiectul „Reabilitare termică a blocului de locuinţe prin POR DMI 1.2, din Piaţa Teatrului nr. T 4, Tîrgu Mureş”.

41.Proiect de hotărâre  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei tehnice pentru proiectul „Reabilitare termică a blocului de locuinţe prin POR DMI 1.2, din Piaţa Teatrului nr. T 5, Tîrgu Mureş”.

42.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei tehnice pentru proiectul „Reabilitare termică a blocului de locuinţe prin POR DMI 1.2, din B-dul 1848 nr. 52 - 56, Tîrgu Mureş”.

43.Proiect de hotărâre  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei tehnice pentru proiectul „Reabilitare termică a blocului de locuinţe prin POR DMI 1.2, din str. Ciucaş nr. 2, 4, 6, Tîrgu Mureş”.

44.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei tehnice pentru proiectul „Reabilitare termică a blocului de locuinţe prin POR DMI 1.2, din str. Parângului nr. 2, Tîrgu Mureş”.

45.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei tehnice pentru proiectul „Reabilitare termică a blocului de locuinţe prin POR DMI 1.2, din str. Ion Buteanu nr. 22, Tîrgu Mureş”.

46.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei tehnice pentru proiectul „Reabilitare termică a blocului de locuinţe prin POR DMI 1.2, din str. Ceahlău nr. 5 - 7, Tîrgu Mureş”.

47.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei tehnice pentru proiectul „Reabilitare termică a blocului de locuinţe prin POR DMI 1.2, din str. Koos Ferencz nr. 4, Tîrgu Mureş”.

48.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei tehnice pentru proiectul „Reabilitare termică a blocului de locuinţe prin POR DMI 1.2, din str. Koos Ferencz nr. 14, Tîrgu Mureş”.

49.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei tehnice pentru proiectul „Reabilitare termică a blocului de locuinţe prin POR DMI 1.2, din str. Ciucaş, nr. 9, Tîrgu Mureş”.

50.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei tehnice pentru proiectul „Reabilitare termică a blocului de locuinţe prin POR DMI 1.2, din str. Ciucaş, nr. 5, Tîrgu Mureş”.

51.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei tehnice pentru proiectul „Reabilitare termică a blocului de locuinţe prin POR DMI 1.2, din str. Ciucaş, nr. 1, Tîrgu Mureş”.

52.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei tehnice pentru proiectul „Reabilitare termică a blocului de locuinţe prin POR DMI 1.2, din str. Moldovei nr. 8, Tîrgu Mureş”.

53.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei tehnice pentru proiectul „Reabilitare termică a blocului de locuinţe prin POR DMI 1.2, din str. Moldovei nr. 26, Tîrgu Mureş”.

54.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei tehnice pentru proiectul „Reabilitare termică a blocului de locuinţe prin POR DMI 1.2, din str. Calea Sighişoarei, nr. 1 – 3 din TîrguMureş”.

55.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei tehnice pentru proiectul „Reabilitare termică a blocului de locuinţe prin POR DMI 1.2, din str. Calea Sighişoarei, nr. 5 – 7 din Tîrgu Mureş”.

56.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei tehnice pentru proiectul „Reabilitare termică a blocului de locuinţe prin POR DMI 1.2, din str. Braşovului nr. 12, Tîrgu Mureş”.

57.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei tehnice pentru proiectul „Reabilitare termică a blocului de locuinţe prin POR DMI 1.2, din str. Mimozelor nr. 3, Tîrgu Mureş”.

58.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei tehnice pentru proiectul „Reabilitare termică a blocului de locuinţe prin POR DMI 1.2, din str. Panseluţelor nr. 4, Tîrgu Mureş”.

59.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei tehnice pentru proiectul „Reabilitare termică a blocului de locuinţe prin POR DMI 1.2, din str. Violetelor nr. 4, Tîrgu Mureş”.

60.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei tehnice pentru proiectul „Reabilitare termică a blocului de locuinţe prin POR DMI 1.2, din str. Violetelor nr. 5, Tîrgu Mureş”.

61.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei tehnice pentru proiectul „Reabilitare termică a blocului de locuinţe prin POR DMI 1.2, din str. Narciselor nr. 14 AB, Tîrgu Mureş”.

62.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei tehnice pentru proiectul „Reabilitare termică a blocului de locuinţe prin POR DMI 1.2, din str. Narciselor nr. 6 AB, Tîrgu Mureş”.

63.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei tehnice pentru proiectul „Reabilitare termică a blocului de locuinţe prin POR DMI 1.2, din str. Înfrăţirii, nr. 6 – 8, Tîrgu Mureş”.

64.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei tehnice pentru proiectul „Reabilitare termică a blocului de locuinţe prin POR DMI 1.2, din str. Cornişa, nr. 8, Tîrgu Mureş”.

65.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei tehnice pentru proiectul „Reabilitare termică a blocului de locuinţe prin POR DMI 1.2, din str. Aleea Cornişa, nr. 28, Tîrgu Mureş”.

66.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei tehnice pentru proiectul „Reabilitare termică a blocului de locuinţe prin POR DMI 1.2, din str. Făget nr. 34, Tîrgu Mureş”.

67.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei tehnice pentru proiectul „Reabilitare termică a blocului de locuinţe prin POR DMI 1.2, din str. Aleea Carpaţi, nr. 27, Tîrgu Mureş”.

68.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei tehnice pentru proiectul „Reabilitare termică a blocului de locuinţe prin POR MDI 1.2, din str. Gheorghe Marinescu, nr. 47 – 49 Tîrgu Mureş”.

69.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei tehnice pentru proiectul „Reabilitare termică a blocului de locuinţe prin POR DMI 1.2, din str. Cornişa nr. 19, Tîrgu Mureş”.

70.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei tehnice pentru proiectul „Reabilitare termică a blocului de locuinţe prin POR DMI 1.2, din str. Aleea Covasna nr. 9, Tîrgu Mureş”.

71.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei tehnice pentru proiectul „Reabilitare termică a blocului de locuinţe prin POR DMI 1.2, din str. Moldovei nr. 24A, Tîrgu Mureş”.

72.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei tehnice pentru proiectul „Reabilitare termică a blocului de locuinţe prin POR DMI 1.2, din str. Înfrăţirii nr. 11, 13, 15, 17 + Armoniei nr. 2 Tîrgu Mureş”.

73.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei tehnice pentru proiectul „Reabilitare termică a blocului de locuinţe prin POR DMI 1.2, din str. Petru Dobra nr. 18, Tîrgu Mureş”.

74.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei tehnice pentru proiectul „Reabilitare termică a blocului de locuinţe prin POR DMI 1.2, din str. Gării nr. 2A, Tîrgu Mureş”.

75.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei tehnice pentru proiectul „Reabilitare termică a blocului de locuinţe prin POR DMI 1.2, din str. Depozitelor nr. 7, Tîrgu Mureş”.

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Inapoi
buton MOL

 

buton program transport local

Grafic lunar colectare deseuri

buton program multianual sustinere familii

buton spclep
buton weekend ro
seretirgumures
dastgmures ro
buton dfltgm
buton prog sitpf

Noutăți

BP
buton birou unic
buton parcare
buton prog acte identitate online
buton prog casatorii online2
buton prog transc online2
buton recomandari sezon estival
buton harta targu mures

Posturi vacante

buton posturi vacante

Proiecte. Strategii

Banner planificare strategica
Banner SIPOCA
Banner POCA
buton strategia smart city
buton plan mobilitate urbana
buton sidu
buton calea verde
buton paed
buton gal
buton orasul eco
buton plan urbanistic general
buton puzcp
Concurs CIPS ro 180
Banner PtaCuzaVodaRO 180
BannerMyCity - RO3
Concurs AMSP3
buton atelier urban peisagistica
buton proiectele orasului
buton digital mures
buton cetatea medievala

Secțiune RUTI conform SNA

banner anticor.fw 

Rețele sociale

FacebookTwitterYoutube

Vizitatori

Azi:46
Ieri:1528
Săptămânal:1574
Lunar:4447
Toate5001874