Certificate de Urbanism


Nr. / Data C.U.AmplasamentIdentificatScopul utilizarii CU
97 / 09.02.2024Strada Viile Dealul Mic nr. 5 CF/Fişa Cadastrală 132469 TG.MURES
Nr. cad.: 132469
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU REAMENAJARE ȘI MANSARDARE CASĂ DE LOCUIT EXISTENTĂ ȘI AMENAJARE ACCES AUTO DIN STRADĂ. NU POATE FI FOLOSIT PENTRU EXTINDERE CORP C2 CU GARAJ AUTO ÎNTRUCÂT NU SE ÎNCADREAZĂ ÎN PRVEDERILE ART.11^1 DIN LEGEA NR.50/1991***.
96 / 08.02.2024Strada Subpădure nr. 111 CF/Fişa Cadastrală 144874 TG.MURES
Nr. cad.: 144874
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
CERTIFICAREA REGIMULUI JURIDIC, ECONOMIC ȘI TEHNIC AL IMOBILULUI
92 / 08.02.2024Strada Cibinului nr. 13 CF/Fişa Cadastrală 144343 Tg-Mureș
Nr. cad.: 144343
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU ”EXTINDERE, REAMENAJARE, MODIFICARE ȘI MANSARDARE CASĂ DE LOCUIT EXISTENTĂ ȘI CONSTRUIRE POARTĂ CU ACCES AUTO ȘI PIETONAL”
91 / 07.02.2024Strada Corneşti nr. - CF/Fişa Cadastrală 139194 TG-MURES
Nr. cad.: 139194
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
NU SE ÎNCADREAZĂ ÎN PREVEDERILE DOCUMENTAȚIILOR DE URBANISM APROBATE
90 / 06.02.2024Strada Gurghiului nr. 22 CF/Fişa Cadastrală 145034
143492
137717 TG.MURES
Nr. cad.: 145034
143492
137717
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU EXTINDERE CONDUCTĂ ȘI BRANȘAMENT GAZE NATURALE
87 / 06.02.2024Strada Băneasa nr. 2 CF 141851 Târgu Mureş
Nr. cad.: 141851
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
Contravine prevederilor art.32, alin.7 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
85 / 06.02.2024Strada Prof. Dr. Simion C. Mândrescu nr. 5/A CF 131047
131025
142527 Târgu Mureş
Nr. cad.: 131047
131025
142527
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Unificare imobile înscrise în C.F. nr. 131047 Târgu Mureş, C.F. nr. 131025 Târgu Mureş şi C.F. nr. 142527 Târgu Mureş în vederea edificării unei singure parcele.
82 / 06.02.2024Strada Gheorghe Doja nr. f.nr. CF 128086
123783 Târgu Mureş
Nr. cad.: 128086
123783
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Elaborare P.U.Z. - Reconversie zonă funcțională din UTR, stabilire reglementări urbanistice pentru construire locuințe colective și servicii.
81 / 06.02.2024Strada Insulei nr. 27A CF 140604
138945 Târgu Mureş
Nr. cad.: 140604
138945
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Unificare imobile înscrise în C.F. nr. 140604 Târgu Mureş şi C.F. nr. 138945 Târgu Mureş în vederea edificării unei singure parcele.
80 / 06.02.2024Strada Voinicenilor nr. 112 CF 122033 Târgu Mureş
Nr. cad.: 122033
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
nu se încadrează în prevederile regulamentului de urbanism aferent P.U.G. aprobat privind caracteristicile parcelelor.
79 / 06.02.2024Strada Voinicenilor nr. 112 CF 122072 Târgu Mureş
Nr. cad.: 122072
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
nu se încadrează în prevederile regulamentului de urbanism aferent P.U.G. aprobat privind caracteristicile parcelelor.
77 / 05.02.2024Piata Trandafirilor nr. 44 CF/Fişa Cadastrală 124587 TG.MURES
Nr. cad.: 124587
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBTINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUCIRE/DESFIINȚARE PENTRU DEMOLARE CORP C2 - MAGAZIE ȘI CONSTRUIRE ÎMPREJMUIRE PARȚIALĂ ÎN ZONA AFECTATĂ
76 / 05.02.2024Strada Nordului nr. 9 CF/Fişa Cadastrală 135090 TG-MURES
Nr. cad.: 135090
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
NU SE ÎNCADREAZĂ ÎN PREVEDERILE REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM PRIVIND CARACTERISTICILE PARCELELOR
75 / 05.02.2024Strada Acarului nr. 6-8 CF/Fişa Cadastrală 143320 TG.MURES
Nr. cad.: 143320
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
CERTIFICAREA REGIMULUI JURIDIC, ECONOMIC ȘI TEHNIC AL IMOBILULUI
73 / 02.02.2024Strada Voinicenilor nr. 76 CF/Fişa Cadastrală 125700
TG.MURES
Nr. top: 5540/10/1
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
NU SE ÎNCADREAZĂ ÎN PREVEDERILE REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT PUG PRIVIND UTILIZĂRILE ADMISE - SUNT INTERZISE CONSTRUCŢII PROVIZORII DE ORICE NATURĂ
72 / 01.02.2024Strada Gheorghe Doja nr. - CF/Fişa Cadastrală 126644 TG.MURES
Nr. cad.: 126644
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU EXECUTARE LUCRĂRI DE EDIFICARE GARD ÎMPREJMUITOR
71 / 01.02.2024Bulevard 1 Decembrie 1918 nr. 291 CF/Fişa Cadastrală 136067
136067-C1 TG.MURES
Nr. cad.: 136067
136067-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU AMPLASARE RECLAMĂ LUMINOASĂ PE FAȚADA CLADIRII
70 / 31.01.2024Strada Pădurii nr. 73 CF/Fişa Cadastrală 144860 TG.MURES
Nr. cad.: 144860
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
CERTIFICAREA REGIMULUI JURIDIC, ECONOMIC ȘI TEHNIC AL IMOBILULUI
69 / 31.01.2024Strada Bucegi nr. 4 CF/Fişa Cadastrală 130854 TG.MURES
Nr. cad.: 130854
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU ZUGRĂVIREA CASEI DE LOCUIT, MODERNIZARE GARD LA STRADĂ, REPARAȚII LA INVELITOAREA TERASEI METALICE ȘI ANEXĂ - INTRARE ÎN LEGALITATE ÎN CONDIȚIILE REGIMULUI TEHNIC
68 / 31.01.2024Strada Trébely nr. 73 CF/Fişa Cadastrală 123792 TG.MURES
Nr. cad.: 123792
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
NU SE ÎNCADREAZĂ ÎN PREVEDERILE REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM PRIVIND CARACTERISTICILE PARCELEI
66 / 31.01.2024Strada Remetea nr. 180 CF/Fişa Cadastrală 142755 TG.MURES
Nr. cad.: 142755
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU REAMENAJARE, MODIFICARE, EXTINDERE ȘI ETAJARE CASĂ DE LOCUIT EXISTENTĂ COMPUSĂ DIN DOUĂ APARTAMENTE ȘI AMENAJĂRI EXTERIOARE
64 / 31.01.2024Strada Vlădeasa nr. 8 CF/Fişa Cadastrală 142167 TG.MURES
Nr. cad.: 142167
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE ÎMPREJMUIRE TEREN
63 / 31.01.2024Strada Tisei nr. f.nr. CF/Fişa Cadastrală 133105 TG.MURES
Nr. cad.: 133105
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificarea regimului juridic, economic și tehnic al imobilului
62 / 31.01.2024Strada Gheorghe Doja nr. 177/B CF/Fişa Cadastrală 127082 TG.MURES
Nr. cad.: 127082
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obținerea autorizației de construire pentru amenajare parcaje auto
61 / 31.01.2024Strada Bucegi nr. 11 CF/Fişa Cadastrală 142997 TG.MURES
Nr. cad.: 142997
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU EXTINDERE ȘI MANSARDARE CASĂ DE LOCUIT, RECONSTRUIRE ÎMPREJMUIRE
60 / 31.01.2024Strada Pâinii nr. 9 CF/Fişa Cadastrală 141966 TG.MURES
Nr. top: 4898/1/9
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU MODERNIZARE PRIN CONSOLIDARE ȘI RECOMPARTIMENTARE INTERIOARĂ CASĂ DE LOCUIT
59 / 31.01.2024Strada Voinicenilor nr. 112 CF/Fişa Cadastrală 122072 TG.MURES
Nr. cad.: 122072
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
NU SE ÎNCADREAZĂ ÎN PREVEDERILE REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT PUG PRIVIND CARACTERISTICI PARCELE
58 / 31.01.2024Piata Trandafirilor nr. 27-30 ap. sp.c CF/Fişa Cadastrală 123027-C1-U3
Nr. cad.: 123027-C1-U3
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru amplasare semnalistică pe fațada imobilului.
57 / 30.01.2024Strada Sebeşului nr. 15 CF/Fişa Cadastrală 129616 TG.MURES
Nr. cad.: 129616
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU SCHIMBARE DESTINAŢIE ANEXĂ (CORP C2) ÎN LOCUINŢĂ ȘI REALIZARE DOUĂ APARTAMENTE PRIN MODIFICARE, EXTINDERE ŞI ETAJARE CORPURI C1 ȘI C2, SCHIMBARE POARTĂ DE ACCES LA STRADĂ
56 / 30.01.2024Strada Dezrobirii CF/Fişa Cadastrală 139947
137173
139948
140202 TG.MURES
Nr. cad.: 139947
137173
139948
140202
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU MODERNIZAREA RED 0,4 KV - STR. DEZROBIRII (TRONSON STR. LIBERTĂȚII - CF ) ȘI STR. RAMPEI
55 / 29.01.2024Strada Posada nr. - CF/Fişa Cadastrală 141079 TG-MURES
Nr. cad.: 141079
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
NU SE ÎNCADREAZĂ ÎN PREVEDERILE REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT P.U.G. POATE FI FOLOSIT PENTRU ELABORARE PUZ - STABILIRE REGLEMENTĂRI PENTRU CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT, CLĂDIRE BIROURI, REGLEMENTARE ACCESE ȘI RACORD LA UTILITĂȚI PUBLICE
54 / 29.01.2024Strada Alexandru Vlahuţă nr. 11 CF/Fişa Cadastrală 127147 TG-MURES
Nr. cad.: 127147
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU ”EXTINDERE, MODIFICARE, REAMENAJARE ȘI REABILITARE TERMICĂ CASĂ DE LOCUIT”
53 / 29.01.2024Strada Mărăşti nr. 18 ap. SP1,2,3 CF/Fişa Cadastrală 123296
123296-C3-U4/U8/U12 TG-MURES
Nr. cad.: 123296
123296-C3-U4/U8/U12
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU ”MODIFICARE ACOPERIȘ, CREARE SUPANTĂ, RECOMPARTIMENTARE INTERIOARĂ ȘI REALIZARE DOTĂRI ÎN VEDEREA CRESTERII COMPETITIVITĂȚII ÎN CADRUL COMPANIEI QUADOM SOFT SRL”
52 / 29.01.2024Strada Bolyai nr. 38 ap. 1,2,7,8 CF/Fişa Cadastrală 137454
137454-C1-U1/U2/U10/U4 TG-MURES
Nr. cad.: 137454
137454-C1-U1/U2/U10/U4
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU ”SCHIMBARE DESTINAȚIE DIN LOCUINȚE ÎN SPAȚII DE PRESTĂRI SERVICII, MODIFICAREA FAȚADEI LA STRADĂ, CREARE ACCES DIRECT DIN STRADĂ”
50 / 26.01.2024Strada Budiului nr. 38 CF/Fişa Cadastrală 140173 TG.MURES
Nr. cad.: 140173
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU AMPLASARE CASETĂ LUMINOASĂ ȘI FIRMĂ
49 / 26.01.2024Strada Lavandei nr. 1 CF/Fişa Cadastrală 138471
138511 TG. MURES
Nr. top: 4907/1/1
4907/1/2/2/2/1/1/2/2
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
nu se încadrează în condiţiile RLU aferent PUG aprobat. Poate fi folosit pentru obținerea autorizației de construire pentru desfiinţare parţială, reamenajare, modificare, extindere construcţii existente pentru amenajare locuinţe colective mici în condiţiile RLU aferent PUG aprobat, amenajare curte şi accese, refacere împrejmuire, branşamente utilităţi.
48 / 25.01.2024Strada Albinei nr. - CF/Fişa Cadastrală 141965 TG.MURES
Nr. cad.: 141965
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU AMPLASARE ȘI RACORDARE POMPĂ DE APĂ LA REȚEAUA DE CURENT
47 / 25.01.2024Strada Fragilor nr. 2-2A CF/Fişa Cadastrală 142440 TG.MURES
Nr. cad.: 142440
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obținerea autorizației de construire pentru "MANSARDARE CASA DE LOCUIT ȘI AMENAJARI INTERIOARE - INTRARE ÎN LEGALITATE" .
46 / 25.01.2024Strada Gheorghe Şincai nr. 11 CF/Fişa Cadastrală 142468 Tg. Mureș
Nr. cad.: 142468
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE DESFIINŢARE ŞOPRON CORP C2 ŞI OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU REAMENAJARE ŞI ETAJARE CASĂ DE LOCUIT CORP C1
45 / 23.01.2024Strada Mărului nr. 27 CF/Fişa Cadastrală 143673
142916 TG. MURES
Nr. cad.: 143673
142916
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU EXTINDERE CONDUCTĂ GAZE NATURALE ȘI BRANȘAMENT GAZE NATURALE
44 / 23.01.2024Strada Mureşeni nr. 17 CF 138679
136503 Târgu Mureş
Nr. cad.: 138679
136503
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Unificare imobile înscrise în C.F. nr. 138679 Târgu Mureş şi C.F. nr. 136503 Târgu Mureş în vederea edificării unei singure parcele. Poate fi folosit și pentru certificare nomenclatură stradală: strada Mureșeni, nr. 17.
43 / 19.01.2024Strada Cuza Vodă nr. 20 CF/Fişa Cadastrală 126929 TG.MURES
Nr. cad.: 126929
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE CLĂDIRE LOCUINȚE COLECTIVE DE MICI DIMENSIUNI ŞI BRANŞAMENTE LA UTILITĂŢI
42 / 19.01.2024Strada Verii nr. 49 CF/Fişa Cadastrală 126977 TG-MURES
Nr. cad.: 126977
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU REALIZARE LUCRĂRI DE SCHIMBARE DESTINAȚIE PARȚIALĂ CASĂ DE LOCUIT ÎN CENTRU MEDICAL CU AMENAJĂRI INTERIOARE ÎN CONDIȚIILE REGIMULUI TEHNIC
41 / 18.01.2024Strada Subpădure nr. 25 CF/Fişa Cadastrală 143413 TG.MURES
Nr. cad.: 143413
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT, ÎMPREJMUIRE TEREN ȘI BRANȘAMENTE UTILITĂȚI
40 / 18.01.2024Calea Sighişoarei nr. f.nr. CF/Fişa Cadastrală 140385 TG.MURES
Nr. cad.: 140385
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificarea regimului juridic, economic și tehnic al imobilului,
39 / 18.01.2024Strada Viile Dealul Mic nr. 5 CF/Fişa Cadastrală 132469 TG.MURES
Nr. cad.: 132469
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
NU SE ÎNCADREAZĂ ÎN PREVEDERILE REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT PUG APROBAT,
38 / 18.01.2024Strada Rodnei nr. 45 CF/Fişa Cadastrală 138484 TG.MURES
Nr. cad.: 138484
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU REAMENAJARE, MODERNIZARE ȘI EXTINDERE CASĂ DE LOCUIT ȘI ANEXE (CORP C1 ȘI C2), SUPRALĂRGIRE POARTĂ DE ACCES,
37 / 18.01.2024Strada Cotitura de Jos nr. f.nr. CF/Fişa Cadastrală 138382 TG.MURES
Nr. cad.: 138382
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
CERTIFICAREA REGIMULUI JURIDIC, ECONOMIC ȘI TEHNIC AL IMOBILULUI
36 / 18.01.2024Piata Trandafirilor nr. 44 CF/Fişa Cadastrală 124587 TG.MURES
Nr. cad.: 124587
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU SCHIMBARE DESTINAȚIE SPAȚII ALIMENTAȚIE PUBLICĂ ÎN SPAȚII PRESTĂRI SERVICII, REPARAȚII FAȚADA PRINCIPALĂ
35 / 18.01.2024Strada 8 Martie nr. 91 CF/Fişa Cadastrală 143618 TG.MURES
Nr. cad.: 143618
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
NU SE ÎNCADREAZĂ ÎN PREVEDERILE REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT PUG APROBAT, POATE FI UTILIZAT PENTRU ÎNTOCMIRE PUZ- STABILIRE REGLEMENFTĂRI PENTRU SCHIMBARE DESTINAȚIE CONSTRUCȚII EXISTENTE ÎN HALĂ DE PRODUCȚIE MOBILIER, BIROURI ȘI ANEXE AFERENTE, CU AMENAJĂRI INTERIORE, EXTINDERE ȘI MANSARDARE PARȚIALĂ, AMENAJARE ACCESE, ÎMPREJMUIRE TEREN, UTILITĂȚI, ETC.,
34 / 18.01.2024Strada Cuza Vodă nr. 11 CF/Fişa Cadastrală 127752 TG.MURES
Nr. cad.: 127752
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obținerea autorizației de construire pentru amplasare firmă luminoasă
33 / 17.01.2024Strada Gheorghe Doja nr. f.nr. CF/Fişa Cadastrală 143751 TG.MURES
Nr. cad.: 143751
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
CERTIFICAREA REGIMULUI JURIDIC, ECONOMIC ȘI TEHNIC AL IMOBILULUI - IMOBIL NECONSTRUIBIL ÎN LIPSA ACCESULUI REGLEMENTAT LA UN DRUM PUBLIC ȘI LA UTILITĂȚILE URBANE ȘI DATORITĂ ÎNREGISTRĂRII ÎN PLANUL CADASTRAL FĂRĂ LOCALIZARE CERTĂ, DATORITĂ LIPSEI PLANULUI PARCELAR
32 / 17.01.2024Strada Ioan Vescan nr. f.nr. CF 133844
134773
133968 Târgu Mureş
Nr. cad.: 133844
134773
133968
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Unificare imobile înscrise în C.F. nr. 133844 Târgu Mureş, C.F. nr. 134773 Târgu Mureş şi C.F. nr. 133968 Târgu Mureş în vederea edificării unei singure parcele.
31 / 17.01.2024Bulevard 1 Decembrie 1918 nr. 182 ap. Sp.com CF/Fişa Cadastrală 121840-C1-U2 TG.MURES
Nr. top: 3707/5/S
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU AMPLASARE FIRMĂ LUMINOASĂ
30 / 16.01.2024Bulevard 1 Decembrie 1918 nr. 39 CF/Fişa Cadastrală 120176
120176-C1-U11 TG-MURES
Nr. top: 1083/4
1083/4/P/II
Nr. cad.: 1575
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU ”MODIFICARE FAȚADA POSTERIOARĂ PRIN CREARE GOLURI DE FERESTRE”
29 / 12.01.2024Strada Vişeului nr. 1,3,5 plan de situatie Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU LUCRĂRI DE CREȘTERE A PERFORMANȚEI ENERGETICE LA BLOCUL DE LOCUINȚE
28 / 12.01.2024Bulevard 1 Decembrie 1918 CF/Fişa Cadastrală 133453 TG.MURES
Nr. cad.: 133453
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare regimuri: juridic, economic și tehnic al imobilului
27 / 12.01.2024Piata Victoriei nr. 24 et. P+I ap. Sp.4 CF/Fişa Cadastrală 120668-C1-U16 TG.MURES
Nr. cad.: 120668-C1-U16
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
NU SE ÎNCADREAZĂ ÎN REGULAMENTULUI LOCAL DE PUBLICITATE AL MUNICIPIULUI TG.MUREŞ APROBAT PRIN HCL NR. 1 DIN 30.01.2014, MODIFICATĂ ȘI COMPLETATĂ PRIN HCL NR. 375 DIN 25.11.2021
26 / 11.01.2024Strada 8 Martie nr. 38 CF 132710
144012 Târgu Mureş
Nr. cad.: 132710
144012
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Unificare imobile înscrise în C.F. nr. 132710 Târgu Mureş şi C.F. nr. 144012 Târgu Mureş în vederea edificării unei singure parcele.
25 / 11.01.2024Strada Dósa Elek nr. f.nr. CF 140423 Târgu Mureş
Nr. cad.: 140423
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Dezmembrare imobil în 2 loturi.
24 / 11.01.2024Strada Mărului nr. 8 CF/Fişa Cadastrală 137933 TG.MURES
Nr. cad.: 137933
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE CLĂDIRE DE LOCUINŢE COLECTIVE MICI, ÎMPREJMUIRE TEREN, AMENAJĂRI EXTERIOARE ŞI RACORDURI LA UTILITĂŢI, EXTINDERE REŢEA CANALIZARE DIN STR. VOINICENILOR.,Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
CERTIFICARE NOMENCLATURĂ STRADALĂ ȘI NUMĂR ADMINISTRATIV: STRADA MĂRULUI NR. 8
23 / 11.01.2024Strada Remetea nr. 95J CF/Fişa Cadastrală 132751 TG.MURES
Nr. cad.: 132751
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obținerea autorizației de CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT, ÎMPREJMUIRE PROPRIETATE (CU ACCES AUTO ŞI PIETONAL) ŞI BRANŞAMENTE LA UTILITĂŢI
22 / 10.01.2024Strada Viile Unomai nr. 36A,36 CF/Fişa Cadastrală 134588
134587 TG.MURES
Nr. cad.: 134588
134587
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE A DOUĂ CASE DE LOCUIT INDIVIDUALE, IMPREJMUIRE TEREN CU ACCESE DINSPRE DRUMUL PRIVAT ȘI BRANȘAMENTE UTILITĂȚI, ÎN CONDIȚIILE UNIFICĂRII PARCELELOR DE TEREN
21 / 10.01.2024Strada Viile Unomai nr. 36 CF/Fişa Cadastrală 134587 TG.MURES
Nr. cad.: 134587
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
NU SE ÎNCADREAZĂ ÎN PREVEDERILE REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT PUG APROBAT PRIVIND CARACTERISTICILE PARCELEI
20 / 10.01.2024Strada Viile Unomai nr. 36A CF/Fişa Cadastrală 134588 TG.MURES
Nr. cad.: 134588
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
NU SE ÎNCADREAZĂ ÎN PREVEDERILE REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT PUG APROBAT PRIVIND CARACTERISTICILE PARCELEI
19 / 10.01.2024Strada Viile Unomai nr. 36 CF/Fişa Cadastrală 134587 TG.MURES
Nr. cad.: 134587
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
NU SE ÎNCADREAZĂ ÎN PREVEDERILE REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT PUG APROBAT PRIVIND CARACTERISTICILE PARCELEI
18 / 10.01.2024Strada Gheorghe Doja nr. 219 CF/Fişa Cadastrală 140388 TG.MURES
Nr. cad.: 140388
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE CLĂDIRE DE PRESTĂRI SERVICII, CREARE ACCESE, AMENAJARE CURTE, ÎMPREJMUIRE, BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI.
17 / 10.01.2024Strada Negoiului nr. 47,49 CF/Fişa Cadastrală 139522 TG.MURES
Nr. cad.: 139522
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE GARD ÎN CONDIȚIILE SENTINȚEI CIVILE NR. 2136/2022 A JUDECĂTORIEI TÂRGU MUREȘ RĂMASĂ DEFINITIVĂ PRIN NEAPELARE
16 / 10.01.2024Strada Libertăţii nr. 120/A CF/Fişa Cadastrală 122308 TG.MURES
Nr. top: 335/b/2/1/2/1
335/k/2/1/1/2/1
Nr. cad.: 2413/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE A DOUA HALE DE DEPOZITARE AFERENTE ACTIVITAȚII DE INTRETINEREA MIJLOACELOR DE TRANSPORT RUTIER ȘI SERVICII AFERENTE ACESTORA
15 / 08.01.2024Strada Constandin Hagi Stoian nr. 27A CF/Fişa Cadastrală 135204
131474
134604
136035
138016
137495
139097 TG.MURES
Nr. cad.: 135204
131474
134604
136035
138016
137495
139097
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU LUCRĂRI DE ÎNTĂRIRE PENTRU ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ A CASEI DE LOCUIT
14 / 08.01.2024Strada Tisei nr. 28 ap. 2 CF/Fişa Cadastrală 125462
125462-C1-U13 TG.MURES
Nr. top: 5123/93
5123/93/II
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU REALIZARE LUCRĂRI DE AMENAJĂRI INTERIOARE, SCHIMBARE DESTINAȚIE DIN APARTAMENT DE LOCUIT ÎN SPAȚIU COMERCIAL ȘI CREARE ACCES PIETONAL DIN STRADĂ
13 / 08.01.2024Strada Apeductului nr. 11 CF/Fişa Cadastrală 124442
128655 TG.MURES
Nr. cad.: 124442
128655
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU LUCRĂRI DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ A CASEI DE LOCUIT
12 / 08.01.2024Strada Trébely nr. 99 CF/Fişa Cadastrală 125160 TG.MURES
Nr. cad.: 125160
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU REAMENAJAREA ȘI EXTINDEREA CASEI DE LOCUIT,
11 / 05.01.2024Strada Livezeni nr. 69G CF 138129
138697
138131
138130 Târgu Mureş
Nr. cad.: 138129
138697
138131
138130
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Elaborare P.U.Z. - Reglementare rețea stradală și accese la parcele - actualizare parțială P.U.Z. aprobat prin H.C.L. nr. 105/30.03.2017.
10 / 04.01.2024Strada Libertăţii nr. 105 CF/Fişa Cadastrală 126920 TG-MURES
Nr. top: 4851/3/2/1/1
Nr. cad.: 2715
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU SCHIMBARE DESTINAȚIE CENTRALĂ TERMICĂ (C1) ÎN CLĂDIRE ADMINISTRATIVĂ/SPAȚIU COMERCIAL - FĂRĂ MODIFICĂRI CONSTRUCTIVE
9 / 04.01.2024Strada Cibinului nr. 13 CF/Fişa Cadastrală 144343 Tg-Mureș
Nr. cad.: 144343
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
NU SE ÎNCADREAZĂ ÎN PREVEDERILE REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM PRIVIND CARACTERISTICILE PARCELELOR
8 / 04.01.2024Strada Lev Nicolaevici Tolstoi nr. 6 CF/Fişa Cadastrală 140831 TG-MURES
Nr. cad.: 140831
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU REALIZARE/MODIFICARE ACCES AUTO
7 / 04.01.2024Piata Trandafirilor nr. 19 CF/Fişa Cadastrală 120614 TG.MURES
Nr. cad.: 120614
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU EXECUTARE AMENAJĂRI INTERIOARE ȘI SCHIMBARE DESTINAȚIE DIN STUDIO RADIO ÎN CLINICĂ STOMATOLOGICĂ LA ETAJUL CORPULUI C2-U3
6 / 04.01.2024Bulevard 1 Decembrie 1918 nr. 1 CF/Fişa Cadastrală 120891
120891-C1-U19 TG.MURES
Nr. top: 1083/23/3
Nr. cad.: 120891-C1-U19
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU RENOVARE FINISAJE ȘI INSTALAȚII INTERIOARE PENTRU AMENAJARE ZONĂ SELF 24
5 / 04.01.2024Strada Remetea nr. 180 CF/Fişa Cadastrală 142755 TG.MURES
Nr. cad.: 142755
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
NU SE ÎNCADREAZĂ ÎN PREVEDERILE REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM PRIVIND CARACTERISTICILE PARCELELOR (SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI) PENTRU LOCUINȚE COLECTIVE
4 / 03.01.2024Strada Milcovului nr. 2 CF/Fişa Cadastrală 140410 TG.MURES
Nr. top: 4859/a/1/220
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
NU SE ÎNCADREAZĂ ÎN PREVEDERILE REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT PUG
3 / 03.01.2024Strada Ghiocelului nr. - CF/Fişa Cadastrală 144604 TG-MURES
Nr. cad.: 144604
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI
2 / 03.01.2024Strada Strâmbă nr. 42 CF/Fişa Cadastrală 129005 TG.MURES
Nr. cad.: 129005
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU EXECUTARE AMENAJĂRI INTERIOARE, REFAȚADIZARE, MANSARDARE ȘI EXTINDERE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ, MODIFICARE GARAJ
1 / 03.01.2024Strada Revoluţiei nr. 23 ap. 1 CF/Fişa Cadastrală 44446/I TG-MURES
Nr. top: 158/I
159/I
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU SCHIMBARE CROMATICĂ LA FAȚADA EXISTENTĂ