Autorizatii de Desfiintare


Nr. / data
A.D.
ScopulAmplasament
6/ 14.06.2024DESFIINȚARE PARȚIALĂ CORP C5Strada Gheorghe Doja Nr. 26,28,30
4/ 05.06.2024DESFIINȚARE CONSTRUCȚII (CORP C2,C3,C4 și C5) Strada Depozitelor Nr. 30
1/ 21.03.2024DEMOLARE ZID DE CĂRĂMIDĂ ÎN REGIM DE URGENŢĂ
conform Expertiză Tehnică, proiect nr. 66/2024 elaborat de ing. Benke Istvan Categorie de importanţă D, clasa de importanţă IV. Beneficiarul este obligat ca până la încheierea lucrărilor de demolare (în termenul de valabilitate a autorizaţiei de desfiinţare) să prezinte documentaţia tehnică de autorizare întocmită conform prevederilor legale în vigoare, însoţită de toate acordurile şi avizele precizate prin certificatul de urbanism nr. 205 din 21/03/2024.
Strada Câmpului Nr. 32