Autorizatii de Desfiintare


Nr. / data
A.D.
ScopulAmplasamentIncadrare
18/ 22.12.2021Desfiinţare clădiri industriale: C45, C46, C47, C53, C54, C55, C56, C57, C58, C59, C60, C61, C62, C63, C64 - intrare în legalitate; (nr.cad: 140479-C56, 140479-C57, 140479-C58, 140479-C59, 140479-C60, 140749-C61, 140479-C62, 140479-C63, 140479-C64). Categorie de importanţă "C" şi "D", clasa de importanţă "III" şi "IV".Strada Gheorghe Doja Nr. 155
17/ 13.12.2021Demontare semnalistică exterioară şi dezinstalare bancomat BCR Agenţia Mureşeni. Categoria de importanţă "D", clasa de importanţă IV.Strada Gheorghe Doja Nr. 193-195
16/ 22.11.2021DESFIINŢARE CLĂDIRE (CORP C1)

Categoria de importanţă - D, Clasa de importanță - IV
Strada Secerei Nr. 30
15/ 12.11.2021DEMOLARE CONSTRUCŢII EXISTENTE: C1- casă de locuit, C2- bucătărie de vară, C3- grajd şi şopron; C4- distilerie. Categorie de importanţă - D. Clasa de importanţă - IVStrada Pădurii Nr. 37
14/ 04.10.2021Desfiinţare corp C2(ap.II) cu funcţiunea de locuinţă
Categorie de importanţă D;
Strada Verii Nr. 8 Ap. 2
13/ 20.09.2021Desființare corp cladire gheretă de la poartă și reconstruire parțială împrejmuire la stradă în zona afectată;
Categorie de importanţă:D
Strada Bolyai Nr. 25 Ap. Ii
12/ 02.09.2021DESFIINŢARE GARAJ AUTO- CORP C2.
Categoria de importanţă "D".
Strada Budiului Nr. 24
11/ 27.07.2021Desființare construcții - casă de locuit compusă din 2 apartamente și construire împrejmuire provizorie. Strada Gheorghe Doja Nr. 88C
10/ 22.07.2021DESFIINȚARE PARȚIALĂ ÎN REGIM DE URGENȚĂ CLĂDIRE LOCUINȚE COLECTIVE EXISTENTĂ categoria de importanță DStrada Avram Iancu Nr. 41/A
9/ 20.07.2021Desfiinţare clădiri
Nr. Cad: 140536,140536-C1,140536-C3,140536-C4,140536-C5,140536-C6
Strada 22 Decembrie 1989 Nr. 150
8/ 25.05.2021DESFIINŢARE CASĂ DE LOCUIT CORP C1- ap.1
Categoria de importanţă D
Strada Baladei Nr. 9
7/ 30.03.2021Desfiinţare corp C2 - seră.Bulevard 1 Decembrie 1918 Nr. 283
6/ 22.03.2021DESFIINŢARE CASĂ DE LOCUIT categorie de importanţă: DStrada Budiului Nr. 99
5/ 19.03.2021Desființare clădire C1 - categoria de importanță CStrada Băneasa Nr. 2 Procent ocupare teren (%): 42
Coeficient utilizare teren: 1,04
3/ 09.03.2021DESFIINŢARE GARAJ AUTO
Categoria de importanţă - D
Strada Gheorghe Doja Nr. 268
2/ 05.03.2021DEMOLARE CONSTRUCŢIE EXISTENTĂ.Strada Vulturilor Nr. 16
1/ 04.03.2021Desfiinţare ap. III, ap. IV și ap. V (bunuri proprii) inclusiv pivniţa şi accesul la pod (bunuri comune cu ap. I şi ap. II) - categorie de importanţă D Strada Călăraşilor Nr. 74 Ap. Iii,Iv,V