Autorizații de Construire


Nr. / data
A.C.
ScopulAmplasament
133/ 22.05.2023REAMENAJARE CASĂ DE LOCUIT PRIN MODIFICĂRI INTERIOARE, EXTINDERE, MANSARDARE - MODIFICARE TEMĂ AUTORIZATĂ PRIN A.C. 65/2020, - categorie de importanţă: D;
- Clasa de importanță: IV
Strada Széchenyi István Nr. 13
131/ 18.05.2023CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT, ÎMPREJMUIRE (LA STRADĂ, CU ACCES AUTO ŞI PIETONAL). Categorie de importanţă "D", clasa de importanţă "IV". Potrivit art. 22, lit. f din LEGEA nr. 10/1995 din 18 ianuarie 1995*** Republicată privind calitatea în construcţii, investitorii au obligaţia de a efectua recepţia la terminarea lucrărilor de construire pentru lucrările prevăzute în autorizaţia de construire, numai împreună cu recepţia la terminarea lucrărilor branşamentelor la infrastructura tehnico-edilitară aferente ansamblurilor de locuinţe individuale şi colective, construcţiilor de utilitate publică şi căilor de acces. Strada Alba Iulia Nr. 16
130/ 18.05.2023REABILITARE PLANȘEU DE LEMN PESTE PARTER ȘI ȘARPANTĂ LA CASA DE LOCUIT clasa de importanță: IV, categoria de importanță: DStrada Primăverii Nr. 34
129/ 16.05.2023DOUĂ LOCUINȚE CUPLATE P+M, ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ, LA LIMITELE DE PROPRIETATE: STÂGA, DREAPTA; ZID DE SPRIJIN LA LIMITA DE PROPRIETATE POSTERIOARĂ CU RESPECTARE COD CIVIL categorie de importanță: D clasa de importanță: IV. Potrivit art. 22, lit. f din LEGEA nr. 10/1995 Republicată recepţia la terminarea lucrărilor de construire se efectuează numai împreună cu recepţia la terminarea lucrărilor branşamentelor la utilități și căilor de acces.Strada Szotyori József Nr. 12/K
128/ 16.05.2023CASĂ DE LOCUIT P+M - INTRARE ÎN LEGALITATE, CONSTRUIRE GARD LA STRADĂ
Categorie de importanță:D
Clasa de importanță: IV
Strada Mărului Nr. 27
127/ 16.05.2023Amplasare reclamă. Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991. Strada Mărăşti Nr. 18 Et. P Ap. Sp1
126/ 16.05.2023DOUĂ LOCUINȚE CUPLATE P+M, ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ, LA LIMITELE DE PROPRIETATE: STÂGA, DREAPTA; ZID DE SPRIJIN LA LIMITA DE PROPRIETATE POSTERIOARĂ CU RESPECTARE COD CIVIL categorie de importanță: D clasa de importanță: IV. Potrivit art. 22, lit. f din LEGEA nr. 10/1995 Republicată recepţia la terminarea lucrărilor de construire se efectuează numai împreună cu recepţia la terminarea lucrărilor branşamentelor la utilități și căilor de acces.
Strada Szotyori József Nr. 12/L
125/ 15.05.2023DEMONTARE (DESFIINȚARE) CONDUCTĂ DE GAZ 20" ERNEI - CIC TÂRGU MUREȘ PT. ELIBERAREA DE SARCINI A TERENULUI ÎN VEDEREA CONSTRUCȚIEI UNEI SPALATORII AUTO SELF SERVICE, cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice și în Avizul Tehnic Municipal Calea Sighişoarei
123/ 12.05.2023ÎMPREJMUIRE CU CREARE ACCESE PIETONALE ŞI ACCES AUTO - CONSTRUCŢIE PRIVIZORIE PE O PERIOADĂ DE 5 ANI. Categoria de importanţă "D", clasa de importanţă "IV; Construcţia va avea caracter provizoriu. Menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă, conform art.26 lit.d, din Legea 50/1991 republicată.Strada Plutelor Nr. 2
122/ 12.05.2023DOUĂ LOCUINȚE CUPLATE P+M, ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ, LA LIMITELE DE PROPRIETATE: STÂNGA, DREAPTA; ZID DE SPRIJIN LA LIMITA DE PROPRIETATE POSTERIOARĂ CU RESPECTARE COD CIVIL categorie de importanță: D clasa de importanță: IV. Potrivit art. 22, lit. f din LEGEA nr. 10/1995 Republicată recepţia la terminarea lucrărilor de construire se efectuează numai împreună cu recepţia la terminarea lucrărilor branşamentelor la utilități și căilor de acces.Strada Szotyori József Nr. 12/I
121/ 09.05.2023AMENAJARE PEISAGERĂ CU DOTĂRI AFERENTE. Categoria de importanţă "C", clasa de importanţă "III".
Strada Dr. Victor Babeş Nr. 11
120/ 09.05.2023DOUĂ LOCUINȚE CUPLATE P+M, ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ, LA LIMITELE DE PROPRIETATE: STÂGA, DREAPTA; ZID DE SPRIJIN LA LIMITA DE PROPRIETATE POSTERIOARĂ CU RESPECTARE COD CIVIL
categorie de importanță: D clasa de importanță: IV. Potrivit art. 22, lit. f din LEGEA nr. 10/1995 Republicată recepţia la terminarea lucrărilor de construire se efectuează numai împreună cu recepţia la terminarea lucrărilor branşamentelor la utilități și căilor de acces.
Strada Szotyori József Nr. 12/J
119/ 09.05.2023REPARAȚII ȘI MODIFICARE ACOPERIȘ LA LOCUINȚĂ
Categoria de importanţă - D, Clasa de importanță - IV
Strada Mioriţei Nr. 15
118/ 08.05.2023EXTINDERE CONDUCTĂ ȘI BRANȘAMENT GAZE NATURALE, cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice și în Avizul Tehnic Municipal Strada Preot Ştefan Rusu Nr. 4
117/ 05.05.2023AMPLASARE FIRMĂ LUMINOASĂ PE FAȚADA IMOBILULUI.
Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991
Bulevard 1 Decembrie 1918 Nr. 180 Ap. P/I
115/ 04.05.2023EXTINDERE CONDUCTĂ ȘI BRANȘAMENTE GAZE NATURALE, cu respectarea condițiilor impuse în avizele emise de catre furnizorii de utilități publice și în Avizul Tehnic MunicipalStrada Zeno Vancea
114/ 27.04.2023TERASĂ ACOPERITĂ, COPERTINĂ ACCES ÎN CASĂ, ÎMPREJMUIRE CU POARTĂ PIETONALĂ ȘI AMENAJĂRI EXTERIOARE TEREN Categorie de importanță:D
Clasa de importanță:IV
Strada Prof. Dr. Simion C. Mândrescu Nr. 2
113/ 26.04.2023CASĂ DE LOCUIT UNIFAMILIALĂ, ÎMPREJMUIRE TEREN, AMENAJARE INCINTĂ, CREARE ACCESE AUTO ŞI PIETONALE
categoria de importanță: D, clasa de importanță: IV
Potrivit art. 22, lit. f din LEGEA nr. 10/1995 din 18 ianuarie 1995*** Republicată privind calitatea în construcţii, investitorii au obligaţia de a efectua recepţia la terminarea lucrărilor de construire pentru lucrările prevăzute în autorizaţia de construire, numai împreună cu recepţia la terminarea lucrărilor branşamentelor la infrastructura tehnico-edilitară aferentă locuinţei, construcţiilor de utilitate publică şi căilor de acces.
Strada Prof. Dr. Simion C. Mândrescu Nr. 1/B
111/ 25.04.2023CASĂ DE LOCUIT UNIFAMILIALĂ ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN Categorie de importanță:D
Clasa de importanță:IV
Strada Cetinei Nr. -
110/ 25.04.2023AMPLASARE FIRMĂ LUMINOASĂ PE FAȚADA IMOBILULUI.
Firmele/reclamele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.
Piata Trandafirilor Nr. 23
109/ 24.04.2023CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT, ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ, PE LIMITA POSTERIOARĂ ȘI PE LIMITA LATERALĂ DREAPTA
Categoria de importanţă - D, Clasa de importanță - IV
Strada Gurghiului Nr. 11
108/ 24.04.2023EXTINDERE, ETAJARE, MANSARDARE CONSOLIDARE, MODIFICĂRI INTERIOARE ŞI SCHIMBARE DESTINAŢIE CORP C1 ŞI AMENAJARE CORP DE LEGĂTURĂ ÎNTRE CORPURILE C1 ŞI C2
Categorie de importanță:C
clasa de importanță:III
Strada Furnicilor Nr. 2
107/ 21.04.2023REAMENAJARE, EXTINDERE ŞI MODERNIZARE CLĂDIRE CORP C38 CU SCHIMBARE DE DESTINAŢIE DIN LOCUINŢĂ ÎN CREŞĂ. Categoria de importanţă "C", Clasa de importanţă "II".
Strada Apeductului Nr. 54
104/ 21.04.2023SCHIMBARE DESTINAȚIE GARAJ ÎN SPAȚIU DE LOCUIT PRIN REAMENAJARE ȘI RECOMPARTIMENTARE ȘI RECONSTRUIRE GARD LA STRADĂ CU ACCESE - INTRARE ÎN LEGALITATE Categorie de importanță: D; Clasa de importanță; IVStrada Vulturilor Nr. 43
103/ 20.04.2023CONTINUAREA LUCRARILOR SCHIMBARE DESTINAŢIE LOCUINŢĂ (AP.1,3) ÎN PRESTĂRI SERVICII, AMENAJĂRI INTERIOARE, EXTINDERE ŞI MANSARDARE ÎN VOLUMUL PODULUI, REPARAŢII FAŢADE, ACOPERIŞ CU MODIFICAREA SOLUŢIEI APROBATE PRIN A.C.NR.339/2017, SCH. DEST. AP.2 ÎN SPAŢII DE SERVICII, AMPLASARE FIRMĂ; Cat. importanţă C; Clasa importanţă IV; Firmele au caracter provizoriu, durata de existenţă va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de 2ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din L.50/1991Strada Ştefan Cel Mare Nr. 8
101/ 19.04.2023AMPLASARE FIRMĂ. Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991. Strada Grădinarilor Nr. 16
100/ 13.04.2023CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT ŞI GARAJ AUTO, REAMENAJARE ŞI EXTINDERE LOCUINȚĂ EXISTENTĂ, ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ ȘI PE LIMITELE LATERALE (STÂNGA, DREAPTA) Categoria de importanţă - D, Clasa de importanță - IVStrada Viile Dealul Budiului Nr. 8
99/ 13.04.2023AMPLASARE FIRMĂ ȘI RECLAMĂ PE FAȚADA IMOBILULUI. Firmele/reclamele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.Piata Trandafirilor Nr. 19
98/ 13.04.2023CONSTRUIRE CORP ANEXĂ - GARAJ CU MAGAZIE Categoria de importanță - D; Clasa de importanță - IVStrada Remetea Nr. 22
96/ 10.04.2023AMENAJARE, RECOMPARTIMENTARE, AMENAJARE FAȚADĂ ȘI AMPLASARE FIRME/RECLAME COMERCIALE PE FAȚADA CLĂDIRII - SEDIU BRD categoria de importanță C, clasa de importanță III
Amplasare firmă pe faţada clădirii. Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991
Piata Trandafirilor Nr. 27-30 Ap. Sp/1
95/ 06.04.2023HALĂ PENTRU DEPOZITARE ŞI BIROURI, AMENAJARE TEREN ȘI ACCESE AUTO categorie de importanță: C, clasa de importanță: IV
Strada Dezrobirii Nr. 26
94/ 06.04.2023AMPLASARE TOTEM LUMINOS PENTRU SPAȚIU SERVICIU.
Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991
Strada Ion Heliade Rădulescu Nr. 20
92/ 06.04.2023Amplasare semnalistică exterioară. Firmele/reclamele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.Piata Teatrului Nr. 5-6
91/ 03.04.2023REAMENAJARE ŞI ETAJARE CASĂ DE LOCUIT (CORP C1) PENTRU LOCUINŢE COLECTIVE MICI, REAMENAJARE GARAJ AUTO (CORP C2), RECONSTRUIRE IMPREJMUIRE LA STRADĂ Categoria de importanță - C; Clasa de importanță - IIIPiata Republicii Nr. 35
90/ 03.04.2023CLĂDIRE SEDIU ADMINISTRATIV şi CLĂDIRE ANEXA (GARAJ PENTRU AUTOVEHICULE ȘI MAGAZIE), AMENAJĂRI EXTERIOARE, ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ - MODIFICARE SOLUȚIE AUTORIZATĂ PRIN A.C. 336/2021 categorie de importanţă: C clasa de importanţă: III
Strada Băneasa Nr. 8
89/ 03.04.2023REAMENAJARE, EXTINDERE ȘI MANSARDARE CABANĂ - CORP C2 Categoria de importanţă - D, Clasa de importanță - IVPasaj Pădurii Nr. 72
88/ 31.03.2023COMPARTIMENTĂRI INTERIOARE, SUPRAETAJARE CLĂDIRE EXISTENTĂ ȘI MODIFICĂRI FAȚADE IN VEDEREA SCHIMBĂRII DESTINAȚIEI CLĂDIRII ÎN SPAȚIU COMERCIAL, BIROURI ȘI APARTHOTEL, AMENAJĂRI EXTERIOARE ȘI ORGANIZARE DE ȘANTIER Regim de înălțime S+P+4E
Categoria de importanţă "C", Clasa de importanţă "II".
Bulevard Pandurilor Nr. 98
87/ 31.03.2023REABILITARE FAȚADA PRINCIPALĂ ȘI FAȚADE INTERIOARE Categoria de importanță - C; Clasa de importanță - IIIStrada Gheorghe Doja Nr. 15
86/ 31.03.2023CLĂDIRI COMERCIALE ÎN EXTINDEREA CORPURILOR C3, C4 ȘI C5 ŞI MONTARE PANOURI DE AFIŞAJ TIP LED PE FAŢADELE COMPLEXULUI COMERCIAL categorie de importanță: C, clasa de importanță: III. Firmele/reclamele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din Legea 50/1991.Strada Gheorghe Doja Nr. 243
85/ 30.03.2023CONSTRUIRE CĂMIN STUDENȚESC categoria de importanță - C; clasa de importanță - III
regim de înălțime D+P+3E
Strada Gheorghe Marinescu Nr. 38
81/ 29.03.2023EXTINDERE CONDUCTĂ ȘI BRANȘAMENTE GAZE NATURALE, cu respectarea condițiilor impuse în avizele emise de catre furnizorii de utilități publice și în Avizul Tehnic MunicipalStrada Livezeni Nr. 81
80/ 29.03.2023Amplasare reclame luminoase. Firmele/reclamele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.
Piata Victoriei Nr. 17
79/ 29.03.2023Amplasare reclame luminoase. Firmele/reclamele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.Piata Mărăşeşti Nr. 15
76/ 27.03.2023EXTINDERE CORP C6 - STAȚIE DE FRIG SI REAMPLASARE ECHIPAMENT TURN DE RACIRE categoria de importanță C, clasa de importanță IIIStrada Cuza Vodă Nr. 99-105
75/ 27.03.2023RECOMPARTIMENTARE ŞI MANSARDARE CASĂ DE LOCUIT – CORP C1 Categoria de importanţă "D", clasa de importanţă "IV".Strada Libertăţii Nr. 78
74/ 24.03.2023SCHIMBARE DESTINAŢIE AP. 1 (PARTER) DIN SPAŢIU DE LOCUIT ÎN CABINET MEDICAL PRIN LUCRĂRI DE REAMENAJARE INTERIOARE / EXTERIOARE ŞI EXTINDERE, REFAŢADIZARE LA AP. 1 ŞI AP. 2, MODIFICARE ACOPERIŞ, AMPLASARE FIRMĂ. Categoria de importanță D, Clasa de importanță IV. Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din Legea 50/1991 .Strada Gheorghe Doja Nr. 33A Ap. 1,2
73/ 24.03.2023EXTINDERE CONDUCTĂ ȘI BRANȘAMENTE GAZE NATURALE, cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice și în Avizul Tehnic Municipal Calea Sighişoarei
71/ 22.03.2023CASĂ DE LOCUIT - CONTINUAREA ȘI FINALIZAREA LUCRĂRILOR AUTORIZATE PRIN A.C. 249/2017 categoria de importanță ”D”, clasa de importanță ”IV”Strada Remetea Nr. 232
70/ 21.03.2023ANSAMBLU REZIDENȚIAL - LOCUINŢE COLECTIVE, PARCĂRI SUBTERANE, SERVICII, COMERŢ, DRUMURI, PLATFORME, ALEI, ACCESE, PARCĂRI, AMENAJARE PEISAGERĂ, ELEMENTE SIGNALISTICĂ - MODIFICARE DE TEMĂ SOLUŢIE AUTORIZATĂ PRIN A.C. nr. 232/07.07.2021 continuare, vezi ANEXACalea Sighişoarei Nr. -
69/ 21.03.2023EXTINDERE CONDUCTĂ ȘI 2 BRANȘAMENTE GAZE NATURALE LA BLOC K SI BLOC L cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice și în Avizul Tehnic Municipal Strada Livezeni Nr. 34-36
68/ 21.03.2023Amplasare firmă luminoasă. Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.Bulevard 1 Decembrie 1918 Nr. 25 Ap. 2
67/ 21.03.2023TRANSFORMAREA STRĂZILOR DIN ZONA CU CIRCULAŢIE PIETONALĂ INTENSĂ - ZONA CLINICILOR - ÎN TRASEE MAI PRIETENOASE FAŢĂ DE PIETONI ŞI BICICLIŞTI Categoria de importanţă "C", clasa de importanţă "IV".Strada Gheorghe Marinescu
66/ 20.03.2023CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ S+P+E, ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ - CONTINUAREA ȘI FINALIZAREA LUCRĂRILOR AUTORIZATE PRIN A.C. 643/2019 categoria de importanță ”D”, clasa de importanță ”IV”; Autorizația este valabilă cu respectarea tuturor condițiilor impuse de deținătorii de rețele subterane, Direcția Tehnică - Biroul Energetic şi ADP
Strada Vulturilor Nr. 3
65/ 15.03.2023Amplasare firmă luminoasă pe fațada imobilului. Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.Bulevard 1 Decembrie 1918 Nr. 23 Ap. Sp.Com
63/ 14.03.2023Amplasare firmă. Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.Piata Oneşti Nr. 2 Ap. Mag.23
62/ 14.03.2023CASĂ DE LOCUIT UNIFAMILIALĂ P+E, ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ categoria de importanță: D; clasa de importanță: IVStrada Băneasa Nr. 71
61/ 14.03.2023AMPLASARE PANOU MODULAR DIN ECRANE LED - CU CARACTER PROVIZORIU Panoul va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a panoului va fi de maxim 2 ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art. 26 lit. d, din Legea 50/1991Piata Victoriei Nr. 17
60/ 13.03.2023EXTINDERE CABINET MEDICAL DENTAR EXISTENT PRIN MANSARDARE. CATEGORIE DE IMPORTANŢĂ "D", CLASA DE IMPORTANŢĂ IV.Strada Mihai Eminescu Nr. 14 Ap. 1
59/ 10.03.2023SUPRAETAJARE ȘI AMENAJĂRI INTERIOARE CORP C6 - MODIFICARE TEMĂ APROBATĂ PRIN A.C. NR. 259/2021 Categoria de importanță - C; Clasa de importanță - III
Strada Libertăţii Nr. 115
58/ 10.03.2023REAMENAJAREA, EXTINDEREA ŞI MANSARDAREA CASEI DE LOCUIT - CORP C1 categoria de importanță D
clasa de importanță IV
Strada General Traian Moşoiu Nr. 18 Ap. 1
57/ 09.03.2023ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ A UTILIZATORILOR DIN CADRUL ANSAMBLULUI DE BLOCURI, STR. LIVEZENI NR. 34-36 cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice și în Avizul Tehnic Municipal
Strada Livezeni Nr. 34-36
56/ 08.03.2023CONSTRUIRE BALCON LA PARTERUL BLOCULUI Categorie de importanţă C Clasa de importanţă IIIStrada Petru Dobra Nr. 25 Ap. 4
55/ 06.03.2023CASĂ DE LOCUIT D+P+1E, ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ
CATEGORIE DE IMPORTANȚĂ:D
CLASA DE IMPORTANȚĂ:IV
Strada Rovine Nr. F.R
53/ 06.03.2023AMPLASARE MIJLOC PUBLICITAR - TOTEM. Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.Strada Barajului Nr. 3
52/ 06.03.2023AMPLASARE MIJLOC PUBLICITAR - TOTEM. Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991. Strada Insulei
50/ 01.03.2023AMPLASARE FIRMĂ PE FAŢADA IMOBILULUI. Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.Strada Călăraşilor Nr. 82 Ap. 1
49/ 28.02.2023SCHIMBARE DESTINAŢIE GARAJ AUTO - CORP C2, ÎN LOCUINŢĂ DE SERVICIU, CU REAMENAJAREA, MODIFICAREA ŞI EXTINDEREA ACESTEIA Categoria de importanţă "D", clasa de importanţă IV.Strada Aiudului Nr. 6
48/ 27.02.2023REAMENAJARE, EXTINDERE ȘI MANSARDARE CASĂ DE LOCUIT Categoria de importanță D, Clasa de importanță IVStrada Someşului Nr. 15
47/ 24.02.2023SCHIMBARE DESTINAŢIE DIN LOCUINŢĂ (APARTAMENT P-03 ŞI P-04 DIN BLOCUL B22) ÎN SERVICII, CU AMENAJĂRI INTERIOARE ŞI CREARE ACCES NOU DINSPRE STRADĂ Categoria de importanță - C, clasa de importanță - IIStrada Ion Heliade Rădulescu Nr. 4
46/ 23.02.2023AMENAJARE PATINOAR ARTIFICIAL ACOPERIT CU INSTALAȚIILE AFERENTE - CONTINUARE ȘI FINALIZARE LUCRARI DE CONSTRUCTII AUTORIZATE PRIN A.C. 433/2008 ȘI A.C. 261/2011 categoria de importanță C, clasa de importanță IIIParc Sportiv Municipal Nr. 4
45/ 23.02.2023REABILITARE DREN ÎN REGIM DE URGENȚĂ ȘI MODERNIZARE CLĂDIRE. Categoria de importanţă C, clasa de importanţă III.
Strada Târgului Nr. 1
43/ 22.02.2023CONSTRUIRE LOCUINŢĂ UNIFAMILIALĂ (P+1E), ÎMPREJMUIRE TEREN ŞI INFRASTRUCTURĂ EDILITARE. categorie de importanţă "D", clasa de importanţă IV.Strada Eden Nr. 49/A
42/ 21.02.2023CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCULUI DE LOCUINȚE, categoria de importanță ”C”Aleea Covasna Nr. 9
41/ 21.02.2023REABILITARE ŞI EXTINDERE CLĂDIRE PENTRU SPAŢII COMUNITARE - BIROURI, SĂLI DE CONFERINȚE ȘI ACTIVITĂȚI CULTURAL-EDUCATIVE
Categoria de importanță C, Clasa de importanță III
Strada Horea Nr. 23
40/ 21.02.2023CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE LA BLOC DE LOCUINŢE, categoria de importanță” C”.Strada Petru Dobra Nr. 18
39/ 17.02.2023CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT ȘI ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ CU AMENAJARE ACCES AUTO Categoria de importanță D, Clasa de importanță IV
cu respectarea condiţiilor impuse în avizul nr. 7030220312670/03.05.2022 emis de către Distribuție Energie Electrică Romania sucursala Mureș
Strada Sf. Ioan Nr. 2
38/ 15.02.2023CONSTRUIRE 5 CLĂDIRI LOCUINŢE COLECTIVE CU P+4E ŞI 6 LOCUINŢE INDIVIDUALE ÎN REGIM CUPLAT, CONSTRUIRE INFRASTRUCTURA EDILITARĂ, ACCESE PIETONALE ŞI AUTO, ORGANIZARE DE ȘANTIER - ETAPA V. Categoria de importanță - C; Clasa de importanţă III; 5 locuințe colective P+4E compuse din câte 27 ap (total - 135 ap) cu 80 garaje și 70 parcaje la sol; 6 locuințe individuale cuplate P+1E cu 6 garaje și 6 parcaje la sol. Potrivit art. 22, lit. f din LEGEA nr. 10/1995 Republicată recepţia la terminarea lucrărilor de construire se efectuează numai împreună cu recepţia la terminarea lucrărilor branşamentelor la utilități și căilor de acces.Strada Prof. Dr. Vasile Săbădeanu Nr. -
37/ 15.02.2023SCHIMBAREA DESTINAŢIEI CASEI DE LOCUIT (AP.1) ŞI GARAJ AUTO ÎN CABINET MEDICAL, CU MODIFICĂRI INTERIOARE ŞI EXTERIOARE ŞI AMPLASARE FIRMĂ PE CLĂDIRE
Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991
Strada Făget Nr. 1 Ap. 1
36/ 14.02.2023REAMENAJARE ȘI MANSARDARE CABANĂ DE ODIHNĂ Categoria de importanţă - D, Clasa de importanță - IV
Strada Plutelor Nr. 2
35/ 14.02.2023CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT ȘI ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ Categoria de importanţă - D, Clasa de importanță - IV
Strada Constandin Hagi Stoian Nr. 91
33/ 09.02.2023REAMENAJARE, EXTINDERE ŞI ETAJARE CASĂ DE LOCUIT ŞI REFACERE ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ. Categoria de importanţă "D", clsa de importanţă "IV".Strada Dâmboviţei Nr. 6
32/ 09.02.2023AMPLASARE FIRME ȘI RECLAME PE SUPORT MIJLOACE DE PUBLICITATE-TOTEM CORP C2.
Firmele/reclamele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.
Strada Gheorghe Doja Nr. 64-68
30/ 03.02.2023EXTINDERE ŞI MANSARDARE CASĂ DE LOCUIT, RECONSTRUIRE ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ, CREARE ACCES AUTO ŞI SISTEMATIZARE VERTICALĂ. Categoria de importanță ”D”, Clasa de importanță ”IV”; Potrivit art. 22, lit. f din LEGEA nr. 10/1995 din 18 ianuarie 1995*** Republicată privind calitatea în construcţii, investitorii au obligaţia de a efectua recepţia la terminarea lucrărilor de construire pentru lucrările prevăzute în autorizaţia de construire, numai împreună cu recepţia la terminarea lucrărilor branşamentelor la infrastructura tehnico-edilitară aferente ansamblurilor de locuinţe individuale şi colective, construcţiilor de utilitate publică şi căilor de acces. Strada Negoiului Nr. 103
29/ 01.02.2023GRĂDINIȚĂ ȘI CREȘĂ ÎN CARTIERUL BELVEDERE categoria de importanță - C , clasa de importanță - IIStrada Berlin Nr. -
27/ 31.01.2023REABILITARE, CONSOLIDARE ȘI MANSARDARE CLĂDIRE - ȘCOALA GIMNAZIALA FRIEDRICH SCHILLER Categoria de importanță C; Clasa de importanţă IIAleea Carpaţi Nr. 23
26/ 30.01.2023ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ LA LOCUL DE CONSUM UNITATE PRODUCȚIE INDUSTRIALĂ ALIMENTARĂ, cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice și în Avizul Tehnic MunicipalStrada Bega Nr. 8
24/ 27.01.2023CONSTRUIRE BALCON LA PARTERUL BLOCULUI Categorie de importanţă: C
Clasa de importanţă: III
Strada Păcii Nr. 8 Ap. 2
23/ 27.01.2023MANSARDARE CASĂ DE LOCUIT Categoria de importanţă - D, Clasa de importanță - IV Strada Széchenyi István Nr. 54/A
21/ 26.01.2023REAMENAJARE PARC ”FURNICA”
Categoria de importanță - D - redusă; Clasa de importanță - III
Strada Parângului
20/ 26.01.2023REABILITARE DRUM ÎN REGIM DE URGENŢĂ (DN13, tronson cuprins între km 165+350 - km 165+415).
Beneficiarul este obligat ca până la finalizarea lucrărilor de construire (în termenul de valabilitate a autorizaţiei de construire) să prezinte documentaţia tehnică, faza DTAC + DTOE întocmită conform prevederilor în vigoare, însoţită de toate acordurile/avizele solicitate prin Certificatul de urbanism nr. 1528 din 28.09.2022 emis de Primăria mun. Tg. Mureș, la predarea amplasamentului fiind invitaţi reprezentanţii operatorilor economici ai rețelelor de utilităţi publice şi ,după caz, proprietarii imobilelor afectate.
Bulevard 1 Decembrie 1918
19/ 26.01.2023ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ - INTRARE ÎN LEGALITATE Categoria de importanță - IV , clasa de importanță - DStrada General Ion Dumitrache Nr. 45
18/ 25.01.2023SCHIMBARE DESTINAŢIE DIN CASĂ DE LOCUIT (CORP C1) ÎN LABORATOR DE COFETĂRIE. Categoria de importanţă "C", clasa de importanţă "III".Strada Căminului Nr. 18
14/ 19.01.2023DESFIINȚARE CASĂ DE LOCUIT EXISTENTĂ ȘI CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT, ÎMPREJMUIRE PE LIMITELE LATERALE (STÂNGA ȘI DREAPTA) REABILITARE GARD LA STRADĂ CU AMENAJARE ACCES AUTO ȘI PIETONAL Categoria de importanță - C; Clasa de importanță - IIIStrada Predeal Nr. 90
13/ 18.01.2023CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT UNIFAMILIALĂ P+1E Categoria de importanţă - D, Clasa de importanță - IV
Potrivit Legii nr. 10/1995, art. 22, litera f), INVESTITORII au următoarea obligație principală referitoare la calitatea construcțiilor: efectuarea recepției la terminarea lucrărilor de construire pentru lucrările prevăzute în autorizația de construire, numai împreună cu recepția la terminarea lucrărilor branșamentelor la infrastructura tehnico-edilitară aferente ansamblurilor de locuințe individuale și colective, construcțiilor de utilitate publică și căilor de acces.
Strada Podeni Nr. 66
11/ 13.01.2023CASĂ DE LOCUIT ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN LA STRADĂ Categoria de importanță ”D”, Clasa de importanță ”IV”; Potrivit art. 22, lit. f din LEGEA nr. 10/1995 din 18 ianuarie 1995*** Republicată privind calitatea în construcţii, investitorii au obligaţia de a efectua recepţia la terminarea lucrărilor de construire pentru lucrările prevăzute în autorizaţia de construire, numai împreună cu recepţia la terminarea lucrărilor branşamentelor la infrastructura tehnico-edilitară aferente ansamblurilor de locuinţe individuale şi colective, construcţiilor de utilitate publică şi căilor de acces. Strada Remetea Nr. 218
9/ 12.01.2023AMPLASARE FIRMĂ LUMINOASĂ PE FAȚADA IMOBILULUI.
Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991
Piata Victoriei Nr. 24 Ap. Sp.4
8/ 09.01.2023CONSTRUIRE GRĂDINIŢĂ ÎN INCINTA COMPLEXULUI MAURER RESIDENCE CU AMENAJĂRI AFERENTE

Categoria de importanță - C , clasa de importanță - III
Strada Băneasa Nr. 2
7/ 09.01.2023AMPLASARE FIRMĂ PE FAȚADA IMOBILULUI Firmele/reclamele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.Strada Mihai Viteazul Nr. 26
6/ 06.01.2023REPARAȚII FAȚADE ÎN MOD UNITAR LA STR. BOLYAI ȘI STR. MARTON ARON, REALIZARE 2 UNITĂȚI LOCATIVE ÎN VOLUMUL PODULUI EXISTENT Categorie de importanță: C
Clasa de importanță: III
Strada Bolyai Nr. 16
5/ 05.01.2023Modificare temă autorizată prin AC nr. 366/2019 - REAMENAJARE CLĂDIRE ADMINISTRATIVĂ ŞI ATELIERE, EXTINDERE, ETAJARE CU LOCUINŢE DE SERVICIU - categoria de importanţă:C organizarea execuţiei lucrărilor Amplasare firmă pe faţada clădirii Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.
Strada Căminului Nr. 35
4/ 05.01.2023SCHIMBAREA CLASEI DE LOCATIE A CONDUCTEI DE TRANSPORT GAZE NATURALE 24 ERNEI-CORUNCA PENTRU ELIBERAREA DE SARCINI A TERENULUI IN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI ANSAMBLU DE LOCUINTE COLECTIVE, cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, Apele Române, Trangaz și municipiul Târgu Mureș
Strada Livezeni
3/ 05.01.2023Amplasare panou afisaj indicator de interes public. Firmele/reclamele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.Piata Victoriei Nr. 33 Ap. Sp
2/ 05.01.2023ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ A ANSAMBLULUI DE BLOCURI DE LOCUINȚE cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice și în Acordul/avizul de amplasament al elaboratorului proiect "PRELUNGIRE CALEA SIGHIȘOAREI"
Calea Sighişoarei Nr. Fn
1/ 04.01.2023Amplasare reclamă. Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991Strada Călăraşilor Nr. 1