Autorizatii de Desfiintare


Nr. / data
A.D.
ScopulAmplasament
18/ 19.12.2023DESFIINȚARE CORP C8 - CASTEL DE APĂ, PRIN MODIFICARE DE TEMĂ LA A.D. 5/2023 DIN DEMOLARE MECANICĂ ÎN DEMOLARE PRIN EXPLOZIE - categoria de importanță D, clasa de importantă IV;
- execuția lucrărilor de demolare se va realiza astfel încât să nu afecteze vecinătățile, pentru orice daună de orice natură adusă imobilelor vecine fiind direct răspunzător titularul prezentei în solidar cu executantul
Strada Livezeni Nr. 69
17/ 09.11.2023LOCUINȚĂ ȘI ANEXĂ - CORP C1 ȘI C2 Categoria de importanță - D ; Clasa de importanță - III Strada Apeductului Nr. 19
16/ 10.10.2023DESFIINȚARE CORP C1, C2 ȘI C3 Categorie de importanță - D; Clasa de importanță - IVStrada Primăverii Nr. 36/A
15/ 03.10.2023DESFIINȚARE CORPURI C7, C8, C9 Categorie de importanță: D, Clasa de importanță: IVStrada Prutului Nr. 29
14/ 03.08.2023CORP C15 - TURN DE RĂCIRE (C547) ÎN REGIM DE URGENȚĂ Beneficiarul este obligat ca până la finalizarea lucrărilor de desființare (în termenul de valabilitate al autorizaţiei de desființare) să prezinte documentaţia tehnică, faza DTAC + DTOE întocmită conform prevederilor în vigoare, însoţită de toate acordurile/avizele solicitate prin Certificatul de urbanism nr. 1053 din 02.08.2023 emis de Primăria mun. Tg. MureșStrada Gheorghe Doja Nr. 300
13/ 17.07.2023DESFIINȚARE CORP C5 - GARAJE Categorie de împortanță: D, Clasa de importanță: IVStrada Alexandru Papiu Ilarian Nr. 37
12/ 28.06.2023Desființare casă de locuit Categorie de importanță:D
Clasa de importanță:IV
Strada Podeni Nr. 73
10/ 19.05.2023Desfiinţare corp anexă (corp C9 ) - rampă de spălare.
Categoria de importanţă "D", clasa de importanţă "IV".
Strada Bogatei Nr. 22
9/ 16.05.2023Desființare buton/firmă luminoasă.Piata Trandafirilor Nr. 26
8/ 15.05.2023Desființare construcții - corp C1, C2, C3, C4, C5, C6 cu respectarea condițiilor Expertizei tehniceStrada Gheorghe Doja Nr. 14
6/ 05.04.2023DESFIINȚARE CLADIRI CORP C1 ȘI CORP C2 ȘI IMPREJMUIRE TEREN LA STRADĂ ȘI DINTRE IMOBILE ÎN ZONA CLĂDIRILOR DEMOLATEStrada Gheorghe Doja Nr. 149
5/ 30.03.2023DESFIINȚARE CORPURI C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8
Categoria de importanță - C
Clasa de importanță - III
Strada Livezeni Nr. 69
4/ 29.03.2023DEMOLARE CABANĂ EXISTENTĂ Strada Plutelor Nr. 2
3/ 01.03.2023DESFIINȚARE CASĂ DE LOCUIT
Strada Gheorghe Doja Nr. 209
2/ 28.02.2023DESFIINȚARE CORPURI DE CLĂDIRI EXISTENTE - C10, C18, C41, C43, C46, C52, C54 ȘI C63 Strada Gheorghe Doja Nr. 9
1/ 02.02.2023Desființare clădire existentă C1; realizare împrejmuire provizorie până la realizarea investiției noi
Categorie de importanță:D
Clasa de importanță:IV
Strada Toamnei Nr. 21