Autorizații de Construire


Nr. / data
A.C.
ScopulAmplasament
417/ 28.12.2021Împrejmuire la stradă cu amenajare acces auto și pietonal, amenajare incintă imobil. Categoria de importanţă - "D". Clasa de importanță IV.
Strada Constandin Hagi Stoian Nr. 28
416/ 27.12.2021CONSTRUIRE GARD LA STRADĂ Categorie de importanță redusă "D". Clasa de importanță III.Strada Apeductului Nr. 12
415/ 23.12.2021 10:05:36Extindere conductă de alimentare cu gaze naturale presiune redusăStrada Livezeni Nr. 34-36
414/ 20.12.2021MANSARDARE ȘI REABILITARE TERMICĂ BLOC DE LOCUINȚE. Clasa de importanță III. Categoria de importanță C. Strada Gheorghe Doja Nr. 189A Ap. 7
413/ 17.12.2021CREŞTEREA PERFORMANŢEI ENERGETICE A BLOCULUI DE LOCUINŢE. Categoria de importanţă "C". Clasa de importanță III
Strada Bartók Béla Nr. 8
412/ 16.12.2021Construire casă de locuit S+P+M, împrejmuire cu porţi de acces auto şi pietonal la stradă, amenajare incintă - Modificare temă autorizată prin AC nr. 480/2018
Categoria de importanţă D;
Clasa de importanţă:IV
Potrivit art. 22, lit. f din LEGEA nr. 10/1995 din 18 ianuarie 1995*** Republicată privind calitatea în construcţii, investitorii au obligaţia de a efectua recepţia la terminarea lucrărilor de construire pentru lucrările prevăzute în autorizaţia de construire, numai împreună cu recepţia la terminarea lucrărilor branşamentelor la infrastructura tehnico-edilitară aferente ansamblurilor de locuinţe individuale şi colective, construcţiilor de utilitate publică şi căilor de acces.
Strada Pomilor Nr. 6/8
411/ 16.12.2021CONSTRUIRE CASĂ UNIFAMILIALĂ P+E ŞI ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ ŞI PE LIMITA POSTERIOARĂ Categoria de importanţă - C, Clasa de importanță IV. Potrivit art. 22, lit. f din LEGEA nr. 10/1995 din 18 ianuarie 1995*** Republicată privind calitatea în construcţii, investitorii au obligaţia de a efectua recepţia la terminarea lucrărilor de construire pentru lucrările prevăzute în autorizaţia de construire, numai împreună cu recepţia la terminarea lucrărilor branşamentelor la infrastructura tehnico-edilitară aferente ansamblurilor de locuinţe individuale şi colective, construcţiilor de utilitate publică şi căilor de acces.
Strada Tazlăului
410/ 16.12.2021SCHIMBAREA DESTINAŢIEI CASEI DE LOCUIT ÎN SPAŢIU COMERCIAL, CU AMENAJĂRI INTERIOARE ŞI CREARE ACCES PIETONAL LA STRADĂ - INTRARE ÎN LEGALITATE, ETAJARE CLĂDIRE ŞI CREARE ACCES PIETONAL NOU LA STRADĂ Categoria de folosinţă "D"; Clasa de importanţă "IV".Strada Tudor Vladimirescu Nr. 70B
409/ 15.12.2021REPARAŢII CORP "B" ŞI "D" LA PALATUL APOLLO Categoria de importanţă "C", clasa de importanţă III.Piata Trandafirilor Nr. 5
408/ 14.12.2021AMPLASARE ANSAMBLU DE CASETE LUMINOASE CU ÎNSEMNE ȘI ELEMENTE GRAFICE PENTRU HELP NET FARMA - CORP C3. Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.
Strada Revoluţiei Nr. 51
407/ 14.12.2021SISTEM AUTOMAT DE ÎNTREŢINERE STARE OPTIMĂ A REŢELELOR CAROSABILE -reţea de alimentare diuze; diuze; staţie de pompare- proiect pilot cu durată de testare de 6 luni de zile, conform HCL 278/2021. Sistemul de întreţinere a carosabilului cu instalaţiile aferente vor avea caracter provizoriu, dar nu mai mult de 6 luni de zile de la punerea în funcţiune; menţinerea sistemului provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.R
Bulevard 1 Decembrie 1918- Staţia Mol
404/ 13.12.2021DESFIINŢARE MAGAZIE (CORP C1) ŞI LOCUINŢĂ (CORP C2);
CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT (S+P+M), REFACERE ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ (VERII ȘI TRÉBELY) CU ACCES AUTO ŞI PIETONAL DIN STRADA VERII Categoria de importanţă "D", Clasa de importanţă IV.
Strada Trébely Nr. 58
403/ 10.12.2021Reamplasare şi modernizare pistă role- intrare în legalitate. Categoria de importanţă "D", clasa de importanţă "IV".Aleea Carpaţi Nr. 57
402/ 09.12.2021AMPLASARE FIRME LUMINOASE PE FAȚADA CLĂDIRII ȘI POSTERE PUBLICITARE ÎN INTERIORUL SPAȚIULUI COMERCIAL pentru HELP NET FARMA. Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.
Strada Ialomiţei Nr. 24
401/ 09.12.2021Instalaţie recuperare căldura din abur excedentar de la instalaţiile amoniac
Categorie ce importanţă:B
Clasa de importanţă:I şi II
Strada Gheorghe Doja Nr. 300
400/ 09.12.2021AMPLASARE FIRME LUMINOASE PE FAȚADA CLĂDIRII ȘI POSTERE PUBLICITARE ÎN INTERIORUL SPAȚIULUI COMERCIAL pentru HELP NET FARMA. Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.
Bulevard Pandurilor Nr. 52 Ap. Spc5/1
399/ 08.12.2021AMPLASARE FIRME LUMINOASE PE FAȚADA CLĂDIRII ȘI POSTERE PUBLICITARE ÎN INTERIORUL SPAȚIULUI COMERCIAL pentru HELP NET FARMA. Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.
Bulevard 1 Decembrie 1918 Nr. 39
398/ 08.12.2021AMPLASARE FIRME LUMINOASE PE FAȚADA CLĂDIRII ȘI POSTERE PUBLICITARE ÎN INTERIORUL SPAȚIULUI COMERCIAL pentru HELP NET FARMA. Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.
Strada Gheorghe Marinescu Nr. 60
397/ 08.12.2021Acoperire terasă autorizată prin AC 520/2018
Categorie de importanţă:D
Clasa de importanţă:IV
Strada Mestecănişului Nr. 13
396/ 06.12.2021EXTINDERE, AMENAJĂRI INTERIOARE CORP C1 (SPAȚIU COMERCIAL) ȘI EXTINDERE CORP C2 - REZERVOR DE APĂ PSI ȘI STAȚIE DE POMPARE. categoria de importanță C, clasa de importanță III.Strada Gheorghe Doja Nr. 145/A
395/ 06.12.2021CASĂ DE LOCUIT (D+P), ÎMPREJMUIRE TEREN Categoria de importanţă "D", clasa de importanţă IV. Potrivit art. 22, lit. f din LEGEA nr. 10/1995***R privind calitatea în construcţii, investitorii au obligaţia de a efectua recepţia la terminarea lucrărilor de construire pentru lucrările prevăzute în autorizaţia de construire, numai împreună cu recepţia la terminarea lucrărilor branşamentelor la infrastructura tehnico-edilitară aferente ansamblurilor de locuinţe, construcţiilor de utilitate publică și căilor de acces.Strada Viile Unomaj Nr. 54
394/ 03.12.2021CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINŢE INDIVIDUALE 10 case de locuit parter cu platforme pentru parcare interioară, drum proprietate privată (220m lungime, 9m lăţime), cu respectarea avizelor operatorilor economici, ADP şi DT. Categoria de importanţă "D", clasa de importanţă IV. Potrivit art. 22, lit. f din LEGEA nr. 10/1995***R privind calitatea în construcţii, investitorii au obligaţia de a efectua recepţia la terminarea lucrărilor de construire pentru lucrările prevăzute în autorizaţia de construire, numai împreună cu recepţia la terminarea lucrărilor branşamentelor la infrastructura tehnico-edilitară aferente ansamblurilor de locuinţe, construcţiilor de utilitate publică și căilor de acces.Strada Zeno Vancea Nr. F.Nr.
392/ 24.11.2021REORGANIZAREA FLUXURILOR MEDICALE ALE SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA MURES, ÎN VEDEREA CONECTĂRII CU NOUL CENTRU DE ARŞI categoria de importanță B, clasa de importanță IStrada Gheorghe Marinescu Nr. 50
391/ 23.11.2021Amplasare firmă pe fațada imobilului Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.Piata Trandafirilor Nr. 45
390/ 23.11.2021Amplasare pnouri firma şi reclamă. Firmele/reclamele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.Strada Gheorghe Doja Nr. 189
389/ 23.11.2021AMPLASARE FIRME LUMINOASE PE FAȚADA CLĂDIRII ȘI POSTERE PUBLICITARE ÎN INTERIORUL SPAȚIULUI COMERCIAL PENTRU HELP NET FARMA. Firmele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.Strada Voinicenilor Nr. 94 Ap. Mag.31
388/ 19.11.2021Extindere rețea gaze naturale presiune redusă, cu respectarea condițiilor impuse prin avizele tuturor deținătorilor de utilități, inclusiv avizul tehnic municipal nr. 71/27.09.2021Aleea Constructorilor Nr. 5
387/ 19.11.2021EXTINDERE CONDUCTĂ GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ, cu respectarea condițiilor impuse prin avizele tuturor deținătorilor de utilități, inclusiv avizul tehnic municipal nr. 98/04.11.2021Strada Şoimilor Nr. Fn
386/ 19.11.2021Amenajare acces (auto şi pietonal) la proprietate cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, Direcţia Tehnică şi ADP. Categoria de importanţă "D".Strada Libertăţii Nr. 119/A
384/ 18.11.2021Schimbare destinaţie în cabinet medical şi spaţiu comercial la apartament I şi II, amenajări interioare şi creare acces nou la stradă, cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, Direcţia Tehnică şi ADP. Categoria de importanţă "C", clasa de importanţă II.Strada Călăraşilor Nr. 43 Ap. I, Ii
383/ 18.11.2021Refațadizare și amplasare firme luminoase. Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.
Bulevard 1 Decembrie 1918 Nr. 91
Hide details for 382/ 17.11.2021382/ 17.11.2021CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT

Categoria de importanţă D ; Clasa de importantă IV
Potrivit art. 22, lit. f din LEGEA nr. 10/1995 din 18 ianuarie 1995*** Republicată privind calitatea în construcţii, investitorii au obligaţia de a efectua recepţia la terminarea lucrărilor de construire pentru lucrările prevăzute în autorizaţia de construire, numai împreună cu recepţia la terminarea lucrărilor branşamentelor la infrastructura tehnico-edilitară aferente ansamblurilor de locuinţe individuale şi colective, construcţiilor de utilitate publică şi căilor de acces.
Strada Viile Unomaj Nr. 2/A
[Replication or Save Conflict]
381/ 17.11.2021AMPLASARE FIRME LUMINOASE PE FAȚADA CLĂDIRII ȘI POSTERE PUBLICITARE ÎN INTERIORUL SPAȚIULUI COMERCIAL PENTRU HELP NET FARMA. Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.Strada Cutezanţei Nr. 13 Ap. Corp I
380/ 17.11.2021AMPLASARE FIRME LUMINOASE PE FAȚADA CLĂDIRII ȘI POSTERE PUBLICITARE ÎN INTERIORUL SPAȚIULUI COMERCIAL PENTRU HELP NET FARMA. Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.Strada Decebal Nr. 42 Ap. U2/1
379/ 17.11.2021CONSTRUIRE LOCUINŢE COLECTIVE, AMENAJARE STRĂZI ȘI TEREN Categoria de importanţă C; Clasa de importantă III; 2 blocuri cu regim de înălțime D+P+10E, 2x128 apartamente, 2x10 parcaje subterane și 261 parcaje supraterane. Potrivit art. 22, lit. f din LEGEA nr. 10/1995***R privind calitatea în construcţii, investitorii au obligaţia de a efectua recepţia la terminarea lucrărilor de construire pentru lucrările prevăzute în autorizaţia de construire, numai împreună cu recepţia la terminarea lucrărilor branşamentelor la infrastructura tehnico-edilitară aferente ansamblurilor de locuinţe individuale şi colective, construcţiilor de utilitate publică şi căilor de acces.Calea Sighişoarei Nr. Fn
378/ 17.11.2021Amplasare reclamă pe faţada imobilului. Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.Piata Trandafirilor Nr. 31 Ap. Sp/I
376/ 15.11.2021AMENAJARE INTERIOARĂ ŞI EXTERIOARĂ IMOBIL C1, SCHIMBARE PARŢIALĂ DE DESTINAŢIE DIN LOCUINŢĂ ÎN SPAŢIU COMERCIAL, AMPLASARE RECLAMĂ, DESFIINŢARE ŞI RECONSTRUIRE IMPREJMUIRE LA STRADĂ Categoria de importanţă - D; Clasa de importanță IV. Firmele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991 .
Strada Ady Endre Nr. 11
374/ 12.11.2021DEMOLARE PARŢIALĂ, REAMENAJARE, EXTINDERE ŞI SUPRAETAJARE CLĂDIRE LOCUINŢE SEMICOLECTIVE, AMENAJARE ACCES AUTO ŞI PIETONAL DIN STRADĂ - clădire P+E+M cu 6 apartamente, garaj cu 2 locuri şi 4 parcări supraterane Categoria de importanţă "C", clasa de importanţă III.Strada Baladei Nr. 4
373/ 10.11.2021CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT TIP DUPLEX ȘI ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ categoria de importanță D, clasa de importanță IV. Potrivit art. 22, lit. f din LEGEA nr. 10/1995 din 18 ianuarie 1995*** Republicată privind calitatea în construcţii, investitorii au obligaţia de a efectua recepţia la terminarea lucrărilor de construire pentru lucrările prevăzute în autorizaţia de construire, numai împreună cu recepţia la terminarea lucrărilor branşamentelor la infrastructura tehnico-edilitară aferente ansamblurilor de locuinţe individuale şi colective, construcţiilor de utilitate publică şi căilor de acces.
Strada Burebista Nr. 11
372/ 10.11.2021CREŞTEREA PERFORMANŢEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINŢE Categoria de importanţă "C". Clasa de importanță IIIStrada Petru Dobra Nr. 40, 42
371/ 10.11.2021CREŞTEREA PERFORMANŢEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINŢE Categoria de importanţă "C". Clasa de importanță IIIStrada Moldovei Nr. 4
370/ 10.11.2021CREŞTEREA PERFORMANŢEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINŢE Categoria de importanţă "C". Clasa de importanță IIIBulevard Pandurilor Nr. 82
369/ 10.11.2021CONSTRUIRE 23 LOCUINTE TIP DUPLEX, 2 LOCUINTE TIP SINGLE, IMPREJMUIRI, ACCESE AUTO SI PIETONALE, PLATFORME DE PARCARE, ORGANIZARE DE SANTIER categoria de importanță C; clasa de importanță III; Potrivit art. 22, lit. f din LEGEA nr. 10 din 18 ianuarie 1995*** Republicată privind calitatea în construcţii, investitorii au obligaţia de a efectua recepţia la terminarea lucrărilor de construire pentru lucrările prevăzute în autorizaţia de construire, numai împreună cu recepţia la terminarea lucrărilor branşamentelor la infrastructura tehnico-edilitară aferente ansamblurilor de locuinţe individuale şi colective, construcţiilor de utilitate publică şi căilor de acces. Strada Budiului Nr. Fn
368/ 10.11.2021MODERNIZARE FAȚADĂ (CORP XXXI) CENTRALĂ TERMICĂ, DESFIINȚARE SCARĂ EXTERIOARĂ ȘI CONSTRUIRE SCARĂ METALICĂ categoria de importanță C, clasa de importanță III
Strada Cuza Vodă Nr. 99-105
367/ 10.11.2021AMENAJĂRI INTERIOARE LA APARTAMENT DE LOCUIT. categorie de importanţă D, clasa de importanță IVStrada Ion Heliade Rădulescu Nr. 30 Et. 6 Ap. 31-32
366/ 09.11.2021EXTINDERE CONDUCTĂ (130,0 m) ŞI BRANŞAMENTE (6,5m ; 9,0 m) DE GAZE NATURALE. Categoria de importanţă "C". Strada Mărului Nr. 1/A, 1/F
365/ 08.11.2021CONSTRUIRE BLOC DE LOCUINŢE COLECTIVE - BLOC NR. 4G (P+10E) Categorie de importanţă "C". Clasa de importanţă II. Total 97 apartamente și 97 locuri de parcare, locuri de joacă, pistă şi rastele pentru biciclişti, platforme pentru gunoi menajer. Continuare vezi ANEXAStrada Livezeni Nr. 34-36 Bl. 4G
364/ 08.11.2021CONSTRUIRE BLOC DE LOCUINŢE COLECTIVE - BLOC NR. 3F (P+10E) Categorie de importanţă "C". Clasa de importanţă II. Total 86 apartamente și 86 locuri de parcare, locuri de joacă, pistă şi rastele pentru biciclişti, platforme pentru gunoi menajer. Continuare vezi ANEXA
Strada Livezeni Nr. 34-36 Bl. 3F
363/ 08.11.2021SCHIMBARE DESTINAŢIE LOCUINŢĂ - AP.01 ÎN SPAŢIU DE PRESTĂRI SERVICII, CU AMENAJĂRI INTERIOARE ŞI CREARE ACCES NOU DIN DINSPRE STRADĂ, MODIFICARE SOLUȚIE AUTORIZATĂ CU A.C. 16/2020 ŞI AMPLASARE FIRMĂ NELUMINOASĂ.
Se admit servicii complementare locuirii, servicii profesionale manufacturiere, medicale, ambulatorii, servicii de interes public. Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire. Categoria de importanță C, clasa IV de importanţă .
Strada Ion Heliade Rădulescu Nr. 4 Bl. B7 Et. D Ap. 01
362/ 08.11.2021AMPLASARE PILON PUBLICITAR ŞI PANOURI PUBLICITARE. Mijloacele publicitare vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi de cel mult doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.Bulevard 1 Decembrie 1918 Nr. 307
361/ 08.11.2021CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN LA STRADA PIETONALĂ

Categoria de importanţă D. Clasa de importanță IV. Potrivit art. 22, lit. f din LEGEA nr. 10/1995 din 18 ianuarie 1995*** Republicată privind calitatea în construcţii, investitorii au obligaţia de a efectua recepţia la terminarea lucrărilor de construire pentru lucrările prevăzute în autorizaţia de construire, numai împreună cu recepţia la terminarea lucrărilor branşamentelor la infrastructura tehnico-edilitară aferente ansamblurilor de locuinţe individuale şi colective, construcţiilor de utilitate publică şi căilor de acces.
Strada Livezeni Nr. 69/F
360/ 05.11.2021Construire balcon închis la parter. Categoria de importanţă "D".Strada Rodniciei Nr. 69 Ap. 2
359/ 04.11.2021CONSTRUIRE 5 BLOCURI DE LOCUINŢE COLECTIVE - BLOC NR. H, I, J, K, L (P+10E) Categoria de importanţă "C", clasa de importanţă "II". Blocurile H, J şi K cu câte 86 apartamente/bloc și blocurile I şi L cu câte 97 apartamente/bloc; 458 locuri de parcări supraterane; locuri de joacă, pistă şi rastele pentru biciclişti, platforme pentru gunoi menajer. Continuare vezi ANEXA
Strada Livezeni Nr. 34-36
358/ 02.11.2021CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT ŞI ÎMPREJMUIRE LA DRUMUL DE ACCES
Categoria de importanţă - D; Clasa de importanţă - IV Potrivit art. 22, lit. f din LEGEA nr. 10/1995 din 18 ianuarie 1995*** Republicată privind calitatea în construcţii, investitorii au obligaţia de a efectua recepţia la terminarea lucrărilor de construire pentru lucrările prevăzute în autorizaţia de construire, numai împreună cu recepţia la terminarea lucrărilor branşamentelor la infrastructura tehnico-edilitară aferente ansamblurilor de locuinţe individuale şi colective, construcţiilor de utilitate publică şi căilor de acces.
Strada Livezeni Nr. 97/E
357/ 02.11.2021SCHIMBAREA DESTINAŢIEI LOCUNŢEI (APARTAMENT 1) ÎN CABINET MEDICAL CU AMENAJĂRI INTERIOARE, EXTINDERE, CREARE ACCES SEPARAT DIN STRADĂ ȘI AMPLASARE FIRMĂ Categoria de importanţă "C". Clasa de importanță III
Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.
Strada Cutezanţei Nr. 43 Ap. 1
356/ 01.11.2021CREARE ACCES UNIC PENTRU APARTAMENTELE 10 ȘI 11, ETAJ 1 ÎN VEDEREA UNIFICĂRII ACESTORA categoria de importanta CStrada Crinului Nr. 12/C Ap. 10,11
355/ 01.11.2021AMENAJĂRI INTERIOARE ŞI EXTINDEREA CASEI DE LOCUIT ÎN VEDEREA AMENAJĂRII A DOUĂ APARTAMENTE - MODIFICARE DE TEMĂ APROBATĂ PRIN A.C. 357/2020
Categoria de importanţă - C
Strada Borsos Tamás Nr. 4
354/ 29.10.2021CONSOLIDARE, MODERNIZARE ŞI MANSARDARE ÎN VOLUMUL PODULUI EXISTENT - SEDIUL I.S.U. "HOREA" AL JUDEŢULUI MUREŞ ŞI DETAŞAMENTUL DE POMPIERI MUREŞ (CORP C1)
Categoria de importanţă - C ; Clasa I de importanţă
Strada Horea Nr. 28
353/ 27.10.2021Amplasare reclamă pe fațada imobilului. Reclama va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.
Piata Trandafirilor Nr. 49 Ap. Spatiul 5
352/ 26.10.2021CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT (P+1E), CONTINUAREA ȘI FINALIZAREA LUCRĂRILOR AUTORIZATE PRIN A.C. 156/2015 CU MODIFICARE SOLUȚIE categoria de importanță DStrada Morii Nr. 3
351/ 25.10.2021CONSTRUIRE LOCUINŢĂ INDIVIDUALĂ, ÎMPREJMUIRE PARȚIALĂ TEREN Categoria de importanţă "D". Clasa de importanţă "IV". Regim de înălțime PStrada Verde Nr. 23/B
350/ 25.10.2021CONSTRUIRE LOCUINŢĂ INDIVIDUALĂ, ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ Categoria de importanţă "D". Clasa de importanţă "IV". Regim de înălțime PStrada Verde Nr. 23/A
348/ 22.10.2021EXTINDERE REŢELE ŞI BRANŞAMENTE (3 BRANŞAMENTE) ELECTRICE cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice Direcţia Tehnică şi ADP: PRM (post reglare şi măsurare gaze naturale) se va amplasa pe domeniul privat, fără ocuparea/umbrirea domeniului public. Strada Prof. Dr. Vasile Săbădeanu
347/ 21.10.2021Amenajare accese şi semaforizare intersecţia str. 22 Decembrie 1989 nr.150/152 - zona LIDL, valabilă în condițiile tuturor operatorilor economici/administratori ai reţelelor de utilități publice (SDEE TRANSILVANIA SUD SA, SC COMPANIA AQUASERV SA, SC DELGAZ GRID SA, SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATION SA, S.N.C.F.R. Categoria de importanţă "C".Strada 22 Decembrie 1989 Nr. 150/152
346/ 21.10.2021Amplasare firmă. Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991. Strada Libertăţii Nr. 25 Ap. Sp1
345/ 20.10.2021OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE DESFIINȚARE CASĂ EXISTENTĂ PAPIU ILARIAN 11 ȘI DESFIINȚARE PARȚIALĂ, REAMENAJARE ȘI EXTINDERE CONSTRUCȚII EXISTENTE PAPIU ILARIAN 9 - LOCUINȚE COLECTIVE, AMENAJARE CURTE ȘI ACCESE categoria de importanță C, clasa de importanță III, clădire cu regim de înălțime D+P+1E+M compusă de 31 apartamente și 34 parcaje subteraneStrada Alexandru Papiu Ilarian Nr. 13
344/ 20.10.2021CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT ŞI ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ Categoria de importanţă - D, Clasa de importanță - III
Potrivit art. 22, lit. f din LEGEA nr. 10/1995 din 18 ianuarie 1995*** Republicată privind calitatea în construcţii, investitorii au obligaţia de a efectua recepţia la terminarea lucrărilor de construire pentru lucrările prevăzute în autorizaţia de construire, numai împreună cu recepţia la terminarea lucrărilor branşamentelor la infrastructura tehnico-edilitară aferente ansamblurilor de locuinţe individuale şi colective, construcţiilor de utilitate publică şi căilor de acces.
Strada Livezeni Nr. 97D
343/ 20.10.2021Construire pensiune (D+P+2E+M), acces la stradă. Categorie de importanţă "C". Clasa de importanţă III.Strada Tudor Vladimirescu Nr. 7, 9
342/ 19.10.2021Schimbare destinaţie locuinţe (ap. D_01 şi D_02 din blocul B11 şi apartament P_05 din blocul B12) în spaţii pentru servicii (birouri), cu amenajări exterioare şi creare acces nou dinspre stradă - modificare soluţie autorizată cu A.C. nr. 293/2020. Categoria de importanţă "D". Clasa de importanţă "IV".Strada Ion Heliade Rădulescu Nr. 4 Bl. 11,12 Et. D-P
340/ 13.10.2021SCHIMBARE DESTINAŢIE LOCUINŢĂ ÎN CABINET MEDICAL CU MODIFICĂRI INTERIOARE ŞI AMENAJARE ACCES SEPARAT Categorie de impotanţă "C". Clasa de importanţă III.Strada Înfrăţirii Nr. 16 Ap. 4
339/ 13.10.2021Desfiinţare casă de locuit - corp C1; Construire locuinţe colective mici, creare acces auto şi pietonal - categorie de importanţă: C; organizarea execuţiei lucrărilor- modificare temă autorizată prin AC 241/2020Strada Predeal Nr. 69
338/ 13.10.2021REAMENAJARE ŞI MANSARDARE LOCUINŢĂ categoria de importanţă D, clasa de importanță IIIStrada Călăraşilor Nr. 64 Ap. 5/A,B,C,D,E
336/ 08.10.2021CLĂDIRE SEDIU ADMINISTRATIV şi CLĂDIRE ANEXA (GARAJ PENTRU AUTOVEHICULE ȘI MAGAZIE), ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ categorie de importanţă: C
clasa de importanţă: III
Strada Băneasa Nr. 8
335/ 08.10.2021EXTINDERE REȚEA ELECTRICĂ, APĂ POTABILĂ ȘI CANALIZARE MENAJERĂ cu respectarea condițiilor impuse prin avizele tuturor deținătorilor de utilități, inclusiv avizul tehnic municipal nr. 33/20.07.2021Calea Sighişoarei Nr. Fn
334/ 07.10.2021LOCUINŢĂ UNIFAMILIALĂ şi ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ categorie de importanţă D, clasa de importanță IVStrada Pădurii Nr. 19A-19B
333/ 06.10.2021Recompartimentări interioare şi mansardare casă de locuit (P+M) Categoria de importanţă "C", clasa de importanță IIIStrada Gheorghe Şincai Nr. 17A
331/ 05.10.2021Eliberare amplasament şi alimentare cu energie electrică la supermarket LIDLStrada 22 Decembrie 1989 Nr. 150-152
330/ 04.10.2021CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ ȘI ÎMPREJMUIRE PARȚIALĂ TEREN categoria de importanţă "D"; clasa de importantă IVStrada Episcop Ioan Bob Nr. 7
329/ 30.09.2021EXTINDERE, ETAJARE, MANSARDARE, SCHIMBARE DESTINAŢIE CONSTRUCŢII ÎN BIROURI, HALE DE DEPOZITARE ŞI DE PRODUCŢIE, PRESTĂRI SERVICII, AMENAJARE TEREN categoria de importanţă "C"; clasa de importantă III.Strada Căminului Nr. 14
328/ 29.09.2021CONSTRUIRE SUPERMARKET LIDL, AMENAJĂRI ACCESE, PARCAJE AUTO, AMPLASARE PANOURI ŞI TOTEM PUBLICITAR, BAZINE DE APĂ SUBTERANE, ÎMPREJMUIRE TEREN ȘI ORGANIZARE DE ŞANTIER. Cat. de importanţă C; clasa de importanță III. Potrivit art. 22, lit. f din LEGEA nr. 10/1995R privind calitatea în construcţii, investitorii au obligaţia de a efectua recepţia la terminarea lucrărilor de construire pentru lucrările prevăzute în A.C., numai împreună cu recepţia la terminarea lucrărilor branşamentelor la infrastructura tehnico-edilitară aferente, construcţiilor de utilitate publică şi căilor de acces conform adresei MAURER IMOBILIARE nr. 2141/2021 înregistrată la Primăria Tg. Mureș cu nr. 77953/2021Strada Băneasa, Ion Heliade Radulescu Nr. 2,4
327/ 29.09.2021EFICIENTIZARE ENERGETICĂ ŞI LUCRĂRI CONEXE LA CLĂDIREA ADMINISTRATIVĂ categoria de importanţă "B"; clasa de importantă I.Strada Primăriei Nr. 2
326/ 28.09.2021CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT ŞI ÎMPREJMUIRE TEREN categoria de importanţă "C"; clasa de importantă III.Strada Gurghiului Nr. 15
325/ 28.09.2021AMENAJĂRI INTERIOARE ŞI ETAJARE CASĂ DE LOCUIT categoria de importanţă "D"; clasa de importantă IV.Strada 22 Decembrie 1989 Nr. 132/A
324/ 27.09.2021EXTINDERE CASĂ UNIFAMILIALĂ Categoria de importanţă "C", Clasa de importanță III, Regim de înălțime P+E+MStrada Verii Nr. 51
323/ 27.09.2021Amenajări interioare şi extinderea casei de locuit
Categorie de importanţă D, clasa de importanță IV
Strada Berlin Nr. 34
322/ 24.09.2021DESFIINȚARE CASĂ DE LOCUIT, RECONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT ȘI CONSTRUIRE ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ CU ACCES AUTO ȘI PIETONAL reconstruire casă existentă prin modificare și extindere cu regim de înălțime S+P+E; categoria de importanţă "D"; clasa de importantă IV.Strada Cerbului Nr. 7-9
320/ 23.09.2021Extindere conductă gaze naturale presiune redusă cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice și ADPStrada Cotitura De Jos
319/ 21.09.2021Reamenajare casă de locuit, refacere împrejmuire la stradă
Categorie de importanţă:D
Strada Zânelor Nr. 7
318/ 21.09.2021Refațadizare parțială centru medical
Categorie de importanţă: D
Strada Budiului Nr. 38
317/ 16.09.2021CASĂ DE LOCUIT UNIFAMILIALĂ ŞI ÎMPREJMUIRE TEREN Categorie de importanţă: D. Potrivit art. 22, lit. f din LEGEA nr. 10/1995 din 18 ianuarie 1995*** Republicată privind calitatea în construcţii, investitorii au obligaţia de a efectua recepţia la terminarea lucrărilor de construire pentru lucrările prevăzute în autorizaţia de construire, numai împreună cu recepţia la terminarea lucrărilor branşamentelor la infrastructura tehnico-edilitară aferente ansamblurilor de locuinţe individuale şi colective, construcţiilor de utilitate publică şi căilor de acces.
Strada Viile Unomaj Nr. 36C
315/ 13.09.2021DESFIINŢARE CORP C1-CASĂ DE LOCUIT ȘI CONSTRUIRE LOCUINŢĂ UNIFAMILIALĂ, ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ CU AMENAJARE ACCESE AUTO ŞI PIETONALE Categorie de importanţă "C". Clasa de importanță III. Regim de înălțime S+P+1E
Strada Corneşti Nr. 82
314/ 10.09.2021RECOMPARTIMENTARE, MODIFICARE, MODERNIZARE ŞI EXTINDERE CASĂ DE LOCUIT, MODIFICARE GARD LA STRADĂ CU PORŢI DE ACCES categoria de importanţă "D"; clasa de importantă IVStrada Verii Nr. 30/B
313/ 10.09.2021Construire balcon închis la parter - intrare în legalitateAleea Carpaţi Nr. 47 Ap. 44
312/ 09.09.2021Alimentare cu energie electrică la showroom auto şi ateliereStrada Gheorghe Doja Nr. 304
311/ 09.09.2021Amplasare siglă INFOSYS pe faţada MBCI
Amplasare reclamă pe faţada imobilului. Reclama va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.
Strada Aurel Filimon Nr. 19A
307/ 08.09.2021Modernizare faţada principală şi amplasare reclamă comercială
Firmele şi reclamele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art. 26 lit. d, din legea 50/1991.
Strada Lavandei Nr. 22
305/ 07.09.2021EXTINDERE PARŢIALĂ PENTRU MĂRIREA SPAŢIULUI INTERIOR CU TERASĂ ACOPERITĂ, RECOMPARTIMENTARE IMTERIOARĂ, ÎNLOCUIRE ACOPERIŞ ŞI REFAŢADIZARE LOCUINŢĂ
Categoria de importanţă - C
Strada Bărăganului Nr. 37
304/ 03.09.2021ÎNLOCUIRE CONDUCTĂ DE GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ Lucrările se vor realiza în condițiile impuse în avizul nr. 155/2020 al Direcției Tehnice şi avizul nr. 170/2020 al Administrației Domeniului PublicStrada Agricultorilor
303/ 03.09.2021Casă de locuit, împrejmuire la stradă şi la limita de proprietate laterală dreapta - modificare temă autorizată prin AC 540/2017
Strada Mestecănişului Nr. 23/A
302/ 03.09.2021Amenajări interioare şi extinderea casei de locuit - corp C1, reconstruire împrejmuire la stradă cu porţi de acces auto şi pietonal. categoria de importanţă "D".Strada Budiului Nr. 24
301/ 01.09.2021REABILITARE ŞI MODIFICARE CLĂDIRE CENTRU EDUCAŢIONAL - GRĂDINIȚĂ ȘI CREŞĂ PRIN RECOMPARTIMENTARE, EXTINDERE ŞI DESFIINŢARE CORP C2, CORP C3 ŞI CORP C4, AMENAJĂRI EXTERIOARE Categoria de importanţă - CBulevard 1 Decembrie 1918 Nr. 93
300/ 31.08.2021Recompartimentări interioare, creare birouri noi, construire balcon şi amenajări exterioare (cu copertină auto).
Categorie de importanţă "C".
Strada Depozitelor Nr. 22/A
298/ 30.08.2021Modificarea, etajarea şi mansardarea casei de locuit categorie de importanţă: D
Strada Oltului Nr. 29
297/ 27.08.2021CONSTRUIRE BLOCURI DE LOCUIT - CORP B27 ȘI B28, AMENAJĂRI CIRCULAȚII AUTO ȘI PIETONALE, PARCAJE AUTO, PISTE BICICLETE, ZONE VERZI ȘI LOCURI DE JOACĂ categoria de importanță C; regim de înălțime: B27 - D+P+5E+6R cu 48 apartamente, 8 parcaje subterane și 40 parcaje supraterane, B28 - D+P+7E+8R cu 70 apartamente, 10 parcaje subterane și 60 parcaje suprateraneStrada Ion Heliade Rădulescu Nr. 4
295/ 27.08.2021CONSTRUIRE CLĂDIRE SUPERMARKET LIDL, AMENAJĂRI ACCESE ŞI LOCURI DE PARCARE ÎN INCINTĂ, AMPLASARE PANOURI PUBLICITARE ŞI TOTEM, AMPLASARE POST TRAFO, ÎMPREJMUIRE
categoria de importanţă C; firmele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991; pe durata de valabilitate a prezentei se va unifica întreg terenul afectat de lucrări
Strada 22 Decembrie 1989 Nr. 150, 152
Hide details for 294/ 26.08.2021294/ 26.08.2021CONSTRUIRE 3 LOCUINȚE DE TIP DUPLEX, 2 LOCUINȚE DE TIP TRIPLEX, ÎMPREJMUIRI, ACCESE AUTO ȘI PIETONALE, PLATFORME DE PARCARE ȘI EXTINDERE REȚELE APĂ-CANAL categoria de importanță D Strada Budiului Nr. Fn
[Replication or Save Conflict]
293/ 25.08.2021Modificare soluție autorizată cu AC 293/2020 a corpurilor B11 și B12 . Categoria de importanță "C".Strada Ion Heliade Rădulescu Nr. 4
292/ 25.08.2021SCHIMBARE DE DESTINAŢIE DIN LOCUINŢĂ ÎN POLICLINICĂ/CENTRU MEDICAL, CU REAMENAJARE, EXTINDERE ŞI ETAJARE (S+P+E+M), RECONSTRUIRE ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ ŞI AMPLASARE FIRMÂ PE FAŢADA CLĂDIRII Categoria de importanţă - C
Firma (1,50m x 1,20m) va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.
Strada Avram Iancu Nr. 7A
291/ 25.08.2021DESFIINŢARE PARŢIALĂ, EXTINDERE ŞI ETAJARE CONSTRUCŢII EXISTENTE CORP C1 - LOCUINŢE COLECTIVE CU PARCAJE AFERENTE ŞI DESFIINŢARE CORP C2 ȘI CORP C3 categoria de importanță C, clădire din cărămidă cu regim de înălțime P+2E compusă din 15 apartamente cu 8 garaje la parter și 10 parcaje exterioareStrada Rodnei Nr. 42-44
290/ 25.08.2021Alimentare cu energie electrică ansamblu de locuințe, cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, ADP și Direcția Tehnică: se va subtraversa str. Izlazului prin forare dirijată, trotuarele se vor reface integral, firidele de reţea şi BMPT se vor monta pe proprietate privată, fără ocuparea/umbrirea domeniului public.
Strada Rozmarinului Nr. 1
289/ 24.08.2021Creare acces nou la ¨Drive In - Leroy Merlin¨, intrare în legalitate. Categoria de importanță "C". Strada Gheorghe Doja Nr. 243
288/ 24.08.2021Reconfigurare, înlocuire acoperiş, amenajare spaţiu de locuit în volumul podului, reconfigurare funcţională casă de locuit Categoria de importanţă "D". Regim de înălţime: P+MStrada Dumbravei Nr. 1
287/ 24.08.2021Reamenajare corp C1, extindere şi închidere front la stradă, P+1E+M cu funcţiunea de spaţiu comercial la parter, birouri la etaj şi spaţiu de locuit la mansardă - modificare temă autorizată prin AC 76/2018 Categoria de importanţă: CStrada Gheorghe Doja Nr. 33
286/ 23.08.2021Spor de putere la Capelă - SC VILI FUNERAR SRL cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, A.D.P., D.T. şi C.N.C.F.- S.R. Brașov
Strada Stejarului Nr. 1/A
285/ 18.08.2021CREŞTEREA PERFORMANŢEI ENERGETICE A BLOCULUI DE LOCUINŢE- categorie de importanţă: CStrada Păcii Nr. 70Ab
284/ 17.08.2021Amplasare punct de servire alimentație publică (chioșc), categoria de importanță DPiata Teatrului Nr. Fn
283/ 16.08.2021REAMENAJARE CLĂDIRE ŞI ETAJARE PARŢIALĂ CU SCHIMBARE DESTINAŢIE DIN CENTRALĂ TERMICĂ ÎN CENTRU DE ARHIVARE ŞI CABINETE MEDICALE ŞI AMPLASRE FIRMĂ PE FAŢADA CLĂDIRII
Categoria de importanţă - C;
Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.
Aleea Constructorilor Nr. 5
282/ 12.08.2021Amenajare interioară şi extindere casă de locuit, construire garaj auto (S) şi împrejmuire.
Categorie de importanţă "D".
Strada Berlin Nr. 32
281/ 11.08.2021Extindere conductă gaze naturale presiune redusă, cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, S.P.A.D.P., Direcţia Tehnică şi ADPStrada Posada Nr. 19-21
280/ 11.08.2021Amenajare spaţiu de joacă- Grădiniţa PP 16.
Categoria de importanţă - D.
Strada Dr. Czakó József Nr. 2
279/ 10.08.2021CONSTRUIRE BLOCURI DE LOCUIT - CORP B23 ȘI B24, AMENAJĂRI CIRCULAȚII AUTO ȘI PIETONALE, PARCAJE AUTO, PISTE BICICLETE, ZONE VERZI ȘI LOCURI DE JOACĂ categoria de importanță C; regim de înălțime: B23 - D+P+5E+6R cu 47 apartamente, 8 parcaje subterane și 39 parcaje supraterane și B24 - D+P+7E+8R cu 86 apartamente, 8 parcaje subterane și 78 parcaje suprateraneStrada Băneasa Nr. 2
278/ 10.08.2021AMENAJĂRI INTERIOARE ŞI MANSARDARE CORP C24 - CENTRU DE SIMULARE MEDICALĂ UMFST GEORGE EMIL PALADE TG-MUREŞ Categoria de importanţă - C
Strada Gheorghe Marinescu Nr. 38
277/ 09.08.2021CONSTRUIRE BLOCURI DE LOCUIT - CORP B21 ȘI B22, AMENAJĂRI CIRCULAȚII AUTO ȘI PIETONALE, PARCAJE AUTO, PISTE BICICLETE, ZONE VERZI ȘI LOCURI DE JOACĂ categoria de importanță C; regim de înălțime: B21 - D+P+5E+6R cu 47 apartamente, 8 parcaje subterane și 39 parcaje supraterane și B22 - D+P+9E+10R cu 86 apartamente, 8 parcaje subterane și 78 parcaje suprateraneStrada Băneasa Nr. 2
276/ 09.08.2021Reparaţii acoperiş la "Biblioteca Teleky - Bolyai".
Categoria de importanţă " B ".
Strada Bolyai Nr. 17
275/ 08.08.2021CLĂDIRE P+1E+M COMERȚ LA PARTER ȘI APARTHOTEL LA ETAJ ȘI MANSARDĂ (10 UNITĂȚI DE CAZARE), MODIFICARE DE TEMĂ AUTORIZATĂ PRIN A.C. 413/2019 categoria de importanță CStrada Budiului Nr. 112
274/ 06.08.2021CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT D+P ŞI ÎMPREJMUIRE
Categoria de importanţă - D
Potrivit art. 22, lit. f din LEGEA nr. 10/1995 din 18 ianuarie 1995*** Republicată privind calitatea în construcţii, investitorii au obligaţia de a efectua recepţia la terminarea lucrărilor de construire pentru lucrările prevăzute în autorizaţia de construire, numai împreună cu recepţia la terminarea lucrărilor branşamentelor la infrastructura tehnico-edilitară aferente ansamblurilor de locuinţe individuale şi colective, construcţiilor de utilitate publică şi căilor de acces.
Strada Viile Unomaj
273/ 06.08.2021REPARAŢII CAPITALE LA BISERICA REFORMATĂ I CETATE - MODIFICARE TEMĂ AFERENTĂ A.C. 244/2020, CONTINUARE ŞI FINALIZAREA LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE AFERENTE A.C. 276/2018
Categoria de importanţă - A
Piata Dr. Bernády György Nr. 5
272/ 06.08.2021CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT ŞI ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ
Categoria de importanţă - D
Potrivit art. 22, lit. f din LEGEA nr. 10/1995 din 18 ianuarie 1995*** Republicată privind calitatea în construcţii, investitorii au obligaţia de a efectua recepţia la terminarea lucrărilor de construire pentru lucrările prevăzute în autorizaţia de construire, numai împreună cu recepţia la terminarea lucrărilor branşamentelor la infrastructura tehnico-edilitară aferente ansamblurilor de locuinţe individuale şi colective, construcţiilor de utilitate publică şi căilor de acces.
Strada Viile Unomaj Nr. 58
271/ 04.08.2021AMPLASARE PANOU PUBLICITAR. Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.Strada Budiului Nr. 28
270/ 04.08.2021AMPLASARE FIRMĂ LUMINOASĂ. Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991Strada Tamás Ernő Nr. 1
269/ 03.08.2021ÎNLOCUIRE CONDUCTE ŞI BRANŞAMENTE GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ - cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, STS, Direcţia Tehnică şi ADP: PRM (post reglare şi măsurare gaze naturale) vor fi montate în nişe, intrânduri, panouri sau porţiuni de gard demontabile, la limita de proprietate sau pe domeniu privat, fără a ocupa ( umbri ) definitiv domeniul public.
Strada Gheorghe Doja,Bega,Rampei
268/ 29.07.2021HALĂ DE DEPOZITARE -categorie de importanţă: CStrada Mureşeni Nr. 47
267/ 29.07.2021Amplasare firmă pe faţada imobilului. Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.Strada Budiului Nr. 7
266/ 28.07.2021Amplasare grup statuar Școala ArdeleanăPiata Victoriei
265/ 28.07.2021Amplasare firmă pe fațada imobiluluiStrada Horea Nr. 13A
264/ 27.07.2021LOCUINŢĂ S+P+1E, ÎMPREJMUIRE TEREN CU PORŢI DE ACCES AUTO ŞI PIETONAL LA STRADĂ, AMENAJARE INCINTĂ categorie de importanţă D. Potrivit art. 22, lit. f din LEGEA nr. 10/1995R privind calitatea în construcţii, investitorii au obligaţia de a efectua recepţia la terminarea lucrărilor de construire pentru lucrările prevăzute în autorizaţia de construire, numai împreună cu recepţia la terminarea lucrărilor branşamentelor la infrastructura tehnico-edilitară aferente, construcţiilor de utilitate publică şi căilor de acces.Strada Constandin Hagi Stoian Nr. 152
263/ 27.07.2021Amplasare firmă pe faţada imobilului. Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.Bulevard Pandurilor Nr. 125 Ap. 1
262/ 27.07.2021REAMENAJARE, EXTINDERE LOCUINȚĂ ȘI REFACERE ÎMPREJMUIRE Categoria de importanță " D " .Strada Ana Ipătescu Nr. 9
261/ 26.07.2021Casă de locuit, împrejmuire şi amenajări exterioare - categorie de importanţă:D
Potrivit art. 22, lit. f din LEGEA nr. 10/1995 din 18 ianuarie 1995*** Republicată privind calitatea în construcţii, investitorii au obligaţia de a efectua recepţia la terminarea lucrărilor de construire pentru lucrările prevăzute în autorizaţia de construire, numai împreună cu recepţia la terminarea lucrărilor branşamentelor la infrastructura tehnico-edilitară aferente ansamblurilor de locuinţe individuale şi colective, construcţiilor de utilitate publică şi căilor de acces.
Strada Subpădure Nr. 97
260/ 26.07.2021Extindere conductă şi branşamente gaze naturale presiune redusă - cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, Direcţia Tehnică, Aviz Tehnic Municipal şi ADP: PRM (post reglare şi măsurare gaze naturale) se vor amplasa la limita de proprietate (înglobate în gard), fără a ocupa (umbri) definitiv domeniul publicStrada Voinicenilor Nr. 222
259/ 26.07.2021SUPRAETAJARE ȘI AMENAJĂRI INTERIOARE CORP C-6
Categoria de importanţă - C
Strada Libertăţii Nr. 115
258/ 23.07.2021LUCRĂRI DE CREŞTERE A PERFORMANŢEI ENERGETICE A BLOCULUI DE LOCUINŢE Categorie de importanţă "C".Strada Violetelor Nr. 6
257/ 23.07.2021CLĂDIRE CORP DE LEGĂTURĂ ÎNTRE ATELIERUL DE PRODUCŢIE CORP C2 ŞI CORP TEHNIC SPECIAL CORP C28 - INTRARE ÎN LEGALITATE Categoria de importanţă "C".Strada Gheorghe Doja Nr. 155
256/ 23.07.2021CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+M (MODUL 6), AMENAJĂRI EXTERIOARE ŞI ÎMPREJMUIRE Categoria de importanţă - D, Potrivit art. 22, lit. f din LEGEA nr. 10/1995 din 18 ianuarie 1995*** Republicată privind calitatea în construcţii, investitorii au obligaţia de a efectua recepţia la terminarea lucrărilor de construire pentru lucrările prevăzute în autorizaţia de construire, numai împreună cu recepţia la terminarea lucrărilor branşamentelor la infrastructura tehnico-edilitară aferente ansamblurilor de locuinţe individuale şi colective, construcţiilor de utilitate publică şi căilor de acces.
Strada Voinicenilor Nr. 222
255/ 23.07.2021LUCRĂRI DE CREŞTERE A PERFORMANŢEI ENERGETICE A BLOCULUI DE LOCUINŢE categoria de importanţă CStrada Mimozelor Nr. 4 Bl. A,B,C
254/ 23.07.2021CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+M (MODUL 5), AMENAJĂRI EXTERIOARE ŞI ÎMPREJMUIRE Categoria de importanţă - D, Potrivit art. 22, lit. f din LEGEA nr. 10/1995 din 18 ianuarie 1995*** Republicată privind calitatea în construcţii, investitorii au obligaţia de a efectua recepţia la terminarea lucrărilor de construire pentru lucrările prevăzute în autorizaţia de construire, numai împreună cu recepţia la terminarea lucrărilor branşamentelor la infrastructura tehnico-edilitară aferente ansamblurilor de locuinţe individuale şi colective, construcţiilor de utilitate publică şi căilor de acces.
Strada Voinicenilor Nr. 222
253/ 22.07.2021CONSTRUIRE BLOC DE LOCUINȚE COLECTIVE - CORP B19 ȘI B20, AMENAJĂRI CIRCULAȚII AUTO ȘI PIETONALE, PARCAJE AUTO, PISTE BICICLETE, ZONE VERZI ȘI LOCURI DE JOACĂ categoria de importanță C; regim de înălțime: B19 - D+P+9E+10R cu 86 apartamente, 8 parcaje subterane și 78 parcaje supraterane și B20 - D+P+5E+6R cu 46 apartamente, 8 parcaje subterane și 38 parcaje supraterane
Strada Ion Heliade Rădulescu Nr. 4 Bl. 19-20
252/ 21.07.2021CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+M (MODUL 2), AMENAJĂRI EXTERIOARE ŞI ÎMPREJMUIRE Categoria de importanţă - D, Potrivit art. 22, lit. f din LEGEA nr. 10/1995 din 18 ianuarie 1995*** Republicată privind calitatea în construcţii, investitorii au obligaţia de a efectua recepţia la terminarea lucrărilor de construire pentru lucrările prevăzute în autorizaţia de construire, numai împreună cu recepţia la terminarea lucrărilor branşamentelor la infrastructura tehnico-edilitară aferente ansamblurilor de locuinţe individuale şi colective, construcţiilor de utilitate publică şi căilor de acces.
Strada Voinicenilor Nr. 222
251/ 21.07.2021Deviere conductă gaze naturale presiune redusă - cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, Aviz tehnic municipal, Direcţia Tehnică şi ADPStrada Mărului
250/ 19.07.2021Împrejmuire cu porţi de acces - categorie de importanţă DStrada Kőrösi Csoma Sándor Nr. 10/A
249/ 19.07.2021CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT UNIFAMILIALĂ - CONTINUAREA ȘI FINALIZAREA LUCRĂRILOR AUTORIZATE PRIN A.C. 314/27.06.2017 categoria de importanță DStrada Constandin Hagi Stoian Nr. 136
248/ 16.07.2021CASĂ DE LOCUIT Categoria de importanță D. Regim de înălțime, parter. Potrivit art. 22, lit. f din LEGEA nr. 10/1995 din 18 ianuarie 1995*** Republicată privind calitatea în construcţii, investitorii au obligaţia de a efectua recepţia la terminarea lucrărilor de construire pentru lucrările prevăzute în autorizaţia de construire, numai împreună cu recepţia la terminarea lucrărilor branşamentelor la infrastructura tehnico-edilitară aferente ansamblurilor de locuinţe individuale şi colective, construcţiilor de utilitate publică şi căilor de acces.
Strada Podeni Nr. Fn
247/ 16.07.2021CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT (D+P), ÎMPREJMUIRE TEREN. categorie de folosinţă "D". Potrivit art. 22, lit. f din LEGEA nr. 10/1995 din 18 ianuarie 1995*** Republicată privind calitatea în construcţii, investitorii au obligaţia de a efectua recepţia la terminarea lucrărilor de construire pentru lucrările prevăzute în autorizaţia de construire, numai împreună cu recepţia la terminarea lucrărilor branşamentelor la infrastructura tehnico-edilitară aferente casei. Pe perioada de valabilitate a prezentei, beneficiarul va finaliza declarația notarială nr. 644/30.06.2021 prin dezmembrare fâșiei de teren și înscrierea în favoarea Municipiului Tg. Mureș
Strada Prof. Dr. Simion C. Mândrescu Nr. 6
246/ 16.07.2021Extindere rețea electrică de joasă tensiune, cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice și ADP
Strada Eden Nr. 8E,8G,8H
245/ 15.07.2021Construire gard împrejmuitorStrada Mihai Viteazul Nr. 22
244/ 15.07.2021Mansardare parţială clădire locuinţă apartament 8 - categorie de importanţă: CStrada Revoluţiei Nr. 21 Ap. 8
243/ 15.07.2021 09:40:40Extindere conductă gaze naturale presiune redusă, cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice și ADPStrada Eden
242/ 13.07.2021Construire "Modul 8" din ansamblul de locuinţe familiale P+M, amenajări exterioare, împrejmuire.
Categoria de importanţă "D". Potrivit art. 22, lit. f din LEGEA nr. 10/1995 din 18 ianuarie 1995*** Republicată privind calitatea în construcţii, investitorii au obligaţia de a efectua recepţia la terminarea lucrărilor de construire pentru lucrările prevăzute în autorizaţia de construire, numai împreună cu recepţia la terminarea lucrărilor branşamentelor la infrastructura tehnico-edilitară aferente ansamblurilor de locuinţe individuale şi colective, construcţiilor de utilitate publică şi căilor de acces.
Strada Voinicenilor Nr. 222
241/ 13.07.2021Construire "Modul 7" din ansamblul de locuinţe familiale P+M, amenajări exterioare, împrejmuire.
Categoria de importanţă "D". Potrivit art. 22, lit. f din LEGEA nr. 10/1995 din 18 ianuarie 1995*** Republicată privind calitatea în construcţii, investitorii au obligaţia de a efectua recepţia la terminarea lucrărilor de construire pentru lucrările prevăzute în autorizaţia de construire, numai împreună cu recepţia la terminarea lucrărilor branşamentelor la infrastructura tehnico-edilitară aferente ansamblurilor de locuinţe individuale şi colective, construcţiilor de utilitate publică şi căilor de acces.
Strada Voinicenilor Nr. 222
240/ 13.07.2021Construire "Modul 4" din ansamblul de locuinţe familiale P+M, amenajări exterioare, împrejmuire.
Categoria de importanţă "D". Potrivit art. 22, lit. f din LEGEA nr. 10/1995 din 18 ianuarie 1995*** Republicată privind calitatea în construcţii, investitorii au obligaţia de a efectua recepţia la terminarea lucrărilor de construire pentru lucrările prevăzute în autorizaţia de construire, numai împreună cu recepţia la terminarea lucrărilor branşamentelor la infrastructura tehnico-edilitară aferente ansamblurilor de locuinţe individuale şi colective, construcţiilor de utilitate publică şi căilor de acces.
Strada Voinicenilor Nr. 222
239/ 13.07.2021Construire "Modul 3" din ansamblul de locuinţe familiale, casă de locuit P+M, amenajări exterioare, împrejmuire.
Categoria de importanţă "D". Potrivit art. 22, lit. f din LEGEA nr. 10/1995 din 18 ianuarie 1995*** Republicată privind calitatea în construcţii, investitorii au obligaţia de a efectua recepţia la terminarea lucrărilor de construire pentru lucrările prevăzute în autorizaţia de construire, numai împreună cu recepţia la terminarea lucrărilor branşamentelor la infrastructura tehnico-edilitară aferente ansamblurilor de locuinţe individuale şi colective, construcţiilor de utilitate publică şi căilor de acces.
Strada Voinicenilor Nr. 222
237/ 13.07.2021Construire "Modul 1" din ansamblul de locuinţe familiale, casă de locuit P+M, amenajări exterioare, împrejmuire.
Categoria de importanţă "D". Potrivit art. 22, lit. f din LEGEA nr. 10/1995 din 18 ianuarie 1995*** Republicată privind calitatea în construcţii, investitorii au obligaţia de a efectua recepţia la terminarea lucrărilor de construire pentru lucrările prevăzute în autorizaţia de construire, numai împreună cu recepţia la terminarea lucrărilor branşamentelor la infrastructura tehnico-edilitară aferente ansamblurilor de locuinţe individuale şi colective, construcţiilor de utilitate publică şi căilor de acces.
Strada Voinicenilor Nr. 222
236/ 12.07.2021Extindere conductă gaze naturale presiune redusă cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice și SNGN Romgaz, DepoMureș și ADPStrada Berlin
235/ 12.07.2021CASĂ DE LOCUIT ŞI ÎMPREJMUIRE PROPRIETATE Categorie de importanţă: D. regim de înălțime P+1E. Potrivit art. 22, lit. f din LEGEA nr. 10/1995 din 18 ianuarie 1995*** Republicată privind calitatea în construcţii, ivestitorii au obligaţia de a efectua recepţia la terminarea lucrărilor de construire pentru lucrările prevăzute în autorizaţia de construire, numai împreună cu recepţia la terminarea lucrărilor branşamentelor la infrastructura tehnico-edilitară aferente ansamblurilor de locuinţe individuale şi colective, construcţiilor de utilitate publică şi căilor de acces.
Strada Viile Unomaj Nr. Fn
234/ 08.07.2021Izolare termică (faţada Sud-Est) la casa de locuit (ap. 1)- intrare în legalitate categorie de importanţă:DStrada Lăpuşna Nr. 11 Ap. 1
233/ 08.07.2021AMPLASARE 2 FIRME PE CLĂDIRE Firmele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991 Strada Grădinarilor Nr. 14
232/ 07.07.2021ANSAMBLU REZIDENȚIAL - LOCUINŢE COLECTIVE, PARCĂRI SUBTERANE, SERVICII, COMERŢ, DRUMURI, PLATFORME, ALEI, ACCESE, PARCĂRI, AMENAJARE PEISAGERĂ, ELEMENTE SIGNALISTICĂ continuare, vezi ANEXACalea Sighişoarei
231/ 07.07.2021AMENAJARE SUPANTĂ PARŢIALĂ APART HOTEL - ÎN VOLUMUL PODULUI EXISTENT Categoria de importanţă - CStrada Horea Nr. 11
229/ 01.07.2021Extindere rețele în vederea alimentării cu energie electrică a ansamblului de locuințe individuale din Tg.Mureș , cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, Direcţia Tehnică şi ADPStrada Ioan Vescan Nr. Fn
228/ 01.07.2021Extindere conductă gaze naturale presiune redusă a ansamblului de locuințe individuale , cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, Direcţia Tehnică şi ADPStrada Ioan Vescan
227/ 01.07.2021Închidere terasă la nivelul etajului 5 retras - amenajare locuinţă - intrare în legalitate - categorie de importanţă:CStrada Regele Ferdinand Nr. 8
226/ 01.07.2021Creşterea performanţei energetice a blocului de locuinţeStrada Moldovei Nr. 14
225/ 01.07.2021DEMOLARE CASĂ DE LOCUIT P ȘI CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT UNIFAMILIALĂ, REFACERE ÎMPREJMUIRE LATERALĂ STÂNGA ȘI LA STRADĂ categoria de importanță "C", regim de înălțime S+P+1EStrada Hegy Lajos Nr. 24
224/ 30.06.2021REPARAŢII ACOPERIŞ, PUNERE ÎN SIGURANŢĂ A APARTAMENTULUI 1 - ÎN REGIM DE URGENŢĂ
Categoria de importanţă - D
Beneficiarul este obligat ca până la finalizarea lucrărilor de construire (în termenul de valabilitate a autorizaţiei de construire) să prezinte documentaţia tehnică de autorizare întocmită conform prevederilor legale în vigoare, însoţită de toate acordurile şi avizele precizate prin certificatul de urbanism nr.923 din 29.06.2021.
Strada Călăraşilor Nr. 92
223/ 29.06.2021CONSTRUIRE LOCUINŢĂ ŞI ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ
Categoria de importanţă - D
Strada Eden Nr. 18/B
222/ 29.06.2021REAMPLASARE STAŢIE MOBILĂ DE BETOANE CU CARACTER PROVIZORIU - PE O PERIOADĂ DE 10 ANI
Construcţia avea caracter provizoriu, durata de existenţă va fi de maximum 10 ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991
Categoria de importanţă - D
Strada Barajului Nr. 8
220/ 28.06.2021Construire sediu administrativ D+P+E+M (clădire realizată peste subsolul existent - continuare şi finalizare lucrări autorizate prin AC 252/2017 - categorie de importanţă:CStrada Hunedoara Nr. 40
219/ 28.06.2021Modificări, amenajări interioare şi mansardare parţială corp C1 (S+P+M), amenajări interioare corp C2 (P), reconstruire împrejmuire la stradă cu amenajare acces auto nou .
Categoria de importanţă "C" - corp C1, categoria de importanţă "D" - corp C2.
Strada Bujorului Nr. 10
218/ 25.06.2021CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN - CONTINUAREA ŞI FINALIZAREA LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE AFERENTE A.C. NR. 59/2017 Categoria de importanţă - DStrada Verii Nr. 19/A
217/ 25.06.2021CONTINUAREA ŞI FINALIZAREA LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE AFERENTE A.C. NR.324/2006 - REAMENAJARE ŞI MANSARDARE LOCUINŢĂ
Categoria de importanţă - D
Strada Abrudului Nr. 11
216/ 25.06.2021CASĂ DE LOCUIT S+P+M - modificare tema autorizată prin AC 255/2017 - categorie de importanţă:D
Potrivit art. 22, lit. f din LEGEA nr. 10/1995R privind calitatea în construcţii, investitorii au obligaţia de a efectua recepţia la terminarea lucrărilor de construire pentru lucrările prevăzute în autorizaţia de construire, numai împreună cu recepţia la terminarea lucrărilor branşamentelor la infrastructura tehnico-edilitară aferente, construcţiilor de utilitate publică şi căilor de acces.
Strada Jean Monnet Nr. 8
215/ 25.06.2021AMPLASARE PROVIZORIE CONTAINERE MOBILE CU DESTINAŢIA - VESTIAR PENTRU PERSONALUL SPITALULUI JUDEŢEAN DE URGENŢĂ - PE O PERIOADĂ DE 10 ANI (MODIFICARE TEMĂ A.C. 27/2021)
Construcţia va avea caracter provizoriu, dar nu mai mult de zece ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.R
Categoria de importanţă - B
Strada Gheorghe Marinescu Nr. 50
214/ 23.06.2021Amenajări interioare la casa de locuit, apartament 1; categoria de importanţă CStrada Morii Nr. 40
213/ 22.06.2021CASĂ DE LOCUIT D+P+M, modificare temă autorizată prin AC 481/2017 - categorie de importanţă:D Potrivit art. 22, lit. f din LEGEA nr. 10/1995 din 18 ianuarie 1995*** Republicată privind calitatea în construcţii, investitorii au obligaţia de a efectua recepţia la terminarea lucrărilor de construire pentru lucrările prevăzute în autorizaţia de construire, numai împreună cu recepţia la terminarea lucrărilor branşamentelor la infrastructura tehnico-edilitară aferente ansamblurilor de locuinţe individuale şi colective, construcţiilor de utilitate publică şi căilor de acces. Strada Viile Dealul Mic Nr. 39/17
212/ 22.06.2021EXTINDERE, MODIFICĂRI INTERIOARE, ETAJARE CASĂ DE LOCUIT, MODIFICARE DE TEMĂ AUTORIZATĂ PRIN A.C. 225/07.08.2020 ȘI CONTINUARE ȘI FINALIZARE LUCRĂRI categorie de importanţă D, regim de înălțime S+P+1EStrada Tudor Vladimirescu Nr. 107
210/ 17.06.2021Extindere conductă apă potabilă şi staţie pompare apă potabilă - cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, Direcţia Tehnică şi ADP
Strada Budiului
209/ 17.06.2021Schimbarea destinației spațiului de locuit aferent ap. nr. I, în birouri, amenajare acces direct din stradă , fără afectarea domeniu public, amplasare firme și reclame pe fațada aferentă - categorie de importanţă:C
Firmele şi reclamele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art. 26 lit. d, din legea 50/1991.
Piata Unirii Nr. 7
208/ 17.06.2021Stație de pompare ape uzate menajere, cu respectarea tuturor condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, Direcţia Tehnică şi ADPStrada Serafim Duicu
207/ 17.06.2021AMENAJĂRI INTERIOARE CLĂDIRE CORP C9 - ACTIVITĂȚI SPORTIVE Categorie de importanţă "C".Strada Plutelor Nr. 2
206/ 16.06.2021Modificare, extindere, amenajări interioare şi mansardare imobil (corp C1, Sp+P+M).
Categorie de importanţă "D".
Strada Salcâmilor Nr. 11
205/ 15.06.2021Construire garaj (P) - intrare în legalitate Categoria de importanţă "D"Strada Scurtă Nr. 1
204/ 15.06.2021REABILITARE ŞI MANSARDARE CLĂDIRE DE BIROURI ADMINISTRATIVE - CORP C22 Categoria de importanţă - CStrada Gheorghe Marinescu Nr. 38
203/ 11.06.2021Lucrări de consolidare, modificare ap. II, III, prin etajare, mansardare cu funcțiunea de locuințe - categorie de importanţă:C
Strada Crinului Nr. 12 Ap. Ii-Iii
202/ 11.06.2021REPARAŢII ACOPERIŞ LA SEDIUL FEDERALCOOP
Categoria de importanţă - C
Piata Victoriei Nr. 5
201/ 11.06.2021EXTINDERE ȘI REAMENAJARE CORP C1 - LOCUINȚĂ ȘI REAMENAJRE CORP C2 - MAGAZIE, REFACERE ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ Categoria de importanţă - CStrada Ialomiţei Nr. 1
200/ 10.06.2021CONSTRUIRE HALĂ DE DEPOZITARE PE STRUCTURĂ METALICĂ - INTRARE ÎN LEGALITATE
Categoria e importanţă - D
Strada Depozitelor Nr. 17
199/ 10.06.2021EXTINDERE HALĂ METALICĂ - MAGAZIE (CORP C5)
Categoria de importanţă - D
Strada Mureşeni Nr. 50
196/ 09.06.2021Intrare în legalitate în condiţiile regimului tehnic - Amenajări interioare la sediu fundaţie şi spaţii comerciale (alimentaţie publică) - modificări faţă de AC nr.130/1996 şi AC nr.178/2002.
Clădire categoria de importanţă "C".
Strada Horea Nr. 6
195/ 09.06.2021Amplasare firmă pe faţada spaţiului comercial. Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.Piata Trandafirilor Nr. 43
194/ 04.06.2021REAMENAJARE LOC DE JOACĂ PENTRU COPII - INTRARE ÎN LEGALITATE
Categoria de importanţă - D
Strada Voinicenilor Nr. 74
193/ 03.06.2021Recompartimentare spațiu comercial, modificare fațadă, amplasare firme - modificare temă autorizată prin AC 300/23.09.2020 - categorie de importanță C .
Firmele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991 .
Strada Moldovei Nr. 18
192/ 03.06.2021REAMENAJARE LOC DE JOACĂ PENTRU COPII - INTRARE ÎN LEGALITATE
Categoria de importanţă - D
Aleea Carpaţi
190/ 03.06.2021AMPLASARE FIRMĂ. Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.Strada Lacului Nr. 1
Hide details for 189/ 02.06.2021189/ 02.06.2021CONSTRUIRE SPAŢIU COMERCIAL ŞI LOCUINŢĂ DE SERVICIU, AMPLASARE FIRMĂ PE FAŢADA CLĂDIRII
Cateoria de importanţă - C
Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991
Strada Voinicenilor Nr. 54
[Replication or Save Conflict]
188/ 02.06.2021CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT ȘI AMENAJARE TEREN categorie de importanţă "D", regim de înălțime D+P+1EStrada Vulcan Nr. 16
187/ 31.05.2021MODIFICARE, EXTINDERE ŞI MODERNIZARE FAŢADE LA CLĂDIRI - CORP XV ŞI CORP XIII, ÎNLOCUIRE PANOU FIRMĂ
Categoria de importanţă - C
Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art. 26 lit. d, din legea 50/1991.
Strada Cuza Vodă Nr. 99-105
185/ 28.05.2021CONSTRUIRE DOUĂ BLOCURI DE LOCUIT - CORP B17 ȘI B18, AMENAJĂRI CIRCULAȚII AUTO ȘI PIETONALE, PARCAJE AUTO, PISTE BICICLETE, ZONE VERZI ȘI LOCURI DE JOACĂ;
Categoria de importanţă - C;
-destinaţie construcţie : blocuri de locuinţe colective compuse din 86 ap.la B17 şi 60 ap.la B18; 146 parcaje dispuse astfel : 16 parcaje subterane și 130 parcaje supraterane; regim de înălțime D+P+9E+10R/B17 şi D+P+7E+8R/B18
Strada Ion Heliade Rădulescu Nr. 4
184/ 28.05.2021Amplasare firmă luminoasă pe faţada imobilului. Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.Strada Iuliu Maniu Nr. 26
183/ 26.05.2021Creare acces nou şi scară interioară la spaţiile comerciale. Categoria de importanţă "C".Strada Gheorghe Doja Nr. 204
182/ 25.05.2021Amenajare acces separat dinspre stradă la cabinet medical existent.
Categorie de folosinţă "C".
Strada Narciselor Nr. 14 Sc. A Ap. 1
181/ 25.05.2021CONSTRUIRE LOCUINŢĂ S+P+M
Categoria de importanţă - D
Strada Azuga Nr. 2
180/ 25.05.2021Amplasare firmă pe faţada imobilului. Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.Strada Gheorghe Marinescu Nr. 60
179/ 25.05.2021Extindere, reamenajare, mansardare cabană de odihnă
categorie de importanţă:D
Strada Plutelor Nr. 2
178/ 24.05.2021MODIFICARE ȘI ETAJARE CLĂDIRE EXISTENTĂ PRIN SCHIMBARE PARȚIALĂ DE DESTINAȚIE ÎN PRESTĂRI SERVICII MEDICALE, BIROURI ȘI MONTARE FIRMĂ categoria de importanță C, Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.
Strada Mihai Viteazul Nr. 27/A
177/ 21.05.2021AMPLASARE FIRMĂ. Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991Bulevard 1 Decembrie 1918 Nr. 198 Ap. 2
176/ 21.05.2021EXTINDERE CORP C1 CU ASCENSOR HIDRAULIC ŞI SPAŢII ANEXĂ LA CLINICA MEDICALĂ III- modificare soluţie autorizată prin AC 128/20.03.2019
Categoria de importanţă - C
Strada Revoluţiei Nr. 33, 35
175/ 20.05.2021REPARAŢIE ACOPERIŞ PRIN CONSOLIDARE ŞI MODIFICARE ŞARPANTĂ ÎN REGIM DE URGENŢĂ.
În condițiile respectării normelor Codului Civil cu privire la vecinătăți.
Categorie de importanţă "D".
Beneficiarul este obligat ca până la încheierea lucrărilor de construire (în termenul de valabilitate a autorizaţiei de construire) să prezinte documentaţia tehnică de autorizare întocmită conform prevederilor legale în vigoare, însoţită de toate acordurile şi avizele precizate prin certificatul de urbanism nr. 742 din 20/05/2021 .
Strada Lămâiţei Nr. 3
174/ 20.05.2021MANSARDARE ŞI REABILITARE TERMICĂ BLOC DE LOCUINŢE
Categoria de importanţă - C
Strada 22 Decembrie 1989 Nr. 53B
173/ 19.05.2021Extindere, reamenajare şi mansardare locuinţă - intrare în legalitate
Categorie de importanţă: D
Strada Lavandei Nr. 10
172/ 19.05.2021Schimbare destinaţie din salon de coafură- cosmetică în cabinet stomatologic, cu amenajări interioare.
Categorie de importanţă " D ".
Bulevard 1848 Nr. 81 Ap. 2
171/ 14.05.2021Schimbarea destinației ap.nr.14 în cabinet stomatologic, unificarea fucțiunii cu cabinetul stomatologic existent ap. nr. 15, amenajări interioare și închidere balcon ap. nr.14, amplasare firmă. Firma va avea caracter provizoriu, durata ei de existenţă va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art. 26 lit. d, din legea 50/1991 Strada Luceafărului Nr. 1 Ap. 14,15
170/ 14.05.2021 13:12:43Extindere conductă gaze naturale presiune redusă, cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, Direcţia Tehnică şi ADP: PRM se vor amplasa la limita de proprietate(înglobate în gard), fără a ocupa(umbri) definitiv domeniul public Strada Eden Nr. 29
169/ 12.05.2021Întreţinere şi reparaţii curente la faţade, învelitoare şi la sistemul de drenare a apelor pluviale (la biserica unitariană).
Categoria de importanţă "B".
Strada Bolyai Nr. 13
168/ 11.05.2021CASĂ DE LOCUIT ŞI ÎMPREJMUIRE TEREN PE LIMITELE INTERIOARE categoria de importanță D, Potrivit art. 22, lit. f din LEGEA nr. 10/1995 din 18 ianuarie 1995*** Republicată privind calitatea în construcţii, investitorii au obligaţia de a efectua recepţia la terminarea lucrărilor de construire pentru lucrările prevăzute în autorizaţia de construire, numai împreună cu recepţia la terminarea lucrărilor branşamentelor la infrastructura tehnico-edilitară aferente ansamblurilor de locuinţe individuale şi colective, construcţiilor de utilitate publică şi căilor de acces. Strada Viile Unomaj Nr. 74
167/ 10.05.2021Schimbarea destinației spațiului comercial în microclinică medicală, amenajări interioare și modificare acces, categoria de importanță CStrada Suceava Nr. 53 Sc. B Ap. Sp.Com.1
166/ 10.05.2021Extindere construcţie (casă de locuit P), amenajări interioare, construire garaj auto (P), împrejmuire proprietate (la stradă).
Categoria de importanţă "D".
Strada Vulturilor Nr. 19
165/ 07.05.2021Înlocuire conductă gaze naturale presiune redusă - cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, Direcţia Tehnică şi ADP: PRM (post reglare şi măsurare gaze naturale) vor fi înglobate în gard, la limita de proprietate fără ocupa/umbri definitiv domeniului publicStrada Plaiului
164/ 06.05.2021Casă de locuit, amenajare acces auto şi pietonal, împrejmuire la stradă
Categorie de importanţă: D
Strada Constandin Hagi Stoian Nr. 53
163/ 05.05.2021Amenajări interioare şi etajare corp C1- intrare în legalitate - categorie de importanţă; D
Strada Şoimilor Nr. 35
162/ 04.05.2021Stație de hidrofor amplasată subteran în cămin de beton, cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, Direcţia Tehnică şi ADPStrada 8 Martie
161/ 03.05.2021REAMENAJARE, EXTINDERE ŞI SUPRAETAJARE CLĂDIRE PENTRU LOCUINŢE COLECTIVE categoria de importanţă C, clădire cu regim de înălțime S+P+3E+M compusă din 14 apartamente, 6 garaje subterane și 6 parcaje suprateraneStrada Baladei Nr. Fn
160/ 29.04.2021AMENAJARE LOCUINŢĂ ÎN VOLUMUL PODULUI EXISTENT Categoria de importanţă "C".Strada Horea Nr. 18
159/ 29.04.2021Spaţiu comercial la parter cu acces direct din stradă, locuinţă de serviciu la etaj - categoria de importanţă C, amplasare panou publicitar, construire împrejmuire la stradă cu accese auto şi pietonale - continuarea şi finalizarea lucrărilor autorizate prin AC 303/2018;
Firmele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.
Strada Secerei Nr. 32
158/ 29.04.2021SCHIMBAREA DESTINAŢIEI CASEI DE LOCUIT ÎN SPAŢII PRESTĂRI SERVICII CU EXTINDERE, MODIFICARE ŞI MANSARDARE - INTRARE ÎN LEGALITATE categoria de importanță CStrada Fabrica De Zahăr Nr. 8
157/ 29.04.2021DESFIINȚARE CONSTRUCȚIE P ȘI RECONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+M, PE ACELAȘI AMPLASAMENT, DEMOLARE ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ ȘI RECONSTRUIRE ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ, AMENAJAREA TERENULUI categoria de importanță DStrada Negoiului Nr. 117
156/ 29.04.2021Realizare fundaţie pentru amplasare rezervor de lapte.
-categorie de importanţă D
Strada Bega Nr. 1
155/ 28.04.2021MANSARDARE LOCUINȚĂ CORP C1 - INTRARE ÎN LEGALITATE ȘI EXTINDERE ȘI AMENAJĂRI INTERIOARE LOCUINȚĂ CORP C1 Categorie de importanţă "D".Strada Trotuşului Nr. 21A
153/ 28.04.2021Schimbare destinaţie din sediu firmă în locuinţă (ap. cu 3 camere) - categorie de importanţă:DStrada Tudor Vladimirescu Nr. 61 Ap. 9
151/ 26.04.2021Desfiinţare garaj auto (corp C2) şi demolare parţială, extindere şi etajare parţială casă de locuit (P+E, corp C1), construire împrejmuire (la stradă).
Categoria de importanţă "D".
Strada Ciucului Nr. 8
149/ 25.04.2021CONSTRUIRE DOUĂ BLOCURI DE LOCUIT - CORP B15 ȘI B16 CU ECHIPAMENTE PUBLICE LA PARTER, AMENAJĂRI CIRCULAȚII AUTO ȘI PIETONALE, PARCAJE AUTO, PISTE BICICLETE, ZONE VERZI ȘI LOCURI DE JOACĂ categoria de importanță C; destinație construcție: blocuri de locuințe colective compuse din 58 ap. la B15 și 86 ap. la B16, 1 spațiu comercial la parterul blocului B15, 146 parcaje dispuse astfel: 16 parcaje subterane și 130 parcaje supraterane din care 2 parcaje aferente spațiului comercial; regim de înălțime D+P+7E+8R/B15 și D+P+9E+10R/B16 Strada Băneasa Nr. 2
148/ 23.04.2021Deviere reţea LES 20kV şi LES 0,4kV - cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, Direcţia Tehnică şi ADPBulevard Pandurilor
147/ 22.04.2021Construire locuinţă unifamiliă D+P.
Categorie de importanţă "D".
Strada Remetea Nr. 208/A
146/ 22.04.2021Lucrări de creştere a performanţei energetice a blocului de locuinţe - categoria de importanţă CAleea Carpaţi Nr. 39
145/ 22.04.2021Lucrări de creştere a performanţei energetice a blocului de locuinţe - categoria de importanţă CStrada Reşiţa Nr. 3
144/ 21.04.2021RACORDURI ELECTRICE PENTRU STAŢII DE ÎNCARCARE AUTOBUZE ELECTRICE AUTOBAZA-GARAJ, SC TRANSPORT LOCAL SA cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice şi Direcţia Tehnică.Strada Bega Nr. 2
142/ 20.04.2021Amplasare reclame. Firmele/reclamele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.
Piata Oneşti Nr. 12
141/ 20.04.2021CONSTRUIRE LOCUINŢĂ UNIFAMILIALĂ (P+M), REALIZARE ÎMPREJMUIRE (LA STRADĂ).
Categoria de importanţă "D".
Strada Pomilor Nr. 36/4
140/ 20.04.2021Drum de acces la ansamblul de locuinţe unifamiliale - categorie de importanţă: C Strada Voinicenilor Nr. 222
139/ 19.04.2021Modernizare şi extindere prin mansardare casă de locuit Dp+P.
Categorie de importanţă "D".
Strada Viile Dealul Mic Nr. 14
138/ 19.04.2021Reamenajare loc de joacă existent Parc Diamant (loc de joacă nr.1 şi nr.2) - intrare în legalitate.
Categoria de imoprtanţă "D".
Strada Cutezanţei Nr. -
137/ 19.04.2021Construire spaţiu tehnic anexă la spălătorie auto, zid de sprijin şi împrejmuire cu accese auto şi pietonale, modificare proiect autorizat cu nr.680/2018- intrare în legalitate, montare panouri fonoizolante la spălătoria auto, în condiţiile regimului tehnic.
Categoria de importanţă "D".
Strada Livezeni Nr. 69/G
136/ 18.04.2021CONSOLIDARE, REAMENAJARE ȘI MODERNIZARE CENTRU DIDACTIC ȘI DE EXAMINARE LA UMFST GEORGE EMIL PALADE TÂRGU MUREȘ categoria de importanță BStrada Dr. Victor Babeş Nr. 15
135/ 16.04.2021Construire casă de locuit, împrejmiure la stradă - categorie de importanţă:D Strada Mărului Nr. 1F
134/ 16.04.2021AMPLASARE FIRMĂ. Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991. Strada Grădinarilor Nr. 16
133/ 16.04.2021Alimentare cu energie electrică ansamblu de locuinţe - cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, Direcţia Tehnică şi ADP.Strada Heliade Radulescu, Băneasa Nr. 4,8,10,2
132/ 15.04.2021DEVIERE REŢELE CANALIZARE MENAJERĂ ŞI PLUVIALĂ.
Bulevard Pandurilor
130/ 15.04.2021Amenajare terasă cu copertină retractabilă - categorie de importnaţă: DBulevard 1 Decembrie 1918 Nr. 240
128/ 13.04.2021Spor de putere la Club Apollo - cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, Direcţia Tehnică şi ADP.Strada Plutelor Nr. 2
127/ 12.04.2021Amplasare semnalistică pentru magazin Profi. Firmele/reclamele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.
Piata Gării Nr. 1
126/ 12.04.2021Amplasare semnalistică pentru magazin Profi. Firmele/reclamele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.Strada 22 Decembrie 1989 Nr. 15
125/ 12.04.2021Amplasare firmă luminoasă pe faţada imobilului. Firmele/reclamele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.
Bulevard 1 Decembrie 1918 Nr. 221 Ap. P/I
124/ 09.04.2021Modificare corp C2 şi C3, refaţadizare corp C4; categorie de importanţă "D".Strada Gheorghe Doja Nr. 32
123/ 09.04.2021Amplasare reclamă luminoasă pe faţada imobilului. Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.Bulevard 1 Decembrie 1918 Nr. 214
122/ 08.04.2021Construire împrejmuire proprietate
- categorie de importanţă D
Strada Mărului Nr. 1/A
120/ 07.04.2021AMPLASARE CUB PUBLICITAR Firmele/reclamele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.Strada Mihai Viteazul Nr. 31
119/ 07.04.2021Extindere, etajare, modernizare casă de locuit, împrejmuire la stradă cu poartă de acces auto nouă, creare acces platformă de parcare în curte.
Categoria de importanţă "D".
Strada Bogdan Petriceicu Haşdeu Nr. 29
117/ 02.04.2021REAMENAJARE, AMENAJĂRI INTERIOARE ȘI SUPRAETAJARE CLĂDIRE LOCUINȚE COLECTIVE (C1) ȘI CONSTRUIRE 2 CORPURI DE LOCUINȚE COLECTIVE (C2 ȘI C3) categoria de importanță C; 3 corpuri - C1 cu D+P+1E+M, C2 cu D+P+1E+R și C3 cu D+P+1E compuse în total din 27 apartamente, 13 garaje subterane și 11 parcaje supraterane; se vor respecta măsurile dispuse prin avizul comisiei de circulație nr. 0537/13.02.2021 conform proces verbal nr. 2385/13.01.2021Strada Revoluţiei Nr. 32-34
116/ 01.04.2021Extindere conductă şi branşament gaze naturale - cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, Direcţia Tehnică şi ADP: PRM (post reglare şi măsurare gaze naturale) se va amplasa pe proprietate privată fără ocuparea/umbrirea domeniului publicStrada Ion Heliade Rădulescu Nr. 4 Bl. B8
115/ 01.04.2021AMPLASARE RECLAMĂ LUMINOASĂ. Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.Strada Tamás Ernő Nr. 1
114/ 01.04.2021LUCRĂRI DE REPARAȚII CURENTE LA DEMISOLUL CLĂDIRII PRINCIPALE A CENTRULUI MILITAR JUDEȚEAN MUREȘ - CORP C1 categoria de importanță CStrada Mihai Eminescu Nr. 29
113/ 01.04.2021AMENAJĂRI INTERIOARE, EXTINDERE ŞI ETAJARE CASĂ DE LOCUIT
Categoria de importanţă - D
Strada Tudor Vladimirescu Nr. 76
112/ 31.03.2021CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT P+E ŞI PISCINĂ
Categoria de importanţă - D
Strada 22 Decembrie 1989 Nr. 158
110/ 29.03.2021Refacere împrejmuire posterioarăStrada 22 Decembrie 1989 Nr. 158
108/ 26.03.2021Înfiinţare spaţiu de joacă pentru copii "Grădiniţa Piţigoi".
Categoria de importanţă "D".
Bulevard 1 Decembrie 1918 Nr. 48
107/ 26.03.2021AMENAJARE SPAŢIU DE JOACĂ PENTRU COPII - GR. PP10
Categoria de importanţă - D
Strada Secerei Nr. 21B
106/ 26.03.2021Înfiinţare spaţiu de joacă pentru copii- Grădiniţa cu program prelungit nr.6 "Lumea copiilor".
Categoria de importanţă "D".
Strada Voinicenilor Nr. 45
105/ 26.03.2021Amenajare spaţiu de joacă pentru copii - Grădiniţa Manpel
- categoria de importanţă "D".
Strada Constantin Romanu-Vivu Nr. 2/A
104/ 26.03.2021AMENAJARE SPAŢIU DE JOACĂ PENTRU COPII - GRĂDINIŢA NR.11
Categoria de importanţă - D
Strada Alexandru Papiu Ilarian Nr. 37
103/ 26.03.2021Înfiinţare spaţiu de joacă pentru copii - Grădiniţa "Arlechino".
Categoria de importanţă "D".
Strada Lebedei Nr. 17
102/ 26.03.2021AMENAJARE SPAŢIU DE JOACĂ PENTRU COPII - GR. PP6
Categoria de importanţă - D
Strada Mărăşti Nr. 1
101/ 26.03.2021Înfiinţare spaţii de joacă pentru copii - Grădiniţa Rază de soare.
- categoria de importanţă "D".
Aleea Carpaţi Nr. 5
100/ 26.03.2021Amenajare spațiu de joacă la grădinița cu program prelungit Rândunica Strada Ion Buteanu Nr. 18
99/ 26.03.2021Amenajare spaţiu de joacă - "Grădiniţa Ştefania".
Categoria de importanţă "D".
Strada Aurel Filimon Nr. 32
98/ 26.03.2021Amenajare spațiu de joacă la grădinița LicuriciStrada Lămâiţei Nr. 18
97/ 26.03.2021Amenajare spațiu de joacă la grădinița cu program prelungit AlbinuțaStrada Parângului Nr. 23
96/ 26.03.2021Amenajare spaţiu de joacă pentru copii - Grădiniţa PP 12
- categoria de importanţă "D".
Strada Hunedoara Nr. 29
95/ 25.03.2021Amplasare firmă pe faţada imobilului aferent biroului notarial. Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991. Strada Bolyai Nr. 40 Ap. 2
94/ 25.03.2021Amplasare reclamă (pe terenul concesionat). Reclama va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.Strada Bolyai Nr. 40 Ap. 2
93/ 24.03.2021CLĂDIRE LOCUINȚE COLECTIVE CU FUNCȚIUNE MIXTĂ, AMENAJĂRI EXTERIOARE
ȘI ORGANIZAREA ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR categoria de importanță C; clădire cu regim de înălțime D+P+4E+M compusă din 32 apartamente de locuit, spații comerciale la parter și 19 garaje la demisol; se va menţine caracterul public al locurilor de parcare supraterane aparţinând domeniului public aferent terenului concesionat
Strada Bartók Béla Nr. 2
92/ 23.03.2021CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE AUTO SELF SERVICE CU DOTĂRI AFERENTE
Categoria de importanţă - D
Calea Sighişoarei Nr. 86
91/ 23.03.2021CLĂDIRE SEDIU FIRMĂ, ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ ȘI MONTARE FIRMĂ Categoria de importanță C. Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art. 26 lit. d, din legea 50/1991
Strada Albinei Nr. 6
90/ 23.03.2021 AMPLASARE CONSTRUCŢII CU CARACTER PROVIZORIU DE TIP CONTAINER (VESTIARE) - PE O PERIOADĂ DE 5 ANI - REAUTORIZARE LUCRĂRI APROBATE PRIN A.C. NR.359/2015;
Construcţia avea caracter provizoriu, durata de existenţă va fi pe durata contractului de comodat, dar nu mai mult de 5 ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991 republicată
Strada Gheorghe Marinescu Nr. 50
89/ 23.03.2021AMPLASARE RECLAMĂ PE FAŢADA IMOBILULUI. Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art. 26 lit. d, din legea 50/1991. Strada Cutezanţei Nr. 13 Ap. Corpii/I
88/ 23.03.2021Reamenajare spaţiu comercial. Categoria de importanţă "C".Piata Gării Nr. 1
82/ 17.03.2021Deviere LEA 0,4kV existentă în LES 0,4kV şi înlocuire stâlpi JT cu stâlpi iluminat public - cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, Direcţia Tehnică şi ADPStrada Trébely Nr. 87,91-93
80/ 16.03.2021Lucrări de creştere a performanţei energetice a blocurilor de locuinţeStrada Cutezanţei Nr. 13-15-17-19
79/ 15.03.2021LOCUINTA UNIFAMILALA P+Eparţial, DEPOZIT PUBELA DE GUNOI MENAJER ŞI IMPREJMUIRE TEREN STÂNGA ŞI LA STRADĂ CU ACCES AUTO ŞI PIETONAL - categorie de importanţă:DStrada Episcop Ioan Bob Nr. 11
78/ 15.03.2021RECOMPARTIMENTARE, EXTINDERE ŞI MANSARDARE CASĂ DE LOCUIT (CORP C1) ŞI EXTINDERE ANEXĂ GOSPODĂREASCĂ CU GARAJ AUTO (CORP C2).Strada Insulei Nr. 27
77/ 12.03.2021CONSTRUIRE CLADIRE DE BIROURI - TRONSON A, AMENAJARE PARCARI SI PLATFORME IN INCINTA categoria de importanță C, regim de înălțime D+P+5E+R, Potrivit art. 22, lit. f din LEGEA nr. 10/1995 din 18 ianuarie 1995*** Republicată privind calitatea în construcţii, investitorii au obligaţia de a efectua recepţia la terminarea lucrărilor de construire pentru lucrările prevăzute în autorizaţia de construire, numai împreună cu recepţia la terminarea lucrărilor branşamentelor la infrastructura tehnico-edilitară aferente obiectivului, construcţiilor de utilitate publică şi căilor de acces.
Strada Gheorghe Doja Nr. 64-68
76/ 11.03.2021Alimentare cu energie electrică (spor de putere) - cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, Direcţia Tehnică şi ADP: PC se va monta la limita de proprietate, fără ocuparea ( umbrirea ) domeniului public.
Strada Lacului Nr. 1A
75/ 10.03.2021EXTINDERE, MANSARDARE ŞI RECOMPARTIMENTARE CASĂ DE LOCUIT, REABILITARE ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ
Categoria de importanţă - D
Strada Bucegi Nr. 3
74/ 10.03.2021CONSOLIDARE PLANŞEU LA CLĂDIRE SPAȚIU COMERCIAL, PRESTĂRI SERVICII ȘI CENTRALĂ TERMICĂ - ÎN REGIM DE URGENŢĂ. Categoria de importanță C. Beneficiarul este obligat ca până la finalizarea lucrărilor de construire (în termenul de valabilitate a autorizaţiei de construire) să prezinte documentaţia tehnică de autorizare întocmită conform prevederilor legale în vigoare, însoţită de toate acordurile şi avizele precizate prin certificatul de urbanism nr.356 din 09.03.2021.Strada Mihai Viteazul Nr. 27A
73/ 08.03.2021CONSTRUIRE ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ CU ACCES AUTO ŞI ÎMPREJMUIRE ÎN CURTEA IMOBILULUI, PROVIZORIU, PE O PERIOADĂ DE 2 ANI. ÎMPREJMUIREA ÎN CURTEA IMOBILULUI VA AVEA CARACTER PROVIZORIU, PE O PERIOADĂ DE MAXIM 2 ANI DE LA DATA EMITERII PREZENTEI AUTORIZAŢII, FĂRĂ POSIBILITATE DE DEZMEMBRARE
Menţinerea împrejmuirii provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art. 26, lit.d, din Legea 50/1991***republicată. La expirarea termenului de 2 ani împrejmuirea se va desfiinţa pe cheltuiala beneficiarului fără a se acorda despăgubiri, terenul urmând a se readuce la forma iniţială.
Strada Călăraşilor Nr. 82 Ap. 1
71/ 05.03.2021Schimbare de destinaţie apartament nr.4 din spaţiu de locuit în spaţiu comercial.
Categoria de importanţă "C".
Strada Constandin Hagi Stoian Nr. 3 Ap. 4
69/ 04.03.2021AMPLASARE FIRMĂ PE FAŢADA IMOBILULUI. Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.Strada Călăraşilor Nr. 82 Ap. 1
68/ 04.03.2021AMPLASARE MIJLOC PUBLICITAR - TOTEM. Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991. Strada Insulei Nr. 1
67/ 04.03.2021AMPLASARE MIJLOC PUBLICITAR - TOTEM. Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991. Strada Barajului Nr. 3
66/ 03.03.2021Recompartimentare şi reamenajare spaţiu comercial existent.Strada 22 Decembrie 1989 Nr. 15
65/ 02.03.2021Extindere, modificare mansardă în etaj 2 la corpul C15 -categorie de importanţă: CStrada Libertăţii Nr. 115
64/ 02.03.2021Amplasare placă comemorativă pe faţada clădiriiPiata Trandafirilor Nr. 26
63/ 02.03.2021CONSTRUIRE CLĂDIRE P+1E+M - LOCUINŢĂ ŞI PRESTĂRI SERVICII
Categoria de importanţă - D
Strada Gheorghe Doja Nr. 74A/1 Ap. 1
62/ 02.03.2021AMPLASARE FIRMĂ PE FAŢADA IMOBILULUI. Firma va avea caracter provizoriu, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.
Strada Horea Nr. 13A
61/ 01.03.2021AMPLASARE FIRMĂ PE FAŢADA IMOBILULUI. Firma va avea caracter provizoriu, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.
Strada Horea Nr. 13A
60/ 25.02.2021Amplasare semnalistică exterioară pentru farmacie. Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991Strada Gheorghe Marinescu Nr. 8A Ap. 2
59/ 25.02.2021Amplasare reclamă pe faţada imobilului. Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.Bulevard 1 Decembrie 1918 Nr. 242
58/ 25.02.2021Amplasare reclamă pe faţada imobilului. Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.Bulevard 1 Decembrie 1918 Nr. 242
57/ 25.02.2021Amplasare reclamă. Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991Strada Voinicenilor Nr. 89
56/ 23.02.2021SCHIMBAREA DESTINAŢIEI CASEI DE LOCUIT ÎN SPAŢIU COMERCIAL CU AMENAJĂRI INTERIOARE ŞI ETAJARE CLĂDIRE, RECONSTRUIRE ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ ŞI PE LIMITELE INTERIOARE
Categoria de importanţă - C
Strada George Enescu Nr. 8
55/ 22.02.2021SCHIMBAREA DESTINAŢIEI CASEI DE LOCUIT - AP. 1 ÎN PRESTĂRI SERVICII, CU AMENAJĂRI INTERIOARE ŞI ACCES NOU DIN STRADĂ, EXTINDEREA ŞI ETAJAREA ACESTEIA CU LOCUINŢĂ, AMPLASARE FIRMĂ PE FAŢADA CLĂDIRII
Categoria de importanţă - C
Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.
Strada Aurel Filimon Nr. 8/1,Sp5
54/ 19.02.2021REAMENAJARE, EXTINDERE ŞI ETAJARE CLĂDIRE PENTRU LOCUINŢE COLECTIVE

Categoria de importanţă - C
Clădire cu regim de înălţime D+P+1E+M cu 5 apartamente şi 5 parcaje aferente
Strada Avram Iancu Nr. 43C
53/ 18.02.2021Extindere rețea apă potabilă cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, Direcţia Tehnică şi ADP
Strada Evreilor Martiri Nr. 27A
52/ 16.02.2021AMPLASARE 2 RECLAME ŞI 2 CASETE LUMINOASE PE FAŢADA SPAŢIULUI
Firmele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.
Bulevard 1 Decembrie 1918 Nr. 231
51/ 15.02.2021AMPLASARE PANOU DE RECLAMĂ ŞI 2 CASETE LUMINOASE PE FAŢADA SPAŢIULUI
Firmele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.
Dimensiuni : 6,50m x 1,00m; 2 x 1,00m x 0,50m; 2 x 0,70m x 0,33m
Bulevard 1848 Nr. 40-42
50/ 11.02.2021Amplasare firmă pe fațada imobilului (corp C5)Piata Republicii Nr. 43
49/ 11.02.2021 EXTINDEREA ŞI MANSARDAREA CASEI DE LOCUIT P+M CU UN LOC DE PARCARE AFERENT - INTRARE ÎN LEGALITATE
Categoria de importanţă - D
Strada Mihai Eminescu Nr. 15 Ap. 5
48/ 11.02.2021Amplasare firmă pe fațada imobilului(corp C1)Piata Republicii Nr. 6
47/ 11.02.2021Amplasarea firmă pe faţada spaţiului comercial. Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991Strada 22 Decembrie 1989 Nr. 46
46/ 11.02.2021SCHIMBARE DE DESTINATIE DIN LOCUINȚĂ (ap.19) IN SPATIU PRESTARI SERVICII - SALON DE COSMETICĂ ȘI COAFURĂ, CU AMENAJARI INTERIOARE, CREARE ACCES SEPARAT SI AMPLASARE FIRMA - categorie de importanţă:DStrada Gheorghe Doja Nr. 48 Ap. 19
45/ 10.02.2021SISTEMATIZAREA VERTICALĂ A TERENULUI, CONSTRUIRE ZID DE SPRIJIN ŞI ÎMPREJMUIRE - INTRARE ÎN LEGALITATE Categoria de importanţă - D.
Strada Livezeni Nr. 69/G
44/ 10.02.2021Modernizare LES20kV - zona CEM MT JT Târgu Mureș - LES 20kV Tudor 1, între PA19-PT270, LES 20KV Tudor 5, între PA31-PA32 și între PA31-PT274, LES20kV Târgu Mureș - cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, Direcţia Tehnică şi ADPStrada Rodniciei,Progresului,Cutezanței,Livezeni,Muncii
43/ 10.02.2021Amenajări interioare la casa de locuit existentă - intrare în legalitate - categorie de importanţă: D
Strada Bicazului Nr. 4
42/ 10.02.2021Schimbare de destinaţie din locuinţe în cabinet medical prin unificarea a două apartamente (P04-P05 din bloc B5), cu amenajări interioare şi creare acces nou dinspre stradă - modificare soluţie autorizată cu nr. 551/2019 Strada Ion Heliade Rădulescu Nr. 4
41/ 09.02.2021LOCUINTĂ UNIFAMILALA S+P, PISCINĂ, IMPREJMUIRE TEREN CU ACCES AUTO ŞI PIETONAL LA STRADĂ şi LA LIMITA DE PROPRIETATE STÂNGA categorie de importanţă D. Potrivit art. 22, lit. f din LEGEA nr. 10/1995 din 18 ianuarie 1995*** Republicată privind calitatea în construcţii, investitorii au obligaţia de a efectua recepţia la terminarea lucrărilor de construire pentru lucrările prevăzute în autorizaţia de construire, numai împreună cu recepţia la terminarea lucrărilor branşamentelor la infrastructura tehnico-edilitară aferente ansamblurilor de locuinţe individuale şi colective, construcţiilor de utilitate publică şi căilor de acces.
Strada Episcop Ioan Bob Nr. 11/A
40/ 08.02.2021Schimbare destinaţie post trafo (C26) în clădire de birouri cu modificări interioare categoria de importanță CStrada Apaductului Nr. 56
39/ 08.02.2021Extinderea halei de producţie existente şi construire imprejmuire teren - Categorie de importanţă:CStrada Prutului Nr. 22
38/ 05.02.2021Locuinţă unifamilială P+M, categorie de importanţă:D
Potrivit art. 22, lit. f din LEGEA nr. 10/1995 din 18 ianuarie 1995*** Republicată privind calitatea în construcţii, investitorii au obligaţia de a efectua recepţia la terminarea lucrărilor de construire pentru lucrările prevăzute în autorizaţia de construire, numai împreună cu recepţia la terminarea lucrărilor branşamentelor la infrastructura tehnico-edilitară aferente ansamblurilor de locuinţe individuale şi colective, construcţiilor de utilitate publică şi căilor de acces.
Strada Viile Unomaj Nr. F. Nr
37/ 04.02.2021Extindere conductă şi branşament gaze naturale presiune redusă şi interconectare conductă presiune redusă - cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice Direcţia Tehnică şi ADP: PRM (post reglare şi măsurare gaze naturale) se va amplasa pe domeniul privat, fără ocuparea/umbrirea domeniului public.
Strada Prof. Dr. Vasile Săbădeanu Nr. 149-C1
36/ 03.02.2021EXTINDERE ŞI ETAJARE CLĂDIRE - LOCUINŢĂ
Categoria de importanţă - D
Regim de înălţime P+1E
Strada Bujorului Nr. 23
35/ 26.01.2021Amenajare locuinţă în volumul podului - modificare temă autorizată prin AC 332/2020 (Extindere, amenajări interioare locuință corp C1) - categorie de importanţă:DStrada Evreilor Martiri Nr. 27A
34/ 26.01.2021Alimentare cu energie electrică la bloc de locuinţe - cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, Direcţia Tehnică şi ADP: firida de reţea şi FDCP 7 se vor amplasa pe proprietate privată, fără a ocupa (umbri) definitiv domeniul public.Piata Oneşti Nr. 5
33/ 26.01.2021SCHIMBARE DE DESTINATIE DIN CASA DE LOCUIT (APARTAMENT 1) IN SPATIU COMERCIAL CU CREARE ACCES NOU DINSPRE STRADA ŞI ETAJARE CLADIRE EXISTENTA CU 2 APARTAMENTE categoria de importanță C, clădire cu regim de înălțime P+2E compusă din spațiu comercial la parter și 2 apartamente la etaje cu 3 parcaje aferenteStrada Călărașilor Nr. 96 Ap. 1
32/ 25.01.2021AMENAJĂRI INTERIOARE ŞI MANSARDARE CASĂ DE LOCUIT -categorie de importanţă:DStrada Abrudului Nr. 10
31/ 25.01.2021Alimentare cu energie electrică a ansamblului de locuinţe - cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, Direcţia Tehnică şi ADP: firida de reţea se va amplasa pe proprietate privată, fără a ocupa ( umbri ) definitiv domeniul public.
Strada Constandin Hagi Stoian Nr. 3,3A
29/ 22.01.2021Modernizare trecere la nivel cu calea ferată linia 316 Brașov Deda - Războieni între stația Târgu Mureș Sud la km 284+731, intersecția cu strada Dezrobirii, categoria de importanță "B" - cu respectarea condițiilor impuse de către furnizorii de utilități, ADP si Direcția Tehnică.Strada Dezrobirii Nr. 17
28/ 21.01.2021Alimentare cu energie electrică a ansamblului de locuințe din str. Pomilor nr.32 L, corp C1, C2, A8, cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, Direcţia Tehnică şi ADPStrada Pomilor Nr. 32L
27/ 21.01.2021AMPLASARE PROVIZORIE CONTAINERE MOBILE CU DESTINAŢIA - VESTIAR PENTRU PERSONALUL SPITALULUI JUDEŢEAN DE URGENŢĂ - PE O PERIOADĂ DE 10 ANI
Construcţia va avea caracter provizoriu, dar nu mai mult de zece ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.R
Categoria de importanţă - B
Strada Gheorghe Marinescu Nr. 50
26/ 21.01.2021SCHIMBARE DESTINAŢIE ATELIERE ŞI ŞOPRON ÎN SPAŢII DE PRESTĂRI SERVICII - CASĂ FUNERARĂ PRIN AMENAJĂRI INTERIOARE (CORP C1, C2 și C4), RECONSTRUIRE ÎMPREJMUIRE, ȘI DESFIINŢARE CORP C3 ŞI C5 (ATELIER ŞI ŞOPRON) Categoria de importanţă - C Strada Vasile Lupu Nr. 1
25/ 21.01.2021CONSTRUIRE CLĂDIRE DE LOCUINŢE COLECTIVE MICI P+2E, AMENAJARE ACCESE

categoria de importanţă - C, clădire P+2E compusă din 6 apartamente și 6 locuri de parcare, Potrivit art. 22, lit. f din LEGEA nr. 10/1995 din 18 ianuarie 1995*** Republicată privind calitatea în construcţii, investitorii au obligaţia de a efectua recepţia la terminarea lucrărilor de construire pentru lucrările prevăzute în autorizaţia de construire, numai împreună cu recepţia la terminarea lucrărilor branşamentelor la infrastructura tehnico-edilitară aferente ansamblurilor de locuinţe individuale şi colective, construcţiilor de utilitate publică şi căilor de acces.
Strada Ciucului Nr. 25
24/ 21.01.2021CONSTRUIRE CLINICĂ STOMATOLOGICĂ categoria de importanță C, regim de înălțime P+3EStrada Bodoni Sándor Nr. 3-5
23/ 20.01.2021Lucrări de intervenţie privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţeStrada Secuilor Martiri Nr. 13
22/ 19.01.2021Modificare faţadă şi împrejmuire - modificare temă autorizată prin AC 174/12/06/2020 (supraetajare Clădire Sp+P+2E laborator şi birouri - modificare temă aferentă AC 51/2020) - categorie de importanţă:CStrada Livezeni Nr. 4
21/ 19.01.2021Schimbare destinație stație de îmbuteliere oxigen (corp C188) în laboratoare, cu amenajări interioare - categoria de importanță CStrada Gheorghe Doja Nr. 300
20/ 18.01.2021Închidere balcoane pe întregul tronsonBulevard 1 Decembrie 1918 Nr. 281A Ap. 15,18,22,29
17/ 15.01.2021Desfiinţare casă de locuit P corp C1; construire casă de locuit P+M - categorie de importanţă:DStrada 8 Martie Nr. 29
16/ 15.01.2021Amplasare reclame pe faţa imobilului. Firmele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.Piata Trandafirilor Nr. 18
15/ 14.01.2021CONSTRUIRE DOUĂ HALE DE DEPOZITARE PIESE AUTO, POARTĂ DE ACCES ȘI AMPLASARE FIRMĂ
categoria de importanță C, Potrivit art. 22, lit. f din LEGEA nr. 10/1995R privind calitatea în construcţii, investitorii au obligaţia de a efectua recepţia la terminarea lucrărilor de construire pentru lucrările prevăzute în autorizaţia de construire, numai împreună cu recepţia la terminarea lucrărilor branşamentelor la infrastructura tehnico-edilitară aferente, construcţiilor de utilitate publică şi căilor de acces. firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizației.
Strada Barajului Nr. 11
14/ 13.01.2021CONTINUAREA ŞI FINALIZAREA LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE - REAMENAJARE ŞI EXTINDERE CLĂDIRE ADMINISTRATIVĂ C1 ŞI C2
Categoria de importanţă - C
Strada Barajului Nr. 3
13/ 12.01.2021EXTINDERE, ETAJARE CLĂDIRE EXISTENTĂ ÎN VEDEREA REALIZĂRII UNOR LOCUINŢE COLECTIVE categorie de importanţă C, clădire cu regim de înălţime Sp+P+1E+M compusă din 5 apartamente şi 7 locuri de parcare Strada Nicolae Grigorescu Nr. 9
12/ 12.01.2021Amplasare firmă luminoasă pe faţada imobilului. Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991Strada Gheorghe Doja Nr. 64
11/ 10.01.2021EXTINDEREA CASEI DE LOCUIT (APARTAMENT 3) - CONTINUAREA LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE EXECUTATE ÎN BAZA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE NR. 9 / 09.01.2014 CU MODIFICAREA SOLUȚIEI INIȚIALE categoria de importanță DStrada Dimitrie Cantemir Nr. 16 Ap. 3
10/ 10.01.2021CASĂ DE LOCUIT UNIFAMILIALĂ ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN categoria de importanță D, regim de înălțime S+P+1EStrada Trébely Nr. 52
7/ 07.01.2021CONSTRUIRE 3 SERE ÎN GRĂDINA BOTANICĂ UNIVERSITARĂ
Categoria de importanţă - D
Strada Gheorghe Marinescu Nr. 38
6/ 06.01.2021Amenajări interioare şi etajarea casei de locuit, împrejmuire la stradă - categorie de importanţă:DStrada Borzeşti Nr. 2
5/ 06.01.2021AMENAJĂRI INTERIOARE ŞI MANSARDARE CASĂ DE LOCUIT (CORP C1) ŞI MODIFICARE ACCES AUTO
Categoria de importanţă - C
Strada Rîndunelelor Nr. 5
4/ 05.01.2021Amplasare firmă. Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.Piata Oneşti Nr. 2 Ap. Mag.23
3/ 05.01.2021Montare firmă pe fațada imobilului aferentă spațilui comercial Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art. 26 lit. d, din legea 50/1991. Bulevard 1 Decembrie 1918 Nr. 181
2/ 04.01.2021Schimbare de destinaţie din locuinţă în spaţiu comercial (bloc B5), cu amenajări interioare şi creare acces nou dinspre stradă - modificare soluţie autorizată cu nr. 551/2019
Strada Băneasa Nr.2, Ion Heliade Rădulescu Nr. 4
1/ 04.01.2021AMENAJĂRI INTERIOARE, REABILITARE TERMICĂ ȘI MANSARDARE PARȚIALĂ LOCUINȚĂ - APARTAMENT 3 categoria de importanță D, lucrările cuprind desființare parțială casă de locuit existentă (apartament 3), reconstruire și mansardare parțială locuință (apartament 3) și demolare corp C2 - bucătărie de vară aferentă apartamentului 3Strada Suceava Nr. 37 Ap. 3