Autorizații de Construire


Nr. / data
A.C.
ScopulAmplasamentCaracteristici publice
178/ 05.07.2024SPOR DE PUTERE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ CENTRU COMERCIAL cu respectarea avizelor tuturor deținătorilor de utilități existente în zonă și a condițiilor de refacere a domeniului public conform Aviz Tehnic Municipal nr. 121/08.04.2024Strada Gheorghe Doja Nr. 193
177/ 05.07.2024CASĂ DE LOCUIT Categoria de importanță: D; Clasa de importanță: III Strada Ghiocelului Nr. - POT: 10,86 % CUT: 0,18
Retragerile construcțiilor față de limita de proprietate:
 • Față: 36,35 m
 • Posterioara: 6,0 m
 • Stânga: 3,0 m
 • Dreapta: 5,63 m
176/ 04.07.2024SCHIMBARE DESTINAŢIE GARAJ AUTO (CORP C2) ÎN SPAŢII PRESTĂRI SERVICII, CU REAMENAJARE ŞI ETAJARE. Categorie de importanță "C", clasa de importanţă "IV".Strada Păşunii Nr. 3 POT: 37,46 % CUT: 0,69
175/ 03.07.2024CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT ŞI GARD LA STRADĂ. categori de importanţă "D", clasa de importanţă "IV ". Potrivit art. 22, lit. f din LEGEA nr. 10/1995*** Republicată privind calitatea în construcţii, investitorii au obligaţia de a efectua recepţia la terminarea lucrărilor de construire pentru lucrările prevăzute în A.C., numai împreună cu recepţia la terminarea lucrărilor branşamentelor la infrastructura tehnico-edilitară aferente construcției, construcţiilor de utilitate publică şi căilor de acces.
Strada Dezrobirii Nr. 66
174/ 03.07.2024CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT UNIFAMILIALĂ ȘI GARD LA STRADĂ CU ACCES AUTO ȘI PIETONAL Categoria de importanță C; Clasa de importanță III. Potrivit art. 22, lit. f din LEGEA nr. 10/1995*** Republicată privind calitatea în construcţii, investitorii au obligaţia de a efectua recepţia la terminarea lucrărilor de construire pentru lucrările prevăzute în A.C., numai împreună cu recepţia la terminarea lucrărilor branşamentelor la infrastructura tehnico-edilitară aferente construcției, construcţiilor de utilitate publică şi căilor de acces.Strada Subpădure Nr. 117 POT: 27,71 % CUT: 0,50
Retragerile construcțiilor față de limita de proprietate:
 • Față: 4,00 m
 • Posterioara: 5,02 m
 • Stânga: 4,11 m
 • Dreapta: 3,30 m
173/ 01.07.2024EXTINDERE CONDUCTĂ ȘI 7 BRANȘAMENTE GAZE NATURALE LA BLOCURI B23, B24, B25, B26, B27, B28 ȘI GRADINIȚA cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice și în Avizul Tehnic Municipal Strada Ion Heliade Rădulescu Nr. 4
172/ 01.07.2024SCHIMBARE DESTINAŢIE DIN LOCUINŢĂ ÎN SPAŢII PRESTĂRI SERVICII, COAFURĂ ŞI ALTE ACTIVITĂŢI DE ÎNFRUMUSEŢARE, CREARE ACCES SEPARAT DIN EXTERIOR. categorie de importanţă "C", clasa de importanţă "III".Bulevard 1 Decembrie 1918 Nr. 144 Ap. 2
171/ 27.06.2024MODIFICARE ȘI SUPRAETAJARE CASĂ DE LOCUIT - CORP C3 Categoria de importanță: D, Clasa de importanță: IIIStrada Livezii Nr. 1 POT: 70,26 % CUT: 1,64
Retragerile construcțiilor față de limita de proprietate:
 • Față: 4,50 m
 • Posterioara: 0,00 m
 • Stânga: 0,00 m
 • Dreapta: 12,92 m
170/ 27.06.2024LOCUINŢĂ UNIFAMILIALĂ şi ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ, CONTINUARE ȘI FINALIZARE LUCRĂRI AUTORIZATE PRIN A.C. nr. 334 din 07.10.2021 categorie de importanţă D, clasa de importanță IVStrada Pădurii Nr. 19A POT: 7,27 % CUT: 0,16
Retragerile construcțiilor față de limita de proprietate:
 • Față: 10,11 m
 • Posterioara: 12,57 m
 • Stânga: 23,48 m
 • Dreapta: 4,20 m
169/ 27.06.2024MODERNIZARE ȘI REFUNCȚIONALIZARE CU SCHIMBARE PARȚIALĂ DESTINAȚIE CORP C1 - PRODUCȚIE NEPOLUANTĂ, DEPOZITARE, COMERȚ ȘI BIROURI, MODERNIZARE CORP C2 ȘI C7, DEMOLARE CORP C3, C4 ȘI C5, REABILITARE ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ ȘI REAMENAJARE ACCESE EXISTENTE categoria de importanţă "C", clasa de importanţă "III".Strada Libertăţii Nr. 115 POT: 14,61 % CUT: 0,2
168/ 26.06.2024REAMENAJARE ȘI EXTINDERE HALĂ DEPOZIT EXISTENTĂ categoria de importanţă "C", clasa de importanţă "III".Strada Libertăţii Nr. 137 POT: 29,23 % CUT: 0,315
Retragerile construcțiilor față de limita de proprietate:
 • Față: 62,10 m
 • Posterioara: 13,69 m
 • Stânga: 5,48 m
 • Dreapta: 5,04 m
167/ 20.06.2024HALĂ DE PRODUCȚIE NEPOLUANTĂ CU PARTE ADMINISTRATIVĂ categoria de importanță C, clasa de importanță III, grad de rezistență la foc II Strada Băneasa Nr. 26 POT: 16,60 % CUT: 0,20
Retragerile construcțiilor față de limita de proprietate:
 • Față: 70,00 m
 • Posterioara: 59,22 m
 • Stânga: 3,70 m
 • Dreapta: 11,91 m
166/ 17.06.2024CONSTRUIRE CASA DE LOCUIT (P), categorie de importanţă "D", clasa de importanţă "IV".
Recepţia la terminarea lucrărilor de construire pentru lucrările prevăzute în prezenta autorizaţie de construire, se poate efectua numai împreună cu recepţia la terminarea lucrărilor de desființare a construcţiilor existente, corp C1, C2
Strada Remetea Nr. 217 POT: 6,93 % CUT: 0,07
Retragerile construcțiilor față de limita de proprietate:
 • Față: 38,80 m
 • Posterioara: 97,30 m
 • Stânga: 3,25 m
 • Dreapta: 3,05 m
165/ 17.06.2024MODERNIZARE STRADA APELOR, STRADA COTULUI ȘI STRADA POTOPULUI - cu respectarea condițiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice (SC COMPANIA AQUASERV SA, DELGAZ GRID SA, SDEE TRANSLIVANIA SUD SA) şi Avizul tehnic municipal.
- obiectivul autorizat prin prezenta se va corela cu lucrările de extindere/înființare/reabilitare rețeaua apă și, după caz, canalizarea
Strada Apelor
164/ 14.06.2024CONSTRUIRE 2 CASE DE LOCUIT ȘI ÎMPREJMUIRE LA STRĂZI
CORP C1: S+P+1E şi CORP C2: S+P+M, cu acces auto şi pietonal din strada Dimitrie Cantemir şi acces pietonal din strada gen. Ion Dumitrache. Categoria de importanță D , clasa de importanță III. Potrivit art. 22, lit. f din LEGEA nr. 10/1995*** Republicată privind calitatea în construcţii, investitorii au obligaţia de a efectua recepţia la terminarea lucrărilor de construire pentru lucrările prevăzute în A.C., numai împreună cu recepţia la terminarea lucrărilor branşamentelor la infrastructura tehnico-edilitară aferente construcției(lor), construcţiilor de utilitate publică şi căilor de acces
Strada General Ion Dumitrache Nr. 28/A POT: 16,67 % CUT: 0,39
Retragerile construcțiilor față de limita de proprietate:
 • Față: 22,5/48,70 m
 • Posterioara: 47,25/12,35 m
 • Stânga: 9,50/15 m
 • Dreapta: 16/15 m
Aviz autoritatea competentă în domeniul protejării mediului: NU
Aviz autoritate competentă în domeniul protejării patrimoniului cultural: NU
163/ 14.06.2024Amplasare firmă pe fațada imobilului-intrare în legalitate. Firmele/reclamele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991Piata Victoriei Nr. 34 Ap. Sp/Ia
161/ 12.06.2024EXTINDERE CONDUCTĂ ȘI BRANȘAMENT GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice și în Avizul Tehnic Municipal
Strada Gurghiului Nr. -
160/ 12.06.2024DEMOLARE CASĂ DE LOCUIT - CORP C1, RECONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT UNIFAMILIALĂ, MODIFICARE ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ Categoria de importanță D, Clasa de importanță IVStrada Benefalău Nr. 9/A
159/ 11.06.2024CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT ȘI ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ Clasa de importanță IV, Categoria de importanță D. Potrivit art. 22, lit. f din LEGEA nr. 10/1995 Republicată privind calitatea în construcţii, investitorii au obligaţia de a efectua recepţia la terminarea lucrărilor de construire pentru lucrările autorizate, numai împreună cu recepţia la terminarea lucrărilor branşamentelor la infrastructura tehnico-edilitară aferente construcției, construcţiilor de utilitate publică şi căilor de acces. Se vor respecta condițiile impuse de ADP prin Avizul tehnic municipal nr. 17/16.01.2024Strada Preot Ştefan Rusu Nr. 3 POT: 22,15 % CUT: 0,35
Retragerile construcțiilor față de limita de proprietate:
 • Față: 8 m
 • Posterioara: 14,25 m
 • Stânga: 5,45 m
 • Dreapta: 3,5 m
158/ 11.06.2024EXTINDERE CONDUCTĂ ȘI BRANȘAMENT GAZE NATURALE, cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice și în Avizul Tehnic Municipal
rețea cu caracter provizoriu pe parcela libera A773/4 în condițiile PUZ aprobat conform H.C.L.M. nr. 163/2019 pe o perioada limitata, pâna la largirea actualului drum de acces la imobil de la 6,0m la 9,0m
Strada Adrian Hidoş Nr. 1
155/ 08.06.2024CLĂDIRE ANEXĂ TERENURI DE SPORT (P+M) - INTRARE ÎN LEGALITATE Categorie de importanță: C; Clasa de importanță: IVStrada Regele Ferdinand Nr. 4-6 POT: 28,86 % CUT: 0,75
Retragerile construcțiilor față de limita de proprietate:
 • Față: 43 m
 • Posterioara: 21,15 m
 • Stânga: 25,70 m
 • Dreapta: 72,42 m
154/ 06.06.2024DEMOLARE CONSTRUCȚII EXISTENTE, CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT ȘI ÎMPREJMUIRE
Clasa de importanță "IV", Categoria de importanță "D"
Potrivit art. 22, lit. f din LEGEA nr. 10/1995 din 18 ianuarie 1995*** Republicată privind calitatea în construcţii, investitorii au obligaţia de a efectua recepţia la terminarea lucrărilor de construire pentru lucrările prevăzute în autorizaţia de construire, numai împreună cu recepţia la terminarea lucrărilor branşamentelor la infrastructura tehnico-edilitară aferente ansamblurilor de locuinţe individuale şi colective, construcţiilor de utilitate publică şi căilor de acces cu respectarea Avizului Tehnic Municipal nr. 121/2023
Strada Corneşti Nr. 78 POT: 19,03 % CUT: 0,33
Retragerile construcțiilor față de limita de proprietate:
 • Față: 11,40 m
 • Posterioara: 6,28 m
 • Stânga: 5,07 m
 • Dreapta: 5,68 m
152/ 06.06.2024AMPLASARE ECHIPAMENT PENTRU RECICLAT RECIPIENTE DIN PLASTIC, ALUMINIU ȘI STICLĂ SUB COPERTINA MAGAZINULUI LIDL categorie de importanță: C, clasa de importanță: III.Strada Sinaia Nr. 3
151/ 05.06.2024AMPLASARE TROIŢA OSTAŞILOR EROI DE LA INUNDAŢIILE DIN 1970Strada Agricultorilor Nr. -
149/ 03.06.2024CONSTRUIRE BALCON - INTRARE ÎN LEGALITATE Categoria de importanță: C
Clasa de importanță: III
Strada Petru Dobra Nr. 31 Ap. 4
148/ 03.06.2024INLOCUIRE CONDUCTE GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ, cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice și în Avizul tehnic municipal Strada Bradului Nr. -
147/ 31.05.2024MODIFICARE TEMĂ LA A.C. 86/31.03.2023 - CONSTRUIRE CLĂDIRI COMERCIALE ÎN EXTINDEREA CORPURILOR C3, C4 SI C5 ŞI MONTARE PANOURI DE AFIŞAJ TIP LED PE FAŢADELE COMPLEXULUI COMERCIAL (zona Leroy Merlin și Decathlon) categorie de importanță: C, clasa de importanță: III. Firmele/reclamele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de 2 ani de la data emiterii A.C.; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în A.C., constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din Legea 50/1991.Strada Gheorghe Doja Nr. 243 POT: 45,66 % CUT: 0,48
146/ 31.05.2024RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE DIN MUNICIPIUL TÂRGU MRES LOT VI Categorie de importanță: C
Clasa de importanță: III
Strada Nicolae Bălcescu Nr. 27
144/ 31.05.2024RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE DIN MUNICIPIUL TÂRGU MURES LOT VI Categorie de importanță: C
Clasa de importanță: III
Strada Viitorului Nr. 2
143/ 31.05.2024ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA ANSAMBLU DE LOCUINTE cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice și în Avizul tehnic municipal Strada Alexandru Papiu Ilarian Nr. 9
142/ 31.05.2024CONTINUARE ȘI FINALIZARE LUCRĂRI AUTORIZATE PRIN A.C. 33 DIN 21.01.2019 - CONSTRUIRE IMOBIL APARTAMENTE DOX 2S+D+P+2E PRIN REAMENAJARE, EXTINDERE SI ETAJARE CONSTRUCTIE EXISTENTA CLĂDIRE CORP C2, RECONSTRUIRE GARD LA STRADĂ CU AMENAJARE ACCESE NOI categoria de importanță C, clasa de importanță III, regim de înălțime 2S+D+P+2E, 14 apartamente și 18 garajeStrada Tudor Vladimirescu Nr. 43-45 POT: 39,19 % CUT: 1,36
Retragerile construcțiilor față de limita de proprietate:
 • Față: 11,29 m
 • Posterioara: 5,37 m
 • Stânga: 9,37 m
 • Dreapta: 0,6 m
141/ 30.05.2024INLOCUIRE CONDUCTE ȘI BRANȘAMENTE PRESIUNE REDUSĂ, STR. AVRAM IANCU, VIȘEULUI, PASAJ PALAS, BUJORULUI, CIBINULUI, in condițiile din avizele emise de către furnizorii de utilități și Avizul Tehnic MunicipalStrada Avram Iancu
140/ 29.05.2024DEMONTARE (DESFIINȚARE) CONDUCTĂ DE GAZ 20" ERNEI - CIC TÂRGU MUREȘStrada Livezeni
138/ 28.05.2024EXTINDERE, AMENAJĂRI INTERIOARE ȘI ETAJARE APARTAMENT II, REFACERE ÎMPREJMUIRE categoria de importanță D, clasa de importanță IVStrada Tudor Vladimirescu Nr. 89 Ap. 2 POT: 45,99 % CUT: 0,81
Retragerile construcțiilor față de limita de proprietate:
 • Față: 0 m
 • Posterioara: 3 m
 • Stânga: 4,7 m
 • Dreapta: 0 m
137/ 27.05.2024DEMOLARE WC PUBLIC EXISTENT, ORGANIZARE DE ȘANTIER și REALIZARE INVESTIGAŢII ARHEOLOGICE categoria de importanță D, clasa de importanță IV
Strada Cuza Vodă
136/ 24.05.2024MODERNIZARE STRADA PLUTELOR (304m lungime stardă, 1618 mp carosabil, rigolă 252 ml, 1 podeţ dalat cu deschidere de 5m, pistă ciclişti 304m, trotuare 308ml, , mutare 7 stâlpi electrici, 20 indicatoare, marcaje rutiere), cu respectarea condiţiilor impuse în avizele/acordurile emise de către furnizorii de utilităţi publice, ABA MUREŞ, Avizul tehnic municipal şi cu a Contractului/Angajamentului nr.7030240201134/23.02.2024, nr.TS2409/23.02.2024.
Strada Plutelor
135/ 23.05.2024AMENAJARE PARCARE AUTO ECOLOGICA PROVIZORIE PE O PERIOADA DE 3 (TREI) ANI cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice și în Avizul Tehnic Municipal, categorie de folosinţă "C", clasa de importanţă "IV".
Parcarea va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a acesteia va fi de 3 ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea parcării provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art. 26 lit. d, din Legea 50/1991.
Strada Gheorghe Marinescu Nr. 50 POT: 0 propus % CUT: 0 propus
134/ 23.05.2024Amplasare panou afisaj firme. Firmele/reclamele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991Strada Pâinii Nr. 14
133/ 23.05.2024Amplasare reclamă. Firmele/reclamele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.Strada Arany János Nr. 54 Ap. Sp.Com
132/ 22.05.2024Amplasare firmă luminoasă. Firmele/reclamele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.Strada Constandin Hagi Stoian Nr. 3/C
130/ 21.05.2024RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE DIN MUNICIPIUL TÂRGU MUREȘ LOT II,
CLASA DE IMPORTANȚĂ III, CATEGORIA DE IMPORTANȚĂ A CONSTRUCȚIEI "C" normală.
Strada Liviu Rebreanu Nr. 33A
129/ 20.05.2024REALIZARE DRUM CU DOTĂRI AFERENTE (REȚEA APĂ, CANALIZARE MENAJERĂ ȘI PLUVIUALĂ, ILUMINAT PUBLIC, CABLU DE DATE)Calea Sighişoarei
128/ 17.05.2024Amplasare reclame pe fațada imobilului (farmacie) în strada Jilavei nr. 17 conform extras CF, actual Piața Gării nr.4. Firmele/reclamele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.Piata Gării Nr. 4
127/ 17.05.2024CASĂ DE VACANŢĂ/CABANĂ, ÎMPREJMUIRE TEREN. Categoria de importanţă "D", clasa de importanţă "IV".
Potrivit art. 22, lit. f din LEGEA nr. 10/1995 din 18 ianuarie 1995*** Republicată privind calitatea în construcţii, investitorii au obligaţia de a efectua recepţia la terminarea lucrărilor de construire pentru lucrările prevăzute în autorizaţia de construire, numai împreună cu recepţia la terminarea lucrărilor branşamentelor la infrastructura tehnico-edilitară aferente ansamblurilor de locuinţe individuale şi colective, construcţiilor de utilitate publică şi căilor de acces cu respectarea Avizului Tehnic Municipal nr. 95/01.03.2024.
Strada Cetinei Nr. 2/C POT: 6,27 % CUT: 0,06
Retragerile construcțiilor față de limita de proprietate:
 • Față: 6,195 m
 • Posterioara: 24,97 m
 • Stânga: 3 m
 • Dreapta: 7,06 m
126/ 17.05.2024SCHIMBAREA DESTINAŢIEI TURNULUI DE RAFINĂRIE - DISTILARE ÎN CLĂDIRE DE BIROURI, CU AMENAJĂRI INTERIOARE ŞI EXTERIOARE

Categorie de importanță: C; Clasa de importanță: III
Strada Gheorghe Doja Nr. 76 POT: 27,75 % CUT: 1,34
Retragerile construcțiilor față de limita de proprietate:
 • Față: 13,59 m
 • Posterioara: 0 m
 • Stânga: 0 m
 • Dreapta: 0 m
125/ 17.05.2024RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE DIN MUNICIPIUL TÂRGU MUREȘ LOT II Clasa de importanță a construcției " III ", Categoria de importanță a construcției " C " normală. Piata Victoriei Nr. 24, 25
124/ 15.05.2024LOCUINŢĂ CU 2 UNITĂŢI LOCATIVE, ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ. Categorie de importanţă " D ", clasa de importanţă " IV ".
Potrivit art. 22, lit. f din LEGEA nr. 10/1995 din 18 ianuarie 1995*** Republicată privind calitatea în construcţii, investitorii au obligaţia de a efectua recepţia la terminarea lucrărilor de construire pentru lucrările prevăzute în autorizaţia de construire, numai împreună cu recepţia la terminarea lucrărilor branşamentelor la infrastructura tehnico-edilitară aferente ansamblurilor de locuinţe individuale şi colective, construcţiilor de utilitate publică şi căilor de acces cu respectarea Avizului Tehnic Municipal nr. 288/09.01.2024.
Strada Constandin Hagi Stoian Nr. 44I POT: 29,55 % CUT: 0,5
Retragerile construcțiilor față de limita de proprietate:
 • Față: 6 m
 • Posterioara: 18 m
 • Stânga: 4,6 m
 • Dreapta: 5,08 m
123/ 10.05.2024AMENAJĂRI INTERIOARE ŞI CONSTRUIRE GARAJ CU AMENAJARE ACCES AUTO. Categorie de importanţă "D", clasa de importanţă "IV".Strada Subpădure Nr. 32 POT: 12 % CUT: 0,2
Retragerile construcțiilor față de limita de proprietate:
 • Față: 1,80 m
 • Posterioara: 68,15 m
 • Stânga: 1,20 m
 • Dreapta: 8,2 m
122/ 09.05.2024AMPLASARE REZERVOR CRIOGENIC DE 30.000 LITRI ȘI DOUĂ VAPORIZATOARE CONFORM ACORD CADRU DE FURNIZARE GAZE MEDICINALE Categoria de importanță: D
Clasa de importanță: IV
Strada Gheorghe Marinescu
121/ 09.05.2024MODIFICARE GARD LA STRADĂStrada Constantin Dobrogeanu Gherea Nr. 31A
120/ 08.05.2024LUCRĂRI DE CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCULUI DE LOCUINȚE - Categorie de importanță: CStrada Vişeului Nr. 1,3,5
119/ 07.05.2024LUCRĂRI DE CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCULUI DE LOCUINȚE, Categorie de importanță: C - CONTINUAREA ȘI FINALIZAREA LUCRĂRILOR AUTORIZATE PRIN A.C. 80/16.03.2021 Strada Cutezanţei Nr. 13,15,17,19
118/ 07.05.2024LUCRĂRI DE CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCULUI DE LOCUINȚE, Categorie de importanță: C - CONTINUAREA ȘI FINALIZAREA LUCRĂRILOR AUTORIZATE PRIN A.C. 146/22.04.2021
Aleea Carpaţi Nr. 39
117/ 29.04.2024CONSTRUIRE PARCARE ACOPERITĂ ȘI ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ CU ACCES AUTO ȘI PIETONAL Categoria de importanță - D; Clasa de importanță - IVStrada General Traian Moşoiu Nr. 18 POT: 42,39 % CUT: 0,68
Retragerile construcțiilor față de limita de proprietate:
 • Față: 0,00 m
 • Posterioara: 17,32 m
 • Stânga: 0,00 m
 • Dreapta: 0,00 m
116/ 29.04.2024SALĂ DE EVENIMENTE - RESTAURANT Categoria de importanță - C ; Clasa de importanță - IIAleea Carpaţi Nr. 59 POT: 24,05 % CUT: 0,25
Retragerile construcțiilor față de limita de proprietate:
 • Față: 25 m
 • Posterioara: 10 m
 • Stânga: 37 m
 • Dreapta: 62 m
114/ 23.04.2024AMPLASARE FIRMĂ PUBLICITARĂ ÎN PORTALUL CLĂDIRII. Firmele/reclamele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.Strada Justiţiei Nr. 12
113/ 23.04.2024ÎMPREJMUIRE CĂTRE STRADA TREBELY, CU ACCES PIETONAL Categorie de importanță - D, Clasa de importanță - IVStrada Verii Nr. 33A
112/ 23.04.2024MANSARDARE CASĂ DE LOCUIT - CORP C1 Categoria de importanță - D , clasa de importanță - III
Piata Mărăşeşti Nr. 18 POT: 57,4 % CUT: 1,01
Retragerile construcțiilor față de limita de proprietate:
 • Față: 0,00 m
 • Posterioara: 13,40 m
 • Stânga: 4,80 m
 • Dreapta: 0,00 m
111/ 22.04.2024REAMENAJARE ȘI SCHIMBARE DE DESTINAŢIEI DIN ŞOPRON METALIC - CORP C20 ÎN LABORATOR REGIONAL A.B.A. MUREȘ Categorie de importanță - C, Clasa de importanță - III Strada Barajului Nr. 27 POT: 15,9 % CUT: 0,17
Retragerile construcțiilor față de limita de proprietate:
 • Față: 122,7 m
 • Posterioara: 48,33 m
 • Stânga: 17,5 m
 • Dreapta: 46,90 m
110/ 22.04.2024Amplasare reclamă publicitară pe fațada imobilului. Firmele/reclamele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991Bulevard 1848 Nr. 23 Ap. Sp
106/ 17.04.2024RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ A CLĂDIRILOR REZIDENŢIALE MULTIFAMILIALE DIN MUNICIPIUL TG.MUREŞ LOT II, clasa de importanță III; categoria de importanță C Strada Vasile Lucaciu Nr. 9-11
105/ 17.04.2024DEMOLARE LOCUINŢĂ EXISTENTĂ, CONSTRUIRE LOCUINŢĂ Categorie de importanță - D, Clasa de importanță - IVStrada Iernutului Nr. 18 POT: 39,59 % CUT: 0,48
Retragerile construcțiilor față de limita de proprietate:
 • Față: 0,00 m
 • Posterioara: 10 m
 • Stânga: 3,7 m
 • Dreapta: 0,00 m
104/ 16.04.2024ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ ŞI CURENŢI SLABI (FIBRĂ OPTICĂ) LA OBIECTIVUL "RECONVERSIE FUNCŢIONALĂ ŞI/SAU REUTILIZAREA UNOR TERENURI ŞI SUPRAFEŢE ABANDONATE ŞI NEUTILIZATE DIN INTERIORUL MUNICIPIULUI TG.MUREŞ".
Calea Sighişoarei Nr. 49
103/ 16.04.2024SCHIMBARE DESTINAŢIE DIN LOCUINŢĂ ÎN SPAŢIU PRESTĂRI SERVICII - CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE, CREARE ACCES SEPARAT DIN EXTERIOR ŞI AMENAJARE PLATFORMĂ ELEVATOR PENTRU PERSOANE CU DIZABILITĂŢI ŞI AMPLASARE FIRME Categorie de importanţă "C", clasa de importanţă "III". (Sfirma1=0,4x0,5mp; Sfirma=0,3x0,4mp). Firmele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de 2 ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din Legea 50/1991Bulevard 1 Decembrie 1918 Nr. 86/E Et. S Ap. 1
101/ 16.04.2024RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE DIN MUNICIPIUL TÂRGU MUREȘ LOT VI clasa de importanță III; categoria de importanță CStrada Libertăţii Nr. 101Ab
100/ 15.04.2024RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE DIN MUNICIPIUL TÂRGU MUREȘ LOT VI clasa de importanță III; categoria de importanță C Piata Armatei Nr. 34 Sc. A, B
99/ 15.04.2024CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT UNIFAMILIALĂ, GARAJ AUTO, ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ Categoria de importanță - D , clasa de importanță - III
Strada Trébely Nr. 23 POT: 15 % CUT: 0,23
Retragerile construcțiilor față de limita de proprietate:
 • Față: 9,95 m
 • Posterioara: 5,12 m
 • Stânga: 3,00 m
 • Dreapta: 3,12 m
98/ 11.04.2024REAMENAJARE, EXTINDERE ŞI ETAJARE CASĂ DE LOCUIT, CONSTRUIRE ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ CU PORŢI DE ACCES NOI. Categoria de importanţă D, Clasa de importanţă IV.Strada Zânelor Nr. 6 POT: 29,53 % CUT: 0,58
Retragerile construcțiilor față de limita de proprietate:
 • Față: 0 m
 • Posterioara: 13,53 m
 • Stânga: 0 m
 • Dreapta: 5,03 m
97/ 11.04.2024AMENAJARE MANSARDĂ PRIN FUNCȚIONALIZARE POD EXISTENT
Caregoria de importanță " C ", Clasa de importanță : III
Strada Bujorului Nr. 10
96/ 11.04.2024DESFIINŢARE PARŢIALĂ, REAMENAJARE ȘI MODIFICARE LOCUINŢĂ EXISTENTĂ Categoria de importanță - D , clasa de importanță - III
Strada Aluniş Nr. 29 Et. 29 POT: 24.65 % CUT: 0.69
Retragerile construcțiilor față de limita de proprietate:
 • Față: 78.98 m
 • Posterioara: 1.18 m
 • Stânga: 2.63 m
 • Dreapta: 7.01 m
95/ 11.04.2024AMPLASARE SEMNALISTICĂ BCR TÂRGU MUREȘ - CENTRAL. Firmele/reclamele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.Piata Trandafirilor Nr. 26
94/ 11.04.2024Amplasare reclamă pe fațada imobilului. Firmele/reclamele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.Piata Teatrului Nr. 13 Ap. Sp.Com
93/ 10.04.2024SCHIMBARE DESTINAȚIE CASĂ DE LOCUIT ÎN SPAȚIU COMERCIAL ȘI PRESTĂRI SERVICII, CONSOLIDARE, EXTINDERE ȘI ETAJARE, IMPREJMUIRE TEREN, AMENAJARE ACCES AUTO ȘI PIETONAL, MONTARE 2 RECLAME LUMINOASE
Firmele/reclamele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991. Categoria de importanță - C , clasa de importanță - III
Strada Recoltei Nr. 19 POT: 25.84 % CUT: 0.77
Retragerile construcțiilor față de limita de proprietate:
 • Față: 2.45 m
 • Posterioara: 10.69 m
 • Stânga: 7.710 m
 • Dreapta: 0.78 m
92/ 08.04.2024DESFIINŢARE CLĂDIRE ANEXĂ BUCĂTĂRIE DE VARĂ - CORP C2, REAMENAJARE, EXTINDERE ŞI SUPRAETAJARE LOCUINŢĂ - CORP C1 CU DOUĂ APARTAMENTE Categoria de importanță - D , clasa de importanță - III
Strada Liliacului Nr. 13 POT: 51,12 % CUT: 0,99
Retragerile construcțiilor față de limita de proprietate:
 • Față: 0,00 m
 • Posterioara: 2,37 m
 • Stânga: 0,00 m
 • Dreapta: 16,19 m
91/ 08.04.2024CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT ȘI GARD LA STRADĂ
Categoria de importanță - D , clasa de importanță - III
Potrivit art. 22, lit. f din LEGEA nr. 10/1995 din 18 ianuarie 1995*** Republicată privind calitatea în construcţii, investitorii au obligaţia de a efectua recepţia la terminarea lucrărilor de construire pentru lucrările prevăzute în autorizaţia de construire, numai împreună cu recepţia la terminarea lucrărilor branşamentelor la infrastructura tehnico-edilitară aferente ansamblurilor de locuinţe individuale şi colective, construcţiilor de utilitate publică şi căilor de acces cu respectarea Avizului Tehnic Municipal nr. 314/2023
Strada Prof. Dr. Vasile Săbădeanu Nr. 5/F POT: 3 % CUT: 0,1
Retragerile construcțiilor față de limita de proprietate:
 • Față: 10,02 m
 • Posterioara: 115,36 m
 • Stânga: 5,00 m
 • Dreapta: 20,73 m
90/ 08.04.2024EXECUTARE DOUĂ PASAJE ÎNTRE HALE DE PRODUCŢIE ŞI LOGISTICĂ.
CATEGORIA DE IMPORTANŢĂ "C", CLASA DE IMPORTANŢĂ III.
Strada Băneasa Nr. 8
89/ 05.04.2024LOCUINŢĂ UNIFAMILIALĂ ŞI ÎMPREJMUIRE. Categorie de importanță: D; Clasa de importanță: IV. Potrivit art. 22, lit. f din LEGEA nr. 10/1995 din 18 ianuarie 1995*** Republicată privind calitatea în construcţii, investitorii au obligaţia de a efectua recepţia la terminarea lucrărilor de construire pentru lucrările prevăzute în autorizaţia de construire, numai împreună cu recepţia la terminarea lucrărilor branşamentelor la infrastructura tehnico-edilitară aferente ansamblurilor de locuinţe individuale şi colective, construcţiilor de utilitate publică şi căilor de acces. Strada Constandin Hagi Stoian Nr. 18 POT: 29,68 % CUT: 0,46
Retragerile construcțiilor față de limita de proprietate:
 • Față: 7,26 m
 • Posterioara: 5 m
 • Stânga: 5 m
 • Dreapta: 5,015 m
88/ 04.04.2024LUCRĂRI DE ÎNTĂRIRE ÎN AMONTE DE PUNCTUL DE RACORDARE LOCUINŢĂStrada Posada Nr. 34
87/ 03.04.2024SCHIMBARE DESTINAŢIE DIN LOCUINŢĂ ÎN SERVICII, AMENAJĂRI INTERIOARE, CREARE ACCES DINSPRE STRADĂ LA PARTERUL BLOCULUI DE LOCUINŢE B10 AP.7 categorie de importanţă "C", clasa de importanţă "IV".Strada Ion Heliade Rădulescu Nr. 24 Ap. 7
86/ 03.04.2024DEVIERE REȚELE - CONDUCTE TRANSGAZ ȘI REȚELE ELECTRICE, cu respectarea condiţiilor impuse în Avizul Tehnic Municipal şi în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice
Strada Gheorghe Doja Nr. 233B
85/ 02.04.2024RECOMPARTIMENTARE APARTAMENT NR.II.
Categorie de importanţă D, clasa de importanţă IV.
Strada Pârâului Nr. 6 Ap. 2
84/ 28.03.2024MODERNIZARE, REABILITARE CASĂ DE LOCUIT, ÎNLOCUIRE ÎNVELITOARE Categoria de importanță: D
Clasa de importanță: IV
Strada Crişan Nr. 4 Ap. 1,2 POT: 68,60 % CUT: 68,60
Retragerile construcțiilor față de limita de proprietate:
 • Față: 0 m
 • Posterioara: 0 m
 • Stânga: 0 m
 • Dreapta: 0 m
83/ 27.03.2024RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE DIN MUNICIPIUL TÂRGU MUREȘ LOT I Clasa de importanță a construcției " III ", Categoria de importanță a construcției " C " normală. Strada Nicolae Bălcescu Nr. 50, 52, 54
82/ 26.03.2024RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE DIN MUNICIPIUL TÂRGU MUREȘ LOT I
Categoria de importanță:C
Clasa de importanță:III
Strada Ialomiţei Nr. 8 Sc. A, B
81/ 26.03.2024ÎMPREJMUIRE PROVIZORIE TEREN - cu caracter provizoriu, maxim până la aprobarea procedurii de expropiere pentru proiectul ocolitoarei din cartierul Unirii, dar nu mai mult de 5 ani. Menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991 republicată Strada Pomilor
80/ 26.03.2024AMPLASARE RECLAMĂ PE FAȚADA IMOBILULUI
Firmele/reclamele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991
Strada Libertăţii
79/ 25.03.2024RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ A CLĂDIRILOR REZIDENŢIALE MULTIFAMILIALE DIN MUNICIPIUL TG.MUREŞ LOT II, Categoria de importanță: C
Clasa de importanță: III
Strada Reşiţa Nr. 6 Sc. A, B
78/ 25.03.2024RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ A CLĂDIRILOR REZIDENŢIALE MULTIFAMILIALE DIN MUNICIPIUL TG.MUREŞ LOT I, Categoria de importanță: C
Clasa de importanță: III
Piata Armatei Nr. 38 Sc. A, B
77/ 22.03.2024RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ A CLĂDIRILOR REZIDENŢIALE MULTIFAMILIALE DIN MUNICIPIUL TG.MUREŞ LOT II. Categoria de importanță: C
Clasa de importanță: III
Strada Nicolae Bălcescu Nr. 29
76/ 21.03.2024Modificare de temă la A.C. nr. 635/31.10.2019 privind lucrarea " SCHIMBARE DE DESTINAŢIE DIN CASĂ DE LOCUIT ÎN SPAŢIU COMERCIAL, AMENAJĂRI INTERIOARE CU CREARE ACCES SEPARAT DIN STRADĂ, EXTINDERE CU ATELIER SERVICE-AUTO ŞI RECONSTRUIRE GARD LA STRADĂ - CONTINUAREA ȘI FINALIZAREA LUCRARILOR AUTORIZATE CU A.C. 594/2013 " categoria de importanță C, clasa de importanță IIIStrada Gheorghe Doja Nr. 213
73/ 20.03.2024CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCULUI DE LOCUINȚE Categoria de importanță - C ; Clasa de importanță - IIIStrada Nicolae Bălcescu Nr. 48
72/ 19.03.2024DESFIINȚARE CASĂ DE VACANȚĂ ȘI CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ, IMPREJMUIRE LA STRADĂ Categoria de importanță - D , clasa de importanță - III. Potrivit art. 22, lit. f din LEGEA nr. 10/1995*** Republicată privind calitatea în construcţii, investitorii au obligaţia de a efectua recepţia la terminarea lucrărilor de construire pentru lucrările prevăzute în A.C., numai împreună cu recepţia la terminarea lucrărilor branşamentelor la infrastructura tehnico-edilitară aferente construcției, construcţiilor de utilitate publică şi căilor de acces. Pasaj Pădurii Nr. 27 POT: 9,43 % CUT: 0,26
Retragerile construcțiilor față de limita de proprietate:
 • Față: 5,00 m
 • Posterioara: 58,76 m
 • Stânga: 3,00 m
 • Dreapta: 3,00 m
71/ 19.03.2024RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE DIN MUNICIPIUL TÂRGU MUREȘ LOT I Clasa de importanță a construcției "III", categoria de importanță a construcției: "C - normală"Strada Libertăţii Nr. 103 Sc. A, B
70/ 19.03.2024LUCRĂRI DE REPARAȚII LA CLĂDIREA CORP C27 CENTRU DE PERFECȚIONARE Categoria de importanță "C", clasa de importanță III
Strada Plutelor Nr. 2
69/ 19.03.2024AMPLASARE FIRMĂ DE TIP CASETĂ LUMINOASĂ S firmă = 9,99mp. Firmele/reclamele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26, lit.d, din legea 50/1991Bulevard 1 Decembrie 1918 Nr. 214
68/ 15.03.2024ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ ANSAMBLU DE LOCUINȚE
din strada Constantin Silvestri (fosta strada Baladei)
cu respectarea condițiilor impuse în avizele emise de către toți furnizorii de utilități publice și în avizul tehnic municipal
Strada Constantin Silvestri Nr. 9
65/ 13.03.2024Amplasare firmă pe fațada imobiului. Firmele/reclamele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991Strada Cuza Vodă Nr. 36
64/ 12.03.2024SPOR DE PUTERE PENTRU ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ DEPOZIT FRIGORIFICEStrada Depozitelor Nr. 35
63/ 12.03.2024Amplasare reclame pe fațada imobilului. Firmele/reclamele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991Strada Gheorghe Doja Nr. 15
62/ 12.03.2024INLOCUIRE CONDUCTE ȘI BRANȘAMENTE GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ, STR. RODNICIEI, GLORIEI, CUTEZANȚEI
Categoria de importanță " C "
Strada Rodniciei
61/ 12.03.2024EXTINDERE ŞI MANSARDARE CASĂ DE LOCUIT - INTRARE ÎN LEGALITATE Categoria de importanță - D , clasa de importanță - III
Strada Budiului Nr. 97A POT: 26,28 % CUT: 0,57
Retragerile construcțiilor față de limita de proprietate:
 • Față: 0,00 m
 • Posterioara: 14,47 m
 • Stânga: 0,00 m
 • Dreapta: 10,02 m
60/ 11.03.2024CLĂDIRE SPAȚIU DE JOACĂ ȘI LOCUINȚĂ Categoria de importanță - IV; Clasa de importanță - C
Potrivit art. 22, lit. f din LEGEA nr. 10/1995 din 18 ianuarie 1995*** Republicată privind calitatea în construcţii, investitorii au obligaţia de a efectua recepţia la terminarea lucrărilor de construire pentru lucrările prevăzute în autorizaţia de construire, numai împreună cu recepţia la terminarea lucrărilor branşamentelor la infrastructura tehnico-edilitară aferente ansamblurilor de locuinţe individuale şi colective, construcţiilor de utilitate publică şi căilor de acces.
Strada Eden Nr. 17 POT: 18,38 % CUT: 24
Retragerile construcțiilor față de limita de proprietate:
 • Față: 3,09 m
 • Posterioara: 3,15 m
 • Stânga: 3,10 m
 • Dreapta: 3,10 m
59/ 07.03.2024DESFIINȚARE ȘOPRON CORP C2. REAMENAJARE ȘI ETAJARE CASĂ DE LOCUIT CORP C1

categorie de importanță: D; clasa de importanță: IV
Strada Gheorghe Şincai Nr. 11 POT: 36,62 % CUT: 0,81
Retragerile construcțiilor față de limita de proprietate:
 • Față: 0 m
 • Posterioara: 11,12 m
 • Stânga: 2,50 m
 • Dreapta: 0 m
58/ 06.03.2024ALIMENTARE CU APĂ, CANALIZARE MENAJERĂ ȘI PLUVIALĂ, BRANȘAMENTE ȘI RACORDURI LA OBIECTIVUL "RECONVERSIE FUNCȚIONALĂ ȘI/SAU UTILIZAREA UNOR TERENURI ȘI SUPRAFEȚE ABANDONATE ȘI NEUTILIZATE DIN MUNICIPIUL TÂRGU MUREȘ", cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice și în Avizul tehnic municipal
Categoria de importanță " C ", Clasa de importanță a construcției : III
Calea Sighişoarei Nr. 49
57/ 06.03.2024MODIFICARE LOCUINȚĂ PRIN REAMENAJARE, DEMOLARE PARȚIALĂ SI RECONSTRUIRE, SUBZIDIRE SI ETAJARE, RECONSTRUIRE GARAJ SI ÎMPREJMUIRE PARȚIALĂ, PE ACELEAȘI AMPLASAMENTE Categoria de importanță - D , clasa de importanță - III
Bulevard Cetăţii Nr. 6 POT: 58,85 % CUT: 1,29
Retragerile construcțiilor față de limita de proprietate:
 • Față: 0,00 m
 • Posterioara: 0,00 m
 • Stânga: 0,00 m
 • Dreapta: 0,00 m
56/ 05.03.2024CONSTRUIRE FÂNTÂNĂ ARTEZIANĂ Categorie de importanţă "C", clasa de importanţă "III".Strada Avram Iancu Nr. 2
55/ 04.03.2024AMPLASARE CASETĂ LUMINOASĂ ȘI FIRMĂ PE FAȚADA IMOBILULUI Firmele/reclamele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din Legea 50/1991Strada Budiului Nr. 38
54/ 29.02.2024CONSTRUIRE CLĂDIRE ANEXĂ - GARAJ Categoria de importanță - D , clasa de importanță - IV;
Lucrarea se va executa în acord și conform condițiilor impuse prin avizul nr. 7030240100335/22.01.2024 al Distribuție Energie Electrică Romania
Strada Garofiţei Nr. 2 POT: 15,40 % CUT: 0,22
Retragerile construcțiilor față de limita de proprietate:
 • Față: 0,00 m
 • Posterioara: 20,88 m
 • Stânga: 25,86 m
 • Dreapta: 6,12 m
53/ 29.02.2024CLĂDIRE LOCUINȚE COLECTIVE - 4 APARTAMENTE CU CURTE PRIVATĂ, PARCAJE, ÎMPREJMUIRE Categoria/clasa de importanță C/III. Clădire P+1E compusă din 4 apartamente de tip duplex și 9 parcaje la nivelul solului. Potrivit art. 22, lit. f din LEGEA nr. 10/1995*** Republicată privind calitatea în construcţii, investitorii au obligaţia de a efectua recepţia la terminarea lucrărilor de construire pentru lucrările prevăzute în A.C., numai împreună cu recepţia la terminarea lucrărilor branşamentelor la infrastructura tehnico-edilitară aferente construcției, construcţiilor de utilitate publică şi căilor de acces. Strada Primăverii Nr. 36/A POT: 30 % CUT: 0.6
Retragerile construcțiilor față de limita de proprietate:
 • Față: 22.36 m
 • Posterioara: 5.00 m
 • Stânga: 3.30 m
 • Dreapta: 3.60 m
51/ 28.02.2024EXECUTARE CONDUCTĂ DE REFULARE / CANALIZARE SUB PRESIUNE Categoria de importanță "C", clasa de importanță " III " Strada Plutelor
50/ 27.02.2024Amplasare reclamă luminoasă pe fațada imobilului. Firmele/reclamele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.Strada Lăcrămioarei Nr. 9
49/ 23.02.2024STAŢIE ALIMENTARE AUTOVEHICULE CU PRODUSE PETROLIERE ŞI ENERGIE ELECTRICĂ, AMENAJĂRI ACCESE ŞI LOCURI DE PARCARE ȘI IMPREJMUIRE TEREN
Categoria/clasa de importanță C/III. Cu respectarea avizelor: TRANSGAZ nr. 80540/2342/2023, lucrările urmând a se realiza ulterior execuției și finalizării lucrărilor de deviere și înlocuire conducte de transport gaze naturale; autorizația DRDP Brașov nr. 34/06.02.2024. Potrivit art. 22, lit. f din LEGEA nr. 10/1995***Republicată, investitorii au obligaţia de a efectua recepţia la terminarea lucrărilor de construire pentru lucrările prevăzute în A.C., numai împreună cu recepţia la terminarea lucrărilor a branșamentelor la infrastructura tehnico-edilitară
Strada Gheorghe Doja Nr. 233B POT: 4 % CUT: 0,04
Retragerile construcțiilor față de limita de proprietate:
 • Față: 34,31 m
 • Posterioara: 62,66 m
 • Stânga: 17,22 m
 • Dreapta: 5,57 m
48/ 21.02.2024SCHIMBARE ACOPERIȘ TIP TERASĂ ÎN ACOPERIȘ TIP ȘARPANTĂ CU MANSARDARE PARȚIALĂ LOCUINȚE COLECTIVE - MODIFICARE DE TEMĂ LA A.C. NR. 13/2022 categoria de importantă C, clasa de importanță III, 2 apartamente cu 2 locuri de parcare aferenteStrada Cuza Vodă Nr. 77 POT: 35 % CUT: 1.5
Retragerile construcțiilor față de limita de proprietate:
 • Față: 0.00 m
 • Posterioara: 13.82 m
 • Stânga: 0.00 m
 • Dreapta: 0.00 m
47/ 21.02.2024CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCULUI DE LOCUINȚE, categoria de importanță ”C”
Strada Parângului Nr. 54
46/ 19.02.2024SCHIMBARE DESTINAŢIE DIN LOCUINŢĂ ÎN SPAŢIU PRESTĂRI SERVICII (COAFURĂ, COSMETICĂ, FRIZERIE, MANICHIURĂ, PEDICHIURĂ, MASAJ) CU AMENAJĂRI INTERIOARE NESTRUCTURALE ȘI CREARE ACCES DIN EXTERIOR categoria de importanţă C, clasa de importanţă III.Strada Prof. Dr. Vasile Săbădeanu Nr. 155 Ap. 5
45/ 16.02.2024CASĂ FAMILIALĂ, ÎMPREJMUIRE PROPRIETATE - MODIFICARE DE TEMĂ LA A.C. NR. 235/12.07.2021. Categorie de importanţă D, clasa de importanţă IV.
Potrivit art. 22, lit. f din LEGEA nr. 10/1995 din 18 ianuarie 1995*** Republicată privind calitatea în construcţii, ivestitorii au obligaţia de a efectua recepţia la terminarea lucrărilor de construire pentru lucrările prevăzute în autorizaţia de construire, numai împreună cu recepţia la terminarea lucrărilor branşamentelor la infrastructura tehnico-edilitară aferente ansamblurilor de locuinţe individuale şi colective, construcţiilor de utilitate publică şi căilor de acces.
Strada Viile Unomai Nr. 78 POT: 14,45 % CUT: 0,201
Retragerile construcțiilor față de limita de proprietate:
 • Față: 8,5 m
 • Posterioara: 43,6 m
 • Stânga: 3,75 m
 • Dreapta: 3,3 m
44/ 15.02.2024RENOVARE ENERGETICĂ A CLĂDIRII ADMINISTRATIVE A MUZEULUI JUDEŢEAN Categoria de importanță - C ; Clasa de importanță - IIIStrada Mărăşti Nr. 8A POT: 35,30 % CUT: 1,09
Retragerile construcțiilor față de limita de proprietate:
 • Față: 54,97 m
 • Posterioara: 2,45 m
 • Stânga: 4,85 m
 • Dreapta: 0,00 m
43/ 15.02.2024CONFORMARE PENTRU CENTRU COMERCIAL EXISTENT LA NORMELE DE SECURITATE LA INCENDIU; DESFIINŢARE CORP C3 FĂRĂ ACTE ŞI EXTINDERE DEPOZIT C2, LUCRĂRI DE AMENAJARE EXTERIOARĂ ŞI ORGANIZARE DE ŞANTIER. Categorie de importanţă "C", clasa de importanţă "II".Strada Depozitelor Nr. 45-47 POT: 36,38 % CUT: 0,58
Retragerile construcțiilor față de limita de proprietate:
 • Față: 0 m
 • Posterioara: 0 m
 • Stânga: 0 m
 • Dreapta: 0 m
42/ 14.02.2024AMPLASARE RECLAMĂ LUMINOASĂ PE FAȚADA IMOBILULUI Firmele/reclamele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991Bulevard 1 Decembrie 1918 Nr. 165
41/ 14.02.2024EXTINDERE CONDUCTĂ DE DISTRIBUȚIE ȘI BRANȘAMENT GAZE NATURALE, cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice și în Avizul Tehnic Municipal Strada Preot Ştefan Rusu Nr. 5
40/ 13.02.2024DESFIINŢARE CASĂ DE LOCUIT CORP C1, CONSTRUIRE CLĂDIRE LOCUINŢE COLECTIVE MICI, ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ CU ACCES AUTO ŞI PIETONAL
categoria/clasa de importanță: C/III; Clădire S+P+1E+2R compusă din 10 ap. și 11 parcaje din care 5 garaje subterane și 6 parcări la nivelul solului. Potrivit art. 22, lit. f din LEGEA nr. 10/1995*** Republicată privind calitatea în construcţii, investitorii au obligaţia de a efectua recepţia la terminarea lucrărilor de construire pentru lucrările prevăzute în A.C., numai împreună cu recepţia la terminarea lucrărilor branşamentelor la infrastructura tehnico-edilitară aferente construcției, construcţiilor de utilitate publică şi căilor de acces.
Strada Podeni Nr. 51 POT: 25,36 % CUT: 0,67
Retragerile construcțiilor față de limita de proprietate:
 • Față: 45,82 m
 • Posterioara: 6,25 m
 • Stânga: 3,60 m
 • Dreapta: 4,71 m
Aviz autoritatea competentă în domeniul protejării mediului: DA
Aviz autoritate competentă în domeniul protejării patrimoniului cultural: NU
39/ 12.02.2024LOCUINŢE COLECTIVE MICI, ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ CU ACCES AUTO ŞI PIETONAL Categoria de importanță C, clasa de importanță III. Bloc de locuințe compus din 6 apartamente, 4 garaje subterane și 3 parcaje exterioare.
Potrivit art. 22, lit. f din LEGEA nr. 10/1995 din 18 ianuarie 1995*** Republicată privind calitatea în construcţii, investitorii au obligaţia de a efectua recepţia la terminarea lucrărilor de construire pentru lucrările prevăzute în autorizaţia de construire, numai împreună cu recepţia la terminarea lucrărilor branşamentelor la infrastructura tehnico-edilitară aferente ansamblurilor de locuinţe individuale şi colective, construcţiilor de utilitate publică şi căilor de acces.
Strada Apeductului Nr. 19 POT: 29.44 % CUT: 0.89
Retragerile construcțiilor față de limita de proprietate:
 • Față: 5.00 m
 • Posterioara: 6.40 m
 • Stânga: 5.00 m
 • Dreapta: 6.00 m
37/ 09.02.2024SCHIMBARE DE DESTINAȚIE SPAȚIU DE ALIMENTAȚIE PUBLICĂ ÎN CENTRU MEDICAL, AMPLASARE RECLAMĂ Categorie de importanță: C; Clasa de importanță: III
Firmele/reclamele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991
Bulevard 1848 Nr. 15
36/ 09.02.2024CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT P+1E, AMENAJARE ACCES, ÎMPREJMUIRE categoria de importanță - D , clasa de importanță - III.
Potrivit art. 22, lit. f din LEGEA nr. 10/1995 din 18 ianuarie 1995*** Republicată privind calitatea în construcţii, investitorii au obligaţia de a efectua recepţia la terminarea lucrărilor de construire pentru lucrările prevăzute în autorizaţia de construire, numai împreună cu recepţia la terminarea lucrărilor branşamentelor la infrastructura tehnico-edilitară aferente ansamblurilor de locuinţe individuale şi colective, construcţiilor de utilitate publică şi căilor de acces.
Strada Ceangăilor POT: 19,10 % CUT: 0,33
Retragerile construcțiilor față de limita de proprietate:
 • Față: 6,69 m
 • Posterioara: 416,65 m
 • Stânga: 3,76 m
 • Dreapta: 3,20 m
35/ 09.02.2024CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT P+1E, AMENAJARE ACCES, ÎMPREJMUIRE Categoria de folosinţă "D", clasa de importanţă "IV".
Potrivit art. 22, lit. f din LEGEA nr. 10/1995 din 18 ianuarie 1995*** Republicată privind calitatea în construcţii, investitorii au obligaţia de a efectua recepţia la terminarea lucrărilor de construire pentru lucrările prevăzute în autorizaţia de construire, numai împreună cu recepţia la terminarea lucrărilor branşamentelor la infrastructura tehnico-edilitară aferente ansamblurilor de locuinţe individuale şi colective, construcţiilor de utilitate publică şi căilor de acces.
Strada Ceangăilor POT: 20,56 % CUT: 0,35
33/ 06.02.2024Amplasare firme pe fațadele complexului comercial, amplasare totem publicitar și litere volumetrice în interiorul incintei. Firmele/reclamele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.Strada Gheorghe Doja Nr. 243
32/ 02.02.2024SCHIMBARE DESTINAȚIE DIN APARTAMENT ÎN CABINET STOMATOLOGIC CU MODIFICĂRI INTERIOARE, AMENAJARE ACCES SEPARAT, AMPLASARE FIRMĂ Categorie de importanţă: C; Clasa de importanţă: III;
Firmele/reclamele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991
Strada Moldovei Nr. 8 Ap. 2
31/ 30.01.2024EXTINDERE CORP C1 - CASĂ DE LOCUIT, MODERNIZARE CORP C2 - ANEXĂ GOSPODĂREASCĂ, SCHIMBARE GARD LA STRADĂ CU ACCES AUTO ŞI PIETONAL Categoria de importanţă "D", clasa de importanţă "IV". Strada Piatra De Moară Nr. 2 POT: 54 % CUT: 0,54
29/ 29.01.2024Garaj auto cu anexă gospodărească
Categorie de importanță:D
Clasă de importanță:IV
Calea Sighişoarei Nr. 2 POT: 18,93 % CUT: 0,22
Retragerile construcțiilor față de limita de proprietate:
 • Față: 32,44 m
 • Posterioara: 5 m
 • Stânga: 3,0 m
 • Dreapta: 16,18 m
28/ 26.01.2024CASĂ DE LOCUIT P+M Categorie de importanță: D; Clasa de importanță: IV
Potrivit art. 22, lit. f din LEGEA nr. 10/1995 din 18 ianuarie 1995*** Republicată privind calitatea în construcţii, investitorii au obligaţia de a efectua recepţia la terminarea lucrărilor de construire pentru lucrările prevăzute în autorizaţia de construire, numai împreună cu recepţia la terminarea lucrărilor branşamentelor la infrastructura tehnico-edilitară aferente ansamblurilor de locuinţe individuale şi colective, construcţiilor de utilitate publică şi căilor de acces.
Strada Cotului Nr. F.Nr. POT: 23,25 % CUT: 0,32
Retragerile construcțiilor față de limita de proprietate:
 • Față: 14,87 m
 • Posterioara: 5,10 m
 • Stânga: 3,10 m
 • Dreapta: 3 m
27/ 26.01.2024AMENAJĂRI INTERIOARE ŞI AMENAJARE LOCUINȚĂ ÎN VOLUMUL PODULUI AFERENT APARTAMENTULUI 1 categoria de importanță D, clasa de importanță IIIStrada Călăraşilor Nr. 90 Ap. 1 POT: 17,92 % CUT: 0,3
26/ 23.01.2024ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ ANSAMBLU DE LOCUINȚE COLECTIVE, cu respectarea condiţiilor impuse în Avizul Tehnic Municipal şi în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice
Strada Bartók Béla Nr. 2
25/ 23.01.2024ZID DE SPRIJIN ȘI ÎMPREMUIRE PARȚIALĂ, PE LIMITA POSTERIOARĂ Categoria de importanță - D ; clasa de importanță - IVStrada General Ion Dumitrache Nr. 28
24/ 23.01.2024REAMENAJARE CIRCULAȚII AUTO ȘI SUPLIMENTARE LOCURI DE PARCARE - INTRARE ÎN LEGALITATE Categoria de importanță - C Strada Pomilor
23/ 22.01.2024CASĂ DE LOCUIT Categoria de importanță - D , clasa de importanță - III
Potrivit art. 22, lit. f din LEGEA nr. 10/1995 Republicată recepţia la terminarea lucrărilor de construire se efectuează numai împreună cu recepţia la terminarea lucrărilor branşamentelor la utilități și căilor de acces
Strada Remetea Nr. 95/C POT: 6,62 % CUT: 0,15
Retragerile construcțiilor față de limita de proprietate:
 • Față: 4,50 m
 • Posterioara: 12,03 m
 • Stânga: 58,48 m
 • Dreapta: 67,58 m
22/ 19.01.2024AMENAJĂRI INTERIOARE, EXTINDERE ȘI MANSARDAREA CASEI DE LOCUIT (CORP C2) PRIN RECONSTRUIREA MAGAZIEI Categoria de importanță: D; Clasa de importanță: IVStrada George Coşbuc Nr. 9 Retragerile construcțiilor față de limita de proprietate:
 • Față: 19,43 m
 • Posterioara: 0 m
 • Stânga: 1,126 m
 • Dreapta: 0 m
21/ 19.01.2024ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ LA STAȚIA DE CARBURANȚIStrada 22 Decembrie 1989 Nr. 138/A
20/ 19.01.2024DESFIINȚARE CORPURI EXISTENTE C1 ȘI C2 ȘI CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ, GARAJ, ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ CU MODIFICARE ACCES AUTO-PIETONAL Categoria de importanță - D , clasa de importanță - III
Potrivit art. 22, lit. f din LEGEA nr. 10/1995 Republicată recepţia la terminarea lucrărilor de construire se efectuează numai împreună cu recepţia la terminarea lucrărilor branşamentelor la utilități și căilor de acces și în condițiile declarației notariale nr. 849/2023, BNP Ivan Liliana privind reglementarea juridică a corpului de stradă
Strada Posada Nr. 38 POT: 7,035 % CUT: 0,126
Retragerile construcțiilor față de limita de proprietate:
 • Față: 4 m
 • Posterioara: 113 m
 • Stânga: 11,7 m
 • Dreapta: 9,7 m
19/ 18.01.2024AMPLASARE FIRME/RECLAME PE FAȚADA CLĂDIRII ȘI MOBILIER URBAN CU ROL PUBLICITAR - GRUP CATARGE, POLE-SIGN, TOTEM Firmele/reclamele/panourile publicitare vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit. d, din Legea 50/1991. S totem = 28,00mp, S grup catarge = 14,40mp, S pole sign = 58,90mp; S caseta logo VIVA = 3,90mp, S litere OMV = 2,08mpStrada Gheorghe Doja Nr. 233B
18/ 18.01.2024STAȚIE DE BAZĂ PENTRU SERVICII DE COMUNICAȚII ELECTRONICE, construcție cu caracter provizoriu, maxim 15 ani Clasa de importanță III, Categoria de importanță C, Construcția va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de 15 ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art. 26 lit. d, din Legea 50/1991Strada 8 Martie Nr. 36
17/ 17.01.2024SCHIMBARE DE DESTINAŢIE DIN LOCUINŢĂ ÎN SERVICII LA AP. B21 - P01, 02, 03, 04 ŞI 06, RESPECTIV B22 - P06, CU AMENAJĂRI INTERIOARE, UNIFICAREA AP. 03 ŞI 04 DIN B21 ŞI CREARE ACCESE NOI DINSPRE STRADĂ. Categorie de folosinţă C, clasa de importanţă II. Strada Ion Heliade Rădulescu Nr. 4
16/ 17.01.2024AMENAJĂRI INTERIOARE APARTAMENT 6 ȘI AMENAJARE MANSARDĂ ÎN VOLUMUL PODULUI EXISTENT. categorie de importanţă "D", clasa de importanţă "IV".Strada Horea Nr. 21 Ap. 6 POT: 57,70 % CUT: 1,3
Retragerile construcțiilor față de limita de proprietate:
 • Față: 0 m
 • Posterioara: 7,88 m
 • Stânga: 4,5 m
 • Dreapta: 0 m
15/ 16.01.2024LUCRĂRI DE INTERVENŢIE ŞI EXTINDERE LA SEDIUL TRIBUNALULUI MUREŞ continuare și finalizare lucrări autorizate prin A.C. 143/2018 Categoria de importanță: B
Clasa de importanță: II
Strada Bolyai Nr. 30
14/ 16.01.2024SCHIMBARE DE DESTINAŢIE DIN LOCUINŢĂ ÎN SERVICII CU AMENAJĂRI INTERIOARE ŞI CREARE ACCES NOU DINSPRE STRADĂ LA APARTAMENTE B23_P01, 02, 03, 04, 05, 06 şi B24_P01, 02, 03, 05, 06, 07, 08 CU UNIFICARE AP. P05-P06 şi P07-P08 DIN B24_ȘI AMPLASARE TOTEM LUMINOS
categorie de importanţă "C", clasa de importanţă II. S totem = 9,8mp, Firmele/reclamele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de 2 ani de la data emiterii A.C.; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în A.C., constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din Legea 50/1991
Strada Ion Heliade Rădulescu Nr. 4
12/ 11.01.2024RENOVARE ENERGETICĂ A CLĂDIRII SEDIULUI AGENȚIEI DE PLĂȚI ȘI INTERVENȚIE PENTRU AGRICULTURĂ CENTRUL JUDEȘEAN MUREȘ clasa de importanță III, categoria de importanță CStrada Insulei Nr. 31A
10/ 10.01.2024CONSOLIDARE, REAMENAJARE, RECOMPARTIMENTARE ȘI EXTINDERE RESTAURANT, AMENAJARE TERASE ALIMENTAȚIE PUBLICĂ Categoria de importanță - C ; Clasa de importanță - IIIStrada Verii Nr. 55 POT: 36 % CUT: 0,71
Retragerile construcțiilor față de limita de proprietate:
 • Față: 30,6 m
 • Posterioara: 13,1 m
 • Stânga: 8,5 m
 • Dreapta: 22,5 m
9/ 10.01.2024REORGANIZAREA FLUXURILOR MEDICALE ALE SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA MURES, ÎN VEDEREA CONECTĂRII CU NOUL CENTRU DE ARŞI, reautorizare lucrări de construire autorizate prin A.C. nr. 392/2021 categoria de importanță B, clasa de importanță IStrada Gheorghe Marinescu Nr. 50 POT: 11,57 % CUT: 0,55
Retragerile construcțiilor față de limita de proprietate:
 • Față: 74,91 m
 • Posterioara: 86 m
 • Stânga: 144,66 m
 • Dreapta: 119,08 m
8/ 09.01.2024ANSAMBLU SPAȚII DE CAZARE DESTINATE SPORTIVILOR LEGITIMAȚI Categoria de importanță: D; Clasa de importanță: IIIStrada Libertăţii Nr. 120 POT: 0,32 % CUT: 0,003
7/ 09.01.2024LUCRĂRI DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ A UTILIZATORILOR DIN CADRUL ANSAMBLULUI DE LOCUINȚE FRANCONIA SRL cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice și în Avizul tehnic municipal Strada Cotitura De Jos
6/ 08.01.2024DEMOLARE CLĂDIRI EXISTENTE: C1, C2, C3, C4; CONSTRUIRE CLĂDIRE LOCUINŢE COLECTIVE (9 ap. din care: 2 ap. cu 1 cam, 2 ap. cu 2 cam, 3 ap. cu 3 cam, 2 ap. cu 4 cam, 2 parcări exterioare, 10 parcaje subterane) ȘI ÎMPREJMUIRE ÎNTRE PROPRIETĂŢI ŞI LA STRADĂ
categoria de importanță C , clasa de importanță III, Potrivit art. 22, lit. f din LEGEA nr. 10/1995 Republicată privind calitatea în construcţii, investitorii au obligaţia de a efectua recepţia la terminarea lucrărilor de construire pentru lucrările autorizate, numai împreună cu recepţia la terminarea lucrărilor branşamentelor la infrastructura tehnico-edilitară aferente construcției, construcţiilor de utilitate publică şi căilor de acces.
Strada Constandin Hagi Stoian Nr. 176 POT: 19,55 % CUT: 0,34
Retragerile construcțiilor față de limita de proprietate:
 • Față: 5,00 m
 • Posterioara: 12,47 m
 • Stânga: 4,00 m
 • Dreapta: 16,21 m
5/ 05.01.2024CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN PE LIMITA DINSPRE STRADĂ ȘI PE LIMITA LATERALĂ STÂNGA Categoria de importanță - D , clasa de importanță - III. Potrivit art. 22, lit. f din LEGEA nr. 10/1995 din 18 ianuarie 1995*** Republicată privind calitatea în construcţii, investitorii au obligaţia de a efectua recepţia la terminarea lucrărilor de construire pentru lucrările prevăzute în autorizaţia de construire, numai împreună cu recepţia la terminarea lucrărilor branşamentelor la infrastructura tehnico-edilitară aferente ansamblurilor de locuinţe individuale şi colective, construcţiilor de utilitate publică şi căilor de acces. Strada Sf. Ştefan Nr. 20 POT: 19,93 % CUT: 0,56
Retragerile construcțiilor față de limita de proprietate:
 • Față: 5,00 m
 • Posterioara: 10,13 m
 • Stânga: 3,00 m
 • Dreapta: 9,50 m
4/ 04.01.2024AMPLASARE FIRMĂ LUMINOASĂ
Firmele/reclamele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991
Bulevard 1 Decembrie 1918 Nr. 6 Ap. Mag.155
2/ 04.01.2024SPOR DE PUTERE LA SPAȚIUL COMERCIAL Strada Gheorghe Doja Nr. 183
1/ 04.01.2024AMPLASARE RECLAMĂ LUMINOASĂ
Firmele/reclamele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.
Strada Depozitelor Nr. 13A