Certificate de Urbanism


Nr. / Data C.U.AmplasamentIdentificatScopul utilizarii CU
2132 / 29.12.2022Strada Constandin Hagi Stoian nr. 77 CF/Fişa Cadastrală 133973 TG.MURES
Nr. cad.: 133973
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
NU SE ÎNCADREAZĂ ÎN PREVEDERILE REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT PLANULUI URBANISTIC GENERAL APROBAT
2131 / 29.12.2022Strada Barajului nr. 21 CF 120807
138953
138224
139127
139128
138769 Târgu Mureş
Nr. cad.: 120807
138953
138224
139127
139128
138769
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Elaborare P.U.Z. - Stabilire reglementări pentru construire clădire de prestări servicii și reglementare accese.
2130 / 29.12.2022Strada Păşunii CF 126764 TG.MURES (continuare vezi regim juridic)
Nr. top: vezi regim juridic
Nr. cad.: vezi regim juridic
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU MARIRE CAPACITATE DE DISTRIBUȚIE ȘI MODERNIZARE LEA 110KV TARGU MUREȘ-LIVEZENI-CORUNCA-FÂNTÂNELE, RESPECTIV STAȚIILE DE TRANSFORMARE TÂRGU MUREȘ, LIVEZENI, CORUNCA
2129 / 29.12.2022Strada Braşovului nr. - CF 10492/a Târgu Mureș
Nr. top: 1505/1/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare destinație teren: intravilan, categorie de folosință: curți-construcții, înscriere drept de proprietate în condițiile legii în favoarea Municipiului Târgu Mureș - domeniu public în baza H.C.L. nr. 425/24.11.2022.
2128 / 29.12.2022Strada Furtunei nr. 20 CF/Fişa Cadastrală 140223 TG.MURES
Nr. cad.: 140223
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obținerea autorizației de construire pentru REAMENAJARE ŞI ETAJARE CASĂ DE LOCUIT, ÎMPREJMUIRE CU PORŢI DE ACCES LA STRADĂ ÎN CONDIȚIILE REGIMULUI TEHNIC
2127 / 28.12.2022Strada Dorobanţilor nr. 1-3 CF/Fişa Cadastrală 140087 TG.MURES
Nr. cad.: 140087
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU MODERNIZARE ȘI ETAJARE CENTRU MEDICAL TOPMED, AMENAJĂRI EXTERIOARE - MODIFICARE TEMĂ AUTORIZATĂ PRIN A.C. 173/11.06.2020
2126 / 28.12.2022Strada Progresului nr. - CF 136377 Târgu Mureș
Nr. cad.: 136377
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
dezmembrarea imobilului în 3 loturi: lotul 1 cu S=1950mp; lotul 2 cu S=251mp; lotul 3 cu S=1090mp.
2125 / 28.12.2022Strada Semenic nr. - HCL nr.427/24.11.2022
Nr. top: -
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare destinație teren: intravilan, categorie de folosință: drum, înscriere drept de proprietate în condițiile legii în favoarea Municipiului Târgu Mureș - domeniu public în baza H.C.L. nr. 427/24.11.2022.
2124 / 28.12.2022Strada Mitropolit Andrei Şaguna nr. 37 CF/Fişa Cadastrală 142458 TG.MURES
Nr. cad.: 142458
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizației de construire pentru REAMENAJARE CASĂ DE LOCUIT, SCHIMBARE DESTINAŢIE DIN PRĂVĂLIE ÎN CAMERĂ DE LOCUIT ȘI EXTINDERE TERASĂ NEACOPERITĂ LA CORP C1
2123 / 28.12.2022Strada Băneasa nr. - CF 139111
138434 Târgu Mureș
Nr. cad.: 139111; 138434
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
informare - certificare regimuri: juridic, economic și tehnic.
2122 / 28.12.2022Strada Benefalău nr. 9/A CF 134384 Târgu Mureș
Nr. top: 5534/8
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
informare - certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
2121 / 28.12.2022Strada Secerei nr. 22 ap. I CF/Fişa Cadastrală 137860 TG.MURES
Nr. top: 1491/a/13
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU SCHIMBARE DE DESTINAŢIE ÎN SPAŢIU COMERCIAL, MODIFICĂRI INTERIOARE ŞI EXTERIOARE ŞI AMENAJARE LOCUINȚĂ ÎN VOLUMUL PODULUI, APARTAMENT I
2120 / 28.12.2022Strada Remetea nr. - CF/Fişa Cadastrală 129698
129688 TG.MURES
Nr. cad.: 129698
129688
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
NU SE ÎNCADREAZĂ ÎN PREVEDERILE RLU AFERENT PUG APROBAT; ,Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
POATE FI FOLOSIT PENTRU ELABORARE PUZ - STABILIRE REGLEMENTĂRI PENTRU ÎNFIINȚARE CIMITIR CU DOTĂRI AFERENTE
2119 / 27.12.2022Strada Mihai Viteazul nr. 8 CF/Fişa Cadastrală 141330 TG.MURES
Nr. cad.: 134145
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obţinerea autorizaţiei de construire pentru remenajare, extindere corpuri C1, C2, modificare poartă acces auto, împrejmuire laterală dreapta - intrare în legalitate
2118 / 27.12.2022Strada Livezeni nr. 14 CF/Fişa Cadastrală 125624 TG.MURES
Nr. top: 3462/2/1/6 (continuare: vezi regim juridic)

Nr. cad.: 832
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE IN VEDEREA INSTALĂRII SISTEMELOR DE PANOURI FOTOVOLTAICE PENTRU PRODUCȚIA DE ENERGIE ELECTRICĂ LA STAȚIA DE TRANSFORMARE LIVEZENI
2117 / 27.12.2022Strada Adrian Hidoş nr. - CF 139471 Târgu Mureș
Nr. cad.: 139471
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare destinație teren intravilan.
2116 / 27.12.2022Strada Mestecănişului CF 140203 Târgu Mureș
Nr. cad.: 140203
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare destinație teren intravilan.
2115 / 27.12.2022Strada Predeal nr. 66D CF/Fişa Cadastrală 124755 TG.MURES
Nr. cad.: 124755
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
NU SE ÎNCADREAZĂ ÎN PREVEDERILE RLU AFERENT PUG APROBAT; POATE FI FOLOSIT PENTRU OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE DESFIINŢARE CONSTRUCŢII EXISTENTE ȘI PENTRU ÎNTOCMIRE PUZ – STABILIRE REGLEMENTĂRI PENTRU CONSTRUIRE LOCUINŢE COLECTIVE ŞI SERVICII, AMENAJARE ACCES AUTO ŞI PARCĂRI
2114 / 27.12.2022Strada Insulei nr. 31A CF/Fişa Cadastrală 132549 TG.MURES
Nr. cad.: 132549
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU EXECUTARE LUCRĂRI DE AMENAJARE PARCARE PRIN LUCRARI DE PAVAJ CU PAVELE NORMATE
2113 / 27.12.2022Strada Plt. Adj. David Rusu nr. 39 CF/Fişa Cadastrală 134257 TG.MURES
Nr. cad.: 134257
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU RECONSTRUIRE GARD LA STRADĂ - INTRARE ÎN LEGALITATE
2112 / 27.12.2022Strada Budiului nr. - CF 139328 Târgu Mureș
Nr. cad.: 139328
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare destinație teren intravilan.
2111 / 27.12.2022Strada Livezeni nr. 34-36 CF/Fişa Cadastrală 143230
141710 TG.MURES
Nr. cad.: 143230
141710
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU EXTINDERE CONDUCTĂ ȘI 2 BRANȘAMENTE GAZE NATURALE LA BLOC K ȘI BLOC L
2110 / 27.12.2022Strada Mestecănişului CF 140204 Târgu Mureș
Nr. cad.: 140204
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare destinație teren intravilan.
2109 / 23.12.2022Calea Sighişoarei nr. - CF 132072 Târgu Mureș
Nr. top: 4592/1/6/4/2
Nr. cad.: 2070
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
informare - certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
2108 / 23.12.2022Strada Barajului nr. - CF 3374/a Târgu Mureș
Nr. top: 4859/b/3/1/6/1/1/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare destinație teren: intravilan, categorie de folosință: drum, înscriere drept de proprietate în condițiile legii în favoarea Municipiului Târgu Mureș - domeniu public în baza HGR nr.964/2002, Anexa nr.2 nr. crt. 21 pentru suprafața de 6860mp și în favoarea Municipiului Târgu Mureș - domeniu public în baza HCL nr. 20/29.01.2015, nr.crt. 16 pentru suprafața de 16458mp.
2107 / 23.12.2022Strada Valea Rece nr. - CF 123338 Târgu Mureș
Nr. top: 3777/2/1/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare destinație teren: intravilan, categorie de folosință: drum, înscriere drept de proprietate în condițiile legii în favoarea Municipiului Târgu Mureș - domeniu public în baza HCL nr. 239/24.09.2015, nr.crt. 63 pentru suprafața de 1379mp și în favoarea Municipiului Târgu Mureș - domeniu public în baza HG nr. 964/2002, nr.crt. 192 pentru suprafața de 3224mp.
2106 / 23.12.2022Strada Petru Dobra nr. - CF 1000/II Târgu Mureș
Nr. top: 4646/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare destinație teren: intravilan, categorie de folosință: curți-construcții, înscriere drept de proprietate în condițiile legii în favoarea Municipiului Târgu Mureș - domeniu public în baza H.C.L. nr. 436/24.11.2022.
2105 / 23.12.2022Strada Liviu Rebreanu nr. - CF 35863 Târgu Mureș
Nr. top: 4700/1/1/1/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare destinație teren: intravilan, categorie de folosință: curți-construcții, înscriere drept de proprietate în condițiile legii în favoarea Municipiului Târgu Mureș - domeniu public în baza H.C.L. nr. 436/24.11.2022.
2104 / 23.12.2022Strada Moldovei nr. - CF 149 Târgu Mureș
Nr. top: 3755/28
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare destinație teren: intravilan, categorie de folosință: curți-construcții, înscriere drept de proprietate în condițiile legii în favoarea Municipiului Târgu Mureș - domeniu public în baza H.C.L. nr. 436/24.11.2022.
2103 / 23.12.2022Strada Cutezanţei nr. - CF 2375/XXX Târgu Mureș
Nr. top: 3511/340
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare destinație teren: intravilan, categorie de folosință: curți-construcții, înscriere drept de proprietate în condițiile legii în favoarea Municipiului Târgu Mureș - domeniu public în baza H.C.L. nr. 436/24.11.2022.
2102 / 23.12.2022Bulevard Pandurilor CF/Fişa Cadastrală 705 Târgu Mureș
Nr. top: 3820/38/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare intravilan, categorie de folosință teren: curți construcții-parc, certificare nomenclatură stradală: bulevardul Pandurilor, înscriere drept de proprietate în condițiile legii în favoarea Municipiului Târgu Mureș - domeniu public în baza H.C.L. nr. 436/24.11.2022, anexa nr. 1, poz. 68.
2101 / 22.12.2022Strada Muncii CF/Fişa Cadastrală 2375/A
Nr. top: 3511/61
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare intravilan, categorie de folosință teren: curți construcții-parc, certificare nomenclatură stradală: str. Muncii, înscriere drept de proprietate în condițiile legii în favoarea Municipiului Târgu Mureș - domeniu public în baza H.C.L. nr. 436/24.11.2022, anexa nr. 1, poz. 60.
2100 / 22.12.2022Strada Petru Dobra CF/Fişa Cadastrală 1000/II Târgu Mureș
Nr. top: 4646/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare intravilan, categorie de folosință teren: curți construcții-parc, certificare nomenclatură stradală: str. Petru Dobra, înscriere drept de proprietate în condițiile legii în favoarea Municipiului Târgu Mureș - domeniu public în baza H.C.L. nr. 436/24.11.2022, anexa nr. 1, poz. 73.
2098 / 22.12.2022Piata Dr. Bernády György CF/Fişa Cadastrală 3/a Târgu Mureș
Nr. top: 2207/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare intravilan, categorie de folosință teren: curți construcții-parc, certificare nomenclatură stradală: Piața Dr. Bernády György, înscriere drept de proprietate în condițiile legii în favoarea Municipiului Târgu Mureș - domeniu public în baza H.C.L. nr. 436/24.11.2022, anexa nr. 1, poz. 85.
2097 / 22.12.2022Bulevard Pandurilor CF/Fişa Cadastrală 705 Târgu Mureș
Nr. top: 3735/73/21/1/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare intravilan, categorie de folosință teren: curți construcții-parc, certificare nomenclatură stradală: bulevardul Pandurilor, înscriere drept de proprietate în condițiile legii în favoarea Municipiului Târgu Mureș - domeniu public în baza H.C.L. nr. 436/24.11.2022, anexa nr. 1, poz. 67.
2096 / 22.12.2022Bulevard Pandurilor CF/Fişa Cadastrală 705 Târgu Mureș
Nr. top: 3820/1/1/1/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare intravilan, categorie de folosință teren: curți construcții-parc, certificare nomenclatură stradală: bulevardul Pandurilor, înscriere drept de proprietate în condițiile legii în favoarea Municipiului Târgu Mureș - domeniu public în baza H.C.L. nr. 436/24.11.2022, anexa nr. 1, poz. 69.
2095 / 22.12.2022Strada Banat CF/Fişa Cadastrală 705 Târgu Mureș
Nr. top: 3735/73/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare intravilan, categorie de folosință teren: curți construcții-parc, certificare nomenclatură stradală: str. Banat, înscriere drept de proprietate în condițiile legii în favoarea Municipiului Târgu Mureș - domeniu public în baza H.C.L. nr. 436/24.11.2022, anexa nr. 1, poz.70.
2094 / 22.12.2022Bulevard Pandurilor CF/Fişa Cadastrală 705 Târgu Mureș
Nr. top: 3735/73/21/1/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare intravilan, categorie de folosință teren: curți construcții-parc, certificare nomenclatură stradală: bulevardul Pandurilor, înscriere drept de proprietate în condițiile legii în favoarea Municipiului Târgu Mureș - domeniu public în baza H.C.L. nr. 436/24.11.2022, anexa nr. 1, poz. 72.
2093 / 22.12.2022Strada Livezeni nr. - CF/Fişa Cadastrală 139935 TG.MURES
Nr. cad.: 139935
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
NU SE ÎNCADREAZĂ ÎN PREVEDERILE ART. 11^1, LITERA D DIN LEGEA 50/1991 REPUBLICATĂ
2092 / 22.12.2022Strada Kós Károly nr. 1/B CF/Fişa Cadastrală 128554 TG.MURES
Nr. cad.: 128554
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU INTRARE IN LEGALITATE - MANSARDARE ÎN VOLUMUL PODULUI EXISTENT CORP C1 - PAVILION ADMINISTRATIV
2091 / 22.12.2022Strada Cibinului nr. 13 CF/Fişa Cadastrală 129064 Târgu Mures
Nr. top: 2573/5
2567/1/2
2568/1/3
2568/1/2/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare intravilan, rectificare suprafață teren de la 426 mp la 441 mp, evidențiere construcții C1 și C3, actualizare descriere construcție C2.
2090 / 22.12.2022Strada Cutezanţei nr. - CF 2375/A Târgu Mureș
Nr. top: 3511/240
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare destinație teren: intravilan, categorie de folosință: curți-construcții, înscriere drept de proprietate în condițiile legii în favoarea Municipiului Târgu Mureș - domeniu public în baza H.C.L. nr. 436/24.11.2022.
2089 / 22.12.2022Piata Republicii nr. 47A CF/Fişa Cadastrală 143716 Târgu Mureș
Nr. cad.: 143716
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare descriere construcție C1, apartamentare construcție C1, certificare nomenclatură stradală și număr administrativ: Piața Republicii, nr. 47A (fost nr. 47).
2088 / 22.12.2022Strada Cutezanţei nr. - CF 2375/XXX Târgu Mureș
Nr. top: 3511/340
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare destinație teren: intravilan, categorie de folosință: curți-construcții, înscriere drept de proprietate în condițiile legii în favoarea Municipiului Târgu Mureș - domeniu public în baza H.C.L. nr. 436/24.11.2022.
2087 / 22.12.2022Calea Sighişoarei nr. - CF/Fişa Cadastrală 143482 TG.MURES
Nr. cad.: 143482
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obținerea autorizației de " CONSTRUIRE CLĂDIRE DE PARCARE SUPRATERANĂ, DESCHISĂ".
2086 / 22.12.2022Strada Pârâului nr. 6 ap. 2 CF/Fişa Cadastrală 127349
127349-C1-U2 TG.MURES
Nr. cad.: 127349
127349-C1-U2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU RECOMPARTIMENTARE APARTAMENT NR. II
2085 / 22.12.2022Strada Cutezanţei nr. - CF 125417 Târgu Mureș
Nr. top: 3511/406/1/1/3
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare destinație teren: intravilan, categorie de folosință: curți-construcții, înscriere drept de proprietate în condițiile legii în favoarea Municipiului Târgu Mureș - domeniu public în baza H.C.L. nr. 436/24.11.2022.
2084 / 22.12.2022Strada Cutezanţei nr. - CF 2375/XXX Târgu Mureș
Nr. top: 3511/340
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare destinație teren: intravilan, categorie de folosință: curți-construcții, înscriere drept de proprietate în condițiile legii în favoarea Municipiului Târgu Mureș - domeniu public în baza H.C.L. nr. 436/24.11.2022.
2083 / 22.12.2022Strada Păşunii nr. 3 CF/Fişa Cadastrală 126764 TG.MURES
Nr. cad.: 126764
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE IN VEDEREA INSTALĂRII SISTEMELOR DE PANOURI FOTOVOLTAICE PENTRU PRODUCȚIA DE ENERGIE ELECTRICĂ
2082 / 22.12.2022Strada Albinei nr. 2 CF/Fişa Cadastrală 125634 TG.MURES
Nr. cad.: 125634
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE IN VEDEREA INSTALĂRII SISTEMELOR DE PANOURI FOTOVOLTAICE PENTRU PRODUCȚIA DE ENERGIE ELECTRICĂ
2081 / 22.12.2022Strada Cutezanţei nr. - CF 2375/A Târgu Mureș
Nr. top: 3511/240
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare destinație teren: intravilan, categorie de folosință: curți-construcții, înscriere drept de proprietate în condițiile legii în favoarea Municipiului Târgu Mureș - domeniu public în baza H.C.L. nr. 436/24.11.2022.
2080 / 22.12.2022Strada Dimitrie Cantemir nr. - CF/Fişa Cadastrală 142653 TG. MURES
Nr. cad.: 142653
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE 2 CASE UNIFAMILIALE, AMENAJARE TEREN CU 2 PISCINE ŞI ACCESE AUTO ŞI PIETONALE, ÎMPREJMUIRE ȘI BRANȘAMENTE UTILITĂŢI ÎN CONDIȚIILE REGIMULUI TEHNIC
2079 / 22.12.2022Strada Tudor Vladimirescu nr. 31 CF/Fişa Cadastrală 122057 Târgu Mureș
Nr. cad.: 122057
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Reapartamentarea construcției C1 prin scoaterea de la părți comune a podului și înființarea unei unități individuale noi pentru pod.
2078 / 22.12.2022Strada Ceahlău nr. - CF 1000/II Târgu Mureș
Nr. top: 4646/295/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare destinație teren: intravilan, categorie de folosință: curți-construcții, înscriere drept de proprietate în condițiile legii în favoarea Municipiului Târgu Mureș - domeniu public în baza H.C.L. nr. 436/24.11.2022.
2077 / 22.12.2022Aleea Carpaţi nr. - CF 4776 Târgu Mureș
Nr. top: 4985/2/1
4985/1/2
4988
4988/a
4991/1/1/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare destinație teren: intravilan, categorie de folosință: curți-construcții, înscriere drept de proprietate în condițiile legii în favoarea Municipiului Târgu Mureș - domeniu public în baza H.C.L. nr. 436/24.11.2022.
2076 / 22.12.2022Strada Dâmbul Pietros nr. - CF 1000/II Târgu Mureș
Nr. top: 4646/294/1/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare destinație teren: intravilan, categorie de folosință: curți-construcții, înscriere drept de proprietate în condițiile legii în favoarea Municipiului Târgu Mureș - domeniu public în baza H.C.L. nr. 436/24.11.2022.
2075 / 21.12.2022Strada Mihai Viteazul nr. 24 CF/Fişa Cadastrală 140709 Târgu Mureș
Nr. top: 1821/2/1
1822/3
1825/6/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare intravilan, rectificare suprafață teren de la 1.259mp la 1.153mp actualizare categorii de folosință teren: 1Cc=600mp, 2A=553mp, certificare suprafață construcție C1: suprafața construită la sol=250mp și suprafața construită desfășurată=320mp.
2074 / 21.12.2022Strada Pomilor nr. 2 CF/Fişa Cadastrală 132838 Târgu Mureș
Nr. cad.: 132838
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare descriere construcție C1.
2073 / 21.12.2022Strada Szotyori József CF/Fişa Cadastrală 124842 Târgu Mureș
Nr. top: 5256/1/1
5256/2/1
5259/2/1
5258/1
5260/2/2/1/1
Nr. cad.: 1550/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare intravilan, actualizare categorie de folosință teren - curți construcții.
2072 / 20.12.2022Strada Szotyori József CF/Fişa Cadastrală 129704 Târgu Mureș
Nr. top: 5256/1/2
5256/2/2
5259/2/2
5258/2
5260/2/2/1/1/2
Nr. cad.: 1550/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare intravilan, actualizare categorie de folosință teren - curți construcții.
2071 / 20.12.2022Strada Remetea nr. - CF 136455 Târgu Mureș
Nr. cad.: 136455
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
informare - certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
2070 / 20.12.2022Strada Remetea nr. 97A CF 137419 Târgu Mureș
Nr. cad.: 137419
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
evidențiere construcții: C1-casă de locuit, C2-garaj auto, certificare nomenclatură stradală şi număr poştal: str. Remetea nr.97A (fosta adresă: str. Remetea nr.95/B).
2069 / 20.12.2022Aleea Haţeg nr. - CF 705 Târgu Mureș
Nr. top: 3735/73/44/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare destinație teren: intravilan, categorie de folosință: curți-construcții, înscriere drept de proprietate în condițiile legii în favoarea Municipiului Târgu Mureș - domeniu public în baza H.C.L. nr. 436/24.11.2022.
2068 / 20.12.2022Strada Cutezanţei nr. - CF 125417 Târgu Mureș
Nr. top: 3511/406/1/1/3
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare destinație teren: intravilan, categorie de folosință: curți-construcții, înscriere drept de proprietate în condițiile legii în favoarea Municipiului Târgu Mureș - domeniu public în baza H.C.L. nr. 436/24.11.2022.
2067 / 20.12.2022Strada Lăcrămioarei nr. 3 ap. 3 CF/Fişa Cadastrală 128809 TG.MURES
Nr. cad.: 128809
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obţinerea autorizaţiei de construire pentru zugrăvire faţadă imobil în mod unitar,Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Nu poate fi folosit pentru intrare în legalitate corp C1-U3 şi împrejmuire la stadă cu poartă de acces pietonal întrucât nu respectă Regulamentul local de urbanism şi Legea locuinţei nr. 114/1996
2065 / 20.12.2022Strada Budai Nagy Antal CF/Fişa Cadastrală 3A Târgu Mureș
Nr. top: 1481/1/1/3
1481/5
1481/9
3825/a/11
3825/3
3815/3/1
1056/1/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Înscriere drept de proprietate provizoriu în cartea funciară asupra suprafeței de teren de 149 mp în favoarea Municipiului Târgu Mureș în baza HCL nr. 239/24.09.2015, poz. 13, certificare intravilan, drum, certificare nomenclatură stradală - str. Budai Nagy Antal.
2064 / 20.12.2022Bulevard Pandurilor nr. - CF 705 Târgu Mureș
Nr. top: 3735/73/20
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare destinație teren: intravilan, categorie de folosință: curți-construcții, înscriere drept de proprietate în condițiile legii în favoarea Municipiului Târgu Mureș - domeniu public în baza H.C.L. nr. 436/24.11.2022.
2063 / 20.12.2022Strada Insulei nr. 31A CF/Fişa Cadastrală 132549 TG.MURES
Nr. cad.: 132549
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU RENOVAREA ENERGETICĂ A CLĂDIRII SEDIULUI AGENȚIEI DE PLĂȚI ȘI INTERVENȚIE PENTRU AGRICULTURĂ CENTRUL JUDEȚEAN MUREȘ
2062 / 20.12.2022Strada Livezeni nr. - CF 125417 Târgu Mureș
Nr. top: 3511/406/1/1/3
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare destinație teren: intravilan, categorie de folosință: curți-construcții, înscriere drept de proprietate în condițiile legii în favoarea Municipiului Târgu Mureș - domeniu public în baza H.C.L. nr. 436/24.11.2022.
2061 / 20.12.2022Strada Livezeni nr. - CF 125417 Târgu Mureș
Nr. top: 3511/406/1/1/3
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare destinație teren: intravilan, categorie de folosință: curți-construcții, înscriere drept de proprietate în condițiile legii în favoarea Municipiului Târgu Mureș - domeniu public în baza H.C.L. nr. 436/24.11.2022.
2060 / 20.12.2022Strada Livezeni nr. - CF 2375/XXX Târgu Mureș
Nr. top: 3511/387
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare destinație teren: intravilan, categorie de folosință: curți-construcții, înscriere drept de proprietate în condițiile legii în favoarea Municipiului Târgu Mureș - domeniu public în baza H.C.L. nr. 436/24.11.2022.
2059 / 20.12.2022Strada Rodniciei nr. - CF 2375/XXX Târgu Mureș
Nr. top: 3511/163
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare destinație teren: intravilan, categorie de folosință: curți-construcții, înscriere drept de proprietate în condițiile legii în favoarea Municipiului Târgu Mureș - domeniu public în baza H.C.L. nr. 436/24.11.2022.
2058 / 19.12.2022Strada Lavandei nr. 2 CF/Fişa Cadastrală 122944
136777
135570
135796
135598 TG.MURES
Nr. cad.: 122944
136777
135570
135796
135598
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ LOC DE CONSUM RESTAURANT
2057 / 19.12.2022Strada Bujorului nr. 2 CF/Fişa Cadastrală 125996 Târgu Mureș
Nr. top: 1996/2/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare categorie de folosință teren - curți construcții, rectificare suprafață teren de la 241mp la 235mp, atribuire coduri construcții C1 - casă de locuit, C2 - garaj, actualizare descriere construcții C1 și C2.
2056 / 19.12.2022Pasaj Pădurii nr. - CF/Fişa Cadastrală 143652 și 143671 TG-MURES
Nr. cad.: 143652 și 143671
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRURIE CASĂ DE LOCUIT, GARAJ, ÎMPREJMUIRE TEREN ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI
2055 / 19.12.2022Strada Preot Ştefan Rusu nr. 4 CF/Fişa Cadastrală 143008
143009 TG.MURES
Nr. cad.: 143008
143009
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU EXTINDERE CONDUCTĂ ȘI BRANSAMENT GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ
2054 / 19.12.2022Strada Ştefan cel Mare nr. 24 plan de situație Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU LUCRĂRI DE CREŞTERE A PERFORMANŢEI ENERGETICE A BLOCULUI DE LOCUINŢE
2053 / 19.12.2022Strada Gurghiului nr. - CF 132611 Târgu Mureș
Nr. cad.: 132611
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
2052 / 19.12.2022Strada Viile Dealul Budiului nr. 1G CF/Fişa Cadastrală 130339 Târgu Mureș
Nr. top: 432/2/2/2
4323/2/2
4324/2
4325/2
4326/1/2
Nr. cad.: 2256/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare intravilan, actualizare categorii de folosință teren: 1Cc=1000mp, 2A=3105mp, evidențiere construcție C1, certificare nomenclatură stradală și număr administrativ: str. Viile Dealul Budiului, nr. 1G.
2051 / 19.12.2022Strada Aurel Filimon nr. 8 CF/Fişa Cadastrală 121379
121379-C1-U2
121379-C1-U6 Târgu Mureș
Nr. cad.: 121379
121379-C1-U2
121379-C1-U6
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizarea descrierii unității individuale înscrisă în CF nr. 121379-C1-U2 Târgu Mureș, radierea unității individuale înscrisă în CF nr. 121379-C1-U6 Târgu Mureș.
2050 / 19.12.2022Strada Ion Heliade Rădulescu nr. 4 CF/Fişa Cadastrală 143723 Tg. Mureș
Nr. cad.: 143723
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU SCHIMBARE DE DESTINAȚIE DIN LOCUINTA ÎN SERVICII – AGENȚIE DE TURISM ȘI ZONĂ CAFENEA CU AMENAJĂRI INTERIOARE ȘI CREARE DE ACCES NOU DINSPRE STRADĂ
2049 / 19.12.2022Strada General Ion Dumitrache nr. 35 CF/Fişa Cadastrală 143407 TG.MURES
Nr. cad.: 143407
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU REAMENAJARE INTERIOARA-EXTERIOARA CU EXTINDERE SI MANSARDARE A CORPULUI EXISTENT C1 - LOCUINȚĂ, REFACERE IMPREJMUIRE LA STRADA CU AMENAJARE ACCESE AUTO SI PIETONAL
2048 / 16.12.2022Strada Barajului nr. 3 CF/Fişa Cadastrală 132637 Târgu Mureș
Nr. cad.: 132637
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Radierea construcțiilor C5, C6, C7, C8, C9, evidențierea construcției C11.
2047 / 16.12.2022Strada Trébely nr. f.nr. CF/Fişa Cadastrală 141312 TG.MURES
Nr. cad.: 141312
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
NU SE ÎNCADREAZĂ ÎN PREVEDERILE DOCUMENTAȚIEI DE URBANISM APROBATĂ ÎN ZONĂ
2046 / 16.12.2022Calea Sighişoarei CF/Fişa Cadastrală 136639 TG.MURES
Nr. cad.: 136639
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU DEMONTARE (DESFIINȚARE) CONDUCTĂ DE GAZ 20" ERNEI - CIC TÂRGU MUREȘ PT. ELIBERAREA DE SARCINI A TERENULUI ÎN VEDEREA CONSTRUCȚIEI UNEI SPALATORII AUTO SELF SERVICE
2045 / 16.12.2022Piata Dr. Bernády György nr. 2 CF/Fişa Cadastrală 122113 Târgu Mureș
Nr. cad.: 122113
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare descriere construcție C1.
2044 / 16.12.2022Strada Predeal nr. 43 CF 2466 Târgu Mureș
Nr. top: 3828/1/2
3830/1/2
3829/a/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare destinație intravilan, categorie de folosință curți-construcții, adresă imobil: str. Predeal nr.43, radiere construcții: A+1=casă din cărămidă cu 3 apartamente, A+2=casă din cărămidă cu 3 apartamente, A+3=casă din cărămidă cu 2 apartamente.
2043 / 16.12.2022Strada Voinicenilor nr. 94 ap. 3-4 CF/Fişa Cadastrală 122554
122554-C1-U21 TG.MURES
Nr. cad.: 122554
122554-C1-U-21
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU MODIFICĂRI INTERIOARE CU SCHIMBAREA DESTINAŢIEI DIN SPAŢIU COMERCIAL ÎN FARMACIE (ÎN EXTINDEREA FARMACIEI EXISTENTE)
2042 / 16.12.2022Strada Parângului nr. - CF 1000/I Târgu Mureș
Nr. top: 3848/1/1/1
3848/72/1/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare destinație teren: intravilan, categorie de folosință: curți-construcții, înscriere drept de proprietate în condițiile legii în favoarea Municipiului Târgu Mureș - domeniu public în baza H.C.L. nr. 436/24.11.2022.
2041 / 16.12.2022Aleea Carpaţi nr. - CF 3374 Târgu Mureș
Nr. top: 5782/1
5784/1/1/8/1/12/1/4
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare destinație teren: intravilan, categorie de folosință: curți-construcții, înscriere drept de proprietate în condițiile legii în favoarea Municipiului Târgu Mureș - domeniu public în baza H.C.L. nr. 436/24.11.2022.
2040 / 16.12.2022Strada Sârguinţei nr. - CF 705 Târgu Mureș
Nr. top: 3707/1/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare destinație teren: intravilan, categorie de folosință: curți-construcții, înscriere drept de proprietate în condițiile legii în favoarea Municipiului Târgu Mureș - domeniu public în baza H.C.L. nr. 436/24.11.2022.
2039 / 16.12.2022Strada Mihai Viteazul nr. 27/A CF/Fişa Cadastrală 123362
123362-C1-U1
123362-C1-U2 TG.MURES
Nr. cad.: 123362
123362-C1-U1
123362-C1-U2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Sistare condominiu, actualizare descriere construcție C1.
2038 / 16.12.2022Strada Iuliu Maniu nr. - CF 3/A Târgu Mureș
Nr. top: 777/2
779/5
780/1
781/1
782/1/1/4
continuare la regimul juridic
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare destinație teren intravilan, categorie de folosință drum, adresă imobil: str. Iuliu Maniu, înscrierea în condițiile legii a dreptului de proprietate în favoarea Municipiului Târgu Mureș - domeniu public în baza H.G.R. 964/2022, poziția nr.305 și 306 și conform H.C.L. nr. 20/29.01.2015.
2037 / 15.12.2022Strada Înfrăţirii Contract de Concesiune 162/14.12.2016Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obținerea autorizației de construire pentru " IZOLARE TERMICA CHIOSC "
2036 / 15.12.2022Strada Remetea nr. 22 CF/Fişa Cadastrală 140077 TG.MURES
Nr. cad.: 140077
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE GARAJ CU MAGAZIE
2035 / 15.12.2022Strada Gheorghe Doja nr. 23 CF/Fişa Cadastrală 126162 TG.MURES
Nr. cad.: 126162
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obținerea autorizaţiei de CONSTRUIRE LOCUINŢĂ SEMICOLECTIVĂ DE MICI DIMENSIUNI ŞI AMENAJĂRI EXTERIOARE.
2034 / 15.12.2022Strada Sârguinţei nr. - CF 705 Târgu Mureș
Nr. top: 3707/1/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare destinație teren: intravilan, categorie de folosință: curți-construcții, înscriere drept de proprietate în condițiile legii în favoarea Municipiului Târgu Mureș - domeniu public în baza H.C.L. nr. 436/24.11.2022.
2033 / 15.12.2022Strada Muncii nr. - CF 2375/a Târgu Mureș
Nr. top: 3511/61
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare destinație teren: intravilan, categorie de folosință: curți-construcții, înscriere drept de proprietate în condițiile legii în favoarea Municipiului Târgu Mureș - domeniu public în baza H.C.L. nr. 436/24.11.2022.
2032 / 15.12.2022Strada Posada nr. - CF/Fişa Cadastrală 130861 TG.MURES
Nr. cad.: 130861
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
NU SE ÎNCADREAZĂ ÎN PREVEDERILE DOCUMENTAȚIEI DE URBANISM APROBATÂ ÎN ZONĂ
2031 / 15.12.2022Strada Parângului nr. - CF 1000/I Târgu Mureș
Nr. top: 3848/1/1/1
3748/72/1/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare destinație teren: intravilan, categorie de folosință: curți-construcții, înscriere drept de proprietate în condițiile legii în favoarea Municipiului Târgu Mureș - domeniu public în baza H.C.L. nr. 436/24.11.2022.
2030 / 15.12.2022Strada Parângului nr. - CF 1000/I Târgu Mureș
Nr. top: 3848/1/1/1
3748/72/1/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare destinație teren: intravilan, categorie de folosință: curți-construcții, înscriere drept de proprietate în condițiile legii în favoarea Municipiului Târgu Mureș - domeniu public în baza H.C.L. nr. 436/24.11.2022.
2029 / 15.12.2022Calea Sighişoarei nr. 74 CF/Fişa Cadastrală 136058 Târgu Mureș
Nr. cad.: 136058
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare descriere construcție C1.
2028 / 15.12.2022Strada Budiului nr. - CF 131667 Târgu Mureș
Nr. cad.: 2496
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare destinație teren intravilan.
2027 / 15.12.2022Calea Sighişoarei nr. - CF 127864 Târgu Mureș
Nr. cad.: 127864
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare destinație teren intravilan.
2026 / 15.12.2022Strada Budiului nr. - CF 143294 Târgu Mureș
Nr. cad.: 143294
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare destinație teren - intravilan.
2025 / 14.12.2022Strada General Ion Dumitrache nr. 32A, 34 CF/Fişa Cadastrală 143764
143773 Târgu Mureș
Nr. cad.: 143764
143773
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Alipirea imobilelor înscrise în CF nr. 143764 Târgu Mureș și CF nr. 143773 Târgu Mureș.
2024 / 14.12.2022Strada Moldovei nr. 11C CF 27021 Târgu Mureș
Nr. top: 3732/1/1/1
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
evidențiere construcție , certificare destinație teren intravilan, categorie de folosință curți-construcții, adresă imobil.
2023 / 14.12.2022Piata Republicii nr. 31 CF/Fişa Cadastrală 141432 TG.MURES
Nr. cad.: 141432
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU REAMENAJARE ȘI MODIFICARE PRIN MANSARDARE, EXTINDERE ȘI SCHIMBARE DE DESTINAȚIE DIN SPAȚII ATELIERE ȘI ȘOPRON CORP C1, C2, C3, C5 ÎN LOCUINȚE COLECTIVE ȘI REAMENAJARE ȘI MODIFICARE PRIN EXTINDERE, ETAJARE ȘI MANSARDARE CORP C4 LOCUINȚE COLECTIVE, BIROURI ȘI SPAȚIU COMERCIAL
2022 / 14.12.2022Strada Podeni nr. - CF 134685 Târgu Mureș
Nr. cad.: 134685
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
dezmembrare imobil în 2 loturi neconstruibile astfel: lotul 1 cu S=357mp și lotul 2 cu S=1083mp.
2021 / 14.12.2022Strada Dorobanţilor nr. 23 CF/Fişa Cadastrală 125547 TG.MURES
Nr. top: 4701/2/3
4702/2/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU REAMENAJARE, ETAJARE SI EXTINDERE CONSTRUCȚIE EXISTENTĂ, REFACERE IMPREJMUIRE LA STRADA CU ACCES AUTO ŞI PIETONAL ÎN CONDIŢIILE REGULAMENTULUI DE URBANISM APROBAT.
2020 / 14.12.2022Strada Ion Heliade Rădulescu nr. 26 ap. 105 CF/Fişa Cadastrală 142453-C1-U118 Târgu Mureș
Nr. cad.: 142453-C1-U118
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizarea descrierii unității individuale înscrisă în CF nr. 142453-C1-U118 Târgu Mureș.
2019 / 14.12.2022Strada Budiului nr. 101A CF/Fişa Cadastrală 127421 Târgu Mureș
Nr. top: 4583/2/1
4583/3/2
4584/1/1/2/1
Nr. cad.: 1059/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Radiere construcții C3, C4, C5 și C7.
2018 / 14.12.2022Strada Budiului nr. 101 CF/Fişa Cadastrală 131948 Târgu Mureș
Nr. top: 4582/1/1/2
Nr. cad.: 805/1/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare intravilan, radiere construcție C1.
2017 / 14.12.2022Bulevard 1 Decembrie 1918 nr. 157 CF 123155 Târgu Mureș
Nr. cad.: 123155
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare regimuri juridic, economic și tehnic pentru vânzare imobil.
2016 / 14.12.2022Strada Budiului nr. 101A CF/Fişa Cadastrală 127417 Târgu Mureș
Nr. top: 4584/1/1/2/2
4584/1/2/2
4584/2/2/1
Nr. cad.: 1059/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare intravilan, radiere construcție C10.
2015 / 13.12.2022Strada Alexandru Papiu Ilarian nr. 37 CF/Fişa Cadastrală 134661 TG.MURES
Nr. cad.: 134661
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE DESFIINŢARE CORP C5 - GARAJE
2014 / 13.12.2022Strada Remetea nr. 202/16 CF/Fişa Cadastrală 133940
133948 TG. MURES
Nr. cad.: 133940
133948
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT, ÎMPREJMUIRE TEREN ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI;,Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
NOMENCLATURĂ STRADALĂ ŞI NUMĂR POŞTAL - "STRADA REMETEA NR. 202/16"
2013 / 13.12.2022Piata Republicii CF 3/A Târgu Mureș
Nr. top: 2308/1/3
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare destinație teren: intravilan, categorie de folosință: curți-construcții, înscriere drept de proprietate în condițiile legii în favoarea Municipiului Târgu Mureș - domeniu public în baza H.C.L. nr. 436/24.11.2022.
2012 / 13.12.2022Strada Aluniş nr. 2 CF/Fişa Cadastrală 124165 Târgu Mureș
Nr. cad.: 124165
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Radiere construcție C1, evidențiere construcție C2.
2011 / 13.12.2022Bulevard 1848 nr. 18 CF/Fişa Cadastrală 135465 TG.MURES
Nr. cad.: 135465
135465-C2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru amplasarea reclamă pe faţada imobilului
2010 / 13.12.2022Strada Parângului nr. - CF 1000/I Târgu Mureș
Nr. top: 3848/1/1/1
3848/72/1/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare destinație teren: intravilan, categorie de folosință: curți-construcții, înscriere drept de proprietate în condițiile legii în favoarea Municipiului Târgu Mureș - domeniu public în baza H.C.L. nr. 436/24.11.2022.
2009 / 13.12.2022Strada Dorobanţilor nr. 30 CF/Fişa Cadastrală 127896 Târgu Mureș
Nr. top: 4713/2/2/2/2/1
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
actualizare descriere construcție C1, POATE FI utilizat în scopul declarat pentru actualizare categorie de folosință teren - curți construcții.
2008 / 12.12.2022Strada Voinicenilor nr. 39 CF/Fişa Cadastrală 131860 TG.MURES
Nr. cad.: 131860
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIE DE CONSTRUIRE PENTRU EXTINDERE CASĂ DE LOCUIT UNIFAMILIALĂ
2007 / 12.12.2022Strada Oltului nr. 6 CF/Fişa Cadastrală 135574 Târgu Mureș
Nr. top: 4717/24
4718/11
Nr. cad.: 1449
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare categorie de folosință teren - curți construcții, atribuire coduri construcții: C1 - casă de locuit (fost apartament III), C2 - casă de locuit (fost apartament I), C3 - casă de locuit (fost apartamant II), actualizare descriere construcție C2.
2006 / 12.12.2022Strada Posada nr. f.nr. CF 893 Târgu Mureș
Nr. top: 3316/1
3317/1 - continuare la regimul juridic
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare categorie de folosință arabil, destinație teren: intravilan și adresă imobil: str. Posada f.nr.
2005 / 12.12.2022Strada Ion Vlasiu nr. - CF/Fişa Cadastrală 143691 TG.MURES
Nr. cad.: 143691
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
NU SE ÎNCADREAZĂ ÎN PREVEDERILE DOCUMENTAȚIEI DE URBANISM APROBATĂ ÎN ZONĂ
2004 / 12.12.2022Strada Liviu Rebreanu nr. 1 ap. 9 CF 134736-C1-U10 Târgu Mureș
Nr. cad.: 134736-C1-U10
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
schimbare destinație din pod în locuință în baza A.C. nr. 77/19.02.2019, certificare adresă imobil: str. Liviu Rebreanu nr.1 ap.9.
2003 / 12.12.2022Strada Sinaia nr. 1 CF/Fişa Cadastrală 138721 Târgu Mureș
Nr. top: 114/1/2/2
301/2
302/2
303/2
115/2
111/2/2/2
Nr. cad.: 3931
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare intravilan, actualizare categorie de folosință teren - curți construcții.
2002 / 12.12.2022Piata Victoriei nr. 24 ap. Sp.4 CF/Fişa Cadastrală 120668
120668-C1-U16
TG.MURES
Nr. cad.: 120668
120668-C1-U16
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru amplasare firmă pe faţada imobilului
2001 / 12.12.2022Strada Liviu Rebreanu nr. 1 ap. 10 CF 134736-C1-U11 Târgu Mureș
Nr. cad.: 134736-C1-U11
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
schimbare destinație din pod în locuință în baza A.C. nr. 77/19.02.2019, certificare adresă imobil: str. Liviu Rebreanu nr.1 ap.10.
2000 / 09.12.2022Strada Dâmboviţei nr. 24 CF/Fişa Cadastrală 126620 Târgu Mureș
Nr. top: 1481/1/1/1/1/26/7/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare categorie de folosință teren - curți construcții, actualizare descriere construcție C1, evidențiere construcție C2.
1999 / 09.12.2022Strada Tuşnad nr. 2 ap. 31 CF/Fişa Cadastrală 120421-C1-U1 Târgu Mureș
Nr. top: 786/2/XXXI
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare descriere apartament 31 înscris în CF nr. 120421-C1-U1 Târgu Mureș.
1998 / 09.12.2022Bulevard 1 Decembrie 1918 nr. 119 bl. - sc. - et. - ap. - CF/Fişa Cadastrală 142852 Tg.Mureş
Nr. cad.: 142852
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU MODIFICARE, EXTINDERE ȘI ETAJARE CONSTRUCȚIE EXISTENTĂ PENTRU LOCUINȚE COLECTIVE CU SPAȚIU COMERCIAL ȘI PARCAJE AFERENTE, AMENAJĂRI EXTERIOARE ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN
1997 / 09.12.2022Strada Bolyai nr. 18 CF/Fişa Cadastrală 128331-C1-U8
128331-C1-U9
128331-C1-U10 Tg Mureș
Nr. cad.: 128331-C1-U8
128331-C1-U9
128331-C1-U10
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare descriere Apartament II/A înscris în CF nr. 128331-C1-U8 Târgu Mureș, actualizare descriere Apartament II/B înscris în CF nr. 128331-C1-U9 Târgu Mureș, actualizare descriere Apartament/Spațiu înscris în CF nr. 128331-C1-U10 Târgu Mureș.
1996 / 09.12.2022Strada Dealului nr. 22 CF/Fişa Cadastrală 126273 TG.MURES
Nr. cad.: 126273
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU REAMENAJAREA SPATIILOR URBANE CU CENTRU MULTIFUNCTIONAL IN ZONELE DE LOCUIT MARGINALIZATE IN VEDEREA CREARII DE FACILITATI DESTINATE UTILIZARII PUBLICE IN ZONE MARGINALIZATE DIN MUNICIPIUL TÎRGU MURES
1995 / 09.12.2022Strada Mărăşti nr. 18 et. P ap. SP1 CF/Fişa Cadastrală 123296
1231296-C3-U4 TG.MURES
Nr. cad.: 123296
123296-C3-U4
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru amplasare reclamă
1994 / 09.12.2022Strada Berlin nr. - CF/Fişa Cadastrală 139352 TG.MURES
Nr. cad.: 139352
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU AMENAJARE GRĂDINIȚĂ ȘI CREȘĂ ÎN CARTIERUL BELVEDERE
1993 / 09.12.2022Strada Pomilor nr. 36/12 CF/Fişa Cadastrală 135978 Târgu Mureș
Nr. cad.: 135978
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Evidențiere construcție C1, certificare nomenclatură stradală și număr administrativ: str. Pomilor, nr. 36/12.
1992 / 09.12.2022Strada Mestecănişului nr. - CF 142224 Târgu Mureș
Nr. top: continuare la regimul juridic
Nr. cad.: (860/1-860/2)3/13
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare destinație teren intravilan.
1991 / 09.12.2022Strada Mestecănişului CF 132350 Târgu Mureș
Nr. top: continuare la regimul juridic
Nr. cad.: (860/1-860/2)3/20
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare destinație teren intravilan.
1990 / 08.12.2022Strada Dezrobirii CF/Fişa Cadastrală 140202
139947
139948
137173 TG.MURES
Nr. cad.: 140202
139947
139948
137173
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU MODERNIZARE RED 0,4 KV - STR. DEZROBIRII (TRONSON STR. LIBERTĂȚII - CF) SI STR. RAMPEI
1989 / 08.12.2022Pasaj Pădurii nr. - CF/Fişa Cadastrală 143670 și 143671 TG-MURES
Nr. cad.: 143670 și 143671
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRURIE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ, GARAJ, PISCINĂ, ÎMPREJMUIRE CU AMENAJARE ACCESE AUTO ȘI PIETONALE, BRANȘAMENTE UTILITĂȚI
1988 / 08.12.2022Strada Budiului nr. - CF 139086 Târgu Mureș
Nr. cad.: 139086
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare regimuri juridic, economic și tehnic în vederea înstrăinării și certificare destinație intravilan.
1987 / 08.12.2022Strada Budiului nr. - CF 140839 Târgu Mureș
Nr. cad.: 140839
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare regimuri juridic, economic și tehnic în vederea înstrăinării și certificare destinație intravilan.
1986 / 08.12.2022Strada Budiului nr. - CF 138490 Târgu Mureș 138490 TG.MURES
Nr. cad.: 138490
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare regimuri juridic, economic și tehnic în vederea înstrăinării și certificare destinație intravilan.
1985 / 08.12.2022Strada Budiului nr. - CF 140840 Târgu Mureș
Nr. cad.: 140840
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare regimuri juridic, economic și tehnic în vederea înstrăinării și certificare destinație intravilan.
1984 / 08.12.2022Strada Gheorghe Marinescu nr. 38 CF/Fişa Cadastrală 134090 TG-MURES
Nr. cad.: 134090
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU RENOVAREA CLĂDIRII CORP C38 ȘI ÎNFIINȚARE CENTRU REGIONAL DE SCREENING
1983 / 08.12.2022Strada Liviu Rebreanu nr. 29/A CF/Fişa Cadastrală 143706 TG-MURES
Nr. cad.: 143706
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU ”EXTINDERE ȘI SUPRAETAJARE LABORATOR RECUPERARE, MEDICINA FIZICA ȘI BALNEOLOGIE (BAZA DE TRATAMENT)”
1982 / 08.12.2022Strada Mihai Eminescu nr. 60 CF/Fişa Cadastrală 140373 Târgu Mureș
Nr. cad.: 140373
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare descriere construcție C2.
1981 / 08.12.2022Strada Gheorghe Doja nr. 76/B CF/Fişa Cadastrală 138183 TG.MURES
Nr. top: 4800/43/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE CLADIRE LOCUINTE COLECTIVE CU SPATII COMERCIALE LA PARTER, PRIN EXTINDERE, ETAJARE SI AMENAJARI INTERIOARE CASA DE LOCUIT EXISTENTA ÎN CONDIȚIILE REGIMULUJI TEHNIC
1980 / 07.12.2022Strada Plt. Adj. David Rusu CF 138886
138887
140625
140647
138948
140648
140626
137542 Tg-Ms
Nr. cad.: 138886
138887
140625
140647
138948
140648
140626
137542
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
ELABORARE P.U.Z. - STABILIRE REGLEMENTĂRI URBANISTICE PENTRU REPARCELARE TERENURI ȘI STABILIRE REGLEMENTĂRI URBANISTICE PENTRU CONSTRUIRE CASE DE LOCUIT ȘI AMENAJARE ACCESE
1979 / 07.12.2022Pasaj Pădurii nr. 27 CF/Fişa Cadastrală 137362 TG-MURES
Nr. cad.: 137362
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU DESFIINȚARE CASĂ DE VACANȚĂ ȘI CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ, IMPREJMUIRE LA STRADĂ ȘI BRANȘAMENTE UTILITĂȚI
1978 / 07.12.2022Strada Gheorghe Doja nr. 32A CF 2809 Târgu Mureș
Nr. top: 4684/b/1/2 - continuare la regimul juridic
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
atribuire coduri construcții C1-casă de locuit cu 2 apartamente (corp A), C2-garaj (corp B), actualizare descriere C2, certificare destinație teren intravilan și categorie de folosință: curți-construcții.
1977 / 07.12.2022Strada Madách Imre nr. 9 CF/Fişa Cadastrală 128185 Târgu Mureș
Nr. cad.: 128185
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare descriere construcție C1.
1976 / 07.12.2022Strada Dâmbul Pietros CF/Fişa Cadastrală 135609
136161
136731 TG.MURES
Nr. cad.: 135609
136161
136731
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE COSTRUIRE ÎN VEDEREA REALIZĂRII UNEI BRETELE DE LEGĂTURĂ ÎNTRE STR. DÂMBUL PIETROS ȘI B-DUL 1848
1975 / 07.12.2022Strada Tudor Vladimirescu nr. 76 CF/Fişa Cadastrală 141377 Târgu Mureș
Nr. cad.: 141377
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare descriere construcție C1.
1974 / 07.12.2022Strada Ilie Munteanu nr. 55 CF/Fişa Cadastrală 143730 Târgu Mureș
Nr. cad.: 143730
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare descriere construcție C1.
1973 / 06.12.2022Strada Berlin CF/Fişa Cadastrală 135707 TG.MURES
Nr. top: -
Nr. cad.: 3906
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obținerea autorizaţiei de construire pentru EXTINDERE STRĂZI ÎN CARTIERUL BELVEDERE (strada Berlin şi strada Praga cu stradă/tronson de legătură între ele) ŞI REŢELE DE UTILITĂŢI PUBLICE ( apă, canalizare menajeră pluvială, energie electrică, gaze naturale).
1972 / 06.12.2022Strada Rodniciei CF/Fişa Cadastrală 136395
136377
133422
133477
136789 TG.MURES
Nr. cad.: 136395
136377
133422
133477
136789
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU MODERNIZARE LES 20KV - ZONA CEM MT JT TÂRGU MUREȘ (LES 20KV TUDOR 1, ÎNTRE PA19-PT270, LES 20KV TUDOR 5, ÎNTRE PA31-PA32 ȘI ÎNTRE PA31-PT274, LES 20KV DERIVAȚIA ȘCOALA FORESTIERĂ ÎNTRE PT301-PT538)
1971 / 06.12.2022Bulevard 1 Decembrie 1918 nr. 127 CF/Fişa Cadastrală 137565 TG.MURES
Nr. cad.: 137565
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZATIEI DE DESFIINȚARE ANEXA CORP C2, DEMOLARE PARŢIALĂ CASĂ DE LOCUIT CORP C1 SI CONSTRUIRE CABINETE MEDICALE ŞI LOCUINŢE DE SERVICIU ÎN CONDIŢIILE REGIMULUI TEHNIC
1970 / 06.12.2022Strada Ion Heliade Rădulescu nr. 4 CF/Fişa Cadastrală 143688 TG.MURES
Nr. cad.: 143688
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obținerea autorizației de construire: AMPLASARE TOTEM LUMINOS PENTRU SPAȚIU SERVICIU.
1969 / 06.12.2022Strada Măcinului nr. - CF 136848 Târgu Mureș
Nr. cad.: 136848
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
dezmembrare imobil în 2 loturi.
1968 / 06.12.2022Aleea Haţeg nr. - CF 705 Târgu Mureș
Nr. top: 3735/73/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
înscrierea în condițiile legii a dreptului de proprietate în favoarea Municipiului Târgu Mureș - domeniu public în conformitate cu H.C.L. nr. 351/29.09.2022, certificare categorie de folosință: curți-construcții, certificare destinație teren intravilan, nomenclatură stradală: Aleea Hațeg.
1967 / 06.12.2022Aleea Haţeg nr. - CF 705 Târgu Mureș
Nr. top: 3735/73/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
înscrierea în condițiile legii a dreptului de proprietate în favoarea Municipiului Târgu Mureș - domeniu public în conformitate cu H.C.L. nr. 351/29.09.2022, certificare categorie de folosință: curți-construcții, certificare destinație teren intravilan, nomenclatură stradală: Aleea Hațeg.
1966 / 06.12.2022Strada Plutelor nr. 2 CF/Fişa Cadastrală 129039 Târgu Mureș
Nr. cad.: 129039
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Evidențiere cabană de odihnă edificată conform A.C. nr. 528/13.07.2000, înscriere drept de concesiune conform contractului nr. 67/28.05.2019.
1965 / 06.12.2022Aleea Haţeg nr. - CF 705
Nr. top: 3735/73/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
înscrierea în condițiile legii a dreptului de proprietate în favoarea Municipiului Târgu Mureș - domeniu public în conformitate cu H.C.L. nr. 351/29.09.2022, certificare categorie de folosință: curți-construcții, certificare destinație teren intravilan, nomenclatură stradală: Aleea Hațeg.
1964 / 05.12.2022Strada Budiului nr. 7 CF/Fişa Cadastrală 124824 Târgu Mureș
Nr. cad.: 124824
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare descriere construcție C1.
1963 / 05.12.2022Strada Stelelor nr. 10 CF/Fişa Cadastrală 120026 Târgu Mureș
Nr. cad.: 243
244
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare categorie de folosință teren - curți construcții, radiere șopron, actualizare descriere construcție C1.
1962 / 05.12.2022Strada Mărului nr. 45/F CF/Fişa Cadastrală 142974 Târgu Mureș
Nr. cad.: 142974
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare categorie de folosință teren - curți construcții, evidențiere și apartamentare construcție C1, certificare nomenclatură stradală și număr administrativ - str. Mărului, nr. 45/F.
1961 / 05.12.2022Piata Oneşti nr. 17 CF/Fişa Cadastrală 121828-C1 TG.MURES
Nr. cad.: 121828-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru amplasare reclame luminoase
1960 / 05.12.2022Strada Mărului nr. 31/A CF/Fişa Cadastrală 137703 Târgu Mureș
Nr. cad.: 137703
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare categorii de folosință teren: 1Cc=418mp, 2A=228mp, evidențiere construcție C1.
1959 / 29.11.2022Strada Budiului nr. 150B CF/Fişa Cadastrală 142578 Târgu Mureș
Nr. cad.: 142578
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare categorie de folosință teren - curți construcții, evidențiere construcție C1.
1958 / 29.11.2022Strada Budiului nr. 150A CF/Fişa Cadastrală 142577 Târgu Mureș
Nr. cad.: 142577
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare categorie de folosință teren - curți construcții, evidențiere construcție C1.
1957 / 29.11.2022Strada Budiului nr. 150 CF/Fişa Cadastrală 142576 Târgu Mureș
Nr. cad.: 142576
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare categorie de folosință teren - curți construcții, evidențiere construcție C1.
1956 / 29.11.2022Strada Budiului nr. 148A CF/Fişa Cadastrală 142575 Târgu Mureș
Nr. cad.: 142575
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare categorie de folosință teren - curți construcții, evidențiere construcție C1.
1955 / 29.11.2022Strada Budiului nr. 148 CF/Fişa Cadastrală 142574 Târgu Mureș
Nr. cad.: 142574
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare categorie de folosință teren - curți construcții, evidențiere construcție C1.
1954 / 29.11.2022Strada Budiului nr. 146A CF/Fişa Cadastrală 142573 Târgu Mureș
Nr. cad.: 142573
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare categorie de folosință teren - curți construcții, evidențiere construcție C1.
1953 / 28.11.2022Strada Budiului nr. 146 CF/Fişa Cadastrală 142572 Târgu Mureș
Nr. cad.: 142572
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare categorie de folosință teren - curți construcții, evidențiere construcție C1.
1952 / 28.11.2022Strada Budiului nr. 144B CF/Fişa Cadastrală 142571 Târgu Mureș
Nr. cad.: 142571
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare categorie de folosință teren - curți construcții, evidențiere construcție C1.
1951 / 28.11.2022Strada Budiului nr. 144A CF/Fişa Cadastrală 142570 Târgu Mureș
Nr. cad.: 142570
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare categorie de folosință teren - curți construcții, evidențiere construcție C1.
1950 / 28.11.2022Strada Budiului nr. 144 CF/Fişa Cadastrală 142569 Târgu Mureș
Nr. cad.: 142569
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare categorie de folosință teren - curți construcții, evidențiere construcție C1.
1949 / 28.11.2022Strada Budiului nr. 142A CF/Fişa Cadastrală 142568 Târgu Mureș
Nr. cad.: 142568
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare categorie de folosință teren - curți construcții, evidențiere construcție C1.
1948 / 28.11.2022Strada Budiului nr. 142 CF/Fişa Cadastrală 142567 Târgu Mureș
Nr. cad.: 142567
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare categorie de folosință teren - curți construcții, evidențiere construcție C1.
1947 / 28.11.2022Strada Budiului CF/Fişa Cadastrală 131677 Târgu Mureș
Nr. cad.: 131677
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Dezmembrare imobil în 53 de loturi.
1946 / 24.11.2022Strada Mărăşti nr. 16 CF/Fişa Cadastrală 122603 TG. MURES
Nr. cad.: 122603
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE CLĂDIRE DE LOCUINŢE COLECTIVE, ÎMPREJMUIRE TEREN, AMENAJĂRI EXTERIOARE, ORGANIZARE DE ŞANTIER
1945 / 24.11.2022Strada Gheorghe Doja nr. 14 CF/Fişa Cadastrală 124094
133027 TG.MURES
Nr. top: 4747/1/2
4746/1/1
4746/2/2
Nr. cad.: 698
133027
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU DEMOLARE PARȚIALĂ, EXTINDERE ȘI CONSTRUIRE MAGAZINE
1944 / 24.11.2022Strada Dealului nr. 14 CF/Fişa Cadastrală 125310 TG.MURES
Nr. cad.: 125310
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru schimbarea destinației construcției existente- corp C1, în locuință, fără modificări interioare - în condițiile regimului tehnic,
1942 / 24.11.2022Strada Posada nr. 1 CF/Fişa Cadastrală 137112 TG-MURES
Nr. cad.: 137112
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT, ÎMPREJMUIRE TEREN ȘI BRANȘAMENTE UTILITĂȚI
1941 / 24.11.2022Strada Posada nr. 34 CF/Fişa Cadastrală 140409 TG-MURES
Nr. cad.: 140409
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE CASA DE LOCUIT, PISCINA, AMENAJARE TEREN DE SPORT, REALIZARE GARD SI BRANSAMENTE LA UTILITATI - MODIFICARE DE TEMĂ SOLUȚIE APROBATĂ PRIN A.C. NR. 274/07.09.2020
1940 / 24.11.2022Bulevard 1848 nr. 2A CF 142546 Târgu Mureș
Nr. cad.: 142546
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală şi număr poştal: Bulevardul 1848 nr.2A (fosta adresă str. Gheorghe Doja nr.15).
1939 / 24.11.2022Strada Ştefan cel Mare nr. 9 ap. 1 CF/Fişa Cadastrală 127784
127784-C1-U2 TG.MURES
Nr. cad.: 127784
127784-C1-U2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru amplasare panou firmă pentru birou notarial
1938 / 24.11.2022Strada Trébely nr. 85, 87/A CF/Fişa Cadastrală 132548
132418 TG-MURES
Nr. cad.: 132548
132418
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU MODERNIZARE, REAMENAJARE PARŢIALĂ ŞI EXTINDERE CLĂDIRE DE LOCUIT ÎN CONDIȚIILE REGIMULUI TEHNIC
1937 / 24.11.2022Strada Libertăţii nr. 137 CF/Fişa Cadastrală 143677 TG.MURES
Nr. cad.: 143677
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
NU SE ÎNCADREAZĂ ÎN PREVEDERILE REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM
1936 / 23.11.2022Strada Podeni nr. 98 CF/Fişa Cadastrală 124529 TG-MURES
Nr. top: 279/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU DESFIINŢARE CASĂ DE LOCUIT ȘI RECONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT PE VECHIUL AMPLASAMENT - INTRARE ÎN LEGALITATE, ÎN CONDIȚIILE REGIMULUI TEHNIC
1935 / 23.11.2022Strada Trébely nr. 74 CF/Fişa Cadastrală 129191 Târgu Mureș
Nr. top: 2815/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare intravilan, rectificare suprafață teren de la 1262mp la 1091mp, actualizare categorie de folosință teren: 1Cc=1001mp, 2Cc=90mp.
1934 / 23.11.2022Piata Victoriei nr. 21 CF/Fişa Cadastrală 121130 Târgu Mureș
Nr. cad.: 121130
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
reapartamentare construcție C1 - înființare U.I.-uri noi pentru uscătoriile de la subsol 2 și subsol 3, înscrise în părțile comune.
1933 / 23.11.2022Strada Frédéric Joliot-Curie nr. 14 CF/Fişa Cadastrală 123670 Târgu MUreș
Nr. top: 4859/a/1/15
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare intravilan, actualizare categorii de folosință teren: 1Cc=264mp, 2A=215mp.
1931 / 23.11.2022Strada Mureşeni nr. 50 CF/Fişa Cadastrală 126274 Târgu Mureș
Nr. top: 283/1/1/1/10
Nr. cad.: 634/1/10
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare categorie de folosință teren - curți construcții, radiere construcții C56, C66, C67, C71, C54, C59, C60, C68, C69, C55.
1929 / 23.11.2022Piata Victoriei CF/Fişa Cadastrală 714/II Târgu Mureș
Nr. top: 1123
1124
1247/2
1249/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare intravilan, actualizare categorie de folosință teren - arabil, certificare adresă administrativă: Piața Victoriei, f. nr.
1928 / 23.11.2022Strada Dezrobirii nr. 5 CF/Fişa Cadastrală 128175 Târgu Mureș
Nr. cad.: 128175
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare categorii de folosință teren: 1Cc=885mp, 2F=1691mp, actualizare descriere construcție C1.
1927 / 23.11.2022Strada Cosminului nr. 1 CF/Fişa Cadastrală 130176 Târgu Mureș
Nr. top: 1958/4/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare intravilan și actualizare categorie de folosință teren - curți construcții, actualizare descriere construcție C1.
1926 / 23.11.2022Strada Viile Unomaj nr. 20A CF/Fişa Cadastrală 135489 Târgu Mureș
Nr. cad.: 135489
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Radiere construcție C1, evidențiere construcție C2, certificare nomenclatură stradală și număr administrativ: str. Viile Unomaj, nr. 20A.
1925 / 23.11.2022Strada Tudor Vladimirescu nr. 134 CF/Fişa Cadastrală 131951 Târgu Mureș
Nr. top: 3796/1/10
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare intravilan, rectificare suprafață teren de la 418 mp la 402 mp, actualizare categorie de folosință teren - curți construcții, atribuire coduri construcții C1-casă de locuit, C2-garaj, actualizare descriere construcții C1 și C2.
1924 / 23.11.2022Strada Cutezanţei nr. 43 ap. 1 CF/Fişa Cadastrală 120823-C1-U11 Târgu Mureș
Nr. top: 3511/306/I
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare descriere apartament 1.
1923 / 23.11.2022Strada Remetea nr. 34 CF/Fişa Cadastrală 123544 Târgu Mureș
Nr. top: 60/a/2
60/b
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare categorii de folosință teren: 1Cc=144mp, 2A=176mp, radiere construcție C1, evidențiere construcție C2.
1922 / 23.11.2022Strada Alba Iulia nr. 18 CF/Fişa Cadastrală 130513 Târgu Mureș
Nr. top: 4556/23/1/1
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare descriere construcție C1, POATE FI utilizat în scopul declarat pentru actualizare categorie de folosință teren - curți construcții.
1921 / 23.11.2022Strada Mihai Eminescu nr. 2-4 CF/Fişa Cadastrală 139783 TG-MURES
Nr. cad.: 139783
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU AMENAJARE SPAȚII DE LOCUIT ÎN VOLUMUL PODULUI EXISTENT
1920 / 23.11.2022Strada Gábor Áron nr. 25 CF/Fişa Cadastrală 131121 TG-MURES
Nr. cad.: 131121
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU REAMENAJARE, EXTINDERE ȘI ETAJARE LOCUINȚĂ
1919 / 23.11.2022Strada Ilie Munteanu CF 128348
137050
136751
137226
137225
136750
137051 TG.MURES
Nr. cad.: 128348
137050
136751
137226
137225
136750
137051
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚEI DE CONSTRUIRE PENTRU ÎNLOCUIRE CONDUCTE ȘI BRANȘAMENTE GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ STR. ILIE MUNTEANU, APELOR, COTULUI, POTOPULUI
1918 / 23.11.2022Strada 22 Decembrie 1989 nr. 158A CF/Fişa Cadastrală 52874 Sângeorgiu de Mureș
Nr. top: 1931/4/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare UAT Târgu Mureș, certificare intravilan, actualizare categorie de folosință teren - curți construcții.
1917 / 23.11.2022Strada Voinicenilor nr. 112 CF 122033 Târgu Mureș
Nr. cad.: 122033
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
înregistrarea noului număr stradal în CF, POATE FI UTILIZAT PENTRU certificare nomenclatură stradală şi număr poştal: str. Voinicenilor nr. 112.
1916 / 23.11.2022Strada Bolyai CF/Fişa Cadastrală 143547
133464 TG.MURES
Nr. cad.: 143547
133464
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚEI DE CONSTRUIRE PENTRU ÎNLOCUIRE CONDUCTE ȘI BRANȘAMENTE GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ STR. DÂMBUL PIETROS ȘI STR. BOLYAI FARKAS
1915 / 23.11.2022Strada Voinicenilor nr. - CF 132193 Târgu Mureș
Nr. top: 5514/2/2/6
Nr. cad.: 3177/6
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
informare - certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
1914 / 22.11.2022Strada Gheorghe Doja nr. 74A/1 CF/Fişa Cadastrală 140205 Târgu Mureș
Nr. cad.: 140205
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Evidențiere construcție C1.
1913 / 22.11.2022Strada Libertăţii nr. 109 ap. 46 CF/Fişa Cadastrală 121800-C1-U36 TG.MURES
Nr. top: 4851/3/2/4/XLVI
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obținerea autorizației de construire balcon
1912 / 22.11.2022Strada Livezeni HCL nr. 249/30.06.2022Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Înscriere drept de proprietate provizoriu în cartea funciară asupra suprafeței de teren de 33010 mp în favoarea Municipiului Târgu Mureș în baza HCL nr. 249/30.06.2022, certificare intravilan, certificare categorie de folosință teren - curți construcții, certificare nomenclatură stradală - str. Livezeni.
1911 / 22.11.2022Strada Subpădure nr. 29 CF/Fişa Cadastrală 132885
142510 TG.MURES
Nr. cad.: 132885
142510
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU CONTINUAREA ŞI FINALIZAREA LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT ȘI ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ AUTORIZATE PRIN A.C. 111/2019 CU MODIFICARE SOLUŢIE AUTORIZATĂ
1910 / 22.11.2022Strada Szotyori József CF/Fişa Cadastrală 7497 Târgu Mureș
Nr. top: 5261
5262
5263
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Înscriere drept de proprietate provizoriu în cartea funciară asupra suprafeței de teren de 16554 mp în favoarea Municipiului Târgu Mureș în baza HCL nr. 248/30.06.2022, certificare intravilan, certificare categorie de folosință teren - curți construcții, certificare nomenclatură stradală - str. Szotyori József.
1909 / 22.11.2022Strada Avram Iancu CF/Fişa Cadastrală vezi regim juridic
Nr. cad.: vezi regim juridic
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚEI DE CONSTRUIRE PENTRU ÎNLOCUIRE CONDUCTE ȘI BRANȘAMENTE GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ
1908 / 22.11.2022Strada Barajului nr. 6 CF 141674 Târgu Mureș
Nr. top: 859/a/1/223/1/21/3/2/1
continuare la regimul juridic
Nr. cad.: 921/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare categorie de folosință curți-construcții.
1907 / 22.11.2022Strada Mărului nr. 28/A CF/Fişa Cadastrală 125623 TG.MURES
Nr. cad.: 125623
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
IMOBILUL SE SITUEAZĂ ÎN ZONĂ CU INTERDICŢIE TEMPORARĂ DE CONSTRUIRE. POATE FI UTILIZAT PENTRU INTOCMIRE PUZ - STABILIRE REGLEMENTĂRI PENTRU CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT, ORGANIZARE CIRCULAŢII, ASIGURARE UTILITĂŢI
1906 / 22.11.2022Strada Retezatului nr. 10 CF/Fişa Cadastrală 125097 TG.MURES
Nr. cad.: 125097
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru amplasare placă comemorativă pe fațada principală- corp C1,
1905 / 22.11.2022Strada Arany János nr. 38 ap. 1 CF/Fişa Cadastrală 125151-C1-U3 TG.MURES
Nr. top: 487/I
488/1/I
488/2/I
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru schimbare destinație casă de locuit (ap:1) în spațiu comercial, reabilitare clădire, amenajări interioare, creare de acces din stradă,
1904 / 22.11.2022Piata Republicii nr. 47/A CF/Fişa Cadastrală 142520 TG.MURES
Nr. cad.: 142520
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru amenajare apartamente de locuit în volumul podului existent
1903 / 22.11.2022Strada Nagy Pál nr. 17 CF/Fişa Cadastrală 136667 TG.MURES
Nr. cad.: 136667
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE ANEXĂ LA LOCUNȚĂ - BUCĂTĂRIE DE VARĂ
1902 / 22.11.2022Strada Voinicenilor CF 132188 Târgu Mureș
Nr. top: 5514/2/2/3
Nr. cad.: 3177/3
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
informare - certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
1901 / 22.11.2022Piata Oraşelor Înfrăţite CF/Fişa Cadastrală 138489 TG.MURES
Nr. cad.: 4500
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
IMOBILUL ÎN CAUZĂ A FĂCUT OBIECTUL H.C.L. TÂRGU MUREȘ NR. 153/26.05.2022
1900 / 22.11.2022Strada Voinicenilor CF 132189 Târgu Mureș
Nr. top: 5514/2/2/4
Nr. cad.: 3177/4
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
informare - certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
1899 / 22.11.2022Piata Oraşelor Înfrăţite CF/Fişa Cadastrală 139352 TG.MURES
Nr. cad.: 3887
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
IMOBILUL ÎN CAUZĂ A FĂCUT OBIECTUL H.C.L. TÂRGU MUREȘ NR. 208/04.07.2019
1898 / 22.11.2022Strada Voinicenilor nr. - CF 132193 Târgu Mureș
Nr. top: 5514/2/2/6
Nr. cad.: 3177/6
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
informare - certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
1897 / 22.11.2022Strada Subpădure nr. 95 CF/Fişa Cadastrală 139199 TG.MURES
Nr. cad.: 139199
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obţinerea autorizaţiei de construire garaj
1896 / 22.11.2022Strada Voinicenilor nr. - CF 132194 Târgu Mureș
Nr. top: 5514/2/2/7
Nr. cad.: 3177/7
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
informare - certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
1895 / 21.11.2022Strada Cetinei nr. 2 CF/Fişa Cadastrală 134120 TG.MURES
Nr. cad.: 134120
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
INTRAREA ÎN LEGALITATE A CASEI DE LOCUIT ÎNTRUCÂT NU SE ÎNCADREAZĂ ÎN REGLEMENTĂRILE PUZ APROBAT
1894 / 21.11.2022Strada Verii nr. 55 CF/Fişa Cadastrală 129131 TG.MURES
Nr. cad.: 129131
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obținerea autorizației de construire pentru CONSOLIDARE, REAMENAJARE, RECOMPARTIMENTARE ȘI EXTINDERE RESTAURANT, AMENAJARE TERASE ALIMENTAȚIE PUBLICĂ, ÎMPREJMUIRE SI BRANSAMENTE UTILITĂȚI - APĂ, CANAL.
1893 / 21.11.2022Strada Revoluţiei nr. 34 CF/Fişa Cadastrală 139770
135726 TG.MURES
Nr. cad.: 139770
135726
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA ANSAMBLU DE LOCUINTE COLECTIVE
1892 / 21.11.2022Strada Budai Nagy Antal nr. - CF 3/a Târgu Mureș
Nr. top: 1481/1/1/3
1481/5-continuare la anexă
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
înscrierea în condițiile legii a dreptului de proprietate în favoarea Municipiului Târgu Mureș - domeniu public în conformitate cu H.C.L. nr. 239/24.09.2015 , certificare categorie de folosință: drum, certificare destinație teren intravilan, nomenclatură stradală: str. Budai Nagy Antal.
1891 / 21.11.2022Strada Parângului nr. - CF 1000/I; HCL nr. 347/29.09.2022
Nr. top: 3848/1/1/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
înscrierea în condițiile legii a dreptului de proprietate în favoarea Municipiului Târgu Mureș - domeniu public în conformitate cu H.C.L. nr. 347/29.09.2022 , certificare categorii de folosință: drum-669mp; curți-construcții: 1213mp; 163mp; 330mp, certificare destinație teren intravilan, nomenclatură stradală: str. Parângului.
1890 / 21.11.2022Aleea Covasna nr. 3 CF 59339 (CFE 121294)
CF individual 59356 Târgu Mureș
Nr. top: 3755/41
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală şi număr poştal: Aleea Covasna nr.3, garaj nr.3.
1889 / 21.11.2022Strada Gheorghe Doja nr. 233B CF 143684 Târgu Mureș
Nr. cad.: 143684
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală şi număr poştal: str. Gheorghe Doja nr. 233B.
1888 / 21.11.2022Strada Tudor Vladimirescu nr. 162 CF 127939 Târgu Mureș
Nr. top: 3796/1/24/11
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare destinație teren intravilan.
1887 / 21.11.2022Strada Şoimilor nr. 13 CF 124799 Târgu Mureș
Nr. top: 5538/10
5537/34
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare destinație teren intravilan.
1886 / 21.11.2022Strada Prutului nr. 17 CF 132342 Târgu Mureș
Nr. top: 270/1/2/1
272/1/2/1
276/1/2/1/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală și număr poștal: str. Prutului nr.17.
1885 / 21.11.2022Bulevard 1 Decembrie 1918 nr. 251 ap. P/III CF/Fişa Cadastrală 120005-C1-U2 TG.MURES
Nr. top: 3511/61/2/P/III
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru amplasare mijloc publicitar pe faţada imobilului
1884 / 21.11.2022Strada Nicolae Bălcescu nr. 26 CF/Fişa Cadastrală 123698 TG.MURES
Nr. top: 4785/2/4/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru amplasare reclamă
1883 / 21.11.2022Strada Insulei nr. - CF 137069 Târgu Mureș
Nr. cad.: 137069
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
dezmembrarea imobilului în 3 loturi: lotul 1 cu S=133mp; lotul 2 cu S=19415mp; lotul 3 cu S=191mp.
1882 / 21.11.2022Strada Înfrăţirii nr. - CF 135508 Târgu Mureș
Nr. cad.: 135508
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
dezmembrarea imobilului în 3 loturi: lotul 1 cu S=450mp; lotul 2 cu S=5640mp; lotul 3 cu S=6582mp.
1881 / 18.11.2022Strada Kőrösi Csoma Sándor nr. 23 CF/Fişa Cadastrală 123050 TG.MURES
Nr. cad.: 123050
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU ”INTRARE ÎN LEGALITATE – EXTINDERE, MANSARDARE ȘI MODERNIZARE CASĂ DE LOCUIT ȘI CONSTRUIRE GARAJ” .
1880 / 18.11.2022Strada Gábor Áron nr. 25 CF/Fişa Cadastrală 131121 TG-MURES
Nr. top: 2893/3/7
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU REAMENAJARE, EXTINDERE ȘI ETAJARE LOCUINȚĂ
1879 / 18.11.2022Strada Budai Nagy Antal nr. 11 CF/Fişa Cadastrală 125335 TG.MURES
Nr. cad.: 125335
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE DESFIINŢARE PARŢIALĂ CASĂ DE LOCUIT
1878 / 18.11.2022Piata Trandafirilor nr. 15 CF/Fişa Cadastrală 125887-C1-U1
125887-C1-U2 Târgu Mureș
Nr. cad.: 125887-C1-U1
125887-C1-U2
125887-C1-U3
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizarea descrierii unităților individuale înscrise în CF nr. 125887-C1-U1 Târgu Mureș, CF nr. 125887-C1-U2 Târgu Mureș, CF nr. 125887-C1-U3 Târgu Mureș.
1877 / 18.11.2022Strada Piatra de Moară nr. 2 CF/Fişa Cadastrală 134500 TG.MURES
Nr. top: 4626/2/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru mansardare și modernizare casă de locuit- corp C1 și modernizare anexe- corp C2, și nu poate fi folosit pentru obținerea autorizației de construire pentru extinderea construcțiilor întrucît nu se încadrează în documentațiile de urbanism aprobate în zonă,
1876 / 18.11.2022Bulevard 1 Decembrie 1918 nr. - CF 133487 Târgu Mureș
Nr. cad.: 133487
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
dezmembrarea imobilului în 3 loturi: lotul 1 cu S=39974mp; lotul 2 cu S=353mp; lotul 3 cu S=84mp.
1875 / 18.11.2022Strada Progresului nr. - CF 136377 Târgu Mureș
Nr. cad.: 136377
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
dezmembrarea imobilului în 3 loturi: lotul 1 cu S=251mp; lotul 2 cu S=1090mp; lotul 3 cu S=1950mp.
1874 / 18.11.2022Strada Suceava nr. 47 CF/Fişa Cadastrală 134558 Târgu Mureș
Nr. cad.: 134558
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Apartamentare construcție C1.
1873 / 17.11.2022Strada Budai Nagy Antal CF/Fişa Cadastrală 3A Târgu Mureș
Nr. top: 1481/1/1/3
1481/5
1481/9
3825/a/11
3825/3
3815/3/1
1056/1/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
înscrierea dreptului de proprietate pentru 4180 mp teren domeniu public în favoarea Municipiului Târgu Mureș în baza HG 964/17.09.2002 anexa 2, poz. 280, certificare intravilan, certificare categorie de folosinţă: drum, certificaree nomenclatură stradală: str. Budai Nagy Antal.
1871 / 17.11.2022Strada Livezeni nr. - CF 133477 Târgu Mureș
Nr. cad.: 133477
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
dezmembrarea imobilului în 3 loturi: lotul 1 cu S=14860mp; lotul 2 cu S=4363mp; lotul 3 cu S=512mp.
1870 / 17.11.2022Strada Libertăţii nr. - CF 135657 Târgu Mureș
Nr. cad.: 135657
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
dezmembrarea imobilului în 3 loturi: lotul 1 cu S=107mp; lotul 2 cu S=1516mp; lotul 3 cu S=2927mp.
1869 / 17.11.2022Strada Somnului nr. - CF 136659 Târgu Mureș
Nr. cad.: 136659
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
dezmembrarea imobilului în 3 loturi: lotul 1 cu S=115mp; lotul 2 cu S=3397mp; lotul 3 cu S=2192mp.
1868 / 17.11.2022Strada Uzinei nr. - CF 136586 Târgu Mureș
Nr. cad.: 136586
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
dezmembrarea imobilului în 3 loturi: lotul 1 cu S=95mp; lotul 2 cu S=4219mp; lotul 3 cu S=171mp.
1867 / 17.11.2022Strada Gheorghe Doja nr. - CF 128672 Târgu Mureș
Nr. cad.: 128672
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
dezmembrarea imobilului în 3 loturi: lotul 1 cu S=281mp; lotul 2 cu S=4004mp; lotul 3 cu S=134523mp.
1866 / 17.11.2022Strada Ciucului nr. 25 CF/Fişa Cadastrală 135951 Târgu Mureș
Nr. cad.: 135951
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Evidențiere construcție C1.
1865 / 17.11.2022Strada Predeal nr. 78 CF/Fişa Cadastrală 143592 TG.MURES
Nr. cad.: 143592
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE GARAJ AUTO, ÎNTRAREA ÎN LEGALITATE PENTRU ANEXĂ- MAGAZIE, FOIȘOR, ZID DE SPRIJIN ȘI PLATFORMĂ BETON- ÎN CONDIȚIILE REGIMULUI TEHNIC,
1864 / 17.11.2022Strada Dr. Czakó József nr. 2 CF/Fişa Cadastrală 141262 TG.MURES
Nr. cad.: 141262
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE pentru ” MONTAJ PERGOLE UMBRIRE LA UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN MUNICIPIUL TÂRGU MUREȘ ”
1863 / 17.11.2022Strada Secerei nr. - CF 136401 Târgu Mureș
Nr. cad.: 136401
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
actualizarea denumirii străzii în cartea funciară din Secerii în Secerei; dezmembrarea imobilului în 3 loturi: lotul 1 cu S=153mp; lotul 2 cu S=556mp; lotul 3 cu S=2758mp.
1862 / 17.11.2022Strada Tudor Vladimirescu nr. - CF 136624 Târgu Mureș
Nr. cad.: 136624
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
dezmembrarea imobilului în 3 loturi: lotul 1 cu S=26mp; lotul 2 cu S=2226mp; lotul 3 cu S=2332mp.
1861 / 16.11.2022Strada Ion Buteanu nr. 18 CF/Fişa Cadastrală 132478 TG.MURES
Nr. cad.: 132478
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU ” MONTAJ PERGOLE UMBRIRE LA UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT: GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 14 - RÂNDUNICA ”
1860 / 16.11.2022Strada Plutelor nr. 2 CF/Fişa Cadastrală 129039 Târgu Mureș
Nr. cad.: 129039
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Evidențiere cabană de odihnă edificată conform A.C. nr. 292/17.09.2020.
1859 / 16.11.2022Strada Unităţii nr. - CF 347 Târgu Mureș
H.C.L. nr. 239/24.09.2015
Nr. top: 531/4/11
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare categorie de folosință drum, destinație teren intravilan, adresă imobil: str. Unității, înscrierea în condițiile legii a dreptului de proprietate asupra terenului - conform H.C.L. nr. 239/24.09.2015 în favoarea Municipiului Târgu Mureș - domeniu public.
1858 / 16.11.2022Strada Ilie Munteanu nr. - CF 141245 Târgu Mureș
H.C.L. nr. 20/29.01.2015
Nr. top: 4646/296/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare categorie de folosință drum, destinație teren intravilan, adresă imobil: str. Ilie Munteanu, înscrierea în condițiile legii a dreptului de proprietate asupra terenului - conform H.C.L. nr. 20/29.01.2015 în favoarea Municipiului Târgu Mureș - domeniu public.
1857 / 16.11.2022Strada Băneasa nr. 14/B CF/Fişa Cadastrală 124110 TG. MURES
Nr. cad.: 124110
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI E CONSTRUIRE HALĂ DE DEPOZITARE ŞI BRANŞAMENTE UTILITĂŢI
1856 / 16.11.2022Strada Subpădure nr. 109 CF/Fişa Cadastrală 139655 TG.MURES
Nr. cad.: 139655
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obținerea autorizației de construire a două case de locuit unifamiliale- în condițiile regulamentului local aferent PUZ aprobat,
1855 / 16.11.2022Strada Subpădure nr. 109 CF/Fişa Cadastrală 139655 TG.MURES
Nr. cad.: 139655
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire casă de locuit unifamilială
1854 / 16.11.2022Strada Braşovului nr. - CF 10492/a Târgu Mureș
HCL nr. 239/24.09.2015
Nr. top: 1505/38
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare categorie de folosință drum, destinație teren intravilan, adresă imobil: str. Brașovului, înscrierea în condițiile legii a dreptului de proprietate asupra terenului - conform H.C.L. nr. 239/24.09.2015 în favoarea Municipiului Târgu Mureș - domeniu public.
1853 / 16.11.2022Strada Subpădure nr. 117 CF/Fişa Cadastrală 130790 TG.MURES
Nr. cad.: 130790
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obținerea autorizației de construire a două case de locuit unifamiliale- în condițiile regulamentului local aferent PUZ aprobat,
1852 / 16.11.2022Strada Subpădure nr. 117 CF/Fişa Cadastrală 130790 TG.MURES
Nr. cad.: 139790
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire casă de locuit unifamilială
1851 / 16.11.2022Strada Paris nr. f.nr. CF 142851 Târgu Mureş
Nr. cad.: 142851
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Elaborare P.U.Z. - Reconversie funcțională din zona agricolă în centru de cartier - centru medical, servicii și locuințe colective.
1850 / 16.11.2022Strada Gheorghe Doja nr. 78 ap. 9 CF/Fişa Cadastrală 125598-C2-U24 TG.MURES
Nr. cad.: 125598-C2-U24
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru amplasare reclamă
1849 / 15.11.2022Strada Mureşeni nr. 8 CF/Fişa Cadastrală 143335 Târgu Mureș
Nr. top: 24/1
25/1
26
27
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Ieșire din indiviziune pentru suprafața de 4900mp, certificare intravilan, actualizare categorii de folosință teren: 1Cc=900mp, 2A=4000mp, actualizare descriere construcție C1, certificare nomenclatură stradală și număr administrativ: str. Mureșeni, nr. 8.
1848 / 15.11.2022Strada Jean Monnet nr. - CF/Fişa Cadastrală 120598 TG.MURES
Nr. cad.: 120598
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obținerea autorizației de CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT, ÎMPREJMUIRE TEREN, BRANȘAMENTE UTILITĂȚI.
1847 / 15.11.2022Strada Înfrăţirii nr. 10 ap. 2 CF/Fişa Cadastrală 121545-C1-U28
121545 TG.MURES
Nr. top: 3511/134/II
3511/134
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru refacere finisaje fațadă și amplasare reclamă
1846 / 15.11.2022Strada Bogdan Petriceicu Haşdeu nr. 29 CF/Fişa Cadastrală 133715 Târgu Mureș
Nr. cad.: 133715
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare descriere construcție C1.
1845 / 15.11.2022Piata Trandafirilor nr. 49 ap. 1 CF/Fişa Cadastrală 132382
132382-C1-U3 TG.MURES
Nr. top: 1170/1
1171/1
1172/1
1173/1
1174/1
1175/1

Nr. cad.: 5614
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru construire terasă exterioară- în condițiile regimului tehnic,
1844 / 15.11.2022Strada Ioan Vescan CF/Fişa Cadastrală 134689
137462 TG.MURES
Nr. cad.: 134689
137462
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU EXTINDERE REȚEA PENTRU ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ
1843 / 15.11.2022Strada Măcinului nr. - CF 136849 Târgu Mureș
Nr. cad.: 136849
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
dezmembrare imobil în 2 loturi: lotul 1 cu S=487mp și lotul 2 cu S=345mp.
1842 / 15.11.2022Piata Memorandului nr. - CF 134997 Târgu Mureș
Nr. cad.: 134997
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
dezmembrare imobil în 2 loturi; lotul 1 cu S=651mp și lotul 2 cu S=1741mp.
1841 / 15.11.2022Strada Trébely nr. 16 CF/Fişa Cadastrală 136200
134383 Târgu Mureș
Nr. cad.: 136200
134383
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Alipirea imobilelor înscrise în CF nr. 136200 Târgu Mureș și CF nr. 134383 Târgu Mureș.
1840 / 14.11.2022Strada Avram Iancu nr. 15 ap. 1 CF/Fişa Cadastrală 123412
123412-C1-U1 TG.MURES
Nr. cad.: 123412
123412-C1-U1
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
NU RESPECTĂ PREVEDERILE ART. 18 DIN HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREŞ NR. 6 DIN 28 IANUARIE 2021
1839 / 14.11.2022Piata Memorandului nr. - CF 134996 Târgu Mureș
Nr. cad.: 134996
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
dezmembrare imobil în 2 loturi: lotul 1 cu S=150mp și lotul 2 cu S=1090mp.
1838 / 14.11.2022Strada Băneasa nr. 10C CF/Fişa Cadastrală 137036 Târgu Mureș
Nr. cad.: 137036
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Evidențiere construcție C1, certificare nomenclatură stradală și număr administrativ: str. Băneasa, nr. 10C (fost nr. 8).
1837 / 14.11.2022Strada Praga CF/Fişa Cadastrală 134810 TG.MURES
Nr. cad.: 134810
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
IMOBILUL ÎN CAUZĂ A FĂCUT OBIECTUL H.C.L. TG. MUREȘ NR. 208 DIN 08 IULIE 2014
1836 / 14.11.2022Strada Praga nr. f.nr. CF/Fişa Cadastrală 134808 TG.MURES
Nr. cad.: 134808
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
IMOBILUL ÎN CAUZĂ A FĂCUT OBIECTUL H.C.L. TG. MUREȘ NR. 208 DIN 08 IULIE 2014
1835 / 14.11.2022Strada Eden nr. - CF 142043; 138078 Târgu Mureș
Nr. cad.: 142043; 138078
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
1834 / 14.11.2022Strada Franz Liszt nr. 6 CF/Fişa Cadastrală 140688 TG-MURES
Nr. cad.: 140688
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU EXTINDEREA ŞI MODERNIZAREA SEDIULUI PARCHETULUI DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA TG-MUREŞ
1833 / 14.11.2022Strada Lebedei nr. 8 CF/Fişa Cadastrală 141918 TG. MURES
Nr. cad.: 141918
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU ” EXTINDERE, ETAJARE, PARȚIAL MANSARDARE ȘI RECOMPARTIMENTARE LOCUINȚĂ ”
1832 / 14.11.2022Piata Trandafirilor nr. 34,35,36 CF/Fişa Cadastrală 134312 TG-MURES
Nr. cad.: 134312
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
ÎNCALCĂ PREVEDERILE REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT PUG; POATE FI UTILIZAT PENTRU ELABORARE PUZ PENTRU MODERNIZARE, CONSOLIDARE, EXTINDERE ȘI MODIFICĂRI INTERIOARE - CORP C1, C2, C7, C8
1830 / 14.11.2022Strada Regele Mihai I nr. 18A CF 138098 Târgu Mureș
Nr. cad.: 5703
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală şi număr poştal: str. Regele Mihai I nr.18A.
1829 / 14.11.2022Strada Plutelor nr. 2 CF/Fişa Cadastrală 129039 Târgu Mureș
Nr. cad.: 129039
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Evidențiere cabană de odihnă edificată conform A.C. nr. 253/26.08.2020, înscriere drept de concesiune conform contractului nr. 63/28.05.2019.
1828 / 11.11.2022Strada Jean Monnet nr. f.nr. CF 133290
142610
142614 Târgu Mureş
Nr. cad.: 133290
142610
142614
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Elaborare P.U.Z. - Reconformare zonă funcțională, stabilire reglementări urbanistice pentru construire două case de locuit unifamiliale, reglementări accese și utilități.
1827 / 11.11.2022Strada Jean Monnet nr. 8/F CF 137510 Târgu Mureş
Nr. cad.: 137510
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Elaborare P.U.Z. - Stabilire reglementări urbanistice pentru construire locuință unifamilială, reglementări accese și utilități. Certificare nomenclatură stradală și număr poștal: strada Jean Monnet, nr. 8/F.
1826 / 11.11.2022Pasaj Pădurii nr. 32-36 CF 134029
133251
140401 Târgu Mureş
Nr. top: 2699/4
Nr. cad.: 133251
140401
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Elaborare P.U.Z. - Stabilire reglementări urbanistice pentru construire locuințe unifamiliale, reglementări accese și utilități.
1825 / 11.11.2022Strada Insulei nr. f.nr. CF 140747 Târgu Mureş
Nr. cad.: 140747
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Elaborare P.U.Z. - Construire complex de agrement ecologic.
1824 / 11.11.2022Piata Mărăşeşti nr. 5 CF/Fişa Cadastrală 141512
142520
143560
143561 TG.MURES
Nr. cad.: 141512
142520
143560
143561
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ A ANSAMBLULUI DE LOCUINȚE
1823 / 11.11.2022Piata Trandafirilor nr. 34,35,36 CF/Fişa Cadastrală 134312 TG-MURES
Nr. cad.: 134312
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
ÎNCALCĂ PREVEDERILE REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM; ,Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
POATE FI UTILIZAT PENTRU ELABOARE PUZ PENTRU SCHIMBARE DESTINAȚIE RESTAURANT ”SCARA” ÎN UNITATE DE CAZARE TIP SMART, CU CONSOLIDARE, MODIFICĂRI INTERIOARE ȘI SUPRAETAJARE CLĂDIRE
1822 / 11.11.2022Strada Bogatei nr. 12 ap. 2 CF/Fişa Cadastrală 126698 Târgu Mureș
Nr. top: 4563/10
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare categorie de folosință teren - curți construcții.
1821 / 11.11.2022Strada Gheorghe Doja nr. 152-156 ap. 30,31 CF/Fişa Cadastrală 120018-C1-U62
120018-C1-U6 TÂRGU MUREȘ
Nr. top: 128/XXX
128/XXXI
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Alipirea apartamentului 30 înscris în CF nr. 120018-C1-U6 Târgu Mureș cu apartamentul 31 înscris în CF nr. 120018-C1-U62 Târgu Mureș, certificare adresă administrativă: str. Gheorghe Doja, nr. 152-156, ap. 30.
1820 / 11.11.2022Strada Ioan Vescan nr. 18 CF/Fişa Cadastrală 130431 TG.MURES
Nr. cad.: 130431
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
intrarea în legalitate a garajului şi a împrejmuirii realizate întrucât nu se încadrează în prevederile documentaţiilor de urbanism aprobate în zonă;,Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Poate fi folosit pentru construire garaj şi împrejmuire în condiţiile regimului tehnic
1819 / 11.11.2022Strada Ion Heliade Rădulescu nr. 4 bl. B15-16 CF/Fişa Cadastrală 143607 TG.MURES
Nr. top: -
Nr. cad.: 143607
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obţinerea autorizaţiei de construire pt. Schimbare destinaţie din locuinţă în servicii și alimentație publică cu creare acces separat și amenajări interioare la parterul blocului B15(P01/04/05/06) şi schimbare de destinație din locuinţe în servicii și cabinete medicale la parterul blocului B16(P06 și P08) cu amenajări interioare și creare acces separat, modificare soluție autorizată prin AC nr.149/2021.
1818 / 11.11.2022Strada Ion Heliade Rădulescu nr. 20 CF/Fişa Cadastrală 143688 Târgu Mureș
Nr. cad.: 143688
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Evidențiere construcție C1, certificare nomenclatură stradală și număr administrativ: str. Ion Heliade Rădulescu, nr. 20.
1817 / 10.11.2022Strada Cuza Vodă nr. 99-105 CF/Fişa Cadastrală 137120 TG.MURES
Nr. cad.: 137120
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU EXTINDERE CORP C6 - STAȚIE DE FRIG ȘI REAMPLASARE ECHIPAMENT TURN DE RĂCIRE
1816 / 10.11.2022Strada Sg. Maj. Ionel Giurchi nr. 10 CF/Fişa Cadastrală 122782 Târgu Mureș
Nr. top: 5464/7
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
actualizare descriere construcție C1, evidențiere construcție C2, POATE fi utilizat în scopul declarat pentru certificare intravilan, actualizare categorie de folosință teren - curți construcții, certificare nomenclatură stradală și număr administrativ: str. Sg. Maj. Ionel Giurchi, nr. 10.
1815 / 10.11.2022Strada Corneşti nr. 42 CF/Fişa Cadastrală 1457 Târgu Mureș
Nr. top: 2979/2
2980
2981/2
2983/2
2984
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare intravilan, actualizare categorie de folosință teren: 1Cc=661mp, 2A=1697mp.
1814 / 10.11.2022Strada Verii nr. 13A CF/Fişa Cadastrală 127874 Târgu Mureș
Nr. top: 2604/7
2605/2/6
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare intravilan, actualizare categorie de folosință teren - curți construcții, rectificare suprafață teren de la 925 mp la 915 mp, evidențiere construcție C2, certificare nomenclatură stradală și număr administrativ: str. Verii, nr. 13A (fosta str. Trébely, nr. 14).
1813 / 10.11.2022Strada Livezeni nr. 69/A CF/Fişa Cadastrală 138136 TG.MURES
Nr. cad.: 138136
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obţinerea autorizaţiei de construire casă de locuit unifamilială, imprejmuire teren, şi racord la utilităţi,
1812 / 10.11.2022Strada Livezeni nr. 69/B CF/Fişa Cadastrală 138135 TG.MURES
Nr. cad.: 138135
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obţinerea autorizaţiei de construire casă de locuit unifamilială, imprejmuire teren, şi racord la utilităţi,
1811 / 10.11.2022Strada Gheorghe Doja nr. 155 CF/Fişa Cadastrală 143519 TG.MURES
Nr. cad.: 143519
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru extindere, demolare parțială complex hotelier multifuncțional, cu schimbare destinație după caz- intrare în legalitate- în condițiile regimului tehnic,
1810 / 10.11.2022Strada Călăraşilor nr. 75 CF/Fişa Cadastrală 126448 TG.MURES
Nr. cad.: 126448
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru extindere, supraetajare și demolare parțială casă de locuit, în vederea realizării unui ansamblu de locuințe și servicii, amenajări exterioare, imprejmuire- în condițiile regimului tehnic,
1809 / 10.11.2022Strada Livezeni nr. f.nr. CF/Fişa Cadastrală 141588 TG.MURES
Nr. cad.: 141588
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
nu se încadrează în prevederile documentațiilor de urbanism aprobate în zonă,
1808 / 10.11.2022Strada Livezeni nr. f.nr. CF/Fişa Cadastrală 141587 TG.MURES
Nr. cad.: 141587
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
nu se încadrează în prevederile documentațiilor de urbanism aprobate în zonă,
1807 / 09.11.2022Strada Rodnei nr. 83A CF/Fişa Cadastrală 129285 Târgu Mureș
Nr. top: 4910/2/2
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
radiere garaj, reevidențiere construcție C1, POATE fi utilizat în scopul declarat pentru certificare intravilan, actualizare categorie de folosință teren - curți construcții.
1805 / 09.11.2022Strada 22 Decembrie 1989 nr. 107 CF/Fişa Cadastrală 143621 TG.MURES
Nr. cad.: 143621
143621-C1
143621-C2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obținerea autorizației de construire pentru etajare clădire anexă- corp:2, în condițiile regimului tehnic,
1804 / 09.11.2022Strada Garofiţei nr. 2 CF/Fişa Cadastrală 130327 Târgu Mureș
Nr. top: 2866/4/2
2865/2/1/1
Nr. cad.: 72
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare intravilan, actualizare categorie de folosință teren - curți construcții, evidențiere construcție C2, certificare nomenclatură stradală și număr administrativ: str. Garofiței, nr. 2 (fost nr. 9/a).
1803 / 09.11.2022Bulevard 1 Decembrie 1918 nr. 202 ap. 3 CF/Fişa Cadastrală 120312-C1-U1 TG.MURES
Nr. top: 3707/15/III
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru amplasarea firmă pe faţada imobilului
1802 / 09.11.2022Strada Avram Iancu nr. 14 CF/Fişa Cadastrală 140239 TG.MURES
Nr. cad.: 140239
140239-C1
140239-C2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obținerea autorizației de construire pentru reamenajarea, extinderea și etajarea casei de locuit- corp C1, refacere imprejmuire la stradă, în condițiile regulamentului local de urbanism,
1801 / 09.11.2022Strada Mitropolit Andrei Şaguna nr. 37 CF/Fişa Cadastrală 142458 TG.MURES
Nr. cad.: 142458
142458-C1
142458-C2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obținerea autorizației de construire pentru reamenajare și mansardare casă de locuit în volumul podului existent, schimbare destinație din prăvălie în cameră, extindere terasă neacoperită, reabilitare și reconstrucție garduri,
1800 / 09.11.2022Strada Eden nr. - CF 142042 Târgu Mureș
Nr. cad.: 142042
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
1798 / 09.11.2022Strada Ştefan cel Mare nr. 28 CF/Fişa Cadastrală 137122-C1-U4 TG.MURES
Nr. top: 1478/4/SP
1629/1/SP
1057/11/SP
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru executare lucrări de finisaje exterioare,
1797 / 09.11.2022Strada Budiului nr. 97A CF 128551 Târgu Mureș
Nr. top: 4581/2/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare categorie de folosință curți-construcții, majorare suprafață de la 421mp la 451mp conform declarației autentificate cu nr. 5174/19.10.2022.
1796 / 08.11.2022Strada Gheorghe Doja nr. - TP nr. 133392/21.04.1993
Nr. top: nr.parcelă 1211/3/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare destinație teren intravilan.
1795 / 08.11.2022Strada Vlădeasa nr. - TP 133351/05.04.1993
Nr. top: nr. parcelă 1222/13
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare destinație teren intravilan.
1794 / 08.11.2022Strada Zeno Vancea nr. 20/D CF/Fişa Cadastrală 139943 TÂRGU MUREŞ
Nr. cad.: 139943
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU EXTINDEREA CASEI DE LOCUIT (AP:1)ŞI IMPREJMUIREA TERENULUI PE LIMITA IMOBILULUI AFERENTĂ AP. 1
1793 / 08.11.2022Strada Nicolae Bălcescu nr. 52B et. 3 ap. 34 CF 120861-C1-U24 Târgu Mureș
Nr. top: 4859/b/3/1/6/6/XXXIV
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală şi număr poştal: str. Nicolae Bălcescu nr.52B, etajul 3, ap.34.
1792 / 08.11.2022Strada Constandin Hagi Stoian nr. - CF/Fişa Cadastrală 135067 Târgu Mureș
Nr. cad.: 135067
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Dezlipire imobil în 6 loturi: Lot1=323mp, Lot2=324mp, Lot3=324, Lot4=339, Lot5=254mp, Lot6=41mp.
1791 / 08.11.2022Strada Vasile Lupu nr. - TP 133392/21.04.1993
Nr. top: nr.parcela 1215/13
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare destinație teren intravilan.
1790 / 08.11.2022Piata Armatei nr. 1A CF/Fişa Cadastrală 120159 TG.MURES
Nr. cad.: 120159
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obținerea autorizației de: DEMOLARE CONSTRUCȚII EXISTENTE ȘI CONSTRUIRE HALĂ COMERCIALĂ CU ANEXELE AFERENTE, ÎMPREJMUIRE, AMENAJĂRI ACCESE, AMENAJARE EXTERIOARĂ.
1789 / 08.11.2022Strada Plt. Adj. David Rusu nr. 8 CF/Fişa Cadastrală 129116 Târgu Mureș
Nr. top: 5460/2
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
actualizare descriere construcție C1, POATE fi utilizat în scopul declarat pentru certificare intravilan, actualizare categorie de folosință teren - curți construcții.
1788 / 08.11.2022Strada Apeductului nr. 17 CF/Fişa Cadastrală 143627 TG.MURES
Nr. cad.: 143627
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
nu se încadrează în prevederile regulamentului local de urbanism,
1787 / 07.11.2022Strada Plutelor nr. 2 CF/Fişa Cadastrală 129039 TG-MURES
Nr. cad.: 129039
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU DEMOLARE CABANĂ EXISTENTĂ ȘI RECONSTRURE CABANĂ DE ODIHNĂ
1786 / 07.11.2022Strada Gheorghe Doja nr. 9 CF/Fişa Cadastrală 139312 TG-MURES
Nr. cad.: 139312
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE DESFIINȚARE CORPURI DE CLĂDIRI EXISTENTE - C10, C18, C41, C43, C46, C52, C54, ȘI C63 ȘI OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU ÎMPREJMUIRE PARȚIALĂ TEREN
1785 / 07.11.2022Strada Mihai Viteazul nr. 12 ap. IVB CF/Fişa Cadastrală 143569
143569-C1 Târgu Mureș
Nr. cad.: 143569
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Evidențiere apartament IV/B în cartea funciară, înscriere drept de proprietate Kucsvan Sandor și Kucsvan Ibolya 1/1 ap. IV/B și cota de 41/64mp teren în baza CVC nr. 18/2006 încheiat în baza Legii nr. 112/1995.
1784 / 07.11.2022Strada Voinicenilor nr. f.nr. CF/Fişa Cadastrală 143508 TG. MURES
Nr. cad.: 143508
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei pentru construirea unei case de locuit și imprejmuire teren
1783 / 07.11.2022Strada Corneşti nr. 71 CF/Fişa Cadastrală 130003 TG.MURES
Nr. cad.: 130003
130003-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru amenajare scară acces exterior, amenajări exterioare și reamenajări interioare,
1782 / 07.11.2022Strada Nagy Pál nr. 13 CF/Fişa Cadastrală 131258 TG.MURES
Nr. cad.: 131258
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire locuinţă unifamilială, imprejmuire teren cu amenajare acces auto, branașamente utilități,
1781 / 07.11.2022Strada Nagy Pál nr. 11 CF/Fişa Cadastrală 128918 TG.MURES
Nr. cad.: 128918
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire locuinţă unifamilială, imprejmuire teren cu amenajare acces auto, branașamente utilități, nomenclatură stradală și număr administrativ (str.Nagy Pál, nr:11),
1780 / 07.11.2022Strada Corneşti nr. 71/A CF/Fişa Cadastrală 130004 TG-MURES
Nr. cad.: 130004
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru extindere centru medical prin amenajarea în volumul podului existent și schimbare destinație demisol locuuință în cabinet medical, amenajări interioare și exterioare, amenajare scară acces exterioară
1779 / 07.11.2022Strada Nagy Pál nr. 7 CF/Fişa Cadastrală 131259 TG.MURES
Nr. cad.: 131259
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire locuinţă unifamilială, imprejmuire teren cu amenajare acces auto, branașamente utilități,
1778 / 04.11.2022Strada Livezii nr. 15 CF/Fişa Cadastrală 122061 Târgu Mureș
Nr. cad.: 122061
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare descriere construcție C1, radiere construcții C2, C3, C4.
1777 / 04.11.2022Piata Victoriei nr. 33 CF/Fişa Cadastrală 125640-C1-U3 TG.MURES
Nr. top: 1119/SP
1120/SP
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru amplasare firmă/panou afișaj indicator de interes public, pe faţada imobilului,
1776 / 04.11.2022Bulevard 1 Decembrie 1918 nr. 171 CF/Fişa Cadastrală 128232 TG.MURES
Nr. cad.: 128232
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obţinerea autorizaţiei de construire pentru coş exhaustare hotă bucătărie şi amplasare firmă - intrare în legalitate
1775 / 04.11.2022Strada Sf. Ioan nr. 3 CF 128679 Târgu Mureș
Nr. cad.: 128679
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
evidențiere construcție C1-casă de locuit, certificare categorie de folosință curți-construcții, nomenclatură stradală şi număr poştal: str. Sf. Ioan nr. 3.
1774 / 04.11.2022Aleea Carpaţi nr. 57 CF/Fişa Cadastrală 137955 TG.MURES
Nr. cad.: 137955
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU "AMPLASARE CONSTRUCŢIE PROVIZORIE PE TERMEN DE 5 ANI - DEPOZIT PENTRU ECHIPAMENTE ŞI MATERIALE SPORTIVE".
1773 / 04.11.2022Strada Siretului nr. 22 CF/Fişa Cadastrală 126417 Târgu Mureș
Nr. cad.: 126417
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare descriere construcție C1.
1772 / 04.11.2022Strada Prof. Dr. Vasile Săbădeanu nr. 119 CF 141909 Târgu Mureș
Nr. cad.: 141909
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare categorie de folosință curți-construcții.
1771 / 03.11.2022Strada Gheorghe Doja CF/Fişa Cadastrală 127455 TG.MURES
Nr. top: 579/1/1/2
578
577
Nr. cad.: 1924
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE CENTRU DE SELECTARE CU APORT VOLUNTAR MARE PENTRU DEȘEURI
1770 / 03.11.2022Strada Gheorghe Marinescu nr. 62 CF/Fişa Cadastrală 128863 TG.MURES
Nr. top: 2501/2/1/1
2926/2/1/1/1/1/2/1
2501/1/2/1
Nr. cad.: 1219
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
TERENUL ESTE CUPRINS ÎN REGISTRUL LOCAL AL SPAŢIILOR VERZI DIN MUNICIPIUL TG-MUREŞ ȘI NU SE RESPECTĂ PREVEDERILE LEGII 24/2007
1769 / 03.11.2022Strada 8 Martie nr. 85B CF 727/I Mureșeni
Nr. top: 561
560/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare categorii de folosință: curți-construcții 3777mp și arabil-2716mp, adresă imobil: str. 8 Martie nr.85B (fosta adresă: str. 8 Martie nr.85), destinație teren intravilan, actualizare componență C1.
1768 / 03.11.2022Strada Viile Dealul Budiului nr. 8 CF/Fişa Cadastrală 143007 TG.MURES
Nr. cad.: 143007
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT ŞI GARAJ AUTO, REAMENAJARE ŞI EXTINDERE CASĂ EXISTENŢĂ, BRANŞAMENTE UTILITĂŢI ȘI ÎMPREJMUIRE PARTIALĂ
1767 / 03.11.2022Strada Plt. Adj. David Rusu nr. 45A CF 123200 Târgu Mureș
Nr. cad.: 123200
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală şi număr poştal: str. Plt. Adj. David Rusu nr.45A.
1766 / 03.11.2022Strada Gábor Áron nr. 29 CF/Fişa Cadastrală 126086 TG.MURES
Nr. cad.: 126086
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU RECOMPARTIMENTĂRI INTERIOARE ȘI DESFIINȚARE PARȚIALĂ CASĂ DE LOCUIT CORP C1, DEMOLARE GARAJ AUTO CORP C2, RECONSTRUIRE IMPREJMUIRE LA STRADĂ ȘI PE LIMITA POSTERIOARĂ
1765 / 03.11.2022Strada Parângului nr. 17 ap. MAG.58 CF/Fişa Cadastrală 121500-C1-U1 TG.MURES
Nr. top: 3848/73/M.58
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU EXTINDEREA SPAŢIULUI COMERCIAL ÎN ALINIAMENTUL SPAȚIULUI ÎNVECINAT
1764 / 03.11.2022Strada Martin Luther nr. 13 ap. III/C CF/Fişa Cadastrală 142328-C1-U3 Târgu Mureș
Nr. cad.: 142328
142328-C1-U3
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare descriere apartament III/C, certificare nomenclatură stradală și număr administrativ: str. Martin Luther, nr. 13, ap. III/C.
1763 / 03.11.2022Calea Sighişoarei nr. f.nr. CF/Fişa Cadastrală 123691 TG.MURES
Nr. cad.: 123691
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE SPALATORIE AUTO, ZID DE SPRIJIN, BRANȘAMENTE UTILITAȚI
1762 / 03.11.2022Strada Sântana nr. 11 CF/Fişa Cadastrală 139917 TG.MURES
Nr. cad.: 139917
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
ÎNTRUCÎT NU SE INCADREAZĂ ÎN RLU AFERENT PUZ, POATE FI UTILIZAT PENTRU OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU MANSARDAREA PARȚIALĂ A CASEI DE LOCUIT CORP C1,
1761 / 03.11.2022Strada Tudor Vladimirescu nr. 136 CF/Fişa Cadastrală 143455 TG.MURES
Nr. cad.: 143455
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU REAMENAJARE ȘI EXTINDERE CASĂ DE LOCUIT ȘI CONSTRUIRE GARD LA STRADĂ CU ACCES AUTO ȘI PIETONAL
1760 / 03.11.2022Strada Libertăţii nr. 117/B CF/Fişa Cadastrală 123775 TG.MURES
Nr. cad.: 123775
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU EXTINDEREA HALEI METALICE – CORP C13, CU LOCUINȚE DE SERVICIU - INTRARE ÎN LEGALITATE, ÎN CONDIȚIILE REGIMULUI TEHNIC
1758 / 03.11.2022Strada Secerei nr. 38 CF/Fişa Cadastrală 120972 TG.MURES
Nr. cad.: 120972
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
NU SE ÎNCADREAZĂ ÎN PREVEDERILE DOCUMENTAȚIEI DE URBANISM APROBATE
1757 / 03.11.2022Strada Predeal nr. 90 CF 136892 Târgu Mureș
Nr. top: 3800/8
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare destinație teren intravilan, majorare suprafață de 461mp la 516mp conform declarației autentificate cu nr. 1028/06.07.2022.
1756 / 03.11.2022Strada Decebal nr. 1 CF 128808 Târgu Mureș
Nr. cad.: 128808
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
schimbarea destinației a 2 încăperi astfel: din spațiu de producție 1 în cameră și din spațiu de producție 2 în garaj.
1755 / 02.11.2022Strada Livezeni nr. 81 CF/Fişa Cadastrală 139925 Tg. Mureș
Nr. cad.: 139925
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU EXTINDERE CONDUCTĂ ȘI BRANȘAMENTE GAZE NATURALE
1754 / 02.11.2022Strada Depozitelor nr. 30 CF/Fişa Cadastrală 128737 Târgu Mureș
Nr. cad.: 128737
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Radiere construcții C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12, C14, C15, C16, C17.
1753 / 02.11.2022Strada Mihai Eminescu nr. 2-4 CF/Fişa Cadastrală 139783 Târgu Mureș
Nr. cad.: 139783
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizarea descrierii construcției C1.
1752 / 02.11.2022Strada Strâmbă nr. 56 CF/Fişa Cadastrală 129224 TG.MURES
Nr. cad.: 129224
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru AMENAJĂRI INTERIOARE ŞI SCHIMBARE DE DESTINAŢIE DEMISOL ÎN PARCĂRI AUTO, PARTER ÎN SPAŢII BIROURI, MANSARDĂ ÎN APARTAMENTE DE LOCUIT, REFAŢADIZARE CONSTRUCŢIE
1751 / 02.11.2022Strada Secerei nr. 38 CF/Fişa Cadastrală 120972 TG.MURES
Nr. cad.: 120972
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
NU SE ÎNCADREAZĂ ÎN PREVEDERILE DOCUMENTAȚIEI DE URBANISM APROBATE
1750 / 02.11.2022Strada Barajului CF/Fişa Cadastrală 138701 TG.MURES
Nr. cad.: 138701
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU MODERNIZARE FERMĂ ELPHIN NATURA SRL PRIN ÎNFIINȚARE PLANTAȚIE MĂCEȘ, CONSTRUIRE SERĂ ȘI HALĂ DEPOZITARE ȘI CONDIȚIONARE
1749 / 01.11.2022Strada Depozitelor nr. 30 CF/Fişa Cadastrală 129122 Târgu Mureș
Nr. cad.: 129122
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Radiere construcție C4.
1748 / 01.11.2022Strada Horea nr. 21 CF/Fişa Cadastrală 121834 Târgu Mureș
Nr. top: 720/1
720/2
721/2
721/1/1
695/2
Nr. cad.: 1945
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare categorie de folosință teren - curți construcții.
1746 / 01.11.2022Piata Armatei nr. 19 CF/Fişa Cadastrală 124382 Târgu Mureș
Nr. top: 4779/8
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Rectificare suprafață teren de la 424 mp la 444 mp, actualizare categorie de folosință teren - curți construcții, actualizare descriere construcție C1.
1745 / 01.11.2022Strada Subpădure nr. 95 CF/Fişa Cadastrală 139199 TG.MURES
Nr. cad.: 139199
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obținerea autorizației de construire pentru împrejmuire teren
1744 / 01.11.2022Strada 22 Decembrie 1989 nr. 136 CF/Fişa Cadastrală 134728 Târgu Mureș
Nr. cad.: 3988
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Radiere construcție C1.
1743 / 01.11.2022Strada 22 Decembrie 1989 nr. 138 CF/Fişa Cadastrală 131364 Târgu Mureș
Nr. cad.: 131364
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Radiere construcție C1.
1742 / 31.10.2022Strada Nicolae Bălcescu nr. 36, 38 CF/Fişa Cadastrală 94703/N Târgu Mureș
Nr. top: 4785/2/9
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare intravilan, actualizare categorie de folosință teren - curți construcții, atribuire coduri construcții C1 - casă de locuit (fost apartament 1), C2 - casă de locuit (fost apartament 2 - C2), C3 - construcție anexă (fost apartament 2 - C3), actualizare descriere construcții C1, C2, C3.
1741 / 31.10.2022Strada Pădurii nr. 38 CF/Fişa Cadastrală 130462 TG.MURES
Nr. cad.: 130462
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT UNIFAMILIALĂ, IMPREJMUIRE TEREN ȘI BRANȘAMENTE UTILITĂȚI,
1740 / 31.10.2022Strada Suceava nr. 41 CF/Fişa Cadastrală 128229 TG.MURES
Nr. cad.: 128229
128229-C1
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
NU SE INCADREAZĂ ÎN PREVEDERILE DOCUMENTAȚIILOR DE URBANISM APROBATE ÎN ZONĂ,
1739 / 31.10.2022Strada Călăraşilor nr. 104 CF/Fişa Cadastrală 128104
128104-C1 TG.MURES
Nr. cad.: 128104
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINERE AUTORIZAŢIE DE CONSTRUIRE PENTRU REAMENAJARE ŞI MANSARDARE CLĂDIRE LOCUINŢE COLECTIVE, ÎN CONDIȚIILE REGIMULUI TEHNIC
1738 / 31.10.2022Strada Revoluţiei nr. 33-35 CF/Fişa Cadastrală 128790 TG.MURES
Nr. cad.: 128790
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU AMPLASARE PLACĂ COMEMORATIVĂ PE FAȚADA CLĂDIRII - CORP C1
1737 / 31.10.2022Strada Trébely nr. 7 CF/Fişa Cadastrală 132016 TG.MURES
Nr. top: 2596/2-2598/3/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU AMPLASARE PLACĂ COMEMORATIVĂ PE FAȚADA CLĂDIRII,
1735 / 31.10.2022Strada Primăverii nr. 24 CF/Fişa Cadastrală 120411 Târgu Mureș
Nr. cad.: 120411
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare descriere construcție C1.
1734 / 31.10.2022Strada Păltiniş nr. 3 CF/Fişa Cadastrală 131336 Târgu Mureș
Nr. top: 3796/1/24/33
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare intravilan, actualizare categorie de folosință teren - curți construcții, atribuire coduri construcții: C1-casă, C2-garaj cu magazie, actualizare descriere construcții C1, C2.
1732 / 31.10.2022Strada Viile Unomaj nr. 44 CF/Fişa Cadastrală 121067 TG.MURES
Nr. cad.: 121067
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
NU SE ÎNCADREAZĂ ÎN PREVEDERILE RLU AFERENT PUD APROBAT
1731 / 31.10.2022Strada Remetea nr. 252-254 CF/Fişa Cadastrală 56679 SANCRAIU DE MURES
Nr. top: 660/1/1/1/1/1/1/b/1/2
660/1/1/1/1/1/1/b/1/3
660/1/1/1/1/1/1/b/1/4
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare UAT Târgu Mureș, intravilan, categorie de folosință - curți construcții, nomenclatură stradală și număr administrativ: str. Remetea, nr. 252-254.
1730 / 31.10.2022Strada 8 Martie nr. 1 CF/Fişa Cadastrală 128559 Târgu Mureș
Nr. top: 590/78
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare categorie de folosință teren - curți construcții, atribuire coduri construcții: C1-casă de locuit, C2-construcție anexă bucătărie de vară, actualizare descriere construcții C1, C2.
1729 / 31.10.2022Strada Rodnei nr. 41 CF/Fişa Cadastrală 143383 TG.MURES
Nr. cad.: 143383
143383-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru schimbare destinație clădire de birouri, în cabinete medicale, cu reamenajare interioară, extindere și refațadizare clădire,- în condițiile regimului tehnic,
1728 / 31.10.2022Strada Abrudului nr. 11 CF/Fişa Cadastrală 128696 Târgu Mureș
Nr. top: 2396/9
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare intravilan, actualizare categorie de folosință teren - curți construcții, actualizare descriere construcție C1, certificare nomenclatură stradală și număr administrativ: str. Abrudului, nr. 11.
1727 / 31.10.2022Strada Corneşti nr. - CF/Fişa Cadastrală 133733 Târgu Mureș
Nr. cad.: 74
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare destinație teren intravilan, actualizare categorie de folosință teren - curți construcții, certificare nomenclatură stradală și număr poștal: str. Cornești, f.nr.
1725 / 28.10.2022Strada Bradului CF/Fişa Cadastrală 136076 TG.MURES
Nr. cad.: 136076
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU ÎNLOCUIRE CONDUCTE ŞI BRANŞAMENTE DE GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ
1724 / 28.10.2022Strada 22 Decembrie 1989 nr. 150 CF/Fişa Cadastrală 143506
Nr. cad.: 143506
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Evidențiere construcții C1 și C2.
1723 / 28.10.2022Strada Bethlen Gábor nr. 31 CF/Fişa Cadastrală 128937 Târgu Mureș
Nr. cad.: 4859/a/1/223/1/3/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
reevidențiere construcții C1 și C2, certificare categorii de folosință: curți-construcții 341mp și arabil 292mp, certificare destinație teren intravilan, nomenclatură stradală și număr poștal: str. Bethlen Gábor nr.31.
1722 / 27.10.2022Strada Potopului nr. 6 CF/Fişa Cadastrală 142680 Târgu Mureș
Nr. top: 10/2/2
Nr. cad.: 1867
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare categorii de folosință teren: 1Cc = 496 mp, 2A = 42 mp, certificare suprafețe pentru construcția C1: Sc=106 mp, Sd=106 mp.
1721 / 27.10.2022Strada Podeni nr. 19 CF/Fişa Cadastrală 124220 Târgu Mureș
Nr. top: 10/2/3/1/2
11
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare intravilan, actualizare categorie de folosință teren - curți construcții, certificarea suprafețe pentru construcția C1: Sc=143 mp, Sd=143 mp.
1720 / 27.10.2022Strada Gheorghe Marinescu nr. Stejarului CF/Fişa Cadastrală 143515
143516
143517 TG.MURES
Nr. cad.: 143515
143516
143517
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU PRELUNGIRE STRADA GHEORGHE MARINESCU PÂNĂ LA STRADA STEJARULUI
1718 / 27.10.2022Strada Măgurei CF/Fişa Cadastrală a se vedea Anexa
Nr. top: a se vedea Anexa
Nr. cad.: a se vedea Anexa
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBTINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU REGLEMENTAREA REȚELELOR ELECTRICE DE DISTRIBUȚIE ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE COLECTIVE, SPAȚIU COMERCIAL, ACCESE AUTO, PARCĂRI, LOCURI DE JOACĂ
1717 / 27.10.2022Strada Gheorghe Doja nr. 35 CF/Fişa Cadastrală 140218
140218-C1 Târgu Mureș
Nr. cad.: 140218
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare descriere construcție C2, apartamentare construcție C2.
1716 / 27.10.2022Strada Cugir nr. - CF 137031 Târgu Mureș
Nr. cad.: 137031
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
dezmembrare imobil pentru realizare parc pe lotul 2.
1715 / 27.10.2022Strada Ilie Munteanu nr. 55 CF/Fişa Cadastrală 127830
142649 Târgu Mureș
Nr. cad.: 127830
142649
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Alipirea imobilelor înscrise în CF nr. 127830 Târgu Mureș și CF nr. 142649 Târgu Mureș.
1714 / 27.10.2022Bulevard 1 Decembrie 1918 nr. 156 ap. 4 CF 121017-C1-U61 Târgu Mureș
Nr. top: 3732/7/156/IV
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală şi număr poştal: Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr.156, ap.4.
1713 / 27.10.2022Strada Barajului nr. 27 CF/Fişa Cadastrală 123510 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 123510
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificarea suprafețelor pentru construcția C20: Sc=608 mp, Sd=608 mp.
1712 / 26.10.2022Strada Corneşti nr. - CF 121715 Târgu Mureș
Nr. top: 2866/3
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare destinație teren intravilan; nomenclatură stradală și număr poștal: str. Cornești, f.nr.
1711 / 26.10.2022Strada Barajului nr. 13 CF 121547 Târgu Mureș
Nr. top: 4856/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2 vezi regimul juridic.
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare categorii de folosință: curți-construcții 3300mp și arabil 2700mp.
1710 / 26.10.2022Strada Băneasa nr. 8 CF/Fişa Cadastrală 138526
123118
137691
132069 TG-MURES
Nr. cad.: 138526
123118
137691
132069
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU EXECUTARE DOUĂ PASAJE ÎNTRE HALE DE PRODUCȚIE ȘI LOGISTICĂ
1709 / 26.10.2022Strada Plutelor nr. 2 CF 129039 Târgu Mureș
Nr. cad.: 129039
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
evidențiere casă de vacanță edificată conform A.C. nr. 442/12.06.2006, înscriere drept de concesiune conform contractului nr. 155/13.09.2022.
1708 / 26.10.2022Strada Liviu Rebreanu nr. 29/A CF 139968
139728
135780 Târgu Mureș
Nr. cad.: 139968
139728
135780
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
alipirea imobilelor înscrise în CF 139968, 139728 și 135780 Târgu Mureș.
1707 / 26.10.2022Strada Gheorghe Doja nr. 76/B CF 138183 Târgu Mureș
Nr. top: 4800/43/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
informare - certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
1706 / 26.10.2022Strada Remetea nr. 95S CF 142643 Târgu Mureș
Nr. cad.: 142643
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală şi număr poştal: str. Remetea nr.95S.
1705 / 26.10.2022Strada Subpădure nr. 121 CF 130792 Târgu Mureș
Nr. cad.: 130792
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală şi număr poştal: str. Subpădure nr. 121.
1704 / 26.10.2022Strada Subpădure nr. 107 CF 130803 Târgu Mureș
Nr. cad.: 130803
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală şi număr poştal: str. Subpădure nr. 107.
1703 / 26.10.2022Strada Ady Endre nr. 30 sc. B ap. 8 CF 60636/VIII Târgu Mureș
Nr. top: 4859/a/1/223/1/11/5/VIII
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală şi număr poştal: str. Ady Endre nr. 30, scara B, ap. 8.
1702 / 25.10.2022Strada Voinicenilor nr. 24 CF/Fişa Cadastrală 7964 TG-MURES
Nr. cad.: 7964
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU "ÎNFIINŢARE CENTRU DE ZI PRIN SCHIMBARE DESTINAŢIE, REABILITARE ŞI DOTARE IMOBIL"
1701 / 25.10.2022Strada Evreilor Martiri nr. 13B CF 123887 Târgu Mureș
Nr. top: 3708/9/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare categorie de folosință curți-construcții.
1700 / 25.10.2022Strada Romulus Guga nr. 25 CF 137616 Târgu Mureș
Nr. top: 4859/a/1/223/1/7/8
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare categorii de folosință: curți-construcții 305mp și arabil 213mp.
1699 / 25.10.2022Strada Secerei nr. 38 CF/Fişa Cadastrală 120972 TG-MURES
Nr. cad.: 120972
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
NU SE ÎNCADREAZĂ ÎN PREVEDERILE DOCUMENTAȚIEI DE URBANISM APROBATE
1698 / 25.10.2022Strada Gheorghe Doja nr. - CF 143578 Târgu Mureș
Nr. cad.: 143578
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
concesionare teren întrucât nu este reglementată definitiv situația juridică a imobilului (înscriere provizorie), POATE FI UTILIZAT pentru informare - certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
1697 / 25.10.2022Bulevard 1 Decembrie 1918 nr. 185 ap. 3 CF/Fişa Cadastrală 121508-C1-U16
121508 TG.MURES
Nr. top: 3511/5/III
3511/5
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru amplasarea firmă pe faţada imobilului
1696 / 25.10.2022Strada Voinicenilor nr. f.nr. CF/Fişa Cadastrală 132778
140161 TG.MURES
Nr. cad.: 132778
140161
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Elaborare P.U.Z. - Stabilire reglementări pentru construire mic ansamblu de locuințe.
1695 / 25.10.2022Strada Măgurei-Calea Sighișoarei-Parângului nr. f.nr. CF A se vedea anexa
Nr. top: A se vedea anexa
Nr. cad.: A se vedea anexa
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Elaborare P.U.Z. - Stabilire reglementări urbanistice pentru construire corp de clădire cu funcțiunea de centru comercial și corp de clădire cu funcțiunea mixtă de comerț și locuire colectivă cu regim de înălțime S+P+9E+etaj tehnic, reglementări accese și utilități, modificarea prevederilor P.U.Z. aprobat prin H.C.L. nr. 224/2018.
1694 / 24.10.2022Strada Predeal nr. 2 CF/Fişa Cadastrală 141190
TG.MURES
Nr. cad.: 141190
141190-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obținerea autorizației de construire pentru demolare și reconstruire garaj auto, cu extindere şi terasă circulabilă, reamenajare curte exterioară, și modificare imprejmuire la stradă cu lărgirea porţii de acces carosabil, în condițiile regimului tehnic,
1693 / 24.10.2022Strada Gheorghe Doja nr. 15 CF/Fişa Cadastrală 142545 TG.MURES
Nr. cad.: 142545
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU EXECUTARE LUCRĂRI DE REABILITARE FAŢADĂ PRINCIPALĂ ŞI FAŢADE INTERIOARE
1692 / 24.10.2022Strada Luceafărului nr. 2/A CF/Fişa Cadastrală 96858/N TG.MURES
Nr. top: 2100/39/2
Nr. cad.: (4805)
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
nu se incadrează în prevederile documentaţiilor de urbanism aprobate în zonă,
1691 / 24.10.2022Strada Ion Heliade Rădulescu nr. 24 ap. 104 CF/Fişa Cadastrală 142856-C1-U236 TG-MURES
Nr. cad.: 142856-C1-U236
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
ÎNTRUCÂT NU SE ÎNCADREAZĂ ÎN PREVEDERILE REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT PUZ APROBAT
1690 / 24.10.2022Bulevard 1 Decembrie 1918 nr. 247 ap. 3 CF/Fişa Cadastrală 121911-C1-U11 TG.MURES
Nr. top: 3511/78/III
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
NU SE ÎNCADREAZĂ ÎN PREVEDERILE RLU AFERENT PUG APROBAT.
1689 / 24.10.2022Strada George Coşbuc nr. 6 CF 124950 Târgu Mureș
Nr. cad.: 124950
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
actualizarea componenței construcției C1 reamenajată și extinsă prin A.C. nr. 46/16.02.2015.
1688 / 24.10.2022Strada Decebal nr. 2 CF/Fişa Cadastrală 58290/P/II
Tg-Mureş

Nr. top: 98/2/4/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru amenajare faţadă şi amplasare firme,
1687 / 24.10.2022Bulevard 1 Decembrie 1918 nr. 216 CF/Fişa Cadastrală 74509/P
Tg-Mureş

Nr. top: 3675/1/16/P
3675/1/1/1/5
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru reamenajare faţadă şi amplasare firme,
1686 / 24.10.2022Strada Negoiului nr. 49 CF/Fişa Cadastrală 139318 TG.MURES
Nr. cad.: 139318
139318-C1
139318-C2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU SCHIMBARE DESTINAŢIE CORP C2, DIN SPAŢIU COMERCIAL ÎN LOCUINŢĂ, CU REAMENAJĂRI INTERIOARE,
1685 / 24.10.2022Strada Gheorghe Doja nr. 219 CF 140388 Târgu Mureş
Nr. cad.: 140388
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Elaborare P.U.Z. - Stabilire reglementări pentru spații prestări servicii, locuire colectivă mică, împrejmuire, branșamente la utilități.
1684 / 21.10.2022Strada Păcii nr. 8 ap. 2 CF/Fişa Cadastrală 125316
125316-C1-U1 TG.MURES
Nr. cad.: 2414/5/14; 2414/5/14/II
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obţinerea autorizaţiei de construie balcon la parterul blocului.
1683 / 21.10.2022Strada Sinaia nr. 3 ap. 2 CF/Fişa Cadastrală 128958
128958-C12-U2 TG.MURES
Nr. cad.: 128958
128958-C12-U2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru REAMENAJARE PARTIALA PARTER, AMENAJARE ETAJ, MODIFICARE ACCES SI REABILITARE INVELITOARE
1682 / 21.10.2022Strada Viile Dealul Mic nr. - H.C.L. nr. 345/29.09.2022
Nr. top: -
Nr. cad.: -
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare categorie de folosință drum, destinație teren intravilan, nomenclatură stradală: str. Viile Dealul Mic și strada Viile Unomaj, înscriere proprietar: Municipiul Târgu Mureș - domeniu public - conform H.C.L. nr. 345/29.09.2022.
1681 / 21.10.2022Strada Mihai Viteazul nr. - CF 141125 Târgu Mureș
Nr. top: 1822/6/1/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare categorie de folosință curți-construcții, adresă imobil: str. Mihai Viteazul f.nr., destinație teren intravilan, înscrierea în condițiile legii a proprietarului asupra terenului ca fiind: Municipiul Târgu Mureș - domeniu public în temeiul H.C.L. nr. 252/30.06.2022.
1680 / 21.10.2022Strada Rozmarinului nr. 1 et. 1 CF/Fişa Cadastrală 142946
142946-C1-U3 TG.MURES
Nr. cad.: 142946
142946-C1-U3
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU AMPLASARE RECLAMĂ
1679 / 20.10.2022Strada Crinului nr. 12/A ap. 1,2 CF/Fişa Cadastrală 141565-C1-U1
141565-C1-U2 TG.MURES;
Nr. cad.: 141565-C1-U1
141565-C1-U2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU SCHIMBAREA DESTINAȚIEI SPAȚIULUI DE LOCUIT (AP. 1 ȘI AP. 2) ÎN CABINET MEDICAL, AMENAJĂRI INTERIOARE, AMPLASARE FIRMĂ PE FAȚADA IMOBILULUI
1678 / 20.10.2022Strada Subpădure nr. 4 CF/Fişa Cadastrală 136219 TG.MURES
Nr. cad.: 136219
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE TREI CASE DE LOCUIT INDIVIDUALE CU ACCES COMUN, ÎMPREJMUIRE TEREN ŞI BRANŞAMENTE LA UTILITĂŢI
1677 / 20.10.2022Aleea Carpaţi CF/Fişa Cadastrală 137912 TG.MURES
Nr. cad.: 137912
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificarea regimului juridic, economic şi tehnic al imobilului,
1676 / 20.10.2022Strada Subpădure nr. f.nr. CF/Fişa Cadastrală 135929 TG.MURES
Nr. cad.: 135929
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
nu se incadrează în prevederile documentaţiilor de urbanism aprobate în zonă;
1675 / 20.10.2022Strada Revoluţiei nr. 26 CF/Fişa Cadastrală 124012
124012-C1-U1
124012-C1-U4
124012-C1-U8 TG.MURES
Nr. top: 2233
Nr. cad.: 2924
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obținerea autorizației de construire pentru construire ansamblu cu funcțiuni mixte- aparthotel, spații comerciale, servicii, funcțiuni conexe prin desființare parțială, modificare, consolidare, reconstruire, extindere și supraetajare construcții existente, amenajare incintă, împrejmuire, și amplasare firmă pe fațada la stradă,- în condițiile regimului tehnic,
1674 / 20.10.2022Strada Revoluţiei nr. 11 CF/Fişa Cadastrală 128895 TG.MURES
Nr. top: 171
172/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obținerea autorizației de construire pentru construire ansamblu cu funcțiuni mixte - aparthotel, spații comerciale, alimentație publică, servicii, funcțiuni conexe prin modificare, consolidare, extindere și supraetajare construcții existente, amenajare incintă, împrejmuire și amplasare firmă pe fațada la stradă - în condițiile regimului tehnic
1673 / 20.10.2022Strada Cuza Vodă nr. 46 CF/Fişa Cadastrală 131943 TG.MURES
Nr. top: 698a
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru schimbare destinaţie parţială locuinţă, în spaţiu comercial, cu amenajări interioare şi acces nou dinspre staradă, şi amplasare firmă,
1672 / 20.10.2022Strada Pomilor nr. 18 CF 129097 Târgu Mureș
Nr. cad.: 129097
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală şi număr poştal: str. Pomilor nr.18, certificare categorii de folosință: curți-construcții 745mp, arabil: 1737mp, evidențiere C1 și C2.
1671 / 19.10.2022Strada Gheorghe Doja nr. 138 CF/Fişa Cadastrală 124488
123144
120182 Târgu Mureș
Nr. cad.: 124488
123144
120182
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Alipirea imobilelor înscrise în CF nr. 124488 Târgu Mureș, CF nr. 123144 Târgu Mureș, CF nr. 120182 Târgu Mureș, certificare nomenclatură stradală și număr administrativ: str. Gheorghe Doja, nr. 138.
1670 / 19.10.2022Calea Sighişoarei nr. 86 CF/Fişa Cadastrală 137366 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 137366
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare categorie de folosință teren - curți construcții, evidențiere construcții C1 și C2.
1669 / 19.10.2022Strada Ecaterina Varga nr. 6 CF/Fişa Cadastrală 143544 TG-MURES
Nr. cad.: 143544
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU DEMOLARE ŞI RECONSTRUIRE PE ACELAŞI AMPLASAMENT CASĂ DE LOCUIT ŞI GARAJ AUTO CU REAMENAJAREA ȘI MODIFICAREA ACESTORA ÎN CONDIȚIILE REGIMULUI TEHNIC, REFACERE PORŢI DE ACCES AUTO ŞI PIETONAL
1668 / 19.10.2022Strada 22 Decembrie 1989 nr. 80 CF/Fişa Cadastrală 50315 SÂNGEORGIU DE MUREȘ
Nr. top: 1928/2/2/29
1928/2/1/6
1920/2/a/3/1/1/1/2/2
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
schimbare de destinație în cabinet medical întrucât nu se încadrează în prevederile regulamentului local de urbanism, POATE FI utilizat pentru certificare UAT Târgu Mureș, categorie de folosință: curți construcții, diminuare suprafață teren de la 1061mp la 1012, certificare adresă imobil: str. 22 Decembrie 1989 nr. 80, radiere anexe gospodărești conform declarației autentificate cu nr. 2394/19.10.2022.
1667 / 19.10.2022Bulevard 1 Decembrie 1918 nr. 157 CF/Fişa Cadastrală 123155 TG.MURES
Nr. cad.: 123155
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
NU SE ÎNCADREAZĂ ÎN PREVEDERILE REGULAMENTULUI DE URBANISM AFERENT PUZ APROBAT
1666 / 19.10.2022Strada Nordului nr. 23 CF/Fişa Cadastrală 143382 TG.MURES
Nr. cad.: 143382
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
NU SE INCADREAZĂ ÎN PREVEDERILE DOCUMENTAŢIILOR DE URBANISM APROBATE ÎN ZONĂ, POATE FI UTILIZAT PENTRU ELABORARE PUD - STUDIU DE AMPLASAMENT CONSTRUIRE LOCUINŢE COLECTIVE MICI CU P+1,2 NIVELURI, REGLEMENTARE ACCESE, UTILITĂŢI, ETC., ÎN CONDIŢIILE REGIMULUI TEHNIC,
1665 / 19.10.2022Bulevard Cetăţii nr. 39 CF/Fişa Cadastrală 135888 TG.MURES
Nr. cad.: 135888
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru extinderea şi mansardarea casei de locuit,
1664 / 19.10.2022Strada Verii nr. 33A CF/Fişa Cadastrală 121487 TG.MURES
Nr. cad.: 121487
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI De CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT, ZID DE SPRIJIN, ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ (VERII, TREBELY) CU ACCES AUTO ȘI PIETONAL,
1663 / 19.10.2022Strada Frédéric Joliot-Curie CF/Fişa Cadastrală 135113 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 135113
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Dezlipire imobil în două loturi: Lot1 = 1.380mp, Lot2 = 225mp.
1662 / 19.10.2022Strada Frédéric Joliot-Curie CF/Fişa Cadastrală 135112 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 135112
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Dezlipire imobil în două loturi: Lot1 = 1.728mp, Lot2 = 434mp.
1661 / 19.10.2022Strada Revoluţiei nr. 30 CF/Fişa Cadastrală 123002 Târgu Mureș
Nr. top: 2236
2237
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare categorie de folosință teren - curți construcții.
1660 / 19.10.2022Strada Zidarilor nr. 6 CF/Fişa Cadastrală 6293 Târgu Mureș
Nr. top: 4859/a/1/113
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare intravilan, actualizare categorie de folosință teren - curți construcții, atribuire cod construcție C1 - casă de locuit (fost ap.1), actualizare descriere construcție C1, evidențiere construcție C2, certificare nomenclatură stradală și număr administrativ: str. Zidarilor, nr. 6.
1659 / 19.10.2022Strada Rodnei nr. 42-44 CF/Fişa Cadastrală 141991 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 141991
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Apartamentare construcție C1.
1658 / 18.10.2022Strada Sf. Ştefan nr. 20 et. 20 CF/Fişa Cadastrală 133245 TG-MURES
Nr. cad.: 133245
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT, ÎMPREJMUIRE TEREN ȘI RACORD UTILITĂȚI,Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
CERTIFICARE NOMENCLATURĂ STRADALĂ ȘI NUMĂR POȘTAL: STRADA SF. ȘTEFAN NR. 20
1657 / 18.10.2022Strada Pădurii nr. 33 CF/Fişa Cadastrală 124844 Târgu Mureș
Nr. top: 2617/2/5/5
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare categorie de folosință teren - curți construcții, atribuire coduri construcții C1 - casă din lemn, C2 - garaj din cărămidă, actualizare descriere construcții C1 și C2, radiere 2 magazii cu 1 latrină din lemn.
1656 / 18.10.2022Aleea Săvineşti nr. 9 ap. 17 CF 121258-C1-U11 Târgu Mureș
Nr. top: 4867/2/2/2/2/IX/XVII
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală şi număr poştal: Aleea Săvinești nr. 9, ap.17.
1655 / 18.10.2022Strada George Coşbuc nr. 9 CF/Fişa Cadastrală 142326 TG-MURES
Nr. cad.: 142326
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU AMENAJĂRI INTERIOARE, EXTINDERE ȘI MANSARDARE CASEI DE LOCUIT (CORP C2) PRIN RECONSTRUIRE MAGAZIE - ÎN CONDIŢIILE REGIMULUI TEHNIC
1654 / 18.10.2022Strada Gheorghe Doja nr. 233 CF/Fişa Cadastrală 140836 Târgu Mureș
Nr. cad.: 140836
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Evidențiere construcție C1, certificare nomenclatură stradală și număr administrativ: str. Gheorghe Doja, nr. 233.
1653 / 18.10.2022Strada Lev Nicolaevici Tolstoi nr. 17 CF 50295 Sângeorgiu de Mureș
Nr. top: 696.697/1/50/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală şi număr poştal: str. Lev Nicolaevici Tolstoi nr.17.
1652 / 18.10.2022Strada Gheorghe Doja nr. 149 CF/Fişa Cadastrală 125894 TG.MURES
Nr. cad.: 125894
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE DESFIINȚARE CLADIRI CORP C1 ȘI CORP C2 ȘI PENTRU OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU IMPREJMUIRE TEREN LA STRADĂ ȘI DINTRE IMOBILE ÎN ZONA CLĂDIRILOR DEMOLATE
1651 / 18.10.2022Strada Subpădure nr. 5 CF 130504 Târgu Mureș
Nr. cad.: 130504
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală şi număr poştal: str. Subpădure nr.5 (fosta adresă: str. Subpădure nr.2) conform dispoziției nr. 3482/03.06.2005 a Primarului Municipiului Târgu Mureș.
1650 / 18.10.2022Aleea Carpaţi nr. 57 CF/Fişa Cadastrală 137955 TG-MURES
Nr. cad.: 137955
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
NU SE ÎNCADREAZĂ ÎN PREVEDERILE REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISNM AFERENT PUG
1649 / 18.10.2022Strada Petru Dobra nr. 41 ap. 4 CF/Fişa Cadastrală 125421-C1-U18 TG.MURES
Nr. top: 4646/184/IV
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
ÎNCALCĂ PREVEDERILE HCL 6/2021,Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
POATE FI FOLOSIT PENTRU OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE BALCON ÎN CONDIŢIILE REGIMULUI TEHNIC
1648 / 18.10.2022Bulevard 1 Decembrie 1918 nr. 255 et. P ap. SP CF/Fişa Cadastrală 121031
121031-C1-U2 TG.MURES
Nr. cad.: 121031
121031-C1-U2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru amplasarea firmă/reclamă pe faţada imobilului
1647 / 18.10.2022Strada Remetea nr. 147 CF 51623 Sâncraiu de Mureș
Nr. top: 617/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală şi număr poştal: loc. Târgu Mureș, str. Remetea nr.147.
1646 / 17.10.2022Strada Kós Károly nr. f.nr. CF/Fişa Cadastrală 128254 Târgu Mureș
Nr. top: 2407/3
2409/3
2410/3
2411/3
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală și număr administrativ: str. Kós Károly, f.nr.
1645 / 17.10.2022Strada Kós Károly nr. 35 CF/Fişa Cadastrală 128252 Târgu Mureș
Nr. top: 2412/1/3
2413/2/3
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare nomenclatură stradală și număr administrativ: str. Kós Károly, nr.35.
1644 / 17.10.2022Calea Sighişoarei CF/Fişa Cadastrală 143473
143483
143482
142141 TG.MURES
Nr. cad.: 143473
143483
143482
142141
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU EXTINDERE CONDUCTĂ ȘI BRANȘAMENTE GAZE NATURALE
1642 / 17.10.2022Strada Agricultorilor nr. 24B CF/Fişa Cadastrală 142760 TG.MURES
Nr. cad.: 142760
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE 24 LOCUINTE INDIVIDUALE ÎN REGIM CUPLAT P+1E, 3 LOCUINŢE INDIVIDUALE ÎNȘIRUITE P+1E, 1 LOCUINŢĂ INDIVIDUALĂ P+1E, INFRASTRUCTURĂ EDILITARĂ, ACCES, ÎMPREJMUIRE TEREN ŞI ORGANIZARE ŞANTIER
1641 / 17.10.2022Strada Cetinei nr. - CF/Fişa Cadastrală 133645 Târgu Mureș
Nr. cad.: 2502
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare UAT Târgu Mureş, loc. Târgu Mureş - extravilan.
1640 / 17.10.2022Strada Cetinei nr. - CF/Fişa Cadastrală 133641 Târgu Mureș
Nr. cad.: 4604
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare UAT Târgu Mureş, loc. Târgu Mureş - extravilan.
1639 / 17.10.2022Strada Cetinei nr. - CF/Fişa Cadastrală 133646 Târgu Mureș
Nr. cad.: 3915
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare UAT Târgu Mureş, loc. Târgu Mureş - extravilan.
1638 / 17.10.2022Strada Prof. Dr. Vasile Săbădeanu CF/Fişa Cadastrală 139839 TG.MURES
Nr. cad.: 139839
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
Imobilul este situat în zonă cu interdicţie temporară de construire;,Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
Poate fi utilizat pentru intocmire PUD, studiu de amplasament pentru construire casă de locuit, amenajare accese şi racord la utilităţi, în condiţiile regimului tehnic;
1637 / 17.10.2022Strada Prof. Dr. Vasile Săbădeanu nr. 147 ap. 1 CF/Fişa Cadastrală 141168
141168-C1-U1 TG.MURES
Nr. cad.: 141168
141168-C1-U1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU ÎNCHIDERE BALCON SITUAT LA PARTERUL BLOCULUI
1636 / 17.10.2022Strada Zeno Vancea CF 143373
143363
143371
143369
143365
143367 TG.MURES
Nr. cad.: 143373
143363
143371
143369
143365
143367
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU EXTINDERE CONDUCTĂ ȘI BRANȘAMENTE GAZE NATURALE
1635 / 17.10.2022Strada Furnicilor nr. 2 CF/Fişa Cadastrală 142987 TG.MURES
Nr. cad.: 142987
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU EXTINDERE, CONSOLIDARE, MODIFICĂRI INTERIOARE ŞI SCHIMBARE DESTINAŢIE CORP C1 ŞI AMENAJAREA UNEI PERGOLE ÎNTRE CORPURILE C1 ŞI C2 - CU RESPECTARE UTILIZĂRI ADMISE ȘI REGIM DE CONSTRUIRE CONFORM REGIMULUI TEHNIC
1633 / 17.10.2022Bulevard 1848 nr. 44 CF 120237 Târgu Mureș
Nr. top: 4646/254
Nr. cad.: 3410
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare categorie de folosință curți-construcții.
1632 / 17.10.2022Strada Gheorghe Marinescu nr. 15 CF/Fişa Cadastrală 120899 TG.MURES
Nr. top: 1929/2
Nr. cad.: 4555
4555-C1
4555-C2
4555-C3
4555-C4
4555-C5
4555-C6
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU EFICIENTIZARE ENERGETICĂ LA LICEUL TEORETIC GHEORGHE MARINESCU
1631 / 17.10.2022Bulevard 1 Decembrie 1918 nr. 86C ap. 3-4 CF/Fişa Cadastrală 121110
121110-C1-U3
121110-C1-U19 TG.MURES
Nr. top: 1483/9
1483/9/III
1483/9/IV
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBIŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU LUCRĂRI DE AMENAJĂRI INTERIOARE ÎN VEDEREA UNIFICARII A DOUĂ APARTAMENTE: AP. 3 ŞI AP. 4, INTRARE ÎN LEGALITATE
1630 / 17.10.2022Strada Cutezanţei nr. 51 CF/Fişa Cadastrală 129515 TG.MURES
Nr. cad.: 129515
129515-C1
129515-C2
129515-C3
129515-C4
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU EFICIENTIZARE ENERGETICĂ LA ŞCOALA GIMNAZIALĂ TUDOR VLADIMIRESCU
1629 / 17.10.2022Strada Moldovei nr. 30 CF/Fişa Cadastrală 128824 TG.MURES
Nr. cad.: 128824
128824-C1
128824-C2
128824-C3
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU EFICIENTIZARE ENERGETICĂ LA ŞCOALA GEORGE COŞBUC
1628 / 17.10.2022Strada Tisei nr. 1 CF/Fişa Cadastrală 123629 Târgu Mureș
Nr. top: 5111/3
5111/2
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
atribuire coduri construcții, certificare regim de înălțime, componență și suprafață construcții, POATE FI UTILIZAT în scopul declarat pentru certificare intravilan, actualizare categorie de folosință teren - curți construcții.
1627 / 17.10.2022Calea Sighişoarei nr. - CF 132072 Târgu Mureș
Nr. top: 4592/1/6/4/2
Nr. cad.: 2070
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
informare - certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
1626 / 14.10.2022Strada Cuza Vodă nr. 1-3 CF/Fişa Cadastrală 143429 TG.MURES
Nr. cad.: 143429
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU "DEMOLARE PARŢIALĂ EDIFICATE, EXTINDERE ȘI ETAJARE CASE DE LOCUIT CU FUNCŢIUNI DE SPAŢII COMERCIALE ŞI LOCUINŢE ", ÎN CONDIŢIILE RLU AFERENT PUG APROBAT
1625 / 14.10.2022Strada Tisei nr. 12 et. III ap. 9 CF 128479-C1-U12 Târgu Mureș
Nr. cad.: 5123/89/IX
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală şi număr poştal: str. Tisei nr. 12, etajul III, ap. 9.
1624 / 14.10.2022Strada Plevna nr. 6 CF/Fişa Cadastrală 133208
Nr. top: 872/4
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare intravilan, certificare categorie de folosință teren - curți construcții, actualizare descriere construcție C1, radiere magazie din lemn, certificare nomenclatură stradală și număr administrativ: str. Plevna, nr. 6 (fosta str. Tancsics Mihaly, nr. 6).
1623 / 14.10.2022Strada Bolyai nr. 16 CF/Fişa Cadastrală 123380 TG.MURES
Nr. cad.: 123380
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU REALIZARE LUCRĂRI DE REPARAŢII FAŢADE ÎN MOD UNITAR LA STR. BOLYAI ȘI STR. MARTON ARON ŞI REALIZARE UNITĂȚI LOCATIVE ÎN VOLUMUL PODULUI EXISTENT
1622 / 14.10.2022Strada Cuza Vodă nr. 1-3 CF/Fişa Cadastrală 143429 TG.MURES
Nr. cad.: 143429
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE DESFIINŢARE CORP C1 SI C2 ȘI CONSTRUIRE ÎMPREJMUIRE TEREN. NU POATE FI FOLOSIT PENTRU CONSTRUIRE SPAŢIU COMERCIAL ŞI LOCUINŢE ÎNTRUCÂT ÎNCALCĂ PREVEDERILE RLU AFERENT PUG APROBAT.
1621 / 14.10.2022Strada Gheorghe Marinescu nr. 62 CF/Fişa Cadastrală 128863 Târgu Mureș
Nr. top: 2501/2/1/1
2926/2/1/1/1/1/2/1
2501/1/2/1
Nr. cad.: 1219
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare intravilan, actualizare categorie de folosință teren - curți construcții.
1620 / 14.10.2022Strada Horea nr. 6 CF/Fişa Cadastrală 140398 Târgu Mureș
Nr. cad.: 140398
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare descriere construcție C1.
1619 / 14.10.2022Strada Băneasa nr. 44 CF 143333
142175 Târgu Mureș
Nr. cad.: 143333
142175
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
alipirea imobilelor înscrise în CF 143333 și 142175 Târgu Mureș, certificare nomenclatură stradală și număr poștal pentru imobilul nou creat: str. Băneasa nr.44.
1618 / 14.10.2022Strada Rovine nr. - CF 143386 Târgu Mureș
Nr. cad.: 143386
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
actualizarea categoriei de folosință a terenului din arabil în drum în vederea cedării la Municipiul Târgu Mureș - domeniu public - pentru modernizarea străzii.
1617 / 14.10.2022Strada Livezeni CF/Fişa Cadastrală 137831 TG. MUREȘ
Nr. cad.: 137831
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT, ÎMPREJMUIRE TEREN ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI
1616 / 14.10.2022Strada Mihai Viteazul nr. 6 CF/Fişa Cadastrală 133418 Târgu Mureș
Nr. top: 1810
1811
1812/1
1812/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare intravilan, actualizare categorie de folosință teren - curți construcții, actualizare descriere construcție C1.
1615 / 13.10.2022Bulevard 1 Decembrie 1918 nr. 186 ap. 1 CF/Fişa Cadastrală 121280-C1-U7 TG.MURES
Nr. top: 3707/7/I
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU AMPLASARE RECLAMĂ LUMINOASĂ PE FAŢADA IMOBILULUI
1614 / 13.10.2022Strada Bolyai nr. 18 CF/Fişa Cadastrală 128331
128331-C1 Târgu Mureș
Nr. cad.: 128331
128331-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Prima inscriere apartament (unitate individuală) în CF individual.
1613 / 13.10.2022Strada Cernavodă nr. 2 CF/Fişa Cadastrală 121107 TG.MURES
Nr. cad.: 121107
121107-C1
121107-C2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU EFICIENTIZARE ENERGETICĂ LA ŞCOALA GIMNAZIALĂ ROMULUS GUGA
1612 / 12.10.2022Strada Tudor Vladimirescu nr. 56A CF/Fişa Cadastrală 136914 TG. MURES
Nr. cad.: 136914
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE ÎN VEDEREA CREȘTERII EFICIENȚEI ENERGETICE PRIN REABILITARE TERMICĂ CORP C8
1611 / 12.10.2022Strada Bogatei nr. 22 CF/Fişa Cadastrală 131219 TG-MURES
Nr. cad.: 131219
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE DESFIINŢARE CORP ANEXĂ (CORP C9) ȘI OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE SPAŢIU COMERCIAL, ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ ŞI BRANŞAMENTE LA UTILITĂŢI
1610 / 12.10.2022Bulevard 1 Decembrie 1918 nr. 237 ap. 4 CF/Fişa Cadastrală 121096-C1-U24 TG.MURES
Nr. top: 3511/73/IV
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru SCHIMBARE DESTINAŢIE DIN FARMACIE ÎN SPAŢIU COMERCIAL, AMENAJĂRI INTERIOARE, MODERNIZARE ACCES, FAŢADIZARE IMOBIL, CONCESIONARE TEREN AFERENT ȘI AMPLASARE FIRMĂ
1609 / 12.10.2022Strada Barajului CF/Fişa Cadastrală 125803
125772
141905
142136
142128 TG-MURES
Nr. cad.: 125803
125772
141905
142136
142128
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Elaborare P.U.Z. - Reconformare zonă funcțională pentru "modernizare fermă ELPHIN NATURA SRL prin înfiinţare plantaţie măceş, construire seră şi hală depozitare şi condiţionare"
1608 / 12.10.2022Strada Barajului nr. 19 CF/Fişa Cadastrală 121547 TG.MURES
Nr. top: 4856/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2
4856/1/2/1/1/1/1/1/1/1/2
4856/1/2/1/1/1/1/1/1/1/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru spor de putere la punctul de colectare deşeuri
1607 / 12.10.2022Strada Subpădure nr. - CF 143414 Târgu Mureș
Nr. cad.: 143414
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
actualizarea categoriei de folosință a terenului din arabil în drum în vederea cedării la Municipiul Târgu Mureș - domeniu public - pentru modernizarea legăturii dintre străzile Rovine și Subpădure.
1606 / 11.10.2022Calea Sighişoarei nr. FN CF/Fişa Cadastrală 143317
143483
143482 TG-MURES
Nr. cad.: 143317
143483
143482
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINȚE COLECTIVE, PARCARE SUBTERANĂ, SERVICII, COMERȚ, DRUMURI, PLATFORME, ALEI, ACCESE, PARCĂRI, AMENAJARE PEISAGISTICĂ, ELEMENTE SIGNALISTICĂ, EXTINDERE/BRANȘAMENTE UTILITĂȚI
1605 / 11.10.2022Strada Constandin Hagi Stoian CF/Fişa Cadastrală 133076 TG.MURES
Nr. cad.: 133076
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
NU SE INCADREAZĂ ÎN PREVEDERILE DOCUMENTAŢIILOR DE URBANISM APROBATE ÎN ZONĂ
1604 / 11.10.2022Strada Călăraşilor nr. - CF 3374/a Târgu Mureș
Nr. top: 5108a
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
primă înscriere în CF, certificare destinație teren - intravilan, categorie de folosință: ape curgătoare, adresă imobil: loc. Târgu Mureș - Râul Mureș, evidențiere construcții C1 și C2.
1603 / 11.10.2022Strada Livezeni nr. 79 CF/Fişa Cadastrală 140847 TG-MURES
Nr. cad.: 140847
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
NU SE ÎNCADREAZĂ ÎN DOCUMENTAȚIILE DE URBANISM APROBATE; ,Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
POATE FI UTILIZAT PENTRU ÎNTOCMIRE PUZ - STABILIRE REGLEMENTĂRI PENTRU CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT, AMENAJARE ACCESE ŞI ÎMPREJMUIRE TEREN
1602 / 11.10.2022Strada Budai Nagy Antal nr. 2 CF/Fişa Cadastrală 122321 Târgu Mureș
Nr. top: 1047
1057/b/1/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare intravilan, actualizare categorie de folosință teren - curți construcții.
1601 / 11.10.2022Strada Făget nr. f.nr. CF 132559 Târgu Mureş
Nr. cad.: 132559
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Elaborare P.U.Z. - Stabilire reglementări urbanistice pentru construire Centru Medical și locuințe pentru medici.
1600 / 10.10.2022Strada Ion Heliade Rădulescu nr. 16 CF/Fişa Cadastrală 143446 Târgu Mureș
Nr. cad.: 143446
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Apartamentare construcție C1.
1599 / 10.10.2022Aleea Carpaţi nr. - CF 3/A Târgu Mureș
Nr. top: 5709a/1/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
primă înscriere în CF, certificare destinație teren - intravilan, categorie de folosință ape curgătoare, adresă imobil: loc. Târgu Mureș - Râul Mureș, evidențiere construcții C1 și C2.
1598 / 10.10.2022Strada Ion Heliade Rădulescu nr. 18 CF/Fişa Cadastrală 143447 Târgu Mureș
Nr. cad.: 143447
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Apartamentare construcție C1.
1597 / 10.10.2022Aleea Carpaţi nr. 49B CF/Fişa Cadastrală 91658/I TG.MURES
Nr. top: 5702/1/1/2/1/I
(1030/1)
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru amplasare firmă luminoasă
1596 / 10.10.2022Aleea Carpaţi nr. - CF 3/a
3374/a Târgu Mureș
Nr. top: 5709a/1
5709a/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
primă înscriere în CF, certificare destinație teren - intravilan, categorie de folosință curți-construcții, adresă imobil: Aleea Carpați f.nr., evidențiere construcții C1, C2, C3 și C4.
1595 / 10.10.2022Strada Livezeni nr. 34-36 CF/Fişa Cadastrală 143230 TG. MURES
Nr. cad.: 143230
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru alimentare cu energie electrică a utilizatorilor din cadrul ansamblului de blocuri, str. Livezeni nr. 34-36
1594 / 10.10.2022Piata Republicii nr. 47A CF/Fişa Cadastrală 142520 Târgu Mureș
Nr. cad.: 142520
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Evidențiere construcție C1, certificare nomenclatură stradală și număr administrativ: Piața Republicii, nr. 47A (fost nr. 47).
1593 / 10.10.2022Strada Mureşului nr. - CF 3/a
3374/a Târgu Mureș
Nr. top: 5709a/1
5709a/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
primă înscriere în CF, certificare destinație teren - intravilan, categorie de folosință curți-construcții, adresă imobil: str. Mureșului f.nr., evidențiere construcții C1, C2, C3, C4, C5 și C6.
1592 / 10.10.2022Strada Ion Heliade Rădulescu nr. 22 CF/Fişa Cadastrală 143587 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 143587
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Evidențiere construcție C1, certificare nomenclatură stradală și număr administrativ: str. Ion Heliade Rădulescu, nr. 22.
1591 / 07.10.2022Strada Trébely nr. 85 CF/Fişa Cadastrală 132548 TG-MURES
Nr. cad.: 132548
132548-C1
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
NU SE ÎNCADREAZĂ ÎN PREVEDERILE REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFEREN PUZ APROBAT
1590 / 07.10.2022Strada Livezeni nr. 2 CF/Fişa Cadastrală 124716 TG.MURES
Nr. top: 3501/3/1
3501/2/1

Nr. cad.: 2906
2906-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU SCHIMBAREA DESTINAŢIEI ETAJULUI 1, CORP C3, DIN ALIMENTAŢIE PUBLICĂ, ÎN ACTIVITĂŢI DE SĂNĂTATE UMANĂ, CU AMENAJĂRI INTERIOARE
1589 / 07.10.2022Strada Albinei nr. 15 CF/Fişa Cadastrală 142863 TG.MURES
Nr. cad.: 142863
142863-C1...C9
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
intocmire PUZ stabilire reglementări pentru construire seră, hală depozitare şi condiţionare, a utilităţi, etc.,
1588 / 07.10.2022Strada Tudor Vladimirescu nr. 66 CF/Fişa Cadastrală 139879 Târgu Mureș
Nr. cad.: 139879
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare descriere construcții C1, C2, C3.
1587 / 06.10.2022Calea Sighişoarei nr. FN CF/Fişa Cadastrală 136639 TG. MURES
Nr. cad.: 136639
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire "SPALATORIE AUTO SELF-SERVICE, BRANSAMENTE LA UTILITATI, IMPREJMUIRE TEREN"
1586 / 05.10.2022Strada Cotului nr. - CF/Fişa Cadastrală 126533 TG.MURES
Nr. cad.: 126533
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţenerea autorizaţiei de "CONSTRUIRE ANSAMBLU DE 2 BLOCURI DE LOCUINŢE COLECTIVE, AMENAJARE CURTE, BRANŞAMENTE LA UTILITĂŢI"
1585 / 05.10.2022Aleea Cornişa nr. 6 ap. 10 CF 121943-C1-U15 Târgu Mureș
Nr. top: 2494/1/2/A/X
2497/1/1/2/A/X
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală şi număr poştal: Aleea Cornișa, nr.6, ap.10.
1584 / 05.10.2022Aleea Cornişa nr. 24 ap. 12 CF 121530-C1-U3 Târgu Mureș
Nr. top: 2542/a/4/24/XII
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală şi număr poştal: Aleea Cornișa, nr.24, ap.12.
1583 / 05.10.2022Strada Înfrăţirii nr. 16 ap. 4 CF/Fişa Cadastrală 120023-C1-U12 TG.MURES
Nr. top: 35118137/IV
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru amplasare firmă
1582 / 05.10.2022Piata Republicii nr. 10 CF 121184 Târgu Mureș
Nr. cad.: 121184
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
vânzarea în condițiile legii a cotei de teren de 40/2199 aflată în proprietatea Municipiului Târgu Mureș (domeniu privat) - teren construibil.
1581 / 05.10.2022Strada Frédéric Joliot-Curie nr. 14 CF/Fişa Cadastrală 123670 TG.MURES
Nr. top: 4859/a/1/15
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru demolare casă de locuit şi construire casă de locuit unifamilială şi imprejmuire teren,
1580 / 05.10.2022Strada Mărăşti nr. 8 CF/Fişa Cadastrală 125571 TG.MURES
Nr. top: 57/1/1/2
57/2/1/2
13/3/2/1/2
56/2/2
17/1/2/2
19/2
21/2
52
53/1

Nr. cad.: 1011
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Elaborare DALI, pentru "Renovare energetică a clădirii administrative a Muzeului Judeţean Mureş"
1579 / 05.10.2022Strada Pomilor nr. 2 CF/Fişa Cadastrală 140929
Tg-Mureş
Nr. cad.: 140929
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT UNIFAMILIALĂ ŞI IMPREJMUIRE TEREN
1578 / 05.10.2022Strada Márton Áron nr. 19 ap. IV CF/Fişa Cadastrală 137974
137974-C2-U1 TG.MURES
Nr. cad.: 137974
137974-C2-U1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU AMENAJĂRI INTERIOARE ŞI MANSARDARE CASĂ DE LOCUIT (AP. IV) ÎN VOLUMUL PODULUI EXISTENT - INTRARE ÎN LEGALITATE
1577 / 05.10.2022Piata Republicii nr. 12 CF 122772
122772-C1 Târgu Mureș
Nr. cad.: 122772
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
evidențierea grădiniței în cartea funciară conform H.G.R. 964/2002, Anexa nr.2-Iventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Mureș, nr.crt. 4040 în favoarea Municipiului Târgu Mureș - domeniu public, certificare adresă imobil: Piața Republicii nr. 12, sp.5.
1576 / 05.10.2022Strada Gheorghe Marinescu CF/Fişa Cadastrală 128389
139623
137706 TG.MURES
Nr. cad.: 128389
139623
137706
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru TRANSFORMAREA STRAZILOR DIN ZONA CU CIRCULATIE PIETONALA INTENSA , ZONA CLINICILOR-IN TRASEE MAI PRIETENOASE FATA DE PIETONI SI BICICLISTI.
1575 / 04.10.2022Strada Subpădure nr. 119 CF 130791 Târgu Mureș
Nr. cad.: 130791
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală şi număr poştal: str. Subpădure nr. 119.
1574 / 04.10.2022Strada Fabrica de Zahăr nr. 18D CF/Fişa Cadastrală 139517 Târgu Mureș
Nr. cad.: 139517
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Evidențiere construcții C1 și C2 - la stadiul fizic.
1573 / 04.10.2022Strada Depozitelor nr. 3 CF/Fişa Cadastrală 127451 TG.MURES
Nr. top: 443/3/1/2/2
443/4/2/2
443/5/1/2/2
Nr. cad.: 826
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
1.OBŢINERE AUTORIZAŢIE DE DESFIINŢARE CLĂDIRI: corp C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20; ,Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
2.ELABORARE PUZ- STABILIRE REGLEMENTĂRI URBANISTICE PENTRU CONSTRUIRE HALĂ, AMENAJARE CURTE, REGLEMENTĂRI ACCESE, INFRASTRUCTURĂ EDILITARĂ"- conform RLU aferent PUG aprobat.
1572 / 04.10.2022Strada Luduşului nr. 22 CF/Fişa Cadastrală 121720 Târgu Mureș
Nr. top: 4564/11
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare categorie de folosință teren - curți construcții, radiere atelier înscris la A.1.1, atribuire coduri construcții C1 - CASA, C2 - ATELIER, C3 - garaj, C4 - cotet porci, 1 pados, 2 magazii din caramida, actualizare descriere construcții C1, C2, C3, C4.
1571 / 04.10.2022Strada Libertăţii nr. 137 CF 137024
123834
143334
143487 Târgu Mureș
Nr. cad.: 137024
123834
143334
143487
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
alipirea imobilelor înscrise în CF 137024, 123834, 143334, 143487 Târgu Mureș; certificare nomenclatură stradală şi număr poştal pentru lotul rezultat: str. Libertății nr. 137.
1570 / 04.10.2022Strada Gheorghe Marinescu bl. Argesului CF/Fişa Cadastrală 135339
140194
140192
135653
140191
128383 TG.MURES
Nr. cad.: 135339
140194
140192
135653
140191
128383
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU ÎNLOCUIRE CONDUCTĂ ŞI BRANŞAMENTE GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ -str. Gheorghe Mairnescu (parţial) şi str. Argeşului
1569 / 04.10.2022Strada Crizantemelor nr. 2 CF/Fişa Cadastrală 134256
134256-C1-U1
134256-C1-U2 Târgu Mureș
Nr. top: 1737/1/1
1737/1/2/1
1737/1/1/I
1737/1/2/1/I
1737/1/1/II
1737/1/2/1/II
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare categorie de folosință teren - curți construcții, atribuire coduri construcții: C1 - casă de locuit (fost ap.1), C2 - casă de locuit (fost ap.2), C3 - casă de locuit (fost ap.3), C4 - garaj (parte din fost ap.3), C5 - magazie (parte din fost ap.1), actualizare descriere construcții C1, C2, C3, C4, C5.
1568 / 04.10.2022Strada Cuza Vodă nr. 25 CF/Fişa Cadastrală 132886 TG.MURES
Nr. cad.: 132886
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE CENTRU CULTURAL "SPECTRUM", ÎMPREJMUIRE TEREN, AMENAJARE ACCESE AUTO ȘI PIETONALE ȘI CURTE INTERIOARĂ
1567 / 04.10.2022Strada Gheorghe Doja nr. 1-3 CF/Fişa Cadastrală 142515 TG.MURES
Nr. cad.: 142515
142515-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU REALIZARE LUCRĂRI DE CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A CLĂDIRII
1566 / 04.10.2022Strada 8 Martie nr. 85 CF 727/I Mureșeni
Nr. top: 561
560/2
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare categorii de folosință, adresă imobil, reevidențiere construcție C1; POATE FI UTILIZAT PENTRU certificare destinație teren intravilan.
1565 / 04.10.2022Strada Dezrobirii nr. 43 CF/Fişa Cadastrală 139344 TG. MURES
Nr. cad.: 139344
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE CLADIRE SERVICII - SALA DE CONFERINTA, BIROURI SI CENTRU DE INFLUENTA, IMPREJMUIRE PROPRIETATE SI BRANSAMENTE LA UTILITATI
1564 / 04.10.2022Strada Constandin Hagi Stoian nr. 46 CF/Fişa Cadastrală 140383 Târgu Mureș
Nr. cad.: 140383
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare categorie de folosință teren - curți construcții, evidențiere construcție C1, certificare nomenclatură stradală și număr administrativ: str. Constandin Hagi Stoian, nr. 46.
1563 / 03.10.2022Strada Nicolae Bălcescu nr. 9 CF/Fişa Cadastrală 121774 TÂRGU MUREŞ
Nr. top: 4843/1/3/1/2
Nr. cad.: 8862/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU CONTINUARE ŞI FINALIZARE LUCRĂRI AUTORIZATE PRIN A.C. 816/2005 ȘI A.C. 459/2007, CU MODIFICARE SOLUȚIE AUTORIZATĂ - AMENAJÃRI INTERIOARE ŞI EXTINDERE PRIN MANSARDAREA CASEI DE LOCUIT EXISTENTE
1562 / 03.10.2022Strada Mureşeni nr. - CF 268
511
889 Cristești
Nr. top: 531/2/1
532/2
533/2/2
534/2
535/2/3
539/2/2/2/2
539/2/3/2/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
înscriere provizorie a dreptului de proprietate asupra imobilul cu suprafața de 7857mp în favoarea Municipiului Târgu Mureș - domeniu public conform H.C.L. nr. 271/28.07.2022, certificare destinație teren intravilan și categorie de folosință drum.
1561 / 03.10.2022Strada Tudor Vladimirescu nr. 139 ap. 1 CF/Fişa Cadastrală 140345
140345-C1-U1
TG.MURES
Nr. cad.: 140345-C1-U1
140345
140345-C2
C3
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
nu se incadrează în prevederile documentaţiilor de urbanism aprobate în zonă,
1560 / 03.10.2022Strada Crişului nr. 5 CF/Fişa Cadastrală 141982 TG.MURES
Nr. cad.: 141982
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire casă de locuit unifamilială şi imprejmuire teren,
1559 / 03.10.2022Strada Remetea nr. 217 CF/Fişa Cadastrală 137256 TG.MURES
Nr. cad.: 137256
137256-C1
137256-C2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru demolarea construcţiilor existente, corp C1, C2 şi construire casă de locuit în condiţiile regimului tehnic, raportate strict la terenul intravilan;
1558 / 03.10.2022Strada Strâmbă nr. 37 CF/Fişa Cadastrală 131360 TG. MURES
Nr. top: 1318/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU AMENAJAREA A TREI APARTAMENTE DE LOCUIT PRIN MODIFICĂRI INTERIOARE ŞI ETAJARE CASĂ DE LOCUIT EXISTENTĂ
1557 / 03.10.2022Strada Negoiului CF/Fişa Cadastrală 129812 Târgu Mureș
Nr. top: 3511/312/1/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare categorie de folosință teren - arabil, certificare nomenclatură stradală și număr administrativ: str. Negoiului, f. nr.
1556 / 03.10.2022Strada Târgului nr. 11 bl. Kogălniceanu7 CF/Fişa Cadastrală 127629
127627
127627-C1-U1
127627-C1-U2/Tg.Mureş
Nr. top: 1677/2
1677/a/I
1677/1/I
1677/a
1677/1
1677/a/II
1677/1/II
Nr. cad.: -
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU CONSOLIDARE, MODIFICARE, EXTINDERE ŞI ETAJARE CASE DE LOCUIT EXISTENTE ÎN VEDEREA AMENAJĂRII DE LOCUINŢE COLECTIVE, ÎMPREJMUIRE TEREN, AMENAJARE ACCESE AUTO ŞI PIETONALE
1555 / 03.10.2022Strada Voinicenilor nr. 112 CF 122072 Târgu Mureș
Nr. cad.: 122072
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală şi număr poştal: str. Voinicenilor nr. 112 (restabilirea numărului poștal în cartea funciară din 112A în 112).
1554 / 03.10.2022Strada Parângului PLAN DE SITUAȚIE Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU "REAMENAJARE PARC FURNICA"
1553 / 03.10.2022Strada Remetea nr. 274 ap. 1 CF 55348-C1-U4 Sâncraiu de Mureș
Nr. top: 660/1/1/7/1/I
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală şi număr poştal: loc. Târgu Mureș, str. Remetea nr. 274, ap.1.
1552 / 03.10.2022Strada Remetea nr. 210A CF 1124 Sâncraiu de Mureș
Nr. top: 668/1/1/5
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală şi număr poştal: loc. Târgu Mureș, str. Remetea nr.210A.
1551 / 03.10.2022Strada Ady Endre nr. 49 sc. C ap. 74 CF 124462-C1-U15 Târgu Mureș
Nr. top: 4859/a/1/223/1/10/2/1/8/LXXIV
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală şi număr poştal: str. Ady Endre, nr.49, scara C, ap.74.
1550 / 03.10.2022Strada Vulturilor nr. 11 CF 137475 Târgu Mureș
Nr. top: 1481/1/1/1/1/8
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală şi număr poştal: str. Vulturilor nr.11 (fosta stradă Bem Jozsef).
1549 / 03.10.2022Strada Kós Károly nr. 13 CF/Fişa Cadastrală 131031 Târgu Mureș
Nr. top: 2382/2/2/2
2383/2/2/2/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare intravilan, rectificare suprafață teren de la 281 mp la 323 mp, actualizare categorie de folosință teren - curți construcții, certificare nomenclatură stradală și număr administrativ: str. Kós Károly, nr. 13.
1548 / 03.10.2022Strada Trifoiului nr. 2C CF 143450 Târgu Mureș
Nr. cad.: 143450
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală şi număr poştal: str. Trifoiului nr. 2C (fosta str. Trifoiului nr.2B).
1547 / 30.09.2022Strada Dr. Cornel Ciugudean nr. 6B CF/Fişa Cadastrală 126235 Tg. Mureș
Nr. cad.: 126235
126235-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU REAMENAJARE, REFAŢADIZARE ŞI MANSARDARE CASĂ DE LOCUIT
1545 / 30.09.2022Strada Nicolae Grigorescu nr. 19 CF/Fişa Cadastrală 126890 Târgu Mureș
Nr. cad.: 126890
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Atribuire coduri construcții: C1 - CASA DE CULTURA A STIINTEI SI TEHNICII MIHAI EMINESCU, C2 - HOTEL TINERETULUI, actualizare descriere construcții C1 și C2.
1544 / 30.09.2022- Zona construită protejată plan de încadrare în teritoriu -
Nr. top: -
Nr. cad.: -
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Întocmire P.U.Z. - Zona construită protejată a Municipiului Târgu Mureș.
1543 / 30.09.2022zona străzii Insulei - Tamás ErnőCF 133398 Târgu Mureș
Nr. cad.: 133398
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare categorie de folosință: ape curgătoare.
1542 / 30.09.2022Bulevard 1 Decembrie 1918 nr. - CF 133487 Târgu Mureș
Nr. cad.: 133487
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
evidentiere pod în cartea funciară.
1541 / 30.09.2022Strada Înfrăţirii nr. f.nr. CF 135508 Târgu Mureș
Nr. cad.: 135508
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
evidentiere pod în cartea funciară.
1540 / 30.09.2022Strada Insulei nr. f.nr. CF 137069 Târgu Mureș
Nr. cad.: 137069
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
evidentiere pod în cartea funciară.
1539 / 30.09.2022Strada Uzinei nr. - CF 136586 Târgu Mureș
Nr. cad.: 136586
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
evidențiere pod în cartea funciară.
1538 / 29.09.2022Strada General Ion Dumitrache nr. 47 CF/Fişa Cadastrală 124732 Târgu Mureș
Nr. cad.: 124732
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare descriere construcție C1.
1537 / 29.09.2022Strada Berzei nr. 1 CF/Fişa Cadastrală 120249 Târgu Mureș
Nr. top: 4859/a/1/19
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare intravilan, actualizare categorie de folosință teren - curți construcții, atribuire coduri construcții: C1 - casă de locuit, C2 - garaj, actualizare descriere construcții C1, C2.
1536 / 29.09.2022Strada Rampei nr. 2 CF/Fişa Cadastrală 131864
Tg-Mureş
Nr. cad.: 131864
131864-C3
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU REFAŢADIZARE ŞI AMPLASARE FIRME PE FAŢADE - CLĂDIRE C3
1535 / 29.09.2022Bulevard 1 Decembrie 1918 nr. 237 ap. 4 CF/Fişa Cadastrală 121096-C1-U24
Tg-Mureş
Nr. top: 3511/73/IV
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
nu se incadrează în prevederile HCL nr.6/2021, HCL nr.108/1999 şi HCL nr.132/2000;
1534 / 29.09.2022Strada Remetea nr. 36 CF/Fişa Cadastrală 128531 Târgu Mureș
Nr. top: 239/1/2
240/1/2
Nr. cad.: 1397
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Atribuire cod construcție C4 - magazie, actualizare descriere construcții C1, C2, C3, C4, actualizare categorie de folosință teren - curți construcții.
1533 / 29.09.2022Strada Szotyori József nr. FN CF/Fişa Cadastrală 127280 TG.MURES
Nr. cad.: 127280
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT, ÎMPREJMUIRE TEREN, AMENAJARE CURTE ŞI BRANȘAMENTE UTILITĂȚI
1532 / 29.09.2022Strada Depozitelor nr. 24 CF/Fişa Cadastrală 139060 Târgu Mureș
Nr. cad.: 139060
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare descriere construcții C1 și C2, radiere construcție C3.
1531 / 28.09.2022Strada Bărăganului nr. 31/A CF/Fişa Cadastrală 127374 Târgu Mureș
Nr. cad.: 127374
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare categorii de folosință teren: 1Cc=940mp, 2A=460mp, evidențiere construcție C1, certificare nomenclatură stradală și număr administrativ: str. Bărăganului, nr. 31/A.
1530 / 28.09.2022Strada Plutelor nr. 2 CF 129039 Târgu Mureș
Nr. cad.: 129039
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
evidențiere casă de odihnă edificată conform A.C. nr. 1310/27.11.2007, înscriere drept de concesiune conform contractului nr. 153/13.09.2022.
1529 / 28.09.2022Bulevard 1 Decembrie 1918 nr. 40 CF/Fişa Cadastrală 126669 TG MURES
Nr. cad.: 4358
4358-C1
C2
C3
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE, CONSTRUIRE CLĂDIRE NOUĂ PENTRU UNITĂȚI DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ AMBULATORIE - ÎN CONDIŢIILE REGIMULUI TEHNIC
1528 / 28.09.2022Bulevard 1 Decembrie 1918 CF/Fişa Cadastrală 131563 TG-MURES
Nr. cad.: 131563
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE ÎN REGIM DE URGENŢĂ PENTRU REABILITARE DRUM
1527 / 28.09.2022Strada Pomilor nr. 6/8 CF 139131 Târgu Mureș
Nr. cad.: 139131
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
evidențiere construcție C1-casă de locuit, certificare categorii de folosință: curți-construcții 309mp și arabil 319mp.
1526 / 28.09.2022Strada Gheorghe Doja nr. 9 CF/Fişa Cadastrală 126429 Tg-Mureş
Nr. top: 3832a/2/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru accesibilizare parter clădire pentru persoane cu dificultăţi de deplasare,
1525 / 28.09.2022Strada Hegyi Lajos nr. 3 CF/Fişa Cadastrală 140566 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 140566
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare descriere construcție C1.
1524 / 28.09.2022Bulevard 1848 nr. 1 ap. 1 CF/Fişa Cadastrală 121439-C1-U1 TG.MUREŞ
Nr. top: 3842/2/1/I
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru amplasarea reclamă pe faţada imobilului
1523 / 27.09.2022Strada Cetinei nr. 2/C CF/Fişa Cadastrală 134124 TG-MUREŞ
Nr. cad.: 134124
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU POMPA DE APĂ ŞI BRANŞAMENT ELECTRIC
1522 / 27.09.2022Strada Alba Iulia nr. 16 CF/Fişa Cadastrală 143476
Tg-Mureş
Nr. cad.: 143476
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru construire casă de locuit, imprejmuire teren şi branşamente utilităţi,
1521 / 27.09.2022Strada Libertăţii nr. 115 CF/Fişa Cadastrală 139876 Tg-Mureş
Nr. cad.: 139876
139876-C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU DESFIINŢARE CONSTRUCŢII EXISTENTE - CORP C1, C2, C3, C4, C5, C6 și C7 ŞI PENTRU OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE HALĂ INDUSTRIALĂ ŞI CORP ADMINISTRATIV, AMENAJARE INCINTĂ, REAMENAJARE ACCESE
1520 / 27.09.2022Strada General Ion Dumitrache nr. 20-20A CF 124659 Târgu Mureș
Nr. top: 2630/1
2631/1/1
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
atribuire coduri construcții, reevidențiere C1, evidențiere C2 și C3, certificare categorii de folosință, POATE FI UTILIZAT PENTRU certificare destinație teren intravilan, nomenclatură stradală şi număr poştal: str. General Ion Dumitrache nr.20-20A.
1518 / 27.09.2022Strada 8 Martie nr. 34 CF/Fişa Cadastrală 128768
129479
129480 Târgu Mureș
Nr. top: 588/66/2/1/XII
588/66/2/1/XIII
Nr. cad.: 128768
1739/1/1/3
1739/1/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Alipirea imobilelor înscrise în CF nr. 128768 Târgu Mureș, CF nr. 129479 Târgu Mureș, CF nr. 129480 Târgu Mureș, actualizarea descrierii construcție C1 înscrisă în CF nr. 128768 Târgu Mureș.
1517 / 27.09.2022Strada Bethlen Gábor nr. 31 CF 128937 Târgu Mureș
Nr. top: 4859/a/1/223/1/3/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
reevidențiere construcții, diminuare suprafață de la 633mp la 630mp, certificare categorii de folosință: curți-construcții 341mp și arabil 289mp, certificare destinație teren intravilan, nomenclatură stradală și număr poștal: str. Bethlen Gábor nr.31.
1516 / 26.09.2022Strada Gheorghe Doja CF/Fişa Cadastrală 120989
130766
140915 Târgu Mureș
Nr. cad.: 120989
130766
140915
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Alipirea imobilelor înscrise în CF nr. 120989 Târgu Mureș, CF nr. 130766 Târgu Mureș și CF nr. 140915 Târgu Mureș.
1515 / 26.09.2022Strada Băneasa nr. 2 CF/Fişa Cadastrală vezi regimul juridic
Nr. cad.: vezi regimul juridic
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI PENTRU CONSTRUIRE BLOCURI DE LOCUIT CU ECHIPAMENTE PUBLICE LA PARTER, (CORP B7÷B28), CENTRU COMERCIAL, CLĂDIRE BIROURI, COMPLEX SPORTIV, AMENAJARE CIRCULAŢII AUTO, PIETONALE, PARCAJE, PISTE BICICLETE, ZONE VERZI, LOCURI DE JOACĂ, SISTEMATIZARE VERTICALĂ A TERENULUI, BRANȘAMENTE ȘI EXTINDERE REŢELE TEHNICO EDILITARE DE UTILITĂŢI
1514 / 26.09.2022Strada Predeal nr. f.nr. CF/Fişa Cadastrală 132498 Tg-Mureş
Nr. cad.: 132498
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT UNIFAMILIALĂ ŞI BRANŞAMENTE UTILITĂŢI
1513 / 26.09.2022Strada Aurel Filimon nr. 21 CF/Fişa Cadastrală 128365
Tg-Mureş
Nr. top: 581
582/1/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru restaurare sinagogă,
1512 / 26.09.2022Piata Trandafirilor nr. 39-41 CF/Fişa Cadastrală 91535/N Tg-Mureş
Nr. top: 1141/2/1/P(1800/0)
1141/2/2(1082)
1141/2/3(1083)
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru amplasare firmă pe faţada imobilului,
1511 / 26.09.2022Strada Alexandru Papiu Ilarian nr. 14 CF 124169 Târgu Mureș
Nr. top: 1746/2
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
diminuare suprafață, înscriere pod în componența ap.1, atribuire cod construcție C2, reevidențiere C1 și C2; ,Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
POATE FI UTILIZAT PENTRU: ,Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare destinație teren intravilan și categorie de folosință curți-construcții; certificare nomenclatură stradală şi număr poştal: str. Alexandru Papiu Ilarian nr.14.
1510 / 26.09.2022Strada 8 Martie nr. 66 CF/Fişa Cadastrală 124492 Târgu Mureș
Nr. top: 588/28/1/1
Nr. cad.: 903/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Radiere construcții C5, C8, C9, C10, C15 și C16, actualizare categorie de folosință teren - curți construcții.
1509 / 26.09.2022Strada Baladei nr. 9 CF/Fişa Cadastrală 139673 TG.MURES
Nr. cad.: 139673
139673-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU REAMENAJARE, EXTINDERE ȘI SUPRAETAJARE CLĂDIRE LOCUINȚE COLECTIVE S+P+3E+M, MODIFICARE SOLUȚIE AUTORIZATĂ PRIN A.C. 161/2021 ÎN VEDEREA REALIZĂRII UNOR MODIFICĂRI PARȚIALE ȘI REAMENAJARE MANSARDĂ
1508 / 23.09.2022Bulevard 1 Decembrie 1918 nr. 127 CF/Fişa Cadastrală 137565 TÂRGU MUREŞ
Nr. cad.: 137565
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
nu se încadrează în prevederile Regulamentului Local de urbanism
1507 / 23.09.2022Strada Libertăţii nr. 46 CF/Fişa Cadastrală 128705
142163 TÂRGU MUREȘ
Nr. top: 4904/1/2/4
4903/6
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare intravilan, actualizare categorie de folosință teren - curții construcții, actualizare descriere construcție C1, certificare nomenclatură stradală și număr administrativ: str. Libertății, nr. 46.
1506 / 23.09.2022Strada Mihai Eminescu nr. 60 CF/Fişa Cadastrală 140373 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 140373
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizarea descrierii construcției C1.
1505 / 23.09.2022Calea Sighişoarei nr. f.nr. CF 130899 Târgu Mureș
Nr. cad.: 130899
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare destinație teren extravilan.
1504 / 23.09.2022Bulevard 1 Decembrie 1918 nr. 144 ap. 5 CF 121517-C1-U41 Târgu Mureș
Nr. cad.: 121517-C1-U41
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală şi număr poştal: Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 144 ap.5.
1503 / 23.09.2022Strada Gheorghe Doja nr. 62 CF/Fişa Cadastrală 137842 Târgu Mureș
Nr. cad.: 137842
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Evidențiere construcții C1, C2, C3, C4.
1502 / 23.09.2022Strada Hunedoara nr. 1 ap. 16 CF 124385-C1-U9 Târgu Mureș
Nr. top: 549/1/9/XVI
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală şi număr poştal: str. Hunedoara nr. 1 ap.16.
1501 / 23.09.2022Piata Trandafirilor nr. 27-30 CF/Fişa Cadastrală 123027-C1-U3 Tg. ureș
Nr. cad.: 123027-C1-U3
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU AMPLASARE SEMNALISTICĂ
1500 / 23.09.2022Bulevard 1 Decembrie 1918 nr. 256 CF 127765 Târgu Mureș
Nr. cad.: 127765
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală şi număr poştal: Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 256.
1499 / 23.09.2022Piata Mărăşeşti nr. 24 CF 127762 Târgu Mureș
Nr. top: 1/1/1
1/2/1
Nr. cad.: 439
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală şi număr poştal: Piața Mărăşeşti nr.24.
1498 / 23.09.2022Strada 22 Decembrie 1989 nr. 113 CF 142331 Târgu Mureș
Nr. cad.: 142331
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală şi număr poştal: str. 22 Decembrie 1989, nr. 113.
1497 / 23.09.2022Strada Gheorghe Doja nr. 286 CF 137123 Târgu Mureș
Nr. cad.: 137123
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală şi număr poştal: str. Gheorghe Doja nr. 286.
1496 / 23.09.2022Strada Gheorghe Doja nr. 62 CF/Fişa Cadastrală 142913 TG.MURESPrezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală şi număr poştal: str. Gheorghe Doja nr.62.
1495 / 23.09.2022Strada Remetea nr. 274 ap. 1 CF 55348-C1-U4 Sâncraiu de Mureș
Nr. top: 660/1/1/7/1/I
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală şi număr poştal: str. Remetea nr. 274 ap.1.
1494 / 23.09.2022Strada Mărului nr. f.nr. CF 137130
137131
137143 Târgu Mureş
Nr. cad.: 137130
137131
137143
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Elaborare P.U.Z. - Stabilire reglementări pentru construire a două case de locuit, reglementări accese și utilități, modificare parțială P.U.Z. aprobat prin HCL nr. 136/19.05.2016.
1493 / 22.09.2022Strada Pomilor CF/Fişa Cadastrală 126170 TG.MURES
Nr. top: -
Nr. cad.: 126170
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
conform regulamentului local de urbanism aprobat imobilul se situează în zonă cu interdicţie temporară de construire până la aprobare PUZ/PUD în condiţiile legii; POATE FI UTILIZAT PENTRU ELABORARE PUD - STABILIRE REGLEMENTĂRI PENTRU CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT, ÎMPREJMUIRE, REGLEMENTARE ACCESE ŞI UTILITĂŢI.
1492 / 22.09.2022Strada Strâmbă nr. 41 CF/Fişa Cadastrală 124956/Tg.Mureş
Nr. cad.: 124956
124956-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU "AMENAJĂRI INTERIOARE ŞI MANSARDARE LOCUINŢĂ".
1491 / 21.09.2022Strada Hints Ottó CF/Fişa Cadastrală 1705 Târgu Mureș
Nr. top: 5403/1
5403/2
5420/1
5420/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Înscriere drept de proprietate provizoriu în cartea funciară asupra suprafeței de teren de 4373 mp în favoarea Municipiului Târgu Mureș în baza HCL nr. 245/30.06.2022 privind reglementarea înscrierii provizorii în domeniul public al Municipiului Târgu Mureș a drumului în suprafață de 4373 mp situat pe str. Hints Otto, certificare intravilan, categorie de folosința - drum, nomenclatură stradală: str. Hints Ottó.
1490 / 21.09.2022Strada Somnului CF/Fişa Cadastrală 136659 Târgu Mureș
Nr. cad.: 136659
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Evidențiere construcție C1, înscriere drept de proprietate asupra construcției C1 în favoarea Municipiului Târgu Mureș - domeniu public în baza HG nr. 964/2002 anexa nr.2 pozitia 589.
1489 / 21.09.2022Strada Libertăţii CF/Fişa Cadastrală 135657 Târgu Mureș
Nr. cad.: 135657
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Evidențiere construcție C1, înscriere drept de proprietate asupra construcției C1 în favoarea Municipiului Târgu Mureș - domeniu public în baza HG nr. 964/2002 anexa nr.2 pozitia 592.
1488 / 21.09.2022Strada Livezeni CF/Fişa Cadastrală 133477 Târgu Mureș
Nr. cad.: 133477
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Evidențiere construcție C1, înscriere drept de proprietate asupra construcției C1 în favoarea Municipiului Târgu Mureș - domeniu public în baza HG nr. 964/2002 anexa nr.2 poz.602.
1487 / 21.09.2022Strada Progresului CF/Fişa Cadastrală 136377 Târgu Mureș
Nr. cad.: 136377
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Evidențiere construcție C1, înscriere drept de proprietate asupra construcției C1 în favoarea Municipiului Târgu Mureș - domeniu public în baza HG nr. 964/2002 anexa nr.2 poz.614.
1486 / 20.09.2022Strada Teleki Sámuel nr. 13 CF/Fişa Cadastrală 138657
Nr. cad.: 138657
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU RECONSTRUIRE ÎMPREJMUIRE ŞI AMENAJARE INCINTĂ
1485 / 20.09.2022Strada Tudor Vladimirescu nr. 139 ap. 2 CF/Fişa Cadastrală 140345
140345-C1-U2 TG.MURES
Nr. cad.: 140345
140345-C1-U2
140345-C2
140345- C3
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
NU SE ÎNCADREAZĂ ÎN PREVEDERILE RLU AFERENT PUG APROBAT
1484 / 20.09.2022Strada Sg. Maj. Lazăr Blejnari nr. 10 CF 132457
140754 Târgu Mureș
Nr. top: 5463/14
5463/13
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare destinație teren intravilan și categorie de folosință curți-construcții, cerificare denumire stradă: Sg. Maj. Lazăr Blejnari.
1483 / 20.09.2022Strada Margaretelor nr. 17/A ap. acoperiș CF/Fişa Cadastrală 141828
141828-C1-U33 TG.MURES
Nr. cad.: 141828
141828-C1-U33
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU SUPRAETAJARE BLOC DE LOCUINŢE
1482 / 20.09.2022Strada Voinicenilor nr. 74 CF/Fişa Cadastrală 127758 Târgu Mureș
Nr. cad.: 127758
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Dezlipire imobil în două loturi: Lot1 = 1.228mp, Lot2 = 609mp.
1481 / 20.09.2022Strada Plopilor CF/Fişa Cadastrală 136534 Târgu Mureș
Nr. cad.: 136534
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Dezlipire imobil în două loturi: Lot1 = 903mp, Lot2 = 2.097mp.
1480 / 20.09.2022Strada Furnicilor nr. 2 CF/Fişa Cadastrală 142986 Tg-Mureş
Nr. cad.: 142986
142986-C1
C2
C3
C4
C5
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU DESFIINŢARE PARŢIALĂ, REAMENAJARE, MODIFICARE, EXTINDERE ŞI SUPRAETAJARE CONSTRUCȚII EXISTENTE ÎN VEDEREA REALIZĂRII DE CLĂDIRI PENTRU SERVICII - BIROURI ȘI CABINETE MEDICALE CU DOTĂRI AFERENTE, LOCUINŢE DE SERVICIU, AMENAJĂRI EXTERIOARE, ACCESE ȘI PARCAJE AFERENTE
1479 / 20.09.2022Pasaj Panseluţelor CF/Fişa Cadastrală 128375 Târgu Mureș
Nr. cad.: 128375
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Dezlipire imobil în două loturi: Lot1 = 415mp, Lot2 = 4.592mp.
1478 / 20.09.2022Piata Trandafirilor CF/Fişa Cadastrală 135432 Târgu Mureș
Nr. cad.: 135432
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Dezlipire imobil în două loturi: Lot1 = 17.310mp, Lot2 = 8.593mp.
1477 / 19.09.2022Strada Bolyai nr. 23 CF/Fişa Cadastrală 140336 TG.MURES
Nr. cad.: 140336
140336-C1
140336-C2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru SCHIMBARE DESTINAŢIE CASĂ DE LOCUIT (CORP C1) ÎN CREŞĂ PENTRU COPII LA PARTER, CU AMENAJĂRI INTERIOARE ŞI EXTINDEREA ŞI ETAJAREA ACESTEIA CU SPAŢII PENTRU ACTIVITĂŢI SOCIO-CULTURALE, TEHNICE ŞI ADMINISTRATIVE şi pentru obținerea autorizației de DESFIINŢARE CASĂ DE LOCUIT (CORP C2)
1476 / 19.09.2022Strada Pădurii nr. 72 CF/Fişa Cadastrală 129263 Tg-Mureş
Nr. cad.: 129263
129263-C2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU REAMENAJARE, EXTINDERE ŞI MANSARDARE CABANĂ - CORP C2
1475 / 19.09.2022Strada Eden nr. 18/A CF 137937 Târgu Mureș
Nr. cad.: 137937
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
evidențiere construcție C1-casă de locuit edificată în baza A.C. nr. 213/18.04.2019, certificare categorie de folosință curți-construcții.
1474 / 19.09.2022Strada Insulei nr. f.nr. CF/Fişa Cadastrală 140747
Tg-Mureş
Nr. cad.: 140747
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
nu se incadrează în documentaţiile de urbanism aprobate în zonă,
1473 / 19.09.2022Strada Ciocârliei nr. 6 CF 132331 Târgu Mureș
Nr. top: 4780/1/2/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
evidențiere C2 și C3, certificare destinație teren intravilan, diminuare suprafață de la 312mp la 308mp conform declarațiilor notariale cu încheierile de autentificare nr: 2358/05.11.2019 și 2341/01.11.2019.
1472 / 19.09.2022Strada Voinicenilor nr. 140/A CF/Fişa Cadastrală 134627
134469
Tg-Mureş
Nr. cad.: 134627
134627-C1
134469
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
Imobilele sînt situate în zonă cu interdicţie de construire temporară pînă la aprobare PUZ/PUD în condiţiile legii, poate fi utilizat pentru elaborare PUZ- stabilire reglementări pentru construire locuinţe, accese, utilităţi, etc.,
1471 / 15.09.2022Calea Sighişoarei nr. 49 CF/Fişa Cadastrală 139615 TG. MUREȘ
Nr. cad.: 139615
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU ASIGURARE UTILITĂȚI (APĂ, CANALIZARE-MENAJERĂ ȘI PLUVIALĂ, ENERGIE ELECTRICĂ, GAZE NATURALE, FIBRĂ OPTICĂ) LA OBIECTIVUL DE INVESTIȚII RECONVERSIE FUNCȚIONALĂ ȘI/SAU REUTILIZAREA UNOR TERENURI ȘI SUPRAFEȚE ABANDONATE ȘI NEUTILIZATE DIN MUN. TG-MUREȘ
1470 / 15.09.2022Strada Libertăţii nr. f.nr. CF 135073 Târgu Mureș
Nr. top: 173/1/1/2
174/1/1/2
Nr. cad.: 3577
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare regimuri juridic, economic și tehnic
1469 / 15.09.2022Strada Trifoiului nr. 2B CF 143451 Târgu Mureș
Nr. cad.: 143451
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală şi număr poştal: str. Trifoiului nr. 2B.
1468 / 15.09.2022Strada Gheorghe Doja nr. 76 CF/Fişa Cadastrală 126877 Tg. Mureș
Nr. cad.: 126877
126877-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PERGOLĂ RETRACTABILĂ ȘI AMENAJARE TERASĂ ALIMENTAȚIE PUBLICĂ ÎN INCINTA STAȚIEI DE DISTRIBUȚIE CARBURANȚI MOL TG. MUREȘ
1467 / 15.09.2022Strada Zeno Vancea nr. f.nr. CF 143591 Târgu Mureș
Nr. cad.: 2387/5
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
informare - certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
1466 / 14.09.2022Strada Bolyai nr. 4 ap. VI/A,VI/B CF/Fişa Cadastrală 134741-C1-U8
134741-C1-U3 Târgu Mureș
Nr. cad.: 134741-C1-U8
134741-C1-U3
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Alipirea apartamentului VI/A înscris în CF nr. 134741-C1-U8 Târgu Mureș cu apartamentul VI/B înscris în CF nr. 134741-C1-U3 Târgu Mureș.
1465 / 14.09.2022Strada Piatra Corbului nr. f.nr. CF 134935 Târgu Mureș
Nr. top: continuare la regimul juridic
Nr. cad.: nr.cad. 1771
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
informare - certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
1464 / 14.09.2022Strada Strâmbă nr. 9 CF/Fişa Cadastrală 134886 Târgu Mureș
Nr. top: 1268/2
1268/3
1268/a/2/1
1268/a/3/1
Nr. cad.: 1062
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare intravilan, actualizare categorie de folosință teren - curți construcții.
1463 / 14.09.2022Strada Voinicenilor nr. 131B CF/Fişa Cadastrală 133390 TG.MURES
Nr. cad.: 133390
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
NU SE ÎNCADREAZĂ ÎN PREVEDERILE REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT PUZ UNIRII
1462 / 14.09.2022Strada Albinei nr. f.nr. TP 133393/21.04.1993
Nr. top: parcela 1269/1/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare destinație teren intravilan.
1461 / 14.09.2022Strada Gheorghe Doja nr. 235 CF/Fişa Cadastrală 127041 Târgu Mureș
Nr. cad.: 127041
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Radiere construcție C1.
1460 / 13.09.2022Strada Nagy Pál nr. 7 CF 131259 Târgu Mureș
Nr. cad.: 131259
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
informare - certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
1459 / 13.09.2022Strada Gheorghe Doja nr. 209 CF 128086 Târgu Mureș
Nr. cad.: 128086
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
informare - certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
1458 / 13.09.2022Strada Toamnei nr. f.nr. CF 123783 Târgu Mureș
Nr. cad.: 123783
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
informare - certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
1457 / 13.09.2022Strada Eden nr. 35 CF/Fişa Cadastrală 142887 Târgu Mureș
Nr. cad.: 142887
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Evidențiere construcție C1, actualizare categorie de folosință teren: 1Cc=1.468mp, 2A=4.323mp.
1456 / 13.09.2022Strada Jean Monnet nr. f.nr. CF/Fişa Cadastrală 128197 Tg-Mureş
Nr. top: 3934/3
3933/3
3937/2
4178/2/7
4178/a/7
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT UNIFAMILIALĂ, IMPREJMUIRE LA STRADĂ, BRANŞAMENTE UTILITĂŢI
1455 / 13.09.2022Strada Strâmbă nr. 28 CF 131780 Târgu Mureș
Nr. top: 1287
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare destinație teren intravilan.
1454 / 13.09.2022Strada Cuza Vodă nr. 36 CF/Fişa Cadastrală 125197 TG.MURES
Nr. cad.: 125197
125197-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru REFAŢADIZARE, RECOMPARTIMENTARE, AMENAJARE POD EXISTENT, SCHIMBARE DESTINAŢIE DIN CASĂ DE LOCUIT ÎN PRESTĂRI SERVICII, MODIFICARE SOLUŢIE AUTORIZATĂ PRIN A.C. NR. 37/2022 PTR REALIZARE COMPARTIMENTĂRI INTERIOARE ÎN VOLUMUL PODULUI EXISTENT ÎN VEDEREA AMENAJĂRII DE CABINETE MEDICINĂ DENTARĂ
1453 / 13.09.2022Strada Mihai Viteazul nr. 24 ap. 1 CF 140709
140709-C1-U2 Târgu Mureș
Nr. top: 1821/2/1
1822/3
1825/6/2
1821/2/1/I
1822/3/I
1825/6/2/I
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
informare - certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
1452 / 13.09.2022Strada Petru Dobra nr. 25 ap. 4 CF/Fişa Cadastrală 122274
122274-C1-U7 TG.MURES
Nr. top: 4646/189
4646/189/IV...
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire balcon,
1451 / 13.09.2022Strada Dimitrie Cantemir nr. f. nr. CF/Fişa Cadastrală 142653 TG.MURES
Nr. cad.: 142653
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
nu se încadrează în prevederile PUD aprobat prin HCLM nr. 286/27.11.2003,Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
Poate fi folosit pentru întocmire PUD studiu de amplasament pentru construire două case unifamiliale, amenajare teren cu două piscine, amenajare accese, împrejmuire şi branşamente utilităţi - modificare parţială PUD aprobat
1450 / 13.09.2022Strada Verii nr. 31A CF 123467 Târgu Mureș
Nr. cad.: 123467
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală şi număr poştal: str. Verii nr.31A (fosta str. Trebely nr. 58).
1449 / 12.09.2022Strada Stelelor nr. 29 CF 129694 Târgu Mureș
Nr. top: 124
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare categorie de folosință curți-construcții și destinație teren intravilan.
1448 / 12.09.2022Strada Mărului nr. 31 CF/Fişa Cadastrală 137702 Târgu Mureș
Nr. cad.: 137702
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare descriere construcție C1.
1447 / 12.09.2022Strada Posada nr. f.nr. CF 138284 Târgu Mureș
Nr. cad.: 138284
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
informare - certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
1446 / 12.09.2022Strada Ana Ipătescu nr. 9 CF/Fişa Cadastrală 124607 Târgu Mureș
Nr. cad.: 124607
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare descriere construcție C1.
1445 / 12.09.2022Strada Revoluţiei nr. 5-7 CF/Fişa Cadastrală 131440 TG.MURES
Nr. cad.: 131440
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru reparaţii curente la acoperiş şi faţadă,
1444 / 12.09.2022Strada Nicolae Bălcescu nr. 54 ap. 11 CF 120861-C1-U1 Târgu Mureș
Nr. top: 4859/B/3/1/6/6/54-11
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală şi număr poştal: str. Nicolae Bălcescu nr. 54 ap.11.
1443 / 12.09.2022Strada Ion Heliade Rădulescu nr. 4 bl. B22 ap. 03,04 CF/Fişa Cadastrală 143531 TG.MURES
Nr. cad.: 143531
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru schimbare destinaţie din locuinţă (ap:P-03 şi P-04 din blocul B22) în servicii, cu amenajări interioare şi creare acces nou dinspre stradă,
1442 / 12.09.2022Strada Viile Dealul Budiului nr. 8 CF/Fişa Cadastrală 143007 TG.MURES
Nr. cad.: 143007
143007-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificarea regimului juridic, economic şi tehnic al imobilului în vederea construirii unei case de locuit,
1441 / 12.09.2022Strada Prof. Dr. Vasile Săbădeanu nr. 155 CF/Fişa Cadastrală 141858 Târgu Mureș
Nr. cad.: 141858
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Apartamentare construcție C1.
1440 / 12.09.2022Strada Mioriţei nr. 15 CF/Fişa Cadastrală 124912 TG.MURES
Nr. cad.: 124912
124912-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru reparaţii şi modificare acoperiş la locuinţă,
1439 / 12.09.2022Strada Prof. Dr. Vasile Săbădeanu nr. 151 CF/Fişa Cadastrală 141860 Târgu Mureș
Nr. cad.: 141860
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Apartamentare construcție C1.
1438 / 12.09.2022Strada Mureşeni nr. 50 CF/Fişa Cadastrală 124793
139335
TG.MURES
Nr. cad.: 686/2
686/2-C1
686/2-C2
686/2-C3
139335
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obţinerea autorizaţiei de construire pentru extindere conductă şi branşament gaze naturale,
1437 / 12.09.2022Aleea Săvineşti nr. 9 et. 3 ap. 20 CF 121258-C1-U35 Târgu Mureș
Nr. top: 4867/2/2/2/2/XX
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală şi număr poştal: Aleea Săvinești nr. 9, etajul 3, ap.20.
1436 / 12.09.2022Strada Prof. Dr. Vasile Săbădeanu nr. 153 CF/Fişa Cadastrală 141859 Târgu Mureș
Nr. cad.: 141859
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Apartamentare construcție C1.
1435 / 09.09.2022Strada Corneşti nr. 71, 71/A CF/Fişa Cadastrală 130003 / 130004 TG. MURES
Nr. cad.: 130003
130003-C1
130004
130004-C2
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
NU SE ÎNCADREAZĂ ÎN PREVEDERILE RLU AFERENT PUZ APROBAT. POATE FI UTILIZAT PENTRU ATRIBUIRE NUMĂR ADMINISTRATIV: STRADA CORNEȘTI NR. 71 PENTRU IMOBILUL DIN C.F. 130003 TG. MUREȘ ȘI STRADA CORNEȘTI NR. 71A PENTRU IMOBILUL DIN C.F. 130004 TG. MUREȘ
1434 / 09.09.2022Bulevard 1 Decembrie 1918 nr. 74 ap. 3 CF/Fişa Cadastrală 122319
122319-C1-U1 TG.MURES
Nr. top: 995/2
Nr. cad.: 122319-C1-U1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU AMPLASARE FIRMĂ PE FAŢADA CLĂDIRII
1433 / 09.09.2022Strada Széchenyi István nr. 8 ap. 2 CF/Fişa Cadastrală 127938 TG.MURES
Nr. top: 4630/1/1/2/3
4630/1/2/2/2
4630/2/2/2
4631/1/2/2
4631/2/6/2
4631/2/1/5/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU RIDICARE, CONSOLIDARE ȘI REPARARE GARD
1432 / 09.09.2022Strada Gheorghe Doja nr. 64-68 CF/Fişa Cadastrală 140633
140114 Târgu Mureș
Nr. cad.: 140633
140114
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Alipirea imobilelor înscrise în CF nr. 140633 Târgu Mureș și CF nr. 140114 Târgu Mureș.
1431 / 09.09.2022Strada Gheorghe Doja nr. 152-156 ap. 30 CF/Fişa Cadastrală 120018-C1-U6 TÂRGU MUREȘ
Nr. top: 128/XXX
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare descriere UI.
1430 / 08.09.2022Strada Preot Ştefan Rusu nr. 4 CF/Fişa Cadastrală 143009 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 143009
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare nomenclatură stradală și număr administrativ: str. Preot Ștefan Rusu, nr. 4.
1429 / 08.09.2022Strada Moldovei nr. - CF/Fişa Cadastrală 27021 TÂRGU MUREȘ
Nr. top: 3732/1/1/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Concesionarea în condițiile legii a suprafeței de 120 mp teren construibil intravilan ocupat cu construcții.
1428 / 08.09.2022Strada Gheorghe Doja nr. 64-68 CF/Fişa Cadastrală 140113 TG.MURES
Nr. cad.: 140113
140113-C2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU AMPLASARE FIRME ŞI RECLAME PE TOTEM - CORP C2
1427 / 08.09.2022Strada Sf. Ioan nr. 11 CF/Fişa Cadastrală 123545 TG.MURES
Nr. cad.: 123545
123545-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT UNIFAMILIALĂ
1426 / 07.09.2022Strada Libertăţii nr. 120 CF/Fişa Cadastrală 136361
TG-MUREŞ
Nr. cad.: 136361
136361- C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE CONSTRUCȚIE METALICĂ DE TIP CORT PENTRU GARAREA APARATELOR DE ZBOR ULTRAUŞOARE, ÎN UNITATEA TERITORIALĂ DE REFERINŢĂ "TA"
1425 / 07.09.2022Strada Depozitelor nr. 26 CF/Fişa Cadastrală 130572 TG. MUREȘ
Nr. cad.: 130572
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE HALĂ DEPOZITARE, COMERȚ INDUSTRIAL ȘI SERVICII, ÎMPREJMUIRE ȘI BRANȘAMENTE UTILITĂȚI
1424 / 07.09.2022Strada Barajului nr. 5 CF/Fişa Cadastrală 139703
142895 TG.MURES
Nr. cad.: 139703
139703-C1÷C14; 142895
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE CLĂDIRE DE BIROURI, REFACERE IMPREJMUIRE, AMENAJARE DRUM ACCES ŞI SPAŢII DE PARCARE ÎN CONDIȚIILE REGIMULUI TEHNIC
1423 / 07.09.2022Strada Tisei nr. 30 ap. 2 CF/Fişa Cadastrală 129068
129068-C1-U4 TG.MURES
Nr. top: 5123/94
5123/94/II
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru închiderea balconului,
1422 / 07.09.2022Strada Mărăşti nr. 26 CF/Fişa Cadastrală 136838 TG.MURES
Nr. cad.: 136838
136838-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru modificare, reamenajare, modernizare clădire alimentaţie publică - intrare în legalitate, schimbare învelitoare acoperiş și extinderea cu montarea de izolaţii fonice la terasa aferentă - în condițiile regimului tehnic,
1421 / 07.09.2022Strada Livezeni nr. 15 ap. 2 CF/Fişa Cadastrală 120939-C1-U2 Tg. Mureș
Nr. cad.: 120939-C1-U2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU SCHIMBARE DESTINAŢIE APARTAMENT 2 DIN LOCUINŢĂ ÎN CABINET OPTICĂ MEDICALĂ, CREARE ACCES DIRECT DIN EXTERIOR ŞI CONCESIONARE TEREN
1420 / 06.09.2022Strada Gheorghe Doja nr. 193 CF/Fişa Cadastrală 142978 TG. MUREȘ
Nr. cad.: 142978
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONTRUIRE PENTRU AMPLASARE CONSTRUCȚIE DE TIP CONTAINER - SERVICII DE ALIMENTAȚIE PUBLICĂ CU PROFIL NEPOLUANT DE TIP FAST FOOD CU CARACTER PROVIZORIU PE O PERIOADĂ DE 5 ANI
1419 / 05.09.2022Strada Ioan Vescan CF/Fişa Cadastrală 531 SANCRAIU DE MURES
Nr. top: 731/1/2
731/2/1/2
731/2/2/2
731/3/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Înscriere drept de proprietate provizoriu în CF asupra supraf. de teren de 1797 mp în favoarea Mun. Târgu Mureș în baza HCL nr. 276/26.08.2021 privind modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 171/2021 privind reglementarea înscrierii provizorii în domeniul public al Municipiului Târgu Mureș a drumului în suprafață de 1797 mp situat pe str. Vasile Săbădeanu, intravilan, drum, certificare str. Ioan Vescan.
1418 / 05.09.2022Strada Prof. Dr. Vasile Săbădeanu CF/Fişa Cadastrală 531 SANCRAIU DE MURES
Nr. top: 731/1/2
731/2/1/2
731/2/2/2
731/3/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Înscriere drept de proprietate provizoriu în cartea funciară asupra suprafeței de teren de 806 mp în favoarea Municipiului Târgu Mureș în baza HCL nr. 172/27.05.2021 privind reglementarea înscrierii provizorii în domeniul public al Municipiului Târgu Mureș a drumului în suprafață de 806 mp situat pe str. Vasile Săbădeanu, intravilan, drum, certificare nomenclatură stradală - str. Prof. Dr. Vasile Săbădeanu.
1417 / 05.09.2022Strada Prof. Dr. Vasile Săbădeanu CF/Fişa Cadastrală 531 SANCRAIU DE MURES
Nr. top: 731/1/2
731/2/1/2
731/2/2/2
731/3/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Înscriere drept de proprietate provizoriu în cartea funciară asupra suprafeței de teren de 1355 mp în favoarea Municipiului Târgu Mureș în baza HCL nr. 169/27.05.2021 privind reglementarea înscrierii provizorii în domeniul public al Municipiului Târgu Mureș a drumului în suprafață de 1355 mp situat pe str. Vasile Săbădeanu, intravilan, drum, certificare nomenclatură stradală - str. Prof. Dr. Vasile Săbădeanu.
1416 / 05.09.2022Strada Prof. Dr. Vasile Săbădeanu CF/Fişa Cadastrală 531 SANCRAIU DE MURES
Nr. top: 731/1/2
731/2/1/2
731/2/2/2
731/3/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Înscriere drept de proprietate provizoriu în cartea funciară asupra suprafeței de teren de 3016 mp în favoarea Municipiului Târgu Mureș în baza HCL nr. 170/27.05.2021 privind reglementarea înscrierii provizorii în domeniul public al Municipiului Târgu Mureș a drumului în suprafață de 3016 mp situat pe str. Vasile Săbădeanu, intravilan, drum, certificare nomenclatură stradală - str. Prof. Dr. Vasile Săbădeanu.
1415 / 05.09.2022Strada Prof. Dr. Vasile Săbădeanu CF/Fişa Cadastrală 531 SANCRAIU DE MURES
Nr. top: 731/1/2
731/2/1/2
731/2/2/2
731/3/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Înscriere drept de proprietate provizoriu în cartea funciară asupra suprafeței de teren de 1011 mp în favoarea Municipiului Târgu Mureș în baza HCL nr. 173/27.05.2021 privind reglementarea înscrierii provizorii în domeniul public al Municipiului Târgu Mureș a drumului în suprafață de 1011 mp situat pe str. Vasile Sabadeanu, intravilan, drum, certificare nomenclatură stradală - str. Prof. Dr. Vasile Săbădeanu.
1414 / 05.09.2022Strada Ioan Vescan CF/Fişa Cadastrală 531 SANCRAIU DE MURES
Nr. top: 731/1/2
731/2/1/2
731/2/2/2
731/3/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Înscriere drept de proprietate provizoriu în cartea funciară asupra suprafeței de teren de 395 mp în favoarea Municipiului Târgu Mureș în baza HCL nr. 174/27.05.2021 privind reglementarea înscrierii provizorii în domeniul public al Municipiului Târgu Mureș a drumului în suprafață de 395 mp situat pe str. Remetea, certificare intravilan, drum, certificare nomenclatură stradală - str. Ioan Vescan.
1413 / 05.09.2022Strada Podeni CF/Fişa Cadastrală 531 SANCRAIU DE MURES
Nr. top: 731/1/2
731/2/1/2
731/2/2/2
731/3/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Înscriere drept de proprietate provizoriu în cartea funciară asupra suprafeței de teren de 1.007 mp în favoarea Municipiului Târgu Mureș în baza HCL nr. 175/27.05.2021 privind reglementarea înscrierii provizorii în domeniul public al Municipiului Târgu Mureș a drumului în suprafață de 1.007 mp situat pe str. Podeni, certificare intravilan, categorie de folosința - drum, certificare nomenclatură stradală: str. Podeni.
1412 / 05.09.2022Strada Ioan Vescan CF/Fişa Cadastrală 531 SANCRAIU DE MURES
Nr. top: 731/1/2
731/2/1/2
731/2/2/2
731/3/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Înscriere drept de proprietate provizoriu în cartea funciară asupra suprafeței de teren de 1.442 mp în favoarea Municipiului Târgu Mureș în baza HCL nr. 176/27.05.2021 privind reglementarea înscrierii provizorii în domeniul public al Municipiului Târgu Mureș a drumului în suprafață de 1442 mp situat pe str. Ioan Vescan, certificare intravilan, drum, certificare nomenclatură stradală - str. Ioan Vescan.
1411 / 05.09.2022Strada Bogatei nr. 22 CF/Fişa Cadastrală 131219 TG.MURES
Nr. cad.: 131219
131219-C1
131219-C9
131219-C10
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE DESFIINŢARE CONSTRUCŢII EXISTENTE (CORP C9) ȘI OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT UNIFAMILIALĂ, ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ ŞI BRANŞAMENTE LA UTILITĂŢI,
1410 / 01.09.2022Strada Constandin Hagi Stoian nr. 59 CF/Fişa Cadastrală 135129 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 135129
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare categorii de folosință teren: 1Cc=500mp, 2A=421mp, evidențiere construcție C1, certificare nomenclatură stradală și număr administrativ: str. Constandin Hagi Stoian, nr. 59.
1409 / 01.09.2022Strada Dr. Victor Babeş nr. 11 CF/Fişa Cadastrală 120967 TG-MURES
Nr. cad.: 120967
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU REABILITARE ÎMPREJMUIRE, AMENAJARE DRUM CU PORŢI DE ACCES, AMENAJARE PEISAGERA CU DOTĂRI AFERENTE
1408 / 01.09.2022Strada Posada nr. - CF/Fişa Cadastrală 130861 TÂRGU MUREȘ
Nr. top: 3125/2/4
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare intravilan, actualizare categorie de folosință teren - arabil, certificare nomenclatură stradală și număr administrativ: str. Posada, f. nr.
1407 / 01.09.2022Strada Kós Károly nr. 18 CF/Fişa Cadastrală 131386 TÂRGU MUREȘ
Nr. top: 2394/1/2/1/1/1/1/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare regimuri juridic, economic și tehnic, poate fi utilizat și pentru certificare nomenclatură stradală și număr administrativ: str. Kós Károly, nr. 18 (fosta str. Fabricilor, nr. 18).
1406 / 01.09.2022Strada Tazlăului nr. 7 CF/Fişa Cadastrală 127818 TÂRGU MUREȘ
Nr. top: 253/3
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare nomenclatură stradală și număr administrativ: str. Tazlăului, nr. 7.
1405 / 31.08.2022Bulevard 1 Decembrie 1918 nr. 158 ap. 8 CF/Fişa Cadastrală 121017-C1-U25 TÂRGU MUREȘ
Nr. top: 3732/7/VII
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare nomenclatură stradală și număr administrativ: Bulevardul 1 Decembrie 1918, nr. 158, ap. 8.
1404 / 31.08.2022Strada 22 Decembrie 1989 nr. 35 CF/Fişa Cadastrală 122106 Târgu Mureș
Nr. cad.: 122106
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Dezlipire imobil în două loturi: Lot1 = 8.428mp, Lot2 = 66mp.
1403 / 31.08.2022Strada Târgului nr. 11 bl. Kogălniceanu7 CF 127629
127627
127627-C1-U1
127627-C1-U2 Tg-Mureş
Nr. top: 1677/2
1677/a
1677/1
1677/a/I
1677/1/I
1677/a/II
1677/1/II
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENȚIAL ÎNTRUCÂT ÎNCALCĂ PREVEDERILE R.L.U AFERENT P.U.G. APROBAT;,Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
POATE FI UTILIZAT PENTRU OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE DESFIINŢARE CONSTRUCŢII EXISTENTE ȘI CONSTRUIRE ÎMPREJMUIRE TEREN
1402 / 31.08.2022Bulevard 1 Decembrie 1918 nr. 186 et. P ap. 2 CF/Fişa Cadastrală 121280-C1-U6 TG.MURES
Nr. cad.: 121280-C1-U6
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU AMPLASARE RECLAMĂ LUMINOASĂ PE FAŢADA IMOBILULUI
1401 / 31.08.2022Strada Fabrica de Zahăr nr. 18B CF/Fişa Cadastrală 139519 Târgu Mureș
Nr. cad.: 139519
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Evidențiere construcție C1.
1400 / 31.08.2022Strada Pădurii CF/Fişa Cadastrală 143220 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 143220
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
1399 / 31.08.2022Strada Pomicultorilor nr. 5 ap. 2 CF/Fişa Cadastrală 125076
125076-C1-U13 TG.MURES
Nr. top: 3675/4/II
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire balcon închis la parterul blocului
1398 / 31.08.2022Strada Libertăţii nr. 85 CF/Fişa Cadastrală 122290 TG.MURES
Nr. cad.: 122290
122290-C1
122290-C2
122290-C3
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru schimbarea destinaţiei etajului clădirii comerciale (corp C3), în locuinţă (2 apartamente), cu amenajări interioare,
1397 / 31.08.2022Strada Rodnei nr. 42-44 CF/Fişa Cadastrală 141991 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 141991
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare descriere construcție C1, radiere construcții C2, C3.
1396 / 30.08.2022Strada Verii nr. 8 CF/Fişa Cadastrală 133669 TG-MURES
Nr. cad.: 133669
133669-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRURIE PENTRU MODIFICAREA CONSTRUCȚIEI EXISTENTE - CASĂ DE LOCUIT, INTRARE ÎN LEGALITATE
1395 / 30.08.2022Strada Plutelor nr. 2 CF/Fişa Cadastrală 129039-C2 TG-MURES
Nr. cad.: 129039-C2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU SCHIMBARE DE DESTINAŢIE DIN VILĂ DE RECREERE ŞI AGREMENT ÎN SERVICII CULTURALE, SPORTIVE ŞI DE AGREMENT CU MODIFICĂRI INTERIOARE
1394 / 30.08.2022Strada Dezrobirii nr. 46/A CF/Fişa Cadastrală 133742 TG.MURES
Nr. top: 141/3
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru demolarea parţială, extinderea şi reabilitarea construcţiilor existente, în condiţiile regimului tehnic
1393 / 30.08.2022Strada Călăraşilor nr. 32 ap. 7 CF/Fişa Cadastrală 124940-C1-U5 TG.MURES
Nr. top: 211/1/1/VII
211/2/VII
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU REPARAŢII LOCUINŢĂ,
1392 / 29.08.2022Strada Podeni CF/Fişa Cadastrală 140511 TG-MURES
Nr. cad.: 140511
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
ÎNCALCĂ PREVEDERILE REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT PUZ
1391 / 29.08.2022Strada Gheorghe Doja CF/Fişa Cadastrală Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Înscriere drept de proprietate provizoriu în cartea funciară asupra suprafeței de teren de 3769 mp în favoarea Municipiului Târgu Mureș în baza HCL nr. 131/29.04.2022 privind reglementarea înscrierii provizorii în domeniul public al Municipiului Târgu Mureș a terenului în suprafață de 3769 mp situat pe str. Gheorghe Doja, certificare intravilan, certificare categorie folosință teren - curți construcții.
1390 / 29.08.2022Strada Urcuşului nr. 6 CF/Fişa Cadastrală 139922 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 139922
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare descriere construcție C1.
1389 / 29.08.2022Strada Barajului nr. 27 CF/Fişa Cadastrală 123510 TG.MURES
Nr. cad.: 123510
123510-C4
123510-C5
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obţinerea autorizaţiei de construire pentru refaţadizare clădire- corp C4, C5,
1388 / 29.08.2022Strada Rodniciei nr. 3 ap. 1 CF/Fişa Cadastrală 121035
121035-C1-U8 TG.MURES
Nr. cad.: 121035
121035-C1-U8
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
nu este posibilă realizarea unui acces nou dinspre stradă, fiind interzis schimbarea destinaţiei terenurilor amenajate ca spaţii verzi;
1387 / 29.08.2022Strada Dr. Victor Babeş nr. 11 CF/Fişa Cadastrală 136339; 120967/ TG.MURES
Nr. cad.: 136339
120967
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU REALIZARE ALEE CAROSABILĂ INTRARE ŞCOALA GIMNAZIALĂ EUROPA
1386 / 29.08.2022Strada Barajului CF/Fişa Cadastrală 141048 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 141048
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
1385 / 26.08.2022Strada Băneasa nr. 17 CF/Fişa Cadastrală 124840 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 124840
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare categorie de folosință teren - curți construcții.
1384 / 25.08.2022Strada Mihai Viteazul nr. 31/A CF 136818 Târgu Mureș
Nr. cad.: 136818
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală şi număr poştal: str. Mihai Viteazul nr. 31/A.
1383 / 25.08.2022Strada Episcop Ioan Bob CF/Fişa Cadastrală 136018 TG-MURES
Nr. cad.: 136018
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE LOCUINŢĂ, GARD LA STRADĂ CU ACCES AUTO ȘI PIETONAL, BRANȘAMENTE UTILITĂȚI
1382 / 25.08.2022Strada Posada CF/Fişa Cadastrală 137084
140409
137085 TG.MURES
Nr. cad.: 137084
140409
137085
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru lucrări de întărire în amonte de punctul de racordare locuinţă Moldovan Tibor, str. Posada nr.34
1380 / 25.08.2022Strada Albinei nr. 6 CF/Fişa Cadastrală 129699 TG.MURES
Nr. cad.: 129699
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru alimentare cu energie electrică sediu firmă
1379 / 25.08.2022Strada Nagy Pál nr. 5 CF 138159 Târgu Mureș
Nr. top: 2885/10/1/5
2880/6/2/5
2880/6/1/5
2880/5/2/5
Nr. cad.: 512
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală şi număr poştal: str. Nagy Pál nr.5.
1378 / 25.08.2022Strada Prof. Dr. Simion C. Mândrescu nr. 1/B CF 139735
Nr. cad.: 139735
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală şi număr poştal: str. Prof. Dr. Simion C. Mândrescu nr.1/B.
1377 / 25.08.2022Strada Nicolae Bălcescu nr. 54 ap. 7 CF 120861-C1-U18 Târgu Mureș
Nr. top: 4859/b/3/1/6/6/VII
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală şi număr poştal: str. Nicolae Bălcescu nr. 54 ap.7.
1376 / 25.08.2022Strada Luduşului nr. 22 CF/Fişa Cadastrală 121720 Târgu Mureș
Nr. top: 4564/11
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare categorie de folosință teren - curți construcții, radiere atelier înscris la A.1.1, atribuire coduri construcții C1 - CASA, C2 - ATELIER, C3 - garaj, C4 - cotet porci, 1 pados, 2 magazii din caramida.
1375 / 25.08.2022Bulevard 1 Decembrie 1918 nr. 146 ap. 6 CF 121517-C1-U22 Târgu Mureș
Nr. cad.: 121517-C1-U22
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală şi număr poştal: Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 146, ap. 6.
1374 / 24.08.2022Strada Făget nr. f.nr. CF 132559 Târgu Mureş
Nr. cad.: 132559
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
imobilul se încadrează în Registrul spațiilor verzi aprobat prin H.C.L. nr. 51/25.02.2021.
1373 / 24.08.2022Strada Cotitura de Jos nr. 13 CF/Fişa Cadastrală 131620
133540
131532
125867
126410 Târgu Mureș
Nr. cad.: 131620
133540
131532
125867
126410
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Alipirea imobilelor înscrise în CF nr. 131620 Târgu Mureș, CF nr. 133540 Târgu Mureș, CF nr. 131532 Târgu Mureș, CF nr. 125867 Târgu Mureș și CF nr. 125867 Târgu Mureș.
1372 / 24.08.2022Strada Posada nr. 38/A CF 138779 Târgu Mureș
Nr. top: 3153/1/1
Nr. cad.: 1119/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
informare - certificare regimuri juridic, economic și tehnic în vederea vânzării imobilului.
1371 / 24.08.2022Calea Sighişoarei nr. f.nr. CF/Fişa Cadastrală 136639 TG.MURES
Nr. cad.: 136639
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire spălătorie auto "Self service", imprejmuire teren, branşamente utilităţi,
1370 / 24.08.2022Strada Oituzului nr. 5 CF/Fişa Cadastrală 133814 Târgu Mureș
Nr. top: 4739/16
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare intravilan, actualizare descriere construcție C1.
1369 / 24.08.2022Strada Liviu Rebreanu nr. 2 CF/Fişa Cadastrală 126800 TG.MURES
Nr. cad.: 126800
126800-C2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru extinderea şi mansardarea construcţiilor existente, amplasare firmă şi reclamă comercială, în condiţiile regimului tehnic,
1368 / 24.08.2022Strada Şurianu nr. 20, 22 plan de situaţie Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU LUCRĂRI DE CREŞTERE A PERFORMANŢEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINŢE
1367 / 24.08.2022Bulevard 1848 nr. 11, 13 plan de situaţie Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU LUCRĂRI DE CREŞTERE A PERFORMANŢEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINŢE
1366 / 24.08.2022Strada Prof. Dr. Simion C. Mândrescu nr. f.nr. CF/Fişa Cadastrală 139293 TG.MURES
Nr. cad.: 139293
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT UNIFAMILIALĂ (D+P+1E), AMENAJARE INCINTĂ, CREARE ACCESE AUTO ŞI PIETONALE ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ, RACORD LA UTILITĂŢI,
1365 / 24.08.2022Piata Mărăşeşti nr. 15 CF/Fişa Cadastrală 133887 TG.MURES
Nr. cad.: 133887
133887-C8
133887-C12
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru amplasare reclame luminoase
1364 / 24.08.2022Strada Muncitorilor nr. 16 CF/Fişa Cadastrală 126842 Târgu Mureș
Nr. top: 2397/4
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare intravilan, actualizare categorie de folosință teren - curți construcții, radiere magazie din lemn acop. cu tigla, actualizare descriere construcție C1, evidențiere construcție C2.
1363 / 23.08.2022Piata Dr. Bernády György nr. - CF/Fişa Cadastrală
Nr. top: -
-
Nr. cad.: -
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obținerea autorizației de construire pentru ” Amenajare peisagistică a spațiului din Piața Dr. Bernády György. ”
1362 / 23.08.2022Strada Constandin Hagi Stoian nr. f.nr. CF 135827 Târgu Mureş
Nr. cad.: 135827
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Elaborare P.U.Z. - Stabilire reglementări urbanistice pentru construire casă unifamilială, accese și utilități.
1361 / 23.08.2022Strada Ceangăilor nr. f.nr. CF/Fişa Cadastrală 130767
130768 Târgu Mureş
Nr. cad.: 130767
130768
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Elaborare P.U.Z. - parcelare teren, stabilire reglementări pentru construire locuințe și creare drum de acces.
1360 / 23.08.2022Strada Voinicenilor nr. 137 CF/Fişa Cadastrală 140499 Târgu Mureş
Nr. cad.: 140499
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Elaborare P.U.Z. - Reconformare zonă funcțională pentru construire spații de joacă pentru copii.
1359 / 23.08.2022Strada Dósa Elek nr. 15 CF/Fişa Cadastrală 130655 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 130655
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare categorie de folosință teren - curți construcții, evidențiere construcție C1.
1358 / 23.08.2022Strada Libertăţii nr. 43 ap. 1 CF/Fişa Cadastrală 134800
124800-C1-U1
134800-C1-U2 TG.MURES
Nr. top: 4905/2/4
4906/4

Nr. cad.: 1864
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de desfiinţare garaj auto,
1357 / 23.08.2022Strada Florilor nr. 12 ap. 2 CF/Fişa Cadastrală 136913
136913-C1-U2 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 136913
136913-C1-U2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare descriere apartament nr. II.
1356 / 23.08.2022Strada Prof. Dr. Vasile Săbădeanu nr. 131/B CF 141993 Târgu Mureș
Nr. cad.: 141993
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală şi număr poştal: str. Prof. Dr. Vasile Săbădeanu nr. 131/B.
1355 / 22.08.2022Strada Ady Endre nr. 49C ap. 74 CF 124462-C1-U15 Târgu Mureș
Nr. top: 4859/a/1/223/1/10/2/1/8/LXXIV
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală şi număr poştal: str. Ady Endre nr.49C, ap.74.
1354 / 22.08.2022Strada Ghiocelului nr. 18-20 CF/Fişa Cadastrală 138485 TG.MURES
Nr. cad.: 138485
138485-C1
138485-C2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire imprejmuire între proprietăţi,
1353 / 22.08.2022Strada Voinicenilor nr. f.nr. CF 54897 Sântana de Mureș
Nr. cad.: 556
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare U.A.T. Târgu Mureș, destinație teren intravilan, adresă imobil: loc. Târgu Mureș, str. Voinicenilor f.nr.; diminuare suprafață de la 2899mp la 2875mp conform declarației cu încheierea de autentificare nr. 1048/22.06.2022.
1352 / 22.08.2022Strada Voinicenilor nr. f.nr. CF/Fişa Cadastrală 140097 TG.MURES
Nr. cad.: 140097
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire locuinţă unifamilială, imprejmuire teren, racord utilităţi,
1351 / 22.08.2022Strada Tudor Vladimirescu nr. 52 CF/Fişa Cadastrală 125932
125932-C1-U1
125932-C1-U2 Târgu Mureș
Nr. top: 4758/5/2
4758/5/2/I
4758/5/2/II
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare intravilan, sistare condominiu, atribuire coduri construcții C1 - casă de locuit (fost apartament 1), C2 - magazie și șopron, C3 - casă de locuit (fost apartament 2), actualizare descriere construcții C1, C2, C3, certificare nomenclatură stradală și număr administrativ: str. Tudor Vladimirescu, nr. 52.
1350 / 22.08.2022Aleea Carpaţi nr. 59 CF/Fişa Cadastrală 122689 TG.MURES
Nr. cad.: 122689
122689-C6...C14
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE SALĂ DE EVENIMENTE - RESTAURANT;
1349 / 22.08.2022Strada Prof. Dr. Simion C. Mândrescu nr. f.nr. CF 131025 Târgu Mureș
Nr. cad.: 131025
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare destinație teren intravilan.
1348 / 22.08.2022Piata Trandafirilor nr. 49 ap. 3 CF/Fişa Cadastrală 132382
132382-C1-U1 TG.MURES
Nr. top: 1170-1175
1170/III-1175/III

Nr. cad.: 5614
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru extinderea casei de locuit existente (ap:3) cu terasă- intrare în legalitate, în condiţiile respectării regimului tehnic,
1347 / 22.08.2022Strada Negoiului nr. - CF 133045 Târgu Mureș
Nr. top: 2951/1
2955/1/2
2952/2/1
2951/1
Nr. cad.: 4866
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
informare - certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
1346 / 22.08.2022Strada Rovine CF/Fişa Cadastrală 143386 Târgu Mureș
Nr. cad.: 143386
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare categorie de folosință teren - drum.
1345 / 22.08.2022Strada Negoiului nr. 7 CF 135783 Târgu Mureș
Nr. top: 2951/2
Nr. cad.: 1190
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
informare - certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
1344 / 22.08.2022Strada Prof. Dr. Simion C. Mândrescu CF/Fişa Cadastrală 142527
131025
131047 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 142527
131025
131047
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare intravilan pentru imobilul înscris în CF nr. 131025 Târgu Mureș, alipire imobile înscrise în CF nr. 142527 Târgu Mureș, CF nr. 131025 Târgu Mureș și CF nr. 131047 Târgu Mureș.
1343 / 19.08.2022Bulevard 1 Decembrie 1918 nr. 291 CF/Fişa Cadastrală 136067
136067-C1-U6 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 136067
136067-C1-U6
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizarea descrierii Unității Individuale înscrisă în CF nr. 136067-C1-U6 Târgu Mureș, actualizarea cotelor părți aferente unităților individuale înscrise în CF nr. 136067-C1 Târgu Mureș.
1342 / 19.08.2022Strada Ion Vlasiu nr. 15 CF/Fişa Cadastrală 123163
123158
123154 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 2187/6
2186/6
123154
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Alipirea imobilelor înscrise în CF nr. 123163 Târgu Mureș, CF nr. 123158 Târgu Mureș și CF nr. 123154 Târgu Mureș.
1341 / 19.08.2022Bulevard 1 Decembrie 1918 nr. 221 ap. P/I CF/Fişa Cadastrală 120220-C1-U2
120220
Nr. top: 3511/65/1/P/I
3511/65/1
Nr. cad.: 1095/0/1
1095
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru modernizare faţade şi amplasare firme luminoase agenţie existentă BRD Tudor Vladimirescu
1340 / 18.08.2022Strada Széchenyi István nr. 54/A CF/Fişa Cadastrală 121277
TG-MURES
Nr. cad.: 121277
121277-C1
121277-C2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru mansardarea casei de locuit,
1338 / 18.08.2022Strada Ioan Vescan nr. 12 CF 131265 Târgu Mureș
Nr. top: 220/3/2
221/1/3/2
Nr. cad.: 1146/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală şi număr poştal: str. Ioan Vescan nr.12 (fosta adresă: str. Remetea nr.1 C).
1337 / 18.08.2022Strada Constandin Hagi Stoian nr. f.nr. CF 136262 Târgu Mureș
Nr. cad.: 136262
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală şi număr poştal: str. Constandin Hagi Stoian f.nr.
1336 / 18.08.2022Strada Insulei nr. 27A CF 140604 Târgu Mureș
Nr. cad.: 140604
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală şi număr postal: str. Insulei nr. 27A (fostul nr.27).
1335 / 18.08.2022Strada 22 Decembrie 1989 nr. 150 CF 140536 Târgu Mureș
Nr. cad.: 140536
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare adresă imobil: str. 22 Decembrie 1989, nr.150.
1334 / 18.08.2022Strada Bradului nr. 6 CF/Fişa Cadastrală 135518 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 135518
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare categorie de folosință teren - curți construcții, atribuire coduri construcții C1 - casă de locuit cu două apartamente, C2 - garaj cu două boxe, actualizare descriere construcții C1 și C2.
1333 / 18.08.2022Strada 22 Decembrie 1989 nr. f.nr. CF 132131 Târgu Mureș
Nr. cad.: 132131
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare adresă imobil: str. 22 Decembrie 1989, f.nr.
1332 / 18.08.2022Aleea Săvineşti nr. 9 ap. 1 CF 121258-C1-U13 Târgu Mureș
Nr. top: 4867/2/2/2/2/I
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală şi număr poştal: Aleea Săvinești nr.9 ap.1.
1331 / 17.08.2022Bulevard Pandurilor nr. 62 ap. SP CF/Fişa Cadastrală 52228/SP TÂRGU MUREȘ
Nr. top: 3735/73/7/SP
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare descriere spațiu comercial, subapartamentare spațiu comercial.
1330 / 17.08.2022Strada Nicolae Grigorescu nr. 25A CF/Fişa Cadastrală 7505 TG.MURES
Nr. top: 2551/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU AMPLASARE FIRMĂ LUMINOASĂ
1329 / 17.08.2022Bulevard Pandurilor nr. 62 CF/Fişa Cadastrală 121420 TÂRGU MUREȘ
Nr. top: 3735/73/7
Nr. cad.: 4740
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare categorie de folosință teren - curți construcții.
1328 / 17.08.2022Strada 22 Decembrie 1989 nr. 15 CF/Fişa Cadastrală 121573-C1-U1 TG.MURES
Nr. top: 2100/14/P/I
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU AMPLASARE FIRMĂ LUMINOASĂ PE FAŢADA IMOBILULUI
1327 / 17.08.2022Bulevard 1 Decembrie 1918 nr. 180 ap. P/I CF/Fişa Cadastrală 122817-C1-U2 TG.MURES
Nr. top: 3707/4/P/I
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU AMPLASARE FIRMĂ LUMINOASĂ PE FAŢADA IMOBILULUI
1326 / 17.08.2022Piata Gării nr. f.nr. CF/Fişa Cadastrală 121160 TG.MURES
Nr. top: -
Nr. cad.: 121160;
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de " CONSTRUIRE CLĂDIRE DE LOCUINŢE COLECTIVE ŞI SPAŢII COMERCIALE, AMENAJARE ACCESE ŞI PLATFORME DE CIRCULAŢIE AUTO ŞI PIETONALE, INFRASTRUCTURA TEHNICO EDILITARĂ ŞI BRANŞAMENTE, UTILITĂŢI" .
1325 / 16.08.2022Bulevard 1 Decembrie 1918 nr. 1,3,5 CF/Fişa Cadastrală 120891-C1-U19
TG-MURES
Nr. cad.: 120891-C1-U19
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru amenajări interioare şi exterioare, amenajare zonă "self 24",
1324 / 16.08.2022Piata Trandafirilor nr. 27-30 ap. SP/I CF/Fişa Cadastrală 123027-C1-U29
Tg-Mureş
Nr. cad.: 734/P/I-744/2/P/I
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru amenajare, recompartimentare, amenajare faţadă şi amplasare firme/reclame comerciale pe faţada clădirii- sediu BRD,
1323 / 16.08.2022Strada Barbu Ştefănescu Delavrancea nr. 18 CF/Fişa Cadastrală 142106 TG.MURES
Nr. top: 4721/5
4722/1/2
4722/2/2
4722/3/2
4722/4/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru mansardare, extindere şi recompartimentare locuinţă, în condiţiile regimului tehnic,
1322 / 16.08.2022Strada Grădinarilor nr. 1 CF 140490
140490-C1 Târgu Mureș
Nr. cad.: 140490
140490-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
evidențierea podului (situat deasupra apartamentului nr.3) la părți comune.
1321 / 16.08.2022Strada Bolyai CF/Fişa Cadastrală 133465 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 133465
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Dezlipire imobil în două loturi: Lot1 = 1.560mp, Lot2 = 601mp.
1320 / 16.08.2022Strada Dealului nr. 22 CF/Fişa Cadastrală 126273
128379 TG.MURES
Nr. top: -
Nr. cad.: 126273
128379
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru "Asigurare utilităţi (apă, canalizare menajeră şi pluvială, energie electric[, gaze naturale, fibră optică) la obiectivul de investiţii " Reamenajare spaţii urbane cu centru multifuncţional în zonele de locuit marginalizate, în vederea creării de facilităţi destinate utilizării publice în zonele marginalizate din municipiul Tg.Mureş".
1319 / 16.08.2022Strada Posada nr. 99 CF/Fişa Cadastrală 138207 TG.MURES
Nr. cad.: 138207
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
NU SE ÎNCADREAZĂ ÎN RLU AFERENT PUZ CORNEŞTI.
1318 / 16.08.2022Piata Trandafirilor nr. 54 CF/Fişa Cadastrală 141693
141693-C1-U3 TG.MURES
Nr. cad.: 5510
5510-corpB
5510-corpC
5510-corpD
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru amplasare reclamă pe faţada imobilului
1317 / 16.08.2022Strada Ştefan Cicio Pop CF/Fişa Cadastrală 135741 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 135741
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Dezlipire imobil în două loturi: Lot1 = 16.292mp, Lot2 = 574mp.
1316 / 16.08.2022Strada Posada nr. - CF 140346 Târgu Mureș
Nr. top: 3123/2/6
3124/2/6
Nr. cad.: 975/6
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
informare - certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
1315 / 16.08.2022Strada Rodnei nr. 77 CF/Fişa Cadastrală 122035 TG.MURES
Nr. cad.: 122035
122035-C1
122035-C2
122035-C3
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru extindere, reconfigurare funcţională şi etajare casă de locuit- corp C2, în condiţiile regimului tehnic,
1314 / 16.08.2022Strada Eden nr. 33A CF 132103 Târgu Mureș
Nr. cad.: 132103
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
evidențiere construcție C1-casă de locuit edificată în baza A.C. nr. 92/23.03.2020 și 328/06.10.2020, certificare categorii de folosință: curți-construcții 500mp și arabil: 1000mp; certificare nomenclatură stradală şi număr poştal: str. Eden nr.33A (fosta adresă str. Eden nr.35).
1313 / 16.08.2022Strada Budiului CF/Fişa Cadastrală 122460
122463
122465
122461 TÂRGU MUREȘ
Nr. top: 4479/1/2
4491/1/1/2
4497/2/2
4498/2/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare destinație teren - extravilan, certificare categorie de folosință teren - arabil.
1312 / 16.08.2022Strada Zeyk Domokos nr. f.nr. CF a se vedea anexa
Nr. cad.: a se vedea anexa
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Elaborare P.U.Z. - Introducere terenuri în intravilan, stabilire zonă funcțională, reparcelare terenuri și stabilire reglementări urbanistice pentru construire locuințe individuale, infrastructură edilitară și accese.
1311 / 12.08.2022Aleea Carpaţi nr. 17 CF/Fişa Cadastrală 140745 TG-MURES
Nr. cad.: 140745
140745-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU ÎNLOCUIRE TÂMPLĂRIE EXTERIOARĂ
1310 / 12.08.2022Strada Prof. Dr. Simion C. Mândrescu CF/Fişa Cadastrală 139735 TG.MURES
Nr. cad.: 139735
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT UNIFAMILIALĂ, ÎMPREJMUIRE TEREN, AMENAJARE INCINTĂ, CREARE ACCESE AUTO ŞI PIETONALE
1309 / 12.08.2022Strada Ion Heliade Rădulescu nr. 18 CF 143447 Târgu Mureș
Nr. cad.: 143447
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
evidențiere construcție C1-bloc de locuințe, certificare nomenclatură stradală şi număr poştal: str. Ion Heliade Rădulescu nr. 18.
1308 / 12.08.2022Strada Ion Heliade Rădulescu nr. 16 CF 143446 Târgu Mureș
Nr. cad.: 143446
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
evidențiere construcție C1-bloc de locuințe, certificare nomenclatură stradală şi număr poştal: str. Ion Heliade Rădulescu nr. 16.
1307 / 11.08.2022Calea Sighişoarei nr. 40 CF/Fişa Cadastrală 127048 TÂRGU MUREȘ
Nr. top: 3867/b/1/2/2/1
Nr. cad.: 3301
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Evidențiere construcție C1, actualizare categorie de folosință teren - curți construcții, certificare nomenclatură stradală și număr administrativ: Calea Sighișoarei, nr. 40.
1306 / 11.08.2022Pasaj Pădurii nr. 20 CF/Fişa Cadastrală 132808
Tg-Mureş
Nr. cad.: 132808
132808-C1
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
nu se incadrează în prevederile documentaţiilor de urbanism aprobate în zonă,
1305 / 11.08.2022Strada Poligrafiei nr. 3 CF/Fişa Cadastrală 128733
Tg-Mureş
Nr. cad.: 128733
128733-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE IMPREJMUIRE LA STRADĂ ŞI ÎNTRE PROPRIETĂŢI,
1304 / 11.08.2022Strada Agricultorilor nr. 6 CF/Fişa Cadastrală 120552 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 120552
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare descriere construcție C1.
1303 / 11.08.2022Strada Mihai Viteazul nr. 20 CF/Fişa Cadastrală 138123 TG.MURES
Nr. top: -
Nr. cad.: 138123
138123-C1
138123-C2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru " REABILITARE CLADIRE EXISTENTA, MODIFICARI INTERIOARE, MANSARDARE IN VOLUMUL EXISTENT, SCHIMBARE SUBSOL IN DEMISOL PRIN EXTINDERE, AMENAJARE TEREN, AMENAJARI PARCAJE, ORGANIZARE DE SANTIER "
1302 / 11.08.2022Strada Agricultorilor nr. 28 CF 141736 Târgu Mureș
Nr. cad.: 141736
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
evidențiere construcție, certificare categorii de folosință: curți-construcții 341mp; arabil;354mp, diminuare suprafață de la 712mp la 695mp conform declarației cu încheierea de autentificare nr. 486/28.07.2022.
1301 / 11.08.2022Calea Sighişoarei nr. FN CF/Fişa Cadastrală 143316
141999
122158
TG.MURES
Nr. cad.: 143316
141999
122158
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ A ANSAMBLULUI DE BLOCRI DE LOCUINȚE
1300 / 11.08.2022Strada Livezeni nr. 73 CF/Fişa Cadastrală 141107 TÂRGU MUREȘ
Nr. top: 3382/3/2
3384/1/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Înscriere drept de proprietate provizoriu în cartea funciară a suprafeței de teren de 166 mp în favoarea Municipiului Târgu Mureș în baza art. 41, alin. (5), alin. (5^1) din Legea nr. 7/1996 rep., art. 28, alin (6) din Legea nr. 7/1996 rep., HCL nr. 130/29.04.2022, certificare intravilan, actualizare categorie folosință teren - curți construcții, adresă: str. Livezeni, nr. 73 (fost nr. 69).
1299 / 11.08.2022Strada Morii CF/Fişa Cadastrală 136156 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 136156
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Dezlipire imobil în două loturi: Lot1 = 354mp, Lot2 = 2.708mp.
1298 / 11.08.2022Pasaj Pădurii CF/Fişa Cadastrală 136615 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 136615
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Dezlipire imobil în două loturi: Lot1 = 125mp, Lot2 = 5.825mp.
1297 / 11.08.2022Strada Arany János CF/Fişa Cadastrală 136909 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 136909
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Dezlipire imobil în două loturi: Lot1 = 301mp, Lot2 = 4.193mp.
1296 / 11.08.2022Piata Mărăşeşti CF/Fişa Cadastrală 135292 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 135292
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Dezlipire imobil în două loturi: Lot1 = 2.042mp, Lot2 = 4.246mp.
1295 / 10.08.2022Strada Ştefan cel Mare CF/Fişa Cadastrală 133436 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 133436
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Dezlipire imobil în două loturi: Lot1 = 5.736mp, Lot2 = 192mp.
1294 / 10.08.2022Strada Albinei nr. 15 CF/Fişa Cadastrală 142863 TG.MURES
Nr. cad.: 142863
142863-C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru: reconstruire sere; extindere, mansardare corp C5 cu locuinţe de serviciu; schimbare destinaţie corp C2 în locuinţe de serviciu prin extindere şi mansardare; construire hală de sortare, ambalare, procesare şi depozitare legume-fructe, birouri, spaţii comerciale, tehnice, locuinţe de serviciu, amenajare incintă, parcări, alei, accese auto şi pietonale
1293 / 10.08.2022Strada Ştefan Cicio Pop CF/Fişa Cadastrală 135740 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 135740
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Dezlipire imobil în două loturi: Lot1 = 806mp, Lot2 = 1.174mp.
1292 / 10.08.2022Strada Pomilor nr. 6/1 CF 139246 Târgu Mureș
Nr. cad.: 139246
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
evidențiere construcție C1-casă de locuit edificată în baza A.C. nr. 146/24.04.2015, certificare categorie de folosință curți-construcții, nomenclatură stradală şi număr poştal: str. Pomilor nr.6/1.
1291 / 10.08.2022Strada Eden CF/Fişa Cadastrală 121400 TG.MURES
Nr. top: 121400
Nr. cad.: 121400
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
nu se incadrează în prevederile documentaţiilor de urbanism aprobate, poate fi utilizat pentru intocmire PUZ pentru reconversie zonă funcţională din UTR pentru pentru construire casă de locuit cu dotări aferente
1290 / 10.08.2022Strada Cuza Vodă nr. 72-74 CF/Fişa Cadastrală 131981
121582 TG.MURES
Nr. top: 334/1/2
334/1/1
334/2
334/a
336/5/4/2/2
336/5/2/2
336/5/2/1/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de desfiinţare construcţii existente și obţinerea autorizaţiei de construire imprejmuire la stradă şi între proprietăţi. NU POATE FI UTILIZAT pentru obţinerea autorizaţiei de construire locuinţe colective întrucât nu respectă prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
1288 / 10.08.2022Strada Primăverii nr. 36/A CF/Fişa Cadastrală 142836 TG.MURES
Nr. cad.: 142836
142836-C1
142836-C2
142836-C3
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de desfiinţare clădiri- corp C1,C2,C3, şi pentru obţinerea autorizaţiei de construire imprejmuire la stradă şi între proprietăţi, şi nu poate fi utilizat în scopul obţinerii autorizaţiei de construire clădire de locuinţe şi birouri şi parcaje auto acoperite, întrucît nu se incadrează în prevederile documentaţiilor de urbanism aprobate în zonă,
1287 / 10.08.2022Calea Sighişoarei CF/Fişa Cadastrală 143316
141999/ TG.MURES
Nr. cad.: 143316
141999
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINERE AUTORIZAŢIE DE CONSTRUIRE PENTRU REALIZARE DRUM
1286 / 10.08.2022Strada Agricultorilor CF/Fişa Cadastrală 136579 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 136579
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Dezlipire imobil în două loturi: Lot1 = 1.727mp, Lot2 = 4.153mp.
1285 / 10.08.2022Strada Decebal CF/Fişa Cadastrală 135196 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 135196
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Dezlipire imobil în două loturi: Lot1 = 286mp, Lot2 = 6.314mp.
1283 / 10.08.2022Strada Corneşti nr. 16 CF 128812 Târgu Mureș
Nr. cad.: 128812
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare adresă imobil: str. Cornești nr.16 (fosta adresă str. Cornești nr. 16;16/A).
1282 / 09.08.2022Bulevard 1 Decembrie 1918 nr. 160 ap. 9 CF 120769-C1-U28 Târgu Mureș
Nr. top: 3792/3/B/B/IX
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală şi număr poştal: Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr.160 ap.9.
1281 / 09.08.2022Strada Nicolae Bălcescu nr. 52B ap. 32 CF 120861-C1-U60 Târgu Mureș
Nr. top: 4859/b/3/1/6/6/52B/XXXII
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală şi număr poştal: str. Nicolae Bălcescu nr. 52B ap. 32.
1280 / 09.08.2022Strada Predeal nr. 78 CF/Fişa Cadastrală 141214
143471
142995 Târgu Mureș
Nr. cad.: 141214
143471
142995
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Alipirea imobilelor înscrise în CF nr. 141214 Târgu Mureș, CF nr. 143471 Târgu Mureș și CF nr. 142995 Târgu Mureș și poate fi utilizat și pentru certificarea nomenclaturei stradale și a numărului administrativ: str. Predeal, nr. 78.
1279 / 09.08.2022Strada Libertăţii nr. 78 CF/Fişa Cadastrală 142918 TG.MURES
Nr. cad.: 142918
142918-C1
142918-C2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru recompartimentare şi mansardare casă de locuit- corp C1,
1278 / 09.08.2022Strada Alexandru Vlahuţă nr. 9 CF/Fişa Cadastrală 129312 TG.MURES
Nr. cad.: 129312
129312-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru modificare şi extindere casă de locuit, reconstruire imprejmuire la stradă,
1277 / 09.08.2022Strada Podeni nr. 29 CF 138562
138562-C1 Târgu Mureș
Nr. top: 315/2/1
315/2/1/S
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală şi număr poştal: str. Podeni nr.29.
1276 / 09.08.2022Strada Libertăţii nr. 32 CF/Fişa Cadastrală 122754 TG.MURES
Nr. cad.: 122754
122754-C5
122754-C6
122754-C7
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU AMPLASARE CONSTRUCȚIE DE TIP CONTAINER PENTRU ALIMENTAȚIE PUBLICĂ
1275 / 09.08.2022Strada Aiudului nr. 1A CF 130470 Târgu Mureș
Nr. top: 4799/1/1/11/4/1/2
continuare la regimul juridic
Nr. cad.: (800/2)
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală şi număr poştal: str. Aiudului nr.1A.
1274 / 09.08.2022Strada Băneasa CF/Fişa Cadastrală vezi ANEXA
Nr. cad.: vezi ANEXA
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU AMENAJARE DRUM OCOLITOR ÎNTRE STRĂZILE GHEORGHE DOJA-BĂNEASA-LIBERTĂŢII CU AMENAJARE PASAJ PESTE CALEA FERATĂ, REALIZARE CORPURI DE DRUM ŞI INTERSECŢII CU SENS GIRATORIU
1273 / 09.08.2022Aleea Cornişa nr. 20 ap. 8 CF 121530-C1-U4 Târgu Mureș
Nr. top: 2542/a/4/C/VIII
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală şi număr poştal: Aleea Cornișa, nr.20, ap.8.
1272 / 09.08.2022Bulevard 1 Decembrie 1918 nr. 3 ap. 20 CF 120891-C1-U46 Târgu Mureș
Nr. top: (1083/23/3/XX)
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală şi număr poştal: Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr.3 ap.20.
1271 / 09.08.2022Strada Ceangăilor nr. 17/J CF 133765 Târgu Mureș
Nr. cad.: 133765
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală şi număr poştal: str. Ceangăilor nr. 17/J.
1270 / 08.08.2022Strada Podeni nr. 73 CF/Fişa Cadastrală 123731 TÂRGU MUREȘ
Nr. top: 295/4
294/5
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Ieșire din indiviziune în baza Sentinței Civile nr. 5606/04.06.2010 și a Sentinței Civile nr. 1622/08.04.2015, certificare intravilan, actualizare categorii de folosință teren: 1Cc=60mp, 2A=175mp, atribuire cod construcție C1 (fost apartament 1), actualizare descriere construcție C1, certificare nomenclatură stradală și număr administrativ: str. Podeni, nr. 73.
1269 / 08.08.2022Piata Victoriei nr. 14 CF/Fişa Cadastrală 132582 TG.MURES
Nr. cad.: 132582
132582-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru schimbare destinaţie spaţii comerciale, în spaţii prestări servicii (sală de sport), cu amenajări interioare,
1268 / 08.08.2022Strada Voinicenilor nr. 112A CF 122072 Târgu Mureș
Nr. cad.: 122072
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală şi număr poştal: str. Voinicenilor nr. 112A.
1267 / 08.08.2022Strada Voinicenilor nr. 112 CF 122033 Târgu Mureș
Nr. cad.: 122033
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală şi număr poştal: str. Voinicenilor nr. 112.
1266 / 08.08.2022Strada Alexandru Papiu Ilarian nr. 9 CF/Fişa Cadastrală 141162
133445
135545 TG. MUREȘ
Nr. cad.: 141162
141162-C1
141162-C2
141162-C3
141662-C4
133445
135545
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ ANSAMBLU DE LOCUINȚE
1265 / 08.08.2022Strada Moldovei nr. 28A plan de situaţie Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU LUCRĂRI DE CREŞTERE A PERFORMANŢEI ENERGETICE A BLOCULUI DE LOCUINŢE
1264 / 08.08.2022Strada Libertăţii nr. 97 AB plan de situaţie Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU LUCRĂRI DE CREŞTERE A PERFORMANŢEI ENERGETICE A BLOCULUI DE LOCUINŢE
1263 / 08.08.2022Strada Mihai Eminescu nr. 20 CF/Fişa Cadastrală 126997
TG-MURES
Nr. top: 50/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru demolare clădiri existente (corp A şi B), construire clădire de locuinţe colective, imprejmuire la stradă cu porţi de acces auto şi pietonal,
1262 / 08.08.2022Strada Viile Dealul Mic nr. 13-15 CF/Fişa Cadastrală 133297 TG.MURES
Nr. cad.: 133297
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
nu se incadrează în regulamentul local de urbanism aferent PUG,
1261 / 08.08.2022Strada Vasile Lupu nr. 1 CF 140610 Târgu Mureș
Nr. cad.: 140610
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
actualizare componență C1 și C4, radiere construcții C2, C3 și C5 conform A.C. nr. 26/21.01.2021.
1260 / 08.08.2022Strada Barbu Ştefănescu Delavrancea nr. 18 CF 142106 Târgu Mureș
Nr. top: 4721/5
4722/1/2
4722/2/2
4722/3/2
4722/4/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
atribuire coduri construcții C1-casă de locuit, C2-șopron, certificare nomenclatură stradală şi număr poştal: str. Barbu Ştefănescu Delavrancea nr.18.
1259 / 05.08.2022Strada Prof. Dr. Vasile Săbădeanu CF/Fişa Cadastrală 128900
131353
137897
140919 Târgu Mureș
Nr. cad.: 128900
131353
137897
140919
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Alipirea imobilelor înscrise în CF nr. 128900 Târgu Mureș, CF nr. 131353 Târgu Mureș, CF nr. 137897 Târgu Mureș și CF nr. 140919 Târgu Mureș.
1258 / 05.08.2022Strada Negoiului nr. 119 CF 136642 Târgu Mureș
Nr. cad.: 136642
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
reevidențiere construcție la stadiul fizic conform A.C. nr. 183/24.06.2020, A.C. nr. 89/11.04.2022 și procesului verbal de recepție la stadiul fizic al lucrărilor nr. 1/27.07.2022.
1257 / 05.08.2022Strada Gheorghe Marinescu nr. f.nr. CF 135302 Târgu Mureș
Nr. cad.: 135302
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
concesionarea în condițiile legii a terenului cu S=2,635mp pentru suplimentarea terenului concesionat prin contractul nr. 87/2007 de la 7,32mp la 9,865mp.
1256 / 04.08.2022Strada Cisnădie nr. 13,15 CF/Fişa Cadastrală 120775-C1
124559 TG.MURES
Nr. top: 545/1/28
545/1/29

Nr. cad.: 2025
2022
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire reparaţii şi consolidare bloc, str.Cisnădiei nr.13 şi mansardare blocuri, str.Cisnădiei nr.13 şi nr.15,
1255 / 04.08.2022Strada Tudor Vladimirescu nr. 52 CF/Fişa Cadastrală 125932
125932-C1-U1
125932-C1-U2 Târgu Mureș
Nr. top: 4758/5/2
4758/5/2/I
4758/5/2/II
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
reevidențiere construcții, POATE fi utilizat în scopul declarat pentru certificare intravilan, certificare nomenclatură stradală și număr administrativ: str. Tudor Vladimirescu, nr. 52.
1254 / 04.08.2022Bulevard 1 Decembrie 1918 nr. 127 CF 137565 Târgu Mureș
Nr. cad.: 137565
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare categorii de folosință: curți-construcții 442mp și arabil 736mp.
1253 / 04.08.2022Strada Kós Károly nr. 35 CF 128252 Târgu Mureș
Nr. top: 2412/1/3
2413/2/3
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare adresă imobil: str. Kós Károly nr.35.
1252 / 04.08.2022Strada Kós Károly nr. f.nr. CF 128254 Târgu Mureș
Nr. top: 2407/3
2409/3
2410/3
2411/3
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare destinație teren intravilan și adresă imobil: str. Kós Károly f.nr.
1251 / 03.08.2022Strada Gheorghe Doja CF/Fişa Cadastrală 132699 Târgu Mureș
Nr. cad.: 132699
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare intravilan.
1250 / 03.08.2022Strada Gheorghe Doja CF/Fişa Cadastrală 141275 Târgu Mureș
Nr. cad.: 141275
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare intravilan.
1249 / 03.08.2022Strada Depozitelor nr. 20 CF/Fişa Cadastrală 141579 TG.MURES
Nr. cad.: 141579-C1
141579-C2
141579-C3
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de desfiinţare clădire corp:C3 (fost corp:C4- magazie),
1248 / 03.08.2022Strada Podeni nr. 95 CF/Fişa Cadastrală 143004 TG.MURES
Nr. cad.: 143004
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire casă de locuit unifamilială,
1247 / 03.08.2022Strada Negoiului nr. 37 CF/Fişa Cadastrală 128560 TÂRGU MUREȘ
Nr. top: 3511/265/3
3009
3021/1
Nr. cad.: 953
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare intravilan, diminuare suprafață teren de la 3.801 mp la 3.707 mp, actualizare categorii de folosință teren: 1Cc=602mp, 2A=3.105mp, atribuire coduri construcții C1-casă, C2-magazie și bucătărie de vară, C3-seră, radiere anexe gospodărești din cărămidă în curte.
1246 / 03.08.2022Strada 22 Decembrie 1989 nr. 30A-36 CF/Fişa Cadastrală 138920
138921 TG-MURES
Nr. cad.: 138920
138921
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU MONTARE BARIERĂ CU ACŢIONARE ELECTRICĂ
1245 / 03.08.2022Bulevard 1 Decembrie 1918 nr. 250-252 CF/Fişa Cadastrală 139708 TG.MURES
Nr. top: -
Nr. cad.: 139708
139708-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru "AMPLASARE STAŢII DE ÎNCĂRCARE MAŞINI ELECTRICE".
1244 / 03.08.2022Strada Tisei nr. 34 ap. 2 CF/Fişa Cadastrală 121180
121180-C1-U8 TG.MURES
Nr. top: 5123/105
5123/105/II
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obținerea autorizației de construire pentru amplasare firmă pe faţada, reabilitare reclame existente
1243 / 03.08.2022Strada Călăraşilor nr. 1 CF/Fişa Cadastrală 121583 TG.MURES
Nr. cad.: 121583-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru amplasarea reclamă
1242 / 03.08.2022Strada Stelelor nr. 1 CF/Fişa Cadastrală 133962 Târgu Mureș
Nr. top: 250
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare categorie de folosință teren - curți construcții.
1241 / 03.08.2022Strada Călăraşilor nr. 20 CF/Fişa Cadastrală 135098 Tg. Mureș
Nr. cad.: 135098
vezi regim juridic
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru desființare corp C6
1240 / 02.08.2022Strada 8 Martie nr. 100 CF/Fişa Cadastrală 124398 TG.MURES
Nr. cad.: 124398
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
nu se încadrează în prevederile Regulamentului Local de Urbanism aferent PUG
1239 / 02.08.2022Strada Burebista nr. f.n. CF/Fişa Cadastrală 138011
136341 TG-MURES
Nr. cad.: 138011
136341
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU AMENAJARE PARCARE ŞI ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ
1238 / 02.08.2022Strada Horea nr. 3 CF 124191 Târgu Mureș
Nr. top: 734
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
majorare suprafață, actualizarea descrierii construcției C1, POATE FI UTILIZAT PENTRU certificare categorie de folosință curți-construcții.
1237 / 02.08.2022Strada Livezeni nr. 36B ap. 75 CF 143231-C1-U75 Târgu Mureș
Nr. cad.: 143231-C1-U75
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală şi număr poştal: loc. Târgu Mureș str. Livezeni nr. 36B ap.75.
1236 / 02.08.2022Strada Nordului nr. 3 CF 2104 Sângeorgiu de Mureș
Nr. top: 702/3/2/1/1/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare adresă imobil pentru ap. I înscris în CF 2104 Sângeorgiu de Mureș: loc. Târgu Mureș, str. Nordului nr.3.
1235 / 02.08.2022Strada Gheorghe Doja nr. f.nr. CF/Fişa Cadastrală 140915
130766
120989 TG.MURES
Nr. cad.: 140915
130766
120989
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE STAŢIE ALIMENTARE AUTOVEHICULE CU PRODUSE PETROLIERE ŞI ENERGIE ELECTRICĂ, AMENAJĂRI ACCESE ŞI LOCURI DE PARCARE, AMPLASARE MOBILIER URBAN CU ROL PUBLICITAR, BRANŞAMENTE UTILITĂŢI ȘI IMPREJMUIRE TEREN
1234 / 02.08.2022Piata Trandafirilor nr. 18 CF/Fişa Cadastrală 133302 TG.MURES
Nr. cad.: 133302
133302-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru reabilitare, restaurare faţadă şi amplasare placă inscripţionată
1233 / 02.08.2022Strada Prutului CF/Fişa Cadastrală 139593 TÂRGU MUREȘ
Nr. top: 294/2
295/1/1/2
282/11/2
282/12/2
Nr. cad.: 1211
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare intravilan, certificare adresă administrativă: municipiul Târgu Mureș, jud. Mureș.
1232 / 02.08.2022Strada Nordului nr. 45 CF 50460 Sângeorgiu de Mureș
Nr. top: 702/1/1/3/2/1
Nr. cad.: 2408
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală şi număr poştal: loc. Târgu Mureș, str. Nordului nr.45.
1231 / 01.08.2022Piata Trandafirilor nr. 49 ap. 6 CF/Fişa Cadastrală 132382
132382-C3-U3
132382-C1-U8 TG.MURES
Nr. top: 1170
1171
1172
1173
1174
1175
Nr. cad.: 5614
132382-C3-U3
132382-C3-U8
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU AMENAJARE TERASĂ ACOPERITĂ ŞI ACCES CĂMARĂ; CONCESIONARE TEREN AFERENT.
1230 / 01.08.2022Strada Rozmarinului nr. 1 et. P ap. Sp1 CF/Fişa Cadastrală 142946-C1-U1 TG.MURES
Nr. cad.: 142946-C1-U1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU AMPLASARE RECLAMĂ LUMINOASĂ
1229 / 01.08.2022Bulevard Pandurilor nr. 1/D ap. 1 CF/Fişa Cadastrală 121025
121025-C1-U9 TG.MURES
Nr. top: 3820/1/1/5
3820/1/1/5/I
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE AMPLASARE RECLAMĂ PE FAȚADA IMOBILULUI
1228 / 01.08.2022Strada Berlin CF/Fişa Cadastrală 139352 TG.MURES
Nr. cad.: 3887
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU ASIGURARE UTILITĂȚI: APA ȘI CANALIZARE MENAJERĂ, PLUVIALĂ, ENERGIE ELCTRICĂ, GAZE NATURALE, FIBRĂ OPTICĂ LA GRĂDINIȚA ȘI CREȘA DIN CARTIERUL BELVEDERE TG MUREȘ
1227 / 01.08.2022Strada Vasile Lucaciu nr. 2/A CF/Fişa Cadastrală 123372 TG.MURES
Nr. cad.: 5394
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
nu se incadrează în regulamentul local de urbanism,
1226 / 01.08.2022Strada Slatina nr. 19 ap. 1 CF/Fişa Cadastrală 128309-C1-U1 Târgu Mureș
Nr. cad.: 128309-C1-U1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Schimbarea destinației din locuință în sediu administrativ și actualizarea descrierii unității individuale înscrisă în CF nr. 128309-C1-U1 Târgu Mureș.
1225 / 01.08.2022Strada Revoluţiei nr. 16 ap. 6 CF/Fişa Cadastrală 121148
121148-C1-U4 TG.MURES
Nr. top: 2222/2/VI
2223/VI
2224/VI

Nr. cad.: 2305
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru mansardarea casei de locuit existente (ap:6), în condiţiile regimului tehnic,
1224 / 01.08.2022Strada Verii nr. 57 CF/Fişa Cadastrală 126668 TG.MURES
Nr. cad.: 126668
12666- C6
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obţinerea autorizaţiei de construire pentru realizare gospodărie ţărănească aferentă zonei corpului C6
1223 / 01.08.2022Strada Ion Heliade Rădulescu nr. 24 ap. 117 CF 142856-C1-U249 Târgu Mureș
Nr. cad.: 142856-C1-U249
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
rectificarea suprafaței utile de la 126mp la 114mp ca urmare a scoaterii suprafeței utile a terasei din total.
1222 / 29.07.2022Strada Barajului nr. f.nr. CF 142489 Târgu Mureș
Nr. cad.: 142489
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare destinație teren intravilan.
1221 / 29.07.2022Strada Ioan Vescan nr. 16A CF 141436 Târgu Mureș
Nr. cad.: 141436
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare categorie de folosință curți-construcții și evidențiere construcție.
1220 / 29.07.2022Strada Ioan Vescan nr. 16 CF 141437 Târgu Mureș
Nr. cad.: 141437
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare categorie de folosință curți-construcții și evidențiere construcție.
1219 / 29.07.2022Strada Depozitelor nr. 13/B CF 143384 Târgu Mureș
Nr. cad.: 143384
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală şi număr poştal: str. Depozitelor nr. 13/B.
1218 / 29.07.2022Strada Remetea nr. 288 ap. 2 CF 50655
50655-C1-U2 Sâncraiu de Mureș
Nr. top: 642/1/2
643
642/1/2/II
643/II
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală şi număr poştal: loc. Târgu Mureș, str. Remetea nr.288, ap.2 - pentru imobilul înscris în CF 50655-C1-U2 Sâncraiu de Mureș.
1217 / 29.07.2022Strada Gheorghe Doja nr. f.nr. CF 129006 Târgu Mureș
Nr. cad.: 129006
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
informare - certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
1216 / 29.07.2022Strada Gheorghe Doja nr. f.nr. CF 127033 Târgu Mureș
Nr. cad.: 127033
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
informare - certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
1215 / 29.07.2022Strada Gheorghe Doja nr. f.nr. CF 127041 Târgu Mureș
Nr. cad.: 127041
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
informare - certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
1214 / 29.07.2022Strada Gheorghe Doja nr. f.nr. CF 121074 Târgu Mureș
Nr. cad.: 121074
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
informare - certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
1213 / 29.07.2022Strada Gheorghe Doja nr. f.nr. CF 122358 Târgu Mureș
Nr. cad.: 122358
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
informare - certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
1212 / 29.07.2022Strada Gheorghe Doja nr. f.nr. CF 127049 Târgu Mureș
Nr. cad.: 127049
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
informare - certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
1211 / 28.07.2022Strada Viile Dealul Budiului nr. f.nr. CF 123742 Târgu Mureș
Nr. cad.: 2325/3
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
informare - certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
1210 / 28.07.2022Strada Viile Dealul Budiului nr. f.nr. CF 123727 Târgu Mureș
Nr. cad.: 123727
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
informare - certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
1209 / 28.07.2022Strada Viile Dealul Budiului nr. f.nr. CF 123707 Târgu Mureș
Nr. cad.: 123707
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
informare - certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
1208 / 28.07.2022Strada Mihai Eminescu nr. 2-4 CF/Fişa Cadastrală 139783
136025 TG.MURES
Nr. cad.: 139783
139783-C1
136025
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA ANSAMBLU DE LOCUINȚE
1207 / 28.07.2022Strada Ioan Vescan nr. 17/A CF/Fişa Cadastrală 128993 TG.MURES
Nr. cad.: 128993
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT P+1E ŞI IMPREJMUIRE
1206 / 28.07.2022Strada Voinicenilor nr. 62 CF/Fişa Cadastrală 127295 TG.MURES
Nr. cad.: 127295
127295-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru mansardare parţială construcţie C1 (spaţiu comercial şi birouri),
1205 / 28.07.2022Strada Semenic nr. 6 CF 128057 Târgu Mureș
Nr. top: 3361/4
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
primă înscriere și certificare categorii de folosință: curți-construcții 1500mp și arabil 500mp, certificare adresă imobil: str. Semenic nr.6 - conform dispoziției nr. 3204/18.05.2010 a Primarului Municipiului Târgu Mureș.
1204 / 28.07.2022Strada Lămâiţei nr. 7 CF/Fişa Cadastrală 126823 TG.MURES
Nr. cad.: 126823
126823-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru amplasare firme
1203 / 28.07.2022Piata Republicii nr. 35 CF/Fişa Cadastrală 127247 TG.MURES
Nr. cad.: 127247
127247-C1
127247-C2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru reamenajare şi etajare casă de locuit (corp C1) pentru locuinţe colective mici, reamenajare garaj auto (corp C2), reconstruire imprejmuire la stradă, în condiţiile regimului tehnic,
1202 / 28.07.2022Strada Pomilor nr. f.nr. CF 142464 Târgu Mureș
Nr. cad.: 142464
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
dezlipire imobil în 3 loturi astfel: lotul 1 cu S=1054mp, lotul 2 cu S=221mp și lotul 3 cu S=213mp pentru ieșire din indiviziune și alipirea la imobilele învecinate.
1201 / 27.07.2022Strada Albinei nr. f.nr. CF 125980 Târgu Mureș
Nr. top: 347/1/4/2/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare destinație teren intravilan.
1200 / 27.07.2022Strada Argeşului nr. 21 CF 141129 Târgu Mureș
Nr. cad.: 141129
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
actualizare componență construcție C1-casă de locui - conform autorizației de construire nr. 277/17.03.1997.
1199 / 27.07.2022Strada Albinei nr. 4 CF 138008 Târgu Mureș
Nr. top: 413
Nr. cad.: 1351
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală şi număr poştal: str. Albinei nr.4.
1198 / 26.07.2022Strada Pavel Chinezu nr. 10 CF 140111 Târgu Mureș
Nr. cad.: 140111
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
dezmembrare în 3 loturi întrucât nu se încadrează în prevederile regulamentului local de urbanism.
1197 / 26.07.2022Strada Pomilor nr. f.nr. CF 123488 Târgu Mureş
Nr. cad.: 123488
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Elaborare P.U.D. - studiu de amplasament construire casă de locuit, cu respectarea prevederilor R.L.U. aferent P.U.Z.- cartier Unirii.
1196 / 26.07.2022Strada Ialomiţei nr. 24 CF/Fişa Cadastrală 121669 TG.MURES
Nr. top: 4850/2/1/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU AMPLASARE FIRMĂ LUMINOASĂ
1195 / 26.07.2022Strada Dr. Victor Babeş nr. 11 CF/Fişa Cadastrală 120967 TG-MURES
Nr. cad.: 120967
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU REABILITARE ÎMPREJMUIRE, AMENAJARE DRUM CU PORŢI DE ACCES, AMENAJARE PEISAGERA CU DOTĂRI AFERENTE
1194 / 26.07.2022Strada Gheorghe Doja nr. 46 plan de situaţie Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU CRESTEREA PERFORMANTELOR ENERGETICE A BLOCULUI DE LOCUINTE
1193 / 26.07.2022Strada Braşovului nr. 13 plan de situaţiePrezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru lucrări de intervenție privind creșterea performanței energetice a blocului de locuințe din municipiul Târgu Mureș, str.Braşovului, nr:13,
1192 / 26.07.2022Aleea Tâmplarilor nr. 1 plan de situaţiePrezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru lucrări de intervenție privind creșterea performanței energetice a blocului de locuințe din municipiul Târgu Mureș, aleea Tâmplarilor, nr.1
1191 / 25.07.2022Strada Călăraşilor nr. 85 CF/Fişa Cadastrală 137351 TG.MURES
Nr. cad.: 137351
137351-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru etajarea casei de locuit, în condiţiile regimului tehnic,
1190 / 25.07.2022Strada Arany János nr. 16 ap. 5 CF/Fişa Cadastrală 121062
121062-C1-U4 TG.MURES
Nr. cad.: 121062
121062-C1-U4
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
nu se incadrează în prevederile regulamentului local de urbanism aprobat în zonă
1189 / 25.07.2022Strada Cotitura de Jos nr. 13/A CF 140067 Târgu Mureș
Nr. cad.: 140067
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare categorie de folosință curți-construcții, nomenclatură stradală şi număr poştal: str. Cotitura de Jos nr. 13/A, evidențiere construcție C1-casă de locuit.
1188 / 25.07.2022Strada Călăraşilor nr. 1 CF/Fişa Cadastrală 121583 TG.MURES
Nr. cad.: 121583
121583-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru reparaţii invelitoare,
1187 / 25.07.2022Strada Plutelor nr. 2 CF/Fişa Cadastrală 129039
129039-C17 TG.MURES
Nr. cad.: 129039
129039-C17
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU ÎNCHIDERE ŞI COMPARTIMENTARE TERASĂ - CENTRU DE NUTRIŢIE ŞI DIETETICĂ
1186 / 25.07.2022Strada Prof. Dr. Vasile Săbădeanu nr. 155 CF 141858 Târgu Mureș
Nr. cad.: 141858
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare categorie de folosință curți-construcții și evidențiere bloc de locuințe-C1.
1185 / 25.07.2022Strada Prof. Dr. Vasile Săbădeanu nr. 153 CF 141859 Târgu Mureș
Nr. cad.: 141859
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare categorie de folosință curți-construcții și evidențiere bloc de locuințe-C1.
1184 / 25.07.2022Strada Prof. Dr. Vasile Săbădeanu nr. 151 CF 141860 Târgu Mureș
Nr. cad.: 141860
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare categorie de folosință curți-construcții și evidențiere bloc de locuințe-C1.
1183 / 25.07.2022Strada Verii nr. 57 CF/Fişa Cadastrală 126668 TG.MURES
Nr. cad.: 126668
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINERE AUTORIZAŢIE DE CONSTRUIRE TERASĂ ACOPERITĂ VEDERE PANORAMICĂ CU POD ACCES AFERENTĂ CORP C11 - PAVILION GIRAFE ȘI ELEFANȚI
1182 / 25.07.2022Strada Plevna nr. 1 CF 141695 Târgu Mureș
Nr. top: 872/9
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare destinație teren intravilan, nomenclatură stradală şi număr poştal: str. Plevna nr.1, categorie de folosință: curți-construcții și atribuire coduri construcții: pentru C2 și C3, actualizare componență C1, diminuare suprafață de la 421mp la 416mp conform declarației cu încheierea de autentificare nr. 723/24.06.2022.
1181 / 25.07.2022Strada Livezeni nr. 34-36 CF/Fişa Cadastrală 143230
141710 TG. MURES
Nr. top: -
Nr. cad.: 143230
141710
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINERE AUTORIZAŢIE DE CONSTRUIRE PENTRU MODIFICARE SOLUŢIE AUTORIZATĂ PRIN A.C. NR. 359/2021 PRIN CONSTRUIRE NIVEL TEHNIC LA BLOCURILE I ŞI J DIN ANSAMBLUL GREEN RESIDENCE
1180 / 22.07.2022Strada Budiului nr. 76 CF 132405 Târgu Mureș
Nr. cad.: 132405
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
informare - certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
1179 / 22.07.2022Piata Gării nr. 5B CF 143421 Târgu Mureș
Nr. top: 4700/1/1/3
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare categorie de folosință curți-construcții și destinație teren intravilan.
1178 / 22.07.2022Piata Gării nr. 5B CF 143420 Târgu Mureș
Nr. top: 4700/1/1/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare categorie de folosință curți-construcții și destinație teren intravilan.
1177 / 22.07.2022Piata Gării nr. 5B CF 122785 Târgu Mureș
Nr. top: 4700/21
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare categorie de folosință curți-construcții.
1176 / 22.07.2022Strada Hints Ottó nr. 80 CF 137567 Târgu Mureș
Nr. cad.: 137567
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare categorie de folosință curți-construcții și evidențiere construcție C1-casă de locuit.
1175 / 22.07.2022Strada Scurtă nr. 8 CF 898 Mureșeni
Nr. top: 593/1/29/1
593/1/30
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare destinație teren intravilan, nomenclatură stradală şi număr poştal: str. Scurtă nr.8, categorii de folosință: curți-construcții 360mp, arabil: 245mp; actualizare componență construcție.
1174 / 21.07.2022Strada Szotyori József nr. 12/H CF 139048 Târgu Mureș
Nr. cad.: 139048
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
înscriere construcție C1-casă de locuit în cartea funciară, certificare categorie de folosință curți-construcții, nomenclatură stradală şi număr poştal: str. Szotyori József nr. 12/H.
1173 / 21.07.2022Strada Viile Dealul Mic nr. 22 CF 139280 Târgu Mureș
Nr. top: 4185/6
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare destinație teren intravilan, categorii de folosință: curți-construcții - 311mp, arabil - 471mp, reevidențiere construcție, radiere construcții.
1172 / 20.07.2022Strada Oituzului nr. 7 CF 126109 Târgu Mureș
Nr. top: 4739/17
4737/1/1/1/1/2
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
actualizare componență construcție, POATE FI UTILIZAT PENTRU certificare categorie de folosință curți-construcții și destinație intravilan.
1171 / 20.07.2022Strada Gheorghe Doja nr. 89 CF/Fişa Cadastrală 131622 TG-MURES
Nr. cad.: 131622
131622-C1
131622-C2
131622-C3
131622-C4
131622-C5
131622-C6
131622-C7
131622-C8
131622-C9
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU DESFIINŢARE CONSTRUCŢII - CORP C6, C8, C9 ŞI CONSTRUIRE CLĂDIRE CU FUNCŢIUNE MEDICALĂ - TERAPIE INTENSIVĂ BOLI INFECŢIOASE
1170 / 20.07.2022Strada Voinicenilor nr. 254 CF 130185 Târgu Mureș
Nr. cad.: 130185
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală şi număr poştal: str. Voinicenilor nr.254 (fostul nr.194/1).
1169 / 20.07.2022Strada 22 Decembrie 1989 nr. 113 CF 142331 Târgu Mureș
Nr. cad.: 142331
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală şi număr poştal: str. 22 Decembrie nr. 113.
1168 / 20.07.2022Strada Toamnei nr. 21 CF/Fişa Cadastrală 141949 Tg-Mureş
Nr. cad.: 141949
141949-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE DESFIINȚARE CLĂDIRE EXISTENTĂ ȘI CONSTRUIRE CLĂDIRE ADMINISTRATIVĂ ÎN CONDIȚIILE REGIMULUI TEHNIC
1167 / 20.07.2022Strada 22 Decembrie 1989 nr. 113/A CF 142332 Târgu Mureș
Nr. cad.: 142332
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală şi număr poştal: str. 22 Decembrie nr. 113/A.
1166 / 20.07.2022Strada Prof. Dr. Vasile Săbădeanu nr. f.nr. CF/Fişa Cadastrală 137897
140919
128900
131353 TG.MURES
Nr. cad.: 137897
140919
128900
131353 TG. MURES
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE 5 CLĂDIRI LOCUINŢE COLECTIVE MEDII ŞI 6 LOCUINŢE INDIVIDUALE ÎN REGIM CUPLAT, CONSTRUIRE INFRASTRUCTURA EDILITARĂ, ACCESE PIETONALE ŞI AUTO, ÎMPREJMUIRE TERENURI ŞI ORGANIZARE DE ŞANTIER- ETAPA V
1165 / 20.07.2022Strada Vlădeasa nr. f.nr. CF 130094 Târgu Mureș
Nr. cad.: 130094
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare destinație teren intravilan și adresă imobil: str. Vlădeasa f.nr.
1164 / 19.07.2022Calea Sighişoarei nr. 72 CF/Fişa Cadastrală 132148
136773 TG.MURES
Nr. cad.: 132148
132148-C1
136773
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ SPĂLĂTORIE DE COVOARE
1163 / 19.07.2022Strada Vlădeasa nr. f.nr. CF 129066 Târgu Mureș
Nr. cad.: 129066
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare destinație teren intravilan și adresă imobil: str. Vlădeasa f.nr.
1162 / 19.07.2022Piata Trandafirilor nr. 26 CF/Fişa Cadastrală 125754 TG.MURES
Nr. cad.: 125754
125754-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de desfiinţare buton/firmă luminoasă,
1161 / 19.07.2022Strada Libertăţii nr. 28 CF/Fişa Cadastrală 121866 TG.MURES
Nr. cad.: 121866
121866- C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru SCHIMBARE DE DESTINAŢIE DIN ATELIERE DE PRODUCŢIE (ATELIER CROITORIE, FOSTĂ LOCUINŢĂ) ÎN CLĂDIRE DE LOCUIT, FĂRĂ INTERVENȚII LA STRUCTURA CONSTRUCTIVĂ A CLĂDIRII
1160 / 19.07.2022Strada Corneşti nr. 41 CF/Fişa Cadastrală 130824 TG.MURES
Nr. cad.: 130824
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
nu se incadrează în prevederile documentaţiilor de urbanism aprobate în zonă,
1159 / 19.07.2022Strada Teleki Sámuel nr. 11 CF 131664 Târgu Mureș
Nr. cad.: 131664
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare categorii de folosință teren astfel: curți-construcții: 600mp, arabil: 400mp.
1158 / 19.07.2022Strada Gheorghe Doja nr. 64-68 CF/Fişa Cadastrală 140113 TG.MURES
Nr. cad.: 140113
140113-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru amenajări interioare,modificare accese şi faţade la spaţii comerciale existente,
1157 / 19.07.2022Strada Mureşului nr. 14 CF 123433 Târgu Mureș
Nr. top: 5009/2/2
5003/3/2
5013/2/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare categorie de folosință curți-construcții și atribuire coduri construcții: C1, C2 și C3.
1156 / 19.07.2022Strada Pomilor nr. f.nr. CF/Fişa Cadastrală 126170 TG.MURES
Nr. cad.: 126170
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
conform regulamentului local de urbanism imobilul se situează în zonă cu interdicţie temporară de construire până la aprobare PUZ/PUD în condiţiile legii; POATE FI UTILIZAT PENTRU ELABORARE PUD - STABILIRE REGLEMENTĂRI PENTRU CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT, ÎMPREJMUIRE, REGLEMENTARE ACCESE ŞI UTILITĂŢI,
1154 / 18.07.2022Bulevard 1 Decembrie 1918 nr. 151 CF/Fişa Cadastrală 136513
Tg-Mureş
Nr. cad.: 136513
136513-C1
136513-C2
136513-C3
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru reamenajare, extindere şi mansardare casă de locuit (corp C1), demolare garaj auto (corp C2) şi şopron (corp C3),
1153 / 18.07.2022Strada Pomilor nr. f.nr. CF 132791 Târgu Mureș
Nr. cad.: 4173
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
informare - certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
1152 / 18.07.2022Piata Teatrului nr. 11 ap. 5 CF/Fişa Cadastrală 120330-C1-U10
TG.MURES
Nr. top: 594/1/3/v
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU MODIFICĂRI INTERIOARE LA APARTAMENTUL DE LOCUIT- INTRARE ÎN LEGALITATE,
1151 / 18.07.2022Strada Tazlăului nr. 11 CF/Fişa Cadastrală 142423 TG.MURES
Nr. cad.: 142423
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru extindere conductă și branșament gaze naturale presiune redusă
1150 / 18.07.2022Strada Mărului nr. 1/D CF/Fişa Cadastrală 140660
Tg-Mureş
Nr. cad.: 140660
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE LOCUINŢE CUPLATE, COMPUSE DIN DOUĂ UNITĂŢI LOCATIVE, IMPREJMUIRE LA STRADA, RACORD UTILITĂŢI,
1149 / 18.07.2022Strada Plutelor nr. 2 CF/Fişa Cadastrală 129039 TG.MURES
Nr. cad.: 129039
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU RECONSTRUIRE GARAJ CU MODIFICARE ȘI SCHIMBARE DE DESTINAȚIE ÎN MICROSALINA ARTIFICIALĂ DE SUPRAFAŢĂ
1148 / 18.07.2022Strada Arany János nr. 35, 37, 39 CF/Fişa Cadastrală 134357
120792
141040 TG.MURES
Nr. cad.: 134357
120792
120792-C1
120792-C2
141040
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
NU SE ÎNCADREAZĂ ÎN PREVEDERILE RLU. POATE FI FOLOSIT PENTRU ELABORARE PUZ - STABILIRE REGLEMENTĂRI PENTRU CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINŢE COLECTIVE MICI CU SERVICII LA PARTER, REGLEMENTĂRI ACCESE, INFRASTRUCTURĂ EDILITARĂ, AMENAJARE CURTE ȘI PENTRU OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE DESFIINȚARE PARȚIALĂ EDIFICATE
1147 / 18.07.2022Strada Parângului nr. 25 CF/Fişa Cadastrală 123305
TG- MURES
Nr. cad.: 123305
123305-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU MODIFICARE, EXTINDERE PRIN SUPRAETAJARE ŞI SCHIMBARE DESTINAŢIE CENTRALĂ TERMICĂ DE CARTIER ÎN PARCARE SUPRETAJATĂ
1145 / 15.07.2022Strada Fabrica de Zahăr nr. 18D CF/Fişa Cadastrală 139517 TG-MURES
Nr. cad.: 139517
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU MODIFICARE SOLUŢIE APROBATĂ PRIN A.C. NR. 81/2022 - SCHIMBARE DESTINAŢIE BIROURI ÎN SERVICII MEDICALE ŞI LOCUINŢE DE SERVICIU - TRONSON B, PARTER ŞI ETAJELE 1-6
1144 / 15.07.2022Strada Budai Nagy Antal nr. 19 CF/Fişa Cadastrală 141559 TG-MURES
Nr. cad.: 141559
141559-C1
141559-C2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU CONSOLIDAREA ŞI EXTINDEREA CLĂDIRII CORP C2 ÎN CONDIȚIILE REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM
1143 / 15.07.2022Strada Gábor Áron nr. 6 CF/Fişa Cadastrală 126955
142764 Târgu Mureș
Nr. top: 2893/17/5
2893/19/4
2893/18/1/5
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare intravilan, actualizare categorie de folosință teren - curți construcții, actualizare descriere construcție C1, evidențiere construcție C2.
1142 / 15.07.2022Strada Ciucaş CF/Fişa Cadastrală 135488
136161/ Tg. Mureș
Nr. cad.: 135488
136161
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIE DE CONSTRUIRE DRUM DE LEGĂTURĂ ÎNTRE B-DUL 1848 ȘI STR. CIUCAŞ.
1141 / 15.07.2022Strada Bolyai nr. 38 ap. 5 CF/Fişa Cadastrală 137454 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 137454
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Evidențiere apartament 5, certificare nomenclatură stradală și număr administrativ: str. Bolyai, nr. 38, ap. 5.
1140 / 15.07.2022Piata Republicii nr. 45 CF/Fişa Cadastrală 137400
137400-C1-U3
137400-C1-U5 TG.MUREȘ
Nr. cad.: 2361
2362/1
2361/I
2362/I
2361/V
2362/V
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare intravilan, actualizare categorie de folosință teren - curți construcții, actualizare descriere apartament 1 și apartament 5, actualizarea cotelor de proprietate raportată la suprafața măsurată a terenului de 1526 mp - conform raportului de expertiză tehnică întocmit în dosarul nr. 371/43/2010 care face parte integrantă din Decizia nr. 10/A din 07 Martie 2012.
1139 / 15.07.2022Strada Szotyori József nr. 12/E CF 139045 Târgu Mureș
Nr. cad.: 139045
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
înscriere construcție C1-casă de locuit în cartea funciară, certificare categorie de folosință curți-construcții, nomenclatură stradală şi număr poştal: str. Szotyori József nr. 12/E.
1138 / 14.07.2022Strada Livezeni nr. 6/A CF/Fişa Cadastrală 133681 TG. MUREȘ
Nr. cad.: 133681
133681-C1
133681-C2
133681-C3
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU AMPLASARE STAȚIE DE REÎNCĂRCARE MAȘINI ELECTRICE
1137 / 14.07.2022Strada Iuliu Maniu nr. 1 CF/Fişa Cadastrală 128082 TÂRGU MUREȘ
Nr. top: 872/20
272/24/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Evidențierea apartamentului 2 și înscrierea dreptului de proprietate în baza C.V.C. nr. 13/2009 încheiat în baza Legii 112/1995.
1136 / 14.07.2022Strada Eden CF/Fişa Cadastrală 139975
140354 TG.MURES
Nr. cad.: 139975
140354
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru extindere conductă și racord(branșament) gaze naturale presiune redusă
1135 / 14.07.2022Strada Barajului nr. 9 CF/Fişa Cadastrală 133199 TG.MURES
Nr. top: 4856/1/2/1/3
Nr. cad.: 792/2
792/2-C1
C2
C3
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU MODERNIZARE STAŢIE DISTRIBUŢIE CARBURANŢI ŞI AMPLASARE FIRMĂ - INTRARE ÎN LEGALITATE
1134 / 14.07.2022Strada Voinicenilor nr. 94 ap. mag.31 CF/Fişa Cadastrală 120711-C1-U4 TG.MURES
Nr. top: 5549/a/1/53/P/II
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU REFAŢADIZARE SPAŢIU COMERCIAL ŞI AMPLASARE RECLAMĂ - INTRARE ÎN LEGALITATE
1133 / 14.07.2022Strada Jean Monnet nr. 25 CF/Fişa Cadastrală 138599
Tg-Mureş
Nr. cad.: 138599
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru construire casă de locuit în condițiile regimului tehnic,
1132 / 14.07.2022Strada Posada nr. - CF/Fişa Cadastrală 127014 Târgu Mureș
Nr. cad.: 127014
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
actualizare categorii de folosință, adresă și număr administrativ, evidențiere construcție C1 ÎNTRUCÂT nu s-a prezentat dovada legalității construcției C1, POATE fi utilizat în scopul declarat pentru Certificare intravilan.
1131 / 14.07.2022Strada Rozmarinului nr. 1 et. P ap. Sp2 CF/Fişa Cadastrală 142946
142946-C1-U2 TG.MURES
Nr. cad.: 142946
142946-C1-U2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU AMPLASARE RECLAME LUMINOASE
1130 / 13.07.2022Strada Livezeni CF/Fişa Cadastrală 139399 TG.MURES
Nr. cad.: 139399
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
ELABORARE PUD – STUDIU DE AMPLASAMENT PENTRU CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINȚE COLECTIVE CU DOTĂRI AFERENTE, REGLEMENTARE ACCESE ŞI UTILITĂŢI
1129 / 13.07.2022Strada Bolyai nr. 1/F CF 138931 Târgu Mureș
Nr. cad.: 138931
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală şi număr poştal: str. Bolyai nr.1/F.
1128 / 13.07.2022Strada Voinicenilor nr. FN CF/Fişa Cadastrală 143307 TG.MURES
Nr. cad.: 143307
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
conform regulamentului local de urbanism imobilul se situează în zonă cu interdicţie temporară de construire până la aprobare PUZ/PUD în condiţiile legii; POATE FI UTILIZAT PENTRU ELABORARE PUZ - STABILIRE REGLEMENTĂRI PENTRU CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE AUTO SELF-SERVICE, ÎMPREJMUIRE, REGLEMENTARE ACCESE ŞI UTILITĂŢI, etc.,
1127 / 13.07.2022Strada Fabrica de Zahăr nr. 18B CF/Fişa Cadastrală 139519 TG.MURES
Nr. top: 139519
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU AMPLASARE FIRME LUMINOASE
1126 / 13.07.2022Strada Someşului nr. 5 CF 137674 Târgu Mureș
Nr. cad.: 137674
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
radiere construcții C2, C3, C4 și C5; evidențiere C6-casă de locuit.
1125 / 13.07.2022Strada Câmpului nr. 4 CF/Fişa Cadastrală 127273 Târgu Mureș
Nr. top: 4902/6
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare descriere construcție C1.
1124 / 13.07.2022Strada Viile Unomaj nr. 5 CF/Fişa Cadastrală 125562 TG.MURES
Nr. cad.: 125562
125562-C1
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
nu se incadrează în prevederile documentaţiilor de urbanism aprobate în zonă,
1123 / 13.07.2022Strada Mureşeni nr. 50 CF 141888 Târgu Mureș
Nr. cad.: 141888
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală şi număr poştal: str. Mureșeni nr.50.
1122 / 13.07.2022Strada Cetinei nr. 2/C CF 134124 Târgu Mureș
Nr. cad.: 4912
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare destinație teren intravilan, nomenclatură stradală şi număr poştal: loc. Târgu Mureș, str. Cetinei nr.2/C.
1121 / 13.07.2022Strada Remetea nr. - CF/Fişa Cadastrală 345 Sâncraiu de Mureș
Nr. top: 526/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare UAT, certificare intravilan, actualizare categorie de folosință teren - arabil, certificare nomenclatură stradală și număr poștal: str. Remetea, f. nr.
1120 / 12.07.2022Calea Sighişoarei nr. 74 CF/Fişa Cadastrală 136058 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 136058
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare categorie de folosință - curți construcții, evidențiere construcție C1, certificare nomenclatură stradală și număr administrativ: Calea Sighișoarei, nr. 74.
1119 / 12.07.2022Strada Gheorghe Doja nr. 31 CF/Fişa Cadastrală 125448
125448-C1-U1
125448-C1-U2 TG.MUREȘ
Nr. top: 4626/6
4627/6
4626/6/I
4627/6/I
4626/6/II
4627/6/II
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare categorie de folosință teren - curții construcții, atribuire coduri construcții C1 - casă de locuit (fost apartament I) și C2 - casă de locuit (fost apartament II).
1118 / 12.07.2022Strada Livezeni nr. 34-36 CF 143230
141710
142661 Târgu Mureş
Nr. cad.: 143230
141710
142661
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Elaborare P.U.Z. - Extindere, actualizare și modificare prevederi P.U.Z. aprobat prin H.C.L. nr. 220/2017 și H.C.L. nr. 272/2018.
1117 / 12.07.2022Strada Ceangăilor CF/Fişa Cadastrală 140241 TG-MURES
Nr. cad.: 140241
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
conform regulamentului de urbanism local imobilul se situează în zonă cu interdicţie temporară de construire până la aprobare PUZ/PUD în condiţiile legii;,Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
POATE FI UTILIZAT PENTRU ELABORARE PUD - STUDIU DE AMPLASAMENT CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT, REGLEMENTARE ACCESE ŞI UTILITĂŢI, ÎMPREJMUIRE
1116 / 12.07.2022Strada Budiului nr. f.nr. CF 139328 Târgu Mureş
Nr. cad.: 139328
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
elaborare P.U.Z. - pentru introducere în intravilan, lotizare și stabilire zonă funcțională pentru construire case de locuit deoarece imobilul înregistrat în planul cadastral este fără localizare certă datorită lipsei planului parcelar.
1115 / 12.07.2022Strada Gálffy Mihály nr. f.nr. CF 137468
137469 Târgu Mureş
Nr. cad.: 137468
137469
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Elaborare P.U.Z. - Lotizare teren și reconversie zonă funcțională din UTR LV2z în LV1z pentru realizare ansamblu de locuințe unifamiliale.
1114 / 12.07.2022Strada Bodoni Sándor nr. 3-5 CF/Fişa Cadastrală 136996 TÂRGU MUREȘ
Nr. top: 3711/1/2/5/1
Nr. cad.: 1679/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare categorie de folosință teren - curți construcții, evidențiere construcție C4.
1113 / 12.07.2022Strada Bărăganului nr. 45-47 CF 109 Remetea
Nr. top: 83/1
83/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală şi număr poştal: loc. Târgu Mureș, str. Bărărganului nr.45-47.
1112 / 11.07.2022Strada Avram Iancu nr. 7A CF/Fişa Cadastrală 139640/TG-MURES
Nr. cad.: 139640
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU MODIFICĂRI INTERIOARE CU SCHIMBARE DE DESTINAŢIE POLICLINICĂ /CENTRU MEDICAL ÎN APARTHOTEL/PENSIUNE - MODIFICARE SOLUŢIE APROPBATĂ PRIN A.C. NR.292/2021
1111 / 11.07.2022Strada Depozitelor nr. 26 CF 130572 Târgu Mureș
Nr. cad.: 130572
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
informare - certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
1110 / 11.07.2022Strada Gurghiului nr. f.nr. CF 137188 Târgu Mureș
Nr. cad.: 137188
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare destinație teren intravilan.
1109 / 11.07.2022Piata Armatei nr. 43A CF 143303 Târgu Mureș
Nr. cad.: 143303
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală şi număr poştal: Piața Armatei nr. 43A.
1108 / 11.07.2022Piata Armatei nr. 43 CF 143302 Târgu Mureș
Nr. cad.: 143302
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală şi număr poştal: Piața Armatei nr. 43.
1107 / 11.07.2022Strada Viile Dealul Budiului nr. f.nr. CF 142224 Târgu Mureș
Nr. top: 4240/1/3/13 - continuare la regimul juridic
Nr. cad.: (860/1-860/2)3/13
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
informare - certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
1106 / 11.07.2022Strada General Ion Dumitrache nr. 34 CF/Fişa Cadastrală 127213 TÂRGU MUREȘ
Nr. top: 2647/3/5
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare intravilan, actualizare categorie de folosință teren: 1Cc=793mp, 2A=397mp, radiere casa din caramida, certificare nomenclatură stradală și număr administrativ: str. General Ion Dumitrache, nr. 34.
1105 / 11.07.2022Strada Budiului nr. f.nr. CF 142518 Târgu Mureș
Nr. top: 4606/17/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
informare - certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
1104 / 11.07.2022Strada Podeni nr. 98 CF/Fişa Cadastrală 124529 Târgu Mureș
Nr. top: 279/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare intravilan, actualizare categorie de folosință teren - curți construcții, radiere casă de lut.
1103 / 08.07.2022Strada Mărului CF 133115 Târgu Mureş
Nr. cad.: 133115
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Elaborare P.U.Z. - Stabilire reglementări urbanistice pentru construire casă de locuit, amenajare accese.
1102 / 08.07.2022Calea Sighişoarei nr. f.nr. CF 123579 Târgu Mureş
Nr. cad.: 123579
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
elaborare P.U.Z. - Reconversie zonă funcțională în vederea construirii unei spălătorii Auto Self Service; branșamente; împrejmuire deoarece imobilul este înregistrat cu suprapunere reală cu imobilul având nr. cad. 128489 înscris în C.F. 128489 Târgu Mureș.
1101 / 08.07.2022Strada Bolyai nr. 1/F CF 138931 Târgu Mureş
Nr. cad.: 138931
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Elaborare P.U.Z.- Stabilire reglementări urbanistice în vederea construirii unor locuințe S+P+2E, accese și utilități.
1100 / 08.07.2022Strada Livezeni nr. 81 CF/Fişa Cadastrală 139925 TG-MURES
Nr. cad.: 139925
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
ÎNCALCĂ REGULAMENTUL AFERENT P.U.D. APROBAT ȘI NU SE ÎNCADREAZĂ ÎN PREVEDERILE LEGII 50/1991 REPUBLICATĂ, ART. 11^1, LITERA D) PRIVIND AUTORIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII
1099 / 08.07.2022Strada Călăraşilor nr. 106 CF/Fişa Cadastrală 134907 TG-MURES
Nr. cad.: 134907
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE DESFIINŢARE CORP C3 (RING DE DANS) ŞI CORP C4 (SCENA PENTRU ORCHESTRĂ) - INTRARE ÎN LEGALITATE
1098 / 08.07.2022Strada Posada nr. 19-21 CF 142021 Târgu Mureş
Nr. cad.: 142021
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Elaborare P.U.Z. - Reconversie zonă funcțională și stabilire reglementări urbanistice pentru construire locuințe terasate.
1097 / 08.07.2022Strada Libertăţii nr. 69 CF 137041 Târgu Mureș
Nr. cad.: 137041
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
actualizare componență construcție conform A.C. nr. 386/27.11.2020.
1096 / 08.07.2022Strada Gheorghe Marinescu nr. 50 CF/Fişa Cadastrală 143348 TG-MURES
Nr. cad.: 143348
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE CLĂDIRE SECŢIE TERAPIE INTENSIVĂ NEONATOLOGIE
1095 / 08.07.2022Strada Fântânii nr. 7 CF 138344 Târgu Mureș
Nr. cad.: 138344
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
actualizare componență construcție conform A.C. nr. 275/24.05.2019.
1094 / 07.07.2022Strada Ion Heliade Rădulescu nr. 4 bl. B14 ap. 08 CF/Fişa Cadastrală 143344 TG.MURES
Nr. cad.: 143344
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru schimbare destinaţie ap. P_08 din locuinţă în spaţii servicii prin amenajări interioare şi creare acces separat, modificare soluţie autorizată prin AC 406/2020 bloc de locuințe colective - corp B14
1093 / 07.07.2022Strada Înfrăţirii nr. 25 CF/Fişa Cadastrală 51598/P/I TG.MUREȘ
Nr. top: 3511/240/2
Nr. cad.: 3511/257/P/I
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obţinerea autorizaţiei de construire pentru amplasare firmă pe fațada clădirii
1092 / 07.07.2022Strada Ana Ipătescu nr. 15 CF 127383 Târgu Mureș
Nr. top: 2888/2/34
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare destinație teren intravilan și categorie de folosință curți-construcții.
1091 / 07.07.2022Strada Gheorghe Doja nr. f.nr. CF 141310 Târgu Mureș
Nr. cad.: 141310
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare destinație teren intravilan.
1090 / 07.07.2022Strada Gheorghe Doja nr. f.nr. CF 132698 Târgu Mureș
Nr. cad.: 132698
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare destinație teren intravilan.
1089 / 07.07.2022Strada Ion Heliade Rădulescu nr. 30 ap. 31-32 CF/Fişa Cadastrală 141530-C1-U75 Târgu Mureș
Nr. cad.: 141530-C1-U75
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Subapartamentarea unității individuale înscrisă în CF nr. 141530-C1-U75 Târgu Mureş în două unități individuale.
1088 / 06.07.2022Strada Ceangăilor nr. 28 CF 51394 Sâncraiu de Mureș
Nr. top: 675/16
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare U.A.T. Târgu Mureș, certificare nomenclatură stradală şi număr poştal: str. Ceangăilor nr.28.
1087 / 06.07.2022Strada Călimanului nr. 14 ap. 1 CF/Fişa Cadastrală 139823-C1-U1 TG-MURES
Nr. cad.: 139823-C1-U1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU CONSOLIDAREA, MODIFICAREA ŞI MANSARDAREA CASEI DE LOCUIT EXISTENTE (AP. 1), CONSTRUIRE GARAJ AUTO ȘI ÎNLOCUIRE BRANȘAMENTE UTILITĂȚI - ÎN CONDIŢIILE REGIMULUI TEHNIC
1086 / 06.07.2022Strada Călimanului nr. 14 ap. 1 CF/Fişa Cadastrală 139823-C1-U1 TG-MURES
Nr. cad.: 139823-C1-U1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU CONSOLIDAREA, MODIFICAREA ŞI EXTINDEREA CASEI DE LOCUIT EXISTENTE (AP. 1) ȘI ÎNLOCUIRE BRANȘAMENTE UTILITĂȚI - ÎN CONDIŢIILE REGIMULUI TEHNIC
1085 / 06.07.2022Strada Gheorghe Doja nr. 14 CF/Fişa Cadastrală 133027 TG-MURES
Nr. cad.: 133027
133027-C1
C2
C3
C4
C5 și C6
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE DESFIIŢARE CONSTRUCȚII - CORP C1, C2, C3, C4, C5, C6
1084 / 06.07.2022Aleea Carpaţi nr. 23 CF/Fişa Cadastrală 129394 TG.MURES
Nr. cad.: 129394
129394-C1
129394-C2
129394-C4
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU REABILITARE, CONSOLIDARE ŞI MANSARDARE CLĂDIRE - ŞCOALA GIMNAZIALĂ FRIEDRICH SHILLER
1082 / 06.07.2022Piata Victoriei nr. 24, 25 plan de situatiePrezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PE LUCRĂRI DE CREŞTERE A PERFORMANŢEI ENERGETICE A BLOCULUI DE LOCUINŢE
1081 / 06.07.2022Strada Teleki Sámuel nr. 13 CF/Fişa Cadastrală 138657 TG-MURES
Nr. cad.: 138657
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT, CORP ANEXE CU GARAJ ȘI PISCINĂ EXTERIOARĂ, RECONSTRUIRE ÎMPREJMUIRE, BRANŞAMENTE ŞI RACORDURI LA UTILITĂŢI
1080 / 06.07.2022Strada Băneasa nr. 2-4 CF/Fişa Cadastrală 141962
143290 TG.MURES
Nr. top: -
-
Nr. cad.: 141962
143290
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
NU SE INCADREAZĂ ÎN PREVEDERILE DOCUMENTAŢIILOR DE URBANISM APROBATE ÎN ZONĂ; POATE FI UTILIZAT PENTRU INTOCMIRE PUD, STUDIU DE AMPLASAMENT PENTRU CLĂDIRE PT.FUNCŢIUNI MIXTE - COMERȚ, SERVICII ȘI ALIMENTAȚIE PUBLICĂ, AMENAJARE ACCESE, PARCAJE AUTO, AMPLASARE PANOURI PUBLICITARE
1079 / 06.07.2022Strada Plutelor nr. 2 CF 129039 Târgu Mureș
Nr. cad.: 129039
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
evidențiere casă de vacanță edificată conform A.C. nr. 576/13.11.2014, înscriere drept de concesiune conform contractului nr. 107/27.08.2020.
1078 / 06.07.2022Strada Substejeriş nr. 2 CF/Fişa Cadastrală 130511 Târgu Mureș
Nr. top: 3797/6/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare intravilan, majorare suprafață teren de la 341 mp la 363 mp, actualizare categorie de folosință teren - curți construcții, atribuire coduri construcții C1 - casă de locuit (S+P) și C2 - garaj (P).
1077 / 06.07.2022Strada Vasile Lucaciu nr. 9-11 plan de situaţiePrezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PE LUCRĂRI DE CREŞTERE A PERFORMANŢEI ENERGETICE A BLOCULUI DE LOCUINŢE,
1076 / 06.07.2022Bulevard 1 Decembrie 1918 nr. 201, 203 plan de situatiePrezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PE LUCRĂRI DE CREŞTERE A PERFORMANŢEI ENERGETICE A BLOCULUI DE LOCUINŢE
1075 / 06.07.2022Strada Mihai Viteazul nr. 31 CF/Fişa Cadastrală 136511 TG.MURES
Nr. top: 2579/2/1/2
2582/2/1/2
2583/3/1/2
2586/3/1/2
Nr. cad.: 3387
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
ELABORARE "STUDIU DE FEZABILITATE - MODERNIZARE ŞI EXTINDERE CORP C2 PENTRU DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢILOR MEDICALE".
1074 / 05.07.2022Strada Pădurii nr. 63-71 CF/Fişa Cadastrală 127590/TG.MURES
Nr. top: 2664/1/2
2663/2
Nr. cad.: -
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU "MODERNIZARE STRADA PĂDURII NR. 63-71".
1073 / 05.07.2022Bulevard 1 Decembrie 1918 nr. 185, 187 PLAN DE SITUATIEPrezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU LUCRĂRI DE CREŞTERE A PERFORMANŢEI ENERGETICE A BLOCULUI DE LOCUINŢE
1072 / 05.07.2022Strada Ion Heliade Rădulescu nr. 26 et. D ap. 105 CF/Fişa Cadastrală 142453-C1-U118 TG. MURES
Nr. cad.: 142453-C1-U118
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU SCHIMBARE DESTINAŢIE LOCUINŢĂ ÎN SERVICII A APARTAMENTULUI 105 (BLOC B9), CU AMENAJĂRI INTERIOARE ŞI CREARE ACCES NOU DINSPRE STRADĂ
1071 / 05.07.2022Bulevard 1 Decembrie 1918 nr. 191 PLAN DE SITUAȚIEPrezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU LUCRĂRI DE CREŞTERE A PERFORMANŢEI ENERGETICE A BLOCULUI DE LOCUINŢE
1070 / 05.07.2022Strada Jean Monnet nr. 30 CF/Fişa Cadastrală 139819 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 139819
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare categorie de folosință teren: 1Cc = 600 mp, 2A = 2.237 mp, evidențiere construcție C1.
1069 / 05.07.2022Strada Livezeni nr. 7A CF/Fişa Cadastrală 134459 TG.MURES
Nr. cad.: 134459
134459-C1
134459-C2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU: REAMENAJARE ZONĂ RECEPŢIE ŞI AMPLASARE CAMERĂ FRIGORIFICĂ SUB COPERTINA EXISTENTĂ - CORP C1; SCHIMBARE DESTINAŢIE LABORATOR-CONTAINER ÎN SALĂ DE MESE CU SCARĂ EXTERIOARĂ - CORP C2
1068 / 05.07.2022Strada Reşiţa nr. 6 bl. AB plan de situaţiePrezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PE LUCRĂRI DE CREŞTERE A PERFORMANŢEI ENERGETICE A BLOCULUI DE LOCUINŢE,
1067 / 05.07.2022Aleea Cornişa nr. 1 ap. 19 CF 122180-C1-U37 Târgu Mureș
Nr. top: 2494/1/2/A/XIX
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală şi număr poştal: Aleea Cornișa nr. 1 ap.19.
1066 / 05.07.2022Strada Bogdan Petriceicu Haşdeu nr. 32 CF 143394 Târgu Mureș
Nr. top: 4781/10
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală şi număr poştal: str. Bogdan Petriceicu Haşdeu nr. 32 (fosta strada Ștefan Gheorghiu).
1065 / 04.07.2022Bulevard 1 Decembrie 1918 nr. 197 PLAN DE SITUATIEPrezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU LUCRĂRI DE CREŞTERE A PERFORMANŢEI ENERGETICE A BLOCULUI DE LOCUINŢE
1064 / 04.07.2022Strada Godeanu nr. 13 PLAN DE SITUATIEPrezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU LUCRĂRI DE CREŞTERE A PERFORMANŢEI ENERGETICE A BLOCULUI DE LOCUINŢE
1063 / 04.07.2022Strada Bistriţei nr. 9 CF/Fişa Cadastrală 129411 Târgu Mureș
Nr. top: 122/1/3
290/2/3
292/2/3
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Rectificare suprafață teren de la 366 mp la 396 mp, certificare intravilan, actualizare categorie de folosință teren - curți construcții, atribuire coduri construcții C1 - casă de locuit și C2 - anexă (garaj și magazie), reevidențiere construcție C1, reevidențiere construcție C2.
1062 / 04.07.2022Strada Cutezanţei nr. 59 ap. 3 CF/Fişa Cadastrală 122123-C1-U14
TG.MURES
Nr. top: 3511/219/III
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI PENTRU CONSTRUIRE BALCON ȘI SCHIMBARE DE DESTINAŢIE DIN APARTAMENT IN SPAŢIU COMERCIAL CU AMENAJARE ACCES DINSPRE STRADĂ
1061 / 04.07.2022Strada Hunedoara nr. 18A, 18B PLAN DE SITUATIEPrezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU LUCRĂRI DE CREŞTERE A PERFORMANŢEI ENERGETICE A BLOCULUI DE LOCUINŢE
1060 / 04.07.2022Bulevard 1 Decembrie 1918 nr. 211 plan de situatiePrezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PE LUCRĂRI DE CREŞTERE A PERFORMANŢEI ENERGETICE A BLOCULUI DE LOCUINŢE
1059 / 04.07.2022Strada Parângului nr. f.nr. CF 1000/I
Nr. top: 3848/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare destinație teren intravilan și categorie de folosință arabil.
1058 / 04.07.2022Strada Parângului nr. f.nr. CF 2634
CF 2898 Târgu Mureș
Nr. top: 3860/1/1
3862a
3862/1/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare destinație teren intravilan și categorie de folosință arabil.
1057 / 04.07.2022Strada Avram Iancu nr. 14 CF/Fişa Cadastrală 140239 TG.MURES
Nr. cad.: 140239
140239-C1
140239-C2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE DESFIINŢARE CASĂ DE LOCUIT- CORP C1 ȘI OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU RECONSTRUIRE LOCUINŢĂ UNIFAMILIALĂ CU MODIFICAREA ȘI EXTINDEREA ACESTEIA ŞI CONSTRUIRE IMPREJMUIRE LA STRADĂ ÎN CONDIȚIILE REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM
1056 / 04.07.2022Strada Parângului nr. f.nr. CF 1000/I
Nr. top: 3848/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare destinație teren intravilan și categorie de folosință arabil.
1055 / 04.07.2022Piata Armatei nr. 38 bl. AB plan de situaţiePrezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PE LUCRĂRI DE CREŞTERE A PERFORMANŢEI ENERGETICE A BLOCULUI DE LOCUINŢE,
1054 / 04.07.2022Strada Nicolae Bălcescu nr. 48 plan de situaţiePrezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PE LUCRĂRI DE CREŞTERE A PERFORMANŢEI ENERGETICE A BLOCULUI DE LOCUINŢE,
1053 / 04.07.2022Strada Remetea nr. 259 CF/Fişa Cadastrală 345 Sâncraiu de Mureș
Nr. top: 526/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare UAT, certificare intravilan, actualizare categorie de folosință teren: 1Cc=580mp, 2A=423mp, actualizare descriere construcție C1, evidențiere construcții C2, C3, C4, certificare nomenclatură stradală și număr administrativ: str. Remetea, nr. 259.
1052 / 04.07.2022Strada Libertăţii nr. 103 bl. AB plan de situaţiePrezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PE LUCRĂRI DE CREŞTERE A PERFORMANŢEI ENERGETICE A BLOCULUI DE LOCUINŢE,
1051 / 04.07.2022Strada Petru Dobra nr. 14 plan de situaţiePrezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PE LUCRĂRI DE CREŞTERE A PERFORMANŢEI ENERGETICE A BLOCULUI DE LOCUINŢE,
1050 / 04.07.2022Strada Nicolae Bălcescu nr. 29 plan de situaţiePrezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PE LUCRĂRI DE CREŞTERE A PERFORMANŢEI ENERGETICE A BLOCULUI DE LOCUINŢE,
1049 / 04.07.2022Strada Aiudului nr. 6 CF/Fişa Cadastrală 141145 TG.MURES
Nr. cad.: 141145
141145-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU REAMENAJARE, MODIFICARE, EXTINDERE ŞI MANSARDARE CLĂDIRE - LOCUINȚĂ DE SERVICIU
1048 / 04.07.2022Strada Aiudului nr. 6 CF/Fişa Cadastrală 123926 TG.MURES
Nr. cad.: 123926
123926-C2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU SCHIMBARE DESTINAŢIE GARAJ AUTO - CORP C2, ÎN LOCUINŢĂ DE SERVICIU, CU REAMENAJAREA, MODIFICAREA ŞI EXTINDEREA ACESTEIA
1047 / 04.07.2022Strada General Ion Dumitrache nr. 32A CF/Fişa Cadastrală 129695 TÂRGU MUREȘ
Nr. top: 2647/3/6/2/1
2647/3/6/2/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare categorie de folosință teren - curți construcții, actualizare descriere construcție C1.
1046 / 01.07.2022Strada Bărăganului nr. 33A CF/Fişa Cadastrală 127891 TÂRGU MUREȘ
Nr. top: 263/5/1
Nr. cad.: 281/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare categorie de folosință teren - curți construcții, evidențiere construcție C1.
1045 / 01.07.2022Pasaj Pădurii nr. 72 CF/Fişa Cadastrală 129263 Târgu Mureș
Nr. top: 2860/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare categorii de folosință teren: 1A=331mp, 2Cc=600mp, 3A=399mp, reevidențiere construcție C2, radiere cotețe de porci și păsări, certificare nomenclatură stradală și număr administrativ: Pasajul Pădurii, nr. 72.
1044 / 01.07.2022Strada Băneasa nr. 8/D CF 138090 Târgu Mureș
Nr. cad.: 138090
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală şi număr poştal: loc. Târgu Mureș, str. Băneasa nr.8/D.
1043 / 01.07.2022Strada Pavel Chinezu nr. 10 CF 140110 Târgu Mureș
Nr. cad.: 140110
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
concesionarea în condițiile legii a terenului cu suprafața de 1293mp din care ocupat de construcție 433mp și liber de construcție 860mp și a construcției în regim de înălțime P, cu suprafața construită la sol de 433mp.
1042 / 01.07.2022Strada Voinicenilor nr. 107 CF/Fişa Cadastrală 123103
142996 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 123103
142996
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Alipirea imobilelor înscrise în CF nr. 123103 Târgu Mureș și CF nr. 142996 Târgu Mureș.
1041 / 30.06.2022Strada Budai Nagy Antal nr. 18 CF/Fişa Cadastrală 138201 TG.MURES
Nr. cad.: 138201
138201-C2
138201-C3
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru schimbare destinaţie parțială locuinţă (C3) în prestări servicii - alimentaţie publică cu amenajări interioare, construire scară exterioară şi etajare locuință, montare firme și reconstruire gard la stradă cu păstrare accese - în condiţiile regimului tehnic
1040 / 30.06.2022Strada Săvineşti nr. 10 CF/Fişa Cadastrală 142875 TG.MURES
Nr. top: 4870/2/2/1
Nr. cad.: 4594
4594-C1
4594-C2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE ÎN CONDIŢIILE REGIMULUI TEHNIC PENTRU:,Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
- SCHIMBARE PARTIALĂ DE DESTINAŢIE LA PARTER DIN LOCUINŢĂ ÎN CABINETE MEDICALE ŞI AMPLASARE FIRMĂ;,Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
- REAMENAJARE ŞI EXTINDERE LOCUINŢĂ PRIN MANSARDARE
1039 / 29.06.2022Strada Depozitelor nr. 22/A CF/Fişa Cadastrală 123626 TG.MURES
Nr. cad.: 123626
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obţinerea autorizaţiei de construire împrejmiuire la stradă cu acces auto şi pietonal
1038 / 29.06.2022Strada Mureşeni nr. f.nr. CF 134278 Târgu Mureș
Nr. cad.: 134278
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
informare - certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
1037 / 29.06.2022Strada Vlădeasa nr. 8 CF 142167 Târgu Mureș
Nr. cad.: 142167
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală şi număr poştal: str. Vlădeasa nr. 8.
1036 / 29.06.2022Strada Szotyori József nr. 12/F CF/Fişa Cadastrală 139046 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 139046
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare categorie de folosință teren - curți construcții, evidențiere construcție C1, certificare nomenclatură stradală și număr poștal: str. Szotyori József, nr. 12/F.
1035 / 29.06.2022Strada Solidarităţii nr. 4/A CF 143198 Târgu Mureș
Nr. top: 2397/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală şi număr poştal: str. Solidarității nr. 4/A.
1034 / 29.06.2022Strada Verii nr. f.nr. CF 121487 Târgu Mureș
Nr. top: 2801/2/1
2806/2/1
Nr. cad.: 2963/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare categorie de folosință arabil și diminuare suprafață de la 1124mp la 1078mp conform declarației notariale cu încheierea de autentificare nr. 781/23.06.2022.
1033 / 29.06.2022Strada Szotyori József nr. 12/G CF/Fişa Cadastrală 139047 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 139047
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare categorie de folosință teren - curți construcții, evidențiere construcție C1, certificare nomenclatură stradală și număr poștal: str. Szotyori József, nr. 12/G.
1032 / 29.06.2022Pasaj Pădurii nr. 29 CF 130049 Târgu Mureș
Nr. top: 2682/2/2
Nr. cad.: (889/2)
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală şi număr poştal: Pasajul Pădurii nr.29 (fosta str. Pădurii nr. 24/A).
1031 / 29.06.2022Strada Gheorghe Doja nr. 294 CF/Fişa Cadastrală 128970 TG.MURES
Nr. cad.: 128970
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
NU SE ÎNCADREAZĂ ÎN PREVEDERILE DOCUMENTAȚIILOR DE URMANISM APROBATE ÎN ZONĂ
1030 / 29.06.2022Strada Negoiului nr. 37 CF 128560 Târgu Mureș
Nr. top: 3511/265/3
3009
3021/1
Nr. cad.: 953
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare categorie de folosință arabil, POATE FI FOLOSIT PENTRU certificare destinație teren intravilan.
1029 / 29.06.2022Strada Avram Iancu nr. 2 CF/Fişa Cadastrală 136935 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 136935
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU AMPLASARE BUST - IANCU DE HUNEDOARA
1028 / 29.06.2022Strada Aurel Filimon nr. 19 CF 126007 Târgu Mureș
Nr. top: 582/2/2/1/2/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare destinație teren intravilan și categorie de folosință drum.
1027 / 28.06.2022Strada Băneasa nr. 39 CF 126756 Târgu Mureș
Nr. cad.: 126756
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală şi număr poştal: str. Băneasa nr. 39.
1026 / 28.06.2022Strada Aurel Filimon; str. Călărașilor nr. - CF 133024
91426 Târgu Mureș
Nr. top: 594/1/1/2/1
594/6
Nr. cad.: 133024
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
1025 / 28.06.2022Strada Voinicenilor nr. - CF/Fişa Cadastrală 139425
139315 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 139425
139315
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Alipirea imobilelor înscrise în CF nr. 139315 Târgu Mureș și CF nr. 139425 Târgu Mureș.
1024 / 28.06.2022Strada Budiului nr. 109 CF/Fişa Cadastrală 128530 TG.MURES
Nr. cad.: 128530
128530-C1
128530-C2
128530-C3
128530-C4
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru amplasare container mobil în vedera amenajării unei unităţi de alimentaţie publică tip fast-food - caracter provizoriu maxim 10 ani
1023 / 28.06.2022Strada Ion Heliade Rădulescu nr. 4 CF/Fişa Cadastrală 143341 TG.MURES
Nr. cad.: 143341
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PT. SCHIMBARE DESTINAŢIE DIN LOCUINŢĂ ÎN SERVICII CU CREARE ACCES SEPARAT ȘI EXTINDERE ZONA DE SERVICII LA PARTERUL BLOCULUI B15 (P 01/04/05/06) ŞI SCHIMBARE DE DESTINAȚIE DIN LOCUINŢE ÎN SERVICII ȘI CABINETE MEDICALE LA PARTERUL BLOCUL B16 (P 06 ȘI P 08) CU AMENAJĂRI INTERIOARE ȘI CREARE ACCES SEPARAT
1022 / 28.06.2022Strada Viile Unomaj nr. 71 CF/Fişa Cadastrală 124927 TG.MURES
Nr. cad.: 124927
124927-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru reconstruire gard imprejmuitor,
1021 / 28.06.2022Strada Arieşului nr. 17 CF/Fişa Cadastrală 140347 TG.MURES
Nr. cad.: 140347
140347-C1
140347-C2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru reamenajare, modernizare, extindere casă de locuit, şi construire imprejmuire cu porţi de acces auto şi pietonal,
1020 / 28.06.2022Strada Călăraşilor nr. 106 CF/Fişa Cadastrală 134907 Târgu Mureș
Nr. cad.: 134907
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare descriere construcție C1, radiere construcții C2 și C5.
1019 / 28.06.2022Strada Abrudului nr. 15 CF/Fişa Cadastrală 129609 TG.MURES
Nr. cad.: 2396/7
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obţinerea autorizaţiei de construire pentru consolidare, recompartimentare şi refaţadizare clădire P+E+M cu funcţiunea de locuinţă, amenajare incintă şi refacere împrejmuire la stradă
1018 / 27.06.2022Strada Bolyai nr. 11 CF/Fişa Cadastrală 138668 TG.MURES
Nr. top: -
Nr. cad.: 138668; 138668-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU EXECUTARE LUCRĂRI DE REPARAȚIE CAPITALĂ, RENOVARE FAȚADE, MODIFICĂRI INTERIOARE ÎN VEDEREA SCHIMBĂRII PARȚIALE DE DESTINAȚIE DIN LOCUINȚĂ ÎN SERVICII, RECONSTRUIRE ŞI UTILIZARE ŞARPANTĂ BAROCĂ, AMENAJARE EXTERIOARĂ, BANŞAMENTE, ORGANIZARE DE ŞANTIER.
1017 / 27.06.2022Strada Madrid CF/Fişa Cadastrală 135077 TG.MURES
Nr. cad.: 3906
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU LUCRĂRI DE EXTINDERE SISTEM DE ILUMINAT PUBLIC ȘI CANALIZAȚII COMUNICAȚII
1016 / 27.06.2022Strada Prof. Dr. Grigore Ploeşteanu nr. 8 CF 127723 Târgu Mureș
Nr. cad.: 127723
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală şi număr poştal: str. Prof. Dr. Grigore Ploeşteanu nr. 8.
1015 / 27.06.2022Strada Predeal nr. 90 CF/Fişa Cadastrală 136892 TG.MURES
Nr. top: 3800/8
Nr. cad.: -
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE DESFIINŢARE CASĂ DE LOCUIT EXISTENTĂ ŞI OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT, ÎMPREJMUIRE ÎNTRE PROPRIETĂŢI, REABILITARE GARD LA STRADĂ CU PORŢI DE ACCES AUTO ŞI PIETONAL ÎN CONDIȚIILE REGIMULUI TEHNIC
1014 / 27.06.2022Strada Gheorghe Doja nr. 74 CF 138611 Târgu Mureș
Nr. cad.: 138611
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
informare - certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
1013 / 27.06.2022Strada Libertăţii nr. 97 AB plan de situaţie Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PE LUCRĂRI DE CREŞTERE A PERFORMANŢEI ENERGETICE A BLOCULUI DE LOCUINŢE
1012 / 27.06.2022Strada Moldovei nr. 28A plan de situaţie Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PE LUCRĂRI DE CREŞTERE A PERFORMANŢEI ENERGETICE A BLOCULUI DE LOCUINŢE
1011 / 27.06.2022Strada Liviu Rebreanu nr. 29/A CF/Fişa Cadastrală 135780
135779
132609 TG.MURES
Nr. cad.: 135780
135779
132609
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU REALIZAREA UNEI CAPACITĂȚI DE PRODUCERE A ENERGIEI ELCTRICE DIN RESURSE REGENERABILE DE CĂTRE NOVA VITA HOSPITAL S.A.
1010 / 27.06.2022Strada Remetea nr. 163 CF 132278 Târgu Mureș
Nr. cad.: 132278
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare destinație teren intravilan S=844mp și extravilan S=2756mp, categorii de folosință: curți-construcții: 844mp; arabil: 2756mp, suprafețe construcții C1-95mp, C2-111mp, C3-15mp, atribuire cod construcție C3-garaj, actualizare componență C1.
1009 / 27.06.2022Strada Predeal nr. 78 CF/Fişa Cadastrală 141214 TG.MURES
Nr. cad.: 141214
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE GARAJ AUTO ÎN CONDIŢIILE REGIMULUI TEHNIC ŞI INTRAREA ÎN LEGALITATE PENTRU AMENAJARE CURTE-PLATFORMĂ BETON, CONSTRUIRE ZID DE SPRIJIN ŞI MAGAZIEI. NU POATE FI FOLOSIT PENTRU INTRAREA ÎN LEGALITATE A FOIŞORULUI ÎNTRUCÂT NU SE ÎNCADREAZĂ ÎN PREVEDERILE REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM
1008 / 27.06.2022Strada Subpădure nr. 89 CF 130809 Târgu Mureș
Nr. cad.: 130809
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
informare - certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
1007 / 27.06.2022Strada Subpădure nr. 85 CF 130800 Târgu Mureș
Nr. cad.: 130800
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
informare - certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
1006 / 27.06.2022Strada Dâmboviţei nr. 2 CF/Fişa Cadastrală 140993 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 140993
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare descriere construcție C1.
1005 / 27.06.2022Strada Sf. Ioan nr. 11 CF/Fişa Cadastrală 123545 TG.MURES
Nr. top: -
Nr. cad.: 123545
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
NU SE RESPECTĂ DOCUMENTAŢIILE DE URBANISM APROBATE.
1004 / 27.06.2022Strada Budiului nr. 109 CF/Fişa Cadastrală 128530 TG. MURES
Nr. cad.: 128530
128530-C1
C2
C3
C4
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obținerea autorizației de construire pentru reamenajare, mansardare și etajare abator corp C1 cu schimbare de destinație în clădire servicii – loc de joacă pentru copii, birouri și alimentație publică, reamenajare și schimbare de destinație grajd corp C2 în spații administrative, reamenajare, extindere și schimbare de destinație grajd corp C3 în depozit logistic
1003 / 27.06.2022Strada Subpădure nr. 83 CF 130799 Târgu Mureș
Nr. cad.: 130799
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
informare - certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
1002 / 27.06.2022Strada Tudor Vladimirescu nr. 136 CF/Fişa Cadastrală 132536 Târgu Mureș
Nr. top: 3796/1/11
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare intravilan.
1001 / 24.06.2022Strada Voinicenilor CF/Fişa Cadastrală 128801
136298 Tg. Mureș
Nr. cad.: 128801
136298
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU RELOCARE REŢEA DISTRIBUŢIE APĂ (zona sens giratoriu PENNY cartier Unirii)
1000 / 24.06.2022Strada Viile Unomaj nr. 82 CF/Fişa Cadastrală 141134 TG.MURES
Nr. cad.: 141134
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obţinerea autorizaţiei de construire pentru casă de locuit D+P+M, împrejmuire proprietate şi branşamente utilităţi
999 / 24.06.2022Bulevard Pandurilor CF/Fişa Cadastrală 705/Tg.Mureş
Nr. top: conform CF
Nr. cad.: conform CF
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRURIE "REAMENAJARE PARC - LOC DE JOACA PENTRU COPII B-DUL PANDURILOR - PARC FORTUNA".
998 / 24.06.2022Strada Lev Nicolaevici Tolstoi nr. 1 CF/Fişa Cadastrală 134643 TG.MURES
Nr. cad.: 134643
134643-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU AMPLASARE RECLAMA PUBLICITARĂ LUMINOASĂ PE FAȚADA CLĂDIRII
997 / 24.06.2022Strada Depozitelor nr. f.nr. CF/Fişa Cadastrală 126756 TG.MURES
Nr. top: -
Nr. cad.: 126756
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU SISTEMATIZARE VERTICALĂ, AMENAJĂRI EXTERIOARE ŞI REŢELE TEHNICO-EDILITARE (APĂ, CANALIZARE MENAJERĂ ŞI PLUVIALĂ, ENERGIE ELECTRICĂ ŞI GAZE NATURALE)
996 / 24.06.2022Strada Kós Károly nr. 26 CF 141784 Târgu Mureș
Nr. top: 2407/12/3-continuare la regimul juridic
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
diminuare suprafață teren de la 569mp la 538mp, radiere atelier și magazie, certificare destinație teren intravilan, categorie de folosință curți-construcții, nomenclatură stradală şi număr poştal: str. Kós Károly nr. 26.
995 / 24.06.2022Strada Oituzului nr. 5 CF/Fişa Cadastrală 133815 TÂRGU MUREȘ
Nr. top: 4737/1/1/1/1/1/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare intravilan, actualizare categorie de folosință teren - curți construcții, evidențiere construcție C1.
994 / 23.06.2022Strada Constandin Hagi Stoian nr. 176 CF/Fişa Cadastrală 133052 TG-MURES
Nr. cad.: 133052
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTUIRE PENTRU CASĂ DE LOCUIT CU DOUĂ APARTAMENTE ŞI ÎMPREJMUIRE TEREN
993 / 23.06.2022Strada Gheorghe Marinescu nr. 38 CF/Fişa Cadastrală 134090 TG-MURES
Nr. cad.: 134090
134090-C1÷134090-C56
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE CLĂDIRE CĂMIN STUDENŢESC - UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ, FARMACIE, ŞTIINŢE ŞI TEHNOLOGIE
992 / 23.06.2022Strada Tudor Vladimirescu nr. 56/A CF/Fişa Cadastrală 136914
Tg-Mureş
Nr. cad.: 136914
136914-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE DESFIINŢARE CONSTRUCŢII CORP C1 – DEPOZIT TRANZIT
991 / 23.06.2022Strada Fragilor nr. 25 ap. C2 CF/Fişa Cadastrală 56323 SANGEORGIU DE MURES
Nr. top: 696.697/1/40
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU EXTINDERE CLĂDIRE (CORP B), RECONSTRUIRE MANSARDĂ CU MODIFICAREA ACOPERIŞULUI ŞI A ACCESULUI LA MANSARDĂ - INTRARE ÎN LEGALITATE ÎN CONDIȚIILE REGIMULUI TEHNIC
990 / 23.06.2022Strada Predeal nr. 17 CF 123351 Târgu Mureș
Nr. top: 3832/b/6/3
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală şi număr poştal: str. Predeal nr.17.
989 / 23.06.2022Strada Jean Monnet nr. 36 CF/Fişa Cadastrală 143018 Tg-Mureş
Nr. cad.: 143018
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT, ÎMPREJMUIRE TEREN ŞI BRANŞAMENTE UTILITĂŢI, CERTIFICARE NOMENCLATURĂ STRADALĂ ŞI NUMĂR POŞTAL: STR.JEAN MONNET, NR:36,
988 / 23.06.2022Strada Iuliu Maniu nr. 4 CF/Fişa Cadastrală 124854 TG.MURES
Nr. top: vezi regim juridic
Nr. cad.: 458
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU " REABILITARE CLĂDIRE GRUP ȘCOLAR INDUSTRIAL AVRAM IANCU - CORP CLĂDIRE MONUMENT".
987 / 23.06.2022Strada Episcop Ioan Bob CF/Fişa Cadastrală 136536 TG.MURES
Nr. top: -
Nr. cad.: 136536
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINENEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU "MODERNIZARE STRADA EPISCOP IOAN BOB"
986 / 23.06.2022Strada Horea nr. 21 ap. 6 CF/Fişa Cadastrală 121834
121834-C1-U14 TG.MURES
Nr. top: 705/1
720/2
721/2
721/1/1
695/2
720/1/VI
720/2/VI
721/2/VI
721/1/VI
695/2/VI
Nr. cad.: 1945;1945/VI
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU AMENAJĂRI INTERIOARE AP.6, AMENAJARE MANSARDĂ ÎN VOLUMUL PODULUI EXISTENT
985 / 23.06.2022Strada Mărului nr. 6/A CF/Fişa Cadastrală 122694 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 122694
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare categorie de folosință teren - curți construcții, actualizare descriere construcție C1, certificare nomenclatură stradală și număr administrativ: str. Mărului, nr. 6/A.
984 / 22.06.2022Strada Gheorghe Doja nr. 27 CF/Fişa Cadastrală 122514 TG.MURES
Nr. cad.: 122514
122514-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU REAMPLASARE TOTEM PUBLICITAR
983 / 22.06.2022Strada Cetinei nr. f.nr. CF/Fişa Cadastrală 129189 TG.MURES
Nr. cad.: 129189
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE CASA DE LOCUIT UNIFAMILIALĂ SI IMPREJMUIRE TEREN
982 / 22.06.2022Strada Avram Iancu nr. 2 CF/Fişa Cadastrală 136935 Tg-Mureş
Nr. cad.: 136935
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU AMPLASARE BUST - IANCU DE HUNEDOARA
981 / 22.06.2022Strada Constandin Hagi Stoian nr. 3 ap. 1 CF 140750-C1-U1 Târgu Mureș
Nr. cad.: 140750-C1-U1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
schimbare destinație din spațiu de locuit în spațiu comercial conform A.C. nr. 345/20.10.2020.
980 / 22.06.2022Strada Gheorghe Doja nr. 155 CF/Fişa Cadastrală 120556
138347
120576
120593
120604 TG.MURES
Nr. cad.: 153/12
138347
120576
120593
120604
128016
120603
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizarea descrierii construcției C1 înscrisă în CF nr. 120556 Târgu Mureș, alipirea imobilelor înscrise în CF nr. 138347 Târgu Mureș, CF nr. 120556 Târgu Mureș, CF nr. 120576 Târgu Mureș, CF nr. 120593 Târgu Mureș, CF nr. 120604 Târgu Mureș, CF nr. 128016 Târgu Mureș, CF nr. 120603 Târgu Mureș.
979 / 22.06.2022Strada 22 Decembrie 1989 nr. 107 CF 52467 Sângeorgiu de Mureș
Nr. top: 696
697/2/21/10
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare corpuri distincte C1-casă de locuit și C2-construcție anexă: garaj și magazie, UAT Târgu Mureș, nomenclatură stradală și număr poștal: str. 22 Decembrie 1989 nr.107, destinație teren intravilan și categorie de folosință: curți-construcții.
978 / 22.06.2022Strada Posada nr. - CF 138208 Târgu Mureș
Nr. cad.: 138208
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
informare - certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
977 / 22.06.2022Strada Bradului nr. 16A CF/Fişa Cadastrală 136070 TG.MURES
Nr. cad.: 136070
136070-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru reamenajarea faţadei dinspre stradă a casei de locuit şi construire gard la stradă cu acces auto şi pietonal,
976 / 22.06.2022Piata Teatrului nr. 7 CF/Fişa Cadastrală 91470 Tg-Mureş
Nr. top: 594/13
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru amplasarea unei firme pe faţada imobilului,
975 / 22.06.2022Strada Căminului nr. 18 CF/Fişa Cadastrală 139733 TG.MURES
Nr. cad.: 139733
139733-C1
139733-C2
139733-C3
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru schimbare destinaţie casă de locuit (corp C1), în laborator cofetărie,
974 / 22.06.2022Strada Răsăritului nr. f.nr. CF 128402 Târgu Mureș
Nr. cad.: 128402
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
modificarea categoriei de folosință a terenului în cartea funciară din pășune în vie.
973 / 22.06.2022Strada Răsăritului nr. f.nr. CF 128405 Târgu Mureș
Nr. cad.: 128405
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
modificarea categoriei de folosință a terenului în cartea funciară din pășune în vie.
972 / 22.06.2022Aleea Cornişa nr. 15 ap. 20 CF 121187-C1-U29 Târgu Mureș
Nr. top: 2545/2/2/B/XX
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală şi număr poştal: Aleea Cornișa nr.15, ap.20.
971 / 21.06.2022Strada Alba Iulia nr. 16 CF 143340 Târgu Mureș
Nr. cad.: 143340
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
nu se încadrează în prevederile regulamentului local de urbanism.
970 / 21.06.2022Bulevard 1 Decembrie 1918 nr. 23 ap. SP COM CF/Fişa Cadastrală 120854-C1-U4 TG-MURES
Nr. top: 3511/12/SP.I
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU AMPLASARE FIRMĂ LUMINOASĂ PE FAŢADA CLĂDIRII
969 / 21.06.2022Strada Bartók Béla nr. 1, 3 CF/Fişa Cadastrală 382/SP/I TG.MURES
Nr. top: 660/SP/I
661/SP/I
672/1/1/SP/I
582/2/2/1/1/2/SP/I
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru reamenajare interioară agenţie bancară existentă,
968 / 21.06.2022Strada Mărului nr. 45,45A-F CF 142974 TG.MURES (vezi regim juridic)
Nr. cad.: 142974
142973
142972
142971
142970
142969
142968
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU LUCRĂRI DE EXTINDERE CONDUCTĂ ȘI BRANȘAMENT GAZE NATURALE
967 / 21.06.2022Strada Someşului nr. 15 CF/Fişa Cadastrală 143213 TG.MURES
Nr. cad.: 143213
143213-C1
143213-C2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru reamenajare, extindere şi mansardare casă de locuit, construire imprejmuire la stradă, certificare nomenclatură stradală, atribuire nr.poştal: str.Someşului, nr:15,
966 / 21.06.2022Strada Libertăţii nr. 96-98 CF/Fişa Cadastrală 134932 TG-MURES
Nr. cad.: 134932
134932-C3
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU RECOMPARTIMENTARE CLĂDIRE EXISTENTĂ
965 / 21.06.2022Strada Crizantemelor nr. 2 ap. 3 CF/Fişa Cadastrală 134256-C1-U3
134256 TG.MURES
Nr. top: 1737/1/1
1737/1/2/1
1737/1/1/III
1737/1/2/1/III
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU AMENAJARE, EXTINDERE ŞI ETAJARE CASĂ DE LOCUIT - APARTAMENT 3 PENTRU LOCUINŢE COLECTIVE MICI ŞI REFACERE IMPREJMUIRE, ÎN CONDIŢIILE REGIMULUI TEHNIC
964 / 21.06.2022Strada Remetea nr. 91 CF 50008 Sâncraiu de Mureș
Nr. top: 675/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală şi număr poştal: str. Remetea nr.91.
963 / 20.06.2022Strada Căprioarei nr. 2 CF/Fişa Cadastrală 131142 Târgu Mureș
Nr. top: 2424/15
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare intravilan, actualizare categorie de folosință teren - curți construcții, actualizare descriere construcții C1, C2, C3, radierea celor 3 magazii, copertina, casa super filtru, tablou distribuție, bancar metalic, stație de filtrare, rampă acoperită, 3 rampe, rampa spalare înscrise în CF nr. 138070 Târgu Mureș, certificare nomenclatură stradală și număr administrativ: str. Căprioarei, nr. 2.
962 / 20.06.2022Strada Gheorghe Doja nr. 187 CF/Fişa Cadastrală contract concesiune nr.35/07.04.2017.
Nr. cad.: teren domeniu public
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinrerea autorizaţiei de construire pentru amplasarea unei firme/reclame comerciale pe faţada chioşcului,
961 / 20.06.2022Calea Sighişoarei CF/Fişa Cadastrală 141284
141285
141273
141274
141267 TG. MUREȘ
Nr. cad.: 141284
141285
141273
141274
141267
141266
142937
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Alipirea imobilelor înscrise în CF nr. 141284 Târgu Mureș, CF nr. 141285 Târgu Mureș, CF nr. 141273 Târgu Mureș, CF nr. 141274 Târgu Mureș, CF nr. 141267 Târgu Mureș, CF nr. 141266 Târgu Mureș, CF nr. 142937 Târgu Mureș.
960 / 20.06.2022Strada Sinaia nr. 16 CF/Fişa Cadastrală 141731 TG.MURES
Nr. cad.: 141731
141731-C1÷C14
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
NU SE ÎNCADREAZĂ ÎN PREVEDERILE RLU. POATE FI UTILIZAT PENTRU ELABORARE PUD – STABILIRE REGLEMENTĂRI PENTRU CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINȚE COLECTIVE PRIN RECONSTRUIRE, MODIFICARE, EXTINDERE ŞI ETAJARE CLĂDIRI EXISTENTE (CORP C1, C7) ȘI CONSTRUIRE CLĂDIRI NOI, AMENAJĂRI EXTERIOARE, BRANSAMENTE.
959 / 20.06.2022Strada Liviu Rebreanu nr. 9 CF/Fişa Cadastrală 123448 TG.MURES
Nr. top: 4753/1/1/2
4754/1/1/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE DESFIINŢARE ATELIER DE TÂMPLĂRIE (CORP C1) ŞI DEPOZIT DE CHERESTEA CU SALA DE CAZANE (CORP C4) ŞI PENTRU OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE IMPREJMUIRE TEREN
958 / 20.06.2022Strada Alexandru Papiu Ilarian nr. 34 ap. 7 CF/Fişa Cadastrală 141352-C1-U7 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 141352-C1-U7
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Subapartamentarea unității individuale înscrisă în CF nr. 141352-C1-U7 Târgu Mureș.
957 / 17.06.2022Strada Câmpului nr. 3 CF/Fişa Cadastrală 126755 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 126755
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Sistare condominiu, atribuire coduri construcții C1 - casă de locuit, C2 - garaj, actualizare descriere construcții C1, C2.
956 / 17.06.2022Strada Băneasa nr. 2 CF/Fişa Cadastrală 141962
141964 TG-MURES
Nr. cad.: 141962
141964
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
NU SE INCADREAZĂ ÎN PREVEDERILE DOCUMENTAŢIILOR DE URBANISM APROBATE ÎN ZONĂ; POATE FI UTILIZAT PENTRU INTOCMIRE PUD, STUDIU DE AMPLASAMENT PENTRU CLĂDIRE PT.FUNCŢIUNI MIXTE - COMERȚ, SERVICII ȘI ALIMENTAȚIE PUBLICĂ, AMENAJARE ACCESE, PARCAJE AUTO, AMPLASARE PANOURI PUBLICITARE
955 / 17.06.2022Strada Hints Ottó nr. 80 CF/Fişa Cadastrală 137567 TG.MURES
Nr. cad.: 137567
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU EXTINDERE CONDUCTĂ ŞI BRANŞAMENT GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ
954 / 16.06.2022Strada Teleki Sámuel nr. 11 CF/Fişa Cadastrală 131664 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 131664
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare categorie de folosință teren - curți construcții, evidențiere construcție C1.
953 / 16.06.2022Strada Márton Áron nr. 11 CF/Fişa Cadastrală 143223 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 143223
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Apartamentarea construcției C1.
952 / 16.06.2022Strada Năvodari nr. 3 CF/Fişa Cadastrală 140650 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 140650
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare descriere construcție C1.
951 / 15.06.2022Strada Mureşeni nr. f.nr. CF 140607 Târgu Mureș
Nr. cad.: 140607
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare destinație teren intravilan.
950 / 15.06.2022Strada Livezeni nr. 97/A CF/Fişa Cadastrală 133566 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 133566
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare categorie de folosință teren - curți construcții, evidențiere construcție C1.
949 / 15.06.2022Strada Praga CF/Fişa Cadastrală 135077 TARGU MUREȘ
Nr. cad.: 3906
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare categorie de folosință teren - drum.
948 / 15.06.2022Strada Mihai Eminescu nr. 40 ap. 1 CF/Fişa Cadastrală 132091
132091-C1-U1 TG.MURES
Nr. cad.: 132091
132091-C1-U1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru renovare, reabilitare acoperiş,
947 / 14.06.2022Bulevard 1 Decembrie 1918 nr. 154 ap. 3 CF/Fişa Cadastrală 121017
121017-C1-U54 TG.MURES
Nr. top: 3732/7
3732/7/III
Nr. cad.: 121017-C1-U54
121017-C1-U4
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU REFAŢADIZARE ŞI AMPLASARE FIRMĂ PE FAȚADA CLĂDIRII,Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
NU POATE FI FOLOSIT PENTRU EXTINDERE AP. 3 ÎNTRUCÂT NU SE ÎNCADREAZĂ ÎN PREVEDERILE REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM
946 / 14.06.2022Piata Trandafirilor,Victoriei, Călăraşilor,Bolyai nr. f.nr. CF/Fişa Cadastrală vezi regimul juridic
Nr. cad.: vezi regimul juridic
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru amplasarea a 8 parcometre în zona centrală,
945 / 14.06.2022Piata Dr. Bernády György nr. 3 CF/Fişa Cadastrală 124578 TG.MURES
Nr. cad.: 124578
124578-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE ÎN VEDEREA SCHIMBĂRII PARȚIALE DE DESTINAȚIE ÎN CAFENEA PENTRU PERSOANE CU DIZABILITĂȚI
944 / 14.06.2022Strada 22 Decembrie 1989 nr. 25 ap. 2 CF/Fişa Cadastrală 122856-C1-U1 TG.MURES
Nr. top: 2100/18
2100/18/II
Nr. cad.: 122856-C1-U1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU AMPLASARE FIRMĂ LUMINOASĂ
943 / 14.06.2022Strada Plopilor nr. 12 CF/Fişa Cadastrală 139342 TG.MURES
Nr. cad.: 139342
139342-C1...72
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de desfiinţare a tuturor construcţiilor şi nu poate fi utilizat pentru obţinerea autorizaţiei de construire pentru amenajarea unei staţii de depozitare deşeuri- montarea unei staţii de sortare a deşeurilor selective, întrucît nu se incadrează în prevederile documentaţiilor de urbanism aprobate în zonă,
942 / 14.06.2022Strada Dósa Elek nr. 5 CF/Fişa Cadastrală 127015 TG. MURES
Nr. cad.: 127015
127015-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU EXTINDEREA CASEI DE LOCUIT, ÎN CONDIŢIILE REGIMULUI TEHNIC
941 / 10.06.2022Strada Viile Dealul Budiului nr. 2/A CF 125896 Târgu Mureș
Nr. top: 4331/2/3
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală şi număr poştal: str. Viile Dealul Budiului nr.2/A.
940 / 10.06.2022Strada Jean Monnet nr. f.nr. CF 137043 Târgu Mureș
Nr. top: 4035/3
4036/2
Nr. cad.: 885/3
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare categorie de folosiță curți-construcții, poate fi utilizat pentru certificare categorie de folosință arabil.
939 / 10.06.2022Strada Viile Dealul Budiului nr. - CF/Fişa Cadastrală 135100 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 135100
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare categorii de folosință teren: 1L=1.173mp și 2Cc=100mp.
938 / 10.06.2022Strada Kós Károly nr. 28 CF 131152 Târgu Mureș
Nr. top: 2407/10
continuare la regimul juridic
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
informare - certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
937 / 10.06.2022Strada Ion Heliade Rădulescu nr. 4 bl. B14 ap. 8 CF/Fişa Cadastrală 141887 TG-MURES
Nr. cad.: 141887
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU SCHIMBARE DESTINAŢIE DIN LOCUINŢĂ ÎN SERVICII CU AMENAJĂRI INTERIOARE ŞI CREARE ACCES NOU DIN STRADĂ - SCHIMBARE SOLUŢIE TEHNICĂ LUCRĂRI AUTORIZATE CU A.C. NR. 406/2020
936 / 10.06.2022Strada Apeductului nr. 2 CF/Fişa Cadastrală 136689 TG-MURES
Nr. cad.: 136689
136689-C11
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINŢE COLECTIVE ŞI SERVICII ADMINISTRATIVE CU DOTĂRI AFERENTE, AMENAJĂRI EXTERIOARE, RACORDURI ŞI BRANŞAMENTE, ORGANIZARE ŞANTIER, DESFIINŢARE ŞI RECONSTRUIRE CORP C11 (CABINA POARTĂ)
935 / 10.06.2022Piata Victoriei nr. 17 CF/Fişa Cadastrală 122730 TG.MURES
Nr. cad.: 122730
122730-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru amplasare construcţii cu caracter provizoriu de tip - panou modular din ecrane led
934 / 10.06.2022Strada Furtunei nr. 20 CF/Fişa Cadastrală 140223 TG. MURES
Nr. cad.: 140223
140223-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU DEMOLARE PARŢIALĂ, EXTINDERE, MANSARDARE CASĂ DE LOCUIT, IMPREJMUIRE LA STRADĂ- FĂRĂ DEPĂŞIRE POT EXISTENT LEGAL,
933 / 10.06.2022Strada Gheorghe Doja nr. 300 CF/Fişa Cadastrală 139129 TG.MURES
Nr. top: -
Nr. cad.: 139129
139129- C 1 .... C 303
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru REALIZAREA UNEI NOI CAPACITATE DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE DIN SURSE REGENERABILE DE ENERGIE SOLARĂ.
932 / 10.06.2022Piata Victoriei nr. 17 CF/Fişa Cadastrală 122730 TG.MURES
Nr. cad.: 122730
122730-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru amplasare reclame luminoase
931 / 10.06.2022Strada Zânelor nr. 8 CF/Fişa Cadastrală 130499 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 130499
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare descriere construcție C1.
930 / 09.06.2022Strada Plutelor nr. 2 CF/Fişa Cadastrală 129039-C3 Târgu Mureș
Nr. cad.: 129039-C3
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizarea descrierii construcției C3.
929 / 09.06.2022Strada Livezeni nr. 34-36 CF/Fişa Cadastrală 143231 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 143231
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Evidențiere construcție C1, apartamentare construcție C1.
928 / 09.06.2022Strada Livezeni nr. 34-36 CF/Fişa Cadastrală 143232 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 143232
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Evidențiere construcție C1, apartamentare construcție C1.
927 / 09.06.2022Piata Trandafirilor nr. 4 ap. 2 CF/Fişa Cadastrală 120648-C1-U2 TG.MURES
Nr. top: 632/II
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru amplasarea unui panou publicitar
926 / 09.06.2022Strada Braşovului CF/Fişa Cadastrală 121435 TG.MURES
Nr. top: 1505/38/1/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru amplasare reclamă luminoasă
925 / 09.06.2022Strada George Coşbuc nr. 9 ap. 2 CF/Fişa Cadastrală 142326 TG. MURES
Nr. cad.: 142326
142326-C2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU EXECUTARE AMENAJĂRI INTERIOARE, EXTINDEREA ŞI MANSARDAREA CASEI DE LOCUIT - CORP C2 ÎN CONDIȚIILE REGIMULUI TEHNIC
924 / 08.06.2022Strada Verii nr. 37 CF/Fişa Cadastrală 142833 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 142833
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Apartamentarea construcției C1.
923 / 08.06.2022Strada Liviu Rebreanu nr. 31B plan de situaţie Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU CREŞTEREA PERFORMANŢEI ENERGETICE A BLOCULUI DE LOCUINŢE
922 / 08.06.2022Strada Subpădure nr. 99 CF 130806 Târgu Mureș
Nr. cad.: 130806
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală şi număr poştal: str. Subpădure nr. 99.
921 / 08.06.2022Strada Între Movile nr. 10 CF 127386 Târgu Mureș
Nr. top: 3601/2/2/2/2/2/2-continuare la regimul juridic
Nr. cad.: 1141/2/2/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală şi număr poştal: str. Între Movile nr. 10.
920 / 08.06.2022Strada 22 Decembrie 1989 nr. 138/A CF 50418 Sângeorgiu de Mureș
Nr. top: 1928/2/2/8/2 continuare la regimul juridic
Nr. cad.: 1470/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare UAT Târgu Mureș, certificare nomenclatură stradală şi număr poştal: str. 22 Decembrie 1989 nr.138/A.
919 / 08.06.2022Strada Pomilor nr. f.nr. CF 126170 Târgu Mureș
Nr. cad.: 126170
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
informare - certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
918 / 08.06.2022Strada Ion Heliade Rădulescu nr. 30 ap. 31-32 CF/Fişa Cadastrală 141530-C1-U75 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 141530-C1-U75
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizarea descrierii unității individuale înscrisă în CF nr. 141530-C1-U75 Târgu Mureş.
917 / 07.06.2022Strada Cuza Vodă nr. 1, 3 CF/Fişa Cadastrală 142710
142599 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 142710
142599
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Alipirea imobilelor înscrise în CF nr. 142710 Târgu Mureș și CF nr. 142599 Târgu Mureș.
916 / 07.06.2022Strada Abrudului nr. 15 CF/Fişa Cadastrală 129609 TÂRGU MUREŞ
Nr. cad.: 129609
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obţinerea autorizaţiei de construire pentru consolidare, recompartimentare şi refaţadizare clădire P+E+M cu funcţiunea de locuinţă, amenajare incintă şi refacere împrejmuire la stradă
915 / 07.06.2022Calea Sighişoarei nr. 49 CF 139615 Târgu Mureș
Nr. cad.: 139615
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală şi număr poştal: Calea Sighișoarei nr.49.
914 / 07.06.2022Pasaj Pădurii nr. 29 CF 130049 Târgu Mureș
Nr. top: 2682/2/2
Nr. cad.: (889/2)
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
vânzarea în condițiile legii a terenului în suprafață de 60mp (cota de 3/53) aflat în proprietatea Municipiului Târgu Mureș - domeniul privat, teren liber de construcții.
912 / 07.06.2022Bulevard 1848 nr. 18 CF/Fişa Cadastrală 135465 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 135465
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Radiere construcție C1, evidențiere construcție C2, actualizare categorie de folosință teren - curți construcții.
911 / 07.06.2022Strada Budiului nr. 3 ap. 1 CF/Fişa Cadastrală 126155-C1-U2 TG.MURES
Nr. top: 4606/3/1/I
4606/2/1/3/I
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru amplasare firmă şi reclamă
910 / 07.06.2022Strada Jean Monnet nr. 10/M CF 132812 Târgu Mureș
Nr. top: 3953/7
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală şi număr poştal: str. Jean Monnet nr. 10/M.
909 / 07.06.2022Strada Strâmbă nr. 37/A CF/Fişa Cadastrală 131360 TG.MURES
Nr. top: 1318/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru reamenajare şi mansardare casă de locuit,
908 / 07.06.2022Strada Păşunii nr. 16/B CF/Fişa Cadastrală 123315 TG.MURES
Nr. cad.: 123315
123315-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru amenajări interioare, extinderea şi mansardarea casei de locuit,
907 / 07.06.2022Bulevard 1 Decembrie 1918 nr. 86 ap. 9/A CF/Fişa Cadastrală 122140-C1-U14 TG.MURES
Nr. cad.: 122140-C1-U14
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru modificarea formei lucarnei ap:9/A, situat pe faţada laterală stînga a blocului de locuit;
906 / 07.06.2022Strada Călăraşilor nr. 103 CF/Fişa Cadastrală 135567
TG.MURES
Nr. cad.: 135567
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
nu se incadrează în prevederile documentaţiilor de urbanism aprobate în zonă,
905 / 07.06.2022Strada Prof. Dr. Vasile Săbădeanu nr. 44 CF/Fişa Cadastrală 131497 TG.MURES
Nr. cad.: 131497
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
conform PUZ aprobat imobilul se situează în zonă cu interdicţie temporară de construire până la aprobare PUZ/PUD în condiţiile legii; POATE FI UTILIZAT PENTRU ELABORARE PUD - STUDIU DE AMPLASAMENT CONSTRUIRE LOCUINŢĂ UNIFAMILIALĂ, ÎMPREJMUIRE, REGLEMENTARE ACCESE ŞI UTILITĂŢI, ÎN CONDIŢIILE RLU AFERENT PUZ UNIRII;
904 / 07.06.2022Strada Verii nr. 57 CF/Fişa Cadastrală 126668
TG-MURES
Nr. cad.: 126668
126668-C4
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU CONSTRUIRE TUNEL VIZITATORI ÎN AMPLASAMENTUL LEILOR AFERENT CLĂDIRII C4
903 / 07.06.2022Strada Verii nr. 57 CF/Fişa Cadastrală 126668 TG-MURES
Nr. cad.: 126668
126668-C11
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU PROIECTAREA UNUI PADOC SAVANA AFRICANĂ AFERENT CLĂDIRII C11
902 / 07.06.2022Strada Pomilor nr. f.nr. CF 142583 Târgu Mureș
Nr. cad.: 142583
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare destinație teren intravilan.
901 / 07.06.2022Strada Verii nr. 48 CF/Fişa Cadastrală 140167 TG.MURES
Nr. cad.: 140167
140167-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru deviere conductă de apă potabilă şi relocarea căminului de vane pe domeniul public
900 / 07.06.2022Strada Livezeni nr. 18 CF 124717
141486
141404 Târgu Mureș
Nr. cad.: 124717
141486
141404
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
alipirea imobilelor din CF 124717, 141486, 141404 Târgu Mureș.
899 / 07.06.2022Piata Teatrului nr. 5-6 CF/Fişa Cadastrală 126891 TG.MURES
Nr. top: 594/1/1/1
594/12
594/1/1/1/2
Nr. cad.: C!
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru amplasare semnalistică exterioară
898 / 07.06.2022Strada Pomilor nr. f.nr. CF 140563 Târgu Mureş
Nr. cad.: cad.140563
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Elaborare PUD - Studiu de amplasament pentru construire casă unifamilială în regim P+1.
897 / 07.06.2022Strada Szotyori József nr. 8/A CF 141333 Târgu Mureș
Nr. cad.: 141333
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală şi număr poştal: str. Szotyori József nr. 8/A.
896 / 06.06.2022Strada Trébely nr. 74 ap. 1 CF vechi 8321
CF 129191-C1-U1 Târgu Mureș

Nr. top: 2815
2815/1/I
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
informare în vederea cumpărării - certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
894 / 03.06.2022Strada Sitarilor nr. 9 CF 123420 Târgu Mureș
Nr. top: 4859/a/1/186
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală şi număr poştal: str. Sitarilor nr. 9.
893 / 03.06.2022Calea Sighişoarei nr. - CF/Fişa Cadastrală 140645
141122
141135
141149 TG. MUREȘ
Nr. cad.: 140645
141122
141135
141149
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Alipirea imobilelor înscrise în CF nr. 140645 Târgu Mureș, CF nr. 141122 Târgu Mureș, CF nr. 141135 Târgu Mureș și CF nr. 141149 Târgu Mureș.
892 / 03.06.2022Strada Ion Heliade Rădulescu nr. 4 CF/Fişa Cadastrală 142752 TG.MURES
Nr. cad.: 142752
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea Autorizaţiei de construire pentru CONSTRUIRE GRĂDINIŢĂ ÎN INCINTA COMPLEXULUI MAURER RESIDENCE CU AMENAJĂRI AFERENTE ŞI BRANŞAMENTE LA UTILITĂŢI
891 / 03.06.2022Strada Eden CF 137223
135957
133318
131194
139766/Tg.Mureş
Nr. top: plan de situație
Nr. cad.: 137223
135957
133318
131194
139766
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINENEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU "MODERNIZARE STRADA EDEN"
890 / 03.06.2022Strada Corneşti nr. 78 CF 143027
143028 Târgu Mureș
Nr. top: 3049/1/1
3048
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare destinație teren intravilan, categorie de folosință curți-construcții, diminuare suprafață de 1496mp la 1015mp conform declarației cu încheierea de autentificare nr. 1281/08.07.2020, certificare nomenclatură stradală și număr poștal: str. Cornești nr.78.
889 / 03.06.2022Strada Viile Dealul Budiului nr. - CF/Fişa Cadastrală 131341 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 131341
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare destinație teren intravilan, POATE fi utilizat pentru certificare destinație teren extravilan.
888 / 02.06.2022Strada Arany János nr. 35-37 CF/Fişa Cadastrală 134357
141040 TG.MURES
Nr. cad.: 134357
141040
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
conform prevederilor Legii 350/2001, art.47 este necesar elaborare PUZ;,Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
Poate fi folosit pt. 1.ELABORARE PUZ - " Stabilire reglementări pentru: Construire ansamblu de locuințe colective și spaţii pt. servicii, amenajări exterioare, împrejmuire incintă, realizare racorduri, branşamente și accese pe proprietate"; 2.Certificare număr administrativ pt.imobilul identificat prin CF 134357, acesta fiind "nr.39".
887 / 02.06.2022Strada Mihai Viteazul nr. 12 ap. IV/B CF/Fişa Cadastrală 1049 TÂRGU MUREȘ
Nr. top: 1815/1/4
1815/2/4
1816/4
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare intravilan, actualizare categorie de folosință teren - curți construcții, prima înscriere, actualizare descriere construcție C1, actualizare descriere apartament IV/B, înscriere drept de proprietate în baza CVC nr. 18/2006, certificare nomenclatură stradală și număr administrativ: str. Mihai Viteazul, nr. 12, ap. IV/B.
886 / 02.06.2022Strada Băneasa nr. 10/D CF/Fişa Cadastrală 137037 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 137037
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Evidențiere construcție C1, certificare nomenclatură stradală și număr poștal: str. Băneasa, nr. 10/D.
885 / 02.06.2022Strada Argeşului nr. 25 CF/Fişa Cadastrală 124953 TG.MURES
Nr. cad.: 124953
124953-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU REAMENAJARE, ETAJARE BIROURI CORP C1 ȘI REFACERE ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ
884 / 02.06.2022Strada Arany János nr. 35 CF/Fişa Cadastrală 120792 TG.MURES
Nr. cad.: 120792
120792-C1
120792-C2
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
conform prevederilor Legii 350/2001, art.47 este necesar elaborare PUZ;,Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
Poate fi folosit pt. ELABORARE PUZ - " Stabilire reglementări pentru: Reabilitare şi schimbare destinaţie imobil existent, construire ansamblu de locuințe colective și spaţii pt. servicii, parcaje aferente, amenajări exterioare, împrejmuire incintă, realizare racorduri, branşamente și accese pe proprietate".
883 / 02.06.2022Strada Secuilor Martiri nr. 12 sc. C ap. 46 CF 123875-C1-U19 Târgu Mureș
Nr. top: 2501/41/XLVI
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare adresă imobil și îndreptare eroare materială: corectarea adresei în cartea funciară din str. Secuilor Martiri nr.10 ap.46 în str. Secuilor Martiri nr.12, scara C, ap. 46; rectificare nr. topografic din 2501/41/XLVI în 2501/42/XLVI, transcrierea imobilului din CF 123875 Târgu Mureș în CF 120886 Târgu Mureș.
882 / 02.06.2022Strada Cotitura de Jos nr. f.nr. CF 131620 Târgu Mureș
Nr. cad.: 764/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare categorie de folosință curți-construcții, nomenclatură stradală şi număr poştal: str. Cotitura de Jos f.nr.
881 / 02.06.2022Strada Cotitura de Jos nr. f.nr. CF 121854 Târgu Mureș
Nr. top: 5164/29/2/1/1/1
continuare la regimul juridic
Nr. cad.: 2947/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare categorie de folosință curți-construcții, nomenclatură stradală şi număr poştal: str. Cotitura de Jos f.nr.
880 / 02.06.2022Strada Dimitrie Cantemir nr. 52 CF/Fişa Cadastrală 125007 TÂRGU MUREȘ
Nr. top: 2617/1/2/2/4
Nr. cad.: 887/1/4
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Evidențiere construcție C1.
879 / 02.06.2022Strada Apeductului nr. 12A CF 139785 Târgu Mureș
Nr. cad.: 139785
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
evidențiere construcție C1-casă de locuit, certificare categorie de folosință curți-construcții, nomenclatură stradală şi număr poştal: str. Apeductului nr.12A (denumirea străzii a fost schimbată din Apaductului în Apeductului conform H.C.L. nr. 254/26.08.2021).
878 / 02.06.2022Strada Podeni nr. 3 CF/Fişa Cadastrală 122740 Târgu Mureș
Nr. top: 5041/1/2/2/1/2/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare categorii de folosință teren: 1Cc=1.200mp, 2A=1.167mp, 3A=421mp.
877 / 31.05.2022Strada Lebedei nr. 18 CF/Fişa Cadastrală 139825 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 139825
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare descriere construcție C1, radiere construcție C2, rectificare suprafață teren de la 519 mp la 508 mp.
876 / 31.05.2022Bulevard 1 Decembrie 1918 nr. 240 CF/Fişa Cadastrală 124253 TG.MURES
Nr. cad.: 124253
124253-C1-C13
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU AMPLASARE PANOU PUBLICITAR E BACKLIT
875 / 31.05.2022Strada Negoiului nr. f.nr. CF 127606 Târgu Mureș
Nr. top: 3278/3/2
3279/3/2
3281/1/2/2
Nr. cad.: 318/2
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
înscriere construcție și majorare suprafață; POATE FI UTILIZAT PENTRU certificare categorie de folosință arabil; nomenclatură stradală şi număr poştal: str. Negoiului f.nr.
874 / 31.05.2022Strada Semenic nr. f.nr. CF/Fişa Cadastrală 139594 TG.MURES
Nr. cad.: 139594
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
NU SE INCADREAZĂ ÎN DOCUMENTAŢIILE DE URBANISM APROBATE ÎN ZONĂ, POATE FI UTILIZAT PENTRU ELABORARE PUZ - RECONFORMARE ZONĂ FUNCŢIONALĂ DIN UTR LVV, PENTRU STABILIRE REGLEMENTĂRI CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT, ÎMPREJMUIRE, ACCESE ŞI UTILITĂŢI,
873 / 31.05.2022Strada Bucegi nr. 11 CF/Fişa Cadastrală 142997 TG.MURES
Nr. cad.: 142997
142997 -C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru extindere, mansardare casă, refacere imprejmuire,
872 / 31.05.2022Bulevard Pandurilor nr. - CF 705 Târgu Mureș
Nr. top: 3735/73/21/1/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
informare - certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
871 / 30.05.2022Piata Mărăşeşti nr. 18 CF/Fişa Cadastrală 134908 TG-MURES
Nr. cad.: 134908
134908-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU MANSARDARE CASĂ DE LOCUIT - CORP C1
870 / 30.05.2022Strada Gheorghe Doja nr. 138 CF/Fişa Cadastrală 120182 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 120182
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Radierea construcției C1.
869 / 30.05.2022Strada Mihai Eminescu nr. 24 CF/Fişa Cadastrală 138335 TG.MURES
Nr. cad.: 138335
138335-C1
138335-C3
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obţinerea autorizaţiei de construire pentru amplasarea unei firme pe faţada clădirii,
868 / 30.05.2022Strada Depozitelor nr. 13B CF/Fişa Cadastrală 141803
141881
141880
143194 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 141803
141881
141880
143194
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Alipirea imobilelor înscrise în CF nr. 141803 Târgu Mureș, CF nr. 141881 Târgu Mureș, CF nr. 141880 Târgu Mureș și CF nr. 143194 Târgu Mureș.
867 / 30.05.2022Strada Sapei nr. 30A CF/Fişa Cadastrală 142504 TG.MURES
Nr. cad.: 142504
142504-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU DEMOLARE PARȚIALĂ, EXTINDERE ȘI SUPRAETAJARE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ, AMENAJARE ACCES AUTO ȘI PIETONAL, ÎMPREJMUIRE, BRANȘAMENTE UTILITĂȚI ÎN CONDIȚIILE REGIMULUI TEHNIC
866 / 30.05.2022Strada Liliacului nr. 1 CF/Fişa Cadastrală 138179 TG.MURES
Nr. cad.: 138179
138179-C1
138179-C2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU REAMMENAJARE, EXTINDERE CASĂ DE LOCUIT,CONSTRUIRE IMPREJMUIRE LA STRADĂ CU PORŢI DE ACCES AUTO ŞI PIETONAL,
865 / 30.05.2022Strada Constandin Hagi Stoian nr. 5 CF/Fişa Cadastrală 134716 TG.MURES
Nr. cad.: 134716
134716-C1
134716-C2
134716-C3
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
conform regulamentului local de urbanism imobilul se situează în zonă cu interdicţie temporară de construire până la aprobare PUZ/PUD în condiţiile legii; POATE FI UTILIZAT PENTRU ELABORARE PUZ - STUDIU DE AMPLASAMENT CONSTRUIRE CLĂDIRE P+1E CU 4 APARTAMENTE,ÎMPREJMUIRE, REGLEMENTARE ACCESE ŞI UTILITĂŢI, etc.,
864 / 30.05.2022Strada Ceangăilor nr. 17/H CF/Fişa Cadastrală 135643 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 135643
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare categorie de folosință teren - curți construcții, evidențiere construcție C1.
862 / 30.05.2022Bulevard 1 Decembrie 1918 nr. 223 ap. 21 CF 121196-C1-U4 Târgu Mureș
Nr. top: 3511/66/XXI
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală şi număr poştal: Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr.223, ap.21.
861 / 30.05.2022Strada Voinicenilor nr. f.nr. CF 140097 Târgu Mureș
Nr. cad.: 140097
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
informare - certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
860 / 27.05.2022Strada Tudor Vladimirescu nr. 160 CF/Fişa Cadastrală 129018 TÂRGU MUREȘ
Nr. top: 3796/1/24/10/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare intravilan, actualizare categorie de folosință teren - curți construcții, evidențiere construcție C2.
859 / 27.05.2022Strada Nicolae Bălcescu nr. 12 CF/Fişa Cadastrală 137995 TÂRGU MUREȘ
Nr. top: 4712/a/16
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare categorie de folosință teren - curți construcții, actualizare descriere construcție C1.
858 / 27.05.2022Strada Apelor CF 137050
137051
136750
136751
137226
137225 TG.MURES
Nr. cad.: 136750
136751
137050
137051
137226
137225
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU MODERNIZARE STRADA APELOR, COTULUI, POTOPULUI
857 / 27.05.2022Strada Remetea nr. 265 CF/Fişa Cadastrală 50443 SANCRAIU DE MURES
Nr. top: 633/2/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare UAT Târgu Mureș, certificare nomenclatură stradală și număr administrativ: str. Remetea, nr. 265.
856 / 27.05.2022Strada Alba Iulia nr. 16 CF/Fişa Cadastrală 135793 Târgu Mureș
Nr. top: 4559/11
4556/20
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare intravilan, certificare suprafețe pentru construcția C1: Sc=82 mp, Sd=82 mp.
855 / 26.05.2022Strada Széchenyi István nr. 52 CF/Fişa Cadastrală 139730 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 139730
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare descriere construcție C1.
854 / 26.05.2022Strada Prof. Dr. Vasile Săbădeanu nr. 121 CF/Fişa Cadastrală 143006 TG.MURES
Nr. cad.: 143006
143006-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINERE AUTORIZAŢIE DE DESFIINŢARE ÎMPREJMUIRE EXISTENTĂ PE LATURA 1-5 ŞI REALIZARE ÎMPREJMUIRE PE LATURILE 6-7 ŞI 7-8
853 / 26.05.2022Strada Ceangăilor nr. FN CF/Fişa Cadastrală 135800 TG MURES
Nr. cad.: 135800
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei pentru construire locuinţă cu două apartamente P+E, imprejmuire şi branşamente utilităţi,
852 / 26.05.2022Strada Cuza Vodă nr. 48 ap. 1 CF/Fişa Cadastrală 126208-C1-U2
126208 TG MURES
Nr. top: 699/1
699/2
699/3
699/1/I
699/2/I
699/3/I
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru amplasaare firmă/reclamă comercială,
851 / 26.05.2022Strada Ceangăilor nr. f.nr. CF/Fişa Cadastrală 140241 Tg-Mureş
Nr. cad.: 140241
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
conform regulamentului de urbanism local imobilul se situează în zonă cu interdicţie temporară de construire până la aprobare PUZ/PUD în condiţiile legii;,Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
POATE FI UTILIZAT PENTRU ELABORARE PUD - STUDIU DE AMPLASAMENT CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT, REGLEMENTARE ACCESE ŞI UTILITĂŢI, ÎMPREJMUIRE
850 / 26.05.2022Strada Sapei nr. 8 ap. 2 CF/Fişa Cadastrală 131858-C1-U2 TÂRGU MUREȘ
Nr. top: 590/34/II
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare UAT Târgu Mureș, certificare nomenclatură stradală și număr administrativ: str. Sapei, nr. 8, apartament II.
849 / 26.05.2022Strada Viile Dealul Budiului nr. 8 CF/Fişa Cadastrală 143007 TG.MURES
Nr. cad.: 143007
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
elaborare "PUZ- PARCELARE TEREN, STABILIRE REGLEMENTĂRI PENTRU CONSTRUIRE LOCUINŢE, ACCESE, UTILITĂŢI".
848 / 26.05.2022Strada Márton Áron nr. 8 ap. 1 CF/Fişa Cadastrală 137975
Tg-Mureş

Nr. top: 1229/1
1229/2
1225/2/2/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru schimbarea destinaţiei casei de locuit (ap:1), în birouri, cu amenajări interioare şi mansardarea acesteia,
847 / 26.05.2022Strada Luduşului nr. 23 CF/Fişa Cadastrală 136415 Târgu Mureș
Nr. top: 4565/5/2
4566/1/2/5/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare intravilan, actualizare descriere construcție C1.
846 / 25.05.2022Bulevard 1848 nr. 40-42 CF/Fişa Cadastrală 122731-C1-U3 TG.MURES
Nr. top: 4646/15/1/SCII
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU AMPLASARE FIRMĂ PE FAȚADA IMOBILUI
845 / 25.05.2022Strada Vulturilor nr. 43 CF/Fişa Cadastrală 131760 TG.MURES
Nr. cad.: 131760
131760-C2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU SCHIMBARE DESTINAȚIE GARAJ ÎN SPAȚIU DE LOCUIT PRIN REAMENAJARE ȘI RECOMPARTIMENTARE ȘI RECONSTRUIRE GARD LA STRADĂ CU ACCESE - INTRARE ÎN LEGALITATE
844 / 25.05.2022Strada Predeal nr. 78A CF/Fişa Cadastrală 126824 TÂRGU MUREȘ
Nr. top: 3811/2/1/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare categorie de folosință teren - curți construcții.
843 / 25.05.2022Strada Ilie Munteanu nr. 55 CF/Fişa Cadastrală 142649 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 142649
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Vânzare directă a suprafeței de 52 mp teren curți construcții intravilan - edificat cu construcție.
842 / 25.05.2022Bulevard 1 Decembrie 1918 nr. 142 ap. 2 CF/Fişa Cadastrală 125202
125202-C1-U9 /TG.MURES
Nr. top: 1505/17
1505/17/II
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU CONSTRUIRE BALCON LA PARTERUL BLOCULUI
841 / 25.05.2022Piata Trandafirilor nr. 52 ap. SP.COM.3 CF/Fişa Cadastrală 94019/N TG.MURES
Nr. top: 1182
1183
1184
1185/1
1186/1/1

Nr. cad.: (2296)
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru amplasre firme/reclame comercială pe faţada imobilului,
840 / 25.05.2022Strada Gheorghe Doja nr. 64-68 CF/Fişa Cadastrală 140633 TG. MURES
Nr. cad.: 140633
140633-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU AMPLASARE PANOURI FOTOVOLTAICE PE ACOPERIȘUL CLĂDIRII MBC2 ȘI CONSTRUIRE STRUCTURĂ SUPORT ÎN ZONA AFERENTĂ PARCĂRILOR PENTRU AMPLASARE PANOURI FOTOVOLTAICE
839 / 25.05.2022Strada Ion Heliade Rădulescu nr. 24 CF/Fişa Cadastrală 142856 Târgu Mureș
Nr. cad.: 142856
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Apartamentare construcție C1.
838 / 25.05.2022Strada Voinicenilor nr. 56 CF/Fişa Cadastrală 141212 TG.MURES
Nr. cad.: 141212
141212-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU AMPLASAREA CONTAINER METALIC CU FUNCŢIUNNEA DE COPIAT CHEI, CONSTRUCȚIE CU CARACTER PROVIZORIU PE O PERIOADĂ DE 1 AN
837 / 25.05.2022Strada Remetea nr. 211 CF/Fişa Cadastrală 127277 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 127277
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare nomenclatură stradală și număr administrativ: str. Remetea, nr. 211.
836 / 25.05.2022Strada Cutezanţei nr. 21 CF/Fişa Cadastrală 122349-C1-U26 TG.MURES
Nr. top: 3511/417
3511/418/3
3511/418/4
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru amplasare însemne publicitare, casetă luminoasă şi modificare cromatică pentru spaţiul comercial existent
835 / 24.05.2022Strada Mărului nr. 6/A CF/Fişa Cadastrală 122694
139760 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 122694
4687
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Alipirea imobilelor înscrise în CF nr. 122694 Târgu Mureș și CF nr. 139760 Târgu Mureș.
834 / 24.05.2022Piata Teatrului nr. 11 ap. SP CF/Fişa Cadastrală 120330-C1-U11 TG.MURES
Nr. cad.: 120330-C1-U11
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru amplasarea reclamă din litere volumetrice neluminată
833 / 24.05.2022Piata Victoriei nr. 24 et. P+I ap. SP.4 CF/Fişa Cadastrală 120668
120668-C1-U16 TG.MURES
Nr. cad.: 120668-C1-U16
120668
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru amplasare firme luminoase pe faţada imobilului
832 / 24.05.2022Strada Tudor Vladimirescu nr. 89 ap. 2 CF/Fişa Cadastrală 128791
128791-C1-U2 TG.MURES
Nr. cad.: 128791
128791-C1-U2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU LUCRĂRI DE EXTINDERE, AMENAJĂRI INTERIOARE ȘI ETAJARE APARTAMENT II, REFACERE ÎMPREJMUIRE ÎN CONDIȚIILE REGIMULUI TEHNIC
831 / 24.05.2022Strada Constandin Hagi Stoian nr. 3C et. parter ap. S.P.1 CF/Fişa Cadastrală 141259
141259-C1-U1 TG.MURES
Nr. cad.: 141259
141259-C1-U1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru amplasare firmă luminoasă pe faţada spaţiului comercial
830 / 24.05.2022Strada Verii nr. 2 CF/Fişa Cadastrală 142842 Târgu Mureș
Nr. top: 1822/11/2/2
1859/3/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare descriere construcție C1.
829 / 23.05.2022Strada Gheorghe Doja nr. 270,272 CF/Fişa Cadastrală 140278
120856 TG.MURES
Nr. top: 599/1/2/4
599/2/1/1
Nr. cad.: 140278
140278-C1;120856
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
1.Obținere "Autorizație de desființare construcții existente";,Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
2.Nu poate fi folosit pentru "Construire showroom materiale de construcții amenajări exterioare și împrejmuire"; poate fi folosit pentru "Elaborare PUZ- Stabilire reglementări urbanistice pentru Construire showroom materiale de construcții amenajări exterioare și împrejmuire".
828 / 23.05.2022Strada Bethlen Gábor nr. 30A CF/Fişa Cadastrală 137370
137370-C1 TG.MURES
Nr. top: 4859/a/1/223/1/4/18/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare intravilan, actualizare categorie de folosință teren - curți construcții, rectificare suprafață teren de la 330 mp la 325 mp, sistare condominiu, actualizare descriere construcție C1.
827 / 23.05.2022Strada Dumbravei nr. 2 CF/Fişa Cadastrală 141407 TG MURES
Nr. cad.: 141407
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU REFAȚADIZARE, EXTINDERE ȘI AMENAJĂRI INTERIOARE CASĂ DE LOCUIT CORP C1
826 / 23.05.2022Strada Potopului CF/Fişa Cadastrală vezi regim juridicPrezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE ÎN VEDEREA OPTIMIZĂRII ILUMINATULUI PUBLIC ETAPA I - ÎNLOCUIRE CORPURI DE ILUMINAT
825 / 23.05.2022Strada Alexandru Papiu Ilarian nr. 44 CF/Fişa Cadastrală 129644
Nr. top: 1540/C/2/2
Nr. cad.: 129644
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ CU ACCES AUTO ŞI PIETONAL
824 / 23.05.2022Strada Eden CF/Fişa Cadastrală 132545 Târgu Mureș
Nr. cad.: 132545
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Dezlipire imobil în două loturi: Lot1 = 49 mp, Lot2 = 493 mp pentru punerea în aplicare a Deciziei de expropiere nr. 6663 din 02.08.2021.
823 / 23.05.2022Strada Nordului nr. 21, 23 CF/Fişa Cadastrală 142641
136645
137346 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 142641
136645
137346
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Alipirea imobilelor înscrise în CF nr. 142641 Târgu Mureș, CF nr. 136645 Târgu Mureș și CF nr. 137346 Târgu Mureș.
822 / 23.05.2022Strada Livezeni nr. 69/G CF/Fişa Cadastrală 138134 TG.MURES
Nr. cad.: 138134
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obţinerea autorizaţiei de construire casă de locuit unifamilială, imprejmuire teren, şi racord la utilităţi,
821 / 23.05.2022Strada 22 Decembrie 1989 nr. 107 CF 52467 Sângeorgiu de Mureș
Nr. top: 696
697/2/21/10
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare corpuri distincte C1-casă de locuit și C2-construcție anexă: garaj și magazie, UAT Târgu Mureș, nomenclatură stradală și număr poștal: str. 22 Decembrie nr.107, destinație teren intravilan și categorie de folosință: curți-construcții.
820 / 23.05.2022Strada Livezeni nr. 7A CF/Fişa Cadastrală 134459 TG MURES
Nr. cad.: 134459
134459-C1
134459-C2
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
NU SE ÎNCADREAZĂ ÎN PREVEDERILE PUD/PUG APROBAT. POATE FI UTILIZAT PENTRU ELABORARE PUZ - STABILIRE REGLEMENTĂRI URBANISTICE pentru EDIFICAREA UNUI DEPOZIT FRIGORIFIC, REAMENAJARE ȘI EXTINDERE HALĂ DE PRODUCȚIE, REFUNCȚIONALIZARE LABORATOR.
819 / 23.05.2022Strada Bistriţei nr. 6/A CF/Fişa Cadastrală 129782 TG.MURES
Nr. cad.: 129782
129782-C1
129782-C2
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
nu se incadrează în documentaţiile de urbanism aprobate în zonă,
818 / 23.05.2022Strada Bethlen Gábor nr. 31 CF 128937 Târgu Mureș
Nr. top: 4859/a/1/223/1/3/2
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
reevidențiere construcții, diminuare suprafață și certificare categorii de folosință, POATE FI UTILIZAT pentru certificare destinație teren intravilan, nomenclatură stradală și număr poștal: str. Bethlen Gábor nr.31.
817 / 20.05.2022Strada Retezatului nr. 7 CF 133292 Târgu Mureș
Nr. cad.: 133292
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
informare - certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
816 / 20.05.2022Strada Remetea nr. f.nr. CF 142223 Târgu Mureș
Nr. cad.: 142223
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
informare - certificare regimuri juridic, economic și tehnic în vederea cumpărării.
815 / 20.05.2022Strada Adrian Hidoş nr. f.nr. CF 134892 Târgu Mureș
Nr. cad.: 134892
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare destinație teren intravilan și categorie de folosință arabil.
814 / 20.05.2022Strada Depozitelor nr. 27-29 CF 142529 Târgu Mureș
Nr. cad.: 142529
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
rectificare suprafețe construcții C1 și C14, înscriere numrăr de nivele P+2 pentru C1, evidențiere C19, C20 și C21.
812 / 20.05.2022Strada Uzinei CF/Fişa Cadastrală 136586 TG.MURES
Nr. cad.: 136586
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTRORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU OPTIMIZARE ILUMINAT PUBLIC ETAPA I - MODERNIZARE PUNCTE DE APRINDERE
811 / 19.05.2022Strada Cernavodă nr. 2 CF/Fişa Cadastrală 121107 TG.MURES
Nr. cad.: 121107
121107-C1
121107-C2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru amplasare firmă
810 / 19.05.2022Strada Prieteniei nr. 7 CF 125366 Târgu Mureș
Nr. top: 3511/2/1/1/1
Nr. cad.: 2541
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare categorie de folosință curți-construcții și destinație teren intravilan.
809 / 19.05.2022Strada Luduşului nr. 13 CF/Fişa Cadastrală 140198 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 140198
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare descriere construcție C1, radiere construcție C2.
808 / 19.05.2022Strada Rodnei nr. 41 CF/Fişa Cadastrală 122046 TÂRGU MUREȘ
Nr. top: 4762/1/1/2/2
4743/1/1/2/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare intravilan, actualizare categorie de folosință teren - curți construcții, actualizare descriere construcție C1.
807 / 19.05.2022Strada Remetea nr. 251 CF 52622
52622-C1-U1 Sâncraiu de Mureș
Nr. top: 527/1/2
528
527/1/2/I
528/I
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare UAT Târgu Mureș, nomenclatură stradală și număr poștal: str. Remetea nr.251 - pentru imobilul înscris în CF 52622 Sâncraiu de Mureș; str. Remetea nr.251 ap.1 - pentru imobilul înscris în CF 52622-C1-U1 Târgu Mureș.
806 / 19.05.2022Strada Rămurele nr. 7 et. I ap. 18 CF 120071-C1-U44 Târgu Mureș
Nr. top: 3511/381/XVIII
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală și număr poștal: str. Rămurele nr.7, etajul I, ap.18; rectificarea adresei imobilului în cartea funciară: din etajul II în etajul I.
805 / 19.05.2022Strada Valea Rece nr. f.nr. CF 139725 Târgu Mureș
Nr. top: 3778/2/1/1
3778a/2/1/1
Nr. cad.: 2304
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare destinație teren intravilan.
804 / 19.05.2022Strada Viile Dealul Mic nr. f.nr. CF 139669 Târgu Mureș
Nr. top: continuare la regimul juridic
Nr. cad.: 849-1976/1-465/2/1/4
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare categorie de folosință arabil.
803 / 19.05.2022Strada Viile Dealul Mic nr. 37/N/III CF 130508 Târgu Mureș
Nr. top: continuare la regimul juridic
Nr. cad.: (849-1976/1-465/2/1/3)
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare destinație teren intravilan și categorie de folosință curți-construcții.
802 / 19.05.2022Strada Viile Dealul Mic nr. 37/N/II CF 123020 Târgu Mureș
Nr. top: continuare la regimul juridic
Nr. cad.: (849-1976/1-465/2/1/2)
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare categorie de folosință curți-construcții.
801 / 19.05.2022Strada Viile Dealul Mic nr. f.nr. CF 136279 Târgu Mureș
Nr. top: continuare la regimul juridic
Nr. cad.: (849-1976/1-465/2/1/5)
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
instituire servitute de trecere în favoarea parcelelor înscrise în CF 123857; 123020 și 130508 Târgu Mureș și certificare categorie de folosință curți, POATE FI UTILIZAT pentru certificare categorie de folosință drum.
800 / 19.05.2022Strada Viile Dealul Mic nr. 37/N/I CF 123857 Târgu Mureș
Nr. top: continuare la regimul juridic
Nr. cad.: 849/1976/1-465/2/1/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare categorie de folosință curți-construcții.
798 / 18.05.2022Strada Secuilor Martiri nr. 14 CF/Fişa Cadastrală 130769 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 130769
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare intravilan, actualizare descriere construcții C1, C2.
797 / 18.05.2022Strada Budai Nagy Antal nr. 8 CF/Fişa Cadastrală 134904 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 134904
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizarea descrierii construcției C1.
796 / 18.05.2022Strada Gheorghe Doja nr. f.nr. CF 142888 Târgu Mureş
Nr. cad.: 142888
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Elaborare P.U.Z. - Stabilire reglementări urbanistice pentru construire centru comercial pentru vânzarea cu amănuntul a materialelor de construcții și grădinărit, drive-in, parcări, împrejurări, accese auto.
795 / 18.05.2022Strada Kós Károly nr. 11 CF/Fişa Cadastrală 131576 TG-MURES
Nr. cad.: 131576
131576-C1
131576-C2
131576-C3
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE ÎN REGIM DE URGENŢĂ PENTRU PUNERE ÎN SIGURANŢĂ A CONSTRUCŢIEI CU FUNCŢIUNE MIXTĂ (FUNCŢIUNE MEDICALĂ LA PARTER, LOCUINŢĂ LA MANSARDĂ) PRIN REFACERE ACOPERIŞ, CONSOLIDARE PEREŢI, RECONFIGURARE FAŢADE
794 / 18.05.2022Strada Belşugului nr. 18/A CF 139715 Târgu Mureș
Nr. top: 844/3/2/1
Nr. cad.: 993/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare destinație teren intravilan, suprafață construită la sol C1=87mp, evidențiere pod.
793 / 18.05.2022Strada Someşului nr. 58 CF 124480 Târgu Mureș
Nr. top: 4783/22
4784/10
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare destinație teren intravilan și categorie de folosință curți-construcții.
792 / 18.05.2022Strada Călăraşilor nr. 29 CF/Fişa Cadastrală 141423 TG.MURES
Nr. cad.: 141423
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru branşament electric pentru montarea unei bariere electrice utile pentru parcarea auto
791 / 17.05.2022Strada Depozitelor nr. 20 CF/Fişa Cadastrală 141579 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 141579
141579-C1
141579-C2
141579-C3
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU LUCRĂRI ÎN VEDEREA SCHIMBĂRII CULORII LA FAȚADA PRINCIPALĂ ȘI PENTRU AMPLASARE RECLAMĂ LUMINOASĂ PE FAȚADA CLĂDIRII
790 / 17.05.2022Pasaj Pădurii nr. f.nr. CF 141970
141968 Târgu Mureş
Nr. top: 3665/2
3665/1
2666
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Elaborare P.U.Z. - Introducere teren în intravilanul localității și stabilire reglementări urbanistice pentru construire centru sportiv de recreere și reabilitare studențească.
789 / 17.05.2022Piata Victoriei CF/Fişa Cadastrală 3/A TÂRGU MUREȘ
Nr. top: 789/4
790/1/1
790/1/2
793/1
793/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
înscrierea dreptului de proprietate pentru 15.420 mp teren domeniu public în favoarea Municipiului Târgu Mureș în baza HG 964/17.09.2002 anexa 2, poz. 191, 374, 375, 4355, certificare intravilan, certificare categorie de folosinţă: drum, certificaree nomenclatură stradală: Piaţa Victoriei.
787 / 17.05.2022Strada Posada nr. 33 CF 132955 Târgu Mureș
Nr. top: 3123/2/27
3124/2/27
Nr. cad.: 977/5
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare categorie de folosință curți-construcții, POATE FI utilizat pentru certificare categorie de folosință arabil.
786 / 17.05.2022Piata Trandafirilor nr. 61 CF/Fişa Cadastrală 141399 TG.MURES
Nr. cad.: 141399
141399-C1
141399-C2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru amplasare reclamă pe faţada imobilului
785 / 17.05.2022Piata Trandafirilor nr. 61 CF/Fişa Cadastrală 141399 TG.MURES
Nr. cad.: 141399
141399-C1
141399-C2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru montare firmă casetă luminoasă
784 / 16.05.2022Strada Ciucului nr. 25 CF/Fişa Cadastrală 135951 TG.MURES
Nr. cad.: 135951
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru alimentare cu energie electrică ansamblu de locuințe
783 / 16.05.2022Piata Trandafirilor nr. 58A CF/Fişa Cadastrală 120093 TG.MURES
Nr. top: 1198/3/2
1198/4
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru amplasre firme/reclame comercială pe faţada imobilului,
782 / 16.05.2022Strada Mihai Eminescu nr. 2-4 CF/Fişa Cadastrală 139783 TG.MURES
Nr. cad.: 139783
139783-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru dezafectare branșament gaze naturale presiune redusă
781 / 16.05.2022Strada Slatina nr. 2 CF/Fişa Cadastrală 138891 TG.MURES
Nr. cad.: 138891
138891-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru construire gard despărţitor dintre imobile,
780 / 16.05.2022Strada Cugir nr. 4A ap. 1 CF/Fişa Cadastrală 121845
121845-C1-U54 TG.MURES
Nr. cad.: 121845
121845-C1-U54
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
nu se incadrează în documentaţiile de urbanism aprobate în zonă,
779 / 16.05.2022Strada Mureşeni nr. 29 CF/Fişa Cadastrală CF 128 Mureșeni
Nr. top: 77/2
78/2
79/2
76/2/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Atribuire coduri construcții C1 - casă din lut, C2 - grajd, C3 - șură, C1 se transcrie în CF nou înființată, C2 și C3 se readnotează în cartea funciară veche.
778 / 16.05.2022Strada Măcinului nr. 2, 2/A CF/Fişa Cadastrală 142559
TG.MURES
Nr. cad.: 142559
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
nu se incadrează în prevederile documentaţiilor de urbanism aprobate în zonă, poate fi utilizat pentru intocmire PUZ - stabilire reglementări pentru construire hală metalică - service auto, accese, utilităţi, etc.,
777 / 13.05.2022Strada Insulei plan de încadrare în zonă
Nr. top: -
Nr. cad.: -
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU PRELUNGIREA STRĂZII INSULEI - TRONSON 1 INEL OCOLITOR, CUPRINS ÎNTRE STRADA INSULEI ŞI INTERSECŢIA STRĂZII BARAJULUI CU STRADA INSULEI, INCLUSIV LUCRĂRI DE PROTEJARE ŞI DEVIERE REŢELE TEHNICO-EDILITARE
776 / 13.05.2022Strada Posada nr. 24 CF/Fişa Cadastrală 132360 TG-MURES
Nr. cad.: 132360
132360-C1
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
ÎNCALCĂ PREVEDERILE REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT PUZ APROBAT
775 / 13.05.2022Strada Alexandru Papiu Ilarian nr. 34 ap. 7 CF/Fişa Cadastrală 141352-C1-U7 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 141352-C1-U7
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Subapartamentarea unității individuale înscrisă în CF nr. 141352-C1-U7 Târgu Mureș.
774 / 13.05.2022Strada Aluniş nr. FN CF/Fişa Cadastrală 142904 TG. MURES
Nr. cad.: 142904
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT INDIVIDUALĂ ȘI ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ
773 / 13.05.2022Strada Furtunei nr. 22 CF/Fişa Cadastrală 138205 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 138205
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Radiere construcție C1, evidențiere construcție C2.
772 / 12.05.2022Piata Trandafirilor nr. 36, 38 CF/Fişa Cadastrală 120761
120761-C1 TG.MURES
Nr. top: 1141/3
Nr. cad.: 471
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru amplasarea panou afisaj firmă şi reclamă
771 / 12.05.2022Strada Rozmarinului nr. 7 CF/Fişa Cadastrală 122295 TG.MURES
Nr. top: 533/1/2/36
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru mansardarea casei de locuit,
770 / 12.05.2022Strada Cuza Vodă CF/Fişa Cadastrală 135136 TG.MURES
Nr. cad.: 135136
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU REAMENAJARE STRADA CUZA VODĂ.
769 / 12.05.2022Piata Teatrului CF/Fişa Cadastrală 12950 TG.MURES
Nr. top: 594/1/1
594/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU " REAMENAJARE PIATA TEATRULUI "
768 / 12.05.2022Strada Primăriei CF/Fişa Cadastrală 136618
136619 TG.MURES
Nr. top: -
-
Nr. cad.: 136618
136619
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU "REAMENAJARE STRADA PRIMĂRIEI ".
767 / 12.05.2022Strada General Gheorghe Avramescu nr. 7 CF/Fişa Cadastrală 123281 TG.MURES
Nr. cad.: 123281
123281-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru extindere, reamenajare şi etajare casă de locuit,
766 / 12.05.2022Strada Recoltei nr. 19/A CF/Fişa Cadastrală 140362 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 140362
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare descriere construcție C1, certificare nomenclatură stradală şi număr administrativ: str. Recoltei, nr. 19/A.
765 / 12.05.2022Strada Gheorghe Doja nr. 197 CF/Fişa Cadastrală 124910
133804
132000
134328 TG.MURES
Nr. top: vezi regimul juridic
Nr. cad.: vezi regimul juridic
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU CREAREA UNEI CAPACITĂȚI NOI DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN CADRUL SC TRIPLAST SRL
764 / 11.05.2022Strada Muncii nr. 1 CF/Fişa Cadastrală 123023
123023-C1 TG.MURES
Nr. top: 3511/112
Nr. cad.: 1871
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru amplasare firmă
763 / 11.05.2022Strada Apelor nr. 5 CF/Fişa Cadastrală 122010 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 122010
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Evidențiere construcție C1.
762 / 10.05.2022Strada Nicolae Bălcescu nr. 54 ap. 5 CF 120861-C1-U71 Târgu Mureș
Nr. top: 4859/B/3/1/6/6/54/V
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală şi număr poştal: str. Nicolae Bălcescu nr. 54 ap.5.
761 / 10.05.2022Strada Ecaterina Varga nr. 6 CF/Fişa Cadastrală 136629 Târgu Mureș
Nr. top: 4918/13
4918/14
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare intravilan, actualizare categorie de folosință - curți construcții, actualizare descriere construcție C1, evidențiere construcție C2, rectificare suprafață teren de la 601 mp la 567 mp.
760 / 10.05.2022Strada Gheorghe Doja nr. 193 CF/Fişa Cadastrală 142979 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 142979
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Radiere construcție C5.
759 / 10.05.2022Strada Dezrobirii nr. 46A CF/Fişa Cadastrală 133472 TG.MURES
Nr. top: 141/3
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
nu se incadrează în prevederile documentaţiilor de urbanism aprobate în zonă
758 / 10.05.2022Strada Gábor Áron nr. 25 CF/Fişa Cadastrală 131121 Tg-Mureş
Nr. top: 2893/3/7
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
CERTIFICAREA REGIMULUI JURIDIC, ECONOMIC ŞI TEHNIC AL IMOBILULUI
757 / 10.05.2022Strada Remetea nr. 249 CF 50822 Sâncraiu de Mureș
Nr. top: 536/1/2/2
537/2/2/2
538/2/2
Nr. cad.: 769/2
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare destinație teren și certificare categorii de folosință; POATE FI UTILIZAT PENTRU certificare UAT Târgu Mureș.
756 / 10.05.2022Strada Băneasa nr. 8 CF/Fişa Cadastrală 142921 TG.MURES
Nr. cad.: 142921
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE SEDIU ADMINISTRATIV ŞI CLĂDIRE ANEXĂ, IMPREJMUIRE LA STRADĂ ŞI BRANŞAMENTE UTILITĂŢI - MODIFICARE TEMĂ AUTORIZATĂ PRIN A.C. 336/2021
754 / 09.05.2022Strada Pomilor nr. 34/23 CF/Fişa Cadastrală 136013 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 136013
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Evidențiere construcție C1, certificare nomenclatură stradală și număr administrativ: str. Pomilor, nr. 34/23.
753 / 09.05.2022Strada Mihai Viteazul nr. 12 ap. 4/B CF/Fişa Cadastrală 1049 TÂRGU MUREȘ
Nr. top: 1815/1/4
1815/2/4
1816/4
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare intravilan, actualizare categorie de folosință teren - curți construcții, prima înscriere, actualizare descriere construcție C1, actualizare descriere apartament IV/B, înscriere drept de proprietate în baza CVC nr. 18/2006.
752 / 09.05.2022Piata Victoriei nr. 17 CF/Fişa Cadastrală 122730 TG.MURES
Nr. cad.: 122730
1227730-C1
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
AMPLASARE CONSTRUCŢII CU CARACTER PROVIZORIU DE TIP PANOU MODULAR DIN ECRANE LED INTRUCÂT NU SE ÎNCADREAZĂ ÎN REGULAMENTULUI LOCAL DE PUBLICITATE AL MUNICIPIULUI TG.MUREŞ APROBAT PRIN HCL NR. 1 DIN 30.01.2014, MODIFICATĂ ȘI COMPLETATĂ PRIN HCL NR. 375 DIN 25.11.2021
751 / 09.05.2022Strada Trébely nr. f.nr. CF 134394 Târgu Mureș
Nr. top: 2816
Nr. cad.: 2259
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare regimuri juridic, economic și tehnic în vederea evaluării terenului aflat în procedură de executare silită.
750 / 06.05.2022Strada Podeni nr. 43 CF/Fişa Cadastrală 138048 TÂRGU MUREȘ
Nr. top: 312/1/1
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
reevidențiere construcții, actualizare destinație imobil, actualizare categorie de folosință, POATE FI utilizat în scopul declarat pentru certificare nomenclatură stradală și număr administrativ: str. Podeni, nr. 43.
748 / 06.05.2022Strada Pădurii nr. 36 CF 136075 Târgu Mureș
Nr. cad.: 136075
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală şi număr poştal: str. Pădurii nr.36.
747 / 06.05.2022Strada Albinei nr. f.nr. CF 132298 Târgu Mureș 132298 TG.MURES
Nr. cad.: 132298
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare destinație teren intravilan.
746 / 06.05.2022Strada Albinei nr. f.nr. CF 125583 Târgu Mureș
Nr. cad.: 4680
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare destinație teren intravilan.
745 / 06.05.2022Strada Albinei nr. f.nr. CF 132402 Târgu Mureș
Nr. cad.: 132402
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare destinație teren intravilan.
744 / 06.05.2022Strada Mărului nr. 45/F CF 142974 Târgu Mureș
Nr. cad.: 142974
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală şi număr poştal: str. Mărului nr. 45/F.
743 / 06.05.2022Strada Mărului nr. 45/E CF 142973 Târgu Mureș
Nr. cad.: 142973
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală şi număr poştal: str. Mărului nr. 45/E.
742 / 06.05.2022Strada Mărului nr. 45/D CF 142972 Târgu Mureș
Nr. cad.: 142972
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală şi număr poştal: str. Mărului nr. 45/D.
741 / 06.05.2022Strada Mărului nr. 45 CF 142968 Târgu Mureș
Nr. cad.: 142968
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală şi număr poştal: str. Mărului nr. 45.
740 / 06.05.2022Strada Mărului nr. 45/A CF 142969 Târgu Mureș
Nr. cad.: 142969
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală şi număr poştal: str. Mărului nr. 45/A.
738 / 06.05.2022Strada Livezeni nr. 69/G CF/Fişa Cadastrală 138130 TG.MURES
Nr. cad.: 138130
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT, IMPREJMUIRE TEREN, BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI
737 / 06.05.2022Strada Mărului nr. 45/B CF 142970 Târgu Mureș
Nr. cad.: 142970
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală şi număr poştal: str. Mărului nr. 45/B.
736 / 06.05.2022Strada Cutezanţei nr. 27 ap. atelier CF/Fişa Cadastrală 120269-C1-U2 TG.MURES
Nr. top: 3511/413/P/I
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru amplasarea unei firme pe faţada clădirii,
734 / 06.05.2022Piata Victoriei nr. 14 CF/Fişa Cadastrală 132582 TG.MURES
Nr. cad.: 132582
132582-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru amplasarea unei firme pe faţada imobilului,
733 / 06.05.2022Piata Matei Corvin nr. 7 ap. 1 CF/Fişa Cadastrală 127193
127193-C1-U1 TG.MURES
Nr. cad.: 127193
127193-C1-U1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU REABILITARE ŞARPANTĂ ŞI INVELITOARE CASĂ DE LOCUIT, TRANSFORMARE POD ÎN MANSARDĂ - LOCUINȚĂ
732 / 06.05.2022Strada Pădurii nr. 27 CF/Fişa Cadastrală 131488 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 131488
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Radiere construcție C1, evidențiere construcție C2, certificare nomenclatură stradală și număr administrativ: str. Pădurii, nr. 27.
731 / 06.05.2022Strada Mărului nr. 45/C CF 142971 Târgu Mureș
Nr. cad.: 142971
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală şi număr poştal: str. Mărului nr. 45/C.
730 / 05.05.2022Piata Unirii nr. 8 ap. 1 CF 1794/II Târgu Mureș
Nr. top: 1248/3
1250/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală şi număr poştal: Piața Unirii nr.8 ap.1.
729 / 05.05.2022Piata Mărăşeşti nr. 24 CF/Fişa Cadastrală 127762
Nr. top: 1/1/1
1/2/1
Nr. cad.: 439
439-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru schimbare mijloace de publicitate şi elemente de semnalistică în incinta staţiei de distribuţie carburanţi existentă
728 / 05.05.2022Strada Budiului nr. 97A CF/Fişa Cadastrală 128551 TG.MURES
Nr. top: 4581/2/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU EXTINDERE ŞI MANSARDARE CASĂ DE LOCUIT - INTRARE ÎN LEGALITATE, ÎN CONDIŢIILE REGIMULUI TEHNIC
727 / 05.05.2022Strada Cuza Vodă nr. 99-105 CF/Fişa Cadastrală 137120 TG.MURES
Nr. cad.: 137120
137120-C1
C3
C4
C8
C13
C17
C31
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU INSTALARE PANOURI FOTOVOLTAICE PE ACOPERIȘUL CLĂDIRILOR
726 / 05.05.2022Strada 8 Martie nr. 38 CF/Fişa Cadastrală 142229 TG.MURES
Nr. cad.: 142229
142229-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU REALIZAREA UNEI CAPACITATI DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE DIN SURSE REGENERABILE DE ENERGIE SOLARA
725 / 05.05.2022Strada Szotyori József nr. 12/I,J,K,L CF/Fişa Cadastrală 139035
139036
139037
139038 TG.MURES
Nr. cad.: 139035
139036
139037
139038
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PE CELE 4 PARCELE A CÂTE DOUĂ LOCUINŢE CUPLATE, IMPREJMUIRE TEREN ŞI ZID DE SPRIJIN
724 / 04.05.2022Strada Nucului nr. 7 CF/Fişa Cadastrală 123549 TG.MURES
Nr. cad.: 123549
123549-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU EXTINDERE CASĂ DE LOCUIT- INTRARE ÎN LEGALITATE, AMENAJĂRI INTERIOARE ȘI EXTINDERE CASĂ DE LOCUIT, RECONSTRUIRE ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ - ÎN CONDIŢIILE REGIMULUI TEHNIC
723 / 04.05.2022Strada Posada nr. f.nr. CF 136930
136933
136929 Târgu Mureș
Nr. top: 3126/1/4
3126/1/5
3126/1/6
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
pentru majorarea suprafeței întrucât nu este depusă dovada legalității împrejmuirii, POATE FI UTILIZAT pentru certificare destinație teren intravilan și categorie de folosință arabil.
722 / 04.05.2022Strada Voinicenilor nr. 81 CF/Fişa Cadastrală 133584
Tg-Mureş

Nr. top: 5131/2/11/2
5131/2/10
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obţinerea autorizaţiei de construire pentru amplasarea unei firme,
721 / 04.05.2022Strada Posada nr. 16 CF/Fişa Cadastrală 128415 TG.MURES
Nr. cad.: 128415
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE DOUĂ LOCUINŢE INDIVIDUALE ŞI IMPREJMUIRE TEREN, ÎN CONDIȚIILE REGIMULUI TEHNIC ȘI BRANȘAMENTE UTILITĂȚI
720 / 04.05.2022Strada Agricultorilor nr. 39 CF/Fişa Cadastrală 143002 TG.MURES
Nr. cad.: 143002
143002-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obţinerea autorizaţiei de construire pentru extinderea casei de locuit, amenajări interioare, schimbare gard la stradă,
718 / 04.05.2022Strada Remetea CF/Fişa Cadastrală 136460 TG-MURES
Nr. cad.: 136460
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE DOUĂ LOCUINŢE CUPLATE, ÎMPREJMUIRE ŞI BRANŞAMENTE/RACORDURI LA UTILITĂŢI
717 / 04.05.2022Strada Ion Heliade Rădulescu nr. 2,4 CF/Fişa Cadastrală 141887 TG.MURES
Nr. cad.: 141887
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU AMPLASAREA TOTEM LUMINOS
716 / 03.05.2022Strada Livezeni nr. 34-36 CF 141709 Târgu Mureș
Nr. cad.: 141709
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
dezlipire imobil în 3 loturi.
715 / 03.05.2022Strada General Ion Dumitrache nr. 28 CF/Fişa Cadastrală 132141
TG.MURES

Nr. cad.: 132141
132141-C1
132141-C2
132141-C3
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru mansardare locuinţă corp C1, reconstruire garaj auto corp C2 şi clădire anexă corp C3 și modificare imprejmuire la stradă,fără depăşire POT maxim sau existent legal;
714 / 03.05.2022Strada Ciucului nr. 12, 14 CF/Fişa Cadastrală 142950 TG-MURES
Nr. cad.: 142950
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
ÎNCALCĂ PREVEDERILE REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM ,Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
POATE FI UTILIZAT PENTRU ÎNTOCMIRE PUZ - STABILIRE REGLEMENTĂRI PENTRU CONSTRUIRE LABORATOR DE COFETĂRIE ARTIZANALĂ
712 / 03.05.2022Strada Gheorghe Doja nr. 76 CF/Fişa Cadastrală 125928
Tg-Mureş

Nr. top: vezi regimul juridic
Nr. cad.: vezi regimul juridic
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU SCHIMBAREA DESTINAŢIEI TURNULUI DE RAFINĂRIE - DISTILARE ÎN CLĂDIRE DE BIROURI, CU AMENAJĂRI INTERIOARE ŞI EXTERIOARE ȘI RACORD LA UTILITĂȚI
711 / 03.05.2022Strada Posada nr. 36 CF/Fişa Cadastrală 142186
Tg-Mureş
Nr. cad.: 142186
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire casă de locuit individuală, imprejmuire teren şi branşament utilităţi,
710 / 03.05.2022Strada Posada nr. 36 CF/Fişa Cadastrală 142187
Tg-Mureş
Nr. cad.: 142187
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
NU SE ÎNCADREAZĂ ÎN PREVEDERILE DOCUMENTAȚIILOR DE URBANISM APROBATE ÎN ZONĂ
709 / 03.05.2022Bulevard 1848 nr. 28 ap. 4 CF/Fişa Cadastrală 121163-C1-U21 TG.MURES
Nr. cad.: 121163-C1-U21
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU AMPLASARE FIRMĂ LUMINOASĂ PE FAȚADA IMOBILUI
708 / 03.05.2022Strada Verii nr. 22 CF 141120 Târgu Mureș
Nr. cad.: 141120
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
actualizare componență C1 și C2 conform autorizației de construire nr. 75/31.03.2022.
707 / 03.05.2022Strada Vulturilor nr. 45 CF/Fişa Cadastrală 139906
Tg-Mureş
Nr. cad.: 139906
139906-C1
139906-C2
139906-C3
139906-C4
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de desfiinţare construcţii (corp:C3 şi C4), şi obţinerea autorizaţiei de construire pentru consolidare,extindere,etajare casă de locuit, corp:C2, fără depăşire POT existent legal şi CUT maxim admis, şi modernizare imprejmuire la stradă,
706 / 03.05.2022Strada Bega nr. 7 CF/Fişa Cadastrală 127067
Tg.Mures
Nr. top: 544/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru alimentare cu energie electrică la locul de consum unitate producţie industrială alimentară
705 / 03.05.2022Strada Budiului nr. 99 CF 141293 Târgu Mureș
Nr. cad.: 141293
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
radierea construcției C1 din cartea funciară conform autorizației de desființare nr. 6/22.03.2021.
704 / 03.05.2022Strada Libertăţii nr. 121/D CF/Fişa Cadastrală 133834 TG. MURES
Nr. cad.: 133834
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU AMPLASARE PUNCT DE SERVIRE ALIMENTAȚIE PUBLICă (CHIOȘC)
703 / 03.05.2022Strada General Ion Dumitrache nr. 35 CF 130352 Târgu Mureș
Nr. top: 2647/1/7/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare categorie de folosință curți-construcții, destinație teren: intravilan, majorare suprafață teren de la 349mp la 458mp conform seninței civile nr. 4142/12.11.2020.
702 / 02.05.2022Strada Parângului nr. 17 ap. SP COM CF/Fişa Cadastrală 121500
121500-C1-U2 TÂRGU MURES
Nr. top: 3848/73
3848/73/SC
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
NU RESPECTĂ PREVEDERILE H.C.L. TG. MUREȘ NR. 107/2008
701 / 02.05.2022Strada Libertăţii nr. 143 CF/Fişa Cadastrală 120357 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 120357
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare descriere construcție C1.
700 / 02.05.2022Strada Remetea nr. 208/A CF 123369 Târgu Mureș
Nr. cad.: 123369
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
evidențiere construcție C1-casă de locuit, certificare nomenclatură stradală și număr poștal: str. Remetea nr. 208/A, categorie de folosință teren: curți-construcții.
699 / 02.05.2022Strada Cetinei nr. 17 CF 142219 Tg. Mureș (provenită din CF 53025 Sâncraiu de Mureș)
Nr. top: vechi 513/1/2
513/1/3
514/2
515/2
514/3
515/3
Nr. cad.: 142219
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚÍNEREA AUTORIZAȚIEI DE COSTRUIRE PENTRU LUCRĂRI DE EXTINDERE SI BRANSAMENT GAZE NATURALE
698 / 29.04.2022Strada Posada nr. 27 CF/Fişa Cadastrală 126559
137085 TG.MURES
Nr. cad.: 126559
126559-C1
137085
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU EXTINDERE CONDUCTĂ ȘI BRANȘAMENT GAZE NATURALE
697 / 29.04.2022Strada Dezrobirii nr. 7/A CF/Fişa Cadastrală 139061
Nr. cad.: 139061
139061-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obţinerea autorizaţiei de construire pentru consolidare, extindere şi mansardare clădire existentă schimbare destinaţie în spaţiu comercial
696 / 29.04.2022Strada Viile Unomaj nr. 23A CF/Fişa Cadastrală 123256 Târgu Mureș
Nr. top: 3944/1/2
3946/1/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare intravilan, actualizare categorii de folosință teren: 1Cc=780mp, 2A=1180mp, actualizare descriere construcție C1.
695 / 29.04.2022Bulevard 1 Decembrie 1918 nr. 229 ap. 2 CF 120082-C1-U9
120082 Târgu Mureș
Nr. top: 3511/69/II
3511/69
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
schimbare destinație din apartament în spațiu comercial cu amenajări interioare și creare acces-extindere conform A.C. nr. 1039/30.11.2004.
694 / 29.04.2022Strada Bega nr. 2B CF/Fişa Cadastrală 141369 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 141369
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Evidențiere construcție C10, certificare nomenclatură stradală și număr administrativ: str. Bega, nr. 2B.
693 / 29.04.2022Strada Mureşeni nr. 50 CF/Fişa Cadastrală 141415 TG.MURES
Nr. cad.: 141415
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
STUDIU DE FEZABILITATE - REALIZAREA UNEI CAPACITATI DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE DIN SURSE REGENERABILE DE ENERGIE SOLARA
692 / 29.04.2022Strada Sinaia nr. 1 ap. 1 CF/Fişa Cadastrală 138721
138721-C6-U2 TG-MURES
Nr. top: 114/1/2/2/I
301/2/I
302/2/I
303/2/I
115/2/I
111/2/2/2/I
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU EXTINDERE, REABILITARE ŞI MODERNIZARE LOCUINŢĂ - ÎN CONDIŢIILE REGIMULUI TEHNIC
691 / 29.04.2022Strada Depozitelor nr. 45-47 CF 120811 Târgu Mureș
Nr. cad.: 120811
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare categorie de folosință teren: curți-construcții.
690 / 28.04.2022Strada Verii nr. 37 CF/Fişa Cadastrală 142833 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 142833
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Apartamentarea construcției C1.
689 / 28.04.2022Strada Păşunii nr. 18 CF/Fişa Cadastrală 141074 Târgu Mureș
Nr. cad.: 141074
141074-C1
141074-C2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU REAMENJARE CASĂ DE LOCUIT CORP C1 CU MODIFICARE, DESFIINȚARE PARȚIALĂ ȘI SCHIMBARE DE DESTINAȚIE ÎN SPAȚIU PRESTĂRI SERVICII ȘI REAMENAJARE GRAJD CORP C2 CU SCHIMBARE DE DESTINAȚIE ÎN MAGAZIE - MODIFICARE SOLUȚIE AUTORIZATĂ PRIN A.C. 323/2020
688 / 28.04.2022Strada Crizantemelor nr. 4 CF 127497 Târgu Mureș
Nr. top: 1737/1/2/2/1/1/1/1/1
1738/2
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
actualizare date construcții C2 și C3, POATE FI UTILIZAT pentru certificare categorie de folosință curți-construcții, diminuare suprafață de la 63776mp la 56033mp - conform declarației notariale cu încheierea de autentificare nr. 469/12.04.2022.
687 / 28.04.2022Strada Remetea nr. f.nr. CF/Fişa Cadastrală 133946
Tg-Mureş
Nr. cad.: 133946
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire casă de locuit şi imprejmuire teren;
686 / 28.04.2022Strada Remetea nr. 37 CF/Fişa Cadastrală 141932 Tg. Mureș
Nr. cad.: 141932
141932-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIE DE DESFIIŢARE BISERICĂ EXISTENTĂ ŞI CONSTRUIRE BISERICĂ NOUĂ
685 / 28.04.2022Piata Teatrului nr. 7 CF/Fişa Cadastrală 91470
Tg.Mureş
Nr. top: 594/13
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru amplasarea firme pe faţada centrului comercial Luxor Junior
684 / 28.04.2022Strada Gheorghe Doja nr. f.nr. CF 141253 Târgu Mureș
Nr. cad.: 141253
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare destinație teren: intravilan.
683 / 28.04.2022Strada Horea nr. 14 CF/Fişa Cadastrală 127249 tg-Mureş
Nr. cad.: 127249
127249-C3
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru amenajări interioare şi mansardarea casei de locuit existente (corp:C3) - intrare în legalitate,
682 / 28.04.2022Strada Gheorghe Doja nr. f.nr. CF 140914 Târgu Mureș
Nr. cad.: 140914
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare destinație teren intravilan.
681 / 28.04.2022Strada Horea nr. 23 CF/Fişa Cadastrală 135453 TG.MURES
Nr. cad.: 135453
135453-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU REABILITARE ŞI EXTINDERE CLĂDIRE PENTRU SPAŢII COMUNITARE - BIROURI, SĂLI DE CONFERINȚE ȘI ACTIVITĂȚI CULTURAL-EDUCATIVE
680 / 28.04.2022Strada Recoltei nr. f.nr. CF 125946 Târgu Mureș
Nr. cad.: 125946
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
679 / 28.04.2022Strada Cetinei nr. 17 CF 53025 Sâncraiu de Mureș
Nr. top: 513/1/2
513/1/3
514/2
515/2
514/3
515/3
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare UAT Târgu Mureș și certificare nomenclatură stradală și număr poștal: str. Cetinei nr.17.
678 / 28.04.2022Piata Mărăşeşti nr. 8 CF 142617 Târgu Mureș
Nr. top: 2369/1/2/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală şi număr poştal: Piața Mărășești nr.8.
677 / 27.04.2022Strada Tudor Vladimirescu nr. 70B ap. II/B CF/Fişa Cadastrală 135460
135460-C1-U2 TG.MURES
Nr. cad.: 135460
135460-C1-U2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru amplasarea firmă pe faţada imobilului
676 / 27.04.2022Strada Budai Nagy Antal nr. 24 CF 122252 Târgu Mureș
TP nr. 191013/17.03.2022
Nr. top: 1042/1/1/1
1043/1/1/1
1049/4
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare categorie de folosință curți-construcții, destinație teren intravilan, certificare suprafață construcție C1: suprafața construită la sol=206mp și suprafața construită desfășurată=220mp.
675 / 27.04.2022Strada Avram Iancu nr. 2 CF/Fişa Cadastrală 142837 TG. MURES
Nr. top: 2183/2
Nr. cad.: 3305
3305-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
ELABORAREA DOCUMENTAŢIEI TEHNICE - D.A.L.I. PENTRU REABILITAREA CLĂDIRE CETATE
674 / 27.04.2022Strada Aluniş nr. f.nr. CF/Fişa Cadastrală 142904 TG.MURES
Nr. cad.: 142904
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
nu se incadrează în prevederile documentaţiilor de urbanism aprobate în zonă,
673 / 27.04.2022Strada Voinicenilor nr. 60 CF/Fişa Cadastrală 137911 TG.MURES
Nr. cad.: 137911
137911-C1
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
nu se incadrează în prevederile documentaţiilor de urbanism aprobate în zonă,
672 / 27.04.2022Strada Plutelor nr. 2 CF/Fişa Cadastrală 129039-C6 Tg-Mureş
Nr. cad.: 129039-C6
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU AMENAJĂRI INTERIOARE ŞI MODIFICARE ACOPERIŞ - INTRARE ÎN LEGALITATE
671 / 27.04.2022Bulevard 1 Decembrie 1918 nr. 242 CF/Fişa Cadastrală 141460/Tg.Mureş
Nr. cad.: 141640
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU "SISTEM DE PANOURI FOTOVOLTAICE PENTRU PRODUCŢIE PROPRIE DE ENERGIE ELECTRICĂ DIN ENERGIE SOLARĂ, AMPLASATĂ PE ACOPERIŞUL COMPLEXULUI COMERCIAL SHOPPING CITY"
670 / 27.04.2022Strada Sântana nr. 17 CF/Fişa Cadastrală 127826 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 127826
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Radiere magazie din lemn, actualizare descriere construcție C1, evidențiere construcție C2.
669 / 27.04.2022Strada Luduşului nr. 27/B CF/Fişa Cadastrală 131217 TG.MURES
Nr. cad.: 131217
131217-C11
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE LOCUINȚĂ COLECTIVĂ MICĂ, IMPREJMUIRE LA STRADĂ ȘI RACORD UTILITĂȚI
668 / 27.04.2022Strada Ion Heliade Rădulescu nr. 4 bl. B13 ap. D 02 CF/Fişa Cadastrală 141887 TÂRGU MURES
Nr. cad.: 141887
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU SCHIMBARE DESTINAŢIE LOCUINŢĂ – APARTAMENT B13/D/02 ÎN SPAŢII PRESTĂRI SERVICII, CU AMENAJĂRI INTERIOARE ŞI CREARE ACCES NOU DINSPRE STRADĂ - SCHIMBARE SOLUŢIE TEHNICĂ LUCRĂRI AUTORIZATE CU A.C. NR. 407/2020.
667 / 27.04.2022Strada Zeno Vancea CF/Fişa Cadastrală 142117 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 142117
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Dezlipire imobil în 11 loturi: Lot1=487mp, Lot2=469mp, Lot3=465mp, Lot4=461mp, Lot5=457mp, Lot6=453mp, Lot7=460mp, Lot8=456mp, Lot9=451mp, Lot10=453mp, Lot11=820mp.
665 / 26.04.2022Strada Ştefan cel Mare nr. 9 CF/Fişa Cadastrală 127784
127784-C1-U2 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 127784
127784-C1-U2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizarea descrierii unității individuale înscrisă în CF nr. 127784-C1-U2 Târgu Mureș.
664 / 26.04.2022Strada Pădurii nr. 51 CF/Fişa Cadastrală 137909
137908
137733 TG-MURES
Nr. top: 137909
137908
137733
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU ÎMPREJMUIRE TEREN, AMENAJARE ACCES AUTO ŞI PIETONAL LA STRADĂ ȘI ZID DE SPRIJIN
663 / 26.04.2022Strada Crângului nr. 2 CF/Fişa Cadastrală 122346 TG.MURES
Nr. top: -
Nr. cad.: 122346; 122346-C2;
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU SUPRAETAJARE ȘI AMENAJĂRI INTERIOARE LOCUINŢĂ
662 / 26.04.2022Bulevard 1 Decembrie 1918 nr. 154 ap. 3,4,8 CF/Fişa Cadastrală vezi regimul juridic
Nr. top: vezi regimul juridic
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
ÎNCALCĂ PREVEDERILE H.C.L. TÂRGU MUREȘ NR. 132/31.08.2000
661 / 26.04.2022Piata Trandafirilor nr. 33/B ap. 15 CF/Fişa Cadastrală 123975
123975-C1-U8 TG.MURES
Nr. top: 1134/2
1132/2

Nr. cad.: 123975-C1-U8
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru amplasrea unei firme/reclame comercială pe faţada imobilului,
660 / 26.04.2022Bulevard Cetăţii nr. 12 CF/Fişa Cadastrală 123195 TÂRGU MUREȘ
Nr. top: 1856/1
1856/2
Nr. cad.: 2604
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare descriere construcție C1, radiere construcție C2, certificare nomenclatură stradală și număr administrativ: Bulevardul Cetății, nr. 12.
659 / 26.04.2022Strada Semenic nr. 8/B CF/Fişa Cadastrală 121337 TG.MURES
Nr. top: 3361/3/3
Nr. cad.: 781/3
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
nu se incadrează în documentaţiile de urbanism aprobate în zonă;
658 / 26.04.2022Strada Bethlen Gábor nr. 20 CF 143010
2005/II Târgu Mureș
Nr. top: 4859/a/1/223/1/4/13
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
radiere construcție cu 2 apartamente din CF 2005/II, certificare categorii de folosință teren: curți-construcții 400mp și arabil 319mp, destinație intravilan, nomenclatură stradală și număr poștal: str. Bethlen Gábor nr.20, evidențiere C1-casă de locuit.
657 / 26.04.2022Strada Jiului nr. 13 CF/Fişa Cadastrală 140406 Târgu Mureș
Nr. top: 4881/8
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare intravilan, actualizare categorie de folosință teren - curți construcții, actualizare descriere construcție C1.
656 / 26.04.2022Strada Belşugului nr. 18/A CF 139715 Târgu Mureș
Nr. top: 844/3/2/1
Nr. cad.: 993/1
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
modificare suprafață teren de la 195mp la 202mp, POATE FI UTILIZAT pentru certificare destinație teren intravilan, suprafață construită la sol C1=87mp, evidențiere pod.
655 / 26.04.2022Aleea Săvineşti nr. 7 ap. 15 CF 121258-C1-U44 Târgu Mureș
Nr. top: 4867/2/2/2/2/XV
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală și număr poștal: Aleea Săvinești nr. 7 ap. 15.
654 / 26.04.2022Strada Alexandru Papiu Ilarian nr. 44 CF/Fişa Cadastrală 129644 Târgu Mureș
Nr. top: 1540/c/2/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare intravilan, actualizare descriere construcție C1, evidențiere construcție C2.
653 / 26.04.2022Strada Voinicenilor nr. 123 CF 142646
137310 Târgu Mureș
Nr. cad.: 142646
137310
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
alipirea imobilelor înscrise în CF 142646 și 137310 Târgu Mureș.
652 / 21.04.2022Strada Libertăţii nr. 137 CF/Fişa Cadastrală 123834
TG-MURES
Nr. cad.: 123834
123834-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru amenajări interioare şi montare reclamă pe faţada halei de depozitare existente şi amplasare steaguri reclamă;
651 / 21.04.2022Strada Verii nr. 57 CF/Fişa Cadastrală 126950 TG.MURES
Nr. cad.: 126950
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE "REAMENAJARE ALEE ACCES ZOO" ȘI CREARE ZONĂ ALTERNATIVĂ DE TIP FOOD COURT ÎN AFARA FONDULUI FORESTIER,
650 / 21.04.2022Strada Avram Iancu nr. 14 CF/Fişa Cadastrală 140239 TG.MURES
Nr. cad.: 140239
140239-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU DESFIINŢARE CASĂ DE LOCUIT - CORP C1, RECONSTRUIRE CLĂDIRE MULTIFAMILIALĂ (4 APARTAMENTE) ȘI REFACERE IMPREJMUIRE LA STRADĂ
649 / 21.04.2022Strada Măcinului nr. 1 CF/Fişa Cadastrală 141138 TG.MURES
Nr. cad.: 141138
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru amenajări interioare şi modificare faţade la casa de locuit- intrare în legalitate;
648 / 21.04.2022Strada Viile Unomaj nr. FN CF/Fişa Cadastrală 140137/Tg.Mureş
Nr. cad.: 140137
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT, ÎMPREJMUIRE TEREN ŞI RACORD UTILITĂŢI
647 / 21.04.2022Strada Măcinului nr. 1 CF/Fişa Cadastrală 133399 TG.MURES
Nr. cad.: 133399
133399-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru amenajări interioare şi modificare faţade la casa de locuit- intrare în legalitate,
646 / 21.04.2022Strada Apeductului nr. 54 CF/Fişa Cadastrală 135700 TG-MURES
Nr. cad.: 135700
135700-C38
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU REAMENAJARE, EXTINDERE SI MODERNIZARE CLADIRE CORP C38 CU SCHIMBARE DE DESTINAŢIE DIN LOCUINŢĂ ÎN CREŞĂ
645 / 21.04.2022Strada Ion Heliade Rădulescu nr. 4 bl. 14 et. P ap. 03 CF/Fişa Cadastrală 141887 TG.MURES
Nr. top: -
Nr. cad.: 141887
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU SCHIMBARE DESTINAŢIE LOCUINŢĂ – APARTAMENT B14/P/03 ÎN SERVICII MEDICALE, CU AMENAJĂRI INTERIOARE ŞI CREARE ACCES NOU DINSPRE STRADĂ - SCHIMBARE SOLUŢIE TEHNICĂ LUCRĂRI AUTORIZATE CU A.C. NR. 406/2020.
644 / 21.04.2022Strada Tudor Vladimirescu nr. 51-55 CF 137792
129038 Târgu Mureș
Nr. cad.: 137792
129038
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
alipirea imobilelor înscrise în CF 137792 și 129038 Târgu Mureș.
643 / 21.04.2022Strada Negoiului nr. 125 CF/Fişa Cadastrală 140794/TG.MUREŞ
Nr. top: 3299/2
3300/2
3301/2
3302/2
3303/2
3304/2
Nr. cad.: 1148/2
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
NU SE ÎNCADREAZĂ ÎN PREVEDERILE RLU AFERENT PUZ APROBAT
642 / 21.04.2022Strada Cetinei nr. - CF/Fişa Cadastrală 135495
135496/TG.MUREŞ
Nr. cad.: 135495
135496
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU MODERNIZARE STRADA CETINEI
641 / 21.04.2022Strada Prieteniei nr. 18 ap. 8 CF 120543-C1-U4 Târgu Mureș
Nr. cad.: 120543-C1-U4
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală şi număr poştal: str. Prieteniei nr.18 ap.8.
640 / 20.04.2022Strada Libertăţii nr. 114/A CF/Fişa Cadastrală 126405 TG.MURES
Nr. cad.: 126405
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
NU SE ÎNCADREAZĂ ÎN PREVEDERILE REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM
639 / 20.04.2022Strada Livezeni nr. 79A CF/Fişa Cadastrală 125149
128007 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 125149
125149 -C1-C2-C3-C4-C5
128007
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ FABRICĂ
638 / 20.04.2022Strada Dezrobirii nr. 43 CF/Fişa Cadastrală 139344 TG.MURES
Nr. cad.: 139344
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obţinerea autorizaţie de construire ÎMPREJMUIRE TEREN,Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Nu poate fi folosit pentru construire lăcaş de cult întrucât nu se încadrează în Regulamentul aferent PUG
637 / 20.04.2022Strada Bega nr. 2 CF/Fişa Cadastrală 141825/Tg.Mures
Nr. cad.: 141825
141825-C4
141825-C9
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU "REABILITARE ŞI MODERNIZARE SPĂLĂTORIE ŞI ATELIER DE VOPSITORIE ÎN CADRUL AUTOBAZEI SC TRANSPORT LOCAL SA"
636 / 20.04.2022Strada Aurel Filimon nr. 6/A CF/Fişa Cadastrală 120844 Tg-Mures
Nr. cad.: 120844
120844-C2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru amplasarea unei firme/reclame comerciale pe faţada clădirii,
635 / 20.04.2022Strada Agricultorilor nr. 26N CF/Fişa Cadastrală 127779 TG.MURES
Nr. cad.: 127779
127779-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru gard imprejmuitor teren,
634 / 20.04.2022Strada Târgului nr. 15 CF/Fişa Cadastrală 122583 TG.MURES
Nr. cad.: 122583
122583-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU AMPLASARE FIRMĂ
633 / 20.04.2022Strada Târgului nr. 15 CF/Fişa Cadastrală 122583 TG.MURES
Nr. cad.: 122583
122583-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU AMPLASARE FIRMĂ
632 / 20.04.2022Strada Livezeni nr. 79 CF/Fişa Cadastrală 140847 TG-MURES
Nr. cad.: 140847
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
NU SE ÎNCADREAZĂ ÎN DOCUMENTAȚIILE DE URBANISM APROBATE; ,Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
POATE FI UTILIZAT PENTRU ÎNTOCMIRE PUZ - STABILIRE REGLEMENTĂRI PENTRU CONSTRUIRE LOCUINŢĂ, AMENAJARE ACCESE ŞI ÎMPREJMUIRE
631 / 20.04.2022Strada Poştei nr. 14 ap. 2 CF/Fişa Cadastrală 121438-C1-U3 TG.MURES
Nr. top: 2196/II
2208/1/II
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru amplasare reclamă litere volumetrice
630 / 19.04.2022Strada Gheorghe Doja nr. 76 CF 125928 Târgu Mureș
Nr. cad.: 48/1/1/5/3-continuare la regimul juridic
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare categorie de folosință curți-construcții; nomenclatură stradală și număr poștal: str. Gheorghe Doja nr.76.
629 / 19.04.2022Strada Mureşeni nr. 15 CF 273 Mureșeni
Nr. top: 85/1/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare intravilan, nomenclatură stradală și număr poștal: str. Mureșeni nr.15, categorii de folosință: curți-construcții 170mp și arabil 2218mp.
628 / 19.04.2022Strada Pomilor nr. f.nr. CF 135991
135992
135993
135994 Târgu Mureş
Nr. cad.: 135991
135992
135993
135994
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Elaborare P.U.Z. - Reconformare zonă funcțională din UTR - L2z, stabilire reglementări pentru construire de locuințe colective și dotări aferente, amenajări exterioare.
627 / 19.04.2022Strada Podeni nr. 40, 42 CF 140044
140468 Târgu Mureş
Nr. cad.: 140044
140468
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Elaborare P.U.Z. - Stabilire reglementări urbanistice pentru construire locuințe colective.
626 / 19.04.2022Strada Gábor Áron nr. 29 CF 126086 Târgu Mureș
Nr. top: 2893/3/9
Nr. cad.: 1737
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare categorie de folosință curți-construcții, certificare coduri construcții C1-casă de locuit și C2-garaj, majorare suprafață de la 374mp la 385mp conform declarației notariale cu încheierea de autentificare nr. 458/13.04.2022.
625 / 19.04.2022Strada Gheorghe Doja nr. 193 CF/Fişa Cadastrală 121534
Nr. top: 592/2/2/1/1/1/5
Nr. cad.: 950/1/5
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare categorie de folosință teren - curți construcții, radiere C2, certificare suprafață construită la sol pentru construcția C1: Sc=2221 mp.
624 / 18.04.2022Bulevard 1848 nr. - CF 139025 Târgu Mureș
Nr. cad.: 139025
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
cumpărarea în condițiile legii a terenului cu suprafața de 65mp. teren liber de construcții.
623 / 18.04.2022Bulevard 1 Decembrie 1918 nr. 39 ap. U11 CF/Fişa Cadastrală 120179
120176-C1-U11
TG. MURES
Nr. top: 1083/4
1083/4/P/II
Nr. cad.: 1575
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU AMENAJARE ACCES NOU LA SPAȚIUL COMERCIAL EXISTENT
622 / 18.04.2022Strada Libertăţii nr. f.nr. CF 125979 Târgu Mureș
Nr. cad.: 125979
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
621 / 18.04.2022Strada Constandin Hagi Stoian nr. 51 CF 129259 Târgu Mureș
Nr. cad.: 129259
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală şi număr poştal: str. Constandin Hagi Stoian nr. 51.
620 / 15.04.2022Strada Constandin Hagi Stoian nr. f.nr. CF 122379 Târgu Mureş
Nr. cad.: 122379
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Elaborare P.U.Z. - Stabilire reglementări urbanistice pentru construire casă de locuit şi împrejmuire la stradă.
619 / 14.04.2022Strada Mărului nr. 43 CF
EXTRAS DE PLAN CADASTRAL 141542 TG. MUREȘ
Nr. cad.: 141542
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ ANSAMBLU DE LOCUINȚE
618 / 14.04.2022Strada Albinei nr. 15 CF/Fişa Cadastrală 142863 Târgu Mureș
Nr. cad.: 142863
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Concesionarea în condițiile legii a suprafeței de 89.000 mp din 125.948 mp teren arabil intravilan - liber de construcții, înscris în CF nr. 142863 Târgu Mureș.
617 / 14.04.2022Strada Albinei nr. 15 CF/Fişa Cadastrală 142864 Târgu Mureș
Nr. cad.: 142864
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Concesionarea în condițiile legii a suprafeței de 16.517 mp teren arabil intravilan - liber de construcții, înscris în CF nr. 142864 Târgu Mureș.
616 / 13.04.2022Strada Rodnei nr. 42-44 CF/Fişa Cadastrală 141991
140116
137230
137633 TG. MUREȘ
Nr. cad.: 141991
140116
137230
137633
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE IN VEDEREA ALIMENTĂRII CU ENERGIE ELECTRICĂ A ANSAMBLULUI DE LOCUINȚE
615 / 13.04.2022Piata Armatei nr. 1/A CF/Fişa Cadastrală 120159 Târgu Mureș
Nr. cad.: 120159
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare categorie de folosinţă teren - curţi construcţii, evidenţiere construcţii C1, C2, C3, C4, certificare nomenclatură stradală şi număr administrativ - Piaţa Armatei, nr. 1/A.
614 / 13.04.2022Strada Gheorghe Doja nr. 193 CF/Fişa Cadastrală 136768 TG.MURES
Nr. cad.: 136768
vezi reg. juridic
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obținerea autorizației de construire/desființare pentru demolare corpuri C1,2,3,4,7,9,14,15,18 și 20 și consolidare, reconstruire parțială, extindere și amenajari interioare corpuri existente in vederea folosirii pentru servicii nepoluante, alimentație publică și cabinete medicale, amenajare platforme carosabile interioare, construire împrejmuire - intrare în legalitate
613 / 13.04.2022Strada Braşovului nr. 2/B CF/Fişa Cadastrală 122013 Târgu Mureș
Nr. top: 1505/1/2
1505/8
Nr. cad.: 42
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare categorie de folosință teren - curți construcții, actualizare descriere construcție C1, evidențiere construcție C2, certificare nomenclatură stradală și număr administrativ: str. Brașovului, nr. 2/B.
612 / 13.04.2022Strada Trébely nr. 35, 39 CF/Fişa Cadastrală 142457 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 142457
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Dezlipire imobil în două loturi: Lot1=5.608 mp, Lot2=1.382 mp.
611 / 13.04.2022Strada Nordului nr. 39 CF/Fişa Cadastrală 137107 Târgu Mureș
Nr. top: 702/1/2/1/2/2
Nr. cad.: 1565/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare categorie de folosință teren - curți construcții, evidențiere construcții C1 și C2.
610 / 13.04.2022Strada Târgului nr. 15 CF/Fişa Cadastrală 122583 TG.MURES
Nr. cad.: 122583
122583-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU AMPLASARE FIRMĂ ŞI RECLAMĂ
609 / 13.04.2022Bulevard 1 Decembrie 1918 nr. 104 ap. 1 CF/Fişa Cadastrală 120238-C1-U2
120238 TG.MURES
Nr. top: 1505/35/I
1505/35
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru amplasare reclame
608 / 13.04.2022Strada Dr. Victor Babeş nr. 5 CF/Fişa Cadastrală 141719 TÂRGU MUREȘ
T.P. nr. 191015/17.03.2022
Nr. top: 2566/15
2569/6
2570/6
tarla 18
parcela 5
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
actualizare descriere construcție C1,,Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
POATE fi utilizat pentru certificare destinație intravilan, actualizare categorie de folosință teren: curți construcții.
607 / 13.04.2022Strada Prof. Dr. Vasile Săbădeanu nr. 17/B ap. 4 CF/Fişa Cadastrală 139601-C1-U4 TG.MURES
Nr. cad.: 139601-C1-U4
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU ÎNCHIDERE BALCON SITUAT LA PARTERUL BLOCULUI
606 / 13.04.2022Piata Victoriei nr. 9 ap. I CF/Fişa Cadastrală 127318-C1-U1 TG.MURES
Nr. top: 796/3/I
797/I
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU AMPLASARE FIRME ȘI RECLAME LUMINOASE
605 / 12.04.2022Strada Constantin Dobrogeanu Gherea nr. 57 CF/Fişa Cadastrală 131784 TÂRGU MUREȘ
Nr. top: 4634/6
4635/1/6
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Prima înscriere, actualizare categorie de folosință teren - curți construcții, atribuire coduri construcții C1 - casă de locuit și C2 - garaj, actualizare descriere construcții C1, C2.
604 / 12.04.2022Strada Prof. Dr. Simion C. Mândrescu nr. 2 CF/Fişa Cadastrală 139296 TG.MURES
Nr. cad.: 139296
139296-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire terasă acoperită, copertină acces în casă, imprejmuire cu poartă pietonală şi amenajări exterioare teren,
603 / 12.04.2022Bulevard 1 Decembrie 1918 nr. 151 CF/Fişa Cadastrală 136513 Tg-Mureş
Nr. cad.: 136513
136513-C1
136513-C2
136513-C3
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU REAMENAJARE, EXTINDERE ŞI MANSARDARE CASĂ DE LOCUIT - CORP C1, DESFIINŢARE ŞOPRON - CORP C2
602 / 12.04.2022Strada Gheorghe Doja nr. 33A CF 123509 Târgu Mureș
Nr. top: 4626/5/2/2/1
4628/1/2/2/1
Nr. cad.: 1312/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare categorie de folosință curți-construcții.
601 / 12.04.2022Calea Sighişoarei CF/Fişa Cadastrală 136772 TG.MURES
Nr. cad.: 136772
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU ÎNLOCUIRE CONDUCTĂ GAZE PRESIUNE REDUSĂ - STR. CALEA SIGHIŞOAREI (PARŢIAL)
600 / 12.04.2022Strada Pădurii nr. 32 CF 142924
142961
142966
142983 Târgu Mureș
Nr. cad.: 142924
142961
142966
142983
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
unificarea imobilelor înscrise în CF 142924, 142961, 142966, 142983 Târgu Mureș.
599 / 12.04.2022Strada Gheorghe Doja nr. 23 CF 126162 Târgu Mureş
Nr. cad.: 126162
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Elaborare P.U.Z. - Stabilire reglementări urbanistice pentru construire locuință colectivă, de mici dimensiuni.
598 / 12.04.2022Strada Gheorghe Marinescu nr. 2 CF/Fişa Cadastrală 142630 TG.MURES
Nr. cad.: 142630
142630-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU AMPLASARE DOUA FIRME PE FAȚADA CLĂDIRII
597 / 11.04.2022Strada Gheorghe Doja nr. 155 CF/Fişa Cadastrală 120576
120556 TG.MURES
Nr. top: 4540/12
Nr. cad.: 120576
120576-C1
153/12
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU SCHIMBARE DESTINAŢIE SALĂ DE EXPOZIŢIE (CORP C1) ÎN CENTRU DE EVENIMENTE, CU AMENAJĂRI INTERIOARE ŞI EXTINDEREA ACESTEIA
596 / 11.04.2022Strada Gheorghe Doja nr. 155 CF/Fişa Cadastrală 120593 TG.MURES
Nr. cad.: 120593
120593-C4
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU SCHIMBARE DESTINAŢIE CANTINĂ-RESTAURANT (CORP C4) ÎN CENTRU DE EVENIMENTE, CU AMENAJĂRI INTERIOARE
595 / 11.04.2022Strada Viile Unomaj nr. 56 CF/Fişa Cadastrală 140133 TG.MURES
Nr. cad.: 140133
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT ŞI ÎMPREJMUIRE TEREN
594 / 11.04.2022Strada Băneasa CF/Fişa Cadastrală 140104; 140105; 140233; 137140; 137040; 142752 TG.MURES
Nr. top: -
Nr. cad.: 140104
140104-C1; 140105; 140233
140233-C1
140233-C2; 137140;
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de "Construire blocuri de locuit cu echipamente publice la parter - corp B29- B53-amenajare circulaţii auto, pietonale, parcaje, piste biciclete, locuri de joacă, sistematizare verticală, extindere reţele tehnico edilitare şi branşamente utilităţi".
593 / 11.04.2022Bulevard 1848 nr. 57 ap. SPCOM1 CF/Fişa Cadastrală 121381-C1-U21 TG.MURES
Nr. cad.: 121381-C1-U21
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU AMPLASARE COPERTINĂ MOBILĂ LA SPAŢIU COMECIAL EXISTENT- INTRARE ÎN LEGALITATE, ÎN CONDIŢIILE H.C.L. NR. 107/2008
592 / 11.04.2022Strada Voinicenilor nr. 56 CF/Fişa Cadastrală 141212 TG.MURES
Nr. cad.: 141212
141212-C1
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
nu se incadreaza in prevederile documentatiei de urbanism aprobate
591 / 11.04.2022Strada 22 Decembrie 1989 nr. 35 CF/Fişa Cadastrală 122106 TG.MURES
Nr. cad.: 122106
122106-C5
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU AMPLASARE COPERTINĂ MOBILĂ LA SPAŢIUL COMERCIAL APROBAT PRIN A.C. 133/2012
590 / 11.04.2022Strada Braşovului nr. f.nr. CF 141779 Târgu Mureș
Nr. cad.: 141779
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
schimbare categorie de folosință din drum în curți-construcții - conform A.C. nr. 760/29.12.2011.
589 / 08.04.2022Strada Teleki Sámuel nr. 2 CF 130453 Târgu Mureș
Nr. top: 2618/1/2/1/1
continuare la regimul juridic
Nr. cad.: 182
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare categorii de folosință: curți-construcții 552mp și fâneață 414mp.
588 / 08.04.2022Strada Viile Unomaj nr. 23A CF/Fişa Cadastrală 123256 TÂRGU MUREȘ
Nr. top: 3944/1/2
3946/1/2
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
actualizare categorii de folosință teren 1Cc=780mp, 2A=1180mp, actualizare descriere construcție C1.,Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
POATE fi utilizat în scopul declarat pentru certificare intravilan și pentru certificare nomenclatură stradală și număr administrativ: str. Viile Unomaj, nr. 23A.
587 / 08.04.2022Bulevard 1848 nr. 81 ap. 2 CF/Fişa Cadastrală 120009-C1-U3 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 4646/34/II
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare descriere unitate individuală înscrisă în CF nr. 120009-C1-U3 Târgu Mureș.
586 / 07.04.2022Strada Remetea nr. f.nr. CF 121764 Târgu Mureș
Nr. top: 5195/15
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare categorie de folosință arabil și majorare suprafață de la 540mp la 621mp conform declarației notariale cu încheierea de autentificare nr. 313/09.03.2022.
585 / 07.04.2022Strada Ady Endre nr. 26/C ap. 3 CF 123836-C1-U10 Târgu Mureș
Nr. top: 4859/a/1/223/1/10/2/1/2/III
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală şi număr poştal: str. Ady Endre nr.26/C, ap.3.
584 / 07.04.2022Piata Armatei nr. 43, 43A CF 121065 Târgu Mureș
Nr. cad.: 121065
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare adresă imobil: Piața Armatei nr.43.
583 / 07.04.2022Strada Eden nr. - CF 142595 Târgu Mureș
Nr. cad.: 142595
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
informare - certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
582 / 07.04.2022Strada Plutelor nr. 2 CF/Fişa Cadastrală 129039 TG.MURES
Nr. cad.: 129039
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
NU SE ÎNCADREAZĂ ÎN PREVEDERILE DOCUMENTAȚIILOR DE URBANISM APROBATE ÎN ZONĂ
581 / 07.04.2022Strada Plutelor nr. 2 CF 129039 Târgu Mureș
Nr. cad.: 129039
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
evidențiere cabană de vacanță edificată conform A.C. nr. 174/22.03.2006, înscriere drept de concesiune conform contractului nr. 203/20.12.2019.
580 / 07.04.2022Strada General Traian Moşoiu nr. 1A CF/Fişa Cadastrală 137327 Târgu Mureș
Nr. cad.: 137327
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare descriere construcție C1. Poate fi folosit pentru certificare nomenclatură stradală și număr administrativ: str. General Traian Moșoiu, nr. 1A.
579 / 06.04.2022Piata Republicii nr. 10 CF/Fişa Cadastrală 121184 Târgu Mureș
Nr. top: 2275/2
2276/1
2276/1/2
2276/2
Nr. cad.: 768
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare categorie de folosință teren - curți construcții, sistare unități individuale și actualizare descriere construcții C2, C3, C4, C5, C6.
578 / 06.04.2022Strada Avram Iancu nr. 37 CF/Fişa Cadastrală 138563 TG.MURES
Nr. top: 2154/2
2154/a
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU SCHIMBARE DE DESTINAȚIE DIN CLĂDIRE DE BIROURI S+P+2E+2M ÎN CLĂDIRE LOCUINȚE COLECTIVE ȘI MODIFICARE, RECOMPARTIMENTARE, REFAȚADIZARE ȘI REMODELARE ȘARPANTĂ
577 / 06.04.2022Strada Mihai Viteazul nr. 20 ap. 1,2 CF/Fişa Cadastrală 138123
138123-C1-U1
138123-C1-U2
TG-MURES
Nr. cad.: 138123
138123-C2
138123-C1-U1
138123-C1-U2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru reabilitare clădire existentă cu menţinerea volumetriei, modificări de faţade înspre curte, sistematizare teren, reamplasare clădiri anexe în curte, amenajări accese auto şi pietonale, amenajări locuri de parcare în incintă, amplasare echipamente, organizare de şantier
575 / 06.04.2022Piata Trandafirilor nr. 25 CF/Fişa Cadastrală 120574 Târgu Mureș
Nr. top: 683/2
684
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare categorie de folosință teren: curți construcții, actualizare descriere construcție C1.
574 / 05.04.2022Strada Băneasa CF/Fişa Cadastrală 129010
129011 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 129010
129011
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Alipirea imobilelor înscrise în CF nr. 129010 Târgu Mureș și CF nr. 129011 Târgu Mureș.
573 / 05.04.2022Bulevard 1 Decembrie 1918 nr. 108 ap. 4 CF/Fişa Cadastrală 121690-C1-U22 TG.MURES
Nr. top: 1505/33/IV
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru amplasarea firmă şi reclamă în consolă
572 / 05.04.2022Strada Subpădure nr. f.nr. CF/Fişa Cadastrală 142203 TG.MURES
Nr. cad.: 142203
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT, ÎMPREJMUIRE TEREN ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI
571 / 05.04.2022Strada Pomilor nr. f.nr. CF 142600 Târgu Mureș
Nr. cad.: 142600
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
repoziționare imobil cu majorarea suprafeței și radierea mențiunii de localizare incertă, POATE FI FOLOSIT pentru certificare destinație teren intravilan.
570 / 05.04.2022Strada Mihai Eminescu nr. 44-46 CF/Fişa Cadastrală 139015 TG.MURES
Nr. cad.: 139015
139015-C1
C2
C3
C4
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru demolare clădiri existente (corp C1,C2,C3,C4), construire clădire de locuinţe colective, imprejmuire între proprietăţi şi imprejmuire la stradă cu porţi de acces auto şi pietonal,
569 / 05.04.2022Strada Mihai Eminescu nr. 14 ap. 1 CF/Fişa Cadastrală 126679
126679-C1-U2 TG.MURES
Nr. cad.: 126679
126679-C1-U2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU EXTINDEREA CABINETULUI MEDICAL DENTAR EXISTENT, PRIN MANSARDARE
568 / 05.04.2022Piata Trandafirilor nr. 44 CF/Fişa Cadastrală 124587 TG. MURES
Nr. cad.: 124587
124587-C1
124587-C2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obţinerea autorizaţiei de construire pentru montare bancomat şi reclame pe faţada clădirii
567 / 05.04.2022Strada Gheorghe Doja nr. 62 CF 142913 Târgu Mureș
Nr. top: 4790/b/2-continuare la regimul juridic
Nr. cad.: 350/3
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
evidențiere construcții, POATE FI UTILIZAT pentru certificare categorie de folosință curți-construcții și pentru radierea construcțiilor din cartea funciară.
566 / 04.04.2022Strada Avram Iancu nr. 2 CF/Fişa Cadastrală 136935 Tg-Mureş
Nr. cad.: 136935
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
REALIZARE FÂNTÂNĂ ARTEZIANĂ - STUDIU DE FEZABILITATE
565 / 04.04.2022Strada Ghiocelului nr. 7 CF 127190 Târgu Mureș
Nr. top: 4941/5
4942/5
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare categorie de folosință curți-construcții și reevidențiere construcție.
564 / 04.04.2022Strada Agricultorilor nr. 26L CF/Fişa Cadastrală 127780 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 127780
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Evidențiere construcție C1, certificare categorie de folosință teren - curți construcții.
563 / 01.04.2022Strada Rodniciei nr. 63 CF 121390 Târgu Mureș
Nr. top: 3511/204
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare categorie de folosință curți-construcții.
562 / 01.04.2022Strada Rodnei nr. 14 CF/Fişa Cadastrală 127683 Târgu Mureș
Nr. top: 4745/1/2/1/6
4745/2/2/6
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare categorie de folosință teren - curți construcții, actualizare descriere construcție C1, evidențiere construcție C2, certificare nomenclatură stradală și număr administrativ: str. Rodnei, nr. 14.
561 / 01.04.2022Strada Trifoiului nr. 2B CF 135704 Târgu Mureș
Nr. cad.: 135704
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală şi număr poştal: str. Trifoiului nr. 2B.
560 / 31.03.2022Piata Gării nr. 5C CF/Fişa Cadastrală 120803-C1-U8 TG.MURES
Nr. top: 4700/20/N/I
Nr. cad.: 327/C;0;1-328
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru amplasare firmă/ reclamă pe faţada clădirii,
559 / 31.03.2022Strada Mărului nr. f.nr. CF/Fişa Cadastrală 139848 TG.MURES
Nr. cad.: 139848
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
ÎNCALCĂ PREVEDERILE REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT PUZ ȘI NU POT FI INIŢIATE ŞI APROBATE DOCUMENTAŢII DE URBANISM CARE AU CA SCOP INTRAREA ÎN LEGALITATE A UNOR CONSTRUCŢII EDIFICATE FĂRĂ AUTORIZAŢIE DE CONSTRUIRE
557 / 31.03.2022Piata Trandafirilor nr. 61 CF/Fişa Cadastrală 141399 TG.MURES
Nr. cad.: 141399
141399-C1
141399-C2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru amplasare reclamă pe faţada imobilului şi ecran proiecţie în vitrină
556 / 31.03.2022Strada Ioan Vescan nr. 18 CF 130431 Târgu Mureș
Nr. cad.: 130431
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală şi număr poştal: str. Ioan Vescan nr.18.
555 / 31.03.2022Strada Jean Monnet nr. 8 CF 128577 Târgu Mureș
Nr. cad.: 128577
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală şi număr poştal: "str. Jean Monnet nr.8".
554 / 31.03.2022Strada Pomilor nr. 44/J CF 140574 Târgu Mureș
Nr. cad.: 140574
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală şi număr poştal: str. Pomilor nr. 44/J.
553 / 31.03.2022Strada Suceava nr. 31 CF 132281 Târgu Mureș
Nr. top: 3888/1/1/3
Nr. cad.: 3211
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
corectare eroare materială din extrasul de carte funciară în sensul modificării denumirii străzii din str. Sucevei în str. Suceava.
552 / 30.03.2022Strada Arany János nr. 16 ap. 5 CF/Fişa Cadastrală 121062
121062-C1-U4 TG.MURES
Nr. cad.: 121062
121062-C1-U4
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obţinerea autorizaţiei de construire pentru mansardare locuinţă ap. 5
551 / 30.03.2022Strada Arany János nr. 30 CF/Fişa Cadastrală 139294 TG-MURES
Nr. top: 476
477
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE DESFIINTARE CASA DE LEMN - INTRARE IN LEGALITATE SI OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU MODIFICAREA, EXTINDEREA ȘI ETAJAREA/MANSARDAREA CONSTRUCȚIILOR EXISTENTE CU APARTHOTEL ȘI ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ
550 / 30.03.2022Strada Mitropolit Andrei Şaguna nr. 31 CF/Fişa Cadastrală 135828 Târgu Mureș
Nr. cad.: 135828
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare descriere construcție C1.
549 / 30.03.2022Strada Gheorghe Marinescu nr. 2 CF/Fişa Cadastrală 142630 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 142630
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Evidențiere construcție C1.
548 / 29.03.2022Strada Gheorghe Marinescu nr. 38 CARTE FUNCIARĂ 134090 Tg-Mures
Nr. cad.: 134090
134090-C53
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU EXTINDERE SPAŢII DE CAZARE ŞI MICROCANTINĂ, COMPLEX ALMA MATER - UMFST G. E. PLADE TG-MUREȘ
547 / 29.03.2022Parc Sportiv Municipal nr. 4 CF/Fişa Cadastrală 129302 Tg.Mureş
Nr. cad.: 129302
129302-C1
C4
C5
C6
C8
C9
C10
C11
C12
C13
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU REAMENAJARE LOC DE JOACĂ PENTRU COPII ÎN PARCUL MUNICIPAL
546 / 29.03.2022Strada Budai Nagy Antal nr. 22 CF/Fişa Cadastrală 2615/I
2615/I TÂRGU MUREȘ
Nr. top: 1049/3/2/1/I
1049/3/2/1/II
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare intravilan, certificare categorie de folosință teren - curți construcții, sistare unități individuale și actualizare descriere construcție C1, certificare nomenclatură stradală și număr administrativ: str. Budai Nagy Antal, nr. 22.
545 / 28.03.2022Strada Avram Iancu nr. 28 CF/Fişa Cadastrală 120270 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 120270
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare descriere construcție C1.
544 / 28.03.2022Strada Livezeni nr. 97/E CF/Fişa Cadastrală 134064 TG.MURES
Nr. cad.: 1340645
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru extindere conductă şi racord gaze naturale presiune redusă
543 / 28.03.2022Strada Fabrica de Zahăr nr. 18C CF/Fişa Cadastrală 139518 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 139518
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Evidențiere construcție C1 - la stadiul fizic.
542 / 28.03.2022Strada Călăraşilor CF/Fişa Cadastrală 135566 TG.MURES
Nr. cad.: 135566
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru alimentare cu energie electrică cameră video monitorizare parc str. Călăraşilor
541 / 28.03.2022Strada Posada nr. 33 CF/Fişa Cadastrală 130593
TG-MURES
Nr. cad.: 130593
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
nu se incadrează în prevederile documentaţiilor de urbanism aprobate în zonă,
540 / 28.03.2022Strada Eden nr. f.nr. CF 132677
133325
133326
139765
140986
141533
141534
141537
141538
142085 Târgu Mureş
Nr. cad.: 132677
133325
133326
139765
140986
141533
141534
141537
141538
142085
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Elaborare P.U.Z. - Reconformare zonă funcșională, unificare imobile, parcelare teren și stabilire reglementări urbanistice pentru pentru construire case individuale de locuit.
539 / 25.03.2022Strada Gheorghe Marinescu nr. 2 CF/Fişa Cadastrală 142630 TG.MURES
Nr. cad.: 142630
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU AMPLASARE DOUA FIRME PE FAȚADA CLĂDIRII
538 / 25.03.2022Strada Gheorghe Doja nr. 155 CF/Fişa Cadastrală 120537 TG.MURES
Nr. cad.: 120537
120537-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU AMENAJARE SPĂLĂTORIE AUTO PRIN ÎNCHIDERE PARCARE EXISTENTĂ ACOPERITĂ - INTRARE ÎN LEGALITATE
537 / 25.03.2022Strada Liviu Rebreanu CF 142648 Tg. Mureș și PLAN DE SITUATIE
Nr. cad.: 142648
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru amenajare parcuri pentru animale de companie în zonele de cartier: Dâmbul Pietros - str. Dávid Ferenc (lângă biserica unitariană ), Cornişa - str. Secuilor Martiri (lângă Parcul Îndrăgostiţilor), Tudor Vladimirescu - str. Bucinului (spatele Catedralei Ortodoxe), zona str. Gheorghe Doja - str. Liviu Rebreanu (lângă spitalul Nova Vita), Mureşeni - str. Cugir
536 / 25.03.2022Strada Gheorghe Marinescu nr. 1,3,5 CF/Fişa Cadastrală 120127 TG.MURES
Nr. cad.: 120127
continuare vezi regimul juridic
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU EXECUTARE LUCRĂRI DE REPARAȚII CAPITALE ȘI EXTINDERE CLĂDIRE PENTRU ACTIVITĂȚI MEDICALE CORP C13 ÎN INCINTA SPITALULUI CLINIC JUDEȚEAN
535 / 25.03.2022Strada Remetea nr. 99/A CF 139023 Târgu Mureș
Nr. cad.: 139023
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală şi număr poştal: str. Remetea nr.99/A.
534 / 25.03.2022Strada Trébely nr. 101 CF 129800 Târgu Mureș
Nr. top: 2863/1/2/1/1
Nr. cad.: 841
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare destinație teren intravilan.
533 / 25.03.2022Piata Armatei nr. 4 CF/Fişa Cadastrală 142206 TÂRGU MUREȘ
Nr. top: 4858/4
4850/1/2/17
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare intravilan, radiere magazie din lemn, atribuire coduri construcții C1-Casă de locuit cu două apartamente, C2-Bucătărie de vară cu baie și cămară.
532 / 24.03.2022Strada Pomilor nr. 2 CF/Fişa Cadastrală 141049 TG. MURES
Nr. cad.: 141049
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE LOCUINŢĂ UNIFAMILIALĂ, ÎMPREJMUIRE ŞI BRANŞAMENTE UTILITĂŢI
531 / 24.03.2022Strada Trébely nr. 101 CF/Fişa Cadastrală 129811 TÂRGU MUREȘ
Nr. top: 2863/1/2/1/2
Nr. cad.: 840
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare intravilan, evidențiere construcție C1.
530 / 24.03.2022Strada Gheorghe Doja nr. 187 ap. 9 CF 122619-C1-U16 Târgu Mureș
Nr. top: 592/2/1/1/2/2/6/IX
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală şi număr poştal: str. Gheorghe Doja nr.187 ap.9.
529 / 24.03.2022Strada Horea nr. 2 CF/Fişa Cadastrală 124412
124412-C1-U1 TG.MURES
Nr. top: 686/1
686/2
686/1/V
686/2/V
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru amenajări interioare şi mansardare casă de locuit în volumul podului existent, reparaţii faţadă şi înlocuire invelitoare, în condiţiile regimului tehnic,
528 / 24.03.2022Strada Köteles Sámuel nr. 33 CF/Fişa Cadastrală 131153 TG.MURES
Nr. cad.: 131153
131153-C7
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru reabilitarea punctului de comandă- corp C7,
527 / 24.03.2022Strada Gheorghe Doja nr. 286 CF/Fişa Cadastrală 137123 TG-MUREŞ
Nr. cad.: 137123
137123-C2
137123-C3
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei pentru amplasare mijloace de publicitate şi elemente de semnalistică în incinta staţiei de distribuire carburanţi;
526 / 24.03.2022Strada Gurghiului nr. 10 CF/Fişa Cadastrală 137187 TG.MURES
Nr. cad.: 137187
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru amplasare pompă de apă
525 / 24.03.2022Strada Libertăţii nr. 114 CF/Fişa Cadastrală 126405 TG.MURES
Nr. cad.: 126405
126405-C5
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de desfiinţare construcţii anexă - corp C5,
524 / 24.03.2022Strada Remetea nr. 149/A CF/Fişa Cadastrală 141329 TG.MURES
Nr. cad.: 141329
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire casă de locuit şi imprejmuire teren,
523 / 24.03.2022Piata Trandafirilor nr. 27-30 ap. 1 CF/Fişa Cadastrală 123027-C1-U1 TG.MURES
Nr. top: 734/I
738/1/1/I
739/2/1/I
742/2/I
744/2/1/I
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru amplasare firme/reclame comerciale pe faţada clădirii,
522 / 24.03.2022Strada Gheorghe Marinescu nr. 38 CF/Fişa Cadastrală 134090 TG.MURES
Nr. cad.: vezi regimul juridic
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE CENTRU MULTICULTURAL UNIVERSITAR TÂRGU MUREȘ
521 / 24.03.2022Strada Remetea nr. 180 CF/Fişa Cadastrală 142755 TG.MURES
Nr. cad.: 142755
142755-C1
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
NU SE ÎNCADREAZĂ ÎN PREVEDERILE H.C.L. 6/2021 PRIVIND APROBAREA INVESTIŢIILOR PRIVATE ŞI PUBLICE ÎN DOMENIUL URBANISMULUI ŞI CONSTRUCŢIILOR ÎN MUNICIPIUL TÂRGU MUREŞ
520 / 24.03.2022Piata Victoriei nr. 14 CF/Fişa Cadastrală 132582 TG.MURES
Nr. cad.: 132582
132582-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru creare de acces pietonal nou dinspre stradă, la spaţiu comercial existent,
519 / 24.03.2022Strada Budiului nr. 41 CF 124168 Târgu Mureș
Nr. top: 4606/23/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare categorie de folosință curți-construcții și diminuare suprafață de la 340mp la 303mp - conform declarației cu încheierea de autentificare nr. 363/18.03.2022.
518 / 24.03.2022Strada Şurianu nr. 3 CF/Fişa Cadastrală 134525
134279 TG-MURES
Nr. cad.: 4556
4556-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE - EXTINDERE ȘI MODERNIZARE ŞCOALA GIMNAZIALĂ "LIVIU REBREANU"
517 / 24.03.2022Strada Prof. Dr. Vasile Săbădeanu nr. 131/B CF 141993 Târgu Mureș
Nr. cad.: 141993
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală şi număr poştal: str. Prof. Dr. Vasile Săbădeanu nr.131/B.
516 / 24.03.2022Strada Secuilor Martiri CF/Fişa Cadastrală 128389 TG.MURES
Nr. cad.: 128389
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ CONSUMATOR EVENIMENTE CULTURALE STRADA SECUILOR MARTIRI
515 / 24.03.2022Strada Gheorghe Doja nr. 15 CF/Fişa Cadastrală 142546 TG-MUREȘ
Nr. cad.: 142546
142546-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU DESFIINŢARE CORP C4 ŞI CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENŢIAL - LOCUINŢE COLECTIVE, AMENAJARE PEISAGERĂ, ACCESE AUTO ŞI PIETONALE, PARCAJE, BRANȘAMENTE UTILITĂŢI
514 / 24.03.2022Strada Mihai Viteazul nr. 31 CF/Fişa Cadastrală 91101/N TG.MURES
Nr. top: 2587/7/1/4
2587/7/2/2
2587/1/2/2
Nr. cad.: (414/2)
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru modificare faţadă şi siglă
513 / 24.03.2022Strada Trébely nr. 67E CF 136598
133785 Târgu Mureș
Nr. cad.: 136598; 133785
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
alipirea imobilelor înscrise în CF 136598 și 133785 Târgu Mureș, certificare nomenclatură stradală și număr poștal: str. Trébely nr.67E.
512 / 24.03.2022Strada Someşului nr. 15 CF/Fişa Cadastrală 128109 TÂRGU MUREȘ
Nr. top: 4734/1/2/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare intravilan, actualizare categorie de folosință teren - curți construcții, atribuire coduri construcții C1 - casa de caramida cu 4 apartamente și C2 - cladire laterala de lemn, actualizare descriere construcții C1 și C2.
511 / 24.03.2022Strada Livezeni nr. FN CF/Fişa Cadastrală 129490 TG. MURES
Nr. cad.: 3475
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINŢE COLECTIVE CU SPAŢII COMERCIALE ŞI DE SERVICII LA PARTER, AMENAJARE ACCES AUTO ŞI DRUM INTERIOR, SISTEMATIZARE VERTICALĂ ŞI BRANŞAMENTE LA UTILITĂŢI
510 / 23.03.2022Strada Gurghiului nr. 10 CF 137187 Târgu Mureș
Nr. cad.: 137187
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare destinație teren intravilan, nomenclatură stradală şi număr poştal: str. Gurghiului nr.10.
509 / 23.03.2022Strada Agricultorilor nr. 26/R CF/Fişa Cadastrală 127795 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 127795
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Evidențiere construcție C1, certificare categorie de folosință teren - curți construcții, certificare nomenclatură stradală și număr administrativ: str. Agricultorilor, nr. 26/R.
508 / 23.03.2022Strada Eden nr. 29B CF 141471 Târgu Mureș
Nr. cad.: 141471
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
evidențiere construcție C1, certificare categorie de folosință curți-construcții, nomenclatură stradală şi număr poştal: str. Eden nr. 29B.
507 / 23.03.2022Strada Mureşeni nr. 29 CF 128 Mureșeni
Nr. top: 77/2
78/2
79/2
76/2/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare categorie de folosință curți-construcții, destinație teren intravilan, nomenclatură stradală și număr poștal: str. Mureșeni nr.29.
506 / 23.03.2022Strada Bucegi nr. 11 CF 136676 Târgu Mureș
Nr. top: 1481/1/1/1/1/54
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare categorie de folosință teren: curți-construcții.
505 / 23.03.2022Strada Gheorghe Doja nr. f.nr. CF 141256 Târgu Mureș
Nr. cad.: 141256
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
504 / 23.03.2022Strada Ion Heliade Rădulescu nr. 24 CF/Fişa Cadastrală 142856 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 142856
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Evidențiere construcție C1, certificare nomenclatură stradală și număr administrativ: str. Ion Heliade Rădulescu, nr. 24.
Hide details for 503 / 23.03.2022503 / 23.03.2022Strada Pavel Chinezu nr. 10 CF 140111 Târgu Mureș
Nr. cad.: 140111
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
concesionare teren cu suprafața de 293,8mp în condițiile legii pentru creare acces.
[Replication or Save Conflict]
[Replication or Save Conflict]
502 / 23.03.2022Strada Posada nr. f.nr. CF 893 Târgu Mureș
Nr. top: 3316/1
3317/1 - continuare la regimul juridic
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare categorie de folosință arabil și destinație teren intravilan.
501 / 22.03.2022Strada Duzilor nr. 4 CF/Fişa Cadastrală 135916 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 135916
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Evidențiere construcție C1.
500 / 22.03.2022Strada Băneasa nr. 54 CF/Fişa Cadastrală 129648 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 129648
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
NU SE INCADREAZĂ ÎN PREVEDERILE REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM
499 / 22.03.2022Strada Vulturilor nr. 21 CF/Fişa Cadastrală 130091 TÂRGU MUREȘ
Nr. top: 1481/1/1/1/1/13
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare intravilan, actualizare categorie de folosință teren - curți construcții, actualizare descriere construcție C1, evidențiere construcție C2.
498 / 22.03.2022Strada Viile Dealul Mic nr. f.nr. CF/Fişa Cadastrală 134589
TG.MURES
Nr. cad.: 134589
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire casă de locuit unifamilială şi imprejmuire teren,
497 / 22.03.2022Strada Arany János nr. 21 ap. III/A CF/Fişa Cadastrală 141599-C1-U4 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 141599-C1-U4
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare descriere apartament III/A.
496 / 22.03.2022Strada Voinicenilor nr. 81 CF/Fişa Cadastrală 133584 TÂRGU MUREȘ
Nr. top: 5131/2/11/2
5131/2/10
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU AMPLASARE FIRMĂ PE FAȚADA CLĂDIRII
495 / 21.03.2022Strada Kós Károly nr. 15 CF/Fişa Cadastrală 134751 TG.MURES
Nr. cad.: 134751
134751-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU MODIFICĂRI INTERIOARE, SCHIMBARE DE DESTINAŢIE DIN MAGAZIN DE PREZENTARE ÎN CABINET OFTALMOLOGIC ŞI SPAŢII BIROURI
494 / 21.03.2022Strada Posada nr. - CF/Fişa Cadastrală 142660 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 142660
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Dezlipire imobil în trei loturi: Lot1=339mp, Lot2=66mp, Lot3=102mp.
493 / 21.03.2022Strada Posada nr. - CF/Fişa Cadastrală 142679 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 142679
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Dezlipire imobil în trei loturi: Lot1=30mp, Lot2=354mp, Lot3=547mp.
492 / 21.03.2022Strada Bolyai nr. 18 CF/Fişa Cadastrală 128331/Tg.Mures
Nr. top: 1427
1428/1/1
1430
1429/2/1/1
1428/a/2
1429/1/2
Nr. cad.: -
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
D.A.L.I. - MUZEUL FOTOGRAFIEI ȘI TEHNICII FOTO
491 / 21.03.2022Strada Barajului nr. 11A CF/Fişa Cadastrală 141326 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 141326
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare categorie de folosință teren - curți construcții, evidențiere construcție C1.
490 / 21.03.2022Strada Márton Áron nr. 11 CF/Fişa Cadastrală 126331 Târgu Mureș
Nr. top: 1422/1/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare intravilan, rectificare suprafață teren de la 302 mp la 315 mp, actualizare descriere construcție C1.
489 / 18.03.2022Strada Rodnei nr. 77 CF/Fişa Cadastrală 122035 TG.MURES
Nr. cad.: 122035
122035-C1
122035-C2
122035-C3
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU EXTINDERE, RECONFIGURARE FUNCŢIONALĂ ŞI ETAJARE CASĂ DE LOCUIT - CORP C2 PENTRU AMENAJARE LOCUINȚE COLECTIVE
488 / 18.03.2022Strada Depozitelor nr. 17 CF/Fişa Cadastrală 138464 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 138464
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Evidențiere construcție C2.
487 / 18.03.2022Strada Negoiului nr. 111 CF 138177 Târgu Mureș
Nr. cad.: 138177
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
evidențiere C2-casă de locuit.
486 / 18.03.2022Strada Libertăţii nr. 125 CF/Fişa Cadastrală 129165 TÂRGU MUREȘ
Nr. top: 183/1/3
183/2
184/2/2
Nr. cad.: 4532
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare descriere construcție C1.
485 / 18.03.2022Strada Gheorghe Doja nr. 300 CF/Fişa Cadastrală 139129 TG.MURES
Nr. cad.: 139129
139129-C258
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU MODERNIZARE INSTALAŢIE DE GRANULARE - AZOTAT DE AMONIU 2
484 / 18.03.2022Strada Crişan nr. 4 ap. 1-2 CF/Fişa Cadastrală 125286
125286-C1-U1
125286-C1-U2 TG-MURES
Nr. cad.: 125286
125286-C1-U1
125286-C1-U2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU MODERNIZARE, REABILITARE CASĂ DE LOCUIT, ÎNLOCUIRE ÎNVELITOARE
483 / 18.03.2022Strada Morii nr. 3 CF/Fişa Cadastrală 130483 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 130483
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Evidențiere construcție C1.
482 / 18.03.2022Strada 8 Martie nr. 83/B CF 132963 Târgu Mureș
Nr. cad.: 132963
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
pentru modificarea adresei imobilului în cartea funciară din str. 8 Martie nr.83/A în str. 8 Martie nr.83/B.
481 / 18.03.2022Strada Barajului CF/Fişa Cadastrală 136939
136940 TG.MURES
Nr. cad.: 136939
136940
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU SUPRALĂRGIRE STRADA BARAJULUI
480 / 18.03.2022Strada Remetea nr. 61 CF 124377 Târgu Mureș
Nr. cad.: 124377
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
479 / 17.03.2022Strada Zeno Vancea nr. 8 CF/Fişa Cadastrală 132889 TG. MURES
Nr. cad.: 132889
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE LOCUINŢĂ INDIVIDUALĂ, ANEXE GOSPODĂREȘTI, GARAJ, ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ ŞI BRANŞAMENTE UTILITĂŢI
478 / 17.03.2022Pasaj Scăricica nr. 1 CF/Fişa Cadastrală 138283
138283-C1-U1
138283-C1-U2 TG.MURES
Nr. top: 2218/3/I
2218/3/II
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU SCHIMBARE DESTINAŢIE AP. 1 ÎN SPAŢIU COMERCIAL, MUZEU ŞI ALIMENTAŢIE PUBLICĂ ŞI AP. 2 ÎN SPAŢIU DE ALIMENTAŢIE PUBLICĂ, AMENAJĂRI INTERIOARE, MONTARE FIRME ŞI RECLAME - INTRARE ÎN LEGALITATE
477 / 17.03.2022Strada Horea nr. 23 CF/Fişa Cadastrală 135453 TG. MURES
Nr. cad.: 135453
135453-C1
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
nu respectă prevederile RLU aferent PUZ aprobat.,Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
poate fi folosit pentru elaborare "P.U.Z. - STABILIRE REGLEMENTĂRI URBANISTICE PENTRU REBILITARE ŞI EXTINDERE CLĂDIRE PENTRU SPAŢII COMUNITARE", MODIFICARE PUZ APROBAT PRIN H.C.L. NR.176/30.04.2009
476 / 17.03.2022Strada Livezeni nr. 69 CF/ 125029 Tg-Mureş
cad-125029
125029-C2
125029-C3

Nr. cad.: 125029-C4
125029-C5
125029-C6
125029-C7
125029-C8
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEIDE DESFIINŢARE CORP C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8
475 / 17.03.2022Strada Pomilor nr. f.nr. CF 132349 Târgu Mureș
Nr. cad.: 132349
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare destinație teren intravilan.
474 / 17.03.2022Strada Gheorghe Doja nr. f.nr. CF 127025 Târgu Mureș
Nr. cad.: 127025
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
473 / 17.03.2022Strada Voinicenilor nr. f.nr. CF 52414 Sântana de Mureș
Nr. top: 5365/8/3
5367/8/1/3
Nr. cad.: 409/3
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
modificare U.A.T. în cartea funciară din Sântana de Mureș în Târgu Mureș.
472 / 17.03.2022Strada Rovine nr. - CF/Fişa Cadastrală 141894 Târgu Mureș
Nr. cad.: 141894
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Radiere construcție anexă C1 - fără acte.
471 / 16.03.2022Strada Gheorghe Doja nr. 149 CF/Fişa Cadastrală 125894 Târgu Mureș
Nr. top: 4543/2/2/1/3
Nr. cad.: 302/3
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Rectificare suprafață teren de la 490 mp la 542 mp, actualizare descriere construcții C1, C2, radiere magazie descrisă la ap. IA.
470 / 16.03.2022Strada Constandin Hagi Stoian nr. f.nr. CF/Fişa Cadastrală 129259 TG.MURES
Nr. cad.: 129259
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru amplasare anexă gospodărească provizorie din lemn (maxim 5 ani);
469 / 16.03.2022Strada Evreilor Martiri nr. 27A CF/Fişa Cadastrală 140845 Târgu Mureș
Nr. cad.: 140845
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare descriere construcție C1, radiere construcții C2, C3.
468 / 16.03.2022Strada Mestecănişului nr. f.nr. CF/Fişa Cadastrală 141754 TG.MURES
Nr. cad.: 141754
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
nu se incadrează în prevederile documentaţiilor de urbanism aprobate în zonă,
467 / 16.03.2022Strada Pomilor nr. f.nr. CF 140001 Târgu Mureș
Nr. cad.: 140001
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
466 / 16.03.2022Strada Remetea nr. f.nr. CF 138307
128802 Târgu Mureş
Nr. cad.: 138307
128802
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Elaborare P.U.Z. - Parcelare teren, stabilire reglementări urbanistice pentru construire case de locuit, accese și utilități.
465 / 16.03.2022Strada Remetea nr. 218 CF 139541 Târgu Mureș
Nr. cad.: 139541
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală şi număr poştal: str. Remetea nr.218.
464 / 16.03.2022Strada Băneasa nr. 8/D CF/Fişa Cadastrală 138090 Târgu Mureș
Nr. cad.: 138090
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare categorie de folosință teren - curți construcții, evidențiere construcție C1, certificare nomenclatură stradală și număr administrativ: str. Băneasa, nr. 8/D.
463 / 16.03.2022Piata Gării nr. 2 ap. 31 CF 120535-C1-U33 Târgu Mureș
Nr. top: 4789/1/3/XXXI
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală și număr poștal: "Piața Gării nr.2 ap.31" și corectarea adresei în cartea funciară.
462 / 16.03.2022Strada Ady Endre nr. 26/C ap. 3 CF 123836-C1-U10 Târgu Mureș
Nr. top: 4859/a/1/223/1/10/2/1/2/III
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală şi număr poştal: str. Ady Endre nr.26/C, ap.3.
461 / 16.03.2022Strada Constandin Hagi Stoian nr. 150 CF 131553 Târgu Mureș
Nr. cad.: 131553
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală şi număr poştal: str. Constandin Hagi Stoian nr.150.
460 / 16.03.2022Aleea Săvineşti nr. 16 ap. 21 CF 120126-C1-U25 Târgu Mueș
Nr. top: 4865/1/1/2/3/XVI/XXI
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală şi număr poştal: Aleea Săvinești nr.16 ap.21.
459 / 15.03.2022Strada Mărului nr. 45 CF/Fişa Cadastrală 141542 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 141542
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Dezlipire imobil în 10 loturi: Lot 1 = 980 mp, Lot 2 = 869 mp, Lot 3 = 866 mp, Lot 4 = 864 mp, Lot 5 = 867 mp, Lot 6 = 893 mp, Lot 7 = 980 mp, Lot 8 = 2914 mp, Lot 9 = 826 mp, Lot 10 = 345 mp.
458 / 15.03.2022Calea Sighişoarei CF 142202
134086 și 141701 Târgu Mureş
Nr. cad.: 142202
134086 și 141701
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Elaborare P.U.Z. - Stabilire reglementări urbanistice pentru construire ansamblu rezidențial - locuințe colective, amenajare peisagistică, accese auto și pietonale, parcaje, utilități.
457 / 15.03.2022Calea Sighişoarei PLAN DE SITUAȚIE
Nr. top: -
Nr. cad.: -
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU STRADĂ DE LEGĂTURĂ ÎNTRE PRELUNGIRE CALEA SIGHIŞOAREI ÎN DIRECŢIA DN13 ŞI TRONSON DE LEGĂTURĂ ÎNTRE STRADA BUDIULUI ŞI AUTOSTRADA TRANSILVANIA (TRONSON ÎNTRE STRADA BUDIULUI ŞI STRADA VIILE DEALUL MIC), INCLUSIV LUCRĂRI DE PROTEJARE ŞI DEVIERE REŢELE
456 / 15.03.2022Strada Budiului nr. 112 CF/Fişa Cadastrală 140307 Târgu Mureș
Nr. cad.: 140307
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Evidențiere construcție C1, certificare nomenclatură stradală și număr administrativ: str. Budiului, nr. 112.
455 / 14.03.2022Strada Libertăţii nr. 32 CF/Fişa Cadastrală 122754 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 122754
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificarea suprafețelor pentru construcția C1: Sc=237 mp, Sd=574 mp; apartamentarea construcției C1.
454 / 14.03.2022Strada 22 Decembrie 1989 nr. 140 CF 139834 Târgu Mureş
Nr. cad.: 139834
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Elaborare P.U.Z. - Stabilire reglementări urbanistice pentru construire spălătorie auto și locuință.
453 / 14.03.2022Strada Ciucului nr. 14 CF/Fişa Cadastrală 141199
142744 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 141199
142744
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Alipirea imobilelor înscrise în CF nr. 142744 Târgu Mureș și CF nr. 141199 Târgu Mureș.
452 / 14.03.2022Strada Constandin Hagi Stoian CF/Fişa Cadastrală 140574 TG.MURES
Nr. cad.: 140574
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT, ÎMPREJMUIRE TEREN ŞI BRANŞAMENTE UTILITĂŢI
451 / 14.03.2022Strada Mioriţei CF 135134
135135
133387
133348
135359
134439 Tg. Mureș
Nr. cad.: 135134
135135
133387
133348
135359
134439
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU MODERNIZARE RED 0,4 KV ȘI BRANȘAMENTE ÎN ZONA PIAȚA ONEȘTI ȘI STRADA MIORIȚEI
450 / 14.03.2022Strada Băneasa nr. 16 CF/Fişa Cadastrală 129870 TÂRGU MUREȘ
Nr. top: 412/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare categorie de folosință teren - curți construcții.
449 / 14.03.2022Strada Szotyori József nr. - CF 129705 Târgu Mureș
Nr. top: 5260/2/2/1/2
5260/1/1/1/2
Nr. cad.: 2644
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare regimuri juridic, economic și tehnic în vederea cumpărării terenului.
448 / 14.03.2022Strada Cernavodă nr. 2 CF/Fişa Cadastrală 121107 TG.MURES
Nr. cad.: 121107
121107-C1
121107-C2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru amplasare firmă/reclamă pe faţada imobilului,
447 / 14.03.2022Strada Mihai Eminescu nr. 40 ap. 1 CF/Fişa Cadastrală 132091
132091-C1-U1 TG.MURES
Nr. cad.: 132091
132091-C1-U1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU EXTINDERE , MANSARDARE ȘI MODIFICĂRI INTERIOARE CASĂ DE LOCUIT
446 / 14.03.2022Strada Târgului nr. 1 CF/Fişa Cadastrală 126233 TG.MURES
Nr. cad.: 126233
126233-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru amplasarea unei firme pe faţada imobilului,
445 / 14.03.2022Piata Trandafirilor nr. 14 CF/Fişa Cadastrală 122571 Târgu Mureș
Nr. top: 651/1
651/2
588/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare intravilan, rectificare suprafață teren de la 1195 mp la 434 mp, actualizare categorie de folosință teren - curți construcții, actualizare descriere construcție C1.
444 / 11.03.2022Strada Podeni nr. 51 CF/Fişa Cadastrală 142741 TG.MURES
Nr. cad.: 142741
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE DESFIINŢARE CASĂ DE LOCUIT CORP C1 ȘI OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE CLĂDIRE LOCUINŢE COLECTIVE MICI, ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ CU ACCES AUTO ŞI PIETONAL, BRANȘAMENTE UTILITĂȚI
443 / 11.03.2022Strada Branului nr. 23/A CF 135925 Târgu Mureș
Nr. cad.: 135925
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală și număr poștal: str. Branului nr.23/A.
442 / 11.03.2022Strada Suceava nr. 13 CF/Fişa Cadastrală 125878 TÂRGU MUREȘ
Nr. top: 3857/2/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare categorie de folosință teren - curți construcții și actualizare descriere construcție C1.
440 / 11.03.2022Strada Jean Monnet nr. 34 CF/Fişa Cadastrală 140616
141051
141052 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 140616
141051
141052
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Alipirea imobilelor înscrise în CF nr. 140616 Târgu Mureș, CF nr. 141051 Târgu Mureș, CF nr. 141052 Târgu Mureș, certificare nomenclatură stradală și număr administrativ - str. Jean Monnet, nr. 34.
439 / 11.03.2022Strada Măcinului nr. 8 CF/Fişa Cadastrală 141401/Tg.Mures
Nr. cad.: 141401
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT, REALIZARE GARD LA STRADĂ CU PORȚI DE ACCES, RACORD LA UTILITĂȚI.
437 / 10.03.2022Strada Dezrobirii nr. 7 CF/Fişa Cadastrală 127379 TG.MURES
Nr. cad.: 127379
127379-C1
127379-C2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obţinerea autorizaţiei de construire pentru reamenajare casă de locuit şi construire terasă acoperită
436 / 10.03.2022Strada Szotyori József nr. - CF 130065 Târgu Mureș
Nr. cad.: 130065
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare regimuri juridic, economic și tehnic în vederea cumpărării terenului.
435 / 10.03.2022Strada 8 Martie nr. 85 CF/Fişa Cadastrală 128466 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 128466
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
434 / 10.03.2022Strada Tudor Vladimirescu nr. 89 CF/Fişa Cadastrală 128971
128971-C1-U2
Nr. cad.: 128791
128791-C1-U2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU LUCRĂRI DE EXTINDERE, AMENAJĂRI INTERIOARE ȘI MANSARDARE APARTAMENT II
433 / 10.03.2022Strada Băneasa nr. 44 CF/Fişa Cadastrală 121299 Târgu Mureș
Nr. top: 494/2/1
495/1
Nr. cad.: 1279/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare categorie de folosință teren - curți construcții, radiere grajd+fânar.
432 / 10.03.2022Strada Constandin Hagi Stoian CF/Fişa Cadastrală 133049 TG.MURES
Nr. cad.: 133049
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
Imobilul este situat în zonă cu interdicţie temporară de construire; poate fi utilizat pentru intocmire PUD, studiu de amplasament pentru construire casă de locuit, amenajare accese şi racord la utilităţi, în condiţiile regimului tehnic
431 / 10.03.2022Strada Bogatei nr. 22 CF 131219 Târgu Mureș
Nr. cad.: 131219
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
430 / 10.03.2022Strada Viile Dealul Budiului nr. - CF/Fişa Cadastrală 4991/II TÂRGU MUREȘ
Nr. top: 4320/a/2
4321/a
4319/b
4320/b
4321/b
4322/1
4323/1
4322/2/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Ieșire din indiviziune pentru suprafața de 1.293 mp, certificare destinație teren și actualizare categorie de folosință teren: 1A=118 mp - intravilan și 2A=1.175 mp - extravilan.
429 / 09.03.2022Bulevard 1 Decembrie 1918 nr. 203 ap. 1 CF/Fişa Cadastrală 122842-C1-U2 TG.MURES
Nr. top: 3511/14/I
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru amplasare firmă/reclamă pe faţada imobilului,
428 / 09.03.2022Bulevard 1 Decembrie 1918 nr. 217 CF/Fişa Cadastrală 55272/P/I TG.MURES
Nr. top: VEZI REGIMUL JURIDIC
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru amplasarea unei firme/reclame comerciale pe faţada imobilului,
427 / 09.03.2022Strada Tudor Vladimirescu nr. 72 CF 140474
140475 Târgu Mureș
Nr. cad.: 140474; 140475
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
alipirea imobilelor înscrise în CF 140474, 140475 Târgu Mureș.
426 / 09.03.2022Piata Teatrului nr. 1 ap. SP.COM. CF/Fişa Cadastrală 120386
120386-C1-U24
TG.MURES
Nr. top: 594/2
594/1/1/2/2
594/2/SP
594/1/1/2/2/SP
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru amplasarea unei firme/reclame comerciale, şi nu poate fi folosit pentru amplasarea unei copertine retractabile pe faţada imobilului întrucît sînt interzise conform HCL nr:107/2008,
425 / 09.03.2022Bulevard 1848 nr. 81 ap. 2 CF/Fişa Cadastrală 120009-C1-U3 TG.MURES
Nr. top: 4646/34/II
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru amplasarea unei firme/reclame comerciale pe faţada imobilului,
424 / 09.03.2022Piata Teatrului nr. 10 CF/Fişa Cadastrală 132917 TG.MURES
Nr. top: 594/16
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru amplasarea unei firme/reclame comerciale pe faţada imobilului,
423 / 09.03.2022Strada Kós Károly nr. 7 CF 137970 Târgu Mureș
Nr. top: 2393/1/2/1/2
2382/1/2/1/2
5784/1/1/8/1/3
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală și număr poștal: str. Kós Károly nr.7.
422 / 09.03.2022Piata Trandafirilor nr. 5 CF/Fişa Cadastrală 141354
Tg-Mureş

Nr. cad.: 141354
141354-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru amplasarea unei firme/reclame comerciale pe faţada clădirii
421 / 09.03.2022Strada Aurel Filimon nr. 20 ap. 4 CF/Fişa Cadastrală 125414
125414-C1-U4 TG.MURES
Nr. top: 561
562

Nr. cad.: 2253
125414-C1-U4
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru amplasarea unei firme/reclame comerciale pe faţada clădirii
420 / 09.03.2022Strada Tazlăului nr. 11 CF 142423 Târgu Mureș
Nr. cad.: 142423
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală și număr poștal: str. Tazlăului nr.11.
419 / 09.03.2022Strada Remetea nr. - CF 138295 Târgu Mureș
Nr. cad.: 4945
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare destinație teren intravilan și categorie de folosință drum.
418 / 09.03.2022Strada Remetea nr. - CF 138300 Târgu Mureș
Nr. cad.: 1481/3
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare destinație teren intravilan.
417 / 09.03.2022Strada Gurghiului nr. 2 CF 132576 Târgu Mureș
Nr. top: 5157/3
5160/2/3
5160/1/3
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare categorie de folosință curți-construcții.
416 / 08.03.2022Bulevard 1 Decembrie 1918 nr. 115 CF/Fişa Cadastrală 124303 TG.MURES
Nr. cad.: 124303
124303-C1
124303-C2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU MANSARDARE LOCUINȚĂ CORP C2 CU ACCES SEPARAT
415 / 08.03.2022Strada Lev Nicolaevici Tolstoi nr. 6 CF/Fişa Cadastrală 140831 TG.MURES
Nr. cad.: 140831
140831-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU RECONFIGURARE FUNCŢIONALĂ, EXTINDERE ŞI ETAJARE CONSTRUCŢIE EXISTENTĂ
414 / 08.03.2022Strada Gheorghe Doja nr. 33A CF/Fişa Cadastrală 123509
123509-C1-U2
123509-C1-U1/TG.MURES
Nr. top: 4626/5/2/2/1
4628/1/2/2/1
4626/5/2/2/1/I
4628/1/2/2/1/I
4626/5/2/21/I
4628/1/2/2/1/I
Nr. cad.: 1312/1;
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU "SCHIMBARE DESTINAŢIE AP. 1 (PARTER) DIN SPAŢIU DE LOCUIT ÎN CABINET MEDICAL PRIN LUCRĂRI DE REAMENAJARE INTERIOARE / EXTERIOARE ŞI EXTINDERE, REFAŢADIZARE LA AP. 1 ŞI AP. 2, MODIFICARE ACOPERIŞ, AMPLASARE FIRMĂ"
413 / 08.03.2022Strada Urcuşului nr. 10 CF/Fişa Cadastrală 130500 Târgu Mureș
Nr. top: 4679/1/2/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare intravilan, atribuire coduri construcții C1 - casa de locuit din cărămidă acoperită cu țigle, C2 - construcție din lemn acoperită cu țigle.
412 / 08.03.2022Strada 8 Martie nr. - CF 139071 Târgu Mureș
Nr. cad.: 3201
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
411 / 08.03.2022Strada 8 Martie nr. - CF 139702 Târgu Mureș
Nr. cad.: 3202
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
410 / 08.03.2022Strada Recoltei nr. 15 CF 127026 Târgu Mureș
Nr. top: 686/1/1/5
686/1/2/5
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
409 / 08.03.2022Strada Trébely nr. 63 CF/Fişa Cadastrală 127468 TG.MURES
Nr. cad.: 127468
127468-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE DESFIINŢARE CASĂ DE LOCUIT - CORP C1.,Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
NU POATE FI FOLOSIT PENTRU CONSTRUIRE 2 CASE DE LOCUIT ÎN REGIM GRUPAT DOUĂ CÂTE DOUĂ CU 4 APARTAMENTE ÎNTRUCÂT NU SE ÎNCADREAZĂ ÎN PREVEDERILE RLU AFERENT PUZ APROBAT.
408 / 08.03.2022Strada Bartók Béla nr. 1, 3 ap. SP.III,SP.IV CF/Fişa Cadastrală 139095
139095-C1-U2
139095-C1-U3 TG.MURES
Nr. top: vezi regimul juridic
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru amplasarea unei firme/reclame comerciale pe faţada clădirii
407 / 08.03.2022Strada Constandin Hagi Stoian nr. f.nr. CF 135068 Târgu Mureş
Nr. cad.: 135068
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Elaborare P.U.Z. - Stabilire reglementări urbanistice pentru construire locuințe colective mici.
406 / 08.03.2022- Podeni nr. 6 CF 137161 Târgu Mureș
Nr. top: 3047/1/2/3/1/3
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală și număr poștal: str. Podeni nr.6; modificarea denumirii străzii în cartea funciară din str. Cornățel în str. Podeni.
405 / 08.03.2022Strada Fragilor nr. 25 CF 56323 Sângeorgiu de Mureș
Nr. top: 696
697/1/40
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare UAT Târgu Mureș.
404 / 08.03.2022Strada Viile Unomaj nr. 36/C CF 134590 Târgu Mureș
Nr. cad.: 134590
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală și număr poștal: str. Viile Unomaj nr. 36/C.
403 / 07.03.2022Strada Budiului nr. - CF 138791 Târgu Mureș
Nr. cad.: 138791
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare destinație teren extravilan.
402 / 07.03.2022Strada Budiului nr. - CF 139290 Târgu Mureș
Nr. cad.: 139290
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare destinație teren extravilan.
401 / 07.03.2022Strada Depozitelor nr. 30 CF 125026 Târgu Mureș
Nr. top: 450/2/2c/33/3-continuare la regimul juridic
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare categorie de folosință curți-construcții și adresă imobil: str. Depozitelor nr.30.
400 / 07.03.2022Strada Remetea nr. 259 CF/Fişa Cadastrală 345 Sâncraiu de Mureș
Nr. top: 642/1/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare UAT, certificare intravilan, actualizare categorie de folosință teren: 1Cc=580mp, 2A=423mp, actualizare descriere construcție C1, evidențiere construcții C2, C3, C4, certificare nomenclatură stradală și număr administrativ: str. Remetea, nr. 259.
399 / 07.03.2022Piata Trandafirilor nr. 51 CF/Fişa Cadastrală 123970
123970-C1-U1 TG.MURES
Nr. cad.: 123970-C1-U1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru amplasarea unei firme/reclame comerciale pe faţada clădirii
398 / 07.03.2022Bulevard 1 Decembrie 1918 nr. 213 ap. 1 CF/Fişa Cadastrală 125115-C1-U9 TG.MURES
Nr. top: 351/19/I
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru amplasare firmă/reclamă pe faţada imobilului,
397 / 07.03.2022Piata Victoriei nr. 36 CF/Fişa Cadastrală 137067 TG.MURES
Nr. top: 1125/1
1125/2
1126
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru amplasarea unei firme/reclame comerciale pe faţada clădirii,
396 / 07.03.2022Piata Republicii nr. 10 CF/Fişa Cadastrală 121184 Târgu Mureș
Nr. top: 2275/2
2276/1
2276/1/2
2276/2
Nr. cad.: 768
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare categorie de folosință teren - curți construcții.
395 / 04.03.2022Strada Dr. Cornel Ciugudean nr. 6 ap. 2 CF/Fişa Cadastrală 126235
126235-C1 TG-MURES
Nr. cad.: 126235
126235-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRURE PENTRU REAMENAJARE, MANASARDARE LOCUINŢĂ (AP. II) ÎN VOLUMUL PODULUI EXISTENT ŞI REFAŢADIZARE CLĂDIRE
394 / 04.03.2022Piata Armatei nr. 4 ap. 1,2 CF/Fişa Cadastrală 142206
142206-C1-U1
142206-C1-U2 TG-MURES
Nr. cad.: 142206
142206-C1-U1
142206-C1-U2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU SCHIMBARE DESTINAŢIE LOCUINŢĂ (AP. I ŞI AP. II) ÎN SPAŢIU COMERCIAL CU ACCESE DIRECT DIN STRADĂ, AMENAJARE ACCES AUTO PRIN MODIFICARE GANG
393 / 04.03.2022Strada Posada nr. 48A CF/Fişa Cadastrală 141025
142660
142679 TG.MURES
Nr. cad.: 141025
141025-C1
142660
142679
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare regim juridic, economic și tehnic al imobilelor
392 / 04.03.2022Strada 8 Martie nr. 88 CF/Fişa Cadastrală 140872 TG.MURES
Nr. cad.: 140872
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE HALA PRESTĂRI SERVICII - SERVICE AUTO, TAHOGRAF, STAȚIE ITP ȘI SPAȚII ADMINISTRATIVE, RACORDURI UTILITĂȚI
391 / 04.03.2022Strada Revoluţiei nr. 32, 34 CF/Fişa Cadastrală 139770
135726 TG.MURES
Nr. cad.: 139770
139770-C1
135726
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ A ANSAMBLULUI DE LOCUINȚE COLECTIVE
390 / 03.03.2022Strada Pavel Chinezu nr. 21 CF/Fişa Cadastrală 142475 TG.MURES
Nr. cad.: 142475
12475-C1
142475-C2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU REAMENAJARE, ETAJARE BIROURI ŞI CONSOLIDARE CORP C1 - ATELIER; RECOMPARTIMENTARE CORP C2 - ATELIER; AMPLASARE FIRMĂ
389 / 03.03.2022Strada Băneasa nr. 8 CF/Fişa Cadastrală 136308 TG.MURES
Nr. cad.: 136308
136308-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE HALĂ DE DEPOZITARE
388 / 03.03.2022Strada Belşugului nr. 18/A CF/Fişa Cadastrală 139715 TG-MURES
Nr. cad.: 139715
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU EXTINDEREA CASEI DE DE LOCUIT
387 / 03.03.2022Strada Alexandru Papiu Ilarian nr. FN CF/Fişa Cadastrală 135557 TG-MURES
Nr. cad.: 135557
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
NU SE ÎNCADREAZĂ ÎN PREVERERILE RLU AFERENT PUG APROBAT
386 / 03.03.2022Strada Alexandru Papiu Ilarian nr. FN CF/Fişa Cadastrală 135557 TG-MURES
Nr. cad.: 135557
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
NU SE ÎNCADREAZĂ ÎN PREVERERILE RLU AFERENT PUG APROBAT
385 / 03.03.2022Strada Ceangăilor CF/Fişa Cadastrală 140241 TG-MURES
Nr. cad.: 140241
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
conform regulamentului de urbanism local imobilul se situează în zonă cu interdicţie temporară de construire până la aprobare PUZ/PUD în condiţiile legii;,Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
POATE FI UTILIZAT PENTRU ELABORARE PUD - STUDIU DE AMPLASAMENT CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT, REGLEMENTARE ACCESE ŞI UTILITĂŢI, ÎMPREJMUIRE
384 / 03.03.2022Strada Agricultorilor nr. 39 CF/Fişa Cadastrală 138070 TÂRGU MUREȘ
Nr. top: 5139/1/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Ieșire din indiviziune pentru suprafața de 549mp, rectificare suprafață teren de la 549mp la 517mp, actualizare categorie de folosință teren - curți construcții, radiere anexe cotețe și magazii, certificare nomenclatură stradală și adresă administrativă: str. Agricultorilor, nr. 39.
383 / 03.03.2022Aleea Cornişa nr. 20 sc. C ap. 4 CF/Fişa Cadastrală 121530-C1-U43 TÂRGU MUREȘ
Nr. top: 2542/a/4/C/IV
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare nomenclatură stradală și adresă administrativă: Aleea Cornișa, nr. 20, sc. C, et. P, ap. 4.
382 / 02.03.2022Strada Băneasa nr. 10 CF/Fişa Cadastrală 133756 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 133756
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Dezlipire imobil în trei loturi: Lotul1=3.081mp, Lotul2=1.951mp, Lotul3=1.327mp.
381 / 02.03.2022Strada Rozmarinului nr. 1 CF/Fişa Cadastrală 139787 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 139787
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Evidențiere construcție C1, dezlipire imobil în două loturi: Lotul1=88mp, Lotul2=1.562mp.
380 / 02.03.2022Strada Sf. Ioan nr. 2 CF/Fişa Cadastrală 142652 TG-MURES
Nr. cad.: 142652
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT, AMENAJARE ACCES AUTO ŞI PIETONAL, ÎMPREJMUIRE TEREN ŞI BRANŞAMENTE UTILITĂȚI
379 / 02.03.2022Bulevard 1 Decembrie 1918 nr. 154 ap. 3,4,8 C.F. 121017-C1-U54
121017-C1-U4
121017-C1-U73
121017 Tg-Mş
Nr. top: 3732/7/154/VIII
3732/7/IV
3732/7/III
3732/7
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
ÎNCALCĂ PREVEDERILE H.C.L. TÂRGU MUREȘ NR. 132/31.08.2000
378 / 02.03.2022Strada Cuza Vodă CF 123209
135136
136581
142734
142735
142738 Tg. Mureș
Nr. top: 753/2/2
753/2/3
752/3
753/2/1
Nr. cad.: 123209
123209-C1; 135136; 136581
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
STUDIU DE FEZABILITATE - CONSTRUIRE PARCARE SUBTERANĂ ÎN ZONA STRĂZILOR PRIMĂRIEI, CUZA VODĂ, GEORGE ENESCU
377 / 02.03.2022Strada George Enescu CF/Fişa Cadastrală CF 136581 Tg. Mureş
Nr. cad.: 136581
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU REAMENAJARE STRADA GEORGE ENESCU
376 / 02.03.2022Strada Mureşeni nr. 50 CF/Fişa Cadastrală 139124 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 139124
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Dezlipire imobil în trei loturi: Lotul1=3.907mp, Lotul2=488mp, Lotul3=6.013mp.
375 / 01.03.2022Strada Livezeni nr. 7A CF/Fişa Cadastrală 134459 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 134459
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificarea suprafețelor pentru construcția C2: Sc=324 mp, Sd=604 mp, evidențierea construcției C6.
374 / 01.03.2022Bulevard 1 Decembrie 1918 nr. 206 ap. 1 CF/Fişa Cadastrală 120207-C1-U8 TG.MURES
Nr. cad.: 120207
120207-C1-U8
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU AMPLASARE FIRMĂ LUMINOASĂ PE FAȚADA IMOBILUI
372 / 01.03.2022Strada Remetea nr. FN CF/Fişa Cadastrală 133946 TG. MURES
Nr. cad.: 133946
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
NU SE RESPECTĂ PREVEDERILE DOCUMENTAŢIEI DE URBANISM APROBATĂ ÎN ZONĂ
371 / 01.03.2022Piata Gării nr. 2 bl. A ap. 34 CF/Fişa Cadastrală 120535-C1-U28 TÂRGU MUREȘ
Nr. top: 4789/1/3/XXXIV
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare nomenclatură stradală și număr administrativ: Piața Gării, nr. 2, bl. A, et. 9, ap. 34.
370 / 28.02.2022Piata Trandafirilor nr. 27-30 ap. 26 CF/Fişa Cadastrală 123027-C1-U22 TG.MURES
Nr. top: vezi regimul juridic
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru amplasarea unei firme/reclame comerciale pe faţada clădirii
369 / 28.02.2022Piata Victoriei nr. 18 CF/Fişa Cadastrală 129701 TG.MURES
Nr. top: 1100/8
1100/7
1100/15
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru amplasare firmă/reclamă pe faţada imobilului,
368 / 28.02.2022Piata Teatrului nr. 9 CF/Fişa Cadastrală 131027 TG.MURES
Nr. top: 594/15
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru amplasarea unei firme/reclame comerciale pe faţada imobilului,
367 / 28.02.2022Strada Bartók Béla nr. 2/A ap. SP I.a CF/Fişa Cadastrală 120662
120662-C1-U4 TG.MURES
Nr. top: 594/1/2
659/1/2
594/1/2/P/I/1
659/1/2/P/I/1

Nr. cad.: 1764/I/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru amplasarea unei firme/reclame comerciale pe faţada clădirii
366 / 28.02.2022Strada Gheorghe Doja nr. 64-68 CF/Fişa Cadastrală 140113 TG.MURES
Nr. cad.: 140113
140113-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru amplasarea unui panou publicitar,
365 / 28.02.2022Piata Teatrului nr. 10 CF/Fişa Cadastrală 132917 Tg-Mureş
Nr. top: 594/16
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru amplasarea unei firme/reclame comerciale pe faţada clădirii
364 / 28.02.2022Strada Rămurele nr. f.nr. CF 138607 Târgu Mureş
Nr. cad.: 138607
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Elaborare P.U.Z. - Reconformare zonă și stabilire reglementări urbanistice pentru construire mic ansamblu de locuințe cu funcțiuni de centru de cartier, echipat cu dotări comerciale de proximitate specifice zonelor preponderent rezidențiale.
363 / 28.02.2022Aleea Carpaţi nr. 57 CF/Fişa Cadastrală 137955 Târgu Mureș
Nr. cad.: 137955
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare categorie de folosință teren - curți construcții, evidențiere construcții C6 și C7, înscrierea dreptului de proprietate asupra construcțiilor C6 și C7 în favoarea Statului Român - domeniul public, notarea dreptului de administrare asupra construcțiilor C6 și C7 în favoarea Ministerului Sportului prin Clubul Sportiv “Mureșul” Târgu Mureș.
362 / 28.02.2022Strada Eden nr. - CF/Fişa Cadastrală 128605 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 224
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare intravilan.
361 / 28.02.2022Strada Eden nr. - CF/Fişa Cadastrală 134000 TÂRGU MUREȘ
Nr. top: 5176/1/2
5177/2/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare intravilan.
360 / 25.02.2022Strada Bobâlna nr. 17/A CF/Fişa Cadastrală 142584 TG. MURES
Nr. cad.: 142584; 142584-C1
142584-C2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINERE AUTORIZAŢIE DE DESFIINŢARE CORP C2 - DEPOZIT ȘI GARAJ ȘI OBŢINERE AUTORIZAŢIE DE CONSTRUIRE PENTRU EXTINDERE ŞI ETAJARE CORP C1 LOCUINȚĂ ȘI CONSTRUIRE PISCINĂ NEACOPERITĂ
359 / 25.02.2022Strada Bolyai CF/Fişa Cadastrală 133464 TG.MURES
Nr. cad.: 133464
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU "AMENAJARE SPAȚII PUBLICE - ZONA PIEŢEI BOLYAI"
358 / 25.02.2022Strada Alexandru Vlahuţă nr. 9 CF/Fişa Cadastrală 129312 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 1166/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare intravilan, actualizare categorie de folosință teren - curți construcții.
357 / 25.02.2022Piata Victoriei Inventarul bunurilor - poz. 374
375
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU "AMENAJARE SPAȚII PUBLICE - ZONA PIEŢEI VICTORIEI"
356 / 24.02.2022Strada Bolyai nr. 11 CF/Fişa Cadastrală 138668 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 138668
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare descriere construcție C1.
355 / 24.02.2022Strada Mureşeni nr. 9 CF/Fişa Cadastrală 128571 TÂRGU MUREȘ
Nr. top: 88/2
88/3
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare categorii de folosință teren: 1Cc=173mp, 2A=1.003mp, radiere construcție C1.
354 / 24.02.2022Strada Libertăţii nr. 143 CF/Fişa Cadastrală 120357 TG.MURES
Nr. cad.: 120357
120357-C1
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
construirea unei clădiri noi nu se incadrează în PUD aprobat prin HCL nr:204/2007, poate fi utilizat pentru obţinerea autorizaţiei de construire pentru amplasare panou publicitar pe structură metalică şi firmă/reclamă pe faţada clădirii;
353 / 24.02.2022Strada Bolyai nr. 10 CF/Fişa Cadastrală 126540 TG.MURES
Nr. top: 1162/2/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru amplasarea unei firme/reclame comerciale pe faţada clădirii
352 / 24.02.2022Strada Bolyai nr. 1 ap. 22 CF/Fişa Cadastrală 120053-C1-U13 TG.MURES
Nr. top: 1166/XXII
1165/1/2/XXII
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru amplasarea unei firme/reclame comerciale pe faţada clădirii
351 / 24.02.2022Piata Teatrului nr. 12 CF/Fişa Cadastrală 124554
124554-C1-U3 Tg-Mureş
Nr. top: 594/1/4
594/1/4/P

Nr. cad.: 124554
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru amplasarea unei firme/reclame comerciale pe faţada imobilului,
350 / 24.02.2022Strada Băneasa nr. 8 CF/Fişa Cadastrală 125650 TG.MURES
Nr. cad.: 125650
125650-C2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU AMENAJARE PLATFORMĂ DEPOZITARE MATERIALE DE CONSTRUCŢII, AMPLASARE CORTURI DEPOZITARE, CONTAINER BIROU, GRUP SANITAR, BRANŞAMENTE UTILITĂTI
349 / 24.02.2022Strada Viile Dealul Mic nr. 46 CF/Fişa Cadastrală 124431 Târgu Mureș
Nr. top: 4187/7
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Ieșire din indiviziune pentru suprafața de 325 mp în baza Sentinței Civile nr. 3860/15.10.2021, certificare intravilan, actualizare categorie de folosință teren - curți construcții, evidențiere construcție C1, certificare nomenclatură stradală și număr administrativ: str. Viile Dealul Mic, nr. 46.
348 / 24.02.2022Strada Oltului nr. 24 CF/Fişa Cadastrală 130592 TÂRGU MUREȘ
Nr. top: 4781/19
4782/26
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare intravilan, actualizare categorie de folosință teren - curți construcții, actualizare descriere construcție C1.
347 / 24.02.2022Strada Predeal nr. 69 CF/Fişa Cadastrală 140200 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 140200
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Apartamentarea construcției C2.
346 / 23.02.2022Strada Prutului nr. 4/A CF 142499 Târgu Mureș
Nr. cad.: 142499
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală şi număr poştal: str. Prutului nr.4/A.
345 / 23.02.2022Strada Mureşului nr. 22 CF 121684 Târgu Mureș
Nr. top: 5710/1/1
5774/a/1/1
5774/b/1
5774/c/1
5777/1
5774/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală şi număr poştal: str. Mureșului nr.22.
344 / 23.02.2022Strada Rodnei nr. 77 CF/Fişa Cadastrală 122035 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 122035
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare descriere construcție C1.
343 / 23.02.2022Strada Dezrobirii nr. 43 CF 139344 Târgu Mureș
Nr. cad.: 139344
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
342 / 23.02.2022Strada Constandin Hagi Stoian nr. 91 CF 129352 Târgu Mureș
Nr. cad.: 129352
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală şi număr poştal: str. Constandin Hagi Stoian nr.91.
341 / 23.02.2022Strada Viile Dealul Budiului nr. 4 CF/Fişa Cadastrală 142190 Târgu Mureș
Nr. cad.: 1029/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare destinație teren și actualizare categorie de folosință teren: 1Cc=392 mp - intravilan, 2F=1402 mp - intravilan și 3F=335 mp - extravilan.
340 / 23.02.2022Strada Subpădure nr. 109 CF/Fişa Cadastrală 139655 TG.MURES
Nr. top: -
Nr. cad.: 139655
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE DOUĂ CASE DE LOCUIT UNIFAMILIALE, AMENAJĂRI EXTERIOARE, ACCESE, BRANŞAMENTE LA UTILITĂŢI.
339 / 23.02.2022Strada Pădurii nr. f.nr. CF 140819 Târgu Mureș
Nr. top: 2685/1/3
2685/2/3
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală și număr poștal: str. Pădurii f.nr., certificare destinație teren intravilan și diminuare suprafața de la 500mp la 470mp conform declarației cu încheierea de autentificare nr.231/17.02.2022.
338 / 23.02.2022Strada Pădurii nr. 32 CF 142215 Târgu Mureș
Nr. top: 2685/1/1/1/3
2685/2/1/1/3
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare categorie de folosință arabil, destinație intravilan, nomenclatură stradală și număr poștal: str. Pădurii nr.32.
337 / 23.02.2022Strada Pădurii nr. f.nr. CF 142217 Târgu Mureș
Nr. top: 2685/1/2
2685/2/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală și număr poștal: str. Pădurii f.nr.
336 / 23.02.2022Piata Republicii nr. 6 CF/Fişa Cadastrală 122809 Târgu Mureș
Nr. cad.: 122809
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare descriere construcție C3, evidențiere construcție C6.
335 / 23.02.2022Strada Pădurii nr. 32 CF 142218 Târgu Mureș 142218 TG.MURES
Nr. top: 2685/1/1/1/4
2685/2/1/1/4
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare categorie de folosință arabil, nomenclatură stradală și număr poștal: str. Pădurii nr.32.
334 / 23.02.2022Strada Subpădure nr. 109 CF/Fişa Cadastrală 139655 TG.MURES
Nr. cad.: 139655
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obţinerea autorizaţiei de construire casă de locuit, amenajare accese şi împrejmuire teren, branşamente la utilităţi.
333 / 23.02.2022Strada Pădurii nr. - CF 139171 Târgu Mureș
Nr. top: 2685/1/1/1/5
2685/2/1/1/5
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare categorie de folosință drum și destinație teren intravilan.
332 / 23.02.2022Strada Ghiocelului nr. 15 CF/Fişa Cadastrală 135449 Târgu Mureș
Nr. cad.: 135449
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Rectificare suprafață teren de la 344mp la 371mp, actualizare descriere construcție C1, evidențiere construcție C2.
331 / 22.02.2022Strada Dorobanţilor nr. 33 CF/Fişa Cadastrală 127051
142727 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 127051
142727
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Alipirea imobilelor înscrise în CF nr. 127051 Târgu Mureș și CF nr. 142727 Târgu Mureș.
330 / 22.02.2022Strada Gheorghe Doja nr. 139 CF/Fişa Cadastrală 137982 TG-MURES
Nr. cad.: 137982
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU DESFIINȚARE, RECONSTRUIRE, MODIFICARE ŞI EXTINDERE CASĂ DE LOCUIT, PENTRU AMENAJARE SPAŢII COMERIALE, BIROURI ŞI LOCUINŢE COLECTIVE
329 / 22.02.2022Strada Eden nr. 35 CF/Fişa Cadastrală 123215
142748 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 123215
142748
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Alipirea imobilelor înscrise în CF nr. 123215 Târgu Mureș și CF nr. 142748 Târgu Mureș.
328 / 22.02.2022Strada Depozitelor nr. 22/A CF/Fişa Cadastrală 123626
123626-C2-U1 TG. MURES
Nr. cad.: 123626
123626-C2-U1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU SCHIMBARE DE DESTINAȚIE DIN DEPOZIT ÎN SPAȚIU DE PRODUCȚIE ȘI DEPOZITARE, FĂRĂ MODIFICĂRI STRUCTURALE
327 / 22.02.2022Pasaj Pădurii nr. 42 CF 128664
Nr. top: 2814/1
Nr. cad.: 867
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
326 / 22.02.2022Strada Prof. Dr. Vasile Săbădeanu nr. 5/A CF 139838 Târgu Mureș
Nr. cad.: 139838
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală şi număr poştal: str. Prof. Dr. Vasile Săbădeanu nr. 5/A.
325 / 22.02.2022Strada Mărului nr. 45 CF 141542 Târgu Mureș
Nr. cad.: 141542
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală şi număr poştal: str. Mărului nr.45.
324 / 21.02.2022Strada Gheorghe Doja nr. 23 CF/Fişa Cadastrală 126162 TG.MURES
Nr. cad.: 126126
126126-C1
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
NU SE ÎNCADREAZĂ ÎN PREVEDERILE REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT PUG APROBAT
323 / 21.02.2022Strada Evreilor Martiri nr. 13B CF/Fişa Cadastrală 123887 TG.MURES
Nr. top: 3708/9/1
Nr. cad.: -
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru EXTINDERE, REAMENAJARE, MANSARDARE CLĂDIRE INDIVIDUALĂ DE LOCUIT, SCHIMBARE PARŢIALĂ DESTINAŢIE ÎN CABINET STOMATOLOGIC.
322 / 21.02.2022Strada Podeni nr. 51 CF/Fişa Cadastrală 142741 TG.MURES
Nr. cad.: 142741
142741-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINERE AUTORIZAŢIE DE "DESFIINŢARE CASĂ DE LOCUIT (C1)". NU POATE FI UTILIZAT PENTRU CONSTRUIRE CLĂDIRE LOCUINŢE COLECTIVE MICI ÎNTRUCÂT NU SE ÎNCADREAZĂ ÎN PREVEDERILE RLU AFERENT PUZ APROBAT
321 / 21.02.2022Bulevard Pandurilor nr. 1D ap. 1 CF/Fişa Cadastrală 121025 și 121025-C1-U9 TG-MURES
Nr. top: 3820/1/1/5
3820/1/1/5/I
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU SCHIMBARE DESTINAŢIE LOCUINŢĂ ÎN CENTRU DE CONSILIERE MATERNALĂ, CU AMENAJARE ACCES SEPARAT
320 / 21.02.2022Strada Viile Unomaj nr. 68 CF 140139 Târgu Mureș
Nr. cad.: 140139
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală și număr poștal: str. Viile Unomaj nr.68.
319 / 21.02.2022Strada Gheorghe Doja nr. 64-68 CF 125174 Târgu Mureș
Nr. top: 4800/8/1/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare destinație teren intravilan, categorie de folosință curți-construcții, diminuare suprafață de la 455mp la 435mp conform declarației notariale cu încheierea de autentificare nr. 249/18.02.2022.
318 / 21.02.2022Strada Gheorghe Doja nr. - CF 126160 Târgu Mureș
Nr. top: 4800/8/14/1/1/1
Nr. cad.: 215/1/1/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare destinație teren intravilan, diminuare suprafață de la 336mp la 301mp conform declarației notariale cu încheierea de autentificare nr. 248/18.02.2022.
317 / 21.02.2022Strada Bolyai nr. 6 ap. 2 CF/Fişa Cadastrală 121586-C1-U3 TG.MURES
Nr. top: 1163/1/4/b/B/II
1163/1/3/2/B/II
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru amplasarea unei firme/reclame comerciale pe faţada clădirii
316 / 21.02.2022Piata Trandafirilor nr. 61 CF/Fişa Cadastrală 141399 TG.MURES
Nr. cad.: 141399
141399-C2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru amplasarea unei firme pe faţada imobilului,
315 / 21.02.2022Piata Trandafirilor nr. 61 CF/Fişa Cadastrală 141399 TG.MURES
Nr. cad.: 141399
141399-C2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru amplasarea unei firme pe faţada imobilului,
314 / 21.02.2022Piata Victoriei nr. 24 CF/Fişa Cadastrală 120668-C1-U15 TG.MURES
Nr. cad.: 120668-C1-U15
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru modificarea faţadei clădirii (amplasare pazie),
313 / 21.02.2022Piata Victoriei nr. 24 CF/Fişa Cadastrală 120668-C1-U15 TG.MURES
Nr. cad.: 120668-C1-U15
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru amplasare firme/reclame comerciale pe faţada clădirii
312 / 21.02.2022Strada Köteles Sámuel nr. 1 ap. SP.II. CF/Fişa Cadastrală 122532-C1-U8 TG.MURES
Nr. cad.: 122532-C1-U8
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru amplasarea unei firme/reclame comerciale pe faţada clădirii
311 / 21.02.2022Piata Victoriei nr. 5 CF/Fişa Cadastrală 141655 TG.MURES
Nr. cad.: 141655
141655-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru amplasarea unei firme/reclame comerciale pe faţada clădirii
310 / 21.02.2022Strada Bolyai nr. 1 CF/Fişa Cadastrală 120053
120053-C1-U40
Tg-Mureş
Nr. top: 1166
1165/1/2
1166/XVIII
1165/1/2/XVIII
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru amplasarea unei firme/reclame comerciale pe faţada clădirii
309 / 21.02.2022Strada Bolyai nr. 1 CF/Fişa Cadastrală 120053
120053-C1-U8 TG.MURES
Nr. top: 1166
1165/1/2
1166/IV/a/III
1165/1/2/IV/A/III
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru amplasarea unei firme/reclame comerciale pe faţada clădirii
308 / 21.02.2022Strada Bolyai nr. 16 ap. SP.I. CF/Fişa Cadastrală 123380-C1-U10 TG.MURES
Nr. cad.: 123380-C1-U10
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru amplasarea unei firme/reclame comerciale pe faţada clădirii
307 / 21.02.2022Strada Gheorghe Doja nr. 62A CF/Fişa Cadastrală 136267
Tg-Mureş

Nr. cad.: 136267
136267-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru amplasare container metalic modular pentru reciclat recipiente, în incinta magazinului LIDL,
306 / 21.02.2022Strada Căminului nr. 48 CF/Fişa Cadastrală 134378 TG.MURES
Nr. cad.: 134378
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire hală depozitare, imprejmuire teren, în condiţiile regimului tehnic,
305 / 21.02.2022Strada Tuşnad nr. 1 ap. 8 CF/Fişa Cadastrală 123204-C1-U7
Nr. top: 789/3/2/2/VIII
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru amplasarea unei firme/reclame comerciale, pe faţada imobilului,
304 / 21.02.2022Strada Bolyai nr. 11 CF/Fişa Cadastrală 138668/TG.MURES
Nr. cad.: 138668; 138668-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU EXECUTARE LUCRĂRI DE REPARAȚIE CAPITALĂ, RENOVARE FAȚADE, MODIFICĂRI INTERIOARE ÎN VEDEREA SCHIMBĂRII PARȚIALE DE DESTINAȚIE DIN LOCUINȚĂ ÎN SPAȚIU DE SERVICII, AMENAJARE EXTERIOARĂ, ORGANIZARE DE ŞANTIER
303 / 21.02.2022Strada Barajului nr. 21 CF/Fişa Cadastrală 120807 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 120807
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare descriere construcție C3.
302 / 21.02.2022Strada Bistriţei nr. 6 CF/Fişa Cadastrală 136391 TG.MURES
Nr. cad.: 136391
136391-C1
136391-C2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU MODIFICARE, REAMENAJARE ȘI MODERNIZARE CASĂ DE LOCUIT. NU POATE FI UTILIZAT PENTRU EXTINDERE ÎNTRUCÂT NU SE ÎNCADREAZĂ ÎN PREVEDERILE RLU AFERENT PUG APROBAT
301 / 21.02.2022Bulevard 1 Decembrie 1918 nr. 305 CF/Fişa Cadastrală 140590 TG.MURES
Nr. cad.: 140590
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU DEVIERE REȚEA DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE
300 / 18.02.2022Strada Gheorghe Doja nr. - CF/Fişa Cadastrală 122585
122576
122586
122447 TG.MURES
Nr. cad.: 122585
122576
122586
122447
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Alipirea imobilelor înscrise în CF nr. 122585 Târgu Mureș, CF nr. 122576 Târgu Mureș, CF nr. 122586 Târgu Mureș și CF nr. 122447 Târgu Mureș.
299 / 18.02.2022Strada Predeal nr. 71/B CF/Fişa Cadastrală 141309 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 141309
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare descriere construcție C1.
298 / 18.02.2022Strada Predeal CF/Fişa Cadastrală 132498 TG-MURES
Nr. cad.: 132498
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
ÎNCALCĂ PREVEDERILE REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT PUG
297 / 18.02.2022Strada Gheorghe Doja PLAN DE SITUAȚIE
Nr. top: DOMENIUL PUBLIC
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU EXECUTARE LUCRĂRI DE REPARAȚII ȘI CONSOLIDARE POD PESTE PÂRÂUL POCLOŞ - STRADA GHEORGHE DOJA
296 / 17.02.2022Piata Teatrului nr. 7 CF/Fişa Cadastrală 91470 TG.MURES
Nr. top: 594/13
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU AMPLASARE FIRMĂ LUMINOASĂ PE FAȚADA IMOBILULUI
295 / 17.02.2022Strada Sebeşului nr. 1 CF/Fişa Cadastrală 135616 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 135616
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare descriere construcție C1.
294 / 17.02.2022Strada Mureşeni nr. 50 CF/Fişa Cadastrală 132468 TÂRGU MUREȘ
Nr. top: 283/1/1/1/11/1
Nr. cad.: 634/1/11/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare categorie de folosință teren - arabil, radiere construcție - Incinta cu post de transformare electric.
293 / 17.02.2022Strada Bolyai nr. 10/A CF/Fişa Cadastrală 122532
122532-C1-U5 TG.MURES
Nr. cad.: 122532-C1
122532-C1-U5
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU AMPLASARE FIRMĂ PE FAȚADA CLĂDIRII
292 / 17.02.2022Strada Călăraşilor nr. 74 CF/Fişa Cadastrală 141589
141589-C1-U2
141589-C1-U3 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 141589
141589-C1-U2
141589-C1-U3
141589-C1-U4
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
radierea ap. III, ap. IV și ap. V inclusiv pivnița și accesul la pod (bunuri comune cu ap. I și ap. II).
291 / 16.02.2022Strada Remetea nr. 165 CF/Fişa Cadastrală 55849 SANCRAIU DE MURES
Nr. top: 585/2
586/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare UAT Târgu Mureș; certificare destinație și actualizare categorie de folosință teren: 1Cc = 776mp - intravilan, 2A = 62mp - intravilan, 3A = 2.757mp - extravilan; atribuire coduri construcții C1 - Casă de locuit, C2 - Magazie, C3 - Coteț.
290 / 16.02.2022Strada 8 Martie nr. 28 CF/Fişa Cadastrală 142165 TG-MURES
Nr. cad.: 142165
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU EXTINDERE LOCUINŢĂ CU MODIFICAREA ACOPERIŞULUI
289 / 16.02.2022Piata Victoriei nr. 36 CF/Fişa Cadastrală 137067 TG.MURS
Nr. top: 1125/1
1125/2
1126
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU AMPLASARE FIRMĂ PE FAȚADA CLĂDIRII
288 / 16.02.2022Strada Avram Iancu nr. 2 CF/Fişa Cadastrală 136935 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 136935
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Evidențierea construcțiilor C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, înscrierea dreptului de proprietate asupra construcțiilor în favoarea Municipiului Târgu Mureș - domeniu public în baza HG nr. 964/05.09.2002, anexa 2, poz. 3909.
287 / 16.02.2022Strada Tisei nr. 1 CF/Fişa Cadastrală 123629 TG.MURES
Nr. top: 5111/3
5111/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE DESFIINȚARE GARAJ AUTO, MAGAZIE, SERĂ DE FLORI, COTEŢ DE PORCI ŞI PĂSĂRI. NU POATE FI UTILIZAT PENTRU OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE AUTO ÎNTRUCÂT NU SE INCADREAZĂ ÎN PREVEDERILE DOCUMENTAŢIILOR DE URBANISM APROBATE ÎN ZONĂ,
286 / 16.02.2022Strada Bogatei nr. 22 CF/Fişa Cadastrală 131219 TG.MURES
Nr. cad.: 131219
131219-C1
131219-C9
131219-10
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE DESFIINŢARE CONSTRUCŢII EXISTENTE (CORP C1, C9 ŞI C10) ȘI OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT UNIFAMILIALĂ, ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ ŞI BRANŞAMENTE LA UTILITĂŢI
285 / 16.02.2022Calea Sighişoarei nr. 40 CF/Fişa Cadastrală 127048 Tg-Mureş
Nr. top: 3867/b/1/2/2/1
Nr. cad.: 3301
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ SPĂLĂTORIE AUTO
284 / 16.02.2022Strada Reşiţa CF/Fişa Cadastrală 137215 TG-MURES
Nr. cad.: 137215
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTRORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU INSTALARE STAŢII DE REÎNCĂRCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE
283 / 16.02.2022Piata Trandafirilor nr. 13 ap. SP3 CF/Fişa Cadastrală 134229-C1-U3 TG.MURES
Nr. cad.: 134229-C1-U3
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU AMPLASARE FIRME PE FAȚADA IMOBILULUI
282 / 16.02.2022Strada Solidarităţii nr. 6 CF/Fişa Cadastrală 138154
138154-C1-U2 TÂRGU MUREȘ
Nr. top: 2397/21
2397/a/5
5784/3
2397/21/II
2397/a/5/II
5784/3/II
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Atribuire coduri construcții C3 - magazie din lemn (fosta magazie din lemn înscrisă în CF nr. 138154-C1-U2 Târgu Mureș), actualizare descriere apartament II, evidențiere construcție C2, radiere bucătărie de vară și magazie din lemn înscrise în CF nr. 138154-C1-U2 Târgu Mureș, certificarea suprafețelor pentru construcția C1: Sc=180 mp, Sd=197 mp.
281 / 16.02.2022Strada Uzinei CF/Fişa Cadastrală 136586 TG-MURES
Nr. cad.: 136586
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTRORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU INSTALARE STAŢII DE REÎNCĂRCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE
280 / 15.02.2022Bulevard 1 Decembrie 1918 nr. 225 ap. 4 CF/Fişa Cadastrală 120883-C1-U9 TG.MURES
Nr. top: 3511/67/IV
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU AMPLASARE FIRMĂ ȘI RECLAMĂ PE FAȚADA IMOBILUI
279 / 15.02.2022Strada Bolyai nr. 1 ap. SP II CF/Fişa Cadastrală 120053-C1-U20 TG MUREȘ
Nr. top: 1166/SP/II
1165/1/2/SP/II
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU AMPLASARE FIRMĂ PE FAȚADA IMOBILULUI
278 / 15.02.2022Strada Bolyai nr. 16 CF/Fişa Cadastrală 123380-C1-U6 TG.MURES
Nr. cad.: 123380-C1-U6
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru amplasarea unei firme/reclame comerciale pe faţada clădirii
277 / 15.02.2022Strada Bolyai nr. 16 CF/Fişa Cadastrală 123380-C1-U6 TG.MURES
Nr. cad.: 123380-C1-U6
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru amplasarea unei firme/reclame comerciale pe faţada clădirii
276 / 15.02.2022Strada Eden CF/Fişa Cadastrală 129767 TG.MURES
Nr. cad.: 129767
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire casă de locuit unifamilială şi imprejmuire teren,
275 / 15.02.2022Piata Trandafirilor nr. 56 ap. SP.I. CF/Fişa Cadastrală 122613-C1-U7 TG.MURES
Nr. cad.: 122613-C1-U7
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru amplasarea unei firme/reclame comerciale pe faţada clădirii
274 / 15.02.2022Piata Dr. Bernády György nr. 2 CF/Fişa Cadastrală 122113 TG.MURES
Nr. cad.: 122113
122113-C1
122113-C2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru amplasarea unei firme/reclame comerciale pe faţada clădirii,
273 / 15.02.2022Piata Victoriei nr. 17 CF/Fişa Cadastrală 122730 TG.MURES
Nr. cad.: 122730
122730-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru amplasarea unei firme pe faţada clădirii,
272 / 15.02.2022Strada Lămâiţei CF/Fişa Cadastrală 135552 TG. MURES
Nr. cad.: 135552
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU INSTALARE STAŢII DE REÎNCĂRCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE
271 / 15.02.2022Strada Horea nr. 10 ap. 1A CF/Fişa Cadastrală 4691/I/A TG.MURES
Nr. top: vezi regimul juridic
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru amplasarea unei firme/reclame comerciale pe faţada clădirii
270 / 15.02.2022Strada Moldovei nr. 8 ap. 2 CF/Fişa Cadastrală 120697
120697-C1-U14 TG.MURES
Nr. top: 3735/25
3732/25/II
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru: SCHIMBARE DE DESTINATIE DIN APARTAMENT IN CABINET STOMATOLOGIC CU MODIFICARI INTERIOARE, AMENAJARE ACCES SEPARAT, AMPLASARE FIRMA.
269 / 15.02.2022Strada Mărului CF/Fişa Cadastrală 139848 TG-MURES
Nr. cad.: 139848
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
ÎNCALCĂ PREVEDERILE REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT PUZ ȘI NU POT FI INIŢIATE ŞI APROBATE DOCUMENTAŢII DE URBANISM CARE AU CA SCOP INTRAREA ÎN LEGALITATE A UNOR CONSTRUCŢII EDIFICATE FĂRĂ AUTORIZAŢIE DE CONSTRUIRE
268 / 15.02.2022Strada Parângului nr. f.nr. CF/Fişa Cadastrală 128336 TG.MURES
Nr. cad.: 128336
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru instalare staţie de reîncărcare pentru vehicule electrice,
267 / 15.02.2022Strada Petru Dobra nr. f.nr. CF/Fişa Cadastrală 137624 TG.MURES
Nr. cad.: 137624
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru instalare staţie de reîncărcare pentru vehicule electrice,
266 / 15.02.2022Strada Nicolae Bălcescu nr. 10/C CF/Fişa Cadastrală 123366 TG. MURES
Nr. top: 4712/a/13
Nr. cad.: 3149
3149-C1; 3149-C2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru: SCHIMBARE DESTINAŢIE CENTRALĂ TERMICĂ ÎN LOCUINȚĂ CU 2 APARTAMENTE ŞI GARAJE, SCHIMBARE DESTINAŢIE POST TRAFO ÎN GARAJ ŞI BOXĂ, AMENAJARE ACCESE LA GARAJE, SISTEMATIZARE VERTICALĂ, HIDROIZOLARE CLĂDIRE
265 / 15.02.2022Strada Constandin Hagi Stoian nr. 46 CF 140383 Târgu Mureș
Nr. cad.: 140383
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală şi număr poştal: str. Constandin Hagi Stoian nr.46.
264 / 15.02.2022Strada Ioan Vescan nr. 13/A CF 137462 Târgu Mureș
Nr. cad.: 137462
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală şi număr poştal: str. Ioan Vescan nr. 13/A.
263 / 15.02.2022Strada Bolyai nr. 1 ap. SP.III CF/Fişa Cadastrală 120053-C1-U2 TG.MURES
Nr. top: 1166/P/III
1165/1/2/III
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU AMPLASARE FIRMĂ ȘI RECLAMĂ PE FAȚADA IMOBILULUI
261 / 15.02.2022Piata Trandafirilor nr. 7 CF/Fişa Cadastrală 90012 TG.MURES
Nr. top: 594/18
594/47
635/1
636
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU AMPLASARE FIRMĂ LUMINOASĂ PE FAȚADA SPAȚIULUI COMERCIAL
260 / 15.02.2022Piata Victoriei nr. 32 ap. MAG NR.2 CF/Fişa Cadastrală 125165-C1-U3 TG.MURES
Nr. top: 1117/M/II
1118/M/II
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU AMPLASARE FIRMĂ PE FAȚADA IMOBILULUI
259 / 14.02.2022Strada Prof. Dr. Vasile Săbădeanu nr. 121 CF/Fişa Cadastrală 138835
142451 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 138835
142451
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Alipirea imobilelor înscrise în CF nr. 138835 Târgu Mureș și CF nr. 142451 Târgu Mureș.
258 / 14.02.2022Strada Livezeni nr. 93/B CF 129256 Târgu Mureș
Nr. cad.: 129256
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală și număr poștal: str. Livezeni nr. 93/B.
257 / 14.02.2022Strada Cloşca nr. 1/A CF/Fişa Cadastrală 139868 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 139868
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare descriere construcție C1.
256 / 14.02.2022Strada Gheorghe Doja nr. 193-195 CF 141650 Târgu Mureş
Nr. cad.: 141650
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Elaborare P.U.Z. - Stabilire reglementări pentru construire locuințe colective cu servicii la parter.
255 / 14.02.2022Strada Pădurii nr. 17 CF 131755 Târgu Mureș
Nr. top: 2617/2/5/1/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
253 / 14.02.2022Strada Piatra Corbului nr. - CF 136994 Târgu Mureș
Nr. cad.: 136994
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare regimuri juiridic, economic și tehnic.
252 / 14.02.2022Strada Verii nr. 55 CF 129131 Târgu Mureş
Nr. cad.: 129131
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Elaborare „P.U.Z. - Stabilire reglementări şi reconformare clădire cu funcţiunea de alimentaţie publică şi construire anexe necesare funcţionării”, cu regulamentul local de urbanism aferent, modificarea prevederilor P.U.Z. aprobat prin H.C.L. nr. 331/26.10.2017
251 / 11.02.2022Strada Livezeni nr. 6 CF/Fişa Cadastrală 133720 Tg. Mureş
Nr. cad.: 133720
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU AMPLASARE CONTAINER METALIC MODULAR PENTRU ECHIPAMENT DE RECICLAT RECEPIENTE DIN PLASTIC, ALUMINIU, STICLĂ ÎN INCINTA MAGAZINULUI LIDL-TG.MUREŞ
250 / 11.02.2022Strada Plt. Adj. David Rusu nr. 1A CF/Fişa Cadastrală 130994 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 130994
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizarea descrierii construcțiilor C1 și C2.
249 / 11.02.2022Strada Podeni nr. f.nr. CF 141671 Târgu Mureș
Nr. cad.: 141671
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
schimbarea numărului administrativ din nr.13 în nr.1; POATE FI utilizat pentru certificare nomenclatură stradală și număr poștal: str. Podeni f.nr.
248 / 11.02.2022Strada Dimitrie Cantemir nr. 44 CF 130780 Târgu Mureș
Nr. top: 2615/1/2/1/2/2
Nr. cad.: (1507-1225/2)
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală și număr poștal: str. Dimitrie Cantemir nr.44 și modificarea adresei în cartea funciară. (Dispoziția Primarului nr. 4115/17.08.2005).
247 / 11.02.2022Strada Gheorghe Doja nr. 112 CF/Fişa Cadastrală 142336 TG.MURES
Nr. top: -
Nr. cad.: 142336
142336-C1
142336-C2
142336-C3
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU AMENAJĂRI INTERIOARE ŞI EXTINDERE CLĂDIRE C2 SERVICE AUTO, AMENAJĂRI INTERIOARE, EXTINDERE, ETAJARE ŞI SCHIMBARE DE DESTINAŢIE CLĂDIRE C3 DIN LOCUINȚĂ ÎN SPAȚIU COMERCIAL
246 / 11.02.2022Strada Libertăţii nr. 93 CF/Fişa Cadastrală 123995 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 4859/a/1/58
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU AMPLASARE RECLAMĂ LUMINOASĂ PE FAȚADA CLĂDIRII
244 / 11.02.2022Strada 8 Martie nr. 92 CF 132895 Târgu Mureș
Nr. top: 563/2/1/1/3 - continuare la regimul juridic
Nr. cad.: 3279
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare destinație teren intravilan, nomenclatură stradală și număr poștal: str. 8 Martie nr.92, rectificare suprafață de la 1147mp la 1119mp conform declarației notariale cu încheierea de autentificare nr.74/03.02.2022.
243 / 11.02.2022Strada Viile Dealul Budiului nr. - CF/Fişa Cadastrală 133278 TÂRGU MUREȘ
Nr. top: 4327/b/2/1
4328/b/1
4330/1
4331/1/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Ieșire din indiviziune pentru suprafața de 1.297 mp, certificare destinație teren și actualizare categorie de folosință teren: 1F=155 mp - intravilan și 2F=1.142 mp - extravilan.
242 / 10.02.2022Strada Dâmbul Pietros nr. 2A CF/Fişa Cadastrală 122799 TG.MURES
Nr. cad.: 122799
122799-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru modificări interioare şi mansardarea casei de locuit - intrare în legaliate,
241 / 10.02.2022Strada Pădurii nr. 63 CF/Fişa Cadastrală 132130 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 132130
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare categorie de folosință teren: 1A=716mp, 2Cc=455mp, evidențiere construcție C1.
240 / 10.02.2022Strada Făget nr. f.nr. CF/Fişa Cadastrală 137071 TG.MURES
Nr. cad.: 137071
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru instalare staţie de reîncărcare pentru vehicule electrice,
239 / 10.02.2022Aleea Constructorilor nr. f.nr. CF/Fişa Cadastrală 137392 TG.MURES
Nr. cad.: 137392
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru instalare staţie de reîncărcare pentru vehicule electrice,
238 / 10.02.2022Strada Gheorghe Marinescu nr. f.nr. CF/Fişa Cadastrală 137706 TG.MURES
Nr. cad.: 137706
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru instalare staţie de reîncărcare pentru vehicule electrice,
237 / 10.02.2022Aleea Cornişa nr. f.nr. CF/Fişa Cadastrală 137178 TG.MURES
Nr. cad.: 137178
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru instalare staţie de reîncărcare pentru vehicule electrice,
236 / 10.02.2022Aleea Carpaţi nr. f.nr. CF/Fişa Cadastrală 136660 TG.MURES
Nr. cad.: 136660
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru instalare staţie de reîncărcare pentru vehicule electrice,
235 / 10.02.2022Strada Nicolae Bălcescu nr. f.nr. CF/Fişa Cadastrală 135355 TG.MURES
Nr. cad.: 135355
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru instalare staţie de reîncărcare pentru vehicule electrice,
234 / 10.02.2022Piata Victoriei nr. 28-30 CF/Fişa Cadastrală 123696 TG.MURES
Nr. top: 1100/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru amplasarea unei firme/reclame comerciale pe faţada clădirii
233 / 10.02.2022Aleea Haţeg CARTE FUNCIARĂ 705 Tg. Mureș și 149 Tg. Mureș
Nr. top: 3735/73/44/2 și 3755/28
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
STUDIU DE FEZABILITATE - REALIZARE PARCĂRI SUPRAETAJATE ÎN ZONA DE BLOCURI DIN ALEEA HAŢEG - CARTIER TUDOR
232 / 10.02.2022Strada Viile Dealul Budiului nr. f.nr. CF 141878 Târgu Mureș
Nr. cad.: 141878
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare destinație teren intravilan întrucât imobilul este situat în extravilanul Municipiului Târgu Mureș, POATE FI UTILIZAT pentru certificare destinație teren extravilan.
231 / 10.02.2022Strada Viile Dealul Budiului nr. f.nr. CF 141879 Târgu Mureș
Nr. cad.: 141879
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare destinație teren intravilan întrucât imobilul este situat în extravilanul Municipiului Târgu Mureș, POATE FI UTILIZAT pentru certificare destinație teren extravilan.
230 / 10.02.2022Strada Viile Dealul Budiului nr. f.nr. CF 141876 Târgu Mureș
Nr. cad.: 141876
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare destinație teren intravilan întrucât imobilul este situat în extravilanul Municipiului Târgu Mureș, POATE FI UTILIZAT pentru certificare destinație teren extravilan.
229 / 10.02.2022Strada Viile Dealul Budiului nr. f.nr. CF 141875 Târgu Mureș
Nr. cad.: 141875
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare destinație teren intravilan întrucât imobilul este situat în extravilanul Municipiului Târgu Mureș, POATE FI UTILIZAT pentru certificare destinație teren extravilan.
228 / 10.02.2022Piata Trandafirilor nr. 4 CF/Fişa Cadastrală 120648
120648-C1
TG.MURES
Nr. cad.: 632
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru amplasarea unei firme/reclame comerciale pe faţada clădirii
227 / 10.02.2022Strada Dâmboviţei nr. 6 CF/Fişa Cadastrală 142111 Târgu Mureș
Nr. cad.: 142111
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificarea suprafețelor pentru construcția C1: Sc=87 mp, Sd=95 mp.
226 / 10.02.2022Piata Victoriei nr. 35 CF/Fişa Cadastrală 714/II TG-MURES
Nr. top: 1123
1124
1249/2
1247/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU AMPLASARE FIRMĂ ŞI SEMNAL RECLAMĂ PE FAŢADA CLĂDIRII
225 / 10.02.2022Strada Alexandru Papiu Ilarian nr. 34 CF/Fişa Cadastrală 141352
141352-C1-U7 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 141352
141352-C1-U7
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizarea descrierii ap. 7, certificarea suprafețelor pentru construcția C1: Sc=291 mp, Sd=797 mp.
224 / 10.02.2022Strada Libertăţii nr. 87 CF/Fişa Cadastrală 140718 TG.MURES
Nr. cad.: 140718
140718-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru amenajări interioare, extinderea şi mansardarea casei de locuit existente- corp C1, şi intrare în legalitate- construire anexă,
223 / 10.02.2022Strada Zeyk Domokos nr. f.nr. CF 139083 Târgu Mureș
Nr. cad.: 139083
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
222 / 10.02.2022Strada Gheorghe Doja nr. 76 CF 132647 Târgu Mureș
Nr. top: 4800/41/1/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
221 / 10.02.2022Strada Viile Dealul Mic CF/Fişa Cadastrală 136963 TG. MURES şi plan de încadrare în zonă
Nr. cad.: 136963
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIE DE CONSTRUIRE PENTRU "REABILITARE STRADA VIILE DEALUL MIC".
220 / 10.02.2022Strada Cotitura de Jos nr. 13/C CF/Fişa Cadastrală 140069 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 140069
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Apartamentare construcție C1.
219 / 10.02.2022Strada Nordului nr. f.nr. CF 50102 Sângeorgiu de Mureș
Nr. top: 702/1/2/5
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare UAT Târgu Mureș, categorie de folosință arabil, nomenclatură stradală și număr poștal: str. Nordului f.nr.
218 / 09.02.2022Strada Subpădure nr. 93 CF/Fişa Cadastrală 130807 TG. MUREȘ
Nr. cad.: 130807
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI PENTRU CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT UNIFAMILIALĂ ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN
217 / 09.02.2022Strada Subpădure nr. 117 CF/Fişa Cadastrală 130790 TÂRGU MURES
Nr. cad.: 130790
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI PENTRU CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT UNIFAMILIALĂ
216 / 09.02.2022Strada Subpădure nr. 117 CF/Fişa Cadastrală 130790 TÂRGU MUREŞ
Nr. cad.: 130790
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE DOUĂ CASE DE LOCUIT UNIFAMILIALE
215 / 09.02.2022Strada Ceangăilor CF/Fişa Cadastrală 140242 TG.MURES
Nr. top: -
Nr. cad.: 140242
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
conform regulamentului de urbanism local imobilul se situează în zonă cu interdicţie temporară de construire până la aprobare PUZ/PUD în condiţiile legii; POATE FI UTILIZAT PENTRU ELABORARE PUD - STUDIU DE AMPLASAMENT CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT, REGLEMENTARE ACCESE ŞI UTILITĂŢI, ÎMPREJMUIRE .
214 / 09.02.2022Strada Livezeni nr. 69/G CF 138129
138130
138131
138697 Târgu Mureş
Nr. cad.: 138129
138130
138131
138697
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Elaborare P.U.Z. - Reglementare rețea stradală și accese la parcele - actualizare parțială P.U.Z. aprobat prin H.C.L. nr. 105/30.03.2017.
213 / 09.02.2022Strada Apicultorilor CF/Fişa Cadastrală 135106 TG-MURES
Nr. cad.: 135106
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTRORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU INSTALARE STAŢII DE REÎNCĂRCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE
212 / 09.02.2022Strada Braşovului CF/Fişa Cadastrală 136060 TG-MURES
Nr. cad.: 136060
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTRORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU INSTALARE STAŢII DE REÎNCĂRCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE
211 / 09.02.2022Strada Moldovei CF/Fişa Cadastrală 133655 TG-MURES
Nr. cad.: 133655
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTRORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU INSTALARE STAŢII DE REÎNCĂRCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE
210 / 09.02.2022Strada Paris nr. f.nr. CF 126336
129715
130695
139009 Târgu Mureș
Nr. cad.: 126336
129715
130695
139009
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
alipirea imobilelor înscrise în CF 126336, 129715, 130695, 139009 Târgu Mureș.
209 / 09.02.2022Strada Rozmarinului CF/Fişa Cadastrală 136259 TG-MURES
Nr. cad.: 136259
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTRORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU INSTALARE STAŢII DE REÎNCĂRCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE
208 / 09.02.2022Strada Prahovei nr. 4 CF 50035 Sângeorgiu de Mureș
Nr. cad.: 4887
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare UAT Târgu Mureș, categorie de folosință curți-construcții, destinație teren intravilan.
207 / 08.02.2022Strada Braşovului nr. f.nr. CF 141779 Târgu Mureș
Nr. cad.: 141779
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare regimuri juridic, economic și tehnic în vederea cumpărării imobilului în condițiile legii: teren-ocupat de construcție edificată în baza A.C. nr.760/29.12.2011, certificare destinație teren: curți-construcții - conform A.C. nr. 760/29.12.2011.
206 / 08.02.2022Calea Sighişoarei nr. f.nr. CF 128147 Târgu Mureș
Nr. cad.: 128147
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare destinație teren intravilan.
205 / 08.02.2022Calea Sighişoarei nr. f.nr. CF 127263 Târgu Mureș
Nr. cad.: 127263
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare destinație teren intravilan.
204 / 08.02.2022Strada Rodniciei CF/Fişa Cadastrală 136390 TG-MURES
Nr. cad.: 136390
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTRORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU INSTALARE STAŢII DE REÎNCĂRCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE
203 / 08.02.2022Strada Poştei nr. 1 ap. SP.II CF/Fişa Cadastrală 136588
136588-C2-U2
Tg-Mureş
Nr. cad.: 136588
136588-C2-U2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru amplasarea unei firme/reclame comerciale pe faţada clădirii
202 / 08.02.2022Piata Trandafirilor nr. 19 ap. SP.I CF/Fişa Cadastrală 120614-C1-U10 TG.MURES
Nr. cad.: 120614-C1-U10
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru amplasarea unei firme/reclame comerciale pe faţada clădirii
201 / 08.02.2022Piata Trandafirilor nr. 39-41 CF/Fişa Cadastrală 91535/N TG.MURES
Nr. cad.: 1141/2/1/P(1080/0); 1141/2/2(1082); 1141/2/3(1083)
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU AMPLASARE FIRMĂ LUMINOASĂ PE FAȚADA IMOBILULUI
200 / 08.02.2022Piata Victoriei nr. 34 ap. SP/I CF/Fişa Cadastrală 124435
124435-C1-U1 TG.MURES
Nr. top: 1121
1122

Nr. cad.: 4671
124435-C1-U1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru amplasarea unei firme/reclame comerciale pe faţada clădirii,
199 / 08.02.2022Piata Trandafirilor nr. 12 ap. SP I CF/Fişa Cadastrală 120744-C1-U1 TG. MURES
Nr. top: 645/1/1/1/SPI
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȘIEI DE CONSTRUIRE PENTRU AMPLASARE FIRMĂ
198 / 08.02.2022Piata Trandafirilor nr. 61 CF/Fişa Cadastrală 141399 TG.MURES
Nr. cad.: 141399
141399-C2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru amplasarea unei firme/reclame comerciale pe faţada imobilului,
197 / 08.02.2022Strada Viile Dealul Mic CF/Fişa Cadastrală 139351 Tg-Mureş
Nr. top: 139351
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
TERENUL SE AFLĂ SITUAT ÎN EXTRAVILANUL MUNICIPIULUI TÂRGU-MUREŞ CU INTERDICȚIE DE CONSTRUIRE
196 / 08.02.2022Piata Trandafirilor nr. 52 CF/Fişa Cadastrală 94019/N TG.MURES
Nr. top: 1182
1183
1184
1185/1
1186/1/1:
Nr. cad.: 2296
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU AMPLASARE FIRMĂ ȘI RECLAMĂ
195 / 08.02.2022Strada Viile Unomaj CF/Fişa Cadastrală 129251 TG-MURES
Nr. top: 4180/1/1
4180/2/1/1
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
NU SE INCADREAZĂ ÎN PREVEDERILE DOCUMENTAŢIILOR DE URBANISM APROBATE ÎN ZONĂ; ,Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
CERTIFICARE REGIM TEHNIC, ECONOMIC ŞI JURIDIC
194 / 08.02.2022Strada Gurghiului nr. 22 CF/Fişa Cadastrală 134391 TG.MURES
Nr. top: -
Nr. cad.: 134391
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT, REALIZARE GARD ȘI BRANȘAMENTE UTILITĂȚI.,Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
CERTIFICARE NOMENCLATURĂ STRADALĂ ŞI NUMĂR ADMINISTRATIV: STRADA GURGHIULUI NR. 22.
193 / 08.02.2022Strada Măcinului nr. 8 CF/Fişa Cadastrală 141401 TG.MURES
Nr. top: -
Nr. cad.: 141401
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
nu se respectă prevederile RLU aferent PUG aprobat
192 / 08.02.2022Calea Sighişoarei nr. f.nr. CF 128487 Târgu Mureș
Nr. cad.: 128487
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
191 / 08.02.2022Strada Zarandului CF/Fişa Cadastrală 135633
135634 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 135633
135634
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU MODERNIZARE STRADA ZĂRANDULUI
190 / 08.02.2022Strada Păşunii nr. 16/B CF 123315 Târgu Mureș
Nr. cad.: 5059
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
189 / 07.02.2022Strada 8 Martie nr. 36 CF/Fişa Cadastrală 136382 TG.MURES
Nr. top: 588/11
Nr. cad.: 142
142-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE STAȚIE DE BAZĂ PENTRU SERVICII DE COMUNICAȚII ELECTRONICE
188 / 07.02.2022- ROVINARI CF/Fişa Cadastrală 128667 TG.MURES
Nr. cad.: 128667
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU INSTALARE STAŢII DE REÎNCĂRCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE
187 / 07.02.2022Strada Podeni nr. 13 CF/Fişa Cadastrală 134685 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 134685
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Vânzare în condițiile legii a suprafeței de 1.440 mp teren curți construcții intravilan - liber de construcții.
186 / 07.02.2022Strada Pomilor nr. 32/N CF 141196 Târgu Mureș
Nr. cad.: 141196
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală și număr poștal: str. Pomilor nr.32/N.
185 / 07.02.2022Strada Gheorghe Doja nr. 193 CF 136768
121534 Târgu Mureş
Nr. top: 592/2/2/1/1/1/5
Nr. cad.: 136768
950/1/5
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Elaborare P.U.Z. - Dezmembrare teren și schimbare reglementări funcționale din activități productive în zonă mixtă - servicii, locuințe, creare rețele stradale, accese.
184 / 07.02.2022Piata Trandafirilor nr. 23 et. P CF/Fişa Cadastrală 4898/V TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 680/1/SP.III
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU AMPLASARE FIRMĂ LUMINOASĂ PE FAȚADA IMOBILULUI
183 / 07.02.2022Strada Agricultorilor CF/Fişa Cadastrală 136579 TG.MURES
Nr. cad.: 136579
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU INSTALARE STAŢII DE REÎNCĂRCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE
182 / 07.02.2022Strada Remetea nr. f.nr. CF 142223 Târgu Mureș
Nr. cad.: 142223
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
181 / 07.02.2022Strada Valea Rece nr. f.nr. CF 139313 Târgu Mureș
Nr. top: 3778/2/1/3/1
3778/a/2/1/3/1
Nr. cad.: 1273
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare regimuri juridic, economic și tehnic în vederea cumpărării.
180 / 07.02.2022Strada Albinei nr. 15 CF/Fişa Cadastrală 140393 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 140393
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Dezmembrare imobil în 3 loturi: Lot1=26.297mp, Lot2=9.075mp, Lot3=107.093mp.
179 / 07.02.2022Strada Valea Rece nr. f.nr. CF 128373 Târgu Mureș
Nr. cad.: 128373
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare regimuri juridic, economic și tehnic în vederea cumpărării.
178 / 07.02.2022Piata Trandafirilor nr. 31 CF/Fişa Cadastrală 120051-C1-U3 TG.MURES
Nr. top: 1129/SP/I
1130/SP/I
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru amplasrea unei firme/reclame comercială pe faţada imobilului,
177 / 07.02.2022Strada Valea Rece nr. f.nr. CF 127570 Târgu Mureș
Nr. cad.: 127570
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare regimuri juridic, economic și tehnic în vederea cumpărării.
176 / 07.02.2022Piata Trandafirilor nr. 61 CF/Fişa Cadastrală 141399 TG.MURES
Nr. cad.: 141399
141399-C2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru amplasarea unei firme pe faţada imobilului,
175 / 07.02.2022Piata Trandafirilor nr. 4 ap. Sp.I. CF/Fişa Cadastrală 120648
120648-C1-U5
TG.MURES
Nr. top: 632
632/S1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru amplasarea unei firme pe faţada imobilului,
174 / 07.02.2022Piata Victoriei nr. 35 ap. 1 CF/Fişa Cadastrală 714/II TG.MURES
Nr. top: 1123
1124
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru amplasarea unei firme pe faţada imobilului,
173 / 07.02.2022Strada Valea Rece nr. f.nr. CF 139667 Târgu Mureș
Nr. cad.: 139667
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare regimuri juridic, economic și tehnic în vederea cumpărării.
172 / 07.02.2022Piata Teatrului nr. 13 CF/Fişa Cadastrală 125063-C1-U1 TG.MURES
Nr. top: 594/1/5/P
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru amplasarea unei firme/reclame comerciale pe faţada imobilului,
171 / 07.02.2022Piata Victoriei nr. 32 ap. Mag.2 CF/Fişa Cadastrală 125165
125165-C1-U3 TG.MURES
Nr. top: 1117
1118
1117/M/II
1118/M/II
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru amplasarea unei firme pe faţada imobilului,
170 / 07.02.2022Piata Trandafirilor nr. 14 CF/Fişa Cadastrală 122571
122571-C1-U2
Tg-Mureş
Nr. top: 651/1
651/2
588/1
651/1/SP/II
651/2/SP/II
588/1/SP/II
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru amplasarea unei firme/reclame comerciale pe faţada clădirii
169 / 07.02.2022Bulevard Pandurilor nr. 121 ap. Garaj nr. 4 CF/Fişa Cadastrală 120773-C1-U14 TÂRGU MUREȘ
Nr. top: 3735/73/24/G/I/V
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare descriere garaj nr. 4, suprafață utilă (garaj nr. 4) = 27,57 mp.
168 / 07.02.2022Strada Valea Rece nr. f.nr. CF 138050 Târgu Mureș
Nr. top: 3778/2/1/2
2778a/2/1/3
Nr. cad.: 2303
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare regimuri juridic, economic și tehnic în vederea cumpărării.
167 / 07.02.2022Strada Subpădure nr. 77 CF/Fişa Cadastrală 132308
Tg-Mureş
Nr. cad.: 132308
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obţinerea autorizaţiei de construire casă de locuit, amenajare accese şi imprejmuire teren,
166 / 07.02.2022Strada Valea Rece nr. f.nr. CF 139725 Târgu Mureș
Nr. top: 3778/2/1/1
3778a/2/1/1
Nr. cad.: 2304
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare regimuri juridic, economic și tehnic în vederea cumpărării.
165 / 07.02.2022Strada Subpădure nr. 87 CF/Fişa Cadastrală 130801
Tg-Mureş
Nr. cad.: 130801
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obţinerea autorizaţiei de construire casă de locuit, amenajare accese şi imprejmuire teren,
164 / 07.02.2022Strada Voinicenilor nr. - Titlu de proprietate nr. 133163/21.12.1992 CJPSDPAT MUREȘ
Nr. top: (parcela) 34/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare intravilan pentru suprafața de 17.579 mp, certificare extravilan pentru suprafața de 23.921 mp.
163 / 07.02.2022Strada Valea Rece nr. f.nr. CF 127571 Târgu Mureș
Nr. cad.: 127571
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare regimuri juridic, economic și tehnic în vederea cumpărării.
162 / 04.02.2022Strada Burebista CF/Fişa Cadastrală 136792 TG. MURES
Nr. cad.: 136792
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU INSTALARE STAŢII DE REÎNCĂRCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE
161 / 04.02.2022Strada 22 Decembrie 1989 nr. 110 CF/Fişa Cadastrală 142620 TG-MURES
Nr. cad.: 142620
142620-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU REAMENAJARE ŞI ETAJARE CASĂ DE LOCUIT
160 / 04.02.2022Pasaj Pădurii CF/Fişa Cadastrală 133840 TG.MURES
Nr. cad.: 133840
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU INSTALARE STAŢII DE REÎNCĂRCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE ÎN ZONA: PLATOUL CORNEŞTI- PASAJUL PĂDURII.
159 / 04.02.2022Bulevard 1 Decembrie 1918 nr. 251 ap. P/III CF/Fişa Cadastrală 120005-C1-U2 TG-MURES
Nr. top: 3511/61/2/P/III
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU AMPLASARE FIRMĂ PE FAŢADA SPAŢIULUI COMERCIAL
158 / 04.02.2022Strada Lalelelor CF/Fişa Cadastrală 133665 TG.MURES
Nr. top: -
Nr. cad.: 133665
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU INSTALARE STAŢII DE REÎNCĂRCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE - STR.LALELELOR.
157 / 04.02.2022Bulevard 1848 nr. 77 CF/Fişa Cadastrală 1000/II TG-MURES
Nr. top: 4646/1/1/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU AMPLASARE FIRME PE FAŢADA SPAŢIULUI COMERCIAL
156 / 04.02.2022Strada Primăverii nr. 34 CF/Fişa Cadastrală 142101 TG.MURES
Nr. cad.: 142101
142101-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obţinerea autorizaţiei de construire pentru reabilitare planşeu de lemn peste parter şi sarpantă la casă de locuit
155 / 04.02.2022Strada Tazlăului nr. - CF/Fişa Cadastrală 129522 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 129522
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare intravilan, NU poate fi utilizat în scopul declarat pentru certificare adresă administrativă.
154 / 04.02.2022Strada General Traian Moşoiu nr. 5/A CF/Fişa Cadastrală 133172 TÂRGU MUREȘ
Nr. top: 843/1/2/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Atribuire coduri construcții C1 - casă de locuit, C2 - garaj, actualizare descriere construcții C1 și C2.
153 / 03.02.2022Strada Bolyai nr. 1 CF/Fişa Cadastrală 120053-C1-U21 TG.MURES
Nr. top: 1166/SP/VI
1165/1/2/SP/VI
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU AMPLASARE RECLAMĂ PE FAȚADA CLĂDIRII
152 / 03.02.2022Aleea Carpaţi nr. 57 CF/Fişa Cadastrală 137955 Târgu Mureș
Nr. cad.: 137955
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare categorie de folosință teren - curți construcții, evidențiere construcții C1 și C2, înscrierea dreptului de proprietate asupra construcțiilor C1 și C2 în favoarea Statului Român - domeniul public, notarea dreptului de administrare asupra construcțiilor C1 și C2 în favoarea Ministerului Sportului prin Clubul Sportiv “Mureșul” Târgu Mureș.
151 / 03.02.2022Strada Prutului CF/Fişa Cadastrală 137917 TG.MURES
Nr. cad.: 137917
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru modernizare str. Prutului
150 / 02.02.2022Strada Târgului nr. 13 CF/Fişa Cadastrală 123459-C1-U5 TG.MURES
Nr. top: 1664/II
1676/1/II
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU AMPLASARE FIRMĂ PE FAȚADA CLĂDIRII
149 / 02.02.2022Strada Gheorghe Doja nr. 189D CF/Fişa Cadastrală 126009-C1-U3 TG-MURES
Nr. top: 592/24/P
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU AMENAJARE SPAŢIU POD CU SCHIMBARE DESTINAŢIE ÎN BIROURI
148 / 02.02.2022Strada Viile Dealul Budiului nr. f.nr. CF 142556 Târgu Mureș
Nr. top: 4229/8
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare destinație teren extravilan.
147 / 02.02.2022Strada Subpădure nr. 4 CF/Fişa Cadastrală 136219 TG-MURES
Nr. cad.: 136219
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT, ÎMPREJMUIRE TEREN ŞI BRANŞAMENTE LA UTILITĂŢI
146 / 02.02.2022Strada Gheorghe Doja nr. 155 CF/Fişa Cadastrală 138347
120556
120576
120593
120604 TG.MUREȘ
Nr. cad.: 138347
153/12
120576
120593
120604
128016
120603
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizarea descrierii construcției C1 înscrisă în CF nr. 120556 Târgu Mureș, alipirea imobilelor înscrise în CF nr. 138347 Târgu Mureș, CF nr. 120556 Târgu Mureș, CF nr. 120576 Târgu Mureș, CF nr. 120593 Târgu Mureș, CF nr. 120604 Târgu Mureș, CF nr. 128016 Târgu Mureș, CF nr. 120603 Târgu Mureș.
145 / 02.02.2022Piata Trandafirilor nr. 24 CF/Fişa Cadastrală 137991 TG.MURES
Nr. cad.: 137991
137991-C4
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU AMPLASARE RECLAMĂ PE FAȚADA CLĂDIRII
144 / 02.02.2022Strada Piatra Corbului nr. f.nr. CF 142661 Târgu Mureș
Nr. cad.: 1391
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare destinație teren intravilan.
143 / 02.02.2022Piata Trandafirilor nr. 48 CF/Fişa Cadastrală 90351 TG.MURES
Nr. cad.: 1168; 1169
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU AMPLASARE RECLAMĂ PE FAȚADA CLĂDIRII
142 / 02.02.2022Strada Morii nr. 40 CF 131141-C1-U1 Târgu Mureș
Nr. cad.: 131141-C1-U1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
actualizare componență apartamentul nr.1 conform autorizației de construire nr. 214/23.06.2021.
141 / 01.02.2022Strada Bartók Béla nr. 1-3 CF/Fişa Cadastrală 382/SP/I Tg. Mureș
Nr. top: 660/SP/I
661/SP/I
662/1/1/SP/I
582/2/2/1/1/2/SP/I
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU AMPLASARE FIRMĂ PE FAȚADA CLĂDIRII
140 / 01.02.2022Strada Depozitelor nr. 20 CF 141579; 141580 Târgu Mureș
Nr. cad.: 141579; 141580
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
iesire din indiviziune și instituire servitute de trecere reciprocă.
139 / 01.02.2022Strada Negoiului nr. 95 CF/Fişa Cadastrală 134691 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 134691
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare descriere construcție C1, evidențiere construcții C2 și C3.
138 / 01.02.2022Strada General Traian Moşoiu nr. 5 CF/Fişa Cadastrală 123612 TÂRGU MUREȘ
Nr. top: 706/3/1/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare intravilan, actualizare categorie de folosință teren - curți construcții, actualizare descriere construcție C1, certificare nomenclatură stradală și număr administrativ: str. General Traian Moșoiu, nr. 5.
137 / 01.02.2022Strada 8 Martie nr. 30 CF/Fişa Cadastrală 142554 TÂRGU MUREȘ
Nr. top: 588/65/16
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare intravilan, actualizare categorie de folosință teren - curți construcții, actualizare descriere construcție C1.
136 / 31.01.2022Strada Corneşti CF/Fişa Cadastrală 130803 TG.MURES
Nr. cad.: 130803
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obţinerea autorizaţiei de construire casă de locuit, amenajare accese şi imprejmuire teren,
135 / 31.01.2022Strada Corneşti CF/Fişa Cadastrală 130792 TG.MURES
Nr. cad.: 130792
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obţinerea autorizaţiei de construire casă de locuit, amenajare accese şi imprejmuire teren,
134 / 31.01.2022Strada Corneşti CF/Fişa Cadastrală 130791 TG.MURES
Nr. cad.: 130791
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obţinerea autorizaţiei de construire casă de locuit, amenajare accese şi imprejmuire teren,
133 / 31.01.2022Strada Nicolae Bălcescu nr. 10/C CF/Fişa Cadastrală 123366 TÂRGU MUREȘ
Nr. top: 4712/a/13
Nr. cad.: 3149
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Majorare suprafață teren de la 165 mp la 189 mp, actualizare categorie de folosință teren - curți construcții, certificare nomenclatură stradală și număr administrativ: str. Nicolae Bălcescu, nr. 10/C (fost nr. 10).
132 / 31.01.2022Bulevard Pandurilor nr. 83 ap. 1 CF/Fişa Cadastrală 122150
122150-C1-U2 TG.MURES
Nr. top: 3755/35
3755/35/I
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU SCHIMBARE DE DESTINAȚIE DIN LOCUINȚĂ - APARTAMENT 1 ÎN CABINET MEDICAL CU MODIFICĂRI INTERIOARE, EXTINDERE ȘI AMENAJARE ACCES SEPARAT DIN STRADĂ, AMPLASARE FIRMĂ
131 / 31.01.2022Strada Jean Monnet nr. 36 CF/Fişa Cadastrală 141051
140616 TG-MURES
Nr. cad.: 141051
140616
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT, ÎMPREJMUIRE TEREN ŞI BRANŞAMENTE UTILITĂŢI ,Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
NOMENCLATURĂ STRADALĂ ŞI NUMĂR POŞTAL - "STRADA JEAN MONNET NR. 36"
130 / 28.01.2022Strada Jean Monnet nr. 34 CF/Fişa Cadastrală 141052 TG-MURES
Nr. cad.: 141052
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT, ÎMPREJMUIRE TEREN ŞI BRANŞAMENTE UTILITĂŢI ,Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
NOMENCLATURĂ STRADALĂ ŞI NUMĂR POŞTAL - "STRADA JEAN MONNET NR. 34"
129 / 28.01.2022- Voinicenilor CARTIER UNIRII TG. MUREȘ
Nr. top: PLAN DE SITUATIE
Nr. cad.: PLAN DE ÎNCADRARE ÎN ZONĂ
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE STRĂZI DE LEGĂTURĂ ÎN CARTIERUL UNIRII: TRONSON I - ZONA STRĂZILOR: VOINICENILOR, HINTS OTTO, REMETEA, PODENI/SÂNCRAIU DE MUREȘ; TRONSON II - ZONA STRĂZILOR PODENI, IOAN VESCAN, EDEN ŞI TRONSON III - ZONA STRĂZILOR PODENI, VASILE SĂBĂDEAN, EDEN, COTITURA DE JOS
128 / 28.01.2022Piata Victoriei nr. 36 CF/Fişa Cadastrală 137067 TG. MURES
Nr. top: 1125/1
1125/2
1126

Nr. cad.: -
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU AMPLASARE PANOU FIRMĂ
127 / 28.01.2022Strada Semănătorilor nr. 2 ap. 1 CF/Fişa Cadastrală 120022-C1-U3 TG. MURES
Nr. top: 946/6/I
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU "SCHIMBARE DESTINAŢIE - AMENAJARE SPAŢIU COMERCIAL PARTER FARMACIE, AMENAJARE ACCCES ŞI AMPLASARE FIRMĂ PE FAŢADA IMOBILULUI".
126 / 28.01.2022Piata Trandafirilor nr. 55 ap. 1 CF/Fişa Cadastrală 124941-C1-U1 TG.MURES
Nr. cad.: 124941-C1-U1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU AMPLASARE RECLAMĂ PE FAȚADA CLĂDIRII
125 / 28.01.2022Piata Trandafirilor nr. 32, 33 sc. C CF/Fişa Cadastrală 120949
120949-C1
120949-C1-U9 TG-MURES
Nr. top: 1132/3/XXVIII
1132/3
Nr. cad.: 2398
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU AMPLASARE RECLAMĂ PE FAŢADA CLĂDIRII
124 / 28.01.2022Piata Trandafirilor nr. 36, 38 CF/Fişa Cadastrală 120761-C1-U14 TG. MURES
Nr. top: 1141/3/P/II
Nr. cad.: 120761
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU AMPLASARE PANOU FIRMĂ
123 / 28.01.2022Piata Trandafirilor nr. 39-41 CF/Fişa Cadastrală 91535/N TG.MURES
Nr. cad.: 1141/2/1/P(1080/0); 1141/2/2(1082); 1141/2/3(1083)
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU AMPLASARE FIRMĂ PE FAȚADA IMOBILULUI
122 / 28.01.2022Strada Trifoiului nr. 2B CF/Fişa Cadastrală 135704 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 135704
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Evidențierea construcțiilor C1 și C2.
121 / 28.01.2022Strada Preot Ştefan Rusu CF/Fişa Cadastrală 124277
124276 Tg-Mureş
Nr. cad.: 124277
124276
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE LOCUINŢĂ UNIFAMILIALĂ, ZID DE SPRIJIN LA LIMITA POSTERIOARĂ, ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ CU AMENAJARE ACCESE AUTO ŞI PIETONALE
120 / 27.01.2022Piata Trandafirilor nr. 19 CF/Fişa Cadastrală 120614
120614-C1-U11 TG.MURES
Nr. cad.: 120614
120614-C1-U11
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU AMPLASARE FIRMĂ ȘI RECLAMĂ PE FAȚADA IMOBILULUI
119 / 27.01.2022Strada Cosminului nr. 1 CF/Fişa Cadastrală 130176 TÂRGU MUREȘ
Nr. top: 1958/4/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare intravilan și actualizare categorie de folosință teren - curți construcții.
118 / 27.01.2022Strada Aurel Filimon nr. 15 CF/Fişa Cadastrală 120177-C1-U5 TG. MURES
Nr. cad.: 120177-C1-U5
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU RENOVARE FAŢADĂ ȘI AMPLASARE FIRMĂ PE FAȚADA CLĂDIRII
117 / 27.01.2022Strada Gurghiului nr. 9 CF/Fişa Cadastrală 140467 TG.MURES
Nr. cad.: 140467
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire casă de locuit şi imprejmuire teren, branşament utilităţi,
116 / 27.01.2022Strada Gurghiului nr. 11 CF/Fişa Cadastrală 140996 TG.MURES
Nr. cad.: 140996
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire casă de locuit şi imprejmuire teren, branşamente utilităţi,
115 / 27.01.2022Strada Tudor Vladimirescu nr. 121 CF/Fişa Cadastrală 141474 TG.MURES
Nr. cad.: 141474
141474-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru mansardarea casei de locuit în volumul podului existent- intrare în legalitate,
114 / 27.01.2022Strada Prof. Dr. Simion C. Mândrescu nr. - CF/Fişa Cadastrală 142527 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 142527
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare intravilan.
113 / 27.01.2022Strada Mărului nr. 27 CF/Fişa Cadastrală 126212 TG. MURES
Nr. cad.: 126212
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT - INTRARE ÎN LEGALITATE ȘI CONSTRUIRE GARD LA STRADĂ
112 / 27.01.2022Strada Dr. Kozma Béla nr. 6 CF/Fişa Cadastrală 129719 TÂRGU MUREȘ
Nr. top: 1720/2/17
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare intravilan, actualizare categorie de folosință teren: 1Cc=285mp, 2A=416mp, actualizare descriere construcție C1, certificare nomenclatură stradală și adresă administrativă: str. Dr. Kozma Béla, nr. 6.
111 / 26.01.2022Strada Nagy Pál nr. 9 CF/Fişa Cadastrală 128916 TG-MURES
Nr. cad.: 128916
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE LOCUINŢĂ UNFAMILIALĂ P+1E, CORP ANEXĂ S+P, PISCINĂ ŞI ÎMPREJMUIRE TEREN CU AMENAJARE ACCES AUTO ŞI PIETONAL.,Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
NOMENCLATURĂ ADRESĂ ȘI NUMĂR ADMINISTRATIV: STRADA NAGY PÁL NR. 9
110 / 26.01.2022Strada Tudor Vladimirescu nr. 89 CF/Fişa Cadastrală 128791
128791-C1-U2 TG.MURES
Nr. cad.: 128791
128791-C1-U2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU AMPLASARE CHIOȘC VÂNZARE LEGUME FRUCTE
109 / 26.01.2022Strada Avram Iancu nr. 56, 58 CF/Fişa Cadastrală 142150 TG-MURES
Nr. cad.: 142150
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU DESFIINŢARE CORP C1, DESFIINŢARE PARŢIALĂ CORP C2 CU RECONSTRUIRE, EXTINDERE ŞI ETAJARE PENTRU LOCUINŢE COLECTIVE MICI, ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ CU AMENAJARE ACCES AUTO ŞI PIETONAL
108 / 26.01.2022Strada Ion Vlasiu nr. f.nr. CF 120301 Târgu Mureș
Nr. cad.: 5439
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare regimuri juridic, economic și tehnic și destinație teren intravilan.
107 / 26.01.2022Piata Victoriei nr. 31 CF/Fişa Cadastrală 122715-C1-U4 TG.MURES
Nr. cad.: 122715-C1-U4;
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru amplasare panou firmă.
106 / 26.01.2022Piata Trandafirilor nr. 42 CF/Fişa Cadastrală 138820
138820-C1 TG.MURES
Nr. top: 1155/2
1156/1/2
1156/2/2
Nr. cad.: 2001
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU AMPLASARE PANOURI FIRMĂ ÎN CONSOLĂ PE FAȚADA LA STRADĂ
105 / 26.01.2022Strada Barajului nr. 8 CF/Fişa Cadastrală 126850 TG-MURES
Nr. top: 4856/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2/1
Nr. cad.: 1750;
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU RECONSTRUIRE GARD LA STRADĂ - INTRARE ÎN LEGALITATE, AMENAJARE ACCES AUTO ŞI PIETONAL ŞI AMPLASARE TOTEM PUBLICITAR
104 / 26.01.2022Piata Trandafirilor nr. 7 CF/Fişa Cadastrală 90012/TG.MURES
Nr. top: 594/18
594/47
635/1
636
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU AMPLASARE FIRMĂ LUMINOASĂ PE FAȚADA SPAȚIULUI COMERCIAL
103 / 26.01.2022Piata Trandafirilor nr. 26 CF/Fişa Cadastrală 125754 Tg. Mureș
Nr. cad.: 125754
125754-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU AMPLASARE FIRMĂ ȘI SEMNALISTICĂ PE FAȚADA CLĂDIRII
102 / 26.01.2022Strada Gheorghe Doja CF/Fişa Cadastrală 130766 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 130766
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare intravilan.
101 / 25.01.2022Strada Dealului nr. 10A CF 142490 Târgu Mureș
Nr. cad.: 142490
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală și număr poștal: str. Dealului nr.10A (fost nr.12).
100 / 25.01.2022Strada Aurel Filimon nr. 17 ap. 1 CF/Fişa Cadastrală 134640-C2-U4 TG.MURES
Nr. cad.: 134640-C2-U4
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU AMPLASARE FIRMĂ ÎN CONSOLĂ, FIRMĂ LUMINOASĂ PE FAȚADA CLĂDIRII ȘI PANOU AFIȘAJ (RECLAMĂ)
99 / 25.01.2022Strada Tudor Vladimirescu nr. 72 CF/Fişa Cadastrală 140474
140475/ TG.MURES
Nr. cad.: 140474
140474- C1
140474-C2
140475
140475-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU SCHIMBARE DE DESTINAŢIE DIN CASĂ DE LOCUIT ÎN GARAJ ŞI MODERNIZARE ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ ÎN LIMITA POT EXISTENT ȘI CUT MAXIM ADMIS
98 / 25.01.2022Piata Trandafirilor nr. 16 ap. SP III CF/Fişa Cadastrală 121150-C1-U2 TG.MURES
Nr. top: 654/1/1/1/SP/III
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU MONTARE FIRMĂ LUMINOASĂ PE FAȚADA CLĂDIRII
97 / 25.01.2022Piata Trandafirilor nr. 17 ap. I CF/Fişa Cadastrală 123641
123641-C1-U2 TG.MURES
Nr. top: 656/1/1
656/1/1/P.I
Nr. cad.: 2767
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU AMPLASARE INSCRIPȚIE FIRMĂ PE FAȚADA CLĂDIRII
96 / 25.01.2022Strada Dimitrie Cantemir nr. 28 CF 131036 Târgu Mureș
Nr. top: 2612/2/5/4
2613/2/5/4
2614/5/4
Nr. cad.: 391/5/4
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
evidențiere construcție C1-casă de locuit, certificare categorie de folosință teren: curți-construcții, nomenclatură stradală și număr poștal: str. Dimitrie Cantemir nr.28, diminuare suprafață de la 1613mp la 1554mp conform declarației notariale cu încheierea de autentificare nr.1954/06.12.2021.
95 / 21.01.2022Strada Posada nr. 24 CF/Fişa Cadastrală 132360 TG-MURES
Nr. cad.: 132360
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
ÎNCALCĂ PREVEDERILE REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANIUSM AFERENT PUZ APROBAT
94 / 21.01.2022Piata Trandafirilor nr. 27-30 CF/Fişa Cadastrală 123027-C1-U1 TG.MURES
Nr. top: 734/I
738/1/1/I
739/2/I
742/2/I
744/2/I
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU AMPLASARE RECLAMĂ PE FAȚADA CLĂDIRII
93 / 21.01.2022Strada Vulcan nr. 14/B CF/Fişa Cadastrală 140782 Tg. Mureș
Nr. cad.: 140782
140782-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU DESFIINŢARE ACCES EXISTENT, EXTINDERE CU CASĂ DE SCARĂ PENTRU CREARE ACCES NOU, AMENAJĂRI INTERIOARE, MANSARDARE LOCUINŢĂ ÎN VOLUMUL PODULUI EXISTENT, RECONSTRUIRE GARD LA STRADĂ ȘI ÎMPREJMUIRE LATERALĂ STÂNGA IN CONDIŢIILE REGIMULUI TEHNIC
92 / 21.01.2022Strada Dâmboviţei nr. 1A CF 132562 Târgu Mureș
Nr. cad.: 132562
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală şi număr poştal: str. Dâmboviței nr.1A și actualizarea adresei în cartea funciară.
91 / 21.01.2022Piata Victoriei nr. 31 ap. 5 CF/Fişa Cadastrală 122715-C1-U17 TG.MURES
Nr. cad.: 122715-C1-U17
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU AMPLASARE DOUĂ FIRME PE FAȚADA CLĂDIRII
90 / 21.01.2022Piata Gării nr. 2 ap. 6 CF 120535-C1-U35 Târgu Mureș
Nr. top: 4789/1/3/VI
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală și număr poștal: "Piața Gării nr.2 ap.6" și corectarea adresei în cartea funciară.
89 / 21.01.2022Strada Budiului nr. f.nr. CF 136870 Târgu Mureș
Nr. cad.: 136870
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare categorie de folosință arabil și destinație teren intravilan.
88 / 21.01.2022Piata Trandafirilor nr. 58A CF/Fişa Cadastrală 120093 TG. MURES
Nr. cad.: 1198/3/2; 1198/4
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU AMPLASARE RECLAMĂ PE FAȚADA IMOBILULUI
87 / 21.01.2022Strada Budiului nr. f.nr. CF 136920 Târgu Mureș
Nr. cad.: 136920
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare categorie de folosință arabil și destinație teren intravilan.
86 / 21.01.2022Strada Călăraşilor nr. 20 CF/Fişa Cadastrală 135098 TG.MURES
Nr. cad.: 135098
135098-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU AMPLASARE FIRMĂ ȘI RECLAME PE FAȚADA IMOBILULUI
85 / 20.01.2022Strada Burebista nr. 11 CF/Fişa Cadastrală 138835
142451
Nr. cad.: 138835
138835-C1
142451
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obţinerea autorizaţiei de construire pentru împrejmuire teren şi construire anexa gospodărească
84 / 20.01.2022Piata Teatrului nr. 1 CF/Fişa Cadastrală 120386
1220386-C1-U15 TG.MURES
Nr. top: 594/2
594/1/1/2/2
594/2/P/I
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU AMPLASARE FIRMĂ ȘI RECLAMĂ PE FAȚADA IMOBILULUI
83 / 20.01.2022Strada Remetea nr. 180 CF/Fişa Cadastrală 121763 TÂRGU MUREȘ
Nr. top: 5194/6
5194/a/7
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare intravilan, actualizare categorie de folosință teren - curți construcții.
82 / 20.01.2022Strada Vasile Lupu nr. f.nr. CF 138590 Târgu Mureș
Nr. cad.: 138590
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
81 / 20.01.2022Strada Libertăţii nr. 60C CF/Fişa Cadastrală 123337 TÂRGU MUREȘ
Nr. top: 4851/3/2/1/2/1
Nr. cad.: 2910
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Vânzare în condițiile legii a suprafeței de 42 mp teren intravilan edificat cu o construcție, certificare nomenclatură stradală și număr administrativ: str. Libertății, nr. 60C (fost nr. 60A).
80 / 20.01.2022Strada Gheorghe Doja nr. f.nr. CF 130766 Târgu Mureș
Nr. cad.: 130766
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
79 / 20.01.2022Strada Negoiului nr. 141 CF 4897 Târgu Mureș
Nr. top: 3331
3332
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală și număr poștal: str. Negoiului nr.141.
78 / 20.01.2022Strada Gheorghe Doja nr. 181 ap. 3 CF 121777-C1-U11 Târgu Mureș
Nr. top: 545/1/4/III
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală și număr poștal: str. Gheorghe Doja nr.181 ap.3.
77 / 19.01.2022Strada Morii nr. 37 CF/Fişa Cadastrală 124644 TG. MURES
Nr. top: 425
425/I
425/II
Nr. cad.: 4023
4023-C1-U1
4023-C1-U2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE DESFIINȚARE CLĂDIRI - CORP C1 ȘI CORP C2 ȘI OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU AMENAJARE PARCARE ȘI ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ CU ACCES AUTO ȘI PIETONAL
76 / 19.01.2022Strada Morii nr. 35 CF/Fişa Cadastrală 126121 TG.MURES
Nr. top: 426/1
427/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE DESFIINȚARE CLĂDIRE - CASĂ DE LOCUIT ȘI OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU AMENAJARE PARCARE ȘI ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ CU ACCES AUTO ȘI PIETONAL
75 / 19.01.2022Strada Negoiului nr. 141 CF 4897 Târgu Mureș
Nr. top: 3331
3332
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală și număr poștal: str. Negoiului nr.141.
74 / 19.01.2022Strada Pădurii nr. f.nr. CF 124114 Târgu Mureș
Nr. cad.: 124114
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
73 / 19.01.2022Strada Libertăţii nr. 119 CF 125650 Târgu Mureș
Nr. cad.: 125650
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
72 / 19.01.2022Strada Viile Dealul Mic nr. - CF 126781 Târgu Mureș
Nr. cad.: 126781
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare regimuri juridic, economic și tehnic pentru evaluare teren aflat în procedură de executare silită.
71 / 19.01.2022Strada Széchenyi István nr. 54/A CF/Fişa Cadastrală 121277 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 4698
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare categorie de folosință teren - curți construcții, actualizare descriere construcții C1 și C2.
70 / 19.01.2022Strada Gheorghe Marinescu nr. 50 CF/Fişa Cadastrală 95396/N TG-MURES
Nr. top: 1926/2/1/1/1/1//1/1/1/1/1/1/1/3
Nr. cad.: 3260
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE CENTRU CHIRURGICAL CARDIOVASCULAR
69 / 18.01.2022Piata Trandafirilor nr. 6-8 C.F. 90012 TÂRGU MUREȘ
Nr. top: 594/18
594/17
635/1
636
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU AMPLASARE 2 FIRME LUMINOASE PE FAȚADA CLĂDIRII
68 / 18.01.2022Strada Preot Ştefan Rusu nr. 3 CF/Fişa Cadastrală 134693 TG.MURES
Nr. cad.: 134693
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT ŞI ÎMPREJMUIRE
67 / 18.01.2022Strada Episcop Dávid Ferenc nr. 1 CF/Fişa Cadastrală 141936 TG. MURES
Nr. cad.: 141936
141936-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU INTRARE ÎN LEGALITATE - AMENAJĂRI INTERIOARE ŞI EXTERIOARE LACAȘ DE CULT
66 / 18.01.2022Strada Viile Dealul Mic nr. - CF 126782 Târgu Mureș
Nr. cad.: 126782
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare regimuri juridic, economic și tehnic pentru evaluare teren aflat în procedură de executare silită.
65 / 18.01.2022Piata Gării nr. 2 ap. 3 CF 120535-C1-U1 Târgu Mureș
Nr. top: 4789/1/3/III
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală și număr poștal: "Piața Gării nr.2 ap.3".
64 / 18.01.2022Strada Grădinarilor nr. 24 CF/Fişa Cadastrală 133471/TG.MURES
Nr. cad.: 133471
133471-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE CLĂDIRE BIROURI, AMENAJĂRI EXTERIOARE ŞI REPOZIŢIONARE ACCES PRIN DESFIINȚARE, RECONSTRUIRE, MODIFICARE, EXTINDERE ȘI SCHIMBARE DE DESTINAȚIE CASĂ DE LOCUIT EXISTENTĂ
63 / 18.01.2022Strada Tudor Vladimirescu nr. 31 CF/Fişa Cadastrală 122057 Târgu Mureș
Nr. cad.: 4490
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare intravilan, actualizare categorie de folosință teren - curți construcții, actualizare descriere construcție C1.
62 / 18.01.2022Strada Prutului nr. 17 CF 132342 Târgu Mureș
Nr. top: 270/1/2/1
272/1/2/1
276/1/2/1/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
61 / 17.01.2022Strada Preot Ştefan Rusu nr. 5 CF/Fişa Cadastrală 134370 TG.MURES
Nr. cad.: 134370
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT ŞI ÎMPREJMUIRE
60 / 17.01.2022Strada Ciucului nr. 25 CF/Fişa Cadastrală 135951 TG-MURES
Nr. cad.: 135951
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU SCHIMBARE DESTINAŢIE LOCUINŢĂ-APARTAMENT SITUAT LA PARTER ÎN SPAȚIU PRESTĂRI SERVICII CU ACCES SEPARAT, REAMENAJARE ŞI SUPRAETAJARE CLĂDIRE CU LOCUINŢĂ - APARTAMENT
59 / 17.01.2022Strada Horea nr. 5 CF/Fişa Cadastrală 126965 TG.MURES
Nr. top: 733/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU AMPLASARE FIRMĂ PE FAȚADA CLĂDIRII
58 / 17.01.2022Strada Apeductului nr. 19 CF/Fişa Cadastrală 142169 Tg-Mureş
Nr. top: 142169
142169-C1
142169-C2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DESFIINŢARE CORP C1 ŞI C2 (LOCUINŢĂ ŞI ANEXA) ŞI OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE LOCUINŢE COLECTIVE MICI, ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ CU ACCES AUTO ŞI PIETONAL, BRANŞAMENTE UTILITĂŢI, ORGANIZARE DE ŞANTIER
57 / 17.01.2022Piata Trandafirilor nr. 48 CF/Fişa Cadastrală 90351 TG.MURES
Nr. top: 1168
1169
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU AMPLASARE FIRMĂ PE FAȚADA CLĂDIRII
56 / 17.01.2022Strada Mureşului nr. 14 CF/Fişa Cadastrală 123433 TG. MURES
Nr. top: 5009/2/2
5003/3/2
5013/2/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU REPARAŢII ȘI REABILITARE ŞOPRON METALIC
55 / 17.01.2022Strada General Ion Dumitrache nr. 45 CF/Fişa Cadastrală 130271 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 1255
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Majorare suprafață teren de la 395 mp la 397 mp, actualizare categorie de folosință teren - curți construcții, actualizare descriere construcție C1.
54 / 17.01.2022Piata Trandafirilor nr. 54 CF/Fişa Cadastrală 141693
141693-C1 Tg. Mureș
Nr. top: 1189/1
1189/2
Nr. cad.: 5510
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU AMPLASARE FIRMĂ PE FAȚADA CLĂDIRII
53 / 17.01.2022Strada Eden nr. 2 CF/Fişa Cadastrală 131195 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 131195
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare categorie de folosință teren - curți construcții, evidențiere construcție C1.
52 / 17.01.2022Strada Mărului nr. 5 CF 51889 Sântana de Mureș
Nr. top: 1783/1/1/2/4
Nr. cad.: 450/4
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare U.A.T. Târgu Mureș, categorie de folosință curți-construcții și adresă imobil: str. Mărului nr.5.
50 / 14.01.2022Strada Henry Coandă nr. 2/B CF 134087
134087-C1-U3 Târgu Mureș
Nr. cad.: 134087; 134087-C1-U3
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
corectarea adresei din CF 134087 Târgu Mureș în: str. Henry Coandă nr.2/B și corectarea adresei din CF 134087-C1-U3 Târgu Mureș în: str. Henry Coandă nr.2/B ap.2.
49 / 14.01.2022Strada Plutelor nr. 2 CF/Fişa Cadastrală 129039
129039-C27 TG.MURES
Nr. top: -
Nr. cad.: 129039; 129039-C27
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTRIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU LUCRĂRI DE REPARAŢII LA CLĂDIREA CORP C27 CENTRU DE PERFECȚIONARE
48 / 14.01.2022Strada Lalelelor nr. 25 CF/Fişa Cadastrală 130128 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 130128
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare descriere construcție C1.
47 / 14.01.2022Strada Viile Unomaj nr. 44A CF 121066
121066-C1-U2 Târgu Mureș
Nr. cad.: 5132; 5132-C1-U2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală și număr poștal: strada Viile Unomaj nr.44A - CF 121066 Târgu Mureș și strada Viile Unomaj nr.44A ap.2 - CF 121066-C1-U2 Târgu Mureș.
46 / 14.01.2022Strada Revoluţiei nr. 26 CF/Fişa Cadastrală 124012 TG-MUREȘ
Nr. top: 2233

Nr. cad.: 2924
124012
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE PRIN DESFIINȚARE PARȚIALĂ, MODIFICARE, CONSOLIDARE, RECONSTRUIRE ŞI EXTINDERE CONSTRUCȚII EXISTENTE CORP C1 ŞI C2
45 / 14.01.2022Pasaj Violetelor nr. 1 sc. A ap. 13 CF 121821-C1-U2 Târgu Mureș
Nr. top: 1003/3/XIII
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală și număr poștal: Pasajul Violetelor nr.1, scara A, ap.13.
44 / 13.01.2022Strada Constandin Hagi Stoian CF/Fişa Cadastrală 141618 TG.MURES
Nr. cad.: 141618
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINERE AUTORIZAŢIE DE CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINŢE COLECTIVE: 3 BLOCURI, EXTINDERE REȚELE ŞI BRANŞAMENTE, AMENAJARE PEISAGERĂ, ACCESE AUTO ŞI PARCAJE; CERTIFICARE NOMENCLATURĂ STRADALĂ ŞI ATRIBUIRE NUMĂR ADMINISTRATIV: STRADA CONSTANDIN HAGI STOIAN NR.100 - 104.
43 / 13.01.2022Strada Gheorghe Doja nr. 32A, 32B ap. 1,2 CF/Fişa Cadastrală 2809/I
2809/II Tg. Mureș
Nr. cad.: vezi regim juridic
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU SCHIMBAREA DE DESTINŢIE DIN CASA DE LOCUIT AP.1 ŞI AP.2 ÎN SPAŢII DE ALIMENTAŢIE PUBLICĂ - BISTRO, BERĂRIE, VINOTECĂ, AMENAJARE TERASĂ ALIMENTAȚIE PUBLICĂ, LOC DE JOACĂ PENTRU COPII, AMPLASARE FIRMĂ LUMINOASĂ
42 / 13.01.2022Strada Sinaia nr. 16 CF/Fişa Cadastrală 141731 TG.MURES
Nr. top: -
Nr. cad.: 141731
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
Nu se încadrează în prevederile RLU.,Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
Poate fi utilizat pentru Elaborare PUZ – Stabilire reglementări pentru construire ansamblu de locuințe colective cu dotări aferente (parcare subterană, anexe), împrejmuire, amenajări exterioare, racorduri şi branşamente la utilităţi.
41 / 13.01.2022Piata Trandafirilor nr. 6 ap. 1/A CF/Fişa Cadastrală 131389 TG. MURES
Nr. top: 635/1
636/1
Nr. cad.: 131389-C1-U3
5600
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU AMPLASARE FIRMĂ PE FAȚADA CLĂDIRII
40 / 13.01.2022Strada Gheorghe Doja nr. 133 CF/Fişa Cadastrală 133249 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 133249
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare descriere construcție C1.
39 / 12.01.2022Strada Libertăţii nr. 78 CF/Fişa Cadastrală 124805
124805-C1-U1
124805-C1-U2 TÂRGU MUREȘ
Nr. top: 4859/a/1/67
4859/a/1/67/I
4859/a/1/67/II
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare intravilan, actualizare categorie de folosință teren - curți construcții, atribuire coduri construcții C1 (fost ap.1) și C2 (fost ap.2).
38 / 12.01.2022Strada Cristeşti nr. f.nr. CF 138239 Târgu Mureș
Nr. cad.: 138239
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
37 / 12.01.2022Strada Livezeni nr. 73 CF/Fişa Cadastrală Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Înscriere drept de proprietate provizoriu în cartea funciară a suprafeței de teren de 390 mp în favoarea Municipiului Târgu Mureș în baza art. 41, alin. (5), alin. (5^1) din Legea nr. 7/1996 rep., art. 28, alin (6) din Legea nr. 7/1996 rep., HCL nr. 209/22.06.2021, certificare intravilan, actualizare categorie folosință teren - curți construcții, adresă: str. Livezeni, nr. 73 (fost nr. 69).
36 / 12.01.2022Strada Plt. Adj. David Rusu nr. 47 CF/Fişa Cadastrală 123200 TG.MURES
Nr. cad.: 123200
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
NU SE ÎNCADREAZĂ ÎN PREVEDERILE REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT PUZ APROBAT
35 / 11.01.2022Strada Tudor Vladimirescu nr. 56A CF/Fişa Cadastrală 136914 TG. MURES
Nr. cad.: 136914-C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU MODIFICARE, EXTINDERE, ETAJARE ŞI SCHIMBARE DESTINAŢIE CLĂDIRI EXISTENTE - AMENAJARE LOCUINŢE CU SPAŢII MULTIFUNCŢIONALE LA PARTER
34 / 11.01.2022Strada Libertăţii nr. 117/B CF/Fişa Cadastrală 123775 TG. MUREȘ
Nr. cad.: 123775
123775-C12
123775-C13
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE CLĂDIRE LOCUINȚE DE SERVICIU ÎN EXTINDERE LA CORP C13 EXISTENT
33 / 11.01.2022Strada Băneasa nr. 30 CF/Fişa Cadastrală 125231 TG.MURES
Nr. top: 489/2/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE DEMOLARE ANEXĂ ȘI OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU REAMENAJARE, EXTINDERE ŞI MANSARDARE CASĂ DE LOCUIT EXISTENTĂ.
32 / 11.01.2022Strada Morii nr. 42 CF 133198 Târgu Mureș
CF 133198-C1-U2 Târgu Mureș
Nr. top: 353
353/II
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare destinație intravilan.
31 / 11.01.2022Piata Trandafirilor nr. 58A CF/Fişa Cadastrală 120093 TG.MURES
Nr. top: 1198/3/2
1198/4
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru amplasare panou firmă
30 / 11.01.2022Strada Gheorghe Doja nr. 243 CF/Fişa Cadastrală 120902 TG.MURES
Nr. cad.: 120902-C1
120902-C2
120902-C3
120902-C4
120902-C5;
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE CLĂDIRI COMERCIALE ÎN EXTINDERE CORPURILOR C3, C4 ȘI C5 ŞI MONTARE PANOURI DE AFIŞAJ TIP LED PE FAŢADELE COMPLEXULUI COMERCIAL
29 / 11.01.2022Strada Someşului nr. 50 CF/Fişa Cadastrală 141364 TG.MURES
Nr. cad.: 141364
141364-C1
141364-C2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU LUCRĂRI DE REAMENAJARE CASĂ DE LOCUIT CORP C1, ÎMPREJMUIRE LA STRADA OLTULUI ŞI STRADA SOMEŞULUI
28 / 11.01.2022Strada Szotyori József nr. f.nr. CF 140570 Târgu Mureș
Nr. cad.: 140570
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
27 / 10.01.2022Piata Teatrului nr. 7 CF/Fişa Cadastrală 91470 Tg. Mureș
Nr. top: 594/13
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU AMPLASARE FIRMĂ LUMINOASĂ
26 / 10.01.2022Strada Zeno Vancea nr. f.nr. CF 134911 Târgu Mureș
Nr. cad.: 134911
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
25 / 10.01.2022Strada Livezeni nr. f.nr. CF 141588 Târgu Mureș
Nr. cad.: 141588
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
24 / 10.01.2022Strada Constandin Hagi Stoian nr. 154 CF/Fişa Cadastrală 131552 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 131552
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare categorie de folosință teren - curți construcții, evidențiere construcție C1.
23 / 07.01.2022Piata Trandafirilor nr. 17 CF/Fişa Cadastrală 123641-C1-U5 TG.MURES
Nr. top: 656/1/1/III
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU AMPLASARE LITERE VOLUMETRICE ȘI CASETE LUMINOASE
22 / 07.01.2022Strada Localitatea Târgu Mureș - Râul Mureș nr. - CF 3/A Târgu Mureș
Nr. top: 5001
5001/a
5009/2
5009/3
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
primă înscriere în CF, certificare intravilan, categorie de folosință - apă curgătoare, adresă: loc. Târgu Mureș - Râul Mureș, evidențiere construcții: C1 și C2.
21 / 07.01.2022Strada Insulei nr. f.nr. CF 3/A Târgu Mureș
Nr. top: 5049
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
primă înscriere în CF, certificare destinație teren - intravilan, categorie de folosință curți-construcții, adresă imobil: str. Insulei f.nr., evidențiere construcții C1 și C2.
20 / 07.01.2022Strada Podeni nr. f.nr. CF 3/A Târgu Mureș
Nr. top: 5009/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
primă înscriere în CF, certificare destinație teren - intravilan, categorie de folosință curți-construcții, adresă imobil: str. Podeni f.nr., evidențiere construcție-C1.
19 / 07.01.2022Strada Preot Ştefan Rusu nr. - CF/Fişa Cadastrală 124276
124277 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 124276
124277
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Alipirea imobilelor înscrise în CF nr. 124276 Târgu Mureș și CF nr. 124277 Târgu Mureș.
18 / 07.01.2022Strada Primăverii nr. 36/A CF/Fişa Cadastrală 140011
140012 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 140011
140012
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Alipirea imobilelor înscrise în CF nr. 140011 Târgu Mureș și CF nr. 140012 Târgu Mureș.
17 / 07.01.2022Strada Corneşti nr. 32 CF/Fişa Cadastrală 131977 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 131977
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Rectificare suprafață teren de la 2.035mp la 2.017mp, actualizare categorii de folosință teren: 1Cc=633mp și 2A=1.384mp, actualizare descriere construcții C1 și C2.
16 / 06.01.2022Bulevard 1 Decembrie 1918 nr. 291 CF/Fişa Cadastrală 140590 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 140590
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU DEVIERE REȚEA CANALIZARE MENAJERĂ
15 / 06.01.2022Calea Sighişoarei nr. f.nr. CF 132284 Târgu Mureș
Nr. cad.: 2864
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare regimuri juridic, economic și tehnic în vederea înstrăinării.
14 / 06.01.2022Strada Între Movile nr. f.nr. CF 128557 Târgu Mureș
Nr. cad.: 128557
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
13 / 06.01.2022Calea Sighişoarei nr. 1/C CF/Fişa Cadastrală 123795 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 123795
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare categorii de folosință teren: 1Cc=904mp, 2A=406mp, evidențiere construcție C1.
12 / 06.01.2022Strada Între Movile nr. f.nr. CF 128556 Târgu Mureș
Nr. cad.: 128556
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
11 / 05.01.2022Strada Nicolae Bălcescu nr. 50-54 CF/Fişa Cadastrală PLAN DE SITUAŢIEPrezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obţinerea autorizaţiei de construire pe lucrări de creştere a performanţei energetice a blocului de locuinţe
10 / 05.01.2022Strada Remetea nr. 123/D CF/Fişa Cadastrală 124819
124850 TG.MURES
Nr. top: 678/3/16/4
678/3/16/2
Nr. cad.: 5087;5085
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru extindere conductă și branșament gaze naturale
9 / 05.01.2022Bulevard 1848 nr. 25-27 CF/Fişa Cadastrală Plan de situaţiePrezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obţinerea autorizaţiei de construire pe lucrări de creştere a performanţei energetice a blocului de locuinţe
8 / 04.01.2022Strada Cosminului nr. 1 CF 130176 Târgu Mureș
Nr. top: 1958//4/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare regimuri juridic, economic și tehnic în vederea informării.
7 / 03.01.2022Strada Bradului nr. 14 CF/Fişa Cadastrală 133788 TG.MURES
Nr. cad.: 133788
133788-C1
133788-C2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE DESFIINȚARE GARAJ EXISTENT - CORP C2
5 / 03.01.2022Strada Dealului CF/Fişa Cadastrală 128379 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 128379
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru extindere rețea canalizare, rețea apă, racorduri și branșamente
4 / 03.01.2022Strada Dimitrie Cantemir nr. 24 CF/Fişa Cadastrală 133963 TG-MURES
Nr. top: 2612/2/3
2613/2/3
2614/2/3
Nr. cad.: 391/3
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE LOCUINŢĂ UNIFAMILIALĂ, AMENAJARE PEISAGERĂ, RACORDURI ŞI BRANŞAMENTE UTILITĂŢI; ,Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
NOMENCLATURĂ STRADALĂ ŞI NUMĂR POŞTAL - "STRADA DIMITRIE CANTEMIR NR. 24"
3 / 03.01.2022Strada Dimitrie Cantemir nr. 20 CF 133599 Târgu Mureș
Nr. top: 2612/2/1
continuare la regimul juridic
Nr. cad.: (391/1-391/5/1)
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
2 / 03.01.2022Strada Livezeni CF/Fişa Cadastrală 132187
132186 TG.MURES
Nr. cad.: 132187
132186
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU SCHIMBAREA CLASEI DE LOCATIE A CONDUCTEI DE TRANSPORT GAZE NATURALE 24 ERNEI-CORUNCA PENTRU ELIBERAREA DE SARCINI A TERENULUI IN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI ANSAMBLU DE LOCUINTE COLECTIVE
1 / 03.01.2022Strada Luduşului nr. 6 CF 128492 Târgu Mureș
Nr. cad.: 128492
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
actualizare componență construcție conform A.C. nr. 244/11.05.2018 întrucât suprafața clădirii după lucrările autorizate nu este declarată la serviciul de taxe și impozite locale.