Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Proiecte Europene

buton proiecte europene

Proiecte PNRR

buton pnrr

POIM 2014 - 2020

buton poim

EU4Business

eu4business

Iaz Batal

banner iazbatal fazare

Protecția consumatorilor

InfoCons

Serviciul de urgență 112

112 logo

Ziua informării preventive

ziua inform preventive

fiipregatit.ro

fiipregatit.ro

Calendarul evenimentelor

<<  Aprilie 2024  >>
 Lu  Ma  Mi  Jo  Vi  Sâ  Du 
  1  2  3  4  5  6  7
  8  91011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
Urmatoarele evenimente:

No current events.

Bilete online

buton teatrul national

Salvați copiii

salvati-copiii-logo

Autoritatea Națională Turism

banner aut nat.fw

SIS II

sis2 

Wikipedia:

wikipedia


 

 

C O N V O C A T O R

 

 

 

În conformitate cu Dispoziţia Primarului nr. 3.409 din 21 septembrie 2011 se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului local municipal Tîrgu–Mureş, care va avea loc joi, 29 septembrie 2011, orele 14,00, la sediul Municipiului Tîrgu Mureş din Piaţa Victoriei, nr. 3, sala 45, cu următoarea

 

 

 

O R D I N E    D E    Z I :

 

 
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Tîrgu–Mureş pentru anul 2011.
2. Proiect de hotărâre privind finanţarea din bugetul local a indemnizaţiei în valută pentru o delegaţie din partea Municipiului Tîrgu–Mureş şi a Consiliului  local, în vederea deplasării la Kecskemet/Ungaria oraş înfrăţit, în perioada 1 – 3 octombrie 2011.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii municipiului Tîrgu–Mureş cu oraşul Ungheni şi comunele: Cristeşti, Sîncraiu de Mureş şi Sînpaul precum şi constituirea Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară „Tîrgu–Mureş Sud”.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii municipiului Tîrgu–Mureş cu comunele: Corunca, Livezeni, Gheorghe Doja, Sîntana de Mureş, Sîngeorgiu de Mureş şi Ernei precum şi constituirea Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară „Tîrgu–Mureş Nord–Est”.
5. Proiect de hotărâre  privind aprobarea  achiziţiei prin licitaţie publică a unui aerodrom amenajat,  certificat şi omologat pentru operarea în siguranţă a aeronavelor civile.
6. Proiect de hotărâre privind sprijinirea unităţilor de cult din municipiul Tîrgu–Mureş.
7. Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţe aflate în proprietatea municipalităţii.
8. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune încheiat cu S.C. LOCATIV S.A. în sensul includerii  în  acesta  a imobilelor situate în  str. Voinicenilor, nr. 22  şi  str. Valea Rece, nr. 8-14.
9. Proiect de hotărâre privind liniile de subvenţionare prioritare în domeniul asistenţei sociale pentru anul 2012.
10.  Proiect de hotărâre privind acceptarea unei donații de către municipiul Tîrgu-Mureș - Direcția Poliția Locală, din partea S.C. Salubriserv SA.
11. Proiect de hotărâre privind numirea în calitate de reprezentanţi ai Consiliului Local Municipal Tîrgu–Mureş, cu atribuţiile aferente în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Tîrgu–Mureş, în anul şcolar 2011-2012.
12. Proiect de hotărâre privind acceptarea unei donaţii şi trecerea unui teren în proprietatea Municipiului Tîrgu–Mureş de la Saltelechi Valer-Vasile şi soţia Carmen-Mihaela.
13. Proiect de hotărâre privind acceptarea unei donaţii şi trecerea unui teren în proprietatea Municipiului Tîrgu–Mureş de la Cheteg Augustin şi soţia Cheteg Ana.
14. Proiect de hotărâre privind acceptarea unei donaţii şi trecerea unui teren în proprietatea publică a municipiului Tîrgu–Mureş de la Pogăcean Viorel şi Pogăcean Horaţiu-Viorel.
15. Proiect de hotărâre privind acceptarea unei donaţii şi trecerea unui teren în proprietatea publică a municipiului Tîrgu–Mureş de la Kollo Edit.
16. Proiect de hotărâre privind acceptarea unei donaţii şi trecerea unui teren în proprietatea publică a municipiului Tîrgu–Mureş de la Mureşan Gheorghe Radu.
17. Proiect de hotărâre privind acceptarea unei donaţii şi trecerea unui teren în proprietatea publică a municipiului Tîrgu–Mureş de la Oltean Daniela Susana, Naste Emilia Maria şi Palcu Marius.
18. Proiect de hotărâre privind acceptarea unei donaţii şi trecerea unui teren în proprietatea municipiului Tîrgu–Mureş de la Blaga Iacob şi soţia Elena.
19. Proiect de hotărâre privind acceptarea unei donaţii şi trecerea unui teren în proprietatea publică a municipiului Tîrgu–Mureş de la Jakab Attila, Almăşan Cristina, Szekely Iuliu, Pall Elvira, Farkas Carol Lucian, Pall Erika şi Dicui Mircea.
20. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 36/22.02.2001 privind aprobarea amplasamentelor în zona centrală şi de cartier a construcţiilor provizorii pe domeniul public şi privat al municipiului Tîrgu–Mureş pentru comercializarea de carte şi presă.
21. Proiect de hotărâre privind declararea de utilitate publică de interes local de investiţii „Modernizare intersecţie giratorie, str. Cuza Vodă – Libertăţii – George Enescu”.
22. Proiect de hotărâre privind declararea de utilitate publică de interes local de investiţii „Racord str. B-dul Burebista – Pod peste râul Mureş”.
23. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de clarificare a situaţiei imobilelor aflate în proprietatea ori gestiunea delegată a S.C.  Energomur S.A.
24. Proiect de hotărâre privind unele măsuri în efectuarea unui schimb de imobile între S.C. Compania Aquaserv S.A. Tîrgu–Mureş şi S.C. Energomur S.A. Tîrgu–Mureş.
25. Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii nr. 22/202.662/05.03.2010, încheiat cu S.C. Compania Aquaserv S.A. Tîrgu–Mureş şi a Contractului nr. 2275/28.02.2006, încheiat cu SC Energomur SA Tîrgu– Mureş.
26. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului A.G.A., dl. Todoran Liviu Emil Nicu să aprobe documentele referitoare la punctele de pe ordinea de zi a şedinţei Adunării Generale a Acţionarilor ordinare  şi extraordinare a S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. din data de 11.10.2011, conform convocatoarelor  de şedinţe.
27. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.200.000 lei din bugetul Municipiului Tîrgu–Mureş pentru anul 2012, pentru realizarea căii de acces şi a utilităţilor la staţiile de transfer, sortare şi compostare.
28. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare şi tratamente fitosanitare.
29. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării din bugetul local pentru reabilitarea termică a patru blocuri de locuinţe din Municipiul Tîrgu–Mureş.
30. Proiect de hotărâre privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici la investiţia  „Construcţia de reţele de iluminat public şi canalizaţie pentru reţele subterane  de transfer de informaţie pe str. Tudor Vladimirescu, tronson cuprins între str. Budai Nagy Antal  şi str. Bobâlna, Municipiul Tîrgu–Mureş”.
31. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Studiului de prefezabilitate pentru realizarea parteneriatului public–privat privind  „Management energetic, coordonat cu modernizarea  sistemului de iluminat public şi crearea reţelei de fibră optică pentru comunicaţii” în Municipiul Tîrgu–Mureş.
32. Proiect de hotărâre privind aprobarea  indicatorilor tehnico–economici la investiţia  „Extindere  reţea de canalizare pluvială str. Tudor Vladimirescu, Tîrgu–Mureş”.
33. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării licitaţiei publice în vederea închirierii sau vânzarea spaţiului situat în  Tîrgu–Mureș, P-ţa Victoriei nr. 33.
34. Proiect de hotărâre privind destinația imobilului–clădire atelier C5 și teren aferent- situat în Tîrgu-Mureş, str. Livezeni nr. 5.
35. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către Biriş Ioan şi soţia Stela, a unei suprafeţe de teren, în vederea extinderii locuinţei aparţinând Municipiului Tîrgu–Mureş.
36. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 102 din 25.03.2010 privind unele măsuri în completarea inventarului domeniului privat al municipiului Tîrgu–Mureș.
37. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la investiţia „Reabilitare instalaţii electrice interioare de utilizare şi instalaţii electrice de curenţi slabi în Primăria Municipiului Tîrgu–Mureş”.
38. Proiect de hotărâre privind angajamentul de a susţine parcurgerea etapelor necesare realizării proiectelor din cadrul Programului de Cooperare Elveţiano–Român pentru reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, Obiectivul 1, Aria de concentrare 4 „Îmbunătăţirea mediului înconjurător”. 
39. Proiect de hotărâre privind angajamentul de a aloca resursele financiare pentru consultanţi şi pentru proiectele pentru care se solicită finanţare, sub rezerva selectării candidaturii în cadrul Programului de Cooperare Elveţiano–Român pentru reducerea disparităţilor economice şi sociale în Uniunea Europeană extinsă, Obiectivul 1, Aria de concentrare 4 „Îmbunătăţirea mediului înconjurător”.
40. Proiect de hotărâre privind susţinerea proiectului „Centru de informare şi promovare turistică – Tîrgu–Mureş” de către Consiliul Local Municipal Tîrgu-Mureş.
41. Proiect de hotărâre privind susţinerea şi asumare noii valori a proiectului EPIC – European Platform for Intelligent Cities (Platforma Europeană pentru Oraşe Inteligente).
42. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei ”Plan Urbanistic de Detaliu –studiu de amplasament pentru construire clădire cu atelier tipografic şi spaţii de birouri,  str. Poligrafiei, nr. 3” beneficiar SC „Tipomur” SA.
43. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei „Plan Urbanistic Zonal – stabilire reglementări urbanistice pentru construire locuinţe unifamiliale, str. Constandin Hagi Stoian, f.nr.” şi a regulamentului local de urbanism aferent beneficiari: Petelean Viorel, Petelean Mihaela, Mihalcea Adrian-Dinu şi Gorea Oana-Simona.
44. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei „Plan Urbanistic Zonal – lotizare teren şi reconformare zonă în vederea construirii de locuinţe unifamiliale, str. Luduşului, nr.5” şi a regulamentului local de urbanism aferent beneficiar SC „Vaimar Prod” SRL.
45. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei „Plan Urbanistic Zonal – stabilire reglementări privind organizarea reţelei stradale, infrastructurii edilitare şi lotizare teren pentru construire case de locuit, str.Remetea- str.Eden” cu regulamentul local de urbanism aferent beneficiari: Farkas Carol Lucian, Szabo Erika, Szekely Iuliu şi Pal Elvira.
46. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei  „Plan Urbanistic Zonal – stabilire reglementări pentru construire locuinţă unifamilială, str. Posada, nr. 24” beneficiari/proprietari: Todea Ioan-Vasile şi Todea Carla-Cudalba.
47. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea documentaţiei de urbanism ”Plan Urbanistic Zonal – stabilire reglementări urbanistice în vederea construirii unei clădiri de locuinţe colective cu parter comercial S+P+4E+R, str. Bartok Bela, nr.2” cu regulamentul local de urbanism aferent beneficiar SC „Farmaceutica B&B” SRL.
48. Proiect de hotărâre privind aprobarea amplasării bustului scriitorului Adrian Păunescu şi a amenajării pe B-dul Cetăţii a „Aleii Scriitorilor”.
49. Proiect de hotărâre privind finanţarea din bugetul local a costurilor pentru o delegaţie a unui grup de elevi şi profesori, în vederea deplasării la Budapesta/Ungaria care vor participa la evenimentul: „Tîrgu–Mureş la Palatul Artelor”.


P R I M A R
dr. Dorin Florea

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Inapoi

Alegeri2024

buton MOL

buton program transport local

buton program multianual sustinere familii

Grafic lunar colectare deseuri

buton spclep
buton weekend ro
seretirgumures
dastgmures ro
buton dfltgm
buton prog sitpf

Noutăți

BP
buton birou unic
buton parcare
buton prog acte identitate online
buton prog casatorii online2
buton prog transc online2
buton recomandari sezon estival
buton harta targu mures

Posturi vacante

buton posturi vacante

Proiecte. Strategii

Banner planificare strategica
Banner SIPOCA
Banner POCA
buton strategia smart city
buton plan mobilitate urbana
buton sidu
buton calea verde
buton paed
buton gal
buton orasul eco
buton plan urbanistic general
buton puzcp
Concurs CIPS ro 180
Banner PtaCuzaVodaRO 180
BannerMyCity - RO3
Concurs AMSP3
buton atelier urban peisagistica
buton proiectele orasului
buton digital mures
buton cetatea medievala

Secțiune RUTI conform SNA

banner anticor.fw 

Rețele sociale

FacebookTwitterYoutube

Vizitatori

Azi:245
Ieri:878
Săptămânal:8932
Lunar:24404
Toate5059416