Autorizații de Construire


Nr. / data
A.C.
ScopulAmplasamentIncadrare
116/ 01.04.2021Extindere conductă şi branşament gaze naturale - cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, Direcţia Tehnică şi ADP: PRM (post reglare şi măsurare gaze naturale) se va amplasa pe proprietate privată fără ocuparea/umbrirea domeniului publicStrada Ion Heliade Rădulescu Nr. 4 Bl. B8
115/ 01.04.2021AMPLASARE RECLAMĂ LUMINOASĂ. Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.Strada Tamás Ernő Nr. 1
114/ 01.04.2021LUCRĂRI DE REPARAȚII CURENTE LA DEMISOLUL CLĂDIRII PRINCIPALE A CENTRULUI MILITAR JUDEȚEAN MUREȘ - CORP C1 categoria de importanță CStrada Mihai Eminescu Nr. 29
113/ 01.04.2021AMENAJĂRI INTERIOARE, EXTINDERE ŞI ETAJARE CASĂ DE LOCUIT
Categoria de importanţă - D
Strada Tudor Vladimirescu Nr. 76
112/ 31.03.2021CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT P+E ŞI PISCINĂ
Categoria de importanţă - D
Strada 22 Decembrie 1989 Nr. 158
110/ 29.03.2021Refacere împrejmuire posterioarăStrada 22 Decembrie 1989 Nr. 158
108/ 26.03.2021Înfiinţare spaţiu de joacă pentru copii "Grădiniţa Piţigoi".
Categoria de importanţă "D".
Bulevard 1 Decembrie 1918 Nr. 48 Procent ocupare teren (%): 25,57
Coeficient utilizare teren: 0,257
107/ 26.03.2021AMENAJARE SPAŢIU DE JOACĂ PENTRU COPII - GR. PP10
Categoria de importanţă - D
Strada Secerei Nr. 21B
106/ 26.03.2021Înfiinţare spaţiu de joacă pentru copii- Grădiniţa cu program prelungit nr.6 "Lumea copiilor".
Categoria de importanţă "D".
Strada Voinicenilor Nr. 45 Procent ocupare teren (%): 28,09
Coeficient utilizare teren: 0,55
105/ 26.03.2021Amenajare spaţiu de joacă pentru copii - Grădiniţa Manpel
- categoria de importanţă "D".
Strada Constantin Romanu-Vivu Nr. 2/A
104/ 26.03.2021AMENAJARE SPAŢIU DE JOACĂ PENTRU COPII - GRĂDINIŢA NR.11
Categoria de importanţă - D
Strada Alexandru Papiu Ilarian Nr. 37
103/ 26.03.2021Înfiinţare spaţiu de joacă pentru copii - Grădiniţa "Arlechino".
Categoria de importanţă "D".
Strada Lebedei Nr. 17 Procent ocupare teren (%): 40,02
Coeficient utilizare teren: 0,4
102/ 26.03.2021AMENAJARE SPAŢIU DE JOACĂ PENTRU COPII - GR. PP6
Categoria de importanţă - D
Strada Mărăşti Nr. 1
101/ 26.03.2021Înfiinţare spaţii de joacă pentru copii - Grădiniţa Rază de soare.
- categoria de importanţă "D".
Aleea Carpaţi Nr. 5
100/ 26.03.2021 09:26:17Amenajare spațiu de joacă la grădinița cu program prelungit Rândunica Strada Ion Buteanu Nr. 18
99/ 26.03.2021Amenajare spaţiu de joacă - "Grădiniţa Ştefania".
Categoria de importanţă "D".
Strada Aurel Filimon Nr. 32 Procent ocupare teren (%): 37,86
Coeficient utilizare teren: 0,7412
98/ 26.03.2021 09:13:58Amenajare spațiu de joacă la grădinița LicuriciStrada Lămâiţei Nr. 18
97/ 26.03.2021 09:03:18Amenajare spațiu de joacă la grădinița cu program prelungit AlbinuțaStrada Parângului Nr. 23
96/ 26.03.2021Amenajare spaţiu de joacă pentru copii - Grădiniţa PP 12
- categoria de importanţă "D".
Strada Hunedoara Nr. 29
95/ 25.03.2021Amplasare firmă pe faţada imobilului aferent biroului notarial. Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991. Strada Bolyai Nr. 40 Ap. 2
94/ 25.03.2021Amplasare reclamă (pe terenul concesionat). Reclama va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.Strada Bolyai Nr. 40 Ap. 2
93/ 24.03.2021CLĂDIRE LOCUINȚE COLECTIVE CU FUNCȚIUNE MIXTĂ, AMENAJĂRI EXTERIOARE
ȘI ORGANIZAREA ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR categoria de importanță C; clădire cu regim de înălțime D+P+4E+M compusă din 32 apartamente de locuit, spații comerciale la parter și 19 garaje la demisol; se va menţine caracterul public al locurilor de parcare supraterane aparţinând domeniului public aferent terenului concesionat
Strada Bartók Béla Nr. 2 Procent ocupare teren (%): 40,93
Coeficient utilizare teren: 2,64
Aliniament (m): 0
Limita lat.dr. (m): 0
Limita lat.stg. (m): 0,85
Limita post. (m): 0,80
92/ 23.03.2021CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE AUTO SELF SERVICE CU DOTĂRI AFERENTE
Categoria de importanţă - D
Calea Sighişoarei Nr. 86
91/ 23.03.2021CLĂDIRE SEDIU FIRMĂ, ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ ȘI MONTARE FIRMĂ Categoria de importanță C. Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art. 26 lit. d, din legea 50/1991
Strada Albinei Nr. 6 Procent ocupare teren (%): 4,33
Coeficient utilizare teren: 0,05
Aliniament (m): 7,75
Limita lat.dr. (m): 26,63
Limita lat.stg. (m): 12,05
Limita post. (m): 96,23
90/ 23.03.2021 AMPLASARE CONSTRUCŢII CU CARACTER PROVIZORIU DE TIP CONTAINER (VESTIARE) - PE O PERIOADĂ DE 5 ANI - REAUTORIZARE LUCRĂRI APROBATE PRIN A.C. NR.359/2015;
Construcţia avea caracter provizoriu, durata de existenţă va fi pe durata contractului de comodat, dar nu mai mult de 5 ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991 republicată
Strada Gheorghe Marinescu Nr. 50
89/ 23.03.2021AMPLASARE RECLAMĂ PE FAŢADA IMOBILULUI. Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art. 26 lit. d, din legea 50/1991. Strada Cutezanţei Nr. 13 Ap. Corpii/I
88/ 23.03.2021Reamenajare spaţiu comercial. Categoria de importanţă "C".Piata Gării Nr. 1
82/ 17.03.2021Deviere LEA 0,4kV existentă în LES 0,4kV şi înlocuire stâlpi JT cu stâlpi iluminat public - cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, Direcţia Tehnică şi ADPStrada Trébely Nr. 87,91-93
80/ 16.03.2021Lucrări de creştere a performanţei energetice a blocurilor de locuinţeStrada Cutezanţei Nr. 13-15-17-19
79/ 15.03.2021LOCUINTA UNIFAMILALA P+Eparţial, DEPOZIT PUBELA DE GUNOI MENAJER ŞI IMPREJMUIRE TEREN STÂNGA ŞI LA STRADĂ CU ACCES AUTO ŞI PIETONAL - categorie de importanţă:DStrada Episcop Ioan Bob Nr. 11
78/ 15.03.2021RECOMPARTIMENTARE, EXTINDERE ŞI MANSARDARE CASĂ DE LOCUIT (CORP C1) ŞI EXTINDERE ANEXĂ GOSPODĂREASCĂ CU GARAJ AUTO (CORP C2).Strada Insulei Nr. 27 Procent ocupare teren (%): 25,55
Coeficient utilizare teren: 0,48
Aliniament (m): 2,58
Limita lat.dr. (m): 1,06
Limita lat.stg. (m): 1,40
Limita post. (m): 28,75
77/ 12.03.2021CONSTRUIRE CLADIRE DE BIROURI - TRONSON A, AMENAJARE PARCARI SI PLATFORME IN INCINTA categoria de importanță C, regim de înălțime D+P+5E+R, Potrivit art. 22, lit. f din LEGEA nr. 10/1995 din 18 ianuarie 1995*** Republicată privind calitatea în construcţii, investitorii au obligaţia de a efectua recepţia la terminarea lucrărilor de construire pentru lucrările prevăzute în autorizaţia de construire, numai împreună cu recepţia la terminarea lucrărilor branşamentelor la infrastructura tehnico-edilitară aferente obiectivului, construcţiilor de utilitate publică şi căilor de acces.
Strada Gheorghe Doja Nr. 64-68 Procent ocupare teren (%): 11,70
Coeficient utilizare teren: 0,99
Aliniament (m): 11
Limita lat.dr. (m): 70
Limita lat.stg. (m): 4,10
Limita post. (m): 5,43
76/ 11.03.2021Alimentare cu energie electrică (spor de putere) - cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, Direcţia Tehnică şi ADP: PC se va monta la limita de proprietate, fără ocuparea ( umbrirea ) domeniului public.
Strada Lacului Nr. 1A
75/ 10.03.2021EXTINDERE, MANSARDARE ŞI RECOMPARTIMENTARE CASĂ DE LOCUIT, REABILITARE ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ
Categoria de importanţă - D
Strada Bucegi Nr. 3
74/ 10.03.2021CONSOLIDARE PLANŞEU LA CLĂDIRE SPAȚIU COMERCIAL, PRESTĂRI SERVICII ȘI CENTRALĂ TERMICĂ - ÎN REGIM DE URGENŢĂ. Categoria de importanță C. Beneficiarul este obligat ca până la finalizarea lucrărilor de construire (în termenul de valabilitate a autorizaţiei de construire) să prezinte documentaţia tehnică de autorizare întocmită conform prevederilor legale în vigoare, însoţită de toate acordurile şi avizele precizate prin certificatul de urbanism nr.356 din 09.03.2021.Strada Mihai Viteazul Nr. 27A
73/ 08.03.2021CONSTRUIRE ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ CU ACCES AUTO ŞI ÎMPREJMUIRE ÎN CURTEA IMOBILULUI, PROVIZORIU, PE O PERIOADĂ DE 2 ANI. ÎMPREJMUIREA ÎN CURTEA IMOBILULUI VA AVEA CARACTER PROVIZORIU, PE O PERIOADĂ DE MAXIM 2 ANI DE LA DATA EMITERII PREZENTEI AUTORIZAŢII, FĂRĂ POSIBILITATE DE DEZMEMBRARE
Menţinerea împrejmuirii provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art. 26, lit.d, din Legea 50/1991***republicată. La expirarea termenului de 2 ani împrejmuirea se va desfiinţa pe cheltuiala beneficiarului fără a se acorda despăgubiri, terenul urmând a se readuce la forma iniţială.
Strada Călăraşilor Nr. 82 Ap. 1
71/ 05.03.2021Schimbare de destinaţie apartament nr.4 din spaţiu de locuit în spaţiu comercial.
Categoria de importanţă "C".
Strada Constandin Hagi Stoian Nr. 3 Ap. 4
69/ 04.03.2021AMPLASARE FIRMĂ PE FAŢADA IMOBILULUI. Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.Strada Călăraşilor Nr. 82 Ap. 1
68/ 04.03.2021AMPLASARE MIJLOC PUBLICITAR - TOTEM. Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991. Strada Insulei Nr. 1
67/ 04.03.2021AMPLASARE MIJLOC PUBLICITAR - TOTEM. Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991. Strada Barajului Nr. 3
66/ 03.03.2021Recompartimentare şi reamenajare spaţiu comercial existent.Strada 22 Decembrie 1989 Nr. 15
65/ 02.03.2021Extindere, modificare mansardă în etaj 2 la corpul C15 -categorie de importanţă: CStrada Libertăţii Nr. 115
64/ 02.03.2021Amplasare placă comemorativă pe faţada clădiriiPiata Trandafirilor Nr. 26
63/ 02.03.2021CONSTRUIRE CLĂDIRE P+1E+M - LOCUINŢĂ ŞI PRESTĂRI SERVICII
Categoria de importanţă - D
Strada Gheorghe Doja Nr. 74A/1 Ap. 1 Procent ocupare teren (%): 35,85
Coeficient utilizare teren: 0,98
Aliniament (m): 0
Limita lat.dr. (m): 3,51
Limita lat.stg. (m): 3,00
Limita post. (m): 8,07
62/ 02.03.2021AMPLASARE FIRMĂ PE FAŢADA IMOBILULUI. Firma va avea caracter provizoriu, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.
Strada Horea Nr. 13A
61/ 01.03.2021AMPLASARE FIRMĂ PE FAŢADA IMOBILULUI. Firma va avea caracter provizoriu, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.
Strada Horea Nr. 13A
60/ 25.02.2021Amplasare semnalistică exterioară pentru farmacie. Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991Strada Gheorghe Marinescu Nr. 8A Ap. 2
59/ 25.02.2021Amplasare reclamă pe faţada imobilului. Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.Bulevard 1 Decembrie 1918 Nr. 242
58/ 25.02.2021Amplasare reclamă pe faţada imobilului. Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.Bulevard 1 Decembrie 1918 Nr. 242
57/ 25.02.2021Amplasare reclamă. Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991Strada Voinicenilor Nr. 89
56/ 23.02.2021SCHIMBAREA DESTINAŢIEI CASEI DE LOCUIT ÎN SPAŢIU COMERCIAL CU AMENAJĂRI INTERIOARE ŞI ETAJARE CLĂDIRE, RECONSTRUIRE ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ ŞI PE LIMITELE INTERIOARE
Categoria de importanţă - C
Strada George Enescu Nr. 8
55/ 22.02.2021SCHIMBAREA DESTINAŢIEI CASEI DE LOCUIT - AP. 1 ÎN PRESTĂRI SERVICII, CU AMENAJĂRI INTERIOARE ŞI ACCES NOU DIN STRADĂ, EXTINDEREA ŞI ETAJAREA ACESTEIA CU LOCUINŢĂ, AMPLASARE FIRMĂ PE FAŢADA CLĂDIRII
Categoria de importanţă - C
Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.
Strada Aurel Filimon Nr. 8/1,Sp5
54/ 19.02.2021REAMENAJARE, EXTINDERE ŞI ETAJARE CLĂDIRE PENTRU LOCUINŢE COLECTIVE

Categoria de importanţă - C
Clădire cu regim de înălţime D+P+1E+M cu 5 apartamente şi 5 parcaje aferente
Strada Avram Iancu Nr. 43C
53/ 18.02.2021Extindere rețea apă potabilă cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, Direcţia Tehnică şi ADP
Strada Evreilor Martiri Nr. 27A
52/ 16.02.2021AMPLASARE 2 RECLAME ŞI 2 CASETE LUMINOASE PE FAŢADA SPAŢIULUI
Firmele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.
Bulevard 1 Decembrie 1918 Nr. 231
51/ 15.02.2021AMPLASARE PANOU DE RECLAMĂ ŞI 2 CASETE LUMINOASE PE FAŢADA SPAŢIULUI
Firmele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.
Dimensiuni : 6,50m x 1,00m; 2 x 1,00m x 0,50m; 2 x 0,70m x 0,33m
Bulevard 1848 Nr. 40-42
50/ 11.02.2021Amplasare firmă pe fațada imobilului (corp C5)Piata Republicii Nr. 43
49/ 11.02.2021 EXTINDEREA ŞI MANSARDAREA CASEI DE LOCUIT P+M CU UN LOC DE PARCARE AFERENT - INTRARE ÎN LEGALITATE
Categoria de importanţă - D
Strada Mihai Eminescu Nr. 15 Ap. 5
48/ 11.02.2021Amplasare firmă pe fațada imobilului(corp C1)Piata Republicii Nr. 6
47/ 11.02.2021Amplasarea firmă pe faţada spaţiului comercial. Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991Strada 22 Decembrie 1989 Nr. 46
46/ 11.02.2021SCHIMBARE DE DESTINATIE DIN LOCUINȚĂ (ap.19) IN SPATIU PRESTARI SERVICII - SALON DE COSMETICĂ ȘI COAFURĂ, CU AMENAJARI INTERIOARE, CREARE ACCES SEPARAT SI AMPLASARE FIRMA - categorie de importanţă:DStrada Gheorghe Doja Nr. 48 Ap. 19
45/ 10.02.2021SISTEMATIZAREA VERTICALĂ A TERENULUI, CONSTRUIRE ZID DE SPRIJIN ŞI ÎMPREJMUIRE - INTRARE ÎN LEGALITATE Categoria de importanţă - D.
Strada Livezeni Nr. 69/G
44/ 10.02.2021Modernizare LES20kV - zona CEM MT JT Târgu Mureș - LES 20kV Tudor 1, între PA19-PT270, LES 20KV Tudor 5, între PA31-PA32 și între PA31-PT274, LES20kV Târgu Mureș - cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, Direcţia Tehnică şi ADPStrada Rodniciei,Progresului,Cutezanței,Livezeni,Muncii
43/ 10.02.2021Amenajări interioare la casa de locuit existentă - intrare în legalitate - categorie de importanţă: D
Strada Bicazului Nr. 4
42/ 10.02.2021Schimbare de destinaţie din locuinţe în cabinet medical prin unificarea a două apartamente (P04-P05 din bloc B5), cu amenajări interioare şi creare acces nou dinspre stradă - modificare soluţie autorizată cu nr. 551/2019 Strada Ion Heliade Rădulescu Nr. 4
41/ 09.02.2021LOCUINTĂ UNIFAMILALA S+P, PISCINĂ, IMPREJMUIRE TEREN CU ACCES AUTO ŞI PIETONAL LA STRADĂ şi LA LIMITA DE PROPRIETATE STÂNGA categorie de importanţă D. Potrivit art. 22, lit. f din LEGEA nr. 10/1995 din 18 ianuarie 1995*** Republicată privind calitatea în construcţii, investitorii au obligaţia de a efectua recepţia la terminarea lucrărilor de construire pentru lucrările prevăzute în autorizaţia de construire, numai împreună cu recepţia la terminarea lucrărilor branşamentelor la infrastructura tehnico-edilitară aferente ansamblurilor de locuinţe individuale şi colective, construcţiilor de utilitate publică şi căilor de acces.
Strada Episcop Ioan Bob Nr. 11/A
40/ 08.02.2021Schimbare destinaţie post trafo (C26) în clădire de birouri cu modificări interioare categoria de importanță CStrada Apaductului Nr. 56
39/ 08.02.2021Extinderea halei de producţie existente şi construire imprejmuire teren - Categorie de importanţă:CStrada Prutului Nr. 22
38/ 05.02.2021Locuinţă unifamilială P+M, categorie de importanţă:D
Potrivit art. 22, lit. f din LEGEA nr. 10/1995 din 18 ianuarie 1995*** Republicată privind calitatea în construcţii, investitorii au obligaţia de a efectua recepţia la terminarea lucrărilor de construire pentru lucrările prevăzute în autorizaţia de construire, numai împreună cu recepţia la terminarea lucrărilor branşamentelor la infrastructura tehnico-edilitară aferente ansamblurilor de locuinţe individuale şi colective, construcţiilor de utilitate publică şi căilor de acces.
Strada Viile Unomaj Nr. F. Nr
37/ 04.02.2021Extindere conductă şi branşament gaze naturale presiune redusă şi interconectare conductă presiune redusă - cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice Direcţia Tehnică şi ADP: PRM (post reglare şi măsurare gaze naturale) se va amplasa pe domeniul privat, fără ocuparea/umbrirea domeniului public.
Strada Prof. Dr. Vasile Săbădeanu Nr. 149-C1
36/ 03.02.2021EXTINDERE ŞI ETAJARE CLĂDIRE - LOCUINŢĂ
Categoria de importanţă - D
Regim de înălţime P+1E
Strada Bujorului Nr. 23
35/ 26.01.2021Amenajare locuinţă în volumul podului - modificare temă autorizată prin AC 332/2020 (Extindere, amenajări interioare locuință corp C1) - categorie de importanţă:DStrada Evreilor Martiri Nr. 27A
34/ 26.01.2021Alimentare cu energie electrică la bloc de locuinţe - cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, Direcţia Tehnică şi ADP: firida de reţea şi FDCP 7 se vor amplasa pe proprietate privată, fără a ocupa (umbri) definitiv domeniul public.Piata Oneşti Nr. 5
33/ 26.01.2021SCHIMBARE DE DESTINATIE DIN CASA DE LOCUIT (APARTAMENT 1) IN SPATIU COMERCIAL CU CREARE ACCES NOU DINSPRE STRADA ŞI ETAJARE CLADIRE EXISTENTA CU 2 APARTAMENTE categoria de importanță C, clădire cu regim de înălțime P+2E compusă din spațiu comercial la parter și 2 apartamente la etaje cu 3 parcaje aferenteStrada Călărașilor Nr. 96 Ap. 1 Procent ocupare teren (%): 49
Coeficient utilizare teren: 0,84
Aliniament (m): 0
Limita lat.dr. (m): 3,
Limita lat.stg. (m): 0
Limita post. (m): 47
32/ 25.01.2021AMENAJĂRI INTERIOARE ŞI MANSARDARE CASĂ DE LOCUIT -categorie de importanţă:DStrada Abrudului Nr. 10
31/ 25.01.2021Alimentare cu energie electrică a ansamblului de locuinţe - cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, Direcţia Tehnică şi ADP: firida de reţea se va amplasa pe proprietate privată, fără a ocupa ( umbri ) definitiv domeniul public.
Strada Constandin Hagi Stoian Nr. 3,3A
29/ 22.01.2021Modernizare trecere la nivel cu calea ferată linia 316 Brașov Deda - Războieni între stația Târgu Mureș Sud la km 284+731, intersecția cu strada Dezrobirii, categoria de importanță "B" - cu respectarea condițiilor impuse de către furnizorii de utilități, ADP si Direcția Tehnică.Strada Dezrobirii Nr. 17
28/ 21.01.2021Alimentare cu energie electrică a ansamblului de locuințe din str. Pomilor nr.32 L, corp C1, C2, A8, cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, Direcţia Tehnică şi ADPStrada Pomilor Nr. 32L
27/ 21.01.2021AMPLASARE PROVIZORIE CONTAINERE MOBILE CU DESTINAŢIA - VESTIAR PENTRU PERSONALUL SPITALULUI JUDEŢEAN DE URGENŢĂ - PE O PERIOADĂ DE 10 ANI
Construcţia va avea caracter provizoriu, dar nu mai mult de zece ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.R
Categoria de importanţă - B
Strada Gheorghe Marinescu Nr. 50
26/ 21.01.2021SCHIMBARE DESTINAŢIE ATELIERE ŞI ŞOPRON ÎN SPAŢII DE PRESTĂRI SERVICII - CASĂ FUNERARĂ PRIN AMENAJĂRI INTERIOARE (CORP C1, C2 și C4), RECONSTRUIRE ÎMPREJMUIRE, ȘI DESFIINŢARE CORP C3 ŞI C5 (ATELIER ŞI ŞOPRON) Categoria de importanţă - C Strada Vasile Lupu Nr. 1
25/ 21.01.2021CONSTRUIRE CLĂDIRE DE LOCUINŢE COLECTIVE MICI P+2E, AMENAJARE ACCESE

categoria de importanţă - C, clădire P+2E compusă din 6 apartamente și 6 locuri de parcare, Potrivit art. 22, lit. f din LEGEA nr. 10/1995 din 18 ianuarie 1995*** Republicată privind calitatea în construcţii, investitorii au obligaţia de a efectua recepţia la terminarea lucrărilor de construire pentru lucrările prevăzute în autorizaţia de construire, numai împreună cu recepţia la terminarea lucrărilor branşamentelor la infrastructura tehnico-edilitară aferente ansamblurilor de locuinţe individuale şi colective, construcţiilor de utilitate publică şi căilor de acces.
Strada Ciucului Nr. 25 Procent ocupare teren (%): 30,9
Coeficient utilizare teren: 0,89
Aliniament (m): 4,0
Limita lat.dr. (m): 4,60
Limita lat.stg. (m): 4,0
Limita post. (m): 9,57
24/ 21.01.2021CONSTRUIRE CLINICĂ STOMATOLOGICĂ categoria de importanță C, regim de înălțime P+3EStrada Bodoni Sándor Nr. 3-5 Procent ocupare teren (%): 33,65
Coeficient utilizare teren: 1,17
Aliniament (m): 6,29
Limita lat.dr. (m): 46
Limita lat.stg. (m): 6
Limita post. (m): 2,44
23/ 20.01.2021Lucrări de intervenţie privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţeStrada Secuilor Martiri Nr. 13
22/ 19.01.2021Modificare faţadă şi împrejmuire - modificare temă autorizată prin AC 174/12/06/2020 (supraetajare Clădire Sp+P+2E laborator şi birouri - modificare temă aferentă AC 51/2020) - categorie de importanţă:CStrada Livezeni Nr. 4
21/ 19.01.2021Schimbare destinație stație de îmbuteliere oxigen (corp C188) în laboratoare, cu amenajări interioare - categoria de importanță CStrada Gheorghe Doja Nr. 300
20/ 18.01.2021Închidere balcoane pe întregul tronsonBulevard 1 Decembrie 1918 Nr. 281A Ap. 15,18,22,29
17/ 15.01.2021Desfiinţare casă de locuit P corp C1; construire casă de locuit P+M - categorie de importanţă:DStrada 8 Martie Nr. 29
16/ 15.01.2021Amplasare reclame pe faţa imobilului. Firmele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.Piata Trandafirilor Nr. 18
15/ 14.01.2021CONSTRUIRE DOUĂ HALE DE DEPOZITARE PIESE AUTO, POARTĂ DE ACCES ȘI AMPLASARE FIRMĂ
categoria de importanță C, Potrivit art. 22, lit. f din LEGEA nr. 10/1995R privind calitatea în construcţii, investitorii au obligaţia de a efectua recepţia la terminarea lucrărilor de construire pentru lucrările prevăzute în autorizaţia de construire, numai împreună cu recepţia la terminarea lucrărilor branşamentelor la infrastructura tehnico-edilitară aferente, construcţiilor de utilitate publică şi căilor de acces. firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizației.
Strada Barajului Nr. 11 Procent ocupare teren (%): 23,56
Coeficient utilizare teren: 0,27
Aliniament (m): 151,11
Limita lat.dr. (m): 4,08
Limita lat.stg. (m): 3
Limita post. (m): 6
14/ 13.01.2021CONTINUAREA ŞI FINALIZAREA LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE - REAMENAJARE ŞI EXTINDERE CLĂDIRE ADMINISTRATIVĂ C1 ŞI C2
Categoria de importanţă - C
Strada Barajului Nr. 3
13/ 12.01.2021EXTINDERE, ETAJARE CLĂDIRE EXISTENTĂ ÎN VEDEREA REALIZĂRII UNOR LOCUINŢE COLECTIVE categorie de importanţă C, clădire cu regim de înălţime Sp+P+1E+M compusă din 5 apartamente şi 7 locuri de parcare Strada Nicolae Grigorescu Nr. 9
12/ 12.01.2021Amplasare firmă luminoasă pe faţada imobilului. Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991Strada Gheorghe Doja Nr. 64
11/ 10.01.2021EXTINDEREA CASEI DE LOCUIT (APARTAMENT 3) - CONTINUAREA LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE EXECUTATE ÎN BAZA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE NR. 9 / 09.01.2014 CU MODIFICAREA SOLUȚIEI INIȚIALE categoria de importanță DStrada Dimitrie Cantemir Nr. 16 Ap. 3 Procent ocupare teren (%): 13,77
Coeficient utilizare teren: 0,39
Aliniament (m): 21,20
Limita lat.dr. (m): 11,75
Limita lat.stg. (m): 16,50
Limita post. (m): 2,00
10/ 10.01.2021CASĂ DE LOCUIT UNIFAMILIALĂ ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN categoria de importanță D, regim de înălțime S+P+1EStrada Trébely Nr. 52 Procent ocupare teren (%): 15
Coeficient utilizare teren: 0,3
Aliniament (m): 4,09
Limita lat.dr. (m): 8,05
Limita lat.stg. (m): 5,00
Limita post. (m): 10,53
7/ 07.01.2021CONSTRUIRE 3 SERE ÎN GRĂDINA BOTANICĂ UNIVERSITARĂ
Categoria de importanţă - D
Strada Gheorghe Marinescu Nr. 38
6/ 06.01.2021Amenajări interioare şi etajarea casei de locuit, împrejmuire la stradă - categorie de importanţă:DStrada Borzeşti Nr. 2
5/ 06.01.2021AMENAJĂRI INTERIOARE ŞI MANSARDARE CASĂ DE LOCUIT (CORP C1) ŞI MODIFICARE ACCES AUTO
Categoria de importanţă - C
Strada Rîndunelelor Nr. 5 Procent ocupare teren (%): 32,1
Coeficient utilizare teren: 0,56
Aliniament (m): 0
Limita lat.dr. (m): 0
Limita lat.stg. (m): 2,65
Limita post. (m): 13,76
4/ 05.01.2021Amplasare firmă. Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.Piata Oneşti Nr. 2 Ap. Mag.23
3/ 05.01.2021Montare firmă pe fațada imobilului aferentă spațilui comercial Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art. 26 lit. d, din legea 50/1991. Bulevard 1 Decembrie 1918 Nr. 181
2/ 04.01.2021Schimbare de destinaţie din locuinţă în spaţiu comercial (bloc B5), cu amenajări interioare şi creare acces nou dinspre stradă - modificare soluţie autorizată cu nr. 551/2019
Strada Băneasa Nr.2, Ion Heliade Rădulescu Nr. 4
1/ 04.01.2021AMENAJĂRI INTERIOARE, REABILITARE TERMICĂ ȘI MANSARDARE PARȚIALĂ LOCUINȚĂ - APARTAMENT 3 categoria de importanță D, lucrările cuprind desființare parțială casă de locuit existentă (apartament 3), reconstruire și mansardare parțială locuință (apartament 3) și demolare corp C2 - bucătărie de vară aferentă apartamentului 3Strada Suceava Nr. 37 Ap. 3