Autorizatii de Desfiintare


Nr. / data
A.D.
ScopulAmplasament
13/ 09.11.2022Desfiinţare construcţii anexă - corp C5
Categorie de importanţă:D
Clasa de importanţă:IV
Strada Libertăţii Nr. 114
12/ 26.10.2022Desfiinţare atelier de tâmplărie (corp C1) şi depozit de cherestea cu sală de cazane (corp C4). Categoria de importanţă a clădirilor "D", clasa de importanţă "IV".Strada Liviu Rebreanu Nr. 9
11/ 13.10.2022DESFIINŢARE CORP C3 (RING DE DANS) ŞI CORP C4 (SCENA PENTRU ORCHESTRĂ) - INTRARE ÎN LEGALITATE
Categorie de importanţă -D; Clasa de importanţă - IV
Strada Călăraşilor Nr. 106
10/ 06.10.2022DESFIINŢARE CORP C2 - GARAJ, REAUTORIZARE CONFORM A.D. 5/2021 categoria de importanță D, clasa de importanţă IVStrada Morii Nr. 4
9/ 05.10.2022DESFIINŢARE CORPURI DE CLĂDIRI: C1-142155(C1-131652) - grajd porcine; C2-142155(C3-131652) - bucătărie furajeră 14mp; C3-142155 (C5-131652) - rampă spălat auto 67mp; C4 -142155(C6-131652) - staţia de alimentare cu carburanţi 37mp; C6-142155 (C16-131652) - platformă de depozitare 80mp; C5-142154 (C13-131652) - atelier 127mp; C14-142154 (C26-131652) - atelier 19mp; C15-142154 (C27-131652) - atelier 58mp; C16-142154 (C28-131652) - atelier 68mp; C17-142154 (C29-131652) - atelier 39mpStrada Milcovului Nr. 1-5
7/ 19.09.2022Defiinţare corp C1
Categorie de importanţă:D
Clasa de importanţă:IV
Strada Avram Iancu Nr. 56,58
6/ 03.08.2022Desființare corp C6Strada Călăraşilor Nr. 20
5/ 29.07.2022CORPURI DE CLĂDIRE: C2, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C29, C30, C31, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C40, C41, C42, C43, C44, C45, C46, C47, C48, C49, C50, C51, C52, C53, C54, C55, C56, C57, C58, C59, C60, C61, C62, C63, C64, C65, C66, C67, C68, C69 din cadrul Stațiuni de Cercetare
CATEGORIA DE IMPORTANŢĂ:D
CLASA DE IMPORTANŢĂ: IV
Strada Între Movile Nr. 1
4/ 18.07.2022GARAJ AUTO - CORP C2
Categoria de importanţă - D; Clasa de importanţă - IV
Strada Bradului Nr. 14
2/ 01.02.2022DESFIINŢARE CASĂ DE LOCUIT CORP C2 şi CONSTRUIRE ÎMPREJMUIRE PROVIZORIE LA STRADĂ cu durata de existenţă de 2 ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.Strada 22 Decembrie 1989 Nr. 140
1/ 21.01.2022DESFIINŢARE CLĂDIRI EXISTENTE, CORPURI - CORP C2, C3, C4, C5, C6, C8, C9, C10, C11, C12, C13, C14 categoria de importanță C, clasa de importanță IIIStrada Sinaia Nr. 16