Autorizații de Construire


Nr. / data
A.C.
ScopulAmplasamentIncadrare
276/ 20.09.2022 10:41:42AMENAJARE LABORATOR DE CERCETARE ȘI STUDII BIOLOGICE MOLECULARE ÎN INFECȚII, ÎN TERAPIE INTENSIVĂ - DIN CADRUL CLINICII DE BOLI INFECȚIOASE I - TÂRGU MUREȘ. CATEGORIA DE IMPORTANȚĂ "C", CLASA DE IMPORTANȚĂ "III".
Strada Gheorghe Doja Nr. 89
274/ 19.09.2022AMPLASARE FIRMĂ PE FAȚADA CLĂDIRII. Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.
Strada Bartók Béla Nr. 1, 3
273/ 16.09.2022Demolare garaj (C2), extindere, recompartimentare casă de locuit(C1), modificare gard spre stradă cu porţi de acces
Categorie de importanţă: D
Clasa de importană:IV
Strada Gheorghe Doja Nr. 121
271/ 15.09.2022REALIZAREA UNEI CAPACITĂȚI DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE DIN RESURSE REGENERABILE DE CĂTRE NOVA VITA HOSPITAL S.A., clasa de importanță III, categoria de importanță "D" , în condițiile emise de către furnizorii de utilități publiceStrada Liviu Rebreanu Nr. 29A
270/ 15.09.2022AMPLASARE FIRMĂ ȘI RECLAMĂ Firma și reclama vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.Strada Budiului Nr. 3 Ap. 1
269/ 14.09.2022ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ ANSAMBLU DE LOCUINȚE ARCOFLOR CONSTRUCT SRL/ARCODAF MANAGEMENT SRL cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, Direcţia Tehnică şi ADP
Strada Mărului
268/ 12.09.2022REAMENAJARE PARC - LOC DE JOACA PENTRU COPII B-DUL PANDURILOR - PARC FORTUNA categoria de importanță D, clasa de importanță IVBulevard Pandurilor
267/ 09.09.2022MODIFICARE RAMPĂ DE ACCES LA PARCAJUL SUBTERAN, EXTINDERE BALCON LA NIVELUL PARTERULUI ȘI EXTINDERE PARȚIALĂ PLANȘEU PESTE ULTIMUL ETAJ DIN BLOCUL B15, MODIFICARE SOLUȚIE AUTORIZATĂ PRIN A.C. 149/2021 categoria de importanță C, clasa de importanță IIIStrada Băneasa Nr. 2
266/ 08.09.2022Amplasare firme pe faţada imobilului. Firmele/reclamele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.Strada Înfrăţirii Nr. 25
264/ 07.09.2022EXTINDERE CONDUCTĂ ŞI BRANŞAMENTE GAZE NATURALE cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice şi aviz tehnic municipal. Strada Mărului Nr. 45,45A-F
263/ 07.09.2022EXTINDERE CONDUCTĂ ŞI BRANŞAMENTE GAZE NATURALE cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice şi aviz tehnic municipal. Strada Hints Ottó Nr. 80
262/ 06.09.2022CONSTRUIRE LOCUINŢĂ, GARAJ AUTO, ÎMPREJMUIRE CU ACCES AUTO ŞI PIETONAL LA STRADĂ - MODIFICARE DE TEMĂ PROIECT AUTORIZAT PRIN A.C. 452/2019
Categoria de importanţă - D, Clasa de importanță - IV
Strada Trébely Nr. 95-97
260/ 05.09.2022ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ SPĂLĂTORIE AUTOCalea Sighişoarei Nr. 40
259/ 05.09.2022CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT UNIFAMILIALĂ ŞI ÎMPREJMUIRE TEREN
Categoria de importanţă - D, Clasa de importanță - IV
Strada Eden Procent ocupare teren (%): 29,26
Coeficient utilizare teren: 0,55
Aliniament (m): 6,60
Limita lat.dr. (m): 3,38
Limita lat.stg. (m): 3,00
Limita post. (m): 8,54
257/ 02.09.2022AMENAJARE PLATFORMĂ PENTRU DEPOZITARE MATERIALE ŞI AMPLASARE CONTAINER, CONSTRUCŢIE CU CARACTER PROVIZORIU PE O PERIOADĂ DE 5 ANI Categorie de importanţă: D, Clasa de importanţă: IV. Construcția va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de 5 ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.Strada Libertăţii Nr. 119A Procent ocupare teren (%): 0,96
Coeficient utilizare teren: 0,0096
Aliniament (m): 3
Limita lat.dr. (m): 10
Limita lat.stg. (m): 9
Limita post. (m): 54
256/ 31.08.2022AMPLASARE SEMNALISTICA EXTERIOARA PE FATADELE CENTRULUI COMERCIAL TARGU MURES SHOPPING CITY Firmele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit. d, din legea 50/1991.
Bulevard 1 Decembrie 1918 Nr. 242
255/ 31.08.2022AMENAJĂRI INTERIOARE, DEMOLARE PARŢIALĂ (DESFIINŢARE PARŢIALĂ CORP C1 ŞI DESFIINŢARE TOTALĂ CORP C2), RECONSTRUIRE ŞI MANSARDARE CASĂ DE LOCUIT, CONSTRUIRE POARTĂ DE ACCES AUTO ŞI PIETONAL LA STRADĂ. Categoria de importanţă "D", clasa de importanţă "IV".Strada Zânelor Nr. 5 Procent ocupare teren (%): 28,64
Coeficient utilizare teren: 0,36
Aliniament (m): 0
Limita lat.dr. (m): 0
Limita lat.stg. (m): 3,36
Limita post. (m): 18,35
254/ 31.08.2022AMPLASAREA CONTAINER METALIC CU FUNCŢIUNEA DE COPIAT CHEI, CONSTRUCȚIE CU CARACTER PROVIZORIU PE O PERIOADĂ DE 1 AN Categoria de importanţă: C; Clasa de importanţă: III; Chioșcul va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lui va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de 1 an de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.Strada Voinicenilor Nr. 56
253/ 30.08.2022Amplasare firmă. Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991Strada Voinicenilor Nr. 81
252/ 25.08.2022Amplasare însemne publicitare, casetă luminoasă şi modificare cromatică pentru spaţiul comercial existent. Firmele/reclamele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.Strada Cutezanţei Nr. 21
250/ 23.08.2022CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT
Categoria de importanţă - D, Clasa de importanță - IV
Strada Corneşti Nr. 50 Procent ocupare teren (%): 12,75
Coeficient utilizare teren: 0,27
Aliniament (m): 13,77
Limita lat.dr. (m): 3,00
Limita lat.stg. (m): 3,00
Limita post. (m): 56,075
247/ 22.08.2022EXTINDERE ŞI CONSOLIDARE,CONSTRUIRE ETAJ ŞI SUBSOL PARŢIAL LA CASA DE LOCUITR- CORP C2, DESFIINŢARE PARŢIALĂ IMPREJMUIRE LA STRADĂ ŞI CONSTRUIRE POARTĂ ŞI ACCES AUTO ÎN CURTE
Categoria de importanţă - D, Clasa de importanță - IV
Strada Crizantemelor Nr. 6A
246/ 22.08.2022Amplasare reclamă pe faţada imobilului. Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991Piata Gării Nr. 5C Ap. Farm.4
245/ 19.08.2022ACOPERIRE BAZIN OLIMPIC - C.S.A.M. TG-MUREŞ - CONTINUARE ŞI FINALIZARE LUCRĂRI DE CONSTRUIRE APROBATE PRIN A.C. NR.10/2011
Categoria de importanţă - C; Clasa de importanță - III
Strada Plutelor Nr. 2
244/ 18.08.2022CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT ŞI ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ CU AMENAJARE ACCESE AUTO ŞI PIETONALE, AMENAJARE INCINTĂ
Categoria de importanţă - D, Clasa de importanță - IV
Strada Constandin Hagi Stoian Nr. 150 Procent ocupare teren (%): 21,15
Coeficient utilizare teren: 0,39
Aliniament (m): 5,00
Limita lat.dr. (m): 4,60
Limita lat.stg. (m): 3,65
243/ 17.08.2022Amplasare firmă/reclamă comercială. Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991Strada Cuza Vodă Nr. 48 Ap. 1
242/ 17.08.2022Amplasare firmă luminoasă. Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991Strada Gheorghe Doja Nr. 129 Et. I Ap. 2
241/ 16.08.2022AMPLASARE CONTAINER METALIC MODULAR PENTRU RECICLAT RECIPIENTE, ÎN INCINTA MAGAZINULUI LIDL categoria de importanţă: D, clasa de importanţă: IV
Strada Gheorghe Doja Nr. 62A
240/ 16.08.2022 10:04:03AMPLASARE CONTAINER METALIC MODULAR PENTRU ECHIPAMENT DE RECICLAT RECIPIENTE DIN PLASTIC, ALUMINIU, STICLĂ ÎN INCINTA MAGAZINULUI LIDLStrada Livezeni Nr. 6
239/ 16.08.2022DESFIINŢARE CORPURI C2 ŞI C3, EXTINDERE ŞI ETAJARE CASĂ DE LOCUIT, AMENAJĂRI INTERIOARE CORP C1, CONSTRUIRE IMPREJMUIRE LA STRADĂ
Categoria de importanţă - D, Clasa de importanță - IV
Strada Voinicenilor Nr. 85
238/ 12.08.2022REABILITARE ŞI REPARAŢII LA FAŢADE ŞI ÎNVELITOARE, SCHIMBARE DESTINAŢIE PARTER DIN BANCĂ ÎN ALIMENTAŢIE PUBLICĂ. categoria de importanţă C, clasa de importanţă III.Strada Poştei Nr. 1
236/ 12.08.2022DEMOLARE PARŢIALĂ, AMENAJĂRI ŞI EXTINDERE LA CASA DE LOCUIT, INLOCUIRE GARD LA STRADĂ Categoria de importanţă - D, Clasa importanţă - IVStrada Tisei Nr. 35
235/ 12.08.2022REAMENAJARE ŞI MANSARDARE LOCUINŢĂ CU SCHIMBARE PARŢIALĂ DE DESTINAŢIE DIN LOCUINŢĂ ÎN SPAŢII DE PRESTĂRI SERVICII ŞI CONSTRUIRE GARAJ - MODIFICARE DE TEMĂ PROIECT AUTORIZAT PRIN A.C. 316/2019
Categoria de importanţă - D; Clasa importanţă - IV
Strada Mihai Viteazul Nr. 48
234/ 12.08.2022Amenajare terasă acoperită Construcţia va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26
Strada Gheorghe Doja Nr. 221
233/ 11.08.2022ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ A ANSAMBLULUI DE LOCUINȚE, cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, Direcţia Tehnică şi ADP Strada Rodnei Nr. 42-44
232/ 11.08.2022LOCUINŢĂ UNIFAMILIALĂ, AMENAJARE INCINTĂ, ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ CU AMENAJARE ACCESE AUTO ŞI PIETONALE categoria de importanță D
clasa de importanță C
Strada Preot Ştefan Rusu Nr. F.Nr Procent ocupare teren (%): 22,2
Coeficient utilizare teren: 0,40
Aliniament (m): 5,7
Limita lat.dr. (m): 8,87
Limita lat.stg. (m): 4,5
Limita post. (m): 7,11
231/ 10.08.2022REALIZARE SISTEM DE MANAGEMENT AL TRAFICULUI ÎN MUNICIPIUL TG.MUREŞ: înlocuire/modernizare echipamente din intersecţii şi trecerile de pietoni semaforizate; implementare: noi intersecţii şi treceri de pietoni, sistem de asigurare a priorităţii pentru vechiculele de tansport public în locaţiile semaforizate, camere video de monitorizare în toate intersecţiile şi trecerile de pietoni semaforizate incluse în sistem, panouri VMS şi amplasare camere LPR în 3 locaţii, sistem cântărire în 2 locaţii; instalare Centru de comandă şi control- cu respectarea condiţiilor impuse prin avizele/acordurile operatorilor economici. Categorie de importanţă "C" şi "D", clasa de importanţă III.Strada Gheorghe Doja,... Nr. -
230/ 10.08.2022SCHIMBAREA DESTINAŢIE AP. P_08 DIN LOCUINŢĂ ÎN SPAŢII SERVICII PRIN AMENAJĂRI INTERIOARE ŞI CREARE ACCES SEPARAT, MODIFICARE SOLUŢIE AUTORIZATĂ PRIN A.C. NR. 406/2020 - BLOC DE LOCUINŢE COLECTIVE - CORP B14 categoria de importanță C, clasa de importanță IIIStrada Ion Heliade Rădulescu Nr. 4 Bl. 14 Et. P Ap. 08
229/ 10.08.2022EXTINDERE REŢELE DE APĂ ŞI CANALIZARE Lucrările se vor realiza cu respectarea condițiilor stabilite în avizele deţinătorilor de utilităţi, Direcţia Tehnică şi ADP.Strada Budiului
228/ 09.08.2022RECONSTRUIRE ÎMPREJMUIRE PE LIMITA LATERALĂ STÂNGA ŞI ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ, CU AMENAJARE ACCESE AUTO ŞI PIETONALE categoria de importanță D, clasa de importanță IVStrada Mihai Viteazul Nr. 48
227/ 09.08.2022MANSARDARE ŞI REABILITARE TERMICĂ BLOC DE LOCUINŢE - MODIFICAREA SOLUŢIEI APROBATE PRIN A.C. NR. 174/2021
Categoria de importanţă - C, Clasa de importanță - III
Strada 22 Decembrie 1989 Nr. 53B
226/ 08.08.2022CASĂ DE LOCUIT P+M - CONTINUARE ȘI FINALIZARE LUCRĂRI LA AUTORIZAȚIA NR. 12/11.01.2017 Categoria de importanţă D
Clasa de importanţă IV
Strada Remetea Nr. Fn
225/ 08.08.2022RECONSTRUIRE LOCUINŢĂ COLECTIVĂ CU REMODELAREA FAŢADELOR ŞI A ŞARPANTEI categoria de importanţă - C, clasa de importanță - III; imobil 2S+D+P+1E compus din 3 apartamente, cu 5 garaje auto la nivelul susolului.Strada Avram Iancu Nr. 41A Procent ocupare teren (%): 98
Coeficient utilizare teren: 3,13
Aliniament (m): 0
Limita lat.dr. (m): 0
Limita lat.stg. (m): 0
Limita post. (m): 0
224/ 05.08.2022SCHIMBARE DESTINAȚIE APARTAMENT 19 DIN LOCUINȚĂ ÎN CABINET MEDICAL ȘI UNIFICARE CU APARTAMENTUL NR.11 (CABINET MEDICAL) CU MODIFICĂRI INTERIOARE ȘI EXTERIOARE
Categoria de importanţă - C, Clasa de importanţă - III
Strada Gheorghe Doja Nr. 46 Ap. 11,19
223/ 05.08.2022EXTINDERE REȚEA CANALIZARE ȘI REȚEA APĂ cu respectarea condiţiilor impuse în Avizul Tehnic Municipal şi în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publiceStrada Dealului
222/ 05.08.2022MODIFICARE GARAJ ȘI SCHIMBARE DE DESTINAȚIE ÎN LOCUINȚĂ, AMPLASARE PISCINĂ ȘI AMENAJĂRI EXTERIOARE Categoria de importanţă "D", clasa de importanţă IVStrada Ana Ipătescu Nr. 4 Procent ocupare teren (%): 21,05
Coeficient utilizare teren: 0,21
Aliniament (m): 5,5
Limita lat.dr. (m): 0,00
Limita lat.stg. (m): 13,99
Limita post. (m): 16,74
221/ 05.08.2022Amplasare reclamă luminoasă pe faţada imobilului Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991Bulevard 1 Decembrie 1918 Nr. 206 Ap. 3
220/ 05.08.2022Amplasare firmă/reclamă pe faţada imobilului. Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991Strada Libertăţii Nr. 4
218/ 04.08.2022CONSTRUIRE HALĂ METALICĂ - STAŢIE ITP categoria de importanță C, clasa de importanță IV
anterior recepţiei la terminarea lucrărilor se vor îndeplini inclusiv condițiile impuse de Comisia de circulaţie menţionate în Avizul Tehnic Municipal nr. 144/06.07.2022
Strada Căminului Nr. 44 Procent ocupare teren (%): 12,84
Coeficient utilizare teren: 0,12
Aliniament (m): 3
Limita lat.dr. (m): 3
Limita lat.stg. (m): 11,63
Limita post. (m): 22,5
217/ 03.08.2022EXTINDERE DE CONDUCTĂ GAZE NATURALE, cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, Direcţia Tehnică şi ADP.Strada Cetinei Nr. 17
216/ 03.08.2022Intrare în legalitate subsol, modificare clădire existentă (corp C1) cu schimbare de destinaţie din depozit en-gros (P+1E), în pensiune şi alimentaţie publică (S+P+E+terasă circulabilă) şi montare firmă pe faţadă (S= 1,7mp). Categoria de importanţă "C", clasa de importanţă "III".Bulevard 1 Decembrie 1918 Nr. 303/7A
215/ 02.08.2022DEVIERE REȚEA DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE, cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, Direcţia Tehnică şi ADPBulevard 1 Decembrie 1918 Nr. 291
214/ 02.08.2022Intervenție privind creșterea performanței energetice a blocului de locuințe
Categoria de importanţă:C
Clasa de importană:III
Strada Ady Endre Nr. 32A, 32B, 32C, 32D
213/ 02.08.2022Amplasare firmă pe faţada clădirii. Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991Piata Trandafirilor Nr. 6 Et. P Ap. 1/A
212/ 01.08.2022SCHIMBARE DESTINAŢIE LOCUINŢĂ – APARTAMENT B13/D/02 ÎN SPAŢII PRESTĂRI SERVICII, CU AMENAJĂRI INTERIOARE ŞI CREARE ACCES NOU DINSPRE STRADĂ - SCHIMBARE SOLUŢIE TEHNICĂ LUCRĂRI AUTORIZATE CU A.C. NR. 407/2020 categoria de importanță C, clasa de importanță IVStrada Ion Heliade Rădulescu Nr. 4 Bl. 13 Sc. D Ap. 02
211/ 01.08.2022INTERVENȚIE PRIVIND CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCULUI DE LOCUINȚE Clasa de importanţă: C
Categoria de importanţă: III
Strada Parângului Nr. 56
209/ 01.08.2022CREŞTEREA PERFORMANŢEI ENERGETICE A BLOCULUI DE LOCUINŢE
Categoria de importanţă - C, Clasa de importanță - III
Strada Moldovei Nr. 26A
208/ 01.08.2022CREŞTEREA PERFORMANŢEI ENERGETICE A BLOCULUI DE LOCUINŢE
Categoria de importanţă - C, Clasa de importanță - III
Strada Parângului Nr. 4
207/ 29.07.2022AMPLASARE LITERE VOLUMETRICE ȘI CASETE LUMINOASE.
Reclama/firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.
Piata Trandafirilor Nr. 17
206/ 28.07.2022POARTĂ DE ACCES AUTO ŞI PIETONAL DINSPRE STRADA Categorie de importanţă: D
Clasă de importanţă: IV
Strada Brăila Nr. 14/A
205/ 27.07.2022AMPLASARE FIRME PE FAȚADA CLĂDIRII.
Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.
Piata Trandafirilor Nr. 27-30 Ap. 1
203/ 26.07.2022Schimbare destinaţie locuinţă în servicii a apartamentului 105 (bloc B9), cu amenajări interioare şi creare acces nou la stradă. Categoria de importanţă "D", clasa de importanţă "IV".Strada Ion Heliade Rădulescu Nr. 26 Ap. 105
202/ 26.07.2022Amplasare firmă retrasă la 15 cm în spatele vitrinei. Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991Piata Trandafirilor Nr. 12 Ap. Spi
201/ 26.07.2022Amplasare reclame pe faţada imobilului. Firmele/reclamele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.Piata Teatrului Nr. 9
200/ 25.07.2022AMENAJĂRI INTERIOARE ȘI MANSARDARE CASEI DE LOCUIT EXISTENTE - AP. II B / CORP C1 Categoria de importanţă "D", clasa de importanţă "IV".Strada Gheorghe Doja Nr. 35 Ap. Ll/B
199/ 25.07.2022Modificări interioare, modificări faţade, înlocuire şarpantă, schimbare învelitoare la corp C1-U1 şi C1-U2 şi creare acces pod la corp C 1-U1
Categorie de importanţă:D
Clasa de importanţă:IV
Strada Benefalău Nr. 5
198/ 22.07.2022AMPLASARE BUST "IANCU DE HUNEDOARA". Categoria de importanţă "D", clasa de importanţă Strada Avram Iancu Nr. 2
197/ 22.07.2022CONSTRUIRE LOCUINŢĂ UNIFAMILIALĂ (P+E) ŞI ÎMPREJMUIRE PARŢIALĂ TEREN (LA STRADĂ ȘI LATERALĂ DREAPTA) Categoria de importanţă "D", clasa de importanţă "IV".
Strada Ceangăilor Nr. Fn Procent ocupare teren (%): 19,37
Coeficient utilizare teren: 0,352
Aliniament (m): 5
Limita lat.dr. (m): 9,78
Limita lat.stg. (m): 3,30
Limita post. (m): 9,69
196/ 22.07.2022Schimbare de destinaţie locuinţă- ap.B14/P/03 în servicii medicale, cu amenajări interioare şi crea acce nou dinspre stradă- schimbare soluţie tehnică lucrări autorizate cu AC nr.406/2022. Categoria de importanţa D, clasa de importanţă IV.Strada Ion Heliade Rădulescu Bl. 14 Et. P Ap. 03
194/ 21.07.2022SCHIMBARE DE DESTINAŢIE CASĂ DE LOCUIT ÎN CASĂ DE SĂNĂTATE, EXTINDERE ŞI REAMENAJARE CLĂDIRE - CONTINUARE ŞI FINALIZARE LUCRĂRI AUTORIZATE CU A.C. nr. 114 din 24.12.2008 CU MODIFICĂRI INTERIOARE Categoria de importantă C; Clasa de importanță IIIStrada Posada Nr. 35
193/ 19.07.2022CLĂDIRE LOCUINŢE COLECTIVE, CREARE ACCESE AUTO ŞI PIETONALE categorie de importanţă C, clasa de importanţă III, bloc de locuințe colective cu regim de înălțime P+1E+Mparțial compus din 5 apartamente și 5 parcaje aferenteBulevard Pandurilor Nr. F.Nr. Procent ocupare teren (%): 34,20
Coeficient utilizare teren: 0,84
Aliniament (m): 3,16
Limita lat.dr. (m): 3,5
Limita lat.stg. (m): 3,85
Limita post. (m): 5
192/ 18.07.2022RECOMPARTIMENTARE, EXTINDERE ŞI MANSARDARE CONSTRUCŢIE, SCHIMBARE DE DESTINAŢIE DIN CASĂ ÎN SPAŢIU COMERCIAL- INTRARE ÎN LEGALITATE, CU MODIFICARE ȘI AMENAJARE ACCES AUTO ȘI PIETONAL DIN STRADĂ, AMPLASARE FIRMĂ PE FAŢADA CLĂDIRII
Categoria de importanţă - D, Clasa de importanță - IV
Firma are caracter provizoriu, durata de existenţă va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de 2ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din L.50/1991
Strada Tisei Nr. 11
190/ 14.07.2022RELOCARE REŢEA DISTRIBUŢIE APĂ, zona sens giratoriu PENNY, cartier Unirii). Categorie de importanţă "C", clasă de importanţă III.Strada Voinicenilor
189/ 14.07.2022REABILITARE GARD CU PĂSTRAREA STRUCTURII PORTANTE EXISTENTE, AMENAJARE LOC DE JOACĂ COPII ŞI LOCURI DE PARCARE AUTOVEHICULE ŞI BICICLETE Categorie de importanţă:D
Clasă de importanţă:IV
Strada Călăraşilor Nr. 18
188/ 13.07.2022EXTINDERE PARŢIALĂ (P+1), REAMENAJARE INTERIOARĂ, REALIZARE PLANŞEU INTERMEDIAR (ZONAL), RECONFIGURARE SIGNALISTICĂ ŞI COLORISTICĂ FAŢADE CORP C3 - COMPLEX COMERCIAL PROMENADA MALL. Categorie de importanţă "C", clasa de importanţă III.Strada Gheorghe Doja Nr. 243
187/ 13.07.2022Extindere, mansardare parţială casă de locuit. Categoria de importanţă "D", clasa de importanţă IV.Strada Predeal Nr. 78
186/ 12.07.2022Amplasare panou publicitar. Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991Strada Gheorghe Doja Nr. 64-68
185/ 08.07.2022Reamenajare şi extindere casă de locuit, categoria de importanţă "D", clasa de importanţă "IV".Strada Remetea Nr. 76 Procent ocupare teren (%): 34,7
Coeficient utilizare teren: 0,35
Aliniament (m): 1
Limita lat.dr. (m): 6,30
Limita lat.stg. (m): 1,80
Limita post. (m): 8,50
183/ 06.07.2022MODIFICARE SOLUȚIE AUTORIZATĂ PRIN A.C. NR 406/24.12.2020 EMISĂ PENTRU "CONSTRUIRE BLOC DE LOCUINȚE COLECTIVE - CORP B14, AMENAJĂRI CIRCULAȚII AUTO ȘI PIETONALE, PARCAJE AUTO, PISTE BICICLETE ȘI ZONE VERZI" - PRIN EXTINDEREA BALCONULUI DE PE FAȚADA NV A BLOCULUI, AFERENT AP. NR.11, ETAJ 2, categoria de importanță C; clasa de importanță IIIStrada Băneasa Nr. 2
182/ 06.07.2022REAMENAJARE, EXTINDERE, SUPRAETAJARE ŞI MANSARDARE LOCUINŢĂ (C2) MODIFICARE SOLUŢIE APROBATĂ PRIN A.C. NR.169/2019 - INTRARE ÎN LEGALITATE Categoria de importanţă - C; Clasa de importanţă - IIIBulevard Cetăţii Nr. 5
181/ 06.07.2022MANSARDARE CASĂ DE LOCUIT AP. II - INTRARE ÎN LEGALITATE Categorie de importanţă:D
Clasa de importanţă IV
Strada Florilor Nr. 12 Ap. 2
179/ 06.07.2022Amplasare reclamă pe faţada imobilului. Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991Bulevard 1 Decembrie 1918 Nr. 203 Ap. 1
176/ 04.07.2022RECONSTRUIRE GARD LA STRADĂ
Categoria de importanţă - C; Clasa de importanţă - IV
Strada Trébely Nr. 13
174/ 04.07.2022Reamplasare terasă acoperită la spaţiul de alimentaţie publică amenajat în clădire; lucrare cu caracter provizoriu pe o perioadă de maximum 5 ani
Construcţia va avea caracter provizoriu, durata de existenţă va fi pe durata contractului de închiriere, dar nu mai mult de 5 ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991 republicată
Strada Bolyai Nr. 19
173/ 04.07.2022MODIFICARE ŞI MODERNIZARE SPAŢIU COMERCIAL EXISTENT Categoria de importanţă - C; Clasa de importanţă - IIIStrada Voinicenilor Nr. 55
172/ 01.07.2022Extindere conductă gaze naturale și realizare branșament gaze naturale, cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, Direcţia Tehnică şi ADP.
Strada Mărului Nr. 28/B,C
171/ 29.06.2022CONSTRUIRE LOCUINŢĂ D+P - CONTINUAREA ŞI FINALIZAREA LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE APROBATE PRIN A.C. 685/2005
Cat.importanţă - D ; Clasa importanţă - IV
Strada Pădurii Nr. 69
170/ 28.06.2022Amplasare placă comemorativă pe fațada clădirii -corp C1
Cu respectarea textului în forma descrisă în memoriul de arhitectură
Strada Revoluţiei Nr. 35
169/ 28.06.2022AMPLASARE FIRMĂ/RECLAMĂ COMERCIALĂ PE FAȚADA CLĂDIRII
Firmele/reclamele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.
Piata Dr. Bernády György Nr. 2
168/ 27.06.2022AMPLASARE RECLAMĂ PE FAȚADA IMOBILULUI ȘI ECRAN DE PROIECȚIE ÎN VITRINĂ
Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991
Piata Trandafirilor Nr. 61
167/ 27.06.2022AMPLASARE FIRMĂ PE FAȚADA IMOBILULUI.
Firmele/reclamele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.
Piata Trandafirilor Nr. 52
166/ 24.06.2022CONSTRUIRE LOCUINȚĂ, GARAJ AUTO ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN categoria de importanță D, clasa de importanță II Strada Livezeni Nr. Fn Procent ocupare teren (%): 24,97
Coeficient utilizare teren: 0,46
Aliniament (m): 5
Limita lat.dr. (m): 3,5
Limita lat.stg. (m): 11,2
Limita post. (m): 11,55
165/ 24.06.2022EXTINDERE CONDUCTĂ ȘI RACORD GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ, cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, ADP și Direcția Tehnică
Strada Livezeni Nr. 97/E
164/ 22.06.2022 14:24:39AMPLASARE FIRMĂ
Firmele/reclamele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.
Strada Târgului Nr. 15
163/ 22.06.2022AMPLASARE FIRMĂ
Firmele/reclamele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.
Strada Târgului Nr. 15
162/ 22.06.2022AMPLASARE FIRMĂ ȘI RECLAMĂ
Firmele/reclamele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.
Strada Târgului Nr. 15
161/ 22.06.2022CONSTRUIRE LOCUINŢĂ - CONTINUAREA ŞI FINALIZAREA LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE APROBATE PRIN A.C. NR.215/2016
Categoria de importanţă - D, Clasa de importanță - IV
Pasaj Pădurii Nr. 51 Procent ocupare teren (%): 22,3
Coeficient utilizare teren: 0,79
160/ 22.06.2022DESFIINȚARE PARȚIALĂ CONSTRUCȚII EXISTENTE ȘI CONSTRUIRE /AMENAJARE CENTRU EDUCAȚIONAL ȘCOALĂ PRIN REAMENAJARE, EXTINDERE ȘI SUPRAETAJARE CONSTRUCȚII EXISTENTE - C1: P+2E; C2: P+1E+M - ȘI MODIFICARE ACCES AUTO ȘI PIETONAL. Categoria de importanță ”C”, clasa de importanță ”II”. Potrivit art. 22, lit.f al LEGII nr. 10/1995***R privind calitatea în construcţii, investitorii au obligaţia de a efectua recepţia la terminarea lucrărilor de construire pentru lucrările prevăzute în autorizaţia de construire, numai împreună cu recepţia la terminarea lucrărilor branşamentelor la infrastructura tehnico-edilitară.

Strada Horea Nr. 19 Procent ocupare teren (%): 47,9
Coeficient utilizare teren: 1,44
Aliniament (m): 0
Limita lat.dr. (m): 0
Limita lat.stg. (m): 0
Limita post. (m): 30
159/ 22.06.2022CLĂDIRE COMERȚ/SERVICII ȘI LOCUINȚE. Categoria de importanță C, clasa de importanță III, clădire P+2E compusă din spațiu comercial/servicii la parter și 5 apartamente la etaje cu 13 parcaje aferente supraterane. Potrivit art. 22, lit.f al LEGII nr. 10/1995***R privind calitatea în construcţii, investitorii au obligaţia de a efectua recepţia la terminarea lucrărilor de construire pentru lucrările prevăzute în autorizaţia de construire, numai împreună cu recepţia la terminarea lucrărilor branşamentelor la infrastructura tehnico-edilitară.Strada Budiului Nr. Fn Procent ocupare teren (%): 19,45
Coeficient utilizare teren: 0,38
Aliniament (m): 5
Limita lat.dr. (m): 22,25
Limita lat.stg. (m): 3,6
Limita post. (m): 5,70
158/ 21.06.2022EXTINDERE REŢEA ŞI RACORD ELECTRIC LA SPAŢIU COMERCIAL
cu respectarea condiţiilor impuse în Avizul Tehnic Municipal şi în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice: BPM (bloc măsură şi protecţie pentru energie electrică) va fi înglobat în gard la limita de proprietate, fără a ocupa ( umbri ) definitiv domeniul public
Strada Voinicenilor Nr. 55
157/ 21.06.2022AMENAJARE CURTE, CONSTRUIRE ÎMPREJMUIRE TEREN LA STRADĂ CU PORȚI PENTRU ACCES AUTO ȘI PIETONAL.
Clasa de importanță "IV" , Categoria de importanță "C"
Strada Agricultorilor Nr. 26
156/ 21.06.2022ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA CLĂDIRE CENTRU MEDICAL, cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, Direcţia Tehnică şi ADP: firida de reţea şi BMPT se vor amplasa la limita de proprietate , fără ocuparea/umbrirea domeniul public. Strada Mihai Viteazul Nr. 31
155/ 20.06.2022REPARAŢII LA CASA SCĂRII LA PALATUL ADMINISTRATIV. Categorie de importanţă deosebită "B", clasa de importanţă II.Piata Victoriei Nr. 2
154/ 20.06.2022AMENAJARE SPAŢII DE RELAXARE/HOBBY ÎN VOLUMUL PODULUI EXISTENT Categoria de importanţă - D, Clasa de importanţă - IVStrada Mihai Eminescu Nr. 60
152/ 15.06.2022REAMENAJARE CASĂ DE LOCUIT ŞI REFACERE ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ Categorie de importanţă:D
Clasa de importanţă:IV
Strada Someşului Nr. 50
151/ 14.06.2022CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT D+P ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN categoria de importanță "D", clasa de importanță "IV"Strada Viile Dealul Mic Nr. 39/23 Procent ocupare teren (%): 25,5
Coeficient utilizare teren: 0,35
Aliniament (m): 7,00
Limita lat.dr. (m): 3,00
Limita lat.stg. (m): 3,00
Limita post. (m): 14,60
150/ 14.06.2022SCHIMBARE DESTINAŢIE LOCUINŢĂ-APARTAMENT SITUAT LA PARTER ÎN SPAȚIU PRESTĂRI SERVICII CU ACCES SEPARAT, REAMENAJARE ŞI SUPRAETAJARE CLĂDIRE CU LOCUINŢĂ - APARTAMENT categoria de importanță C, clasa de importanță III
schimbare destinatie 1 apartament existent la parter in 1 spaţiu prestări servicii
extindere imobil existent cu 1 locuinţă/apartament si 1 loc de parcare aferent
Strada Ciucului Nr. 25 Procent ocupare teren (%): 30,90
Coeficient utilizare teren: 1,03
Aliniament (m): 4
Limita lat.dr. (m): 4,6
Limita lat.stg. (m): 4
Limita post. (m): 9,5
149/ 10.06.2022CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT, ÎMPREJMUIRE TEREN CU AMENAJARE ACCES AUTO ŞI PIETONAL ŞI AMENAJĂRI EXTERIOARE
Categoria de importanţă - D, Clasa de importanță - IV
Strada Remetea Nr. 198 Procent ocupare teren (%): 19,31
Coeficient utilizare teren: 0,26
Aliniament (m): 22,05
Limita lat.dr. (m): 3,00
Limita lat.stg. (m): 6,79
Limita post. (m): 10,37
148/ 10.06.2022AMPLASARE RECLAMĂ PE FAȚADA IMOBILULUI Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.Strada Rozmarinului Nr. 15
147/ 10.06.2022Amplasare reclame. Firmele/reclamele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.Strada Secerei Nr. 12 Ap. 1
146/ 09.06.2022Amplasarea unei firme/reclame pe faţada imobilului. Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991Piata Trandafirilor Nr. 56
145/ 08.06.2022REABILITARE FAŢADĂ Categorie de importanţă:D
Clasa de importanţă:III
Strada Bolyai Nr. 8
143/ 08.06.2022SCHIMBARE DESTINAȚIE DIN CENTRALĂ TERMICĂ ÎN LOCUINȚĂ CU AMENAJĂRI INTERIOARE - INTRARE ÎN LEGALITATE
Categoria de importanţă - D, Clasa de importanță - IV
Strada Bodor Péter Nr. 8
142/ 08.06.2022LUCRĂRI DE CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCULUI DE LOCUINȚE Categoria de importanță "C", Clasa de importanță a construcției " III". Strada Moldovei Nr. 24
140/ 06.06.2022Construire locuinţă unifamilială P+M, împrejmuire (la stradă), organizare de şantier. Categorie de folosinţă "D", clasa de importanţă IV. Potrivit art. 22, lit. f din LEGEA nr. 10/1995***R privind calitatea în construcţii, investitorii au obligaţia de a efectua recepţia la terminarea lucrărilor de construire pentru lucrările prevăzute în autorizaţia de construire, numai împreună cu recepţia la terminarea lucrărilor branşamentelor la infrastructura tehnico-edilitară.Strada Pomilor Nr. F.Nr. Procent ocupare teren (%): 14,09
Coeficient utilizare teren: 0,22
Aliniament (m): 3
Limita lat.dr. (m): 24,05
Limita lat.stg. (m): 15,10
Limita post. (m): 2,65
139/ 06.06.2022Construire locuinţă unifamilială P+M, împrejmuire (la stradă), organizare de şantier. Categorie de importanţă "D", clasa de importanţă IV. Potrivit art. 22, lit. f din LEGEA nr. 10/1995***R privind calitatea în construcţii, investitorii au obligaţia de a efectua recepţia la terminarea lucrărilor de construire pentru lucrările prevăzute în autorizaţia de construire, numai împreună cu recepţia la terminarea lucrărilor branşamentelor la infrastructura tehnico-edilitară.Strada Pomilor Nr. F.Nr. Procent ocupare teren (%): 14,06
Coeficient utilizare teren: 0,22
Aliniament (m): 3
Limita lat.dr. (m): 15,25
Limita lat.stg. (m): 23,15
Limita post. (m): 2,70
138/ 06.06.2022Construire locuinţă unifamilială Sp+P+M, împrejmuire (la stradă), organizare de şantier. Categoria de folosinţă "D", clasa de importanţă "IV". Potrivit art. 22, lit. f din LEGEA nr. 10/1995***R privind calitatea în construcţii, investitorii au obligaţia de a efectua recepţia la terminarea lucrărilor de construire pentru lucrările prevăzute în autorizaţia de construire, numai împreună cu recepţia la terminarea lucrărilor branşamentelor la infrastructura tehnico-edilitară.Strada Pomilor Nr. F.Nr Procent ocupare teren (%): 12,32
Coeficient utilizare teren: 0,28
Aliniament (m): 3
Limita lat.dr. (m): 9,35
Limita lat.stg. (m): 26,00
Limita post. (m): 6,40
137/ 03.06.2022MANSARDARE LOCUINŢĂ CORP C1, RECONSTRUIRE GARAJ AUTO CORP C2 ŞI CLĂDIRE ANEXĂ CORP C3 ȘI MODIFICARE IMPREJMUIRE LA STRADĂ
Categoria de importanţă - D, Clasa de importanţă - IV
Strada General Ion Dumitrache Nr. 28
136/ 03.06.2022Modernizare RED 0,4 kV şi branşamente în zona Piaţa Oneşti şi strada Mioriţei.
- cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice şi aviz tehnic municipal.
Strada Mioriţei
135/ 02.06.2022Amplasare firme pe faţada imobilului. Firmele/reclamele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.Piata Trandafirilor Nr. 61
134/ 02.06.2022AMPLASARE FIRMĂ PE FAŢADA CLĂDIRII
Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991
Strada Retezatului Nr. 5
133/ 02.06.2022Amplasare firme pe faţada imobilului. Firmele/reclamele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.Piata Trandafirilor Nr. 61
132/ 31.05.2022EXTINDERE COMPLEX TEHNIC ȘI HALĂ DE SORTARE CORP C1 CU HALĂ DE PRODUCȚIE ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN categoria de importanță "C", clasa de importanță III.Strada 8 Martie Nr. 38
131/ 30.05.2022REAMENAJARE LOC DE JOACĂ PENTRU COPII ÎN PARCUL MUNICIPAL. Categoria de importanţă "D", clasa de importanţă IV.Parc Sportiv Municipal Nr. 4
130/ 27.05.2022AMPLASAREA UNEI FIRME COMERCIALE PE FAȚADA CLĂDIRII
Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.
Strada Poştei Nr. 1, Corp B Ap. Sp.Ii
129/ 27.05.2022AMENAJĂRI INTERIOARE ȘI REPOZIȚIONARE ACCES LA SPAŢIU PRESTĂRI SERVICII EXISTENT ŞI AMPLASARE FIRMĂ LUMINOASĂ.

categoria de importanță "C", clasa de importanță III
Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.
Strada Rodniciei Nr. 34 Ap. 1
127/ 25.05.2022Extindere conductă şi branşament gaze naturale presiune redusă proiectat subteran din PE
- cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice şi aviz tehnic municipal.
Strada Verde Nr. 31
125/ 24.05.2022CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT, ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ categorie de importanță ”D”, clasa de importanță ”IV”.Strada Pomilor Nr. 2 Procent ocupare teren (%): 20,92
Coeficient utilizare teren: 0,45
Aliniament (m): 6,5
Limita lat.dr. (m): 4,64
Limita lat.stg. (m): 3,00
Limita post. (m): 11,50
124/ 24.05.2022CASĂ DE LOCUIT ŞI ÎMPREJMUIRE TEREN - MODIFICARE SOLUŢIE AUTORIZATĂ PRIN AC 326/2020
CATEGORIE DE IMPORTANŢĂ:D
CLASA DE IMPORTANŢĂ:IV
Strada Cotitura De Jos Nr. 13/A
123/ 24.05.2022CASĂ DE LOCUIT ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN Categoria de importanță ”D”, clasa de importanță ”IV”Strada Viile Unomaj Nr. 62 Procent ocupare teren (%): 13,45
Coeficient utilizare teren: 0,28
Aliniament (m): 11
Limita lat.dr. (m): 3
Limita lat.stg. (m): 3
Limita post. (m): 40,80
122/ 19.05.2022Amplasare firmă. Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991Piata Teatrului Nr. 1 Ap. Sp.Com
121/ 18.05.2022REAMENAJARE ŞI ETAJARE CLĂDIRE CORP C1 - BIROURI Categoria de importanţă - D; Clasa importanţă - IVStrada Ghiocelului Nr. 18-20
120/ 18.05.2022AMENAJĂRI INTERIOARE, REFAȚADIZARE CLĂDIRE, AMENAJARE EXTERIOARĂ
Categoria de importanţă - D, Clasa de importanță - IV
Strada Aluniş Nr. 48
119/ 18.05.2022PUNERE ÎN SIGURANŢĂ A CONSTRUCŢIEI CU FUNCŢIUNE MIXTĂ (FUNCŢIUNE MEDICALĂ LA PARTER, LOCUINŢĂ LA MANSARDĂ) PRIN REFACERE ACOPERIŞ, CONSOLIDARE PEREŢI, RECONFIGURARE FAŢADE - EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE INTERVENŢIE ÎN PRIMĂ URGENŢĂ
Categoria de importanţă - C, Clasa de importanță - IV
Beneficiarul este obligat ca până la încheierea lucrărilor de construire (în termenul de valabilitate a autorizaţiei de construire) să prezinte documentaţia tehnică de autorizare întocmită conform prevederilor legale în vigoare, însoţită de toate acordurile şi avizele precizate prin certificatul de urbanism nr. 795 din 18/05/2022
Strada Kós Károly Nr. 11
118/ 16.05.2022MODIFICARE ACCES ȘI ÎMPREJMUIRE EXISTENTĂ LA STRADĂ
CATEGORIA DE IMPORTANȚĂ "D"
Strada Dâmboviţei Nr. 2
117/ 13.05.2022MODIFICARE CLĂDIRE CU SCHIMBARE DE DESTINAȚIE PARȚIALĂ DIN LOCUINȚĂ ÎN BIROU CU CREEARE ACCES NOU DINSPRE STRADA STRÂMBĂ ȘI REAMENAJARE ȘI MANSARDARE LOCUINȚĂ ÎN VOLUMUL PODULUI EXISTENT - INTRARE ÎN LEGALITATE
Categoria de importanţă - D, Clasa importanţă - IV
Strada Grădinarilor Nr. 1 Ap. I-Ii
115/ 13.05.2022Mansardarea casei de locuit cu reconstruirea parţială a acoperişului
Categorie de importanţă:D
Clasa de importanţă:III
Strada Cuza Vodă Nr. 83 Procent ocupare teren (%): 30,0
Coeficient utilizare teren: 0,56
Aliniament (m): 0
Limita lat.dr. (m): 0
Limita lat.stg. (m): 0
Limita post. (m): 42,33
113/ 10.05.2022CASĂ DE LOCUIT şi ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ
Categoria de importanţă:D
Clasa de importanţă:IV
Strada Preot Ştefan Rusu Nr. 14 Procent ocupare teren (%): 15
Coeficient utilizare teren: 0,31
Aliniament (m): 9,53
Limita lat.dr. (m): 9,11
Limita lat.stg. (m): 3
Limita post. (m): 21,20
112/ 10.05.2022 11:40:39EXTINDERE CONDUCTĂ APĂ POTABILĂ, BRANȘAMENT APĂ ȘI RACORD CANALIZARE, cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, Direcţia Tehnică şi ADP
Strada Recoltei Nr. 9
111/ 06.05.2022CONTINUAREA LUCRARILOR "SCHIMBARE DESTINAŢIE LOCUINŢĂ (AP.1,3) ÎN PRESTĂRI SERVICII, AMENAJĂRI INTERIOARE, EXTINDERE ŞI MANSARDARE ÎN VOLUMUL PODULUI,REPARAŢII FAŢADE,ACOPERIŞ"CU MODIFICAREA SOLUŢIEI APROBATE PRIN A.C.NR.339/2017, SCH.DEST. AP.2 ÎN SPAŢII DE SERVICII, AMPLASARE FIRMĂ; Cat.importanţă - D ; Clasa importanţă - IV; Firmele au caracter provizoriu, durata de existenţă va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de 2ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din L.50/1991Strada Ştefan Cel Mare Nr. 8
110/ 06.05.2022Amplasare firmă. Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991Bulevard 1 Decembrie 1918 Nr. 6 Ap. Mag.155
109/ 06.05.2022EXTINDERE REȚEA CANALIZARE ȘI REȚEA DE APĂ, cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, Direcţia Tehnică şi ADP
Strada Remetea
108/ 04.05.2022CASĂ DE LOCUIT S+P+1E - Modificare soluţie autorizată prin AC nr. 641/2019
- categoria de importanţă: C
- clasa de importanţă: III
Strada Jean Monnet Nr. 28
107/ 04.05.2022MODIFICARE DE TEMĂ LA A.C. NR. 490/2019 - CONSTRUIRE 3 CASE DE LOCUIT DUPLEX CU 6 APARTAMENTE ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN categoria de importanță D, clasa de importanță III, regim de înălțime S+P+1E Strada Pădurii
106/ 03.05.2022Extindere și amenajări interioare locuinţă - corp C1.
Clasa de importanță III, categoria de importanță "D".
Strada Sapei Nr. 7 Procent ocupare teren (%): 18,24
Coeficient utilizare teren: 0,182
Aliniament (m): 3,00
Limita lat.dr. (m): 10,46
Limita lat.stg. (m): 1,00
Limita post. (m): 26,50
104/ 29.04.2022Schimbare destinaţie din apartament în spaţiu comercial cu realizare acces separat sub limita balcoanelor existente la nivelurile superioare
Categoria de importanţă:C
Clasa de importanţă:III
Bulevard 1 Decembrie 1918 Nr. 118 Ap. 4
103/ 29.04.2022CASĂ DE LOCUIT UNIFAMILIALĂ Categoria de importanţă - D, Clasa de importanță - IV
Strada Prof. Dr. Grigore Ploeşteanu Procent ocupare teren (%): 32,66
Coeficient utilizare teren: 0,52
Aliniament (m): 5,00
Limita lat.dr. (m): 3,00
Limita lat.stg. (m): 5,84
Limita post. (m): 5,08
102/ 28.04.2022EXTINDERE HALĂ DE PRODUCŢIE, CONSTRUIRE ŞOPRON PENTRU DEPOZITARE ȘI DESFIINŢARE CORP C3-DEPOZIT DE AMBALAJ - INTRARE ÎN LEGALITATE,
conform Sentinţei civile nr.60/29.01.2021 a Tribunalului Mureş-Secţia Contencios Administrativ şi Fiscal rămasă definitivă şi irevocabilă prin Decizia nr.534/R pronunţată în şedinţă publică din 071.10.2021/Curtea de Apel Tg.Mureş, Secţia a II-a Civilă de Contencios Administrativ şi Fiscal.
Categoria de importanţă "C", clasa de importanţă III.
Strada Depozitelor Nr. 24 Procent ocupare teren (%): 60,61
Coeficient utilizare teren: 3,05
Aliniament (m): 27,04
Limita lat.dr. (m): 0,63
Limita lat.stg. (m): 2,63
Limita post. (m): 0,00
101/ 27.04.2022Amplasare două firme pe faţada clădirii. Firmele/reclamele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.Strada Gheorghe Marinescu Nr. 2
100/ 27.04.2022Amplasare firmă. Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991Piata Victoriei Nr. 17
99/ 27.04.2022Amplasare firmă şi reclame. Firmele/reclamele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.Strada Depozitelor Nr. 45-47
97/ 20.04.2022Casă de locuit, împrejmuire la stradă cu amenajare acces auto şi pietonal
Categorie de importanţă: D
Clasa de importanţă: IV
Strada Ceangăilor Nr. F. Nr. Procent ocupare teren (%): 17,85
Coeficient utilizare teren: 0,17
Aliniament (m): 7,16
Limita lat.dr. (m): 3
Limita lat.stg. (m): 19,55
Limita post. (m): 5
96/ 20.04.2022Strămutare statuie bust "Nicolae Bălcescu" din Piaţa Victoriei, pe soclul existent în Bulevardul Cetăţii.Bulevard Cetăţii Nr. -
95/ 19.04.2022CONSTRUIRE LOCUINŢE COLECTIVE MICI, ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ CU ACCES AUTO ŞI PIETONAL Categoria de importantă C, clasa de importanță III;
Imobil P+1+2R compus din 7apartamente cu 8 parcaje
Strada Secerei Nr. 30 Procent ocupare teren (%): 34,79
Coeficient utilizare teren: 0,88
Aliniament (m): 0,00
Limita lat.dr. (m): 0,00
Limita lat.stg. (m): 4,50
Limita post. (m): 20,93
94/ 18.04.2022DESFIINȚARE MAGAZIE CONSTRUITĂ ÎN BAZA LA A.C. 386/2007 , EXTINDERE ȘI REAMENJARE CASĂ DE LOCUIT - INTRARE ÎN LEGALITATE categoria de importanță D, clasa de importanță IVStrada Predeal Nr. 119 Procent ocupare teren (%): 28,94
Coeficient utilizare teren: 0,54
Aliniament (m): 3,63
Limita lat.dr. (m): 0,00
Limita lat.stg. (m): 5,50
Limita post. (m): 8,87
93/ 16.04.2022EXTINDERE ȘI REFAŢADIZARE CHIOŞC EXISTENT categoria de importanță D, clasa de importanță IIIPiata Trandafirilor Nr. 36A Procent ocupare teren (%): 22
Coeficient utilizare teren: 0,22
Aliniament (m): 1
Limita lat.dr. (m): 11
Limita lat.stg. (m): 0
Limita post. (m): 1
91/ 14.04.2022Amplasare reclamă. Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991Strada Budiului Nr. 38
90/ 12.04.2022Amenajări interioare şi supraetajare parţială clădire garaj cu birouri - corp C2
Categorie de importanţă: C
Clasă de importanţă:III
Strada Barajului Nr. 10 Procent ocupare teren (%): 29,77
Coeficient utilizare teren: 0,71
Aliniament (m): EXISTENT
89/ 11.04.2022REAMENAJARE, EXTINDERE ŞI MANSARDARE CASĂ DE LOCUIT - MODIFICARE DE TEMĂ A.C. NR.183/2020 Categoria de importanţă - D, Clasa de importanţă - IVStrada Negoiului Nr. 119
88/ 11.04.2022Restaurare picturi murale din sala festivă a bibliotecii Teleky - Bolyai. Categoria de importanţă "B", clasa de importanţă "II".Strada Bolyai Nr. 17
87/ 08.04.2022CONSTRUIRE HALE INDUSTRIALE, CORPURI ADMINISTRATIVE, STAŢIE DE PREPARARE BETOANE, AMENAJARE ACCESE DIN STRADA LIBERTĂŢII ŞI STRADA BĂNEASA, AMPLASARE FIRME/TOTEMURI, ÎMPREJMUIRE PARŢIALĂ ȘI ORGANIZAREA ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR, MODIFICARE SOLUȚIE LA CORP C1, C2 ȘI C5 AUTORIZATĂ PRIN A.C. 121/2019 categoria de importanță C, regim de înălțime P+1E+2R, 19 locuri de parcare
Strada Băneasa Nr. 8 Procent ocupare teren (%): 22,85
Coeficient utilizare teren: 0,3
86/ 08.04.2022SCHIMBARE DESTINAȚIE DIN SPAȚIU COMERCIAL ÎN CABINET DE MEDICINĂ DENTARĂ ȘI AMPLASARE FIRMĂ
Categoria de importanţă - C, clasa de importanţă - III
Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.
Bulevard 1848 Nr. 57 Bl. 57 Ap. Spcom1
85/ 08.04.2022SCHIMBARE DESTINAŢIE APARTAMENT DE LOCUIT ÎN SPAŢIU COMERCIAL, AMENAJĂRI INTERIOARE ŞI CREARE ACCES NOU LA STRADĂ FĂRĂ AFECTAREA DOMENIULUI PUBLIC, cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, DT şi ADP. Categorie de importanţă "C", clasa de importanţă "III".Strada 22 Decembrie 1989 Nr. 26 Ap. 3
84/ 07.04.2022EXTINDERE REȚEA DE APĂ - CANALIZARE cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, Direcţia Tehnică şi ADP.Strada Plugarilor Nr. 16/Ii
82/ 06.04.2022Extindere conductă şi branşamente gaze naturale cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, Direcţia Tehnică şi ADP.
Nr. cad: 142567,142568,142569,142570,142571,142572,142573,142574,142575,142576,142577,142578,142579
Strada Budiului Nr. 142,142A,144,144A,144B,146,146A,148,148A,150,150A,150B
81/ 05.04.2022CONSTRUIRE CLĂDIRE DE BIROURI, SERVICII ŞI APARTHOTEL - TRONSON B.
Potrivit art. 22, lit. f din LEGEA nr. 10/1995 din 18 ianuarie 1995*** Republicată privind calitatea în construcţii, investitorii au obligaţia de a efectua recepţia la terminarea lucrărilor de construire pentru lucrările prevăzute în autorizaţia de construire, numai împreună cu recepţia la terminarea lucrărilor branşamentelor la infrastructura tehnico-edilitară aferente ansamblurilor de locuinţe individuale şi colective, construcţiilor de utilitate publică şi căilor de acces.
categorie de folosinţă "C", clasa de importanţă "III". regim de înălțime S+P+5E+6R
Strada Fabrica De Zahăr Nr. 18D
79/ 01.04.20222 BLOCURI DE LOCUINŢE COLECTIVE - CORP B25 şi B26, AMENAJARE CIRCULAŢII AUTO, PIETONALE, PARCAJE AUTO, PISTE BICICLETE, ZONE VERZI, LUCRĂRI DE SISTEMATIZARE VERTICALĂ categoria de importanță C, clasa de importanță III, BLOC B25 cu regim de înălțime D+P+5E+6R cu 47 apartamente, 8 garaje la demisol, 39 parcaje supraterane; BLOC B26 cu regim de înălțime D+P+7E+8R cu 74 apartamente, 74 parcaje suprateraneStrada Ion Heliade Rădulescu Nr. 4 Procent ocupare teren (%): 13,0
Coeficient utilizare teren: 1,20
78/ 01.04.2022AMENAJĂRI INTERIOARE ŞI EXTINDERE CASĂ DE LOCUIT- CORP C1 ŞI MODIFICARE ACCES DIN STRADĂ. Categorie de importanţă "D", clasa de importanţă "IV".Strada Rândunelelor Nr. 5
77/ 01.04.2022REAMENAJARE ŞI MANSARDARE CASĂ DE LOCUIT - IMTRARE ÎN LEGALITATE Categoria de importanţă - D, Clasa de importanţă - IVStrada Urcuşului Nr. 6
76/ 01.04.2022Schimbare destinaţie locuinţă în spaţii pentru servicii, cu amenajări interioare şi creare acces nou dinspre stradă, cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice. Categori de importanţă D, clasa de importanţă IV.Strada Ion Heliade Rădulescu Nr. 4
75/ 31.03.2022EXTINDERE CASA DE LOCUIT PRIN MANSARDARE IN VOLUMUL PODULUI EXISTENT - CORP C1, MODIFICĂRI INTERIOARE - CORP C2, REFACERE IMPREJMUIRE LA STRADA - INTRARE IN LEGALITATE; categoria de importanță D, clasa de importanță IVStrada Verii Nr. 22 Procent ocupare teren (%): 20
Coeficient utilizare teren: 0,33
Aliniament (m): 0
Limita lat.dr. (m): 0
Limita lat.stg. (m): 0
Limita post. (m): 20
74/ 29.03.2022Extindere conductă și branșament gaze naturale presiune redusă, cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, Direcţia Tehnică şi ADP. Strada Ion Heliade Rădulescu Nr. 4 Bl. B12
73/ 29.03.2022AMPLASARE FIRMĂ PE FAŢADA CLĂDIRII Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991Strada Călăraşilor Nr. 40 Ap. Iii
72/ 28.03.2022Construire casă de locuit (Sp+P+M), împrejmuire spre stradă. Categorie de importanţă "D", clasa de importanţă "IV".Strada Prof. Dr. Vasile Săbădeanu Nr. 5/A
71/ 25.03.2022CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE Categoria de importanță "C", Clasa de importanță a construcției " III".
Strada Vişeului Nr. 2, 4
70/ 24.03.2022AMENAJĂRI INTERIOARE ŞI MANSARDARE LOCUINŢĂ - INTRARE ÎN LEGALITATE Categoria de importanţă - D, Clasa de importanţă - IVStrada Siretului Nr. 22
69/ 24.03.2022CONSTRUIRE BALCON LA PARTERUL BLOCULUI DE LOCUIT, AFERENT AP. NR. 3 categoria de importanță D, clasa de importanță IIIBulevard Pandurilor Nr. 81 Ap. 3
68/ 23.03.2022REAMENAJARE, EXTINDERE ŞI ETAJARE LOCUINŢĂ, ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ Categoria de importanţă: D; Clasa de importanţă: IVStrada Budai Nagy Antal Nr. 19 Procent ocupare teren (%): 24
Coeficient utilizare teren: 0,5
Aliniament (m): 4
Limita lat.dr. (m): 3,66
Limita lat.stg. (m): 0
Limita post. (m): 17,99
67/ 23.03.2022AMPLASARE RECLAME LUMINOASE PE FAȚADA IMOBILULUI.
Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art. 26 lit. d, din legea 50/1991.
Strada Cutezanţei Nr. 17
65/ 22.03.2022EXTINDERE ŞI MANSARDARE LOCUINŢĂ, AMENAJARE ACCES AUTO ŞI REFACERE IMPREJMUIRE LA STRADĂ Categoria de importanţă - D, Clasa de importanţă - IVStrada Predeal Nr. 82B Procent ocupare teren (%): 17
Coeficient utilizare teren: 0.25
Aliniament (m): 0,00
Limita lat.dr. (m): 4.85
Limita lat.stg. (m): 4.75
Limita post. (m): 19.00
64/ 22.03.2022AMPLASARE CABINĂ DE TIP CONTAINER PENTRU LOC DE JOACĂ PENTRU COPII - LUCRARE CU CARACTER PROVIZORIU PE O PERIOADĂ DE MAXIMUM 5 ANI ŞI AMPLASARE RECLAMĂ
Construcţia va avea caracter provizoriu, durata de existenţă va fi pe durata contractului de comodat, dar nu mai mult de 5 ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991 republicată Categoria de iportanţă - D, Clasa de importanţă - IV
Strada Verii Nr. 55
63/ 22.03.2022AMENAJĂRI INTERIOARE ȘI ETAJARE CLĂDIRE EXISTENTĂ (ap.1/B). Categoria de importanţă "C", clasa de importanţă "III".Strada Cuza Vodă Nr. 12 Ap. I/B
62/ 21.03.2022REFACERE, SUPRAÎNĂLŢARE, ILUMINARE ARHITECTURALĂ ŞI DOTARE CU CLOPOT A TURNULUI BISERICII ROMANO-CATOLICE SF.COSMA ŞI SF.DAMIAN. Categoria de importanţă "C", clasa de importanţă "III".Strada Bodoni Sándor Nr. 2
61/ 21.03.2022EXTINDERE ŞI SUPRAETAJARE CASĂ DE LOCUIT, RECONSTRUIRE ŞI MODIFICARE GARAJ CU TERASĂ ACOPERITĂ PE VECHIUL AMPLASAMENT, RECONSTRUIRE ÎMPREJMUIRE clasa de importantă IV, categoria de importanță DStrada Budai Nagy Antal Nr. 17 Procent ocupare teren (%): 47,30
Coeficient utilizare teren: 0,74
Aliniament (m): 4
Limita lat.dr. (m): 0
Limita lat.stg. (m): 0
Limita post. (m): 0
60/ 21.03.2022EXTINDERE REȚELE EXTERIOARE DE CANALIZARE MENAJERĂ ȘI PLUVIALĂ, cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, Direcţia Tehnică şi ADP.
Strada Băneasa Nr. 2
59/ 17.03.2022REAMENAJARE CASĂ DE LOCUIT ŞI MODIFICARE ACOPERIŞ Categoria de importanţă - D, Clasa de importanţă - IVStrada Bogdan Petriceicu Haşdeu Nr. 50
57/ 16.03.2022CASĂ DE LOCUIT P, GARAJ ŞI ÎMPREJMUIRE LATERALĂ DREAPTA
Categoria de importanţă:D
Clasa de importanţă IV
Strada Bărăganului Nr. 41C
56/ 16.03.2022AMPLASARE RECLAMĂ COMERCIALĂ PE FAŢADA CLĂDIRII (S=3,70mp). Reclama/firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.Bulevard Pandurilor Nr. 100
55/ 15.03.2022LUCRĂRI DE SEMAFORIZARE (intersecţie strada Budiului f.nr.- DC 65, intrare în cartier de locuinţe). Categori de importanţă "C", clasa de importanţă III.Strada Budiului
54/ 15.03.2022EXTINDEREA CLĂDIRII CU ACCES NOU DIN EXTERIOR LA SUBSOL Categoria de importanţă: C
Clasa de importanţă: IV
Piata Trandafirilor Nr. 7
53/ 14.03.2022RECONVERSIA FUNCŢIONALĂ ŞI/SAU REUTILIZAREA UNOR TERENURI SI SUPRAFEŢE ABANDONATE SI NEUTILIZATE DIN INTERIORUL MUNICIPIULUI TÂRGU MURES
Categoria de importanţă - D ; Clasa de importanţă - IV
Calea Sighişoarei
52/ 14.03.2022OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU REAMENAJARE SI SUPRAETAJARE CLADIRE CU SCHIMBARE DE DESTINATIE DIN PENSIUNE IN CENTRU MEDICAL - CONTINUARE SI FINALIZARE LUCRARI AUTORIZATE CU A.C. 34/2014 SI A.C. 355/2017 - CU MODIFICARE SOLUTIE categoria de importanță C, clasa de importanță IIIStrada Gheorghe Marinescu Nr. 2
51/ 10.03.2022REAMENAJARE ZONĂ STRADA POŞTEI - REVOLUŢIEI: PIAŢETA ARTEI Categoria de folosinţă "D", Categoria de importanţă "IV".Strada Poştei
50/ 08.03.2022REAMENAJAREA ETAJELOR 1 ŞI 2 ALE CLĂDIRII DE BIROURI
Categoria de importanţă - C, Clasa de importanţă - II
Bulevard Pandurilor Nr. 42
49/ 08.03.2022SCHIMBARE DE DESTINATIE DIN CENTRALA TERMICA IN CLADIRE PENTRU ACTIVITATI COMERCIALE LA PARTER SI LOCUINTE COLECTIVE PRIN REAMENAJAREA SI COMPARTIMENTAREA CONSTRUCTIEI EXISTENTE IN CADRUL VOLUMULUI EXISTENT ȘI SUPRAETAJAREA CONSTRUCȚIEI EXISTENTE
Categoria de importanţă C, Clasa de importanţă III, regim de înălțime P+1E+2R, clădire compusă din spațiu comercial la parter și 3 apartamente la etaje
Aleea Săvineşti Nr. 6
48/ 08.03.2022AMPLASARE FIRMĂ PE FAȚADA CLĂDIRII Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.Piata Trandafirilor Nr. 54
47/ 07.03.2022SHOWROOM AUTOMOBILE Categorie de importanţă C; Clasa de importanţă IV; regim de înălțime P+1EStrada Libertăţii Nr. 128A Procent ocupare teren (%): 22
Coeficient utilizare teren: 0,271
Aliniament (m): 6
Limita lat.dr. (m): 58,33
Limita lat.stg. (m): 1
Limita post. (m): 0,25
46/ 03.03.2022Extindere, mansardare casă de locuit, reabilitare gard la stradă cu acces auto modificat (din strada Lebedei). Categoria de importanţă "D", clasa de importantă "IV".Strada Mioriţei Nr. 50
45/ 03.03.2022MODERNIZAREA TRANSPORTULUI PUBLIC DE CĂLĂTORI AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREŞ
Realizare 3 capete de linie pt. staţionare autobuze electrice (Gh.Doja-Azomureş, Cart.Unirii-str.Plopilor, str.Livezeni); Modernizare 137 staţii de călători/autobuz cu sisteme electronice de informare şi de afişaj; Accesibilizare staţii de călători pt. persoane cu dizabilităţi; Amenajare centru de comandă şi control. Cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice şi Direcţia Tehnică. Categoria de importanţă "C", clasa de importanţă III.
Strada Gheorghe Doja,
44/ 02.03.2022CASĂ DE LOCUIT P+1E ŞI ÎMPREJMUIRE (CU AMENAJARE ACCES AUTO ŞI PIETONAL) Categoria de folosinţă "D", clasa de importanţă IV.Strada Ioan Vescan Nr. - Procent ocupare teren (%): 28,08
Coeficient utilizare teren: 0,538
Aliniament (m): 5
Limita lat.dr. (m): 3,6
Limita lat.stg. (m): 3,78
Limita post. (m): 3
43/ 02.03.2022CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE Categoria de importanță "C", Clasa de importanță a construcției " III". Strada Vişeului Nr. 6, 8
42/ 01.03.2022Recompartimentare, extindere, mansardare apartament I, demolare apartament II
Categorie de importanţă: D;
Clasa de importanţă: IV
Strada Ciocârliei Nr. 9 Ap. 1,2 Procent ocupare teren (%): 46,15
Coeficient utilizare teren: 0,70
Aliniament (m): 0
Limita lat.dr. (m): 0
Limita lat.stg. (m): 3,3
Limita post. (m): 15.66
40/ 01.03.2022AMENAJĂRI INTERIOARE ŞI MANSARDARE LOCUINŢĂ - INTRARE ÎN LEGALITATE Categoria de importanţă - D, Clasa de importanţă - IVStrada Siretului Nr. 22
39/ 01.03.2022EXTINDERE, ETAJARE, RECONFIGURARE FUNCŢIONALĂ CONSTRUCŢII EXISTENTE ÎN SCOPUL REALIZARII DE LOCUINŢE COLECTIVE categoria de importanţă C; clasa de importanţă III; clădire locuințe colective cu regim de înălțime D+P+1E+M compusă din 14 apartamente și 7 locuri de parcare Piata Mărăşeşti Nr. 5 Procent ocupare teren (%): 48,28
Coeficient utilizare teren: 1,33
Aliniament (m): 0
Limita lat.dr. (m): 5,15
Limita lat.stg. (m): 0
Limita post. (m): 10
38/ 28.02.2022Modificarea casei de locuit - intrare în legalitate. Categoria de importanţă "D", clasa de importanţă IV.Strada Bobâlna Nr. 13
37/ 14.02.2022Refaţadizare, recompartimentare, amenajare pod existent, schimbare destinaţie din casă de locuit în prestări servicii. Categoria de importanţă "C", clasa de importanţă "III".Strada Cuza Vodă Nr. 36
36/ 11.02.2022Extindere conductă gaze naturale presiune redusă cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice și ADPStrada Ioan Vescan Nr. Fn
34/ 10.02.2022AMPLASARE PANOU DE FIRMĂ/RECLAMĂ PE FAŢADA CLĂDIRII
Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.
Piata Dr. Bernády György Nr. 2
33/ 09.02.2022SCHIMBARE DE DESTINAŢIE DIN APARTAMENT ÎN CABINET MEDICAL ŞI OPTICĂ MEDICALĂ, MODIFICĂRI INTERIOARE, REALIZARE ACCES EXTERIOR, AMPLASARE FIRMĂ
cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, Direcţia Tehnică şi ADP; firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991. Categoria de importanţă C, clasa de importanţă III.
Strada Bărăganului Nr. 4 Ap. 1
32/ 09.02.2022AMENAJĂRI INTERIOARE ȘI MANSARDAREA CASEI DE LOCUIT EXISTENTE ÎN VOLUMUL PODULUI EXISTENT - INTRARE ÎN LEGALITATE categoria de importanță D, clasa de importanță IIIStrada Arieşului Nr. 16 Procent ocupare teren (%): 43,91
Coeficient utilizare teren: 0,79
Aliniament (m): 0,00
Limita lat.dr. (m): 3,25
Limita lat.stg. (m): 0,00
Limita post. (m): 9,90
31/ 07.02.2022MODERNIZARE ȘI MANSARDARE CASĂ DE LOCUIT ȘI MODERNIZARE GARD CU POARTĂ DE ACCES LA STRADĂ Categoria de importanță "C" , Clasa de importanță IIIStrada Bartók Béla Nr. 5 Ap. 1,2,3,4 Procent ocupare teren (%): 69,9
Coeficient utilizare teren: 1,97
Aliniament (m): 0.00
Limita lat.dr. (m): 0,00
Limita lat.stg. (m): 4,96
Limita post. (m): 0,00
30/ 04.02.2022CASĂ DE LOCUIT P+M - MODIFICARE SOLUȚIE AUTORIZATĂ PRIN A.C. NR. 247/14.05.2018. Categorie de importanță "D", clasa de importanță "III" Strada Agricultorilor Nr. 26G
29/ 04.02.2022AMPLASARE PANOURI PUBLICITARE (5 bucăţi); Panourile publicitare vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.Bulevard 1 Decembrie 1918 Nr. 242
28/ 02.02.2022AMPLASARE DOUĂ FIRME PE FAŢADA CLĂDIRII
Firmele va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.
Strada Tudor Vladimirescu Nr. 70A
27/ 02.02.2022CASĂ DE LOCUIT UNIFAMILIALĂ, AMENAJĂRI EXTERIOARE, ÎMPREJMUIRE (la stradă, lateral dreapta şi posterior). Categoria de importanţă "D", clasa de importanţă "IV", regim de înălțime D+P+MStrada Viile Dealul Mic Nr. 44
26/ 01.02.2022AMPLASARE FIRMĂ PE FAŢADA SPAŢIULUI Firmele va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.Strada Horea Nr. 3 Ap. 1
25/ 01.02.2022AMPLASARE FIRMĂ PE FAŢADA SPAŢIULUI
Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991
Piata Trandafirilor Nr. 22
24/ 31.01.2022AMPLASARE FIRMĂ ȘI RECLAMĂ
Reclama și firma vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.
Strada Tamás Ernő Nr. 1
23/ 31.01.2022CASĂ DE LOCUIT UNIFAMILIALĂ (D+P), ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ Categorie de importanţă "D", clasa de importanţă "IV".Strada Corneşti Nr. 47
Aliniament (m): 9,4
Limita lat.dr. (m): 3,12
Limita lat.stg. (m): 3,12
Limita post. (m): 34,24
22/ 31.01.2022Schimbarea parţială destinaţie corp C2 compus din 2 garaje, atelier, şopron în locuinţă de serviciu, cu amenajări interioare şi extindere
Categorie de importanţă: D
Clasă de importanţă:IV
Strada Dezrobirii Nr. 27 Procent ocupare teren (%): 21,34
Coeficient utilizare teren: 0,22
Aliniament (m): 25,75
Limita lat.dr. (m): 6,15
Limita lat.stg. (m): 5,5
Limita post. (m): 22,02
21/ 27.01.2022CLĂDIRE CENTRU DE ARȘI
categoria de importanță "B", clasa de importanţă "I". Clădire compusă din corp principal S+P+3E+4Tehnic și punte de legătură, amenajări exterioare: heliport și 134 parcări supraterane aferente, relocare/protejare reţele de: apă-canalizare, electrice de joasă şi medie tensiune şi de distribuţie gaze naturale; prelungire str. Molter Károly. Se vor respecta măsurile și condiţiile dispuse prin avizele: nr. 30437/2022/Autoritatea Aeronautică Civilă Română, nr. 1972/2020/Garda Forestieră Brașov, nr. 158/21/SU-MS/2021/ISU Mureș și al tuturor deținătorilor de utilități
Strada Gheorghe Marinescu Nr. 50 Procent ocupare teren (%): 11,57
Coeficient utilizare teren: 0,55
20/ 27.01.2022CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT UNIFAMILIALĂ (S+P), ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ. Categoria de importanţă "D"; Clasa de importanţă "III".Strada Cotitura De Jos Nr. 10 Procent ocupare teren (%): 20,76
Coeficient utilizare teren: 0,25
Aliniament (m): 4,71
Limita lat.dr. (m): 3
Limita lat.stg. (m): 18,15
Limita post. (m): 3,15
19/ 25.01.2022AMPASARE FIRMĂ LUMINOASĂ PE CLĂDIRE
Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.
Piata Victoriei Nr. 24
18/ 25.01.2022EXTINDERE CONDUCTĂ ȘI BRANȘAMENT GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ, cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, Direcţia Tehnică şi ADP.Strada Episcop Ioan Bob Nr. 15
16/ 21.01.2022Extindere conductă gaze naturale presiune redusă (inclusiv branşament), cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, fără ocuparea/umbrirea domeniul public. Strada Băneasa Nr. 8
15/ 20.01.2022EXTINDERE REȚELE ȘI BRANȘAMENTE DE APĂ, CANALIZARE MENAJERĂ ȘI PLUVIALĂ, cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, Direcţia Tehnică şi ADP. Strada Prof. Dr. Vasile Săbădeanu
13/ 18.01.2022CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE S+P+2E PRIN DEMOLARE, CONSOLIDARE, RECONSTRUIRE ȘI EXTINDERE CONSTRUCȚII EXISTENTE categoria de importantă C, clasa de importanță III; imobil compus din 23 apartamente, 24 garaje situate la subsol și 5 parcaje exterioare.Strada Cuza Vodă Nr. 77
Aliniament (m): 0,00
Limita lat.dr. (m): 0,00
Limita lat.stg. (m): 0,00
Limita post. (m): 13,82
12/ 18.01.2022COPERTINĂ PENTRU PARCARE BICICLETE ȘI TROTINETE ELECTRICE categoria de importanță " D ", clasa de importanță IVBulevard Pandurilor Nr. 42
11/ 13.01.2022Extindere rețele și branșamente apă, canalizare menajeră pentru 14 locuințe, cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice Direcţia Tehnică şi ADPStrada Ioan Vescan
10/ 12.01.2022AMENAJĂRI INTERIOARE ȘI EXTINDEREA CASEI DE LOCUIT. Categoria de importanță D; clasa de importanță IV.
Strada Păcii Nr. 33 Procent ocupare teren (%): 31,17
Coeficient utilizare teren: 0,31
Aliniament (m): 0,00
Limita lat.dr. (m): 0,00
Limita lat.stg. (m): 3,57
Limita post. (m): 25,83
9/ 12.01.2022CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINTE COLECTIVE - 7 BLOCURI DE LOCUIT, REȚELE ȘI RACORDURI APĂ-CANAL-PLUVIAL, AMENAJARE PEISAGERA, PARCAJE, DRUM INTERIOR SI ACCESE AUTO/PIETONALE. categoria de importantă C, clasa de importanță III. 7 blocuri de locuit (Corp 1, Corp 2, Corp 3, Corp 4, Corp 5, Corp 6 și Corp 7) cu regim de înălțime P+2E compuse din câte 10 apartamente și câte 6 garaje în amprenta clădirilor și 35 parcaje exterioare. Continuare, vezi la ANEXĂ.Strada Mărului Nr. 43 Procent ocupare teren (%): 28,45
Coeficient utilizare teren: 0,77
Aliniament (m): 5,5
Limita lat.dr. (m): 16,24
Limita lat.stg. (m): 5,35
Limita post. (m): 8,73
8/ 12.01.2022REAMENAJARE PLATFORMĂ ACCES CANTINĂ RESTAURANT ŞI AMPLASARE FIRMĂ PE FAŢADA CLĂDIRII Categorie de importanţă: C
Clasa de importanţă: III
Strada Tineretului Nr. 2
7/ 10.01.2022ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ A ANSAMBLULUI DE LOCUINȚE, cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, Direcţia Tehnică şi ADP: firida de reţea şi BMPT se vor amplasa pe proprietate privată, fără ocuparea/umbrirea domeniul public.
Strada Livezeni Nr. 34-36
6/ 06.01.2022EXTINDEREA ŞI ÎNCHIDEREA TERASEI EXISTENTE - MODIFICARE TEMĂ AUTORIZATĂ PRIN AC 211/2019
Categore de importanţă:D
Clasă de importanţă:IV
Strada Mărului Nr. 35
5/ 06.01.2022Construire locuinţă unifamilială (S+ P+ 1E). Categoria de importanţă "D", clasa de importanţă IV. Potrivit art. 22, lit. f din LEGEA nr. 10/1995***R privind calitatea în construcţii, investitorii au obligaţia de a efectua recepţia la terminarea lucrărilor de construire pentru lucrările prevăzute în autorizaţia de construire, numai împreună cu recepţia la terminarea lucrărilor branşamentelor la infrastructura tehnico-edilitară.Strada Prutului Nr. 4A Procent ocupare teren (%): 14,5
Coeficient utilizare teren: 0,37
Aliniament (m): 6
Limita lat.dr. (m): 11,20
Limita lat.stg. (m): 3
4/ 05.01.2022Modificare soluţie autorizată prin AC nr.185/28.05.2021 emisă pentru construire "DOUĂ BLOCURI DE LOCUIT - CORP B17 ȘI B18, AMENAJĂRI CIRCULAȚII AUTO ȘI PIETONALE, PARCAJE AUTO, PISTE BICICLETE, ZONE VERZI ȘI LOCURI DE JOACĂ; Categoria de importanţă - C; -destinaţie construcţie : blocuri de locuinţe colective compuse din 86 ap.la B17 şi 60 ap.la B18; 146 parcaje dispuse astfel : 16 parcaje subterane și 130 parcaje supraterane; regim de înălțime D+P+9E+10R/B17 şi D+P+7E+8R/B18" - prin extinderea, respectiv crearea balconului la nivelul parterului pt. ap.B18_P01, 02, 03, 04, 05, 06.Strada Ion Heliade Rădulescu Nr. 4
3/ 05.01.2022EXTINDERE SALĂ DE EVENIMENTE DIN INCINTA ŞCOLII ȘI GRĂDINIŢEI
Categorie de importanţă:C
Clasa de importanţă III
Strada Transilvania Nr. 25 Procent ocupare teren (%): 38,14
Coeficient utilizare teren: 0,94
Aliniament (m): 1,56
Limita lat.dr. (m): 1,95
Limita lat.stg. (m): 2,51
Limita post. (m): 2,21
2/ 05.01.2022Demolare anexă (corp C2); reamenajare casă de locuit, extindere şi amenajare pod existent (corp C1); Categoria de importanţă "D", clasa de importanţă "IV"Strada Vulturilor Nr. 18
1/ 04.01.2022LOCUINŢĂ UNIFAMILIALĂ ŞI ÎMPREJMUIRE TEREN LA STRADĂ
Categorie de importanţă:D
Clasa de importanţă:IV
Strada Subpădure Nr. 26 Procent ocupare teren (%): 15
Coeficient utilizare teren: 0,24
Aliniament (m): 26,7
Limita lat.dr. (m): 5,8
Limita lat.stg. (m): 3
Limita post. (m): 17,9