Autorizații de Construire


Nr. / data
A.C.
ScopulAmplasamentIncadrare
201/ 11.06.2021EXTINDERE ȘI REAMENAJARE CORP C1 - LOCUINȚĂ ȘI REAMENAJRE CORP C2 - MAGAZIE, REFACERE ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ Categoria de importanţă - CStrada Ialomiţei Nr. 1
197/ 10.06.2021REAMPLASARE STAŢIE MOBILĂ DE BETOANE CU CARACTER PROVIZORIU - PE O PERIOADĂ DE 10 ANI
Construcţia avea caracter provizoriu, durata de existenţă va fi de maximum 10 ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991
Categoria de importanţă - D
Strada Barajului Nr. 8
196/ 09.06.2021Intrare în legalitate în condiţiile regimului tehnic - Amenajări interioare la sediu fundaţie şi spaţii comerciale (alimentaţie publică) - modificări faţă de AC nr.130/1996 şi AC nr.178/2002.
Clădire categoria de importanţă "C".
Strada Horea Nr. 6 Procent ocupare teren (%): 77,6
Coeficient utilizare teren: 2,14
Aliniament (m): 0
Limita lat.dr. (m): 0
Limita lat.stg. (m): 0
Limita post. (m): 0
194/ 04.06.2021REAMENAJARE LOC DE JOACĂ PENTRU COPII - INTRARE ÎN LEGALITATE
Categoria de importanţă - D
Strada Voinicenilor Nr. 74
193/ 03.06.2021Recompartimentare spațiu comercial, modificare fațadă, amplasare firme - modificare temă autorizată prin AC 300/23.09.2020 - categorie de importanță C .
Firmele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991 .
Strada Moldovei Nr. 18
192/ 03.06.2021REAMENAJARE LOC DE JOACĂ PENTRU COPII - INTRARE ÎN LEGALITATE
Categoria de importanţă - D
Aleea Carpaţi
190/ 03.06.2021AMPLASARE FIRMĂ. Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.Strada Lacului Nr. 1
189/ 02.06.2021CONSTRUIRE SPAŢIU COMERCIAL ŞI LOCUINŢĂ DE SERVICIU, AMPLASARE FIRMĂ PE FAŢADA CLĂDIRII
Cateoria de importanţă - C
Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991
Strada Voinicenilor Nr. 54
188/ 02.06.2021CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT ȘI AMENAJARE TEREN categorie de importanţă "D", regim de înălțime D+P+1EStrada Vulcan Nr. 16 Procent ocupare teren (%): 34,25
Coeficient utilizare teren: 0,6
Aliniament (m): 1,65
Limita lat.dr. (m): 9,5
Limita lat.stg. (m): 5,50
Limita post. (m): 5,14
187/ 31.05.2021MODIFICARE, EXTINDERE ŞI MODERNIZARE FAŢADE LA CLĂDIRI - CORP XV ŞI CORP XIII, ÎNLOCUIRE PANOU FIRMĂ
Categoria de importanţă - C
Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art. 26 lit. d, din legea 50/1991.
Strada Cuza Vodă Nr. 99-105
185/ 28.05.2021CONSTRUIRE DOUĂ BLOCURI DE LOCUIT - CORP B17 ȘI B18, AMENAJĂRI CIRCULAȚII AUTO ȘI PIETONALE, PARCAJE AUTO, PISTE BICICLETE, ZONE VERZI ȘI LOCURI DE JOACĂ;
Categoria de importanţă - C;
-destinaţie construcţie : blocuri de locuinţe colective compuse din 86 ap.la B17 şi 60 ap.la B18; 146 parcaje dispuse astfel : 16 parcaje subterane și 130 parcaje supraterane; regim de înălțime D+P+9E+10R/B17 şi D+P+7E+8R/B18
Strada Ion Heliade Rădulescu Nr. 4
184/ 28.05.2021Amplasare firmă luminoasă pe faţada imobilului. Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.Strada Iuliu Maniu Nr. 26
183/ 26.05.2021Creare acces nou şi scară interioară la spaţiile comerciale. Categoria de importanţă "C".Strada Gheorghe Doja Nr. 204
182/ 25.05.2021Amenajare acces separat dinspre stradă la cabinet medical existent.
Categorie de folosinţă "C".
Strada Narciselor Nr. 14 Sc. A Ap. 1
181/ 25.05.2021CONSTRUIRE LOCUINŢĂ S+P+M
Categoria de importanţă - D
Strada Azuga Nr. 2
180/ 25.05.2021Amplasare firmă pe faţada imobilului. Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.Strada Gheorghe Marinescu Nr. 60
179/ 25.05.2021Extindere, reamenajare, mansardare cabană de odihnă
categorie de importanţă:D
Strada Plutelor Nr. 2
178/ 24.05.2021MODIFICARE ȘI ETAJARE CLĂDIRE EXISTENTĂ PRIN SCHIMBARE PARȚIALĂ DE DESTINAȚIE ÎN PRESTĂRI SERVICII MEDICALE, BIROURI ȘI MONTARE FIRMĂ categoria de importanță C, Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.
Strada Mihai Viteazul Nr. 27/A Procent ocupare teren (%): 65
Coeficient utilizare teren: 1,99
Aliniament (m): 3,48
Limita lat.dr. (m): 0
Limita lat.stg. (m): 0
Limita post. (m): 0
177/ 21.05.2021AMPLASARE FIRMĂ. Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991Bulevard 1 Decembrie 1918 Nr. 198 Ap. 2
176/ 21.05.2021EXTINDERE CORP C1 CU ASCENSOR HIDRAULIC ŞI SPAŢII ANEXĂ LA CLINICA MEDICALĂ III- modificare soluţie autorizată prin AC 128/20.03.2019
Categoria de importanţă - C
Strada Revoluţiei Nr. 33, 35
175/ 20.05.2021REPARAŢIE ACOPERIŞ PRIN CONSOLIDARE ŞI MODIFICARE ŞARPANTĂ ÎN REGIM DE URGENŢĂ.
În condițiile respectării normelor Codului Civil cu privire la vecinătăți.
Categorie de importanţă "D".
Beneficiarul este obligat ca până la încheierea lucrărilor de construire (în termenul de valabilitate a autorizaţiei de construire) să prezinte documentaţia tehnică de autorizare întocmită conform prevederilor legale în vigoare, însoţită de toate acordurile şi avizele precizate prin certificatul de urbanism nr. 742 din 20/05/2021 .
Strada Lămâiţei Nr. 3
174/ 20.05.2021MANSARDARE ŞI REABILITARE TERMICĂ BLOC DE LOCUINŢE
Categoria de importanţă - C
Strada 22 Decembrie 1989 Nr. 53B
173/ 19.05.2021Extindere, reamenajare şi mansardare locuinţă - intrare în legalitate
Categorie de importanţă: D
Strada Lavandei Nr. 10
172/ 19.05.2021Schimbare destinaţie din salon de coafură- cosmetică în cabinet stomatologic, cu amenajări interioare.
Categorie de importanţă " D ".
Bulevard 1848 Nr. 81 Ap. 2
171/ 14.05.2021Schimbarea destinației ap.nr.14 în cabinet stomatologic, unificarea fucțiunii cu cabinetul stomatologic existent ap. nr. 15, amenajări interioare și închidere balcon ap. nr.14, amplasare firmă. Firma va avea caracter provizoriu, durata ei de existenţă va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art. 26 lit. d, din legea 50/1991 Strada Luceafărului Nr. 1 Ap. 14,15
170/ 14.05.2021 13:12:43Extindere conductă gaze naturale presiune redusă, cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, Direcţia Tehnică şi ADP: PRM se vor amplasa la limita de proprietate(înglobate în gard), fără a ocupa(umbri) definitiv domeniul public Strada Eden Nr. 29
169/ 12.05.2021Întreţinere şi reparaţii curente la faţade, învelitoare şi la sistemul de drenare a apelor pluviale (la biserica unitariană).
Categoria de importanţă "B".
Strada Bolyai Nr. 13
168/ 11.05.2021CASĂ DE LOCUIT ŞI ÎMPREJMUIRE TEREN PE LIMITELE INTERIOARE categoria de importanță D, Potrivit art. 22, lit. f din LEGEA nr. 10/1995 din 18 ianuarie 1995*** Republicată privind calitatea în construcţii, investitorii au obligaţia de a efectua recepţia la terminarea lucrărilor de construire pentru lucrările prevăzute în autorizaţia de construire, numai împreună cu recepţia la terminarea lucrărilor branşamentelor la infrastructura tehnico-edilitară aferente ansamblurilor de locuinţe individuale şi colective, construcţiilor de utilitate publică şi căilor de acces. Strada Viile Unomaj Nr. 74 Procent ocupare teren (%): 13,15
Coeficient utilizare teren: 0,21
Aliniament (m): 0,85
Limita lat.dr. (m): 8
Limita lat.stg. (m): 3,5
Limita post. (m): 60,99
167/ 10.05.2021Schimbarea destinației spațiului comercial în microclinică medicală, amenajări interioare și modificare acces, categoria de importanță CStrada Suceava Nr. 53 Sc. B Ap. Sp.Com.1
166/ 10.05.2021Extindere construcţie (casă de locuit P), amenajări interioare, construire garaj auto (P), împrejmuire proprietate (la stradă).
Categoria de importanţă "D".
Strada Vulturilor Nr. 19 Procent ocupare teren (%): 27,45
Coeficient utilizare teren: 0,32
Aliniament (m): 3,20
Limita lat.dr. (m): 7,93
Limita lat.stg. (m): 0
Limita post. (m): 14
165/ 07.05.2021Înlocuire conductă gaze naturale presiune redusă - cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, Direcţia Tehnică şi ADP: PRM (post reglare şi măsurare gaze naturale) vor fi înglobate în gard, la limita de proprietate fără ocupa/umbri definitiv domeniului publicStrada Plaiului
164/ 06.05.2021Casă de locuit, amenajare acces auto şi pietonal, împrejmuire la stradă
Categorie de importanţă: D
Strada Constandin Hagi Stoian Nr. 53
163/ 05.05.2021Amenajări interioare şi etajare corp C1- intrare în legalitate - categorie de importanţă; D
Strada Şoimilor Nr. 35
162/ 04.05.2021Stație de hidrofor amplasată subteran în cămin de beton, cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, Direcţia Tehnică şi ADPStrada 8 Martie
161/ 03.05.2021REAMENAJARE, EXTINDERE ŞI SUPRAETAJARE CLĂDIRE PENTRU LOCUINŢE COLECTIVE categoria de importanţă C, clădire cu regim de înălțime S+P+3E+M compusă din 14 apartamente, 6 garaje subterane și 6 parcaje suprateraneStrada Baladei Nr. Fn Procent ocupare teren (%): 50
Coeficient utilizare teren: 2,2
Aliniament (m): 10
Limita lat.dr. (m): 0
Limita lat.stg. (m): 3
Limita post. (m): 0
160/ 29.04.2021AMENAJARE LOCUINŢĂ ÎN VOLUMUL PODULUI EXISTENT Categoria de importanţă "C".Strada Horea Nr. 18 Procent ocupare teren (%): 74
Coeficient utilizare teren: 2,93
Aliniament (m): 0
Limita lat.dr. (m): 0
Limita lat.stg. (m): 0
Limita post. (m): 0,83
159/ 29.04.2021Spaţiu comercial la parter cu acces direct din stradă, locuinţă de serviciu la etaj - categoria de importanţă C, amplasare panou publicitar, construire împrejmuire la stradă cu accese auto şi pietonale - continuarea şi finalizarea lucrărilor autorizate prin AC 303/2018;
Firmele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.
Strada Secerei Nr. 32
158/ 29.04.2021SCHIMBAREA DESTINAŢIEI CASEI DE LOCUIT ÎN SPAŢII PRESTĂRI SERVICII CU EXTINDERE, MODIFICARE ŞI MANSARDARE - INTRARE ÎN LEGALITATE categoria de importanță CStrada Fabrica De Zahăr Nr. 8
157/ 29.04.2021DESFIINȚARE CONSTRUCȚIE P ȘI RECONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+M, PE ACELAȘI AMPLASAMENT, DEMOLARE ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ ȘI RECONSTRUIRE ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ, AMENAJAREA TERENULUI categoria de importanță DStrada Negoiului Nr. 117 Procent ocupare teren (%): 10,34
Coeficient utilizare teren: 02
Aliniament (m): 6,3
Limita lat.dr. (m): 1,17
Limita lat.stg. (m): 3,12
Limita post. (m): 64,3
156/ 29.04.2021Realizare fundaţie pentru amplasare rezervor de lapte.
-categorie de importanţă D
Strada Bega Nr. 1
155/ 28.04.2021MANSARDARE LOCUINȚĂ CORP C1 - INTRARE ÎN LEGALITATE ȘI EXTINDERE ȘI AMENAJĂRI INTERIOARE LOCUINȚĂ CORP C1 Categorie de importanţă "D".Strada Trotuşului Nr. 21A Procent ocupare teren (%): 30
Coeficient utilizare teren: 0,45
Aliniament (m): 15,81
Limita lat.dr. (m): 0
Limita lat.stg. (m): 14,83/3,43
Limita post. (m): 5
153/ 28.04.2021Schimbare destinaţie din sediu firmă în locuinţă (ap. cu 3 camere) - categorie de importanţă:DStrada Tudor Vladimirescu Nr. 61 Ap. 9
151/ 26.04.2021Desfiinţare garaj auto (corp C2) şi demolare parţială, extindere şi etajare parţială casă de locuit (P+E, corp C1), construire împrejmuire (la stradă).
Categoria de importanţă "D".
Strada Ciucului Nr. 8 Procent ocupare teren (%): 14,65
Coeficient utilizare teren: 0,22
Aliniament (m): 1,15
Limita lat.dr. (m): 7
Limita lat.stg. (m): 0
Limita post. (m): 36
149/ 25.04.2021CONSTRUIRE DOUĂ BLOCURI DE LOCUIT - CORP B15 ȘI B16 CU ECHIPAMENTE PUBLICE LA PARTER, AMENAJĂRI CIRCULAȚII AUTO ȘI PIETONALE, PARCAJE AUTO, PISTE BICICLETE, ZONE VERZI ȘI LOCURI DE JOACĂ categoria de importanță C; destinație construcție: blocuri de locuințe colective compuse din 58 ap. la B15 și 86 ap. la B16, 1 spațiu comercial la parterul blocului B15, 146 parcaje dispuse astfel: 16 parcaje subterane și 130 parcaje supraterane din care 2 parcaje aferente spațiului comercial; regim de înălțime D+P+7E+8R/B15 și D+P+9E+10R/B16 Strada Băneasa Nr. 2 Procent ocupare teren (%): 10,62
Coeficient utilizare teren: 0,1
Aliniament (m): 12,71
Limita lat.dr. (m): 21,17
Limita lat.stg. (m): 102,76
Limita post. (m): 11,63
148/ 23.04.2021Deviere reţea LES 20kV şi LES 0,4kV - cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, Direcţia Tehnică şi ADPBulevard Pandurilor
147/ 22.04.2021Construire locuinţă unifamiliă D+P.
Categorie de importanţă "D".
Strada Remetea Nr. 208/A Procent ocupare teren (%): 32,57
Coeficient utilizare teren: 0,46
Aliniament (m): 4
Limita lat.dr. (m): 3
Limita lat.stg. (m): 3
Limita post. (m): 10
146/ 22.04.2021Lucrări de creştere a performanţei energetice a blocului de locuinţe - categoria de importanţă CAleea Carpaţi Nr. 39
145/ 22.04.2021Lucrări de creştere a performanţei energetice a blocului de locuinţe - categoria de importanţă CStrada Reşiţa Nr. 3
144/ 21.04.2021RACORDURI ELECTRICE PENTRU STAŢII DE ÎNCARCARE AUTOBUZE ELECTRICE AUTOBAZA-GARAJ, SC TRANSPORT LOCAL SA cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice şi Direcţia Tehnică.Strada Bega Nr. 2
142/ 20.04.2021Amplasare reclame. Firmele/reclamele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.
Piata Oneşti Nr. 12
141/ 20.04.2021CONSTRUIRE LOCUINŢĂ UNIFAMILIALĂ (P+M), REALIZARE ÎMPREJMUIRE (LA STRADĂ).
Categoria de importanţă "D".
Strada Pomilor Nr. 36/4 Procent ocupare teren (%): 21
Coeficient utilizare teren: 0,4
Aliniament (m): 5
Limita lat.dr. (m): 3,5
Limita lat.stg. (m): 5,3
Limita post. (m): 7,97
140/ 20.04.2021Drum de acces la ansamblul de locuinţe unifamiliale - categorie de importanţă: C Strada Voinicenilor Nr. 222
139/ 19.04.2021Modernizare şi extindere prin mansardare casă de locuit Dp+P.
Categorie de importanţă "D".
Strada Viile Dealul Mic Nr. 14 Procent ocupare teren (%): 8,24
Coeficient utilizare teren: 0,19
138/ 19.04.2021Reamenajare loc de joacă existent Parc Diamant (loc de joacă nr.1 şi nr.2) - intrare în legalitate.
Categoria de imoprtanţă "D".
Strada Cutezanţei Nr. -
137/ 19.04.2021Construire spaţiu tehnic anexă la spălătorie auto, zid de sprijin şi împrejmuire cu accese auto şi pietonale, modificare proiect autorizat cu nr.680/2018- intrare în legalitate, montare panouri fonoizolante la spălătoria auto, în condiţiile regimului tehnic.
Categoria de importanţă "D".
Strada Livezeni Nr. 69/G
136/ 18.04.2021CONSOLIDARE, REAMENAJARE ȘI MODERNIZARE CENTRU DIDACTIC ȘI DE EXAMINARE LA UMFST GEORGE EMIL PALADE TÂRGU MUREȘ categoria de importanță BStrada Dr. Victor Babeş Nr. 15 Procent ocupare teren (%): 88,43
Coeficient utilizare teren: 2,26
Aliniament (m): 0
Limita lat.dr. (m): 0,45
Limita lat.stg. (m): 0,45
Limita post. (m): 0,45
135/ 16.04.2021Construire casă de locuit, împrejmiure la stradă - categorie de importanţă:D Strada Mărului Nr. 1F
134/ 16.04.2021AMPLASARE FIRMĂ. Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991. Strada Grădinarilor Nr. 16
133/ 16.04.2021Alimentare cu energie electrică ansamblu de locuinţe - cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, Direcţia Tehnică şi ADP.Strada Heliade Radulescu, Băneasa Nr. 4,8,10,2
132/ 15.04.2021DEVIERE REŢELE CANALIZARE MENAJERĂ ŞI PLUVIALĂ.
Bulevard Pandurilor
130/ 15.04.2021Amenajare terasă cu copertină retractabilă - categorie de importnaţă: DBulevard 1 Decembrie 1918 Nr. 240
128/ 13.04.2021Spor de putere la Club Apollo - cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, Direcţia Tehnică şi ADP.Strada Plutelor Nr. 2
127/ 12.04.2021Amplasare semnalistică pentru magazin Profi. Firmele/reclamele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.
Piata Gării Nr. 1
126/ 12.04.2021Amplasare semnalistică pentru magazin Profi. Firmele/reclamele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.Strada 22 Decembrie 1989 Nr. 15
125/ 12.04.2021Amplasare firmă luminoasă pe faţada imobilului. Firmele/reclamele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.
Bulevard 1 Decembrie 1918 Nr. 221 Ap. P/I
124/ 09.04.2021Modificare corp C2 şi C3, refaţadizare corp C4; categorie de importanţă "D".Strada Gheorghe Doja Nr. 32
Aliniament (m): 72
Limita lat.dr. (m): 1,23
Limita lat.stg. (m): 0
Limita post. (m): 0
123/ 09.04.2021Amplasare reclamă luminoasă pe faţada imobilului. Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.Bulevard 1 Decembrie 1918 Nr. 214
122/ 08.04.2021Construire împrejmuire proprietate
- categorie de importanţă D
Strada Mărului Nr. 1/A
120/ 07.04.2021AMPLASARE CUB PUBLICITAR Firmele/reclamele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.Strada Mihai Viteazul Nr. 31
119/ 07.04.2021Extindere, etajare, modernizare casă de locuit, împrejmuire la stradă cu poartă de acces auto nouă, creare acces platformă de parcare în curte.
Categoria de importanţă "D".
Strada Bogdan Petriceicu Haşdeu Nr. 29 Procent ocupare teren (%): 30
Coeficient utilizare teren: 0,6
Aliniament (m): 0
Limita lat.dr. (m): 0
Limita lat.stg. (m): 12,25
Limita post. (m): 0
117/ 02.04.2021REAMENAJARE, AMENAJĂRI INTERIOARE ȘI SUPRAETAJARE CLĂDIRE LOCUINȚE COLECTIVE (C1) ȘI CONSTRUIRE 2 CORPURI DE LOCUINȚE COLECTIVE (C2 ȘI C3) categoria de importanță C; 3 corpuri - C1 cu D+P+1E+M, C2 cu D+P+1E+R și C3 cu D+P+1E compuse în total din 27 apartamente, 13 garaje subterane și 11 parcaje supraterane; se vor respecta măsurile dispuse prin avizul comisiei de circulație nr. 0537/13.02.2021 conform proces verbal nr. 2385/13.01.2021Strada Revoluţiei Nr. 32-34 Procent ocupare teren (%): 48
Coeficient utilizare teren: 1,29
Aliniament (m): 0
Limita lat.dr. (m): 3,20
Limita lat.stg. (m): 3,40
Limita post. (m): 6,11
116/ 01.04.2021Extindere conductă şi branşament gaze naturale - cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, Direcţia Tehnică şi ADP: PRM (post reglare şi măsurare gaze naturale) se va amplasa pe proprietate privată fără ocuparea/umbrirea domeniului publicStrada Ion Heliade Rădulescu Nr. 4 Bl. B8
115/ 01.04.2021AMPLASARE RECLAMĂ LUMINOASĂ. Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.Strada Tamás Ernő Nr. 1
114/ 01.04.2021LUCRĂRI DE REPARAȚII CURENTE LA DEMISOLUL CLĂDIRII PRINCIPALE A CENTRULUI MILITAR JUDEȚEAN MUREȘ - CORP C1 categoria de importanță CStrada Mihai Eminescu Nr. 29
113/ 01.04.2021AMENAJĂRI INTERIOARE, EXTINDERE ŞI ETAJARE CASĂ DE LOCUIT
Categoria de importanţă - D
Strada Tudor Vladimirescu Nr. 76
112/ 31.03.2021CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT P+E ŞI PISCINĂ
Categoria de importanţă - D
Strada 22 Decembrie 1989 Nr. 158
110/ 29.03.2021Refacere împrejmuire posterioarăStrada 22 Decembrie 1989 Nr. 158
108/ 26.03.2021Înfiinţare spaţiu de joacă pentru copii "Grădiniţa Piţigoi".
Categoria de importanţă "D".
Bulevard 1 Decembrie 1918 Nr. 48 Procent ocupare teren (%): 25,57
Coeficient utilizare teren: 0,257
107/ 26.03.2021AMENAJARE SPAŢIU DE JOACĂ PENTRU COPII - GR. PP10
Categoria de importanţă - D
Strada Secerei Nr. 21B
106/ 26.03.2021Înfiinţare spaţiu de joacă pentru copii- Grădiniţa cu program prelungit nr.6 "Lumea copiilor".
Categoria de importanţă "D".
Strada Voinicenilor Nr. 45 Procent ocupare teren (%): 28,09
Coeficient utilizare teren: 0,55
105/ 26.03.2021Amenajare spaţiu de joacă pentru copii - Grădiniţa Manpel
- categoria de importanţă "D".
Strada Constantin Romanu-Vivu Nr. 2/A
104/ 26.03.2021AMENAJARE SPAŢIU DE JOACĂ PENTRU COPII - GRĂDINIŢA NR.11
Categoria de importanţă - D
Strada Alexandru Papiu Ilarian Nr. 37
103/ 26.03.2021Înfiinţare spaţiu de joacă pentru copii - Grădiniţa "Arlechino".
Categoria de importanţă "D".
Strada Lebedei Nr. 17 Procent ocupare teren (%): 40,02
Coeficient utilizare teren: 0,4
102/ 26.03.2021AMENAJARE SPAŢIU DE JOACĂ PENTRU COPII - GR. PP6
Categoria de importanţă - D
Strada Mărăşti Nr. 1
101/ 26.03.2021Înfiinţare spaţii de joacă pentru copii - Grădiniţa Rază de soare.
- categoria de importanţă "D".
Aleea Carpaţi Nr. 5
100/ 26.03.2021 09:26:17Amenajare spațiu de joacă la grădinița cu program prelungit Rândunica Strada Ion Buteanu Nr. 18
99/ 26.03.2021Amenajare spaţiu de joacă - "Grădiniţa Ştefania".
Categoria de importanţă "D".
Strada Aurel Filimon Nr. 32 Procent ocupare teren (%): 37,86
Coeficient utilizare teren: 0,7412
98/ 26.03.2021 09:13:58Amenajare spațiu de joacă la grădinița LicuriciStrada Lămâiţei Nr. 18
97/ 26.03.2021 09:03:18Amenajare spațiu de joacă la grădinița cu program prelungit AlbinuțaStrada Parângului Nr. 23
96/ 26.03.2021Amenajare spaţiu de joacă pentru copii - Grădiniţa PP 12
- categoria de importanţă "D".
Strada Hunedoara Nr. 29
95/ 25.03.2021Amplasare firmă pe faţada imobilului aferent biroului notarial. Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991. Strada Bolyai Nr. 40 Ap. 2
94/ 25.03.2021Amplasare reclamă (pe terenul concesionat). Reclama va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.Strada Bolyai Nr. 40 Ap. 2
93/ 24.03.2021CLĂDIRE LOCUINȚE COLECTIVE CU FUNCȚIUNE MIXTĂ, AMENAJĂRI EXTERIOARE
ȘI ORGANIZAREA ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR categoria de importanță C; clădire cu regim de înălțime D+P+4E+M compusă din 32 apartamente de locuit, spații comerciale la parter și 19 garaje la demisol; se va menţine caracterul public al locurilor de parcare supraterane aparţinând domeniului public aferent terenului concesionat
Strada Bartók Béla Nr. 2 Procent ocupare teren (%): 40,93
Coeficient utilizare teren: 2,64
Aliniament (m): 0
Limita lat.dr. (m): 0
Limita lat.stg. (m): 0,85
Limita post. (m): 0,80
92/ 23.03.2021CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE AUTO SELF SERVICE CU DOTĂRI AFERENTE
Categoria de importanţă - D
Calea Sighişoarei Nr. 86
91/ 23.03.2021CLĂDIRE SEDIU FIRMĂ, ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ ȘI MONTARE FIRMĂ Categoria de importanță C. Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art. 26 lit. d, din legea 50/1991
Strada Albinei Nr. 6 Procent ocupare teren (%): 4,33
Coeficient utilizare teren: 0,05
Aliniament (m): 7,75
Limita lat.dr. (m): 26,63
Limita lat.stg. (m): 12,05
Limita post. (m): 96,23
90/ 23.03.2021 AMPLASARE CONSTRUCŢII CU CARACTER PROVIZORIU DE TIP CONTAINER (VESTIARE) - PE O PERIOADĂ DE 5 ANI - REAUTORIZARE LUCRĂRI APROBATE PRIN A.C. NR.359/2015;
Construcţia avea caracter provizoriu, durata de existenţă va fi pe durata contractului de comodat, dar nu mai mult de 5 ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991 republicată
Strada Gheorghe Marinescu Nr. 50
89/ 23.03.2021AMPLASARE RECLAMĂ PE FAŢADA IMOBILULUI. Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art. 26 lit. d, din legea 50/1991. Strada Cutezanţei Nr. 13 Ap. Corpii/I
88/ 23.03.2021Reamenajare spaţiu comercial. Categoria de importanţă "C".Piata Gării Nr. 1
82/ 17.03.2021Deviere LEA 0,4kV existentă în LES 0,4kV şi înlocuire stâlpi JT cu stâlpi iluminat public - cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, Direcţia Tehnică şi ADPStrada Trébely Nr. 87,91-93
80/ 16.03.2021Lucrări de creştere a performanţei energetice a blocurilor de locuinţeStrada Cutezanţei Nr. 13-15-17-19
79/ 15.03.2021LOCUINTA UNIFAMILALA P+Eparţial, DEPOZIT PUBELA DE GUNOI MENAJER ŞI IMPREJMUIRE TEREN STÂNGA ŞI LA STRADĂ CU ACCES AUTO ŞI PIETONAL - categorie de importanţă:DStrada Episcop Ioan Bob Nr. 11
78/ 15.03.2021RECOMPARTIMENTARE, EXTINDERE ŞI MANSARDARE CASĂ DE LOCUIT (CORP C1) ŞI EXTINDERE ANEXĂ GOSPODĂREASCĂ CU GARAJ AUTO (CORP C2).Strada Insulei Nr. 27 Procent ocupare teren (%): 25,55
Coeficient utilizare teren: 0,48
Aliniament (m): 2,58
Limita lat.dr. (m): 1,06
Limita lat.stg. (m): 1,40
Limita post. (m): 28,75
77/ 12.03.2021CONSTRUIRE CLADIRE DE BIROURI - TRONSON A, AMENAJARE PARCARI SI PLATFORME IN INCINTA categoria de importanță C, regim de înălțime D+P+5E+R, Potrivit art. 22, lit. f din LEGEA nr. 10/1995 din 18 ianuarie 1995*** Republicată privind calitatea în construcţii, investitorii au obligaţia de a efectua recepţia la terminarea lucrărilor de construire pentru lucrările prevăzute în autorizaţia de construire, numai împreună cu recepţia la terminarea lucrărilor branşamentelor la infrastructura tehnico-edilitară aferente obiectivului, construcţiilor de utilitate publică şi căilor de acces.
Strada Gheorghe Doja Nr. 64-68 Procent ocupare teren (%): 11,70
Coeficient utilizare teren: 0,99
Aliniament (m): 11
Limita lat.dr. (m): 70
Limita lat.stg. (m): 4,10
Limita post. (m): 5,43
76/ 11.03.2021Alimentare cu energie electrică (spor de putere) - cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, Direcţia Tehnică şi ADP: PC se va monta la limita de proprietate, fără ocuparea ( umbrirea ) domeniului public.
Strada Lacului Nr. 1A
75/ 10.03.2021EXTINDERE, MANSARDARE ŞI RECOMPARTIMENTARE CASĂ DE LOCUIT, REABILITARE ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ
Categoria de importanţă - D
Strada Bucegi Nr. 3
74/ 10.03.2021CONSOLIDARE PLANŞEU LA CLĂDIRE SPAȚIU COMERCIAL, PRESTĂRI SERVICII ȘI CENTRALĂ TERMICĂ - ÎN REGIM DE URGENŢĂ. Categoria de importanță C. Beneficiarul este obligat ca până la finalizarea lucrărilor de construire (în termenul de valabilitate a autorizaţiei de construire) să prezinte documentaţia tehnică de autorizare întocmită conform prevederilor legale în vigoare, însoţită de toate acordurile şi avizele precizate prin certificatul de urbanism nr.356 din 09.03.2021.Strada Mihai Viteazul Nr. 27A
73/ 08.03.2021CONSTRUIRE ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ CU ACCES AUTO ŞI ÎMPREJMUIRE ÎN CURTEA IMOBILULUI, PROVIZORIU, PE O PERIOADĂ DE 2 ANI. ÎMPREJMUIREA ÎN CURTEA IMOBILULUI VA AVEA CARACTER PROVIZORIU, PE O PERIOADĂ DE MAXIM 2 ANI DE LA DATA EMITERII PREZENTEI AUTORIZAŢII, FĂRĂ POSIBILITATE DE DEZMEMBRARE
Menţinerea împrejmuirii provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art. 26, lit.d, din Legea 50/1991***republicată. La expirarea termenului de 2 ani împrejmuirea se va desfiinţa pe cheltuiala beneficiarului fără a se acorda despăgubiri, terenul urmând a se readuce la forma iniţială.
Strada Călăraşilor Nr. 82 Ap. 1
71/ 05.03.2021Schimbare de destinaţie apartament nr.4 din spaţiu de locuit în spaţiu comercial.
Categoria de importanţă "C".
Strada Constandin Hagi Stoian Nr. 3 Ap. 4
69/ 04.03.2021AMPLASARE FIRMĂ PE FAŢADA IMOBILULUI. Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.Strada Călăraşilor Nr. 82 Ap. 1
68/ 04.03.2021AMPLASARE MIJLOC PUBLICITAR - TOTEM. Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991. Strada Insulei Nr. 1
67/ 04.03.2021AMPLASARE MIJLOC PUBLICITAR - TOTEM. Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991. Strada Barajului Nr. 3
66/ 03.03.2021Recompartimentare şi reamenajare spaţiu comercial existent.Strada 22 Decembrie 1989 Nr. 15
65/ 02.03.2021Extindere, modificare mansardă în etaj 2 la corpul C15 -categorie de importanţă: CStrada Libertăţii Nr. 115
64/ 02.03.2021Amplasare placă comemorativă pe faţada clădiriiPiata Trandafirilor Nr. 26
63/ 02.03.2021CONSTRUIRE CLĂDIRE P+1E+M - LOCUINŢĂ ŞI PRESTĂRI SERVICII
Categoria de importanţă - D
Strada Gheorghe Doja Nr. 74A/1 Ap. 1 Procent ocupare teren (%): 35,85
Coeficient utilizare teren: 0,98
Aliniament (m): 0
Limita lat.dr. (m): 3,51
Limita lat.stg. (m): 3,00
Limita post. (m): 8,07
62/ 02.03.2021AMPLASARE FIRMĂ PE FAŢADA IMOBILULUI. Firma va avea caracter provizoriu, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.
Strada Horea Nr. 13A
61/ 01.03.2021AMPLASARE FIRMĂ PE FAŢADA IMOBILULUI. Firma va avea caracter provizoriu, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.
Strada Horea Nr. 13A
60/ 25.02.2021Amplasare semnalistică exterioară pentru farmacie. Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991Strada Gheorghe Marinescu Nr. 8A Ap. 2
59/ 25.02.2021Amplasare reclamă pe faţada imobilului. Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.Bulevard 1 Decembrie 1918 Nr. 242
58/ 25.02.2021Amplasare reclamă pe faţada imobilului. Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.Bulevard 1 Decembrie 1918 Nr. 242
57/ 25.02.2021Amplasare reclamă. Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991Strada Voinicenilor Nr. 89
56/ 23.02.2021SCHIMBAREA DESTINAŢIEI CASEI DE LOCUIT ÎN SPAŢIU COMERCIAL CU AMENAJĂRI INTERIOARE ŞI ETAJARE CLĂDIRE, RECONSTRUIRE ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ ŞI PE LIMITELE INTERIOARE
Categoria de importanţă - C
Strada George Enescu Nr. 8
55/ 22.02.2021SCHIMBAREA DESTINAŢIEI CASEI DE LOCUIT - AP. 1 ÎN PRESTĂRI SERVICII, CU AMENAJĂRI INTERIOARE ŞI ACCES NOU DIN STRADĂ, EXTINDEREA ŞI ETAJAREA ACESTEIA CU LOCUINŢĂ, AMPLASARE FIRMĂ PE FAŢADA CLĂDIRII
Categoria de importanţă - C
Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.
Strada Aurel Filimon Nr. 8/1,Sp5
54/ 19.02.2021REAMENAJARE, EXTINDERE ŞI ETAJARE CLĂDIRE PENTRU LOCUINŢE COLECTIVE

Categoria de importanţă - C
Clădire cu regim de înălţime D+P+1E+M cu 5 apartamente şi 5 parcaje aferente
Strada Avram Iancu Nr. 43C
53/ 18.02.2021Extindere rețea apă potabilă cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, Direcţia Tehnică şi ADP
Strada Evreilor Martiri Nr. 27A
52/ 16.02.2021AMPLASARE 2 RECLAME ŞI 2 CASETE LUMINOASE PE FAŢADA SPAŢIULUI
Firmele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.
Bulevard 1 Decembrie 1918 Nr. 231
51/ 15.02.2021AMPLASARE PANOU DE RECLAMĂ ŞI 2 CASETE LUMINOASE PE FAŢADA SPAŢIULUI
Firmele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.
Dimensiuni : 6,50m x 1,00m; 2 x 1,00m x 0,50m; 2 x 0,70m x 0,33m
Bulevard 1848 Nr. 40-42
50/ 11.02.2021Amplasare firmă pe fațada imobilului (corp C5)Piata Republicii Nr. 43
49/ 11.02.2021 EXTINDEREA ŞI MANSARDAREA CASEI DE LOCUIT P+M CU UN LOC DE PARCARE AFERENT - INTRARE ÎN LEGALITATE
Categoria de importanţă - D
Strada Mihai Eminescu Nr. 15 Ap. 5
48/ 11.02.2021Amplasare firmă pe fațada imobilului(corp C1)Piata Republicii Nr. 6
47/ 11.02.2021Amplasarea firmă pe faţada spaţiului comercial. Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991Strada 22 Decembrie 1989 Nr. 46
46/ 11.02.2021SCHIMBARE DE DESTINATIE DIN LOCUINȚĂ (ap.19) IN SPATIU PRESTARI SERVICII - SALON DE COSMETICĂ ȘI COAFURĂ, CU AMENAJARI INTERIOARE, CREARE ACCES SEPARAT SI AMPLASARE FIRMA - categorie de importanţă:DStrada Gheorghe Doja Nr. 48 Ap. 19
45/ 10.02.2021SISTEMATIZAREA VERTICALĂ A TERENULUI, CONSTRUIRE ZID DE SPRIJIN ŞI ÎMPREJMUIRE - INTRARE ÎN LEGALITATE Categoria de importanţă - D.
Strada Livezeni Nr. 69/G
44/ 10.02.2021Modernizare LES20kV - zona CEM MT JT Târgu Mureș - LES 20kV Tudor 1, între PA19-PT270, LES 20KV Tudor 5, între PA31-PA32 și între PA31-PT274, LES20kV Târgu Mureș - cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, Direcţia Tehnică şi ADPStrada Rodniciei,Progresului,Cutezanței,Livezeni,Muncii
43/ 10.02.2021Amenajări interioare la casa de locuit existentă - intrare în legalitate - categorie de importanţă: D
Strada Bicazului Nr. 4
42/ 10.02.2021Schimbare de destinaţie din locuinţe în cabinet medical prin unificarea a două apartamente (P04-P05 din bloc B5), cu amenajări interioare şi creare acces nou dinspre stradă - modificare soluţie autorizată cu nr. 551/2019 Strada Ion Heliade Rădulescu Nr. 4
41/ 09.02.2021LOCUINTĂ UNIFAMILALA S+P, PISCINĂ, IMPREJMUIRE TEREN CU ACCES AUTO ŞI PIETONAL LA STRADĂ şi LA LIMITA DE PROPRIETATE STÂNGA categorie de importanţă D. Potrivit art. 22, lit. f din LEGEA nr. 10/1995 din 18 ianuarie 1995*** Republicată privind calitatea în construcţii, investitorii au obligaţia de a efectua recepţia la terminarea lucrărilor de construire pentru lucrările prevăzute în autorizaţia de construire, numai împreună cu recepţia la terminarea lucrărilor branşamentelor la infrastructura tehnico-edilitară aferente ansamblurilor de locuinţe individuale şi colective, construcţiilor de utilitate publică şi căilor de acces.
Strada Episcop Ioan Bob Nr. 11/A
40/ 08.02.2021Schimbare destinaţie post trafo (C26) în clădire de birouri cu modificări interioare categoria de importanță CStrada Apaductului Nr. 56
39/ 08.02.2021Extinderea halei de producţie existente şi construire imprejmuire teren - Categorie de importanţă:CStrada Prutului Nr. 22
38/ 05.02.2021Locuinţă unifamilială P+M, categorie de importanţă:D
Potrivit art. 22, lit. f din LEGEA nr. 10/1995 din 18 ianuarie 1995*** Republicată privind calitatea în construcţii, investitorii au obligaţia de a efectua recepţia la terminarea lucrărilor de construire pentru lucrările prevăzute în autorizaţia de construire, numai împreună cu recepţia la terminarea lucrărilor branşamentelor la infrastructura tehnico-edilitară aferente ansamblurilor de locuinţe individuale şi colective, construcţiilor de utilitate publică şi căilor de acces.
Strada Viile Unomaj Nr. F. Nr
37/ 04.02.2021Extindere conductă şi branşament gaze naturale presiune redusă şi interconectare conductă presiune redusă - cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice Direcţia Tehnică şi ADP: PRM (post reglare şi măsurare gaze naturale) se va amplasa pe domeniul privat, fără ocuparea/umbrirea domeniului public.
Strada Prof. Dr. Vasile Săbădeanu Nr. 149-C1
36/ 03.02.2021EXTINDERE ŞI ETAJARE CLĂDIRE - LOCUINŢĂ
Categoria de importanţă - D
Regim de înălţime P+1E
Strada Bujorului Nr. 23
35/ 26.01.2021Amenajare locuinţă în volumul podului - modificare temă autorizată prin AC 332/2020 (Extindere, amenajări interioare locuință corp C1) - categorie de importanţă:DStrada Evreilor Martiri Nr. 27A
34/ 26.01.2021Alimentare cu energie electrică la bloc de locuinţe - cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, Direcţia Tehnică şi ADP: firida de reţea şi FDCP 7 se vor amplasa pe proprietate privată, fără a ocupa (umbri) definitiv domeniul public.Piata Oneşti Nr. 5
33/ 26.01.2021SCHIMBARE DE DESTINATIE DIN CASA DE LOCUIT (APARTAMENT 1) IN SPATIU COMERCIAL CU CREARE ACCES NOU DINSPRE STRADA ŞI ETAJARE CLADIRE EXISTENTA CU 2 APARTAMENTE categoria de importanță C, clădire cu regim de înălțime P+2E compusă din spațiu comercial la parter și 2 apartamente la etaje cu 3 parcaje aferenteStrada Călărașilor Nr. 96 Ap. 1 Procent ocupare teren (%): 49
Coeficient utilizare teren: 0,84
Aliniament (m): 0
Limita lat.dr. (m): 3,
Limita lat.stg. (m): 0
Limita post. (m): 47
32/ 25.01.2021AMENAJĂRI INTERIOARE ŞI MANSARDARE CASĂ DE LOCUIT -categorie de importanţă:DStrada Abrudului Nr. 10
31/ 25.01.2021Alimentare cu energie electrică a ansamblului de locuinţe - cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, Direcţia Tehnică şi ADP: firida de reţea se va amplasa pe proprietate privată, fără a ocupa ( umbri ) definitiv domeniul public.
Strada Constandin Hagi Stoian Nr. 3,3A
29/ 22.01.2021Modernizare trecere la nivel cu calea ferată linia 316 Brașov Deda - Războieni între stația Târgu Mureș Sud la km 284+731, intersecția cu strada Dezrobirii, categoria de importanță "B" - cu respectarea condițiilor impuse de către furnizorii de utilități, ADP si Direcția Tehnică.Strada Dezrobirii Nr. 17
28/ 21.01.2021Alimentare cu energie electrică a ansamblului de locuințe din str. Pomilor nr.32 L, corp C1, C2, A8, cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, Direcţia Tehnică şi ADPStrada Pomilor Nr. 32L
27/ 21.01.2021AMPLASARE PROVIZORIE CONTAINERE MOBILE CU DESTINAŢIA - VESTIAR PENTRU PERSONALUL SPITALULUI JUDEŢEAN DE URGENŢĂ - PE O PERIOADĂ DE 10 ANI
Construcţia va avea caracter provizoriu, dar nu mai mult de zece ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.R
Categoria de importanţă - B
Strada Gheorghe Marinescu Nr. 50
26/ 21.01.2021SCHIMBARE DESTINAŢIE ATELIERE ŞI ŞOPRON ÎN SPAŢII DE PRESTĂRI SERVICII - CASĂ FUNERARĂ PRIN AMENAJĂRI INTERIOARE (CORP C1, C2 și C4), RECONSTRUIRE ÎMPREJMUIRE, ȘI DESFIINŢARE CORP C3 ŞI C5 (ATELIER ŞI ŞOPRON) Categoria de importanţă - C Strada Vasile Lupu Nr. 1
25/ 21.01.2021CONSTRUIRE CLĂDIRE DE LOCUINŢE COLECTIVE MICI P+2E, AMENAJARE ACCESE

categoria de importanţă - C, clădire P+2E compusă din 6 apartamente și 6 locuri de parcare, Potrivit art. 22, lit. f din LEGEA nr. 10/1995 din 18 ianuarie 1995*** Republicată privind calitatea în construcţii, investitorii au obligaţia de a efectua recepţia la terminarea lucrărilor de construire pentru lucrările prevăzute în autorizaţia de construire, numai împreună cu recepţia la terminarea lucrărilor branşamentelor la infrastructura tehnico-edilitară aferente ansamblurilor de locuinţe individuale şi colective, construcţiilor de utilitate publică şi căilor de acces.
Strada Ciucului Nr. 25 Procent ocupare teren (%): 30,9
Coeficient utilizare teren: 0,89
Aliniament (m): 4,0
Limita lat.dr. (m): 4,60
Limita lat.stg. (m): 4,0
Limita post. (m): 9,57
24/ 21.01.2021CONSTRUIRE CLINICĂ STOMATOLOGICĂ categoria de importanță C, regim de înălțime P+3EStrada Bodoni Sándor Nr. 3-5 Procent ocupare teren (%): 33,65
Coeficient utilizare teren: 1,17
Aliniament (m): 6,29
Limita lat.dr. (m): 46
Limita lat.stg. (m): 6
Limita post. (m): 2,44
23/ 20.01.2021Lucrări de intervenţie privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţeStrada Secuilor Martiri Nr. 13
22/ 19.01.2021Modificare faţadă şi împrejmuire - modificare temă autorizată prin AC 174/12/06/2020 (supraetajare Clădire Sp+P+2E laborator şi birouri - modificare temă aferentă AC 51/2020) - categorie de importanţă:CStrada Livezeni Nr. 4
21/ 19.01.2021Schimbare destinație stație de îmbuteliere oxigen (corp C188) în laboratoare, cu amenajări interioare - categoria de importanță CStrada Gheorghe Doja Nr. 300
20/ 18.01.2021Închidere balcoane pe întregul tronsonBulevard 1 Decembrie 1918 Nr. 281A Ap. 15,18,22,29
17/ 15.01.2021Desfiinţare casă de locuit P corp C1; construire casă de locuit P+M - categorie de importanţă:DStrada 8 Martie Nr. 29
16/ 15.01.2021Amplasare reclame pe faţa imobilului. Firmele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.Piata Trandafirilor Nr. 18
15/ 14.01.2021CONSTRUIRE DOUĂ HALE DE DEPOZITARE PIESE AUTO, POARTĂ DE ACCES ȘI AMPLASARE FIRMĂ
categoria de importanță C, Potrivit art. 22, lit. f din LEGEA nr. 10/1995R privind calitatea în construcţii, investitorii au obligaţia de a efectua recepţia la terminarea lucrărilor de construire pentru lucrările prevăzute în autorizaţia de construire, numai împreună cu recepţia la terminarea lucrărilor branşamentelor la infrastructura tehnico-edilitară aferente, construcţiilor de utilitate publică şi căilor de acces. firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizației.
Strada Barajului Nr. 11 Procent ocupare teren (%): 23,56
Coeficient utilizare teren: 0,27
Aliniament (m): 151,11
Limita lat.dr. (m): 4,08
Limita lat.stg. (m): 3
Limita post. (m): 6
14/ 13.01.2021CONTINUAREA ŞI FINALIZAREA LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE - REAMENAJARE ŞI EXTINDERE CLĂDIRE ADMINISTRATIVĂ C1 ŞI C2
Categoria de importanţă - C
Strada Barajului Nr. 3
13/ 12.01.2021EXTINDERE, ETAJARE CLĂDIRE EXISTENTĂ ÎN VEDEREA REALIZĂRII UNOR LOCUINŢE COLECTIVE categorie de importanţă C, clădire cu regim de înălţime Sp+P+1E+M compusă din 5 apartamente şi 7 locuri de parcare Strada Nicolae Grigorescu Nr. 9
12/ 12.01.2021Amplasare firmă luminoasă pe faţada imobilului. Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991Strada Gheorghe Doja Nr. 64
11/ 10.01.2021EXTINDEREA CASEI DE LOCUIT (APARTAMENT 3) - CONTINUAREA LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE EXECUTATE ÎN BAZA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE NR. 9 / 09.01.2014 CU MODIFICAREA SOLUȚIEI INIȚIALE categoria de importanță DStrada Dimitrie Cantemir Nr. 16 Ap. 3 Procent ocupare teren (%): 13,77
Coeficient utilizare teren: 0,39
Aliniament (m): 21,20
Limita lat.dr. (m): 11,75
Limita lat.stg. (m): 16,50
Limita post. (m): 2,00
10/ 10.01.2021CASĂ DE LOCUIT UNIFAMILIALĂ ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN categoria de importanță D, regim de înălțime S+P+1EStrada Trébely Nr. 52 Procent ocupare teren (%): 15
Coeficient utilizare teren: 0,3
Aliniament (m): 4,09
Limita lat.dr. (m): 8,05
Limita lat.stg. (m): 5,00
Limita post. (m): 10,53
7/ 07.01.2021CONSTRUIRE 3 SERE ÎN GRĂDINA BOTANICĂ UNIVERSITARĂ
Categoria de importanţă - D
Strada Gheorghe Marinescu Nr. 38
6/ 06.01.2021Amenajări interioare şi etajarea casei de locuit, împrejmuire la stradă - categorie de importanţă:DStrada Borzeşti Nr. 2
5/ 06.01.2021AMENAJĂRI INTERIOARE ŞI MANSARDARE CASĂ DE LOCUIT (CORP C1) ŞI MODIFICARE ACCES AUTO
Categoria de importanţă - C
Strada Rîndunelelor Nr. 5 Procent ocupare teren (%): 32,1
Coeficient utilizare teren: 0,56
Aliniament (m): 0
Limita lat.dr. (m): 0
Limita lat.stg. (m): 2,65
Limita post. (m): 13,76
4/ 05.01.2021Amplasare firmă. Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.Piata Oneşti Nr. 2 Ap. Mag.23
3/ 05.01.2021Montare firmă pe fațada imobilului aferentă spațilui comercial Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art. 26 lit. d, din legea 50/1991. Bulevard 1 Decembrie 1918 Nr. 181
2/ 04.01.2021Schimbare de destinaţie din locuinţă în spaţiu comercial (bloc B5), cu amenajări interioare şi creare acces nou dinspre stradă - modificare soluţie autorizată cu nr. 551/2019
Strada Băneasa Nr.2, Ion Heliade Rădulescu Nr. 4
1/ 04.01.2021AMENAJĂRI INTERIOARE, REABILITARE TERMICĂ ȘI MANSARDARE PARȚIALĂ LOCUINȚĂ - APARTAMENT 3 categoria de importanță D, lucrările cuprind desființare parțială casă de locuit existentă (apartament 3), reconstruire și mansardare parțială locuință (apartament 3) și demolare corp C2 - bucătărie de vară aferentă apartamentului 3Strada Suceava Nr. 37 Ap. 3