Autorizații de Construire


Nr. / data
A.C.
ScopulAmplasamentCaracteristici publice
44/ 15.02.2024RENOVARE ENERGETICĂ A CLĂDIRII ADMINISTRATIVE A MUZEULUI JUDEŢEAN Categoria de importanță - C ; Clasa de importanță - IIIStrada Mărăşti Nr. 8A POT: 35,30 % CUT: 1,09
Retragerile construcțiilor față de limita de proprietate:
 • Față: 54,97 m
 • Posterioara: 2,45 m
 • Stânga: 4,85 m
 • Dreapta: 0,00 m
42/ 14.02.2024AMPLASARE RECLAMĂ LUMINOASĂ PE FAȚADA IMOBILULUI Firmele/reclamele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991Bulevard 1 Decembrie 1918 Nr. 165
36/ 09.02.2024CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT P+1E, AMENAJARE ACCES, ÎMPREJMUIRE categoria de importanță - D , clasa de importanță - III.
Potrivit art. 22, lit. f din LEGEA nr. 10/1995 din 18 ianuarie 1995*** Republicată privind calitatea în construcţii, investitorii au obligaţia de a efectua recepţia la terminarea lucrărilor de construire pentru lucrările prevăzute în autorizaţia de construire, numai împreună cu recepţia la terminarea lucrărilor branşamentelor la infrastructura tehnico-edilitară aferente ansamblurilor de locuinţe individuale şi colective, construcţiilor de utilitate publică şi căilor de acces.
Strada Ceangăilor POT: 19,10 % CUT: 0,33
Retragerile construcțiilor față de limita de proprietate:
 • Față: 6,69 m
 • Posterioara: 416,65 m
 • Stânga: 3,76 m
 • Dreapta: 3,20 m
35/ 09.02.2024CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT P+1E, AMENAJARE ACCES, ÎMPREJMUIRE Categoria de folosinţă "D", clasa de importanţă "IV".
Potrivit art. 22, lit. f din LEGEA nr. 10/1995 din 18 ianuarie 1995*** Republicată privind calitatea în construcţii, investitorii au obligaţia de a efectua recepţia la terminarea lucrărilor de construire pentru lucrările prevăzute în autorizaţia de construire, numai împreună cu recepţia la terminarea lucrărilor branşamentelor la infrastructura tehnico-edilitară aferente ansamblurilor de locuinţe individuale şi colective, construcţiilor de utilitate publică şi căilor de acces.
Strada Ceangăilor POT: 20,56 % CUT: 0,35
33/ 06.02.2024Amplasare firme pe fațadele complexului comercial, amplasare totem publicitar și litere volumetrice în interiorul incintei. Firmele/reclamele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.Strada Gheorghe Doja Nr. 243
32/ 02.02.2024SCHIMBARE DESTINAȚIE DIN APARTAMENT ÎN CABINET STOMATOLOGIC CU MODIFICĂRI INTERIOARE, AMENAJARE ACCES SEPARAT, AMPLASARE FIRMĂ Categorie de importanţă: C; Clasa de importanţă: III;
Firmele/reclamele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991
Strada Moldovei Nr. 8 Ap. 2
31/ 30.01.2024EXTINDERE CORP C1 - CASĂ DE LOCUIT, MODERNIZARE CORP C2 - ANEXĂ GOSPODĂREASCĂ, SCHIMBARE GARD LA STRADĂ CU ACCES AUTO ŞI PIETONAL Categoria de importanţă "D", clasa de importanţă "IV". Strada Piatra De Moară Nr. 2 POT: 54 % CUT: 0,54
29/ 29.01.2024Garaj auto cu anexă gospodărească
Categorie de importanță:D
Clasă de importanță:IV
Calea Sighişoarei Nr. 2 POT: 18,93 % CUT: 0,22
Retragerile construcțiilor față de limita de proprietate:
 • Față: 32,44 m
 • Posterioara: 5 m
 • Stânga: 3,0 m
 • Dreapta: 16,18 m
28/ 26.01.2024CASĂ DE LOCUIT P+M Categorie de importanță: D; Clasa de importanță: IV
Potrivit art. 22, lit. f din LEGEA nr. 10/1995 din 18 ianuarie 1995*** Republicată privind calitatea în construcţii, investitorii au obligaţia de a efectua recepţia la terminarea lucrărilor de construire pentru lucrările prevăzute în autorizaţia de construire, numai împreună cu recepţia la terminarea lucrărilor branşamentelor la infrastructura tehnico-edilitară aferente ansamblurilor de locuinţe individuale şi colective, construcţiilor de utilitate publică şi căilor de acces.
Strada Cotului Nr. F.Nr. POT: 23,25 % CUT: 0,32
Retragerile construcțiilor față de limita de proprietate:
 • Față: 14,87 m
 • Posterioara: 5,10 m
 • Stânga: 3,10 m
 • Dreapta: 3 m
27/ 26.01.2024AMENAJĂRI INTERIOARE ŞI AMENAJARE LOCUINȚĂ ÎN VOLUMUL PODULUI AFERENT APARTAMENTULUI 1 categoria de importanță D, clasa de importanță IIIStrada Călăraşilor Nr. 90 Ap. 1 POT: 17,92 % CUT: 0,3
26/ 23.01.2024ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ ANSAMBLU DE LOCUINȚE COLECTIVE, cu respectarea condiţiilor impuse în Avizul Tehnic Municipal şi în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice
Strada Bartók Béla Nr. 2
25/ 23.01.2024ZID DE SPRIJIN ȘI ÎMPREMUIRE PARȚIALĂ, PE LIMITA POSTERIOARĂ Categoria de importanță - D ; clasa de importanță - IVStrada General Ion Dumitrache Nr. 28
24/ 23.01.2024REAMENAJARE CIRCULAȚII AUTO ȘI SUPLIMENTARE LOCURI DE PARCARE - INTRARE ÎN LEGALITATE Categoria de importanță - C Strada Pomilor
23/ 22.01.2024CASĂ DE LOCUIT Categoria de importanță - D , clasa de importanță - III
Potrivit art. 22, lit. f din LEGEA nr. 10/1995 Republicată recepţia la terminarea lucrărilor de construire se efectuează numai împreună cu recepţia la terminarea lucrărilor branşamentelor la utilități și căilor de acces
Strada Remetea Nr. 95/C POT: 6,62 % CUT: 0,15
Retragerile construcțiilor față de limita de proprietate:
 • Față: 4,50 m
 • Posterioara: 12,03 m
 • Stânga: 58,48 m
 • Dreapta: 67,58 m
22/ 19.01.2024AMENAJĂRI INTERIOARE, EXTINDERE ȘI MANSARDAREA CASEI DE LOCUIT (CORP C2) PRIN RECONSTRUIREA MAGAZIEI Categoria de importanță: D; Clasa de importanță: IVStrada George Coşbuc Nr. 9 Retragerile construcțiilor față de limita de proprietate:
 • Față: 19,43 m
 • Posterioara: 0 m
 • Stânga: 1,126 m
 • Dreapta: 0 m
21/ 19.01.2024ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ LA STAȚIA DE CARBURANȚIStrada 22 Decembrie 1989 Nr. 138/A
20/ 19.01.2024DESFIINȚARE CORPURI EXISTENTE C1 ȘI C2 ȘI CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ, GARAJ, ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ CU MODIFICARE ACCES AUTO-PIETONAL Categoria de importanță - D , clasa de importanță - III
Potrivit art. 22, lit. f din LEGEA nr. 10/1995 Republicată recepţia la terminarea lucrărilor de construire se efectuează numai împreună cu recepţia la terminarea lucrărilor branşamentelor la utilități și căilor de acces și în condițiile declarației notariale nr. 849/2023, BNP Ivan Liliana privind reglementarea juridică a corpului de stradă
Strada Posada Nr. 38 POT: 7,035 % CUT: 0,126
Retragerile construcțiilor față de limita de proprietate:
 • Față: 4 m
 • Posterioara: 113 m
 • Stânga: 11,7 m
 • Dreapta: 9,7 m
19/ 18.01.2024AMPLASARE FIRME/RECLAME PE FAȚADA CLĂDIRII ȘI MOBILIER URBAN CU ROL PUBLICITAR - GRUP CATARGE, POLE-SIGN, TOTEM Firmele/reclamele/panourile publicitare vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit. d, din Legea 50/1991. S totem = 28,00mp, S grup catarge = 14,40mp, S pole sign = 58,90mp; S caseta logo VIVA = 3,90mp, S litere OMV = 2,08mpStrada Gheorghe Doja Nr. 233B
18/ 18.01.2024STAȚIE DE BAZĂ PENTRU SERVICII DE COMUNICAȚII ELECTRONICE, construcție cu caracter provizoriu, maxim 15 ani Clasa de importanță III, Categoria de importanță C, Construcția va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de 15 ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art. 26 lit. d, din Legea 50/1991Strada 8 Martie Nr. 36
17/ 17.01.2024SCHIMBARE DE DESTINAŢIE DIN LOCUINŢĂ ÎN SERVICII LA AP. B21 - P01, 02, 03, 04 ŞI 06, RESPECTIV B22 - P06, CU AMENAJĂRI INTERIOARE, UNIFICAREA AP. 03 ŞI 04 DIN B21 ŞI CREARE ACCESE NOI DINSPRE STRADĂ. Categorie de folosinţă C, clasa de importanţă II. Strada Ion Heliade Rădulescu Nr. 4
16/ 17.01.2024AMENAJĂRI INTERIOARE APARTAMENT 6 ȘI AMENAJARE MANSARDĂ ÎN VOLUMUL PODULUI EXISTENT. categorie de importanţă "D", clasa de importanţă "IV".Strada Horea Nr. 21 Ap. 6 POT: 57,70 % CUT: 1,3
Retragerile construcțiilor față de limita de proprietate:
 • Față: 0 m
 • Posterioara: 7,88 m
 • Stânga: 4,5 m
 • Dreapta: 0 m
15/ 16.01.2024LUCRĂRI DE INTERVENŢIE ŞI EXTINDERE LA SEDIUL TRIBUNALULUI MUREŞ continuare și finalizare lucrări autorizate prin A.C. 143/2018 Categoria de importanță: B
Clasa de importanță: II
Strada Bolyai Nr. 30
14/ 16.01.2024SCHIMBARE DE DESTINAŢIE DIN LOCUINŢĂ ÎN SERVICII CU AMENAJĂRI INTERIOARE ŞI CREARE ACCES NOU DINSPRE STRADĂ LA APARTAMENTE B23_P01, 02, 03, 04, 05, 06 şi B24_P01, 02, 03, 05, 06, 07, 08 CU UNIFICARE AP. P05-P06 şi P07-P08 DIN B24_ȘI AMPLASARE TOTEM LUMINOS
categorie de importanţă "C", clasa de importanţă II. S totem = 9,8mp, Firmele/reclamele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de 2 ani de la data emiterii A.C.; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în A.C., constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din Legea 50/1991
Strada Ion Heliade Rădulescu Nr. 4
12/ 11.01.2024RENOVARE ENERGETICĂ A CLĂDIRII SEDIULUI AGENȚIEI DE PLĂȚI ȘI INTERVENȚIE PENTRU AGRICULTURĂ CENTRUL JUDEȘEAN MUREȘ clasa de importanță III, categoria de importanță CStrada Insulei Nr. 31A
10/ 10.01.2024CONSOLIDARE, REAMENAJARE, RECOMPARTIMENTARE ȘI EXTINDERE RESTAURANT, AMENAJARE TERASE ALIMENTAȚIE PUBLICĂ Categoria de importanță - C ; Clasa de importanță - IIIStrada Verii Nr. 55 POT: 36 % CUT: 0,71
Retragerile construcțiilor față de limita de proprietate:
 • Față: 30,6 m
 • Posterioara: 13,1 m
 • Stânga: 8,5 m
 • Dreapta: 22,5 m
9/ 10.01.2024REORGANIZAREA FLUXURILOR MEDICALE ALE SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA MURES, ÎN VEDEREA CONECTĂRII CU NOUL CENTRU DE ARŞI, reautorizare lucrări de construire autorizate prin A.C. nr. 392/2021 categoria de importanță B, clasa de importanță IStrada Gheorghe Marinescu Nr. 50 POT: 11,57 % CUT: 0,55
Retragerile construcțiilor față de limita de proprietate:
 • Față: 74,91 m
 • Posterioara: 86 m
 • Stânga: 144,66 m
 • Dreapta: 119,08 m
8/ 09.01.2024ANSAMBLU SPAȚII DE CAZARE DESTINATE SPORTIVILOR LEGITIMAȚI Categoria de importanță: D; Clasa de importanță: IIIStrada Libertăţii Nr. 120 POT: 0,32 % CUT: 0,003
7/ 09.01.2024LUCRĂRI DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ A UTILIZATORILOR DIN CADRUL ANSAMBLULUI DE LOCUINȚE FRANCONIA SRL cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice și în Avizul tehnic municipal Strada Cotitura De Jos
6/ 08.01.2024CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT CU DOUĂ APARTAMENTE ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN PE LIMITA DINSPRE STRADĂ ȘI PE LIMITA LATERALĂ STÂNGA Categoria de importanță - C , clasa de importanță - III
Potrivit art. 22, lit. f din LEGEA nr. 10/1995 din 18 ianuarie 1995*** Republicată privind calitatea în construcţii, investitorii au obligaţia de a efectua recepţia la terminarea lucrărilor de construire pentru lucrările prevăzute în autorizaţia de construire, numai împreună cu recepţia la terminarea lucrărilor branşamentelor la infrastructura tehnico-edilitară aferente ansamblurilor de locuinţe individuale şi colective, construcţiilor de utilitate publică şi căilor de acces.
Strada Constandin Hagi Stoian Nr. 176 POT: 19,55 % CUT: 0,34
Retragerile construcțiilor față de limita de proprietate:
 • Față: 5,00 m
 • Posterioara: 12,47 m
 • Stânga: 4,00 m
 • Dreapta: 16,21 m
5/ 05.01.2024CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN PE LIMITA DINSPRE STRADĂ ȘI PE LIMITA LATERALĂ STÂNGA Categoria de importanță - D , clasa de importanță - III. Potrivit art. 22, lit. f din LEGEA nr. 10/1995 din 18 ianuarie 1995*** Republicată privind calitatea în construcţii, investitorii au obligaţia de a efectua recepţia la terminarea lucrărilor de construire pentru lucrările prevăzute în autorizaţia de construire, numai împreună cu recepţia la terminarea lucrărilor branşamentelor la infrastructura tehnico-edilitară aferente ansamblurilor de locuinţe individuale şi colective, construcţiilor de utilitate publică şi căilor de acces. Strada Sf. Ştefan Nr. 20 POT: 19,93 % CUT: 0,56
Retragerile construcțiilor față de limita de proprietate:
 • Față: 5,00 m
 • Posterioara: 10,13 m
 • Stânga: 3,00 m
 • Dreapta: 9,50 m
4/ 04.01.2024AMPLASARE FIRMĂ LUMINOASĂ
Firmele/reclamele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991
Bulevard 1 Decembrie 1918 Nr. 6 Ap. Mag.155
2/ 04.01.2024 09:33:48SPOR DE PUTERE LA SPAȚIUL COMERCIAL Strada Gheorghe Doja Nr. 183
1/ 04.01.2024AMPLASARE RECLAMĂ LUMINOASĂ
Firmele/reclamele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.
Strada Depozitelor Nr. 13A