Certificate de Urbanism


Nr. / Data C.U.AmplasamentIdentificatScopul utilizarii CU
1754 / 30.12.2021Strada 22 Decembrie 1989 nr. 69,71/A,71 CF/Fişa Cadastrală 134855
134855-C1 TG-MURES
Nr. cad.: 134855
134855-C1-U1
134855-C1-U2
134855-C2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU REAMENAJARE, MODIFICARE, EXTINDERE ŞI ETAJARE CLĂDIRE (AP. 1) - PENSIUNE, ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ CU ACCES AUTO ŞI PIETONAL SPRE STR. HOMORODULUI - INTRARE ÎN LEGALITATE ȘI REAMENAJARE, EXTINDERE ȘI ETAJARE CLĂDIRE (AP. 2) PENSIUNE
1753 / 29.12.2021Strada Cotitura de Jos nr. 11 CF/Fişa Cadastrală 126409 Tg-Mureș
Nr. top: 5166/14/2
5165/20/2
5165/19/2
5165/18/2
5166/15/1
5165/21/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU RECONSTRUIRE, MODIFICARE, EXTINDERE ŞI MANSARDARE CASĂ DE LOCUIT EXISTENTĂ - INTRARE ÎN LEGALITATE ÎN CONDIȚIILE REGIMULUI TEHNIC
1752 / 29.12.2021Piata Victoriei nr. 24 CF/Fişa Cadastrală 120668-C1-U7 TG.MURES
Nr. cad.: 120668-C2-U7
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU AMPLASARE RECLAMĂ ÎN CONDIȚIILE REGIMULUI TEHNIC
1751 / 29.12.2021Strada Apeductului nr. 7 CF/Fişa Cadastrală 132553 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 132553
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificarea suprafețelor pentru construcția C1: Sc=240 mp, Sd=240 mp, certificare nomenclatură stradală și număr administrativ - str. Apeductului, nr. 7.
1750 / 29.12.2021Strada Argeşului nr. 2 CF/Fişa Cadastrală 122108
122108-C1-U28 TG.MURES
Nr. cad.: 122108
122108-C1-U28
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU AMENAJARE SPAȚIU DE LOCUIT ÎN VOLUMUL PODULUI EXISTENT
1749 / 29.12.2021Strada Mihai Viteazul nr. 48 CF/Fişa Cadastrală 123803 TG-MURES
Nr. cad.: 123803
123803-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU REAMENAJARE ŞI MANSARDARE LOCUINŢĂ CU SCHIMBARE PARŢIALĂ DE DESTINAŢIE DIN LOCUINŢĂ ÎN SPAŢII DE PRESTĂRI SERVICII ŞI CONSTRUIRE GARAJ - MODIFICARE DE TEMĂ PROIECT AUTORIZAT PRIN A.C. 316/2019
1748 / 29.12.2021Strada Argeşului nr. 2 CF/Fişa Cadastrală 122108
122108-C1-U29 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 122108
122108-C1-U29
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU AMENAJARE SPAȚIU DE LOCUIT ÎN VOLUMUL PODULUI EXISTENT
1747 / 29.12.2021Strada Mihai Viteazul nr. 48 CF/Fişa Cadastrală 123803 TG-MURES
Nr. cad.: 123803
123803-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU RECONSTRUIRE ÎMPREJMUIRE PERIMETRALĂ TEREN CU PORȚI DE ACCES AUTO ŞI PIETONAL LA STRADĂ
1746 / 29.12.2021Strada Argeşului nr. 2 CF/Fişa Cadastrală 122108
122108-C1-U30 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 122108
122108-C1-U30
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU AMENAJARE SPAȚIU DE LOCUIT ÎN VOLUMUL PODULUI EXISTENT
1745 / 29.12.2021Piata Gării nr. 5/A CF/Fişa Cadastrală 31196/N
123119 TG. MURES
Nr. top: 4700/1/1/4
4700/22/P
Nr. cad.: 123119
123119-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU AMENAJĂRI INTERIOARE ŞI SCHIMBAREA DESTINAŢIEI PARȚIALE A SPAŢIULUI COMERCIAL EXISTENT ÎN SPAŢII PRESTĂRI SERVICII ȘI AMPLASARE RECLAMĂ LUMINOASĂ
1744 / 29.12.2021Strada Şoimilor nr. 35 CF 139997 Târgu Mureș
Nr. cad.: 139997
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
actualizare componență clădire - conform A.C. nr. 163/05.05.2021.
1743 / 28.12.2021Strada Belşugului nr. 41 CF/Fişa Cadastrală 123661 TG. MURES
Nr. cad.: 123661
123661-C1
123661-C2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE DESFIINŢARE CORP C2 ȘI ÎMPREJMUIRE PARȚIALĂ PROVIZORIE.,Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
NU POATE FI FOLOSIT PENTRU EXTINDERE CASĂ DE LOCUIT ŞI CONSTRUIRE ŞOPRON ÎNTRUCÂT NU SE ÎNCADREAZĂ ÎN PREVEDERILE RLU
1742 / 28.12.2021Strada Stelelor nr. 18 CF/Fişa Cadastrală 141998 TG.MURES
Nr. top: -
Nr. cad.: 141998
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru "Schimbare destinaţie clădiri: casă, atelier şi garaj în spaţii prestări servicii/saloane de înfrumuseţare şi casă de locuit, amenajări interioare, mansardare parţială -intrare în legalitate; continuare lucrări de mansardare totală clădire existentă şi amenajări interioare", în condiţiile art.11^1, lit.a) ale Legii nr.50/1991R.
1741 / 28.12.2021Strada Secuilor Martiri nr. 4 CF 127474 Târgu Mureș
Nr. top: 2492/2/5/1/1/12/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare categorie de folosință teren: curți-construcții, destinație teren intravilan, adresă imobil: str. Secuilor Martiri nr.4.
1740 / 28.12.2021Piata Victoriei nr. 28-30 CF/Fişa Cadastrală 123696 TG.MURES
Nr. top: 1100/2
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
NU SE ÎNCADREAZĂ ÎN PREVEDERILE HCL 1/2014 MODIFICATĂ PRIN HCL 375 DIN 25 NOIEMBRIE 2021
1739 / 28.12.2021Strada Pomilor nr. 6/19 CF 138796 Târgu Mureș
Nr. cad.: 138796
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare categorie de folosință curți-construcții, nomenclatură stradală și număr poștal: str. Pomilor nr.6/19 și evidențiere construcție - C1-casă de locuit.
1738 / 27.12.2021Strada Argeşului nr. 2 CF/Fişa Cadastrală 122108
122108-C1-U27 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 122108
122108-C1-U27
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU AMENAJARE SPAȚIU DE LOCUIT ÎN VOLUMUL PODULUI EXISTENT
1737 / 27.12.2021Strada Podeni nr. 62 CF 133576 Târgu Mureș
Nr. top: 189/1
Nr. cad.: 2653/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare categorii de folosință astfel: curți-construcții 469mp și arabil 600mp.
1736 / 27.12.2021Strada Podeni nr. 66 CF/Fişa Cadastrală 142158 TG.MURES
Nr. cad.: 142158
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT UNIFAMILIALĂ
1735 / 27.12.2021Strada Podeni nr. 51 CF 138817
138711 Târgu Mureș
Nr. cad.: 138817
138711
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
alipirea imobilelor înscrise în CF 138817 și 138711 Târgu Mureș.
1734 / 27.12.2021Strada Podeni nr. f.nr. CF 133574 Târgu Mureș
Nr. top: 189/2
Nr. cad.: 2653/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare categorie de folosință arabil.
1733 / 23.12.2021Strada Gheorghe Doja nr. 160 PLAN DE SITUAȚIEPrezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU LUCRĂRI DE INTERVENŢIE PRIVIND CREŞTEREA PERFORMANŢEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINŢE
1732 / 23.12.2021Strada Horea nr. 14 CF/Fişa Cadastrală 127249
127249-C1-U1
127249-C1-U2 Târgu Mureș
Nr. top: 691
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare intravilan, atribuire coduri construcții C1 (fost ap.1) și C2 (ap.2).
1731 / 23.12.2021Strada Ady Endre nr. 18 CF/Fişa Cadastrală PLAN DE SITUAȚIEPrezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU LUCRĂRI DE INTERVENŢIE PRIVIND CREŞTEREA PERFORMANŢEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINŢE
1730 / 23.12.2021Strada Băneasa nr. 2 CF/Fişa Cadastrală 141927
141797 Târgu Mureș
Nr. cad.: 141927
141797
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Instituire servitute de trecere auto mic și mare tonaj, pietonal și utilități pe suprafața de teren înscrisă în CF nr. 141927 Târgu Mureș ca fond aservit în favoarea imobilului înscris în CF nr. 141797 Târgu Mureș ca fond dominant.
1728 / 23.12.2021Strada Abrudului nr. 15 CF 129609 Târgu Mureș
Nr. top: 2396/7
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare destinație teren intravilan.
1727 / 23.12.2021Strada Aluniş nr. f.nr. CF 142587 Târgu Mureș
Nr. top: 2878/1/4
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare regimuri juridic, economic și tehnic, destinație teren intravilan, adresă imobil: str. Aluniș f.nr.
1726 / 22.12.2021Strada Gheorghe Şincai nr. 11 CF/Fişa Cadastrală 142468 TG.MURES
Nr. top: -
Nr. cad.: 142468- C1
142468-C2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de desfiinţare şopron C2 şi obţinerea autorizaţiei de construire pentru reamenajare şi etajare casă de locuit C1.
1725 / 22.12.2021Strada Milcovului nr. 1-5 CF/Fişa Cadastrală 131652 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 131652
131652-C1
131652-C2
vezi reg. juridic
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE DESFIINȘARE CORPURI DE CLĂDIRI CORP C1, CORP C2, CORP C3, CORP C5, CORP C6, CORP C13, CORP C16, CORP C26, CORP C27, CORP C28, CORP C29
1724 / 22.12.2021Strada Între Movile nr. - CF/Fişa Cadastrală 142549 TG.MUREȘ
TP nr. 133945 CJPSDPAT MUREȘ
Nr. top: 3603
Tarla 10
Parcela 491
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare intravilan.
1723 / 22.12.2021Strada General Traian Moşoiu nr. 18 ap. 1 CF/Fişa Cadastrală 136290 Tg. Mureș
Nr. cad.: 136290
136290-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU REAMENAJAREA, EXTINDEREA ŞI MANSARDAREA CASEI DE LOCUIT - CORP C1
1722 / 22.12.2021Strada Livezeni nr. 14 CF/Fişa Cadastrală 125624
TÂRGU MUREȘ
Nr. top: 3462/2/1/6 (continuare:vezi regim juridic)

Nr. cad.: 832
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru modernizare sistem tratare neutru RED 20kV și AAR MT Stația 110/20 kV Livezeni
1721 / 22.12.2021Strada Viile Dealul Mic nr. F.NR. CF/Fişa Cadastrală
Nr. cad.: 139350
139349
139351
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
nu se încadrează în reglementările aferente PUG, terenurile aflându-se în extravilnul municipiului TÂRGU-MUREŞ
1720 / 22.12.2021Strada Hints Ottó nr. 32 CF 139115 Târgu Mureș
Nr. cad.: 139115
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
evidențiere construcție-C1, certificare nomenclatură stradală și număr poștal: str. Hints Ottó nr.32; categorie de folosință teren - curți-construcții.
1719 / 21.12.2021Strada Azurului nr. 10 CF/Fişa Cadastrală 131930 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 131930
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Evidențiere construcție C1.
1718 / 21.12.2021Strada Constandin Hagi Stoian nr. 158/A CF/Fişa Cadastrală 133215 TG. MURES
Nr. cad.: 133215
133215-C1
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
NU SE ÎNCADREAZĂ ÎN REGLEMENTĂRILE RLU AFERENT PUZ UNIRII. POATE FI UTILIZAT PENTRU OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ
1717 / 21.12.2021Strada Braşovului C.F. 137297 Tg. Mureș
Nr. cad.: 137297
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE DESFIINŢARE POD EXISTENT ŞI OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE POD PESTE PARAUL POCLOS - STRADA BRAŞOVULUI - STRADA NĂVODARI, PE VECHIUL AMPLASAMENT AL PODULUI EXISTENT
1716 / 21.12.2021Strada Predeal nr. 69 CF/Fişa Cadastrală 140200 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 140200
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Radiere construcție C1, evidențiere construcție C2, certificare nomenclatură stradală și număr administrativ: str. Predeal, nr. 69.
1715 / 21.12.2021Strada Luduşului nr. 24 CF 135669 Târgu Mureș
Nr. top: 4564/12
4564/a/12
Nr. cad.: 1725
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală și număr poștal: str. Ludușului nr.24.
1714 / 21.12.2021Strada Băneasa nr. 8 CF/Fişa Cadastrală 137691
137152
132069
123118 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 137691
137152
137152-C1
132069
132069-C1
123118
123118-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE DESFIINȚARE CONSTRUCȚII EXISTENTE - REZERVOR DE APĂ, PAVILION TEHNIC ȘI SPĂLĂTORIE INDUSTRIALĂ CONFECȚII ȘI OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE HALĂ DE PRODUCȚIE ȘI LOGISTICĂ, ÎMPREJMUIRE, PORȚI DE ACCES AUTO ȘI PIETONALE SI REALIZARE BRANȘAMENTE
1713 / 21.12.2021Strada Cotitura de Jos nr. 13C CF 140069 Târgu Mureș
Nr. cad.: 140069
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
evidențiere construcție C1-casă de locuit, certificare nomenclatură stradală și număr poștal: str. Cotitura de Jos nr. 13C, categorie de folosință teren: curți-construcții.
1712 / 21.12.2021Strada Bobâlna nr. 17/A CF/Fişa Cadastrală 142584 TG.MURES
Nr. cad.: 142584
142584-C1
142584-C2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE DESFIINŢARE CASĂ DE LOCUIT CORP C1 ŞI ANEXE CORP C2 ȘI CONSTRUIRE ÎMPREJMUIRE TEREN. NU POATE FI UTILIZAT PENTRU OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT ȘI PISCINĂ ÎNTRUCÂT NU SE ÎNCADREAZĂ ÎN PREVEDERILE RLU
1711 / 20.12.2021Strada Pădurii nr. f.nr. CF 134922
134923 Târgu Mureş
Nr. cad.: 134922
134923
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Elaborare P.U.Z. - Introducere teren în intravilan și stabilire reglementări urbanistice pentru construire locuințe unifamiliale.
1710 / 20.12.2021Strada Mărului nr. f.nr. CF/Fişa Cadastrală 134082
142477
142478/TG.MURES
Nr. top: -
-
-

Nr. cad.: 134082
142477
142478;
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
autorizaţia de construire pentru " Ansamblu de locuinţe colective- etapa I locuinţe P+2, extindere reţele utilităţi, drumuri şi amenajări exterioare".
1709 / 20.12.2021Strada Albinei nr. - CF/Fişa Cadastrală 127003 TÂRGU MUREȘ
Nr. top: 347/1/4/4/1/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare intravilan.
1708 / 20.12.2021Strada Stelelor nr. 2 ap. 3 CF/Fişa Cadastrală 137540
137540-C1-U2 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 137540
137540-C1-U2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare descriere apartament III, certificarea suprafețelor pentru construcția C1: Sc=220mp, Sd=342mp.
1707 / 20.12.2021Strada Cuza Vodă nr. 83 CF/Fişa Cadastrală 142209 TG.MURES
Nr. cad.: 142209
142209-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU MANSARDAREA CASEI DE LOCUIT CU RECONSTRUIREA PARŢIALĂ A ACOPERIŞULUI
1706 / 17.12.2021Strada Revoluţiei nr. 11 CF/Fişa Cadastrală 128895; 128895-C1 Tg.Mureş
Nr. top: 171
172/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAŢIE DE CONSTRUIRE PENTRU SUPRAETAJARE, CONSOLIDARE, RECOMPARTIMENTARE, EXTINDERE - ANSAMBLU CU FUNCŢIUNI MIXTE (LOCUIRE, SPAŢII COMERCIALE, SPAŢII MULTIFUNCŢIONALE, ALIMENTAŢIE PUBLICĂ, FUNCŢIUNI CONEXE), AMENAJARE INCINTĂ, ÎMPREJMUIRE, FIRMĂ LUMINOASĂ
1705 / 17.12.2021Strada Mihai Eminescu nr. 62 ap. 1 CF/Fişa Cadastrală 128752-C1-U1 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 128752-C1-U1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare descriere unitate individuală.
1704 / 17.12.2021Strada Tudor Vladimirescu nr. 148 CF/Fişa Cadastrală 127899 TÂRGU MUREȘ
Nr. top: 3796/1/24/4
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare intravilan, actualizare categorie de folosință teren - curți construcții, actualizare descriere construcție C1, evidențiere construcție C2.
1703 / 17.12.2021Strada Constandin Hagi Stoian nr. 3 ap. 1 CF 140570-C1-U1 Târgu Mureș
Nr. cad.: 140570-C1-U1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
schimbare destinație din spațiu de locuit în spațiu comercial conform A.C. nr. 345/20.10.2020.
1702 / 17.12.2021Strada Ion Heliade Rădulescu nr. 26 CF/Fişa Cadastrală 142453 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 142453
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Apartamentare construcție C1.
1701 / 17.12.2021Strada Constandin Hagi Stoian nr. 3 ap. 4 CF 140750-C1-U4 Târgu Mureș
Nr. cad.: 140750-C1-U4
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
schimbare destinație din spațiu de locuit în spațiu comercial conform A.C. nr. 71/05.03.2021.
1700 / 17.12.2021Strada Apeductului nr. 24 CF 10488 Târgu Mureș
Nr. top: 5663/1/4
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală şi număr poştal: str. Apeductului nr.24.
1699 / 17.12.2021Strada Gheorghe Doja nr. f.nr. CF 140914 Târgu Mureș
Nr. cad.: 140914
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
1698 / 17.12.2021Strada Gheorghe Doja nr. f.nr. CF 141253 Târgu Mureș
Nr. cad.: 141253
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
1697 / 17.12.2021Strada Remetea nr. 114A CF 128922 Târgu Mureș
Nr. top: 5412/23
Nr. cad.: 1734
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală și număr poștal: str. Remetea nr.114A.
1696 / 16.12.2021Strada Gheorghe Marinescu nr. 2 CF/Fişa Cadastrală 138877 TG. MURES
Nr. cad.: 138877
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
CONCESIONARE IN CONDITIILE LEGII A SUPRAFETEI DE 140 MP TEREN INTRAVILAN LIBER DE CONSTRUCTII INSCRIS IN CF 138877 TG. MURES IN VEDEREA REAMENAJARII SI SUPRAETAJARII CLADIRII CU SCHIMBARE DE DESTINATIE DIN PENSIUNE IN CENTRU MEDICAL-CONTINUARE SI FINALIZARE LUCRARI AUTORIZATE CU A.C. 34/2014 SI A.C. 355/2017-CU MODIFICARE SOLUTIE AUTORIZATA
1695 / 16.12.2021Strada Depozitelor nr. 24 CF/Fişa Cadastrală 139060 TG.MURES
Nr. cad.: 139060
139060-C1
139060-C2
139060-C3
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire - extindere hală de producţie şi construire şopron pentru depozitare, intrare în legalitate conform sentinţei civile nr.60/29.01.2021 a Tribunalului Mureş, Secţia Contencios Administrativ şi Fiscal rămasă definitivă şi irevocabilă prin decizia nr. 534/R pronunţată în şedinţa publică din 07.10.2021/Curtea de Apel Tg Mureş, Secţia a II-a Civilă, De Contencios Administrativ şi Fiscal
1694 / 16.12.2021Strada Köteles Sámuel nr. 33 CF/Fişa Cadastrală 127763 TÂRGU MURES
Nr. cad.: 127763
127763-C3
127763-C4
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU REAMENAJARE ŞI MANSARDARE CORP C3 ŞI C4 (MAGAZII) PENTRU BIROURI - SEDIU ADMINISTRATIV
1693 / 16.12.2021Strada Băneasa nr. FN CF/Fişa Cadastrală 129010
129011
128735 TG.MURES
Nr. cad.: 129010
129011
128735
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE HALĂ DEPOZIT CU PARTE ADMINISTRATIVĂ
1692 / 16.12.2021Strada Lev Nicolaevici Tolstoi nr. 2 CF/Fişa Cadastrală 141045; 141045-C1 TG.MURES
Nr. top: -
Nr. cad.: 141045
141045-C1;
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI PENTRU SCHIMBARE DE DESTINAŢIE DIN CASĂ DE LOCUIT ÎN SPAŢIU COMERCIAL ŞI SERVICII MEDICALE, REAMENAJARE ȘI ETAJARE CLĂDIRE EXISTENTĂ. NU POATE FI UTILIZAT ȘI PENTRU MANSARDARE ÎNTRUCÂT NU SE ÎNCADREAZĂ ÎN PREVEDERILE RLU ȘI ART. 11^1 DIN LEGEA 50/1991R.
1691 / 16.12.2021Strada Verii nr. 55 CF/Fişa Cadastrală 129131 TG-MURES
Nr. cad.: 129131
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU AMPLASARE CABINĂ DE TIP CONTAINER PENTRU LOC DE JOACĂ PENTRU COPII - LUCRARE CU CARACTER PROVIZORIU PE O PERIOADĂ DE MAXIMUM 5 ANI ŞI AMPLASARE RECLAMĂ
1690 / 16.12.2021Bulevard Pandurilor nr. 3 CF/Fişa Cadastrală 125383 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 125383
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare descriere construcție C1.
1689 / 16.12.2021Strada 8 Martie nr. 38 CF/Fişa Cadastrală 142229 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 142229
142229-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU EXTINDERE COMPLEX TEHNIC ȘI HALĂ DE SORTARE CORP C1 CU HALA DE PRODUCȚIE, ÎMPREJMUIRE TEREN ȘI BRANȘAMENTE UTILITĂȚI
1688 / 16.12.2021Bulevard Cetăţii nr. 5 CF/Fişa Cadastrală 126494 TG-MURES
Nr. cad.: 126494
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU REAMENAJARE, EXTINDERE, SUPRAETAJARE ŞI MANSARDARE LOCUINŢĂ (C2) - MODIFICARE TEMĂ SOLUŢIE APROBATĂ PRIN A.C. 169/2019 ȘI A.C. 293/2017, INTRAREA ÎN LEGALITATE
1687 / 16.12.2021Piata Republicii nr. 8 ap. SP CF/Fişa Cadastrală 140348-C1-U6 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 140348-C1-U6
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare descriere spațiu comercial.
1686 / 16.12.2021Piata Republicii nr. 8 ap. 1 CF/Fişa Cadastrală 140348-C1-U5 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 140348-C1-U5
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare descriere apartament nr. 1.
1685 / 16.12.2021Piata Armatei nr. 36 sc. A,B CF/Fişa Cadastrală PLAN DE SITUAȚIEPrezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU LUCRĂRI DE INTERVENŢIE PRIVIND CREŞTEREA PERFORMANŢEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINŢE
1684 / 15.12.2021Strada Narciselor nr. 4A, 4B PLAN DE SITUAȚIEPrezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU LUCRĂRI DE INTERVENŢIE PRIVIND CREŞTEREA PERFORMANŢEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINŢE
1683 / 15.12.2021Strada Negoiului nr. 2/A ap. SP I/A CF/Fişa Cadastrală 120796-C1-U60 TG.MURES
Nr. cad.: 120796-C1-U60
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru amplasare reclamă publicitară pe fațada clădirii
1682 / 15.12.2021Strada Călăraşilor nr. 1 CF/Fişa Cadastrală 121583 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 121583
121593-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru amplasare firmă luminoasă pe fațada imobilului
1681 / 15.12.2021Strada Remetea CF/Fişa Cadastrală 129698
129688 TG-MURES
Nr. cad.: 129698
129688
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
ÎNCALCĂ PREVEDERILE REGULAMENTULUI DE URBANISM AFERENT PUZ; ,Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
POATE FI FOLOSIT PENTRU ELABORARE PUZ - STABILIRE REGLEMENTĂRI PENTRU AMENAJARE CIMITIR CU ÎMPREJMUIRE ŞI AMENAJARE ACCESE
1680 / 15.12.2021Strada Ghiocelului nr. 16 CF 133768 Târgu Mureș
Nr. top: 4945/9
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală şi număr poştal: str. Ghiocelului nr.16.
1679 / 15.12.2021Strada Ghiocelului nr. 7 CF 127190 Târgu Mureș
Nr. top: 4941/5
4942/5
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală şi număr poştal: str. Ghiocelului nr.7.
1678 / 15.12.2021Strada Zeyk Domokos - Zeno Vancea nr. f.nr. CF 94506/N
139481
132622
142622
127505
129510
132633
132618
127104
139480 Târgu Mureş
Nr. cad.: a se vedea anexa
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Elaborare P.U.Z. - Stabilire reglementări urbanistice în vederea construirii de case unifamiliale.
1677 / 15.12.2021Strada Călăraşilor nr. 18 CF/Fişa Cadastrală 135944 TG. MURES
Nr. cad.: 135944
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru: reabilitare gard cu păstrarea structurii portante existente, amenajare loc de joacă copii şi locuri de parcare autovehicule şi biciclete.
1676 / 15.12.2021Strada Suceava nr. 41,43 CF 142325 Târgu Mureş
Nr. cad.: 142325
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Elaborare P.U.Z. - Reconformare zonă funcțională și stabilire reglementări urbanistice pentru extindere și supraetajare clădire autorizată cu A.C. 642/2013 și A.C. 2/2015 cu funcțiune garaje, servicii, locuințe.
1675 / 15.12.2021Strada Budiului nr. 150B CF 142578 Târgu Mureș
Nr. cad.: 142578
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală şi număr poştal: str. Budiului nr. 150B.
1674 / 15.12.2021Strada Budiului nr. 150A CF 142577 Târgu Mureș
Nr. cad.: 142577
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală şi număr poştal: str. Budiului nr. 150A.
1673 / 15.12.2021Strada Budiului nr. 150 CF 142576 Târgu Mureș
Nr. cad.: 142576
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală şi număr poştal: str. Budiului nr. 150.
1672 / 15.12.2021Strada Remetea nr. 259 CF/Fişa Cadastrală 345 SANCRAIU DE MUREȘ
Nr. top: 642/1/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare UAT, certificare intravilan, actualizare categorie de folosință teren - arabil, certificare nomenclatură stradală și număr poștal: str. Remetea, f. nr.
1671 / 15.12.2021Strada Budiului nr. 148A CF 142575 Târgu Mureș
Nr. cad.: 142575
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală şi număr poştal: str. Budiului nr. 148A.
1670 / 15.12.2021Strada Budiului nr. 148 CF 142574 Târgu Mureș
Nr. cad.: 142574
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală şi număr poştal: str. Budiului nr. 148.
1669 / 15.12.2021Strada Budiului nr. 146A CF 142573 Târgu Mureș
Nr. cad.: 142573
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală şi număr poştal: str. Budiului nr. 146A.
1668 / 15.12.2021Strada Budiului nr. 146 CF 142572 Târgu Mureș
Nr. cad.: 142572
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală şi număr poştal: str. Budiului nr. 146.
1667 / 15.12.2021Strada Budiului nr. 144B CF 142571 Târgu Mureș
Nr. cad.: 142571
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală şi număr poştal: str. Budiului nr. 144B.
1666 / 15.12.2021Strada Budiului nr. 144A CF 142570 Târgu Mureș
Nr. cad.: 142570
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală şi număr poştal: str. Budiului nr. 144A.
1665 / 15.12.2021Strada Budiului nr. 144 CF 142569 Târgu Mureș
Nr. cad.: 142569
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală şi număr poştal: str. Budiului nr. 144.
1664 / 15.12.2021Strada Budiului nr. 142A CF 142568 Târgu Mureș
Nr. cad.: 142568
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală şi număr poştal: str. Budiului nr. 142A.
1663 / 14.12.2021Strada Mărului nr. 50 CF/Fişa Cadastrală 142480 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 142480
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare categorii de folosință teren: 1Cc=617mp, 2A=217mp, evidențiere construcții C1 și C2.
1662 / 14.12.2021Strada Plutelor nr. 2 CF/Fişa Cadastrală 129039 TÂRGU MURES
Nr. top: 129039
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE CABANĂ DE ODIHNĂ
1661 / 14.12.2021Strada Budiului nr. 142 CF 142567 Târgu Mureș
Nr. cad.: 142567
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală şi număr poştal: str. Budiului nr. 142.
1660 / 14.12.2021Strada Dâmboviţei nr. 6 CF/Fişa Cadastrală 142111 TG.MURES
Nr. cad.: 142111
142111-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obţinerea autorizaţiei de construire pentru reamenajare, extindere şi etajare casă de locuit, refacere împrejmuire la stradă
1659 / 14.12.2021Strada Apeductului nr. 45 ap. 8 CF 120821-C1-U8 Târgu Mureș
Nr. cad.: 120821-C1-U8
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală şi număr poştal: str. Apeductului nr.45 ap.8.
1658 / 14.12.2021Strada Mărului nr. 50 CF 142479 Târgu Mureș
Nr. cad.: 142479
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificarea categoriei de folosință a terenului ca fiind drum.
1657 / 14.12.2021Strada Gheorghe Marinescu nr. 50 CF 95396/N Târgu Mureș și Copie fidelă nr. 1832 Sg. de Mureș
Nr. top: 1926/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/3
Nr. cad.: 3260
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare intravilan, certificare categorie de folosinţă-curti construcţii, actualizare descriere C8, radiere C14
1656 / 14.12.2021Piata Trandafirilor nr. 31 ap. 1 CF/Fişa Cadastrală 48503/I TG. MURES
Nr. cad.: 1130/I
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru amplasare firmă pe fațada imobilului
1655 / 14.12.2021Strada Sg. Maj. Ionel Giurchi nr. 54/B CF 131596 Târgu Mureș
Nr. cad.: 131596
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală și număr poștal: str. Sg. Maj. Ionel Giurchi nr.54/B.
1654 / 14.12.2021Strada Liliacului nr. 1 CF/Fişa Cadastrală 138179 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 138179
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificarea suprafețelor pentru construcția C1: Sc=86mp, Sd=111 mp.
1653 / 14.12.2021Strada Dimitrie Cantemir nr. - CF/Fişa Cadastrală 139161
139166
142560 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 139161
139166
142560
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Alipirea imobilelor înscrise în CF nr. 139161 Târgu Mureș, CF nr. 139166 Târgu Mureș, CF nr. 142560 Târgu Mureș.
1652 / 13.12.2021Strada Trébely nr. 75 CF 133773 Târgu Mureş
Nr. cad.: 133773
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Elaborare P.U.Z. - Desființare anexă, reconversie funcțională LV3z și stabilire reglementări urbanistice pentru construire casă de locuit, realizare împrejmuire și branșamente la utilități.
1651 / 13.12.2021Strada Păcii nr. 66 CF/Fişa Cadastrală 122330
122330-C1 TÂRGU MUREȘ
Nr. top: 2429/11/2/4
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Rectificarea suprafeței terenului de la 108 mp la 253 mp în baza Sentinței Civile nr. 3485/2020, actualizarea categoriei de folosință a terenului - curți construcții, certificarea alcătuirii construcției C1 din apartamentul 1 înscris în CF nr. 122330-C1-U1 Târgu Mureș și apartamentul 2 înscris în CF nr. 122330-C1-U2 Târgu Mureș.
1650 / 13.12.2021Strada Ioan Vescan nr. f.nr. CF 133844
134773
133968 Târgu Mureş
Nr. cad.: 133844
134773
239/4
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Elaboarare P.U.Z. - Parcelare teren și stabilire reglementări urbanistice pentru construire ansamblu de locuințe unifamiliale, reorganizări accese și infrastructuri edilitare.
1649 / 13.12.2021Strada Bogdan Petriceicu Haşdeu nr. 6 CF 132343 Târgu Mureș
Nr. cad.: 132343
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală și număr poștal str. Bogdan Petriceicu Haşdeu nr.6.
1648 / 13.12.2021Strada Podeni nr. 60,62,64 CF 136656
133576
139924
133574 Târgu Mureş
Nr. top: 188/2
189/2
Nr. cad.: 136656
133576
139924
2653/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Elaborare P.U.Z. - Parcelare teren și stabilire reglementări urbanistice pentru construire ansamblu de locuințe unifamiliale, reorganizări accese și infrastructuri edilitare.
1647 / 13.12.2021Strada Secerei, Vulturilor nr. 12,43 CF 131760 Târgu Mures
Nr. cad.: 131760
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare coduri construcţii: C1 cu ap.1 şi 2 şi C2 cu ap.3
1646 / 13.12.2021Strada Gheorghe Doja nr. 193-195 CF 141650 Târgu Mureş
Nr. cad.: 141650
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
imobilul este înscris în Registrul spațiilor verzi aprobat prin H.C.L. nr. 51/25.02.2021
1645 / 13.12.2021Strada Pavel Chinezu nr. 10 CF/Fişa Cadastrală 132122 TG. MURES
Nr. cad.: 132122
132122-C2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU EXECUTARE LUCRĂRI DE REPARAȚII ACOPERIȘ, REABILITARE ȘI ÎNLOCUIRE ÎNVELITOARE ÎN REGIM DE URGENȚĂ
1644 / 13.12.2021Strada Preot Ştefan Rusu nr. f.nr. CF 124276 Târgu Mureș
Nr. top: 2618/3/2/3/2c-2619/2/2c/7/1
Nr. cad.: 213/7/1
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare categorie de folosință curți-construcții, poate fi utilizat pentru certificare categorie de folosință arabil, certificare nomenclatură stradală și număr poștal: str. Preot Ștefan Rusu f.nr.
1643 / 13.12.2021Strada Preot Ştefan Rusu nr. f.nr. CF 124277 Târgu Mureș
Nr. top: 2618/3/2/3/2c-continuare la regimul juridic
Nr. cad.: 213/7/2-213/8/1-213/11/2
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare categorie de folosință curți-construcții, poate fi utilizat pentru certificare categorie de folosință arabil și diminuare suprafață de la 483mp la 431mp - conform declarației notariale cu încheierea de autentificare nr. 2935/06.12.2021.
1642 / 13.12.2021Strada Podeni nr. 50 CF 138287 Târgu Mureş
Nr. cad.: 138287
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Elaborare P.U.Z. - Parcelare teren și stabilire reglementări urbanistice pentru construire ansamblu de locuințe unifamiliale, reorganizări accese și infrastructuri edilitare.
1641 / 13.12.2021Strada Sg. Maj. Ioan Roman nr. 40/A CF 123095 Târgu Mureș
Nr. cad.: 123095
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
modificarea adresei imobilului din str. Serg. Maj. Ionel Giurchi nr.54/B în str. Sg. Maj. Ioan Roman nr.40/A.
1640 / 13.12.2021Strada Rodnei nr. 42-44 CF/Fişa Cadastrală 141991 TG.MURES
Nr. top: 141991
Nr. cad.: 141991
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obţinerea autorizaţiei de construire pentru dezafectare racord (branşament) gaz presiune redusă
1639 / 11.12.2021Strada Cuza Vodă nr. 77 CF/Fişa Cadastrală 141823 TG.MURES
Nr. cad.: 141823
141823-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE S+P+2E PRIN DEMOLARE, CONSOLIDARE, RECONSTRUIRE ȘI EXTINDERE CONSTRUCȚII EXISTENTE
1638 / 10.12.2021Strada Fragilor nr. 2-2A CF/Fişa Cadastrală 142440
142440-C1-U1
142440-C1-U2 TG.MURES
Nr. cad.: 142440
142440-C1-U1
142440-C1-U2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU AMENAJĂRI EXTERIOARE - INTRARE ÎN LEGALITATE ȘI MANSARDARE CASĂ DE LOCUIT
1637 / 10.12.2021Strada Remetea nr. - CF/Fişa Cadastrală 126983 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 126983
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Dezlipire imobil în trei loturi: Lot1=4.685mp, Lot2=2.343mp, Lot3=2.343mp.
1636 / 10.12.2021Strada Gheorghe Marinescu nr. 2 CF 131731 Târgu Mureș
Nr. top: 2640/3/1/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare destinație teren intravilan, categorie de folosință curți-construcții, nomenclatură stradală și număr poștal: str. Gheorghe Marinescu nr.2.
1635 / 10.12.2021Strada Lavandei nr. 10 CF/Fişa Cadastrală 140493 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 140493
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare descriere construcție C1.
1634 / 10.12.2021Strada Băneasa nr. 30 CF/Fişa Cadastrală 125231 Târgu Mureș
Nr. top: 489/2/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare categorie de folosință teren - curți construcții, atribuire coduri construcții C1 - Casă, C2 - Anexă, actualizare descriere construcții C1 și C2.
1633 / 09.12.2021Strada Insulei nr. 27/C CF/Fişa Cadastrală 126654 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 2085/3
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare categorie de folosință teren - curți construcții, evidențiere construcție C1.
1632 / 08.12.2021Strada Viile Dealul Mic nr. 29 CF 142526
141813
141814 Târgu Mures
Nr. cad.: 145526
141813
141814
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
unificarea imobilelor înscrise în CF 142526 Târgu Mures, CF141813 Târgu Mures şi CF 141814 Târgu Mures
1631 / 08.12.2021Strada Eden nr. 35 CF 124894 Târgu Mures
Nr. top: 234/5
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare intravilan, certificare categorie de folosinţă: arabil
1630 / 08.12.2021Strada Eden nr. 35 CF 123215 Târgu Mures
Nr. top: 5174/4/2
5175/4/2
Nr. cad.: 765/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare intravilan
1629 / 08.12.2021Strada Izvorului nr. 4,6,8,10 CF/Fişa Cadastrală 138709 TG. MURES
Nr. cad.: 138709
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU "AMENAJARE LOC STAŢIONARE AUTOTURISME"
1628 / 08.12.2021Strada Tudor Vladimirescu nr. 107 CF 140224 Târgu Mures
Nr. cad.: 140224
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
actualizare descriere construcţie la stadiul fizic
1627 / 08.12.2021Strada Vulcan nr. 8 CF 131350 Târgu Mureș
Nr. top: 1614/1/3/3/7/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificate destinație teren intravilan, categorii de folosință curți-construcții-270m și fâneață-133mp.
1626 / 07.12.2021Strada Gheorghe Doja nr. 89 CF/Fişa Cadastrală 131622 TG.MURES
Nr. cad.: 131622
131622-C5
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU AMENAJARE LABORATOR DE CERCETARE ȘI STUDII BIOLOGICE MOLECULARE ÎN INFECȚII, ÎN TERAPIE INTENSIVĂ - DIN CADRUL CLINICII DE BOLI INFECȚIOASE I - TÂRGU MUREȘ
1625 / 07.12.2021Strada Gheorghe Doja nr. 80 CF 121713 Târgu Mures
Nr. cad.: 121713
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
actualizare descriere corp C1
1624 / 07.12.2021Strada Depozitelor nr. 22 CF/Fişa Cadastrală 121579 Târgu Mureș
Nr. cad.: 566
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare intravilan, actualizare categorie de folosință teren- curți construcții, atribuire coduri construcții C1-hală depozit, C2-garaj PSI, C3-casa de pompe, C4-bufet poartă, C5-garaj, C6-garaj, actualizare descriere construcții C1, C2, C3, C4, C5, C6, evidențiere construcție C7, radiere rampă, radiere linie c.f.
1623 / 07.12.2021Strada Verde nr. FN CF/Fişa Cadastrală 134265 TG.MURES
Nr. cad.: 134265
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU ÎMPREJMUIRE EXISTENTĂ - INTRARE ÎN LEGALITATE ȘI ÎMPREJMUIRE NOUĂ - ÎN CONDIŢIILE PUZ UNIRII APROBAT PRIN H.C.L. NR.31/2008
1622 / 07.12.2021Bulevard 1 Decembrie 1918 nr. 119 CF 129360 Târgu Mureș
Nr. top: 1548/2/2
1548/1
1549
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare categorie de folosință curți-construcții și destinație teren intravilan.
1621 / 06.12.2021Strada Barajului nr. 27 CF/Fişa Cadastrală 123510 TG.MURES
Nr. cad.: 123510
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU EXECUTARE LUCRĂRI DE REAMENAJARE ȘI SCHIMBARE DE DESTINAŢIEI DIN ŞOPRON METALIC - CORP C20 ÎN LABORATOR REGIONAL A.B.A. MUREȘ
1620 / 06.12.2021Strada Iuliu Maniu nr. 44 CF 122508 Târgu Mures
Nr. top: 4774/6/4
4774/7/6
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare categorie de folosinţă a terenului:curti construcţii, coduri construcţii C1- cu ap.I/A şi I/B, C2-cu ap.II şi III, actualizare descriere ap.I/B,II şi III
1619 / 06.12.2021Strada Liviu Rebreanu nr. 12 CF 7262 Târgu Mureș
Nr. top: 4758/1/4
4758/3/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
1618 / 06.12.2021Strada Predeal nr. 99 CF 139054 Târgu Mureș
Nr. top: 3797/24/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
1617 / 06.12.2021Strada Liliacului nr. 1 CF/Fişa Cadastrală 138179 TG. MURES
Nr. cad.: 138179
138179-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT PRIN DEMOLARE, RECONSTRUIRE ȘI EXTINDERE LOCUINȚĂ EXISTENTĂ CORP C1 ȘI REFACERE ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ CU ACCES AUTO ȘI PIETONAL NOU
1616 / 06.12.2021Strada Secerei nr. 21 CF 139353 Târgu Mureș
Nr. top: 1495/a/1/12
1493/b/2/7
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
1615 / 03.12.2021Strada Băneasa nr. 30 CF/Fişa Cadastrală 125231 TG.MURES
Nr. top: 489/2/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE DESFIINŢARE CASĂ DE LOCUIT ŞI ANEXĂ ȘI OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT ȘI ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ ÎN CONDIȚIILE REGIMULUI TEHNIC
1614 / 02.12.2021Strada Pârâului nr. 2 CF/Fişa Cadastrală 139193 TG.MURES
Nr. cad.: 139193
139193-C1
139193-C2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE DESFIINŢARE CASĂ DE LOCUIT (CORP C2) ŞI OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT ÎN CONDIŢIILE REGIMULUI TEHNIC
1612 / 02.12.2021Strada 22 Decembrie 1989 nr. 110 CF/Fişa Cadastrală 51535 Sângeorgiu de Mureș
Nr. top: 195/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare UAT Târgu Mureș, actualizare categorie de folosință teren: 1Cc=235mp, 2A=230mp, atribuire coduri construcții C1 - casă de locuit, C2 - anexă gospodărească, reevidențiere construcții C1 și C2, radiere anexe.
1611 / 02.12.2021Strada Posada nr. f.nr. CF 125264 Târgu Mureș
Nr. top: 3128/3/1/1
3129/3/1/1
3128/3/1/2
3129/3/1/2
3128/3/1/4
3129/3/1/4
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare destinație teren intravilan.
1610 / 02.12.2021Strada Posada nr. f.nr. CF 125266 Târgu Mureș
Nr. top: 3278/6/1
3279/6/1
3278/6/2
3279/6/2
3278/6/4
3279/6/4
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare destinație teren intravilan.
1609 / 02.12.2021Strada Agricultorilor nr. 28 CF/Fişa Cadastrală 133203 TG.MURES
Nr. cad.: 133203
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT UNIFAMILIALĂ ŞI IMPREJMUIRE TEREN
1607 / 02.12.2021Strada Budiului nr. 99 CF/Fişa Cadastrală 141293 TG.MURES
Nr. cad.: 141293
141293-C1
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
nu se încadrează în prevederile regulamentului local de urbanism aferent Planului Urbanistic General aprobat
1606 / 02.12.2021Strada Negoiului nr. 13 CF 130867 Târgu Mureș
Nr. cad.: 130867
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
1605 / 02.12.2021Strada Gheorghe Doja CF/Fişa Cadastrală 141256 TG.MURES
Nr. cad.: 141256
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
NU SE ÎNCADREAZĂ ÎN PREVEDERILE P.U.G. APROBAT.
1604 / 02.12.2021Strada Băneasa nr. 8/B CF 138087 Târgu Mures
Nr. cad.: 138087
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare categorie de folosinţă a terenului: curti construcţii, evidenţiere construcţie
1603 / 02.12.2021Strada Voinicenilor nr. f.nr. CF 122304 Târgu Mureș
Nr. top: 5514/2/2/2
Nr. cad.: 3177/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
1602 / 02.12.2021Strada Martin Luther nr. 13 CF/Fişa Cadastrală 142328 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 142328
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare descriere construcție C4.
1601 / 26.11.2021Strada Plutelor CF/Fişa Cadastrală 137035 TG. MURES
Nr. cad.: 137035
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU MODERNIZARE STRADA PLUTELOR
1600 / 26.11.2021Strada Corneşti nr. 34 CF 141726 Târgu Mures
Nr. top: 2967/1/2
2966/1
2965/1
Nr. cad.: 8
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare categorie de folosinţă teren: arabil
1599 / 26.11.2021Strada Trébely nr. 13 CF/Fişa Cadastrală 138535 TG.MURES
Nr. cad.: 138535
138535-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU DESFIINȚARE GARD EXISTENT ȘI RECONSTRUIRE GARD LA STRADĂ
1598 / 26.11.2021Strada Verii nr. 35 CF 131849 Târgu Mures
Nr. top: 2818/1/1-2823/11
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare categorie de folosinţă: curti construcţii
1597 / 26.11.2021Strada Secuilor Martiri nr. 14 CF/Fişa Cadastrală 130769 TG. MURES
Nr. cad.: 130769
130769-C1
130769-C2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU LUCRĂRI DE EFICIENTIZARE ENERGETICĂ ŞI CONSOLIDARE LA ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 7, CORP B
1596 / 26.11.2021Strada Eden CF/Fişa Cadastrală 129767 TG.MURES
Nr. cad.: 129767
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificarea regimului juridic, economic şi tehnic al imobilului,
1595 / 26.11.2021Strada Horea nr. 11 ap. 1 CF/Fişa Cadastrală 131358-C2-U1 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 131358-C2-U1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare descriere unitate individuală U1 - APART HOTEL.
1594 / 26.11.2021Strada Ion Heliade Rădulescu nr. 4 bl. B12 CF/Fişa Cadastrală 141887 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 141887
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru extindere conductă și branșament gaze naturale presiune redusă
1593 / 26.11.2021Bulevard Cetăţii nr. 43 CF/Fişa Cadastrală 137285 TG. MURES
Nr. cad.: 137285
137285 -C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru recompartimentare şi amenajare birou audieri,
1590 / 26.11.2021Strada Livezeni CF/Fişa Cadastrală 133478 și 133477 TG. MURES
Nr. cad.: 133478 și 133477
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU SUPRALĂRGIRE STRADA LIVEZENI
1589 / 25.11.2021Bulevard Pandurilor nr. 69 CF/Fişa Cadastrală 139919 Târgu Mureș
Nr. top: 3755/28
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Înscrierea dreptului de proprietate în baza H.C.L. nr. 341/28.10.2021, certificare intravilan, actualizare categorie de folosință teren - curți construcții, evidențiere construcții C1, C2, C3, certificare nomenclatură stradală și număr administrativ: bld. Pandurilor, nr. 69.
1588 / 25.11.2021Strada Posada nr. 99 CF/Fişa Cadastrală 138207 TG.MURES
Nr. cad.: 138207
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
NU SE ÎNCADREAZĂ ÎN REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM AFERENT PUZ CORNEŞTI.
1587 / 25.11.2021Strada Sf. Ştefan nr. 10 CF 137641 Târgu Mures
Nr. cad.: 137641
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare categorie de folosinţă a terenului: curti construcţii, evidenţiere construcţie
1586 / 25.11.2021Strada Sf. Ioan nr. 2 CF 142429
142430 Târgu Mures
Nr. cad.: 142429
142430
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
alipirea imobilelor înscrise în CF 142429 Târgu Mures şi CF142430 Târgu Mures
1585 / 25.11.2021Strada Livezeni nr. 69/D CF/Fişa Cadastrală 138133 TG.MURES
Nr. cad.: 138133
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare regim juridic, economic și tehnic
1584 / 25.11.2021Pasaj Pădurii nr. 62 CF/Fişa Cadastrală 129263 TG.MURES
Nr. top: 2860/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obţinerea autorizaţiei de construire pentru desfiinţare anexe gospodăreşti, consolidare, reamenajare, extindere şi mansardare cabană (A.1.2), branşamente utilităţi (gaze naturale, canalizare)
1583 / 25.11.2021Strada Verii nr. 37 CF/Fişa Cadastrală 125368 TÂRGU MUREȘ
Nr. top: 2818/1/2-2823/1/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare descriere construcție C1, certificare nomenclatură stradală și număr administrativ: str. Verii, nr. 37.
1582 / 24.11.2021Strada Gheorghe Doja CF/Fişa Cadastrală 127025 TG.MURES
Nr. cad.: 127025
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
NU SE ÎNCADREAZĂ ÎN PREVEDERILE P.U.G. APROBAT.
1581 / 24.11.2021Strada Viile Dealul Budiului nr. - CF/Fişa Cadastrală 123727 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 2325/1
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare destinație teren intravilan, poate fi utilizat pentru certificare destinație teren extravilan.
1580 / 24.11.2021Piata Cardinal Iuliu Hossu nr. 1 CF/Fişa Cadastrală 125679 Tg. Mureș
Nr. top: 803/2
803/3
803/4
803/5
804/2
804/a/2
Nr. cad.: 3101
3101-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU AMPLASARE PLACĂ COMEMORATIVĂ PE CLĂDIREA PROTOPOPIATULUI DIN PIAŢA CARDINAL IULIU HOSSU NR. 1 ÎN CONDIȚIILE REGIMULUI TEHNIC
1579 / 24.11.2021Strada Viile Dealul Budiului nr. - CF/Fişa Cadastrală 123742 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 2325/3
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare destinație teren intravilan, poate fi utilizat pentru certificare destinație teren extravilan.
1578 / 24.11.2021Strada Viile Dealul Budiului nr. - CF/Fişa Cadastrală 123707 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 123707
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare destinație teren intravilan, poate fi utilizat pentru certificare destinație teren extravilan.
1577 / 23.11.2021Strada Voinicenilor nr. 101/B CF/Fişa Cadastrală 133895 TÂRGU MURES
Nr. cad.: 133895
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obţinerea autorizaţiei de construire pentru desfiinţare corp C1, construire locuinţă unifamilială și înlocuire imprejmuire teren.
1576 / 23.11.2021Strada Plt. Adj. David Rusu nr. 47 CF/Fişa Cadastrală 123200 TG. MURES
Nr. cad.: 123200
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
NU SE ÎNCADREAZĂ ÎN PREVEDERILE REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT PUZ APROBAT
1575 / 23.11.2021Calea Sighişoarei nr. f.nr. CF/Fişa Cadastrală 142185 TG.MURES
Nr. cad.: 142185
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificarea regimului juridic, economic şi tehnic al imobilului,
1574 / 23.11.2021Strada Ştefan cel Mare nr. 5 CF/Fişa Cadastrală 140022 TG-MURES
Nr. cad.: 140022
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU DESFIINȚARE PARȚIALĂ, MODIFICARE, EXTINDERE ŞI SUPRAETAJARE LOCUINŢĂ
1573 / 23.11.2021Strada Eden nr. FN CF/Fişa Cadastrală 136814 TG.MURES
Nr. cad.: 136814
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru amplasare pompă de apă
1572 / 23.11.2021Strada Crişan nr. 6 CF 142340-C1-U2
142340-C1-U3 Târgu Mures
Nr. top: 142340-C1-U2
142340-C1-U3
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
alipirea apartamentelor nr.2 şi3
1571 / 23.11.2021Strada Barajului nr. - CF/Fişa Cadastrală 141524 TÂRGU MUREȘ
Nr. top: 5091/1/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Prima înscriere, certificare intravilan, actualizare categorie de folosință teren: 1HR=98.348mp, 2CC=11.323mp, evidențiere dig.
1570 / 23.11.2021Strada Horea nr. 14 CF 127249 Târgu Mures
Nr. top: 691
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare intravilan
1568 / 22.11.2021Strada Constandin Hagi Stoian nr. 55 CF 137387 Târgu Mureș
Nr. cad.: 137387
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
evidențiere construcție C1, certificare categorii de folosință: curți-construcții-700mp; arabil-716mp; certificare nomenclatură stradală și număr poștal: str. Constandin Hagi Stoian nr.55.
1567 / 22.11.2021Strada Mărului nr. 27 CF/Fişa Cadastrală 126212 TG.MURES
Nr. cad.: 126212
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
nu se încadrează în documentațiile de urbanism aprobate în zonă,
1566 / 22.11.2021Strada Nordului nr. 21 CF 50382 Sângeorgiu de Mureș
Nr. top: 702/2/1/2/6
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
diminuare suprafață de la 1633mp la 1538mp conform declarației nr.1939/02.11.2021, certificare categorii de folosință: curți-construcții-638mp, arabil-900mp; atribuire coduri construcții: C1-casă de locuit, C2-construcție anexă, certificare UAT Târgu Mureș, adresă imobil: loc. Târgu Mureș, str. Nordului nr.21.
1565 / 22.11.2021Strada Nagy Pál nr. f.nr. CF/Fişa Cadastrală 128918 TG.MURES
Nr. cad.: 128918
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire locuinţă unifamilială, anexă aferentă şi imprejmuire,
1564 / 22.11.2021Strada Preot Ştefan Rusu nr. 9 CF/Fişa Cadastrală 130203 TG-MUREȘ
Nr. cad.: 130203
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT, AMENAJARE ACCES ȘI ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ
1563 / 22.11.2021Strada Între Movile CF/Fişa Cadastrală 128557 TG.MURES
Nr. cad.: 128557
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire casă de locuit unifamilială şi imprejmuire teren cu amenajare acces auto şi pietonal,
1562 / 22.11.2021Strada Voinicenilor nr. 122 CF 135127 Târgu Mureș
Nr. top: 5525/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
1561 / 19.11.2021Strada Livezeni nr. 69/H CF/Fişa Cadastrală 138129 TG-MURES
Nr. cad.: 138129
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE LOCUINŢĂ UNIFAMILIALĂ, ÎMPREJMUIRE TEREN CU AMENAJARE ACCES AUTO ŞI PIETONAL
1560 / 19.11.2021Strada Băneasa nr. 14/B CF 124110 Târgu Mureș
Nr. cad.: 124110
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală şi număr poştal: str. Băneasa nr.14/B.
1559 / 19.11.2021Strada Viile Dealul Mic CF/Fişa Cadastrală 140138 TG.MURES
Nr. cad.: 140138
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de CONSTRUIRE LOCUINŢĂ UNIFAMILIALĂ ȘI ÎMPREJMUIRE PROPRIETATE
1558 / 18.11.2021Strada Călăraşilor nr. 90 ap. 1 CF/Fişa Cadastrală 126516-C1-U2 TG.MURESPrezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU AMENAJĂRI INTERIOARE ŞI AMENAJARE LOCUINȚĂ ÎN VOLUMUL PODULUI AFERENT APARTAMENTULUI 1
1557 / 18.11.2021Strada Verde nr. 31 CF/Fişa Cadastrală 128326
128538 TG.MURES
Nr. cad.: 128326
128326-C1
3524
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU EXTINDERE CONDUCTĂ ŞI BRANŞAMENT GAZE NATURALE
1556 / 18.11.2021Strada Branului nr. 11 CF/Fişa Cadastrală 126035 Târgu Mureș
Nr. top: 4565/7/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare intravilan și actualizare categorie de folosință teren - curți construcții.
1555 / 18.11.2021Strada Mureşeni nr. 50 CF 123191 Târgu Mureș
Nr. top: 283/1/1/5
Nr. cad.: 634/5
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare destinație teren intravilan, categorie de folosință curți-construcții, adresă imobil: str. Mureșeni nr.50.
1554 / 18.11.2021Strada 22 Decembrie 1989 nr. 158 CF/Fişa Cadastrală 141322
136041 TG.MURES
Nr. cad.: 141322
136041
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru extindere conductă gaze naturale
1553 / 17.11.2021Strada Arany János nr. 35, 37 CF/Fişa Cadastrală 120792
134357
141040 TG.MURES
Nr. cad.: 120792
120792-C1
120792-C2
134357
141040
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
NU SE ÎNCADREAZĂ ÎN PREVEDERILE RLU AFERENT PUG APROBAT. POATE FI UTILIZAT PENTRU ELABORARE PUZ - STABILIRE REGLEMENTĂRI PENTRU CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINȚE COLECTIVE ȘI SERVICII, PARCAJE AFERENTE, AMENAJĂRI EXTERIOARE ȘI ACCESE
1552 / 17.11.2021Piata Trandafirilor nr. 45 CF/Fişa Cadastrală 120784 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 120784
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare categorie de folosință teren - curți construcții, actualizare descriere construcție C1.
1551 / 17.11.2021Strada Széchenyi István nr. 43 CF 126152 Târgu Mureș
Nr. top: 4619/3/13
4621/3/7
4621/2/2/1
4619/2/2/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală şi număr poştal: str. Széchenyi István nr. 43.
1550 / 17.11.2021Strada Sf. Ştefan nr. 6/A CF 142506 Târgu Mureș
Nr. cad.: 142506
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală şi număr poştal: str. Sf. Ștefan nr.6/A.
1549 / 17.11.2021Strada Avram Iancu nr. 21 CF 123556 Târgu Mures
Nr. top: 2175/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare intravilan, certificare categorie de folosinţă:: curti construcţii, actualizare descriere construcţie
1548 / 17.11.2021Strada Sf. Ştefan nr. 6 CF 142505 Târgu Mureș
Nr. cad.: 142505
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală şi număr poştal: str. Sf. Ștefan nr.6.
1547 / 17.11.2021Strada Agricultorilor nr. - CF/Fişa Cadastrală 133907
141922 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 133907
141922
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Alipirea imobilelor înscrise în CF nr. 133907 Târgu Mureș și CF nr. 141922 Târgu Mureș.
1546 / 17.11.2021Strada Sântana nr. 19 CF 9281 Târgu Mureș
Nr. top: 5516/12
5517/12
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală şi număr poştal: str. Sântana nr.19.
1545 / 17.11.2021Strada Tudor Vladimirescu nr. 78 CF/Fişa Cadastrală 133934
Tg-Mures
Nr. top: 1481/20/2/2
3825/a/21/2/2

Nr. cad.: 4356
4356-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificarea regimului juridic, economic şi tehnic al imobilului,
1544 / 17.11.2021Strada Pădurii nr. 13 CF/Fişa Cadastrală 4057/II TG.MURES
Nr. top: 2616/2/3
2615/3
Nr. cad.: -
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare regim juridic, economic și tehnic.
1543 / 16.11.2021Strada Pădurii nr. 11 CF/Fişa Cadastrală 129051 TG.MURES
Nr. top: 2615/4/2
Nr. cad.: 1248/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare regim juridic, economic și tehnic
1542 / 16.11.2021Strada Cotitura de Jos nr. FN CF/Fişa Cadastrală 141254
141255 TG-MURES
Nr. cad.: 141254
141255
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE LOCUINȚE UNIFAMILIALE SEMICOLECTIVE - 1 SINGLE ȘI 2 DUPLEX, ÎMPREJMUIRE TEREN, AMENAJARE ACCESE ȘI ATRIBUIRE NUMĂR ADMINISTRATIV: STRADA COTITURA DE JOS NR. 17/B
1541 / 16.11.2021Strada 22 Decembrie 1989 nr. 150 CF/Fişa Cadastrală 140536
127586
138644
138645
124971 TG.MUREȘ
Nr. cad.: 140536
127586
1569/5/2
1569/11/3
124971
1569/6
1569/11/4
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Instituire servitute de trecere pe suprafața de teren de 441mp din imobilul înscris în CF nr. 140536 Tg. Mureș în favoarea imobilelor înscrise în CF nr. 127586, 138644, 138645, 124971, 139514, 138646, 138647, 138648, 138649, 124942, 131738, 134396, 133738, 134397, 133742 Târgu Mureș.
1540 / 16.11.2021Strada Liliacului nr. 13 CF/Fişa Cadastrală 139936 TG-MURES
Nr. cad.: 139936
139936-C1
139936-C2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU DESFIINŢARE CLĂDIRE ANEXĂ BUCĂTĂRIE DE VARĂ - CORP C2, REAMENAJARE, EXTINDERE ŞI SUPRAETAJARE LOCUINŢĂ - CORP C1 CU DOUĂ APARTAMENTE
1539 / 16.11.2021Strada Gheorghe Doja nr. 155 CF 120576 Târgu Mures
Nr. top: 4540/1/13
Nr. cad.: 153/13
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare categorie de folosinţă: curti construcţii
1538 / 16.11.2021Strada Primăverii nr. 27 CF/Fişa Cadastrală 130956 TÂRGU MUREȘ
Nr. top: 4898/1/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare intravilan.
1537 / 16.11.2021Strada Podeni nr. 98 CF/Fişa Cadastrală 124529 TG.MURES
Nr. cad.: 279/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE DESFIINŢARE CASĂ DE LOCUIT EXISTENTĂ ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN - INTRARE ÎN LEGALITATE. NU POATE FI UTILIZAT PENTRU CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT - INTRARE ÎN LEGALITATE ÎNTRUCÂT NU SE ÎNCADREAZĂ ÎN PREVEDERILE RLU AFERENT PUZ APROBAT
1536 / 16.11.2021Bulevard 1 Decembrie 1918 nr. 139 ap. 1 CF/Fişa Cadastrală 134683-C1-U1 TG-MURES
Nr. top: 134683-C1-U1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU AMENAJĂRI INTERIOARE ŞI MANSARDARE CASĂ DE LOCUIT – APARTAMENT 1 / INTRARE ÎN LEGALITATE
1535 / 16.11.2021Strada Şurianu nr. 20 ap. 2 CF/Fişa Cadastrală 138642-C1-U5 Târgu Mureș
Nr. top: 4646/257/II
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare descriere apartament nr. 2.
1534 / 15.11.2021Strada Ana Ipătescu nr. 4 CF/Fişa Cadastrală 125687 TG.MURES
Nr. cad.: 125687
125687-C2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU MODIFICARE GARAJ ȘI SCHIMBARE DE DESTINAȚIE ÎN LOCUINȚĂ, AMPLASARE PISCINĂ ȘI AMENAJĂRI EXTERIOARE
1533 / 15.11.2021Strada General Ion Dumitrache nr. 28 CF/Fişa Cadastrală 142243 TG.MURES
Nr. top: -
Nr. cad.: 142243;
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
nu se încadrează în prevederile regulamentelor de urbanism aprobate în zonă.
1532 / 15.11.2021Strada Posada nr. - CF 128853
124263
138401 Târgu Mures
Nr. top: 3306/2/2
Nr. cad.: 4075
5214
138401
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
alipire imobile înscrise în CF 128853 Târgu Mures, CF124263Târgu Mures şi CF 138401 Târgu Mures
1531 / 15.11.2021Strada Liviu Rebreanu nr. 2 CF/Fişa Cadastrală 141809 TG.MURES
Nr. cad.: 141809
141809-C1
141809 -C2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de desfiinţare corp C2 şi al autorizaţiei de construire pentru modificare, extindere şi etajare corp C1, cu schimbare de destinaţie din atelier, în locuinţe colective,amenajare acces auto şi imprejmuire teren- în condiţiile regimului tehnic,
1530 / 15.11.2021Strada Bihorului nr. 11 ap. 1 CF/Fişa Cadastrală
134672-C1-U1
TG.MURES
Nr. top: 3363/2/2/9
3363/2/2/9/I

Nr. cad.: 2749
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
nu se incadrează în prevederile documentaţiilor de urbanism aprobate,
1529 / 13.11.2021Piata Republicii nr. 33 CF/Fişa Cadastrală 125554 Tg. Mureș
Nr. cad.: 125554
125554-C1
125554-C2
125554-C3
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU DESFIINȚARE CLĂDIRE C3 ȘI MODIFICARE CLĂDIRE CORP C1 ȘI C2 PRIN DESFIINȚARE PARȚIALĂ, REAMENAJARE, EXTINDERE ȘI SUPRAETAJARE PENTRU AMENAJARE LOCUINȚE COLECTIVE ȘI SPAȚIU COMERCIAL, ÎMPREJMUIRE TEREN, ÎN CONDIŢIILE REGIMULUI TEHNIC
1528 / 12.11.2021Strada Dosa Elek nr. 17 CF/Fişa Cadastrală 140423/Tg.Mureş
Nr. top: 140423/TG.MUREŞ
Nr. cad.: 140423
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de "Construire casă de locuit " şi pentru "certificare nomenclatură stradală şi număr administrativ: Dósa Elek nr.17" .
1527 / 12.11.2021Strada Oituzului nr. 2 CF 120485 Târgu Mures
Nr. cad.: 120485
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
actualizare date construcţii
1526 / 12.11.2021Strada Pomilor nr. 36/1 CF/Fişa Cadastrală 142108 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 142108
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
Potrivit Legii nr. 50/1991*** Republicatã privind autorizarea executãrii lucrãrilor de construcții, art. 11, alin. 7, litera ,,e”, nu este necesară obținerea autorizației de construire pentru branșamente și racorduri executate pe domeniul public la infrastructura tehnico-edilitară existentă în zonă
1525 / 12.11.2021Strada Bărăganului nr. 67 CF/Fişa Cadastrală 139824 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 139824
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare descriere construcție C1.
1524 / 12.11.2021Strada Tamás Ernő nr. 1 CF 120617 Târgu Mures
Nr. top: 4954/1/1/2/4
4955/1/2/4
4955/3/2/4
4955/4/2/4
Nr. cad.: 596/2/4
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare categorie de folosinţă a terenului: curti construcţii
1523 / 11.11.2021Bulevard 1 Decembrie 1918 nr. 249 ap. 3 CF/Fişa Cadastrală 122332
122332-C1-U3 TÂRGU MUREȘ
Nr. top: 3511/79
3511/79/III
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Prima înscriere a imobilului identificat în CF nr. 122332 Târgu Mureș, schimbarea de destinație a apartamentului nr. 3 din spațiu pentru locuit în spațiu comercial și actualizarea descrierii acestuia.
1522 / 11.11.2021Strada Livezeni nr. fn CF/Fişa Cadastrală 141586 TG.MURES
Nr. cad.: 141586
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Construire împrejmuire perimetrală și poartă de acces auto cu caracter provizoriu, maxim 5 ani
1521 / 11.11.2021Bulevard Cetăţii CF/Fişa Cadastrală 135319 TG. MURES
Nr. cad.: 135319
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU STRĂMUTARE STATUIE BUST "NICOLAE BĂLCESCU" DIN PIAŢA VICTORIEI PE SOCLUL EXISTENT ÎN BULEVARDUL CETĂŢII
1520 / 11.11.2021Bulevard Pandurilor nr. 98 CF/Fişa Cadastrală 140295 TG. MURES
Nr. cad.: 140295
140295-C1
140295-C2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU EXECUTARE LUCRĂRI DE COMPARTIMENTĂRI INTERIOARE, SUPRAETAJARE CLĂDIRE EXISTENTĂ ȘI MODIFICĂRI FAȚADE IN VEDEREA SCHIMBĂRII DESTINAȚIEI CLĂDIRII ÎN SPAȚIU COMERCIAL, BIROURI ȘI APARTHOTEL, AMENAJĂRI EXTERIOARE, IMPREJMUIRE TEREN ȘI ORGANIZARE DE ȘANTIER
1519 / 11.11.2021Strada 8 Martie nr. 38 CF/Fişa Cadastrală 142229 TG. MURES
Nr. cad.: 142229- C1
142229-C2
142229-C3
142229-C4
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
conform RLU aferent PUG imobilul se situează în zonă pentru care este necesar elaborare PUZ; poate fi folosit pentru elaborare PUZ - Stabilire reglementări pentru Construire clădire cu funcţiuni de producţie, depozitare, zone de administrare, amenajare platformă ext., împrejmuire, org.de şantier, branşamente noi pt. utilităţi (apă,canalizare,electrice,gaz)".
1518 / 11.11.2021Strada Dimitrie Cantemir nr. - CF/Fişa Cadastrală 132213 TÂRGU MUREȘ
Nr. top: 2621/2/1/5
2622/1/1/5
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare intravilan, actualizare categorie de folosință teren - arabil.
1517 / 11.11.2021Strada Gheorghe Marinescu nr. 50 CF/Fişa Cadastrală 95396/N TG.MURES
Nr. top: 1926/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/3
Nr. cad.: 3260
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire corp clădire prin extindere şi etajare corp O şi P pentru amenajare spitalizare de zi,
1516 / 11.11.2021Strada Cotitura de Jos nr. 13/B CF 140068 Târgu Mures
Nr. cad.: 140068
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
apartamentare casa
1515 / 11.11.2021Strada Gheorghe Marinescu nr. 50 CF/Fişa Cadastrală 95396/N TG.MURES
Nr. top: 1926/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/3
Nr. cad.: 3260
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru construire corp clădire vestiare personal,
1514 / 11.11.2021Strada Lev Nicolaevici Tolstoi nr. 6 CF/Fişa Cadastrală 140831 TG.MURES
Nr. cad.: 140831
140831-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru reconfigurare funcţională,extindere,etajare şi schimbare destinaţie casă de locuit,în clinică medicală- în condiţiile regimului tehnic,
1513 / 11.11.2021Strada Inului nr. 6 CF/Fişa Cadastrală 11293 Târgu Mureș
Nr. top: 5158/8
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare intravilan, actualizare categorie de folosință teren - curți construcții, certificare nomenclatură stradală și număr poștal - str. Inului, nr. 6, actualizare descriere construcție C1 și înscrierea dreptului de proprietate asupra construcției C1.
1512 / 10.11.2021Strada Constandin Hagi Stoian nr. 3/B CF 141260 Târgu Mures
Nr. cad.: 141260
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Apartamentare construcţie
1511 / 10.11.2021Strada Hotarului nr. f.nr. CF 128892 Târgu Mureș
Nr. cad.: 3484
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare destinație teren intravilan - 1744mp și teren extravilan - 3256mp.
1510 / 10.11.2021Strada Măgurei CF/Fişa Cadastrală 133464
135286
137389
136578
133487
135544
133462
133463
Nr. cad.: 133464
135286
137389
136578
133487
135544
133462
133463
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru modernizare LES 20 kV zona COR MT-JT Târgu Mureş, ieşire din Staţia 110/20kV Târgu Mureş, prin înlocuirea cablurilor de 20kV pe liniile Bulevard şi Tudor 4 - Platoul Corneşti
1509 / 10.11.2021Strada Voinicenilor nr. 55 CF/Fişa Cadastrală 140350 TG.MURES
Nr. cad.: 140350
140350-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru racord electric la spaţiul comercial
1508 / 09.11.2021Calea Sighişoarei nr. fn CF/Fişa Cadastrală 136639 TG.MURES
Nr. cad.: 136639
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru schimbarea clasei de locație a conductei de transport gaze naturale 20 Ernei - CIC Târgu Mureș în vederea eliberării de sarcini a terenului în vederea construcției unei spălătorii auto self service
1507 / 09.11.2021Strada Pâinii nr. 24 CF 130960 Târgu Mures
Nr. top: 4898/1/19
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Modificare suprafaţă imobil de la 324 mp la 336 mp, certificare categorie de folosinţă: curti construcţii, radiere şopron, actualizare descriere C1, evidenţiere C2
1506 / 09.11.2021Bulevard 1 Decembrie 1918 nr. 206 ap. 3 CF/Fişa Cadastrală 120207-C1-U3 TG.MURES
Nr. top: 3707/17/III
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru amplasare reclamă luminoasă pe faţada imobilului
1505 / 09.11.2021Strada Gheorghe Doja nr. 15 CF/Fişa Cadastrală 125577 TG.MURES
Nr. top: 4680/a/5/2/2
4680/a/3/2
Nr. cad.: 455
455-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construie pentru modernizare, reabilitare şi eficientizare energetică corp C1 - Liceul Tehnologic Avram Iancu
1504 / 08.11.2021Strada Gheorghe Doja nr. 155 CF/Fişa Cadastrală 140479 TG.MURES
Nr. cad.: vezi regimul juridic
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE DESFIINȚARE CLĂDIRI INDUSTRIALE C45, C46, C47, C53, C54, C55, C56, C57, C58, C59, C60, C61, C62, C63, C64 - INTRARE ÎN LEGALITATE
1503 / 08.11.2021Strada Horea nr. 24 CF/Fişa Cadastrală 125524 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 125524
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Evidențiere construcție C3.
1502 / 08.11.2021Strada Tudor Vladimirescu nr. 72 CF/Fişa Cadastrală 140475 TG.MURES
Nr. cad.: 140475
140475 -C1
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
nu se incadrează în prevederile documentaţiilor de urbnaism aprobate în zonă,
1501 / 05.11.2021Strada Gheorghe Doja nr. 121 CF/Fişa Cadastrală 142104 Tg-Mureş
Nr. cad.: 142104
142104-C1
142104-C2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru demolare garaj (C2), extindere, recompartimentare casă de locuit(C1),modificare gard spre stradă cu porţi de acces,
1500 / 05.11.2021Strada Gheorghe Doja nr. 217 CF/Fişa Cadastrală 121144
128672
141987
141986 TG.MURES
Nr. cad.: 121144
121144-C1
121144-C2
128672
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru alimentare cu energie electrică a locului de consum - spălătorie covoare şi textile
1498 / 05.11.2021Piata Mărăşeşti nr. 1 CF/Fişa Cadastrală 142249 TG.MURES
Nr. top: 2370/2/2/2
2370/2/1/2

Nr. cad.: C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru reamenajare, extindere şi etajare casă de locuit- în condiţiile regimului tehnic,
1497 / 05.11.2021Strada Posada nr. 18 CF/Fişa Cadastrală 133701 TG.MURES
Nr. cad.: 133701
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificarea regimului juridic, economic şi tehnic al imobilului,
1496 / 05.11.2021Strada Porumbului nr. 2 CF 127722 Târgu Mureș
Nr. top: 227-229/5 - continuare la regimul juridic
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare categorii de folosință teren: curți-construcții-737mp și arabil-1486mp.
1495 / 05.11.2021Strada Corneşti nr. 34 CF/Fişa Cadastrală 141726 TG.MURES
Nr. top: 2967/1/2
2966/1
2965/1

Nr. cad.: 8
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire casă de locuit şi imprejmuire teren- în condiţiile regimului tehnic,
1494 / 05.11.2021Strada Posada nr. 48C CF/Fişa Cadastrală 138182
141678
141668
141675
142000 TG.MUREȘ
Nr. cad.: 138182
141678
141668
141675
142000
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Alipirea imobilelor înscrise în CF nr. 138182 - Târgu Mureș, CF nr. 141678 - Târgu Mureș, CF nr. 141668 Târgu Mureș, CF nr. 141675 - Târgu Mureș, CF nr. 142000 Târgu Mureș, certificare nomenclatură stradală și număr poștal - str. Posada, nr. 48C.
1493 / 04.11.2021Strada Posada nr. f.nr. CF 893 Târgu Mureș
Nr. top: 3316/1
3317/1 - continuare la regimul juridic
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare destinație teren intravilan, categorie de folosință arabil, nomenclatură stradală și număr poștal: str. Posada f.nr, diminuare suprafață de la 796mp la 762mp conform declarației notariale nr.3431/23.08.2021.
1492 / 04.11.2021Strada Avram Iancu nr. 43/B CF/Fişa Cadastrală 124301 TÂRGU MUREȘ
Nr. top: 2278/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Atribuire coduri construcții C1 - casă de locuit, C2 - grajd (garaj) și actualizare descriere construcții C1 și C2.
1491 / 04.11.2021Strada Nordului nr. 21 CF 50382 Sângeorgiu de Mureș
Nr. top: 702/2/1/2/6
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare categorii de folosință și atribuire coduri construcții, POATE FI folosit pentru certificare UAT Târgu Mureș, certificare adresă imobil: loc. Târgu Mureș, str. Nordului nr.21.
1490 / 04.11.2021Strada Posada nr. f.nr. CF 142439 Târgu Mureș
Nr. top: 3112/1/10
3114/1/10
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare destinație teren intravilan.
1489 / 04.11.2021Strada Caraiman nr. 1 CF 137809 Târgu Mures
Nr. cad.: 137809
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
actualizare componenta construcţie
1488 / 04.11.2021Strada Posada nr. f.nr. CF 142438 Târgu Mureș
Nr. top: 3117/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare destinație teren intravilan și categorie de folosință arabil.
1487 / 04.11.2021Strada Voinicenilor nr. 39 CF/Fişa Cadastrală 131860 TG.MURES
Nr. cad.: 131860
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
nu se incadrează în prevederile documentaţiilor de urbanism aprobate în zonă,
1486 / 04.11.2021Strada Mureşeni nr. 50 CF/Fişa Cadastrală 128621 TG.MURES
Nr. top: 283/1/1/1/9/2
Nr. cad.: 634/1/9/2-C.1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU "INTRARE ÎN LEGALITATE - SCHIMBARE DE DESTINAŢIE DIN ATELIER ÎN CLĂDIRE DE BIROURI, EXTINDERE ŞI ETAJARE".
1485 / 03.11.2021Piata Gării nr. 2 CF 120535-C1-U30 Târgu Mureș
Nr. top: 4789/1/3/XXXIX
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală și număr poștal: "Piața Gării nr.2 ap.39".
1484 / 03.11.2021Strada Rozmarinului nr. 50 ap. 2 CF/Fişa Cadastrală 121849-C1-U15 TG.MURES
Nr. top: 5331/1/2/50/5/II
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru "Intrare în legalitate - construire balcon închis la parterul blocului ".
1483 / 03.11.2021Strada Ion Heliade Rădulescu nr. 26 CF/Fişa Cadastrală 142453 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 142453
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare nomenclatură stradală și număr poștal: str. Ion Heliade Rădulescu, nr. 26, evidențiere construcție C1.
1482 / 03.11.2021Piata Mărăşeşti nr. 14 ap. 27 120039-C1-U37 Târgu Mureș
Nr. cad.: 120039-C1-U37
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală şi număr poştal: Piața Mărășești nr. 14 ap.27.
1481 / 03.11.2021Strada Barajului nr. 23 CF 122937 Târgu Mureș
Nr. top: 4856/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1
Nr. cad.: 1405
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală şi număr poştal: str. Barajului nr.23.
1480 / 03.11.2021Strada Oltului nr. vezi rg.jr. CF/Fişa Cadastrală 141945 TG.MURES
Nr. top: -
Nr. cad.: 141945; 141945-C1; 145945-C2; 145945-C3; 145945-C4
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de DESFIINTARE CORP C1 (CASA DE CARAMIDA) şi a autorizaţiei de construire pentru EXTINDERE CORP C2 (CASA DE LOCUIT), CONSTRUIRE PISCINA EXTERIOARA SI REFACERE IMPREJMUIRE LA STRADA.
1479 / 03.11.2021Strada Márton Áron nr. 3 CF 124789
124789-C1 Târgu Mures
Nr. cad.: 124789
124789-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
modificare suprafata construita de la 164 mp la 179 mp, modificare sintagma pivnita in acces pivnita, scoatere pod din parti comune, recalculare cote parti aferente apartamentelor, recalcularea cotei Statului Roman aferente ap.2,3 4 şi podului
1478 / 03.11.2021Strada Alexandru Papiu Ilarian nr. 9 CF 141162 Târgu Mureș
Nr. cad.: 141162
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală și număr poștal: str. Alexandru Papiu Ilarian nr. 9.
1477 / 03.11.2021Strada Caşinului nr. 8 CF/Fişa Cadastrală 137515 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 3571
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare intravilan, actualizare categorie de folosință teren - curți construcții, evidențiere construcție C1.
1476 / 02.11.2021Strada Viile Unomaj nr. f.nr. CF/Fişa Cadastrală 134593 TG.MURES
Nr. cad.: 134593
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificarea regimului juridic, economic şi tehnic al imobilului;
1475 / 02.11.2021Bulevard 1 Decembrie 1918 nr. 203 ap. 1 CF/Fişa Cadastrală 122842
122482-C1-U2 TG.MURES
Nr. top: 3511/14
3511/14/I
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru amplasare firmă şi reclame pe faţada imobilului
1474 / 02.11.2021Strada Constandin Hagi Stoian CF/Fişa Cadastrală 131553 TG.MURES
Nr. cad.: 131553
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT, ÎMPREJMUIRE TEREN CU PORŢI DE ACCES AUTO ŞI PIETONAL LA STRADĂ, AMENAJARE INCINTĂ,
1473 / 02.11.2021Piata Victoriei nr. 24 CF/Fişa Cadastrală 120668-C1-U16 TG.MURES
Nr. cad.: 120668-C1-U16
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU AMPLASARE PLACĂ COMEMORATIVĂ PE FAŢADA CLĂDIRII
1472 / 02.11.2021Strada Libertăţii nr. 120 CF/Fişa Cadastrală 136361 TG.MURES
Nr. cad.: 136361
136361-C1
136361-C2
136361-C3
136361-C4
136361-C5
136361-C6
136361-C7
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obţinerea autorizaţiei de construire pentru amplasare firmă luminoasă pe acoperişul existent
1471 / 01.11.2021Piata Armatei nr. 1/A CF 120159 Tîrgu Mureş
Nr. cad.: 120159
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
evidenţiere construcţii
1470 / 01.11.2021Strada Gheorghe Doja nr. 177/B CF 127082 Târgu Mures
Nr. cad.: 127082
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
evidenţiere construcţii
1469 / 01.11.2021Strada Braşovului nr. 2/B CF 122013 Târgu Mures
Nr. top: 1505/1/2
1505/8
Nr. cad.: cad 42
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
reevidenţiere C1 , evidenţiere C2
1468 / 01.11.2021Strada Verii nr. 22 CF/Fişa Cadastrală 141120 TG. MURES
Nr. cad.: 141120
141120-C1
141120-C2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU EXTINDERE CASĂ DE LOCUIT PRIN MANSARDARE ÎN VOLUMUL PODULUI EXISTENT, REFACERE ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ - INTRARE ÎN LEGALITATE
1466 / 01.11.2021Strada Dorobanţilor CF 94582-colectiv Târgu Mureș
Nr. top: 4787/2
Nr. cad.: (1686)
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare adresă imobil: str. Dorobanților nr.35B întrucât nu este depus acordul tuturor coproprietarilor.
1465 / 01.11.2021Strada Barajului nr. f.nr. CF 126226 Târgu Mureș
Nr. cad.: 126226
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
1464 / 31.10.2021Strada Mărului nr. FN CF/Fişa Cadastrală 138572 TG.MURES
Nr. cad.: 138572
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE D+P+2E, CREARE ACCESE/CIRCULAȚII AUTO SI PIETONALE, PLATFORME DE PARCARE, EXTINDERE RETELE LA UTILITATI (APĂ, CANAL, ELECTRIC, GAZE NATURALE), ORGANIZARE DE SANTIER
1463 / 30.10.2021Strada Gheorghe Marinescu nr. 1,3,5 CF/Fişa Cadastrală 120127 TG.MURES
Nr. cad.: vezi regimul juridic
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU EXECUTARE LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII-INSTALAȚII PENTRU CRESTEREA SIGURANTEI PACIENTILOR IN STRUCTURE SPITALICESTI CARE UTILIZEAZA FLUIDE MEDICALE
1462 / 29.10.2021Bulevard Pandurilor nr. 42 CF/Fişa Cadastrală 136204 TG.MURES
Nr. cad.: 136204
136204-C1
136204-C2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de costruire pentru reamenajarea etajelor 1 și 2 ale clădirii de birouri " Bența Office Building"
1461 / 29.10.2021Strada Mărului nr. FN CF/Fişa Cadastrală 142478 TG-MURES
Nr. cad.: 142478
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU "PROIECT TIP CONSTRUIRE CREŞĂ MICĂ, INVESTIŢIE CUPRINSĂ ÎN PROGRAMUL NAŢIONAL DE CONSTRUIRE CREŞE"
1460 / 29.10.2021Strada Bihorului nr. 5 CF/Fişa Cadastrală 142452 TG-MURES
Nr. cad.: 142452
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU DESFIINŢARE CLĂDIRE CORP C1, REAMENAJARE ȘI EXTINDERE CLĂDIRE CORP C2 PENTRU TERASĂ ACOPERITĂ, CONSTRUIRE PISCINĂ, ZONĂ DE PARCARE ŞI ÎMPREJMUIRE - ÎN CONDIŢIILE REGIMULUI TEHNIC
1459 / 29.10.2021Strada Someşului nr. 43 CF/Fişa Cadastrală 134096 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 134096
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Radiere construcție C1, evidențiere construcție C2.
1458 / 29.10.2021Strada Corneşti nr. f.nr. CF/Fişa Cadastrală 130806 TG.MURES
Nr. cad.: 130806
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire casă de locuit şi imprejmuire teren,
1457 / 29.10.2021Strada Dezrobirii nr. 46A CF/Fişa Cadastrală 133472/TG.MURES
Nr. top: 141/3
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
nu se incadrează în prevederile documentaţiilor de urbanism aprobate în zonă
1456 / 29.10.2021Strada Căprioarei nr. 2 CF/Fişa Cadastrală 131697 TG. MURES
Nr. cad.: 131697
131697-C2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU REAMENAJARE ŞI SCHIMBARE DE DESTINAŢIE MAGAZIE (CORP C2) ÎN SALĂ DE SPORT, FĂRĂ MODIFICĂRI STRUCTURALE
1455 / 28.10.2021Strada Viile Unomaj nr. 23 CF/Fişa Cadastrală 124681 TG.MURES
Nr. cad.: 124681
124681-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de desfiinţare construcţii existente şi al autorizaţiei de construire locuinţă unifamilială - intrare în legalitate, în condiţiile regimului tehnic,
1454 / 28.10.2021Strada Secerei nr. 12 ap. I CF/Fişa Cadastrală 131760-C1-U2
Nr. cad.: 131760
131760-C1-U2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obţinerea autorizaţiei de construire pentru amplasare reclame
1453 / 28.10.2021Aleea Carpaţi nr. 57 CF/Fişa Cadastrală 137955/Tg.Mures
Nr. top: -
Nr. cad.: 137955/Tg.Mureş
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru "Reamplasare şi modernizare pistă role - intrare în legalitate".
1452 / 27.10.2021Strada Voinicenilor nr. 83 CF/Fişa Cadastrală 141584 TG-MURES
Nr. cad.: 141584
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE LĂCAŞ DE CULT - CONTINUAREA ŞI FINALIZAREA LUCRĂRILOR CU MODIFICARE DE TEMĂ AUTORIZATĂ PRIN A.C. 115/2004, AMENAJĂRI INTERIOARE ŞI EXTERIOARE
1451 / 27.10.2021Strada Budiului nr. 18 CF/Fişa Cadastrală 123973 Târgu Mureş
Nr. cad.: 123973
123973-C1-U13
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
NU SE ÎNCADREAZĂ ÎN PREVEDERILE REGULAMENTULUI LOCAL AFERENT P.U.G.
1450 / 27.10.2021Strada Dimitrie Cantemir nr. 2 CF/Fişa Cadastrală 141295 TÂRGU MUREȘ
Nr. top: 2634/2/5
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare intravilan, actualizare descriere construcție C1, evidențiere construcție C2.
1449 / 27.10.2021Strada Arieşului nr. 16 CF/Fişa Cadastrală 127019 TÂRGU MUREȘ
Nr. top: 2318/1/2
2319/1/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare intravilan, actualizare categorie de folosință teren - curți consrucții, actualizare descriere construcție C1.
1448 / 27.10.2021Strada Dorobanţilor nr. 31 CF/Fişa Cadastrală 126342 TÂRGU MUREȘ
Nr. top: 4703/2/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Diminuare suprafață teren de la 518 mp la 471 mp, actualizare categorii de folosință teren: 1Cc=297mp, 2A=174mp, actualizare descriere construcție C1.
1447 / 27.10.2021Strada Trébely nr. 21A CF 142226 Târgu Mureș
Nr. cad.: 142226
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală și număr poștal: str. Trébely nr. 21A.
1446 / 26.10.2021Strada Agricultorilor nr. 28B CF/Fişa Cadastrală 141734 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 141734
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare adresă administrativă: str. Agricultorilor, nr. 28B, actualizare categorie de folosință teren - curți construcții, evidențiere construcție C1.
1445 / 26.10.2021Piata Trandafirilor nr. 39-40 CF 140884 Târgu Mures
Nr. cad.: 140884
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
vânzare în condiţiile legii a suprafetei de 621 mp teren intravilan neconstruibil liber de construcţii
1444 / 26.10.2021Strada Între Movile nr. 1 CF/Fişa Cadastrală 128268 Tg. Mureș
Nr. cad.: 128268
128268-C21
128268-C28
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE DESFIINŢARE PADOC (CORP C21) ȘI OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU REFUNCŢIONALIZARE, MODIFICARE, EXTINDERE ŞI ETAJARE HALĂ DE NUTRII (CORP C48) PENTRU AMENAJARE LOCUINȚE COLECTIVE - INTRARE ÎN LEGALITATE
1443 / 25.10.2021Strada Grădinarilor nr. 1 ap. I -II CF/Fişa Cadastrală 140490
140490-C1-U1
140490-C1-U2 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 140490
140490-C1-U1
140490-C1-U2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU MODIFICARE CLĂDIRE CU SCHIMBARE DE DESTINAȚIE PARȚIALĂ DIN LOCUINȚĂ ÎN BIROU CU CREEARE ACCES NOU DINSPRE STRADA STRÂMBĂ ȘI REAMENAJARE ȘI MANSARDARE LOCUINȚĂ ÎN VOLUMUL PODULUI EXISTENT - INTRARE ÎN LEGALITATE ÎN CONDIȚIILE REGIMULUI TEHNIC
1442 / 25.10.2021Strada Gheorghe Doja nr. 205 CF/Fişa Cadastrală 130180 TG.MURES
Nr. cad.: 130180
130180-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificarea regimului juridic, economic şi tehnic al imobilului,
1441 / 25.10.2021Strada Căprioarei nr. 2 CF A se vedea anexa
Nr. top: A se vedea anexa
Nr. cad.: A se vedea anexa
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Elaborare P.U.Z. - Reconversie funcțională din zonă industrială în centru de cartier pentru construirea unui ansamblu rezidențial cu dotări aferente - echipamente publice, servicii de interes general.
1440 / 25.10.2021Strada Gheorghe Doja nr. 209 CF/Fişa Cadastrală 128086
123783 TG.MURES
Nr. cad.: 128086
128086-C1
123783
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
intocmire PUZ - stabilire reglementări pentru construire clădiri de locuinţe şi servicii, accese şi utilităţi,
1439 / 25.10.2021Strada Substejeriş nr. 1 ap. 1-2 CF/Fişa Cadastrală 122357
122357-C1-U1
122357-C1-U2 TÂRGU MURES
Nr. cad.: 122357
122357-C1-U1
122357-C1-U2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU REAMENAJARE LOCUINȚĂ PRIN MODIFICARE MANSARDĂ, TERASĂ ȘI ȘARPANTĂ - INTRARE ÎN LEGALITATE ÎN CONDIȚIILE RLU AFERENT PUG
1438 / 25.10.2021Strada Viile Dealul Budiului nr. f.nr. CF 138685 Târgu Mureș
Nr. top: 4229/5
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare adresă imobil - teren situat în extravilanul Municipiului Târgu Mureș, POATE FI UTILIZAT pentru certificare destinație teren extravilan.
1437 / 25.10.2021Strada Jean Monnet nr. f.nr. CF 142214 Târgu Mureș
Nr. cad.: 142214
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală şi număr poştal: str. Jean Monnet f.nr.
1436 / 25.10.2021Strada Budiului nr. - CF/Fişa Cadastrală 141911 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 141911
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Dezmembrare imobil în 13 loturi: Lot1=230mp, Lot2=243mp, Lot3=243mp, Lot4=244mp, Lot5=244mp, Lot6=244mp, Lot7=244mp, Lot8=244mp, Lot9=268mp, Lot10=249mp, Lot11=264mp, Lot12=245mp, Lot13=1.338mp.
1435 / 22.10.2021Strada Sf. Ioan nr. 2 CF/Fişa Cadastrală 142430/Tg.Mureş
Nr. cad.: 142430
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
NU SE ÎNCADREAZĂ ÎN PREVEDERILE REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM
1434 / 22.10.2021Strada Libertăţii nr. 114/A CF/Fişa Cadastrală 126405 TG.MURES
Nr. cad.: 126405
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
NU SE ÎNCADREAZĂ ÎN PREVEDERILE REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM. ,Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
Poate fi folosit pentru certificare nomeclatură stradală şi număr poştal: strada Libertăţii nr.114/A.
1433 / 22.10.2021Strada Libertăţii nr. 66 CF 123193 Târgu Mures
Nr. top: 4875/5/1
Nr. cad.: 4180
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare coduri construcţii : C1-pentru fost apartament nr.I şi C2-pentru fost apartament nr.II, sistare stare de apartamentare
1432 / 21.10.2021Strada Predeal nr. 88,88A CF 130267
130267C1-U1 Târgu Mures
Nr. top: 3800/9
3800/9/II
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare coduri construcţii: C1- fost ap.I, C2- fost ap.II, C3-garaj, actualizare construcţie C2, evidenţiere C3
1431 / 21.10.2021Strada Bogatei nr. 32 CF/Fişa Cadastrală 129553 TÂRGU MUREȘ
Nr. top: 4563/20
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare intravilan, actualizare categorie de folosință teren - curți construcții.
1430 / 20.10.2021Strada Gheorghe Doja nr. 209 CF/Fişa Cadastrală 128086 TG.MURES
Nr. cad.: 128086
128086-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE DESFIINŢARE CASĂ DE LOCUIT
1429 / 20.10.2021Strada Salcâmilor nr. 25 CF/Fişa Cadastrală 123705 TÂRGU MUREȘ
Nr. top: 4859/a/1/223/1/2/1/3/2/2
4859/a/1/223/1/2/1/2/2/2
Nr. cad.: 921/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare categorie de folosință teren - curți construcții.
1428 / 19.10.2021Strada Barajului nr. 6 CF/Fişa Cadastrală 141674 TÂRGU MUREȘ
Nr. top: 859/a/1/223/1/21/3/2/1
4859/a/1/223/1/2/1/2/2/1

Nr. cad.: cad. 921/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare categorie de folosință teren - curți construcții.
1427 / 19.10.2021Strada Remetea nr. 149/A CF/Fişa Cadastrală 141329 TÂRGU MURES
Nr. cad.: 141329
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
CERTIFICARE REGIM TEHNIC, ECONOMIC ŞI JURIDIC
1426 / 19.10.2021Strada Constantin Dobrogeanu-Gherea nr. 53 CF/Fişa Cadastrală 140195 TG-MURES
Nr. cad.: 140195
140195-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI PENTRU DESFIINŢARE CASĂ DE LOCUIT ŞI PENTRU CONSTRUIRE LOCUINŢĂ UNIFAMILIALĂ, RECONSTRUIRE GARD LA STRADĂ CU ACCES AUTO ŞI PIETONAL
1425 / 19.10.2021Strada Corneşti nr. FN CF/Fişa Cadastrală 130790 TÂRGU MURES
Nr. top: 130790
Nr. cad.: 130790
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
CERTIFICARE REGIM TEHNIC, ECONOMIC ŞI JURIDIC AL IMOBILULUI
1424 / 19.10.2021Piata Republicii nr. 47 CF/Fişa Cadastrală 1999 TÂRGU MUREȘ
Nr. top: 2366/2/1
2366/1/2
2367/2/2
2368
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Radierea construcțiilor C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9.
1423 / 19.10.2021Strada Subpădure nr. 115 CF 130789 Târgu Mures
Nr. cad.: 130789
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
evidenţiere construcţie
1422 / 19.10.2021Piata Trandafirilor nr. 45 CF/Fişa Cadastrală 120784 Târgu MURES
Nr. top: 1161/2
1162/1
1163/1/1
Nr. cad.: 1964
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
CERTIFICARE REGIM TEHNIC, ECONOMIC ŞI JURIDIC AL IMOBILULUI
1420 / 19.10.2021Strada Bogatei nr. 32 CF/Fişa Cadastrală 129553 TÂRGU MUREȘ
Nr. top: 4563/20
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare intravilan, actualizare categorie de folosință teren - curți construcții.
1419 / 18.10.2021Strada Evreilor Martiri nr. 13B CF/Fişa Cadastrală 123887/TG.MURES
Nr. top: 3708/9/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU EXTINDERE, REAMENAJARE, MANSARDARE CLĂDIRE INDIVIDUALĂ DE LOCUIT ŞI SCHIMBARE PARŢIALĂ DESTINAŢIE DIN LOCUINŢĂ ÎN CABINET STOMATOLOGIC
1417 / 18.10.2021Piata Gării nr. 2 et. 5 ap. 20 CF 120535
120535-C1-U13 Târgu Mures
Nr. top: 4789/1/3
Nr. cad.: 2410
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală şi număr poştal: Piaţa Gării nr.2
1416 / 18.10.2021Strada Mihai Eminescu nr. 60 CF/Fişa Cadastrală 140373 TG-MURES
Nr. cad.: 140373
140373-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU AMENAJARE SPAŢII DE RELAXARE/HOBBY ÎN VOLUMUL PODULUI EXISTENT
1415 / 18.10.2021Aleea Carpaţi nr. 57 CF/Fişa Cadastrală 137955/TG.MURES
Nr. top: -
Nr. cad.: 137955
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PISTE PENTRU ROLE
1414 / 18.10.2021Aleea Săvineşti nr. 11, 13 bl. 11 ap. 23 CF/Fişa Cadastrală 121157-C1-U10 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 121157-C1-U10
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Suprafață utilă = 42 mp - aferent apartamentului 23.
1412 / 15.10.2021Strada Slatina nr. 19 CF/Fişa Cadastrală 128309/TG.MUREŞ
Nr. cad.: 128309
128309-C1
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
NU SE ÎNCADREAZĂ ÎN RLU AFERENT PUG; POATE FI FOLOSIT PENTRU OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU SCHIMBARE DE DESTINAŢIE PARŢIALĂ DIN LOCUINŢĂ ÎN SPAŢII ADMINISTRATIVE (BIROURI), MAXIM 200mp ADC CONFORM RLU AFERENT PUG
1410 / 15.10.2021Strada Argeşului nr. - CF/Fişa Cadastrală 138877 Târgu Mureș
Nr. cad.: 138877
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Concesionare în condițiile legii a suprafeței de 140 mp teren intravilan liber de construcții înscris în CF nr. 138877 Târgu Mureș.
1409 / 15.10.2021Strada Tazlăului nr. FN CF/Fişa Cadastrală 142422; 142423/TG.MURES
Nr. cad.: 142422; 142423
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE CASĂ UNIFAMILIALĂ, ÎMPREJMUIRE PROPRIETATE
1408 / 15.10.2021Strada Morii nr. 8-10 CF/Fişa Cadastrală 138944 Târgu Mureş
Nr. cad.: 138944
138944-C2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU MANSARDARE LOCUINŢĂ - CORP C2
1407 / 15.10.2021Strada Băneasa nr. 8 CF/Fişa Cadastrală 138777
138085 TÂRGU MURES
Nr. cad.: 138777
138085
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru extindere conductă gaze naturale presiune redusă
1406 / 15.10.2021Strada Belşugului nr. 24 ap. 1 CF/Fişa Cadastrală 141939
141939-C1/TG.MURES
Nr. cad.: 141939
141939-C1-U3
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
REAMENAJARE, EXTINDERE, ETAJARE ŞI MANSARDARE APARTAMENT 1
1405 / 15.10.2021Strada Depozitelor nr. 27-29 CF/Fişa Cadastrală 121391
122988
123932
121940 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 121391
122988
123932
121940
123944
124763
136879
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Alipirea imobilelor înscrise în CF nr. 121391 Târgu Mureș, CF nr. 122988 Târgu Mureș, CF nr. 123932 Târgu Mureș, CF nr. 121940 Târgu Mureș, CF nr. 123944 Târgu Mureș, CF nr. 124763 Târgu Mureș, CF nr. 136879 Târgu Mureș.
1404 / 15.10.2021Piata Dr. Bernády György nr. 2 CF/Fişa Cadastrală 122113
Nr. cad.: 122113
122113-C1
122113-C2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obţinerea autorizaţiei de construire pentru amplasare reclamă pe faţada clădirii Haller
1403 / 14.10.2021Strada Tisei nr. 11 CF/Fişa Cadastrală 129850 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 129850
129850-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obţinerea autorizaţiei de construire pentru recompartimentare, extindere şi mansardare construcţie existentă, schimbare de destinaţie din casă în spaţiu comercial, intrare în legalitate cu modificare și amenajare acces auto și pietonal din stradă, amplasare reclamă comercială/firmă pe faţada clădirii
1402 / 14.10.2021Strada Dealului nr. 34A CF/Fişa Cadastrală 660/III MURESENI
Nr. top: 660/III
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
ÎNCALCĂ PREVEDERILE DOCUMENTAŢIILOR DE URBANISM APROBATE ÎN ZONĂ;
1401 / 14.10.2021Strada Depozitelor nr. 2 ap. 12 CF/Fişa Cadastrală 122511-C1-U97
122511-C1-U98 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 122511-C1-U97
122511-C1-U98
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Alipirea apartamentelor 12 și 13 înscrise în CF nr. 122511-C1-U97 Târgu Mureș și CF nr. 122511-C1-U98 Târgu Mureș, certificare nomenclatură stradală și număr administrativ: str. Depozitelor, nr. 2, ap. 12.
1400 / 14.10.2021Strada Bobâlna nr. 17/A CF/Fişa Cadastrală 140606 TÂRGU MUREȘ
Nr. top: 1016/4
1017/2/1/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare intravilan, actualizare categorie de folosință teren - curți construcții.
1399 / 13.10.2021Strada Ion Vlasiu nr. 3 CF/Fişa Cadastrală 127166 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 127166
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare categorie de folosință teren - curți construcții, evidențiere construcție C1.
1398 / 13.10.2021Strada Băneasa nr. 17 CF 124840 Târgu Mureş
Nr. cad.: 124840
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Elaborator P.U.Z. - Demolare clădiri și reconversie UTR - CB1 pentru construirea unui ansamblu rezidențial.
1397 / 13.10.2021Strada Mestecănişului nr. f.nr. CF 134380 Târgu Mureş
Nr. cad.: 134380
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
imobilul înregistrat în planul cadastral este fără localizare certă datorită lipsei planului parcelar conform C.F. nr. 134380 Târgu Mureș.
1396 / 13.10.2021Strada Rodniciei nr. 34 CF/Fişa Cadastrală 125137 TÂRGU MUREȘ
Nr. top: 3511/300
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare categorie de folosință teren - curți construcții.
1395 / 12.10.2021Strada Cutezanţei nr. 48 CF/Fişa Cadastrală 125863-C1-U13 TÂRGU MUREȘ
Nr. top: 3511/342/II
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire balcon închis la parterul blocului - intrare în legalitate
1394 / 12.10.2021Strada 22 Decembrie 1989 nr. 34 bl. C4 CF 134490 Târgu Mures
Nr. top: 2492/2/5/2/1/1/9
Nr. cad.: 659/9
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatura stradala-Str. 22 Decembrie 1989 nr. 34/C4
1393 / 12.10.2021Strada Plt. Adj. David Rusu nr. f.nr. CF/Fişa Cadastrală 123200 TG. MURES
Nr. cad.: 123200
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT P+M
1392 / 12.10.2021Strada Voinicenilor nr. 55 CF/Fişa Cadastrală 140350 Tg.Mureş
Nr. cad.: 140350
140350-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU MODIFICARE ȘI MODERNIZARE CLĂDIRE MULTIFUNCŢIONALĂ EXISTENTĂ CU SPAŢII COMERCIALE ŞI DE ALIMENTAŢIE PUBLICĂ ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN
1391 / 12.10.2021Strada Voinicenilor nr. 131/B CF/Fişa Cadastrală 133390
Nr. cad.: 133390
133390-C1
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
NU SE INCADREAZĂ ÎN PREVEDERILE DOCUMENTAŢIILOR DE URBANISM APROBATE ÎN ZONĂ,Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
POATE FI FOLOSIT PENTRU CERTIFICARE ADRESĂ POŞTALĂ STR. VOINICENILOR NR.131B
1390 / 12.10.2021Strada Muntenia nr. 76 CF/Fişa Cadastrală 130983 TG. MURES
Nr. cad.: 130983
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
NU SE ÎNCADREAZĂ ÎN PREVEDERILE REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT PUG APROBAT
1389 / 11.10.2021Strada Gheorghe Doja nr. 197 CF 134326
135285 Târgu Mures
Nr. cad.: 134326
135285
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
alipire imobile înscrise în CF 134326 Târgu Mures şi CF135285 Târgu Mures
1387 / 11.10.2021Strada Gheorghe Doja nr. 189 CF/Fişa Cadastrală 122932-C1-U1 TG MURES
Nr. cad.: 122932-C1-U1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obţinerea autorizaţiei de construire pentru amplasare panouri firmă şi reclamă
1386 / 08.10.2021Strada 8 Martie nr. 86A CF/Fişa Cadastrală 131181 TÂRGU MUREŞ
Nr. cad.: 131181
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
INFORMARE PENTRU DEZVOLTARE ŞI MODERNIZARE CLĂDIRE - FABRICĂ DE PREPARATE DIN CARNE
1385 / 08.10.2021Strada Bărăganului nr. 41C CF/Fişa Cadastrală 128201 TG.MURES
Nr. cad.: 128201
128201-C1-U1
128201-C1-U2
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
CONSTRUIRE GARAJ - intrare în legalitate, întrucât nu se încadrează în prevederile regulamentului local de urbanism aferent PUZ aprobat,Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Poate fi folosit pentru certificare nomenclatură stradală şi nr. poştal: str. Barăganului nr. 41C
1384 / 08.10.2021Strada Revoluţiei nr. 35 CF/Fişa Cadastrală 128790 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 128790
128790-C1-C7
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru amplasare placă comemorativă pe fațada clădirii -corp C1
1383 / 08.10.2021Strada Viile Unomaj nr. 38C CF/Fişa Cadastrală 134595 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 134595
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare categorii de folosință teren: 1Cc=605 mp, 2A=230 mp, evidențiere construcție C1.
1382 / 08.10.2021Strada Zeno Vancea nr. 18/A CF/Fişa Cadastrală 135257 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 135257
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare nomenclatură stradală și număr administrativ: str. Zeno Vancea, nr. 18/A.
1381 / 07.10.2021Strada Libertăţii nr. fr.nr. CF 141732 Târgu Mures
Nr. cad.: 141732
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală- Str. Libertatii fr. nr.
1380 / 07.10.2021Strada General Traian Moşoiu nr. 13 ap. 3 CF/Fişa Cadastrală 127148
127148-C1 Tg. Mureș
Nr. top: 706/4/3
706/5/1
844/1/4
844/2/1
Nr. cad.: 127148-C1-U1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU EXTINDERE LOCUINȚA PRIN AMENAJĂRI INTERIOARE ȘI MANSARDARE APARTAMENT III - INTRARE ÎN LEGALITATE
1379 / 07.10.2021Strada Viile Dealul Mic nr. - CF/Fişa Cadastrală 136700 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 2513
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare intravilan, certificare nomenclatură stradală și număr poștal: str. Viile Dealul Mic, f. nr.
1378 / 07.10.2021Strada Cisnădie nr. 2 CF/Fişa Cadastrală 126515 TÂRGU MUREŞ
Nr. cad.: 126515
126515-C10
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE INFRASTRUCTURĂ PENTRU AMPLASARE UTILAJ DE RIDICARE, MANIPULARE ŞI TRANSPORT ÎNCĂRCĂTURI ÎN INTERIORUL HALEI
1377 / 07.10.2021Strada Depozitelor CF/Fişa Cadastrală 138435 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 138435
138435-C26
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obţinerea autorizaţiei de desfiinţare construcţii- cabină corp C26
1376 / 07.10.2021Strada Ciucului nr. 12 CF/Fişa Cadastrală 124405 TÂRGU MUREȘ
Nr. top: 5131/2/18/2
5131/2/19/1
5131/2/19/2
Nr. cad.: 2514
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare categorie de folosință teren - curți construcții.
1375 / 07.10.2021Strada Dâmboviţei nr. 6 CF/Fişa Cadastrală 142111 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 142111
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare descriere construcție C1.
1374 / 06.10.2021Strada Bega nr. 1 CF/Fişa Cadastrală 141369 TG.MURES
Nr. cad.: 141369
141369-C6
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU REAMENAJARE, RECOMPARTIMENTARE ȘI SCHIMBARE PARȚIALĂ DE DESTINAȚIE LA CLADIREA CORP C6 - HALĂ DE PRODUCȚIE ȘI SPAȚII ADMINISTRATIVE
1373 / 06.10.2021Strada Făget nr. 8 CF/Fişa Cadastrală 123901-C1-U3 Târgu Mureş
Nr. top: 2501/36/II
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU AMENAJĂRI INTERIOARE ȘI CONSTRUIRE BALCON
1372 / 06.10.2021Strada Ion Heliade Rădulescu nr. 14 CF 142035 Târgu Mures
Nr. cad.: 142035
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
apartamentare construcţie
1371 / 06.10.2021Strada Agricultorilor nr. f.nr., 24B CF 141922
133907 Târgu Mureş
Nr. cad.: 141922
133907
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Elaborare P.U.Z. - Parcelare teren și stabilire reglementări urbanistice pentru construire ansamblu de locuințe unifamiliale, reglementări accese și infrastructură edilitară.
1370 / 06.10.2021Strada Avram Iancu nr. 56-58 CF/Fişa Cadastrală 142150 TG-MURES
Nr. cad.: 142150
142150-C1
142150-C2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE DOUĂ CORPURI DE CLĂDIRE PENTRU LOCUINŢE COLECTIVE MICI, DESFIINŢARE PARŢIALĂ ȘI EXTINDERE LOCUINŢE EXISTENTE, AMENAJARE PEISAGERĂ ŞI AMENAJARE ACCESE NOI DIN STRADĂ
1369 / 06.10.2021Strada Mureşeni nr. 50 CF 126274 Târgu Mures
Nr. top: 283/1/1/1/10
Nr. cad.: cad 634/1/10
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
modificare suprafaţă imobil de la 5092 mp la 5023 mp, certificare categorie de folosinţă teren: curti construcţii, radiere construcţii: C56, C66,C67,C71,C54,C59,C60,C68,C69,C55
1368 / 06.10.2021Strada Sinaia nr. 16 CF 141731 Târgu Mureş
Nr. cad.: 141731
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Elaborare P.U.Z. - Restructurare, desființare parțială, extindere clădiri existente (corp C1 și corp C7) și stabilire reglementări urbanistice pentru construire locuințe colective și dotări, construire clădiri de învățământ și dotări (cămin pentru elevi și sală de gimnastică pentru elevi).
1367 / 06.10.2021Piata Mărăşeşti nr. 13/A CF/Fişa Cadastrală CF 129785 Târgu Mureș
Nr. top: 62/4/1
continuare la regimul juridic
Nr. cad.: 1839/3
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare nomenclatură stradală şi număr poștal: Piața Mărășești, nr. 13/A.
1366 / 05.10.2021Strada Dâmboviţei nr. 2 CF/Fişa Cadastrală 140993/TG.MURES
Nr. cad.: 140993; 140933-C1; 140993-C2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obținerea autorizației de construire pentru "Modificare acces şi împrejmuire existentă la stradă"
1365 / 05.10.2021Strada Ion Heliade Rădulescu nr. 12 CF 142034 Târgu Mures
Nr. cad.: 142034
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
apartamentare construcţie
1364 / 05.10.2021Strada Liviu Rebreanu nr. 50 CF/Fişa Cadastrală 120050/Tg.Mureş
Nr. cad.: 4730/2/3/1; 4730/2/3/1-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
INFORMARE PRIVIND REGIMUL TEHNIC, JURIDIC ȘI ECONOMIC AL IMOBILULUI
1363 / 05.10.2021Strada Livezeni nr. - CF/Fişa Cadastrală 141586/TG.MURES
Nr. cad.: 141586
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
NU SE ÎNCADREAZĂ ÎN DOCUMENTAȚIILE DE URBANISM APROBATE. POATE FI FOLOSIT PENTRU OBŢINERE AUTORIZAŢIE DE CONSTRUIRE "ÎMPREJMUIRE PERIMETRALĂ ŞI POARTĂ DE ACCES - PROVIZORIE PE O PERIOADĂ DE MAXIM 5 ANI"
1361 / 05.10.2021Strada Viile Dealul Mic nr. 63A CF 138682 Târgu Mures
Nr. cad.: 138682
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală şi număr poştal: str. Viile Dealul Mic nr.63A
1360 / 04.10.2021Strada Depozitelor CF/Fişa Cadastrală 138435 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 138435
138435-C27
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obţinerea autorizaţiei de desfiinţare construcţii- magazie corp C27
1359 / 04.10.2021Strada Călăraşilor nr. 104 ap. I, II CF/Fişa Cadastrală 128104
128104-C1-U1
128104-C1-U2 TG. MURES
Nr. cad.: 128104
128104-C1-U1
128104-C1-U2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINERE AUTORIZAŢIE DE CONSTRUIRE PENTRU REAMENAJARE ŞI MANSARDARE CLĂDIRE LOCUINŢE COLECTIVE
1358 / 04.10.2021Strada Gheorghe Doja nr. 97 CF/Fişa Cadastrală 123196
123196-C1 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 123196
123196-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU MODIFICARE ȘI REAMENAJARE INTERIOARĂ ETAJ I - AMENAJARE CABINETE MEDICALE
1357 / 04.10.2021Strada Ceangăilor nr. FN CF/Fişa Cadastrală 133765 TG. MURES
Nr. cad.: 133765
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE LOCUINŢĂ UNIFAMILIALĂ ŞI IMPREJMUIRE PARȚIALĂ TEREN
1356 / 04.10.2021Strada Sf. Ştefan nr. 6 CF 136762 Târgu Mures
Nr. cad.: 136762
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare categorie de folosinţă: curti construcţii
1355 / 04.10.2021Strada Ioan Vescan nr. FN CF/Fişa Cadastrală 139302/Tg.Mureş
Nr. cad.: 139302
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
NU SE ÎNCADREAZĂ ÎN PREVEDERILE RLU AFERENT PUZ APROBAT. POATE FI UTILIZAT PENTRU ELABORARE PUZ - STABILIRE REGLEMENTĂRI PENTRU CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT ȘI ACCESE
1354 / 04.10.2021Strada Plutelor nr. 2 CF/Fişa Cadastrală 129039 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 129039
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Apartamentare construcție C82.
1353 / 01.10.2021Strada Băneasa nr. 2 CF 141964 Târgu Mureş
Nr. cad.: 141964
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
nu se încadrează în prevederile documentației de urbanism aprobate în zonă.
1352 / 01.10.2021Strada Primăverii nr. 36/A CF/Fişa Cadastrală 140011
140012 TG-MURES
Nr. cad.: 140011
140012
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU SCHIMBARE DE DESTINATIE DIN CLĂDIRE CORP C1 RESTAURANT IN CLĂDIRE DE LOCUINȚE COLECTIVE MICI CU REAMENAJARE, EXTINDERE ŞI ETAJARE ÎN CONDIȚIILE REGIMULUI TEHNIC, REFACERE ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ CU ACCESE NOI ŞI DESFIINŢARE CLĂDIRI - CORP C2 ŞI C3
1351 / 01.10.2021Strada Posada nr. 24 CF/Fişa Cadastrală 132360 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 132360
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificarea suprafeței construite desfășurate a construcției C1 - Scd=237 mp.
1350 / 01.10.2021Strada Regele Ferdinand nr. 8 ap. 21 CF 120980; 120980-C1-U21 Târgu Mureș
Nr. cad.: 120980; 120980-C1-U21
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
actualizare componență unitate individuală, certificare nomenclatură stradală și număr poștal: str. Regele Ferdinand nr.8 ap.21.
1349 / 01.10.2021Strada Primăverii nr. 16 CF/Fişa Cadastrală 139746 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 139746
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare descriere construcție.
1348 / 30.09.2021Strada Viile Dealul Budiului nr. 9 CF/Fişa Cadastrală 136468
136905
137915 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 136468
136468-C1
136905
137915
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru extindere conductă gaze naturale presiune redusă
1347 / 30.09.2021Strada Gheorghe Şincai nr. 11 CF/Fişa Cadastrală 142433
142434 TÂRGU MUREȘ
Nr. top: 855/4/1/2/2
855/3/1/2
856/2/1/1/2/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare intravilan, actualizare categorie de folosință teren - curți construcții, diminuare suprafață teren de la 393 mp la 347 mp, atribuire coduri construcții: C1-casă de locuit (S+P), C2-șopron din scânduri.
1346 / 30.09.2021Strada Voinicenilor nr. 62 CF/Fişa Cadastrală 127295 TÂRGU MUREȘ
Nr. top: 5540/20/1
Nr. cad.: 5209
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare intravilan.
1345 / 30.09.2021Strada Voinicenilor nr. 128 CF/Fişa Cadastrală 137839 TG-MURES
Nr. cad.: 137839
137839-C1
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
NU SE INCADREAZĂ ÎN PREVEDERILE DOCUMENTAŢIILOR DE URBANISM APROBATE ÎN ZONĂ; POATE FI UTILIZAT PENTRU OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE IMPREJMUIRE LA STRADĂ CU CARACTER PROVIZORIU - MAXIM 2 ANI ŞI DESFIINŢARE LOCUINŢĂ - INTRARE ÎN LEGALITATE
1344 / 30.09.2021Strada Constandin Hagi Stoian nr. 3/B CF/Fişa Cadastrală 141260 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 141260
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare categorie de folosință teren - curți construcții, evidențiere construcție.
1343 / 30.09.2021Strada Nicolae Bălcescu nr. 52B ap. 31 CF 19779 Târgu Mureș
Nr. top: 4859/B/3/1/6/6
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare număr poștal apartament: str. Nicolae Bălcescu nr.52B ap.31 (fost ap. nr.46).
1342 / 30.09.2021Bulevard 1 Decembrie 1918 nr. 33 CF/Fişa Cadastrală 125374 TĂRGU MURES
Nr. top: 1083/7/1
Nr. cad.: 2747
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obţinerea autorizaţiei de construire pentru amenajări interioare în scopul schimbării destinaţiei clădirii din centrală termică în sală de sport pentru tineret şi loc de joacă pentru copii
1341 / 30.09.2021Strada Bodoni Sándor nr. 2 CF/Fişa Cadastrală 131163 TG.MURES
Nr. cad.: 131163-C1
131163-C2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU REFACERE, SUPRAÎNĂLŢARE, ILUMINARE ARHITECTURALĂ ŞI DOTARE CU CLOPOT A TURNULUI BISERICII ROMANO - CATOLICE SF. COSMA ŞI DAMIAN
1340 / 30.09.2021Strada Gheorghe Doja nr. 15 CF 126556 Târgu Mureș
Nr. top: 4680/a/2/5 continuare la regimul juridic
Nr. cad.: (2508/1)
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare destinație teren intravilan, categorie de folosință curți-construcții, nomenclatură stradală și număr poștal: str. Gheorghe Doja nr.15.
1339 / 30.09.2021Strada Someşului nr. 34 CF 132946 Târgu Mureș
Nr. top: 4778/1/2
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
unificare imobile str. Someșului nr.34 ap.1A și 1B și str. Frunzei nr.1, certificare adresă administrativă, poate fi utilizat pentru certificare destinație teren intravilan.
1338 / 30.09.2021Strada Budiului nr. 56A CF/Fişa Cadastrală 126310 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 126310
126310-C1
126310-C2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare descriere construcție C1 și rectificare regim de înălțime pentru construcția C2.
1337 / 29.09.2021Strada Rozmarinului CF/Fişa Cadastrală 136259 TG.MURES
Nr. cad.: 136259
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru alimentare cu energie electrică cameră video monitorizare parc de joacă str. Rozmarinului
1336 / 29.09.2021Bulevard Pandurilor CF/Fişa Cadastrală 705 TG.MURES
Nr. cad.: 3820/1/1/1/2/3/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru alimentare cu energie electrică cameră video monitorizare parc de joacă B-dul Pandurilor
1335 / 29.09.2021Strada Viile Unomaj nr. 38C CF 134595 Târgu Mureș
Nr. cad.: 134595
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
evidențiere construcție C1, certificare categorii de folosință, POATE FI FOLOSIT PENTRU certificare nomenclatură stradală și număr poștal: str. Viile Unomaj nr.38C.
1334 / 29.09.2021Strada Artei nr. 7 ap. 8 CF/Fişa Cadastrală 120757 TÂRGU MUREȘ
Nr. top: 1245/a/5
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare categorie de folosință teren - curți construcții, NU poate fi utilizat în scopul declarat pentru actualizarea descrierii apartamentului 8.
1333 / 29.09.2021Strada Recoltei nr. 9 CF/Fişa Cadastrală 142092 TG.MURES
Nr. cad.: 142092
142092-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru extindere conductă apă potabilă
1332 / 28.09.2021Strada Furnicilor nr. 2 CF/Fişa Cadastrală 92544/N TÂRGU MUREȘ
Nr. top: 5782/2/1/2
5784/1/1/8/2/1/1
5782/2/1/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Atribuire coduri construcții C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7.
1331 / 28.09.2021Strada Libertăţii nr. 4 CF/Fişa Cadastrală 134446 TG.MURES
Nr. cad.: 134446
13446-C1
13446-C2
13446-C3
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obţinerea autorizaţiei de construire pentru amplasare reclamă/firmă pe faţada imobilului
1330 / 28.09.2021Strada Toamnei nr. 21 CF/Fişa Cadastrală 141949 TG.MURES
Nr. cad.: 141949
141949-C1
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
NU SE ÎNCADREAZĂ ÎN PREVEDERILE REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT PLANULUI URBANISTIC GENERAL. POATE FI FOLOSIT PENTRU OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE DESFIINŢARE CLĂDIRE ADMINISTRATIVĂ CORP C1 ȘI CONSTRUIRE ÎMPREJMUIRE PARȚIALĂ ÎN ZONA AFECTATĂ
1329 / 28.09.2021Strada General Traian Moşoiu nr. 13 CF 127148 Târgu Mureș
Nr. top: 706/4/3
706/5/1
844/1/4
844/2/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
atribuire coduri construcții pentru C1, C2 și C3, certificare destinație teren intravilan, categorie de folosință curți-construcții, nomenclatură stradală și număr poștal: str. General Traian Moșoiu nr.13, majorare suprafață de la 334mp la 354mp.
1328 / 28.09.2021Strada Mărului nr. 50 CF/Fişa Cadastrală 129910 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 129910
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Dezlipire imobil în trei loturi: Lot1 = 32 mp, Lot2 = 834 mp, Lot3 = 1.000 mp.
1327 / 28.09.2021Strada Liviu Rebreanu nr. 22 CF/Fişa Cadastrală 121445 TÂRGU MUREȘ
Nr. top: 4735/2/5/1/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Diminuare suprafață teren de la 522 mp la 467 mp, actualizare categorie de folosință teren - curți construcții.
1326 / 27.09.2021Strada Cotitura de Jos nr. 13/B CF/Fişa Cadastrală 140068 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 140068
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare nomenclatură stradală și număr poștal - str. Cotitura de Jos, nr. 13/B, actualizare categorie de folosință teren - curți construcții, evidențiere construcție C1.
1325 / 24.09.2021Strada Fragilor nr. 11 CF/Fişa Cadastrală 141456 TG.MURES
Nr. cad.: 141456
141456-C1
C2
C3
C4
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE PENTRU DESFIINȚARE CORPURI C1, C2, C3, C4, CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT ȘI REFACERE ÎMPREJMUIRE
1324 / 24.09.2021Strada Trébely nr. 35, 39 CF/Fişa Cadastrală 130633
134125 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 130633
134125
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Alipirea imobilelor înscrise în CF nr. 130633 Târgu Mureș și CF nr. 134125 Târgu Mureș.
1323 / 24.09.2021Strada Pădurii nr. 20 CF/Fişa Cadastrală 132808 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 132808
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Evidențiere construcție, actualizare categorie de folosință teren - curți construcții.
1322 / 23.09.2021Piata Mărăşeşti nr. 13 CF 129785 Târgu Mureș
Nr. top: 62/4/1
continuare la regimul juridic
Nr. cad.: 1839/3
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
alocarea unui per la numărul poștal 13 din Piața Mărășești, poate fi utilizat pentru certificare nomenclatură stradală şi număr poştal: Piața Mărășești nr.13.
1321 / 23.09.2021Strada Crângului nr. 5 CF/Fişa Cadastrală 140989
131158 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 140989
131158
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Alipirea imobilelor înscrise în CF nr. 140989 Târgu Mureș și CF nr. 131158 Târgu Mureș.
1320 / 23.09.2021Strada Viile Dealul Budiului nr. f.nr. CF 137169 Târgu Mureș
Nr. top: 4229/6
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
1319 / 23.09.2021Strada Mureşeni nr. 50 CF/Fişa Cadastrală 128621 TG.MURES
Nr. top: 283/1/1/1/9/2
Nr. cad.: 634/1/9/2-C.1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU SCHIMBARE DE DESTINAŢIE DIN ATELIER ÎN CLĂDIRE DE BIROURI, EXTINDERE ŞI ETAJARE
1318 / 23.09.2021Strada Transilvania nr. 14 ap. garaj CF 120083
120083-C1-U4 Târgu Mureș
Nr. top: 3755/9
3755/9/G
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
corectarea numărului poștal din nr.14 în nr.16, poate fi utilizat pentru certificare nomenclatură stradală și număr poștal: str. Transilvania nr.14 - pentru imobilul înscris în CF 120083 Târgu Mureș și str. Transilvania nr.14, garaj - pentru imobilul înscris în CF 120083-C1-U4 Târgu Mureș.
1317 / 23.09.2021Strada Livezeni nr. f.nr. CF/Fişa Cadastrală 137831 TG. MURES
Nr. cad.: 137831
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAŢIE DE CONSTRUIRE CASĂ CU DOUĂ UNITĂȚI LOCATIVE INDIVIDUALE CUPLATE ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN
1316 / 23.09.2021Calea Sighişoarei nr. - CF/Fişa Cadastrală 141702
141788 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 141702
141788
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Alipirea imobilelor înscrise în CF nr. 141702 Târgu Mureș și CF nr. 141788 Târgu Mureș.
1315 / 23.09.2021Strada Grapei nr. 1 CF/Fişa Cadastrală 132869 TG.MURES
Nr. top: 1055/1/1/1/3/1/1
Nr. cad.: 4727
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU ETAJARE CONSTRUCŢIE C1 ŞI C2
1314 / 23.09.2021Strada Remetea nr. f.nr. CF 136460 Târgu Mureș
Nr. cad.: 136460
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
1313 / 23.09.2021Strada Voinicenilor nr. 39 CF/Fişa Cadastrală 131860 TG.MURES
Nr. top: -
Nr. cad.: 131860-C1
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
nu se încadrează în prevederile documentaţiilor de urbanism aprobate în zonă.
1312 / 23.09.2021Strada Vişeului nr. 1,3,5 PLAN DE SITUAȚIEPrezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru lucrări de intervenție privind creșterea performanței energetice a blocului de locuințe
1311 / 23.09.2021Strada Avram Iancu nr. 45, 49 PLAN DE SITUAȚIEPrezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru lucrări de intervenție privind creșterea performanței energetice a blocului de locuințe
1310 / 23.09.2021Strada Cisnădie nr. 13, 15 PLAN DE SITUAȚIEPrezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru lucrări de intervenție privind creșterea performanței energetice a blocului de locuințe
1309 / 23.09.2021Strada Rozelor nr. 14 ap. 2 CF/Fişa Cadastrală 129146 TÂRGU MUREȘ
Nr. top: 212/1/3
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare intravilan, actualizare categorie de folosință teren - curți construcții.
1308 / 22.09.2021Strada Parângului nr. 54 PLAN DE SITUAȚIEPrezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru lucrări de intervenție privind creșterea performanței energetice a blocului de locuințe
1307 / 22.09.2021Strada Dezrobirii nr. 26 CF/Fişa Cadastrală 124493 TG.MURES
Nr. cad.: 124493; 124493-C1; 124493-C2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE HALĂ PENTRU DEPOZITARE ŞI BIROURI, AMENAJARE TEREN ȘI ACCESE AUTO
1306 / 22.09.2021Strada Lămâiţei nr. 13, 15 PLAN DE SITUAȚIEPrezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru lucrări de intervenție privind creșterea performanței energetice a blocului de locuințe
1305 / 22.09.2021Strada Podeni nr. 24 CF/Fişa Cadastrală 132912 TÂRGU MUREȘ
Nr. top: 24/2/2/2
26/2/2
27/2/2
64/2/2
65/22
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare intravilan, diminuare suprafață teren de la 1.521 mp la 1.464 mp, actualizare categorii de folosință teren 1Cc=400mp și 2A=1.064mp, radiere construcție C2, evidențiere construcție C3, certificare nomenclatură stradală și număr poștal - str. Podeni, nr. 24.
1304 / 22.09.2021Strada Măgurei nr. 9,11,13,15 PLAN DE SITUAȚIEPrezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru lucrări de intervenție privind creșterea performanței energetice a blocului de locuințe
1303 / 21.09.2021Strada Mihai Eminescu nr. 62 ap. 1 CF/Fişa Cadastrală 128752 TG.MURES
Nr. cad.: 128752-C1-U1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU EXECUTARE LUCRĂRI DE REPARAȚII LA GRĂDINIȚA ȘTEFANIA
1302 / 21.09.2021Strada Ioan Vescan PLAN DE SITUAȚIE Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obținerea autorizației de construire pentru extindere conductă gaze naturale presiune redusă
1301 / 21.09.2021Strada Plutelor nr. 2 CF 129039 Târgu Mures
Nr. cad.: 129039
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
actualizare descriere construcţie C17
1300 / 20.09.2021Strada Insulei nr. f.nr. CF 140747 Târgu Mureş
Nr. cad.: 140747
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Elaborare P.U.Z. - Construire complex de agrement ecologic.
1299 / 20.09.2021Strada Remetea nr. f.nr. CF 133621
133818 Târgu Mureş
Nr. cad.: 133621
133818
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Elaborare P.U.Z. - Introducere teren în intravilan, parcelare teren și stabilire zonă funcțională pentru construire case de locuit unifamiliale.
1298 / 20.09.2021Strada 22 Decembrie 1989 nr. - CF 135653 Târgu Mures
Nr. cad.: 135653
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Concesionarea în condiţiile legii a suprafetei de 95 mp teren intravilan construibil liber de construcţii
1297 / 19.09.2021Strada Lebedei nr. 31 CF/Fişa Cadastrală 134917 TG.MURESPrezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINȚARE PENTRU DEMOLARE CASĂ DE LOCUIT EXISTENTĂ ȘI CONSTRUIRE BISERICĂ ÎN CONDIȚIILE REGIMULUI TEHNIC
1296 / 17.09.2021Strada Mărului nr. 43 CF/Fişa Cadastrală 141542 TG.MURES
Nr. cad.: 141542
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINTE COLECTIVE - 7 BLOCURI DE LOCUIT, EXTINDERI REȚELE, AMENAJARE PEISAGERA, PARCAJE SI ACCESE AUTO/PIETONALE, IMPREJMUIRE TEREN, NOMENCLATURĂ STRADALĂ ȘI ATRIBUIRE NUMĂR POȘTAL - STRADA MĂRULUI NR. 43
1295 / 17.09.2021Strada Verii nr. FN CF/Fişa Cadastrală 127548 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 127548
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
NU SE ÎNCADREAZĂ ÎN PREVEDERILE DOCUMENTAȚIILOR DE URBANISM APROBATE ÎN ZONĂ ȘI A CODULUI SILVIC
1294 / 17.09.2021Strada Dealului nr. 12 CF 123983 Târgu Mureș
Nr. top: 590/17/1
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
notare număr administrativ 10A pentru construcția C1 și nr.12 pentru construcția C2, poate fi utilizat pentru certificare nomenclatură stradală și număr poștal: str. Dealului nr.12.
1293 / 17.09.2021Strada Pomilor nr. - CF/Fişa Cadastrală 139414 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 139414
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare intravilan.
1292 / 17.09.2021Strada Pomilor nr. 4/6 CF 138402 Târgu Mureș
Nr. cad.: 138402
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
evidențiere construcție C1-casă de locuit, certificare categorii folosință: curți-construcții 454mp și arabil 242mp, certificare nomenclatură stradală și număr poștal: str. Pomilor nr.4/6.
1291 / 17.09.2021Strada Pavel Chinezu nr. 21 CF/Fişa Cadastrală 125656
141258 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 125656
141258
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Alipirea imobilelor înscrise în CF nr. 125656 Târgu Mureș și CF nr. 141258 Târgu Mureș.
1290 / 16.09.2021Strada Budiului CF/Fişa Cadastrală 137915
140297
141127 TG.MURES
Nr. top: -
Nr. cad.: 137915
140297
141127
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru executare lucrări de semaforizare pe strada Budiului - DC65, la intrare în cartier de locuințe
1289 / 16.09.2021Strada Milcovului nr. 1-5 CF/Fişa Cadastrală 142155 Tg. Mureș
Nr. cad.: 142155
142155-C1
C2
C3
C4
C5
C6
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU REALIZARE "PROIECT TIP CONSTRUIRE CRESA MARE", INVESTITIE CUPRINSA IN PROGRAMUL NATIONAL DE CONSTRUCTIE CRESE
1288 / 16.09.2021Strada Podeni nr. 51 CF/Fişa Cadastrală 138817
138711 TG. MURES
Nr. cad.: 138817-C1
138711
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE PENTRU DESFIINȚARE CASĂ DE LOCUIT - CORP C1 DIN C.F. 138817 TG. MUREȘ ŞI CONSTRUIRE CLĂDIRE LOCUINŢE COLECTIVE MICI ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN LA STRADĂ CU ACCES AUTO ȘI PIETONAL
1287 / 16.09.2021Strada Mestecănişului nr. 37 CF/Fişa Cadastrală 136753 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 136753
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare intravilan, însă poate fi utilizat pentru certificare extravilan.
1286 / 15.09.2021Strada Viile Dealul Mic nr. 37/I CF 120028 Târgu Mureș
Nr. top: 3918/1/1/1/1/10
-continuare la regimul juridic
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală şi număr poştal: str. Viile Dealul Mic nr.37/I - conform dispoziției nr.2189/07.04.2009 a Primarului Municipiului Târgu Mureș.
1285 / 14.09.2021Strada Gheorghe Doja nr. 64-68 CF/Fişa Cadastrală 125174
126160 TÂRGU MUREȘ
Nr. top: 4800/8/1/1
4800/8/14/1/1/1
Nr. cad.: 215/1/1/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
1284 / 14.09.2021Strada Posada nr. 48A CF 141025 Târgu Mureș
Nr. top: 3128/3/1/3 continuarea la regimul juridic
Nr. cad.: 2760
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare categorie de folosință curți-construcții, nomenclatură stradală și număr poștal: str. Posada nr.48A.
1283 / 14.09.2021Strada 8 Martie nr. 49 CF 141820 Târgu Mureș
Nr. cad.: 141820
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare regimuri juridic, economic si tehnic.
1282 / 14.09.2021Strada Băneasa nr. 69B CF/Fişa Cadastrală 137837 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 137837
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Evidențiere construcție, actualizare categorie de folosință teren - curți construcții.
1281 / 14.09.2021Strada Gábor Áron nr. 2 CF 142244 Târgu Mureș
Nr. top: 2893/17/3
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală și număr poștal: str. Gábor Áron nr.2.
1280 / 13.09.2021Strada Avram Iancu nr. 32 CF/Fişa Cadastrală 132467
132467-C1-U1 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 132467
132467-C1-U1
132467-C2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare descriere apartament 1 și actualizare descriere construcție C2.
1279 / 13.09.2021Strada Rampei nr. 2 CF/Fişa Cadastrală 131864 TG. MURES
Nr. cad.: 131864
131864-C3
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru montare reclamă pe fațada imobilului.
1278 / 13.09.2021Strada Islazului nr. 2 CF 135749-C2-U1 Târgu Mures
Nr. cad.: 135749-C2-U1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
vânzare în condiţiile legii apartament nr.1 şi cota de 95 mp din care ocupat de construcţie 40 mp teren intravilan
1277 / 13.09.2021Strada Eden nr. f.nr. CF/Fişa Cadastrală 133761 TG.MURES
Nr. cad.: 133761
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire locuinţă unifamilială (P+1E) şi imprejmuire teren,
1276 / 13.09.2021Strada Mihai Viteazul nr. 27/A CF 123362 Târgu Mures
Nr. cad.: 123362
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
vânzare directa a suprafetei de 13 mp teren intravilan neconstruibil liber de construcţii
1275 / 13.09.2021Strada Bolyai nr. 18 CF/Fişa Cadastrală 128331-C1-U3 TG.MURES
Nr. cad.: 128331-C1-U3
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru renovare şi mansardare garaj existent - depozite și birou
1274 / 13.09.2021Strada Viile Dealul Mic nr. 39/17 CF/Fişa Cadastrală 123830 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 123830
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Evidențiere construcție, actualizare categorii de folosință teren: 1Cc=320mp și 2A=236mp.
1273 / 13.09.2021Strada Sg. Maj. Ionel Giurchi nr. 8/A CF/Fişa Cadastrală 137435 TG.MURES
Nr. cad.: 137435
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
nu se încadrează în prevederile documentaţiilor de urbanism aprobate în zonă,
1272 / 10.09.2021Strada Posada nr. - CF/Fişa Cadastrală 130276
142107 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 130276
142107
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Alipirea imobilelor înscrise în CF nr. 130276 Târgu Mureș și CF nr. 142107 Târgu Mureș.
1271 / 10.09.2021Strada Viile Dealul Mic nr. f.nr. CF 142214 Târgu Mureș
Nr. cad.: 142214
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare destinație teren intravilan.
1270 / 10.09.2021Strada Cotitura de Jos nr. 6-8 CF 142067
123252
123251 Târgu Mures
Nr. cad.: 142067
123252
123251
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
alipire imobile înscrise în CF 142067 Târgu Mures, CF 123252 Târgu Mures şi CF 123251 Târgu Mures
1269 / 10.09.2021Strada Podeni nr. 64 CF 139924 Târgu Mureș
Nr. cad.: 139924
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
1268 / 10.09.2021Strada Szotyori Jozsef nr. f.nr. CF 138080 Târgu Mureș
Nr. cad.: 2422
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
1267 / 10.09.2021Strada Prof. Dr. Simion C. Mândrescu nr. - CF/Fişa Cadastrală 141442
141608 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 141442
141608
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Alipirea imobilelor înscrise în CF nr. 141442 Târgu Mureș și CF nr. 1414608 Târgu Mureș.
1266 / 10.09.2021Strada Posada nr. 44 CF 135620 Târgu Mures
Nr. top: 3150
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare intravilan, categorii de folosinţă: 235 mp curti construcţii şi 822 mp vie,evidenţiere construcţie
1265 / 10.09.2021Bulevard 1 Decembrie 1918 nr. 1; 3; 5 CF 120891 Târgu Mureș
Nr. top: 1083/23/3
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală și număr poștal: Bulevardul 1 Decembrie 1918, nr.1; 3; 5.
1264 / 10.09.2021Strada Voinicenilor nr. f.nr. CF/Fişa Cadastrală 140502 TG.MURES
Nr. cad.: 140502
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire casă de locuit P+1E cu două unităţi locative cuplate şi imprejmuire teren
1263 / 09.09.2021Strada Ion Heliade Rădulescu nr. 14 CF/Fişa Cadastrală 142035 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 142035
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Evidenţiere construcție, certificare nomenclatură stradală și număr poștal: str. Ion Heliade Rădulescu, nr. 14.
1262 / 09.09.2021Strada Horea nr. 18 CF/Fişa Cadastrală 128854 TG.MURES
Nr. cad.: 128854
128854-C2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru montare firmă luminoasă pe faţada clădirii,
1261 / 09.09.2021Strada Ion Heliade Rădulescu nr. 12 CF/Fişa Cadastrală 142034 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 142034
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Evidenţiere construcție, certificare nomenclatură stradală și număr poștal: str. Ion Heliade Rădulescu, nr. 12.
1260 / 09.09.2021Strada Gheorghe Doja nr. 193-195 CF/Fişa Cadastrală 134443 TG.MURES
Nr. cad.: 134443
134443 -C1
C7
C8
C9
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificarea regimului juridic, economic şi tehnic al imobilului,
1259 / 09.09.2021Strada Mestecănişului nr. 13 CF/Fişa Cadastrală 142197 TG.MURES
Nr. cad.: 142197
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obţinerea autorizaţiei de construire pentru acoperire terasă, autorizată prin A.C. 520/2018
1258 / 09.09.2021Strada Scurtă nr. 13 CF/Fişa Cadastrală 141616 TG. MURES
Nr. cad.: 141616
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT ȘI ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ
1257 / 09.09.2021Piata Trandafirilor nr. 20 CF/Fişa Cadastrală 139195/Tg.Mures
Nr. cad.: 5528
5528-C25
5528-C26a
b
c
5528-C28
5528-C19
5528-C27
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru amenajare, renovare, recompartimentare fără intervenţii structurale şi schimbare de destinaţie imobil existent în spaţii pentru after school şi birouri aferente, amplasare signalistică la faţadă
1256 / 08.09.2021Strada Măgurei CF/Fişa Cadastrală vezi anexa
Nr. cad.: vezi anexa
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
NU SE ÎNCADREAZĂ ÎN PREVEDERILE REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT PUZ APROBAT
1255 / 08.09.2021Strada Furnicilor nr. 2 CF/Fişa Cadastrală 92544/N TÂRGU MUREȘ
Nr. top: 5782/2/1/2
5784/1/1/8/2/1/1
5782/2/1/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare intravilan, actualizare categorie de folosință teren - curți construcții, certificare nomenclatură stradală și număr poștal - str. Furnicilor, nr. 2.
1254 / 08.09.2021Piata Trandafirilor nr. 19 CF 120614-C1-U12 Targu Mures
Nr. cad.: 120614-C1-U12
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
vanzarea spatiului nr.III şi a cotei de 42/950 mp teren prin licitaţie publica
1253 / 08.09.2021Strada Viile Unomaj nr. 78 CF 140144 Târgu Mureș
Nr. cad.: 140144
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală și număr poștal: Viile Unomaj nr.78.
1252 / 08.09.2021Strada Călăraşilor nr. 92 ap. 1 CF/Fişa Cadastrală 380/II/I TG. MURES
Nr. top: 291/I
292/1/I
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU MANSARDARE APARTAMENT 1, REPARAȚII CAPITALE GARAJ AUTO
1251 / 08.09.2021Bulevard Pandurilor nr. 69 CF/Fişa Cadastrală 139919 TÂRGU MUREȘ
Nr. top: 3755/28
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Suplimentare contract de concesiune cu suprafața de 322 mp la Contractul de concesiune nr. 18/7267/08.02.1996.
1250 / 07.09.2021Strada Insulei nr. 5 CF 140596 Târgu Mures
Nr. top: 5078/2/1/1/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare intravilan, categorie de folosinţă:curti construcţii, , modificare suprafaţă imobil de la 475 mp la 544mp, coduri construcţii:C1 casa de locuit cu Sc=97 mp si C2- garaj cu Sc=19 mp
1249 / 07.09.2021Strada Depozitelor nr. 27-29 CF 123944 Târgu Mures
Nr. top: 462/1/2/1460/1/2/1/1
457/1/4/1
460/1/1/4/1
Nr. cad.: 1131/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificarea suprafetei construcţiilor: C1-C2- sopron cu Sc= 49 mp, C2-C3-Baraca metalica cu Sc=281 mp, C3-C6-Magazie cu rampa cu Sc=749 mp, C4-C8-Baraca metalica cu Sc=147 mp
1248 / 07.09.2021Strada Depozitelor nr. 27-29 CF 123940 Târgu Mures
Nr. top: 462/1/2/3
460/1/2/1/3
457/1/4/3
460/1/1/4/3

Nr. cad.: 1131/3
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
radierea construcţiilor C3(C20) şi C4(C21)
1247 / 07.09.2021Strada Remetea CF/Fişa Cadastrală 128654 TG.MURES
Nr. cad.: 128654
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru EXTINDERE REŢEA CANALIZARE ȘI REŢEA DE APĂ
1246 / 07.09.2021Piata Victoriei nr. 24 et. P ap. SP.1 CF/Fişa Cadastrală 120668
120668-C1-U13 TG.MURES
Nr. cad.: 120668
120668-C1-U13
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obţinerea autorizaţiei de construire pentru amplasare firmă luminoasă
1245 / 06.09.2021Strada Zeno Vancea CF/Fişa Cadastrală 134911 TG. MURES
Nr. cad.: 134911
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE DOUĂ CASE DE LOCUIT UNIFAMILIALE ȘI ÎMPREJMUIRE PROPRIETATE
1244 / 06.09.2021Strada Depozitelor nr. 27-29 CF 123932 Târgu Mures
Nr. top: 462/1/2/4
460/1/2/1/4
457/1/4/4
460/1/1/4/4

Nr. cad.: 1131/4
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare intravilan
1243 / 06.09.2021Strada Depozitelor nr. 27-29 CF 124763 Târgu Mures
Nr. top: 462/1/2/2
460/1/2/1/2
457/1/4/2
460/1/1/4/2
461/1/1/4/1/2
Nr. cad.: 1131/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare intravilan, certificare suprafete construcţii: C1(C10)-Atelier-163 mp, C2(C11)-Şopron-124 mp, C3(C14)-Şopron-94 mp
1242 / 06.09.2021Strada Depozitelor nr. 27-29 CF 136879 Târgu Mures
Nr. top: 462/1/2/7
460/1/2/1/7
457/1/4/7
460/1/1/4/7
461/1/1/4/1/7

Nr. cad.: 1131/7
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare intravilan , certificare categorie de folosinţă: curti construcţii
1241 / 06.09.2021Strada Posada nr. 1 CF/Fişa Cadastrală 137112 TG.MURES
Nr. cad.: 137112
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT ŞI IMPREJMUIRE TEREN,
1240 / 06.09.2021Strada Viile Dealul Budiului nr. f.nr. CF 133595 Târgu Mureș
Nr. cad.: 133595
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare regimuri: juridic, economic și tehnic.
1239 / 03.09.2021Strada Turzii nr. 7 CF/Fişa Cadastrală 142105
142115
142198 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 142105
142115
142198
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Alipirea imobilelor înscrise în CF nr. 142105 Târgu Mureș, CF nr. 142115 Târgu Mureș și CF nr. 142198 Târgu Mureș.
1238 / 03.09.2021Strada Horea nr. 18 CF/Fişa Cadastrală 128854 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 128854
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare descriere construcție.
1237 / 03.09.2021Strada Sapei nr. 30/a CF 121601 Târgu Mures
Nr. top: 590/26/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare intravilan, certificare categorii de folosinţă:163 mp curti construcţii şi 341 mp arabil
1236 / 03.09.2021Strada Piatra de Moară nr. 4 CF/Fişa Cadastrală 131617 TÂRGU MUREȘ
Nr. top: 4627/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare intravilan și actualizare categorie de folosință teren - curți construcții.
1235 / 03.09.2021Strada Horea nr. 19 CF 124753 Târgu Mures
Nr. cad.: 124753
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificarea suprafetelor construcţiilor C1 -Sc=201 mp şi C2-Sc=481 mp
1234 / 03.09.2021Strada Gheorghe Doja nr. 204 CF/Fişa Cadastrală 126030
126030-C1-U1 TG.MURES
Nr. cad.: 126030
126030-C1-U1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru amplasare firme / reclame comerciale
1233 / 03.09.2021Strada Constantin Dobrogeanu-Gherea nr. 31A CF/Fişa Cadastrală 133782 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 133782
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare descriere construcție C3.
1232 / 03.09.2021Strada Bihorului nr. 5 CF/Fişa Cadastrală 139029 TÂRGU MUREȘ
Nr. top: 3363/2/2/5
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare categorii de folosință teren: 1Cc=315mp și 2A=307mp, certificare nomenclatură stradală și număr poștal: str. Bihorului, nr. 5.
1231 / 02.09.2021Strada Moreşti nr. 6 CF 128396 Târgu Mures
Nr. cad.: 128396
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
radiere construcţie C2, actualizare descriere construcţie C1
1230 / 02.09.2021Strada 22 Decembrie 1989 nr. 140 CF/Fişa Cadastrală 139834 TG.MURESPrezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de desființare casă de locuit, corp C2 și obținerea autorizației de construire pentru împrejmuire parțială la stradă în zona casei propusă spre demolare.
1229 / 02.09.2021Strada Solidarităţii nr. 6 CF/Fişa Cadastrală 138154
138154-C1-U2 TÂRGU MUREȘ
Nr. top: 2397/21
2397/a/5
5784/3
2397/21/II
2397/a/5/II
5784/3/II
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare intravilan, actualizare categorie de folosință teren - curți construcții, certificare nomenclatură stradală și număr poștal: str. Solidarității, nr. 6.
1228 / 02.09.2021Strada Mureşeni nr. 2A/1 CF 138593 Târgu Mureș
Nr. cad.: 138593
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală și număr poștal: str. Mureșeni nr.2A/1.
1227 / 01.09.2021Strada Remetea nr. 141 CF 481 Sâncraiu de Mureș
Nr. top: 621/1/1/2
622
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare destinație teren intravilan, nomenclatură stradală și număr poștal: str. Remetea nr.141, categorie de folosință curți-construcții, U.A.T. Târgu Mureș
1226 / 01.09.2021Strada Gheorghe Doja nr. 64-68 CF/Fişa Cadastrală 126778 TÂRGU MUREȘ
Nr. top: 4800/8/13/9
4800/8/14/2
Nr. cad.: 215/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare intravilan, actualizare categorie de folosință teren - curți construcții, radiere "Circulație drum interior și cale ferată interioară".
1225 / 01.09.2021Strada Gheorghe Doja nr. 76E CF 139152 Târgu Mureș
Nr. cad.: 139152
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
majorare suprafață, POATE FI UTILIZAT PENTRU certificare nomenclatură stradală și număr poștal: str. Gheorghe Doja nr.76E.
1224 / 01.09.2021Strada Podeni nr. f.nr. CF 133574 Târgu Mureș
Nr. top: 189/2
Nr. cad.: 2653/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare regimuri: juridic, economic și tehnic.
1223 / 01.09.2021Strada Voinicenilor nr. 147A CF 141755 Târgu Mureș
Nr. cad.: 141755
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală și număr poștal: str. Voinicenilor nr.147A.
1222 / 01.09.2021Strada Horea nr. 19 CF/Fişa Cadastrală 124753 TG. MURES
Nr. cad.: 124753
124753-C1
124753-C2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE DESFIINȚARE PARȚIALĂ CONSTRUCȚII EXISTENTE ȘI OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU AMENAJARE CENTRU EDUCAȚIONAL - ȘCOALĂ PRIN REAMENAJARE, EXTINDERE ȘI SUPRAETAJARE CONSTRUCȚII EXISTENTE ȘI MODIFICARE ACCES AUTO ȘI PIETONAL
1221 / 01.09.2021Strada Viile Dealul Budiului nr. f.nr. CF 142224 Târgu Mureș
Nr. top: 4240/1/3/13 - continuare la regimul juridic
Nr. cad.: (860/1-860/2)3/13
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare regimuri: juridic, economic și tehnic.
1220 / 01.09.2021Strada Morii nr. 8-10 CF/Fişa Cadastrală 138944 138944-C1 TG. MURES
Nr. cad.: 138944
138944-C2
138944-C1-U1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru consolidare, extindere și supraetajare corp C1 și C2, schimbarea destinației din casă de locuit în spațiu alimentație publică și cazare.
1219 / 01.09.2021Strada Livezeni nr. f.nr. CF 139014 Târgu Mureș
Nr. cad.: 139014
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare regimuri: juridic, economic și tehnic.
1218 / 31.08.2021Strada Prof. Dr. Vasile Săbădeanu nr. 147 CF 141168 Târgu Mures
Nr. cad.: 141168
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Apartamentare construcţie
1217 / 31.08.2021Strada Verii CF 132729 Târgu Mures
Nr. top: 2891/1/2/2/2
2891/1/2/2/3/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare intravilan
1216 / 31.08.2021Strada Predeal nr. 66B CF/Fişa Cadastrală 140053
140053-C1 TÂRGU MUREȘ
Nr. top: 3824/a/2
3825/1/2/2
3824/a/2/S
3825/1/2/2/S
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare intravilan, transcrierea construcției din CF nr. 140053-C1 Târgu Mureș în cartea funciară a terenului.
1215 / 31.08.2021Strada Burebista nr. 11 CF/Fişa Cadastrală 141993 TG.MURES
Nr. cad.: 141993
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire casă de locuit tip duplex în condițiile regimului tehnic, împrejmuire la stradă.
1214 / 31.08.2021Strada Margaretelor nr. 13 CF/Fişa Cadastrală 121011 TÂRGU MUREȘ
Nr. top: 2397/a/15
2397/23
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare categorie de folosință teren - curți construcții.
1213 / 30.08.2021Strada Verii CF 132723 Târgu Mures
Nr. top: 2885/9
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare intravilan şi certificare categorii de folosinţă: arabil
1212 / 30.08.2021Strada Pomilor nr. 36/1 CF 142108 Târgu Mureș
Nr. cad.: 142108
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală și număr poștal: str. Pomilor nr. 36/1.
1211 / 30.08.2021Strada Szotyori Jozsef nr. f.nr. CF 141441 Târgu Mureș
Nr. cad.: 141441
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală și număr poștal: str. Szotyori Jozsef f.nr.
1210 / 30.08.2021Strada Băneasa nr. 2 CF/Fişa Cadastrală 141571
142032 TG.MURES
Nr. cad.: 141571
142032
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru construire lăcaș de cult, galerii de artă, obelisc și zonă de promenadă publică și neîngrădită.
1209 / 30.08.2021Strada Eden nr. 2 CF 131195 Târgu Mureș
Nr. cad.: 131195
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală și număr poștal: "str. Eden nr.2".
1208 / 30.08.2021Strada Predeal nr. 88,88/A CF 130267
130267C1-U1 Târgu Mures
Nr. cad.: 3800/9
3800/9/II
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare intravilan, certificare categorie de folosinţă: curti construcţii, actualizare date construcţie C1, evidenţiere C2
1207 / 30.08.2021Strada Gheorghe Doja nr. 189 CF/Fişa Cadastrală 122932
122932-C1-U1
TG.MURES
Nr. cad.: 122932
122932-C1-U1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru amenajare birouri în volumul podului existent,
1206 / 30.08.2021Strada Prof. Dr. Grigore Ploeşteanu CF/Fişa Cadastrală 127723 TG. MURES
Nr. top: 5377/8
Nr. cad.: 2293/8
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT UNIFAMILIALĂ ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ ÎN CONDIȚIILE REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM.
1205 / 27.08.2021Strada Gheorghe Doja nr. 64-68 CF/Fişa Cadastrală 126775 TÂRGU MUREȘ
Nr. top: 4800/8/13/4
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare intravilan și actualizare categorie de folosință teren - curți construcții.
1204 / 27.08.2021Strada Mestecănişului nr. - CF/Fişa Cadastrală 142220 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 142220
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare intravilan.
1203 / 27.08.2021Strada Remetea nr. - CF/Fişa Cadastrală 139540 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 139540
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare categorie de folosință teren - drum.
1202 / 26.08.2021Strada Gheorghe Doja nr. 193-195 CF/Fişa Cadastrală 134443
134443-C1 TG. MUREȘ
Nr. cad.: 134443
134443-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de desființare pentru demontare semnalistică exterioară și dezinstalare bancomat BCR Agenția Mureșeni
1201 / 26.08.2021Strada Verii nr. fr.nr. CF 132739 Târgu Mures
Nr. top: 2891/1/3/2/1
2891/1/3/2/2
2891/1/3/2/3/1
2885/10/2/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare intravilan şi certificare categorii de folosinţă:410 mp curti construcţii şi 1938 mp arabil
1200 / 26.08.2021Strada Agricultorilor nr. 24B CF/Fişa Cadastrală 141923 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 141923
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare categorie de folosință teren: 1Cc=855 mp, 2A=2.685 mp, evidențiere construcții C1 și C2.
1199 / 26.08.2021Bulevard 1 Decembrie 1918 nr. FN CF/Fişa Cadastrală 141230 TG. MURES
Nr. cad.: 141230
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE HOTEL 4*, SALĂ DE CONFERINŢE, SISTEMATIZARE VERTICALĂ, AMENAJARE INCINTĂ CU SPA, PISCINE, TERENURI DE TENIS, SPAŢII DE JOACĂ PENTRU COPII, ÎMPREJMUIRE TEREN, FIRMĂ LUMINOASĂ ȘI ORGANIZAREA LUCRARILOR DE EXECUTIE
1198 / 26.08.2021Strada Preot Ştefan Rusu nr. 20 CF 136690 Târgu Mures
Nr. cad.: 136690
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
actualizare descriere construcţie,certificare categorie de folosinţă: 429 mp curti construcţii şi 521 mp faneata
1197 / 26.08.2021Piata Cardinal Iuliu Hossu nr. 2 CF 127630 Târgu Mureș
Nr. top: 792/2
794/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală și număr poștal: Piața Cardinal Iuliu Hossu nr.2 conform dispoziției Primarului nr. 89/22.01.2013.
1196 / 26.08.2021Strada Cotitura de Jos nr. - CF/Fişa Cadastrală 134223 TÂRGU MUREȘ
Nr. top: 232/36/1
Nr. cad.: 549
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare intravilan.
1195 / 25.08.2021Strada Suceava nr. - CF/Fişa Cadastrală 128406
130323
135743 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 128406
130323
135743
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Alipirea imobilelor înscrise în CF nr. 128406 Târgu Mureș, CF nr. 130323 Târgu Mureș și CF nr. 135743 Târgu Mureș.
1194 / 25.08.2021Strada Pomilor nr. fr. nr. CF 129067 Târgu Mures
Nr. cad.: 129067
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
dezmembrare imobil în 3 loturi
1193 / 25.08.2021Strada Pomilor nr. fr. nr. CF 129000 Târgu Mures
Nr. cad.: 129000
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare intravilan, dezmembrare imobil în 3 loturi
1192 / 25.08.2021Strada Jilavei nr. fr. nr. CF/Fişa Cadastrală 130215 TG. MURES
Nr. cad.: 130215
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru împrejmuire proprietate, construcție cu caracter provizoriu pe o durată de maxim 5 ani.
1191 / 25.08.2021Strada Cotitura de Jos nr. 10 CF/Fişa Cadastrală 142066 TG.MURES
Nr. cad.: 142066
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire casă de locuit unifamilială, garaj auto, imprejmuire la stradă și atribuire număr poștal - strada Cotitura de Jos nr. 10
1190 / 25.08.2021Strada Gheorghe Doja nr. 189D CF/Fişa Cadastrală 126009
126009-C1-U3
TG.MURES
Nr. top: 592/24/P
592/24

Nr. cad.: 5455
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
nu se incadrează în documentaţiile de urbanism aprobate în zonă,
1189 / 25.08.2021Piata Victoriei nr. 2 CF/Fişa Cadastrală 126348 TG.MURES
Nr. cad.: 126348
126348-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru reparaţii în casa scării la Palatul Administrativ,
1188 / 25.08.2021Strada Berlin nr. 30 CF/Fişa Cadastrală 120416 TG. MURES
Nr. cad.: 120416
120416-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru împrejmuire la stradă, nu poate fi utilizat pentru obținerea autorizației de construire magazie și terasă acoperită întrucât nu se încadrează în documentațiile de urbanism aprobate în zonă.
1187 / 24.08.2021Piata Trandafirilor nr. 24 CF 137991 Târgu Mures
Nr. cad.: 137991
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Evidenţiere construcţie
1186 / 24.08.2021Strada Remetea nr. f.nr. CF 58191 Sâncraiu de Mureș
Nr. top: 638/1/1/1/1/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare U.A.T. Târgu Mureș, destinație teren extravilan, categorie de folosință: arabil, adresă imobil: str. Remetea f.nr.
1185 / 24.08.2021Strada Viile Dealul Mic nr. 43 CF 5661 Târgu Mureș
Nr. top: 4172/1/2
4173/1/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare categorie de folosință curți-construcții, destinație teren intravilan, nomenclatură stradală și număr poștal: str.Viile Dealul Mic nr.43, evidențiere construcții C1 și C2, diminuare suprafață de la 440mp la 426mp conform declarației notariale nr.154/22.01.2021.
1184 / 24.08.2021Strada Căprioarei nr. 2 CF/Fişa Cadastrală 131709 TG. MURES
Nr. cad.: 131709
131709 C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11
C12
C13
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru demolare clădiri corp C7, C8, C9, C10, C11, C13
1183 / 24.08.2021Strada Podeni nr. 44 CF 140512 Târgu Mures
Nr. cad.: 140512
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
actualizare date construcţie
1182 / 24.08.2021Strada Lebedei nr. 10 CF 124891 Târgu Mures
Nr. top: 4859/a/1/223/1/6/22
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
diminuare suprafaţă imobil de la 515 mpl a 490 mp , actualizare descriere C1, evidenţiere C2
1181 / 24.08.2021Strada Sg. Maj. Ionel Giurchi nr. 39 CF 121747 Târgu Mureș
Nr. top: 5464/42
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare regimuri: juridic, economic și tehnic.
1180 / 24.08.2021Strada Dorobanţilor nr. 12 CF 131108 Târgu Mureș
Nr. top: 4722/1/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală și număr poștal: str. Dorobanților nr.12.
1179 / 24.08.2021Strada George Coşbuc nr. 9 CF/Fişa Cadastrală 131008
131008-C1-U1
131008-C1-U2 TÂRGU MUREȘ
Nr. top: 2413/1/7
2413/1/7/I
2413/1/7/II
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare intravilan, actualizare categorie de folosință teren - curți construcții, atribuire coduri construcții C1 (fostul ap. I) și C2 (fostul ap. II), radiere 2 magazii înscrise în CF nr. 131008-C1-U1 Târgu Mureș.
1178 / 24.08.2021Strada Barajului CF/Fişa Cadastrală 125772
142128
142136
141905
125803
136361
Nr. cad.: 125772
142128
142136
141905
125803
136361
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE HALĂ DEPOZITARE ȘI PROCESARE LEGUME ȘI PRODUSE AGRICOLE, ÎMPREJMUIRE, PLATFORME INTERIOARE – CONSTRUCȚII PROVIZORII PE O PERIOADĂ DE 5 ANI
1177 / 23.08.2021Strada Viile Unomaj nr. f. nr. CF/Fişa Cadastrală 134590
134596 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 134590
134596
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Notare drept de trecere pe terenul înscris în CF nr. 134596 Târgu Mureș în favoarea imobilului înscris în CF nr. 134590 Târgu Mureș.
1176 / 23.08.2021Strada Viile Unomaj nr. f. nr. CF/Fişa Cadastrală 134596 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 134596
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare categorie de folosință teren - drum.
1175 / 23.08.2021Strada Voinicenilor nr. 212 CF 120184 Târgu Mures
Nr. cad.: 120184
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
actualizare descriere construcţie, coduri construcţii, certificare număr poştal-str. Voinicenilor nr.212
1174 / 23.08.2021Strada Dezrobirii nr. 7/A CF/Fişa Cadastrală 139061 TG.MURES
Nr. cad.: 139061
139061 -C1
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
nu se incadrează în documentaţiile de urbanism aprobate în zonă,
1173 / 23.08.2021Strada Gheorghe Doja nr. 112 CF/Fişa Cadastrală 142181
123086 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 142181
123086
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Alipirea imobilelor înscrise în CF nr. 142181 Târgu Mureș și CF nr. 123086 Târgu Mureș.
1172 / 23.08.2021Strada Sf. Ştefan nr. 12 CF 137642 Târgu Mures
Nr. cad.: 137642
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare categorie de folosinţă: curti construcţii, evidenţiere construcţie
1171 / 23.08.2021Strada Lămâiţei nr. 7 CF/Fişa Cadastrală 126823 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 126823
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare descriere construcție C1.
1170 / 20.08.2021Pasaj Pădurii nr. 38 CF/Fişa Cadastrală 130462 TG. MUREȘ
Nr. cad.: 130462
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT
1169 / 20.08.2021Strada Livezeni nr. 4 CF 126905 Târgu Mures
Nr. cad.: 126905
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
evidenţiere construcţie
1168 / 20.08.2021Strada Tudor Vladimirescu nr. 123 CF/Fişa Cadastrală 125939 TG.MURES
Nr. top: -
Nr. cad.: 125939
125939 - C1;
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obținerea autorizației de construire pentru mansardare casă de locuit - intrare în legalitate, refaţadizare şi amenajări interioare locuință
1167 / 20.08.2021Strada Barajului nr. 4 CF 126324 Târgu Mureș
Nr. top: 4857/3/1/2
4856/1/1/1/1/2
Nr. cad.: 714
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală și număr poștal: str. Barajului nr.4.
1166 / 19.08.2021Strada Livezeni nr. 34-36 CF/Fişa Cadastrală 141709
141710 TG.MURES
Nr. cad.: 141709
141710
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire în vederea extinderii conductei de alimentare cu gaze naturale presiune redusă
1165 / 19.08.2021Strada Bărăganului nr. 31 CF/Fişa Cadastrală 140026 TG.MURES
Nr. top: 95/5
96/1/4
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru amenajare terasă alimentaţie publică şi amplasare firmă,
1164 / 19.08.2021Strada Livezeni nr. 34-36 CF/Fişa Cadastrală 141709
141710 TG.MURES
Nr. cad.: 141709
141710
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire in vederea alimentării cu energie electrică a ansamblului de locuințe
1163 / 19.08.2021Bulevard Pandurilor nr. 100 CF/Fişa Cadastrală 120214-C1-U4 TG.MURES
Nr. top: 3735/73/19/2/P/I
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru amplasare firmă/reclamă comercială pe faţada clădirii,
1162 / 19.08.2021Strada Sf. Ştefan nr. 8 CF 133243 Târgu Mures
Nr. cad.: 133243
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare categorie de folosinţă: curti construcţii, evidenţiere construcţie, certificare nomenclatură stradală şi număr poştal-str. Sf. Ştefan nr.8
1161 / 19.08.2021Bulevard 1 Decembrie 1918 nr. 74 ap. 2 CF/Fişa Cadastrală 122319-C1-U2 TG.MURES
Nr. top: 995/2/II
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru extindere, amenajare acces separat nou la spaţiul de prestări servicii existent - intrare în legalitate, modificare acces autorizat cu A.C. nr. 609/2009 întrucât nu se încadrează în prevederile H.C.L. 6/2021. Poate fi folosit pentru obţinerea autorizaţiei de construire pentru amplasare firmă.
1160 / 19.08.2021Strada Budiului nr. 9 CF/Fişa Cadastrală 128677 TG.MURES
Nr. top: 4606/6
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru demolare parţială,amenajări interioare casă de locuit şi intrare în legalitate pentru extindere garaj auto şi reconstruire anexă, în condiţiile regimului tehnic,
1159 / 19.08.2021Strada Gheorghe Doja nr. f.nr. CF 141256 Târgu Mureș
Nr. cad.: 141256
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
1158 / 19.08.2021Strada Sg. Maj. Mircea Robu nr. f.nr. CF/Fişa Cadastrală 126078 TG.MURES
Nr. cad.: 126078
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE IMPREJMUIRE PROVIZORIE TEREN,- maxim 2 ani,
1157 / 19.08.2021Strada Podeni nr. 19 CF/Fişa Cadastrală 124220 TG.MURES
Nr. top: 10/2/3/1/2
11
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
nu se incadrează în preevederile documentaţiilor de urbanism aprobate în zonă,
1156 / 19.08.2021Strada Zeno Vancea nr. f.nr. CF 127104 Târgu Mureș
Nr. cad.: 2174/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
1155 / 18.08.2021Strada Plutelor nr. fn CF/Fişa Cadastrală 129039 TG.MUREȘ
Nr. top: 129039
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
Nu se încadrează în prevederile documentațiilor de urbanism aprobate în zonă
1154 / 18.08.2021Strada Teleki Samuel nr. 13 CF/Fişa Cadastrală 138657 TG. MURES
Nr. cad.: 138657
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT ȘI PISCINĂ EXTERIOARĂ NEACOPERITĂ, RECONSTRUIRE ÎMPREJMUIRE
1153 / 18.08.2021Strada Podeni nr. 13 CF 134685 Târgu Mures
Nr. cad.: 134685
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
vânzare în condiţiile legii a suprafetei de 1440 mp teren arabil intravilan
1152 / 18.08.2021Strada Tudor Vladimirescu nr. 166 CF/Fişa Cadastrală 142112 TG.MURES
Nr. cad.: 142112
142112-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru reamenajare şi extindere casă de locuit, construire garaj auto, gard imprejmuitor la stradă şi gard despărţitor dintre imobile, in conditiile regimului tehnic
1151 / 18.08.2021Strada Săvineşti nr. 36 CF 134522 Târgu Mures
Nr. top: 4769/1/1/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare intravilan, categorie de folosinţă: curti construcţii, actualizare descriere construcţie
1150 / 18.08.2021Strada Grapei nr. 1 CF/Fişa Cadastrală 132869 TG.MURES
Nr. top: 1055/1/1/1/3/1/1
Nr. cad.: 4727
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU DEMOLARE ANEXE (C1, C3) ŞI MANSARDARE CASĂ DE LOCUIT EXISTENTĂ. NU POATE FI UTILIZAT PENTRU EXTINDERE CONSTRUCȚII ÎNTRUCÂT NU SE ÎNCADREAZĂ ÎN PREVEDERILE RLU AFERENT PUG TG MUREȘ
1149 / 17.08.2021Strada Alba Iulia nr. 7 ap. 2 CF/Fişa Cadastrală 131572
1315725-C1-U1 TG.MURES
Nr. top: 4559/18/II
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de amenajări interioare și mansardare ap. II, în condițiile regimului tehnic.
1148 / 17.08.2021Strada Moldovei nr. 26A ap. 15 CF 124162-C1-U19 Târgu Mureș
Nr. top: 3727/2/2/2/2/XV
3728/1/2/XV
3728/2/2/2/XV
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală și număr poștal: str. Moldovei nr. 26/A ap.15.
1147 / 17.08.2021Strada Aiudului nr. 1 CF 132881 Târgu Mures
Nr. cad.: 132881
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare categorie de folosinţă: curti construcţii, radiere C1, evidenţiere C2
1146 / 17.08.2021Strada Agricultorilor nr. 41 CF/Fişa Cadastrală 124561 TG.MURES
Nr. top: 5140/8/1
5139/1/1/2

Nr. cad.: 1205
1205-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru amenajări interioare şi mansardare casă de locuit,
1145 / 17.08.2021Strada Albinei nr. 6 CF/Fişa Cadastrală 129699 Tg-Mureş
Nr. cad.: 129699
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
nu se incadrează în documentaţiile de urbanism aprobate în zonă,
1144 / 17.08.2021Strada Fragilor nr. 11 CF/Fişa Cadastrală 141456 TG.MURES
Nr. cad.: vezi anexa
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
nu se incadrează în documentaţiile de urbanism aprobate în zonă,
1143 / 17.08.2021Strada Depozitelor nr. 17, 17/A CF/Fişa Cadastrală 141802
129261 TG.MURES
Nr. cad.: 141802
141802-C1
129261
129261-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru amenajări interioare și extindere corp clădire C1 din CF nr. 141802 Tg. Mureș, montare reclama.
1142 / 17.08.2021Strada Libertăţii nr. 25 CF/Fişa Cadastrală 123747 TG-MURES
Nr. cad.: 123747
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU AMPLASARE PANOU DE FIRMĂ
1141 / 17.08.2021Strada Mestecănişului nr. f.nr. CF 131200 Târgu Mureș
Nr. cad.: 131200
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
1140 / 17.08.2021Strada Barajului nr. 11A CF 141326 Târgu Mureș
Nr. cad.: 141326
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală și număr poștal: str. Barajului nr. 11A.
1139 / 17.08.2021Strada Prof. Dr. Vasile Săbădeanu nr. 119 CF/Fişa Cadastrală 141909 TG. MURES
Nr. cad.: 141909
141909-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru construire anexe terasă acoperită și piscină în condițiile regimului tehnic, împrejmuire proprietate.
1138 / 17.08.2021Strada Barajului nr. 11 CF 141327 Târgu Mureș
Nr. cad.: 141327
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală și număr poștal: str. Barajului nr. 11.
1137 / 16.08.2021Strada Preot Ştefan Rusu CF 126258 Târgu Mures
Nr. top: 2650/1/3/3
2652/1/3/3
2667/1/3/3
2649/3/2/2/3/3
Nr. cad.: 173
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare categorie de folosinţă: drum, certificare nomenclatură stradală: str. Preot Ştefan Rusu
1136 / 16.08.2021Strada Răsăritului nr. - CF 126269 Târgu Mures
Nr. cad.: 172/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare categorie de folosinţă: drum
1135 / 16.08.2021Strada Gheorghe Doja nr. 193 CF/Fişa Cadastrală 136768 TG. MURES
Nr. cad.: 136768
136768-C1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare regimuri: juridic, economic, tehnic
1134 / 16.08.2021Strada Călăraşilor nr. 75 CF/Fişa Cadastrală 126448 TG. MURES
Nr. cad.: 126448
126448-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
1133 / 16.08.2021Strada Tudor Vladimirescu nr. 168 CF 132694 Târgu Mureș
Nr. top: 3796/1/24/14
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare categorie de folosință curți-construcții.
1132 / 16.08.2021Strada Pavel Chinezu nr. 11 CF 2128/II Târgu Mureș
Nr. top: 79/1/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare destinație teren: intravilan, categorii de folosință: 353mp curți-construcții și 178mp arabil, nomenclatură stradală și număr poștal: str. Pavel Chinezu nr.11, actualizare componență C1, evidențiere C2, diminuare suprafață teren de la 540mp la 531mp conform declarației notariale 1534/08.12.2020.
1131 / 13.08.2021Strada Spitalul Vechi nr. 10 CF 139273 Târgu Mures
Nr. top: 1953/1
1954/1
Nr. cad.: 320/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
modificare suprafaţă imobil de la 544 mp la 531 mp, actualizare descriere construcţie C1, radiere C2,certificare categorie de folosinţă teren; curti construcţii
1130 / 13.08.2021Strada Gheorghe Doja nr. 88C CF 132035 Târgu Mureş
Nr. cad.: cad.132035
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Elaborare P.U.Z. - Stabilire reglementări urbanistice pentru construire spital și funcțiuni complementare, amenajare acces auto, parcări.
1129 / 13.08.2021Strada Prof. Dr. Vasile Săbădeanu nr. fr. nr. CF/Fişa Cadastrală 139838 TG. MURES
Nr. cad.: 139838
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru construire casa de locuit, reconstruire împrejmuire.
1128 / 13.08.2021Strada Margaretelor nr. 13 CF/Fişa Cadastrală 121011 TÂRGU MUREȘ
Nr. top: 2397/a/15
2397/23
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare intravilan.
1127 / 12.08.2021Strada Budiului nr. f.nr. CF 131677 Târgu Mureș
Nr. cad.: 131677
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare destinație teren intravilan.
1126 / 12.08.2021Strada Dezrobirii nr. 63A CF 121219 Târgu Mureș
Nr. cad.: 5442
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare categorie de folosință curți-construcții.
1125 / 12.08.2021Strada Crişan nr. 6 CF/Fişa Cadastrală 121249 Târgu Mures
Nr. top: 4919/14
4919/a/7
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare categorie de folosinţă: curti construcţii, actualizare descriere construcţie
1124 / 12.08.2021Strada Cuza Vodă nr. 25 CF/Fişa Cadastrală 132886 TG.MURES
Nr. cad.: 132886
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE CENTRU CULTURAL "SPECTRUM", ÎMPREJMUIRE TEREN, AMENAJARE ACCESE AUTO ȘI PIETONALE ȘI CURTE INTERIOARĂ
1123 / 12.08.2021Strada Apaductului nr. 12A CF 139785 Târgu Mureș
Nr. cad.: 139785
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală și număr poștal: str. Apaductului nr. 12A.
1122 / 12.08.2021Strada Barajului nr. f.nr. CF 125772
142128
142136
141905
125803
136361 Târgu Mureş
Nr. cad.: cad. 125772
142128
142136
141905
125803
136361
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Elaborare P.U.Z. - Reconformare zonă funcțională pentru construire hală de depozitare și procesare de legume și produse agricole.
1121 / 12.08.2021Strada Trifoiului nr. 2B CF/Fişa Cadastrală 135704 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 135704
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare nomenclatură stradală și număr poștal: str. Trifoiului, nr. 2B.
1120 / 12.08.2021Strada Mureşeni nr. 45 CF 127409
127410
127412
127413
127414
127415 TG.MURES
Nr. top: 61/1
60/1/1/1-60/1/2/1
60/2/2/1
62/2
63/1/2
63/2/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
evidenţiere construcţii, certificare categorii de folosinţă:2556 mp curti construcţii şi 4789 mp arabil, certificare nomenclatură stradală şi număr poştal: str. Mureşeni nr.45
1119 / 12.08.2021Strada Călăraşilor nr. f.nr. CF/Fişa Cadastrală 135303
136474
135566 TG.MURES
Nr. cad.: 135303
136474
135566
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru amenajare provizorie a intersecţiei zona Cocoşul de Aur - str. Călăraşilor, str. Sinaia, str. Matei Corvin
1118 / 12.08.2021Strada Constandin Hagi Stoian nr. 33 CF/Fişa Cadastrală 131473 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 131473
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare descriere construcție C1, actualizare categorie de folosință teren - curți construcții.
1117 / 12.08.2021Strada Plugarilor nr. 16 ap. II CF/Fişa Cadastrală 125215-C1-U2
125215 TG.MURES
Nr. cad.: 3705/6/1/1/1
3705/6/1/1/1/II
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru extindere rețea de apă - canalizare.
1116 / 11.08.2021Strada Széchenyi István nr. 54/A CF/Fişa Cadastrală 121277 TG. MURES
Nr. top: 4619/3/5/2
Nr. cad.: 4698
4698-C1
4698-C2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU MANSARDARE CLĂDIRE LOCUINȚĂ, CORP C1
1115 / 11.08.2021Strada Budiului nr. FN CF/Fişa Cadastrală 131677 TG. MURES
Nr. cad.: 131677
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE 23 LOCUINTE TIP DUPLEX, 2 LOCUINTE TIP SINGLE, CLADIRE SERVICII, IMPREJMUIRI, ACCESE AUTO SI PIETONALE, PLATFORME DE PARCARE, EXTINDERE RETELE LA UTILITATI (APĂ, CANAL, ELECTRIC, GAZE NATURALE, PLUVIALE), ORGANIZARE DE SANTIER
1114 / 10.08.2021Strada Podeni nr. 84 CF 133403 Târgu Mures
Nr. top: 191/2/3/1/1/1/2
192/3/1/1/1/2
193/3/1/1/1/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare intravilan
1113 / 10.08.2021Strada Franz Liszt nr. 6 CF/Fişa Cadastrală 140688 TG.MURES
Nr. cad.: 140688
140688-C1
140688-C2
140688-C3
140688-C4
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU EXTINDEREA ŞI MODERNIZAREA SEDIULUI PARCHETULUI DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA TG-MUREŞ
1112 / 10.08.2021Strada Pomilor CF/Fişa Cadastrală 135290 TG.MURES
Nr. cad.: 135290
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire casă de locuit individuală şi imprejmuire teren, în condiţiile regimului tehnic,
1111 / 10.08.2021Strada Pomilor CF/Fişa Cadastrală 135289 TG.MURES
Nr. cad.: 135289
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire casă de locuit individuală şi imprejmuire teren, în condiţiile regimului tehnic,
1110 / 10.08.2021Strada Franz Liszt nr. 6 CF/Fişa Cadastrală 140688 Tg. Mureș
Nr. cad.: 140688
140688-C1
140688-C2
140688-C3140688-C4
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU EXTINDEREA ŞI MODERNIZAREA SEDIULUI PARCHETULUI DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA TG-MUREŞ
1109 / 10.08.2021Strada Viile Dealul Mic nr. 13, 15 CF/Fişa Cadastrală 133297 TG. MURES
Nr. cad.: 133297
133297-C1
133297-C2
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
Nu se încadrează în prevederile regulamentului local de urbanism aferent Planului Urbanistic General aprobat, poate fi folosit pentru obținerea autorizației de desființare casă de locuit, corp C2 - intrare în legalitate.
1108 / 10.08.2021Strada Retezatului nr. 7 CF/Fişa Cadastrală 133292 TG. MURES
Nr. cad.: 133292
133292-C1/C2/C3/C4/C5/C6/C7/C8/C9/C10/C11
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru montarea aparatelor individuale de climatizare corpuri detenție Penitenciarul Tg. Mureș
1107 / 09.08.2021Strada Mihai Viteazul nr. 31 CF/Fişa Cadastrală 124979 TG.MURES
Nr. top: 2587/7/1/1
2587/7/1/1-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autoriozației de construire pentru alimentare cu energie electrică clădire centru medical
1106 / 09.08.2021Strada Sf. Ştefan nr. 6 CF 136762 Târgu Mures
Nr. cad.: 136762
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare categorie de folosinţă, evidenţiere construcţii, certificare nomenclatură stradală şi număr poştal-str. Sf. Ştefan nr.6
1105 / 09.08.2021Strada Verii nr. 15 CF/Fişa Cadastrală 140654 TG.MURES
Nr. cad.: 140654
140654-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE GARAJ AUTO CU DOUĂ LOCURI CU MANSARDĂ, ÎN CONDIŢIILE REGIMULUI TEHNIC, ŞI MODIFICARE ACCES AUTO,
1104 / 09.08.2021Strada Rămurele nr. f.nr. CF/Fişa Cadastrală 132720 TG.MURES
Nr. cad.: 132720
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU CASĂ DE LOCUIT UNIFAMILIALĂ, AMENAJARE CURTE ŞI ÎMPREJMUIRE TEREN.
1103 / 09.08.2021Piata Victoriei nr. 2 CF/Fişa Cadastrală 126348 TG. MURES
Nr. cad.: 126348
126348-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru executare lucrări de reparații la Palatul Administrativ
1102 / 09.08.2021Strada 22 Decembrie 1989 nr. 174 ap. 2 CF/Fişa Cadastrală 52793-C1-U2
52793 SG. DE MURES
Nr. top: 1932/10/II
1932/10
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
nu se incadrează în prevederile documentaţiilor de urbanism aprobate în zonă,
1101 / 09.08.2021Strada Podeni nr. 62 CF/Fişa Cadastrală 133576
133574 TG.MURES
Nr. top: 189/1
189/2
Nr. cad.: 2653/1
2653/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificarea regimului juridic, economic şi tehnic al imobilului,
1100 / 09.08.2021Strada Tineretului nr. fr. nr. CF 142178 Târgu Mures
Nr. top: 771/1/1
771/3/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
concesionarea în condiţiile legii a suprafetei de 4,74 mp teren intravilan ocupat de construcţii
1099 / 07.08.2021Strada Constantin Dobrogeanu-Gherea nr. 40 CF/Fişa Cadastrală 120897 TG.MURES
Nr. top: 4633/12
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
NU SE ÎNCADREAZĂ ÎN PREVEDERILE REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM
1098 / 06.08.2021Piata Teatrului nr. fr. nr. CF 91426 Târgu Mures
Nr. top: 594/1/1/2/1
594/6
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
prima înscriere a imobilului în baza Certificatului de atestarea a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria MS nr.0059/23.12.2004, certificare categorie de folosinţă : curti constructii, certificare adresă: Piaţa Teatrului fr. nr.
1097 / 06.08.2021Strada Mihai Eminescu nr. 15 ap. 5 CF/Fişa Cadastrală 127692-C1-U1
127692 TG. MUREȘ
Nr. cad.: 127692-C1-U1
127692
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare descriere apartament nr. V.
1095 / 05.08.2021Strada Jean Monnet nr. f. nr. CF/Fişa Cadastrală 124007 TÂRGU MUREȘ
Nr. top: 3889/1/2
3891/1/2
3893/1/2
3895/1/2
3894/2
3890/2/1/2
Nr. cad.: 2975/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare nomenclatură stradală și număr poștal - str. Jean Monnet, f. nr., actualizare categorie de folosință teren - arabil.
1094 / 05.08.2021Strada Budiului nr. 42 CF/Fişa Cadastrală 142126 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 142126
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare descriere construcție C1.
1093 / 05.08.2021Strada Gheorghe Marinescu nr. 2 CF/Fişa Cadastrală 131731 TG-MURES
Nr. cad.: 131731
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obţinerea autorizaţiei de construire pentru reamenajare si supraetajare cladire cu schimbare de destinatie din pensiune in centru medical - continuare si finalizare lucrari autorizate cu AC 34/2014 si AC 355/2017- cu modificare solutie
1092 / 05.08.2021Strada Mestecănişului nr. 23 CF/Fişa Cadastrală 133194 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 133194
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Evidențiere construcție C1.
1091 / 05.08.2021Strada Pomilor nr. - CF 141525 Târgu Mures
Nr. cad.: 141525
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
dezmembrare imobil în 3 loturi în vederea alipirii loturilor 2 şi 3 la imobilele înscrise în CF 137590 şi CF 137591
1090 / 05.08.2021Strada 8 Martie nr. 38 CF/Fişa Cadastrală 133312
133096 TG.MUREȘ
Nr. cad.: 133312
133096
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Alipirea imobilelor înscrise în CF nr. 133312 Târgu Mureș și CF nr. 133096 Târgu Mureș.
1089 / 04.08.2021Strada Mitropolit Andrei Şaguna nr. 37 CF 141870 Târgu Mures
Nr. top: 1904
1905/1/3
1860
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare coduri construcţii: C1-fost apartament nr.I şi C2-fost apartament nr.II
1088 / 04.08.2021Strada Jean Monnet CF/Fişa Cadastrală 138599 TG. MURES
Nr. cad.: 138599
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru construire casă de locuit în condițiile regimului tehnic.
1087 / 04.08.2021Strada Gheorghe Doja nr. 181 ap. 12 CF 121777-C1-U6 Târgu Mureș
Nr. top: 545/1/4/XII
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală și număr poștal: str. Gheorghe Doja nr. 181 ap.12.
1086 / 04.08.2021Strada General Ion Dumitrache nr. 45 CF/Fişa Cadastrală 130271 TG. MURES
Nr. top: 2647/1/1/10/2
Nr. cad.: 1255
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru împrejmuire la stradă - intrare în legalitate.
1085 / 04.08.2021Strada Viile Dealului Budiului nr. f.nr. CF 142177 Târgu Mureș
Nr. cad.: 82
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare regimuri: juridic, economic și tehnic.
1084 / 04.08.2021Strada Şoimilor nr. 20 CF 138302 Târgu Mureș
Nr. cad.: 138302
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală și număr poștal: str. Șoimilor nr.20.
1083 / 04.08.2021Strada Şoimilor nr. 22 CF 138303 Târgu Mureș
Nr. cad.: 138303
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală și număr poștal: str. Șoimilor nr.22.
1082 / 04.08.2021Piata Gării nr. 2 ap. 26 CF 120535-C1-U39 Târgu Mureș
Nr. top: 4789/1/3/XXVI
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală și număr poștal: "Piața Gării nr.2 ap.26".
1081 / 03.08.2021Strada Cuza Vodă nr. 36 CF/Fişa Cadastrală 125197 TG. MURES
Nr. cad.: 125197
125197-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru refațadizare, amenajări interioare și amenajare spațiu de locuit în volumul podului existent.
1080 / 03.08.2021Strada Sg. Maj. Mircea Robu nr. 1/A CF 121980 Târgu Mures
Nr. cad.: 121980
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
actualizare descriere construcţie
1079 / 03.08.2021Strada Negoiului nr. 109 CF/Fişa Cadastrală 135353 Tg-Mureş
Nr. top: 3276/1/2
3277/1/1/2

Nr. cad.: 984/2
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
nu se incadrează în prevederile documentaţiilor de urbanism aprobate în zonă
1078 / 02.08.2021Strada Voinicenilor nr. 238 CF/Fişa Cadastrală 130191 TG. MURES
Nr. cad.: 130191
130191-C1
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
NU SE ÎNCADREAZĂ ÎN RLU AFERENT PUZ APROBAT
1077 / 02.08.2021Pasaj Pădurii nr. 38 CF 130462 Târgu Mures
Nr. cad.: 130462
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
diminuarea suprafaţă imobil de la 2000 mp la 1926 mp certificare categorii de folosinţă: 930 mp arabil şi 996 mp livadă
1076 / 02.08.2021Strada Viile Dealul Mic nr. 44 CF/Fişa Cadastrală 129172 TG.MURES
Nr. cad.: 129172
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE CASĂ FAMILIALĂ, AMENAJĂRI EXTERIOARE, IMPREJMUIRE PROPRIETATE,
1075 / 02.08.2021Strada General Ion Dumitrache nr. 28 CF/Fişa Cadastrală 132141 TG. MURES
Nr. cad.: 132141
132141-C1
132141-C2
132141-C3
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru mansardare locuinţă corp C1, reconstruire garaj auto corp C2 şi clădire anexă corp C3 și modificare imprejmuire la stradă
1074 / 02.08.2021Strada Viile Unomaj nr. f.nr. CF/Fişa Cadastrală 129251
129252 TG.MURES
Nr. top: 4180/1/1
4180/2/1/1
4180/1/2
4180/2/1/2
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
nu se incadrează în prevederile documentaţiilor de urbanism aprobate în zonă,
1073 / 02.08.2021Strada Tineretului nr. 2 CF/Fişa Cadastrală 124531 TG.MURES
Nr. cad.: 124531
124531-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru reamenajare platformă acces cantină restaurant şi amplasare firmă pe faţada clădirii
1072 / 02.08.2021Strada Viile Dealul Mic nr. 37/C CF/Fişa Cadastrală 126194 TG.MURES
Nr. cad.: 126194
126194-C1
126194-C2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire garaj auto,
1071 / 30.07.2021Strada Viile Unomaj nr. f.nr. CF 132477 Târgu Mureș
Nr. top: 3920/2/8
3921/8
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală și număr poștal: str. Viile Unomaj, f.nr.
1070 / 30.07.2021Calea Sighişoarei nr. 40 CF/Fişa Cadastrală 127048 TG.MURES
Nr. top: 3867/b/1/2/2/1
Nr. cad.: 3301
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru alimentare cu energie electrică spălătorie Auto Self Service
1069 / 29.07.2021Strada Viile Unomaj nr. 2/A CF/Fişa Cadastrală 140740 TG.MURES
Nr. cad.: 140740
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire casă de locuit, împrejmuire teren
1068 / 29.07.2021Strada Episcop Ioan Bob nr. 15 CF/Fişa Cadastrală 140720
139495 TG.MURES
Nr. cad.: 140720
139495
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru extindere conductă şi branşament gaze naturale presiune redusă
1067 / 29.07.2021Strada Tazlăului CF/Fişa Cadastrală 141957 TG. MURES
Nr. cad.: 141957
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire casă unifamilială, împrejmuire proprietate
1066 / 29.07.2021Strada Budiului nr. f.nr. CF 131710 Târgu Mureș
Nr. cad.: 131710
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare categorie de folosință arabil.
1065 / 29.07.2021Bulevard 1 Decembrie 1918 nr. 216 CF/Fişa Cadastrală 74509/P Tg. Mureș
Nr. top: A+1=3675/1/16/P
A+2=3675/1/1/1/5
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru amenajare fațadă și amplasare firme, intrare în legalitate.
1064 / 28.07.2021Strada Crinului nr. 12/C ap. 10,11 CF/Fişa Cadastrală
141564 - TG.MURES
Nr. cad.: 141564-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU CREARE ACCES UNIC PENTRU APARTAMENTELE 10 ȘI 11, ETAJ 1 ÎN VEDEREA UNIFICĂRII ACESTORA
1063 / 28.07.2021Strada Gábor Áron nr. 24 CF 123740
129994
129996
129995 Târgu Mureș
Nr. top: 2893/17/15/2 - continuare la regimul juridic
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare regimuri: juridic, economic și tehnic.
1062 / 28.07.2021Strada Piatra Corbului nr. f.nr. CF 135443 Târgu Mureș
Nr. cad.: 1911
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
1061 / 28.07.2021Strada Constandin Hagi Stoian nr. 80 CF 124714 Târgu Mureș
Nr. cad.: 124714
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală și număr poștal: str. Constandin Hagi Stoian nr.80.
1060 / 28.07.2021Strada Băneasa nr. 8/F CF 130582 Târgu Mureș
Nr. cad.: 130582
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală și număr poștal: str. Băneasa nr.8/F.
1059 / 28.07.2021Strada Subpădure nr. 39 CF 135774 Târgu Mureș
Nr. cad.: 135774
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
1058 / 28.07.2021Strada Aurel Filimon nr. 15 ap. SP1 CF/Fişa Cadastrală 120177-C1-U5 TG.MURES
Nr. cad.: 120177-C1-U5
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obţinerea autorizaţiei de construire pentru renovare fațadă si amplasare firmă pe faţada imobilului
1057 / 28.07.2021Strada Eden nr. 29A CF 141470 Târgu Mureș
Nr. cad.: 141470
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
evidențiere casă de locuit, certificare categorie de folosință curți-construcții, nomenclatură stradală și număr poștal: str. Eden nr.29A.
1056 / 28.07.2021Strada Şoimilor nr. FN CF/Fişa Cadastrală 138302 TG.MURES
Nr. cad.: 138302
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru extindere conductă gaze naturale presiune redusă
1055 / 27.07.2021Strada Stejarului nr. 1/A CF/Fişa Cadastrală 139170 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 139170
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Radiere construcție C1, evidențiere construcție C2.
1054 / 27.07.2021Piata Oneşti nr. 5 CF/Fişa Cadastrală 142091 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 142091
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Apartamentare construcție C1.
1053 / 27.07.2021Strada Gheorghe Doja CF/Fişa Cadastrală 141270 TG.MURES
Nr. cad.: 141270
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
NU SE ÎNCADREAZĂ ÎN PREVEDERILE P.U.G. APROBAT.
1052 / 27.07.2021Strada 22 Decembrie 1989 nr. 110 CF 51535 Sângeorgiu de Mureș
Nr. top: 195/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare U.A.T. Târgu Mureș, destinație teren intravilan.
1051 / 27.07.2021Strada Livezeni nr. f.nr. CF 132480 Târgu Mureș
Nr. top: 3499/2
3457/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare categorie de folosință arabil, adresă imobil: str. Livezeni f.nr.
1050 / 27.07.2021Strada Viile Dealul Mic nr. f.nr. CF/Fişa Cadastrală 138512 TG.MURES
Nr. cad.: 138512
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT D+P ŞI IMPREJMUIRE TEREN,
1049 / 26.07.2021Strada Cuza Vodă nr. 83 CF/Fişa Cadastrală 140976
142037 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 140976
142037
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Alipirea imobilelor înscrise în CF nr. 140976 Târgu Mureș și CF nr. 142037 Târgu Mureș.
1048 / 26.07.2021Strada Barajului nr. 1 CF/Fişa Cadastrală 139778 TG.MURES
Nr. cad.: 139778
139778-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru mansardare clădire birouri corp C1
1047 / 26.07.2021Strada Hints Otto nr. 66 CF/Fişa Cadastrală 137576 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 137576
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare categorie de folosință teren, - curți construcții, evidențiere construcție C1.
1046 / 26.07.2021Strada Mărului nr. 27 CF 126212 Târgu Mureș
Nr. cad.: 126212
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală și număr poștal: str. Mărului nr.27.
1045 / 26.07.2021Strada Pădurii nr. - CF/Fişa Cadastrală 129076 TÂRGU MUREȘ
Nr. top: 2623/1/2/4
Nr. cad.: 1819/4
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare intravilan.
1044 / 26.07.2021Strada Libertăţii nr. 58 CF 137028 Târgu Mureș
Nr. top: 4876/2/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare destinație teren intravilan, nomenclatură stradală și număr poștal: str. Libertății nr.58, categorie de folosință curți-construcții.
1043 / 26.07.2021Strada Spicului nr. 2 CF 141969 Târgu Mureș
Nr. top: 531/6/3
531/7/3
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală și număr poștal: str.Spicului nr.2.
1042 / 23.07.2021Strada Evreilor Martiri nr. 25A CF/Fişa Cadastrală 138121 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 138121
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare categorii de folosință teren: curți construcții = 250 mp și arabil = 367 mp, actualizare descriere construcție C1.
1041 / 23.07.2021Strada Remetea nr. 69C/1 CF/Fişa Cadastrală 136863 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 136863
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare nomenclatură stradală și număr poștal: str. Remetea, nr. 69C/1, actualizare categorii de folosință teren: 1Cc = 560 mp, 2A = 900 mp și evidențiere construcție C1.
1040 / 23.07.2021Strada Prof. Dr. Simion C. Mândrescu nr. 12 CF/Fişa Cadastrală 126498
137844 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 126498
137844
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare intravilan pentru imobilul înscris în CF nr. 137844 Târgu Mureș, alipirea imobilelor înscrise în CF nr. 126498 Târgu Mureș și CF nr. 137844 Târgu Mureș.
1039 / 22.07.2021Strada Aurel Filimon nr. 32 CF/Fişa Cadastrală 138545
138544 TÂRGU MUREȘ
Nr. top: 571
572
573
574
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare intravilan, adresă: str. Aurel Filimon, nr. 32, categorie de folosință - curți construcții, radiere casă de lemn înscrisă în CF nr. 138545, radiere casă de lemn înscrisă în CF nr. 138544, evidențiere construcție C1, înscriere drept de proprietate în favoarea mun. Tg. Mureș (domeniu public), înscriere drept de administrare în favoarea grădiniței PP Ștefania Tg. Mureș.
1038 / 22.07.2021Strada Mică nr. 7 CF/Fişa Cadastrală 131614 TG. MURES
Nr. cad.: 131614
131614-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU MODIFICARE, RECONSTRUIRE, EXTINDERE, SUBZIDIRE ȘI ETAJARE CLĂDIRE EXISTENTĂ PENTRU AMENAJARE LOCUINȚE COLECTIVE ȘI RECONSTRUIRE ÎMPREJMUIRE TEREN CU REAMENAJARE ACCES
1037 / 22.07.2021Bulevard 1 Decembrie 1918 nr. 247 ap. 3 CF/Fişa Cadastrală 121911-C1-U11 TG. MURES
Nr. cad.: 3511/78/III
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
NU SE ÎNCADREAZĂ ÎN PREVEDERILE RLU AFERENT PUG APROBAT.
1035 / 21.07.2021Strada Mestecănişului nr. 13 CF/Fişa Cadastrală 136237
126140 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 136237
126140
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Alipirea imobilelor înscrise în CF nr. 136237 Târgu Mureș și CF nr. 126140 Târgu Mureș.
1034 / 21.07.2021Pasaj Pădurii nr. - CF/Fişa Cadastrală 136150 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 136150
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Repoziționare imobil.
1033 / 21.07.2021Strada Timişului nr. 6 CF/Fişa Cadastrală 131833 TÂRGU MUREȘ
Nr. top: 530/9/5
530/10/5
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare UAT Târgu Mureș, certificare nomenclatură stradală și număr poștal: str. Timișului, nr. 6, actualizare categorie de folosință teren - curți construcții.
1032 / 21.07.2021Strada Gheorghe Doja CF/Fişa Cadastrală 127025 TG.MURES
Nr. cad.: 127025
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
NU SE ÎNCADREAZĂ ÎN PREVEDERILE P.U.G. APROBAT.
1031 / 21.07.2021Strada zona Szotyori Jozsef CF 130065
129705 Târgu Mures
Nr. cad.: 130065
129705
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare regim tehnic , economic şi juridic
1030 / 21.07.2021Strada Libertăţii nr. 119/A CF/Fişa Cadastrală 134293 TG. MURES
Nr. cad.: 134293
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru amenajare platformă pentru depozitare materiale și amplasare container, construcție cu caracter provizoriu pe o perioadă de 5 ani, în condițiile regimului tehnic.
1029 / 20.07.2021Strada Năvodari nr. 13 CF 122871-C1-U16 Târgu Mures
Nr. cad.: 122871-C1-U16
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
actualizare suprafata utila ap.15- Su=52,35 mp
1028 / 20.07.2021Strada Prof. Dr. Vasile Săbădeanu nr. 141 CF 141173 Târgu Mures
Nr. cad.: 141173
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Apartamentare construcţie
1027 / 20.07.2021Strada Constantin Dobrogeanu-Gherea nr. 39 CF/Fişa Cadastrală 135917
135917-C1
TG.MURES
Nr. top: 4634/15
4365/1/15
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru schimbarea parţială de destinaţie locuinţă, în spaţiu comercial, consolidare şi etajare în condiţiile RLU,
1026 / 20.07.2021Strada Mureşeni nr. 47/2 CF 121806 Târgu Mureș
Nr. top: 57/1/1/2
Nr. cad.: 3346
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
1025 / 20.07.2021Strada Predeal nr. 82B CF/Fişa Cadastrală 128071 TG.MURES
Nr. cad.: 128071
128071-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru extindere şi mansardare locuinţă, amenajare acces auto şi refacere imprejmuire la stradă,
1024 / 20.07.2021Strada Prof. Dr. Vasile Săbădeanu nr. 143 CF 141172 Târgu Mures
Nr. cad.: 141172
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Apartamentare construcţii
1023 / 20.07.2021Strada Cristeşti nr. 6 CF 121799 Târgu Mureș
Nr. cad.: 121799
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
1022 / 20.07.2021Strada Prof. Dr. Vasile Săbădeanu nr. 145 CF 141170 Târgu Mures
Nr. cad.: 141170
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Apartamentare construcţie
1021 / 20.07.2021Strada Prof. Dr. Vasile Săbădeanu nr. 147 CF 141168Târgu Mures
Nr. cad.: 141168
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Apartamentare construcţie
1020 / 20.07.2021Strada Dezrobirii nr. 1 CF/Fişa Cadastrală 141043 TG.MURES
Nr. cad.: 141043
141043-C1
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
nu se incadrează în documentaţiile de urbanism aprobate în zonă,
1019 / 20.07.2021Piata Gării nr. 2 ap. 23 CF 120535-C1-U17 Târgu Mureș
Nr. top: 4789/1/3/XXIII
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală și număr poștal: "Piața Gării nr.2 ap.23".
1018 / 20.07.2021Strada Libertăţii nr. 95 CF/Fişa Cadastrală 130498 TG.MURES
Nr. cad.: 130498
130498-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU AMENAJĂRI INTERIOARE ŞI ETAJAREA CASEI DE LOCUIT PARTER CU DOUĂ NIVELE - INTRARE ÎN LEGALITATE, SCHIMBAREA DESTINAŢIEI PARŢIALE AL ACESTEIA ÎN SPAŢII COMERCIALE ŞI EXTINDEREA ACESTORA, ÎN CONDIŢIILE REGIMULUI TEHNIC
1017 / 20.07.2021Strada Pădurii nr. 33 CF/Fişa Cadastrală 124844 TG. MURES
Nr. top: 2617/2/5/5
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru demolare anexă, reamenajare și extindere locuință în condițiile regimului tehnic.
1016 / 20.07.2021Strada Posada nr. 36 CF/Fişa Cadastrală 137372 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 137372
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Dezmembrare imobil în două loturi: Lot1=1000 mp și Lot2=2.539 mp, accesul la lotul 2 se face pe lotul 1.
1015 / 19.07.2021Strada Apaductului nr. 19 CF/Fişa Cadastrală 141844 TÂRGU MUREȘ
Nr. top: 5544/1/3/2/1
5544/1/2/1
5544/1/1/1
5543/3/3/1
5543/3/2/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare categorie de folosință teren - curți construcții, atribuire coduri construcții C1 - casă de locuit și C2 - șopron.
1014 / 19.07.2021Strada Prof. Dr. Vasile Săbădeanu nr. 149 CF 141167 Târgu Mures
Nr. cad.: 141167
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Apartamentare construcţie
1013 / 19.07.2021Strada Rămurele nr. 20 CF 135305 Târgu Mureș
Nr. cad.: 135305
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală și număr poștal: str. Rămurele nr.20.
1012 / 19.07.2021Strada Arany János nr. 16 ap. 4 CF/Fişa Cadastrală 121062
121062-C1-U5 TG.MURES
Nr. cad.: 121062
121062-C1-U5
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT (S+P+M+POD)- AP. 4,CU MODIFICARE SOLUŢIE TEHNICĂ AUTORIZATĂ CU NR:465/1999, INTRARE ÎN LEGALITATE, ÎN CONDIŢIILE REGIMULUI TEHNIC,
1011 / 19.07.2021Strada Livezeni nr. 6A CF/Fişa Cadastrală 133681 TG.MURES
Nr. cad.: 133681
133681-C1
133681-C2
133681-C3
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obţinerea autorizaţiei de construire pentru extindere echipament pentru reciclare tip TOMRA, construcţie provizorie (5 ani),
1010 / 19.07.2021Strada Prof. Dr. Vasile Săbădeanu nr. 139 CF 141175 Târgu Mures
Nr. cad.: 141175
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Apartamentare construcţie
1009 / 19.07.2021Strada Ioan Vescan nr. 17A CF 128993 Târgu Mureș
Nr. cad.: 128993
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală și număr poștal: "str. Ioan Vescan nr.17A".
1008 / 19.07.2021Strada Rodnei nr. 42-44 CF/Fişa Cadastrală 141991 TG. MURES
Nr. cad.: 141991
141991-C1
141991-C2
141991-C3
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINȚARE PENTRU DEMOLARE PARTIALA, EXTINDERE SI ETAJARE CONSTRUCTII EXISTENTE CORP C1 - LOCUINȚE COLECTIVE CU PARCAJE AFERENTE ȘI DEMOLARE CORP C2 ȘI COR C3
1007 / 19.07.2021Strada Viitorului nr. 5-7 bl. 5 ap. 1 CF/Fişa Cadastrală 123152-C1-U4 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 123152-C1-U4
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare nomenclatură stradală și număr poștal: str. Viitorului, nr. 5-7, bl. 5, et. I, ap. 1.
1006 / 19.07.2021Strada Tudor Vladimirescu nr. 72A CF/Fişa Cadastrală 140474 TG. MURES
Nr. cad.: 140474
140474-C1
140474-C2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU REPARAȚII LA ACOPERIȘ/ÎNVELITOARE FĂRĂ SCHIMBAREA FORMEI ȘI MATERIALELOR INIȚIALE
1005 / 19.07.2021Strada Prof. Dr. Vasile Săbădeanu nr. 135 CF 141178 Târgu Mures
Nr. cad.: 141178
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Apartamentare construcţie
1004 / 19.07.2021Strada Barajului nr. 8 CF/Fişa Cadastrală 126850 TÂRGU MUREȘ
Nr. top: 4856/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2/1
Nr. cad.: 1750
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare categorii de folosință teren: 1Cc=3.729 mp și 2N=15.371 mp.
1003 / 19.07.2021Strada Negoiului nr. 103 CF/Fişa Cadastrală 132378 TG. MURES
Nr. cad.: 132378
132378-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru " Extindere şi mansardare casă de locuit, reconstruire împrejmuire la stradă, creare acces auto şi sistematizare verticală "
1002 / 16.07.2021Strada Liviu Rebreanu nr. fr. nr. CF 140234 Târgu Mures
Nr. cad.: 140234
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare categorie de folosinţă-ape curgatoare
1001 / 16.07.2021Bulevard 1 Decembrie 1918 nr. f.nr. CF/Fişa Cadastrală 133909
133908
TG.MURES
Nr. cad.: 133909
133908
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire sistem automat de intreţinere stare optimă a reţelelor carosabile
1000 / 16.07.2021Strada Barajului nr. f.nr. CF 140102
140103
125772
141905
125803
133130 Târgu Mureş
Nr. top: 332
333
334/a/2/1
332
333
334/a/2/2

Nr. cad.: 125772
141905
125803
133130
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
nu se încadrează în prevederile documentațiilor de urbanism aprobate în zonă.
999 / 16.07.2021Strada Iernutului nr. 10 CF/Fişa Cadastrală 130165 Târgu Mureș
Nr. top: 4569/8
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare categorie de folosință teren - curți construcții, radiere magazie din scândură, actualizare descriere construcție C1, evidențiere construcție C2.
998 / 15.07.2021Strada Subpădure nr. fr. nr. CF 1950 Târgu Mures
Nr. top: 3364/2/7/3
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare intravilan, categorie de folosinţă-arabil, primă înscriere, certificare nomenclatură stradală: str. Subpadure fr. nr.
997 / 15.07.2021Strada Budiului nr. fr. nr. CF 136932 Târgu Mures
Nr. cad.: 136932
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare intravilan
996 / 14.07.2021Strada Gheorghe Doja nr. 66 CF/Fişa Cadastrală 138632 TG.MURES
Nr. cad.: 138632
138632-C1
138632-C2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obţinerea autorizaţiei de construire pentru amplasare container reciclare ambalaje, construcţie cu caracter provizoriu pe 5 ani
995 / 14.07.2021Strada Livezeni nr. fn CF/Fişa Cadastrală 141586 TG.MURES
Nr. cad.: 141586
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
nu se încadrează în documentațiile de urbanism aprobate
994 / 14.07.2021Strada Prof. Dr. Simion C. Mândrescu nr. fr. nr. CF 140711 Târgu Mures
Nr. cad.: 140711
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
dezmembrare imobil în vederea unificării cu imobilele învecinate
993 / 14.07.2021Strada Remetea nr. 306 CF/Fişa Cadastrală 129266
129271 TG. MUREȘ
Nr. cad.: 129266
129271
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Alipirea imobilelor înscrise în CF nr. 129266 Târgu Mureș și CF nr. 129271 Târgu Mureș .
992 / 14.07.2021Strada Liviu Rebreanu nr. 35/A ap. 6 CF/Fişa Cadastrală 120705-C1-U17 TG.MURES
Nr. top: 4700/10/VI
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare nomenclatură stradală și număr poștal: str. Liviu Rebreanu (fosta str. Grivița Roșie), nr. 35/A, ap. 6.
991 / 14.07.2021Strada Gheorghe Doja nr. 76 CF/Fişa Cadastrală 92152/N TÂRGU MUREȘ
Nr. top: 4804/1/1/1/1/1
4804/1/2/1/1/1
4804/1/7/1
Nr. cad.: 47/1/1/1-48/1/1/1-53/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Radiere construcție - POST TRAFO.
990 / 14.07.2021Strada Băneasa nr. 23 CF/Fişa Cadastrală 122839 TG-MURES
Nr. cad.: 122839
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
NU SE ÎNCADREAZĂ ÎN DOCUMENTAȚIILE DE URBANISM APROBATE
989 / 14.07.2021Strada Prof. Dr. Grigore Ploeşteanu CF/Fişa Cadastrală 127723 TG. MURES
Nr. top: 5377/8
Nr. cad.: 2293/8
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
988 / 13.07.2021Strada Aeroportului nr. 1 CF/Fişa Cadastrală 137619 TG. MURES
Nr. cad.: 137619
137619-C1
137619-C2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru reamenajare și schimbare de destinație din șopron (corp C1) în depozit
987 / 13.07.2021Strada Fragilor nr. 11 CF/Fişa Cadastrală 141456 TG.MURES
Nr. cad.: 141456
141456-C1
141456-C2
141456-C3
141456-C4
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
nu se incadrează în documentaţiile de urbanism aprobate în zonă,
986 / 13.07.2021Strada Bolyai nr. 17 CF/Fişa Cadastrală 126041 TG.MURES
Nr. top: 1628/1/1
Nr. cad.: 4205
4205-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU RESTAURARE PICTURI MURALE LA SALA FESTIVĂ A BIBLIOTECII TELEKY-BOLYAI
985 / 13.07.2021Strada Mihai Eminescu nr. 43 ap. III CF/Fişa Cadastrală 124871-C1-U3 TG.MURES
Nr. top: 132/3/III
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare regimuri juridic, economic, tehnic
984 / 13.07.2021Strada Aeroportului nr. 1 CF/Fişa Cadastrală 122438 TG. MURES
Nr. cad.: 122438
122438-C1
122438-C2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru schimbarea destinației magaziei de cereale - corp C2(C7) în hală de producție (confecții metalice), depozit şi anexe administrative, cu amenajări interioare
983 / 13.07.2021Strada Ioan Vescan nr. - CF/Fişa Cadastrală 133968 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 239/4
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
982 / 13.07.2021Aleea Cornişa nr. 14 CF 123306 Târgu Mures
Nr. cad.: 123306
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
actualizare date construcţie
980 / 12.07.2021Strada Corneşti nr. 50 CF/Fişa Cadastrală 141583 TG.MURES
Nr. cad.: 141583
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT UNIFAMILIALĂ
979 / 12.07.2021Strada Călăraşilor nr. 94 CF/Fişa Cadastrală 165/II TG.MURES
Nr. top: 293/II
294/II
296/2/II
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare nomenclatură stradală și număr poștal: str. Călărașilor, nr. 94.
978 / 12.07.2021Strada Preot Ştefan Rusu nr. 14 CF/Fişa Cadastrală 128902 TG-MURES
Nr. cad.: 128902
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT ȘI ÎMPREJMUIRE
977 / 12.07.2021Strada Avram Iancu nr. 26 CF 136023 Târgu Mures
Nr. top: 1980/3
1980/4
1980/5
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare descriere construcţie C2
976 / 12.07.2021Strada Lev. N. Tolstoi nr. 4 CF/Fişa Cadastrală 53210 SG. DE MUREȘ
Nr. top: 696
697/1/25
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare UAT Târgu Mureș, certificare intravilan, certificare nomenclatură stradală și număr poștal: str. Lev. Nicolaevici Tolstoi, nr. 4.
975 / 12.07.2021Strada Bolyai nr. 11 CF/Fişa Cadastrală 138668 TG. MURES
Nr. cad.: 138668
138668-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire reparație capitală, renovare fațade, modificări interioare în vederea schimbării parțiale de destinație din locuință în spațiu de servicii cu accesul publicului la parter, mansardare în volumul podului, amenajare exterioară.
974 / 09.07.2021Strada Constandin Hagi Stoian nr. 26 CF 138017 Târgu Mures
Nr. cad.: 138017
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
apartamentare construcţie
973 / 09.07.2021Strada Milcovului nr. 1-5 CF 131652 Târgu Mures
Nr. cad.: 131652
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Radiere construcţii C2 şi C8, dezmembrare imobil în 2 loturi
972 / 09.07.2021Strada Mărăşti nr. 16 CF/Fişa Cadastrală 122603 TG-MURES
Nr. cad.: 122603
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE CLĂDIRE DE LOCUINŢE COLECTIVE, ÎMPREJMUIRE TEREN, AMENAJĂRI EXTERIOARE, ORGANIZARE DE ŞANTIER
971 / 09.07.2021Calea Sighişoarei nr. 40 CF 127048 Târgu Mures
Nr. top: 3867/b/1/2/2/1
Nr. cad.: 3301
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală şi număr poştal- Calea Sighişoarei nr. 40
970 / 09.07.2021Strada George Coşbuc nr. 6 ap. 2 CF/Fişa Cadastrală 125316
125316-C1-U1 TG.MURES
Nr. top: 2414/5/14
2414/5/14/II
Nr. cad.: -
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construie balcon la parterul blocului.
969 / 09.07.2021Strada Episcop Ioan Bob nr. 3 CF/Fişa Cadastrală 130561 TÂRGU MUREȘ
Nr. top: 2626
Nr. cad.: 1056
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare intravilan, rectificare suprafață teren de la 813 mp la 785 mp, actualizare categorie de folosință teren - curți construcții, certificare nomenclatură stradală și număr poștal: str. Episcop Ioan Bob, nr. 3.
968 / 08.07.2021Strada Trotuşului nr. 21A CF/Fişa Cadastrală 140710 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 140710
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare descriere construcție.
967 / 08.07.2021Pasaj Pădurii nr. 3, 16 CF/Fişa Cadastrală 137029
136649 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 137029
136649
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Alipirea imobilelor înscrise în CF nr. 137029 Târgu Mureș și CF nr. 136649 Târgu Mureș.
966 / 08.07.2021Piata Teatrului nr. 1 CF/Fişa Cadastrală 120386-C1-U19
120386 TG.MURES
Nr. top: 594/2/P/III
594/1/1/2/2/P/III
594/2
594/1/1/2/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU AMENAJARE ACCES NOU ŞI COPERTINĂ BALCON
965 / 08.07.2021Strada Prof. Dr. Vasile Săbădeanu nr. 137 CF 141176 Târgu Mures
Nr. cad.: 141176
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
apartamentare construcţie
964 / 08.07.2021Strada Predeal nr. 66B CF/Fişa Cadastrală 140053 TÂRGU MUREȘ
Nr. top: 3824/a/2
3825/1/2/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare intravilan.
963 / 08.07.2021Strada Bihorului CF/Fişa Cadastrală 138999 TG-MURES
Nr. top: 138999
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
ÎNCALCĂ PREVEDERILE REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT PUZ
962 / 08.07.2021Strada Zăgazului nr. 14 CF/Fişa Cadastrală 138076-C1-U9
138076-C1-U10 TG.MURES
Nr. cad.: 138076-C1-U9
138076-C1-U10
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU SCHIMBAREA DESTINAȚIEI SPAȚIULUI C2/8 ȘI C2/10 MAGAZIE DE PRODUSE FINITE ȘI ASCENSOR ÎN SPAȚIU PENTRU PRODUCȚIE MICĂ NEPOLUANTĂ ȘI SPAȚIU DE ALIMENTAȚIE PUBLICĂ, AMENAJĂRI INTERIOARE ȘI CREARE ACCES NOU
961 / 07.07.2021Strada Grapei nr. 1 CF/Fişa Cadastrală 132869 TG.MURES
Nr. top: 1055/1/1/1/3/1/1

Nr. cad.: 4727
4727-C1
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
nu se incadrează în documentaţiile de urbanism aprobate în zonă,
960 / 07.07.2021Strada Remetea nr. FN CF/Fişa Cadastrală 136453 TG.MURES
Nr. cad.: 136453
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire locuinţă unifamilială, amenajări exterioare și împrejmuire teren
959 / 07.07.2021Calea Sighişoarei nr. - CF 137972
137969 Târgu Mures
Nr. cad.: 137972
137969
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Alipirea imobilelor înscrise în CF 137972 Târgu Mures şi CF 137969 Târgu Mures
957 / 07.07.2021Strada 8 Martie CF 132710
140906
140907
136328
139521
140908 Târgu Mureş
Nr. cad.: 132710
140906
140907
136328
139521
140908
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Elaborare P.U.Z. - Reconversie zonă funcțională din UTR, stabilire reglementări urbanistice pentru dezvoltare zonă industrială.
956 / 07.07.2021Strada Caşinului nr. f.nr. CF 132385
141316 Târgu Mureş
Nr. cad.: 132385
141316
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Elaborare P.U.Z. - Parcelare teren și stabilire reglementări în vederea construirii de locuințe.
955 / 07.07.2021Strada Bogdan Petriceicu Haşdeu nr. 39 CF/Fişa Cadastrală 141287 TÂRGU MUREȘ
Nr. top: 4782/8
4783/15
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare intravilan, actualizare categorie de folosință teren - curți construcții, actualizare descriere construcție, certificare nomenclatură stradală și număr poștal: str. Bogdan Petriceicu Hașdeu, nr. 39.
954 / 06.07.2021Strada Petru Dobra nr. 25 ap. 4 CF/Fişa Cadastrală 122274
122274-C1-U7 TG.MURES
Nr. top: 4646/189/IV
Nr. cad.: -
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de "Construire balcon".
953 / 06.07.2021Strada Mărului nr. 9 CF/Fişa Cadastrală 136840 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 136840
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare nomenclatură stradală și număr poștal: strada Mărului, nr. 9.
952 / 06.07.2021Strada Livezeni nr. 15 ap. 2 CF/Fişa Cadastrală 120939
120939-C1-U2 TG.MURES
Nr. top: 3511/167/II
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru " Schimbare de destinaţie locuinţă în spațiu servicii - cabinet de optică medicală, construire balcon, creare acces din exterior "
951 / 06.07.2021Strada Parângului nr. 56/A CF/Fişa Cadastrală 138555 TG.MURES
Nr. cad.: 138555
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
nu se incadrează în documentaţiile de urbanism aprobate în zonă,
950 / 06.07.2021Strada Prof. Dr. Vasile Săbădeanu nr. 133 CF 141179 Târgu Mures
Nr. cad.: 141179
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
apartamentare construcţie
949 / 06.07.2021Strada Prof. Dr. Vasile Săbădeanu nr. 119 CF/Fişa Cadastrală 141909 TG. MURES
Nr. cad.: 141909
141909 - C1
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
nu se încadrează în documentațiile de urbanism aprobate în zonă.
948 / 06.07.2021Strada Parângului nr. 19 ap. 3 CF/Fişa Cadastrală 120281
120281-C1-U20 TG. MURES
Nr. top: 3848/74/III
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru amenajări interioare și închidere balcon în condițiile regimului tehnic.
947 / 05.07.2021Strada Dealului nr. 12 CF/Fişa Cadastrală 123983 TÂRGU MUREȘ
Nr. top: 590/17/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare categorie de folosință teren - curți construcții, certificare nomenclatură stradală și număr poștal: str. Dealului, nr. 12 și actualizare descriere construcții C1 și C2.
946 / 05.07.2021Strada Gheorghe Doja nr. 89 CF/Fişa Cadastrală 131622 TG.MURES
Nr. cad.: 131622
131622-C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru desfiinţare construcţii- corp C6,C8,C9 şi construire clădire cu funcţiune medicală- terapie intensivă boli infecţioase,
945 / 05.07.2021Strada Bradului nr. 2A CF 4792/III Târgu Mures
Nr. top: 1614/2/2/8/1/b
1615/1/1/2/b
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare intravilan , certificare categorie de folosinţă curti construcţii
944 / 05.07.2021Calea Sighişoarei CF/Fişa Cadastrală 129272/TG. MURES; 141702/ TG.MURES
Nr. top: -
Nr. cad.: 129272; 141702
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire "Drum în zona Calea Sighişoarei - Livadă ";
943 / 05.07.2021Strada Mitropolit Andrei Şaguna nr. 37 CF 141870 Târgu Mures
Nr. top: 1904
1905/1/3
1860
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare intravilan, certificare nomenclatură stradală şi număr poştal: str. Mitropolit Andrei Şaguna nr.37, modificare suprafaţă imovil de la 641 mp la 418 mp, sistare condominiu
941 / 02.07.2021Strada Remetea nr. - CF/Fişa Cadastrală 142075 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 2004/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
940 / 02.07.2021Strada Remetea nr. - CF/Fişa Cadastrală 138292 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 4946
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
939 / 02.07.2021Strada Mărului nr. f.nr. CF 142005 Târgu Mureș
Nr. cad.: 142005
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
938 / 01.07.2021Strada 22 Decembrie 1989 nr. 122 CF 51107 Sângeorgiu de Mures
Nr. top: 1928/2/2/15
1920/2/b/3/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare UAT Târgu Mures,certificare intravilan, certificare categorii de folosinţă :252 mp curti construcţii şi 609 mp arabil, modificare suprafaţă imobil de la 971 mp la 861 mp
937 / 01.07.2021Strada Podeni nr. 64 CF/Fişa Cadastrală 139924 TÂRGU MUREȘ
Nr. top: 190
Nr. cad.: 139924
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Dezmembrare imobil în două loturi: Lot1=670 mp și Lot2=1600 mp.
936 / 01.07.2021Strada Ciucului nr. 15 CF/Fişa Cadastrală 126537 TÂRGU MUREȘ
Nr. top: 5131/1/7/2
5131/1/8/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Atribuire coduri construcții: C1 - Casă din cărămidă acoperită cu țigle cu 1 cameră, bucătărie, cămară, baie, antreu; C2 - Bucătărie de vară din cărămidă, acoperită cu țigle și magazie din lemn.
935 / 01.07.2021Strada Budiului nr. 42 CF/Fişa Cadastrală 141648
141649 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 141648
141649
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Alipirea imobilelor înscrise în CF nr. 141648 Târgu Mureș și CF nr. 141649 Târgu Mureș.
934 / 01.07.2021Strada Tudor Vladimirescu nr. 164 CF/Fişa Cadastrală 130973 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 130973
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare descriere construcție.
933 / 01.07.2021Strada Ioan Vescan nr. f.nr. CF 140333 Târgu Mureș
Nr. cad.: 140333
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare destinație teren intravilan.
932 / 30.06.2021Strada Cotitura de Jos CF/Fişa Cadastrală 140070
TG. MUREȘ
Nr. cad.: 140070
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru extindere conductă gaze naturale presiune redusă
931 / 30.06.2021Strada Viile Dealului Budiului nr. 8 CF/Fişa Cadastrală 18 TÂRGU MUREȘ
Nr. top: 4412
4413
4414
4415
4396
4397
4409
4410
4411
4398
4400
4401
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare intravilan, actualizare categorie de folosință teren: 1Cc=2.800mp și 2F=5.200mp, certificare nomenclatură stradală și număr poștal: str. Viile Dealului Budiului, nr. 8.
930 / 30.06.2021Strada Caşinului nr. 7 CF/Fişa Cadastrală 123751 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 4538
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Evidențiere construcție, certificare nomenclatură stradală și număr poștal: str. Cașinului, nr. 7.
929 / 30.06.2021Strada Ceangăilor CF/Fişa Cadastrală 141683 TG. MURES
Nr. cad.: 141683
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru construire casă de locuit, împrejmuire proprietate cu amenajare acces auto și pietonal.
928 / 30.06.2021Strada Belşugului nr. 36 CF 4780/II Târgu Mures
Nr. top: 324/1/2/2/3/2
324/2/1/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
actualizare descriere apartamentul nr.II, radiere anexe ap.I , evidenţiere anexe ap.II
927 / 30.06.2021Strada Gheorghe Doja nr. 38 ap. 1 CF/Fişa Cadastrală 121012-C1-U5 TG.MURES
Nr. top: 4700/36/I
Nr. cad.: -
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU AMENAJARE CABINET MEDICAL ȘI AMPLASARE FIRMĂ
926 / 30.06.2021Strada Remetea nr. 198/B CF/Fişa Cadastrală 140763 TG. MURES
Nr. cad.: 140763
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru construire casă de locuit, împrejmuire proprietate cu amenajare acces auto și pietonal, amenajări exterioare.
925 / 30.06.2021Strada Plutelor nr. 2 CF/Fişa Cadastrală 129039 TG. MURES
Nr. cad.: 129039
129039-C55
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE VESTIAR LA BAZINUL DE ÎNOT
924 / 29.06.2021Strada Budai Nagy Antal nr. 2 CF/Fişa Cadastrală 122321 TÂRGU MUREȘ
Nr. top: 1047
1057/b/1/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare intravilan, actualizare categorie de folosință teren - curți construcții.
923 / 29.06.2021Strada Călăraşilor nr. 92 ap. 1 CF/Fişa Cadastrală 380/II/I TG-MURESPrezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE ÎN REGIM DE URGENŢĂ PENTRU - REPARAŢII ACOPERIŞ, PUNEREA ÎN SIGURANŢĂ LOCUINŢĂ AP.1
922 / 29.06.2021Strada Suceava nr. 49 ap. 41 CF/Fişa Cadastrală 130815
134085
130815-C1-U59 TG. MUREȘ
Nr. cad.: 130815
134085
130815-C1-U59
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare categorie de folosință teren-curți construcții pentru imobilul înscris în CF nr. 130815 Târgu Mureș, alipirea imobilelor înscrise în CF nr. 130815 Târgu Mureș și CF nr. 134085 Târgu Mureș, actualizare descriere apartament nr. 41, subapartamentare ap. nr. 41.
921 / 29.06.2021Strada Nagy Pál nr. FN CF/Fişa Cadastrală 128916 TG. MURES
Nr. cad.: 128916
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN
920 / 29.06.2021Bulevard 1848 nr. 33 ap. 26 CF 121625-C1-U1 Târgu Mureș
Nr. top: 4646/13/XXVI
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală și număr poștal: Bulevardul 1848 nr.33 ap.26.
919 / 29.06.2021Bulevard 1 Decembrie 1918 nr. - CF/Fişa Cadastrală 139671 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 139671
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare categorie de folosință teren - drum.
918 / 29.06.2021Bulevard 1 Decembrie 1918 nr. 242 CF/Fişa Cadastrală 140772 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 140772
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare categorie de folosință teren - drum.
917 / 28.06.2021Strada Brăila nr. 14/A CF/Fişa Cadastrală 125102 TG.MURES
Nr. cad.: 2240/2
2240/2-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire poartă de acces auto şi pietonal nou dinspre stradă,
916 / 28.06.2021Bulevard 1848 nr. 57 ap. SP.COM.1 CF/Fişa Cadastrală 121381-C1-U21
121381-C1
121381 - TG.MURES
Nr. cad.: 121381-C1-U21; 541/0
TOP: 4646/24
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire în vederea schimbării destinației clădirii din spațiu comercial în cabinet de medicină dentară și amplasare firmă
915 / 28.06.2021Strada Măgurei nr. f.nr. CF/Fişa Cadastrală 132038+ vezi anexa
TG.MURES
Nr. cad.: 132038+ vezi anexa
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
NU SE ÎNCADREAZĂ ÎN PREVEDERILE REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT PUZ APROBAT
914 / 28.06.2021Strada Pădurii nr. 51 CF/Fişa Cadastrală 137908 TG. MURES
Nr. cad.: 137908
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru împrejmuire proprietate, cu porți de acces auto și pietonale.
913 / 28.06.2021Strada Barajului nr. 3 CF/Fişa Cadastrală 132637 TG. MURES
Nr. cad.: 132637
132637 - C1
vezi reg. juridic
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru desființare construcții corp C1, corp C2 și construire centru logistic pentru depozitare, asamblare și transport sisteme de conectare, extindere hală corp C11 cu anexe administrative.
912 / 25.06.2021Strada Apaductului nr. 12 CF/Fişa Cadastrală 139785 TG.MURES
Nr. cad.: 139785
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru construire gard
911 / 25.06.2021Strada Viile Dealul Mic nr. 25 CF 132503 Tţrgu Mures
Nr. cad.: 132503
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
evidenţiere construcţie C3
910 / 25.06.2021Strada Mureşeni nr. 50 CF/Fişa Cadastrală 140567 TG.MURES
Nr. cad.: 140567;.... vezi rg.tehnic
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerii autorizaţiei de construire pentru "Reparaţii împrejmuire".
909 / 25.06.2021Strada Prof. Dr. Simion C. Mândrescu nr. fr.nr. CF 131908
141677 Târgu Mures
Nr. cad.: 131908
141677
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
unificare imobile înscrise în CF 131908 Târgu Mures şi CF 141677 Târgu Mures
908 / 25.06.2021Strada Zeno Vancea CF/Fişa Cadastrală 135259
138408
133821
133864
139219 TG.MURES
Nr. cad.: 135259
138408
133821
133864
139219
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU EXTINDERE REȚEA CANALIZARE MENAJERĂ PE STRĂZILE ZENO VANCEA – MĂRULUI - POMILOR
907 / 25.06.2021Strada Dimitrie Cantemir nr. 12 CF/Fişa Cadastrală 133269 TG.MURES
Nr. top: 2631/1/3/1/1/1
2631/1/3/1/2/1
Nr. cad.: 672/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru "Schimbare învelitoare fără intervenţii structurale".
906 / 24.06.2021Strada Dealului nr. fr. nr. CF 660/III Mureseni
Nr. top: 553/3/1/1/1/1
550/1/2
552
554
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
înscrierea provizorie a dreptului de proprietate în favoarea Municipiului Tg.Mureş - domeniu public pentru 226561 mp teren în baza art. 41 alin (5) şi (5^ 1 ) din Legea 7/1996 R şi HCL nr. 356/19.12.2019,Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
, certificare intravilan, categorii de folosinţă: 186094 mp teren neproductiv, 18792 mp şi 21675 mp apa statatoare, certificare adresă-str. Dealului fr. nr.
905 / 24.06.2021Strada Rîndunelelor nr. 5 CF/Fişa Cadastrală 134046 TG.MURES
Nr. cad.: 134046
134046-C1
134046-C2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru "Amenajări interioare şi extindere casă de locuit- corp C1 şi modificare acces auto din stradă".
904 / 24.06.2021Strada Remetea nr. f.nr. CF/Fişa Cadastrală 132413 TG.MURES
Nr. cad.: 132413
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire clădire comercială, amenajare acces auto şi pietonal din stradă, şi imprejmuire teren,
903 / 24.06.2021Strada Budiului nr. fr. nr. CF 131398 Târgu Mures
Nr. cad.: 131398
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare intravilan
902 / 24.06.2021Strada Libertăţii nr. 143 CF/Fişa Cadastrală 120357 TG. MURES
Nr. cad.: 120357
120357-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire împrejmuire la stradă, amplasare totem publicitar, amplasare firmă pe fațada imobilului
901 / 24.06.2021Strada Gurghiului CF/Fişa Cadastrală 128039 TG.MURES
Nr. cad.: 128039
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru împrejmuire la str. Inului și str. Gurghiului, cu amenajare acces auto și pietonal.
900 / 24.06.2021Strada Nagy Pál nr. 9 CF 128916 Târgu Mureș
Nr. cad.: 128916
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
899 / 24.06.2021Strada Bogdan Petriceicu Haşdeu nr. 37 ap. 1 CF 137763-C1-U2 Târgu Mureș
Nr. top: 4782/22/I
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală și număr poștal: str. Bogdan Petriceicu Hașdeu nr.37 ap.1.
898 / 23.06.2021Strada Crinului nr. 12/A ap. 1,2 CF/Fişa Cadastrală 141565-C1-U1
141565-C1-U2 TG.MURES
Nr. cad.: 141565-C1-U1
141565-C1-U2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru schimbarea destinației spațiului de locuit (ap. 1 și ap. 2) în cabinet medical, amenajări interioare, amplasare firmă pe fațada imobilului.
897 / 23.06.2021Calea Sighişoarei nr. 86 CF/Fişa Cadastrală 137366 TG. MURES
Nr. cad.: 137366
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru extindere rețea electrică, apă potabilă și colector menajer.
896 / 23.06.2021Strada Burebista nr. 11 CF/Fişa Cadastrală 141993 TG.MURES
Nr. cad.: 141993
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT UNIFAMILIALĂ, ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ
895 / 23.06.2021Strada Zeno Vancea nr. 20/D ap. 1 CF/Fişa Cadastrală 139943-C1-U1
139943 TG.MURES
Nr. cad.: 139943-C1-U1
139943
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU EXTINDEREA CASEI DE LOCUIT (AP:1),ŞI IMPREJMUIREA TERENULUI,
894 / 23.06.2021Strada Margaretelor nr. 17/A CF 141828 TG.MURES
Nr. cad.: 141828
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
reapartamentare construcţie
893 / 23.06.2021Strada Bogdan Petriceicu Haşdeu nr. 6 CF 132343 Târgu Mureș
Nr. cad.: 132343
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
actualizare componență construcție C1.
892 / 23.06.2021Strada Libertăţii nr. 128A CF 135547 Târgu Mureș
Nr. cad.: 135547
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală și număr poștal: str. Libertății nr. 128A.
891 / 22.06.2021Strada Posada nr. 42 CF/Fişa Cadastrală 133567 TG.MURES
Nr. cad.: 3151
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare regimuri juridice, economice și tehnice
890 / 22.06.2021Strada Rovine nr. f.nr. CF/Fişa Cadastrală 141894 TG.MURES
Nr. cad.: 141894
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire casă de locuit şi imprejmuire teren,
889 / 22.06.2021Strada Aluniş nr. 48 CF/Fişa Cadastrală 121330 TG. MURES
Nr. cad.: 121330
121330-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru amenajări interioare, refațadizare clădire, amenajare exterioară, reconstruire împrejmuire, amplasare reclamă
888 / 22.06.2021Strada Răsăritului nr. 16 CF 130761 Târgu Mures
Nr. cad.: 130761
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
evidenţiere construcţii, certificare nomenclatură stradală şi număr poştal- Str. Răsăritului nr. 16
887 / 22.06.2021Strada Păşunii nr. 16C CF/Fişa Cadastrală 129293 TG. MURES
Nr. top: 3854/3/1/1/1
3854//4/1/1/1
3854/4/2/1/1/2
3854/4/2/1/2/2
Nr. cad.: 537-667-668
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
Nu se încadrează în prevederile regulamentului local de urbanism aferent Planului Urbanistic Zonal, aprobat în zonă
886 / 18.06.2021Strada Avram Iancu nr. 56, 58 CF/Fişa Cadastrală 141723
141715 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 141723
141715
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Alipire două imobile înscrise în CF nr. 141723 Târgu Mureș și CF nr. 141715 Târgu Mureș.
885 / 18.06.2021Strada Trébely nr. 70 CF/Fişa Cadastrală 141219 TG. MURES
Nr. cad.: 141219
141219-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE ÎN VEDEREA REALIZĂRII LUCRĂRILOR DE REAMENAJARE ȘI MANSARDARE CASĂ DE LOCUIT ÎN VOLUMUL PODULUI EXISTENT, MODIFICARE GARD CATRE STRĂZI ȘI AMENAJARE TEREN
884 / 18.06.2021Strada Ceangăilor nr. 17/C CF 135030 Târgu Mureș
Nr. cad.: 135030
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală și număr poștal: str. Ceangăilor nr.17/C.
883 / 18.06.2021Strada Nagy Pál nr. 9 CF 128916 Târgu Mureș
Nr. cad.: 128916
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală și număr poștal: str. Nagy Pál nr.9.
882 / 18.06.2021Strada Plutelor nr. 2 CF/Fişa Cadastrală 129039 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 129039
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Evidenţiere construcţie.
881 / 17.06.2021Strada Posada nr. f.nr. CF 120599 Târgu Mureș
Nr. top: 3125/1/2/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare categorie de folosință curți-construcții, nomenclatură stradală și număr poștal: str. Posada f.nr.
880 / 17.06.2021Strada Grădinarilor nr. 1 CF/Fişa Cadastrală 140490
140490-C1-U1
140490-C1-U2TG. MURES
Nr. cad.: 140490
140490-C1-U1
140490-C1-U2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru amenajări interioare și mansardarea casei de locuit (ap. 1 și 2) - intrare în legalitate, în condițiile regimului tehnic.
879 / 17.06.2021Strada Dealului nr. 34/A CF/Fişa Cadastrală 660
Mureşeni
Nr. top: 553/3/1/1/1/1
550/1
552
554
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
nu se incadrează în prevederile documentaţiilor de urbanism aprobate în zonă,
878 / 17.06.2021Strada Turzii nr. f.nr. CF 126813 Târgu Mureș
Nr. top: 4799/1/1/11/9
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare categorie de folosință curți-construcții, destinație teren intravilan și nomenclatură stradală și număr poștal: str. Turzii f.nr.
877 / 17.06.2021Strada Muncitorilor nr. 3 CF/Fişa Cadastrală 126960 TÂRGU MUREȘ
Nr. top: 5782/2/7
5784/1/1/8/2/3
Nr. cad.: 126960
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Diminuare suprafață teren de la 421 mp la 401 mp, atribuire cod construcție C2 - garaj, actualizare descriere apartament nr. 1.
876 / 17.06.2021Piata Victoriei nr. 3 CF/Fişa Cadastrală 135378 TG.MURES
Nr. cad.: 135378
135378-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU EXECUTARE LUCRĂRI DE AMENAJĂRI INTERIOARE - SPAŢII BIROURI.
875 / 17.06.2021Strada Turzii nr. f.nr. CF 126812 Târgu Mureș
Nr. top: 4798/1/1/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare categorie de folosință curți-construcții, destinație teren intravilan și nomenclatură stradală și număr poștal: str. Turzii f.nr.
874 / 17.06.2021Strada Făget nr. 1 ap. 1 CF/Fişa Cadastrală 136943-C1-U1 TG.MURES
Nr. top: 2492/2/5/1/1/4
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obținerea autorizației de construire pentru construire gard la stradă cu amenajare acces auto și pietonal.
873 / 17.06.2021Piata Trandafirilor nr. 31 ap. SP/I CF/Fişa Cadastrală 120051-C1-U3 TG.MURES
Nr. top: 1129/SP/I
1130/SP/I
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obţinerea autorizaţiei de construire pentru amplasare reclamă pe faţada imobilului
872 / 17.06.2021Strada Păltiniş nr. 5 CF/Fişa Cadastrală 128563 TÂRGU MUREȘ
Nr. top: 3796/1/24/32
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare intravilan, diminuare suprafață teren de la 392 mp la 345 mp, actualizare categorie de folosință teren: curți construcții, actualizare descriere construcții.
871 / 17.06.2021Strada Piatra de Moară nr. 6 CF/Fişa Cadastrală 125544 TG. MURES
Nr. cad.: 125544
125544-C1
125544-C2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru etajare corp clădire corp C2, locuință, în condițiile regimului tehnic.
870 / 16.06.2021Piata Gării nr. 2 ap. 14 CF 120535-C1-U31 Târgu Mureș
Nr. top: 4789/1/3/XIV
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală și număr poștal: "Piața Gării nr.2 ap.14".
869 / 16.06.2021Strada Gheorghe Doja nr. 304 CF/Fişa Cadastrală 139151 TG.MURES
Nr. cad.: 139151
139151-C1
139151-C2
139151-C3
139151-C4
139151-C5
139151-C6
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru alimentare cu energie electrică la showroom auto şi ateliere
868 / 16.06.2021Strada Pomilor nr. fr. nr. CF 135967
137033 Târgu Mures
Nr. cad.: 135967
137033
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
alipire imobile înscrise în CF 135967 Târgu Mures şi CF 137033 Târgu Mures
867 / 16.06.2021Aleea Cornişa nr. 26 CF/Fişa Cadastrală 133988 TG.MURES
Nr. cad.: 133988
133988-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru eliberare amplasament
866 / 16.06.2021Strada Barajului nr. - CF 140103 Târgu Mures
Nr. top: 332
333
334/a/2/
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare intravilan
865 / 16.06.2021Strada Verii nr. 48 CF/Fişa Cadastrală 140167 TG. MURES
Nr. cad.: 140167
140167-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE DOUĂ LOCUINȚE UNIFAMILIALE D+P+E, GARAJE ȘI AMENAJARE ACCESE
864 / 15.06.2021Strada Gheorghe Doja nr. 217 CF/Fişa Cadastrală 121144 TG.MURES
Nr. cad.: 121144
121144-C1
121144-C2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru suplimentarea sporului de putere în alimentarea cu energie electrică
863 / 15.06.2021Strada Barajului nr. - CF 140102 Târgu Mures
Nr. top: 332
333
334/a/2/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare intravilan
862 / 15.06.2021Aleea Constructorilor nr. 5 CF/Fişa Cadastrală 123335 TG.MURES
Nr. cad.: 123335
123335-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru lucrări de extindere rețea gaze naturale presiune redusă
861 / 15.06.2021Strada Gheorghe Doja nr. 76 CF/Fişa Cadastrală 123879 TÂRGU MUREȘ
Nr. top: 4804/1/8/4
Nr. cad.: 54/4
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare intravilan și actualizare categorie de folosință teren: curți construcții.
860 / 15.06.2021Strada Gheorghe Doja nr. 76 CF/Fişa Cadastrală 123878 TÂRGU MUREȘ
Nr. top: 4804/1/8/3
Nr. cad.: 54/3
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare intravilan și actualizare categorie de folosință teren: curți construcții.
859 / 15.06.2021Strada Gheorghe Doja nr. 76 CF/Fişa Cadastrală 123877 TÂRGU MUREȘ
Nr. top: 4804/1/8/1/1
Nr. cad.: 54/1/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare intravilan și actualizare categorie de folosință teren: curți construcții.
858 / 15.06.2021Strada Gheorghe Doja nr. - CF/Fişa Cadastrală 123885 TÂRGU MUREȘ
Nr. top: 4804/1/2/2
Nr. cad.: 48/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare categorie de folosință teren: curți construcții, certificare nomenclatură stradală și număr poștal: str. Gheorghe Doja, f.nr.
857 / 15.06.2021Strada Gheorghe Doja nr. - CF/Fişa Cadastrală 123773 TÂRGU MUREȘ
Nr. top: 4804/1/1/2
Nr. cad.: 47/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare intravilan, actualizare categorie de folosință teren: curți construcții, certificare nomenclatură stradală și număr poștal: str. Gheorghe Doja, f.nr.
856 / 15.06.2021Strada Gheorghe Doja nr. 76 CF/Fişa Cadastrală 123743 TÂRGU MUREȘ
Nr. top: 4804/1/8/1/2
4804/1/8/2
Nr. cad.: 54/1/2
54/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Diminuare suprafață teren de la 173 mp la 168 mp și actualizare categorie de folosință teren: curți construcții.
855 / 15.06.2021Strada Gheorghe Doja nr. 76 CF/Fişa Cadastrală 136546 TÂRGU MUREȘ
Nr. top: 4804/1/2/1/1/2/2
4804/1/7/2/2
4804/1/7/4/2
Nr. cad.: 48/1/1/2/2-53/2/2-53/4/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare categorie de folosință teren: curți construcții.
854 / 15.06.2021Strada Köteles Sámuel nr. 6 CF/Fişa Cadastrală 125066 TG.MURES
Nr. cad.: 1250066-C1
125066-C2
....vezi regim juridic
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru extindere clădiri existente de învăţământ: Construire corp de clădire C8 - intrare în legalitate.
853 / 15.06.2021Strada Gheorghe Doja nr. 76 CF/Fişa Cadastrală 92152/N TÂRGU MUREȘ
Nr. top: 4804/1/1/1/1/1
4804/1/2/1/1/1
4804/1/7/1
Nr. cad.: 47/1/1/1-48/1/1/1-53/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare categorie de folosință teren: curți construcții.
852 / 15.06.2021Strada Köteles Sámuel nr. 6 CF/Fişa Cadastrală 125066 TG.MURES
Nr. cad.: 125066-C1
125066-C2
...
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru "MODIFICĂRI INTERIOARE, EXTINDERE CORPURI DE CLĂDIRE C4, C5, ETAJARE, MANSARDARE, EXTINDERE ŞI MODIFICĂRI INTERIOARE CORPURI C6, C7- INTRARE ÎN LEGALITATE".
851 / 15.06.2021Strada Prof. Dr. Simion C. Mândrescu nr. 1 CF 133771 Târgu Mureș
Nr. cad.: 133771
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
înscriere construcție C1 în cartea funciară, certificare categorii de folosință: curți-construcții 728mp, arabil 449mp, nomenclatură stradală și număr poștal: str. Prof. Dr. Simion C. Mândrescu nr. 1.
850 / 15.06.2021Calea Sighişoarei nr. FN CF/Fişa Cadastrală 121852 TG.MURES
Nr. cad.: 121852
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE STAȚIE DE DISTRIBUȚIE CARBURANȚI CU FUNCȚIUNI AFERENTE, MONTARE SEMNALISTICĂ
849 / 15.06.2021Strada Primăverii nr. 34 CF 128448 Târgu Mures
Nr. top: 4931/a/5
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare intravilan, categorie de folosinţă: curti construcţii. actualizare date construcţie
848 / 15.06.2021Strada Turzii nr. 7 CF 137986 Târgu Mures
Nr. top: 4798/1/1/1/7
4799/1/1/11/10
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare coduri construcţii: C1- casa, C2-magazie cu scandura , cotete
847 / 15.06.2021Piata Dr. Bernády György nr. 2 CF/Fişa Cadastrală 122113 TÂRGU MUREȘ
Nr. top: 1684
Nr. cad.: 122113
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizarea descrierii construcției C1 .
846 / 14.06.2021Strada 22 Decembrie 1989 nr. 152 CF 140536 Târgu Mures
Nr. cad.: 140536
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
radiere construcţii C2, C7, C8, C9, C10
845 / 14.06.2021Strada Szotyori Jozsef CF/Fişa Cadastrală 141335 TG.MURES
Nr. cad.: 141335
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT P+1E, ÎMPREJMUIRE TEREN, ACCES AUTO ȘI PARCARE AUTO, AMENAJĂRI EXTERIOARE,
844 / 14.06.2021Strada Szotyori Jozsef CF/Fişa Cadastrală 141334 TG.MURES
Nr. cad.: 141334
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT P+1E, ÎMPREJMUIRE TEREN, ACCES AUTO ȘI PARCARE AUTO, AMENAJĂRI EXTERIOARE,
843 / 14.06.2021Strada Szotyori Jozsef nr. f.nr. CF/Fişa Cadastrală 141336 TG.MURES
Nr. cad.: 141336
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT P+1E, ÎMPREJMUIRE TEREN, ACCES AUTO ȘI PARCARE AUTO, AMENAJĂRI EXTERIOARE,
842 / 14.06.2021Strada General Gheorghe Avramescu nr. 6A CF 136669 Târgu Mures
Nr. top: 1626/1/2
1625/3/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
actualizare date construcţii
841 / 14.06.2021Strada Alexandru Papiu Ilarian nr. 44 CF/Fişa Cadastrală 129644 TG. MURES
Nr. top: 1540/c/2/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
840 / 14.06.2021Strada Mărului nr. 1/A,1/F CF/Fişa Cadastrală 137450
139164
139442 TG.MURES
Nr. cad.: 137450
139164
139164-C1
139442
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru extindere conductă şi branşamente gaze naturale presiune redusă proiectat subteran din PE
839 / 14.06.2021Strada Voinicenilor nr. 147 CF/Fişa Cadastrală 141756 TG. MURES
Nr. cad.: 141756
141756-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru amenajări interioare, refațadizare și modificare mansardă casă de locuit corp C1 - intrare în legalitate, construire terasă.
838 / 11.06.2021Strada Prof. Dr. Vasile Săbădeanu nr. 115 CF 138838
141883 Târgu Mures
Nr. cad.: 138838
141883
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Alipire imobile înscrise în CF nr. 138838 Târgu Mureș și CF nr. 141883 Târgu Mureș.
837 / 11.06.2021Strada Horea nr. 28 CF/Fişa Cadastrală 125473 TÂRGU MUREȘ
Nr. top: 503/1/1
696/1
697/2/1
Nr. cad.: 125473
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Majorare suprafață teren de la 8.365 mp la 8.407 mp, actualizare descriere construcții.
836 / 11.06.2021Strada Prof. Dr. Vasile Săbădeanu nr. 117 CF 138837
141882 Târgu Mures
Nr. cad.: 138837
141882
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Alipire imobile înscrise în CF nr. 138837 Târgu Mureș și CF nr. 141882 Târgu Mureș.
835 / 10.06.2021Strada Rodnei nr. 26 ap. 4 CF/Fişa Cadastrală 138716-C1-U5
TG.MURES
Nr. cad.: 138716-C1-U5
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru schimbarea destinaţiei casei de locuit (ap:4), în spaţiu comercial- alimentaţie publică, cu amenajări interioare,
834 / 10.06.2021Strada Budiului nr. 95,97 CF/Fişa Cadastrală 141595 TG. MURES
Nr. cad.: 141595
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru construire ansamblu de locuințe D+P+2E în condițiile regimului tehnic.
833 / 09.06.2021Strada Pomilor nr. FN CF/Fişa Cadastrală 141195
141194
141193
141131 TG.MURES
Nr. cad.: 141195
141194
141193
141131
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU REAMENAJARE CIRCULAȚII AUTO ȘI SUPLIMENTARE LOCURI DE PARCARE, INTRARE ÎN LEGALITATE ÎN CONDIȚIILE AVIZULUI CTATU nr. 1/39 din 14.04.2021
832 / 09.06.2021Strada Corneşti nr. - CF/Fişa Cadastrală 139136 TÂRGU MUREȘ
Nr. top: 3043/2
3045
3046
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare intravilan, rectificare suprafața teren de la 3.222 mp la 3.051 mp, actualizare categorie de folosință teren: fânețe, certificare nomenclatură stradală și număr poștal: str. Cornești, f. nr.
831 / 09.06.2021Strada Progresului nr. 9 CF 120763 Târgu Mures
Nr. top: 3511/144
Nr. cad.: cad 3095
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
actualizare date construcţie
830 / 09.06.2021Bulevard 1 Decembrie 1918 nr. 305 CF/Fişa Cadastrală 140590 TG. MURES
Nr. cad.: 140590
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE CLĂDIRE COMERCIALĂ, AMENAJARE ACCESE AUTO, PIETONALE ŞI PARCAJE AUTO, INTERSECȚIE ÎN SENS GIRATORIU, AMENAJARE PEISAGERĂ, AMPLASARE RECLAME ȘI PILON SEMNALISTICĂ, IMPREJMUIRE TEREN
829 / 09.06.2021Strada Remetea nr. f.nr. CF/Fişa Cadastrală 136452 TG.MURES
Nr. cad.: 136452
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificarea regimului juridic, economic şi tehnic al imobilului
828 / 09.06.2021Strada Plt. Adj. David Rusu nr. 36 CF/Fişa Cadastrală 123197 TÂRGU MUREȘ
Nr. top: 5445/e/2/3/2/1
Nr. cad.: 269/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare categorie de folosință teren - curți construcții, certificare nomenclatură stradală și număr poștal: str. Plt. Adj. David Rusu, nr. 36, evidențiere construcție.
827 / 09.06.2021Strada Burebista nr. 6 et. 3 ap. 9 CF 123173-C1-U21 Târgu Mureș
Nr. top: 108/2/IX
continuare la regimul juridic
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală și număr poștal: str. Burebista nr.6 ap.9.
826 / 08.06.2021Strada Cisnădie nr. 13,15 CF/Fişa Cadastrală 120775-C1
124559 TG.MURES
Nr. top: -
545/1/29
Nr. cad.: 120775-C1;2022
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire "Reparaţii, consolidare şi mansardare bloc identificat prin CF 120775 -C1, str.Cisnădiei nr.13 şi mansardare bloc identificat prin CF 124559 str.Cisnădiei nr.13 şi nr.15".
825 / 08.06.2021Strada Budiului nr. - CF/Fişa Cadastrală 138501/TG.MURES
Nr. top: -
Nr. cad.: 138501
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificarea regimului economic, juridic şi tehnic al imobilului.
824 / 08.06.2021Strada Ion Heliade Rădulescu nr. 28 CF 141633 Târgu Mures
Nr. cad.: 141633
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
apartamentare construcţie
823 / 08.06.2021Strada Ioan Vescan nr. f.nr. CF 132383
132530
132531 Târgu Mureş
Nr. cad.: 132383
132530
132531
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Elaborare P.U.Z. - Stabilire reglementări pentru construire două case de locuit unifamiliale.
822 / 08.06.2021Strada Ceangăilor nr. f.nr. CF 130767
130768 Târgu Mureş
Nr. cad.: 130767
130768
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Elaborare P.U.Z. - parcelare terenuri și stabilire reglementări pentru construire locuințe și creare drum de acces.
821 / 08.06.2021Strada Jean Monnet CF/Fişa Cadastrală 129536 TÂRGU MUREȘ
Nr. top: 3934/2/1/1
3935/2/1/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare intravilan.
820 / 08.06.2021Strada Tisei nr. 11 CF/Fişa Cadastrală 129850 TG.MURES
Nr. cad.: 129850
129850-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru recompartimentare, extindere şi mansardare construcţie existentă, schimbare de destinaţie din casă în spaţiu comercial cu amenajare acces nou pietonal din stradă, amplasare reclamă comercială/firmă pe faţadă,
819 / 08.06.2021Strada Plutelor nr. 2 CF 129039Târgu Mures
Nr. cad.: 129039
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
evidenţiere construcţie
818 / 08.06.2021Strada Jean Monnet nr. - CF/Fişa Cadastrală 123996 TÂRGU MUREȘ
Nr. top: 3932/1/1
3933/1/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare intravilan, actualizare categorie de folosință teren - arabil.
817 / 08.06.2021Strada Lebedei nr. 8 CF/Fişa Cadastrală 141918 TG. MURES
Nr. cad.: 141918
141918-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru extindere, etajare parțial mansardată și amenajări interioare în condițiile regimului tehnic
816 / 08.06.2021Strada Gheorghe Doja nr. 1 CF 537
2844
3877
979/II Târgu Mureș
Nr. top: 929
931
932
933 - continuare la regimul juridic
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală și număr poștal: str. Gheorghe Doja nr.1, categorie de folosință: curți-construcții, destinație teren intravilan, evidențiere construcție C1.
815 / 08.06.2021Strada Hints Otto nr. 70 CF 137574 T\rgu Mures
Nr. cad.: 137574
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare categorie de folosinţă: curti construcţii, înscriere construcţie
814 / 08.06.2021Strada Fabrica de Zahăr nr. 8 CF/Fişa Cadastrală 141795 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 141795
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Evidențiere construcție.
813 / 08.06.2021Strada Insulei nr. 31 CF 136775 Târgu Mureș
Nr. cad.: 136775
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală și număr poștal: str. Insulei nr.31.
812 / 08.06.2021Strada Tamás Ernő nr. 1 CF/Fişa Cadastrală 132938 TG.MURES
Nr. top: 4954/1/1/2/3
4955/1/2/3
VEZI REG. JURIDIC
Nr. cad.: 596/2/3
596-2/3-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obţinerea autorizaţiei de construire pentru amplasare firmă şi reclame
811 / 08.06.2021Strada Pomilor CF/Fişa Cadastrală 135290 TG.MURES
Nr. cad.: 135290
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
ÎNCALCĂ PREVEDERILE REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT P.U.Z. APROBAT
810 / 07.06.2021Strada Benefalău nr. 5 ap. 1,2 CF/Fişa Cadastrală 141744; 141744-C1/ TG.MUREŞ
Nr. cad.: 141744
141744-C2; 144744-C1/U1
U2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru "Modificări la faţade, înlocuire şarpantă, schimbare învelitoare şi creare acces pod la corp C1 - U1 şi U2"
809 / 07.06.2021Strada Pomilor CF/Fişa Cadastrală 135289 TG.MURES
Nr. cad.: 135289
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
ÎNCALCĂ PREVEDERILE REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT P.U.Z. APROBAT
808 / 07.06.2021Strada Transilvania nr. 25 CF/Fişa Cadastrală 149/S2; 149 TG-MURES
Nr. top: 3755/12/1/2/S2
3755/12/1/2/1/3
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU EXTINDERE SALĂ DE EVENIMENTE DIN INCINTA ŞCOLII ȘI GRĂDINIŢEI
807 / 07.06.2021Strada Hints Otto nr. 68 CF 137575 Târgu Mures
Nr. cad.: 137575
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare categorie de folosinţă: curti construcţii, înscriere construcţie
806 / 07.06.2021Strada Ion Heliade Rădulescu nr. 4 CF/Fişa Cadastrală 141887 TG.MURES
Nr. cad.: 141887
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru schimbare destinaţie locuinţă, în spaţii pentru servicii, cu amenajări interioare şi creare de acces nou dinspre stradă- schimbare soluţie tehnică lucrări autorizate cu nr:293/2020,
805 / 07.06.2021Strada Dezrobirii nr. 8A CF/Fişa Cadastrală 140361 TG.MURES
Nr. cad.: 140361
140361-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru reconstruire acoperiş, amenajări interioare şi reconstruire imprejmuire şi nu poate fi utlizat pentru construire parcaj auto acoperit- intrare în legalitate, întrucît nu se incadrează în prevederile documentaţilor de urbanism aprobate în zonă,
804 / 07.06.2021Strada Eden nr. 1 CF/Fişa Cadastrală 138438/TG.MURES
Nr. cad.: 138438
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINERII AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE DOUĂ CASE CUPLATE ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN
803 / 07.06.2021Strada Constandin Hagi Stoian nr. 52 CF 140130 Târgu Mures
Nr. cad.: 140130
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
evidenţiere construcţoe, certificare categorie de folosinţă-curti construcţii, certificare nomenclatură stradală şi număr poştal- str. Constandin Hagi Stoian nr. 52
802 / 07.06.2021Strada Prof. Dr. Vasile Săbădeanu nr. 137 CF 141176 Târgu Mures
Nr. cad.: 141176
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
evidenţiere construcţie, certificare categorie de folosinţă:curti construcţii
801 / 07.06.2021Strada Plutelor nr. 2 CF/Fişa Cadastrală 129039 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 129039
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Evidenţiere construcţie.
800 / 07.06.2021Strada Jean Monnet CF/Fişa Cadastrală 141792 TG. MURES
Nr. cad.: 141792
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
Nu se încadrează în prevederile regulamentului local de urbanism aferent Planului Urbanistic de Detaliu aprobat în zonă.
799 / 04.06.2021Strada Prof. Dr. Vasile Săbădeanu nr. 149 CF/Fişa Cadastrală 141167 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 141167
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare categorie de folosință teren - curți construcții, evidențiere construcție.
798 / 04.06.2021Strada Prof. Dr. Vasile Săbădeanu nr. 135 CF 141178 T\rgu Mures
Nr. cad.: 141178
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
evidenţiere construcţie, certificare categorie de folosinţă:curti construcţii
797 / 04.06.2021Strada Prof. Dr. Vasile Săbădeanu nr. 147 CF/Fişa Cadastrală 141168 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 141168
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare categorie de folosință teren - curți construcții, evidențiere construcție.
796 / 04.06.2021Strada Prof. Dr. Vasile Săbădeanu nr. 145 CF/Fişa Cadastrală 141170 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 141170
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare categorie de folosință teren - curți construcții, evidențiere construcție.
795 / 04.06.2021Strada Prof. Dr. Vasile Săbădeanu nr. 143 CF/Fişa Cadastrală 141172 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 141172
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare categorie de folosință teren - curți construcții, evidențiere construcție.
794 / 04.06.2021Strada Prof. Dr. Vasile Săbădeanu nr. 141 CF/Fişa Cadastrală 141173 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 141173
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare categorie de folosință teren - curți construcții, evidențiere construcție.
793 / 04.06.2021Strada Prof. Dr. Vasile Săbădeanu nr. 133 CF 141179 Târgu Mures
Nr. cad.: 141179
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
evidenţiere construcţie, certificare categorie de folosinţă:curti construcţii
792 / 04.06.2021Strada Prof. Dr. Vasile Săbădeanu nr. 139 CF/Fişa Cadastrală 141175 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 141175
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare categorie de folosință teren - curți construcții, evidențiere construcție.
791 / 04.06.2021Strada Albinei nr. f.nr. CF 141900 Târgu Mureș
Nr. cad.: 141900
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
790 / 04.06.2021Strada Albinei nr. f.nr. CF 141898 Târgu Mureș
Nr. cad.: 141898
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
789 / 04.06.2021Strada 22 Decembrie 1989 nr. 150 CF 140536 Târgu Mureș
Nr. cad.: 140536
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală și număr poștal: str. 22 Decembrie 1989 nr.150.
788 / 03.06.2021Strada Prof. Dr. Simion C. Mândrescu nr. 12 CF 126498 Târgu Mures
Nr. cad.: 3962
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
evidenţiere construcţie
787 / 03.06.2021Strada Gheorghe Doja nr. 121 CF 124974 Târgu Mures
Nr. top: 4563/3
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare categorie de folosinţă -curti construcţii, modificarea suprafaţă imobil de la 432 mp la 350 mp, certificare coduri construcţii: C1 casa de locuit , conform descrierii din CF, C2-garaj
786 / 03.06.2021Strada Teleki Samuel nr. 13 CF/Fişa Cadastrală 138657 Tg. Mureș
Nr. cad.: 138657
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
Nu se încadrează în prevederile PUD aprobat, poate fi folosit pentru întocmire PUD studiu de amplasament pentru construire casă de locuit, piscină exterioară acoperită, realizare branșamente, reconstruire împrejmuire, poate fi folosit pentru certificare nomenclatură stradală și număr poștal - str. Teleki Samuel, nr. 13.
785 / 02.06.2021Strada Mărăşti nr. 30 CF/Fişa Cadastrală 127800 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 127800
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare descriere construcție.
783 / 02.06.2021Strada Remetea nr. 198/A CF 136046 Târgu Mures
Nr. cad.: 136046
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
evidenţiere construcţie, certificare categorii de folosinţă teren: 695 mp curti construcţii, 505 mp arabil
782 / 02.06.2021Strada Constandin Hagi Stoian nr. 144 CF/Fişa Cadastrală 131842 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 131842
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare categorii de folosință teren: curți construcții=351mp, arabil=243mp, evidențiere construcție.
781 / 31.05.2021Strada Viile Dealul Mic nr. 37/C CF/Fişa Cadastrală 126194 Tg. Mureș
Nr. cad.: 126194
126194-C1
126194-C2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru extindere casă de locuit în condițiile regimului tehnic.
780 / 31.05.2021Strada Avram Iancu nr. 41/A CF/Fişa Cadastrală 140533 Tg. Mureș
Nr. cad.: 140533
140533-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU EXECUTARE LUCRĂRI DE CONSTRUIRE ÎN REGIM DE URGENȚĂ PENTRU DEMOLARE LOCUINTA COLECTIVA S+D+P+E SI RECONSTRUIRE CU REMODELARE FATADE SI SARPANTA
779 / 31.05.2021Strada Remetea nr. 47 CF 124389
124389-C1 Târgu Mureș
Nr. cad.: 124389
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
atribuire coduri construcții pentru C1(fost ap.I) și C2(fost ap.II), actualizare descriere construcție C2, evidențiere C3.
778 / 31.05.2021Strada Constandin Hagi Stoian nr. f.nr. CF/Fişa Cadastrală 132171
Tg-Mureş
Nr. cad.: 132171
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE CASA DE LOCUIT UNIFAMILIAL ŞI ÎMPREJMUIRE TEREN;
777 / 28.05.2021Strada Iuliu Maniu nr. 62 CF/Fişa Cadastrală 131714 TG.MURES
Nr. top: 4850/2/20
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru montare reclama pe fațada clădirii
776 / 28.05.2021Strada Constandin Hagi Stoian nr. 49 CF/Fişa Cadastrală 134426 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 134426
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare categorie de folosință teren: curți construcții, certificare nomenclatură stradală și număr poștal: str. Constandin Hagi Stoian, nr. 49 și evidențiere construcție C1.
775 / 28.05.2021Strada Viile Dealului Budiului nr. 8 CF/Fişa Cadastrală 18 TÂRGU MUREȘ
Nr. top: 4412
4413
4414
4415
4396
4397
4409
4410
4411
4398
4400
4401
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare intravilan.
774 / 28.05.2021Strada Libertăţii nr. FN CF/Fişa Cadastrală 135547 Tg. Mureș
Nr. cad.: 135547
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru construire SHOWROOM automobile.
773 / 28.05.2021Strada Ion Vlasiu nr. f.nr. CF 134117
133227 Târgu Mureş
Nr. cad.: 134117
133227
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Autorizație de construire. Poate fi folosit pentru elaborare P.U.D. - Studiu de amplasament pentru construire casă de locuit, amenajare accese și utilități.
772 / 28.05.2021Strada Budiului nr. f.nr. CF 139328 Târgu Mureş
Nr. cad.: 139328
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Elaborare P.U.Z - Introducere teren în intravilan, lotizare teren și stabilire zonă funcțională pentru construire case de locuit.
771 / 27.05.2021Strada Bartók Béla nr. 11 ap. 2 CF/Fişa Cadastrală 128475-C1-U1 TG.MURES
Nr. cad.: 128475-C1-U1 ;
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru Schimbarea destinaţiei casei de locuit (ap.2) în cabinet medical, cu amenajări interioare.
770 / 27.05.2021Strada Livezeni nr. f.nr. CF/Fişa Cadastrală 132480 TG.MURES
Nr. top: 3449/2
3457/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru montare pompă electrică,
769 / 27.05.2021Strada Băneasa nr. 71 CF/Fişa Cadastrală 140956 TG. MURES
Nr. cad.: 140956
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru construire locuință unifamilială S+P+E, împrejmuire la stradă, racord utilități
768 / 27.05.2021Strada Viile Unomaj nr. 62 CF 140136 Târgu Mureș
Nr. cad.: 140136
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală și număr poștal: str. Viile Unomaj nr.62.
767 / 27.05.2021Strada Făget nr. 1 ap. 1 CF/Fişa Cadastrală 136943-C1-U1 TG.MURES
Nr. top: 2492/2/5/1/1/4/I
Nr. cad.: 136943
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru schimbarea destinaţiei casei de locuit (ap:1) şi garaj auto, în cabinet medical, cu modificări interioare şi exterioare, şi amplasare firmă,
766 / 27.05.2021Strada Remetea nr. 212/B CF/Fişa Cadastrală 139503 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 139503
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare categorie de folosință teren: curți construcții și evidențiere construcție.
765 / 27.05.2021Strada Bobâlna nr. 16 CF 141103 Târgu Mureș
Nr. top: 1004/1/10/1
1004/2/10
1005/9
1008/1/1/3/5
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
actualizare descriere construcție.
764 / 27.05.2021Strada Dâmboviţei nr. 6 CF 127967 Târgu Mureș
Nr. top: 1481/1/1/1/2/6
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală și număr poștal: str. Dâmboviței nr.6, certificare destinație teren: intravilan.
763 / 26.05.2021Bulevard Cetăţii CF/Fişa Cadastrală 135320
135319
136340
136339 TG. MUREȘ
Nr. cad.: 135320
135319
136340
136339
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru lucrări de înlocuire rețea de gaze naturale de presiune redusă pe B-dul Cetății și strada dr. Victor Babeș
762 / 26.05.2021Strada Trébely nr. 39 CF/Fişa Cadastrală 134125 TG. MURES
Nr. top: 2744/2
Nr. cad.: CAD 734/2
734/2-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru demolare parțială, consolidare, extindere, schimbarea destinației din locuință în piscină acoperită, împrejmuire la stradă.
761 / 26.05.2021Strada Iernutului nr. 10 CF 130165 Târgu Mures
Nr. top: 4569/8
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare intravilan, certificare categorie de folosinţă: curti construcţii, actualizare date C1, evidenţiere C2, radiere magazie din scândură
760 / 25.05.2021Strada Bolyai nr. 25 ap. II CF/Fişa Cadastrală 138396
138396-C1-U7
TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 138396-C1-U7
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire/desființare pentru desființare corp cladire gheretă și reconstruire parțială împrejmuire la stradă în zona afectată
759 / 25.05.2021Strada Mărului nr. - CF/Fişa Cadastrală 129869 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 260
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare intravilan.
758 / 25.05.2021Strada Băneasa nr. 2 CF/Fişa Cadastrală 141964 TG.MURES
Nr. cad.: 141964
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
NU SE INCADREAZĂ ÎN PREVEDERILE DOCUMENTAŢIILOR DE URBANISM APROBATE ÎN ZONĂ, POATE FI UTILLIZAT PENTRU INTOCMIRE PUD, STUDIU DE AMPLASAMENT PENTRU CONSTRUIRE CLĂDIRI CU FUNCŢIUNEA DE SERVICII DE INTERES GENERAL, CU RESPECTARE PREVEDERI PUZ APROBAT PRIN HCL NR:160/30.05.2018.
757 / 25.05.2021Strada Băneasa nr. 2 CF/Fişa Cadastrală 141571 TG.MURES
Nr. cad.: 141571
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
nu se incadrează în prevederile documentaţiilor de urbanism aprobate în zonă,
756 / 24.05.2021Bulevard Pandurilor nr. 42 CF/Fişa Cadastrală 136204 TG. MURES
Nr. cad.: 136204
136204-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru construire copertină pentru parcare biciclete și trotinete electrice.
755 / 24.05.2021Strada Remetea CF/Fişa Cadastrală 139915 TG-MURES
Nr. top: 139915
Nr. cad.: 139915
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
ÎNCALCĂ PREVEDERILE REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT P.U.G. ,Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
POATE FI UTILIZAT PENTRU INTOCMIRE PUZ, STABILIRE REGLEMENTĂRI PENTRU CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE AUTO, AMENAJARE INCINTĂ ŞI ACCESE
753 / 24.05.2021Strada Viile Dealului Budiului nr. - CF/Fişa Cadastrală 131870
136655
121302
121292
121298
121247

Nr. cad.: 131870
136655
121302
121292
121298
121247
141418
141419
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Alipire opt imobile înscrise în CF nr. 131870 Târgu Mureș, CF nr. 136655 Târgu Mureș, CF nr. 121302 Târgu Mureș, CF nr. 121292 Târgu Mureș, CF nr. 121298 Târgu Mureș, CF nr. 121247 Târgu Mureș, CF nr. 141418 Târgu Mureș, CF nr. 141419 Târgu Mureș.
752 / 24.05.2021Strada Insulei nr. 41 CF/Fişa Cadastrală 127776 TG.MURES
Nr. cad.: 4266
4266-C2
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
nu se incadrează în documentaţiile de urbanism aprobate în zonă, poate fi utilizat pentru elaborare PUZ, stabilire reglementări pentru construire spălătorie auto self service,
751 / 24.05.2021Strada Depozitelor nr. 17 CF/Fişa Cadastrală 129261 TÂRGU MUREȘ
Nr. top: 477/1/1/2/2/1/2
Nr. cad.: 1370/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare descriere construcție.
750 / 21.05.2021Strada 8 Martie CF/Fişa Cadastrală 139521 TG.MURES
Nr. cad.: 139521
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificarea regimului juridic, economic şi tehnic al imobilului,
749 / 21.05.2021Strada Pădurii nr. 37 CF/Fişa Cadastrală 131322 Tg. Mureş
Nr. top: -
Nr. cad.: 131332; 131332-C1
131332-C2
131332-C3
131332-C4
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinere autorizaţie de "Demolare construcţii existente (C1, C2, C3, C4)".
748 / 21.05.2021Strada Someşului nr. 6 CF/Fişa Cadastrală 128474 TÂRGU MUREȘ
Nr. top: 4763/1/9/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare intravilan, diminuare suprafață teren de la 295 mp la 275 mp, certificare regim de înălțime S+P pentru construcția C1.
747 / 21.05.2021Strada 8 Martie nr. f.nr. CF/Fişa Cadastrală 133096 TG.MURES
Nr. cad.: 133096
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificarea regimului juridic, economic şi tehnic al imobilului,
746 / 21.05.2021Strada Mioriţei nr. 19 CF/Fişa Cadastrală 120121 TG. MURES
Nr. top: 4859/a/223/1/3/11/1/3
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru extindere și mansardare casă de locuit, construire garaj auto - intrarea în legalitate, în condițiile regimului tehnic.
745 / 20.05.2021Strada Rodniciei nr. 34 ap. 1 CF/Fişa Cadastrală 125137
125137-C1-U5
TG.MURES
Nr. top: 3511/300
Nr. cad.: 125137-C1-U5
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU "AMENAJĂRI INTERIOARE ȘI REPOZIȚIONARE ACCES LA SPAŢIUL PRESTĂRI SERVICII EXISTENT ŞI AMPLASARE FIRMĂ LUMINOASĂ"
744 / 20.05.2021Strada Podeni nr. 13 CF/Fişa Cadastrală 134678 TG.MURES
Nr. cad.: 134678
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificarea regimului juridic, economic şi tehnic al imobilului,
743 / 20.05.2021Strada Remetea nr. 89 CF/Fişa Cadastrală 140252 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 140252
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare descriere construcție.
742 / 20.05.2021Strada Lămâiţei nr. 3 CF/Fişa Cadastrală 134648/Tg.Mureş
Nr. cad.: 134648; 134648-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire în regim de urgenţă - "Reparaţie acoperiş prin consolidare şi modificare şarpantă".
741 / 20.05.2021Strada Viile Unomaj nr. 11 CF/Fişa Cadastrală 141118 TG.MURES
Nr. top: vezi anexa
Nr. cad.: 1017/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificarea regimului juridic, economic şi tehnic al imobilului, pentru cumpărare teren şi pentru obţinerea autorizaţiei de construire casă de locuit unifamilială,
740 / 20.05.2021Strada Brăila nr. 2-4 CF/Fişa Cadastrală 126818 TG. MURES
Nr. top: 206/1/1
208/6/1
209/1/1
209/2/1
Nr. cad.: 372/1
372/1-C1
372/1-C2
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
nu se încadrează în prevederile regulamentului local de urbanism aferent Planului Urbanistic General.
739 / 20.05.2021Strada Cetinei nr. 17A CF/Fişa Cadastrală 53025 Sâncraiu de Mureș
Nr. top: 513/1/2
514/2
515/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Prima înscriere imobil, certificare UAT Târgu Mureș, certificare intravilan pentru suprafața de 1.045 mp, certificare extravilan pentru suprafața de 205 mp, actualizare categorii de folosință teren: 1Cc = 486 mp - intravilan, 2L = 559 mp - intravilan, 3L =205 mp - extravilan, certificare nomenclatură stradală și număr poștal: str. Cetinei, nr. 17A.
738 / 19.05.2021Strada Sitarilor nr. 8 CF 131902 Târgu Mures
Nr. top: 4859/a/1/170
Nr. cad.: 2862
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
actualizare date construcţie C1, radiere construcţie C2, modificare suprafaţă imobil de la 479 mp la 485 mp
737 / 19.05.2021Strada Fabrica de Zahăr nr. 7 sc. A ap. 8 CF 121538-C1-U8 Târgu Mureș
Nr. top: 4817/3/2/1/A/VIII
4818/2/1/1/A/VIII
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală și număr poștal: str. Fabrica de Zahăr nr.7, scara A, ap.8.
736 / 19.05.2021Piata Trandafirilor nr. 49 ap. SP.5 CF/Fişa Cadastrală 132382-C1-U4
132382 TG.MURES
Nr. top: 1170/SP/V
1171/SP/V
1172/SP/V
1173/SP/V
1174/SP/V
vz regim jurdic
Nr. cad.: 5614
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obţinerea autorizaţiei de construire pentru amplasare reclamă pe faţada imobilului
735 / 19.05.2021Strada Prof. Dr. Vasile Săbădeanu nr. 151 CF 141860 Târgu Mureș
Nr. cad.: 141860
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală și număr poștal: str.Prof. Dr. Vasile Săbădeanu nr.151.
734 / 19.05.2021Strada Prof. Dr. Vasile Săbădeanu nr. 153 CF 141859 Târgu Mureș
Nr. cad.: 141859
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală și număr poștal: str.Prof. Dr. Vasile Săbădeanu nr.153.
733 / 19.05.2021Strada Prof. Dr. Vasile Săbădeanu nr. 155 CF 141858 Târgu Mureș
Nr. cad.: 141858
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală și număr poștal: str.Prof. Dr. Vasile Săbădeanu nr.155.
732 / 19.05.2021Strada Horea nr. 28 CF/Fişa Cadastrală 125473 TG. MURES
Nr. cad.: 125473
125473-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU CONSOLIDARE, MODERNIZARE ȘI MANSARDARE ÎN VOLUMUL PODULUI EXISTENT LA SEDIUL I.S.U. ”HOREA” AL JUDEȚULUI MUREȘ ȘI DETAȘAMENTUL DE POMPIERI MUREȘ (CORP C1), MUNICIPIUL TÂRGU MUREȘ, JUD. MUREȘ
731 / 18.05.2021Strada Furtunei nr. 14 ap. 1 CF/Fişa Cadastrală 133158 TG. MURES
Nr. cad.: 133158
133158-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru amenajări interioare și mansardare locuință - intrare în legalitate
729 / 18.05.2021Strada Eden CF/Fişa Cadastrală 129767
129758
140073
139975
140122
140123
140354
Nr. cad.: vezi regim juridic
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru construire 6 locuințe cu câte două unități locative individuale, împrejmuire și branșamente la utilități.
728 / 17.05.2021Calea Sighişoarei nr. - CF/Fişa Cadastrală 131102 TÂRGU MUREȘ
Nr. top: 4646/1/1/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2
Nr. cad.: 5339
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare intravilan și actualizare categorie de folosință teren - arabil.
727 / 17.05.2021Strada Spicului nr. 3 CF 120666 Târgu Mures
Nr. top: 531/8/6/2
531/9/5/2
531/8/5/2
531/9/4/2
Nr. cad.: 4957
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare categorie de folosinţă- curti construcţii
726 / 17.05.2021Calea Sighişoarei nr. - CF/Fişa Cadastrală 137784 TÂRGU MUREȘ
Nr. top: 4646/1/1/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2
Nr. cad.: 4915
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare intravilan și actualizare categorie de folosință teren - arabil.
725 / 17.05.2021Bulevard Cetăţii nr. 1 CF/Fişa Cadastrală 120983 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 120983
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare descriere pod: Pod 1 cu su=83,43 mp și Pod 2 cu su=63,92 mp.
724 / 17.05.2021Strada 8 Martie nr. f.nr. CF 139521 Târgu Mureș
Nr. cad.: 139521
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare adresă administrativă: strada 8 Martie f.nr.
723 / 14.05.2021Strada Belşugului nr. 3 CF 133346 Târgu Mures
Nr. cad.: 133346
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
actualizare date construcţie
722 / 14.05.2021Strada Avram Iancu nr. 26 CF 136023 Târgu Mures
Nr. top: 1980/3
1980/4
1980/5
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
modificare suprafaţă imobil de la 644 mp la 695 mp, certificare categorrii de folosinţă: 480 mp curti construcţii şi 215 mp arabil, certificare coduri construcţii: C1 pentru ap.I şi C2 pentru ap.II
721 / 14.05.2021Strada Barajului nr. 27 CF/Fişa Cadastrală 123510 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 123510
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare coduri construcții, actualizare descriere construcții C4, C5, radiere construcție C10, evidențiere construcții C19, C20, C21, certificare nomenclatură stradală și număr poștal: str. Barajului, nr. 27.
720 / 13.05.2021Strada Liviu Rebreanu nr. 9 CF/Fişa Cadastrală 123448 TG. MURES
Nr. top: 4753/1/1/2
4754/1/1/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru demolare atelier tâmplărie - corp C1, C2, C3 și depozit de cherestea cu sală de cazane - corp C4
719 / 13.05.2021Strada Vlădeasa nr. 8 CF/Fişa Cadastrală 139665 TG MUREȘ
TP nr. 134121 CJPSDPAT MUREȘ
Nr. top: 278/3/3
tarla 18
parcela 8
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare categorii de folosință: curți construcții=270 mp, arabil=374 mp.
718 / 13.05.2021Strada Vlădeasa nr. - CF/Fişa Cadastrală 139665 TG MUREȘ
TP nr. 134121 CJPSDPAT MUREȘ
Nr. top: 278/3/3
tarla 16
parcela 1219/1/5/A
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare intravilan.
717 / 13.05.2021Strada 22 Decembrie 1989 nr. 35 CF 122106 Târgu Mures
Nr. cad.: 122103
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
evidenţiere construcţie
716 / 13.05.2021Strada Ady Endre nr. 11 CF/Fişa Cadastrală 135721 TG.MURES
Nr. cad.: 135721
135721-C1
135721-C2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru amenajare interioară şi exterioară imobil C1, schimbare parţială de destinaţie din locuinţă în spaţiu comercial,amplasare reclamă, desfiinţare şi construire imprejmuire la stradă,
715 / 13.05.2021Strada Măcinului nr. 8 CF/Fişa Cadastrală 141400; 141401/ TG.MURES
Nr. cad.: 141400
141400-C1
141400-C2
141401
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru "Refacere împrejmuire la stradă şi împrejmuire laterală între proprietăți"
714 / 13.05.2021Strada Porumbului nr. 5 CF 127516
127517 Târgu Mures
Nr. top: 234-238/2
239-240/1/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare intravilan, certificare categorie de folosinţă: curti construcţii, certificare coduri construcţii şi actualizare
713 / 13.05.2021Strada Aiudului nr. 6A CF/Fişa Cadastrală 129326 TG.MURES
Nr. cad.: 129326
129326-C1
129326-C2
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
nu se incadrează în documentaţiile de urbanism aprobate în zonă,
712 / 13.05.2021Strada Iosif Hodoş nr. 8 ap. 2 CF 141578-C1-U12 Târgu Mureș
Nr. cad.: 141578-C1-U12
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
schimbare destinație și actualizare descriere unitate individuală.
711 / 13.05.2021Strada Cloşca nr. 1A CF/Fişa Cadastrală 139868 TÂRGU MUREȘ
Nr. top: 506/1
Nr. cad.: 1501/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare categorie de folosință teren: curți construcții, atribuire coduri construcții: C1-casă de locuit S+P, C2-depozit și magazie.
710 / 13.05.2021Strada Aiudului nr. 6 CF/Fişa Cadastrală 141145 TG.MURES
Nr. cad.: 141145
141145-C1
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
nu se incadrează în documentaţiile de urbanism aprobate în zonă,
709 / 12.05.2021Strada Ciocârliei nr. 9 CF/Fişa Cadastrală 141505 TG.MURES
Nr. cad.: 141505
141505-C1
141505-C2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru " Recompartimentare, extindere, mansardare apartament I, demolare apartament II ".
708 / 12.05.2021Strada Podeni nr. - CF/Fişa Cadastrală 138549 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 138549
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare intravilan.
707 / 12.05.2021Strada Ion Heliade Rădulescu nr. 30 ap. 2 CF/Fişa Cadastrală 141530-C1-U47 TG.MURES
Nr. cad.: 141530-C1-U47
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizarea descrierii apartamentului 2.
706 / 12.05.2021Bulevard 1 Decembrie 1918 nr. 242 CF/Fişa Cadastrală 141640 TG.MURES
Nr. cad.: 141640
140640-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire provizorie (5 ani) pentru montare cort industrial în incinta curţii de serviciu a hypermarketului CARREFOUR.
705 / 12.05.2021Strada Băneasa nr. 2 CF/Fişa Cadastrală 141797 TG. MURES
Nr. cad.: 141797
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE SUPERMARKET LIDL, AMENAJĂRI ACCESE, PARCAJE AUTO, POST TRAFO, AMPLASARE PANOURI ŞI TOTEM PUBLICITAR, BAZINE DE APĂ SUBTERANE, IMPREMUIRE TEREN ŞI ORGANIZARE DE ŞANTIER
704 / 12.05.2021Strada Aluniş nr. 29 CF/Fişa Cadastrală 122472 Tg. Mureș
Nr. cad.: 2881/a/2/1
2882/a/2/1
2883/a/2/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru desființare parțială, reamenajare, modificare și extindere locuință existentă și refacere împrejmuire în condițiile regimului tehnic
703 / 12.05.2021Strada Ion Heliade Rădulescu nr. 30 ap. 4-5 CF/Fişa Cadastrală 141530-C1-U49 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 141530-C1-U49
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizarea descrierii apartamentului 4-5.
702 / 12.05.2021Strada Tudor Vladimirescu nr. 72 A CF/Fişa Cadastrală 140474 TG. MURES
Nr. cad.: 140474
140474-C1
140474-C2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINȚARE PENTRU DEMOLARE CONSTRUCȚII EXISTENTE ȘI CONSTRUIRE LOCUINȚĂ ÎN CONDIȚIILE REGIMULUI TEHNIC
701 / 11.05.2021Piata Oneşti nr. 5 CF 133837 Târgu Mures
Nr. cad.: 133837
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
evidenţiere construcţie
700 / 11.05.2021Strada Livezeni nr. 95A CF/Fişa Cadastrală 141760 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 141760
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Apartamentare construcție.
699 / 11.05.2021Strada Posada nr. 19-21 CF/Fişa Cadastrală 131050
131052 TG.MURES
Nr. top: 3065/3/2
3066/3/2
3065/4
3066/4
Nr. cad.: 4182
4182-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de demolare a construcţiilor existente
698 / 11.05.2021Strada Trébely nr. 39 CF/Fişa Cadastrală 134125 TÂRGU MUREȘ
Nr. top: 2744/2
Nr. cad.: 734/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare categorii de folosință teren: curți construcții=590 mp și fânețe=792 mp.
697 / 10.05.2021Bulevard 1 Decembrie 1918 nr. 187A CF/Fişa Cadastrală 122015 TG- MURES
Nr. top: 3503/2/1/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificarea regimului juridic, economic şi tehnic al imobilului;
696 / 10.05.2021Strada Căprioarei nr. 2 CF/Fişa Cadastrală 140897 tg-Mureş
Nr. cad.: 140897
140897-C1
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
nu se incadrează în prevederile documentaţiilor de urbanism aprobate în zonă, poate fi utilizat pentru intocmire PUZ, stabilire reglementări pentru construire spălătorie auto tip self car wash, accese şi utilităţi,
695 / 10.05.2021Strada Ceangăilor nr. f.nr. CF/Fişa Cadastrală 141683 TG.MURES
Nr. cad.: 141683
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire locuinţă unifamilială şi imprejmuire proprietate,
694 / 10.05.2021Strada Gheorghe Doja nr. 220 CF/Fişa Cadastrală 122305 TG.MURES
Nr. top: 593/1/6
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obţinerea autorizaţiei de construire pentru amplasare firmă luminoasă pe faţada imobilului
693 / 10.05.2021Strada Mureşeni nr. 6 CF/Fişa Cadastrală 141550 TG.MURES
Nr. cad.: 141550
141550-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru recompartimentări interioare şi modificare acoperiş casă- intrare în legalitate, construire garaj auto,
692 / 10.05.2021Strada Mărului nr. 39/A CF 125478 Târgu Mures
Nr. cad.: 125478
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
evidenţiere construcţie
691 / 10.05.2021Strada Pomilor nr. - CF/Fişa Cadastrală 130856
141805
141818 TG.MUREȘ
Nr. cad.: 130856
141805
141818
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Alipire trei imobile înscrise în CF nr. 130856 Târgu Mureș, CF nr. 141805 Târgu Mureș și CF nr. 141818 Târgu Mureș.
690 / 07.05.2021Strada Pavel Chinezu nr. 10/A CF 90146 Târgu Mures
Nr. top: 62/6/1
2373/1/2/1/6/2
5784/1/1/6/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
prima înscriere a imobilului, evidenţiere ap.III/A
689 / 07.05.2021Strada Mureşeni nr. 12-14 CF/Fişa Cadastrală 136520 TG.MURES
Nr. cad.: 136520
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
688 / 07.05.2021Strada Stelelor nr. 18 CF 126141 Târgu Mureș
Nr. top: 133/1/1/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare destinație teren intravilan, categorie de folosință curți-construcții.
686 / 07.05.2021Bulevard 1 Decembrie 1918 nr. 187/A ap. 1,2 CF/Fişa Cadastrală 122015 TG.MURES
Nr. top: 3503/2/1/1
3503/2/1/1/I
3503/2/1/1/II
Nr. cad.: -
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE "DEFIINŢARE CASĂ DE LOCUIT - APARTAMENT 1" ŞI A AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU "CREARE ACCES AUTO"
685 / 07.05.2021Strada Fabrica de Zahăr nr. 18C CF 139518 Târgu Mureș
Nr. cad.: 139518
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală și număr poștal: "str. Fabrica de Zahăr nr.18C".
684 / 06.05.2021Strada Belşugului nr. 8 ap. 1 CF/Fişa Cadastrală 138270
138270-C5-U1 TG.MURES
Nr. top: 851/2/1
851/1/2
851/2/1/IA
851/1/2/IA

Nr. cad.: 5521
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru mansardarea casei de locuit în volumul podului existent al apartamentului nr. 1
683 / 06.05.2021Strada Sf. Ioan CF/Fişa Cadastrală 133245 TG.MURES
Nr. cad.: 133245
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare regim juridic, economic şi tehnic.
682 / 06.05.2021Strada Gheorghe Doja nr. 64-68 CF/Fişa Cadastrală 138036
126775
126778 TG.MURES
Nr. top: 4800/8/13/4
4800/8/13/9
4800/8/14/2
Nr. cad.: 138036
215/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru demolare parțială, extindere, supraetajare și schimbarea destinației din depozit central în spații servicii
681 / 06.05.2021Strada Aurel Filimon nr. 19A CF/Fişa Cadastrală 126008 TG.MURES
Nr. cad.: 126008
126008-C5
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obţinerea autorizaţiei de construire pentru amplasare siglă INFOSYS pe faţada MBC1
680 / 06.05.2021Strada Plutelor nr. 2 CF 129039 Târgu Mureș
Nr. cad.: 129039
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
evidențiere casă de odihnă edificată conform A.C. nr. 190/08.03.2007.
679 / 06.05.2021Strada Fabrica de Zahăr nr. f.nr. CF 138036 Târgu Mureș
Nr. cad.: 138036
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală și număr poștal: str. Fabrica de Zahăr f.nr.
678 / 06.05.2021Strada Corneşti nr. 47 CF 140659 Târgu Mureș
Nr. cad.: 140659
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală și număr poștal: str. Cornești nr.47.
677 / 05.05.2021Strada Belşugului nr. 8 ap. 2 CF/Fişa Cadastrală 138270
138270-C2-U1 TG.MURES
Nr. top: 851/2/1
851/1/2
851/2/1/II
851/1/2/II
Nr. cad.: 5521
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru amenajări interioare si extinderea casei de locuit existente prin închiderea cerdacului ap. 2 - intrare în legalitate
676 / 05.05.2021Strada Transilvania nr. 50 ap. 1 CF/Fişa Cadastrală 124749-C1-U4 TG. MURES
Nr. top: 3775/1/7/1/3/I
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obținerea autorizației de construire pentru construire balcon și amenajare acces, schimbarea destinației din locuință în salon de înfrumusețare și locuință de serviciu.
675 / 05.05.2021Strada Nicolae Bălcescu nr. 44 CF/Fişa Cadastrală 138548 TG.MURES
Nr. top: 4785/2/23
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare regim tehnic, economic și juridic al imobilului
674 / 05.05.2021Strada Mestecănişului nr. - CF/Fişa Cadastrală 132626 TÂRGU MUREȘ
Nr. top: 4219/2/2
4259/2/2/2
4259/1/2/2
4258/2/2/2
4258/1/2/2
4257/2/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare intravilan, actualizare categorie de folosință teren: arabil.
673 / 05.05.2021Strada Voinicenilor nr. f.nr. CF 140403 Târgu Mureș
Nr. cad.: 140403
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare regimuri juridic, economic și tehnnic.
672 / 05.05.2021Strada Uzinei nr. 4/A CF 131541 Târgu Mureș
Nr. cad.: 131541
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
radiere C1, evidențiere C3, certificare categorii de folosință: curți-construcții-483mp și arabil-225mp; certificare nomenclatură stradală și număr poștal: str. Uzinei nr.4/A.
671 / 05.05.2021Piata Republicii nr. 31 CF/Fişa Cadastrală 141432 TG. MURES
Nr. cad.: 141432
141432-C1
141432-C2
141432-C3
141432-C4
141432-C5
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU REAMENAJARE ȘI MODIFICARE PRIN MANSARDARE, EXTINDERE ȘI SCHIMBARE DE DESTINAȚIE DIN SPAȚII ATELIERE ȘI ȘOPRON CORP C1, C2, C3, C5 ÎN LOCUINȚE COLECTIVE ȘI REAMENAJARE ȘI MODIFICARE PRIN EXTINDERE, ETAJARE ȘI MANSARDARE CORP C4 LOCUINȚE COLECTIVE, BIROURI ȘI SPAȚIU COMERCIAL
669 / 04.05.2021Strada Posada nr. 19-21 CF 131052
131050 Târgu Mureş
Nr. top: top. 3065/3/2
3066/3/2
top. 3065/4
3066/4
Nr. cad.: cad. 4182
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Elaborare P.U.Z. - Reconversie zonă funcțională și stabilire reglementări urbanistice pentru construire locuințe individuale.
668 / 04.05.2021Strada Corneşti CF/Fişa Cadastrală 130808 TG. MURES
Nr. cad.: 130808
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
667 / 04.05.2021Strada Cutezanţei nr. 17 et. P ap. Mg.39 CF/Fişa Cadastrală 122080-C1-U1 TG.MURES
Nr. top: 3511/447/P/I
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obţinerea autorizaţiei de construire pentru amplasare reclame luminoase pe faţada imobilului
666 / 04.05.2021Strada Ion Heliade Rădulescu nr. 30 ap. 31-32 CF/Fişa Cadastrală 141530
141530-C1-U75
TG.MURES
Nr. cad.: 141530
141530-C1-U75
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru amenajări interioare la apartament de locuit,
665 / 04.05.2021Strada Insulei nr. 4 CF/Fişa Cadastrală 124457 TG.MURES
Nr. top: 5079/3/1/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificarea regimului juridic, economic şi tehnic al imobilului, în vederea înstrăinării,
664 / 04.05.2021Strada Insulei nr. 4 CF/Fişa Cadastrală 123796 TG.MURES
Nr. top: 5079/3/1/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificarea regimului juridic, economic şi tehnic al imobilului, în vederea înstrăinării,
662 / 04.05.2021Strada Livezeni nr. f.nr. CF/Fişa Cadastrală 137165 Tg. Mureş
Nr. cad.: 137165
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
CERTIFICAREA REGIMULUI JURIDIC, TEHNIC ŞI ECONOMIC AL IMOBILULUI, ÎN VEDEREA ÎNSTRĂINĂRII
661 / 04.05.2021Strada Remetea nr. - CF/Fişa Cadastrală 129894 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 4944
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare intravilan.
660 / 03.05.2021Strada Rovinari nr. FN plan de situație anexat și CF 141524 TG.MURES
Nr. top: 5091/1/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
CERIFICARE REGIM TEHNIC, JURIDIC ȘI ECONOMIC AL IMOBILULUI
659 / 29.04.2021Strada Remetea nr. - CF/Fişa Cadastrală 136993 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 1481/4
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare intravilan.
658 / 29.04.2021Strada Mureşeni nr. 47 CF/Fişa Cadastrală 130039 TG. MURES
Nr. cad.: 130039
130039-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE HALĂ DE DEPOZITARE ÎN CONDIŢIILE REGIMULUI TEHNIC
657 / 29.04.2021Strada Verii nr. 51 CF/Fişa Cadastrală 125309 TG.MURES
Nr. cad.: 125309
125309-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru "Extindere casă unifamilială".
656 / 29.04.2021Strada Crişan nr. 6 CF 121249 Târgu Mures
Nr. top: 4919/14
4919/a/7
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare intravilan
655 / 29.04.2021Strada 22 Decembrie 1989 nr. 152 CF/Fişa Cadastrală 140536 TG. MURES
Nr. cad.: 140536
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru eliberare amplasament şi alimentare cu energie electrică la supermarket LIDL
654 / 29.04.2021Strada Năvodari nr. 13 CF 122871-C1
122871-C1-U13 Târgu Mures
Nr. top: 3796/2/2/2
3796/a/3/2
Nr. cad.: 122874
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
subapartamentare ap.13
653 / 29.04.2021Strada Crişului nr. 5 CF/Fişa Cadastrală 129022 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 129022
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Dezmembrare imobil în 4 loturi.
652 / 28.04.2021Strada Verii nr. 18 CF/Fişa Cadastrală 132739 TG.MURES
Nr. top: 2891/1/3/2/1
2891/1/3/2/2
2891/1/3/3/1
2885/10/2/1
Nr. cad.: 132739
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obţinerea autorizaţiei de construire pentru desfiinţare casă de locuit şi construire casă de locuit în condiţiile regimului tehnic
651 / 28.04.2021Strada Avram Iancu nr. 34 CF/Fişa Cadastrală 140714 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 140714
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
650 / 28.04.2021Strada Mărăşti nr. 7 CF 135876 Târgu Mures
Nr. cad.: 135876
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
apartamentare construcţie
649 / 28.04.2021Strada Ioan Vescan nr. f.nr. CF/Fişa Cadastrală 141379 TG.MURES
Nr. cad.: 141379
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificarea regimului juridic, economic şi tehnic al imobilului,
648 / 28.04.2021Piata Mărăşeşti nr. 15 CF/Fişa Cadastrală 133887 TG. MURES
Nr. cad.: 133887
133877-C8
133887-C12
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru amplasare reclamă pe fațada imobilului.
647 / 28.04.2021Strada Recoltei nr. 9 CF 127990 Târgu Mures
Nr. top: 686/1/1/10
686/1/2/10
686/2/8
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
modificare suprafaţă imobil de la 680 mp la 708 mp, certificare categorie de folosinţă a terenului: curti construcţii, radiere bucatarie de vara
646 / 28.04.2021Strada Căprioarei nr. 2 CF/Fişa Cadastrală 140897
131709 TG-MURES
Nr. cad.: 140897
140897-C1; 131709
131709-C8
131709-C9
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
nu se incadrează în prevederile documentaţiilor de urbanism aprobate în zonă, poate fi utilizat pentru intocmire PUZ, stabilire reglementări pentru construire spălătorie auto tip selfservice, amenajare incintă,accese, utilităţi,etc., şi poate fi utilizat pentru obţinerea autorizaţiei de desfiinţare construcţii- corp:C8 şi C9;
645 / 28.04.2021Strada Mihai Viteazul nr. 5 CF/Fişa Cadastrală 129659 TG. MURES
Nr. cad.: 129659
129659-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU DESFIINȚARE CASĂ DE LOCUIT EXISTENTĂ ȘI CONSTRUIRE CLĂDIRE SEDIU FIRMĂ, CORP ANEXĂ SERVICII APARATURĂ MEDICALĂ ȘI DEPOZITARE, RECONSTRUIRE POARTĂ
644 / 28.04.2021Strada Ion Heliade Rădulescu nr. 28 CF/Fişa Cadastrală 141633 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 141633
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Evidenţiere construcţie și certificare nomenclatură stradală și număr poștal: str. Ion Heliade Rădulescu, nr. 28.
643 / 28.04.2021Pasaj Pădurii CF/Fişa Cadastrală 3583 TG-MURES
Nr. top: 2665/1
2666
2665/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
CERTIFICARE REGIM TEHNIC, JURIDIC ŞI ECONOMIC
642 / 28.04.2021Strada Viile Unomaj nr. f.nr. CF/Fişa Cadastrală 140136 TG.MURES
Nr. cad.: 140136
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire casă de locuit şi împrejmuire teren,
641 / 28.04.2021Strada Gheorghe Şincai nr. 17A CF/Fişa Cadastrală 141574 TG.MURES
Nr. cad.: 141574
141574 -C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru recompartimentări interioare şi mansardare casă de locuit,
640 / 28.04.2021Strada Mihai Viteazul nr. 5 CF/Fişa Cadastrală 129659 TG. MURES
Nr. cad.: 129659
129659-C1
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
NU SE ÎNCADREAZĂ ÎN PREVEDERILE RLU. POATE FI UTILIZAT PENTRU ELABORARE PUZ – STABILIRE REGLEMENTĂRI PENTRU CONSTRUIRE CORP DE CLĂDIRE PENTRU SERVICII DE SĂNĂTATE
639 / 27.04.2021Strada Viile Dealul Mic nr. 29 CF/Fişa Cadastrală 141813 TÂRGU MUREȘ
Nr. top: 3915/1/2/2/1
Nr. cad.: 1450/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare intravilan și actualizare categorie de folosință teren: arabil.
638 / 27.04.2021Strada Viile Dealul Mic nr. 29 CF/Fişa Cadastrală 141814 TÂRGU MUREȘ
Nr. top: 3915/1/2/2/2
Nr. cad.: 1450/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare categorie de folosință teren: fânețe.
636 / 27.04.2021Strada Viile Dealul Mic nr. 29 CF/Fişa Cadastrală 126726 TÂRGU MUREȘ
Nr. top: 3915/1/2/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare categorii de folosință teren: curți construcții=575 mp și fânețe=979 mp; atribuire coduri construcții: C1-casă de locuit S+P+1E, C2-construcție din lemn acoperită cu țigle cu 1 fânar, 1 grajd.
635 / 27.04.2021Bulevard 1 Decembrie 1918 nr. 242 CF/Fişa Cadastrală 141427 TG.MURES
Nr. cad.: 141427
141427-C1
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
NU SE ÎNCADREAZĂ ÎN PREVEDERILE RLU AFERENT PUZ APROBAT.
634 / 27.04.2021Strada Livezeni nr. 69 C.F. 125029 TG-MURES
Nr. cad.: 125029
125029-C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
CERTIFICARE REGIM TEHNIC, JURIDIC ŞI ECONOMIC
633 / 27.04.2021Strada Bărăganului nr. 37 CF/Fişa Cadastrală 141548 TG.MURES
Nr. cad.: 141548- C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire în vederea executării lucrărilor de extindere parţială pentru mărirea spaţiului interior şi cu terasă acoperită la nivelul terenului, recompartimentări interioare, înlocuirea acoperişului şi refaţadizare casă existentă.
632 / 27.04.2021Strada Plutelor nr. 2 CF 129039 Târgu Mures
Nr. cad.: 129039
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
evidenţiere construcţie
631 / 27.04.2021Strada Lămâiţei nr. 3 CF 134648 Târgu Mureș
Nr. cad.: 134648
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
actualizare descriere construcție, diminuare suprafață de la 300mp la 268mp.
630 / 27.04.2021Strada Constandin Hagi Stoian CF/Fişa Cadastrală 135827 TG. MURES
Nr. cad.: 135827
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
nu se încadrează în prevederile documentațiilor de urbanism aprobate în zonă, poate fi utilizat pentru întocmire PUZ, stabilire reglementări pentru construire casă de locuit unifamilială.
629 / 27.04.2021Strada Alexandru Papiu Ilarian nr. 30 CF 138015 Târgu Mureș
Nr. cad.: 138015
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
actualizare descriere construcție conform A.C. nr. 451/27.08.2018, certificare nomenclatură stradală și număr poștal: str. Alexandru Papiu Ilarian nr.30.
628 / 27.04.2021Strada Plutelor nr. 2 CF 129039 Târgu Mures
Nr. cad.: cad 129039
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
evidenţiere construcţie
627 / 27.04.2021Strada Voinicenilor nr. 116 CF/Fişa Cadastrală 129491 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 129491
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizarea descrierii construcției C1.
626 / 27.04.2021Strada Voinicenilor nr. f.nr. CF 140502 Târgu Mureș
Nr. cad.: 140502
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală și număr poștal: str. Voinicenilor f.nr.
625 / 27.04.2021Strada Bărăganului nr. 37 CF/Fişa Cadastrală 141548 TG.MURES
Nr. cad.: 141548
141548-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru demolare parţială, extindere, recompartimentări interioare, inlocuire acoperiş, refaţadizare casă de locuit,
624 / 27.04.2021Bulevard 1 Decembrie 1918 nr. 125 CF/Fişa Cadastrală 132884 TG. MURES
Nr. cad.: 132884
132884-C1
132884-C2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU EXTINDERE, ETAJARE LOCUINȚĂ, AMENAJĂRI INTERIOARE CONSTRUCȚII CORP C1, C2 ȘI SCHIMBAREA DESTINAȚIEI PARTERULUI ÎN SPAȚIU COMERCIAL/PRESTĂRI SERVICII.
623 / 27.04.2021Strada Livezeni nr. 97D CF 125747 Târgu Mureș
Nr. cad.: 125747
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală și număr poștal: str. Livezeni nr.97D.
622 / 27.04.2021Strada General Traian Moşoiu nr. 8 ap. 1 CF/Fişa Cadastrală 125825-C1-U1 TG.MUREȘ
Nr. cad.: 125825-C1-U1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare descriere apartament nr. 1.
621 / 26.04.2021Strada Remetea nr. 138A CF 132476 Târgu Mureș
Nr. top: 5412/36
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
evidențiere C1 și C2, POATE FI utilizat pentru certificare destinație teren intravilan, nomenclatură stradală și număr poștal: str. Remetea nr.138A.
620 / 26.04.2021Strada Tudor Vladimirescu nr. 140 CF/Fişa Cadastrală 137171 TG.MURES
Nr. top: 3796/1/13/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru desfiinţare garaj auto existent, construire garaj auto,
619 / 26.04.2021Strada Jean Monnet nr. f.nr. CF 141816 Târgu Mureș
Nr. top: 3915/1/2/2/4
Nr. cad.: 1450/4
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare categorie de folosință fâneață, destinație teren intravilan, adresă imobil: str. Jean Monnet f.nr.
618 / 26.04.2021Strada Eden nr. - CF/Fişa Cadastrală 136720 TÂRGU MUREȘ
Nr. top: 5182/1/1/2/2/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare intravilan.
617 / 26.04.2021Strada Jean Monnet nr. f.nr. CF 141815 Târgu Mureș
Nr. top: 3915/1/2/2/3
Nr. cad.: 1450/3
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare categorie de folosință fâneață, destinație teren intravilan, adresă imobil: str. Jean Monnet f.nr.
616 / 26.04.2021Strada Budai Nagy Antal nr. 15 CF/Fişa Cadastrală 130577 TG.MURES
Nr. cad.: 130577
130577- C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru extinderea, reabilitarea, recompartimentarea locuinţei unifamiliale, reabilitare gard,
615 / 26.04.2021Strada Sântana nr. f.nr. CF/Fişa Cadastrală 133333 TG.MURES
Nr. cad.: 133333
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
nu se incadrează în prevederile documentaţiilor de urbanism aprobate în zonă,
614 / 23.04.2021Strada Dr. C. Ciugudean nr. 2 CF 138996 Târgu Mures
Nr. cad.: 138996
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
actualizare descriere construcţie
613 / 23.04.2021Strada Margaretelor nr. 17/A CF/Fişa Cadastrală 141828 Târgu Mures
Nr. cad.: 141828
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
actualizare descriere construcţie
612 / 23.04.2021Bulevard 1 Decembrie 1918 nr. 291 CF 136067 Târgu Mureş
Nr. cad.: cad.136067
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Elaborare P.U.Z. - Stabilire reglementări urbanistice pentru amplasare spălătorie auto Self Service.
611 / 22.04.2021Strada Budai Nagy Antal nr. 20 CF/Fişa Cadastrală 124765 TG. MURES
Nr. top: 1049/3/1/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU REAMENAJARE, MODIFICARE ȘI EXTINDERE ANEXĂ GARAJ ȘI CASĂ EXISTENTĂ ÎN CONDIȚIILE REGIMULUI TEHNIC
610 / 22.04.2021Strada Voinicenilor nr. 90 CF/Fişa Cadastrală 141576 TÂRGU MUREȘ
Nr. top: 5540/a/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare intravilan.
609 / 22.04.2021Strada Mioriţei nr. 50 CF/Fişa Cadastrală 141164 TG-MURES
Nr. cad.: 141164
141164-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru extindere, mansardare casă de locuit, reabilitare gard la stradă cu acces auto modificat,
608 / 22.04.2021Strada Rodnei nr. 42-44 CF/Fişa Cadastrală 141782
131026 TÂRGU MUREȘ
Nr. top: 4760/4/2/3/2
4915/4/2/2/2
Nr. cad.: 141782
3155/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Alipire două imobile înscrise în CF nr. 141782 Târgu Mureș și CF nr. 131026 Târgu Mureș.
607 / 21.04.2021Strada Posada nr. f.nr. CF 124650 Târgu Mureș
Nr. top: 3123/2/12
3124/2/12
Nr. cad.: 975/12
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare categorii de folosință curți-construcții și arabil, POATE FI UTILIZAT pentru certificare categorie de folosință arabil.
606 / 21.04.2021Strada Pavel Chinezu nr. 21 CF/Fişa Cadastrală 141258 TÂRGU MUREȘ
Nr. top: 101/2
102/2
101/1/2
102/1/2
Nr. cad.: 681/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare intravilan, actualizare categorie de folosință teren - curți construcții.
605 / 21.04.2021Strada Pavel Chinezu nr. 21 CF/Fişa Cadastrală 125656 TÂRGU MUREȘ
Nr. top: 104/1/1/1/2/2
Nr. cad.: 681/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare intravilan, rectificare suprafață teren de la 403 mp la 431 mp, actualizare categorie de folosință teren - curți construcții.
604 / 21.04.2021Strada Nagy Pál nr. 13 CF 131258 Târgu Mureș
Nr. cad.: 131258
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală și număr poștal: str. Nagy Pál nr.13.
603 / 21.04.2021Strada Nagy Pál nr. 7 CF 131259 Târgu Mureș
Nr. cad.: 131259
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală și număr poștal: str. Nagy Pál nr.7.
602 / 21.04.2021Strada Tazlăului nr. - CF/Fişa Cadastrală 135379 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 135379
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Dezmembrare imobil în 4 loturi.
601 / 21.04.2021Piata Trandafirilor nr. 36A CF/Fişa Cadastrală 128910 TG. MURES
Nr. cad.: 128910
128910-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obţinerea autorizţiei de construire pentru extindere și refaţadizare chioşc existent,
600 / 21.04.2021Strada Zarandului CF/Fişa Cadastrală 135634 TG. MURES
Nr. cad.: 135634
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru modernizare str. Zăgazului.
599 / 21.04.2021Strada Lalelelor nr. 32 CF 121666 Târgu Mures
Nr. cad.: 121666
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
actualizare descriere construcţie
598 / 21.04.2021Strada Muntenia nr. 76 CF/Fişa Cadastrală 130983 TG.MURES
Nr. cad.: 130983
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
nu se incadrează în prevederile documentaţiilor de urbanism aprobate în zonă,
597 / 21.04.2021- - nr. - CF 141622 Târgu Mureș
Nr. top: 4305/a/1 continuare la regimul juridic
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală și număr poștal întrucât imobilul este situat în extravilanul Municipiului Târgu Mureș, poate fi utilizat pentru certificare destinație teren: extravilan.
596 / 21.04.2021Strada Voinicenilor nr. 176/F CF/Fişa Cadastrală 137212 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 137212
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Evidenţiere construcţie, certificare categorii de folosință: curți construcții=344mp și arabil=405mp, certificare nomenclatură stradală şi număr poştal - str. Voinicenilor nr. 176/F.
595 / 21.04.2021Piata Armatei nr. 43 CF/Fişa Cadastrală 121065 TG.MURES
Nr. cad.: 121065
121065- C1
C2
C3
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU REABILITARE GARD LA STRADĂ CU PĂSTRAREA ACCESELOR EXISTENTE,
594 / 21.04.2021Strada Constandin Hagi Stoian nr. 3/C CF 141259
141261
121444 Târgu Mures
Nr. cad.: 141259
141261
141259
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
apartamentare construcţie
593 / 21.04.2021Strada Voinicenilor nr. 176/A CF/Fişa Cadastrală 137207 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 137207
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Evidenţiere construcţie, certificare categorie de folosință: curți construcții, certificare nomenclatură stradală şi număr poştal - str. Voinicenilor nr. 176/A.
592 / 21.04.2021Strada Prutului CF/Fişa Cadastrală 137917
137916 TG.MURES
Nr. cad.: 137917
137916
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru modernizare. str. Prutului
591 / 21.04.2021Strada Voinicenilor nr. 176/C CF/Fişa Cadastrală 137209 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 137209
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Evidenţiere construcţie, certificare categorie de folosință: curți construcții, certificare nomenclatură stradală şi număr poştal -str. Voinicenilor nr. 176/C.
590 / 20.04.2021Strada Mărului nr. 38 CF 121528 Târgu Mureș
Nr. cad.: 121528
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală si număr poștal: "str. Mărului nr.38".
589 / 20.04.2021Strada Bradului nr. 22 ap. 2 CF 123058-C1-U2 Târgu Mureș
Nr. cad.: 123058-C1-U2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală și număr poștal pentru unitatea individuală nr.2 înscrisă în CF 123058-C1-U2 Târgu Mureș: str. Bradului nr.22, ap.2.
588 / 20.04.2021Strada Fragilor nr. 2 CF 51957 Sângeorgiu de Mures
Nr. top: 696
697/1/50/1/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare UAT Târgu Mures, certificare intravilan, certificare categorie de folosinţă teren: curti construcţii, certificare nomenclatură stradală şi număr poştal- str. Fragilor nr. 2
587 / 20.04.2021Strada Călăraşilor nr. 60 CF/Fişa Cadastrală 141793 TG.MURES
Nr. cad.: 141793
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Apartamentare construcție.
586 / 20.04.2021Strada Voinicenilor nr. 176/D CF 137210 Târgu Mures
Nr. cad.: 137210
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
evidenţiere construcţie, certificare categorie de folosinţă:curti construcţii, certificare nomenclatură stradală şi număr poştal-str. Voinicenilor nr. 176/D
585 / 20.04.2021Strada Voinicenilor nr. 176/B CF 137208 T\rgu Mures
Nr. cad.: 137208
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
evidenţiere construcţie, certificare categorie de folosinţă:curti construcţii, certificare nomenclatură stradală şi număr poştal-str. Voinicenilor nr. 176/B
584 / 20.04.2021Strada Aurel Filimon nr. 15 ap. spațiul nr.1 CF 120177-C1-U5 Târgu Mureș
Nr. cad.: 120177-C1-U5
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală și număr poștal: str. Aurel Filimon nr.15, spațiul nr.1.
583 / 20.04.2021Strada Voinicenilor nr. 176 CF 137206 Târgu Mures
Nr. cad.: 137206
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
evidenţiere construcţie, certificare categorie de folosinţă:curti construcţii, certificare nomenclatură stradală şi număr poştal-str. Voinicenilor nr. 176
582 / 20.04.2021Strada Prieteniei nr. 7 CF/Fişa Cadastrală 125366 Tg. Mureș
Nr. top: 3511/2/1/1/1
Nr. cad.: 2541
2541-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
ELABORARE PUZ – STABILIRE REGLEMENTĂRI PENTRU SCHIMBARE DE DESTINAȚIE DIN CENTRALĂ TERMICĂ ÎN LĂCAȘ DE CULT
581 / 20.04.2021Strada Vlădeasa nr. 8 CF/Fişa Cadastrală 139665 TG MUREȘ
TP nr. 134121 CJPSDPAT MUREȘ
Nr. top: 278/3/3
tarla 18
parcela 8
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare intravilan.
580 / 20.04.2021Strada Vlădeasa nr. - CF/Fişa Cadastrală 139665 TG MUREȘ
TP nr. 134121 CJPSDPAT MUREȘ
Nr. top: 278/3/3
tarla 16
parcela 1219/1/5/A
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare nomenclatură stradală și număr poștal - str. Vlădeasa, f.nr.
579 / 20.04.2021Strada Voinicenilor nr. 176/E CF 137211 Târgu Mures
Nr. cad.: 137211
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
evidenţiere construcţie, certificare categorie de folosinţă:curti construcţii, certificare nomenclatură stradală şi număr poştal-str. Voinicenilor nr. 176/E
578 / 20.04.2021Strada Fabrica de Zahăr nr. 18D CF 139517 Târgu Mureș
Nr. cad.: 139517
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală și număr poștal: str. Fabrica de Zahăr nr.18D.
577 / 20.04.2021Strada Someşului nr. 15 CF/Fişa Cadastrală 128109 TÂRGU MUREȘ
Nr. top: 4734/1/2/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare intravilan.
576 / 20.04.2021Strada Fabrica de Zahăr nr. 18B CF 139519 Târgu Mureș
Nr. cad.: 139519
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală și număr poștal: str. Fabrica de Zahăr nr. 18B.
575 / 20.04.2021Strada Albinei nr. 15 CF/Fişa Cadastrală 140393 TG.MURES
Nr. cad.: 140393
140393- C1...C9
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare regim juridic, economic şi tehnic, în vederea efectuării unui schimb de teren cu Ministerul Agriculturii,
574 / 19.04.2021Strada Livezeni nr. - CF/Fişa Cadastrală 121349 TÂRGU MUREȘ
Nr. top: 3448/1/6
3452/2/2/2/6
3453/2/1/2/6
Nr. cad.: cad. 954/6
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare regimuri juridic, economic și tehnic, actualizare categorie de folosință teren - arabil, certificare nomenclatură stradală și număr poștal: str. Livezeni f.nr.
573 / 19.04.2021Strada Livezeni nr. f.nr. CF 138155
139014
134746 Târgu Mureş
Nr. cad.: cad. 138155
139014
134746
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
imobilele înscrise in extrasele de carte funciară aferente imobilelor, sunt înregistrate cu suprapunere reală, fără formă și localizare corectă și cu notare proces aflat pe rol (a se vedea regimul juridic).
572 / 19.04.2021Strada Livezeni nr. 6 CF/Fişa Cadastrală 120727 TG. MURES
Nr. cad.: 5279
5279-C9
5279-C10
5279-C11
5279-C12
vezi reg. juridic
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
nu se incadrează în prevederile documentaţiilor de urbanism aprobate în zonă, poate fi utilizat pentru intocmire PUZ, stabilire reglementări pentru construire hală de producție injectare PVC, împrejmuire, accese şi utilităţi,
571 / 19.04.2021Strada Gheorghe Doja nr. 76/A CF/Fişa Cadastrală 120938 TG.MURES
Nr. cad.: 120938
120938-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificarea regimului juridic, economic şi tehnic al imobilului, pentru studiu de fezabilitate,
570 / 19.04.2021Strada Gheorghe Doja nr. 243 CF/Fişa Cadastrală 120902 TG.MURES
Nr. cad.: 120902
120902-C1
120902-C2
120902-C3
120902-C4
120902-C5
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru creare acces nou la "Drive In - Leroy Merlin", intrare în legalitate
569 / 19.04.2021Strada Lămâiţei nr. 8 CF 5567/Colectiv Târgu Mureș
Nr. top: 4618/1/1/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
568 / 19.04.2021Strada General Ion Dumitrache nr. 34 CF/Fişa Cadastrală 127213 TG.MURES
Nr. top: 2647/3/5
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru demolarea clădirii existente şi construirea unei clădiri locuinţe colective, imprejmuire la stradă,
567 / 19.04.2021Strada Călimanului nr. 26 CF/Fişa Cadastrală 131891 TG. MURES
Nr. cad.: 131891
131891-C1
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
NU SE ÎNCADREAZĂ ÎN PREVEDERILE RLU AFERENT PUG APROBAT,
566 / 19.04.2021Strada Livezeni nr. 95A CF 141760 Târgu Mureș
Nr. cad.: 141760
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală și număr poștal: str. Livezeni nr.95A.
565 / 19.04.2021Strada Ion Heliade Rădulescu nr. 4 bl. 11,12 CF/Fişa Cadastrală 141738 Tg. Mureș
Nr. cad.: 141738
141738-C1
141738-C2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obținerea autorizației de construire pentru schimbare destinație locuință, în servicii a apartamentelor D_01 și D_02 (bloc B11) și apartamentul P_05 (bloc B12), cu amenajări interioare şi creare acces nou dinspre stradă - modificare soluție autorizată cu A.C. nr. 293/2020.
564 / 19.04.2021Strada Vlădeasa nr. f.nr. CF 139741
130094
129066 Târgu Mureş
Nr. top: 278/1/1/1/2
Nr. cad.: cad. 4540
130094
129066
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare regimuri: juridic, economic, tehnic.
563 / 16.04.2021Strada Viile Unomaj nr. 56 CF 140133 Târgu Mureș
Nr. cad.: 140133
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală și număr poștal: str. Viile Unomaj nr.56.
562 / 16.04.2021Strada Dosa Elek nr. 7 CF 126001 Târgu Mureș
Nr. cad.: 126001
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală și număr poștal: str. Dosa Elek nr.7.
561 / 16.04.2021Strada Ioan Vescan nr. f.nr. CF 141379 Târgu Mureș
Nr. cad.: 141379
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
560 / 16.04.2021Strada Remetea nr. 29 CF/Fişa Cadastrală 136957 TG. MUREȘ
Nr. top: 15/2
17/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Rectificarea suprafeței terenului de la 378mp la 360mp, actualizarea categoriei de folosință a terenului - curți construcții, evidențierea construcțiilor C2 și C3.
559 / 16.04.2021Strada Tisei nr. 25 CF 125351 Târgu Mureș
Nr. cad.: 125351
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
558 / 16.04.2021Strada Ion Heliade Rădulescu nr. 4 bl. B9 CF/Fişa Cadastrală 141718 Tg. Mureș
Nr. cad.: 141718
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizației de construire pentru schimbare destinaţie locuinţă, în servicii a apartamentului D_01 (bloc B9), cu amenajări interioare şi creare acces nou dinspre stradă - modificare soluţie autorizată cu A.C. nr. 76/2020.
557 / 16.04.2021Strada General Gheorghe Avramescu nr. 6A CF 136669 Târgu Mures
Nr. top: 1626/1/2
1625/3/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
, certificare intravilan,certificare categorie de folosinţă: curti construcţii, coduri construcţii : C1- casa, C2-garaj,diminuare suprafaţă de la 437 mp la 411 mp
556 / 16.04.2021Strada 8 Martie nr. f.nr. CF 140908 Târgu Mureș
Nr. cad.: 140908
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare destinație teren intravilan, nomenclatură stradală și număr poștal: str. 8 Martie f.nr.
555 / 16.04.2021Strada Posada nr. f.nr. CF 893 Târgu Mureș
Nr. top: 3316/1
3317/1
continuare la anexă
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare destinație teren intravilan, categorie de folosință arabil, nomenclatură stradală și număr poștal: str. Posada f.nr, diminuare suprafață de la 948mp la 940mp conform declarației notariale nr.122/2021.
554 / 15.04.2021Strada Gheorghe Doja nr. 60 CF/Fişa Cadastrală 31238/M17/I TG.MURES
Nr. cad.: A+1=4700/23/M17/I
A+2=4700/1/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obţinerea autorizaţiei de construire pentru amplasare reclamă pe faţada spaţiului comercial
553 / 15.04.2021Strada Inului nr. 3 CF 136952 Târgu Mures
Nr. cad.: 136952
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
actualizare descriere construcţie
552 / 15.04.2021Strada Remetea nr. 202/24 CF/Fişa Cadastrală 124161 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 124161
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizarea descrierii construcției.
551 / 15.04.2021Strada Dâmbul Pietros nr. 12 ap. 7 CF 123143-C1-U47 Târgu Mureș
Nr. top: 4646/235/2/VII
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală și număr poștal: str. Dâmbul Pietros nr. 12, ap.7.
550 / 15.04.2021Piata Gării nr. 2 ap. 15 CF 120535-C1-U37 Târgu Mureș
Nr. top: 4789/1/3/XV
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală și număr poștal: "Piața Gării nr.2 ap.15".
549 / 15.04.2021Strada Mărului nr. f.nr. CF 128408 Târgu Mureș
Nr. top: 5270/a/3/3
5270/b/1/3/3
5273/2/3/3
Nr. cad.: 1284/3/3
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală și număr poștal: str. Mărului f.nr.
548 / 15.04.2021Bulevard 1 Decembrie 1918 nr. 242 CF 141428
140981 Târgu Mures
Nr. cad.: 141428
140981
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
instituire servitute detrecere pe imobilul înscris în CF 141428 Târgu Mures în favoarea imobilului înscris în CF 140981 Târgu Mures
546 / 15.04.2021Strada Preot Ştefan Rusu nr. 14 CF 128902 Târgu Mureș
Nr. top: 2618/3/2/3/2c-continuare la regimul juridic
Nr. cad.: 213/3/4-213/8/5-213/9/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare categorie de folosință arabil, nomenclatură stradală și număr poștal: str. Preot Ştefan Rusu nr.14.
545 / 15.04.2021Piata Trandafirilor nr. 21 CF/Fişa Cadastrală 90701/N TG.MURES
Nr. top: 675/1-582/2/2/1/1/5/2/1
Nr. cad.: (370/1)
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU AMENAJĂRI INTERIOARE, ETAJARE ŞI MANSARDARE CLĂDIRE EXISTENTĂ, CU BIROURI ŞI CREARE ACCES NOU DIN STRADĂ, FĂRĂ AFECTAREA DOMENIULUI PUBLIC,
544 / 15.04.2021Strada Remetea nr. 37 CF/Fişa Cadastrală 140706 TG.MURES
Nr. cad.: 140706
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Dezmembrare imobil în 2 loturi: Lot 1 = 1.012 mp și Lot 2 = 543 mp.
543 / 14.04.2021Piata Teatrului nr. 1 ap. SP CF/Fişa Cadastrală 120386-C1-U24
120386 TG.MURES
Nr. top: 594/2/SP
594/1/1/2/2/SP
594/2
594/1/1/2/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru amplasare reclamă pe faţada imobilului
542 / 14.04.2021Bulevard 1 Decembrie 1918 nr. 242 CF 141641
140981 Târgu Mures
Nr. cad.: 141641
141981
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
instituire servitute detrecere pe imobilul înscris în CF 141641 Târgu Mures în favoarea imobilului înscris în CF 140981 Târgu Mures
541 / 14.04.2021 - CF 140981
141641
141428 Târgu Mures
Nr. cad.: 140981
141641
141428
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
instituire servitute de trecere pe imobilul înscris în CF 140981Târgu Mures în favoarea imobilelor înscrise în CF 141641 Târgu Mures şi CF 141428 Târgu Mures
540 / 14.04.2021Bulevard 1 Decembrie 1918 nr. 242 CF 141519
140980Târgu Mures
Nr. cad.: 141519
140980
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
instituire servitute detrecere pe imobilul înscris în CF 141519 Târgu Mures în favoarea imobilului înscris în CF 140980 Târgu Mures
539 / 14.04.2021Strada Ion Heliade Rădulescu nr. 4 bl. B7 CF/Fişa Cadastrală 141753 TG. MURES
Nr. cad.: 141753
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizației de construire pentru schimbare destinaţie locuinţă, în servicii, cu amenajări interioare şi creare acces nou dinspre stradă - modificare soluţie autorizată cu nr. 16/2020.
538 / 14.04.2021 - CF 140980
141519 Târgu Mures
Nr. cad.: 140980
141519
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
instituire servitute detrecere pe imobilul înscris ăn CF 140980 Târgu Mures în favoarea imobilului înscris în CF 141519 Târgu Mures
537 / 14.04.2021Bulevard 1 Decembrie 1918 nr. 203 ap. 1 CF 122482-C1-U2 Târgu Mureș
Nr. top: 3511/14/I
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
schimbare destinație din apartament în spațiu comercial și actualizare componență.
536 / 14.04.2021Strada Oltului nr. 17 CF/Fişa Cadastrală 132652 TG.MURES
Nr. top: 4716/16
4717/9
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare intravilan și actualizare categorie de folosință teren - curți construcții.
535 / 14.04.2021Strada Cetinei nr. f.nr. CF/Fişa Cadastrală 129189 TG.MURES
Nr. cad.: 129189
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE CASA DE LOCUIT UNIFAMILIALĂ SI IMPREJMUIRE TEREN
534 / 14.04.2021Strada Agricultorilor nr. f.nr. CF 135901 Târgu Mureș
Nr. top: continuare la regimul juridic
Nr. cad.: 806/2/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
533 / 14.04.2021Strada Băneasa nr. 71 CF/Fişa Cadastrală 140956 TG.MURES
Nr. cad.: 140956
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
nu se încadrează în prevederile regulamentului local de urbanism aferent Planului Urbanistic General.
532 / 14.04.2021Strada Burebista nr. 6 ap. 5 CF 123173-C1-U18 Târgu Mureș
Nr. top: 108/2/B/V
continuare la regimul juridic
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală și număr poștal: str. Burebista nr.6 ap.5.
531 / 14.04.2021Strada Budiului nr. 38 CF/Fişa Cadastrală 140173 TG. MURES
Nr. cad.: 140173
140173-C1
140173-C2
140173-C3
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru refațadizare parțială centru medical.
530 / 14.04.2021Strada Constandin Hagi Stoian nr. 26 CF/Fişa Cadastrală 138017 TG.MURES
Nr. cad.: 138017
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare categorie de folosință teren: curți construcții=746mp și arabil=645 mp, evidențiere construcție.
529 / 14.04.2021Strada Cerbului nr. 7-9 CF/Fişa Cadastrală 139843 TG. MURES
Nr. cad.: 139843
139843-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru desființare casă de locuit și reconstruire casă de locuit și împrejmuire la stradă cu amenajare acces auto și pietonal.
528 / 13.04.2021Piata Republicii nr. 33 CF/Fişa Cadastrală 125554 TG.MURES
Nr. top: 2320/1
2309/1/1/1/5
Nr. cad.: cad 822
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare categorie de folosință teren - curți construcții.
527 / 13.04.2021Strada Pomilor nr. 34/26 CF 136016 Târgu Mures
Nr. cad.: 136016
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
evidenţiere construcţie, certificare nomenclatură stradală şi număr poştal- str. Pomilor nr. 34/26
526 / 13.04.2021Strada Horea nr. 11 ap. 2 CF 131358-C2-U2 Târgu Mures
Nr. cad.: 131358-C2-U2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
actualizare descriere apartament nr.2
525 / 13.04.2021Bulevard 1848 nr. 28 ap. 4 CF/Fişa Cadastrală 121163-C1-U21 TG.MURES
Nr. top: 4646/233/IV
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizarea descrierii apartamentului nr. 4.
524 / 13.04.2021Aleea Săvineşti nr. - CF 135598 Târgu Mures
Nr. cad.: 135598
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Concesionarea în condiţiile legii a suprafeţei de 45,10 mp teren intravilan construibil liber de construcţii în vederea amenajarii zona de acces auto şi spaţii de parcare
523 / 13.04.2021Strada Tisei nr. 52 CF/Fişa Cadastrală 132357 TÂRGU MUREȘ
Nr. top: 39/1
40/1
Nr. cad.: 2173
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizare categorie de folosință teren - curți construcții; atribuire coduri construcții: C1-casă de locuit (fost ap.1), C2-casă de locuit (fost ap.2); radierea noțiunii de apartamentare și indiviziune forțată: curte și gradină.
522 / 12.04.2021Strada Făgăraşului nr. 2/a CF/Fişa Cadastrală 126783 TÂRGU MUREȘ
Nr. top: 4800/8/12
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
521 / 12.04.2021Strada Episcop Ioan Bob nr. 14 CF/Fişa Cadastrală 136482 TG.MURESPrezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Actualizarea categoriilor de folosință a terenului: curți construcții=511 mp și arabil=489 mp; evidențierea construcției C1 în cartea funciară.
520 / 12.04.2021Bulevard 1848 nr. 26 ap. 3 CF/Fişa Cadastrală 122016
122016-C1-U4 TG.MURES
Nr. top: 4646/250
4646/250/III
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru amenajări interioare la apartamentul de locuit,
519 / 12.04.2021Strada Plutelor nr. 2 CF 129039 Târgu Mures
Nr. cad.: 129039
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
evidenţiere construcţie
518 / 12.04.2021Strada Posada nr. 19-21 CF 131052
131050 Târgu Mures
Nr. top: 3065/4
3066/4
3065/3/2
3066/3/2
Nr. cad.: 4182
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare intravilan pentru imobilul înscris în CF 131052, categorii de folosinţă: în CF 131052-318 mp curti construcţii, 321 mp livada şi 315 mp vie, unificare imobile, în CF 131050-344 mp curti construcţii şi 461 mp vie, alipire imobile înscrise în CF 131052 Târgu Mures şi CF 131050 Târgu Mures
517 / 12.04.2021Strada Pomilor nr. - CF/Fişa Cadastrală 135289 TG.MURES
Nr. cad.: 4171
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
516 / 12.04.2021Strada Burebista nr. 11 CF/Fişa Cadastrală 141435 TG. MURES
Nr. cad.: 141435
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire locuinţă unifamilială şi imprejmuire la stradă
515 / 09.04.2021Strada Posada nr. 35 CF/Fişa Cadastrală 128397 TG.MURES
Nr. cad.: cad 5215
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare destinație teren intravilan, actualizare categorie de folosință teren - curți construcții, certificare nomenclatură stradală și număr poștal: strada Posada, nr. 35, actualizarea descrierii construcției la stadiu fizic.
514 / 09.04.2021Strada Pomilor nr. - CF/Fişa Cadastrală 135290 TG.MURES
Nr. cad.: 4170
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
513 / 09.04.2021Strada Morii nr. 8-10 CF/Fişa Cadastrală 138944 TG.MURES
Nr. cad.: 138944
138944 -C2
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
nu se incadrează în prevederile documentaţiilor de urbanism aprobate în zonă,
512 / 09.04.2021Calea Sighişoarei nr. 70 CF/Fişa Cadastrală 123167 TG. MURES
Nr. cad.: 123167
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru împrejmuire proprietate.
511 / 09.04.2021Piata Victoriei nr. 28-30 CF/Fişa Cadastrală 123696 TG.MURES
Nr. top: 1100/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
510 / 08.04.2021Strada prof. dr. Vasile Săbădeanu nr. 119 CF/Fişa Cadastrală 138836
141685 TG.MURES
Nr. cad.: 138836
141685
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Alipire imobile înscrise în CF nr. 138836 Târgu Mureș și CF nr. 141685 Târgu Mureș.
509 / 08.04.2021Strada Libertăţii nr. 121 CF/Fişa Cadastrală 137545 TG. MURES
Nr. cad.: 137545
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU CONTINUARE ȘI FINALIZARE LUCRĂRI AUTORIZATE PRIN A. C. 373/2018 CU MODIFICARE SOLUȚIE AUTORIZATĂ, CERTIFICARE NOMENCLATURĂ STRADALĂ ȘI NUMĂR POȘTAL: STR. LIBERTĂȚI, NR. 121.
508 / 08.04.2021Strada 8 Martie nr. - CF/Fişa Cadastrală 140906 TG.MURES
Nr. cad.: 140906
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare intravilan.
507 / 08.04.2021Strada Plutelor nr. 2 CF/Fişa Cadastrală 129039 Târgu Mureș
Nr. cad.: cad 129039
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Evidenţiere construcţie.
506 / 08.04.2021Strada Gheorghe Doja nr. 243 CF/Fişa Cadastrală 120902 TG. MURES
Nr. cad.: 120902
120902-C1
120902-C2
120902-C3
120902-C4
120902-C5
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
NU SE ÎNCADREAZĂ ÎN PREVEDERILE RLU AFERENT PUD APROBAT.
505 / 07.04.2021Strada Lacului nr. 1A CF/Fişa Cadastrală 126708 TG.MURES
Nr. top: 5539/21/1/2
Nr. cad.: cad. 2197
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare intravilan și actualizare categorie de folosință teren - curți construcții.
504 / 07.04.2021Strada Mureşeni nr. - CF/Fişa Cadastrală 132771 TG.MURES
Nr. top: 646/9/1/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare regim juridic, economic și tehnic.
503 / 07.04.2021Strada Constandin Hagi Stoian nr. 39 CF 138536 Târgu Mureș
Nr. cad.: 138536
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
evidențiere construcție C1, certificare categorie de folosință curți-construcții, nomenclatură stradală și număr poștal: str. Constandin Hagi Stoian nr.39.
502 / 07.04.2021Strada Corneşti nr. 82 CF/Fişa Cadastrală 128476 TG. MURES
Nr. cad.: 128476
128476-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU DESFIINŢARE CORP C1 ȘI CONSTRUIRE LOCUINŢĂ UNIFAMILIALĂ (ÎN CONDIŢIILE REGIMULUI TEHNIC), ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ CU AMENAJARE ACCESE AUTO ŞI PIETONALE
501 / 06.04.2021Strada Morii nr. 3 CF/Fişa Cadastrală 130483 TG.MURES
Nr. cad.: 130483
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obţinerea autorizaţiei de construire pentru continuare şi finalizare lucrări autorizate prin A.C. 156/2015 cu modificare soluţie
500 / 06.04.2021Strada Cetinei nr. f.nr. CF 138547
128200
128134 Târgu Mureș
Nr. cad.: 138547
128200
128134
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare destinație teren intravilan.
499 / 06.04.2021Strada Subpădure nr. 4 CF/Fişa Cadastrală 132246 TG. MURES
Nr. cad.: 132246
132246-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru extindere casă de locuit în limitele POT și CUT max. admis.
498 / 06.04.2021Strada Posada nr. 33E CF/Fişa Cadastrală 131771 TG. MURES
Nr. cad.: 131771
131771-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru reamenajarea casei de vacanță în condițiile regimului tehnic
497 / 06.04.2021Strada prof. dr. Simion C. Mândrescu nr. f.nr. CF 139735
139293 Târgu Mureş
Nr. cad.: 139735
139293
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Elaborare P.U.Z.- Reconversie subzonă funcțională din LV2z în LV1z, pentru stabilire reglementări construire 2 case de locuit, reglementare accese și utilități.
496 / 06.04.2021Strada Ion Luca Caragiale nr. 16 CF/Fişa Cadastrală 141690 TG.MURES
Nr. cad.: 141690
141690-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru consolidare, supraetajare, refaţadizare, recompartimentări interioare casa de locuit, amenajare incintă, refacere imprejmuire,
495 / 06.04.2021Strada Acarului nr. 10A CF/Fişa Cadastrală 127737 TG.MURES
Nr. cad.: 127737
127737-C1
127737-C3
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de desfiinţare construcţii anexă- corp C1 şi C3- intrare în legalitate, nu poate fi utilizat pentru obţinerea autorizaţiei de construire casă de locuit şi garaj auto- intrare în legalitate întrucât nu se incadrează în prevederile documentaţiilor de urbanism aprobate în zonă,
494 / 06.04.2021Strada Trébely nr. f.nr. CF/Fişa Cadastrală 141312 TG.MURES
Nr. cad.: 141312
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT UNIFAMILIALĂ, GARAJ AUTO ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN ÎN CONDIȚIILE REGIMULUI TEHNIC
493 / 06.04.2021Strada Zânelor nr. 5 CF/Fişa Cadastrală 141699 TG.MURES
Nr. cad.: 141699
141699-C1
141699-C2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru desfiinţare corp C2, recompartimentare, extindere şi mansardare casă de locuit corp C1, modificare poartă de acces auto şi pietonal,
492 / 06.04.2021Strada Ceangăilor nr. FN CF/Fişa Cadastrală 135032 TG. MURES
Nr. cad.: 135032
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT UNIFAMILIALĂ - INTRAREA ÎN LEGALITATE ÎN CONDIȚIILE REGIMULUI TEHNIC
491 / 06.04.2021Strada Călăraşilor nr. 34 ap. 11 CF/Fişa Cadastrală 120211-C1-U4 TG.MURES
Nr. top: 213/1/XI
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru creare acces pietonal nou dinspre stradă prin modificarea faţadei principale,fără afectarea domeniului public,
490 / 06.04.2021Strada Brăila nr. 2-4 CF/Fişa Cadastrală 126818 TG.MURES
Nr. top: 206/1/1
208/6/1
209/1/1
209/2/1

Nr. cad.: 372/1
372/1- C1
C2
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
NU SE ÎNCADREAZĂ ÎN PREVEDERILE REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM
489 / 05.04.2021Strada Toamnei nr. 1 CF 129289 Târgu Mureș
Nr. cad.: 129289
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală și număr poștal: str. Toamnei nr.1
488 / 05.04.2021Bulevard 1848 nr. 6 CF 141777 Târgu Mureș
Nr. top: 4679/3/6/2/2
4679/4/18
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală și număr poștal: Bulevardul 1848 nr.6.
487 / 05.04.2021Strada Nordului nr. f.nr. CF 137346 Târgu Mureș
Nr. cad.: 137346
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală și număr poștal: str. Nordului f.nr.
486 / 05.04.2021Strada Eden nr. f.nr. CF 123439 Târgu Mureș
Nr. cad.: 123439
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală și număr poștal: str. Eden f.nr.
485 / 02.04.2021Strada Târgului nr. 3 CF/Fişa Cadastrală 126873-C1-U3 TG.MURES
Nr. cad.: 126873-C1-U3
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obţinerea autorizaţiei de construire pentru amplasare reclamă pe faţada imobilului
484 / 01.04.2021Strada Ştefan cel Mare nr. 1 CF/Fişa Cadastrală 121374 Târgu Mureș
Nr. cad.: cad. 121374
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Reevidențierea construcției C1.
483 / 01.04.2021Strada Tudor Vladimirescu nr. 72 CF/Fişa Cadastrală 140475 TÂRGU MURES
Nr. cad.: 140475
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU REAMENAJARE ŞI MANSARDARE CLĂDIRE - ÎN CONDIŢIILE REGIMULUI TEHNIC
482 / 01.04.2021Strada Călăraşilor nr. 1 CF/Fişa Cadastrală 121583 TG.MURES
Nr. cad.: 121583
121583-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obţinerea autorizaţiei de construire pentru amplasare reclamă firmă pe faţada imobilului
481 / 01.04.2021Piata Armatei nr. 43 CF/Fişa Cadastrală 121065 TG.MURES
Nr. cad.: 121065
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU REABILITARE GARD LA STRADA
480 / 01.04.2021Strada Mihai Viteazul nr. 27/A CF/Fişa Cadastrală CF 123362 Târgu Mures
Nr. cad.: cad 123362
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Cumpărarea în condiţiile legii a suprafeței de 417 mp teren intravilan construibil, din care 271 mp suprafață ocupată la sol de construcţie și 404 mp suprafață construită a subsolului.
479 / 01.04.2021Strada Nagy Pál nr. FN CF/Fişa Cadastrală 131258 TG. MURES (Nr. C.F. vechi 92227/N)
Nr. cad.: 131258
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
CERTIFICARE REGIM TEHNIC, ECONOMIC ȘI JURIDIC AL IMOBILULUI
478 / 31.03.2021Strada Călăraşilor nr. 43 CF 123012 Târgu Mures
Nr. top: 452
453/1/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare categorie de folosință teren - curți construcții, rectificare suprafață teren de la 302 mp la 345 mp, suprafață construită la sol a construcției C1=155 mp, suprafață construită desfășurată a construcției C1=341 mp.
477 / 31.03.2021Strada Mureşului nr. 17,19,21 CF 139175 Târgu Mures
Nr. cad.: 139175
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
radiere construcţie C2, actualizare descriere construcţie C3
476 / 31.03.2021Strada Gheorghe Doja nr. 300 CF/Fişa Cadastrală 139129 TG.MURES
Nr. cad.: 139129
139129-C1...303
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire instalaţie recuperare căldură din aburul excedentar de la instalaţiile amoniac,
475 / 31.03.2021Strada Uzinei nr. 4/A CF 131541 Târgu Mureș
Nr. cad.: 131541
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
radiere C1, evidențiere C2, certificare categorii de folosință: curți-construcții-483mp și arabil-225mp; certificare nomenclatură stradală și număr poștal: str. Uzinei nr.4/A.
474 / 30.03.2021Strada Gheorghe Marinescu nr. 50 CF 95396/N Târgu Mureș
1832 Sângeorgiu de Mureș
Nr. top: 1926/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/3
Nr. cad.: (3260)
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
actualizare componență C12 și C13.
473 / 30.03.2021Strada Dezrobirii nr. 8 CF/Fişa Cadastrală 140356 TG. MURES
Nr. cad.: 140356
140356-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru reconstruire și modificare acoperiș, amenajări interioare și reconstruire împrejmuire la stradă cu păstrarea accesului auto și pietonal - intrare în legalitate.
472 / 30.03.2021Strada Corneşti nr. 98 CF/Fişa Cadastrală 139799 TG-MURES
Nr. top: 139799
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE DESFIINŢARE CORP C1 ŞI OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU LOCUINŢĂ UNIFAMILIALĂ (ÎN CONDIŢIILE REGIMULUI TEHNIC) ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ CU AMENAJARE ACCESE AUTO ŞI PIETONALE
471 / 30.03.2021Strada Băilor nr. 8 CF/Fişa Cadastrală 124350 TG.MURES
Nr. top: 1718/1/3
1656/2
1657
1692
1718/1/4
Nr. cad.: 3172
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificarea categoriei de folosință a terenului - curți construcții și certificarea suprafețelor construcției C1 astfel: suprafața construită la sol = 144 mp și suprafața construită desfășurată = 380 mp.
470 / 30.03.2021Strada Mărului nr. 1/A CF/Fişa Cadastrală 139164 TG.MURES
Nr. cad.: 139164
139164-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru deviere coductă gaze naturale
469 / 30.03.2021Strada Budiului nr. 62-68 CF 129428 Târgu Mures
Nr. cad.: 129428
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
evidenţiere construcţie C6
468 / 30.03.2021Strada Remetea nr. 39 CF/Fişa Cadastrală 138438 TG.MURES
Nr. cad.: 138438
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
nu se incadrează în prevederile documentaţiilor de urbanism aprobate în zonă,
467 / 30.03.2021Strada Livezeni nr. 91 CF 128162 Târgu Mureş
Nr. cad.: cad. 128162
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Elaborare PUZ-reconversie zonă funcțională pentru stabilire reglementări în vederea construirii de locuințe colective.
466 / 30.03.2021Strada Gheorghe Doja nr. 26-30 CF 141065
132902 Târgu Mureş
Nr. cad.: cad. 141065
132902
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Elaborare P.U.Z. - Reconformare zonă UTR "CP3" în zona UTR "CP3z" pentru construire spații multifuncționale de interes municipal și extramunicipal (birouri, spații de cazare, reprezentanțe de firme, servicii profesionale, locuințe colective. etc.)
465 / 29.03.2021Strada prof. dr. Vasile Săbădeanu nr. 15 ap. 3 CF/Fişa Cadastrală 140377-C1-U3 TG. MURES
Nr. cad.: 140337-C1-U3
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru închiderea balconului situat la parterul blocului.
464 / 29.03.2021Strada Libertăţii nr. 120 CF/Fişa Cadastrală 128117 TG. MURES
Nr. cad.: 128117
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
NU SE ÎNCADREAZĂ ÎN PREVEDERILE P.U.G. APROBAT. POATE FI UTILIZAT PENTRU ELABORARE PUZ - STABILIRE REGLEMENTĂRI PENTRU CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE AUTO CU DOTĂRI AFERENTE
463 / 29.03.2021Strada Rodniciei nr. 34 ap. 1 CF/Fişa Cadastrală 125137; 125137-C1-U5 TG.MURES
Nr. top: 3511/300
Nr. cad.: 125137-C1-U5
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU "AMENAJĂRI INTERIOARE SPAŢII PRESTĂRI SERVICII ŞI MONTARE FIRMĂ LUMINOASĂ"; NU POATE FI FOLOSIT PENTRU CREARE ACCES NOU LA SPAŢIUL PRESTĂRI SERVICII EXISTENT
461 / 29.03.2021Strada Mărului nr. 39/A CF 125478 Târgu Mures
Nr. cad.: 125478
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare categorie de folosinţă:curti construcţii, certificare nomenclatură stradală şi număr poştal: str. Mărului nr. 39/A
460 / 26.03.2021Strada Libertăţii nr. 120 CF/Fişa Cadastrală 132800 TG.MURES
Nr. cad.: 132800
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Evidențierea construcției C2 în cartea funciară.
459 / 26.03.2021Strada Corneşti nr. 78 CF 1891/II Târgu Mureș
Nr. top: 3048
3049/1/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală și număr poștal: str. Cornești nr.78 (fostul nr.20).
458 / 26.03.2021Strada 22 Decembrie 1989 nr. 158A CF 52874 Sângeorgiu de Mureș
Nr. top: 1931/4/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare UAT Târgu Mureș, destinație teren intravilan, categorie de folosință curți-construcții.
457 / 26.03.2021Strada Constandin Hagi Stoian nr. 168 CF 126728 Târgu Mures
Nr. cad.: 126728
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare categorie de folosinţă curti construcţii, evidenţiere construcţie
456 / 26.03.2021Strada Depozitelor nr. 20 CF/Fişa Cadastrală 126484 TG.MURES
Nr. cad.: 280/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare destinație teren - intravilan și actualizare categorie de folosință teren - curți construcții.
455 / 26.03.2021Strada Trébely nr. 75 CF/Fişa Cadastrală 133773 TG. MURES
Nr. cad.: 133773
133773-C1
133773-C2
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
NU SE ÎNCADREAZĂ ÎN PREVEDERILE RLU AFERENT PUZ APROBAT. POATE FI UTILIZAT PENTRU OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE DESFIINȚARE ANEXĂ CORP C2 ȘI ELABORARE PUZ – STABILIRE REGLEMENTĂRI PENTRU CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT
454 / 26.03.2021Strada Ion Luca Caragiale nr. 2 CF/Fişa Cadastrală 132074 TG.MURES
Nr. top: 4732/1/2/2/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Reevidențiere construcții C1 și C2, rectificarea suprafeței terenului de la 309 mp la 350 mp, certificare intravilan, actualizare categorie de folosință teren - curți construcții.
453 / 26.03.2021Strada Verii nr. 46 A CF 137090 Târgu Mureş
Nr. cad.: cad. 137090
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Elaborare P.U.Z.- Reconversie zonă funcțională pentru construire clădire de servicii medicale.
452 / 25.03.2021Strada Aurel Filimon nr. 25 ap. 3 CF/Fişa Cadastrală 134542
134542-C1-U2 TG.MURES
Nr. cad.: 134542
134542-C1-U2
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
Nu se încadrează în prevederile regulamentului local de urbanism aferent Planului Urbanistic General
451 / 25.03.2021Strada Arieşului nr. 17 CF/Fişa Cadastrală 140347 TG.MURES
Nr. cad.: 140347
140347-C1
140347-C2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de "DESFIINȚARE CASE DE LOCUIT (CORP C1 ȘI CORP C2)" şi "CONSTRUIRE LOCUINŢĂ UNIFAMILIALĂ, ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ CU ACCES AUTO ŞI PIETONAL".
450 / 25.03.2021Strada Predeal nr. 93A CF 134495 Târgu Mureș
Nr. top: 3801/2/1/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
actualizare componență construcții, atribuire coduri construcții C1-casă de locuit, C2-șopron și C3-fântână, certificare destinație teren intravilan, categorii de folosință: curți-construcții-300mp, arabil-150mp, nomenclatură stradală și număr poștal: str.Predeal nr.93/A.
449 / 25.03.2021Strada Remetea nr. 241A CF/Fişa Cadastrală 136419 TG.MURES
Nr. cad.: 136419
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificarea destinație terenului - intravilan, rectificarea suprafeței terenului de la 1.500 mp la 1.460 mp, actualizarea categoriilor de folosință: curți construcții 660 mp și arabil 800 mp, evidențierea construcție C1.
448 / 25.03.2021Strada Nagy Pál nr. FN CF/Fişa Cadastrală 131259 TG. MURES (Nr. C.F. vechi 92223/N)
Nr. cad.: 131259
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
CERTIFICARE REGIM TEHNIC, ECONOMIC ȘI JURIDIC AL IMOBILULUI
447 / 25.03.2021Strada Sârguinţei nr. 15B sc. - et. - ap. - CF/Fişa Cadastrală 122984-C1-U2 TG.MURES
Nr. top: 3707/1/2/P/I
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru modernizare magazin nr. 13 - amenajare spațiu de alimentație publică - intrare în legalitate
446 / 25.03.2021Strada Pavel Chinezu nr. 10/A CF 90146 Târgu Mures
Nr. top: 62/6/1
2373/1/2/1/6/2
5784/1/1/6/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare intravilan şi categorie de folosinţă: curti construcţii
445 / 25.03.2021Piata Victoriei nr. 18 CF/Fişa Cadastrală 129701 TG. MURES
Nr. top: 1100/8
1100/7
1100/15
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru schimbare vitrină existentă la parterul clădirii Romarta Tineretului și amenajări interioare spații comerciale.
444 / 25.03.2021Strada Budiului nr. 103 CF 128530 Târgu Mureş
Nr. cad.: cad. 128530
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Elaborare P.U.Z. - Stabilire reglementări construire sediu administrativ și spații de depozitare.
443 / 25.03.2021Strada Livezeni nr. - CF/Fişa Cadastrală 141662 TG.MURES
Nr. top: 3403/1
3404/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare destinație teren - intravilan.
442 / 24.03.2021Strada Eden CF/Fişa Cadastrală 131720 TÂRGU MUREȘ
Nr. cad.: 131720
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire în vederea extinderii rețelei electrice de joasă tensiune
441 / 24.03.2021Strada Crângului nr. 2 CF/Fişa Cadastrală 122346 TG.MURES
Nr. top: -
Nr. cad.: 123342
122346- C2
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
nu respectă prevederile RLU aferent PUG aprobat; poate fi folosit pentru elaborare " PUZ - Stabilire reglementări urbanistice pentru: Supraetajare, extindere, amenajări interioare, schimbare de destinaţie din locuinţă în clădire servicii medicale".
440 / 24.03.2021Aleea Covasna nr. 1 CF/Fişa Cadastrală 125359 TG-MURES
Nr. cad.: 125359
125359-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU SCHIMBARE DE DESTINAȚIE DIN CENTRALĂ TERMICĂ ÎN SPAŢII DE SPORT CU MODIFICĂRI INTERIOARE - INTRARE ÎN LEGALITAE
439 / 24.03.2021Strada Remetea nr. 95E CF/Fişa Cadastrală 132737 TG.MURES
Nr. cad.: 132737
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Evidențiere construcție C1 - casă de locuit, actualizare categorii de folosință teren: curți construcții 530 mp și arabil 361 mp.
438 / 24.03.2021Piata Gării nr. 5A CF 123119 Târgu Mureș
Nr. top: 4700/22
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare categorie de folosință curți-construcții, nomenclatură stradală și număr poștal: Piața Gării nr.5/A.
437 / 24.03.2021Strada Plopilor nr. 12 CF/Fişa Cadastrală 139342 TG. MURES
Nr. cad.: 139342
139342-C1 până la 139342-C72
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
Nu se încadrează în prevederile regulamentului local de urbanism aferent Planului Urbanistic General.
436 / 24.03.2021Strada Constandin Hagi Stoian nr. FN CF/Fişa Cadastrală 127928 TG.MURES
Nr. cad.: 127928
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
NU SE ÎNCADREAZĂ ÎN PREVEDERILE PUD APROBAT. POATE FI UTILIZAT PENTRU ELABORARE PUD – STUDIU DE AMPLASAMENT PENTRU CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT
435 / 24.03.2021Strada Depozitelor nr. 30 CF 138783-C1-U32 Târgu Mures
Nr. cad.: 138783-C1-U32
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
subapartamentarea U32
434 / 24.03.2021Strada Hegy Lajos nr. 13 CF/Fişa Cadastrală 140230 TG.MURES
Nr. top: 4859/a/1/130
Nr. cad.: 2086
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare destinație teren - intravilan.
433 / 24.03.2021Strada Lebedei nr. 8 CF 129902 Târgu Mureș
Nr. top: 4859/a/1/223/1/6/21
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare categorie de folosință curți-construcții.
432 / 24.03.2021Strada - CF/Fişa Cadastrală 125772 TG.MURES
Nr. cad.: 125772
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare destinație teren - intravilan.
431 / 24.03.2021Strada Viile Unomaj nr. 74 CF 140142 Târgu Mureș
Nr. cad.: 140142
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală și număr poștal: str. Viile Unomaj nr.74.
430 / 24.03.2021Strada - CF/Fişa Cadastrală 125803 TG.MURES
Nr. cad.: 4435
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare destinație teren - intravilan.
429 / 23.03.2021Strada Gheorghe Doja nr. 209 CF/Fişa Cadastrală 128086 TG.MURES
Nr. top: -
Nr. cad.: 128086
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare regim tehnic, juridic şi economic.
428 / 23.03.2021Strada Toamnei nr. 1 CF/Fişa Cadastrală 123783 TG.MURES
Nr. top: -
Nr. cad.: 123783
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare regim tehnic, juridic şi economic.
427 / 23.03.2021Strada Ciocârliei nr. 9 CF/Fişa Cadastrală 141505 TG.MURES
Nr. cad.: 141505
141505-C1
141505-C2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru demolare casă de locuit (ap:2), recompartimentare interioară, extindere şi etajare casă de locuit (ap:1),
426 / 23.03.2021Strada Bistriţei nr. 6 CF/Fişa Cadastrală 136391 TG.MURES
Nr. top: 126/1/3/1

Nr. cad.: 4256
4256-C1
4256-C2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru demolare casă de locuit (corp C1) şi garaj auto (corp C2), construire clădire pentru locuinţe,
425 / 23.03.2021Strada Iuliu Maniu nr. 58A ap. 1/B CF/Fişa Cadastrală 122389 TG.MURES
Nr. top: 4773/2/7
4773/1/2
4772/6/7
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru reamenajare şi mansardare locuinţă - apartamentul 1/B,
424 / 23.03.2021Strada Livezeni nr. 18 CF 124717
141404
141485
141486
141424 Târgu Mureş
Nr. cad.: cad. 124717
141404
141485
141486
141424
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Elaborare P.U.Z. - Reconversie zonă funcțională pentru construire locuințe colective.
423 / 23.03.2021Strada Dezrobirii nr. 35 CF 137183 Târgu Mureș
Nr. top: 511/1/1/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
evidențiere C1, certificare categorii de folosință: curți-construcții 428mp și arabil-247mp, certificare nomenclatură stradală și număr poștal: str. Dezrobirii nr.35.
422 / 23.03.2021Strada Gheorghe Marinescu nr. 3 CF/Fişa Cadastrală 120127 TG.MURES
Nr. top: 120127

Nr. cad.: 120127; 120127-C1-C21
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire în vedrea amplasării instalației de depozitare și alimentare cu O2
421 / 23.03.2021Strada Aluniş nr. 48 CF 121330 Târgu Mureș
Nr. cad.: 121330
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
420 / 23.03.2021Strada Cuza Vodă nr. 36 CF/Fişa Cadastrală 125197 TG.MURES
Nr. cad.: 125197
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru refaţadizare, recompartimentare, amenajare pod existent, schimbare destinaţie din casă de locuit în prestări servicii în condiţiile regimului tehnic
419 / 23.03.2021Strada Preot Ştefan Rusu nr. f.nr. CF 136827 Târgu Mureș
Nr. cad.: 136827
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
418 / 23.03.2021- zona străzii prof. dr. Vasile Săbădeanu nr. f.nr. CF 141557 Târgu Mureș
Nr. cad.: 141557
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
dezlipire imobil în 13 loturi.
417 / 23.03.2021Strada Crişan nr. 4 ap. 1-2 CF/Fişa Cadastrală 125286 TG.MURES
Nr. cad.: 125286
125286-C1-U2
125286-C1-U1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru modernizare,reabilitare casă de locuit,ap:1 şi 2,cu amenajări interioare şi mansardarea acestora,amenajare parcaj auto şi construire poartă şi acces auto din stradă,
416 / 23.03.2021Piata Teatrului CF/Fişa Cadastrală 12950 TG-MURES
Nr. top: 594/1/1
594/12
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU REAMENJARE SPATIU DE ALIMENTATIE PUBLICA
415 / 23.03.2021Strada Constandin Hagi Stoian nr. 28 CF/Fişa Cadastrală 139096 TG. MURES
Nr. cad.: 139096
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru împrejmuire la stradă cu amenajare acces auto și pietonal, amenajare incintă imobil
414 / 23.03.2021 zona străzii Remetea-extravilan nr. f.nr. CF 123697
137329 Târgu Mureș
Nr. cad.: 123697
137329
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
alipirea imobilelor înscrise în CF 123697 Târgu Mureș și CF 137329 Târgu Mureș.
413 / 22.03.2021Strada Spitalul Vechi nr. 10 CF/Fişa Cadastrală 139273 TG. MURES
Nr. top: 1953/1
1954/1
Nr. cad.: 320/1; 320/1-C1; 320/1-C2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU SCHIMBARE DE DESTINAȚIEI DIN ATELIERE ÎN SPAȚIU DE LOCUIT
412 / 22.03.2021Strada Agricultorilor nr. fn CF/Fişa Cadastrală 137883 TG.MURES (CF vechi 136 Remetea)
Nr. cad.: 128/2;129/2;137883-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru împrejmuire la stradă - intrare în legalitate in condițiile regimului tehnic
411 / 22.03.2021Strada Pomilor nr. f.nr. CF/Fişa Cadastrală 131435 TG.MURES
Nr. cad.: 131435
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire locuinţă unifamilială D+P+M, imprejmuire, organizare de şantier, extindere reţele utilităţi,
410 / 22.03.2021Strada Pomilor nr. f.nr. CF/Fişa Cadastrală 131437 TG.MURES
Nr. cad.: 131437
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire locuinţă unifamilială P+M, imprejmuire, organizare de şantier, extindere reţele utilităţi,
409 / 22.03.2021Strada Constandin Hagi Stoian nr. 3/C CF 141259 Târgu Mureș
Nr. cad.: 141259
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
evidențiere construcție, certificare categorie de folosință curți-construcții, nomenclatură stradală și număr poștal: str. Constandin Hagi Stoian nr. 3/C.
408 / 22.03.2021Strada Mureşeni nr. f.nr. CF 141382
139142 Târgu Mureș
Nr. cad.: 141382
139142
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
alipirea imobilelor înscrise în CF 141382 Târgu Mureș și CF 139142 Târgu Mureș.
407 / 22.03.2021Strada Mihai Eminescu nr. 38 CF 138380 Târgu Mureș
Nr. top: 76/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală și număr poștal: str. Mihai Eminescu nr.38.
406 / 22.03.2021Strada Livezeni nr. 97/E CF 134064 Târgu Mureș
Nr. cad.: 134064
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală și număr poștal: str.Livezeni nr.97/E.
405 / 22.03.2021Strada Pomilor nr. f.nr. CF/Fişa Cadastrală 131436 TG.MURES
Nr. cad.: 131436
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire locuinţă unifamilială P+M, imprejmuire, organizare de şantier, extindere reţele utilităţi,
404 / 19.03.2021Strada Gheorghe Doja nr. 233 CF/Fişa Cadastrală 140835
140836 TG.MURES
Nr. cad.: 140835
140836
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru reamenajare raion carne în incinta complexului comercial METRO Tg. Mureș
403 / 18.03.2021Strada Predeal nr. 119 CF/Fişa Cadastrală 140166 Tg. Mureș
Nr. cad.: 140166
140166-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU INTRAREA ÎN LEGALITATE A URMĂTOARELOR LUCRĂRI:,Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
- DEFIINŢARE MAGAZIE CONSTRUITĂ ÎN BAZA A.C. 386/2007;,Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
- EXTINDERE ŞI REAMENAJARE CASĂ DE LOCUIT
402 / 18.03.2021Strada Gheorghe Doja nr. 233 CF/Fişa Cadastrală 140835
140836 TG.MURES
Nr. cad.: 140835
140836
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru reamenajare raion pâine în incinta complexului comercial METRO Tg. Mureș
401 / 18.03.2021Strada Strâmbă nr. 41 CF/Fişa Cadastrală 124956 TG. MURES
Nr. cad.: 124956
124956-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obţinerea autorizaţiei de construire pentru "Mansardare locuinţă".
400 / 18.03.2021Strada Gheorghe Doja nr. 243 CF/Fişa Cadastrală 120900; 120902/TG.MURES
Nr. cad.: 120900; 120902
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru "Extindere spălătorie auto self service".
399 / 17.03.2021Strada Călăraşilor nr. 60 CF 126505 Târgu Mures
Nr. top: 259
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
evidenţiere C2
398 / 17.03.2021Strada Remetea nr. 236 CF 50676 Sâncraiu de Mureș
TP 181688/08.10.2010
Nr. top: 665/4/1
Nr. cad.: tarla 18
parcela 236
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare categorii de folosință: curți-construcții 300mp, arabil-556mp.
397 / 17.03.2021Strada Szotyori Jozsef nr. 12/C CF 139043 Târgu Mureș
Nr. cad.: 139043
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
apartamentare construcție în 2 unități individuale noi.
396 / 17.03.2021Strada Bogdan Petriceicu Haşdeu nr. 36 CF/Fişa Cadastrală 129867 TG.MURES
Nr. cad.: 129867
129867-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU EXTINDERE, SUPRAETAJARE PARȚIALĂ ȘI MANSARDARE LOCUINȚĂ EXISTENTĂ - CONTINUARE LUCRĂRI AUTORIZATE CU MODIFICARE SOLUȚIE AUTORIZATĂ PRIN A.C. NR. 579/2003
395 / 17.03.2021Strada Livezeni nr. 97/B CF 133610 Târgu Mureș
Nr. cad.: 133610
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
evidențiere construcție C1, certificare categorie de folosință curți-construcții.
394 / 16.03.2021Strada Posada nr. 10 CF/Fişa Cadastrală 128397 TG. MURES
Nr. cad.: 5215
5215-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU SCHIMBARE DE DESTINAŢIE CASĂ DE LOCUIT ÎN CASĂ DE SĂNĂTATE, EXTINDERE ŞI REAMENAJARE CLĂDIRE - CONTINUARE ŞI FINALIZARE LUCRĂRI AUTORIZATE CU A.C. nr. 114 din 24.12.2008 CU MODIFICĂRI INTERIOARE
393 / 16.03.2021Strada 22 Decembrie 1989 nr. 168 CF 137793 Târgu Mures
Nr. cad.: 137793
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
actualizare componenta construcţii
392 / 16.03.2021Strada Budiului nr. f.nr. CF 140489 Târgu Mureș
Nr. cad.: 140489
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare destinație teren intravilan.
391 / 16.03.2021Strada Budiului nr. f.nr. CF 132815 Târgu Mureș
Nr. cad.: 132815
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare destinație teren intravilan.
390 / 16.03.2021Strada Budiului nr. f.nr. CF 130851 Târgu Mureș
Nr. cad.: 130851
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare destinație teren intravilan.
389 / 16.03.2021Strada Bărăganului nr. 41C CF/Fişa Cadastrală 128201 TG. MURES
Nr. cad.: 128201
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obţinerea autorizaţiei de construire casă de locuit, garaj şi împrejmuire între proprietăţi, cu acces auto şi pietonal din str. Bărăganului
388 / 16.03.2021Strada Budiului nr. fr. nr. CF 140489
130851
132815 Târgu Mures
Nr. cad.: 140489
130851
132815
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
alipire imobile înscrise în CF 140489 Târgu Mures, CF 130851 Târgu Mures şi CF 132815 Târgu Mures
387 / 16.03.2021Strada Liviu Rebreanu nr. 2 CF 141704
141642 Târgu Mureș
Nr. cad.: 141704
141642
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
alipirea imobilelor înscrise în CF 141704 Târgu Mureș și CF 141642 Târgu Mureș.
386 / 16.03.2021Strada Libertăţii nr. 119/A CF/Fişa Cadastrală 134293 TG. MURES
Nr. cad.: 134293
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru amenajare acces auto și pietonal
385 / 16.03.2021Strada zona străzii Szotyori Jozsef nr. f.nr. CF 130065 Târgu Mureș
Nr. cad.: 130065
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certifcare destinație teren intravilan.
384 / 15.03.2021Strada Sântana nr. 8 CF 132473 Târgu Mures
Nr. top: 5520/5
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare intravilan,actualizare componenţă construcţie
383 / 15.03.2021Strada Voinicenilor nr. 43 CF/Fişa Cadastrală 138744 TG. MURES
Nr. cad.: 5037/2/1
5038/1/1/1/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU MANSARDARE GRĂDINIȚA PP LUMEA COPIILOR
382 / 15.03.2021 zona străzii Barajului nr. f.nr. CF 137859 Târgu Mureș
Nr. top: 332
333
334/a/2/3
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare destinație teren intravilan.
381 / 15.03.2021Calea Sighişoarei nr. f.nr. CF 132284 Târgu Mureș
Nr. cad.: 2864
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare destinație teren intravilan.
380 / 15.03.2021Strada Dezrobirii nr. 7/A CF 139061 Târgu Mureș
Nr. top: 517/2/1/1
518/2/1/1
Nr. cad.: 1252/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală și număr poștal: str. Dezrobirii nr.7/A, categorie de folosință curți-construcții, diminuare suprafață de la 1246mp la 1218mp, certificare destinație teren intravilan.
379 / 12.03.2021Strada Kós Károly nr. 1/B CF 92544/N Târgu Mureș
Nr. top: 5782/2/1/2
5784/1/1/8/2/1/1
5782/2/1/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
378 / 12.03.2021Calea Sighişoarei nr. f.nr. CF 131917 Târgu Mureș
Nr. cad.: 131917
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare regimuri juridic, economic și tehnic pentru vânzare teren.
377 / 12.03.2021Calea Sighişoarei nr. fr. nr. CF 132597 Târgu Mures
Nr. cad.: 132597
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare regim tehnic, economic şi juridic în vederea vânzării imobilului
376 / 12.03.2021Calea Sighişoarei nr. f.nr. CF 132596 Târgu Mureș
Nr. cad.: 132596
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare regimuri juridic, economic și tehnic pentru vânzare teren.
375 / 12.03.2021Calea Sighişoarei nr. f.nr. CF 132463 Târgu Mureș
Nr. cad.: 132463
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare regimuri juridic, economic și tehnic pentru vânzare teren.
374 / 12.03.2021Piata Bernády Győrgy nr. 2 CF/Fişa Cadastrală 122113 TG.MURES
Nr. cad.: 122113
122113-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obţinerea autorizaţiei de construire pentru amplasare panou cu litere volumterice
373 / 12.03.2021Strada Băneasa nr. 9 CF 134453 Târgu Mures
Nr. top: 4842/1/1/1/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare intravilan
372 / 12.03.2021Pasaj Pădurii nr. f.nr. CF 127416 Târgu Mureș
Nr. top: 2617/2/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare categorie de folosință fâneață.
371 / 12.03.2021Strada Ceangăilor nr. f.nr. CF 140242 Târgu Mureș
Nr. cad.: 140242
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
370 / 12.03.2021Strada 8 Martie nr. 23,23/A CF 131745 Târgu Mureș
Nr. top: 590/88/2
Nr. cad.: 2986
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
actualizare componență construcții C1 și C2, certificare nomenclatură stradală și număr poștal: str. 8 Martie nr.23, 23/A.
369 / 11.03.2021Strada Jean Monnet nr. f.nr. CF 128485
128488
128502 Târgu Mureș
Nr. cad.: 128485
128488
128502
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
alipirea imobilelor înscrise în CF 128485, 128488 și 128502 Târgu Mureș.
368 / 11.03.2021Strada Livezeni nr. f.nr. CF 121136
121349 - Târgu Mureș
Nr. top: 3450/2/3/4/1 - continuare la regimul juridic
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
alipirea imobilelor înscrise în CF 121136 și 121349 Târgu Mureș, certificare categorii de folosință curți-construcții și arabil, instituire servitute de trecere, POATE FI UTILIZAT pentru certificare destinație teren intravilan, nomenclatură stradală și număr poștal: str. Livezeni f.nr.
367 / 11.03.2021Strada Constandin Hagi Stoian nr. FN CF/Fişa Cadastrală 129352 TG. MURES
Nr. cad.: 129352
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN ÎN CONDIȚIILE REGIMULUI TEHNIC
366 / 11.03.2021Strada Bobâlna nr. 16 CF 141103 Târgu Mureș
Nr. top: 1004/1/10/1
1004/2/10
1005/9
1008/1/1/3/
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
actualizare componență C1, POATE FI UTILIZAT pentru certificare nomenclatură stradală și număr poștal: str. Bobâlna nr.16.
365 / 11.03.2021Strada Pomilor nr. 32/N CF 141193 Târgu Mures
Nr. cad.: 141193
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
evidenţiere construcţie,certificare nomenclatură stradală şi nr.poştal : str. Pomilor, nr. 32/N,certificare categorie de folosinţă: curti construcţii
364 / 11.03.2021Strada Hints Otto nr. 60 CF 137579 Târgu Mureș
Nr. cad.: 137579
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
evidențiere construcție, certificare categorie de folosință teren: curți-construcții.
363 / 11.03.2021Strada Rovine nr. f.nr. CF 137962 Târgu Mureș
Nr. top: 3364/1/2/4
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare categorie de folosință arabil, destinație teren intravilan, adresă imobil: str. Rovine f.nr.
362 / 10.03.2021Strada Viile Dealul Mic nr. 45 CF 5661 Târgu Mureș
Nr. top: 4172/1/2
4173/1/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare categorie de folosință curți-construcții, destinație teren intravilan, nomenclatură stradală și număr poștal: str. Viile Dealul Mic nr.45, actualizare componență C1, atribuire cod construcție C2, diminuare suprafață de la 440mp la 398mp.
361 / 10.03.2021Strada Budiului CF/Fişa Cadastrală 130851
132815
140489 TG.MURES
Nr. cad.: 130851
132815
140489
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE 3 LOCUINȚE DE TIP DUPLEX, 2 LOCUINȚE DE TIP TRIPLEX, ÎMPREJMUIRI, ACCESE AUTO ȘI PIETONALE, PLATFORME DE PARCARE ȘI EXTINDERE REȚELE
360 / 10.03.2021Strada Tamás Ernő nr. 1 CF/Fişa Cadastrală 132938 TG. MURES
Nr. top: 4954/1/1/2/3
4955/1/2/3
VEZI REG. JURIDIC
Nr. cad.: 596/2/3
596/2/3/ - C1
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
Nu se încadrează în prevederile regulamentului local de urbanism aferent Planului Urbanistic General.
359 / 10.03.2021Strada Voinicenilor nr. 222 CF/Fişa Cadastrală 140806
Nr. cad.: 140806
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru extindere conductă gaze naturale și realizare branșamente gaze naturale presiune medie
358 / 10.03.2021Strada Bolyai nr. 1 ap. IV/A/II CF/Fişa Cadastrală 120053
120053-C1-U11 TG.MURES
Nr. top: 1166/IV/a/II
1165/1/2/IV/A/II
Nr. cad.: 1166
1165/1/2
1700/0;2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obţinerea autorizaţiei de construire pentru amplasare reclame pe faţada spaţiului comercial
357 / 10.03.2021 zona străzii Piatra Corbului nr. f.nr. CF 130601 Târgu Mureș
Nr. top: 3557/1
3555/a/1
3556/1/1
3556/2/1
3558/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
356 / 09.03.2021Strada Mihai Viteazul nr. 27A CF/Fişa Cadastrală 123362/TG.MURES
Nr. cad.: 123362
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire în regim de urgenţă pentru: "Consolidare planşeu la clădire spațiu comercial, prestări servicii și centrală termică."
355 / 09.03.2021Strada Bărăganului nr. 37 CF/Fişa Cadastrală 141548 TG.MURES
Nr. cad.: 141548
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru modificări interioare, extindere și mansardare casă de locuit existentă
354 / 09.03.2021Strada Porumbului nr. 5 CF 127516
127517 Târgu Mureș
Nr. top: 234-238/2
239-240/1/1
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
evidențiere C3, atribuire cod construcție C2, actualizare componență C1, majorare suprafață, POATE FI folosit pentru certificare categorie de folosință curți-construcții.
353 / 09.03.2021Strada Fragilor nr. 8 CF 51416 Sg. de Mures
Nr. top: 696-697/1/34/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
radiere magazie de lemn, actualizare componenţă construcţie
352 / 09.03.2021- zona străzii Ioan Vescan nr. f.nr. CF 121651 Târgu Mureș
Nr. cad.: 121651
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală întrucât imobilul este situat într-o zonă nereglementată urbanistic, poate fi utilizat pentru certificare categorie de folosință drum.
351 / 09.03.2021Strada Gheorghe Doja nr. 225 CF 125888 Târgu Mureș
Nr. cad.: 125888
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală și număr poștal: str. Gheorghe Doja nr.225.
350 / 09.03.2021Strada Libertăţii nr. 121/B CF 141211 Târgu Mureș
Nr. cad.: 141211
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală și număr poștal: str. Libertății nr. 121/B.
349 / 09.03.2021Strada Mărului nr. 9/A ap. 2 CF 136841-C1-U2 Târgu Mureș
Nr. cad.: 136841-C1-U2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală și număr poștal: str. Mărului nr.9/A ap.2.
348 / 09.03.2021Strada Salcâmilor nr. 11 CARTE FUNCIARĂ 135913
Nr. cad.: 135913
135913-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de desființare anexă coteț pentru porci
347 / 09.03.2021Strada Rodniciei nr. 69 CF/Fişa Cadastrală 123254;123254-C1-U10 TG.MURES
Nr. top: 3511/207
3511/207/II
Nr. cad.: 123254
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire balcon închis.
346 / 09.03.2021- zona străzii Szotyori Jozsef nr. f.nr. CF 129705 Târgu Mureș
Nr. top: 5260/2/2/1/2
5260/1/1/1/2
Nr. cad.: 2644
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare destinație teren intravilan.
345 / 09.03.2021Strada Livezeni nr. 69/E CF 138132 Târgu Mureș
Nr. cad.: 138132
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală și număr poștal: str. Livezeni 69/E.
344 / 09.03.2021Strada Livezeni nr. f.nr. CF 138698 Târgu Mureș
Nr. cad.: 138698
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală și număr poștal: str. Livezeni f.nr.
343 / 09.03.2021Strada Plutelor nr. 2 CF 129039 Târgu Mures
Nr. cad.: 129039
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
evidenţiere construcţie
342 / 09.03.2021Strada Livezeni nr. 69 CF 138137 Târgu Mureș
Nr. cad.: 138137
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală și număr poștal: str. Livezeni nr. 69.
341 / 09.03.2021Strada Livezeni nr. 69/F CF 138131 Târgu Mureș
Nr. cad.: 138131
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală și număr poștal: str. Livezeni nr. 69/F.
340 / 09.03.2021Strada Salcâmilor nr. 9 CF/Fişa Cadastrală 124029 TG.MURES
Nr. top: 4859/a/1/194
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru modificare,extindere,amenajări interioare şi mansardare casă de locuit,
339 / 09.03.2021Strada Mărului nr. 28/B, 28/C CF/Fişa Cadastrală 140327
140328
140329 TG.MURES
Nr. cad.: 140327
140327-C1
140327-C2
140328
140328-C1
140329
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru extindere conductă gaze naturale și realizare branșamente gaze naturale presiune medie
338 / 09.03.2021Strada Jean Monnet nr. 8/F CF 137510 Târgu Mureș
Nr. cad.: 137510
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală și număr poștal: str. Jean Monnet nr.8/F.
337 / 09.03.2021Strada Bogatei nr. 22 CF 131219 Târgu Mureș
Nr. cad.: 131219
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
336 / 09.03.2021- zona străzii Viile Dealul Budiului nr. f.nr. CF 140816 Târgu Mureș
Nr. top: 819/81/4/1
Nr. cad.: 1221/4/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
335 / 09.03.2021Strada Remetea nr. 76 CF/Fişa Cadastrală 141021 TG-MURES
Nr. cad.: 141021
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
ÎNCALCĂ PREVEDERILE REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT P.U.Z. APROBAT,Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
POATE FI UTILIZAT ÎN VEDEREA OBŢINERII AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU REAMENAJARE ŞI EXTINDERE CASĂ DE LOCUIT - ÎN CONDIŢIILE REGIMULUI TEHNIC
334 / 09.03.2021Strada Libertăţii nr. 119/A CF 134293 Târgu Mureș
Nr. cad.: 134293
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală și număr poștal: str. Libertății nr.119/A.
333 / 09.03.2021Strada Posada nr. 36 CF 137372 Târgu Mureș
Nr. top: 3153/2
3154/2
3155/2
Nr. cad.: 1042
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
332 / 09.03.2021Strada Tudor Vladimirescu nr. 51,55,57 CF/Fişa Cadastrală 129038
137792
135863
132582 TG.MURES
Nr. cad.: 139038
137792
135863
132582
132582-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU EXTINDERE CENTRU COMERCIAL "MUREŞ MALL" - SERVICII ȘI LOCUINȚE ŞI ÎMPREJMUIRE TEREN, CONTINUAREA ŞI FINALIZAREA LUCRĂRILOR CU MODIFICARE SOLUŢIE AUTORIZATĂ PRIN A.C. 560/2008 ÎN CONDIŢIILE PUZ APROBAT
331 / 08.03.2021Strada Băneasa nr. 71 CF/Fişa Cadastrală 140956 TG.MURES
Nr. cad.: 140956
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
nu se încadrează în prevederile regulamentului local de urbanism aferent Planului Urbanistic General.
330 / 08.03.2021Strada Voinicenilor nr. 85 CF/Fişa Cadastrală 126576 TG.MURES
Nr. cad.: 126576- C1
C2
C3
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru desfiinţare corp C3, extindere şi etajare casă de locuit, amenajări interioare corp C1 şi C2, construire imprejmuire la stradă,
329 / 08.03.2021Strada Gheorghe Marinescu nr. 2 CF/Fişa Cadastrală 131731 TG-MURES
Nr. top: 2640/3/1/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
SCHIMBARE DESTINAŢIE CENTRU MEDICAL ÎN RESTAURANT ŞI HOTEL CU MODIFICĂRI INTERIOARE, EXTINDERE, REFAŢADIZARE, AMPLASARE FIRME - MODIFICARE SOLUŢIE APROBATĂ PRIN A.C. 355/2017
328 / 08.03.2021Strada Negoiului nr. 109 CF 135353 Târgu Mureș
Nr. top: 3276/1/2
3277/1/1/2
Nr. cad.: 984/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
327 / 08.03.2021Strada Gheorghe Doja nr. 31 CF 125448 Târgu Mures
Nr. top: 4626/6
4627/6
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare categorie de folosinţă : curti construcţii
326 / 08.03.2021Strada Gheorghe Doja nr. 88C CF/Fişa Cadastrală 132035 TG. MURES
Nr. cad.: 132035
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU EXTINDERE, SUPRAETAJARE, SCHIMBARE DE DESTINAŢIE DIN LOCUINŢĂ ÎN CABINETE MEDICALE, AMENAJARE ACCES AUTO, PARCAJE
325 / 08.03.2021Calea Sighişoarei nr. FN CF/Fişa Cadastrală vezi regim juridic
Nr. cad.: vezi regim juridic
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENTIAL - LOCUINTE COLECTIVE, PARCARE, SERVICII, COMERT, DRUMURI, PLATFORME, ALEI, ACCESE SI PLATFORME PARCARI, SPATII VERZI, ELEMENTE SIGNALISTICA, RETELE, ORGANIZAREA LUCRARILOR DE EXECUTIE
324 / 08.03.2021Strada Tisei nr. 11 CF 129850 Târgu Mureș
Nr. cad.: 129850
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
actualizare componență C1 ca urmare a autodemolării bucătăriei de vară și a afumătoriei.
323 / 08.03.2021Bulevard 1 Decembrie 1918 nr. 242 CF/Fişa Cadastrală 141427 TG.MURES
Nr. cad.: 141427
141427-C1
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
NU SE ÎNCADREAZĂ ÎN PREVEDERILE RLU AFERENT PUZ APROBAT.
322 / 08.03.2021Strada Pomilor nr. f.nr. CF 130552 Târgu Mureș
Nr. top: 5410/1/4/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare destinație teren intravilan.
321 / 08.03.2021Strada Gurghiului nr. 15 CF 123094 Târgu Mureș
Nr. cad.: 123094
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală și număr poștal: str.Gurghiului nr.15.
320 / 08.03.2021Strada Budiului nr. 7 CF/Fişa Cadastrală 124824 TG.MURES
Nr. cad.: 124824
124824-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obţinerea autorizaţiei de construire pentru amplasare firmă pe faţada imobilului
319 / 08.03.2021Bulevard 1 Decembrie 1918 nr. 93 CF/Fişa Cadastrală 141433 TG.MURES
Nr. cad.: 141433
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU REABILITARE ȘI MODIFICARE CLĂDIRE CENTRU EDUCATIONAL - CREȘĂ PRIN EXTINDERE, RECOMPARTIMENTARE ȘI DEMOLARE CORP C2, CORP C3 ŞI CORP C4, AMENAJĂRI EXTERIOARE
318 / 08.03.2021Strada Cuza Vodă nr. 52 CF 133181 Târgu Mureș
Nr. cad.: 133181
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
317 / 08.03.2021Strada Pomilor nr. f.nr. CF 130551 Târgu Mureș
Nr. top: 5410/1/3
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare destinație teren intravilan.
316 / 08.03.2021Strada Sinaia nr. 16 CF/Fişa Cadastrală 124266 TG.MURES
Nr. top: 91
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
NU SE ÎNCADREAZĂ ÎN PREVEDERILE RLU. POATE FI UTILIZAT PENTRU OBȚINEREA ATORIZAȚIEI DE DESFIINȚARE CLĂDIRI EXISTENTE (CORP C2, C3, C4, C5, C6, C8, C9, C10, C11, C12, C13 C14) ȘI PENTRU ELABORARE PUD – STABILIRE REGLEMENTĂRI PENTRU RESTRUCTURARE CLĂDIRI EXISTENTE (CORP C1 ȘI C7) ȘI CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINȚE COLECTIVE CU DOTĂRI AFERENTE
315 / 05.03.2021Strada Vulcan nr. 16 CF/Fişa Cadastrală 141024; 140782/TG.MURES
Nr. cad.: 141024; 140782-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT, ÎMPREJMUIRE ŞI AMENAJARE TEREN.
314 / 05.03.2021Strada Urcuşului nr. 6 CF/Fişa Cadastrală 139922 TG. MURES
Nr. cad.: 139922
139922-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obținerea autorizației de construire pentru reamenajare și mansardare casă de locuit - intrare în legalitate
313 / 05.03.2021Strada Jean Monnet nr. FN CF/Fişa Cadastrală 137510 TG.MURES
Nr. cad.: 137510
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
NU SE ÎNCADREAZĂ ÎN PREVEDERILE RLU. POATE FI UTILIZAT PENTRU OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE DESFIINȚARE CASĂ DE VACANȚĂ SI PENTRU ELABORARE PUZ - STABILIRE REGLEMENTĂRI URBANISTICE PENTRU CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT UNIFAMILIALĂ, ACCESE ȘI UTILITĂȚI
312 / 04.03.2021Strada Agricultorilor nr. 43 CF/Fişa Cadastrală 124323 TG. MURES
Nr. cad.: 124323
124323 C1
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
nu se încadrează în prevederile Regulamentul Local de Urbanism aferent PUZ aprobat în zonă.
311 / 04.03.2021Calea Sighişoarei nr. f.nr. CF 141123
141136
141150
141152
130390 Târgu Mureș
Nr. cad.: 141123
141136
141150
141152
130390
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
alipirea imobilelor înscrise în următoarele cărți funciare: 141123, 141136, 141150, 141152, 130390 - Târgu Mureș.
310 / 04.03.2021Strada Margaretelor nr. 17/A CF 121749 Târgu Mures
Nr. cad.: 121749
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
evidenţiere construcţie
309 / 04.03.2021Strada Rozmarinului nr. 1 CF/Fişa Cadastrală 139787 TG.MURES
Nr. cad.: 139787
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obținerea autorizației de construire pentru alimentare cu energie electrică a ansamblului de locuinţe din str. Rozmarinului nr.1
308 / 04.03.2021Strada prof. dr. Vasile Săbădeanu nr. 13 ap. 2 CF/Fişa Cadastrală 139606-C1-U2 TG.MURES
Nr. top: -
Nr. cad.: 139606-C1-U2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru închiderea balconului situat la parterul blocului
307 / 04.03.2021Strada Livezeni CF/Fişa Cadastrală 134064 TG.MURES
Nr. cad.: 134064
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢIENEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN LA DRUM ACCES.
306 / 03.03.2021Strada Bartók Béla nr. 8 plan de încadrare în zonă Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru lucrări de creştere a performanţei energetice la blocul de locuinţe.
305 / 03.03.2021Strada Rodnei nr. 63 CF 135091 Târgu Mureș
Nr. top: 4764/b/6
4764/b/2/2
4764/a/8/2
4764/b/1/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală și număr poștal: str. Rodnei nr.63.
304 / 03.03.2021Strada Mureşului nr. 5 CF 122241 Târgu Mures
Nr. top: 5010/1/2/1
5010/2/1/1
5003/1/2/1
Nr. cad.: 715/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare categorie de folosinţă: curti construcţii, modificare suprafaţă, certificare suprafaţa construită a construţiilor: C1-146 mp şi C2-311 mp, evidenţiere C3 şi C4
303 / 03.03.2021Strada Podeni nr. 66 CF 138678 Târgu Mureș
Nr. cad.: 138678
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
evidențiere C1-casă de locuit, certificare categorii de folosință astfel: curți-construcții 950mp și arabil 1568mp.
302 / 03.03.2021Aleea Carpaţi nr. 47 CF/Fişa Cadastrală 123336 TG-MURES
Nr. cad.: 123336
123336-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU REAMENAJARE ȘI SCHIMBARE DE DESTINAȚIE CLĂDIRE CENTRALĂ TERMICĂ ÎN CLĂDIRE SPAŢII COMERCIALE
301 / 03.03.2021Strada Argeşului nr. - CF 138877 Târgu Mures
Nr. cad.: 138877
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
concesionarea în condiţiile legii a terenului intravilan , liber de construcţii ,cu condiţia respectării art.615 din codul civil privind distanta minimă pentru fereastra de vedere faţă de imobilele învecinate în cazul amenajărilor ulterioare
300 / 03.03.2021Aleea Carpaţi nr. 57 CF/Fişa Cadastrală 61000/C/I TG-MURES
Nr. top: 5702/1/1/2/1/C/I
5702/1/1/2/2/C/I
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU REAMENAJARE SPAŢII COMERCIALE
299 / 02.03.2021Strada Gheorghe Marinescu nr. 6 ap. 2 CF/Fişa Cadastrală 125130 TG-MURES
Nr. cad.: 125130
125130-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU SCHIMBARE DESTINAŢIE LOCUINŢĂ ÎN SPAŢIU COMERCIAL CU MODIFICĂRI INTERIOARE, AMENAJARE ACCES NOU ŞI AMPLASARE FIRME LUMINOASE PE CLĂDIRE
298 / 02.03.2021Strada Voinicenilor nr. 210 CF 125139 Târgu Mureș
Nr. top: 5365/12/1/4
5366/12/1/4
5367/12/1/4
Nr. cad.: 3296
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală și număr poștal: str. Voinicenilor nr.210.
297 / 02.03.2021Strada Zeyk Domokos nr. f.nr. CF 135912 Târgu Mureș
Nr. cad.: 135912
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
296 / 02.03.2021Strada Călăraşilor nr. 60 CF 126505 Târgu Mures
Nr. top: 259
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
modificare suprafaţă de la 399 mp la 420 mp, apartamentare construcţie
295 / 02.03.2021Strada Cotitura de jos nr. FN CF/Fişa Cadastrală 141254
141255 TG-MURES
Nr. cad.: 141255
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT P+1E CU UNITĂŢI LOCATIVE INDIVIDUALE
294 / 02.03.2021Strada Păşunii nr. 16/C CF 129293 Târgu Mureş
Nr. top: 3854/3/1/1/1/
3854/4/1/1/1
3854/4/2/1/1/2
3854/4/4/1/2/2/
Nr. cad.: cad. 537-667-668
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare regimuri: juridic, economic, tehnic.
293 / 02.03.2021Bulevard 1 Decembrie 1918 nr. 242 CF/Fişa Cadastrală 141427 TG.MURES
Nr. cad.: 141427
141427-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obţinerea autorizaţiei de construire pentru amplasare panouri publicitare
292 / 02.03.2021Strada Budai Nagy Antal nr. 15 CF 130577 Târgu Mures
Nr. top: 1481/1/1/1/1/27
Nr. cad.: 9
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare intravilan, certificare categorie de folosinţă- curti construcţii, coduri construcţii -C1 casa şi C2 anexa, radiere anexa
291 / 02.03.2021Strada Tudor Vladimirescu nr. 72 CF/Fişa Cadastrală 140474 TG. MURES
Nr. cad.: 140474
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
Nu se încadrează în prevederile regulamentului local de urbanism aferent Planului Urbanistic General pentru extindere, poate fi folosit pentru obținerea autorizației de construire pentru mansardare și amenajări interioare.
290 / 02.03.2021Strada Remetea nr. f.nr. CF 129344; 130517 - Târgu Mureș
Nr. cad.: 129344; 130517
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
alipirea imobilelor din CF 129344 Târgu Mureș și CF 130517 Târgu Mureș și certificare categorie de folosință arabil pentru terenul din CF 130517 Târgu Mureș.
289 / 01.03.2021Strada Negoiului nr. 21 CF/Fişa Cadastrală 136406 TG.MURES
Nr. top: -
Nr. cad.: 136406
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT S+P+M.
288 / 01.03.2021Strada Negoiului nr. 73 CF 138498 Târgu Mures
Nr. cad.: 138498
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
actualizare descriere C1
287 / 01.03.2021Strada Oltului nr. 25, 27 CF 138187 Târgu Mureș
Nr. top: 4783/18/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare destinație teren intravilan.
286 / 01.03.2021Strada Pâinii nr. 28 CF 124642 Târgu Mures
Nr. top: 4883/14
4884/1/4
4884/2/4
4885/3
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare categorie de folosinţă: curti construcţii, actualizare componenţă construcţie C1
285 / 26.02.2021Strada General Ion Dumitrache nr. 16 CF 124630 Târgu Mures
Nr. top: 2609/1/1/10
2610/1/6
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare categorie de folosinţă : curti construcţii, coduri construcţii: C1 casa de locuit, C2-1 garaj subteran cu 2 locuri şi C3 -1 magazie din lemn
284 / 26.02.2021Strada Verde nr. 23/B CF 140089 Târgu Mureș
Nr. cad.: 140089
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
nomenclatură stradală și număr poștal: str. Verde nr.23/B.
283 / 26.02.2021Strada Verde nr. 23/A CF 140088 Târgu Mureș
Nr. cad.: 140088
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
nomenclatură stradală și număr poștal: str. Verde nr.23/A.
282 / 25.02.2021Strada Voinicenilor nr. 150 CF 141581 Târgu Mures
Nr. top: 5512/1
5512/3
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare categorii de folosinţă:curti construcţii-1000 mp şi arabil-2338 mp, actualizare componenţă construcţie, radiereanexe gospodăreşti: pivniţă şi terasa
281 / 25.02.2021Strada Gurghiului nr. f.nr. CF/Fişa Cadastrală 123094 TG.MURES
Nr. top: -
Nr. cad.: 123094
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire Casă de locuit şi anexă grădină, împrejmuire teren .
280 / 25.02.2021Strada Remetea nr. 45 CF 139316 Târgu Mures
Nr. top: 5149/1/1
5148/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare intravilan, modificare suprafaţă de la 4000 mp la 3458mp, certificare categorie de folosinţă: curti construcţii-658 mp, arabil-2800 mp, radiere anexe gospodăreşti, actualizare construcţie C1
279 / 25.02.2021Strada Trébely nr. 58 CF/Fişa Cadastrală 123467 TG-MURES
Nr. top: 123467
Nr. cad.: 123467
123467-C1
123467-C2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE DESFIINŢARE MAGAZIE (CORP C1) ŞI LOCUINŢĂ (CORP C2) ŞI A AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT, REFACERE ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ (VERII, TREBELY) CU ACCES AUTO ȘI PIETONAL
278 / 25.02.2021Strada Agricultorilor nr. 28 CF 139916 Târgu Mures
Nr. cad.: 139916
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
dezmembrare imobil în 3 loturi
277 / 25.02.2021Strada Măgurei,Sighişoarei,Parângului nr. FN CF/Fişa Cadastrală 140080 Tg. Mureș + vezi anexa
Nr. top: vezi anexa
Nr. cad.: 140080 + vezi anexa
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
NU SE ÎNCADREAZĂ ÎN PREVEDERILE REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT PUZ APROBAT
276 / 25.02.2021Strada Szotyori Jozsef nr. f.nr. CF/Fişa Cadastrală 141332 Tg-Mureş
Nr. cad.: 141332
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT P+1E, ÎMPREJMUIRE TEREN, ACCES AUTO ȘI PARCARE AUTO, AMENAJĂRI EXTERIOARE
275 / 24.02.2021Strada Pădurii nr. 54 CF/Fişa Cadastrală 137818 TG-MURES
Nr. cad.: 137818
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU SCHIMBARE DE DESTINAŢIE DIN CASĂ DE BĂTRÂNI ÎN LOCUINŢE COLECTIVE - INTRARE ÎN LEGALITATE CU REAMENAJARE ŞI MANSARDARE ÎN VOLUMUL PODULUI EXISTENT, ACCESE, AMENAJĂRI EXTERIOARE
274 / 24.02.2021Strada Păcii nr. 2 CF 123711 Târgu Mures
Nr. cad.: 123711
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
actualizare descriere construcţie
273 / 24.02.2021Strada Gheorghe Marinescu nr. 50 CF/Fişa Cadastrală 95396/N TG-MURES
Nr. top: 1926/2/1/1/1/1//1/1/1/1/1/1/1/3
Nr. cad.: (3260)
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU REORGANIZAREA FLUXURILOR MEDICALE ALE SPITALULUI PENTRU O MAI BUNA POZITIONARE ŞI CONECTARE A DEPARTAMENTELOR DE URGENȚĂ UPU, ATI ŞI CHIRURGIE PENTRU SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ TÂRGU MUREŞ, ÎN VEDEREA CONECTĂRII CU NOUL CENTRU DE ARŞI
272 / 24.02.2021Strada Scurtă nr. 13 CF/Fişa Cadastrală 141616 TG-MURES
Nr. top: 141616
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
ÎNCALCĂ PREVEDERILE REGULAMENTULUI LOCAL AFERENT P.U.G.,Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
POATE FI UTILIZAT PENTRU ÎNTOCMIRE PUZ - STABILIRE REGLEMENTĂRI PENTRU CONSTRUIRE CASĂ UNIFAMILIALĂ PARTER, ACCESE, AMENAJĂRI EXTERIOARE
271 / 24.02.2021Strada Dezrobirii nr. 26 CF/Fişa Cadastrală 124493 TG. MURES
Nr. cad.: 124493
124493-C1
124493-C2
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
nu se încadrează în prevederile documentațiilor de urbanism aprobate în zonă, poate fi utilizat pentru întocmire PUZ, stabilire reglementări pentru construire hală pentru depozitare și birouri, amenajare teren, asigurare accese și utilități.
270 / 23.02.2021Strada Eden nr. 29 CF/Fişa Cadastrală 141394
141307
141470
141471 Tg. Mures
Nr. cad.: 141394
141307
141470
141471
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru extindere conductă gaze naturale presiune redusă.
269 / 23.02.2021Strada Bega nr. 2 CF 132837 Târgu Mureș
Nr. top: 4530/2/1/1
continuare la regimul juridic
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare categorie de folosință curți-construcții, destinație teren intravilan, actualizare componență pentru construcția C8, atribuire cod construcție pentru decantor-C9.
268 / 23.02.2021Strada Szotyori Jozsef nr. 12/D CF 139044 Târgu Mureș
Nr. cad.: 139044
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare categorie de folosință curți-construcții, nomenclatură stradală și număr poștal: str. Szotyori Jozsef nr.12/D, evidențiere C1.
267 / 23.02.2021Piata Republicii nr. 44/A CF 141630 Târgu Mures
Nr. cad.: 141630
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
apartamentare construcţie
266 / 23.02.2021Strada Călăraşilor nr. 3 ap. 1 CF 122535-C1-U1 Târgu Mures
Nr. cad.: 122535-C1-U1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
actualizare componenţă apartament nr.1
265 / 23.02.2021Strada Posada nr. 16 CF 128415 Târgu Mureș
Nr. top: 3175/2
Nr. cad.: 3908
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
264 / 23.02.2021Strada Negoiului nr. 39 CF 136364 Târgu Mureș
Nr. top: 3005/1
Nr. cad.: 5046
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
263 / 22.02.2021Strada Aluniş nr. 8A CF 126047 Târgu Mures
Nr. top: 2888/2/56/2
Nr. cad.: 2827/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare intravilan, categorie de folosinţă: curti construcţii, modificare suprafaţă imobil de la 268 mp la 262 mp, actualizare componenţă C1, radiere grajd din lemn
262 / 22.02.2021Strada Ioan Vescan nr. fr. nr. CF 133844 Târgu Mures
Nr. cad.: 133844
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare intravilan
261 / 22.02.2021Piata Republicii nr. 35 CF 127247 Târgu Mureș
Nr. top: 2309/1/1/1/4
Nr. cad.: 1517
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare categorie de folosință curți-construcții.
260 / 22.02.2021Strada Pădurii nr. f.nr. CF 138502 Târgu Mureș
Nr. top: 2617/2/3
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare categorie de folosință fâneață.
259 / 22.02.2021Strada Secuilor Martiri nr. 5/B CF/Fişa Cadastrală 123341-C1-U1 TG. MURES
Nr. cad.: 123341
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru schimbarea destinației din centrală termică în locuințe, amenajări interioare.
258 / 22.02.2021Aleea Carpaţi nr. 41 ap. 1 CF 120645-C1-U29 Târgu Mures
Nr. top: 5702/10/I
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
actualizare componenţă apartament nr.1
257 / 19.02.2021Strada Budai Nagy Antal nr. 17 CF/Fişa Cadastrală 141054 TG.MURES
Nr. cad.: 141054
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru "Extindere şi supraetajare casă de locuit , reconstruire şi modificare garaj cu terasă acoperită pe vechiul amplasament, reconstruire împrejmuire".
256 / 19.02.2021Strada 8 Martie nr. 91 CF 139019 Târgu Mureș
Nr. cad.: 139019
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
255 / 19.02.2021Strada 8 Martie nr. 91 CF 139020 Târgu Mureș
Nr. cad.: 139020
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
254 / 19.02.2021Strada Bodor Péter nr. 8 CF/Fişa Cadastrală 123363 TG.MURES
Nr. cad.: 123363
123363-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru schimbare destinație din centrală termică în locuință cu amenajări interioare, intrare în legalitate
253 / 19.02.2021Strada dr. Czakó József nr. 10 CF 141646 Târgu Mureș
Nr. top: 1411/4
1413/1
1414/2/2/4
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală și număr poștal: str. dr. Czakó József nr.10.
252 / 19.02.2021Strada Bărăganului nr. 53/A CF 124425 Târgu Mures
Nr. cad.: 124425
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare categorie de folosinţă: curti construcşii, evidenţiere construcţie
251 / 19.02.2021Strada Mestecănişului nr. 37 CF 136753
136746 Târgu Mureş
Nr. cad.: cad. 136753
136746
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Elaborare P.U.Z. - Introducere teren în intravilan și stabilire zonă funcțională pentru construire locuință unifamilială D+P+M.
250 / 19.02.2021Strada Inului nr. 3 CF136952 Târgu Mureș
Nr. cad.: 136952
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
evidențiere construcție, certificare nomenclatură stradală și număr poștal: str. Inului nr.3.
249 / 19.02.2021Piata Trandafirilor nr. 43 CF/Fişa Cadastrală teren domeniu publicPrezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
nu se încadrează în prevederile Regulamentului Local de Urbanism aferent PUG
248 / 19.02.2021Strada Acarului nr. 6-8 CF 128012 Târgu Mureș
Nr. top: 531/9/17
531/10/6
531/9/16
531/10/7
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare categorie de folosință curți-construcții, majorare suprafață de la 1074mp la 1145mp, atribuire coduri construcții C1-ap.1 și C2-ap.2.
247 / 18.02.2021Strada Zânelor nr. 7 CF/Fişa Cadastrală 141514 TG. MURES
Nr. cad.: 141514
141514-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru reamenajare casă de locuit, refacere împrejmuire la stradă.
246 / 18.02.2021Strada Bogdan Petriceicu Haşdeu nr. 8 CF 127708 Târgu Mures
Nr. cad.: 127708
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
radiere C2, actualizare C1
245 / 18.02.2021Bulevard 1 Decembrie 1918 nr. 248 CF/Fişa Cadastrală 139939 TG. MURES
Nr. cad.: 139939
139939-C1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE DESFIINŢARE CLĂDIRI C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11 ȘI C12
244 / 18.02.2021Strada Liviu Rebreanu nr. fr. nr. CF/Fişa Cadastrală 140234 Târgu Mures
Nr. cad.: 140234
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare categorie de folosinţă; ape curgătoare
243 / 18.02.2021Strada Ghiocelului nr. 18-20 CF/Fişa Cadastrală 138485 TG.MURES
Nr. top: 138485-C1
438485-C2
Nr. cad.: 138485
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru "Reamenajare şi etajare corp C1 birouri"
242 / 18.02.2021Strada Subpădure nr. 4 CF/Fişa Cadastrală 132246 TG. MURES
Nr. cad.: 132246
132246-C1
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
Nu se încadrează în prevederile PUD aprobat prin HOT nr. 103 din 28/04/2005
241 / 18.02.2021Strada Tudor Vladimirescu nr. 123 CF/Fişa Cadastrală 125939 TG-MURES
Nr. cad.: 125939
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU MANSARDARE CASĂ DE LOCUIT
240 / 17.02.2021Strada Mureşeni nr. 3 CF 127836 Târgu Mures
Nr. top: 92/2
93/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
radiere construcţie C1, certificare intravilan şi categorii de folosinţă: 360 mp curti construcţii, arabil-rest teren
239 / 17.02.2021Strada Băneasa nr. 2 CF 141604 Târgu Mureș
Nr. cad.: 141604
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
radierea construcțiilor C3 și C4.
238 / 17.02.2021Strada Horea nr. 13A CF/Fişa Cadastrală 131451 TG.MURES
Nr. top: 728/1
729/1
Nr. cad.: -
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru "amplasare firme".
237 / 17.02.2021Bulevard 1 Decembrie 1918 nr. 315 CF 131890 Târgu Mureș
Nr. cad.: 131890
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare intravilan întrucât imobilul se află situat în extravilanul Municipiului Târgu Mureș, poate fi folosit pentru certificare nomenclatură stradală și număr poștal: Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr.315.
236 / 17.02.2021Strada Luduşului nr. 29 CF 137650 Târgu Mures
Nr. top: 4558/1/1/1
4558/2/1/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare intravilan, categorie de folosinţă: curti construcţii, radiere C2, actualizare C1, evidenţiere C3
235 / 17.02.2021Strada Eden nr. 29 CF 141307 Târgu Mureș
Nr. cad.: 141307
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
evidențiere C1, certificare categorie de folosință curți-construcții.
234 / 17.02.2021Strada Sinaia nr. 16 CF/Fişa Cadastrală 124266 TG. MURES
Nr. top: 91
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
NU SE ÎNCADREAZĂ ÎN PREVEDERILE RLU. POATE FI UTILIZAT PENTRU OBȚINEREA ATORIZAȚIEI DE DESFIINȚARE CLĂDIRI EXISTENTE (CORP C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12, C13 C14) ȘI PENTRU ELABORARE PUZ – STABILIRE REGLEMENTĂRI PENTRU CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINȚE COLECTIVE CU DOTĂRI AFERENTE
233 / 17.02.2021Strada Băneasa nr. 16 CF 128008 Târgu Mureș
Nr. top: 412/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală și număr poștal: str. Băneasa nr.16, categorie de folosință curți-construcții, destinație teren intravilan, evidențiere construcție C1-casă de locuit.
232 / 17.02.2021Strada Livezeni nr. f.nr. CF/Fişa Cadastrală 125747 TG. MURES
Nr. top: -
Nr. cad.: 125747
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢIENEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN LA DRUM ACCES.
231 / 16.02.2021- zona străzii Ioan Vescan nr. f.nr. CF 134773 Târgu Mureș
Nr. cad.: 134773
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare destinație teren intravilan.
230 / 16.02.2021Strada Pomilor nr. f.nr. CF 139242 Târgu Mureș
Nr. cad.: 139242
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare destinație teren intravilan.
229 / 16.02.2021Strada Posada nr. 19 CF/Fişa Cadastrală 131050 Tg. Mureș
Nr. top: 4182
3065/3/2
3066/3/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru extindere conductă gaze naturale presiune redusă
228 / 16.02.2021Strada Cotului nr. F.NR. CF/Fişa Cadastrală 126533 TG. MURES
Nr. cad.: 126533
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE ANSAMBLU DE DOUĂ BLOCURI DE LOCUINŢE COLECTIVE
227 / 16.02.2021Strada Eden nr. 49 CF/Fişa Cadastrală 133760 TG.MURES
Nr. cad.: 133760
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru extindere conductă gaze naturale presiune redusă
226 / 16.02.2021Strada Plutelor nr. 2 CF/Fişa Cadastrală 129039 TG-MURES
Nr. cad.: 129039
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU REAMENAJARE ŞI MANSARDARE CABANĂ DE ODIHNĂ
225 / 16.02.2021Piata Gării nr. 2 ap. 30 CF 120535-C1-U26 Târgu Mures
Nr. top: 4789/1/3/XXX
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală şi număr poştal- Piaţa Gării nr. 2 ap.30
224 / 16.02.2021Piata Gării nr. 2 CF/Fişa Cadastrală 127955 TG.MURES
Nr. top: 127955
127955-C1

Nr. cad.: 127955
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru schimbarea destinaţiei centralei termice, în spaţii comerciale- alimente, cu amenajări interioare,
223 / 16.02.2021Strada Someşului nr. 11 ap. 1 şi 2 CF/Fişa Cadastrală 128987
128987-C1-U1
12898-C1-U2
TG.MURES
Nr. cad.: 128987
128987-C1-U1
12898-C1-U2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru amenajări interioare la parter şi amenajare locuinţe în volumul podului existent,
222 / 16.02.2021Strada Mestecănişului nr. 13 CF/Fişa Cadastrală 136237 TG. MURES
Nr. top: 136237-C1
136237-C2
Nr. cad.: 136237
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru acoperire parțială terasă, modificare temă autorizată prin A.C. nr. 520/2018
221 / 16.02.2021Strada Trébely nr. 21 CF 139319 Târgu Mures
Nr. cad.: 139319
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
actualizare date construcţie C1, evidenţiere construcţii C2,C3 şi C4, certificare nomenclatură stradală şi număr poştal- str. Trebely nr.21
220 / 16.02.2021Strada Berlin CF/Fişa Cadastrală 134809 TG.MURES
Nr. cad.: 134809
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU EXTINDERE CONDUCTĂ GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ
219 / 16.02.2021Strada Pomilor nr. f.nr. CF 139241 Târgu Mureș
Nr. cad.: 139241
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare destinație teren intravilan.
218 / 16.02.2021Strada Pomilor nr. f.nr. CF 141132 Târgu Mureș
Nr. cad.: 141132
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare destinație teren intravilan.
217 / 16.02.2021Strada Pomilor nr. f.nr. CF 139240 Târgu Mureș
Nr. cad.: 139240
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare destinație teren intravilan.
216 / 16.02.2021Piata Trandafirilor nr. 53 CF/Fişa Cadastrală teren domeniu publicPrezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
nu se încadrează în prevederile Regulamentului Local de Urbanism aferent PUG
215 / 16.02.2021Strada Pomilor nr. f.nr. CF 139239 Târgu Mureș
Nr. cad.: 139239
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare destinație teren intravilan.
214 / 16.02.2021Strada Constandin Hagi Stoian nr. 3/C CF 141259 Târgu Mureș
Nr. cad.: 141259
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare noenclatură stradală și număr poștal: str. Constandin Hagi Stoian nr.3/C.
213 / 16.02.2021Strada Mărului nr. f.nr. CF 130337 Târgu Mureș
Nr. cad.: 130337
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
212 / 16.02.2021Strada Pomilor nr. f.nr. CF 139238 Târgu Mureș
Nr. cad.: 139238
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare destinație teren intravilan.
211 / 16.02.2021Strada Pomilor nr. f.nr. CF 139237 Târgu Mureș
Nr. cad.: 139237
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare destinație teren intravilan.
210 / 16.02.2021Strada Pomilor nr. f.nr. CF 139236 Târgu Mureș
Nr. cad.: 139236
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare destinație teren intravilan.
209 / 16.02.2021Strada Pomilor nr. f.nr. CF 139235 Târgu Mureș
Nr. cad.: 139235
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare destinație teren intravilan.
208 / 15.02.2021Strada Gheorghe Doja nr. 46 CF 120913 Târgu Mures
Nr. top: 4700/32
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare categorie de folosinţă-curti construcţii
207 / 15.02.2021Strada Zeno Vancea CF/Fişa Cadastrală 131908 TG. MURES
Nr. cad.: 131908
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
nu se încadrează în prevederile documentațiilor de urbanism aprobate în zonă, poate fi utilizat pentru întocmire PUZ, parcelare teren și stabilire reglementări pentru construire case de locuit unifamiliale, asigurare accese și utilități.
206 / 15.02.2021Strada Viile Dealul Mic CF 141349 Targu Mures
Nr. top: 3920/2/4
3921/4
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare intravilan, certificare nomenclaturăs tradala- str. Viile Dealul Mic
205 / 15.02.2021Strada Apaductului nr. 12 CF/Extras plan cadastral 139785 TG.MURES
Nr. top: -
Nr. cad.: 139785
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
nu respectă prevederile RLU aferent PUG; POATE FI UTILIZAT PENTRU ELABORARE PUZ - STABILIRE REGLEMENTĂRI PENTRU CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT.
204 / 15.02.2021Strada Pomilor CF 139234 Târgu Mures
Nr. cad.: 139234
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare intravilan
203 / 15.02.2021Strada Agricultorilor nr. f.nr. CF 133907 Târgu Mureș
Nr. cad.: 133907
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
202 / 15.02.2021Strada Cosminului nr. 18 CF 124530 Târgu Mures
Nr. top: 1875
1876/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare intravilan, certificare categorie de folosinţă: curti construcţii, modificare suprafaţă imobil de la 1026 mp la 1007 mp, certificare coduri construcţii: C2 cu ap.I şi C1 cu ap.2 şi 3
201 / 15.02.2021Strada Voinicenilor nr. f.nr. CF 138157 Târgu Mureş
Nr. cad.: 138157
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Elaborare P.U.D. - Studiu de amplasament pentru construire magazin de prezentare și desfacere și casă de locuit, accese auto și pietonale, amenajări exterioare.
200 / 15.02.2021Strada Bărăganului nr. 4 ap. 1 CF/Fişa Cadastrală 124861-C1-U13 TG. MURES
Nr. top: 78/1/11/I
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire în vederea schimbării destinației din apartament în cabinet medical și optică medicală, modificări interioare, realizare acces exterior, concesionare teren și amplasare reclamă
199 / 15.02.2021Strada Agricultorilor nr. 24B CF 133906 Târgu Mureș
Nr. cad.: 133906
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
198 / 15.02.2021Strada Constandin Hagi Stoian nr. 156 CF 139617 Târgu Mures
Nr. cad.: 139617
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare categorie de folosinţă: curti construcţii, evidenţiere construcţie,certificare nomenclatură stradală și număr poștal: "str.Constandin Hagi Stoian nr.156".
197 / 15.02.2021Strada Liviu Rebreanu nr. 31B plan de încadrare în zonă; plan de situaţie
Nr. top: -
Nr. cad.: -
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru creşterea performanţei energetice a blocului de locuinţe.
196 / 13.02.2021Bulevard 1 Decembrie 1918 nr. 248 CF/Fişa Cadastrală 139939 TG. MURES
Nr. cad.: 139939
139939-C1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENTIAL - LOCUINTE COLECTIVE, PARCARE, SERVICII, COMERT, DRUMURI, PLATFORME, ALEI, ACCESE, SPATII VERZI, ELEMENTE SIGNALISTICA, RETELE UTILITĂȚI, ORGANIZARE LUCRARI DE EXECUTIE
195 / 12.02.2021Strada Pomilor nr. f.nr. CF 139228 Târgu Mureș
Nr. cad.: 139228
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare destinație teren intravilan.
194 / 12.02.2021Strada Plutelor nr. 2 CF 129039 Târgu Mures
Nr. cad.: 129039
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
evidenţiere construcţie
193 / 12.02.2021Strada Secuilor Martiri nr. 12 CF 120886
120886-C1-U40 Tg.Mureș
Nr. top: 2501/42
2501/42/P/V
Nr. cad.: 3190
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
192 / 12.02.2021Strada Pomilor nr. fr.nr. CF 139233 Târgu Mures
Nr. cad.: 139233
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare intravilan
191 / 11.02.2021Strada Pomilor nr. 34/25 CF 136015 Târgu Mures
Nr. cad.: 136015
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
apartamentare construcţie
190 / 11.02.2021Strada Tudor Vladimirescu nr. 117 CF 121884 Târgu Mures
Nr. cad.: 121884
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
actualizare date construcţie
189 / 11.02.2021Strada Pomilor CF 139232 Târgu Mures
Nr. cad.: 139232
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare intravilan
188 / 11.02.2021Strada Năvodari nr. 13 CF 122871 -C1-U13 Târtgu Mures
Nr. cad.: 122871-C1-U13
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
actualizare componenţă U13
187 / 11.02.2021Strada Iuliu Maniu nr. 26 CF/Fişa Cadastrală 126374 TG.MURES
Nr. cad.: 126374
126374-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru amplasare fimă luminoasă pe faţada imobilului
186 / 10.02.2021Strada Budiului nr. 103 CF/Fişa Cadastrală 120107 TG. MURES
Nr. cad.: 120107
120107-C1
120107-C2
120107-C3
120107-C4
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru intrarea în legalitate a lucrărilor de extindere, modificare structură corp C3, modificare structură corp C2, modernizare împrejmuire.
185 / 10.02.2021Strada Pomilor nr. fr. nr. CF 139231 Târgu Mures
Nr. cad.: 139231
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare intravilan
184 / 10.02.2021Strada Ion Luca Caragiale nr. 16 CF 129398 Târgu Mures
Nr. top: 4772/2/9
4772/3/7
4772/4/7
4772/5/7
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare intravilan, certificare categorie de folosinţă- curti construcţii
183 / 10.02.2021Strada Pomilor nr. fr. nr. CF 139230 Târgu Mures
Nr. cad.: 139230
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare intravilan
182 / 10.02.2021Bulevard Pandurilor nr. 125 ap. 1 CF/Fişa Cadastrală 125398-C1-U1
125398
125398-C1
TG.MURES
Nr. top: 3735/73/26/I
3735/73/26
Nr. cad.: 125398-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obținerea autorizației de construire pentru amplasare firmă pe faţada imobilului
181 / 10.02.2021Strada Constandin Hagi Stoian nr. 124 CF/Fişa Cadastrală 132168 TG. MURES
Nr. cad.: 132168
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru construire casă de locuit , împrejmuire la stradă cu acces auto și pietonal,
180 / 10.02.2021Strada Gheorghe Marinescu nr. 60 CF/Fişa Cadastrală 50619 SG. DE MURES
Nr. top: 1926/2/1/2/2
Nr. cad.: 473/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obţinerea autorizaţiei de construire pentru amplasare firmă pa faţada imobilului
179 / 10.02.2021Strada prof. dr. Simion C. Mândrescu nr. - CF 138059
133771
139735
139293 Târgu Mures
Nr. cad.: 138059
133771
139735
139293
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
instituire servitute de trecere cu masina , cu piciorul si utilitati pe imobilul înscris în CF 138059 Tîrgu Mureş în favoarea imobilelor înscrise în CF 133771 Târgu Mures, 139735 Târgu Mures,139293 Târgu Mures
178 / 10.02.2021Strada Pomilor nr. fr.nr. CF 139229 Târgu Mures
Nr. cad.: 139229
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare intravilan
177 / 10.02.2021Strada Între Movile nr. 12 CF 121001 Târgu Mureș
Nr. top: 3601/2/2/2/2/1
continuare la regimul juridic
Nr. cad.: 1441/2/2/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare categorie de folosință curți-construcții.
176 / 10.02.2021Strada Viile Unomaj nr. 51/IV CF 122050 Târgu Mureș
Nr. top: 4004/6
4005/6
continuare la regimul juridic
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
nomenclatură stradală și număr poștal: str. Viile Unomaj nr.51/IV.
175 / 10.02.2021Strada Bogdan Petriceicu Haşdeu nr. 50 CF/Fişa Cadastrală 120703 TG.MURES
Nr. cad.: 120703
120703 -C2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru reamenajare casă de locuit şi modificare acoperiş,
174 / 10.02.2021Strada Gheorghe Doja nr. 243 CF/Fişa Cadastrală 120902 TG. MURES
Nr. cad.: 120902
120902-C1
120902-C2
120902-C3
120902-C4
120902-C5
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru amplasare a două containere prefabricate, lucrare cu caracter provizoriu pe perioada contractului de comodat dar nu mai mult de 10 ani .
173 / 09.02.2021Strada Constantin Romanu-Vivu nr. 6 ap. 4 CF 24122ind Târgu Mures
24118 col.Târgu Mures
Nr. top: 2092/27/IV
2092/27
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală şi număr poştal- str. Constantin Romanu Vivu nr. 6 ap.4
172 / 09.02.2021Strada 22 Decembrie 1989 nr. 168 CF/Fişa Cadastrală 137793 TG.MURES
Nr. cad.: 137793
137793-C1
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
NU SE ÎNCADREAZĂ ÎN PREVEDERILE REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM
171 / 09.02.2021Strada Lăcrămioarei nr. 23 CF 127709 Târgu Mureș
Nr. cad.: 127709
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
170 / 09.02.2021Strada Prutului nr. 2 CF 138815 Târgu Mureș
Nr. top: 232/3
Nr. cad.: 2938/3
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare categorie de folosință curți-construcții.
169 / 09.02.2021Strada Mihai Eminescu nr. 22 CF 124083 Târgu Mures
Nr. top: 68/2/2
69/2
70/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
radiere cosntrucţie, evidenţiere construcţie, dezmembrare imobil în vederea cedarii a 100 mp către Municipiul Târgu Mures
168 / 09.02.2021Strada Viile Unomaj nr. 54 CF 140132 Târgu Mureș `
Nr. cad.: 140132
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală și număr poștal: str. Viile Unomaj nr.54.
167 / 09.02.2021Strada Gheorghe Doja nr. 149 CF/Fişa Cadastrală 125894 Tg-Mureş
Nr. top: 4543/2/2/1/3
Nr. cad.: 302/3
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de desfiinţare construcţii, şi pentru obţinerea autorizaţiei de construire imprejmuire la stradă şi gard despărţitor dintre imobile, în zona clădirilor demolate,
166 / 09.02.2021Bulevard 1 Dec. 1918 - 22 Dec. 1989 CF/Fişa Cadastrală vezi reg. juridic
Nr. cad.: DOMENIU PUBLIC
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru reabilitare infrastructură rutieră pe coridorul: cartier Tudor Vladimirescu - cartier 22 Decembrie 1989, deservit de transportul public.
165 / 09.02.2021Strada Remetea nr. 208/A CF 123369 Târgu Mureș
Nr. cad.: 123369
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală și număr poștal: str. Remetea nr.208/A.
164 / 09.02.2021- zona străzii Mureşeni nr. f.nr. CF 134278 Târgu Mureș
Nr. cad.: 134278
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
163 / 08.02.2021Strada Dezrobirii nr. 8A CF/Fişa Cadastrală 140361 TG.MURES
Nr. cad.: 140361
140361-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru reconstruire împrejmuire către strada Dezrobirii și către limita laterală zonă industrială
162 / 08.02.2021Piata Trandafirilor nr. 52 CF/Fişa Cadastrală teren domeniu publicPrezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
nu se încadrează în prevederile Regulamentului Local de Urbanism aferent PUG
161 / 08.02.2021Strada Măcinului nr. 2-2/A bl. - sc. - et. - ap. - CF/Fişa Cadastrală 140042 TG.MUREŞ/extras plan cadastral
Nr. top: 140042-C1
Nr. cad.: 140042
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
conf.RLU aferent PUG, stabilirea reglementărilor de amplasare a clădirii faţă de aliniament, faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei şi faţă de clădirea de pe aceeaşi parcelă, aspectul exterior al clădirii, circulaţia şi accesul la parcelă/clădire se stabileşte prin PUZ/PUD; POATE FI FOLOSIT PENTRU ELABORARE PUZ - STABILIRE REGLEMENTĂRI PENTRU CONSTRUIRE DEPOZIT MIC EN-GROS ŞI ACCESE.
160 / 08.02.2021Strada Dumbravei nr. 1 CF 139346 TG.MURES şi Extras plan cadastral
Nr. top: -
Nr. cad.: 139346
139346-C1
139346-C2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru RECONFIGURARE, ÎNLOCUIRE ACOPERIŞ, AMENAJARE SPAŢIU DE LOCUIT ÎN VOLUMUL PODULUI, RECONFIGURARE FUNCŢIONALĂ CASĂ DE LOCUIT.
158 / 08.02.2021Strada Zeno Vancea nr. f.nr. CF/Fişa Cadastrală 123999 TG.MURES
Nr. cad.: 123999
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire ansamblu de locuinţe individuale şi imprejmuire teren,
157 / 05.02.2021Strada Dezrobirii nr. 8 CF/Fişa Cadastrală 140356 TG.MURES
Nr. cad.: 140356
140356-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru garaj
156 / 05.02.2021Strada Eden nr. 29 CF 141307 Târgu Mureș
Nr. cad.: 141307
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
evidențiere C1 și C2, poate fi utilizat pentru certificare adresă imobil: str. Eden nr.29.
155 / 04.02.2021Strada Toamnei nr. 21 CF 132861 Târgu Mures
Nr. top: 590/54
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
actualizare date construcţie
154 / 04.02.2021Strada Livezeni nr. f.nr. CF 132550 Târgu Mureș
Nr. top: 3403/2
3404/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare destinație teren intravilan.
153 / 04.02.2021Strada sg. maj. Ionel Giurchi nr. 51/A CF 137129 Târgu Mureș
Nr. top: 5445/f/2/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare destinație teren intravilan, nomenclatură stradală și număr poștal: "str. sg. maj. Ionel Giurchi nr.51/A ", categorie de folosință curți-construcții, atribuire coduri construcții C1-casă de locuit cu 2 apartamente și C2-Magazie.
152 / 04.02.2021Strada Budiului nr. f.nr. CF/Fişa Cadastrală 138501
Tg-Mureş
Nr. cad.: 138501
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
nu se incadrează în documentaţiile de urbanism aprobate în zonă, poate fi utilizat pentru certificarea regimului economic, juridic şi tehnic al imobilului,
151 / 04.02.2021Strada Ioan Vescan nr. f.nr. CF/Fişa Cadastrală 128993
TG.MURES
Nr. cad.: 128993
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT P+1E ŞI IMPREJMUIRE
150 / 04.02.2021Strada Gheorghe Doja nr. 167 CF/Fişa Cadastrală 126621 TG-MURES
Nr. cad.: 126621
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU CLĂDIRE ADMINISTRATIVĂ CU SPAŢIU COMERCIAL LA PARTER (SHOWROOM), MONTARE FIRMĂ
149 / 03.02.2021Strada Sapei nr. 30A CF/Fişa Cadastrală 121601 TG.MURES
Nr. cad.: 590/26/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru demolare parțială, extindere și supraetajare locuință unifamilială, amenajare acces auto și pietonal, împrejmuire.
148 / 03.02.2021Strada Gheorghe Doja nr. 243 CF/Fişa Cadastrală 120900 TG.MURES
Nr. cad.: 120900
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
nu se încadrează în prevederile documentațiilor de urbanism aprobate în zonă conform HCL Mureș nr. 253 din 13/07/2006.
147 / 03.02.2021Piata Republicii nr. 31 CF/Fişa Cadastrală 141432 TG.MURES
Nr. cad.: 141432
141432-C1
2
3
4
5
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU REAMENAJARE ȘI MODIFICARE PRIN MANSARDARE, EXTINDERE ȘI SCHIMBARE DE DESTINAȚIE DIN SPAȚII ATELIERE ȘI ȘOPRON CORP C1, C2, C3, C5 ÎN LOCUINȚE COLECTIVE ȘI REAMENAJARE ȘI MODIFICARE PRIN EXTINDERE, ETAJARE ȘI MANSARDARE CORP C4 LOCUINȚE COLECTIVE, BIROURI ȘI SPAȚIU COMERCIAL
146 / 03.02.2021Strada Kós Károly nr. 14 CF 141523 Târgu Mures
Nr. cad.: cad 141523
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare coduri construcţii: C1- casa C2-garaj din cărămidă
145 / 03.02.2021Bulevard 1 Decembrie 1918 nr. 214 CF/Fişa Cadastrală 54476 TG.MURES
Nr. top: 3675/1/1/7
3675/1/1/1/2
3675/1/1/1/3
3675/1/1/1/4
3675/1/1/1/6
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru amplasare firmă luminoasă pe faţada imobilului
144 / 02.02.2021Strada Lavandei nr. 1 CF 138471
138511 Târgu Mureș
Nr. top: 4907/1/1
4907/1/2/2/2/1/1/2/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
sistare apartamentare C1-casă de locuit, actualizare componență construcții, certificare destinație teren intravilan și categorie de folosință curți-construcții.
143 / 02.02.2021Strada Avram Iancu nr. 58 CF 129826 Târgu Mureș
Nr. top: 2007
2008
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare categorie de folosință curți-construcții, nomenclatură stradală și număr poștal: str.Avram Iancu nr.58.
142 / 02.02.2021Strada Avram Iancu nr. 56 CF 128924 Târgu Mureș
Nr. top: 2006
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare categorie de folosință curți-construcții și destinație teren - intravilan.
141 / 02.02.2021Strada Fabrica de Zahăr nr. 8 CF 131514 Târgu Mureș
Nr. top: 4800/24
4801/2/9
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare categorie de folosință curți-construcții.
140 / 02.02.2021Strada Livezeni nr. 65 et. P ap. 10 CF 120081-C1-U9 Târgu Mureș
Nr. top: 3511/387/2/X
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
139 / 02.02.2021Strada Ion Heliade Rădulescu nr. 30 CF 141530 Târgu Mures
Nr. cad.: 141530
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
evidenţiere construcţie
138 / 02.02.2021Strada prof. dr. Vasile Săbădeanu nr. 30 CF 136944 Târgu Mureș
Nr. cad.: 136944
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală și număr poștal: str. prof. dr. Vasile Săbădeanu nr.30.
137 / 01.02.2021Strada Budiului nr. 93,95 CF 138520 Târgu Mureș
Nr. cad.: 138520
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
136 / 01.02.2021Strada Remetea nr. 31/B CF 125253 Târgu Mureș
Nr. top: 11/1/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală și număr poștal: "str. Remetea nr.31/B".
135 / 01.02.2021Strada Constandin Hagi Stoian nr. 116 CF 132170 Târgu Mures
Nr. cad.: 132170
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare categorie de folosinţă:curti construcţii, evidenţiere construcţie
134 / 01.02.2021Strada prof. dr. Vasile Săbădeanu nr. 24 CF 127000 Târgu Mureș
Nr. cad.: 127000
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală și număr poștal: str. prof. dr. Vasile Săbădeanu nr.24.
133 / 01.02.2021Piata Teatrului CF/Fişa Cadastrală 12950 TG.MURES; contract de concesiune 7/2019
Nr. top: 594/1/1
594/12
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
nu se încadrează în prevederile Regulamentului Local de Urbanism aferent PUG
132 / 01.02.2021Strada - CF 141209 Târgu Mures
Nr. top: 3132/3/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare intravilan
131 / 01.02.2021Strada - CF 141208 Târgu Mures
Nr. top: 3131/a/3/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare intravilan
130 / 01.02.2021Strada Sinaia nr. 16 CF 124266 Târgu Mureș
Nr. top: 91
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare categorie de folosință curți-construcții și destinație teren intravilan.
129 / 01.02.2021Strada Voinicenilor nr. 96 CF 134703 Târgu Mureș
Nr. top: 5538/2
Nr. cad.: 5458
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
radiere C2, poate fi utilizat pentru certificare destinație teren intravilan.
128 / 01.02.2021Strada Remetea nr. 15/A CF 124005 Târgu Mureș
Nr. top: 25/1
26/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare categorii de folosință: curți-construcții-420mp și arabil-840mp.
127 / 01.02.2021Strada Ciucului nr. 15 CF 126537 Târgu Mureș
Nr. top: 5131/1/7/2
5131/1/8/1
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
rectificare suprafață, poate fi utilizat pentru certificare categorie de folosință curți-construcții și destinație teren intravilan.
126 / 29.01.2021Strada Pomilor nr. 32/O CF 140682 Târgu Mures
Nr. cad.: 140682
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Apartamentare construcţie
125 / 29.01.2021Strada Eden nr. f.nr. CF a se vedea regimul juridic
Nr. cad.: a se vedea regimul juridic
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Elaborare P.U.Z. - Lotizare teren și stabilire zonă funcțională pentru construire ansamblu de locuințe unifamiliale.
124 / 29.01.2021Strada Sântana nr. 14 CF 123928 Târgu Mures
Nr. cad.: 123928
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
actualizare C1 şi C2
123 / 29.01.2021Strada Budiului nr. f.nr. CF 131677 Târgu Mureş
Nr. cad.: cad.131677
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Elaborare P.U.Z. - Introducere terenuri în intravilan, dezmembrare teren și stabilire reglementări pentru construire case de locuit unifamiliale, reglementări accese și infrastructură edilitară.
122 / 29.01.2021Strada Voinicenilor nr. 150 CF 141581 Târgu Mures
Nr. top: 5512/1
5512/3
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare intravilan
121 / 29.01.2021Strada Mărului nr. 1/A CF 139164 Târgu Mureș
Nr. cad.: 139164
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
evidențiere construcție C1, certificare categorie de folosință curți-construcții.
120 / 28.01.2021Strada Posada nr. 106B CF 131006 Târgu Mures
Nr. cad.: 131006
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare categorie de folosință teren: arabil.
119 / 28.01.2021Strada Mihai Viteazul nr. 27/A CF 123362 Târgu Mures
Nr. cad.: cad 123362
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
cumpărare în condiţiile legii 417 mp teren intravilan construibil din care 271 mp ocupat de construcţie şi restul liber de construcţie
118 / 28.01.2021Strada Bethlen Gábor nr. 29/A CF 128123 Târgu Mureș
Nr. cad.: 128123
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
reevidențiere C2, evidențiere C3.
117 / 28.01.2021Strada Mioriţei nr. 6 CF 121885 Târgu Mures
Nr. top: 4859/a/1/135/1
Nr. cad.: 2341
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
radiere C2, actualizare C1, certificare destinaţie construcţie: locuinţă
116 / 28.01.2021Strada Sf. Ioan nr. 4 CF/Fişa Cadastrală 141241 TG-MURES
Nr. cad.: 141241
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU CASĂ DE LOCUIT S+P ŞI ÎMPREJMUIRE TEREN
115 / 28.01.2021Strada Budiului CF/Fişa Cadastrală 141127
137915 TG.MURES
Nr. cad.: 141127
137915
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obținerea autorizației de construire pentru extindere conductă apă poatbilă şi staţie pompare apă potabilă
114 / 28.01.2021Strada Pomilor nr. 34/20 CF 136010 Târgu Mureș
Nr. cad.: 136010
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
evidențiere construcție C1, certificare nomenclatură stradală și număr poștal: "str. Pomilor nr. 34/20".
113 / 27.01.2021Strada Voinicenilor nr. 39 CF/Fişa Cadastrală 131860 TG.MURES
Nr. cad.: 131860
131860-C1
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
nu se incadrează în prevederile documentaţiilor de urbanism aprobate în zonă, poate fi utilizat pentru intocmire PUZ, stabilire reglementări pentru construire casă de locuit unifamilială,
112 / 27.01.2021Strada Constandin Hagi Stoian nr. f.nr. CF/Fişa Cadastrală 133052 TG.MURES
Nr. cad.: 133052
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
imobilul este situat în zonă cu interdicţie temporară de construire, poate fi utilizat pentru intocmire PUD, studiu de amplasament pentru construire casă de locuit, amenajre accese şi racord la utilităţi, în condiţiile regimului tehnic,
111 / 27.01.2021Piata Gării nr. 1 CF/Fişa Cadastrală 1699 TG.MURES
Nr. top: 4789/1/1/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru amplasare semnalistică pentru magazin Profi
110 / 27.01.2021Strada Voinicenilor nr. 55 CF/Fişa Cadastrală 140350 TG.MURES
Nr. cad.: 140350
140350-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU MODIFICARE ȘI MODERNIZARE SPAȚIU COMERCIAL EXISTENT ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN
109 / 27.01.2021Strada Someşului nr. 65 CF/Fişa Cadastrală 133617 TG.MURES
Nr. cad.: 133617
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE CLĂDIRE DE BIROURI, LOCUINŢE DE SERVICIU, IMPREJMUIRE LA STRADĂ,
108 / 26.01.2021Strada Corneşti nr. 65 CF/Fişa Cadastrală 130003 TG-MURES
Nr. cad.: 130003
130003-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU REALIZARE SCARĂ ŞI LIFT EXTERIOR, DESFIINŢARE SCARĂ EXTERIOARĂ EXISTENTĂ, EXTINDERE BALCOANE ŞI AMENAJĂRI INTERIOARE CENTRU MEDICAL ÎN VEDEREA ÎMBUNĂTĂȚIRII ACTIVITĂȚII DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ SPECIALIZATĂ LA DR. AMER CLINIC SRL
107 / 26.01.2021Strada Corneşti nr. 65 CF/Fişa Cadastrală 130004 TG-MURES
Nr. cad.: 130004
130004-C2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU SCHIMBARE DE DESTINAŢIE PARŢIALĂ DEMISOL DIN LOCUINŢĂ ÎN CABINETE MEDICALE, MANSARDARE LOCUINŢĂ ÎN VOLUMUL PODULUI EXISTENT, CONSTRUIRE SCARĂ EXTERIOARĂ ŞI EXTINDERE BALCOANE
106 / 26.01.2021Bulevard 1 Decembrie 1918 nr. 291 CF 136067 Târgu Mures
Nr. cad.: 136067
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
actualizare date imobil
105 / 26.01.2021Strada Pădurii nr. 11 CF 138033 Târgu Mureș
Nr. cad.: 138033
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
actualizare componență construcție, certificare categorii de folosință teren astfel: curți-construcții-1032mp, arabil-751mp, nomenclatură stradală și număr poștal: "str. Pădurii nr.11".
104 / 26.01.2021Strada 22 Decembrie 1989 nr. 15 CF/Fişa Cadastrală 121573-C1-U1 TG.MURES
Nr. top: 2100/14/P/I
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru amplasare semnalistică pentru magazin Profi
103 / 26.01.2021Bulevard 1 Decembrie 1918 nr. 221 ap. P/I CF/Fişa Cadastrală 120220-C1-U2 TG.MURES
Nr. top: 3511/65/1/P/I
Nr. cad.: 1095/5/0/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru amplasare firmă luminoasă pe faţada imobilului
102 / 26.01.2021Strada Pomilor nr. 34/21 CF 136011 Târgu Mures
Nr. cad.: 136011
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală şi număr poştal: str. Pomilor nr. 34/21, evidenţiere construcţie
101 / 26.01.2021Strada Muncitorilor nr. 1 CF 124428 Târgu Mures
Nr. top: 5782/2/8
5784/1/1/8/2/2
Nr. cad.: 3134
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare categorie de folosinţă: curti construcţii
100 / 26.01.2021Strada Băilor nr. 8 CF 124350 Târgu Mureș
Nr. top: 1718/1/3
1656/2
1657
1692
1718/1/4
Nr. cad.: 3172
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare categorie de folosință curți-construcții și certificare suprafețe C1 astfel:,Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
-suprafață construită la sol=153mp;,Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
-suprafață construită desfășurată=396mp.
99 / 26.01.2021Strada Mihai Viteazul nr. 20 CF/Fişa Cadastrală 138123 TG. MURES
Nr. cad.: 138123
138123 -C1
138123-C2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru demolare corp C2 (construcție anexă) și schimbarea destinației din spațiu de locuit în grădiniță cu program prelungit.
98 / 25.01.2021Strada Pomilor nr. 32/N CF 141193 Târgu Mures
Nr. cad.: 141193
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
evidenţiere construcţie,certificare nomenclatură stradală şi nr.poştal : str. Pomilor, nr. 32/N,certificare categorie de folosinţă: curti construcţii
97 / 25.01.2021Strada Remetea nr. f.nr. CF/Fişa Cadastrală 138307 TG.MURES
Nr. cad.: 138307
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
nu se incadrează în prevederile documentaţiilor de urbanism aprobate în zonă, poate fi utilizat pentru intocmire PUZ, stabilire reglementări pentru construire casă de locuit unifamilială, accese şi utilităţi,
96 / 25.01.2021 Unomaj nr. f.nr. CF/Fişa Cadastrală 140142 TG.MURES
Nr. cad.: 140142
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obţinerea autorizaţiei de construire casă de locuit unifamilială, imprejmuire teren la stradă,
95 / 22.01.2021Bulevard 1 Decembrie 1918 nr. 218 ap. 3 CF 120327-C1-U11 Târgu Mures
Nr. cad.: 120327-C1-U11
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
actualizare date apartament 3
94 / 22.01.2021Strada Crinului nr. 12/C CF 141564 Târgu Mureș
Nr. cad.: 141564
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală și număr poștal: str. Crinului nr. 12/C.
93 / 22.01.2021Strada Crinului nr. 12/B CF 141563 Târgu Mureș
Nr. cad.: 141563
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală și număr poștal: str. Crinului nr. 12/B.
92 / 22.01.2021Strada Călăraşilor nr. 60 CF 126505 Târgu Mures
Nr. top: 259
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare intravilan,certificare nomenclatură stradală: str. Călăraşilor nr. 60
91 / 21.01.2021Calea Sighişoarei nr. 86 CF 137366 Târgu Mureș
Nr. cad.: 137366
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală și număr poștal: Calea Sighișoarei nr.86.
90 / 21.01.2021Strada Gheorghe Doja nr. 86 CF/Fişa Cadastrală 135398 TG.MURES
Nr. cad.: 135398
135398-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU EXTINDERE CASĂ DE LOCUIT EXISTENT, RECONFIGURARE/INLOCUIRE ACOPERIŞ, ŞI SCHIMBARE DESTINAŢIE PARŢIALĂ PENTRU PRESTĂRI SERVICII, CU CREARE DE ACCES DINSPRE STRADĂ,
89 / 21.01.2021Piata Armatei nr. 13 CF 139663 Târgu Mureș
Nr. cad.: 139663
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală și număr poștal: Piața Armatei nr.13.
88 / 21.01.2021Strada Mureşeni nr. 17 CF/Fişa Cadastrală 138679 TG. MURES
Nr. cad.: 138679
138679-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire schimbare de destinație din casă de locuit în sediu firmă - prin demolare parțială cu reconformare și construire anexă - garaj și magazie.
87 / 21.01.2021Strada Budiului nr. 35 CF 132353 Târgu Mures
Nr. cad.: 132353
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
radiere construcţie C1, evidenţiere construcţie C3
86 / 21.01.2021Strada Voinicenilor nr. 190 CF 129088 Târgu Mureș
Nr. cad.: 129088
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală și număr poștal: str. Voinicenilor nr.190.
85 / 21.01.2021Strada Călăraşilor nr. 112-114 CF 126863 Târgu Mureş
Nr. cad.: cad.126863
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare regimuri: juridic, economic și tehnic.
84 / 21.01.2021Strada Constandin Hagi Stoian nr. 3/B CF 141260 Târgu Mureș
Nr. cad.: 141260
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală și număr poștal: str. Constandin Hagi Stoian nr. 3/B.
83 / 21.01.2021Strada Posada nr. 16 CF 128415 Târgu Mureș
Nr. top: 3175/2
Nr. cad.: 3908
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
82 / 21.01.2021 - CF/Fişa Cadastrală DOMENIUL PUBLIC
Nr. cad.: vezi regim juridic
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru Modernizarea transportului public de călători al municipiului Târgu Mureș
81 / 20.01.2021Strada Viile Dealul Mic nr. f.nr. CF/Fişa Cadastrală 140132 TG.MURES
Nr. top: -
Nr. cad.: 140132
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obținerea autorizației pentru construire " Casă de locuit, împrejmuire teren ".
80 / 20.01.2021Strada Gheorghe Doja nr. 193 CF/Fişa Cadastrală 136768 TG.MURES
Nr. cad.: 136768
136768-C1....C20
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare regimuri: juridic, economic, tehnic
79 / 20.01.2021Bulevard Pandurilor CF/PLAN CADASTRAL 133932 TG.MURES
Nr. cad.: 133932
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru deviere rețele de canalizare menajeră și pluvială
78 / 20.01.2021Strada Vulturilor nr. 16 bl. - sc. - et. - ap. - CF/Fişa Cadastrală 139613 TG.MURES
Nr. top: -
Nr. cad.: 139613
139613-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE DESFIINȚARE CONSTRUCȚIE EXISTENTĂ.
77 / 20.01.2021Strada Turzii nr. 2 CF 139518 Târgu Mureș
Nr. cad.: 139518
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală și număr poștal: "str. Turzii nr.2".
76 / 19.01.2021Strada Alexandru Vlahuţă nr. 13 CF 127798 Târgu Mures
Nr. cad.: 127798
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
evidenţiere construcţie
75 / 19.01.2021Bulevard Pandurilor nr. 98 CF 140295 Târgu Mureș
Nr. cad.: 140295
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
vânzare imobil, certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
74 / 19.01.2021Piata Republicii nr. 31 CF/Fişa Cadastrală 141432 TG-MURES
Nr. cad.: 141432
141432-C1
141432-C2
141432-C3
141432-C4
141432-C5
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE DESFIINŢARE CLĂDIRI (CORP C1, C2, C3, C4, C5) ŞI A AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU RECONSTRUIRE SPAŢIU COMERCIAL, CASĂ DE LOCUIT ŞI SPAŢIU DE BIROURI
73 / 19.01.2021Strada Sf. Ioan nr. 2 CF 125781 Târgu Mures
Nr. cad.: 125781
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
evidenţiere construcţie C2
72 / 19.01.2021Strada Viile Unomaj nr. f. nr. CF/Fişa Cadastrală 140142 TG.MURES
Nr. cad.: 140142
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obţinerea autorizaţiei de construire pentru casă de locuit
71 / 19.01.2021Strada Pomilor nr. f.nr. CF 141131 Târgu Mureș
Nr. cad.: 141131
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
dezlipire imobil întrucât nu se încadrează în prevederile P.U.Z. aprobat prin H.C.L. nr. 147/30.05.2018; poate fi utilizat pentru certificare destinație teren intravilan.
70 / 19.01.2021Strada Bărăganului nr. 37 CF 141527 Târgu Mures
Nr. cad.: 141527
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
dezmembrare imobil în 2 loturi , lotul 2 având acces prin lotul 1
69 / 19.01.2021Strada Gheorghe Marinescu nr. 38 bl. - sc. - et. - ap. - CF/Fişa Cadastrală 134090 TG.MURES
Nr. top: -
Nr. cad.: 134090
134090 - C22
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru : Reabilitare şi mansardare clădire nr.22 - clădire birouri administrative - UMFST "George Emil Palade".
68 / 19.01.2021Piata Trandafirilor nr. 1 CF/Fişa Cadastrală 130866 TG.MURES
Nr. cad.: 130866
130866-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obţinerea autorizaţiei de construire pentru amplasare troiţă
67 / 19.01.2021Strada Oltului nr. 25, 27 CF 139301
129268
138187 Târgu Mureș
Nr. top: 4783/18/2
Nr. cad.: 139301
129268
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
alipirea imobilelor înscrise în CF 139301, 129268, 138187 Târgu Mureș.
66 / 18.01.2021Strada prof. dr. Simion C. Mândrescu CF/Fişa Cadastrală 141442 TG-MURES
Nr. cad.: 141442
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
ÎNCALCĂ PREVEDERILE REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT P.U.Z. ,Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
POATE FI UTILIZAT PENTRU ÎNTOCMIRE P.U.Z. STABILIRE REGLEMENTĂRI PENTRU LOCUINŢĂ UNIFAMILIALĂ, ACCESE ŞI UTILITĂŢI
65 / 18.01.2021 zona străzii Viile Dealul Budiului nr. f.nr. CF 137167 Târgu Mureș
Nr. cad.: 2244
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
64 / 18.01.2021Piata Victoriei PLAN DE SITUAȚIE Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru obiectivul "Amplasare grup statuar Scoala Ardeleană"
63 / 18.01.2021Strada Bogdan Petriceicu Haşdeu nr. 50 CF/Fişa Cadastrală 120703 TG.MURES
Nr. cad.: 120703
120703-C2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru extinderea casei de locuit,
62 / 18.01.2021Strada Constandin Hagi Stoian nr. 102 CF 133001
133002
133003 Târgu Mures
Nr. cad.: 133001
133002
133003
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
alipire imobile înscrise în CF 133001 Târgu Mures,CF 133002Târgu Mures şi CF133003 Târgu Mures
61 / 15.01.2021Strada Toamnei nr. 7A CF 126412 Târgu Mures
Nr. cad.: cad 126412
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
evidenţiere construcţie la stadiul fizic, certificare nomenclatură stradală şi număr poştal- str. Toamnei nr.7A
60 / 15.01.2021Strada Mărului nr. f.nr. bl. - sc. - et. - ap. - CF/Fişa Cadastrală 133115 TG.MURES
Nr. top: -
Nr. cad.: 133115
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
conform regulamentului de urbanism local imobilul se situează în zonă cu interdicţie temporară de construire până la aprobare PUZ/PUD în condiţiile legii; POATE FI UTILIZAT PENTRU ELABORARE PUZ - STABILIRE REGLEMENTĂRI PENTRU CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT, AMENAJARE ACCES.
59 / 15.01.2021Calea Sighişoarei nr. f.nr. CF 141122
141135
141149 Târgu Mureș
Nr. cad.: 141122
141135
141149
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
alipirea imobilelor înscrise în CF 141122, 141135, 141149 Târgu Mureș.
58 / 15.01.2021Calea Sighişoarei nr. f.nr. CF 141123
141136
141152
141150
Nr. cad.: 141123
141136
141152
141150
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
alipirea imobilelor înscrise în CF 141123, 141136, 141152, 141150 Târgu Mureș.
57 / 15.01.2021Piata Trandafirilor nr. 51 CF/Fişa Cadastrală 123970
123970-C1-U1 TG.MURES
Nr. cad.: 3383
123970-C1-U1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru amplasare reclama publicitară pe fațada clădirii
56 / 15.01.2021Strada Scurtă nr. 13 CF 123842 Târgu Mureș
Nr. top: 593/1/8
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare categorie de folosință arabil, nomenclatură stradală și număr poștal: str. Scurtă nr.13.
55 / 15.01.2021Strada Rodnei nr. 42-44 CF/Fişa Cadastrală 131026
137566 TG.MURES
Nr. top: 4760/4/2/3/2
4915/4/2/2/2 și 4760/4/2/2
Nr. cad.: 3155/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINȚARE PENTRU DEMOLARE PARTIALA, EXTINDERE SI ETAJARE CONSTRUCTII EXISTENTE - LOCUINȚE COLECTIVE CU PARCAJE AFERENTE
54 / 14.01.2021Strada prof. dr. Vasile Săbădeanu nr. 27 bl. - sc. - et. - ap. - CF/Fişa Cadastrală 138126 TG.MURES
Nr. top: 138126
Nr. cad.: -
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
nu se respectă prevederile regulamentului de urbanism aferent PUZ aprobat prin H.C.L.nr.139/19.05.2016.
53 / 14.01.2021Strada Gheorghe Doja nr. 148 CF 132127 Târgu Mureș
Nr. top: 532/1/1/1/2/1
532/1/2/1/2/1
Nr. cad.: 1000
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
52 / 14.01.2021Strada Violetelor nr. 6 plan de situaţie
Nr. top: -
Nr. cad.: -
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru lucrări de creşterea performantei energetice a blocului de locuinţe
51 / 14.01.2021Strada Viile Unomaj nr. f.nr. CF 123860 Târgu Mureș
Nr. cad.: 123860
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală și număr poștal: str. Viile Unomaj f.nr.
50 / 14.01.2021Strada Remetea nr. 76 CF/Fişa Cadastrală 141021 TÂRGU MURES
Nr. cad.: 141021
141021-C1
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
ÎNCALCĂ PREVEDERILE REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT P.U.Z. APROBAT
49 / 14.01.2021Strada Gheorghe Doja nr. 155/B CF 140358 Târgu Mureș
Nr. cad.: 140358
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
radierea construcțiilor C1 și C2.
48 / 14.01.2021Strada Crizantemelor nr. 6A CF/Fişa Cadastrală 133458 TG.MURES
Nr. cad.: 133458
133458 -C2
133458 -C3
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru extindere şi consolidare,construire etaj şi subsol parţial la casa de locuitr- corp C2, desfiinţare parţială imprejmuire la stradă şi construire poartă şi acces auto în curte,
47 / 13.01.2021Strada Predeal nr. 78 CF/Fişa Cadastrală 141214 TG. MURES
Nr. cad.: 141214
141214-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obținerea autorizației de construire pentru extindere, mansardare parțială casă de locuit, construire garaj auto, în condițiile regimului tehnic.
46 / 13.01.2021Strada Băneasa nr. 8 CF 137037
137036
138653 Târgu Mureş
Nr. cad.: cad. 137037
137036
138653
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Modificare parțială "P.U.Z. - Reconformare zonă "LM" în zona activităților productive și de servicii, cu U.T.R. "AI2bz"- subzona implantări IMM productive și de servicii", aprobat prin H.C.L. nr.219/27.07.2017.
45 / 13.01.2021Strada Bodor Péter nr. 8A CF 123363 Târgu Mures
Nr. top: 4736/1/2/2/1
4735/2/4/2/2/1
4735/2/5/1/2/1
Nr. cad.: 2937
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare categorie de folosinţă-Curti construcţii
44 / 13.01.2021Strada Gheorghe Doja nr. 157 CF 140201 Târgu Mureș
Nr. cad.: 140201
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
radierea construcției C1.
43 / 13.01.2021- - PLAN DE SITUAȚIEPrezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obținerea autorizației de construire pentru obiectivul “Prelungire Calea Sighișoarei-tronson de legătură între str. Budiului și autostrada Transilvania” inclusiv lucrări de protejare și deviere rețele, parte integrantă din proiectul “Realizare inel ocolitor al Municipiului Târgu Mureș prin interconectarea autostrăzii A3, E60, DN15 și DJ152A”-tronson 3
42 / 13.01.2021Strada Pomilor nr. 34/25 CF 136015 Târgu Mureș
Nr. cad.: 136015
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
evidențierea construcției C1.
41 / 13.01.2021- - PLAN DE SITUAȚIEPrezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obținerea autorizației de construire pentru obiectivul “Prelungire Calea Sighișoarei în direcția DN13” inclusiv lucrări de protejare și deviere rețele, parte integrantă din proiectul “Realizare inel ocolitor al municipiului Târgu Mureș prin interconectarea autostrăzii A3, E60, DN15 și DJ152A”-tronson 6
40 / 13.01.2021Strada Szotyori Jozsef nr. 12/C CF 139043 Târgu Mureș
Nr. cad.: 139043
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare categorie de folosință curți-construcții, nomenclatură stradală și număr poștal: str.Szotyori Jozsef nr.12/C, evidențiere construcție C1-casă de locuit.
39 / 12.01.2021Strada Gheorghe Doja CF/Fişa Cadastrală 128672 TG.MURES
Nr. cad.: 128672
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU REAMENAJAREA INFRASTRUCTURII PE CORIDORUL DESERVIT DE TRANSPORTUL PUBLIC LOCAL PE ZONA VEST-CENTRU A MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ
38 / 12.01.2021Strada Benefalău nr. 5 CF 141252 Târgu Mures
Nr. top: 5534/5
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
modificare suprafaţă imobil de la 479 mp la 492 mp, certificare coduri construcţii C1-casa cu 2 apartamente şi C2- garaj auto
37 / 12.01.2021- - CF/Fişa Cadastrală vezi Regim Tehnic
Nr. cad.: DOMENIU PUBLIC
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU REALIZARE SISTEM DE MANAGEMENT AL TRAFICULUI ÎN MUNICIPIUL TÂRGU MUREȘ
36 / 12.01.2021Bulevard 1 Decembrie 1918 nr. 242 CF/Fişa Cadastrală 141427 TG. MURES
Nr. cad.: 141427
141427 - C1
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
NU SE ÎNCADREAZĂ ÎN PREVEDERILE RLU AFERENT PUZ APROBAT.
35 / 12.01.2021Calea Sighişoarei nr. fr.nr. CF 122778
137219
139985
141151 Targu Mures
Nr. cad.: 122778
137219
139985
141151
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
alipirea imobilelor înscrise în CF 122778,137219, 139985,141151 Targu Mures
34 / 12.01.2021Strada Săvineşti nr. 20 CF 130925 Târgu Mureș
Nr. cad.: 130925
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
actualizare componență construcția C1.
33 / 12.01.2021Strada Trebely nr. 21 CF 139319 Târgu Mures
Nr. cad.: 139319
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
actualizare date construcţie C1, evidenţiere construcţii C2,C3 şi C4, certificare nomenclatură stradală şi număr poştal- str. Trebely nr.21
32 / 12.01.2021Strada Tudor Vladimirescu nr. 70A CF/Fişa Cadastrală 138527 TG.MURES
Nr. cad.: 138527
138527-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obţinerea autorizaţiei de construire pentru amplasare a două firme luminoase pe faţadele imobilului.
30 / 11.01.2021Strada Gheorghe Doja nr. 193-195 CF 134443 Târgu Mures
Nr. cad.: 134443
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
dezmembrare imobil
29 / 11.01.2021Strada Livezeni nr. 34-36 CF/Fişa Cadastrală 138355 TG-MURESPrezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE BLOC DE LOCUINTE COLECTIVE - ÎN CONDIŢIILE PUZ APROBAT
28 / 11.01.2021Strada 22 Decembrie 1989 nr. 97 ap. 1 CF 129677-C1-U1 Târgu Mureș
Nr. cad.: 129677-C1-U1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
schimbare destinație încăperi din ateliere în camere de locuit.
27 / 11.01.2021Strada Zânelor nr. 5 CF 127391 Târgu Mures
Nr. top: 4858/18
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare intravilan, certificare categorie de folosinţă: curti construcţii, coduri construcţii: C1-casa din cărămidă, C2-magazie din cărămidă
26 / 11.01.2021Strada Petru Dobra nr. 32 ap. 3 CF/Fişa Cadastrală 125328-C1-U3 TG.MURES
Nr. top: 4646/263/III
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru schimbarea destinaţiei apartamentului de locuit (ap:3), în cabinet de medicină dentară, cu amenajări interioare şi creare de acces dinspre stradă,
25 / 11.01.2021- zona străzii Burebista nr. f.nr. CF 141501
141434 Târgu Mureș
Nr. cad.: 141501
141434
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
alipirea imobilelor înscrise în CF 141434 Târgu Mureș și 141501 Târgu Mureș.
24 / 08.01.2021Strada Livezeni nr. 34-36 CF/Fişa Cadastrală 138355 TÂRGU MURES
Nr. cad.: 138355
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE ANSAMBLU DE 5 BLOCURI DE LOCUINŢE COLECTIVE - BLOC H, I, J, K, L - ÎN CONDIŢIILE PUZ APROBAT
23 / 08.01.2021Strada 22 Decembrie 1989 nr. 158/B CF/Fişa Cadastrală 50509 Sângeorgiu de Mureș
Nr. top: 1930/4/3/1
1931/6/1/3/1
1931/6/3/3/1
Nr. cad.: 1132/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obținerea autorizației de construire pentru amenajări interioare și schimbarea destinației corp C-1 în pensiune.
22 / 07.01.2021Strada Szotyori Jozsef CF/Fişa Cadastrală 141337
141343 TG.MURES
Nr. cad.: 141337
141343
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT P+1, AMENAJĂRI EXTERIOARE, ACCES AUTO ȘI PARCARE AUTO, ÎMPREJMUIRE TEREN
21 / 07.01.2021Strada Horea nr. 24 CF 125524 Târgu Mureș
Nr. cad.: 125524
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
evidențiere C2.
20 / 07.01.2021Strada Zânelor nr. 5 CF/Fişa Cadastrală 127391 TG.MURES
Nr. top: 4858/18
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru amenajări interioare, demolare parţială, reconstruire şi mansardare casă de locuit existentă, construire poartă de acces auto şi pietonal la stradă,
19 / 07.01.2021Strada Depozitelor nr. 30 CF/Fişa Cadastrală 137984 TG.MURES
Nr. cad.: 137984
137984-C1
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
nu se încadrează în prevederile RLU aferent PUG aprobat.
18 / 07.01.2021Strada Băneasa nr. 8 CF/Fişa Cadastrală 138526 TG. MURES
Nr. cad.: 138526
13856-C2
138526-C3
138526-C4
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru construire zonă administrativă parter + mezanin în interiorul volumului halei existente - corp C2
17 / 06.01.2021Strada Corneşti nr. fn CF/Fişa Cadastrală 125689 TG.MURES
Nr. cad.: 125689
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU ÎMPREJMUIRE TEREN LA STRADĂ
16 / 06.01.2021Strada Mărului nr. 22/A et. 3 ap. 19 CF 139052-C1-U19 Târgu Mureș
Nr. cad.: 139052-C1-U19
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
subapartamentare unitate individuală nr.19 în 4 unități individuale noi.
15 / 06.01.2021Strada Verde CF/Fişa Cadastrală 134265 TÂRGU MURES
Nr. cad.: 134265
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU ÎMPREJMUIRE TEREN - ÎN CONDIŢIILE PUZ UNIRII APROBAT PRIN H.C.L. NR.31/2008
14 / 06.01.2021Strada Remetea nr. 258A CF/Fişa Cadastrală 135950 TG. MURES
Nr. cad.: 135950
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire locuință unifamilială, în limita terenului intravilan și împrejmuire teren.
13 / 06.01.2021Strada Narciselor nr. 14 sc. B ap. 15 CF 120654-C1-U9 Târgu Mureș
Nr. top: 10391/1/1/3/XV
1038/1/1/2/XV
1033/1/2/XV
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală și număr poștal: str. Narciselor nr.14, scara B, ap.15.
12 / 06.01.2021Strada Budiului nr. 24 CF/Fişa Cadastrală 125252 TG.MURES
Nr. cad.: 125252
125252-C1
125252-C2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obţinerea autorizaţiei de desfiinţare a garajului auto - corp:C2;,Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obţinerea autorizaţiei de construire pentru amenajări interioare şi extinderea casei de locuit- corp:C1, reconstruire imprejmuire la stradă cu porţi de acces auto şi pietonal
11 / 05.01.2021Strada Cuza Vodă nr. 12 ap. 1/B CF/Fişa Cadastrală 134725
134725-C1-U2 TG.MURES
Nr. cad.: 134725
134725-C1-U2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire în vederea executării lucrărilor de amenajări interioare și etajare clădire existentă (ap. 1/B) .
10 / 05.01.2021Bulevard Cetăţii nr. 1 CF 120983 Târgu Mures
Nr. cad.: 120983
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
scoaterea podului din părti comune
9 / 05.01.2021Strada Plutelor nr. 2 CF 129039 Târgu Mures
Nr. cad.: 129039
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
evidenţiere construcţie
8 / 05.01.2021Strada Somnului nr. 4/A CF 137426 Târgu Mureș
Nr. cad.: 137426
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală și număr poștal: str. Somnului nr.4/A.
7 / 05.01.2021Strada Plutelor nr. 2 CF/Fişa Cadastrală 129039-C6 TG.MURES
Nr. cad.: 129039-C6
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obţinerea autorizaţiei de construire pentru spor de putere la complex Club Apollo
6 / 05.01.2021Strada Mureşeni nr. 43A CF/Fişa Cadastrală 138905
Nr. cad.: 138905
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obţinerea autorizaţiei de construire pentru amplasare signalistică Fedex
5 / 05.01.2021Strada Voinicenilor nr. 109/A CF 137940 Târgu Mureș
Nr. cad.: 137940
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală și număr poștal: str. Voinicenilor nr. 109/A.
4 / 04.01.2021Strada Constandin Hagi Stoian nr. 2A CF 137939 TârguMures
Nr. cad.: 137939
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală şi număr poştal: str. Constandin Hagi Stoian nr. 2A
3 / 04.01.2021Piata Victoriei nr. 24 et. P ap. sp.com.2 CF/Fişa Cadastrală 120668-C1-U14 TG.MURES
Nr. cad.: 120668-C1-U14
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obţinerea autorizaţiei de construire pentru amplasare semnalistică exterioară "OTP Bank Romania"
2 / 04.01.2021Strada Livezeni nr. 34-36 CF/Fişa Cadastrală 138355 TG.MURES
Nr. cad.: 138355
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE BLOC DE LOCUINTE COLECTIVE (S+P+6E)- BLOC:A,B ŞI C- în condiţiile PUZ aprobat,
1 / 04.01.2021Strada Ion Heliade Rădulescu nr. 4 CF/Fişa Cadastrală 141466 TG.MURES
Nr. cad.: 141466
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obținerea autorizației de construire pentru extindere conductă şi branşament gaze naturale la bloc de locuinţe B8