Certificate de Urbanism


Nr. / Data C.U.AmplasamentIdentificatScopul utilizarii CU
514 / 08.07.2024Strada Gheorghe Doja nr. 242 CF/Fişa Cadastrală 127518 Tg. Mureș
Nr. cad.: 127518
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU SCHIMBARE DE DESTINAȚIE DIN CLĂDIRE PAVILION ADMINISTRATIV ȘI SALON EXPOZIȚIE ÎN LĂCAȘ DE CULT CU REALIZARE LUCRĂRI DE REAMENAJARE ȘI MODIFICĂRI INTERIOARE LA CLĂDIREA EXISTENTĂ
507 / 05.07.2024Strada Ghiocelului nr. 12 CF/Fişa Cadastrală 132118 TG.MURES
Nr. cad.: 4898/1/26
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU AMENAJĂRI INTERIOARE, EXTINDERE ȘI MANSARDARE CASĂ DE LOCUIT
506 / 05.07.2024Strada Verii CF/Fişa Cadastrală 133967
140983
143009
144646
Nr. cad.: 133967
140983
143009
144646
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU EXECUTARE LUCRĂRI DE ÎNTĂRIRE ÎN AMONTE DE PUNCTUL DE RACORDARE PENTRU URMĂTOARELE OBIECTIVE DIN MUNICIPIUL TÂRGU MUREȘ: STR. NEGOIULUI NR. 67, STR. NEGOIULUI NR. 69, STR. PREOT ȘTEFAN RUSU NR. 4 ȘI STR. VERII NR. 33/A
505 / 05.07.2024Strada Tisei nr. 36 CF/Fişa Cadastrală 138010 TG.MURES
Nr. cad.: 138010
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
NU SE ÎNCADREAZĂ ÎN PREVEDERILE DOCUMENTAȚIILOR DE URBANISM APROBATE
504 / 04.07.2024Strada Depozitelor nr. 30 CF/Fişa Cadastrală 131257
129522 TG.MURES
Nr. cad.: 131257
129522
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ DIN CENTRALĂ FOTOVOLTAICĂ LA PUNCTUL DE CONSUM
503 / 04.07.2024Strada Insulei CF/Fişa Cadastrală 143798 TG.MURES
Nr. cad.: 143798
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU REABILITARE/EXTINDERE//ÎNLOCUIRE SISTEME DE COLECTARE APE UZATE ȘI PLUVIALE
502 / 04.07.2024Strada Cetinei nr. f.nr. CF/Fişa Cadastrală 145103 TG.MURES
Nr. cad.: 145103
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
CERTIFICAREA REGIMULUI JURIDIC, ECONOMIC ȘI TEHNIC AL IMOBILULUI
501 / 04.07.2024Strada Agricultorilor nr. 6 CF/Fişa Cadastrală 120552 TG MURES
Nr. cad.: 120552
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU AMPLASARE FIRME PE FAȚADA IMOBILULUI
500 / 04.07.2024Strada Crinului nr. 16 ap. IV/B CF/Fişa Cadastrală 122278
122278-C1-U2 TG.MURES
Nr. top: 3841/1/1/IV/B
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU AMENAJĂRI INTERIOARE ȘI ETAJARE CASĂ DE LOCUIT - INTRARE ÎN LEGALITATE, ÎN CONDIȚIILE REGIMULUI TEHNIC
499 / 04.07.2024Strada Livezeni nr. 107A CF/Fişa Cadastrală 128606
125158 TG.MURES
Nr. cad.: 1781
1784
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU EXTINDERE DE CONDUCTĂ ȘI BRANȘAMENT GAZE NATURALE
498 / 03.07.2024Strada Armoniei CF/Fişa Cadastrală 136749
144092
continuare vezi REGIM JURIDIC
Nr. cad.: 136749
144092
continuare vezi REGIM JURIDIC
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU MODERNIZARE LES 20kV ZONA COR MT-JT TÂRGU MUREȘ PRIN INLOCUIREA CABLURILOR 20 kV PE LINIILE TUDOR 1 ȘI TUDOR 2
494 / 03.07.2024Strada Plutelor nr. 2 CF/Fişa Cadastrală 129039
129039-C4 Tg-Mureș
Nr. cad.: 129039
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU REAMENAJARE ȘI EXTINDERE CABANĂ DE ODIHNĂ - INTRARE ÎN LEGALITATE
493 / 03.07.2024Strada Florilor nr. 7 CF/Fişa Cadastrală 120156 TG.MURES
Nr. cad.: 120156
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU SCHIMBAREA PARȚIALĂ A DESTINAȚIEI CASEI DE LOCUIT ÎN CABINET MEDICAL KINETOTERAPIE, FĂRĂ MODIFICĂRI STRUCTURALE, ÎN CONDIȚIILE REGIMULUI TEHNIC
492 / 03.07.2024Strada Cuza Vodă nr. 42 ap. II CF/Fişa Cadastrală 126949
126949-C1-U1
126949-C1-U4 TG.MURES
Nr. top: 698/1
698/1/III
Nr. cad.: 2851
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE DESFIINȚARE LOCUINȚĂ APARTAMENT II ȘI CONSTRUIRE (după caz) ÎMPREJMUIRE PARȚIALĂ ÎN ZONA AFECTATĂ
491 / 03.07.2024Strada Măcinului nr. 1 CF/Fişa Cadastrală 133399 TG.MURES
Nr. cad.: 133399
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
imobilul se situează în zonă rezervată pentru extindere, modernizare circulație alternativă (str.Libertății) - interdicție de construire în zona afectată;
490 / 03.07.2024Strada 22 Decembrie 1989 nr. 150 CF/Fişa Cadastrală 133922 TG.MURES
Nr. cad.: 133922
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU SCHIMBARE DESTINAȚIE CENTRALĂ TERMICĂ ÎN BIROURI ȘI SPAȚII DEPOZITARE, CU MODIFICĂRI INTERIOARE
489 / 03.07.2024Strada 8 Martie nr. 38 CF/Fişa Cadastrală 145334 TG.MURES
Nr. cad.: 145334
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU REALIZAREA UNEI CAPACITĂȚI DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE DIN SURSE REGENERABILE DE ENERGIE SOLARĂ
488 / 02.07.2024Strada Posada nr. - CF/Fişa Cadastrală 135810 TG.MURES
Nr. cad.: 135810
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
NU SE ÎNCADREAZĂ ÎN PREVEDERILE REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM, IMOBILUL ESTE NECONSTRUIBIL DATORITĂ CARACTERISTICILOR PARCELEI
487 / 02.07.2024Strada Budiului nr. 38 CF/Fişa Cadastrală 140173 TG.MURES
Nr. cad.: 140173
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBTINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU DESFIINȚARE CONSTRUCȚII (CORP C2 ȘI C3) CONSTRUIRE ÎMPREJMUIRE PARȚIALĂ ÎN ZONA AFECTATĂ, REAMENAJARE, EXTINDERE ȘI SCHIMBARE DESTINAȚIE MANSARDĂ CENTRU MEDICAL (CORP C1), ÎN LOCUINȚĂ DE SERVICIU
486 / 02.07.2024Bulevard 1 Decembrie 1918 nr. 171 CF/Fişa Cadastrală 128232 TG.MURES
Nr. cad.: 128232
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU AMPLASARE FIRMĂ
485 / 02.07.2024Strada Viile Unomai nr. 71 CF/Fişa Cadastrală 124927 TG.MURES
Nr. cad.: 124927
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU RECONSTRUIRE GARD ÎMPREJMUITOR, CREARE ACCES NOU ȘI AMENAJARE PARCAJ AUTO
484 / 02.07.2024Strada Budiului nr. f.nr. CF 144610 Târgu Mureş
Nr. cad.: 144610
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Elaborare P.U.Z. - Reconversie funcțională, stabilire reglementări pentru construire hală servicii de interes general, stație de întreținere auto, comerț, activități mici nepoluante.
483 / 01.07.2024Strada Caşinului nr. 11 CF/Fişa Cadastrală 131207 și 137917 TG.MURES
Nr. cad.: 131207 și 137917
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE IN VEDEREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR DE ÎNTĂRIRE PENTRU ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ SEDIU FIRMĂ
482 / 01.07.2024Bulevard 1848 nr. - CF/Fişa Cadastrală 136162 TG.MURES
Nr. cad.: 136162
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU REALIZARE ILUMINARE INTELIGENTA PENTRU TRECERI DE PIETONI NESEMAFORIZATE
481 / 01.07.2024Strada Libertăţii CF/Fişa Cadastrală 135796 TG.MURES
Nr. cad.: 135796
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU REALIZARE ILUMINARE INTELIGENTA PENTRU TRECERI DE PIETONI NESEMAFORIZATE
480 / 01.07.2024Calea Sighişoarei CF/Fişa Cadastrală 136772/TG.MURES
Nr. cad.: 136772
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU REALIZARE ILUMINARE INTELIGENTA PENTRU TRECERI DE PIETONI NESEMAFORIZATE
479 / 01.07.2024Strada Pavel Chinezu CF/Fişa Cadastrală 137334 TG.MURES
Nr. cad.: 137334
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU REALIZARE ILUMINARE INTELIGENTA PENTRU TRECERI DE PIETONI NESEMAFORIZATE
478 / 01.07.2024Strada Cuza Vodă nr. 43 CF/Fişa Cadastrală 135136 TG.MURES
Nr. cad.: 135136
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU REALIZARE ILUMINARE INTELIGENTA PENTRU TRECERI DE PIETONI NESEMAFORIZATE
477 / 01.07.2024Strada Cuza Vodă CF/Fişa Cadastrală vezi regim juridic
Nr. cad.: vezi regim juridic
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU ASIGURAREA INFRASTRUCTURII PENTRU TRANSPORT VERDE - PUNCTE DE REÎNCĂRCARE VEHICULE ELECTRICE
476 / 28.06.2024Strada Remetea nr. 229 CF 136886 Târgu Mureş
Nr. cad.: 136886
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Elaborare P.U.D. - Construire casă de locuit P, împrejmuire și branșamente la utilități, cu respectarea prevederilor regulamentului local de urbanism aferent P.U.G.
475 / 28.06.2024Strada 22 Decembrie 1989 nr. 97-99 CF/Fişa Cadastrală 145260 TG.MURES
Nr. cad.: 145260
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU ETAJARE PARȚIALĂ CASĂ DE LOCUIT CORP C2, EXTINDERE, REAMENAJARE ȘI MODIFICARE INVELITOARE CASĂ DE LOCUIT ȘI SPAȚIU COMERCIAL CORP C1 ȘI REFAȚADIZARE CORP C1 ȘI C2
473 / 27.06.2024Calea Sighişoarei nr. f.nr. CF A se vedea anexa
Nr. cad.: A se vedea anexa
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Unificare imobile înscrise în C.F. nr. 131480, 123316, 129899, 130608, 140080, 143331, 125694, 130114, 132040 și 130121 Târgu Mureş. Certificare nomenclatură stradală: Calea Sighișoarei, f.nr.
472 / 27.06.2024Strada Gálffy Mihály nr. f.nr. CF/Fişa Cadastrală 131166 TG.MURES
Nr. cad.: 131166
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
CERTIFICAREA REGIMULUI JURIDIC, ECONOMIC ȘI TEHNIC AL IMOBILULUI
471 / 27.06.2024Strada Constandin Hagi Stoian nr. 16 CF/Fişa Cadastrală 141893 TG.MURES
Nr. cad.: 141893
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
NU SE ÎNCADREAZĂ ÎN PREVEDERILE REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM PRIVIND RETRAGERILE FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE ȘI POSTERIOARĂ
470 / 26.06.2024Strada Gheorghe Marinescu nr. 50 CF/Fişa Cadastrală 145667 Tg-Mureș
Nr. cad.: 145667
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE CLĂDIRE CENTRU CHIRURGICAL CARDIOVASCULAR
469 / 26.06.2024Strada Remetea nr. f.nr. CF/Fişa Cadastrală 136460 TG.MURES
Nr. cad.: 136460
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
CERTIFICAREA REGIMULUI JURIDIC, ECONOMIC ȘI TEHNIC AL IMOBILULUI
468 / 26.06.2024Strada Băilor nr. 2 ap. III CF/Fişa Cadastrală 126267
126267-C1-U3 TG.MURES
Nr. top: 1689/1/1/III
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU MANSARDARE LOCUINȚĂ - APARTAMENT III
467 / 26.06.2024Strada Călimanului nr. 14 ap. 1 CF/Fişa Cadastrală 139823 TG.MURES
Nr. cad.: 139823
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU MANSARDARE, MODERNIZARE ȘI CONSOLIDARE CASĂ DE LOCUIT (AP.1)
466 / 26.06.2024Strada Budiului nr. f.nr. CF/Fişa Cadastrală 145192 TG.MURES
Nr. cad.: 145192
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
IMOBILUL ESTE NECONSTRUIBIL ÎN LIPSA REGLEMENTĂRILOR SPECIFICE AFERENTE CĂILOR DE ACCES ȘI A UTILITĂȚILOR URBANE ȘI DATORITĂ CARACTERISTICILOR PARCELEI
465 / 26.06.2024Strada Budiului nr. f.nr. CF/Fişa Cadastrală 145191 TG.MURES
Nr. cad.: 145191
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
IMOBILUL ESTE NECONSTRUIBIL ÎN LIPSA REGLEMENTĂRILOR SPECIFICE AFERENTE CĂILOR DE ACCES ȘI A UTILITĂȚILOR URBANE ȘI DATORITĂ CARACTERISTICILOR PARCELEI
464 / 26.06.2024Strada Bogatei nr. 12 CF/Fişa Cadastrală 126698 TG.MURES
Nr. cad.: 126698
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU EXTINDERE, MANSARDARE, REAMENAJARE ȘI MODERNIZARE CASĂ DE LOCUIT
463 / 26.06.2024Piata Trandafirilor nr. 44 CF/Fişa Cadastrală 124587 TG.MURES
Nr. cad.: 124587
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU AMENAJARE SPAȚIU POD ÎN SPAȚIU PENTRU BIROURI
462 / 26.06.2024Strada Voinicenilor nr. 88 CF/Fişa Cadastrală 138540 TG.MURES
Nr. top: 5540/2/1
Nr. cad.: 4825
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
NU SE ÎNCADREAZĂ ÎN PREVEDERILE REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM PRIVIND FUNCȚIUNILE ADMISE ȘI CARACTERISTICILE PARCELEI CONSTRUIBILE
461 / 25.06.2024Strada Ady Endre nr. 21 CF 132256
132257 Târgu Mureş
Nr. cad.: 132256
132257
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Unificare imobile înscrise în C.F. nr. 132256 Târgu Mureş şi C.F. nr. 132257 Târgu Mureş. Certificare nomenclatură stradală: strada Ady Endre, nr. 21.
459 / 21.06.2024Strada Plt. Adj. David Rusu nr. 36 CF 123197
129998 Târgu Mureş
Nr. cad.: 123197
129998
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Unificare imobile înscrise în C.F. nr. 123197 Târgu Mureş şi C.F. nr. 129998 Târgu Mureş.
458 / 21.06.2024Strada Armoniei nr. 29A CF 137257 Târgu Mureş
Nr. cad.: 3511/1/1/1/3/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Primă înscriere teren în C.F., certificare UAT-Tg.Mureș, certificare intravilan, certificare categorie de folosință teren: 633 mp – curți – construcții, certificare adresă administrativă – Armoniei, nr: 29A, notare drept de proprietate pentru 633 mp în favoarea Municipiului Târgu Mureș – cota 1/1 teren - domeniu public în baza H.C.L. nr. 125 din 30 mai 2024
457 / 18.06.2024Aleea Covasna nr. 1 CF/Fişa Cadastrală 125359 TG.MURES
Nr. cad.: 125359
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
CERTIFICAREA REGIMULUI JURIDIC, ECONOMIC ȘI TEHNIC AL IMOBILULUI ÎN VEDEREA CUMPĂRĂRII TERENULUI AFERENT CENTRALEI TERMICE, ÎN CONDIȚIILE LEGII (495 MP TEREN DIN CARE 455 MP TEREN OCUPAT DE CONSTRUCȚII ȘI 40 MP TEREN LIBER DE CONSTRUCȚII)
456 / 18.06.2024Strada Budiului nr. 16 CF/Fişa Cadastrală 133929 TG.MURES
Nr. cad.: 133929
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU DEMOLARE GARAJ CU DOUĂ BOXE CORP C3 ȘI RECOMPARTIMENTĂRI INTERIOARE CASĂ PENTRU TINERET CORP C1. NU POATE FI UTILIZAT PENTRU EXTINDERE CORP C1 ÎNTRUCÂT NU SE ÎNCADREAZĂ ÎN PREVEDERILE REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT PUG APROBAT
455 / 18.06.2024Strada Gheorghe Doja nr. 20 CF/Fişa Cadastrală 136636 TG.MURES
Nr. top: 4545/1/1/1/1/2
4545/2/1/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU RECOMPARTIMENTARE CASĂ DE LOCUIT ȘI MANSARDARE ÎN VOLUMUL PODULUI EXISTENT
454 / 18.06.2024Strada Tudor Vladimirescu nr. 103 CF/Fişa Cadastrală 126130 TG.MURES
Nr. top: 1055/1/1/2/1/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU RENOVAREA ȘI EXTINDEREA CASEI DE LOCUIT PRIN MODIFICAREA, REAMENAJAREA ȘI EXTINDEREA ȘOPRONULUI ȘI A BUCĂTĂRIEI DE VARĂ, ÎN CONDIȚIILE REGIMULUI TEHNIC
453 / 18.06.2024Calea Sighişoarei nr. f.nr. CF/Fişa Cadastrală 145547 TG.MURES
Nr. cad.: 145547
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
NU SE ÎNCADREZĂ ÎN PREVEDERILE REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT PUG APROBAT. POATE FI FOLOSIT PENTRU ELABORARE PUZ - STABILIRE REGLEMENTĂRI PENTRU CONSTRUIRE SALĂ DE EVENIMENTE ȘI RESTAURANT, REGLEMENTARE ACCESE ȘI RACORD LA UTILITĂȚI PUBLICE
452 / 18.06.2024Strada Remetea nr. 218A CF/Fişa Cadastrală 145438 TG.MURES
Nr. cad.: 145438
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
NU SE ÎNCADREAZĂ ÎN PREVEDERILE REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM PRIVIND CARACTERISTICILE PARCELELOR (SUPRAFAȚA MINIMĂ A PARCELEI)
451 / 17.06.2024Strada Albinei nr. - CF/Fişa Cadastrală 129522 TG.MURES
Nr. cad.: 129522
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC, ÎMPREJMUIRE, RACORDARE LA REŢEA ŞI AUTOCONSUM
449 / 13.06.2024Bulevard Pandurilor nr. 62 CF/Fişa Cadastrală 121420
121420-C1-U49 TG.MURES
Nr. top: 3735/73/7/SP
Nr. cad.: 4740
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
pentru obținerea autorizației de construire pentru AMPLASARE RAMPĂ MOBILA PENTRU ACCES MAGAZIN.
448 / 12.06.2024Strada Băneasa nr. f.nr. CF/Fişa Cadastrală 140726 TG.MURES
Nr. cad.: 140726
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
CERTIFICAREA REGIMULUI JURIDIC, ECONOMIC ȘI TEHNIC AL IMOBILULUI
447 / 12.06.2024Strada Posada nr. f.nr. CF 144876 Târgu Mureş
Nr. cad.: 144876
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Elaborare P.U.Z. - Lotizare teren și stabilire reglementări urbanistice pentru construire locuințe.
446 / 11.06.2024Bulevard Cetăţii nr. 43 CF/Fişa Cadastrală 138986
133379 TG.MURES
Nr. cad.: 138986
133379
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ A LOCULUI DE CONSUM CAZARMĂ 462 (U.M. 02444 SIBIU)
445 / 11.06.2024Strada Vulcan nr. 14/B CF/Fişa Cadastrală 140782 TG.MURES
Nr. cad.: 140782
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU DESFIINŢARE ACCES EXISTENT, EXTINDERE CU CASĂ DE SCARĂ PENTRU CREARE ACCES NOU, AMENAJĂRI INTERIOARE, MANSARDARE LOCUINŢĂ ÎN VOLUMUL PODULUI EXISTENT, RECONSTRUIRE GARD LA STRADĂ ȘI ÎMPREJMUIRE LATERALĂ STÂNGA, ÎN CONDIȚIILE REGIMULUI TEHNIC
444 / 11.06.2024Strada Posada nr. f.nr. CF/Fişa Cadastrală 142668 TG.MURES
Nr. cad.: 142668
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE A TREI CASE DE LOCUIT UNIFAMILIALE, ÎMPREJMUIRE TEREN ȘI BRANȘAMENTE UTILITĂȚI
443 / 11.06.2024Strada Köteles Sámuel nr. 25 CF/Fişa Cadastrală 127912 TG.MURES
Nr. cad.: 127912
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU DEMOLARE CORP ANEXĂ ȘI RECONSTRUIRE CU MODIFICARE, AMENAJĂRI INTERIOARE ȘI MANSARDARE ÎN VEDEREA REALIZĂRII A TREI APARTAMENTE - INTRARE ÎN LEGALITATE ȘI AMENAJĂRI EXTERIOARE
442 / 11.06.2024Strada Jean Monnet nr. f.nr. CF/Fişa Cadastrală 128487 TG.MURES
Nr. cad.: 128487
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
NU SE ÎNCADREAZĂ ÎN PREVEDERILE REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT PUG APROBAT ȘI REGULAMENTUL GENERAL DE URBANISM PRIVIND CARACTERISTICILE PARCELEI, ACCESE ȘI UTILITĂȚI
441 / 11.06.2024Strada Mestecănişului nr. f.nr. CF/Fişa Cadastrală 143983 TG.MURES
Nr. cad.: 143983
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE ANEXĂ AGRICOLĂ, ÎMPREJMUIRE ȘI RACORD ELECTRICA ÎN CONDIȚIILE REGIMULUI TEHNIC, LUCRĂRI CU CARACTER PROVIZORIU, MAXIM 10 ANI
440 / 11.06.2024Strada Băneasa nr. 23A CF/Fişa Cadastrală 124938 TG.MURES
Nr. cad.: 124938
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU ÎNCHIDERE ZONĂ DE DESCĂRCARE CAMIOANE, CORP C6
439 / 11.06.2024Strada Predeal nr. 24/C CF/Fişa Cadastrală 142547 și 143829 TG.MURES
Nr. top: 3837/2/1/4/1/1/2
Nr. cad.: 143829
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU MANSARDARE CASĂ DE LOCUIT ȘI RECONSTRUIRE GARD. NU POATE FI UTILIZAT ÎN SCOPUL AMENAJĂRII DE ACCESE NOI DINSPRE STRADA PARÂNGULUI ÎNTRUCÂT NU RESPECTĂ PREVEDERILE O.U.G. NR. 195/2005 PRIVIND PROTECȚIA MEDIULUI, ART. 71, COROBORATĂ CU LEGEA 24/2007 REPUBLICATĂ, ART.18, ALIN. 5, 6, 7
438 / 11.06.2024Strada Dezrobirii nr. 66 CF/Fişa Cadastrală 122677 TG.MURES
Nr. cad.: 122677
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE DESFIINȚARE ANEXĂ CORP C3
437 / 11.06.2024Strada Gheorghe Doja nr. 197 CF/Fişa Cadastrală 133804 TG.MURES
Nr. cad.: 133804
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU SCHIMBARE PARȚIALĂ DE DESTINAȚIE DIN DEPOZIT PRODUSE FINITE CORP C6 ÎN ATELIER MONTAJ/PRODUCȚIE, CONSTRUIRE POD RULANT ȘI RECOMPARTIMENTARE
436 / 11.06.2024Strada Livezeni nr. 8 CF/Fişa Cadastrală 131223 TG.MURES
Nr. cad.: 131223
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU AMPLASARE RECLAME LUMINOASE
435 / 11.06.2024Strada Băneasa nr. 2 CF/Fişa Cadastrală 144775 TG.MURES
Nr. cad.: 144775
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU AMPLASAREA TOTEM PUBLICITAR
434 / 10.06.2024Piata Dr. Bernády György CF/Fişa Cadastrală vezi REGIM JURIDIC
Nr. cad.: vezi REGIM JURIDIC
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU OPTIMIZAREA ILUMINATULUI PUBLIC ETAPA I - ÎNLOCUIRE CORPURI DE ILUMINAT
433 / 10.06.2024Strada Alexandru Papiu Ilarian nr. 10 CF/Fişa Cadastrală 122225 TG.MURES
Nr. top: 1746/1/1/1/1
1745/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU AMPLASARE RECLAMĂ ȘI REALIZARE PICTURĂ MURALĂ PE CALCANUL CLĂDIRII
432 / 10.06.2024Strada Depozitelor nr. 27-29 CF/Fişa Cadastrală 143439 TG.MURES
Nr. cad.: 143439
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU INSTALARE ECHIPAMENT DE TRATARE A DEȘEURILOR LICHIDE
431 / 10.06.2024Strada Justiţiei nr. 12 CF/Fişa Cadastrală 137914
128388 TG.MURES
Nr. cad.: 137914 și 128388
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru amplasare firme publicitare în portalul clădirii ȘI nu poate fi utilizat pentru amplasare totem publicitar pe domeniul public întrucât nu se încadrează în prevederile art. 13, alin. 1, 2 și 3 din Legea nr. 50/1991*** republicată privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii privind obținerea dreptului real asupra terenului
430 / 07.06.2024Strada Budiului nr. fn CF/Fişa Cadastrală 145186 TG.MURES
Nr. cad.: 145186
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
IMOBILUL ESTE NECONSTRUIBIL ÎN LIPSA REGLEMENTĂRILOR SPECIFICE AFERENTE CĂILOR DE ACCES ȘI A UTILITĂȚILOR URBANE ȘI DATORITĂ CARACTERISTICILOR PARCELEI
429 / 07.06.2024Strada Budiului nr. fn CF/Fişa Cadastrală 145200 TG.MURES
Nr. cad.: 145200
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
IMOBILUL ESTE NECONSTRUIBIL ÎN LIPSA REGLEMENTĂRILOR SPECIFICE AFERENTE CĂILOR DE ACCES ȘI A UTILITĂȚILOR URBANE ȘI DATORITĂ CARACTERISTICILOR PARCELEI
428 / 07.06.2024Strada Budiului nr. fn CF/Fişa Cadastrală 145194 TG.MURES
Nr. cad.: 145194
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
IMOBILUL ESTE NECONSTRUIBIL ÎN LIPSA REGLEMENTĂRILOR SPECIFICE AFERENTE CĂILOR DE ACCES ȘI A UTILITĂȚILOR URBANE ȘI DATORITĂ CARACTERISTICILOR PARCELEI
427 / 07.06.2024Strada Budiului nr. fn CF/Fişa Cadastrală 145190 TG.MURES
Nr. cad.: 145190
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
IMOBILUL ESTE NECONSTRUIBIL ÎN LIPSA REGLEMENTĂRILOR SPECIFICE AFERENTE CĂILOR DE ACCES ȘI A UTILITĂȚILOR URBANE ȘI DATORITĂ CARACTERISTICILOR PARCELEI
426 / 07.06.2024Strada Budiului nr. fn CF/Fişa Cadastrală 145193 TG.MURES
Nr. cad.: 145193
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
IMOBILUL ESTE NECONSTRUIBIL ÎN LIPSA REGLEMENTĂRILOR SPECIFICE AFERENTE CĂILOR DE ACCES ȘI A UTILITĂȚILOR URBANE ȘI DATORITĂ CARACTERISTICILOR PARCELEI
425 / 07.06.2024Strada Gheorghe Doja nr. 286 CF/Fişa Cadastrală 137123 TG.MURES
Nr. cad.: 137123
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU AMPLASARE STAȚII ÎNCĂRCARE VEHICULE ELECTRICE ȘI ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ STAȚIE DISTRIBUȚIE CARBURANȚI
424 / 07.06.2024Strada Gheorghe Doja nr. 243 CF/Fişa Cadastrală 120902/Tg.Mureş
Nr. cad.: 120902
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE COPERTINE AUTO CU PANOURI FOTOVOLTAICE - MODIFICARE SOLUȚIE APROBATĂ PRIN A.C. NR. 188/2022
423 / 06.06.2024Strada Prof. Dr. Vasile Săbădeanu nr. 5/F CF 142071 Târgu Mureş
Nr. cad.: 142071
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
nu se încadrează în prevederile regulamentului de urbanism aferent P.U.G. aprobat privind caracteristicile parcelelor. Poate fi utilizat pentru elaborare P.U.Z. - Lotizare teren și stabilire reglementări urbanistice pentru construire case unifamiliare.
421 / 05.06.2024Strada Trébely nr. f.nr. CF/Fişa Cadastrală vezi REGIM JURIDIC
Nr. cad.: vezi REGIM JURIDIC
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU OPTIMIZAREA ILUMINATULUI PUBLIC ETAPA II - ÎNLOCUIRE CORPURI DE ILUMINAT
420 / 05.06.2024Strada Uzinei nr. - CF/Fişa Cadastrală 136586 TG.MURES
Nr. cad.: 136586
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU OPTIMIZARE ILUMINAT PUBLIC ETAPA I - MODERNIZARE PUNCTE DE APRINDERE
419 / 05.06.2024Strada Livezeni nr. 6/A CF/Fişa Cadastrală 133681 TG MURES
Nr. cad.: 133681
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU INSTALARE ECHIPAMENT PENTRU RECICLARE TIP TOMRA MAGAZIN KAUFLAND
418 / 05.06.2024Piata Trandafirilor nr. 43 CF/Fişa Cadastrală 138667-C1-U2 TG MURES
Nr. cad.: 138667-C1-U2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU AMPLASARE RECLAMĂ LUMINOASĂ ȘI PANOU PUBLICITAR PE FAȚADA IMOBILULUI
417 / 05.06.2024Strada Gheorghe Doja nr. 153 CF/Fişa Cadastrală 120923 TG.MURES
Nr. cad.: 120923
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU AMPLASARE PANOURI FOTOVOLTAICE PE ACOPERIȘUL CLĂDIRII C1
416 / 05.06.2024Strada Posada nr. 35 CF 128397
131445
144877
Nr. cad.: 128397
131445
144877
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Unificare imobile înscrise în C.F. nr. 128397 Târgu Mureş, C.F. nr. 131445 Târgu Mureş şi C.F. nr. 144877 Târgu Mureş. Certificare intravilan. Certificare categorie de folosință teren - 1.555 mp - curți construcții, 994 mp - arabil, 901 mp - arabil. Certificare nomenclatură stradală: strada Posada, nr. 35.
415 / 04.06.2024Strada Budiului nr. FN CF/Fişa Cadastrală 145189 TG.MURES
Nr. cad.: 145189
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
IMOBILUL ESTE NECONSTRUIBIL ÎN LIPSA REGLEMENTĂRILOR SPECIFICE AFERENTE CĂILOR DE ACCES ȘI A UTILITĂȚILOR URBANE ȘI DATORITĂ CARACTERISTICILOR PARCELEI
414 / 04.06.2024Strada Budiului nr. fn CF/Fişa Cadastrală 145199 TG.MURES
Nr. cad.: 145199
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
IMOBILUL ESTE NECONSTRUIBIL ÎN LIPSA REGLEMENTĂRILOR SPECIFICE AFERENTE CĂILOR DE ACCES ȘI A UTILITĂȚILOR URBANE ȘI DATORITĂ CARACTERISTICILOR PARCELEI
413 / 04.06.2024Piata Mărăşeşti nr. 24 CF/Fişa Cadastrală 127762 TG.MURES
Nr. top: 1/1/1
1/2/1
Nr. cad.: 439
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONTRUIRE PARAPET (ZID) DE PROTECȚIE REZISTENT LA FOC ȘI REPOZIȚIONARE INSULE DISTRIBUITOARE
410 / 03.06.2024Strada Tisei nr. 36 CF 138010 Târgu Mureş
Nr. cad.: 138010
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Dezmembrare în 2 loturi.
409 / 31.05.2024Strada Ioan Vescan nr. - CF/Fişa Cadastrală 139302 TG.MURES
Nr. cad.: 139302
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obținerea autorizației de CONSTRUIRE LOCUINŢĂ UNIFAMILIALĂ, ORGANIZARE ACCESE, ÎMPREJMUIRE ŞI INFRASTRUCTURA EDILITARĂ
408 / 31.05.2024Piata Trandafirilor nr. - CF/Fişa Cadastrală 134312 TG.MURES
Nr. cad.: 134312
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obținerea autorizaţiei de construire pentru MODERNIZARE, REPARAŢII RESTAURANT, AMENAJARE SPAŢII ADMINISTRAŢIE
407 / 31.05.2024Strada Budiului nr. fn CF/Fişa Cadastrală 145191 TG.MURES
Nr. cad.: 145191
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
IMOBILUL ESTE NECONSTRUIBIL ÎN LIPSA REGLEMENTĂRILOR SPECIFICE AFERENTE CĂILOR DE ACCES ȘI A UTILITĂȚILOR URBANE ȘI DATORITĂ CARACTERISTICILOR PARCELEI
406 / 30.05.2024Strada Bolyai nr. 7 ap. 2 CF/Fişa Cadastrală 90163 TG.MURES
Nr. top: conform CF
Nr. cad.: conform CF
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obținerea autorizaţiei de construire pentru executare lucrări de IGIENIZARE ŞI REAMENAJARE PARŢIALĂ SPAŢIU DIN PIVNIŢĂ ÎN SPAŢII DE RELAXARE ŞI EDUCAŢIONALE.
405 / 30.05.2024Strada Apelor CF 136751
136750
137225
137226
137050
137051/ TG.MURES
Nr. cad.: 136750
136751
137225
137226
137050
137051
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizației de construire REŢEA DE ALIMENTARE CU APĂ STRADA APELOR, COTULUI ŞI POTOPULUI
404 / 30.05.2024Strada Lalelelor nr. 40 CF/Fişa Cadastrală 123289/TG.MURES
Nr. top: 3494/1/2/2
Nr. cad.: 2846/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE BLOC DE LOCUINŢE COLECTIVE MICI P+2E, REFACERE ÎMPREJMUIRE, AMENAJARE ACCES AUTO ŞI PIETONAL, ÎN CONDIȚIILE REGIMULUI TEHNIC.
403 / 29.05.2024Strada Băneasa nr. 31 CF/Fişa Cadastrală 125322 TG.MURES
Nr. cad.: 125322
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU AMPLASARE PANOURI FOTOVOLTAICE PENTRU PRODUCȚIE DE ENERGIE ELECTRICĂ ÎN URMA AUDITULUI ELECTROENERGETIC PENTRU AUTOCONSUM LA GOOD MILLS ROMANIA SRL
402 / 29.05.2024Strada Agricultorilor nr. 43 CF/Fişa Cadastrală 124323 TG.MURES
Nr. cad.: 124323
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
NU SE ÎNCADREAZĂ ÎN PREVEDERILE REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM PRIVIND REGIMUL DE CONSTRUIRE ADMIS
401 / 29.05.2024Strada Măcinişului nr. 2 CF/Fişa Cadastrală 125872 TG.MURES
Nr. top: 5037/a/2
5038/2/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBTINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU REAMENAJARE, CONSOLIDARE ȘI ETAJARE CASĂ DE LOCUIT - INTRARE ÎN LEGALITATE, ÎN CONDIȚIILE REGIMULUI TEHNIC
400 / 29.05.2024Piata Teatrului nr. 4 ap. 29 CF/Fişa Cadastrală 120505
120505-C1-U17 TG.MURES
Nr. top: 594/11
594/11/XXIX
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU REAMENAJARE INTERIOARĂ APARTAMENT
399 / 29.05.2024Strada Prof. Dr. Vasile Săbădeanu nr. f.nr. CF/Fişa Cadastrală 128428 Tg-Mureș
Nr. cad.: 128428
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE A DOUĂ CASE DE LOCUIT INDIVIDUALE, IMPREJMUIRE TEREN, BRANȘAMENTE UTILITĂȚI ȘI ORGANIZARE DE ȘANTIER, ÎN CONDIȚIILE REGIMULUI TEHNIC
398 / 29.05.2024Strada Eden nr. 17 CF/Fişa Cadastrală 144254 TG.MURES
Nr. cad.: 144254
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PISCINĂ ȘI TERASĂ
397 / 29.05.2024Strada Cutezanţei nr. 46 CF/Fişa Cadastrală 122912-C1-U10 TG.MURES
Nr. top: 3511/343/S
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU EXTINDERE MAGAZIN ALIMENTAR PRIN MUTAREA VITRINEI
396 / 29.05.2024Strada Lutului nr. 7 CF/Fişa Cadastrală 144537 și 143829 TG.MURES
Nr. top: 3838/8/1/1
Nr. cad.: 143829
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
NU RESPECTĂ PREVEDERILE O.U.G. NR. 195/2005 PRIVIND PROTECȚIA MEDIULUI, ART. 71, COROBORATĂ CU LEGEA 24/2007 REPUBLICATĂ, ART.18, ALIN. 5, 6 ȘI 7
395 / 29.05.2024Strada Tudor Vladimirescu nr. 113 CF/Fişa Cadastrală 145519 TG.MURES
Nr. cad.: 145519
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU EXTINDERE ȘI MANSARDARE CASĂ DE LOCUIT, RECONSTRUIRE IMPREJMUIRE
394 / 29.05.2024Strada Băneasa nr. f.nr. CF 136163 Târgu Mureş
Nr. cad.: 136163
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Dezmembrare imobil în 3 loturi.
393 / 29.05.2024Strada Băneasa nr. f.nr. CF 145078 Târgu Mureş
Nr. cad.: 145078
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Dezmembrare imobil în 3 loturi.
392 / 29.05.2024Piata Gării nr. 3A CF 126178
127955 Târgu Mureş
Nr. cad.: 126178
127955
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Unificare imobile înscrise în C.F. nr. 126178 Târgu Mureş şi C.F. nr. 127955 Târgu Mureş. Poate fi folosit și pentru certificare nomenclatură stradală: Piața Gării, nr. 3A.
391 / 29.05.2024Strada Constantin Silvestri nr. 4 CF/Fişa Cadastrală 141139
136581
136246 TG.MURES
Nr. cad.: 141139
136581
136246
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizației de construire ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ A ANSAMBLULUI DE LOCUIȚE COLECTIVE
390 / 29.05.2024Strada Gheorghe Doja nr. 286 CF/Fişa Cadastrală 137123 TG.MURES
Nr. cad.: 137123
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU CONSTRUIRE PARAPET (ZID) DE PROTECȚIE REZISTENT LA FOC
389 / 28.05.2024Strada Remetea nr. f.nr. CF/Fişa Cadastrală 136455 TG.MURES
Nr. cad.: 136455
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
IMOBIL NECONSTRUIBIL DATORITĂ ÎNREGISTRĂRII ÎN PLANUL CADASTRAL FĂRĂ LOCALIZARE CERTĂ DATORITĂ LIPSEI PLANULUI PARCELAR
388 / 28.05.2024Strada Remetea nr. f.nr. CF/Fişa Cadastrală 136454 TG.MURES
Nr. cad.: 136454
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
IMOBIL NECONSTRUIBIL DATORITĂ ÎNREGISTRĂRII ÎN PLANUL CADASTRAL FĂRĂ LOCALIZARE CERTĂ DATORITĂ LIPSEI PLANULUI PARCELAR
387 / 28.05.2024Strada Remetea nr. f.nr. CF/Fişa Cadastrală 136453 TG.MURES
Nr. cad.: 136453
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
IMOBIL NECONSTRUIBIL DATORITĂ ÎNREGISTRĂRII ÎN PLANUL CADASTRAL FĂRĂ LOCALIZARE CERTĂ DATORITĂ LIPSEI PLANULUI PARCELAR
386 / 28.05.2024Strada Dr. Knöpfler Vilmos nr. 7 ap. 2 CF/Fişa Cadastrală 120660
120660-C1-U2 TG.MURES
Nr. top: 210/1/1/4
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU REAMENAJARE, EXTINDERE, MANSARDARE CLĂDIRE DE BIROURI (AP II) ȘI MONTARE FIRMĂ, ÎN CONDIȚIILE REGIMULUI TEHNIC
385 / 28.05.2024Piata Trandafirilor nr. 49 CF/Fişa Cadastrală 130396 TG.MURES
Nr. cad.: 130936
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU AMPLASARE PANOURI FOTOVOLTAICE
384 / 28.05.2024Bulevard 1 Decembrie 1918 nr. 250-252 CF/Fişa Cadastrală 127262 TG.MURES
Nr. cad.: 127262
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU AMPLASARE PANOURI FOTOVOLTAICE
383 / 23.05.2024Strada Teleki Sámuel nr. 13 CF/Fişa Cadastrală 138657 TG.MURES
Nr. cad.: 138657
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT, ANEXĂ CU GARAJ, PISCINĂ EXTERIOARĂ, IMPREJMUIRE ȘI RACORD/BRANȘAMENTE UTILITĂȚI
382 / 23.05.2024Strada Dezrobirii nr. 23 CF/Fişa Cadastrală 121744 TG.MURES
Nr. cad.: 121744
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU COMPARTIMENTARE ȘI EXTINDERE CONSTRUCȚII (CORP C1) SPAȚII ADMINISTRATIVE
381 / 23.05.2024Strada Prutului nr. 10 CF/Fişa Cadastrală 131613 TG.MURES
Nr. cad.: 131613
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE HALĂ PENTRU DEPOZITARE MATERIE PRIMĂ ȘI PRODUCȚIE ȘI DESFIINȚARE CORP C7
380 / 23.05.2024Strada Rodniciei nr. 6 CF/Fişa Cadastrală 125931 TG.MURES
Nr. cad.: 125931
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU DESFIINȚARE COPERTINĂ CU STRUCTURĂ METALICĂ (CORP C2), CONSTRUIRE COPERTINĂ ȘI EXTINDERE, REAMENAJARE INTERIOARĂ ȘI EXTERIOARĂ ȘI ETAJARE (CORP C1)
379 / 23.05.2024Strada Turzii nr. 7 CF/Fişa Cadastrală 142424 TG.MURES
Nr. cad.: 142424
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizației de construire ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ A LOCULUI DE CONSUM RESTAURANT- SPOR DE PUTERE.
378 / 22.05.2024Strada Prof. Dr. Simion C. Mândrescu nr. f.nr. CF 144713
126500 Târgu Mureş
Nr. cad.: 144713
126500
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Elaborare P.U.Z. - Reglementări urbanistice pentru construirea unei locuințe unifamiliale, împrejmuire teren și branșamente la utilități
377 / 22.05.2024Strada Nicolae Grigorescu nr. 2 ap. 1 CF/Fişa Cadastrală 121958-C1-U16 TG.MURES
Nr. cad.: 121958-C1-U16
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU AMPLASARE LITERE VOLUMETRICE - FIRMĂ
376 / 22.05.2024Strada Revoluţiei nr. 15 ap. 1 CF/Fişa Cadastrală 122048
122048-C1-U1 TG.MURES
Nr. top: 167/2
167/2/I
Nr. cad.: 3982
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU AMPLASARE FIRMĂ LUMINOASĂ
375 / 21.05.2024Bulevard 1 Decembrie 1918 nr. 250-252 CF/Fişa Cadastrală 139708 TG.MURES
Nr. cad.: 139708
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU AMPLASARE PANOURI FOTOVOLTAICE PE CLĂDIRE
374 / 20.05.2024Calea Sighişoarei nr. 72 CF/Fişa Cadastrală 132148
136773
134983
144994 TG.MURES
Nr. cad.: 132148
136773
134983
144994
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ SPĂLĂTORIE DE COVOARE
373 / 20.05.2024Strada Berlin CF/Fişa Cadastrală 144248
144247 TG. MURES
Nr. cad.: 144248
144247
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE REȚELE EDILITARE (APĂ, CANALIZARE MENAJERĂ ȘI PLUVIALĂ, ENERGIE ELECTRICĂ, GAZE NATURALE, CABLU DE DATE) PENTRU ASIGURARE UTILITĂȚI LA GRĂDINIȚĂ ȘI CREȘĂ
372 / 20.05.2024Strada Dezrobirii nr. 66 CF/Fişa Cadastrală 122677 TG.MURES
Nr. cad.: 122677
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
NU SE ÎNCADREAZĂ ÎN PREVEDERILE REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT PUG
371 / 17.05.2024Bulevard 1 Decembrie 1918 nr. 142 ap. 2 CF/Fişa Cadastrală 125202
125202-C1-U9 TG.MURES
Nr. top: 1505/17/II
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU CONSTRUIRE BALCON LA PARTERUL BLOCULUI
370 / 17.05.2024Strada Dealului CF/Fişa Cadastrală 128379 și 126273 TG.MURES
Nr. cad.: 128379
126273
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ
369 / 17.05.2024Strada Viile Dealul Mic CF/Fişa Cadastrală 145184 TG.MURES
Nr. cad.: 145184
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU AMPLASARE ȘI RACORDARE POMPĂ DE APĂ LA REȚEAUA DE CURENT
368 / 16.05.2024Strada Plutelor nr. 2 CF 129039 Târgu Mureş
Nr. cad.: 129039
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Dezmembrare în 3 loturi.
367 / 16.05.2024Piata Trandafirilor nr. 38 CF 144556 Târgu Mureş
Nr. cad.: 144556
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Primă înscriere teren în C.F., certificare UAT-Tg.Mureș, certificare intravilan, certificare categorie de folosință teren: 876 mp – curți – construcții, certificare adresă administrativă – Piața Trandafirilor, nr. 38, notare drept de proprietate pentru 876 mp în favoarea Municipiului Târgu Mureș – cota 1/1 teren - domeniu public în baza H.C.L. nr. 68/28.03.2024
366 / 16.05.2024Strada Mică nr. f.nr. CF 3/a Târgu Mureş
Nr. top: 1068/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Primă înscriere teren în C.F., certificare UAT-Tg.Mureș, certificare intravilan, certificare categorie de folosință teren: 150 - drum, certificare adresă administrativă – str. Mică, f.nr., notare drept de proprietate pentru 150 mp în favoarea Municipiului Târgu Mureș – cota 1/1 teren - domeniu public în baza Hotărârii de Guvern,nr.964/05.09.2002,Anexa nr.2, Poziția 500.
365 / 16.05.2024Strada Tazlăului nr. f.nr. CF/Fişa Cadastrală 141981 TG.MURES
Nr. cad.: 141981
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
CERTIFICAREA REGIMULUI JURIDIC, ECONOMIC ȘI TEHNIC AL IMOBILULUI
364 / 16.05.2024Piata Republicii nr. 10 CF/Fişa Cadastrală 121184 TG.MURES
Nr. cad.: 121184
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obținerea autorizației de construire pentru "REPARAŢII FAŢADĂ PRINCIPALĂ, REABILITARE SPAŢIU COMERCIAL EXISTENT ŞI SCHIMBARE ÎNVELITOARE"
363 / 15.05.2024Strada Dr. Victor Babeş nr. 11 CF/Fişa Cadastrală 120967 TG.MURES
Nr. cad.: 120967
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obținerea autorizației de construire pentru REABILITARE INTEGRALĂ CLĂDIRI ŞCOALĂ GIMNAZIALĂ EUROPA ŞI LICEUL TEHNOLOGIC CONSTANTIN BRÂNCUŞI; DESFIINŢARE CORPURI DE CLĂDIRI C6, C7, C9.
362 / 14.05.2024Aleea Carpaţi nr. 33 ap. 3 CF/Fişa Cadastrală 120726
120726-C1-U40 TG.MURES
Nr. cad.: 120726
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE BALCON LA PARTERUL BLOCULUI - INTRARE ÎN LEGALITATE ÎN CONDIȚIILE REGIMULUI TEHNIC
361 / 14.05.2024Strada Libertăţii nr. 137 CF/Fişa Cadastrală 145497 TG.MURES
Nr. cad.: 145497
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU EXTINDERE ȘI REAMENAJARE HALĂ DEPOZITARE EXISTENTĂ, ÎN CONDIȚIILE REGIMULUI TEHNIC
360 / 14.05.2024Strada Plt. Adj. David Rusu nr. f.nr. CF/Fişa Cadastrală 140626
140648
138948 TG.MURES
Nr. cad.: 140626
140648
138948
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ, IMPREJMUIRE TEREN ȘI RACORD UTILITĂȚI
359 / 14.05.2024Strada Gheorghe Marinescu nr. 16 CF/Fişa Cadastrală 133952 Tg-Mureș
Nr. cad.: 133952
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU REAMPLASARE FIRMĂ ȘI REFINISARE PARȚIALĂ FAȚADĂ (CORP C2)
358 / 14.05.2024Strada Mărului nr. f.nr. CF/Fişa Cadastrală 122719 TG.MURES
Nr. cad.: 122719
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
CERTIFICAREA REGIMULUI JURIDIC, ECONOMIC ȘI TEHNIC AL IMOBILULUI
357 / 14.05.2024Piata Gării nr. - CF/Fişa Cadastrală 121160 TG.MURES
Nr. cad.: 121160
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
MODIFICARE TEMĂ LA A.C. 296/2022 ÎN VEDEREA EXTINDERII SPAŢIILOR COMERCIALE ŞI DE SERVICII LA PARTER ÎNTRUCÂT NU SE ÎNCADREAZĂ ÎN PREVEDERILE PUZ APROBAT PRIN HCL 367/2019. POATE FI UTILIZAT PENTRU OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU REFAŢADIZARE CLĂDIRE
356 / 13.05.2024Strada Eden nr. 10/12 CF 144324
145377 Târgu Mureş
Nr. cad.: 144324
145377
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Unificare imobile înscrise în C.F. nr. 144324 Târgu Mureş şi C.F. nr. 145377 Târgu Mureş.
355 / 13.05.2024Strada Constandin Hagi Stoian nr. 100-104 CF 141618 Târgu Mureş
Nr. cad.: 141618
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Dezmembrare imobil în 7 loturi.
354 / 13.05.2024Strada Gheorghe Marinescu nr. f.nr. CF 143512 Târgu Mureş
Nr. cad.: 143512
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Dezlipire imobil identificat în 2 loturi.
353 / 13.05.2024Pasaj Pădurii nr. f.nr. CF 144112 Târgu Mureş
Nr. cad.: 144112
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
P.U.Z. - Reconversie zonă funcțională din UTR "LV3" în UTR "V3" pentru stabilire reglementări urbanistice în vederea construirii unui Centru sportiv de recreere și reabilitare studențească.
352 / 13.05.2024Strada Corneşti nr. 94;Posada, nr.25 CF 132237 Târgu Mureş
Nr. cad.: 132237
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Dezmembrare imobil în 2 loturi. Certificare nomenclatură stradală: Lot 1 - strada Cornești, nr. 94 (fost 104); Lot 2 - strada Posada, nr. 25.
351 / 10.05.2024Strada Iuliu Maniu nr. 29 ap. 2 CF/Fişa Cadastrală 140734
140734-C1-U2TG.MURES
Nr. cad.: 140734-C2
140734-C1-U2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU AMPLASARE FIRMĂ
350 / 10.05.2024Strada Budiului nr. - CF/Fişa Cadastrală 145187 TG.MURES
Nr. cad.: 145187
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU AMPLASARE ȘI RACORDARE POMPĂ DE APĂ LA REȚEAUA DE CURENT
349 / 10.05.2024Strada Viile Dealul Mic nr. - CF/Fişa Cadastrală 145183 TG. MURES
Nr. cad.: 145183
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU AMPLASARE ȘI RACORDARE POMPĂ DE APĂ LA REȚEAUA DE CURENT
348 / 09.05.2024Strada Mihai Eminescu nr. 34 CF/Fişa Cadastrală 124004 TG.MURES
Nr. cad.: 124004
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU REALIZARE MODIFICĂRI INTERIOARE, EXTERIOARE, EXTINDERE, ETAJARE ȘI SCHIMBARE DESTINAŢIE LOCUINŢĂ (CORP C2) ÎN POLICLINICĂ
347 / 09.05.2024Strada Eden nr. 10/12÷15 CF/Fişa Cadastrală 138152
144324
144538
144564
126219 TG.MURES
Nr. cad.: 138152
144324
144538
144564
( 4932)
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU EXTINDERE CONDUCTĂ ȘI BRANȘAMENTE GAZE NATURALE
346 / 09.05.2024Strada 22 Decembrie 1989 nr. 97-99 CF/Fişa Cadastrală 145260 TG.MURES
Nr. cad.: 145260
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU ETAJARE PARȚIALĂ IMOBIL C2, MODIFICARE ÎNVELITOARE IMOBIL C1 ȘI REFAȚADIZARE IMOBIL C1 ȘI C2
345 / 08.05.2024Strada Verii nr. 48 CF/Fişa Cadastrală 140167 TG.MURES
Nr. cad.: 140167
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU DEVIERE CONDUCTĂ DE APĂ POTABILĂ ȘI RELOCAREA CAMINULUI DE VANE PE DOMENIUL PUBLIC
344 / 08.05.2024Strada Constandin Hagi Stoian nr. 100-104 CF/Fişa Cadastrală 141618 și 132505 TG. MURES
Nr. cad.: 141618
132505
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU EXTINDERE CONDUCTĂ DE DISTRIBUȚIE ȘI BRANȘAMENT GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ
343 / 08.05.2024Strada Horea nr. 5 CF/Fişa Cadastrală 126965 TG.MURES
Nr. cad.: 126965
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU REABILITARE FAȚADĂ, AMENAJĂRI INTERIOARE, AMENAJARE POD ÎN VOLUMUL EXISTENT, DEMOLARE PARȚIALĂ LOCUINȚĂ, SCHIMBARE DESTINAȚIE ÎN BISTROU-ALIMENTAȚIE PUBLICĂ,
342 / 08.05.2024Aleea Covasna nr. 9 ap. 3 CF/Fişa Cadastrală 120040
120040-C1-U8 TG.MURES
Nr. top: 3755/44/GIII
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
NU SE ÎNCADREAZĂ ÎN PREVEDERILE REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM PRIVIND POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI
341 / 08.05.2024Strada Posada nr. 18 CF/Fişa Cadastrală 133701 TG.MURES
Nr. cad.: 133701
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT UNIFAMILIALĂ, IMPREJMUIRE TEREN ȘI BRANȘAMENTE UTILITĂȚI,
340 / 08.05.2024Aleea Carpaţi nr. 49C CF/Fişa Cadastrală 61000/C/I TG.MURES
Nr. top: 5702/1/1/2/1/C/I
5702/1/1/2/2/C/I
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obținerea autorizației de construire pentru amplasare firmă luminoasă
339 / 08.05.2024Strada Livezeni nr. 34-36 ap. 79-80 CF/Fişa Cadastrală 143232
143232-C1-U79
143232-C1-U80
Tg-Mureș
Nr. cad.: 143232
143232-C1-U79
143232-C1-U80
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU ALIPIRE DOUĂ APARTAMENTE DE LOCUIT PRIN AMENAJĂRI INTERIOARE
338 / 08.05.2024Strada Rodnei nr. 77 CF/Fişa Cadastrală 122035 TG.MURES
Nr. cad.: 122035
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU RECOMPARTIMENTARE, EXTINDERE ȘI ETAJARE/MANSARDARE CASĂ DE LOCUIT (CORP C2)
337 / 08.05.2024Strada Posada nr. f.nr. CF/Fişa Cadastrală 136375 TG.MURES
Nr. top: 3049/2/1/2
3053/1/2
3054/1/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT UNIFAMILIALĂ ȘI BRANȘAMENTE UTILITĂȚI,
336 / 08.05.2024Strada Gheorghe Doja nr. 9 CF/Fişa Cadastrală 139312 TG.MURES
Nr. top: vexi REGIM JURIDIC
Nr. cad.: 2107
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU MODIFICARE RESTAURANT ȘI SPAȚII DE CAZARE EXISTENTE PRIN REAMENAJARE, EXTINDERE ȘI ETAJARE, REAMENAJARE ACCESE ȘI PARCĂRI, MODERNIZARE IMPREJMUIRE LA STRADĂ
335 / 08.05.2024Strada Bogatei nr. 32 CF/Fişa Cadastrală 142516 TG.MURES
Nr. cad.: 142516
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU DESFIINȚAREA ȘI RECONSTRUIREA CASEI DE LOCUIT EXISTENTE CU EXTINDEREA ȘI ETAJAREA ACESTEIA, CONSTRUIRE PARCAJ AUTO ACOPERIT ȘI IMPREJMUIRE LA STRADĂ
334 / 08.05.2024Piata Armatei nr. 45 CF/Fişa Cadastrală 120451 TG.MURES
Nr. top: 4785/2/25
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obținerea autorizației de construire pentru amplasare firmă și reclame pe fațada imobilului
333 / 08.05.2024Strada Arany János nr. F.NR. CF/Fişa Cadastrală 141425 Tg-Mureș
Nr. cad.: 141425
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
NU SE ÎNCADREAZĂ ÎN PREVEDERILE REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT PUG APROBAT - IMOBIL NECONSTRUIBIL ÎN LIPSA ACCESULUI REGLEMENTAT LA UN DRUM PUBLIC ȘI DATORITĂ CARACTERISTICILOR PARCELEI
332 / 07.05.2024Strada Maramureş nr. 4 CF/Fişa Cadastrală 16779
136823
122879 TG.MURES
Nr. cad.: 136779
3103/42
122879
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU LUCRĂRI DE ÎNTĂRIRE PENTRU ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICĂ A CASEI DE LOCUIT
331 / 30.04.2024Strada Libertăţii nr. 134 CF/Fişa Cadastrală 133492 TG.MURES
Nr. cad.: 133492
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU AMPLASARE ELEMENT RECLAMĂ TIP TOTEM
329 / 29.04.2024Bulevard 1848 nr. - CF/Fişa Cadastrală 139025 TG.MURES
Nr. cad.: 139025
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
CUMPĂRARE TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 65mp ÎN CONDIȚIILE LEGII
328 / 29.04.2024Aleea Cornişa nr. 11 ap. 3 CF/Fişa Cadastrală 120478-C1-U17 TG-MURES
Nr. top: 2536/1/2/C/III
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
CONTRAVINE O.U.G. NR. 195/2005 PRIVIND PROTECȚIA MEDIULUI, ART. 71, COROBORATĂ CU LEGEA NR. 24/2007 REPUBLICATĂ, ART.18, ALIN. 5, 6 ȘI 7
327 / 29.04.2024Strada Justiţiei nr. 2 ap. SP. COM.II CF/Fişa Cadastrală 126655-C1-U6 TG.MURES
Nr. cad.: 126655-C1-U6
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU MODIFICARE FINISAJ SOCLU ȘI AMPLASARE PANOU - RECLAMĂ SEDIU PE FAȚADA IMOBILULUI
326 / 29.04.2024Strada Călăraşilor nr. 112-114 CF/Fişa Cadastrală 125830 TG-MUREȘ
Nr. cad.: 125830
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU SCHIMBARE DESTINAȚIE ETAJ 1 ȘI PARȚIAL PARTER ÎN SALĂ DE FITNESS, RECOMPARTIMENTĂRI NESTRUCTURALE, AMENAJĂRI ȘI REABILITARE
325 / 29.04.2024Strada Jean Monnet nr. - CF/Fişa Cadastrală 128486 TG MURES
Nr. cad.: 128486
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
NU SE ÎNCADREAZĂ ÎN PREVEDERILE REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT PUG APROBAT ȘI REGULAMENTUL GENERAL DE URBANISM PRIVIND CARACTERISTICILE PARCELEI, ACCESE ȘI UTILITĂȚI
324 / 29.04.2024Strada Retezatului nr. 10 CF/Fişa Cadastrală 125097 TG-MURES
Nr. cad.: 125097
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU REAMENAJAREA ȘI MODERNIZAREA CASE DE LOCUIT (CORP C2,C4,C5) ÎN VEDEREA UNIFICĂRII CELOR TREI CORPURI,
323 / 29.04.2024Strada Subpădure nr. 87,105 CF/Fişa Cadastrală 130801
130802 Tg-Mureș
Nr. cad.: 130801
130802
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT, IMPREJMUIRE TEREN CU PORȚI DE ACCES AUTO ȘI PIETONAL DINSPRE STRADĂ, BRANȘAMENTE UTILITĂȚI
322 / 29.04.2024Strada Lev Nicolaevici Tolstoi nr. 7 CF/Fişa Cadastrală 51110 Tg-Mureș
Nr. top: 696
697/1/55/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
CERTIFICAREA REGIMULUI JURIDIC, ECONOMIC ȘI TEHNIC AL IMOBILULUI
321 / 29.04.2024Strada Gheorghe Doja nr. 153 CF/Fişa Cadastrală 120923 TG.MURES
Nr. cad.: 120923
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU AMPLASARE PANOU PUBLICITAR DE EXTERIOR
320 / 29.04.2024Strada Plt. Adj. David Rusu nr. 43 CF 138886 Târgu Mureş
Nr. cad.: 138886
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Dezmembrare imobil în 2 loturi în vederea lărgirii drumului privat de acces conform P.U.Z. aprobat prin H.C.L. nr. 346/26.10.2023.
319 / 29.04.2024Strada Voinicenilor nr. 130 CF 129875
137839
135023 Târgu Mureş
Nr. cad.: 129875
137839
135023
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Alipire 3 loturi.
318 / 29.04.2024Strada Mărului nr. f.nr. CF 131916 Târgu Mureş
Nr. cad.: 131916
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Dezmembrare imobil în 11 loturi.
316 / 26.04.2024Bulevard 1 Decembrie 1918 nr. 214 CF/Fişa Cadastrală 54476 TG.MURES
Nr. cad.: 480
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU EXTINDERE FIRMĂ TIP CASETĂ LUMINOASĂ AUTORIZATĂ PRIN AC 69 DIN 19/03/2024 ȘI AMPLASARE DE ELEMENTE PUBLICITARE NOI PE FAȚADA IMOBILULUI
315 / 25.04.2024Strada Nicolae Bălcescu nr. 10 CF/Fişa Cadastrală 131560 TG.MURES
Nr. top: 4712/4
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU MODIFICARE ACCES - INTRARE ÎN LEGALITATE
314 / 25.04.2024Bulevard 1 Decembrie 1918 nr. 1,3,5 ap. sp.com CF/Fişa Cadastrală 120891
120891-C1-U19 TG.MURES
Nr. top: 1083/23/3
Nr. cad.: 120891-C1-U19
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU RENOVARE FINISAJE ȘI INSTALAȚII INTERIOARE PENTRU AMENAJARE ZONĂ SELF ȘI AMPLASARE RECLAMĂ LUMINOASĂPE FAȚADA SUCURSALEI CEC BANK SA TG.MURES
313 / 25.04.2024Strada Lalelelor nr. 1 CF/Fişa Cadastrală 130281 TG.MURES
Nr. cad.: 130281
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU AMPLASARE FIRMĂ LUMINOASĂ
312 / 25.04.2024Strada Posada nr. fn CF/Fişa Cadastrală 136375 Tg. Mureș
Nr. top: 3049/2/1/2
3053/1/2
3054/1/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE 2 LOCUINȚE INDIVIDUALE INDEPENDENTE, ÎN CONDIȚIILE REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT PUG APROBAT
311 / 25.04.2024Strada General Gheorghe Avramescu nr. 12B CF/Fişa Cadastrală 138397 TG.MURES
Nr. cad.: 138397
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obținerea autorizației de desfiinţare pentru DEMOLARE CONSTRUCŢII NEEVIDENŢIATE, EDIFICATE FĂRĂ FORME LEGALE, ÎN BAZA SENTINŢEI CIVILE 9846/2012 şi pentru OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE ÎMPREJMUIRE PE LIMITELE DE PROPRIETATE ÎN ZONELE AFECTATE PRIN DESFIINȚARE CONSTRUCȚII EXISTENTE.
310 / 24.04.2024Strada Remetea nr. 218A CF/Fişa Cadastrală 145437 TG.MURES
Nr. cad.: 145437
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
NU SE ÎNCADREAZĂ ÎN PREVEDERILE REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM PRIVIND CARACTERISTICILE PARCELELOR (SUPRAFAȚA MINIMĂ A PARCELEI)
309 / 24.04.2024Strada Eden CF/Fişa Cadastrală 139502 TG.MURES
Nr. cad.: 139502
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT ȘI BRANȘAMENTE UTILITĂȚI
308 / 24.04.2024Strada Verii nr. 33 CF/Fişa Cadastrală 126951 TG.MURES
Nr. top: 2796/3
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU REAMENAJARE, MODIFICARE, EXTINDERE ȘI MANSARDARE CASĂ DE LOCUIT
307 / 24.04.2024Strada Lalelelor nr. 23 CF/Fişa Cadastrală 129412 TG.MURES
Nr. cad.: 129412
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBTINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU DESFIINȚARE PARȚIALĂ, AMENAJĂRI INTERIOARE ȘI ETAJARE CASĂ DE LOCUIT, ÎN ALINIAMENT CU CELE ÎNVECINATE LA STRADĂ
306 / 24.04.2024Strada Nordului nr. 43 CF/Fişa Cadastrală 145295 TG.MURES
Nr. cad.: 145295
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU REAMENAJARE, MANSARDARE CASĂ DE LOCUIT
305 / 24.04.2024Aleea Carpaţi nr. 27 sc. A ap. 4 CF/Fişa Cadastrală 121973
121973-C1-U4 TG.MURES
Nr. top: 5702/3
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU CONSTRUIRE ȘI ÎNCHIDERE BALCON LA PARTERUL BLOCULUI
304 / 24.04.2024Strada Horea nr. 19 CF/Fişa Cadastrală 124753 TG.MURES
Nr. cad.: 124753
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU AMENAJARE MANSARDĂ ÎN VOLUMUL PODULUI (CORP C1)
303 / 24.04.2024Strada Caşinului nr. 11 CF/Fişa Cadastrală 131207 TG.MURES
Nr. cad.: 131207
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE CLĂDIRE DE BIROURI P+M
302 / 23.04.2024Strada Gheorghe Doja nr. 193,195 CF/Fişa Cadastrală 141650 TG.MURES
Nr. cad.: 141650
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizației de construire pentru "CONSTRUIRE CLĂDIRE CU FUNCŢIUNEA DE LOCUINŢE COLECTIVE CU SERVICII LA PARTER, AMENAJARE ACCES AUTO ŞI PARCĂRI, BRANŞAMENTE LA UTILITĂŢI"
301 / 19.04.2024Strada 8 Martie nr. 38 CF/Fişa Cadastrală 145334 Tg. Mureș
Nr. cad.: 145334
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
EXTINDEREA CAPACITĂȚII DE RECICLARE PET A SOCIETĂȚII SC PROFESSIONAL RECYCLE SRL, FĂRĂ MODIFICĂRI STRUCTURALE ALE CLĂDIRII
300 / 19.04.2024Strada Mureşeni nr. 50 CF/Fişa Cadastrală 141415 TG.MURES
Nr. cad.: 141415
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU AMPLASARE STAȚIE CONCASARE CU DOTĂRI AFERENTE
299 / 19.04.2024Strada Budiului nr. 38 CF/Fişa Cadastrală 140173 TG.MURES
Nr. cad.: 140173
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU AMENAJARE LIFT INTERIOR, REAMENAJARE MANSARDĂ ȘI REFAȚADIZARE CENTRU MEDICAL (C1)
298 / 19.04.2024Strada Gheorghe Doja nr. 143 CF/Fişa Cadastrală 121082 TG.MURES
Nr. top: 4552/1/1
4552/2/2
4551/1/1/2
4550/1/2
4550/2/2
Nr. cad.: 3024
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU LUCRĂRI DE ZUGRĂVIRE EXTERIOARĂ HOTEL CIAO
297 / 19.04.2024Pasaj Scăricica nr. 1 CF/Fişa Cadastrală 138283
138283-C1-U1
138283-C1-U2 TG.MURES
Nr. cad.: 138283
138283-C1-U1
138283-C1-U2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obținerea autorizației de construire pentru SCHIMBARE DE DESTINAŢIE AP.1 ÎN SPAŢIU COMERCIAL, MUZEU ŞI SPAŢIU ALIMENTAŢIE PUBLICĂ ŞI AP.2 ÎN SPAŢIU DE ALIMENTAŢIE PUBLICĂ, AMENAJĂRI INTERIOARE, MONTARE FIRME ŞI RECLAME - INTRARE ÎN LEGALITATE
296 / 18.04.2024Bulevard 1 Decembrie 1918 nr. 180 ap. sp.com CF/Fişa Cadastrală 122817-C1-U3 TG. MURES
Nr. top: 3707/4/P/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU AMPLASARE SEMNALISTICĂ BCR TUDOR - TÂRGU MUREȘ
295 / 18.04.2024Strada Zeno Vancea CF 143373
140962
continuare vezi regim juridic
Nr. cad.: 143373
140962
continuare vezi regim juridic
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ A ANSAMBLULUI DE LOCUINȚE INDIVIDUALE
294 / 18.04.2024Strada Nagy Pál nr. 8 CF/Fişa Cadastrală 131303 TG.MURES
Nr. cad.: 131303
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU MODERNIZARE CASĂ DE LOCUIT PRIN REAMENAJARE, RECOMPARTIMENTARE INTERIOARĂ, REFAȚADIZARE , MODIFICARE ACOPERIȘ ȘI MODERNIZARE ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ
293 / 18.04.2024Strada Secuilor Martiri CF/Fişa Cadastrală 144180/TG.MURES
Nr. cad.: 144180
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obținerea autorizației de construire pentru AMPLASARE PANOU DE INFORMARE CU CARACTER PROVIZORIU
292 / 17.04.2024Strada Kós Károly nr. 25 CF/Fişa Cadastrală 130539 TG.MURES
Nr. cad.: 130539
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificarea regimului juridic, economic și tehnic al imobilului,
291 / 17.04.2024Strada Prof. Dr. Simion C. Mândrescu nr. f.nr. CF/Fişa Cadastrală 136703 TG.MURES
Nr. cad.: 136703
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
NU SE ÎNCADREAZĂ ÎN PREVEDERILE RLU AFERENT PUG APROBAT DATORITĂ CARACTERISTICILOR PARCELEI,Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
POATE FI FOLOSIT PENTRU CERTIFICARE ADRESĂ STRADA PROF. DR. SIMION C. MÂNDRESCU, F.NR.
290 / 17.04.2024Strada Viile Dealul Budiului nr. 1D CF/Fişa Cadastrală 127358 TG.MURES
Nr. cad.: 127358
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT UNIFAMILIALĂ ȘI GARAJ AUTO, BRANȘAMENTE UTILITĂȚI,
289 / 17.04.2024Strada Viile Dealul Budiului nr. 7 CF/Fişa Cadastrală 128028 TG.MURES
Nr. cad.: 128028
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
IMOBILUL ESTE ÎNREGISTRAT ÎN PLANUL CADASTRAL FĂRĂ LOCALIZARE CERTĂ DATORITĂ LIPSEI PLANULUI PARCELAR
288 / 17.04.2024Strada Lăpuşna nr. 2 CF/Fişa Cadastrală 134677
134677-C2 TG.MURES
Nr. cad.: 134677
134677-C2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU MODERNIZARE ȘI MANSARDARE CASĂ DE LOCUIT CORP C2
287 / 17.04.2024Strada Predeal nr. 66/D ap. 1 și 2 CF/Fişa Cadastrală 124755 TG.MURES
Nr. cad.: 124755
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU DEMOLARE PARȚIALĂ CONSTRUCȚIE EXISTENTĂ, CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE ȘI SERVICII, AMENAJARE ACCES AUTO ȘI PARCĂRI, BRANȘAMENTE UTILITĂȚI
286 / 17.04.2024Calea Sighişoarei nr. 98 CF/Fişa Cadastrală 143360 TG-MURES
Nr. cad.: 143360
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU ”CONSTRUIRE HOTEL, RESTAURANT, WELLNESS-SPA-SPORT, ACCESE, PARCARE, AMENAJĂRI EXTERIOARE, BRANȘAMENTE UTILITĂȚI, ORGANIZARE DE ȘANTIER”
285 / 15.04.2024Strada Recoltei nr. 19 CF/Fişa Cadastrală 125947 și 128695 TG MUREȘ
Nr. cad.: 125947 și 128695
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ SPAȚII COMERCIALE ȘI PRESTĂRI SERVICII - SPOR DE PUTERE
284 / 12.04.2024Strada Cuza Vodă nr. 79 CF/Fişa Cadastrală 120642 și 135136 TG.MURES
Nr. cad.: 120642 și 135136
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ ANSAMBLU DE LOCUINȚE COLECTIVE
283 / 12.04.2024Strada Rămurele nr. 2 ap. 43 CF/Fişa Cadastrală 120719-C1-U43 Tg. Mureș
Nr. cad.: 120719-C1-U43
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU SCHIMBARE DE DESTINAȚIE DIN USCĂTORIE ÎN LOCUINȚĂ ÎN CONDIȚIILE LEGII Nr. 114/1996***Republicatã - Legea locuinței
282 / 12.04.2024Strada Prof. Dr. Vasile Săbădeanu nr. 44 CF/Fişa Cadastrală 131497 TG MUREȘ
Nr. cad.: 131497
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE IN VEDEREA EXECUTĂRII BRANȘAMENTULUI ELECTRIC PENTRU ALIMENTARE POMPĂ DE APĂ
281 / 12.04.2024Strada Barajului nr. 21 CF/Fişa Cadastrală 120807
144559
128896
143798

Nr. cad.: 120807
144559
128896
143798
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ SPAȚIU COMERCIAL ȘI CEF
280 / 12.04.2024Bulevard 1848 nr. 21 et. P ap. SP CF/Fişa Cadastrală 122306-C1-U2
122306 TG.MURES
Nr. top: 4646/7/S
4646/7
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU AMPLASARE RECLAMĂ LUMINOASĂ PE FAȚADA IMOBILULUI
279 / 11.04.2024Piata Teatrului nr. 4 CF/Fişa Cadastrală 120505 TÂRGU MUREȘ
Nr. top: 594/11
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
NU SE INCADREAZĂ ÎN RLU AFERENT PUG
278 / 11.04.2024Strada Gheorghe Marinescu nr. f.nr. CF 145425 Târgu Mureş
Nr. cad.: 145425
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Concesionarea în condițiile legii a suprafeței de 1.624 mp teren intravilan, liber de construcții, domeniu public
277 / 11.04.2024Strada Cetinei nr. 15 CF 144963 Târgu Mureş
Nr. cad.: 144963
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Dezmembrare imobil în 2 loturi.
276 / 11.04.2024Strada Băneasa nr. 39 CF 145326 Târgu Mureş
Nr. cad.: 145326
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Dezmembrare în 2 loturi.
275 / 11.04.2024Strada Vânătorilor nr. 18 CF/Fişa Cadastrală 140917 TG.MURES
Nr. cad.: 140917
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU REAMENAJARE, EXTINDERE ȘI MANSARDARE CASĂ DE LOCUIT
274 / 11.04.2024Strada Păcii nr. 66 CF/Fişa Cadastrală 143208
143208-C1-U1
143208-C1-U2 TG.MURES
Nr. cad.: 143208
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU MANSARDARE ȘI CONSOLIDARE LOCUINȚĂ - INTRARE ÎN LEGALITATE ÎN CONDIȚIILE REGIMULUI TEHNIC
273 / 11.04.2024Strada Trébely nr. 67E CF/Fişa Cadastrală 143218 și 145385 TG.MURES
Nr. top: 2784/1/2
2785/1/2
2786/2
2785/2/2
Nr. cad.: 143218
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI- INTRARE ÎN LEGALITATE LUCRĂRI EXECUTATE ȘI CONTINUARE LUCRĂRI, ÎN CONDIȚIILE REGIMULUI TEHNIC,
272 / 11.04.2024Strada Cuza Vodă nr. - CF/Fişa Cadastrală 144779
136581
123209
136619
136618
135136TG.MURES
Nr. cad.: 144779
136581
123209
136619
136618
135136
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU DEMOLARE WC PUBLIC EXISTENT, ORGANIZARE DE ȘANTIER, REALIZARE INVESTIGAŢII ARHEOLOGICE, CONSTRUIRE PARKING SUBTERAN ȘI AMENAJARE PARC
271 / 11.04.2024Strada Revoluţiei nr. 23 ap. 1 CF/Fişa Cadastrală 4446/I TG.MURES
Nr. top: 158/I
159/I
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU SCHIMBARE CROMATICĂ LA FAȚADA EXISTENTĂ ȘI AMPLASARE FIRME LUMINOASE
270 / 10.04.2024Strada Plopilor nr. 12 CF/Fişa Cadastrală 139342/TG.MUREŞ
Nr. cad.: 139342
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
nu se încadrează în regulamentul de urbanism aferent PUG aprobat.
269 / 10.04.2024Bulevard 1 Decembrie 1918 nr. 187A CF/Fişa Cadastrală 122015 Tg. Mureș
Nr. top: 3503/2/1/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU DESFIINŢARE CONSTRUCȚII EXISTENTE ŞI CONSTRUIRE CLĂDIRE APARTAMENTE, GARAJE, PARCAJE, ÎMPREJMUIRE TEREN ŞI BRANŞAMENTE UTILITĂȚI
268 / 10.04.2024Strada Pomilor nr. f.nr. CF 145360 Târgu Mureş
Nr. cad.: 145360
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Dezmembrare imobil în 59 de loturi
266 / 09.04.2024Strada Piatra de Moară nr. 4 CF/Fişa Cadastrală 142522 TG.MURES
Nr. cad.: 142522
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU DEMOLARE CONSTRUCTIE EXISTENTA, CONSTRUIRE CLĂDIRE CENTRU MEDICAL, MONTARE FIRMA/RECLAMA LUMINOASA, PARCARE SUBTERANA, RACORDURI/BRANSAMENTE LA UTILITATI, AMENAJARI EXTERIOARE, IMPREJMUIRE SI ORGANIZARE SANTIER
265 / 09.04.2024Strada Mioriţei nr. 49 CF/Fişa Cadastrală 124556 TG.MURES
Nr. cad.: 124556
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU DEMOLARE PARȚIALĂ, RECONSTRUIRE CU MODIFICĂRI, EXTINDERE ȘI ETAJARE CASĂ DE LOCUIT,
264 / 09.04.2024Strada Ion Buteanu nr. 18 CF/Fişa Cadastrală 132478 TG-MURES
Nr. top: 4646/150
4646/1/1/2/1/1/1/1/2
Nr. cad.: 348
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE IMPREJMUIRE
263 / 09.04.2024Strada Eden nr. 10/12 CF 144324
145377 Târgu Mureş
Nr. cad.: 144324
145377
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
nu se încadrează în prevederile regulamentului de urbanism aferent P.U.G. aprobat privind caracteristicile parcelelor.
262 / 09.04.2024Strada Avram Iancu nr. 2 CF/Fişa Cadastrală 136935/Tg.Mures
Nr. cad.: 136935-C4
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU AMENAJAREA UNOR SPAŢII EXPOZIŢIONALE LA CLĂDIREA FOSTEI MANUTANŢE.
261 / 09.04.2024Strada Gheorghe Doja nr. 270, 272 CF 140278
120856 Târgu Mureş
Nr. cad.: 140278
120856
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Elaborare P.U.Z. - Stabilire reglementări urbanistice pentru Construire showroom materiale de construcții, amenajări exterioare și împrejmuire
260 / 05.04.2024Strada Băneasa nr. f.nr. CF/Fişa Cadastrală 145242 TG.MURES
Nr. cad.: 145242
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE AUTO, SERVICE ÎNTREȚINERE, SPAȚII DE CAZARE TIP HOSTEL PENTRU MUNCITORI, ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ ȘI LATERALĂ, AMENAJARE ACCESE ȘI BRANȘAMENTE UTILITĂȚI
259 / 05.04.2024Strada Retezatului nr. 2 CF/Fişa Cadastrală 125927 TG.MURES
Nr. cad.: 125927
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU AMENAJĂRI INTERIOARE ȘI REFAȚADIZARE
258 / 04.04.2024Strada Hunedoara nr. 29 CF/Fişa Cadastrală 130401 TG-MURES
Nr. top: 545/1/1/8/1/2/3/2
Nr. cad.: 4018
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU ”REPARAȚII CAPITALE, EXTINDERE ȘI MODERNIZARE/DEMOLARE ȘI CONSTRUIRE IMOBIL - SECȚIE CLINICA INFECȚIOASE II”
257 / 04.04.2024Strada Pădurii nr. 60 ap. 2 CF/Fişa Cadastrală 144732
144732-C1-U2 TG-MURES
Nr. cad.: 144732
144732-C1-U2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
CERTIFICARE REGIM TEHNIC, ECONOMIC ȘI JURIDIC AL IMOBILULUI
256 / 04.04.2024Strada Pădurii nr. 60 ap. 1 CF/Fişa Cadastrală 144732
144732-C1-U1 TG-MURES
Nr. cad.: 144732
144732-C1-U1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
CERTIFICARE REGIM TEHNIC, ECONOMIC ȘI JURIDIC AL IMOBILULUI
255 / 04.04.2024Strada Prutului nr. 26 CF/Fişa Cadastrală 135092 TG.MURES
Nr. cad.: 135092
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
nu se încadrează în prevederile RLU aferent PUG aprobat privind utilizările admise.
254 / 03.04.2024Strada Toamnei nr. 27 ap. I/A CF/Fişa Cadastrală 131914
131914-C2-U2 TG.MURES
Nr. top: 590/55
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU EXTINDEREA ȘI MANSARDAREA CASEI DE LOCUIT
253 / 03.04.2024Strada Gheorghe Doja nr. 112 CF/Fişa Cadastrală 142336 TG.MURES
Nr. cad.: 142336
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obținerea autorizației de construire pentru amenajări interioare și refațadizare construcție (corp C1),
252 / 03.04.2024Strada Remetea nr. 202/16 CF/Fişa Cadastrală 133948 TG.MURES
Nr. cad.: 133948
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT, ÎMPREJMUIRE TEREN ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI;
251 / 03.04.2024Strada Păşunii nr. 18 CF/Fişa Cadastrală 141074 TG.MURES
Nr. cad.: 141074
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obținerea autorizației de construire pentru modificarea și schimbarea destinației corp C2 în magazie și reconstruire împrejmuire teren cu modificare acces auto și pietonal provizoriu în zona afectată de supralărgirea Călii Sighișoarei. Nu poate fi utilizat pentru modificarea și schimbarea destinației corp C1, din locuință în garaj - zona rezervată pentru realizare "centura ocolitoare" cu interdicție de construire
250 / 03.04.2024Piata Armatei nr. 29-29A ap. 1 CF/Fişa Cadastrală 121322
121322-C1-U2 TG.MURES
Nr. cad.: 121322
121322-C1-U2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU EXTINDERE, MODERNIZARE ȘI REAMENAJARE CASĂ DE LOCUIT (AP. I) - INTRARE ÎN LEGALITATE ÎN CONDIȚIILE REGIMULUI TEHNIC
249 / 03.04.2024Strada Trébely nr. 73 CF/Fişa Cadastrală 123792 Tg-Mureș
Nr. cad.: 123792
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru reamenajare, extindere și mansardare parțială clădire de locuit
248 / 03.04.2024Bulevard 1 Decembrie 1918 nr. 31 ap. GARAJ4 CF/Fişa Cadastrală 120707-C1-U6 TG.MURES
Nr. top: 1083/14/GIV
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU SCHIMBARE DE DESTINAȚIE SPAȚIU (GARAJ NR. 4) ÎN SPAȚIU COMERCIAL CU AMENAJĂRI INTERIOARE, MODIFICARE ACCES ȘI MONTARE FIRMĂ - INTRARE ÎN LEGALITATE
247 / 03.04.2024Strada Vlădeasa CF/Fişa Cadastrală 139741
130094
129066 TG.MURES
Nr. cad.: 139741
130094
129066
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
NU SE ÎNCADREAZĂ ÎN PREVEDERILE REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM PRIVIND FUNCȚIUNILE ȘI SUPRAFAȚA MAXIMĂ ADMISĂ ȘI PARȚIAL IMOBILE NECONSTRUIBILE ÎN LIPSA ACCESULUI REGLEMENTAT LA UN DRUM PUBLIC, LA UTILITĂȚILE URBANE ȘI DATORITĂ ÎNREGISTRĂRII ÎN PLANUL CADASTRAL FĂRĂ LOCALIZARE CERTĂ
246 / 03.04.2024Strada Constandin Hagi Stoian nr. f.nr. CF/Fişa Cadastrală 143923
143922 TG.MURES
Nr. cad.: 143923
143922
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE LOCUINȚE CUPLATE
245 / 03.04.2024Strada Livezeni nr. 97/E CF/Fişa Cadastrală 134064 TG.MURES
Nr. cad.: 134064
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU EXTINDERE REȚEA DE DISTRIBUȚIE APĂ POTABILĂ ȘI REȚEA DE CANALIZARE MENAJERĂ
244 / 03.04.2024Strada General Gheorghe Avramescu nr. 7 CF/Fişa Cadastrală 123281 TG.MURES
Nr. cad.: 123281
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBTINEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE PENTRU EXTINDERE, REAMENAJARE SI ETAJARE CASA DE LOCUIT
243 / 03.04.2024Strada Aiudului nr. 6 CF/Fişa Cadastrală 145299 TG.MURES
Nr. cad.: 145299
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE CASA DE LOCUIT UNIFAMILIALA, ANEXA - GARAJ AUTO ȘI BRANȘAMENTE UTILITAȚI
242 / 03.04.2024Strada 8 Martie nr. 66/A CF/Fişa Cadastrală 144265 TG.MURES
Nr. cad.: 144265
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE CORT DEPOZITARE
239 / 02.04.2024Strada Mureşeni nr. f.nr. CF 137148 Târgu Mureş
Nr. cad.: 137148
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Dezmembrare în 2 loturi str. Mureșeni în vederea efectuării schimbului de imobile conform H.C.L.nr. 48/2024.
238 / 02.04.2024Strada Mureşeni nr. f.nr. CF 144570 Târgu Mureş
Nr. cad.: 144570
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Dezmembrare în 2 loturi str. Mureșeni în vederea efectuării schimbului de imobile conform H.C.L.nr. 48/2024.
237 / 02.04.2024Strada Tudor Vladimirescu nr. 51,55,57 CF 143318
135863
132582 Târgu Mureş
Nr. cad.: 143318
135863
132582
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Elaborare P.U.Z. - Extindere Mureș Mall - modificare prevederi P.U.Z. aprobat prin H.C.L. nr. 146/2008
236 / 02.04.2024Strada Avram Iancu nr. 56, 58 CF/Fişa Cadastrală 142150 TG.MURES
Nr. cad.: 142150
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU EXTINDERE, ETAJARE ŞI MODERNIZARE CORP C2 ŞI ÎMPREJMUIRE TEREN
235 / 02.04.2024Strada Pădurii nr. 58 ap. 2 CF/Fişa Cadastrală 144731 TG-MURES
Nr. cad.: 144731
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
CERTIFICARE REGIM TEHNIC, ECONOMIC ȘI JURIDIC AL IMOBILULUI
234 / 02.04.2024Strada Tisei nr. 1 CF/Fişa Cadastrală 123629 Tg. Mureș
Nr. top: 5111/3
5111/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU ”DESFIINȚARE CONSTRUCȚII EXISTENTE ȘI CONSTRUIRE CLINICĂ MEDICALĂ CU ACTIVE CORPORALE ȘI NECORPORALE”
233 / 29.03.2024Bulevard 1 Decembrie 1918 nr. 255 CF/Fişa Cadastrală 121031-C1-U1
Tg.Mures
Nr. cad.: 121031-C1-U1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU DEMONTARE CASETĂ LUMINOASĂ EXISTENTĂ ȘI MONTARE CASETĂ LUMINOASĂ PE FAȚADA MAGAZINULUI ENEL
232 / 28.03.2024Strada Plt. Adj. David Rusu nr. 43 CF 140626 Târgu Mureş
Nr. cad.: 140626
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Dezmembrare imobil în 2 loturi în vederea lărgirii drumului de acces conform P.U.Z. aprobat prin H.C.L. nr. 346/26.10.2023.
231 / 28.03.2024Strada Plt. Adj. David Rusu nr. 43 CF 140648 Târgu Mureş
Nr. cad.: 140648
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Dezmembrare imobil în 2 loturi în vederea lărgirii drumului privat de acces conform P.U.Z. aprobat prin H.C.L. nr. 346/26.10.2023.
230 / 28.03.2024Strada Livezeni nr. 4 CF/Fişa Cadastrală 126905 TG.MURES
Nr. cad.: 126905
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU AMPLASARE DOUĂ FIRME
229 / 28.03.2024Strada Mureşeni nr. 29/A CF/Fişa Cadastrală 138387 TG-MURES
Nr. cad.: 138387
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU ”CONSTRURIE CENTRU DE AFACERI MATEROM - MODIFICARE SOLUȚIE APOBATĂ PRIN A.C. 574/2019”
228 / 28.03.2024Strada Livezeni nr. 7A CF/Fişa Cadastrală 134459TG.MURES
Nr. cad.: 134459
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU AMPLASARE FIRMĂ PE CORPUL QC-C, ÎNLOCUIRE FIRMĂ PE CLĂDIREA ADMINISTRATIVĂ ȘI ÎNLOCUIRE CASETĂ LUMINOASĂ LA INTRAREA DIN STR. LIVEZENI
227 / 26.03.2024Bulevard 1 Decembrie 1918 nr. 93 CF/Fişa Cadastrală 123862 TG.MURES
Nr. cad.: 123862
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU EXTINDERE ȘI AMENAJĂRI INTERIOARE CASĂ DE LOCUIT CORP C1, REAMANAJARE CURTE INTERIOARĂ
226 / 26.03.2024Bulevard 1 Decembrie 1918 nr. 77 CF/Fişa Cadastrală 145182/TG.MUREȘ
Nr. top: 1479/2/18
1478/1
1057/8
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU MODIFICARE ȘI EXTINDERE, SCHIMBARE DESTINAȚIE CLĂDIRE ÎN CABINET MEDICAL ȘI AMPLASARE FIRMĂ
224 / 26.03.2024Strada Dezrobirii nr. 8A CF/Fişa Cadastrală 140361 TG.MURES
Nr. cad.: 140361
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU EXTINDERE GARAJ
223 / 26.03.2024Strada Gábor Áron nr. 24 CF/Fişa Cadastrală 144972 TG.MURES
continuare vezi regim juridic
Nr. cad.: 144972
continuare vezi regim juridic
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU LUCRĂRI DE ÎNTĂRIRE PENTRU ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ CASA DE LOCUIT DIN STRADA GABOR ARON NR. 24
222 / 25.03.2024Bulevard 1 Decembrie 1918 nr. 281A ap. 38 CF/Fişa Cadastrală 139105-C1-U38 TG.MURES
Nr. cad.: 139105-C1-U38
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
NU SE ÎNCADREAZĂ ÎN PREVEDERILE REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT PUG APROBAT ȘI H.C.L.M. NR. 6/2021
221 / 25.03.2024Strada Köteles Sámuel nr. 25 CF/Fişa Cadastrală 127912 TG-MURES
Nr. cad.: 127912
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU ”INTRARE ÎN LEGALITATE - MANSARDARE, AMENAJĂRI INTERIOARE, MODIFICARE FAȚADE”. NU POATE FI UTILIZAT PENTRU EXTINDERE ÎNTRUCÂT NU SE ÎNCADREAZĂ ÎN PREVEDERILE RLU AFERENT PUG APROBAT PRIVIND AMPLASAREA CONSTRUCȚIILOR FAȚĂ DE LIMITA POSTERIOARĂ ȘI POT MAXIM ADMIS
220 / 25.03.2024Strada Plutelor nr. 2 CF/Fişa Cadastrală 129039 TG-MURES
Nr. top: CONTRACT DE CONCESIUNE nr. 200/20.12.2019
Nr. cad.: 129039
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU ”RECONSTRUIRE CASĂ DE VACANȚĂ - MODIFICARE SOLUȚIE AUTORIZATĂ PRIN A.C. 1047/22.11.2006, INTRARE ÎN LEGALITATE”
219 / 22.03.2024Bulevard 1 Decembrie 1918 nr. 291 CF/Fişa Cadastrală 136067
136067-C1/TG.MUREȘ
Nr. cad.: 136067
136067-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU AMPLASARE RECLAMĂ LUMINOASĂ PE FAȚADA CLADIRII
218 / 22.03.2024Strada Corneşti nr. 94 CF 132237 Târgu Mureş
Nr. cad.: 132237
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
nu se încadrează în prevederile regulamentului de urbanism aferent P.U.G. aprobat privind caracteristicile parcelelor. Poate fi folosit pentru certificare nomenclatură stradală: strada Cornești, nr. 94.
217 / 22.03.2024Strada Podeni nr. 40, 42 CF 140044
140468 Târgu Mureş
Nr. cad.: 140044
140468
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Elaborare P.U.Z. - Stabilire reglementări pentru construire locuințe colective.
216 / 22.03.2024Strada Mureşeni nr. 50 CF 138595
129584
131964 Târgu Mureş
Nr. cad.: 138595
129584
131964
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Unificare imobile înscrise în C.F. nr. 138595 Târgu Mureş, C.F. nr. 129584 Târgu Mureş şi C.F. nr. 131964 Târgu Mureş.
215 / 22.03.2024Strada Libertăţii nr. 114 CF 126405
126404 Târgu Mureş
Nr. cad.: 126405
126404
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Unificare imobile înscrise în C.F. nr. 126405 Târgu Mureş şi C.F. nr. 126404 Târgu Mureş.
214 / 22.03.2024Strada Plt. Adj. David Rusu nr. 43 CF 140647 Târgu Mureş
Nr. cad.: 140647
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Dezmembrare imobil în 2 loturi în vederea lărgirii drumului privat de acces conform P.U.Z. aprobat prin H.C.L. nr. 346/26.10.2023.
213 / 22.03.2024Strada Ioan Vescan nr. f.nr. CF 128802
138307 Târgu Mureş
Nr. cad.: 128802
138307
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Elaborare P.U.Z. - parcelare teren, stabilire reglementări urbanistice pentru construire case de locuit, accese și utilități.
212 / 22.03.2024Strada Tudor Vladimirescu nr. 113 CF 122444
144093 Târgu Mureş
Nr. cad.: 122444
144093
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Unificare imobile înscrise în C.F. nr. 122444 Târgu Mureş şi C.F. nr. 144093 Târgu Mureş.
211 / 22.03.2024Strada Viile Unomai nr. f.nr. CF 134587
134588 Târgu Mureş
Nr. cad.: 134587
134588
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Unificare imobile înscrise în C.F. nr. 134587 Târgu Mureş şi C.F. nr. 134588 Târgu Mureş.
209 / 22.03.2024Strada 22 Decembrie 1989 nr. 98,100 CF 136462
134180 Târgu Mureş
Nr. cad.: 136462
134180
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Elaborare P.U.Z. - Stabilire reglementări urbanistice pentru construire spălătorie auto.
208 / 22.03.2024Strada Libertăţii nr. 137 CF 143677
145317 Târgu Mureş
Nr. cad.: 143677
145317
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Unificare imobile înscrise în C.F. nr. 143677 Târgu Mureş şi C.F. nr. 145317 Târgu Mureş. Certificare nomenclatură stradală: strada Libertății, nr. 137.
207 / 22.03.2024Strada Posada nr. f.nr. CF 144979 Târgu Mureş
Nr. cad.: 144979
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Elaborare P.U.Z. - Stabilire reglementări pentru construire locuință (S+P+1E).
205 / 21.03.2024Strada Câmpului nr. 32 CF/Fişa Cadastrală 138032
138030
138029
138031 TG.MURES
Nr. top: 4896/2
4896/3
4897/1/1/2/1/1
4897/1/1/2/1/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obținerea autorizației de desfiinţare pentru DEMOLARE ZID DE CĂRĂMIDĂ ÎN REGIM DE URGENŢĂ
204 / 21.03.2024Strada Duzilor nr. 2 CF/Fişa Cadastrală 125875 TG.MURES
Nr. cad.: 125875
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
CERTIFICAREA REGIMULUI JURIDIC, ECONOMIC ȘI TEHNIC AL IMOBILULUI
203 / 21.03.2024Strada Călăraşilor nr. 107 CF/Fişa Cadastrală 130671
129302 TG.MURES
Nr. cad.: 130671
129302
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU LUCRĂRI DE ÎNTĂRIRE PENTRU ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ IMOBIL 542 PODU MUREȘ - CORP ADMINISTRATIV ( UM 01016 MUREȘ)
202 / 20.03.2024Strada Recoltei nr. 19 CF/Fişa Cadastrală 125946 TG.MUREȘ
Nr. cad.: 125946
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificarea regimului juridic, economic și tehnic al imobilului,
200 / 20.03.2024Strada Aurel Filimon nr. 32 CF/Fişa Cadastrală 138544
138545 TG.MURES
Nr. top: 573
574
571
572
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
pentru obținerea autorizației de construire pentru LUCRĂRI DE CONSOLIDARE LA GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ŞTEFANIA.
199 / 20.03.2024Strada Lămâiţei nr. 18 CF/Fişa Cadastrală 133114 TG.MURES
Nr. top: 4646/141
4646/1/1/2/1/1/1/2
Nr. cad.: 333
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obținerea autorizaţiei de construire pentru LUCRĂRI DE CONSOLIDARE LA GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT LICURICI
198 / 19.03.2024Piata Trandafirilor nr. 59 ap. parter CF/Fişa Cadastrală 140503-C2-U1 TG.MURES
Nr. cad.: 140503-C2-U1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru amplasare firme/reclame pe fațada imobilului
197 / 18.03.2024Strada Transilvania nr. 8 ap. 1 CF/Fişa Cadastrală 123805-C1-U7 TG.MURES
Nr. cad.: 123805-C1-U7
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE BALCON LA PARTERUL BLOCULUI – INTRARE ÎN LEGALITATE PRIN DESFIINŢARE PARȚIALĂ BALCON EXISTENT ÎN ALINIAMENTUL BALCOANELOR DE LA ETAJELE SUPERIOARE
196 / 18.03.2024Bulevard Cetăţii CF/Fişa Cadastrală 135320 și 136935 TG. MURES
Nr. cad.: 135320
136935
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
elaborare SF CU ELEMENTE DALI şi pentru obținerea autorizației de construire pentru realizare obiectiv ACCES POARTĂ DE NORD SI FOOD COURT BULEVARDUL CETĂŢII.
195 / 15.03.2024Strada Viile Dealul Budiului nr. - CF/Fişa Cadastrală 130827 TG.MURES
Nr. cad.: 130827
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT UNIFAMILIALĂ, ÎMPREJMUIRE ȘI BRANȘAMENTE UTILITĂȚI
194 / 15.03.2024Bulevard 1 Decembrie 1918 nr. 291 CF/Fişa Cadastrală 136067 TG.MURES
Nr. cad.: 136067
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU SCHIMBARE DESTINAȚIE ETAJ 1 IN SPAȚIU SERVICII - SALA DE FITNESS CU INTREȚINERE CORPORALA ȘI COMERȚ CU MODIFICARI NESTRUCTURALE, DEMONTABILE REALIZATE DIN MATERIALE UȘOARE
193 / 15.03.2024Strada Pomilor nr. 7 CF/Fişa Cadastrală 127962 TG.MUREȘ
Nr. cad.: 127962
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
CERTIFICARE REGIM JURIDIC, ECONOMIC SI TEHNIC AL IMOBILULUI
192 / 15.03.2024Strada Libertăţii nr. 32 CF/Fişa Cadastrală 122754 TG.MURES
Nr. cad.: 122754
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE IN VEDEREA AMENAJĂRII UNEI TERASE NEACOPERITE DE ALIMENTAȚIE PUBLICĂ ȘI MODIFICARE CORP C6 CU SCHIMBARE DE DESTINAȚIE DIN MAGAZIE ÎN TERASA ACOPERITĂ DE ALIMENTAȚIE PUBLICĂ
191 / 13.03.2024Strada Depozitelor nr. 30 CF/Fişa Cadastrală 130304 TG.MURES
Nr. cad.: 130304
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE DESFIINȚARE CONSTRUCȚII CORP C2, C3, C4 ȘI C5
190 / 13.03.2024Strada Morii nr. 31 CF/Fişa Cadastrală 123277 TG.MURES
Nr. top: 428
429
Nr. cad.: 2142
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU CONSTRUIRE ANEXE: FOIȘOR ȘI PARCARE ACOPERITĂ
189 / 13.03.2024Strada Liliacului nr. 13 CF/Fişa Cadastrală 139936 TG.MURES
Nr. cad.: 139936
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU ÎMPREJMUIRE TEREN. NU POATE FI FOLOSIT PENTRU INTRARE ÎN LEGALITATE COPERTINĂ ÎNTRUCÂT NU SE ÎNCADREAZĂ ÎN PREVEDERILE RLU AFERENT PUG APROBAT PRIVIND POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE A TERENULUI
188 / 13.03.2024Strada Predeal nr. 93A CF/Fişa Cadastrală 142077 TG.MURES
Nr. cad.: 142077
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU MODIFICARE ȘI EXTINDERE CASĂ DE LOCUIT (CORP C1)
187 / 13.03.2024Strada Bistriţei nr. 9 CF/Fişa Cadastrală 129411 TG.MURES
Nr. cad.: 129411
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU MODIFICARE ȘI EXTINDERE CASĂ DE LOCUIT (CORP C1) ȘI MODIFICARE ANEXĂ (CORP C2)
186 / 13.03.2024Strada Verii nr. 47 CF/Fişa Cadastrală 138000 TG.MURES
Nr. cad.: 138000
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU SCHIMBARE DESTINAȚIE PARȚIALĂ DIN LOCUINȚĂ ÎN CABINET MEDICAL
185 / 13.03.2024Strada Podeni nr. 105 CF/Fişa Cadastrală 131466 TG.MURES
Nr. top: 282/1
283/1/1/1
285/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificarea regimului juridic, economic și tehnic al imobilului,
184 / 13.03.2024Strada Gheorghe Doja nr. 43 CF/Fişa Cadastrală 121176 Tg-Mureș
Nr. cad.: 121176
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU EXECUTARE REPARAȚII CLĂDIRE ȘI MODIFICARE POARTĂ
183 / 12.03.2024Strada Depozitelor nr. 26 CF/Fişa Cadastrală 137777 TG. MUREȘ
Nr. cad.: 137777
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PLATFORMĂ BETONATĂ PENTRU REZERVOR DE APĂ
182 / 12.03.2024Strada Deva nr. 5 ap. I și II CF/Fişa Cadastrală 133187 TG.MURES
Nr. cad.: 133187
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU MODERNIZARE ȘI REAMENAJARE CASĂ DE LOCUIT, MODERNIZARE ÎMPREJMUIRE
181 / 11.03.2024Strada Pomilor nr. 6/5 CF/Fişa Cadastrală 145376 TG.MURES
Nr. top: vezi REGIM JURIDIC
Nr. cad.: 3583
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
CERTIFICARE REGIM JURIDIC, ECONOMIC ȘI TEHNIC AL IMOBILULUI
180 / 11.03.2024Bulevard 1 Decembrie 1918 nr. 142 ap. 3 CF/Fişa Cadastrală 125202
125202-C1-U14 TG.MURES
Nr. top: 1505/17
1505/17/III
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU LUCRĂRI DE REPARAȚII CAPITALE SCĂRI DE ACCES ȘI FAȚADĂ ȘI REAMENAJARE FAȚADĂ
179 / 08.03.2024Strada Prutului nr. 26 CF/Fişa Cadastrală 135036 TG.MURES
Nr. cad.: 135036
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU CONSTRUCȚIE ADĂPOST CÂINI - CONSTRUCȚIE CU CARACTER PROVIZORIU MAXIM 10 ANI
178 / 07.03.2024Strada Agricultorilor nr. - CF/Fişa Cadastrală 143567 TG.MURES
Nr. cad.: 143567
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obținerea autorizaţiei de construire pentru AMPLASARE TROIŢA OSTAŞILOR EROI DE LA INUNDAŢIILE DIN 1970.
177 / 07.03.2024Strada Gheorghe Marinescu nr. fnr. CF/Fişa Cadastrală 145058 TG.MURES
Nr. cad.: 145058
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Dezmembrare teren în două loturi
176 / 07.03.2024Strada Bolyai nr. 3 bl. C3 ap. - CF/Fişa Cadastrală 120161 TG.MURES
Nr. cad.: 120161
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU AMPLASARE RECLAMĂ
175 / 07.03.2024Strada Aluniş nr. 4 CF/Fişa Cadastrală 125226 TG-MURES
Nr. top: 2901/12
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU ”AMENAJĂRI INTERIOARE, REPARAȚII FAȚADĂ ȘI AMENAJARE SPAȚIU DE LOCUIT ÎN VOLUMUL PODULUI EXISTENT CORP C1 ȘI SCHIMBARE DESTINAȚIE DIN GARAJ/MAGAZIE CORP C2 ÎN LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ, CU AMENAJĂRI INTERIOARE ȘI REFAȚADIZARE”
174 / 06.03.2024Strada Bucureşti nr. 19 CF/Fişa Cadastrală 120624 TG.MURES
Nr. cad.: 120624
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU EXECUTAREA UNUI SPAȚIU TEHNIC NECESAR AMPLASĂRII UNEI POMPE DE CĂLDURĂ
173 / 06.03.2024Strada Prutului nr. 17 CF/Fişa Cadastrală 132342 TG.MURES
Nr. cad.: 132342
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE HALĂ MICROPRODUCȚIE CONFECȚII METALICE SERIE MICĂ/UNICAT, ÎMPREJMUIRE LA DRUM, BRANȘAMENTE UTILITĂȚI, ÎN CONDIȚIILE REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM
172 / 06.03.2024Strada Voinicenilor nr. 94 ap. 31 CF/Fişa Cadastrală 120711-C1-U4 Tg. Mureș
Nr. top: 5549/a/1/53/P/II
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU AMPLASARE SEMNALISTICĂ PUBLICITARĂ EXTERIOARĂ
171 / 05.03.2024Strada Mureşeni nr. 48 CF/Fişa Cadastrală 137759 TG.MURES
Nr. cad.: 137759
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
NU SE ÎNCADREAZĂ ÎN PREVEDERILE REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM
170 / 05.03.2024Strada Gheorghe Marinescu nr. 38 CF/Fişa Cadastrală 134090 TG.MURES
Nr. cad.: 134090
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU EXECUTARE NOI CAPACITATI DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE DIN RESURSE REGENERABILE PENTRU AUTOCONSUM LA NIVELUL U.M.F.S.T. GEORGE EMIL PALADE DIN TÂRGU MURES
169 / 05.03.2024Strada Dezrobirii nr. 26 CF/Fişa Cadastrală 124493 TG.MURES
Nr. cad.: 124493
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE DESFIINȚARE CONSTRUCȚIE EXISTENTĂ CORP C1
168 / 05.03.2024Strada Budiului nr. 182A CF/Fişa Cadastrală 143875 TG.MURES
Nr. cad.: 143875
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE GARD
167 / 04.03.2024Strada 22 Decembrie 1989 nr. 136, 138 CF/Fişa Cadastrală 133717
131364
134728 TG.MURES
Nr. cad.: 131364
133717
134728
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obținerea autorizaţiei de construire pentru DESFIINȚARE CONSTRUCȚII EXISTENTE ȘI CONSTRUIRE IMOBIL CU DESTINATIA APARTHOTEL, AMENAJARE PEISAGERA, IMPREJMUIRE, RACORDURI SI BRANSAMENTE
166 / 04.03.2024Strada Ion Heliade Rădulescu nr. 38 ap. 3 CF/Fişa Cadastrală 144845
144845-C1-U100 TG.MURES
Nr. cad.: 144845
144845-C1-U100
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU SCHIMBARE DE DESTINATIE DIN LOCUINTA IN SALA DE FITNESS SI CREARE ACCES NOU DINSPRE STRADA LA AP. P03 BLOC B17
165 / 04.03.2024Strada Depozitelor nr. 13A CF/Fişa Cadastrală 129797 TG.MURES
Nr. cad.: 129797
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU AMPLASARE RECLAMĂ
164 / 04.03.2024Strada Băneasa nr. 2 CF/Fişa Cadastrală 144792 TG.MURES
Nr. cad.: 144792
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
elaborare PUD- "STABILIRE REGLEMENTĂRI - ACCESE AUTO/PIETONALE, RETRAGERI FAŢĂ DE LIMITE LATERALE/POSTERIOARE ALE PARCELEI, CONFORMARE ARHITECTURAL VOLUMETRICĂ, MOD DE OCUPARE TEREN, DESIGN SPAŢII PUBLICE pentru CONSTRUIRE CLĂDIRE PT. FUNCŢ. PUBLICE (sală de sport, turism şi agrement, aparthotel şi spa, comerț, alim. publică, servicii de profil, amenaj.ext., împr., branşam."
163 / 04.03.2024Piata Trandafirilor nr. 19 ap. 2 CF/Fişa Cadastrală 120614
120614-C3-U4 TG-MURES
Nr. cad.: 120614
120614-C3-U4
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTUIRE PENTRU ”MANSARDAREA ȘI REABILITAREA TERMICĂ A IMOBILULUI - AP. 2”
162 / 04.03.2024Strada Gheorghe Doja nr. 88B,88C CF/Fişa Cadastrală 132035
141112 TG.MURES
Nr. top: 4812/2/2
4812/3/1/2
Nr. cad.: 132035
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU DESFIINŢARE CASĂ DE LOCUIT (C.F. 141112 TG. MUREȘ) şi CONSTRUIRE ANSAMBLU DE CLĂDIRI MULTIFUNCŢIONALE CU SERVICII (COMERCIALE, MEDICALE, BIROURI, ALIMENTAŢIE PUBLICĂ, DEPOZITARE), LOCUINŢE, PARCĂRI, AMENAJĂRI EXTERIOARE, BRANŞAMENTE LA UTILITĂŢI
161 / 01.03.2024Strada Köteles Sámuel nr. 6 CF/Fişa Cadastrală 125066 TG-MURES
Nr. cad.: 125066
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU ”EXTINDERE CLĂDIRI EXISTENTE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PRIN CONSTRUIRE CORP DE CLĂDIRE C8” - INTRARE ÎN LEGALITATE
160 / 01.03.2024Piata Trandafirilor nr. 12 ap. SP.I CF/Fişa Cadastrală 120744
120744-C1-U1 TG.MURES
Nr. top: 645/1/1/1/SPI
645/1/1/1
Nr. cad.: 2183
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU AMPLASARE RECLAMĂ
159 / 01.03.2024Strada Köteles Sámuel nr. 6 CF/Fişa Cadastrală 125066 TG-MURES
Nr. cad.: 125066
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU ”MODIFICĂRI INTERIOARE, EXTINDERE CORP DE CLĂDIRE C5, ETAJARE, MANSARDARE, EXTINDERE ȘI MODIFICĂRI INTERIOARE CORP C6 ȘI C7” - INTRARE ÎN LEGALITATE
158 / 01.03.2024Strada Avram Iancu nr. 14 CF/Fişa Cadastrală 140239 TG.MURES
Nr. cad.: 140239
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU REAMENAJARE, EXTINDERE ȘI ETAJARE CASA DE LOCUIT (CORP C1) CU AMENAJAREA A DOUĂ APARTAMENTE, REFACERE IMPREJMUIRE LA STRADĂ
157 / 01.03.2024Strada Budai Nagy Antal nr. 26 CF/Fişa Cadastrală 132496 TG.MURES
Nr. top: 1052/1/1/2/1
1052/2/1/1/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU RECOMPARTIMENTARE, EXTINDERE ȘI MANSARDARE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ, REABILITARE GARD
156 / 29.02.2024Strada Tudor Vladimirescu nr. 44 CF/Fişa Cadastrală 136087 TG.MURES
Nr. top: 4916/1/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU REPARAȚII ȘI RECONFIGURARE ACOPERIȘ, REABILITARE FAȚADE IMOBIL, EXTINDERE PARȚIALĂ ETAJ
155 / 29.02.2024Strada Gheorghe Doja nr. 197 CF/Fişa Cadastrală 133804 TG.MURES
Nr. cad.: 133804
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU AMPLASARE BATERIE DE ACUMULATORI ÎN VEDEREA STOCĂRII ENERGIEI ELECTRICE PRODUSE DE SISTEMELE FOTOVOLTAICE
154 / 29.02.2024Strada Mestecănişului nr. f.nr. CF/Fişa Cadastrală 131200 TG.MURES
Nr. cad.: 131200
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
CERTIFICAREA REGIMULUI JURIDIC, ECONOMIC ȘI TEHNIC AL IMOBILULUI
153 / 29.02.2024Strada Kós Károly nr. 23 CF/Fişa Cadastrală 126725 TG. MURES
Nr. top: 2407/14/1/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU DEMOLARE ȘI RECONSTRUIRE MAGAZIE ȘI COPERTINĂ, AMENAJARE CURTE - INTRARE ÎN LEGALITATE, ÎN CONDIȚIILE REGIMULUI TEHNIC,
152 / 29.02.2024Strada Ana Ipătescu nr. 12 CF/Fişa Cadastrală 142098 TG.MURES
Nr. cad.: 142098
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU REPARARE ȘI ÎNĂLȚARE ACOPERIȘ LA CASA DE LOCUIT
151 / 29.02.2024Strada Mureşului nr. 23/A CF/Fişa Cadastrală 129509 TG-MURES
Nr. cad.: 129509
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
NU SE ÎNCADREAZĂ ÎN PREVEDERILE REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT PUG APROBAT. POATE FI UTILIZAT PENTRU ELABORARE PUZ - STABILIRE REGLEMENTĂRI URBANISTICE PENTRU CONSTRUIRE BAZĂ DE ANTRENAMENT - POLIGON DE PREGĂTIRE ÎN SITUAȚII DE URGENȚĂ, AMENAJĂRI EXTERIOARE, ACCESE ŞI RACORD LA UTILITĂŢI
150 / 29.02.2024Strada Zăgazului nr. 14 CF/Fişa Cadastrală 138076
124348
138774 TG.MURES
Nr. cad.: 1387/1/3/3
1387/1/2
1387/1/3/4
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU SCHIMBAREA PARȚIALĂ DESTINAȚIEI MAGAZIE DE PRODUSE FINITE ȘI ASCENSOR ÎN SPAȚIU PENTRU PRODUCȚIE MICĂ NEPOLUANTĂ ȘI SPAȚIU DE ALIMENTAȚIE PUBLICĂ, AMENAJĂRI INTERIOARE ȘI CREARE ACCES NOU
149 / 28.02.2024Piata Victoriei nr. 34 ap. SP/IA CF/Fişa Cadastrală 124435
124435-C1-U4 TG.MURES
Nr. top: 1121
1122
Nr. cad.: 124435-C1-U4
4671
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU AMPLASARE FIRMĂ PE FAȚADA IMOBILULUI - INTRARE ÎN LEGALITATE
147 / 27.02.2024Strada Livezeni nr. f.nr. CF/Fişa Cadastrală 141588 TG.MURES
Nr. cad.: 141588
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
IMOBILUL ESTE NECONSTRUIBIL DATORITĂ CARACTERISTICILOR PARCELEI. POATE FI FOLOSIT PENTRU ELABORARE PUZ - STABILIRE REGLEMENTĂRI PENTRU CONSTRUIRE CASE DE LOCUIT ÎN REGIM IZOLAT, REGLEMENTARE ACCESE ȘI RACORD LA UTILITĂȚI PUBLICE
146 / 27.02.2024Strada Bihorului nr. 13 CF/Fişa Cadastrală 145288 TG.MURES
Nr. cad.: 145288
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU DEMOLARE CASĂ DE VACANȚĂ ȘI CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ
145 / 26.02.2024Strada Dr. Emil A. Dandea nr. 2 CF/Fişa Cadastrală 124178 TG.MURES
Nr. cad.: 124178
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU DEMOLARE PARȚIALĂ, RECONSTRUIRE, MODIFICARE ȘI ETAJARE LOCUINȚĂ PE AMPLASAMENTUL LIMITEI ACTUALE A CONSTRUCȚIILOR EXISTENTE CORP C1 ȘI CORP C2
144 / 26.02.2024Strada Subpădure nr. 4 CF/Fişa Cadastrală 136219 TG.MURES
Nr. cad.: 136219
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
NU SE ÎNCADREAZĂ ÎN PREVEDERILE REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT PUG APROBAT PRIVIND CARACTERISTICILE PARCELEI
143 / 26.02.2024Strada Mihai Viteazul nr. 31 CF/Fişa Cadastrală 129650 TG.MURES
Nr. cad.: 129650
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU AMENAJĂRI INTERIOARE ȘI EXTERIOARE, DOTĂRI ÎN VOLUMUL CONSTRUCȚIILOR EXISTENTE, ÎN VEDEREA OBȚINERII AUTORIZAȚIEI DE SECURITATE LA INCENDIU
142 / 26.02.2024Strada Tazlăului nr. f.nr. CF/Fişa Cadastrală 141959 TG.MURES
Nr. cad.: 141959
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE CASĂ UNIFAMILIALĂ ȘI BRANȘAMENTE UTILITĂȚI
141 / 23.02.2024Strada Mihai Eminescu nr. 54 CF/Fişa Cadastrală 129723 TG-MURES
Nr. cad.: 129723
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE DESFIINȚARE CLĂDIRE - LOCUINȚĂ CORP C2 ȘI CONSTRUIRE ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ
140 / 23.02.2024Strada Dorobanţilor nr. 8 CF/Fişa Cadastrală 126493 TG-MURES
Nr. cad.: 126493
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU DEMOLARE PARȚIALĂ, MODERNIZARE ȘI EXTINDERE, SCHIMBARE DESTINAȚIE LOCUINȚĂ ÎN SPAȚII DE PRESTĂRI SERVICII, ALIMENTAȚIE PUBLICĂ ȘI LOCUINȚE COLECTIVE MICI (APARTAMENTE)
139 / 23.02.2024Strada Caşinului nr. 11 CF/Fişa Cadastrală 131207 TG.MURES
Nr. cad.: 131207
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
NU SE ÎNCADREAZĂ ÎN PREVEDERILE REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM PRIVIND CARACTERISTICILE PARCELEI CONSTRUIBILE
138 / 22.02.2024Strada Negoiului nr. 75 CF/Fişa Cadastrală 126097 TG.MURES
Nr. cad.: 126097
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU SCHIMBARE DESTINAȚIE CLĂDIRE INDUSTRIALĂ ÎN LĂCAȘ DE CULT (ADUNARE), CU MODIFICĂRI INTERIOARE - INTRARE ÎN LEGALITATE, ÎN CONDIȚIILE REGIMULUI TEHNIC
136 / 21.02.2024Strada Pomilor nr. f.nr. CF 135991
135992
135993
135994 Târgu Mureş
Nr. cad.: 135991
135992
135993
135994
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Elaborare P.U.Z. - Reconversie zonă funcțională, stabilire reglementare pentru construire de locuințe colective și dotări aferente, amenajări exterioare.
135 / 21.02.2024Strada Poştei nr. 3 CF/Fişa Cadastrală 124551
124551-C1-U2
124551 TG.MURES
Nr. top: 2197/L/III
2197
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obținerea autorizației de construire pentru amplasare reclamă
134 / 21.02.2024Calea Sighişoarei nr. f.nr. CF A se vedea anexa
Nr. cad.: A se vedea anexa
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Unificare imobile înscrise în C.F. nr. 131480, 123316, 129899, 143423, 130608, 140080, 143331, 125694, 130114, 132040 și 130121 Târgu Mureş. Certificare nomenclatură stradală: Calea Sighișoarei, f.nr.
133 / 21.02.2024Strada Budiului nr. 103 CF 145205
145206
145222
145223 Târgu Mureş
Nr. cad.: 145205
145206
145222
145223
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Unificare imobile înscrise în C.F. nr. 145205 Târgu Mureş, C.F. nr. 145206 Târgu Mureş, C.F. nr. 145222 Târgu Mureş şi C.F. nr. 145223 Târgu Mureş. Certificare intravilan. Certificare categorie de folosință: 1Cc = 11.822 mp și 2A = 10.254 mp. Certificare nomenclatură stradală și număr poștal: str. Budiului, nr. 103.
132 / 21.02.2024Strada Viile Unomai nr. 56 CF 140133
140134 Târgu Mureş
Nr. cad.: 140133
140134
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Unificare imobile înscrise în C.F. nr. 140133 Târgu Mureş şi C.F. nr. 140134 Târgu Mureş.
131 / 20.02.2024Strada Gurghiului CF/Fişa Cadastrală 132611 TG.MURES
Nr. cad.: 132611
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
NU SE ÎNCADREAZĂ ÎN PREVEDERILE REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM APROBAT PRIVIND CARACTERISTICILE PARCELEI
130 / 20.02.2024Strada Lalelelor nr. 22 CF/Fişa Cadastrală 141321 TG.MURES
Nr. cad.: 141321
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obținerea autorizației de construire pentru desființare parțială, reamenajare, modificare, extindere și supraetajare casă de locuit existentă, în vederea realizării unui spațiu de prestări servicii și locuință individuală. Nu poate fi utilizat ptr amenajare locuințe colective întrucât nu se încadrează în prevederile Regulamentului Local de Urbanism aferent PUG privind suprafața minimă construibilă
129 / 20.02.2024Strada Libertăţii nr. 120/A CF/Fişa Cadastrală 125242 TG.MURES
Nr. top: 335/b/2/1/2/3
335/k/2/1/1/2/3
Nr. cad.: (2413/3)
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU SCHIMBAREA DESTINAȚIEI CABINEI POARTĂ ÎN SPAȚIU DE ALIMENTAȚIE PUBLICĂ - BISTRO
128 / 20.02.2024Strada Viile Dealul Budiului CF/Fişa Cadastrală 145169 TG.MURES
Nr. cad.: 145169
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
CERTIFICARE REGIM JURIDIC, ECONOMIC ȘI TEHNIC AL IMOBILULUI
127 / 20.02.2024Strada Rodnei nr. 45 CF/Fişa Cadastrală 138484 TG.MURES
Nr. cad.: 138484
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU REAMENAJARE, MODERNIZARE, EXTINDERE ȘI ETAJARE CASĂ DE LOCUIT ȘI ANEXE (CORP C1 ȘI C2), SUPRALĂRGIRE POARTĂ DE ACCES,
126 / 20.02.2024Strada Băneasa nr. 2 CF/Fişa Cadastrală 141797 TG.MURES
Nr. cad.: 141797
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU AMPLASARE BARIERE CONTROL ACCES
125 / 20.02.2024Strada 22 Decembrie 1989 nr. 168 CF/Fişa Cadastrală 137793 TG.MURES
Nr. cad.: 137793
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
NU SE ÎNCADREAZĂ ÎN PREVEDERILE REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT PUG
124 / 20.02.2024Strada Pâinii nr. 14 CF/Fişa Cadastrală 129307 TG.MURES
Nr. cad.: 129307
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obținerea autorizației de construire pentru amplasare panou afisaj firme
123 / 20.02.2024Strada Agricultorilor nr. 42 CF/Fişa Cadastrală 141317 TG.MURES
Nr. cad.: 141317
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
CERTIFICARE REGIM JURIDIC, ECONOMIC ȘI TEHNIC AL IMOBILULUI
122 / 20.02.2024Strada Dr. Knöpfler Vilmos nr. 1 ap. 4 CF/Fişa Cadastrală 130976 TG.MURES
Nr. cad.: 130976
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU AMPLASARE FIRMĂ PE FAȚADA IMOBILULUI
121 / 19.02.2024Strada Subpădure nr. 6C CF/Fişa Cadastrală 138937 TG-MURES
Nr. cad.: 138937
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ, ÎMPREJMUIRE PROPRIETATE ȘI BRANȘAMENTE UTILITĂȚI
120 / 19.02.2024Strada Gheorghe Doja nr. 193-195 CF/Fişa Cadastrală 141651
TG.MURES
Nr. cad.: 141651
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE DESFIINȚARE ATM BCR - TÂRGU MUREȘ
119 / 19.02.2024Strada Budiului nr. 103 CF/Fişa Cadastrală 145205
145206
145223
145222 TG.MURES
Nr. cad.: 145205
145206
145223
145222
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
NU SE ÎNCADREAZĂ ÎN PREVEDERILE REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT PUG APROBAT PRIVIND UTILIZĂRILE ADMISE ÎN ZONA PROPUSĂ PENTRU EDIFICAREA OBIECTIVULUI SOLICITAT ȘI DATORITĂ LIPSEI ACCESULUI REGLEMENTAT LA UN DRUM PUBLIC ȘI LA UTILITĂȚILE URBANE
118 / 16.02.2024Strada Voinicenilor nr. 74 CF/Fişa Cadastrală 143648 TG.MURES
Nr. cad.: 143648
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
NU SE ÎNCADREAZĂ ÎN PREVEDERILE REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT PUG PRIVIND UTILIZĂRILE ADMISE - SUNT INTERZISE CONSTRUCŢII PROVIZORII DE ORICE NATURĂ
117 / 16.02.2024Strada Aurel Filimon nr. 17 CF/Fişa Cadastrală 134640 TG-MURES
Nr. cad.: 134640
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU ”REPARAȚII LA ACOPERIȘ, ÎNLOCUIRE ÎNVELITOARE ȘI SISTEM DE SCURGERE APE PLUVIALE”
116 / 16.02.2024Strada Milcovului nr. 9 CF/Fişa Cadastrală 144912 TG-MURES
Nr. cad.: 144912
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU ”PROIECT TIP - CONSTRUIRE CREȘA MARE”
115 / 16.02.2024Strada Băneasa nr. 2 CF/Fişa Cadastrală 144865
144342
144744
144774
144743 TG.MURES
Nr. cad.: 144865
144342
144744
144774
144743
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
NU SE ÎNCADREAZĂ ÎN PREVEDERILE REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT PUZ APROBAT
114 / 16.02.2024Strada Prutului nr. 17 CF/Fişa Cadastrală 132342 TG.MURES
Nr. cad.: 132342
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE HALĂ METALICĂ - DEPOZIT COMERCIAL MIC-GROS ÎN CONDIȚIILE REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM
113 / 16.02.2024Strada Constantin Romanu Vivu nr. 4 bl. D CF/Fişa Cadastrală 123111
123111-C1 TG.MURES
Nr. top: 2092/23
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
NU RESPECTĂ PREVEDERILE O.U.G. NR. 195/2005 PRIVIND PROTECȚIA MEDIULUI, ART. 71, COROBORATĂ CU LEGEA 24/2007 REPUBLICATĂ, ART.18, ALIN. 5, 6 ȘI 7
112 / 16.02.2024Strada Ştefan cel Mare nr. 15A CF/Fişa Cadastrală 133288 TG.MURES
Nr. cad.: 133288
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
NU SE ÎNCADREAZĂ ÎN PREVEDERILE REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT PUG APROBAT PRIVIND CARACTERISTICILE PARCELEI
111 / 15.02.2024Strada Gheorghe Doja nr. 185 bl. corp B3 CF/Fişa Cadastrală 120336-C1-U5
Tg.Mures
Nr. top: 545/1/1/2/III/B3
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU MONTARE ATM BCR - TÂRGU MUREȘ
110 / 15.02.2024Strada Budiului nr. 103 CF/Fişa Cadastrală 145205 TG.MURES
Nr. cad.: 145205
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE HALĂ PENTRU DEPOZITARE
109 / 14.02.2024Strada Posada nr. 48A CF/Fişa Cadastrală 145121 TG.MURES
Nr. cad.: 145121
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU EXTINDEREA CASEI DE VACANȚĂ
108 / 14.02.2024Strada Tudor Vladimirescu nr. 29 CF/Fişa Cadastrală 141781 TG.MURES
Nr. cad.: 141781
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU ETAJAREA CASEI DE LOCUIT (CORP C1), SCHIMBAREA DESTINAȚIEI ÎN CLINICĂ STOMATOLOGICĂ CU MODIFICĂRI INTERIOARE ȘI A FAȚADEI, DESFIINȚAREA GARAJULUI AUTO (CORP C2) ȘI MODIFICAREA ÎMPREJMUIRII
107 / 14.02.2024Strada Ana Ipătescu nr. 12 CF/Fişa Cadastrală 142098 TG.MURES
Nr. cad.: 142098
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU MANSARDARE LOCUINȚĂ
106 / 14.02.2024Piata Victoriei nr. 24 CF/Fişa Cadastrală 120668
56659
120668-C1TG.MURES
Nr. cad.: 120668
1100/13
120668-C1
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
NU SE ÎNCADREAZĂ ÎN REGULAMENTULUI LOCAL DE PUBLICITATE AL MUNICIPIULUI TG.MUREŞ APROBAT PRIN HCL NR. 1 DIN 30.01.2014, MODIFICATĂ ȘI COMPLETATĂ PRIN HCL NR. 375 DIN 25.11.2021
105 / 14.02.2024Strada Remetea nr. f.nr. CF/Fişa Cadastrală 127969 TG.MURES
Nr. cad.: 127969
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificarea regimului juridic, economic și tehnic al imobilului
104 / 14.02.2024Strada Remetea nr. 41 CF/Fişa Cadastrală 144627 TG.MURES
Nr. cad.: 144627
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificarea regimului juridic, economic și tehnic al imobilului
103 / 14.02.2024Strada Tisei nr. 36 CF 138010 Târgu Mureş
Nr. cad.: 138010
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
nu se încadrează în prevederile regulamentului de urbanism aferent P.U.G. aprobat
102 / 13.02.2024Strada 22 Decembrie 1989 nr. 69, 71 CF/Fişa Cadastrală 134855 TG-MURES
Nr. cad.: 134855
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU REAMENAJARE, MODIFICARE, EXTINDERE ŞI ETAJARE CLĂDIRE (AP. 1) - PENSIUNE, ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ CU ACCES AUTO ŞI PIETONAL SPRE STR. HOMORODULUI - INTRARE ÎN LEGALITATE ȘI REAMENAJARE, EXTINDERE ȘI ETAJARE CLĂDIRE (AP. 2) PENSIUNE
101 / 13.02.2024Strada 22 Decembrie 1989 nr. 38 CF/Fişa Cadastrală 131364
133717
134728 TG.MURES
Nr. cad.: 131364
133717
134728
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
conform prevederilor RLU aferent PUG şi LEGII 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului este necesar elaborarea unei documentaţii de urbanism - PUZ.,Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
POATE FI UTILIZAT PENTRU ELABORARE PUZ - STABILIRE REGLEMENTĂRI URBANISTICE PENTRU CONSTRUIRE, IMOBIL CU DESTINAŢIA APARTHOTEL S+P+2E (2 clădiri: C1 şi C2), AMENAJĂRI EXTERIOARE, REGLEMENTĂRI ACCESE ŞI INFRASTRUCTURĂ EDILITARĂ .
100 / 12.02.2024Pasaj Pădurii nr. 54 CF/Fişa Cadastrală 132862 TG.MURES
Nr. cad.: 132862
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
CERTIFICAREA REGIMULUI JURIDIC, ECONOMIC ȘI TEHNIC AL IMOBILULUI
99 / 12.02.2024Strada Remetea nr. 192A CF/Fişa Cadastrală 143427 TG.MURES
Nr. cad.: 143427
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU DESFIINȚARE, RECONSTRUIRE ȘI MODIFICARE CASĂ DE LOCUIT (CORP C1)
98 / 12.02.2024Strada Livezeni nr. f.nr. CF/Fişa Cadastrală 141588 Tg-Mureș
Nr. cad.: 141588
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
IMOBILUL ESTE NECONSTRUIBIL DATORITĂ CARACTERISTICILOR PARCELEI. POATE FI FOLOSIT PENTRU ELABORARE PUZ - STABILIRE REGLEMENTĂRI PENTRU CONSTRUIRE CASE DE LOCUIT ÎN REGIM IZOLAT, REGLEMENTARE ACCESE ȘI RACORD LA UTILITĂȚI PUBLICE
97 / 09.02.2024Strada Viile Dealul Mic nr. 5 CF/Fişa Cadastrală 132469 TG.MURES
Nr. cad.: 132469
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU REAMENAJARE ȘI MANSARDARE CASĂ DE LOCUIT EXISTENTĂ ȘI AMENAJARE ACCES AUTO DIN STRADĂ. NU POATE FI FOLOSIT PENTRU EXTINDERE CORP C2 CU GARAJ AUTO ÎNTRUCÂT NU SE ÎNCADREAZĂ ÎN PRVEDERILE ART.11^1 DIN LEGEA NR.50/1991***.
96 / 08.02.2024Strada Subpădure nr. 111 CF/Fişa Cadastrală 144874 TG.MURES
Nr. cad.: 144874
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
CERTIFICAREA REGIMULUI JURIDIC, ECONOMIC ȘI TEHNIC AL IMOBILULUI
95 / 08.02.2024Strada Subpădure nr. 75 CF/Fişa Cadastrală 130795 TG.MURES
Nr. cad.: 130795
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
CERTIFICAREA REGIMULUI JURIDIC, ECONOMIC ȘI TEHNIC AL IMOBILULUI
94 / 08.02.2024Strada Liviu Rebreanu nr. 35 sc. A ap. 3 CF/Fişa Cadastrală 120705
120705-C1-U7 TG-MURES
Nr. top: 4700/10
4700/10/III
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
NU RESPECTĂ PREVEDERILE O.U.G. NR. 195/2005 PRIVIND PROTECȚIA MEDIULUI, ART. 71, COROBORATĂ CU LEGEA 24/2007 REPUBLICATĂ, ART.18, ALIN. 5, 6 ȘI 7
93 / 08.02.2024Strada Voinicenilor nr. 101/B CF/Fişa Cadastrală 133895
128801 TG.MURES
Nr. cad.: 133895
128801
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
NU RESPECTĂ PREVEDERILE O.U.G. NR. 195/2005 PRIVIND PROTECȚIA MEDIULUI, ART. 71, COROBORATĂ CU LEGEA 24/2007 REPUBLICATĂ, ART.18, ALIN. 5, 6 ȘI 7
92 / 08.02.2024Strada Cibinului nr. 13 CF/Fişa Cadastrală 144343 Tg-Mureș
Nr. cad.: 144343
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU ”EXTINDERE, REAMENAJARE, MODIFICARE ȘI MANSARDARE CASĂ DE LOCUIT EXISTENTĂ ȘI CONSTRUIRE POARTĂ CU ACCES AUTO ȘI PIETONAL”
91 / 07.02.2024Strada Corneşti nr. - CF/Fişa Cadastrală 139194 TG-MURES
Nr. cad.: 139194
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
NU SE ÎNCADREAZĂ ÎN PREVEDERILE DOCUMENTAȚIILOR DE URBANISM APROBATE
90 / 06.02.2024Strada Gurghiului nr. 22 CF/Fişa Cadastrală 145034
143492
137717 TG.MURES
Nr. cad.: 145034
143492
137717
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU EXTINDERE CONDUCTĂ ȘI BRANȘAMENT GAZE NATURALE
89 / 06.02.2024Bulevard 1 Decembrie 1918 nr. 235 ap. 4 CF/Fişa Cadastrală 120441
120441-C1-U9 TG.MURES
Nr. top: 3511/72
Nr. cad.: 120441-C1-U9
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
nu respectă prevederile O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, art. 71, coroborată cu Legea 24/2007 republicată, art.18, alin. 5, 6 și 7 și prevederile H.C.L. nr. 6/28.01.2021 cu privire la aprobarea regulamentului local privind aprobarea investiţiilor private şi publice în domeniul urbanismului şi construcţiilor în mun. Târgu Mureş modificată prin H.C.L. nr. 226/29.06.2023
88 / 06.02.2024Strada Gheorghe Marinescu nr. 50 CF/Fişa Cadastrală 143510 TG.MURES
Nr. cad.: 143510
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU REALIZARE INSTALAȚIE DE DEZINFECȚIE A APELOR UZATE DE LA SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ
87 / 06.02.2024Strada Băneasa nr. 2 CF 141851 Târgu Mureş
Nr. cad.: 141851
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
Contravine prevederilor art.32, alin.7 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
86 / 06.02.2024Strada Regele Mihai I nr. 18 CF/Fişa Cadastrală 136915 TG.MURES
Nr. cad.: 5701
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU SUPRAETAJAREA ȘI MANSARDAREA GARAJULUI AUTO (CORP C4) CU LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ - INTRARE ÎN LEGALITATE, ÎN CONDIȚIILE REGIMULUI TEHNIC
85 / 06.02.2024Strada Prof. Dr. Simion C. Mândrescu nr. 5/A CF 131047
131025
142527 Târgu Mureş
Nr. cad.: 131047
131025
142527
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Unificare imobile înscrise în C.F. nr. 131047 Târgu Mureş, C.F. nr. 131025 Târgu Mureş şi C.F. nr. 142527 Târgu Mureş în vederea edificării unei singure parcele.
84 / 06.02.2024Strada Eden nr. f.nr. CF A se vedea anexa
Nr. cad.: A se vedea anexa
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Unificare imobile înscrise în C.F. nr. 132677 Târgu Mureş, C.F. nr. 133325 Târgu Mureş, C.F. nr. 133326 Târgu Mureş, C.F. nr. 140986 Târgu Mureş, C.F. nr. 141533 Târgu Mureş, C.F. nr. 141534 Târgu Mureş, C.F. nr. 141537 Târgu Mureş, C.F. nr. 141538 Târgu Mureş, C.F. nr. 142085 Târgu Mureş şi C.F. nr. 144985 Târgu Mureş.
83 / 06.02.2024Strada Prof. Dr. Vasile Săbădeanu nr. f.nr. CF 143593 Târgu Mureş
Nr. cad.: 143593
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Dezmembrare imobil în 14 loturi.
82 / 06.02.2024Strada Gheorghe Doja nr. f.nr. CF 128086
123783 Târgu Mureş
Nr. cad.: 128086
123783
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Elaborare P.U.Z. - Reconversie zonă funcțională din UTR, stabilire reglementări urbanistice pentru construire locuințe colective și servicii.
81 / 06.02.2024Strada Insulei nr. 27A CF 140604
138945 Târgu Mureş
Nr. cad.: 140604
138945
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Unificare imobile înscrise în C.F. nr. 140604 Târgu Mureş şi C.F. nr. 138945 Târgu Mureş în vederea edificării unei singure parcele.
80 / 06.02.2024Strada Voinicenilor nr. 112 CF 122033 Târgu Mureş
Nr. cad.: 122033
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
nu se încadrează în prevederile regulamentului de urbanism aferent P.U.G. aprobat privind caracteristicile parcelelor.
79 / 06.02.2024Strada Voinicenilor nr. 112 CF 122072 Târgu Mureş
Nr. cad.: 122072
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
nu se încadrează în prevederile regulamentului de urbanism aferent P.U.G. aprobat privind caracteristicile parcelelor.
78 / 06.02.2024Calea Sighişoarei nr. 22 CF/Fişa Cadastrală 123691
136772
144054
137623
136963 TG.MURES
Nr. cad.: 123691
136772
144054
137623
136963
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ SPĂLĂTORIE AUTO SELF SERVICE
77 / 05.02.2024Piata Trandafirilor nr. 44 CF/Fişa Cadastrală 124587 TG.MURES
Nr. cad.: 124587
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBTINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUCIRE/DESFIINȚARE PENTRU DEMOLARE CORP C2 - MAGAZIE ȘI CONSTRUIRE ÎMPREJMUIRE PARȚIALĂ ÎN ZONA AFECTATĂ
76 / 05.02.2024Strada Nordului nr. 9 CF/Fişa Cadastrală 135090 TG-MURES
Nr. cad.: 135090
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
NU SE ÎNCADREAZĂ ÎN PREVEDERILE REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM PRIVIND CARACTERISTICILE PARCELELOR
75 / 05.02.2024Strada Acarului nr. 6-8 CF/Fişa Cadastrală 143320 TG.MURES
Nr. cad.: 143320
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
CERTIFICAREA REGIMULUI JURIDIC, ECONOMIC ȘI TEHNIC AL IMOBILULUI
74 / 02.02.2024Strada Budiului nr. 109 CF/Fişa Cadastrală 144608 TG.MURES
Nr. cad.: 144608
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU AMENAJARE SPAȚIU LOGISTIC ȘI ACHIZIȚIE DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE SPECIFICE PRIN SCHIMBARE DE DESTINAȚIE CORP C3 DIN GRAJD ÎN DEPOZIT CU AMENAJĂRI INTERIOARE, EXTINDERE ȘI ETAJARE ȘI DEMOLARE CLĂDIRE C4
73 / 02.02.2024Strada Voinicenilor nr. 76 CF/Fişa Cadastrală 125700
TG.MURES
Nr. top: 5540/10/1
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
NU SE ÎNCADREAZĂ ÎN PREVEDERILE REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT PUG PRIVIND UTILIZĂRILE ADMISE - SUNT INTERZISE CONSTRUCŢII PROVIZORII DE ORICE NATURĂ
72 / 01.02.2024Strada Gheorghe Doja nr. - CF/Fişa Cadastrală 126644 TG.MURES
Nr. cad.: 126644
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU EXECUTARE LUCRĂRI DE EDIFICARE GARD ÎMPREJMUITOR
71 / 01.02.2024Bulevard 1 Decembrie 1918 nr. 291 CF/Fişa Cadastrală 136067
136067-C1 TG.MURES
Nr. cad.: 136067
136067-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU AMPLASARE RECLAMĂ LUMINOASĂ PE FAȚADA CLADIRII
70 / 31.01.2024Strada Pădurii nr. 73 CF/Fişa Cadastrală 144860 TG.MURES
Nr. cad.: 144860
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
CERTIFICAREA REGIMULUI JURIDIC, ECONOMIC ȘI TEHNIC AL IMOBILULUI
69 / 31.01.2024Strada Bucegi nr. 4 CF/Fişa Cadastrală 130854 TG.MURES
Nr. cad.: 130854
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU ZUGRĂVIREA CASEI DE LOCUIT, MODERNIZARE GARD LA STRADĂ, REPARAȚII LA INVELITOAREA TERASEI METALICE ȘI ANEXĂ - INTRARE ÎN LEGALITATE ÎN CONDIȚIILE REGIMULUI TEHNIC
68 / 31.01.2024Strada Trébely nr. 73 CF/Fişa Cadastrală 123792 TG.MURES
Nr. cad.: 123792
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
NU SE ÎNCADREAZĂ ÎN PREVEDERILE REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM PRIVIND CARACTERISTICILE PARCELEI
66 / 31.01.2024Strada Remetea nr. 180 CF/Fişa Cadastrală 142755 TG.MURES
Nr. cad.: 142755
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU REAMENAJARE, MODIFICARE, EXTINDERE ȘI ETAJARE CASĂ DE LOCUIT EXISTENTĂ COMPUSĂ DIN DOUĂ APARTAMENTE ȘI AMENAJĂRI EXTERIOARE
65 / 31.01.2024Strada Eden nr. f.nr. CF/Fişa Cadastrală 142595 TG.MURES
Nr. cad.: 142595
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
IMOBILUL ESTE NECONSTRUIBIL ÎN LIPSA ACCESULUI REGLEMENTAT LA UN DRUM PUBLIC ȘI LA UTILITĂȚILE URBANE. POATE FI FOLOSIT PENTRU ELABORARE PUZ - STABILIRE REGLEMENTĂRI PENTRU CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT, REGLEMENTARE ACCESE ȘI RACORD LA UTILITĂȚI PUBLICE
64 / 31.01.2024Strada Vlădeasa nr. 8 CF/Fişa Cadastrală 142167 TG.MURES
Nr. cad.: 142167
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE ÎMPREJMUIRE TEREN
63 / 31.01.2024Strada Tisei nr. f.nr. CF/Fişa Cadastrală 133105 TG.MURES
Nr. cad.: 133105
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificarea regimului juridic, economic și tehnic al imobilului
62 / 31.01.2024Strada Gheorghe Doja nr. 177/B CF/Fişa Cadastrală 127082 TG.MURES
Nr. cad.: 127082
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obținerea autorizației de construire pentru amenajare parcaje auto
61 / 31.01.2024Strada Bucegi nr. 11 CF/Fişa Cadastrală 142997 TG.MURES
Nr. cad.: 142997
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU EXTINDERE ȘI MANSARDARE CASĂ DE LOCUIT, RECONSTRUIRE ÎMPREJMUIRE
60 / 31.01.2024Strada Pâinii nr. 9 CF/Fişa Cadastrală 141966 TG.MURES
Nr. top: 4898/1/9
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU MODERNIZARE PRIN CONSOLIDARE ȘI RECOMPARTIMENTARE INTERIOARĂ CASĂ DE LOCUIT
59 / 31.01.2024Strada Voinicenilor nr. 112 CF/Fişa Cadastrală 122072 TG.MURES
Nr. cad.: 122072
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
NU SE ÎNCADREAZĂ ÎN PREVEDERILE REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT PUG PRIVIND CARACTERISTICI PARCELE
58 / 31.01.2024Piata Trandafirilor nr. 27-30 ap. sp.c CF/Fişa Cadastrală 123027-C1-U3
Nr. cad.: 123027-C1-U3
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru amplasare semnalistică pe fațada imobilului.
57 / 30.01.2024Strada Sebeşului nr. 15 CF/Fişa Cadastrală 129616 TG.MURES
Nr. cad.: 129616
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU SCHIMBARE DESTINAŢIE ANEXĂ (CORP C2) ÎN LOCUINŢĂ ȘI REALIZARE DOUĂ APARTAMENTE PRIN MODIFICARE, EXTINDERE ŞI ETAJARE CORPURI C1 ȘI C2, SCHIMBARE POARTĂ DE ACCES LA STRADĂ
56 / 30.01.2024Strada Dezrobirii CF/Fişa Cadastrală 139947
137173
139948
140202 TG.MURES
Nr. cad.: 139947
137173
139948
140202
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU MODERNIZAREA RED 0,4 KV - STR. DEZROBIRII (TRONSON STR. LIBERTĂȚII - CF ) ȘI STR. RAMPEI
55 / 29.01.2024Strada Posada nr. - CF/Fişa Cadastrală 141079 TG-MURES
Nr. cad.: 141079
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
NU SE ÎNCADREAZĂ ÎN PREVEDERILE REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT P.U.G. POATE FI FOLOSIT PENTRU ELABORARE PUZ - STABILIRE REGLEMENTĂRI PENTRU CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT, CLĂDIRE BIROURI, REGLEMENTARE ACCESE ȘI RACORD LA UTILITĂȚI PUBLICE
54 / 29.01.2024Strada Alexandru Vlahuţă nr. 11 CF/Fişa Cadastrală 127147 TG-MURES
Nr. cad.: 127147
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU ”EXTINDERE, MODIFICARE, REAMENAJARE ȘI REABILITARE TERMICĂ CASĂ DE LOCUIT”
53 / 29.01.2024Strada Mărăşti nr. 18 ap. SP1,2,3 CF/Fişa Cadastrală 123296
123296-C3-U4/U8/U12 TG-MURES
Nr. cad.: 123296
123296-C3-U4/U8/U12
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU ”MODIFICARE ACOPERIȘ, CREARE SUPANTĂ, RECOMPARTIMENTARE INTERIOARĂ ȘI REALIZARE DOTĂRI ÎN VEDEREA CRESTERII COMPETITIVITĂȚII ÎN CADRUL COMPANIEI QUADOM SOFT SRL”
52 / 29.01.2024Strada Bolyai nr. 38 ap. 1,2,7,8 CF/Fişa Cadastrală 137454
137454-C1-U1/U2/U10/U4 TG-MURES
Nr. cad.: 137454
137454-C1-U1/U2/U10/U4
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU ”SCHIMBARE DESTINAȚIE DIN LOCUINȚE ÎN SPAȚII DE PRESTĂRI SERVICII, MODIFICAREA FAȚADEI LA STRADĂ, CREARE ACCES DIRECT DIN STRADĂ”
51 / 26.01.2024Strada Avram Iancu CF/Fişa Cadastrală 133444
133385
135210
134451
134452
135159
136182
135211
136181
135160
135600 TG.MURES
Nr. cad.: 133444
133385
continuare
vezi REGIM JURIDIC
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU INLOCUIRE CONDUCTE ȘI BRANȘAMENTE PRESIUNE REDUSĂ, STR. AVRAM IANCU, VIȘEULUI, PASAJ PALAS, BUJORULUI, CIBINULUI
50 / 26.01.2024Strada Budiului nr. 38 CF/Fişa Cadastrală 140173 TG.MURES
Nr. cad.: 140173
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU AMPLASARE CASETĂ LUMINOASĂ ȘI FIRMĂ
49 / 26.01.2024Strada Lavandei nr. 1 CF/Fişa Cadastrală 138471
138511 TG. MURES
Nr. top: 4907/1/1
4907/1/2/2/2/1/1/2/2
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
nu se încadrează în condiţiile RLU aferent PUG aprobat. Poate fi folosit pentru obținerea autorizației de construire pentru desfiinţare parţială, reamenajare, modificare, extindere construcţii existente pentru amenajare locuinţe colective mici în condiţiile RLU aferent PUG aprobat, amenajare curte şi accese, refacere împrejmuire, branşamente utilităţi.
48 / 25.01.2024Strada Albinei nr. - CF/Fişa Cadastrală 141965 TG.MURES
Nr. cad.: 141965
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU AMPLASARE ȘI RACORDARE POMPĂ DE APĂ LA REȚEAUA DE CURENT
47 / 25.01.2024Strada Fragilor nr. 2-2A CF/Fişa Cadastrală 142440 TG.MURES
Nr. cad.: 142440
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obținerea autorizației de construire pentru "MANSARDARE CASA DE LOCUIT ȘI AMENAJARI INTERIOARE - INTRARE ÎN LEGALITATE" .
46 / 25.01.2024Strada Gheorghe Şincai nr. 11 CF/Fişa Cadastrală 142468 Tg. Mureș
Nr. cad.: 142468
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE DESFIINŢARE ŞOPRON CORP C2 ŞI OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU REAMENAJARE ŞI ETAJARE CASĂ DE LOCUIT CORP C1
45 / 23.01.2024Strada Mărului nr. 27 CF/Fişa Cadastrală 143673
142916 TG. MURES
Nr. cad.: 143673
142916
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU EXTINDERE CONDUCTĂ GAZE NATURALE ȘI BRANȘAMENT GAZE NATURALE
44 / 23.01.2024Strada Mureşeni nr. 17 CF 138679
136503 Târgu Mureş
Nr. cad.: 138679
136503
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Unificare imobile înscrise în C.F. nr. 138679 Târgu Mureş şi C.F. nr. 136503 Târgu Mureş în vederea edificării unei singure parcele. Poate fi folosit și pentru certificare nomenclatură stradală: strada Mureșeni, nr. 17.
43 / 19.01.2024Strada Cuza Vodă nr. 20 CF/Fişa Cadastrală 126929 TG.MURES
Nr. cad.: 126929
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE CLĂDIRE LOCUINȚE COLECTIVE DE MICI DIMENSIUNI ŞI BRANŞAMENTE LA UTILITĂŢI
42 / 19.01.2024Strada Verii nr. 49 CF/Fişa Cadastrală 126977 TG-MURES
Nr. cad.: 126977
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU REALIZARE LUCRĂRI DE SCHIMBARE DESTINAȚIE PARȚIALĂ CASĂ DE LOCUIT ÎN CENTRU MEDICAL CU AMENAJĂRI INTERIOARE ÎN CONDIȚIILE REGIMULUI TEHNIC
41 / 18.01.2024Strada Subpădure nr. 25 CF/Fişa Cadastrală 143413 TG.MURES
Nr. cad.: 143413
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT, ÎMPREJMUIRE TEREN ȘI BRANȘAMENTE UTILITĂȚI
40 / 18.01.2024Calea Sighişoarei nr. f.nr. CF/Fişa Cadastrală 140385 TG.MURES
Nr. cad.: 140385
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificarea regimului juridic, economic și tehnic al imobilului,
39 / 18.01.2024Strada Viile Dealul Mic nr. 5 CF/Fişa Cadastrală 132469 TG.MURES
Nr. cad.: 132469
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
NU SE ÎNCADREAZĂ ÎN PREVEDERILE REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT PUG APROBAT,
38 / 18.01.2024Strada Rodnei nr. 45 CF/Fişa Cadastrală 138484 TG.MURES
Nr. cad.: 138484
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU REAMENAJARE, MODERNIZARE ȘI EXTINDERE CASĂ DE LOCUIT ȘI ANEXE (CORP C1 ȘI C2), SUPRALĂRGIRE POARTĂ DE ACCES,
37 / 18.01.2024Strada Cotitura de Jos nr. f.nr. CF/Fişa Cadastrală 138382 TG.MURES
Nr. cad.: 138382
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
CERTIFICAREA REGIMULUI JURIDIC, ECONOMIC ȘI TEHNIC AL IMOBILULUI
36 / 18.01.2024Piata Trandafirilor nr. 44 CF/Fişa Cadastrală 124587 TG.MURES
Nr. cad.: 124587
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU SCHIMBARE DESTINAȚIE SPAȚII ALIMENTAȚIE PUBLICĂ ÎN SPAȚII PRESTĂRI SERVICII, REPARAȚII FAȚADA PRINCIPALĂ
35 / 18.01.2024Strada 8 Martie nr. 91 CF/Fişa Cadastrală 143618 TG.MURES
Nr. cad.: 143618
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
NU SE ÎNCADREAZĂ ÎN PREVEDERILE REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT PUG APROBAT, POATE FI UTILIZAT PENTRU ÎNTOCMIRE PUZ- STABILIRE REGLEMENFTĂRI PENTRU SCHIMBARE DESTINAȚIE CONSTRUCȚII EXISTENTE ÎN HALĂ DE PRODUCȚIE MOBILIER, BIROURI ȘI ANEXE AFERENTE, CU AMENAJĂRI INTERIORE, EXTINDERE ȘI MANSARDARE PARȚIALĂ, AMENAJARE ACCESE, ÎMPREJMUIRE TEREN, UTILITĂȚI, ETC.,
34 / 18.01.2024Strada Cuza Vodă nr. 11 CF/Fişa Cadastrală 127752 TG.MURES
Nr. cad.: 127752
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obținerea autorizației de construire pentru amplasare firmă luminoasă
33 / 17.01.2024Strada Gheorghe Doja nr. f.nr. CF/Fişa Cadastrală 143751 TG.MURES
Nr. cad.: 143751
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
CERTIFICAREA REGIMULUI JURIDIC, ECONOMIC ȘI TEHNIC AL IMOBILULUI - IMOBIL NECONSTRUIBIL ÎN LIPSA ACCESULUI REGLEMENTAT LA UN DRUM PUBLIC ȘI LA UTILITĂȚILE URBANE ȘI DATORITĂ ÎNREGISTRĂRII ÎN PLANUL CADASTRAL FĂRĂ LOCALIZARE CERTĂ, DATORITĂ LIPSEI PLANULUI PARCELAR
32 / 17.01.2024Strada Ioan Vescan nr. f.nr. CF 133844
134773
133968 Târgu Mureş
Nr. cad.: 133844
134773
133968
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Unificare imobile înscrise în C.F. nr. 133844 Târgu Mureş, C.F. nr. 134773 Târgu Mureş şi C.F. nr. 133968 Târgu Mureş în vederea edificării unei singure parcele.
31 / 17.01.2024Bulevard 1 Decembrie 1918 nr. 182 ap. Sp.com CF/Fişa Cadastrală 121840-C1-U2 TG.MURES
Nr. top: 3707/5/S
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU AMPLASARE FIRMĂ LUMINOASĂ
30 / 16.01.2024Bulevard 1 Decembrie 1918 nr. 39 CF/Fişa Cadastrală 120176
120176-C1-U11 TG-MURES
Nr. top: 1083/4
1083/4/P/II
Nr. cad.: 1575
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU ”MODIFICARE FAȚADA POSTERIOARĂ PRIN CREARE GOLURI DE FERESTRE”
29 / 12.01.2024Strada Vişeului nr. 1,3,5 plan de situatie Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU LUCRĂRI DE CREȘTERE A PERFORMANȚEI ENERGETICE LA BLOCUL DE LOCUINȚE
28 / 12.01.2024Bulevard 1 Decembrie 1918 CF/Fişa Cadastrală 133453 TG.MURES
Nr. cad.: 133453
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare regimuri: juridic, economic și tehnic al imobilului
27 / 12.01.2024Piata Victoriei nr. 24 et. P+I ap. Sp.4 CF/Fişa Cadastrală 120668-C1-U16 TG.MURES
Nr. cad.: 120668-C1-U16
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
NU SE ÎNCADREAZĂ ÎN REGULAMENTULUI LOCAL DE PUBLICITATE AL MUNICIPIULUI TG.MUREŞ APROBAT PRIN HCL NR. 1 DIN 30.01.2014, MODIFICATĂ ȘI COMPLETATĂ PRIN HCL NR. 375 DIN 25.11.2021
26 / 11.01.2024Strada 8 Martie nr. 38 CF 132710
144012 Târgu Mureş
Nr. cad.: 132710
144012
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Unificare imobile înscrise în C.F. nr. 132710 Târgu Mureş şi C.F. nr. 144012 Târgu Mureş în vederea edificării unei singure parcele.
25 / 11.01.2024Strada Dósa Elek nr. f.nr. CF 140423 Târgu Mureş
Nr. cad.: 140423
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Dezmembrare imobil în 2 loturi.
24 / 11.01.2024Strada Mărului nr. 8 CF/Fişa Cadastrală 137933 TG.MURES
Nr. cad.: 137933
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE CLĂDIRE DE LOCUINŢE COLECTIVE MICI, ÎMPREJMUIRE TEREN, AMENAJĂRI EXTERIOARE ŞI RACORDURI LA UTILITĂŢI, EXTINDERE REŢEA CANALIZARE DIN STR. VOINICENILOR.,Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
CERTIFICARE NOMENCLATURĂ STRADALĂ ȘI NUMĂR ADMINISTRATIV: STRADA MĂRULUI NR. 8
23 / 11.01.2024Strada Remetea nr. 95J CF/Fişa Cadastrală 132751 TG.MURES
Nr. cad.: 132751
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obținerea autorizației de CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT, ÎMPREJMUIRE PROPRIETATE (CU ACCES AUTO ŞI PIETONAL) ŞI BRANŞAMENTE LA UTILITĂŢI
22 / 10.01.2024Strada Viile Unomai nr. 36A,36 CF/Fişa Cadastrală 134588
134587 TG.MURES
Nr. cad.: 134588
134587
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE A DOUĂ CASE DE LOCUIT INDIVIDUALE, IMPREJMUIRE TEREN CU ACCESE DINSPRE DRUMUL PRIVAT ȘI BRANȘAMENTE UTILITĂȚI, ÎN CONDIȚIILE UNIFICĂRII PARCELELOR DE TEREN
21 / 10.01.2024Strada Viile Unomai nr. 36 CF/Fişa Cadastrală 134587 TG.MURES
Nr. cad.: 134587
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
NU SE ÎNCADREAZĂ ÎN PREVEDERILE REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT PUG APROBAT PRIVIND CARACTERISTICILE PARCELEI
20 / 10.01.2024Strada Viile Unomai nr. 36A CF/Fişa Cadastrală 134588 TG.MURES
Nr. cad.: 134588
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
NU SE ÎNCADREAZĂ ÎN PREVEDERILE REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT PUG APROBAT PRIVIND CARACTERISTICILE PARCELEI
19 / 10.01.2024Strada Viile Unomai nr. 36 CF/Fişa Cadastrală 134587 TG.MURES
Nr. cad.: 134587
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
NU SE ÎNCADREAZĂ ÎN PREVEDERILE REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT PUG APROBAT PRIVIND CARACTERISTICILE PARCELEI
18 / 10.01.2024Strada Gheorghe Doja nr. 219 CF/Fişa Cadastrală 140388 TG.MURES
Nr. cad.: 140388
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE CLĂDIRE DE PRESTĂRI SERVICII, CREARE ACCESE, AMENAJARE CURTE, ÎMPREJMUIRE, BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI.
17 / 10.01.2024Strada Negoiului nr. 47,49 CF/Fişa Cadastrală 139522 TG.MURES
Nr. cad.: 139522
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE GARD ÎN CONDIȚIILE SENTINȚEI CIVILE NR. 2136/2022 A JUDECĂTORIEI TÂRGU MUREȘ RĂMASĂ DEFINITIVĂ PRIN NEAPELARE
16 / 10.01.2024Strada Libertăţii nr. 120/A CF/Fişa Cadastrală 122308 TG.MURES
Nr. top: 335/b/2/1/2/1
335/k/2/1/1/2/1
Nr. cad.: 2413/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE A DOUA HALE DE DEPOZITARE AFERENTE ACTIVITAȚII DE INTRETINEREA MIJLOACELOR DE TRANSPORT RUTIER ȘI SERVICII AFERENTE ACESTORA
15 / 08.01.2024Strada Constandin Hagi Stoian nr. 27A CF/Fişa Cadastrală 135204
131474
134604
136035
138016
137495
139097 TG.MURES
Nr. cad.: 135204
131474
134604
136035
138016
137495
139097
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU LUCRĂRI DE ÎNTĂRIRE PENTRU ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ A CASEI DE LOCUIT
14 / 08.01.2024Strada Tisei nr. 28 ap. 2 CF/Fişa Cadastrală 125462
125462-C1-U13 TG.MURES
Nr. top: 5123/93
5123/93/II
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU REALIZARE LUCRĂRI DE AMENAJĂRI INTERIOARE, SCHIMBARE DESTINAȚIE DIN APARTAMENT DE LOCUIT ÎN SPAȚIU COMERCIAL ȘI CREARE ACCES PIETONAL DIN STRADĂ
13 / 08.01.2024Strada Apeductului nr. 11 CF/Fişa Cadastrală 124442
128655 TG.MURES
Nr. cad.: 124442
128655
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU LUCRĂRI DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ A CASEI DE LOCUIT
12 / 08.01.2024Strada Trébely nr. 99 CF/Fişa Cadastrală 125160 TG.MURES
Nr. cad.: 125160
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU REAMENAJAREA ȘI EXTINDEREA CASEI DE LOCUIT,
11 / 05.01.2024Strada Livezeni nr. 69G CF 138129
138697
138131
138130 Târgu Mureş
Nr. cad.: 138129
138697
138131
138130
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Elaborare P.U.Z. - Reglementare rețea stradală și accese la parcele - actualizare parțială P.U.Z. aprobat prin H.C.L. nr. 105/30.03.2017.
10 / 04.01.2024Strada Libertăţii nr. 105 CF/Fişa Cadastrală 126920 TG-MURES
Nr. top: 4851/3/2/1/1
Nr. cad.: 2715
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU SCHIMBARE DESTINAȚIE CENTRALĂ TERMICĂ (C1) ÎN CLĂDIRE ADMINISTRATIVĂ/SPAȚIU COMERCIAL - FĂRĂ MODIFICĂRI CONSTRUCTIVE
9 / 04.01.2024Strada Cibinului nr. 13 CF/Fişa Cadastrală 144343 Tg-Mureș
Nr. cad.: 144343
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
NU SE ÎNCADREAZĂ ÎN PREVEDERILE REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM PRIVIND CARACTERISTICILE PARCELELOR
8 / 04.01.2024Strada Lev Nicolaevici Tolstoi nr. 6 CF/Fişa Cadastrală 140831 TG-MURES
Nr. cad.: 140831
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU REALIZARE/MODIFICARE ACCES AUTO
7 / 04.01.2024Piata Trandafirilor nr. 19 CF/Fişa Cadastrală 120614 TG.MURES
Nr. cad.: 120614
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU EXECUTARE AMENAJĂRI INTERIOARE ȘI SCHIMBARE DESTINAȚIE DIN STUDIO RADIO ÎN CLINICĂ STOMATOLOGICĂ LA ETAJUL CORPULUI C2-U3
6 / 04.01.2024Bulevard 1 Decembrie 1918 nr. 1 CF/Fişa Cadastrală 120891
120891-C1-U19 TG.MURES
Nr. top: 1083/23/3
Nr. cad.: 120891-C1-U19
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU RENOVARE FINISAJE ȘI INSTALAȚII INTERIOARE PENTRU AMENAJARE ZONĂ SELF 24
5 / 04.01.2024Strada Remetea nr. 180 CF/Fişa Cadastrală 142755 TG.MURES
Nr. cad.: 142755
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
NU SE ÎNCADREAZĂ ÎN PREVEDERILE REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM PRIVIND CARACTERISTICILE PARCELELOR (SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI) PENTRU LOCUINȚE COLECTIVE
4 / 03.01.2024Strada Milcovului nr. 2 CF/Fişa Cadastrală 140410 TG.MURES
Nr. top: 4859/a/1/220
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
NU SE ÎNCADREAZĂ ÎN PREVEDERILE REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT PUG
3 / 03.01.2024Strada Ghiocelului nr. - CF/Fişa Cadastrală 144604 TG-MURES
Nr. cad.: 144604
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI
2 / 03.01.2024Strada Strâmbă nr. 42 CF/Fişa Cadastrală 129005 TG.MURES
Nr. cad.: 129005
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU EXECUTARE AMENAJĂRI INTERIOARE, REFAȚADIZARE, MANSARDARE ȘI EXTINDERE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ, MODIFICARE GARAJ
1 / 03.01.2024Strada Revoluţiei nr. 23 ap. 1 CF/Fişa Cadastrală 44446/I TG-MURES
Nr. top: 158/I
159/I
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU SCHIMBARE CROMATICĂ LA FAȚADA EXISTENTĂ