Autorizatii de Desfiintare


Nr. / data
A.D.
ScopulAmplasamentIncadrare
2/ 01.02.2022DESFIINŢARE CASĂ DE LOCUIT CORP C2 şi CONSTRUIRE ÎMPREJMUIRE PROVIZORIE LA STRADĂ cu durata de existenţă de 2 ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.Strada 22 Decembrie 1989 Nr. 140
1/ 21.01.2022DESFIINŢARE CLĂDIRI EXISTENTE, CORPURI - CORP C2, C3, C4, C5, C6, C8, C9, C10, C11, C12, C13, C14 categoria de importanță C, clasa de importanță IIIStrada Sinaia Nr. 16