Autorizații de Construire


Nr. / data
A.C.
ScopulAmplasamentCaracteristici publice
348/ 28.12.2023LUCRĂRI DE CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCULUI DE LOCUINȚE
Categorie de importanță: C
Clasa de importanță:III
Strada Lămâiţei Nr. 13, 15
347/ 27.12.2023Amplasare reclamă (firmă) pe fațada imobilului. Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991Strada Decebal Nr. 6 Et. P Ap. P/Ii
346/ 27.12.2023Amplasare firmă luminoasă pe fațada imobilului. Firmele/reclamele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.Strada Băneasa Nr. 35A
344/ 21.12.2023REAMENAJARE, EXTINDERE ŞI MANSARDARE CASĂ DE LOCUIT (CORP C1), DEMOLARE GARAJ AUTO (CORP C2) ŞI ŞOPRON (CORP C3). Categorie de importanţă "D", clasa de importanţă IV.Bulevard 1 Decembrie 1918 Nr. 151 POT: 25,11% % CUT: 0,44
342/ 20.12.2023LUCRĂRI DE CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCULUI DE LOCUINȚE Categorie de importanță: C
Clasa de importanță: III
Strada Avram Iancu Nr. 45,47,49
340/ 19.12.2023CONSTRUIRE LOCUINŢĂ UNIFAMILIALĂ, ÎMPREJMUIRE TEREN (CU ACCES AUTO/PIETONAL).
categorie de importanță: D, clasa de importanță: IV. Potrivit art. 22, lit. f din LEGEA nr. 10/1995 Republicată recepţia la terminarea lucrărilor de construire se efectuează numai împreună cu recepţia la terminarea lucrărilor branşamentelor la utilități și căilor de acces. Pe perioada de valabilitate a A.C. dar nu mai târziu de recepţia la terminarea lucrărilor se va face dovada unificării într-un singur corp de proprietate a întregului teren afectat de obiectivul autorizat prin prezenta, respectiv teren aferent cad 144324 și cad 138078.
Strada Eden Nr. 10/12 POT: 22 % CUT: 0,22
Aviz autoritatea competentă în domeniul protejării mediului: NU
Aviz autoritate competentă în domeniul protejării patrimoniului cultural: NU
339/ 18.12.2023Amplasare firme. Firmele/reclamele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991Strada Fabrica De Zahăr Nr. 18B
338/ 18.12.2023DESFIINȚARE CONSTRUCȚII EXISTENTE - REZERVOR DE APĂ, PAVILION TEHNIC ȘI SPĂLĂTORIE INDUSTRIALĂ CONFECȚII;
CONSTRUIRE HALĂ DE PRODUCȚIE ȘI LOGISTICĂ Categoria de importanță - C; Clasa de importanță - III
Strada Băneasa Nr. 8 POT: 58,54 % CUT: 7,6
Retragerile construcțiilor față de limita de proprietate:
 • Față: 37,425 m
 • Posterioara: 11,675 m
 • Stânga: 2,10 m
 • Dreapta: 9,30 m
337/ 18.12.2023CONSTRUIRE LOCUINŢĂ UNIFAMILIALĂ, ÎMPREJMUIRE TEREN (CU ACCES AUTO/PIETONAL).
categoria de importanţă "D", clasa de importanţă "IV". Potrivit art. 22, lit. f din LEGEA nr. 10/1995 din 18 ianuarie 1995*** Republicată privind calitatea în construcţii, investitorii au obligaţia de a efectua recepţia la terminarea lucrărilor de construire pentru lucrările prevăzute în autorizaţia de construire, numai împreună cu recepţia la terminarea lucrărilor branşamentelor la infrastructura tehnico-edilitară aferente ansamblurilor de locuinţe individuale şi colective, construcţiilor de utilitate publică şi căilor de acces.
Strada Eden Nr. 10/15
336/ 15.12.2023INLOCUIRE CONDUCTE GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ STR. DÂMBUL PIETROS ȘI STR. BOLYAI FARKAS, cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice și Avizul tehnic MunicipalStrada Bolyai Nr. Fn
335/ 14.12.2023INTRARE ÎN LEGALITATE - AMENAJĂRI INTERIOARE ŞI EXTERIOARE LĂCAȘ DE CULT Categoria de importanță - C ; Clasa de importanță - IIIStrada Episcop Dávid Ferenc Nr. 1 POT: 69,77 % CUT: 1.31
Retragerile construcțiilor față de limita de proprietate:
 • Față: 0,00 m
 • Posterioara: 0,00 m
 • Stânga: 0,00 m
 • Dreapta: 0,00 m
334/ 12.12.2023CONSOLIDARE, EXTINDERE ŞI MANSARDARE CLĂDIRE EXISTENTĂ, SCHIMBARE DESTINAŢIE ÎN SPAŢIU COMERCIAL ȘI AMENAJARE ACCES categoria de importanță C, clasa de importanță IVStrada Dezrobirii Nr. 7A POT: 17,56 % CUT: 0,36
Retragerile construcțiilor față de limita de proprietate:
 • Față: 0 m
 • Posterioara: 90,93 m
 • Stânga: 0 m
 • Dreapta: 0,91 m
333/ 12.12.2023REAMENAJARE, EXTINDERE ȘI MANSARDARE LOCUINȚĂ, CONTINUAREA LUCRĂRILOR AUTORIZATE PRIN A.C. 332/2019 Categoria de importanţă - D, Clasa de importanță - IV Strada Avram Iancu Nr. 4 POT: 38,84 % CUT: 0,76
Retragerile construcțiilor față de limita de proprietate:
 • Față: 0,00 m
 • Posterioara: 7,40 m
 • Stânga: 4,57 m
 • Dreapta: 0,00 m
332/ 12.12.2023CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT ȘI ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ Categoria de importanță - C , clasa de importanță - III
Potrivit art. 22, lit. f din LEGEA nr. 10/1995***R privind calitatea în construcţii, investitorii au obligaţia de a efectua recepţia la terminarea lucrărilor de construire pentru lucrările prevăzute în autorizaţia de construire, numai împreună cu recepţia la terminarea lucrărilor branşamentelor la infrastructura tehnico-edilitară publică, construcţiilor de utilitate publică și căilor de acces.
Strada Mărului Nr. 19 POT: 27,44 % CUT: 0,27
Retragerile construcțiilor față de limita de proprietate:
 • Față: 5,00 m
 • Posterioara: 15,61 m
 • Stânga: 3,00 m
 • Dreapta: 3,85 m
331/ 11.12.2023AMPLASARE RECLAMĂ. Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991Strada Gheorghe Doja Nr. 66
329/ 29.11.2023CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT (P+1E) ŞI ÎMPREJMUIRE TEREN. Potrivit art. 22, lit. f din LEGEA nr. 10/1995 din 18 ianuarie 1995*** Republicată privind calitatea în construcţii, investitorii au obligaţia de a efectua recepţia la terminarea lucrărilor de construire pentru lucrările prevăzute în autorizaţia de construire, numai împreună cu recepţia la terminarea lucrărilor branşamentelor la infrastructura tehnico-edilitară.
Categoria de importanţă - D, Clasa de importanță - IV
Strada Constandin Hagi Stoian Nr. - POT: 12,75 % CUT: 0.255
328/ 29.11.2023CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINŢE COLECTIVE ETAPA I/4, INFRASTRUCTURĂ EDILITARĂ, DRUMURI ŞI AMENAJĂRI EXTERIOARE
4 blocuri (B1, B2, B3, B4) cu regim de înălţime P+2, total 40 apartamente, 20 garaje și 31 parcaje exterioare; categorie şi clasa de importanţă: C/III. Potrivit art. 22, lit. f din LEGEA nr. 10/1995***R privind calitatea în construcţii, investitorii au obligaţia de a efectua recepţia la terminarea lucrărilor de construire pentru lucrările prevăzute în autorizaţia de construire, numai împreună cu recepţia la terminarea lucrărilor branşamentelor la infrastructura tehnico-edilitară publică, construcţiilor de utilitate publică și căilor de acces.
Strada Mărului Nr. F.Nr. POT: 24 % CUT: 0,74
327/ 29.11.2023EXTINDERE REȚEA CANALIZARE MENAJERĂ ȘI REȚEA DE APĂ -cu respectarea condițiilor impuse în avizele emise de catre furnizorii de utilități publice și Avizul Tehnic Municipal;
-extinderile rețelelor publice realizate pe domeniul public și finanțate de utilizatori vor fi donate administrațiilor publice locale pe raza cărora a fost construită, după realizarea acestora.
Strada Gurghiului Nr. 9, 11
326/ 29.11.2023CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINŢE COLECTIVE ETAPA I/3, INFRASTRUCTURĂ EDILITARĂ, DRUMURI ŞI AMENAJĂRI EXTERIOARE
4 blocuri (B5, B6, B7, B8) cu regim de înălţime P+2, total 40 apartamente, 20 garaje și 31 parcaje exterioare; categorie şi clasa de importanţă: C/III. Potrivit art. 22, lit. f din LEGEA nr. 10/1995***R privind calitatea în construcţii, investitorii au obligaţia de a efectua recepţia la terminarea lucrărilor de construire pentru lucrările prevăzute în autorizaţia de construire, numai împreună cu recepţia la terminarea lucrărilor branşamentelor la infrastructura tehnico-edilitară publică, construcţiilor de utilitate publică și căilor de acces.
Strada Mărului Nr. F.Nr. POT: 18 % CUT: 0,555
324/ 29.11.2023MODERNIZARE STRADA ZARANDULUI, MODIFICARE DE TEMĂ LA A.C. 227/2023 Categoria de importanţă "C", clasa de importanţă "III".
Lucrarea se va executa cu respectarea condițiilor impuse în avizele emise de către toți deținătorii de utilități publice urbane din zona de lucru și în Avizul Tehnic Municipal
Strada Zarandului Nr. -
323/ 29.11.2023CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINŢE COLECTIVE ETAPA I/2, INFRASTRUCTURĂ EDILITARĂ, DRUMURI ŞI AMENAJĂRI EXTERIOARE
4 blocuri (B9, B10, B11, B12) cu regim de înălţime P+2, total 40 apartamente, 20 garaje și 37 parcaje exterioare; categorie şi clasa de importanţă: C/III. Potrivit art. 22, lit. f din LEGEA nr. 10/1995***R privind calitatea în construcţii, investitorii au obligaţia de a efectua recepţia la terminarea lucrărilor de construire pentru lucrările prevăzute în autorizaţia de construire, numai împreună cu recepţia la terminarea lucrărilor branşamentelor la infrastructura tehnico-edilitară publică, construcţiilor de utilitate publică și căilor de acces.
Strada Mărului Nr. F.Nr. POT: 24 % CUT: 0,74
321/ 29.11.2023Amplasare reclame. Firmele/reclamele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991Strada Înfrăţirii Nr. 10 Ap. 2
320/ 28.11.2023CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINŢE COLECTIVE ETAPA I/1, INFRASTRUCTURĂ EDILITARĂ, DRUMURI ŞI AMENAJĂRI EXTERIOARE
4 blocuri (B13, B14, B15, B16) cu regim de înălţime P+2, total 40 apartamente, 20 garaje și 31 parcaje exterioare; categorie şi clasa de importanţă: C/III. Potrivit art. 22, lit. f din LEGEA nr. 10/1995***R privind calitatea în construcţii, investitorii au obligaţia de a efectua recepţia la terminarea lucrărilor de construire pentru lucrările prevăzute în autorizaţia de construire, numai împreună cu recepţia la terminarea lucrărilor branşamentelor la infrastructura tehnico-edilitară publică, construcţiilor de utilitate publică și căilor de acces.
Strada Mărului Nr. F.Nr. POT: 24 % CUT: 0,74
318/ 28.11.2023CLADIRE SERVICII - SALA DE CONFERINTA, BIROURI SI CENTRU DE INFLUENTA, IMPREJMUIRE PROPRIETATE Categoria de importanță C, Clasa de importanță IIIStrada Dezrobirii Nr. 43 POT: 21.62 % CUT: 0.50
Retragerile construcțiilor față de limita de proprietate:
 • Față: 10.40 m
 • Posterioara: 6.22 m
 • Stânga: 13.82 m
 • Dreapta: 12.69 m
317/ 28.11.2023REALIZARE ACCES AUTO ȘI PIETONAL DIN STRADA ALUNIȘ ȘI REFACERE ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ Categoria de importanță - C; Clasa de importanță - IIIStrada Aluniş Nr. 29 POT: 0 % CUT: 0
Retragerile construcțiilor față de limita de proprietate:
 • Față: 0 m
 • Posterioara: 0 m
316/ 28.11.2023MODERNIZARE STRADA PRUTULUI Categoria de importanţă C, clasa de importanţă III.
Lucrarea se va executa cu respectarea condițiilor impuse în avizele emise de către toți deținătorii de utilități publice urbane din zona de lucru și în Avizul Tehnic Municipal
Strada Prutului Nr. -
315/ 27.11.2023DESFIINȚARE ECHIPAMENT PENTRU RECICLARE TIP TOMRA EXISTENT ȘI INSTALARE ECHIPAMENT NOU, MAGAZIN KAUFLAND -LUCRARE CU CARACTER PROVIZORIU PE O PERIOADĂ DE MAXIM 5 ANI
CATEGORIA DE IMPORTANȚĂ " D "
Strada Gheorghe Doja Nr. 66
314/ 24.11.2023SUPRAETAJARE BLOC DE LOCUINȚE Categoria de importanță - C; Clasa de importanţă - III; lucrări constând în construire etaj 4 compus din 4 apartamente și amenajare 4 parcaje aferente în curte și 1 loc de parcare pentru vizitatoriStrada Margaretelor Nr. 17/A POT: 26 % CUT: 1,5
Retragerile construcțiilor față de limita de proprietate:
 • Față: 5,00 m
 • Posterioara: 5,00 m
 • Stânga: 5,00 m
 • Dreapta: 5,00 m
312/ 23.11.2023MODIFICARE DE TEMĂ LA CORP C1 ȘI C3, SOLUȚIE APROBATĂ PRIN A.C. NR. 117/2021 - MODIFICĂRI ȘI REAMENAJĂRI, INTRARE ÎN LEGALITATE categoria de importanță C, clasa de importanță III; corp C1 - S+P+1E+M compus din spații tehnice și 6 unități individuale (apartamente) cu 6 locuri de parcare exterioare și corp C3 - 2S+D+P+1E compus din 14 unități individuale (13 apartamente și 1 birou administrator condominiu) cu 13 locuri de parcare (10 la subsol și 3 exterioare)Strada Revoluţiei Nr. 32-34 POT: 46,38 % CUT: 1,42
Retragerile construcțiilor față de limita de proprietate:
 • Față: 0 m
 • Posterioara: 5,45 m
 • Stânga: 3,17 m
 • Dreapta: 3,41 m
310/ 22.11.2023ÎNLOCUIRE CONDUCTE ȘI BRANȘAMENTE GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ STR. ILIE MUNTEANU, APELOR, COTULUI, POTOPULUI, cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, în adresa emisă de ADP ( 12952/17.11.2022) și în Avizul Tehnic Municipal : PRM (Post Reglare și Măsurare gaze naturale) se vor amplasa pe domeniul privat , fără a ocupa (umbri) definitiv domeniul public.
Extrase CF 142648, CF 143831; nr. cadastral 142648, 143831
Strada Ilie Munteanu
307/ 21.11.2023AMPLASARE PILON PUBLICITAR ŞI PANOURI PUBLICITARE. Mijloacele publicitare vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi de cel mult doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.Bulevard 1 Decembrie 1918 Nr. 307
305/ 17.11.2023CONSTRUIRE LOCUINŢĂ UNIFAMILIALĂ (P+M), AMENAJĂRI EXTERIOARE, ÎMPREJMUIRE TEREN (CU ACCES AUTO ŞI PIETONAL LA DOMENIUL PUBLIC).
categoria de importanţă "C", clasa de importanţă "III". Potrivit art. 22, lit. f din LEGEA nr. 10/1995 din 18 ianuarie 1995*** Republicată privind calitatea în construcţii, investitorii au obligaţia de a efectua recepţia la terminarea lucrărilor de construire pentru lucrările prevăzute în autorizaţia de construire, numai împreună cu recepţia la terminarea lucrărilor branşamentelor la infrastructura tehnico-edilitară aferente ansamblurilor de locuinţe individuale şi colective, construcţiilor de utilitate publică şi căilor de acces.
Strada Subpădure Nr. 4B POT: 15 % CUT: 0,3
304/ 17.11.2023AMPLASARE PLACĂ COMEMORATIVĂ PE FAȚADA CLĂDIRII - CORP C1Strada Revoluţiei Nr. 33-35
303/ 13.11.2023DESFIINŢARE CORP C2, EXTINDERE ŞI ETAJARE CORP C1- LOCUINŢĂ, CONSTRUIRE PISCINĂ NEACOPERITĂ.
CATEGORIE DE FOLOSINŢĂ " D", CLASA DE IMPORTANŢĂ "IV".
Strada Bobâlna Nr. 17/A POT: 39,44 % CUT: 0,79
302/ 09.11.2023CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCULUI DE LOCUINȚE
Categoria de importanță: C; Clasa de importanță: III
Strada Narciselor Nr. 4A, 4B
301/ 09.11.2023STAŢIE ALIMENTARE AUTOVEHICULE CU PRODUSE PETROLIERE ŞI ENERGIE ELECTRICĂ, AMENAJĂRI ACCESE ŞI LOCURI DE PARCARE ȘI IMPREJMUIRE TEREN
categoria/clasa de importanță C/III. Cu respectarea avizelor: TRANSGAZ nr. 80540/2342/2023, lucrările urmând a se realiza ulterior execuției și finalizării lucrărilor de deviere și înlocuire conducte de transport gaze naturale; aviz DRDP Brașov nr. 16/1878/2023. Potrivit art. 22, lit. f din LEGEA nr. 10/1995***Republicată, investitorii au obligaţia de a efectua recepţia la terminarea lucrărilor de construire pentru lucrările prevăzute în A.C., numai împreună cu recepţia la terminarea lucrărilor a branșamentelor la infrastructura tehnico-edilitară
Strada Gheorghe Doja Nr. 233B
300/ 09.11.2023CONSTRUIRE CASA DE LOCUIT (S+P), IMPREJMUIRE TEREN.
Categorie de importanţă "D", clasa de importanţă "IV". Potrivit art. 22, lit. f din LEGEA nr. 10/1995 din 18 ianuarie 1995*** Republicată privind calitatea în construcţii, investitorii au obligaţia de a efectua recepţia la terminarea lucrărilor de construire pentru lucrările prevăzute în autorizaţia de construire, numai împreună cu recepţia la terminarea lucrărilor branşamentelor la infrastructura tehnico-edilitară.
Strada Jean Monnet Nr. 8/D POT: 7,48 % CUT: 0,11
Retragerile construcțiilor față de limita de proprietate:
 • Față: 19,60 m
 • Posterioara: 88 m
 • Stânga: 3,1 m
 • Dreapta: 3 m
299/ 09.11.2023AMENAJĂRI INTERIOARE, EXTINDERE ȘI MANSARDARE CASĂ DE LOCUIT - MODIFICARE TEMĂ LA SOLUȚIA APROBATĂ PRIN A.C. NR.240/2020 Categoria de importanță - D ; Clasa de importanță - III Strada Arieşului Nr. 7 POT: 50,00 % CUT: 0,90
Retragerile construcțiilor față de limita de proprietate:
 • Față: 0,00 m
 • Posterioara: 6,86 m
 • Stânga: 3,40 m
 • Dreapta: 0,00 m
297/ 07.11.2023AMENAJĂRI INTERIOARE ȘI MANSARDARE LOCUINȚĂ Categoria de importanţă - D, Clasa de importanță - IVStrada Strâmbă Nr. 41 POT: 61,79 % CUT: 1,34
Retragerile construcțiilor față de limita de proprietate:
 • Față: 0,00 m
 • Posterioara: 0,00 m
 • Stânga: 0,00 m
 • Dreapta: 0,00 m
296/ 07.11.2023CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ ȘI ÎMPREJMUIRE categoria de impotanță "D", clasa de importanță "IV". Potrivit art. 22, lit. f din LEGEA nr. 10/1995 din 18 ianuarie 1995*** Republicată privind calitatea în construcţii, investitorii au obligaţia de a efectua recepţia la terminarea lucrărilor de construire pentru lucrările prevăzute în autorizaţia de construire, numai împreună cu recepţia la terminarea lucrărilor branşamentelor la infrastructura tehnico-edilitară aferente ansamblurilor de locuinţe individuale şi colective, construcţiilor de utilitate publică şi căilor de acces. Strada Pomilor Nr. 4/14 POT: 16,29 % CUT: 0,18
Retragerile construcțiilor față de limita de proprietate:
 • Față: 10 m
 • Posterioara: 34,67 m
 • Stânga: 2,00 m
 • Dreapta: 4,05 m
295/ 07.11.2023 LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ, IMPREJMUIRE TEREN LA STRADĂ Categoria de importanţă - D, Clasa de importanță - IV
Strada Constandin Hagi Stoian Nr. 124 POT: 34,20 % CUT: 0,60
Retragerile construcțiilor față de limita de proprietate:
 • Față: 5,00 m
 • Posterioara: 9,32 m
 • Stânga: 3,00 m
 • Dreapta: 3,00 m
293/ 03.11.2023CREȘTEREA SIGURANȚEI PACIENTILOR IN STRUCTURI SPITALICEȘTI PUBLICE CARE UTILIZEAZA FLUIDE MEDICALE Categoria de importanță - C ; Clasa de importanță - IIIStrada Gheorghe Marinescu Nr. 1,3,5 POT: 22,35 % CUT: 0,62
291/ 02.11.2023AMENAJARE CURTE CLINICĂ OBSTETRICĂ GINECOLOGIE: ALEI CAROSABILE, PIETONALE, PARCAJE, SISTEMATIZARE VERTICALĂ (INCLUSIV ILUMINAT PUBLIC). Categoria de importanţă "C", clasa de importanţă "III".Strada Köteles Sámuel Nr. 29
290/ 01.11.2023AMPLASARE STAȚIE DE BAZĂ PE PILONUL PUBLICITAR PENTRU SERVICII DE COMUNICAȚII ELECTRONICE Stația GSM va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de 10 ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.Bulevard 1 Decembrie 1918 Nr. 307
289/ 31.10.2023CASĂ DE LOCUIT, ÎMPREJMUIRE (LATERALE ŞI LA STRADĂ CU ACCES AUTO ŞI PIETONAL), Categoria de importanţă "D", clasa de importanţă IV.Potrivit art. 22, lit. f din LEGEA nr. 10/1995 din 18 ianuarie 1995*** Republicată privind calitatea în construcţii, investitorii au obligaţia de a efectua recepţia la terminarea lucrărilor de construire pentru lucrările prevăzute în autorizaţia de construire, numai împreună cu recepţia la terminarea lucrărilor branşamentelor la infrastructura tehnico-edilitară aferente ansamblurilor de locuinţe individuale şi colective, construcţiilor de utilitate publică şi căilor de acces.
Strada Eden Nr. 10/14 POT: 29,91 % CUT: 0,3
Retragerile construcțiilor față de limita de proprietate:
 • Față: 5,14 m
 • Posterioara: 5 m
 • Stânga: 3 m
 • Dreapta: 4,61 m
288/ 31.10.2023MODIFICARE TEMĂ LA A.C. NR. 296/07.10.2022 PRIN RENUNŢARE LA ADĂPOSTUL DE PROTECŢIE CIVILĂ ALA - INTRARE ÎN LEGALITATE. categorie de importanţă "C", clasa de importanţă "II". Regim de înălțime S+P+16E. Spațiu comercial la parter și parțial la et. 1, 89 apartamente, 76 garaje subterane și 32 parcări cu adăpost ALA aferent autorizat prin A.C. 249/2023. Se vor respecta condițiile impuse prin avizele tuturor deținătorilor de utilităţi publice, Avizul Tehnic Municipal, SNCFR şi AACR.
(continuare în anexă).
Piata Gării POT: 18 % CUT: 2,77
Retragerile construcțiilor față de limita de proprietate:
 • Față: 12,335 m
287/ 30.10.2023EXTINDERE SISTEM DE ILUMINAT PUBLIC ȘI CANALIZAȚII PENTRU COMUNICAȚII, cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice Strada Budiului
286/ 30.10.2023AMPLASARE PLACĂ COMEMORATIVĂ PE FAȚADA CLĂDIRIIStrada Trébely Nr. 7
285/ 30.10.2023EXTINDERE, REAMENAJARE, ETAJARE LOCUINȚĂ CORP C1 ȘI DEMOLARE CASĂ DE LOCUIT CORP C2, ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ CU ACCES AUTO ȘI PIETONAL Categorie de importanță:D
Clasa de importanță:IV
Strada Arieşului Nr. 17 POT: 36,90 % CUT: 33,55
Retragerile construcțiilor față de limita de proprietate:
 • Față: 0,0 m
 • Posterioara: 14,33 m
 • Stânga: 4,10 m
 • Dreapta: 0,00 m
283/ 27.10.2023CONSTRUIRE LOCUINŢĂ ŞI ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ - CONTINUARE ȘI FINALIZARE LUCRĂRI DE CONSTRUIRE APROBATE PRIN A.C. NR.129/30.04.2020 Categoria de importanţă - D, Clasa de importanță - IVStrada Ceangăilor Nr. 5 POT: 8,46 % CUT: 0,16
Retragerile construcțiilor față de limita de proprietate:
 • Față: 4,00 m
 • Posterioara: 4,00 m
 • Stânga: 18,55 m
 • Dreapta: 12,64 m
282/ 27.10.2023EXTINDERE CASĂ DE LOCUIT ȘI MODIFICARE ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ Categoria de importanţă - D, Clasa de importanță - IVStrada Govora Nr. 10 POT: 43,26 % CUT: 0,64
Retragerile construcțiilor față de limita de proprietate:
 • Față: 0,00 m
 • Posterioara: 6,31 m
 • Stânga: 3,03 m
 • Dreapta: 0,00 m
281/ 26.10.2023EXTINDEREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC ȘI CANALIZAȚII PENTRU TELECOMUNICAȚII, cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice
Strada Băneasa
280/ 26.10.2023CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT (P+M) și GARD LA STRADĂ. Categorie de folosinţă "IV", clasa de importanţă "IV". Potrivit art. 22, lit.f din LEGEA nr.10/1995 Republicată, recepţia la terminarea lucrărilor de construire se efectuează numai împreună cu recepţia la terminarea lucrărilor branşamentelor la utilități și căilor de acces.Strada Pomilor Nr. 11 POT: 12,23 % CUT: 0,23
Retragerile construcțiilor față de limita de proprietate:
 • Față: 25,4 m
 • Posterioara: 24,5 m
 • Stânga: 3,06 m
 • Dreapta: 3,0 m
279/ 26.10.2023REAMENAJARE PARC REPUBLICII
- Categoria de importanță:D
- Clasa de importanță.IV
Piata Republicii
278/ 23.10.2023MODIFICARE CROMATICĂ EXTERIOARĂ CENTRU COMERCIAL Categoria de importanță - C ; Clasa de importanță - IIIStrada Gheorghe Marinescu Nr. 4 POT: 55,65 % CUT: 1,85
Retragerile construcțiilor față de limita de proprietate:
 • Față: 0,00 m
 • Posterioara: 2,00 m
 • Stânga: 3,26 m
 • Dreapta: 0,79 m
277/ 20.10.2023MODIFICĂRI CONSTRUCTIVE LA LOCUINȚA INDIVIDUALĂ - INTRARE ÎN LEGALITATE Categoria de importanţă - D, Clasa de importanță - IVStrada General Ion Dumitrache Nr. 32A POT: 35,02 % CUT: 0,87
Retragerile construcțiilor față de limita de proprietate:
 • Față: 5,12 m
 • Posterioara: 10,88 m
 • Stânga: 8,15 m
 • Dreapta: 0,00 m
276/ 20.10.2023ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ CU ACCES AUTO ȘI PIETONAL

Categoria de importanță: D, Clasa de importanță: IV
Strada Tudor Vladimirescu Nr. 107
274/ 18.10.2023EXTINDERE ŞI MANSARDARE CASĂ DE LOCUIT (Sp+P+M). Categoria de importanţă " D ", clasa de importanţă "IV".Strada Păltiniş Nr. 3 POT: 35,9 % CUT: 0,6
Retragerile construcțiilor față de limita de proprietate:
 • Față: 0 m
 • Posterioara: 15,57 m
 • Stânga: 0 m
 • Dreapta: 3,58 m
273/ 18.10.2023MODERNIZARE STRADA EDEN, etapa I, tronson 1 Categoria de importanță - C ; Clasa tehnică - IVStrada Eden
272/ 16.10.2023DESFIINȚARE PARȚIALĂ CORP C1 ȘI GARD LA STRADĂ - INTRARE ÎN LEGALITATE, RECONSTRUIRE, MODIFICARE, EXTINDERE ȘI MANSARDARE LOCUINȚĂ - CORP C1 Categoria de importanţă - D, Clasa de importanță - IVStrada Gábor Áron Nr. 25 POT: 30 % CUT: 0,5
Retragerile construcțiilor față de limita de proprietate:
 • Față: 13,51 m
 • Posterioara: 0,00 m
 • Stânga: 0,00 m
 • Dreapta: 0,00 m
271/ 13.10.2023DESFIINŢARE CASĂ DE LOCUIT (Sc=121mp, Sd=183mp).
CONSTRUIRE LOCUINŢĂ UNIFAMILIALĂ (S+P+M) ȘI ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ Categoria de importanţă "C", clasa de importanţă "III".
Strada Frédéric Joliot-Curie Nr. 14 POT: 29,91 % CUT: 0,6
Retragerile construcțiilor față de limita de proprietate:
 • Față: 3,29 m
 • Posterioara: 15,95 m
 • Stânga: 0,70 m
 • Dreapta: 3 m
270/ 13.10.2023Amplasare mijloc publicitar pe fatada imobilului. Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991Bulevard 1 Decembrie 1918 Nr. 251 Ap. P/Iii
269/ 12.10.2023RENOVARE ENERGETICĂ A CLĂDIRII ADMINISTRATIVE A CONSILIULUI JUDEȚEAN MUREȘ Categoria de importanță: B
Clasa de importanță: I
Strada Primăriei Nr. 2
268/ 12.10.2023ÎNLOCUIRE CONDUCTĂ ŞI BRANŞAMENTE GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ - strada Gheorghe Marinescu (parţial) şi strada ArgeşuluiStrada Argeşului
267/ 11.10.2023LUCRĂRI DE CREȘTERE A PERFORMANȚEI ENERGETICE LA BLOCUL DE LOCUINȚE Categoria de importanță a construcției C - normală; Clasa de importanță a construcției - IIIStrada Libertăţii Nr. 97 Bl. A,B
266/ 10.10.2023AMPLASARE FIRMĂ PE FAȚADA IMOBILULUI. Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991Piata Victoriei Nr. 24
264/ 10.10.2023Alimentare cu energie electrică la fabrică - cu respectarea condițiilor impuse în avizele emise de catre furnizorii de utilități publice și în Avizul Tehnic MunicipalStrada Livezeni Nr. 79A
263/ 09.10.2023EXTINDERE REȚEA DE APĂ, CANALIZARE MENAJERĂ ȘI PLUVIALĂ, cu respectarea condiţiilor impuse în Avizul Tehnic Municipal şi în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice
Strada Agricultorilor Nr. 24B
262/ 09.10.2023CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ, ZID DE SPRIJIN ȘI ÎMPREJMUIRE CU PORȚI DE ACCES AUTO ȘI PIETONAL LA STRADA VERII
Potrivit art. 22, lit. f din LEGEA nr. 10/1995 din 18 ianuarie 1995*** Republicată privind calitatea în construcţii, investitorii au obligaţia de a efectua recepţia la terminarea lucrărilor de construire pentru lucrările prevăzute în autorizaţia de construire, numai împreună cu recepţia la terminarea lucrărilor branşamentelor la infrastructura tehnico-edilitară.
Categoria de importanţă - D, Clasa de importanță - IV
Strada Verii Nr. 33A POT: 19,97 % CUT: 0,34
Retragerile construcțiilor față de limita de proprietate:
 • Față: 11,135 m
 • Posterioara: 14,68 m
 • Stânga: 3,195 m
 • Dreapta: 3,00 m
259/ 04.10.2023LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ, ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ și LA LIMITATA DE PROPRIETATE STÂNGA și DREAPTA
Potrivit art. 22, lit. f din LEGEA nr. 10/1995 din 18 ianuarie 1995*** Republicată privind calitatea în construcţii, investitorii au obligaţia de a efectua recepţia la terminarea lucrărilor de construire pentru lucrările prevăzute în autorizaţia de construire, numai împreună cu recepţia la terminarea lucrărilor branşamentelor la infrastructura tehnico-edilitară.
Categoria de importanță: D
Clasa de importanță: IV
Strada Constandin Hagi Stoian Nr. 174 POT: 25,56 % CUT: 0,42
Retragerile construcțiilor față de limita de proprietate:
 • Față: 6 m
 • Posterioara: 12,605 m
 • Stânga: 4,255 m
 • Dreapta: 3 m
Aviz autoritatea competentă în domeniul protejării mediului: NU
Aviz autoritate competentă în domeniul protejării patrimoniului cultural: NU
257/ 03.10.2023CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT, ÎMPREJMUIRE TEREN. Categoria de importanță ”D”, Clasa de importanță ”IV”; Potrivit art. 22, lit. f din LEGEA nr. 10/1995 din 18 ianuarie 1995*** Republicată privind calitatea în construcţii, investitorii au obligaţia de a efectua recepţia la terminarea lucrărilor de construire pentru lucrările prevăzute în autorizaţia de construire, numai împreună cu recepţia la terminarea lucrărilor branşamentelor la infrastructura tehnico-edilitară aferente ansamblurilor de locuinţe individuale şi colective, construcţiilor de utilitate publică şi căilor de acces.
Strada Eden Nr. 10/13 POT: 29,5 % CUT: 0,29
Retragerile construcțiilor față de limita de proprietate:
 • Față: 5,47 m
 • Posterioara: 5 m
 • Stânga: 3 m
 • Dreapta: 6,65 m
256/ 02.10.2023 CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN PE LIMITA DINSPRE STRADĂ ȘI PE LIMITA LATERALĂ STÂNGA Categoria de importanță - C , clasa de importanță - IIIStrada Sf. Ştefan Nr. 20 POT: 19,93 % CUT: 0,56
Retragerile construcțiilor față de limita de proprietate:
 • Față: 5,00 m
 • Posterioara: 10,13 m
 • Stânga: 3,00 m
 • Dreapta: 950 m
255/ 02.10.2023EXTINDEREA CASEI DE LOCUIT categoria de importanţă "D", clasa de importanţă "IV".Strada Belşugului Nr. 18/A POT: 49 % CUT: 0,49
Retragerile construcțiilor față de limita de proprietate:
 • Față: 0 m
 • Posterioara: 0 m
 • Stânga: 0 m
 • Dreapta: 5,5 m
254/ 02.10.2023DESFIINȚARE CLĂDIRE C3 ȘI MODIFICARE CLĂDIRE CORP C1 ȘI C2 PRIN DESFIINȚARE PARȚIALĂ, REAMENAJARE, EXTINDERE ȘI SUPRAETAJARE PENTRU AMENAJARE LOCUINȚE COLECTIVE ȘI SPAȚIU COMERCIAL, ÎMPREJMUIRE TEREN Categoria de importanță - C; Clasa de importanţă - IIIPiata Republicii Nr. 33 POT: 49,04 % CUT: 1,45
Retragerile construcțiilor față de limita de proprietate:
 • Față: 0,00 m
 • Posterioara: 0,00 m
 • Stânga: 0,00 m
 • Dreapta: 0,00 m
253/ 02.10.2023REAMENAJARE, MODIFICARE ȘI EXTINDERE CASĂ DE LOCUIT Categoria de importanță - C , clasa de importanță - IIIStrada Aiudului Nr. 6 POT: 33,29 % CUT: 0,40
Retragerile construcțiilor față de limita de proprietate:
 • Față: 0,00 m
 • Posterioara: 11,55 m
 • Stânga: 1,00 m
 • Dreapta: 6,25 m
252/ 29.09.2023ACOPERIRE BAZIN OLIMPIC - C.S.A.M. TG-MUREŞ - CONTINUARE ŞI FINALIZARE LUCRĂRI DE CONSTRUIRE APROBATE PRIN A.C. NR.10/2011 Categoria de importanţă - C; Clasa de importanță - IIIStrada Plutelor Nr. 2 POT: 38.971 % CUT: 0.387
251/ 28.09.2023LUCRĂRI DE CREȘTERE A PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCULUI DE LOCUINȚE
CATEGORIE DE IMPORTANȚĂ: C
CLASA DE IMPORTANȚĂ: III
Bulevard 1848 Nr. 25, 27
250/ 28.09.2023SPĂLĂTORIE AUTO CU DOTĂRI AFERENTE - SPAȚIU COMERCIAL, ZID DE SPRIJIN ȘI AMENAJĂRI EXTERIOARE categoria de importanță "D", clasa de importanță "IV".Calea Sighişoarei Nr. 22 POT: 16,95 % CUT: 0,17
Retragerile construcțiilor față de limita de proprietate:
 • Față: 22 )fata de axul căii Sighişoarei m
 • Posterioara: 3 m
 • Stânga: 3 m
 • Dreapta: 13,8 m
249/ 28.09.2023DESFIINŢARE CASĂ DE LOCUIT, CONSTRUIRE ADĂPOST DE PROTECŢIE CIVILĂ ŞI AMENAJARE TEREN PENTRU PARCAJE AUTO Categorie de importanță: C; Clasa de importanță: I; adăpost ALA și 11 locuri parcare pentru clădirea de locuinţe colective şi spaţii comerciale din Piaţa Gării f.nr. autorizată cu A.C. nr. 296 din 07/10/2022.
Lucrarea se va executa conform și în condițiile impuse prin avizul SNCFR nr. 248/26.06.2023
Strada Oltului Nr. 2 POT: 0 % CUT: 0
248/ 27.09.2023LUCRĂRI DE CREȘTERE A PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCULUI DE LOCUINȚE
CATEGORIE DE IMPORTANȚĂ: C
CLASA DE IMPORTANȚĂ: III
Piata Armatei Nr. 36 Sc. A, B
247/ 27.09.2023CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT (S+P+M+POD)- AP.4, CU MODIFICARE SOLUŢIE TEHNICĂ AUTORIZATĂ CU AC NR.465/1999 - INTRARE ÎN LEGALITATE, ÎN CONDIŢIILE REGIMULUI TEHNIC.
CATEGORIA DE IMPORTANŢĂ "D", CLASA DE IMPORTANŢĂ "IV".
Strada Arany János Nr. 16 Ap. 4 POT: 50 % CUT: 1,46
Retragerile construcțiilor față de limita de proprietate:
 • Față: 47,84 m
 • Posterioara: 0 m
 • Stânga: 0 m
246/ 26.09.2023Amplasare firmă. Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.Bulevard 1 Decembrie 1918 Nr. 217
245/ 22.09.2023SPALATORIE AUTO SELF-SERVICE ȘI ÎMREJMUIRE TEREN categorie de importanță: C, clasa de importanță: IIICalea Sighişoarei Nr. F. Nr. POT: 20,33 % CUT: 0,21
Retragerile construcțiilor față de limita de proprietate:
 • Față: 17 m
 • Posterioara: 11,50 m
 • Stânga: 7,45 m
 • Dreapta: 3 m
Aviz autoritatea competentă în domeniul protejării mediului: DA
Aviz autoritate competentă în domeniul protejării patrimoniului cultural: NU
244/ 21.09.2023Lucrări de amenajări interioare în vederea unificării a două apartamente: ap. 3 și ap. 4 - intrare în legalitate
Categorie de importanță:D
Clasa de importanță:C
Bulevard 1 Decembrie 1918 Nr. 86C Ap. 3-4
243/ 20.09.2023SCHIMBARE DESTINAŢIE LOCUINŢĂ - APARTAMENT NR. 52 (DEMISOL) ÎN SPAŢIU DE SERVICII DE ALIMENTAŢIE PUBLICĂ, FĂRĂ LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII STRUCTURALE/NESTRUCTURALE - CONSTRUCŢIA C1 categoria de folosință "C", clasa de importanță "IV" .Strada Ion Heliade Rădulescu Nr. 8 Ap. 52
242/ 20.09.2023IZOLARE TERMICĂ CHIOŞC. Categorie de importanţă "D", clasa de importanţă "IV".Strada Înfrăţirii Nr. -
241/ 19.09.2023Lucrări de intervenție privind creșterea performanței energetice a blocului de locuințe
Categoria de importanță: C
Clasa de importanță: III
Strada Măgurei Nr. 9,11,13,15
240/ 18.09.2023MODERNIZARE LES 20 KV ZONA COR MT-JT TÂRGU MUREŞ, IEŞIRE DIN STAŢIA 110/20KV TÂRGU MUREŞ, PRIN ÎNLOCUIREA CABLURILOR DE 20KV PE LINIILE BULEVARD ŞI TUDOR 4 - PLATOUL CORNEŞTI amplasament: C.F. nr. 133464, 135286, 137389, 136578, 133487, 135544, 133462, 133463, 143943, 133570, 144209, 143769, 136077, 134661 Tg. Mureș
cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice urbane și în Avizul Tehnic Municipal
Bulevard 1 Decembrie 1918
238/ 15.09.2023AMENAJĂRI INTERIOARE ŞI MANSARDARE CASĂ DE LOCUIT (AP.IV) ÎN VOLUMUL PODULUI EXISTENT- INTRARE ÎN LEGALITATE (prin consolidare).
Categorie de folosinţă "D", clasa de importanţă "IV".
Strada Márton Áron Nr. 19 Ap. Iv POT: 51,65 % CUT: 0,51
237/ 14.09.2023CONSTRUIRE SPAŢIU COMERCIAL Categoria de importanţă "C", clasa de importanţă "IV".
Strada Bogatei Nr. 22
236/ 13.09.2023REAMENAJARE, EXTINDERE ȘI MANSARDARE APARTAMENT 1

clasa de importanță III, categoria de importanță D
Strada Belşugului Nr. 24 Ap. I
234/ 12.09.2023LUCRĂRI DE CREŞTERE A PERFORMANŢEI ENERGETICE A BLOCULUI DE LOCUINŢE
Categorie de importanță: C Clasa de importanță:III
Strada Moldovei Nr. 28A
233/ 11.09.2023AMENAJĂRI INTERIOARE ŞI MANSARDARE CONSTRUCŢIE - CASĂ DE LOCUIT CORP C2 Categorie de importanţă "D", clasa de importanţă "IV".
Beneficiarul prezentei are obligația respectării prevederilor Codului Civil cu privire la vecinătăți (art. 615-616)
Strada Sg. Maj. Lazăr Blejnari Nr. 10 POT: 29,93 existent % CUT: 0,41
Retragerile construcțiilor față de limita de proprietate:
 • Față: 3 m
 • Posterioara: 11,84 m
 • Stânga: 0,3 existent m
 • Dreapta: 16,20 m
232/ 08.09.2023MODIFICARE DE TEMĂ LA A.C. NR. 298/2020 – SCHIMBAREA PARȚIALĂ A ACOPERIȘULUI TERASĂ ÎN ACOPERIȘ TIP ȘARPANTĂ PRIN REAMENAJARE ȘI MODIFICARE LA CORPURILE C2 ȘI C3 categoria de importanță C, clasa de importanță IIIStrada Livezeni Nr. 81 POT: 28 % CUT: 1,58
Retragerile construcțiilor față de limita de proprietate:
 • Față: 8 m
 • Posterioara: 6,56 m
 • Stânga: 8,25 m
 • Dreapta: 8,38 m
Aviz autoritatea competentă în domeniul protejării mediului: DA
231/ 08.09.2023EXTINDERE CONDUCTĂ ȘI BRANȘAMENT GAZE NATURALE categoria de importanță "C" , cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice și în Avizul Tehnic Municipal Strada Ioan Vescan Nr. 17A
229/ 07.09.2023Schimbarea destinației etajului clădirii comerciale (corp C3) în locuinţă cu amenajări interioare.
Categoria de importanţă "D", clasa de importanţă "IV".
Strada Libertăţii Nr. 85 POT: 0 % CUT: 0
228/ 06.09.2023OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU MODERNIZARE LES 20KV - ZONA CEM MT JT TÂRGU MUREȘ (LES 20KV TUDOR 1, ÎNTRE PA19-PT270, LES 20KV TUDOR 5, ÎNTRE PA31-PA32 ȘI ÎNTRE PA31-PT274, LES 20KV DERIVAȚIA ȘCOALA FORESTIERĂ ÎNTRE PT301-PT538), cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice și a Avizului tehnic municipalStrada Rodniciei Nr. Fn
227/ 06.09.2023MODERNIZARE STRADA ZARANDULUI.
Categoria de importanţă "C", clasa de importanţă "III".
Strada Zarandului
226/ 06.09.2023REPARAŢII CASA NEGUSTORULUI PENTRU PROTECŢIA SITURILOR ARHEOLOGICE categoria de importanţă "D", clasa de importanţă "III".Strada Avram Iancu Nr. 2 POT: 11,18 % CUT: 0,25
225/ 05.09.2023ALIMENTARE CU ENERGIE ELCTRICĂ SEDIU FIRMĂ, cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice și în Avizul Tehnic Municipal
Strada Albinei Nr. 6
223/ 30.08.2023LUCRĂRI DE CREȘTERE A PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE
Clasa de importanță III, Categoria de importanță "C"
Bulevard 1 Decembrie 1918 Nr. 223,227
222/ 30.08.2023EXTINDERE CONDUCTĂ ȘI BRANȘAMENT GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ, cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice și în Avizul Tehnic Municipal
Strada Remetea Nr. 123/D
220/ 29.08.2023AMENAJARE ȘI RECOMPARTIMENTARE SPAȚII DE BIROURI ȘI DEPOZITARE Categoria de importanță - C, clasa de importanță - IV
Strada Depozitelor Nr. 26 POT: 29,9* % CUT: 0,34
Retragerile construcțiilor față de limita de proprietate:
 • Față: 99 m
 • Posterioara: 11 m
 • Stânga: 71 m
 • Dreapta: 34 m
219/ 28.08.2023LUCRĂRI DE CREŞTERE A PERFORMANŢEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINŢE
Categorie de importanță: C
Clasa de importanță:III
Strada Şurianu Nr. 20-22
218/ 25.08.2023CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCULUI DE LOCUINȚE, categoria de importanță ”C”
Bulevard 1848 Nr. 11, 13
217/ 25.08.2023LĂCAS DE CULT Categorie de importanță: C, Clasa de impotanță: IIStrada Băneasa Nr. 2
216/ 25.08.2023Amplasare firmă. Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991Strada Nicolae Iorga Nr. 14
215/ 24.08.2023MODIFICAREA FORMEI LUCARNEI AP 9/A SITUAT PE FAȚADA STÂNGĂ A BLOCULUI DE LOCUIT Categoria de importanță III, clasa de importanță CBulevard 1 Decembrie 1918 Nr. 86 Ap. 9/A
214/ 22.08.2023Amplasare firmă luminoasă. Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991Strada Nicolae Grigorescu Nr. 25A
212/ 22.08.2023Amplasare firmă pe fațada imobilului. Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991Piata Victoriei Nr. 34 Ap. Sp/I
211/ 21.08.2023REAMENAJARE ȘI EXTINDERE CASĂ DE LOCUIT ȘI CONSTRUIRE GARD LA STRADĂ CU ACCES AUTO ȘI PIETONAL Categoria de importanță D, Clasa de importanță IVStrada Tudor Vladimirescu Nr. 136 POT: 29,81 % CUT: 0,36
Retragerile construcțiilor față de limita de proprietate:
 • Față: 2,91 m
 • Posterioara: 8,05 m
 • Stânga: 7,525 m
 • Dreapta: 0,00 m
210/ 18.08.2023AMPLASARE CONSTRUCȚIE DE TIP CONTAINER - SERVICII DE ALIMENTAȚIE PUBLICĂ CU PROFIL NEPOLUANT DE TIP FAST FOOD CU CARACTER PROVIZORIU PE O PERIOADĂ DE 5 ANI
Construcţia va avea caracter provizoriu, durata de existenţă va fi pe durata contractului de locațiune nr. 148/17.06.2022, dar nu mai mult de 5 ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991 republicată Categoria de importanţă - C, Clasa de importanță - III
Strada Gheorghe Doja Nr. 193
209/ 18.08.2023DESFIINȚARE CLĂDIRE C3 ȘI MODIFICARE CLĂDIRE CORP C1 ȘI C2 PRIN DESFIINȚARE PARȚIALĂ, REAMENAJARE, EXTINDERE ȘI SUPRAETAJARE PENTRU AMENAJARE LOCUINȚE COLECTIVE ȘI SPAȚIU COMERCIAL, ÎMPREJMUIRE TERENPiata Republicii Nr. 33 POT: 49.04 % CUT: 1.45
Retragerile construcțiilor față de limita de proprietate:
 • Față: 5.82 m
 • Posterioara: 5.00 m
 • Stânga: 0.00 m
 • Dreapta: 4.67 m
208/ 18.08.2023REAMPLASARE CONDUCTĂ GAZE NATURALE, cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice și în Avizul Tehnic Municipal
Strada Corneşti Nr. 82
207/ 16.08.2023CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT UNIFAMILIALĂ ȘI GARD LA STRADĂ CU ACCES AUTO ȘI PIETONAL Potrivit art. 22, lit. f din LEGEA nr. 10/1995 din 18 ianuarie 1995*** Republicată privind calitatea în construcţii, investitorii au obligaţia de a efectua recepţia la terminarea lucrărilor de construire pentru lucrările prevăzute în autorizaţia de construire, numai împreună cu recepţia la terminarea lucrărilor branşamentelor la infrastructura tehnico-edilitară aferente ansamblurilor de locuinţe individuale şi colective, construcţiilor de utilitate publică şi căilor de acces Categoria de importanţă - D, Clasa de importanţă - IV Strada Episcop Ioan Bob Nr. 5 POT: 13,30 % CUT: 0,26
Retragerile construcțiilor față de limita de proprietate:
 • Față: 12,50 m
 • Posterioara: 5,00 m
 • Stânga: 18,89 m
 • Dreapta: 4,00 m
206/ 16.08.2023ÎNCHIDERE BALCON Categoria de importanţă - D, Clasa de importanță - IVStrada Tisei Nr. 30 Bl. 30 Ap. 2
205/ 16.08.2023CREȘTEREA PERFORMANȚELOR ENERGETICE A BLOCULUI DE LOCUINȚE
Clasa de importanță a construcției III, categoria de importanță a construcției "C" .
Strada Gheorghe Doja Nr. 46
204/ 16.08.2023CONTINUAREA ȘI FINALIZAREA LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE ”REAMENAJARE, EXTINDERE ŞI MANSARDARE CASĂ DE LOCUIT” APROBATE PRIN A.C. NR.89/2022 Categoria de importanţă - D, Clasa de importanţă - IV Strada Negoiului Nr. 119 POT: 14,89 % CUT: 0,30
Retragerile construcțiilor față de limita de proprietate:
 • Față: 9,78 m
 • Posterioara: 23,02 m
 • Stânga: 1,04 m
 • Dreapta: 3,00 m
203/ 09.08.2023EXTINDERE CONDUCTĂ ȘI BRANȘAMENT GAZE NATURALE , cu respectarea condițiilor impuse în avizele emise de catre furnizorii de utilități publice Strada Episcop Ioan Bob Nr. 7
202/ 08.08.2023HALA PRESTĂRI SERVICII - SERVICE AUTO, TAHOGRAF, STAȚIE ITP ȘI SPAȚII ADMINISTRATIVE Categorie de importanță: C; Clasa de importanță: IV Strada 8 Martie Nr. 88 POT: 14,56 % CUT: 0,17
Retragerile construcțiilor față de limita de proprietate:
 • Față: 15,19 m
 • Posterioara: 19,60 m
 • Stânga: 8,10 m
 • Dreapta: 22,02 m
201/ 08.08.2023LOCUINŢĂ UNIFAMILIALĂ, AMENAJĂRAI EXTERIOARE, GARD LA STRADĂ, ÎMPREJMUIRE, cu respectarea prevederilor Avizului tehnic municipal nr.173/04.08.2022. Potrivit art. 22, lit.f) din LEGEA nr.10/1995 republicată recepţia la terminarea lucrărilor de construire se efectuează numai împreună cu recepţia la terminarea lucrărilor branşamentelor la utilități și căilor de acces.
Categoria de importanţă "C", clasa de importanţă "IV".
Strada Subpădure Nr. 4B POT: 15 % CUT: 0,3
Retragerile construcțiilor față de limita de proprietate:
 • Față: 5 m
 • Posterioara: 19,47 m
 • Stânga: 3 m
 • Dreapta: 5 m
Aviz autoritatea competentă în domeniul protejării mediului: NU
Aviz autoritate competentă în domeniul protejării patrimoniului cultural: NU
200/ 08.08.2023 09:04:20EXTINDERE CONDUCTĂ ȘI 2 BRANȘAMENTE GAZE NATURALE, cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice
Strada Băneasa
199/ 07.08.2023ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ A ANSAMBLULUI DE LOCUINŢE, cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice și în Avizul Tehnic MunicipalPiata Mărăşeşti Nr. 5
198/ 07.08.2023ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ A ANSAMBLULUI DE LOCUINȚE COLECTIVE cu respectarea condițiilor impuse în avizele emise de catre furnizorii de utilități publice și în Avizul Tehnic Municipal

Strada Livezeni Nr. 81
197/ 03.08.2023ETAJARE PARŢIALĂ ŞI EXTINDERE SPAŢII COMERCIALE ŞI DE BIROURI Categoria de importanţă "C", clasa de importanţă III.Strada Voinicenilor Nr. 62
196/ 03.08.2023EXTINDERE CONDUCTĂ ȘI REALIZARE 23 BRANȘAMENTE GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ
strada Budiului nr. 152, 154, 156, 158, 160, 162, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 192, 194, 196, 198, 200 și 202 înscrise în C.F. nr. 143906, 143905, 143903, 143901, 143899, 143897, 143895, 143857, 143859, 143864, 143868, 143870, 143872, 143874, 143882, 143880, 143878, 143876, 143866, 143884, 143886, 143888, 143890, 143892 Tg. Mureș, nr. cad 143905, 143903, 143901, 143899, 143897, 143895, 143857, 143859, 143864, 143868, 143870, 143872, 143874, 143882, 143880, 143878, 143876, 143866, 143884, 143886, 143888, 143890, 143892
Strada Budiului Nr. 152,
194/ 01.08.2023EXTINDERE SISTEM DE ILUMINAT PUBLIC ŞI CANALIZAŢII COMUNICAŢII (cartier Belvedere: străzile Praga, Paris, Viena, Lisabona, Berlin, Atena, Budapesta, Bucureşti, Amsterdam, Madrid). Categoria de importanţă D, clasa de importanţă III.- Praga
193/ 21.07.2023DEMOLARE ANEXĂ, REAMENAJARE ȘI EXTINDERE CASĂ DE LOCUIT Categoria de importanţă - D, Clasa de importanță - IVStrada Pădurii Nr. 33 POT: 15.06 % CUT: 0.28
Retragerile construcțiilor față de limita de proprietate:
 • Față: 0.00 m
 • Posterioara: 27.08 m
 • Stânga: 3.30 m
 • Dreapta: 0.00 m
192/ 21.07.2023REABILITARE STRADA VIILE DEALUL MIC categoria de importanță CStrada Viile Dealul Mic
191/ 18.07.2023MODIFICĂRI INTERIOARE, EXTINDERE LOCUINȚĂ ȘI DESFIINȚARE PARȚIALĂ GARAJ - INTRARE ÎN LEGALITATE categorie de importanță: D
clasa de importanță: IV
Strada Dâmboviţei Nr. 24 POT: 30% % CUT: 0,48
Retragerile construcțiilor față de limita de proprietate:
 • Față: 3,16 m
 • Posterioara: 13,85 m
 • Stânga: 4,69 m
 • Dreapta: 0 m
Aviz autoritatea competentă în domeniul protejării mediului: NU
Aviz autoritate competentă în domeniul protejării patrimoniului cultural: NU
190/ 18.07.2023SCHIMBARE DESTINAŢIE LOCUINŢĂ ÎN SPAŢII DE SERVICII CU AMENAJĂRI INTERIOARE (AP. B20-P-02) ȘI LOCUINȚĂ ÎN SPAȚIU COMERCIAL (AP. B20-P-04) ȘI CREARE DE ACCESE NOI DINSPRE STRADĂ LA BLOCUL B20 Categoria de importanță: C, Clasa de importanță: IIIStrada Băneasa Nr. 2 Bl. 20 Et. P
189/ 18.07.2023DESFIIŢARE BISERICĂ EXISTENTĂ ŞI CONSTRUIRE BISERICĂ NOUĂ
Categoria de importantă C, clasa de importanță III
Strada Remetea Nr. 37 POT: 22.32 % CUT: 0.274
Retragerile construcțiilor față de limita de proprietate:
 • Față: 2.70 m
 • Posterioara: 29.85 m
 • Stânga: 5.70 m
 • Dreapta: 3.15 m
188/ 17.07.2023DESFIINȚARE CORP C1 - CASĂ DE CARAMIDĂ ȘI EXTINDERE CORP C2 - CASĂ DE LOCUIT, CONSTRUIRE PISCINĂ EXTERIOARĂ SI REFACERE ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ Categoria de importanţă - D, Clasa de importanță - IVStrada Oltului Nr. 25, 27 POT: 38/90 % CUT: 0,65
Retragerile construcțiilor față de limita de proprietate:
 • Față: 0,00 m
 • Posterioara: 0,00 m
 • Stânga: 0,00 m
 • Dreapta: 5,48 m
Aviz autoritatea competentă în domeniul protejării mediului: NU
Aviz autoritate competentă în domeniul protejării patrimoniului cultural: NU
187/ 17.07.2023AMENAJARE PARC CU DOTĂRI AFERENTE
Categoria de importanţă - D, Clasa de importanță - IV
Strada Gheorghe Marinescu Nr. 38
186/ 14.07.2023REAMENAJARE, MODIFICARE, EXTINDERE ȘI ETAJARE CASĂ DE LOCUIT EXISTENTĂ, AMENAJARE CURTE ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN
Categoria de importanţă - D, Clasa de importanță - IV
Strada Bucegi Nr. 13 POT: 39 % CUT: 0,5
Retragerile construcțiilor față de limita de proprietate:
 • Față: 1,72 m
 • Posterioara: 12,87 m
 • Stânga: 6,00 m
 • Dreapta: 0,00 m
185/ 14.07.2023CONSTRUIRE LOCUINŢĂ UNIFAMILIALĂ, ANEXE GOSPODĂREȘTI, GARAJ, ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ Categoria de importanţă - D, Clasa de importanță - IV
Potrivit art.22, lit.f din Legea nr.10/1995***R privind calitatea în construcţii, investitorii au obligaţia de a efectua recepţia la terminarea lucrărilor de construire pentru lucrările prevăzute în autorizaţia de construire, numai împreună cu recepţia la terminarea lucrărilor branşamentelor la infrastructura tehnico-edilitară aferente ansamblurilor de locuinţe individuale şi colective, construcţiilor de utilitate publică şi căilor de acces.
Strada Zeno Vancea Nr. 8 POT: 6,56 % CUT: 0,10
Retragerile construcțiilor față de limita de proprietate:
 • Față: 58,20 m
 • Posterioara: 42,05 m
 • Stânga: 4,50 m
 • Dreapta: 10,18 m
184/ 14.07.2023MODIFICARE ŞI EXTINDERE CASĂ DE LOCUIT, RECONSTRUIRE IMPREJMUIRE LA STRADĂ
Categoria de importanţă - D, Clasa de importanță - IV
Strada Alexandru Vlahuţă Nr. 9 POT: 29,10 % CUT: 0,49
Retragerile construcțiilor față de limita de proprietate:
 • Față: 13,86 m
 • Posterioara: 30,93 m
 • Stânga: 3,00 m
 • Dreapta: 0,00 m
183/ 11.07.2023DEMOLARE PARȚIALĂ, RECONSTRUIRE CU MODIFICARE ŞI EXTINDERE CLĂDIRE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME PARTER (FOST C35, ACTUAL C3 – CORPUL 2) PENTRU SERVICII DE ALIMENTAŢIE PUBLICĂ
Categoria de importanță - C, clasa de importanță - III
Strada Gheorghe Doja Nr. 193 POT: 41,57 % CUT: 0,45
Retragerile construcțiilor față de limita de proprietate:
 • Față: 0,00 m
 • Posterioara: 5,0 m
 • Stânga: 66,0 m
 • Dreapta: 0,00 m
182/ 10.07.2023SCHIMBARE DESTINAŢIE PARȚIALĂ LOCUINŢĂ (C3) ÎN PRESTĂRI SERVICII - ALIMENTAŢIE PUBLICĂ CU AMENAJĂRI INTERIOARE, CONSTRUIRE SCARĂ EXTERIOARĂ ŞI ETAJARE LOCUINȚĂ, MONTARE FIRME ȘI RECONSTRUIRE GARD LA STRADĂ CU PĂSTRARE ACCESE
Categoria de importanță - C, Clasa de importanță - III; clădire P+2E compusă din spațiu alimentație publică la parter, 3 apartamente la etajele superioare cu 5 locuri de parcare aferente.
Firma va avea caracter provizoriu, cel mult doi ani de la data emiterii A.C.; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991
Strada Budai Nagy Antal Nr. 18 POT: 54.96 % CUT: 1.12
Retragerile construcțiilor față de limita de proprietate:
 • Față: 0.00 m
 • Posterioara: 0.00 m
 • Stânga: 0.00 m
 • Dreapta: 0.00 m
181/ 10.07.2023HALĂ DEPOZITARE, COMERȚ INDUSTRIAL ȘI SERVICII, ÎMPREJMUIRE PARȚIALĂ TEREN categoria de importanță - C, clasa de importanță - IV Strada Depozitelor Nr. 26 POT: 19.17 % CUT: 0.31
Retragerile construcțiilor față de limita de proprietate:
 • Față: 16.25 m
 • Posterioara: 6.00 m
 • Stânga: 6.00 m
 • Dreapta: 19.03 m
179/ 07.07.2023CONTINUARE ȘI FINALIZARE LUCRĂRI DE CONSTRUIRE CORP C1 LA OBIECTIVUL - SCHIMBARE DESTINAȚIE POD RULANT ÎN SPAȚIU DE PRODUCȚIE, COMERȚ ȘI BIROURI, PRIN TRANSFORMAREA/MODIFICAREA ȘI EXTINDEREA STRUCTURII PODULUI RULANT, AMENAJARE INCINTĂ ȘI PREUZINAL CU ACCES AUTO ȘI PIETONAL DINSPRE STRADĂ AUTORIZAT PRIN A.C. NR. 314/18.07.2016 Categoria de importanţă - C, Clasa de importanță - IVStrada Depozitelor Nr. 30
178/ 06.07.2023REFAȚADIZARE ȘI AMPLASARE 3 FIRME PE CLĂDIRE
Firmele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.
Strada Rampei Nr. 2
177/ 05.07.2023AMENAJARE SPAȚII DE LOCUIT ÎN VOLUMUL PODULUI EXISTENT PRIN EXTINDEREA APARTAMENTELOR EXISTENTE categoria de importantă C, clasa de importanță IIIStrada Mihai Eminescu Nr. 2-4
175/ 04.07.2023Amplasare firmă/reclamă comercială pe fațada imobilului. Firmele/reclamele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.Strada Aurel Filimon Nr. 6/A
174/ 30.06.2023REFAȚADIZARE SPAȚIU COMERCIAL ȘI AMPLASARE FIRMĂ PE FAȚADA CLĂDIRII Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991Strada Livezeni Nr. 17 Ap. Sp.Com
173/ 30.06.2023ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ ANSAMBLU DE LOCUINȚE COLECTIVE cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice urbane și aducerea terenului la forma inițială în condițiile impuse prin Avizul Tehnic Municipal nr. 72/03.04.2023, pe cheltuiala investitoruluiStrada Revoluţiei Nr. 34
172/ 30.06.2023ANSAMBLU DE LOCUINŢE P+1E: 24 LOCUINTE INDIVIDUALE ÎN REGIM CUPLAT, 3 LOCUINŢE INDIVIDUALE ÎNȘIRUITE, 1 LOCUINŢĂ INDIVIDUALĂ, INFRASTRUCTURĂ EDILITARĂ (REȚEA DE APĂ ȘI CANALIZARE), ACCES, DRUM INTERIOR, ÎMPREJMUIRE PARȚIALĂ TEREN ŞI ORGANIZARE ŞANTIER. Potrivit art. 22, lit. f din LEGEA nr. 10/1995***R privind calitatea în construcţii, investitorii au obligaţia de a efectua recepţia la terminarea lucrărilor de construire pentru lucrările prevăzute în autorizaţia de construire, numai împreună cu recepţia la terminarea lucrărilor branşamentelor la infrastructura tehnico-edilitară publică, construcţiilor de utilitate publică și căilor de acces. categoria/clasa de importanţă D/IVStrada Agricultorilor Nr. 24B Data publicarii: 30.6.2023
POT: 22,20 % CUT: 0,39
Retragerile construcțiilor față de limita de proprietate:
 • FAŢĂ, POSTERIOARĂ, STÂNGA, DREAPTA = 2,80m; 6,98m; 3,11m; 0m; m
 • FAŢĂ, POSTERIOARĂ, STÂNGA, DREAPTA = 2,80m; 6,82m; 0m; 3,26m; m
 • FAŢĂ, POSTERIOARĂ, STÂNGA, DREAPTA = 2,70m; 6,32m; 3,46m; 0m m
 • FAŢĂ, POSTERIOARĂ, STÂNGA, DREAPTA = 2,70m; 6,11m; 0m; 3,58m; m
 • FAŢĂ, POSTERIOARĂ, STÂNGA, DREAPTA = 2,80m; 5,86m; 3,82m; 0m; m
 • FAŢĂ, POSTERIOARĂ, STÂNGA, DREAPTA = 2,80m; 6,00m; 0m; 3,79m; m
 • FAŢĂ, POSTERIOARĂ, STÂNGA, DREAPTA = 2,86m; 5,85m; 3,93m; 0m; m
 • FAŢĂ, POSTERIOARĂ, STÂNGA, DREAPTA = 2,86m; 5,64m; 0m; 4,04m; m
 • FAŢĂ, POSTERIOARĂ, STÂNGA, DREAPTA = 2,88m; 5,42m; 4,39m; 0m; m
 • FAŢĂ, POSTERIOARĂ, STÂNGA, DREAPTA = 2,88m; 5,03m; 0m; 4,53m; m
 • FAŢĂ, POSTERIOARĂ, STÂNGA, DREAPTA = 2,85; 4,03m; 5,18m; 0m; m
 • FAŢĂ, POSTERIOARĂ, STÂNGA, DREAPTA = 2,85m, 3,55m; 0m; 5,97m; m
 • FAŢĂ, POSTERIOARĂ, STÂNGA, DREAPTA = 2,49m; 3,52m; 3,05m; 0m; m
 • FAŢĂ, POSTERIOARĂ, STÂNGA, DREAPTA = 2,50m; 4,99m; 0m; 0m; m
 • FAŢĂ, POSTERIOARĂ, STÂNGA, DREAPTA = 1,85m; 3,86m; 0m; 3,94m; m
 • FAŢĂ, POSTERIOARĂ, STÂNGA, DREAPTA = 2,m; 3,80m; 11,09m; 5,55m; m
 • FAŢĂ, POSTERIOARĂ, STÂNGA, DREAPTA = ? m; 3,52m; 6,13m; 0m; m
 • FAŢĂ, POSTERIOARĂ, STÂNGA, DREAPTA = ? m; 3,91m; 6,13m; 0m; m
 • FAŢĂ, POSTERIOARĂ, STÂNGA, DREAPTA = ? m; 4,82m; 4,89m; 0m; m
 • FAŢĂ, POSTERIOARĂ, STÂNGA, DREAPTA = ?; 6m; 5,54m; 0m; 4,23m; m
 • FAŢĂ, POSTERIOARĂ, STÂNGA, DREAPTA = ?m; 5,83m; 3,80m; 0m; m
 • FAŢĂ, POSTERIOARĂ, STÂNGA, DREAPTA = ?m; 5,90m; 0m; 3,70m; m
 • FAŢĂ, POSTERIOARĂ, STÂNGA, DREAPTA = 2,36m; 6,45m; 3,53m; 0m; m
 • FAŢĂ, POSTERIOARĂ, STÂNGA, DREAPTA = 2,36m; 6,6,45m, 0m; 3,36m; m
 • FAŢĂ, POSTERIOARĂ, STÂNGA, DREAPTA = 2,85m; 6,65m; 3,10m, 0m m
 • FAŢĂ, POSTERIOARĂ, STÂNGA, DREAPTA = 2,85m; 6,65m; 0m; 3,60m m
 • FAŢĂ, POSTERIOARĂ, STÂNGA, DREAPTA = 3m; 6,87m; 3,60m;0m; m
 • FAŢĂ, POSTERIOARĂ, STÂNGA, DREAPTA = 3m; 6,69m; 0m; 3,65m; m
 • Corp: C1 CUPLATĂ TIP 1:
  • Suprafața construită la sol: 74,43
  • Suprafața desfășurată: 157,83
  • Regim de înălțime: P+1
  • Hmax cornișă: 6,35
  • Număr de niveluri subterane: 0
  • Număr de niveluri supraterane: 2
 • Corp: C2 CUPLATĂ TIP 2:
  • Suprafața construită la sol: 74,43
  • Suprafața desfășurată: 157,83
  • Regim de înălțime: P+1
  • Hmax cornișă: 6,35
  • Număr de niveluri subterane: 0
  • Număr de niveluri supraterane: 2
 • Corp: C3 CUPLATĂ TIP 1:
  • Suprafața construită la sol: 74,43
  • Suprafața desfășurată: 157,38
  • Regim de înălțime: P+1
  • Hmax cornișă: 6,35
  • Hmax coamă: 0
  • Număr de niveluri subterane: 2
 • Corp: C4 CUPLATĂ TIP 2:
  • Suprafața construită la sol: 74,43
  • Suprafața desfășurată: 157,83
  • Regim de înălțime: P+1
  • Hmax cornișă: 6,35
  • Hmax coamă: 0
  • Număr de niveluri subterane: 2
 • Corp: C5 CUPLATĂ TIP 1:
  • Suprafața construită la sol: 74,43
  • Suprafața desfășurată: 157,83
  • Regim de înălțime: P+1
  • Hmax cornișă: 6,35
  • Hmax coamă: 0
  • Număr de niveluri subterane: 2
 • Corp: C6 CUPLATĂ TIP 2:
  • Suprafața construită la sol: 74,43
  • Suprafața desfășurată: 157,83
  • Regim de înălțime: P+1
  • Hmax cornișă: 6,35
  • Hmax coamă: 0
  • Număr de niveluri subterane: 2
 • Corp: C7 CUPLATĂ TIP 1:
  • Suprafața construită la sol: 74,43
  • Suprafața desfășurată: 157,83
  • Regim de înălțime: P+1
  • Hmax cornișă: 6,35
  • Hmax coamă: 0
  • Număr de niveluri subterane: 2
 • Corp: C8 CUPLATĂ TIP 2:
  • Suprafața construită la sol: 74,43
  • Suprafața desfășurată: 157,83
  • Regim de înălțime: P+1
  • Hmax cornișă: 6,35
  • Număr de niveluri subterane: 0
  • Număr de niveluri supraterane: 2
 • Corp: C9 CUPLATĂ TIP 1:
  • Suprafața construită la sol: 74,43
  • Suprafața desfășurată: 157,83
  • Regim de înălțime: P+1
  • Hmax cornișă: 6,35
  • Număr de niveluri subterane: 0
  • Număr de niveluri supraterane: 2
 • Corp: C10 CUPLATĂ TIP 2:
  • Suprafața construită la sol: 74,43
  • Suprafața desfășurată: 157,83
  • Regim de înălțime: P+1
  • Hmax cornișă: 6,35
  • Hmax coamă: 0
  • Număr de niveluri subterane: 2
 • Corp: C11 CUPLATĂ TIP 1:
  • Suprafața construită la sol: 74,43
  • Suprafața desfășurată: 157,83
  • Regim de înălțime: P+1
  • Hmax cornișă: 6,35
  • Hmax coamă: 0
  • Număr de niveluri subterane: 2
 • Corp: C12 CUPLATĂ TIP 2:
  • Suprafața construită la sol: 74,43
  • Suprafața desfășurată: 157,83
  • Regim de înălțime: P+1
  • Hmax cornișă: 6,35
  • Hmax coamă: 0
  • Număr de niveluri subterane: 2
 • Corp: C13 ÎNŞIRUITĂ TIP 1:
  • Suprafața construită la sol: 74,43
  • Suprafața desfășurată: 157,83
  • Regim de înălțime: P+1
  • Hmax cornișă: 6,35
  • Hmax coamă: 0
  • Număr de niveluri subterane: 2
 • Corp: C14 ÎNŞIRUITĂ TIP BARĂ:
  • Suprafața construită la sol: 109,51
  • Suprafața desfășurată: 157,83
  • Regim de înălțime: P+1
  • Hmax cornișă: 6,35
  • Hmax coamă: 0
  • Număr de niveluri subterane: 2
 • Corp: C15 ÎNŞIRUITĂ TIP 2:
  • Suprafața construită la sol: 74,43
  • Suprafața desfășurată: 157,83
  • Regim de înălțime: P+1
  • Hmax cornișă: 6,35
  • Hmax coamă: 0
  • Număr de niveluri subterane: 2
 • Corp: C16 INDIVIDUALĂ:
  • Suprafața construită la sol: 74,89
  • Suprafața desfășurată: 157,83
  • Regim de înălțime: P+1
  • Hmax cornișă: 6,35
  • Hmax coamă: 0
  • Număr de niveluri subterane: 2
 • Corp: C17 CUPLATĂ TIP 1:
  • Suprafața construită la sol: 74,43
  • Suprafața desfășurată: 157,83
  • Regim de înălțime: P+1
  • Hmax cornișă: 6,35
  • Hmax coamă: 0
  • Număr de niveluri subterane: 2
 • Corp: C18 CUPLATĂ TIP 2:
  • Suprafața construită la sol: 74,43
  • Suprafața desfășurată: 157,83
  • Regim de înălțime: P+1
  • Hmax cornișă: 6,35
  • Număr de niveluri subterane: 0
  • Număr de niveluri supraterane: 2
 • Corp: C19 CUPLATĂ TIP 1:
  • Suprafața construită la sol: 74,43
  • Suprafața desfășurată: 157,83
  • Regim de înălțime: P+1
  • Hmax cornișă: 6,35
  • Hmax coamă: 0
  • Număr de niveluri subterane: 2
 • Corp: C20 CUPLATĂ TIP 2:
  • Suprafața construită la sol: 74,43
  • Suprafața desfășurată: 157,83
  • Regim de înălțime: P+1
  • Hmax cornișă: 6,35
  • Hmax coamă: 0
  • Număr de niveluri subterane: 2
 • Corp: C21 CUPLATĂ TIP 1:
  • Suprafața construită la sol: 74,43
  • Suprafața desfășurată: 157,83
  • Regim de înălțime: P+1
  • Hmax cornișă: 6,35
  • Hmax coamă: 0
  • Număr de niveluri subterane: 2
 • Corp: C22 CUPLATĂ TIP 2:
  • Suprafața construită la sol: 74,43
  • Suprafața desfășurată: 157,83
  • Regim de înălțime: P+1
  • Hmax cornișă: 6,35
  • Hmax coamă: 0
  • Număr de niveluri subterane: 2
 • Corp: C23 CUPLATĂ TIP 1:
  • Suprafața construită la sol: 74,43
  • Suprafața desfășurată: 157,83
  • Regim de înălțime: P+1
  • Hmax cornișă: 6,35
  • Hmax coamă: 0
  • Număr de niveluri subterane: 2
 • Corp: C24 CUPLATĂ TIP 2:
  • Suprafața construită la sol: 74,43
  • Suprafața desfășurată: 157,83
  • Regim de înălțime: P+1
  • Hmax cornișă: 6,35
  • Hmax coamă: 0
  • Număr de niveluri subterane: 2
 • Corp: C25 CUPLATĂ TIP 1:
  • Suprafața construită la sol: 74,43
  • Suprafața desfășurată: 157,83
  • Regim de înălțime: P+1
  • Hmax cornișă: 6,35
  • Hmax coamă: 0
  • Număr de niveluri subterane: 2
 • Corp: C26 CUPLATĂ TIP 2:
  • Suprafața construită la sol: 74,43
  • Suprafața desfășurată: 157,83
  • Regim de înălțime: P+1
  • Hmax cornișă: 6,35
  • Hmax coamă: 0
  • Număr de niveluri subterane: 2
 • Corp: C27 CUPLATĂ TIP 1:
  • Suprafața construită la sol: 74,43
  • Suprafața desfășurată: 157,83
  • Regim de înălțime: P+1
  • Hmax cornișă: 6,35
  • Hmax coamă: 0
  • Număr de niveluri subterane: 2
 • Corp: C28 CUPLATĂ TIP 2:
  • Suprafața construită la sol: 74,43
  • Suprafața desfășurată: 157,83
  • Regim de înălțime: P+1
  • Hmax cornișă: 6,35
  • Hmax coamă: 0
  • Număr de niveluri subterane: 2
Aviz autoritatea competentă în domeniul protejării mediului: DA
Aviz autoritate competentă în domeniul protejării patrimoniului cultural: NU
171/ 29.06.2023EXTINDERE REȚEA PENTRU ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ, cu respectarea condițiilor impuse în avizele emise de catre furnizorii de utilități publice și în Avizul Tehnic MunicipalStrada Ioan Vescan Nr. 13,13A
170/ 29.06.2023CASĂ DE LOCUIT UNIFAMILIALĂ - INTRARE ÎN LEGALITATE. Categorie de importanţă D; clasa de importanţă IV.
Pe perioada de valabilitate a A.C. dar nu mai târziu de recepţia la terminarea lucrărilor se va face dovada unificării într-un singur corp de proprietate a întregului teren afectat de obiectivul autorizat prin prezenta.
Strada Ceangăilor Nr. 17/E
169/ 29.06.2023DEVIERE CONDUCTĂ GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ ȘI REAMPLASARE RACORD, cu respectarea condițiilor impuse în avizele emise de catre furnizorii de utilități publice și în Avizul Tehnic MunicipalAleea Săvineşti Nr. 6
168/ 29.06.2023DEMOLARE ŞI RECONSTRUIRE PE ACELAŞI AMPLASAMENT CASĂ DE LOCUIT ŞI GARAJ AUTO CU REAMENAJAREA ȘI MODIFICAREA ACESTORA, REFACERE PORŢI DE ACCES AUTO ŞI PIETONAL
Categoria de importanţă - D, Clasa de importanță - IV
Strada Ecaterina Varga Nr. 6
167/ 28.06.2023CONSTRUIRE PERGOLĂ RETRACTABILĂ ȘI AMENAJARE TERASĂ ALIMENTANȚIE PUBLICĂ ÎN INCINTA STAȚIEI DE DISTRIBUȚIE CARBURANȚI MOL. Categoria de importanță " C", clasa de importanță " III ".Strada Gheorghe Doja Nr. 76
166/ 28.06.2023Amplasare firmă luminoasă. Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991Strada Cutezanţei Nr. 23
165/ 27.06.2023AMPLASARE FIRMĂ LUMINOASĂ ȘI CRUCE FARMACEUTICĂ NELUMINOASĂ. Firmele/reclamele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.Strada Voinicenilor Nr. 54/A
164/ 26.06.2023 15:28:56INLOCUIRE CONCUCTĂ ȘI BRANȘAMENTE GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ - str. Gheorghe Marinescu( parțial) și str. Argeșului, cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice și în Avizul Tehnic Municipal
Strada Gheorghe Marinescu
162/ 22.06.2023SCHIMBARE DESTINAŢIE AP. B16_P01 DIN LOCUINŢĂ ÎN SERVICII, CU AMENAJĂRI INTERIOARE ŞI CREARE ACCES NOU DINSPRE STRADĂ"
Categoria de importanță: C
Clasa de importanță: III
Strada Băneasa Nr. 2
160/ 21.06.2023AMPLASARE TOTEM LUMINOS PE TEREN ȘI AMPLASARE RECLAME/LITERE VOLUMETRICE LUMINOASE PE FAȚADA HOTELULUI.
Firmele/reclamele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.
Strada Fabrica De Zahăr Nr. 18D
159/ 20.06.2023ÎNCHIDERE ȘI COMPARTIMENTARE TERASĂ - CENTRU DE NUTRIȚIE DIETETICĂ categoria de importantă C, clasa de importanță IIIStrada Plutelor Nr. 2
158/ 20.06.2023MODIFICARE, RECONSTRUIRE, EXTINDERE, SUBZIDIRE ȘI ETAJARE CLĂDIRE PENTRU AMENAJARE LOCUINȚE COLECTIVE ȘI RECONSTRUIRE ÎMPREJMUIRE TEREN CU REAMENAJARE ACCES Categoria de importanţă - C, Clasa de importanță - III, regim de înălțime S+P+2E, imobil compus din 4 Ui din care 3 apartamente, 1 spațiu hobby și 4 garajeStrada Mică Nr. 7
157/ 19.06.2023REAMENAJARE ZONĂ RECEPŢIE ŞI AMPLASARE CAMERĂ FRIGORIFICĂ SUB COPERTINA EXISTENTĂ- CORP C1, SCHIMBARE DESTINŢIE LABORATOR- CONTAINER ÎN SALĂ DE MESE CU SCARĂ EXTERIOARĂ - CORP C2 categorie de importanţă "C", clasa de importanţă "III".Strada Livezeni Nr. 7A
154/ 16.06.2023Amplasare panou firmă pentru birou notarial. Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991Strada Stefan Cel Mare Nr. 9 Ap. 1
153/ 15.06.2023REAMENAJARE INTERIOARĂ AGENȚIE BANCARĂ EXISTENTĂ pentru S.C. RAIFFEISEN BANK S.A. prin împuternicit legal dl Apor Csaba Gabor în calitate de reprezentant al S.C. SIMBA CONSULTING S.R.L.

Categoria de importanță D.
Strada Bartók Béla Nr. 1, 3
152/ 15.06.2023CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT, ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ
Categoria de importanţă - D, Clasa de importanță - IV
Strada Jean Monnet Nr. 36
151/ 14.06.2023CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCULUI DE LOCUINȚE stabilirea culorii finale se va face în colaborare cu D.J.C. Mureș și Arhitectul Șef
Categoria de importanță: C; Clasa de importanță: III
Strada Ştefan Cel Mare Nr. 24
150/ 13.06.2023AMPLASARE FIRMĂ. Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.Strada Lacului Nr. 1
149/ 12.06.2023CASĂ DE LOCUIT UNIFAMILIALĂ (D+P+1E), AMENAJARE INCINTĂ, CREARE ACCESE AUTO ŞI PIETONALE ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ
categoria de importanță: D, clasa de importanță: IV
Potrivit art. 22, lit. f din LEGEA nr. 10/1995 din 18 ianuarie 1995*** Republicată privind calitatea în construcţii, investitorii au obligaţia de a efectua recepţia la terminarea lucrărilor de construire pentru lucrările prevăzute în autorizaţia de construire, numai împreună cu recepţia la terminarea lucrărilor branşamentelor la infrastructura tehnico-edilitară aferente ansamblurilor de locuinţe individuale şi colective, construcţiilor de utilitate publică şi căilor de acces.
Strada Prof. Dr. Simion C. Mândrescu Nr. -
148/ 09.06.2023AMENAJARE PEISAGISTICĂ A SPAȚIULUI DIN PIAȚA DR. BERNÁDY GYÖRGYPiata Dr. Bernády György
147/ 09.06.2023CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCULUI DE LOCUINȚE Categoria de importanță:C;
Clasa de importanță:III
Strada Liviu Rebreanu Nr. 31B
146/ 09.06.2023ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ CU ACCES AUTO ȘI PIETONAL
Categoria de importanță D
Strada Alexandru Papiu Ilarian Nr. 44
145/ 08.06.2023ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ ANSAMBLU DE LOCUINȚE , BLOCURILE B15-B20, cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publiceStrada Băneasa Nr. 2
144/ 07.06.2023CONSTRUIRE CABANĂ DE ODIHNĂ categoria de importanță D, clasa de importanță IV
prezenta autorizație de construire este valabilă pe perioada contractului de concesiune
Strada Plutelor Nr. 2
143/ 07.06.2023Amplasare reclame luminoase. Firmele/reclamele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.Piata Victoriei Nr. 17
142/ 07.06.2023Amplasare firmă luminoasă. Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991Strada 22 Decembrie 1989 Nr. 15 Ap. Complex Unic
141/ 06.06.2023REAMENAJARE ŞI EXTINDERE CASĂ DE LOCUIT, CONSTRUIRE GARAJ AUTO, IMPREJMUIRE LA STRADĂ ŞI GARD DESPĂRŢITOR DINTRE IMOBILE
Categoria de importanţă - D, Clasa de importanță - IV
Strada Tudor Vladimirescu Nr. 166
140/ 06.06.2023Amplasare reclamă luminoasă pe fațada imobilului. Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991Bulevard 1 Decembrie 1918 Nr. 186 Ap. 1
139/ 06.06.2023Amplasare reclamă luminoasă. Firmele/reclamele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.Strada 22 Decembrie 1989 Nr. 26 Ap. 3
138/ 06.06.2023AMPLASARE PLACĂ COMEMORATIVĂStrada Retezatului Nr. 10
135/ 29.05.2023EXTINDERE CONDUCTĂ ȘI BRANȘAMENT GAZE NATURALE. cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice și în Avizul Tehnic Municipal Strada Furnicilor Nr. 2
133/ 22.05.2023REAMENAJARE CASĂ DE LOCUIT PRIN MODIFICĂRI INTERIOARE, EXTINDERE, MANSARDARE - MODIFICARE TEMĂ AUTORIZATĂ PRIN A.C. 65/2020, - categorie de importanţă: D;
- Clasa de importanță: IV
Strada Széchenyi István Nr. 13
132/ 19.05.2023CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINŢE COLECTIVE - 3 BLOCURI DE LOCUINȚE, AMENAJARE PEISAGERĂ, ACCESE AUTO ŞI PARCAJE categoria de importantă C, clasa de importanță III; 3 clădiri P+2E cu 28 de apartamente, 19 locuri de parcare la parterul clădirilor și 13 parcaje în incintă; Potrivit art. 22, lit. f din LEGEA nr. 10/1995 Republicată recepţia la terminarea lucrărilor de construire se efectuează numai împreună cu recepţia la terminarea lucrărilor branşamentelor la utilități și căilor de acces.Strada Constandin Hagi Stoian Nr. -
131/ 18.05.2023CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT, ÎMPREJMUIRE (LA STRADĂ, CU ACCES AUTO ŞI PIETONAL). Categorie de importanţă "D", clasa de importanţă "IV". Potrivit art. 22, lit. f din LEGEA nr. 10/1995 din 18 ianuarie 1995*** Republicată privind calitatea în construcţii, investitorii au obligaţia de a efectua recepţia la terminarea lucrărilor de construire pentru lucrările prevăzute în autorizaţia de construire, numai împreună cu recepţia la terminarea lucrărilor branşamentelor la infrastructura tehnico-edilitară aferente ansamblurilor de locuinţe individuale şi colective, construcţiilor de utilitate publică şi căilor de acces. Strada Alba Iulia Nr. 16
130/ 18.05.2023REABILITARE PLANȘEU DE LEMN PESTE PARTER ȘI ȘARPANTĂ LA CASA DE LOCUIT clasa de importanță: IV, categoria de importanță: DStrada Primăverii Nr. 34
129/ 16.05.2023DOUĂ LOCUINȚE CUPLATE P+M, ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ, LA LIMITELE DE PROPRIETATE: STÂGA, DREAPTA; ZID DE SPRIJIN LA LIMITA DE PROPRIETATE POSTERIOARĂ CU RESPECTARE COD CIVIL categorie de importanță: D clasa de importanță: IV. Potrivit art. 22, lit. f din LEGEA nr. 10/1995 Republicată recepţia la terminarea lucrărilor de construire se efectuează numai împreună cu recepţia la terminarea lucrărilor branşamentelor la utilități și căilor de acces.Strada Szotyori József Nr. 12/K
128/ 16.05.2023CASĂ DE LOCUIT P+M - INTRARE ÎN LEGALITATE, CONSTRUIRE GARD LA STRADĂ
Categorie de importanță:D
Clasa de importanță: IV
Strada Mărului Nr. 27
127/ 16.05.2023Amplasare reclamă. Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991. Strada Mărăşti Nr. 18 Et. P Ap. Sp1
126/ 16.05.2023DOUĂ LOCUINȚE CUPLATE P+M, ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ, LA LIMITELE DE PROPRIETATE: STÂGA, DREAPTA; ZID DE SPRIJIN LA LIMITA DE PROPRIETATE POSTERIOARĂ CU RESPECTARE COD CIVIL categorie de importanță: D clasa de importanță: IV. Potrivit art. 22, lit. f din LEGEA nr. 10/1995 Republicată recepţia la terminarea lucrărilor de construire se efectuează numai împreună cu recepţia la terminarea lucrărilor branşamentelor la utilități și căilor de acces.
Strada Szotyori József Nr. 12/L
125/ 15.05.2023DEMONTARE (DESFIINȚARE) CONDUCTĂ DE GAZ 20" ERNEI - CIC TÂRGU MUREȘ PT. ELIBERAREA DE SARCINI A TERENULUI ÎN VEDEREA CONSTRUCȚIEI UNEI SPALATORII AUTO SELF SERVICE, cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice și în Avizul Tehnic Municipal Calea Sighişoarei
123/ 12.05.2023ÎMPREJMUIRE CU CREARE ACCESE PIETONALE ŞI ACCES AUTO - CONSTRUCŢIE PRIVIZORIE PE O PERIOADĂ DE 5 ANI. Categoria de importanţă "D", clasa de importanţă "IV; Construcţia va avea caracter provizoriu. Menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă, conform art.26 lit.d, din Legea 50/1991 republicată.Strada Plutelor Nr. 2
122/ 12.05.2023DOUĂ LOCUINȚE CUPLATE P+M, ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ, LA LIMITELE DE PROPRIETATE: STÂNGA, DREAPTA; ZID DE SPRIJIN LA LIMITA DE PROPRIETATE POSTERIOARĂ CU RESPECTARE COD CIVIL categorie de importanță: D clasa de importanță: IV. Potrivit art. 22, lit. f din LEGEA nr. 10/1995 Republicată recepţia la terminarea lucrărilor de construire se efectuează numai împreună cu recepţia la terminarea lucrărilor branşamentelor la utilități și căilor de acces.Strada Szotyori József Nr. 12/I
121/ 09.05.2023AMENAJARE PEISAGERĂ CU DOTĂRI AFERENTE. Categoria de importanţă "C", clasa de importanţă "III".
Strada Dr. Victor Babeş Nr. 11
120/ 09.05.2023DOUĂ LOCUINȚE CUPLATE P+M, ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ, LA LIMITELE DE PROPRIETATE: STÂGA, DREAPTA; ZID DE SPRIJIN LA LIMITA DE PROPRIETATE POSTERIOARĂ CU RESPECTARE COD CIVIL
categorie de importanță: D clasa de importanță: IV. Potrivit art. 22, lit. f din LEGEA nr. 10/1995 Republicată recepţia la terminarea lucrărilor de construire se efectuează numai împreună cu recepţia la terminarea lucrărilor branşamentelor la utilități și căilor de acces.
Strada Szotyori József Nr. 12/J
119/ 09.05.2023REPARAȚII ȘI MODIFICARE ACOPERIȘ LA LOCUINȚĂ
Categoria de importanţă - D, Clasa de importanță - IV
Strada Mioriţei Nr. 15
118/ 08.05.2023EXTINDERE CONDUCTĂ ȘI BRANȘAMENT GAZE NATURALE, cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice și în Avizul Tehnic Municipal Strada Preot Ştefan Rusu Nr. 4
117/ 05.05.2023AMPLASARE FIRMĂ LUMINOASĂ PE FAȚADA IMOBILULUI.
Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991
Bulevard 1 Decembrie 1918 Nr. 180 Ap. P/I
115/ 04.05.2023EXTINDERE CONDUCTĂ ȘI BRANȘAMENTE GAZE NATURALE, cu respectarea condițiilor impuse în avizele emise de catre furnizorii de utilități publice și în Avizul Tehnic MunicipalStrada Zeno Vancea
114/ 27.04.2023TERASĂ ACOPERITĂ, COPERTINĂ ACCES ÎN CASĂ, ÎMPREJMUIRE CU POARTĂ PIETONALĂ ȘI AMENAJĂRI EXTERIOARE TEREN Categorie de importanță:D
Clasa de importanță:IV
Strada Prof. Dr. Simion C. Mândrescu Nr. 2
113/ 26.04.2023CASĂ DE LOCUIT UNIFAMILIALĂ, ÎMPREJMUIRE TEREN, AMENAJARE INCINTĂ, CREARE ACCESE AUTO ŞI PIETONALE
categoria de importanță: D, clasa de importanță: IV
Potrivit art. 22, lit. f din LEGEA nr. 10/1995 din 18 ianuarie 1995*** Republicată privind calitatea în construcţii, investitorii au obligaţia de a efectua recepţia la terminarea lucrărilor de construire pentru lucrările prevăzute în autorizaţia de construire, numai împreună cu recepţia la terminarea lucrărilor branşamentelor la infrastructura tehnico-edilitară aferentă locuinţei, construcţiilor de utilitate publică şi căilor de acces.
Strada Prof. Dr. Simion C. Mândrescu Nr. 1/B
111/ 25.04.2023CASĂ DE LOCUIT UNIFAMILIALĂ ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN Categorie de importanță:D
Clasa de importanță:IV
Strada Cetinei Nr. -
110/ 25.04.2023AMPLASARE FIRMĂ LUMINOASĂ PE FAȚADA IMOBILULUI.
Firmele/reclamele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.
Piata Trandafirilor Nr. 23
109/ 24.04.2023CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT, ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ, PE LIMITA POSTERIOARĂ ȘI PE LIMITA LATERALĂ DREAPTA
Categoria de importanţă - D, Clasa de importanță - IV
Strada Gurghiului Nr. 11
108/ 24.04.2023EXTINDERE, ETAJARE, MANSARDARE CONSOLIDARE, MODIFICĂRI INTERIOARE ŞI SCHIMBARE DESTINAŢIE CORP C1 ŞI AMENAJARE CORP DE LEGĂTURĂ ÎNTRE CORPURILE C1 ŞI C2
Categorie de importanță:C
clasa de importanță:III
Strada Furnicilor Nr. 2
107/ 21.04.2023REAMENAJARE, EXTINDERE ŞI MODERNIZARE CLĂDIRE CORP C38 CU SCHIMBARE DE DESTINAŢIE DIN LOCUINŢĂ ÎN CREŞĂ. Categoria de importanţă "C", Clasa de importanţă "II".
Strada Apeductului Nr. 54
104/ 21.04.2023SCHIMBARE DESTINAȚIE GARAJ ÎN SPAȚIU DE LOCUIT PRIN REAMENAJARE ȘI RECOMPARTIMENTARE ȘI RECONSTRUIRE GARD LA STRADĂ CU ACCESE - INTRARE ÎN LEGALITATE Categorie de importanță: D; Clasa de importanță; IVStrada Vulturilor Nr. 43
103/ 20.04.2023CONTINUAREA LUCRARILOR SCHIMBARE DESTINAŢIE LOCUINŢĂ (AP.1,3) ÎN PRESTĂRI SERVICII, AMENAJĂRI INTERIOARE, EXTINDERE ŞI MANSARDARE ÎN VOLUMUL PODULUI, REPARAŢII FAŢADE, ACOPERIŞ CU MODIFICAREA SOLUŢIEI APROBATE PRIN A.C.NR.339/2017, SCH. DEST. AP.2 ÎN SPAŢII DE SERVICII, AMPLASARE FIRMĂ; Cat. importanţă C; Clasa importanţă IV; Firmele au caracter provizoriu, durata de existenţă va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de 2ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din L.50/1991Strada Ştefan Cel Mare Nr. 8
101/ 19.04.2023AMPLASARE FIRMĂ. Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991. Strada Grădinarilor Nr. 16
100/ 13.04.2023CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT ŞI GARAJ AUTO, REAMENAJARE ŞI EXTINDERE LOCUINȚĂ EXISTENTĂ, ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ ȘI PE LIMITELE LATERALE (STÂNGA, DREAPTA) Categoria de importanţă - D, Clasa de importanță - IVStrada Viile Dealul Budiului Nr. 8
99/ 13.04.2023AMPLASARE FIRMĂ ȘI RECLAMĂ PE FAȚADA IMOBILULUI. Firmele/reclamele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.Piata Trandafirilor Nr. 19
98/ 13.04.2023CONSTRUIRE CORP ANEXĂ - GARAJ CU MAGAZIE Categoria de importanță - D; Clasa de importanță - IVStrada Remetea Nr. 22
97/ 10.04.2023REAMENAJARE, EXTINDERE ŞI SUPRAETAJARE CLĂDIRE PENTRU LOCUINŢE COLECTIVE - MODIFICARE SOLUȚIE AUTORIZATĂ PRIN A.C. 161/2021 ÎN VEDEREA REALIZĂRII UNOR MODIFICĂRI PARȚIALE ȘI REAMENAJARE MANSARDĂ categoria de importanţă C, clasa de importanță III, clădire cu regim de înălțime S+P+3E+M compusă din 13 apartamente, 6 garaje subterane și 6 parcaje supraterane, cu respectarea normelor Codului Civil cu privire la vecinătăți
Strada Baladei Nr. 9
96/ 10.04.2023AMENAJARE, RECOMPARTIMENTARE, AMENAJARE FAȚADĂ ȘI AMPLASARE FIRME/RECLAME COMERCIALE PE FAȚADA CLĂDIRII - SEDIU BRD categoria de importanță C, clasa de importanță III
Amplasare firmă pe faţada clădirii. Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991
Piata Trandafirilor Nr. 27-30 Ap. Sp/1
95/ 06.04.2023HALĂ PENTRU DEPOZITARE ŞI BIROURI, AMENAJARE TEREN ȘI ACCESE AUTO categorie de importanță: C, clasa de importanță: IV
Strada Dezrobirii Nr. 26
94/ 06.04.2023AMPLASARE TOTEM LUMINOS PENTRU SPAȚIU SERVICIU.
Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991
Strada Ion Heliade Rădulescu Nr. 20
92/ 06.04.2023Amplasare semnalistică exterioară. Firmele/reclamele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.Piata Teatrului Nr. 5-6
91/ 03.04.2023REAMENAJARE ŞI ETAJARE CASĂ DE LOCUIT (CORP C1) PENTRU LOCUINŢE COLECTIVE MICI, REAMENAJARE GARAJ AUTO (CORP C2), RECONSTRUIRE IMPREJMUIRE LA STRADĂ Categoria de importanță - C; Clasa de importanță - IIIPiata Republicii Nr. 35
90/ 03.04.2023CLĂDIRE SEDIU ADMINISTRATIV şi CLĂDIRE ANEXA (GARAJ PENTRU AUTOVEHICULE ȘI MAGAZIE), AMENAJĂRI EXTERIOARE, ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ - MODIFICARE SOLUȚIE AUTORIZATĂ PRIN A.C. 336/2021 categorie de importanţă: C clasa de importanţă: III
Strada Băneasa Nr. 8
89/ 03.04.2023REAMENAJARE, EXTINDERE ȘI MANSARDARE CABANĂ - CORP C2 Categoria de importanţă - D, Clasa de importanță - IVPasaj Pădurii Nr. 72
88/ 31.03.2023COMPARTIMENTĂRI INTERIOARE, SUPRAETAJARE CLĂDIRE EXISTENTĂ ȘI MODIFICĂRI FAȚADE IN VEDEREA SCHIMBĂRII DESTINAȚIEI CLĂDIRII ÎN SPAȚIU COMERCIAL, BIROURI ȘI APARTHOTEL, AMENAJĂRI EXTERIOARE ȘI ORGANIZARE DE ȘANTIER Regim de înălțime S+P+4E
Categoria de importanţă "C", Clasa de importanţă "II".
Bulevard Pandurilor Nr. 98
87/ 31.03.2023REABILITARE FAȚADA PRINCIPALĂ ȘI FAȚADE INTERIOARE Categoria de importanță - C; Clasa de importanță - IIIStrada Gheorghe Doja Nr. 15
86/ 31.03.2023CLĂDIRI COMERCIALE ÎN EXTINDEREA CORPURILOR C3, C4 ȘI C5 ŞI MONTARE PANOURI DE AFIŞAJ TIP LED PE FAŢADELE COMPLEXULUI COMERCIAL categorie de importanță: C, clasa de importanță: III. Firmele/reclamele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din Legea 50/1991.Strada Gheorghe Doja Nr. 243
85/ 30.03.2023CONSTRUIRE CĂMIN STUDENȚESC categoria de importanță - C; clasa de importanță - III
regim de înălțime D+P+3E
Strada Gheorghe Marinescu Nr. 38
81/ 29.03.2023EXTINDERE CONDUCTĂ ȘI BRANȘAMENTE GAZE NATURALE, cu respectarea condițiilor impuse în avizele emise de catre furnizorii de utilități publice și în Avizul Tehnic MunicipalStrada Livezeni Nr. 81
80/ 29.03.2023Amplasare reclame luminoase. Firmele/reclamele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.
Piata Victoriei Nr. 17
79/ 29.03.2023Amplasare reclame luminoase. Firmele/reclamele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.Piata Mărăşeşti Nr. 15
76/ 27.03.2023EXTINDERE CORP C6 - STAȚIE DE FRIG SI REAMPLASARE ECHIPAMENT TURN DE RACIRE categoria de importanță C, clasa de importanță IIIStrada Cuza Vodă Nr. 99-105
75/ 27.03.2023RECOMPARTIMENTARE ŞI MANSARDARE CASĂ DE LOCUIT – CORP C1 Categoria de importanţă "D", clasa de importanţă "IV".Strada Libertăţii Nr. 78
74/ 24.03.2023SCHIMBARE DESTINAŢIE AP. 1 (PARTER) DIN SPAŢIU DE LOCUIT ÎN CABINET MEDICAL PRIN LUCRĂRI DE REAMENAJARE INTERIOARE / EXTERIOARE ŞI EXTINDERE, REFAŢADIZARE LA AP. 1 ŞI AP. 2, MODIFICARE ACOPERIŞ, AMPLASARE FIRMĂ. Categoria de importanță D, Clasa de importanță IV. Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din Legea 50/1991 .Strada Gheorghe Doja Nr. 33A Ap. 1,2
73/ 24.03.2023EXTINDERE CONDUCTĂ ȘI BRANȘAMENTE GAZE NATURALE, cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice și în Avizul Tehnic Municipal Calea Sighişoarei
71/ 22.03.2023CASĂ DE LOCUIT - CONTINUAREA ȘI FINALIZAREA LUCRĂRILOR AUTORIZATE PRIN A.C. 249/2017 categoria de importanță ”D”, clasa de importanță ”IV”Strada Remetea Nr. 232
70/ 21.03.2023ANSAMBLU REZIDENȚIAL - LOCUINŢE COLECTIVE, PARCĂRI SUBTERANE, SERVICII, COMERŢ, DRUMURI, PLATFORME, ALEI, ACCESE, PARCĂRI, AMENAJARE PEISAGERĂ, ELEMENTE SIGNALISTICĂ - MODIFICARE DE TEMĂ SOLUŢIE AUTORIZATĂ PRIN A.C. nr. 232/07.07.2021 continuare, vezi ANEXACalea Sighişoarei Nr. -
69/ 21.03.2023EXTINDERE CONDUCTĂ ȘI 2 BRANȘAMENTE GAZE NATURALE LA BLOC K SI BLOC L cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice și în Avizul Tehnic Municipal Strada Livezeni Nr. 34-36
68/ 21.03.2023Amplasare firmă luminoasă. Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.Bulevard 1 Decembrie 1918 Nr. 25 Ap. 2
67/ 21.03.2023TRANSFORMAREA STRĂZILOR DIN ZONA CU CIRCULAŢIE PIETONALĂ INTENSĂ - ZONA CLINICILOR - ÎN TRASEE MAI PRIETENOASE FAŢĂ DE PIETONI ŞI BICICLIŞTI Categoria de importanţă "C", clasa de importanţă "IV".Strada Gheorghe Marinescu
66/ 20.03.2023CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ S+P+E, ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ - CONTINUAREA ȘI FINALIZAREA LUCRĂRILOR AUTORIZATE PRIN A.C. 643/2019 categoria de importanță ”D”, clasa de importanță ”IV”; Autorizația este valabilă cu respectarea tuturor condițiilor impuse de deținătorii de rețele subterane, Direcția Tehnică - Biroul Energetic şi ADP
Strada Vulturilor Nr. 3
65/ 15.03.2023Amplasare firmă luminoasă pe fațada imobilului. Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.Bulevard 1 Decembrie 1918 Nr. 23 Ap. Sp.Com
64/ 14.03.2023REAMENAJAREA SPATIILOR URBANE CU CENTRU MULTIFUNCTIONAL IN ZONELE DE LOCUIT MARGINALIZATE IN VEDEREA CREARII DE FACILITATI DESTINATE UTILIZARII PUBLICE IN ZONE MARGINALIZATE DIN MUNICIPIUL TÎRGU MURES categoria de importanță C, clasa de importanță III Strada Dealului Nr. 22
63/ 14.03.2023Amplasare firmă. Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.Piata Oneşti Nr. 2 Ap. Mag.23
62/ 14.03.2023CASĂ DE LOCUIT UNIFAMILIALĂ P+E, ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ categoria de importanță: D; clasa de importanță: IVStrada Băneasa Nr. 71
61/ 14.03.2023AMPLASARE PANOU MODULAR DIN ECRANE LED - CU CARACTER PROVIZORIU Panoul va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a panoului va fi de maxim 2 ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art. 26 lit. d, din Legea 50/1991Piata Victoriei Nr. 17
60/ 13.03.2023EXTINDERE CABINET MEDICAL DENTAR EXISTENT PRIN MANSARDARE. CATEGORIE DE IMPORTANŢĂ "D", CLASA DE IMPORTANŢĂ IV.Strada Mihai Eminescu Nr. 14 Ap. 1
59/ 10.03.2023SUPRAETAJARE ȘI AMENAJĂRI INTERIOARE CORP C6 - MODIFICARE TEMĂ APROBATĂ PRIN A.C. NR. 259/2021 Categoria de importanță - C; Clasa de importanță - III
Strada Libertăţii Nr. 115
58/ 10.03.2023REAMENAJAREA, EXTINDEREA ŞI MANSARDAREA CASEI DE LOCUIT - CORP C1 categoria de importanță D
clasa de importanță IV
Strada General Traian Moşoiu Nr. 18 Ap. 1
57/ 09.03.2023ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ A UTILIZATORILOR DIN CADRUL ANSAMBLULUI DE BLOCURI, STR. LIVEZENI NR. 34-36 cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice și în Avizul Tehnic Municipal
Strada Livezeni Nr. 34-36
56/ 08.03.2023CONSTRUIRE BALCON LA PARTERUL BLOCULUI Categorie de importanţă C Clasa de importanţă IIIStrada Petru Dobra Nr. 25 Ap. 4
55/ 06.03.2023CASĂ DE LOCUIT D+P+1E, ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ
CATEGORIE DE IMPORTANȚĂ:D
CLASA DE IMPORTANȚĂ:IV
Strada Rovine Nr. F.R
53/ 06.03.2023AMPLASARE MIJLOC PUBLICITAR - TOTEM. Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.Strada Barajului Nr. 3
52/ 06.03.2023AMPLASARE MIJLOC PUBLICITAR - TOTEM. Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991. Strada Insulei
50/ 01.03.2023AMPLASARE FIRMĂ PE FAŢADA IMOBILULUI. Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.Strada Călăraşilor Nr. 82 Ap. 1
49/ 28.02.2023SCHIMBARE DESTINAŢIE GARAJ AUTO - CORP C2, ÎN LOCUINŢĂ DE SERVICIU, CU REAMENAJAREA, MODIFICAREA ŞI EXTINDEREA ACESTEIA Categoria de importanţă "D", clasa de importanţă IV.Strada Aiudului Nr. 6
48/ 27.02.2023REAMENAJARE, EXTINDERE ȘI MANSARDARE CASĂ DE LOCUIT Categoria de importanță D, Clasa de importanță IVStrada Someşului Nr. 15
47/ 24.02.2023SCHIMBARE DESTINAŢIE DIN LOCUINŢĂ (APARTAMENT P-03 ŞI P-04 DIN BLOCUL B22) ÎN SERVICII, CU AMENAJĂRI INTERIOARE ŞI CREARE ACCES NOU DINSPRE STRADĂ Categoria de importanță - C, clasa de importanță - IIStrada Ion Heliade Rădulescu Nr. 4
46/ 23.02.2023AMENAJARE PATINOAR ARTIFICIAL ACOPERIT CU INSTALAȚIILE AFERENTE - CONTINUARE ȘI FINALIZARE LUCRARI DE CONSTRUCTII AUTORIZATE PRIN A.C. 433/2008 ȘI A.C. 261/2011 categoria de importanță C, clasa de importanță IIIParc Sportiv Municipal Nr. 4
45/ 23.02.2023REABILITARE DREN ÎN REGIM DE URGENȚĂ ȘI MODERNIZARE CLĂDIRE. Categoria de importanţă C, clasa de importanţă III.
Strada Târgului Nr. 1
43/ 22.02.2023CONSTRUIRE LOCUINŢĂ UNIFAMILIALĂ (P+1E), ÎMPREJMUIRE TEREN ŞI INFRASTRUCTURĂ EDILITARE. categorie de importanţă "D", clasa de importanţă IV.Strada Eden Nr. 49/A
42/ 21.02.2023CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCULUI DE LOCUINȚE, categoria de importanță ”C”Aleea Covasna Nr. 9
41/ 21.02.2023REABILITARE ŞI EXTINDERE CLĂDIRE PENTRU SPAŢII COMUNITARE - BIROURI, SĂLI DE CONFERINȚE ȘI ACTIVITĂȚI CULTURAL-EDUCATIVE
Categoria de importanță C, Clasa de importanță III
Strada Horea Nr. 23
40/ 21.02.2023CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE LA BLOC DE LOCUINŢE, categoria de importanță” C”.Strada Petru Dobra Nr. 18
39/ 17.02.2023CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT ȘI ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ CU AMENAJARE ACCES AUTO Categoria de importanță D, Clasa de importanță IV
cu respectarea condiţiilor impuse în avizul nr. 7030220312670/03.05.2022 emis de către Distribuție Energie Electrică Romania sucursala Mureș
Strada Sf. Ioan Nr. 2
38/ 15.02.2023CONSTRUIRE 5 CLĂDIRI LOCUINŢE COLECTIVE CU P+4E ŞI 6 LOCUINŢE INDIVIDUALE ÎN REGIM CUPLAT, CONSTRUIRE INFRASTRUCTURA EDILITARĂ, ACCESE PIETONALE ŞI AUTO, ORGANIZARE DE ȘANTIER - ETAPA V. Categoria de importanță - C; Clasa de importanţă III; 5 locuințe colective P+4E compuse din câte 27 ap (total - 135 ap) cu 80 garaje și 70 parcaje la sol; 6 locuințe individuale cuplate P+1E cu 6 garaje și 6 parcaje la sol. Potrivit art. 22, lit. f din LEGEA nr. 10/1995 Republicată recepţia la terminarea lucrărilor de construire se efectuează numai împreună cu recepţia la terminarea lucrărilor branşamentelor la utilități și căilor de acces.Strada Prof. Dr. Vasile Săbădeanu Nr. -
37/ 15.02.2023SCHIMBAREA DESTINAŢIEI CASEI DE LOCUIT (AP.1) ŞI GARAJ AUTO ÎN CABINET MEDICAL, CU MODIFICĂRI INTERIOARE ŞI EXTERIOARE ŞI AMPLASARE FIRMĂ PE CLĂDIRE
Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991
Strada Făget Nr. 1 Ap. 1
36/ 14.02.2023REAMENAJARE ȘI MANSARDARE CABANĂ DE ODIHNĂ Categoria de importanţă - D, Clasa de importanță - IV
Strada Plutelor Nr. 2
35/ 14.02.2023CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT ȘI ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ Categoria de importanţă - D, Clasa de importanță - IV
Strada Constandin Hagi Stoian Nr. 91
33/ 09.02.2023REAMENAJARE, EXTINDERE ŞI ETAJARE CASĂ DE LOCUIT ŞI REFACERE ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ. Categoria de importanţă "D", clsa de importanţă "IV".Strada Dâmboviţei Nr. 6
32/ 09.02.2023AMPLASARE FIRME ȘI RECLAME PE SUPORT MIJLOACE DE PUBLICITATE-TOTEM CORP C2.
Firmele/reclamele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.
Strada Gheorghe Doja Nr. 64-68
30/ 03.02.2023EXTINDERE ŞI MANSARDARE CASĂ DE LOCUIT, RECONSTRUIRE ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ, CREARE ACCES AUTO ŞI SISTEMATIZARE VERTICALĂ. Categoria de importanță ”D”, Clasa de importanță ”IV”; Potrivit art. 22, lit. f din LEGEA nr. 10/1995 din 18 ianuarie 1995*** Republicată privind calitatea în construcţii, investitorii au obligaţia de a efectua recepţia la terminarea lucrărilor de construire pentru lucrările prevăzute în autorizaţia de construire, numai împreună cu recepţia la terminarea lucrărilor branşamentelor la infrastructura tehnico-edilitară aferente ansamblurilor de locuinţe individuale şi colective, construcţiilor de utilitate publică şi căilor de acces. Strada Negoiului Nr. 103
29/ 01.02.2023GRĂDINIȚĂ ȘI CREȘĂ ÎN CARTIERUL BELVEDERE categoria de importanță - C , clasa de importanță - IIStrada Berlin Nr. -
27/ 31.01.2023REABILITARE, CONSOLIDARE ȘI MANSARDARE CLĂDIRE - ȘCOALA GIMNAZIALA FRIEDRICH SCHILLER Categoria de importanță C; Clasa de importanţă IIAleea Carpaţi Nr. 23
26/ 30.01.2023ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ LA LOCUL DE CONSUM UNITATE PRODUCȚIE INDUSTRIALĂ ALIMENTARĂ, cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice și în Avizul Tehnic MunicipalStrada Bega Nr. 8
24/ 27.01.2023CONSTRUIRE BALCON LA PARTERUL BLOCULUI Categorie de importanţă: C
Clasa de importanţă: III
Strada Păcii Nr. 8 Ap. 2
23/ 27.01.2023MANSARDARE CASĂ DE LOCUIT Categoria de importanţă - D, Clasa de importanță - IV Strada Széchenyi István Nr. 54/A
21/ 26.01.2023REAMENAJARE PARC ”FURNICA”
Categoria de importanță - D - redusă; Clasa de importanță - III
Strada Parângului
20/ 26.01.2023REABILITARE DRUM ÎN REGIM DE URGENŢĂ (DN13, tronson cuprins între km 165+350 - km 165+415).
Beneficiarul este obligat ca până la finalizarea lucrărilor de construire (în termenul de valabilitate a autorizaţiei de construire) să prezinte documentaţia tehnică, faza DTAC + DTOE întocmită conform prevederilor în vigoare, însoţită de toate acordurile/avizele solicitate prin Certificatul de urbanism nr. 1528 din 28.09.2022 emis de Primăria mun. Tg. Mureș, la predarea amplasamentului fiind invitaţi reprezentanţii operatorilor economici ai rețelelor de utilităţi publice şi ,după caz, proprietarii imobilelor afectate.
Bulevard 1 Decembrie 1918
19/ 26.01.2023ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ - INTRARE ÎN LEGALITATE Categoria de importanță - IV , clasa de importanță - DStrada General Ion Dumitrache Nr. 45
18/ 25.01.2023SCHIMBARE DESTINAŢIE DIN CASĂ DE LOCUIT (CORP C1) ÎN LABORATOR DE COFETĂRIE. Categoria de importanţă "C", clasa de importanţă "III".Strada Căminului Nr. 18
14/ 19.01.2023DESFIINȚARE CASĂ DE LOCUIT EXISTENTĂ ȘI CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT, ÎMPREJMUIRE PE LIMITELE LATERALE (STÂNGA ȘI DREAPTA) REABILITARE GARD LA STRADĂ CU AMENAJARE ACCES AUTO ȘI PIETONAL Categoria de importanță - C; Clasa de importanță - IIIStrada Predeal Nr. 90
13/ 18.01.2023CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT UNIFAMILIALĂ P+1E Categoria de importanţă - D, Clasa de importanță - IV
Potrivit Legii nr. 10/1995, art. 22, litera f), INVESTITORII au următoarea obligație principală referitoare la calitatea construcțiilor: efectuarea recepției la terminarea lucrărilor de construire pentru lucrările prevăzute în autorizația de construire, numai împreună cu recepția la terminarea lucrărilor branșamentelor la infrastructura tehnico-edilitară aferente ansamblurilor de locuințe individuale și colective, construcțiilor de utilitate publică și căilor de acces.
Strada Podeni Nr. 66
11/ 13.01.2023CASĂ DE LOCUIT ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN LA STRADĂ Categoria de importanță ”D”, Clasa de importanță ”IV”; Potrivit art. 22, lit. f din LEGEA nr. 10/1995 din 18 ianuarie 1995*** Republicată privind calitatea în construcţii, investitorii au obligaţia de a efectua recepţia la terminarea lucrărilor de construire pentru lucrările prevăzute în autorizaţia de construire, numai împreună cu recepţia la terminarea lucrărilor branşamentelor la infrastructura tehnico-edilitară aferente ansamblurilor de locuinţe individuale şi colective, construcţiilor de utilitate publică şi căilor de acces. Strada Remetea Nr. 218
9/ 12.01.2023AMPLASARE FIRMĂ LUMINOASĂ PE FAȚADA IMOBILULUI.
Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991
Piata Victoriei Nr. 24 Ap. Sp.4
8/ 09.01.2023CONSTRUIRE GRĂDINIŢĂ ÎN INCINTA COMPLEXULUI MAURER RESIDENCE CU AMENAJĂRI AFERENTE

Categoria de importanță - C , clasa de importanță - III
Strada Băneasa Nr. 2
7/ 09.01.2023AMPLASARE FIRMĂ PE FAȚADA IMOBILULUI Firmele/reclamele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.Strada Mihai Viteazul Nr. 26
6/ 06.01.2023REPARAȚII FAȚADE ÎN MOD UNITAR LA STR. BOLYAI ȘI STR. MARTON ARON, REALIZARE 2 UNITĂȚI LOCATIVE ÎN VOLUMUL PODULUI EXISTENT Categorie de importanță: C
Clasa de importanță: III
Strada Bolyai Nr. 16
5/ 05.01.2023Modificare temă autorizată prin AC nr. 366/2019 - REAMENAJARE CLĂDIRE ADMINISTRATIVĂ ŞI ATELIERE, EXTINDERE, ETAJARE CU LOCUINŢE DE SERVICIU - categoria de importanţă:C organizarea execuţiei lucrărilor Amplasare firmă pe faţada clădirii Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.
Strada Căminului Nr. 35
4/ 05.01.2023SCHIMBAREA CLASEI DE LOCATIE A CONDUCTEI DE TRANSPORT GAZE NATURALE 24 ERNEI-CORUNCA PENTRU ELIBERAREA DE SARCINI A TERENULUI IN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI ANSAMBLU DE LOCUINTE COLECTIVE, cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, Apele Române, Trangaz și municipiul Târgu Mureș
Strada Livezeni
3/ 05.01.2023Amplasare panou afisaj indicator de interes public. Firmele/reclamele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.Piata Victoriei Nr. 33 Ap. Sp
2/ 05.01.2023ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ A ANSAMBLULUI DE BLOCURI DE LOCUINȚE cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice și în Acordul/avizul de amplasament al elaboratorului proiect "PRELUNGIRE CALEA SIGHIȘOAREI"
Calea Sighişoarei Nr. Fn
1/ 04.01.2023Amplasare reclamă. Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991Strada Călăraşilor Nr. 1