HOTARARI ALE CLM EMISE IN ANUL 2005 - Octombrie

Total: (49 ) hotarari

 

NR_HD
DATA_HD
EMITENT
CONTINUT
INCERD
LINK
233
2005-10-06
Directia economica
Privind rectificarea bugetului local al municipiului Tirgu Mures, pe anul 2005.
Directia economica
234
2005-10-06
Directia economica
Privind modificarea pretului de facturare a energiei termice furnizata in sistem centralizat catre populatie in municipiul Tirgu Mures.
Directia economica
235
2005-10-06
Directia economica
Privind aprobarea organizarii licitatiei publice ]n vederea inchirierii spatiului situat in Piata Victoriei, nr. 33.
Directia economica
236
2005-10-06
Directia economica
Privind concesionarea directa catre S.C. Siletina Impex S.R.L. a unei suprafete de teren aflat in proprietatea municipiului Tirgu Mures.
Directia economica
237
2005-10-06
Directia tehnica si administr. patrimon.
Privind aprobarea Studiului de fezabilitate referitoare la recuperarea si utilizarea biogazului generat in depozitul de deseuri al municipiului Tirgu Mures si numirea Comisiei de negociere a contractului si contractarea imprumutului.
Directia tehnica si administr. patrimon.
238
2005-10-06
Directia tehnica si administr. patrimon.
Privind aprobarea asocierii prin licitatie publica in vederea exploatarii in comun a unor zone stradale din municipiul Tirgu Mures.
Directia tehnica si administr. patrimon.
239
2005-10-06
Arhitect sef
Privind aprobarea modificarii prevederilor H.C.L.M. nr. 133/26.05.2005 referitoare la aprobarea documentatiei "P.U.D. - str. Calea Sighisoarei, fn" studiu de amplasament pentru realizarea de locuinte individuale si dotari comerciale servicii compatibile cu zona de locuit, pe terenul in suprafata de 3634 mp proprietar Boncz Istvan si Maria.
Arhitect sef
240
2005-10-06
Arhitect sef
Privind aprobarea documentatiei "P.U.D - B-dul 1 Decembrie 1918, fn - DN 13" in vederea amplasarii unui Complex Comercial pe terenul proprietatea privata a S.C. Sungrove Imobiliare S.R.L. Bucuresti.
Arhitect sef
241
2005-10-06
Arhitect sef
Privind aprobarea documentatiei "P.U.D - str. Livezeni, fn - nr cad. 604, 603" in vederea lotizarii si amplasarii a patru locuinte individuale.
Arhitect sef
242
2005-10-06
Arhitect sef
Privind aprobarea documentatiei "P.U.D - str. Voinicenilor, intre nr. 133 si 135" studiu de amplasament pentru lotizarea si amplasarea de locuinte individuale si dotari.
Arhitect sef
243
2005-10-06
Arhitect sef
Privind aprobarea documentatiei "P.U.D - str. Podeni, nr. 9" studiu de amplasament in vedereaa realizarii obiectivului locuinta, familia Ballai Jozsef si Eniko.
Arhitect sef
244
2005-10-06
Arhitect sef
Privind aprobarea documentatiei "P.U.D - str. Remetea - nr. 192 - 202" studiu de amplasament pentru amplasarea de locuinte individuale si dotari.
Arhitect sef
245
2005-10-06
Arhitect sef
Privind aprobarea amplasarii unui lacas de cult ecumenic _n incinta Spitalului Clinic Municipal T_rgu Mures.
Arhitect sef
246
2005-10-06
Arhitect sef
Privind reglementqarea regimului juridic al terenurilor aferente locuintelor situate pe str. Maramures si str. Muntenia, construite prin program ANL.
Arhitect sef
247
2005-10-06
Directia economica
Privind aprobarea de principiu a concesionarii terenului situat in Piata Armoniei, catre parohia Reformata IX Tirgu Mures in vederea amplasarii unui locas de cult.
Directia economica
248
2005-10-06
Directia economica
Privind emiterea de bilete la ordin pentru S.C. Energomur S.A.
Directia economica
249
2005-10-06
Directia strategie, com. si resur. umane
Privind cooperarea intre Primaria municipiului Tirgu Mures si CEP - ROM SRL, respectiv incheiereaa unui protocol de colaborare intre parti.
Directia strategie, com. si resur. umane
250
2005-10-13
Directia tehnica si administr. patrimon.
Privind aprobarea tarifelor pentru serviciile publice de deratizare, dezinsectie si dezinfectie.
Directia tehnica si administr. patrimon.
251
2005-10-13
Directia tehnica si administr. patrimon.
Privind executarea lucrarilor de deratizare si dezinsectie pe raza municipiului T_rgu Mures.
Directia tehnica si administr. patrimon.
252
2005-10-13
Directia economica
Privind aprobarea studiului de specialitate, organizarii licitatiei, a comisiei de licitatie si membrii _nlocuitori, a comisiei de solutionare a contestatiilor, a caietului de sarcini si contractului - cadru de delegare a gestiunii serviciilor de dezapezire si combaterea poleiului pe raza municipiului T_rgu Mures prin concesiune.
Directia economica
253
2005-10-13
Directia economica
Privind rectificarea bugetului local al municipiului Tirgu Mures pentru anul 2005.
Directia economica
254
2005-10-13
Arhitect sef
Privind aprobarea schimbarii denumirii Bulevardului Maresal Ion Antonescu _n Bulevardul Cetatii.
Arhitect sef
255
2005-10-13
Arhitect sef
Privind aprobarea schimbarii denumirii strazii Calarasilor _n strada Kossuth Lajos.
Arhitect sef
256
2005-10-27
Administratia serelor, parcurilor
Privind reducerea personalului la Serviciul public Administratia serelor, parcurilor si zonelor verzi.
Administratia serelor, parcurilor
257
2005-10-27
Serv. rel. publice, interne si internat.
Privind aprobarea finantarii din bugetul local cu suma aferenta beneficiarilor abonamentelor gratuite de transport urban, acordate persoanelor cu handicap accentuat si grav, precum si pentru asistentii personali ai acestora pentru luna noiembrie 2005.
Serviciul public de asistenta speciala
258
2005-10-27
RA Aquaserv
Privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2005 al RA Aquaserv Tirgu Mures.
RA Aquaserv
259
2005-10-27
Directia economica
Privind premierea echipei feminie de popice "C.S. Electromures - Gaz" Tirgu Mures.
Directia economica
260
2005-10-27
Directia act. social-cultur. si patrim.
Privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare al Comisiei de evaluare si selectionare a asociatiilor/fundatiilor care pot primi subventii in baza Legii nr. 34/1998, a criteriilor de evaluare si selectionare a asociatiilor si fundatiilor precum si a grilei de evaluare.
Directia act. social-cultur. si patrim.
261
2005-10-27
Directia act. social-cultur. si patrim.
Privind aprobarea contractului de inchiriere a imobilului situat in str. Revolutiei, nr. 8, cladirea D si E unde isi desfasoara activitatea "Liceul de Arta".
Directia act. social-cultur. si patrim.
262
2005-10-27
Directia tehnica si administr. patrimon.
Privind numirea Comisiei de evaluare a performantelor activitatii de deszapezire.
Directia tehnica si administr. patrimon.
263
2005-10-27
Directia tehnica si administr. patrimon.
Privind aprobarea documentatiei tehnice - Studiu de fezabilitate si Proiect tehnic, fara D.E. si C.S., in vederea reabilitarii unor strazi din Tirgu Mures.
Directia tehnica si administr. patrimon.
264
2005-10-27
Directia tehnica si administr. patrimon.
Privind aprobarea S.F. de imbunatatire a sistemului de parcare a vehiculelor pe Bulevardul 1 Decembrie 1918 din municipiul Tirgu Mures.
Directia tehnica si administr. patrimon.
265
2005-10-27
Directia economica
Privind concesionarea directa catre S.C. Darina Com S.R.L. a unei suprafete de teren aflat in proprietatea municipiului Tirgu Mures.
Directia economica
266
2005-10-27
Directia tehnica si administr. patrimon.
Privind trecerea unei suprafete de teren din domeniul public al municipiului Tirgu Mures in proprietatea privata a acestuia precum si efectuarea unui schimb de terenuri (S.C. Rotecom S.R.L.).
Directia tehnica si administr. patrimon.
267
2005-10-27
Directia economica
Privind aprobarea prin licitatie publica a unei suprafete de teren, situat in str. Insulei, apartinand domeniului public al municipiului Tirgu Mures.
Directia economica
268
2005-10-27
Directia economica
Privind aprobarea studiului de oportunitate, a caietului de sarcini, a comisiei de licitatie si a comisiei de solutionare a contestatiilor pentru concesionarea unei suprafete de teren aflat _n proprietatea municipiului T_rgu Mures, _n scopul amenajarii unei parcari si a unui acces auto la Centrul de recreere si sport din T_rgu Mures, str. Insulei.
Directia economica
269
2005-10-27
Directia economica
Privind aprobarea studiului de oportunitate, a caietului de sarcini, a comisiei de licitatie si membrii _nlocuitori si a comisiei de solutionare a contestatiilor, pentru concesionarea unei suprafete de teren apartin_nd domeniului public al municipiului T_rgu Mures, _n scopul construirii unui magazin comercial.
Directia economica
270
2005-10-27
Directia economica
Privind corectarea unei erori materiale _n continutul Hotar_rii Consiliului local municipal nr. 38/24 februarie 2005 referitoare la concesionarea directa catre S.C. Big Aluminium S.A. a unei suprafete de teren aflat _n proprietatea municipiului T_rgu Mures.
Directia economica
271
2005-10-27
Directia economica
Privind aprobarea caietului de sarcini, a comisiei de licitatie si membrii _nlocuitori, pentru asocierea _n vederea exploatarii _n comun a unor zone stradale conform Hotar_rii Consiliului local municipal nr. 238/25.10.2005.
Directia economica
272
2005-10-27
Directia economica
Privind aprobarea trecerii din domeniul public _n domeniul privat si v_nzarea unei suprafete de teren catre S.C. Foraj Sonde S.A.
Directia economica
273
2005-10-27
Directia economica
Privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a unei suprafete de teren apartin_nd domeniului public al municipiului T_rgu Mures.
Directia economica
274
2005-10-27
Directia economica
Privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a unei suprafete de teren apartin_nd domeniului public al municipiului T_rgu Mures, identificat _n C.F. nr. 1355A+51 top 2501/1/1.
Directia economica
275
2005-10-27
Directia economica
Privind initierea procedurii de transformare a Centrului de +ngrijire si Asistenta T_rgu Mures _n Camin pentru persoane v_rstnice.
Directia economica
276
2005-10-27
Directia economica
Privind alocarea din bugetul local a sumei de 224.000 RON catre S.C. Transport Local S.A. _n vederea asfaltarii platformei societatii.
Directia economica
277
2005-10-27
Serv. rel. publice, interne si internat.
Privind finantarea din bugetul local a indemnizatiei _n valuta pentru o delegatie din partea Primariei municipiului T_rgu Mures compusa din doua persoane, cu ocazia deplasarii la Glasgow - Marea Britanie, _n perioada 21 - 28 noiembrie 2005.
Serv. rel. publice, interne si internat.
278
2005-10-27
Serv. rel. publice, interne si internat.
Privind finantarea din bugetul local a indemnizatiei _n valuta pentru o delegatie din partea Primariei municipiului T_rgu Mures, cu ocazia deplasarii la Zalaegerszeg - Ungaria, oras _nfratit, _n vederea participarii la conferinta "+mpreuna pentru turism", _n perioada 26 - 30 octombrie 2005.
Serv. rel. publice, interne si internat.
279
2005-10-27
Secretar
Privind desemnarea unui mandatar judiciar.
Directia juridica, administratie locala
280
2005-10-27
RA Aquaserv
Privind _nsusirea Contractelor _ncheiate cu Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare _n cadrul Masurii ISPA nr. 2001/RO/16/P/PE/015.
RA Aquaserv
281
2005-10-27
Directia economica
Privind _ncheierea unui contract _ntre Primaria municipiului si S.C. Energomur S.A. T_rgu Mures av_nd ca obiect stabilirea cuantumului subventiei datorate de autoritatea locala S.C. Energomur S.A.
Directia economica