Certificate de Urbanism


Nr. certificatData emiteriiAmplasamentIdentificatNr. TopograficNr. CadastralScopul utilizarii CU
90902/07/2020Strada Ioan Vescan nr. f.nr. CF 139833 Târgu Mureș nr.cad. 139833Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
89830/06/2020Strada Libertății nr. f.nr. CF 127799 Târgu Mureș nr.top. 415/2Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
89630/06/2020Strada Libertăţii nr. 147 CF 127017 Târgu Murescad 127017Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Modificare suprafaţă imobil de la 1589 mp la 1514 mp, evidenţiere construcţie C2
88430/06/2020Strada MORII nr. 32 CF/Fişa Cadastrală 140942 TG. MURES140942
140942-C1
140942-C2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obținerea autorizației de construire pentru modificare casă de locuit corp C1, împrejmuire proprietate în locul construcției modificate.
88329/06/2020- - CF 134393 Târgu Murescad 3395Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare intravilan
88229/06/2020Strada POMILOR CF/Fişa Cadastrală 140682 TG. MURES140682Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru extindere conductă gaze naturale, presiune redusă.
88129/06/2020Strada Trébely nr. f.nr. CF 141007 Târgu Mureș nr.top. 2724/1Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare destinație teren intravilan.
88026/06/2020Strada NICOLAE BALCESCU nr. 42 CF/Fişa Cadastrală 131654 TG.MURES131654
131654-C3
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obţinerea autorizaţiei de construire pentru amplasare reclamă luminoasă pe faţada imobilului.
87926/06/2020Pasaj Pădurii nr. 8 CF 137774 Târgu Mureș nr.cad. 137774Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală și număr poștal: "str. Pasajul Pădurii nr.8".
87826/06/2020Strada 8 MARTIE nr. 91 CF 138264 Târgu Mureș nr.cad. 138264Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare regimuri juridic, economic și tehnic pentru informare.
87726/06/2020Strada FLORILOR nr. 12 ap. 2 CF/Fişa Cadastrală 136913
136913-C1-U2
TG.MURES
136913
136913-C
136913-C2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru mansardarea casei de locuit (corp C1) în condiţiile regimului tehnic - intrare în legalitate,
87626/06/2020Strada LAMÂITEI nr. 3 CF/Fişa Cadastrală 134648 TG.MURES134648
134648-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru mansardarea casei de locuit, în condiţiile regimului tehnic,
87426/06/2020Strada Eden nr. f.nr. CF 134734 Târgu Mureș nr.cad. 134734Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare regimuri juridic, economic și tehnic pentru informare.
87326/06/2020Strada Sudului nr. 16 CF 140988 Târgu Mureș nr.top. 553/66/11Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare destinație teren intravilan, nomenclatură stradală și număr poștal: "str. Sudului nr.16".
87226/06/2020Strada Cornești nr. 4 CF 140738 Târgu Mureș și CF 132198 Târgu Mureș nr.cad. 140738 și nr.cad.132198Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
alipirea imobilelor înscrise în CF 140738 Târgu Mureș și CF 132198 Târgu Mureș.
87025/06/2020Strada Pavel Chinezu nr. 10 CF 140110 Târgu Murescad 140110Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Vânzare în condiţiile legii a 1293 mp teren intravilan construibil din care 433 mp teren ocupat cu construcţii
86925/06/2020Strada Ciucului nr. 14 CF 132285 Târgu Mures5131/2/2/1Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Prima înscriere-notarea categorii de folosinţă: 540 mp curti construcţii, 899 mp arabil , certificare intravilan
86825/06/2020Strada Păltiniş nr. 9 CF 134861 Târgu Murescad 134861Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
actualizare construcţie C1
86725/06/2020Strada ION BUTEANU nr. 27 plan de situație Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru lucrări de intervenție privind creștere a performanței energetice a blocurilor de locuințe.
86625/06/2020Pasaj MIMOZELOR nr. 4 bl. A,B,C plan de situație Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru lucrări de intervenție privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe.
86525/06/2020Strada CUTEZANTEI nr. 13-15-17-19 plan de situație Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obținerea autorizației de construire pentru lucrări de intervenție privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe
86424/06/2020Strada 22 DECEMBRIE 1989 nr. 12 plan de situație Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru lucrări de intervenţie privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe
86324/06/2020Aleea CARPATI nr. 39 plan de situație Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru lucrări de intervenție privind creștere a performantei energetice a blocurilor de locuinte
86224/06/2020Strada MOLDOVEI nr. 14 Plan de situaţie Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obţinerea autorizaţiei de construire pentru lucrări de intervenţie privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe
86124/06/2020Strada Trebely nr. fr. nr. CF 141009 Târgu Mures2725/2/2/1Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare intravilan, certificare categorie de folosinţă-faneata, certificare nomenclatura stradală: str. Trebely fr. nr.
86024/06/2020Strada RESITA nr. 3 plan de situație Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obţinerea autorizaţiei de construire pentru lucrări de intervenție privind creştere a performantei energetice a blocurilor de locuinte.
85924/06/2020Strada SECUILOR MARTIRI nr. 13 Plan de situaţie Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obţinerea autorizaţiei de construire pentru lucrări de intervenţie privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe
85824/06/2020Bulevard PANDURILOR nr. 82 plan de situație Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru lucrări de intervenție privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe,
85724/06/2020Strada 22 DECEMBRIE 1989 nr. 2 PLAN DE SITUAŢIE Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obținerea autorizaţiei de construire pentru lucrări de intervenţie privind creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe
85624/06/2020Strada PACII nr. 70 PLAN DE SITUAŢIE Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obținerea autorizaţiei de construire pentru lucrări de intervenţie privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe
85524/06/2020Strada VOINICENILOR nr. 314 CF/Fişa Cadastrală 138923 TG.MURES138923Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
nu se încadrează în prevederile PUZ UNIRII aprobat în zonă, poate fi folosit pentru întocmire PUD - studiu de amplasament pentru construire a două case de locuit unifamiliale în regim izolat pe aceeași parcelă , reglementare accese și utilități.
85424/06/2020Strada 22 DECEMBRIE 1989 nr. 51 bl. D1,D2,D3 plan de situaţie Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obținerea autorizaţiei de construire pentru lucrări de intervenţie privind creşterea performanţelor energetice a blocurilor de locuinţe
85324/06/2020- Pomilor nr. 32/O CF 140682 Targu Murescad 140682Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală şi nr.poştal : str. Pomilor, nr. 32/O
85224/06/2020Strada Negoiului CF 126095 Târgu Murescad 126095Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală-str. Negoiului, certificare categorie de folosinţă: faneata
85124/06/2020Strada Pomilor nr. 36/4 CF 135970 Târgu Mureș nr.cad. 135970Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală și număr poștal: "str. Pomilor nr.36/4".
85024/06/2020Strada Mărului nr. 31/A CF 137703 Târgu Mureș nr.cad. 137703Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală și număr poștal: "str. Mărului nr.31/A".
84924/06/2020Strada 8 MARTIE nr. 36/A CF/Fişa Cadastrală 138077 TG.MURES138077
138077-C1
138077-C2 vezi reg. juridic
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
nu se încadrează în prevederile regulamentului local de urbanism aferent Planului Urbanistic General, poate fi utilizat pentru construire trei posturi trafo, extindere și amenajări interioare corp C3, C5,atelier tratament termic, C7 - intrare în legalitate in conditiile RLU.
84824/06/2020Strada Constandin Hagi Stoian nr. 126 CF 132175 Târgu Murescad 132175Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
înscriere construcţie, certificare categorie de folosinţă- curti construcţii, certificare nomenclatură si număr poştal-str. Constandin Hagi Stoian nr. 126
84724/06/2020Bulevard Cetății nr. 1 CF 120983 Târgu Mureș nr.top. 1972/1nr.cad. 2959Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare categorie de folosință curți-construcții, destinație teren intravilan, evidențiere pod, nomenclatură stradală și număr poștal: "Bulevardul Cetății nr.1".
84624/06/2020Strada CAMINULUI nr. 44 CF/Fişa Cadastrală 140462 TG. MUREȘ140462Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE HALĂ METALICĂ - STAȚIE ITP
84523/06/2020Strada Constandin Hagi Stoian nr. 128 CF 132176 Târgu Murescad 132176Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
înscriere construcţie, certificare categorie de folosinţă- curti construcţii, certificare nomenclatură si număr poştal-str. Constandin Hagi Stoian nr. 128
84423/06/2020Strada ALBINEI nr. 10 CF/Fişa Cadastrală 124833 TG.MURES124833Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
nu se încadrează în prevederile documentațiilor de urbanism aprobate în zonă, poate fi utilizat pentru întocmire PUZ stabilire reglementări pentru construire hală P+E parțial pentru depozitare și producție de cablaje și faruri auto.
84323/06/2020Strada Bodor Péter nr. 18 CF 130359 Târgu Mureș nr.cad. 130359Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
radiere C2, reevidențiere C1.
84223/06/2020- Strâmbă nr. 3 CF 128299 Târgu Murescad 128299Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
modificare suprafaţă imobil de la 238 mp la 234 mp, înscriere construcţie la stadiul fizic
84123/06/2020Strada Budiului nr. 68 CF 129428 Târgu Murescad 129428Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
actualizare date construcţie C1
84023/06/2020Strada Viile Unomaj nr. f.nr. CF 140132 Târgu Mureș nr.cad. 140132Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obținerea autorizației pentru construire casă de locuit, poate fi folosit pentru certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
83923/06/2020Strada Ciocârliei nr. 6 CF 132331 Târgu Mureș nr.top. 4780/1/2/2Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare destinație teren intravilan, evidențiere C2 și C3, diminuare suprafață de la 312mp la 308mp.
83822/06/2020Strada TRANSILVANIA nr. 20-22 CF/Fişa Cadastrală 125245 TG.MURES3735/1/2/1Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru amplasare firmă luminoasă pe fațada imobilului
83722/06/2020Strada Gheorghe Doja nr. f.nr. CF 130766
140915 Târgu Mureş
cad. 130766
140915
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
nu se încadrează în prevederile de urbanism aprobate în zonă. Poate fi utilizat pentu elaborare P.U.Z. - Reconversie zonă funcțională din U.T.R. pentru construire stație de comercializare a produselor petroliere, parcare auto și împrejmuire.
83622/06/2020Strada NEGOIULUI nr. 117 CF/Fişa Cadastrală 140672 TG.MURES140672
140672-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru desființare construcție P și reconstruire locuință S+P+M parțială, pe același amplasament, demolare împrejmuire și reconstruire împrejmuire, amenajarea terenului.
83522/06/2020Strada Mărului nr. f.nr. CF 135058; 129056; Târgu Mureştop.5378/1/2/1
5378/2/2/2/1
5379/1/2/1
5379/2/2/1
cad. 135058
1209/1 Târgu Mureș
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Elaborare P.U.Z. - Stabilire reglementări pentru construire casă de locuit, organizare circulații, asigurare utilități.
83422/06/2020- - CF 140145 Targu Murescad 140145Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
dezmembrare imobil
83322/06/2020Strada Recoltei nr. 19 CF 125946 Târgu Mureș nr.cad. 125946Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
83222/06/2020Bulevard 1848 nr. 55 CF/Fişa Cadastrală 125282 TG.MURES125282
125282-C1
125282-C2
125282-C3
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU INVESTIŢIA "SCOALA DE ARTE SI MESERII, MODERNIZARE SI REABILITARE INTEGRALA ATELIERE - LICEUL TEHNOLOGIC GHEORGHE SINCAI",
83122/06/2020Strada DEPOZITELOR CF/Fişa Cadastrală 126756 TG. MURES126756Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE TREI BLOCURI DE LOCUINTE COLECTIVE PENTRU TINERI, DESTINATE INCHIRIERII, STRADA DEPOZITELOR FN, ETAPA I
83022/06/2020Strada Păşunii nr. 4 CF 125757 Târgu Murescad 125757Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
actualizare date construcţie
82922/06/2020- zona străzii 8 Martie nr. - bl. - sc. - et. - ap. - CF 126808 Târgu Mureș nr.cad. 126808Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
82822/06/2020Strada Gheorghe Doja nr. f.nr. CF 140913 Târgu Mureș nr.cad. 140913Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
82722/06/2020Aleea Carpaţi nr. 23 CF 129394 Târgu Murescad 129394Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
actualizare date construcţie C1
82619/06/2020Strada HORIA nr. 18 CF/Fişa Cadastrală 128854 TG. MURES128854
128854-C2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU AMENAJARE LOCUINTA IN VOLUMUL PODULUI EXISTENT
82519/06/2020Strada Cornești nr. 84 CF 129245 Târgu Mureș nr.cad. 129245Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
evidențiere C1-casă de locuit.
82419/06/2020Strada 22 DECEMBRIE 1989 nr. 98-100 CF/Fişa Cadastrală 134180
136462 TG. MURES
134180
136462
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
NU SE ÎNCADREAZĂ ÎN PREVEDERILE RLU AFERENT PUG APROBAT. POATE FI UTILIZAT PENTRU ÎNTOCMIRE PUZ - RECONFORMARE ZONA ȘI STABILIRE REGLEMENTĂRI URBANISTICE PENTRU CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE AUTO SELF SERVICE
82319/06/2020Strada DOROBANTILOR CF/Fişa Cadastrală 135744 TG.MURES135744Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru amenajare platformă parcări ecologicice
82218/06/2020Strada Pomilor nr. 34/24 CF 136014 TG.MUREScad 136014Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală şi număr poştal- str. Pomilor nr. 34/24, înscriere construcţie
82118/06/2020Strada Mioriţei nr. 18 CF 129959 Târgu Murescad 129959Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
actualizare date construcţie
82018/06/2020Strada Pășunii nr. 18 CF 129990
133868 Târgu Mureș
nr.cad. 129990
133868
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
alipirea imobilelor înscrise în CF 129990 Târgu Mureș și CF 133868 Târgu Mureș, certificare nomenclatură stradală și număr poștal pentru lotul nou creat: "str. Pășunii nr.18".
81918/06/2020Strada Remetea nr. 227 CF 140778 Târgu Mureș nr.cad. 140778Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
dezlipire teren în 2 loturi.
81817/06/2020Strada Somnului nr. 4 CF 131580
131580-C1-U3 Târgu Mures
4935/2
4935/2/I
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
actualizare date apartament nr. I
81717/06/2020Strada General Gheorghe Avramescu nr. 12B CF 138397 Târgu Mureș nr.cad. 138397Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală și număr poștal: "str. General Gheorghe Avramescu nr.12B".
81617/06/2020Strada Negoiului nr. 59 CF 127735 Târgu Mures3193/1
3194
3187/1/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare categorii de folosinţă: 1677 mp curti construcţii şi 883 mp arabil, certificare nomenclatură stradală şi număr poştal: str. Negoiului nr. 59, evidenţiere construcţii
81517/06/2020Strada LIVIU REBREANU nr. 29/A CF/Fişa Cadastrală 138213 TG.MURES138213
138213-C1
138213-C2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru extindere, modificare corp C2 - magazie cu funcțiunea de garaje.
81416/06/2020Strada prof. dr. Simion C. Mândrescu nr. 6 CF 125243 Târgu Mureș nr.cad. 125243Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
81316/06/2020- zona străzii Episcop Ioan Bob nr. f.nr. CF 139495
139496 - Târgu Mureș
nr.cad. 139495
139496
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
instituire servitute de trecere pe parcela din CF 139495 Târgu Mureș în favoarea imobilul înscris în CF 139496 Târgu Mureș.
81216/06/2020- DAVID RUSU nr. 43 CF/Fişa Cadastrală 140647 Tg-Mureş140647Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
nu se incadrează în prevederile documentaţiilor de urbanism aprobate în zonă, poate fi utilizat pentru intocmire PUD, studiu de amplasament pentru construire casă de locuit, amenajare accese şi racord la utilităţi,
81116/06/2020Strada ZENO VANCEA nr. F.NR. CF/Fişa Cadastrală 132889 TG.MURES132889Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
nu se incadrează în prevederile documentaţiilor de urbanism aprobate în zonă, poate fi utilizat pentru intocmire PUD, studiu de amplasament pentru construire casă de locuit, amenajare accese şi racord la utilităţi,
81016/06/2020Strada GHEORGHE DOJA nr. 162 CF/Fişa Cadastrală 124351 TG.MURES532/2/2
3386
3386-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de desfiinţare ATM,
80916/06/2020Aleea CONSTRUCTORILOR nr. 5 CF/Fişa Cadastrală 123335 TG.MURES123335
123335-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU REAMENAJARE CLĂDIRE ŞI ETAJARE PARŢIALĂ CU SCHIMBARE DESTINAŢIE DIN CENTRALĂ TERMICĂ ÎN CENTRU DE ARHIVARE ŞI CABINETE MEDICALE, AMPLASARE FIRMĂ PE FAŢADA CLĂDIRII
80816/06/2020Strada FABRICA DE ZAHAR nr. 8 CF/Fişa Cadastrală 131514 TG.MURES4800/24
4801/2/9
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
nu se incadrează în prevederile documentaţiilor de urbanism aprobate, poate fi utilizat pentru certificarea regimului juridic, economic şi tehnic al imobilului,
80716/06/2020Strada LIVEZENI nr. 69/G CF/Fişa Cadastrală 138130 TG.MURES138130Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire casă de locuit şi imprejmuire teren,
80616/06/2020Strada GHEORGHE DOJA nr. 300 CF/Fişa Cadastrală 139129 Tg. Mureș139129
139129-C1 pînă la 139129-C303
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obținerea autorizației de construire pentru demolare în totalitate corp C-16, C-17, C-198, C-230, C-226, C-229, C-269 și demolare parțială corp C-22, C-118, C-265 - intrare în legalitate.
80516/06/2020- zona străzii Prutului nr. f.nr. TP 133685/24.11.1994 tarla nr.15
parcela 1234/10
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare destinație teren intravilan.
80416/06/2020Strada GHEORGHE MARINESCU nr. 38 CF/Fişa Cadastrală 134090 TG.MURES134090
134090-C1
134090-C2
134090-C3 până la 134090-C56
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru reabilitarea, modernizarea și echiparea infrastructurii educaționale a clădirii principale C3 - UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ, FARMACIE, ȘTIINȚE ȘI TEHNOLOGICE ”GEORGE EMIL PALADE” DIN TÂRGU MUREȘ
80316/06/2020Strada Libertății nr. f.nr. CF 134293 Târgu Mureș nr.cad. 134293Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
80216/06/2020Strada REPUBLICII nr. 9 ap. 1 CF/Fişa Cadastrală 122378-C1-U1 Tg. Mureș2274/1/I
2273/I
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
Nu se încadrează în prevederile regulamentului local de urbanism aferent Planului Urbanistic General și HCLM nr. 107/2008, art. 2, pentru amenajare terasă și copertină retractabilă, poate fi folosit pentru obținerea autorizației de construire pentru amplasare firmă.
80116/06/2020Strada GHEORGHE MARINESCU nr. 1,3,5 CF/Fişa Cadastrală 120127 TG.MURES120127
120127 -C13
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru continuarea şi terminarea lucrărilor autorizate cu nr:584/2011, cu modificări interioare/funcţiuni-intrare în legalitate, şi etajarea clădirii cu încă un nivel (corp:C13),
80015/06/2020Strada CONSTANDIN HAGI STOIAN CF/Fişa Cadastrală 140751
TG.MURES
140751
TG MURES
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru extindere conductă gaze naturale din PE, presiune redusă pentru blocurile C3 și C4
79915/06/2020Strada Budiului nr. f.nr. CF 131677 Târgu Mureș nr.cad. 131677Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
79815/06/2020Strada Livezeni nr. 8 CF 131223 Târgu Mureș nr.top. 3471/1/1
3474/a/1/2/1
3473/1
3472/2/1
3472/1/1
3471/1
3469/1
nr.cad. 329Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
79715/06/2020Strada Barajului nr. f.nr. CF 126225 Târgu Mureș nr.cad. 126225Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
concesionare teren liber de construcții, construibil, în condițiile legii.
79612/06/2020- Subpădure nr. 18 CF/Fişa Cadastrală 135461 Târgu Murescad 135461Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare categorie de folosinţă:curti construcţii 531 mp, arabil 301 mp, evidenţiere construcţie
79512/06/2020Strada Jean Monnet nr. 38 CF 139666 Târgu Murescad 139666Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală şi număr poştal- str. Jean Monnet nr. 38
79412/06/2020Strada SERAFIM DUICU CF/Fişa Cadastrală DOMENIU PUBLIC5495/17; 5496/17; 5497/17; (2027/17)Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru execuție stație de pompare apă uzată str. Serafim Duicu
79312/06/2020Strada Sudului nr. 18 CF 130458 T\rgu Mures553/66/12Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare intravilan, certificare nomenclatură stradală şi număr poştal: str. Sudului nr. 18
79112/06/2020- Simion Mîndrescu nr. f.nr. CF/Fişa Cadastrală 139735
Tg-Mureş
139735Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
nu se incadrează în prevederile documentaţiilor de urbanism aprobate, poate fi utilizat pentru intocmire PUZ pentru stabilire reglementări necesare în vederea construirii unei case de locuit, amenajare accese, racord la utilităţi, etc.
79012/06/2020Strada CONSTANDIN HAGI STOIAN nr. f.nr. CF/Fişa Cadastrală 135072 TG.MURES135072Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obţinerea autorizaţiei de construire pentru casă de locuit şi imprejmuire teren,
78911/06/2020Strada Toamnei nr. 15 CF 563 Mureşeni590/51Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
diminuare suprafaţă imobil de la 1079 mp la 1044 mp, certificare intravilan, categorie de folosimţă: curti construcţii, atribuire coduri construcţii: C1-casa de locuit, C2-anexa gospodăreacă, C3- magazii, actualizare construcţii
78811/06/2020Piata VICTORIEI nr. 21 CF 121130 Târgu Mures1100/5Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare categorie de folosinţă-curti construcţii
78711/06/2020Strada CRINULUI nr. 12/A CF/Fişa Cadastrală 138271 Tg. Mureș138271
1328271-C1
132271-C2
138271-C3
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru extindere conductă gaze naturale presiune redusă corp C3.
78611/06/2020- - CF 140712 Târgu Murescad 140712Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare intravilan
78511/06/2020Strada Călăraşilor nr. 52 CF 124773
124773-C2 Târgu Mures
cad 124773
124773-C2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
radiere construcţie C1, evidenţiere C3
78411/06/2020Strada Borzești nr. 1A CF 128761 Târgu Mureș nr.top. 2906/36/4
2906/37/2
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
majorare suprafață de la 489mp la 562mp, POATE fi folosit pentru certificare categorie de folosință curți-construcții, destinație teren intravilan.
78311/06/2020Aleea CARPATI nr. 39 CF/Fişa Cadastrală Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obținerea autorizației de construire pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din mun. Tg. Mureș prin POR 2014-2020, AXA 3.1.A., Aleea Carpați, nr. 39.
78211/06/2020Strada MIHAI VITEAZUL nr. 19 ap. 1 CF/Fişa Cadastrală 137162 TG.MURES137162
137162-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru amplasare firme pe fațada imobilului.
78110/06/2020Strada Budiului nr. 60 CF 9248 Târgu Mures4554/1Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
prima înscriere,certificare intravilan, categorie de folosinţă- curti construcţii.C1 cu ap.1 şi 2, C2-ap.3 şi C3- construcţie anexa, reevidenţiere C3
78010/06/2020Strada Szotyori Jozsef nr. 12/B CF 139042 Târgu Mureș nr.cad. 139042Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
evidențiere C1, certificare categorie de folosință curți-construcții, nomenclatură stradală și număr poștal: "str. Szotyori Jozsef nr.12/B".
77910/06/2020Strada Pomilor nr. 32/E CF 140018 Târgu Murescad 140018Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
apartamentarea construcţie, instituire în CF 139232 Târgu Mures,CF 139230 Târgu Mures şi CF 139231 Târgu Mures în conformitatea cu HCLM nr. 241/29. 08.2019 a interdicţiei de a schimba destinaţia locurilor de parcare pe întreaga durată de existenta a construcției - bloc de locuințe evidențiat în CF 140018 Târgu Mureș.
77810/06/2020Strada Szotyori Jozsef nr. 12/A CF 139041 Târgu Mureș nr.cad. 139041Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
evidențiere C1, certificare categorie de folosință curți-construcții, nomenclatură stradală și număr poștal: "str. Szotyori Jozsef nr.12/A".
77710/06/2020Strada 22 DECEMBRIE 1989 nr. 15 CF/Fişa Cadastrală 121573-C1-U1 TG.MURES2100/14/P/IPrezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru amplasare firmă pe fațada imobilului.
77610/06/2020Strada Remetea nr. 69C/3 CF 136865 Târgu Mureș nr.cad. 136865Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
evidențiere C1, certificare categorii de folosință curți-constructii - 1083mp și arabil - 372mp.
77509/06/2020Strada Mioroţei nr. 50 CF 132041 Târgu Mures4859/a/1/223/1/5/1/3
4859/a/1/223/1/5/2/3
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare intravilan, certificare categorie de folosinţă-curti construcţii
77409/06/2020Strada Pomilor nr. 32/A CF 140380 Târgu Mureș nr.cad. 140380Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
apartamentare bloc de locuințe din CF 140380 Târgu Mureș în 18 unități individuale noi, concomitent se instituie în CF 139228 Târgu Mureș, conform HCL nr. 241/29.08.2019 art.1 și conform declarației notariale cu încheierea de autentificare nr.693/04.06.2020 interdicţia de a schimba destinaţia locurilor de parcare pe întreaga durată de existenta a construcției - bloc de locuințe evidențiată în CF 140380 Târgu Mureș.
77309/06/2020Strada Pomilor nr. 32 CF 140381
139228 Târgu Mureș
nr.cad. 140381
139228
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
apartamentare bloc de locuințe din CF 140381 Târgu Mureș în 12 unități individuale noi, concomitent se instituie în CF 139228 Târgu Mureș, conform HCL nr. 241/29.08.2019 art.1 și conform declarației notariale cu încheierea de autentificare nr.693/04.06.2020 interdicţia de a schimba destinaţia locurilor de parcare pe întreaga durată de existenta a construcției - bloc de locuințe evidențiată în CF 140381 Târgu Mureș.
77209/06/2020Strada Ialomiţei nr. 1 CF 140184 Târgu Murescad 140184Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
actualizare construcţie C1
77109/06/2020Bulevard 1 DECEMBRIE 1918 nr. 93 CF/Fişa Cadastrală 132395 TG.MURES1575-1579/5/4/1Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru schimbarea parţială a destinaţiei parterului construcţiei cu funcţiunea de hotel, în cabinete medicale, cu amenajări interioare,
77009/06/2020Calea Sighișoarei nr. f.nr. CF 136639 Târgu Mureşcad.332/2Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Elaborare P.U.Z. - Reconformare zonă din "AA2" și pentru stabilire reglementări pentru construire spălătorie auto self service, branșare la utilități, împrejmuire.
76905/06/2020Strada IULIU MANIU nr. 25 CF 140953 Târgu Mureș nr.top. 4774/7/3
4774/8/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală și număr poștal: "str. Iuliu Maniu nr.25".
76805/06/2020Strada Baladei nr. 4 CF 130125 Târgu Mures747/a/1/2Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare intravilan, actualizare construcţie
76705/06/2020Strada Voinicenilor nr. 314 CF 138923 Târgu Mureș nr.cad. 138923Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
76605/06/2020Strada Gheorghe Doja nr. 191/E CF 129533 Târgu murescad 129533Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
dezmembrare imobil, deoarece nu se încadrează în prevederile PUD aprobat privind suprafaţa minimă a lotului construibil
76505/06/2020Strada Rodnei nr. 30 CF 130927 Târgu Mureș nr.top. 4759/2/1/2Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare regimuri, juridic, economic și tehnic.
76405/06/2020Strada GHEORGHE DOJA nr. 44 ap. 19 CF/Fişa Cadastrală 121728-C1-U7 Tg. Mureș278
279
280
282/2
281
282/1
4700/33/XIXPrezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obţinerea autorizaţiei de construire pentru schimbare destinaţie din apartament în cabinet stomatologic, amenajări inteioare, creare acces separat cu rampă pentru accesul persoanelor cu dizabilităţi, construire copertină, amplasare firmă - intrare în legalitate
76305/06/2020Strada Gheorghe Doja nr. 26,28,30 CF 120694
128509
129267 Târgu Mures
cad 120694
128509
129267
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
alipire imobile înscrise în CF 120694 Târgu Mures, CF 128509 Târgu Mures şi CF 129267 Târgu Mures
76205/06/2020Strada Pădurii nr. 29 CF 131233 Târgu Mureș nr.cad. 131233Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală și număr poștal: "str. Pădurii nr.29".
76105/06/2020Strada Barajului nr. 11 CF 139010 Târgu Mureș nr.cad. 139010Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală și număr poștal: "str. Barajului nr.11".
76005/06/2020Strada Predeal nr. 75 CF 129055 Târgu Mures3818/1/1/2/1Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare intravilan, certificare categorie de folosinţă : curti construcţii, reevidenţiere construcţie
75905/06/2020Strada Jean Monnet nr. 16 CF 1326/II Târgu Mureș nr.top. 3980Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
desființare casă de locuit, certificare categorii de folosință: curți-construcții - 437mp, arabil-284mp, nomenclatură stradală și număr poștal: "str. Jean Monnet nr.16", diminuare suprafață de la 765mp la 721mp.
75804/06/2020Piata Trandafirilor nr. 39-40 CF 140884 Târgu Muresca 140884Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Vânzare în condiţiile legii a suprafetei de 621 mp teren intravilan neconstruibil liber de construcţii
75704/06/2020Strada Arany Janos nr. 7 CF 125870 Târgu Mureș nr.cad. 125870Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
apartamentare construcție C1 în 11 unități individuale, certificare numere poștale pentru apartamentele din C1 astfel: UI 1-ap.13, UI 2-ap.14, UI 3-ap.15, UI 4-ap.16, UI 5-ap.17, UI 6 C1-ap.18, UI 7-ap.19, UI 8-ap.20, UI 9-ap.21, UI 10-ap.22, UI 11-ap.23, Se instituie conform HCL nr. 241/29 august 2019 art.1, interdicţia de a schimba destinaţia locurilor de parcare pe întreaga durată de existenta a imobilului.
75604/06/2020Aleea Carpaţi nr. 45 ap. 21 CF 120525-C1-U2 Târgu Murescad 120525-C1-U2Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
actualizare date apartament nr. 21
75504/06/2020Strada Zeno Vancea nr. 20/C CF 139958 Târgu Murescad 139958Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Apartamentare construcţie conform autorizaţie de construire nr. 41/22.01.2019
75403/06/2020Strada Zeno Vancea nr. 20 CF 139983 Târgu Murescad 139983Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Apartamentare construcţie conform autorizaţie de construire nr. 40/22.01.2019
75303/06/2020Strada Zeno Vancea nr. 18/C CF 135255 Târgu Murescad 135255Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Apartamentare construcţie conform autorizaţie de construire nr. 444/24.08.2018
75203/06/2020Strada Zeno Vancea nr. 18/E CF 135253 Târgu Murescad 135253Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Apartamentare construcţie conform autorizaţie de construire nr. 447/24.08.2018
75103/06/2020Strada CONSTANDIN HAGI STOIAN nr. 3 CF/Fişa Cadastrală 140750-C1-U4 TG.MURES140750-C1-U4 Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru schimbarea destinației ap. nr. 4 din spațiu de locuit în spațiu comercial.
75003/06/2020Strada Paris nr. f.nr. CF 130695 Târgu Mureș nr.cad. 130695Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
74903/06/2020Strada CONSTANDIN HAGI STOIAN nr. 3 ap. 1 CF/Fişa Cadastrală 140750-C1-U1 TG.MURES140750-C1-U1Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru schimbarea destinației ap. nr. 1 din spațiu de locuit în spațiu comercial.
74803/06/2020Strada Paris nr. f.nr. CF 126336 Târgu Mureș nr.cad. 126336Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
74703/06/2020Strada Voinicenilor nr. 71 CF/Fişa Cadastrală 131822 Târgu Murescad 131822Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Apartamentare construcţie
74603/06/2020Strada Cotitura de jos nr. 13/C CF 140069 Târgu Mureș nr.cad. 140069Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală și număr poștal: "str. Cotitura de jos nr.13/C".
74503/06/2020Strada Vasile Lupu nr. 20 CF 137800 Târgu Mures7/1/1/1/1/2cad 876Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare categorie de folosinţă: arabil, certificare nomenclatură stradală: str. Vasile Lupu nr. 20
74403/06/2020Strada Cotitura de jos nr. 13/B CF 140068 Târgu Mureș nr.cad. 140068Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală și număr poștal: "str. Cotitura de jos nr.13/B".
74303/06/2020Strada BANEASA nr. 2 CF/Fişa Cadastrală 140476 TG.MURES140476
140476-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei pentru schimbare destinaţie locuinţe, în cabinet medical, prin unificarea a două apartamente (P04 - PO5 din bloc B5), cu amenajări interioare şi creare acces nou dinspre stradă - modificare soluţie autorizată cu nr:551/2019,
74203/06/2020Strada PODENI nr. f.nr. CF/Fişa Cadastrală 130092 TG.MURES130092Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire casă de locuit,
74003/06/2020Strada AVRAM IANCU nr. 46 ap. 1/A, 1/B CF/Fişa Cadastrală 121752-C1-U10
121752-C1-U3 TG.MURES
1992/I/A
1993/I/A
1992/I/B
1993/I/B
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU INLOCUIRE INVELITOARE LA CASA DE LOCUIT (Ap:I/A şi I/B),
73903/06/2020Strada BOLYAI nr. 17 CF/Fişa Cadastrală 126041 TG.MURES1628/1/1
4205
4205-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU REPARAŢII ACOPERIŞ LA BIBLIOTECA TELEKY- BOLYAI
73803/06/2020Strada Cotitura de jos nr. 13/A CF 140067 Târgu Mureș nr.cad. 140067Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală și număr poștal: "str. Cotitura de jos nr.13/A".
73703/06/2020Strada Bradului nr. 8 ap. 23 CF 140236-C2-U2 Târgu Murescad 140236-C2-U2Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
actualizare date apartament nr. 8
73603/06/2020Strada Zeno Vancea nr. 20/B CF 139953 Târgu Mureș nr.cad. 139953Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
apartamentarea construcției în 3 unități individuale conform A.C. 39/22.01.2019.
73503/06/2020Strada Zeno Vancea nr. 20/D CF 139943 Târgu Mureș nr.cad. 139943Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
apartamentarea construcției în 3 unități individuale conform A.C. 38/22.01.2019.
73403/06/2020Strada Zeno Vancea nr. 20/A CF 139981 Târgu Mureș nr.cad. 139981Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
apartamentarea construcției în 3 unități individuale conform A.C. 36/22.01.2019.
73302/06/2020Strada ZENO VANCEA nr. 18/B CF 135256 Târgu Mureș nr.cad. 135256Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
apartamentarea construcției în 2 unități individuale conform A.C. 443/24.08.2018.
73202/06/2020Strada Tamas Erno nr. 1 CF 130237 Târgu Mures4954/1/1/2/21
4955/1/2/21
cad 596/2/21Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
reevidenţiere construcţie ,certificare categorie de folosinţă: curti construcţii
73102/06/2020Strada Livezeni nr. f.nr. CF 125747 Târgu Mureș nr.cad. 125747Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
73002/06/2020Strada Livezeni nr. f.nr. CF 134064 Târgu Mureș nr.cad. 134064Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
72902/06/2020Strada Vulcan nr. 16 CF 139810
140969 Târgu Mures
cad 139810
140969
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
alipire imobile înscrise în CF 139810Târgu Mures şi CF 140969 Târgu Mures
72802/06/2020Strada EDEN nr. 2 CF 131195 Târgu Mureș nr.cad. 131195Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală și număr poștal: "str. Eden nr.2".
72702/06/2020Strada Gheorghe Doja nr. 79 CF 138964 Târgu Murescad 138964Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
actualizare construcţie C1
72602/06/2020Strada Budai Nagy Antal nr. 17 CF 130204 Târgu Mures1481/1/1/1/1/29Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare intravilan, certificare categorie de folosinţă-curti construcţii, radiere garaj, actualizare construcţie C1
72502/06/2020Strada Trebely nr. 49 CF 135866 Târgu Mureș nr.cad. 135866Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
evidențiere C1.
72402/06/2020Strada BARAGANULUI nr. 67 CF/Fişa Cadastrală 139824 TG.MURES139824
139824-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru amenajarea a două apartamente prin recompartimentări interioare la casa de locuit şi schimbarea destinaţiei şopronului, în locuinţă (două apartamente), cu amenajări interioare- intrare în legalitate,
72302/06/2020Strada HORIA nr. 1 ap. 2 CF/Fişa Cadastrală 124366 TG.MURES124366
124366-C2
124366-C1-U1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru amenajarea unui acces pietonal nou,
72229/05/2020Strada Gheorghe Doja nr. f.nr. CF 120130 Târgu Mureș nr.cad. 2528/1/2Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare categorie de folosință arabil.
72129/05/2020Strada Gheorghe Doja nr. 294 CF 128970 Târgu Mureș nr.top. 599/3/2/1/2nr.cad. 2378Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare categorie de folosință arabil.
72029/05/2020Strada Nordului nr. 7 CF 140163 Târgu Murescad 140163Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare categorie de folosinţă: drum
71929/05/2020Strada Nordului nr. 7 CF 140158
140289 Târgu Mures
cad 140158
140289
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
alipirea imobilelor înscrise în CF 140158 Târgu Mures şi CF 140289 Târgu Mures
71829/05/2020Strada Verii nr. 22 CF 139072 Târgu Mures2885/4Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Modificare suprafaţă de la 540 mp la 485 mp, atribuire coduri construcţii: C1-casa de locuit, C2- anexa gospodareasca, certificare intravilan, certificare categorie de folosinţă: curti construcţii
71729/05/2020Strada Voinicenilor nr. 52/A CF 127667 Târgu Murescad 127667Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
actualizare date imobil
71629/05/2020Strada GURGHIULUI CF/Fişa Cadastrală 140467 TG. MURES140467Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
Încalcă prevederile regulamentului local de urbanism aferent P.U.Z., elaborare P.U.D. - studiu de amplasament pentru construire casă de locuit unifamilială în regim P+M, împrejmuire la stradă, utilități.
71529/05/2020Strada Serafim Duicu nr. 6 CF 138245
121563 Târgu Mureș
nr.cad. 138245
121563
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
alipirea imobilelor înscrise în CF 138245 Târgu Mureș și CF 121563 Târgu Mureș.
71429/05/2020Strada Posada nr. f.nr. CF 138284 Târgu Mureș nr.cad. 138284Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
71328/05/2020Strada Hints Otto nr. 64 CF 137577 Târgu Murescad 137577Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
înscriere construcţie C1, certificare categorie de folosinţă: curti construcţii
71228/05/2020Strada Gheorghe Doja nr. 167 CF 126621 Târgu Mureşcad. 126621Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Elaborare P.U.Z. - Reconversie zonă funcțională pentru construire clădire administrativă cu spațiu comercial la parter.
71128/05/2020Strada Câmpului nr. 8 CF 122307 Târgu Mures4902/3
4902/4
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare categorie de folosinţă: curti construcţii, certificare nomenclatură stradală şi număr poştal- str. Câmpului nr. 8, radiere casa de lemn, actualizare construcţie din cărămidă
71028/05/2020Strada Szotyori Jozsef nr. f.nr. CF 121053 Târgu Mureşcad.121053Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Elaborare P.U.Z. - Parcelare teren, stabilire reglementări urbanistice pentru construire case de locuit, creare accese, utilități.
70928/05/2020Strada BUDIULUI nr. 92/A CF 140890 Târgu Mureș nr.cad. 140890Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală și număr poștal: "str. Budiului nr.92/A".
70828/05/2020Strada Budiului nr. 90/A CF 140888 Târgu Mureș nr.cad. 140888Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală și număr poștal: "str. Budiului nr.90/A".
70728/05/2020Strada DR.EMIL A. DANDEA nr. 1 CF/Fişa Cadastrală 128807 TG.MURES128807
128807-C1
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
Obținerea autorizației de construire pentru amenajări interioare și mansardarea casei de locuit - intrare în legalitate, în condițiile regimului tehnic și fără depășire POT existent legal.
70628/05/2020Strada Bihorului nr. f.nr. CF 138999 Târgu Mureşcad.138999Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Elaborare P.U.Z. - Reconformare zonă funcțională din LVV în LV1z pentru construire casă de locuit unifamilială P+E, reglementare accese.
70527/05/2020Strada Cornești nr. 82 CF 128476 Târgu Mureș nr.cad. 128476Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
70427/05/2020Strada Zeno Vancea nr. 20/E CF 139967 Târgu Mureș nr.cad. 139967Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
apartamentare construcţie conform autorizaţiei de construire nr. 37/22.01.2019.
70327/05/2020Strada Eden nr. fr. nr. CF 138438 Târgu Mures138438Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală şi număr poştal: str. Eden fr. nr.
70227/05/2020Strada Zeno Vancea nr. 18 CF 135258 Târgu Murescad 135258Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Apartamentare construcţie conform autorizaţie de construire nr. 445/24.08.2018
70127/05/2020Piata VICTORIEI nr. 31/1,31/2,31/3 CF/Fişa Cadastrală 122715-C1-U2
122715-C1-U4
122715-C1-U1 TG.MURES
122715-C1-U2
122715-C1-U4
122715-C1-U1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru amenajări interioare spații comerciale existente autorizate cu AC nr. 1703/2001, AC nr. 1703/2001 (ap. I), AC nr. 736/2006 (ap. II), AC nr. 858/2009 (ap. 3).
70027/05/2020Strada Márton Áron nr. 3 CF 124789
124789-C1-U1 continuare la regimul juridic
nr.cad. 124789
124789-C1-U1 continuare la regimul juridic
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
reevidențiere părți comune la construcția C1 în sensul înscrierii următoarelor elemente: scară de acces la pod, pod și acoperiș clădire, certificare nomenclatură stradală și număr poștal: "str. Márton Áron nr.3" în vederea actualizării denumirii străzii din str. Lupeni în strada Márton Áron în CF-urile unităților individuale.
69927/05/2020Strada ZENO VANCEA nr. 18/D CF 135254 Târgu Murescad 135254Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Apartamentare construcţie conform autorizaţie de construire nr. 449/24.08.2018
69826/05/2020Strada Budiului nr. 132/A CF 140875 Târgu Murescad 140875Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală şi număr poştal: str. Budiului nr.132/A
69726/05/2020Strada CRINULUI nr. 12 ap. 2,3 CF/Fişa Cadastrală 137959
90253/II-III
137959-C1 TG.MURES
3842/8
3842/8/II-III
137959-C1-U1Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obținerea autorizației de construire pentru lucrări de consolidare, modificare ap. II, III, prin etajare, mansardare cu funcțiunea de locuință, în condițiile regimului tehnic.
69626/05/2020Strada Budiului nr. 130/A CF 140869 Târgu Murescad 140869Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală şi număr poştal: str. Budiului nr.130/A
69526/05/2020- - CF 3/a Târgu Mures3555Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
prima înscriere a imobilului, certificare intravilan, categorie de folosință ape curgătoare și certificare adresă: Pârâul Pocloș - tronson de la confluenţa cu pr. Saivari până la limita UAT Târgu Mures cu UAT Corunca
69325/05/2020Strada Muresului nr. - CF 130208 Târgu Murescad 130208Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Vânzare în condiţiile legii teren intravilan liber de construcţii construibil în baza unui PUZ aprobat
69225/05/2020Strada Budiului nr. 128/A CF 140883 Târgu Murescad 140883Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală şi număr poştal: str. Budiului nr.128/A
69125/05/2020Strada MURESENI nr. 11 CF/Fişa Cadastrală 122494 Tg. Mureș122494
122494 -C1
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
Nu se încadrează în prevederile Regulamentului Local de Urbanism
69025/05/2020Strada Plevna nr. 2 CF 122816 Târgu Mureș nr.top. 871/3
872/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
68925/05/2020Pasaj Pădurii nr. f.nr. CF 136695 Târgu Mureș nr.top. 2760/a/2
2762/1/1/2
2762/2/1/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare destinație teren intravilan.
68825/05/2020Strada Libertăţii nr. 114 CF 125155 Târgu Murescad 324/1Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare categorie de folosinţă: curti construcţii
68725/05/2020Strada Budiului nr. 124/A CF 140871 Târgu Murescad 140871Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală şi număr poştal: str. Budiului nr.124/A
68625/05/2020Strada Budiului nr. 118/A CF 140886 Târgu Mureș nr.cad. 140886Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală și număr poștal:"str. Budiului nr.118/A".
68525/05/2020Strada Budiului nr. 116/A CF 140881 Târgu Mureș nr.cad. 140881Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală și număr poștal:"str. Budiului nr.116/A".
68425/05/2020Strada Budiului nr. 108/A CF 140877 Târgu Mureș nr.cad. 140877Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală și număr poștal:"str. Budiului nr.108/A".
68325/05/2020Strada Budiului nr. 106/A CF 140879 Târgu Mureș nr.cad. 140879Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală și număr poștal:"str. Budiului nr.106/A".
68225/05/2020Strada Budiului nr. 96/A CF 140952 Târgu Mureș nr.cad. 140952Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală și număr poștal:"str. Budiului nr.96/A".
68125/05/2020Strada LIVEZENI nr. 69 CF/Fişa Cadastrală 125029 TG.MURES125029-C8Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de desfiinţare staţie telefonie mobilă Orange amplasată pe castelul de apă SUMEL ELECTROMUREŞ,
68025/05/2020Strada prof. dr. Simion C. Mândrescu nr. f.nr. CF 139293 Târgu Mureș nr.cad. 139293Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare regimuri juridic, economic și tehnic
67925/05/2020- EMIL DANDEA nr. 1 CF/Fişa Cadastrală 128807 Tg-Mureş128807
128807-C1
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru amenajări interioare şi mansardarea casei de locuit - intrare în legalitate, în condiţiile regimului tehnic şi fără depăşire POT existent legal,
67825/05/2020Strada REMETEA nr. 39/H CF/Fişa Cadastrală 130431 TG.MURES130431
130431-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei pentru construirea unei anexe gospodăreşti- foişor, în condiţiile regimului tehnic,
67725/05/2020Strada BANEASA nr. 8 CF/Fişa Cadastrală 137037 TG.MURES137037Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire hală pentru depozitare,
67625/05/2020Strada NARCISELOR nr. 14/A ap. 1 CF/Fişa Cadastrală 120195-C1-U11
Tg-Mureş
1039/1/1/2/I
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru amenajare acces separat dinspre stradă la cabinet medical existent şi concesionare teren,
67525/05/2020Strada VASILE SABADEANU nr. f.nr. CF/Fişa Cadastrală 139838
Tg-Mureş
139838
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
nu se incadrează în prevederile documentaţiilor de urbanism aprobate în zonă, poate fi utilizat pentru intocmire PUD, studiu de amplasament pentru construire casă de locuit, amenajre accese şi racord la utilităţi,
67425/05/2020Strada CORNESTI CF/Fişa Cadastrală 140659 TG.MURES140659Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
nu se incadrează în prevederile documentaţiilor de urbanism aprobate în zonă,poate fi folosit pentru intocmire PUZ, stabilire reglementări pentru construire casă de locuit unifamilial, accese şi utilităţi,
67325/05/2020Strada CONSTANDIN HAGI STOIAN nr. f.nr. CF/Fişa Cadastrală 140824 TG.MURES5388/2/2/1/3-5392/1/1/3
1308/1/3
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei pentru construirea unei case de loc, amenajare acces auto şi pietonal, construire imprejmuire,
67225/05/2020Strada Gheorghe Doja nr. 219 CF 140388 Târgu Murescad 140388Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
radiere construcţie
67125/05/2020Strada Constandin Hagi Stoian nr. 25 CF 132440 Târgu Mureș nr.cad. 132440Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală și număr poștal: "str.Constandin Hagi Stoian nr.25".
67025/05/2020Strada Ștefan cel Mare nr. 12 CF 129744
134873 Târgu Mureș
nr.cad. 129744
134873
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
alipirea imobilelor din CF 129744, 134873 Târgu Mureș.
66925/05/2020Strada CORNESTI nr. 41 CF/Fişa Cadastrală 130824 Tg. Mureș130824Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru continuarea și finalizarea lucrărilor autorizate cu AC nr. 680 din 10/05/2001conform sentinței civile nr. 956/1999, modificări interioare la casă de locuit și construire împrejmuire la stradă și între proprietăți.
66825/05/2020Strada Gheorghe Doja nr. 193 CF 136768 Târgu Mureș nr.cad. 136768Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare regimuri juridic, economic și tehnic pentru vânzare imobil.
66722/05/2020Strada Ioan Vescan nr. f.nr. CF 139833 Târgu Mureș nr.cad. 139833Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
66622/05/2020Strada Voinicenilor nr. f.nr. CF 138923 Târgu Mureș nr.cad. 138923Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală și număr poștal: "str. Voinicenilor f.nr.".
66522/05/2020Strada GHEORGHE DOJA nr. 64-68 CF/Fişa Cadastrală 139519 Tg. Mures139519Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE INCUBATOR DE AFACERI, AMENAJARE ACCES AUTO SI PLATFORME IN INCINTA, EXTINDERI REȚELE DE UTILITATI URBANE, ACTUALIZARE CU 731/2018
66422/05/2020Strada Solidarităţii nr. 13 CF 125992 Târgu Mures5784/1/1/8/12/2/2/1/1
5784/1/1/8/1/12/2/3/1/1
cad 722/1Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
reevidenţiere construcţie, certificare intravilan, certificare categorie de folosinţă: curti construcţii
66322/05/2020Piata Trandafirilor nr. 39-40 CF 140884 Târgu Mureș nr.cad. 140884Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
66221/05/2020Strada Budiului nr. 138/A CF 140921 Târgu Murescad 140921Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală şi număr poştal: str. Budiului nr.138/A
66121/05/2020Strada Budiului nr. 136/A CF 140950 Târgu Murescad 140950Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală şi număr poştal: str. Budiului nr.136/A
66021/05/2020Strada Avram Iancu nr. 39-41 CF 140470
140694
139855
129441
140696 - vezi avexa
nr.cad. 140470
140694
139855
129441
140696 - vezi anexa
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
alipirea imobilelor înscrise în carțile funciare: 140470, 140694, 139855, 129441, 140696, 140478, 128883, 140349, 140534 - Târgu Mureș, certificare nomenclatură stradală și număr poștal pentru lotul rezultat în urma alipirii: "str.Avram Iancu nr.39-41".
65921/05/2020Strada CORNESTI nr. FN CF/Fişa Cadastrală 134868 TG-MURES134868Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT, ÎMPREJMUIRE ŞI AMENAJĂRI EXTERIOARE, ACTUALIZARE C.U. 310/2018
65821/05/2020Strada Budiului nr. 134/A CF 140923 Târgu Murescad 140923Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală şi număr poştal: str. Budiului nr.134/A
65721/05/2020Strada Budiului nr. 126/A CF 140925 Târgu Murescad 140925Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală şi număr poştal: str. Budiului nr.126/A
65621/05/2020Strada Mureșeni nr. 50 CF 125861 Târgu Mureș nr.top. 283/1/2Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală și număr poștal: "str. Mureșeni nr.50".
65521/05/2020Strada Budiului nr. 122/A CF 140935 Târgu Murescad 140935Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală şi număr poştal: str. Budiului nr.122/A
65421/05/2020Strada Budiului nr. 120/A CF 140948 Târgu Murescad 140948Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală şi număr poştal: str. Budiului nr.120/A
65321/05/2020Strada Budiului nr. 114/A CF 140946 Târgu Mureș nr.cad. 140946Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală și număr poștal: "str. Budiului nr.114/A".
65221/05/2020Strada Budiului nr. 104/A CF 140927 Târgu Mureș nr.cad. 140927Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală și număr poștal: "str.Budiului nr.104/A".
65121/05/2020Strada Budiului nr. 102/A CF 140944 Târgu Mureș nr.cad. 140944Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală și număr poștal: "str.Budiului nr.102/A".
65021/05/2020Strada Budiului nr. 100/A CF 140937 Târgu Mureș nr.cad. 140937Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală și număr poștal: "str. Budiului nr.100/A".
64921/05/2020- Budiului nr. 94/A CF140932 Târgu Mureș nr.cad. 140932Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală și număr poștal:"str. Budiului nr.94/A".
64820/05/2020Strada LIVEZENI nr. 69/G CF 138130 Târgu Mureș nr.cad. 138130Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
64720/05/2020Strada MURESULUI nr. FN CF/Fişa Cadastrală 135101
130208 Tg. Mureș
135101
135101-C2
130208
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU REAMENAJARE SI EXTINDERE CLADIRE EXISTENTA (C2) CU DEPOZIT LOGISTIC, CUMPĂRARE 1804MP TEREN IDENTIFICAT ÎN C.F 130208 TG. MUREȘ ȘI ATRIBUIRE NUMAR ADMINISTRATIV - STRADA MURESULUI NR. 20
64620/05/2020Strada Muntenia nr. 76 CF 130983 Târgu Mureș nr.top. 3775/1/6/1/1/2
3775/1/7/1/1/2
nr.cad. 2423Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
64520/05/2020Strada Remetea nr. 216 CF 138351 Târgu Murescad 138351Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare categorii de folosinţă: curti construcţii-300 mp, arabil-272 mp, evidenţiere construcţii
64420/05/2020Strada CORNESTI nr. FN CF/Fişa Cadastrală 134868 TG-MURES134868Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT, ÎMPREJMUIRE ŞI AMENAJĂRI EXTERIOARE, ACTUALIZARE C.U. 310/2018
64320/05/2020Strada Cornești nr. 82 CF 128476 Târgu Mureș nr.cad. 128476Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
64220/05/2020Strada CORNESTI nr. 44 CF/Fişa Cadastrală 137539 TG.MURES137539
137539-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru extindere, refațadizare imobil în condițiile regimului tehnic și înlocuire împrejmuire și poartă de acces auto dinspre str. Cornești.
64120/05/2020Strada RASARITULUI CF/Fişa Cadastrală 127717 TG.MURES2618/3/2/3/2c-2619/2c/11/5
213/5/2-213/11/5
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire casă de locuit, imprejmuire teren,
64020/05/2020Strada TESATORILOR nr. 2/C CF/Fişa Cadastrală 140359 TG.MURES140359
140359-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire garaj auto - intrare în legalitate, în condiţiile respectării regimului tehnic,
63919/05/2020Strada Bolyai nr. 6 ap. 8 CF 44051
121586-C1-U9 Târgu Mures
1163/1/4/b
1163/1/3/2
1163/1/4/B/VIII
1163/1/3/2/VII
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare suprafaţă utilă pentru apartamentul nr.8 de 64,44 mp
63819/05/2020Strada Livezeni nr. 97/C CF 133560 Târgu Murescad 133560Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare categorie de folosinţă: curti construcţii, evidenţiere construcţie
63719/05/2020Strada Rampei nr. 2 CF 131864 Târgu Mureș nr.cad. 5605Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
radiere C1 și C2, evidențiere C3.
63619/05/2020Calea Sighișoarei nr. 504 CF 120874 Târgu Mureşcad.120874Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
nu se încadrează în prevederile documentațiilor de urbanism. Poate fi utilizat pentru elaborare P.U.Z. - reconformare zonă funcțională și stabilire reglementări pentru construire bloc de locuințe colective, reglementare accese, utilități, amenajări exterioare.
63519/05/2020Strada CUZA VODA nr. 1,3 CF/Fişa Cadastrală 126316
120457
120457-C1 TG.MURES
894/2/1
894/1/1/1/1

895/1
895/2
894/1/2/1/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru demolare parțială, extindere, etajare case de locuit cu funcțiuni de spații comerciale, alimentație publică și locuințe.
63419/05/2020Strada Cetinei nr. f.nr. CF 128134
128200
138547 Târgu Mureş
cad. 128134
128200
138547
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Elaborare P.U.Z.- Introducere teren în intravilan, stabilire zonă funcțională și parcelare teren pentru construire case de locuit unifamiliale (actualizare C.U. nr. 936/22.05.2018).
63318/05/2020Strada NAGY PAL nr. 1 CF/Fişa Cadastrală 140814 TG-MURES140814Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
încalcă prevederile R.L.U. aferent PUZ; ,Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
POATE FI UTILIZAT PENTRU ÎNTOCMIRE PUZ - STABILIRE REGLEMENTĂRI PENTRU CONSTRUIRE CASĂ UNIFAMILIALĂ, ACCESE, AMENAJĂRI EXTERIOARE
63218/05/2020Strada INFRATIRII bl. 16 ap. 4 CF/Fişa Cadastrală 120023-C1-U12 TG-MURES3511/137/IVPrezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU SCHIMBARE DESTINAŢIE LOCUINŢĂ ÎN CABINET MEDICAL CU MODIFICĂRI INTERIOARE ŞI AMENAJARE ACCES SEPARAT;
63118/05/2020Strada PREDEAL nr. 88 CF/Fişa Cadastrală 120972 Tg. Mureș120972
120972-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru amplasare mijloace de publicitate la complex comercial.
63018/05/2020Aleea CARPATI bl. 41 sc. C ap. 43 CF/Fişa Cadastrală 120645-C1-U12 TÂRGU MURES5702/10/XLIIIPrezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU MODIFICĂRI INTERIOARE ŞI CONSTRUIRE BALCON LA PARTER
62918/05/2020Strada Dâmboviţei nr. 2 CF 135157 Târgu Mures1481/1/1/1/1/56/6
1481/1/1/1/2/4
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare intravilan
62818/05/2020Strada CRINULUI nr. 12/A CF/Fişa Cadastrală 138271 TG.MURES138271
138271-C1
138271-C2
138271-C3
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Alimentare cu energie electrică ansamblu de locuințe, str. Crinului, nr. 12/A
62718/05/2020Strada Pomilor nr. 32/A CF 140380 Târgu Mureș nr.cad. 140380Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
evidențiere C1, certificare nomenclatură stradală și număr poștal: "str. Pomilor nr.32/A".
62618/05/2020Strada 22 Decembrie 1989 nr. 150 CF 131739
138557 Târgu Mures
cad 131739
138557
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Instituire servitute de trecere pe imobilul înscris în CF 131739 Târgu Mures în favoarea imobilelor înscrise în CF 127586 Târgu Mures şi 133742 Târgu Mures, cu traversarea imobilului înscris în CF 138557 Târgu Mures.
62518/05/2020Strada Pomilor nr. 32 CF 140015 Târgu Mureș nr.cad. 140015Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
evidentiere bloc de locuințe, certificare nomenclatură stradală și număr poștal: "str.Pomilor nr.32".
62415/05/2020Strada Gheorghe Doja nr. 89 CF 131622 Târgu Mureș nr.top. 4571/2/1
4571/2/2
4571/3/2/2
nr.cad. 4779Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
reevidențiere C5.
62315/05/2020Strada Mihai Viteazul nr. 32 CF 132811-C1-U1
132811 Târgu Mures
cad 132811-C1-U1-132811Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare suprafaţă construită de 61 mp şi suprafaţă utilă de 45,10 mp pentru apartamentul nr. III
62215/05/2020Strada LIVIU REBREANU nr. 29/A CF/Fişa Cadastrală 123383 TG.MURES123383
123383-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru schimbarea destinației din birouri în cabinete medicale, amenajări interioare, amplasare firmă pe fațada imobilului.
62115/05/2020Strada DÂMBUL PIETROS nr. 2/A CF/Fişa Cadastrală 122799 TG.MURES122799
122799 -C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de desfiinţare construcţii (casă de locuit cu una cameră, bucătărie, magazie, garaj auto şi latrină din lemn) - intrare în legalitate, nu poate fi folosit pentru obţinerea autorizaţiei de construire casă de locuit - intrare în legalitate, întrucât nu se incadrează în prevederile documentaţiilor de urbanism aprobate în zonă,
62014/05/2020Strada SERG.MAJ. LAZAR BLEJNARI nr. 1 CF 135561 Târgu Murescad 135561Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
evidenţiere construcţie, certificare categorie de folosinţă: curti construcţii
61914/05/2020Strada GHEORGHE DOJA nr. 66 CF/Fişa Cadastrală 138632 TG.MURES138632
138632-C1
138632-C2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obţinerea autorizaţiei de construire pentru recompartimentări şi reamenajări interioare nestructurale
61814/05/2020Strada Iuliu Maniu nr. 29 CF 140734 Târgu Murescad 140734Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Evidenţiere C2
61714/05/2020Strada LILIACULUI nr. 1 CF/Fişa Cadastrală 138179 Tg. Mureș138179
138179-C1
138179-C2
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
Nu se încadrează în prevederile regulamentului local de urbanism aferent Planului Urbanistic General, poate fi folosit pentru obținerea autorizației de desființare casă de locuit (corp C1) și garaj (corp C2), Elaborare P.U.Z. - stabilire reglementări pentru construire de locuințe colective și dotări aferente, amenajări exterioare.,Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
.
61614/05/2020Strada GRADINARILOR nr. 1 ap. I SI II CF/Fişa Cadastrală 140490
140490-C1-U2
140490-C1-U1 TG.MURES
140490
140490-C1-U1
140490-C1-U2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obţinerea autorizaţiei de construire pentru schimbare destinaţie ap. I şi ap.II din locuinţă spaţiu prestări servicii, prin reamenajare, mansardare, în condițiile regimului tehnic - intrare în legalitate, creare acces separat din str. Strâmbă, fără afectarea domeniului public.
61513/05/2020Bulevard 1 DECEMBRIE 1918 nr. 221 CF/Fişa Cadastrală 120220-C1-U2 Tg. Mureș3511/65/2/P/I1095/0/1Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru reamenajare spațiu comercial
61412/05/2020Strada Bradului nr. 20 CF 127128 Târgu Murescad 127128Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
reevidenţiere construcţii
61312/05/2020Strada Pomilor nr. 36/8 CF 135974 Târgu Mureș nr.cad. 135974Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
evidențiere C1, certificare nomenclatură stradală și număr poștal: "str. Pomilor nr.36/8".
61212/05/2020Strada SALCÂMILOR nr. 11 CF/Fişa Cadastrală 135913 Tg. Mureș135913
135913-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru modificare, extindere, amenajări interioare și mansardare imobil (corp C1) în condițiile regimului tehnic aferent PUG.
61112/05/2020Strada Viile Unomaj nr. 10 CF 131675 Târgu Mureș nr.top. 3920/2/7
3921/7
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală și număr poștal întrucât nu există construcții pe teren iar imobilul are interdicție de construire, poate fi utilizat pentru certificare destinație teren intravilan.
61012/05/2020Strada Pomilor nr. 2 CF 135672 Târgu Murescad 135672Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
dezmembrare imobil
60911/05/2020Strada Pomilor nr. 32/E CF 140018 Târgu Mureș nr.cad. 140018Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
evidențiere C1, certificare nomenclatură stradală și număr poștal: "str. Pomilor nr.32/E".
60811/05/2020Strada PLUTELOR nr. 2 CF/Fişa Cadastrală 129039 TG. MURES129039Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU RECONSTRUIRE CLĂDIRE - CABANĂ DE ODIHNĂ
60711/05/2020Calea SIGHISOAREI CF/Fişa Cadastrală 136639 Tg. Mureș332/2Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
Nu se încadrează în prevederile regulamentului local de urbanism aferent Planului Urbanistic General.
60611/05/2020Strada DÂMBOVITEI nr. 2 CF/Fişa Cadastrală 135157 TG.MURES1481/1/11/1/56/6
1481/1/1/1//2/4
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru amenajări interioare și mansardare locuință.
60511/05/2020Strada APADUCTULUI nr. 2 CF/Fişa Cadastrală 136689 TG.MURES136689
136689-C11
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obţinerea autorizaţiei de construire ansamblu de locuinţe colective şi servicii (S+P+1+2-7R), amenajări exterioare, racorduri la utilităţi urbane, organizare şantier,
60411/05/2020Strada GHEORGHE DOJA nr. 300 CF/Fişa Cadastrală 139129 TG.MURES139129
139129-C188
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru schimbarea destinaţiei staţiei de imbuteliere oxigen (corp:C188), în laboratoare, cu amenajări interioare,
60311/05/2020Strada Budai Nagy Antal nr. 11 CF/Fişa Cadastrală 125335125335
125335-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obţinerea autorizaţiei de construire pentru desfiinţare parţială casă de locuit şi construire clădire de birouri S+P+E, împrejmuire la stradă
60211/05/2020Strada IOAN VESCAN nr. FN CF/Fişa Cadastrală 128362 TG. MURES247/2/23068/2Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE 14 CASE DE LOCUIT UNIFAMILIALE CU PARCAJE ACOPERITE, DISPUSE ÎN REGIM INȘIRUIT, ÎMPREJMUIRE TERENURI, AMENAJARI EXTERIOARE, DRUM DE ACCES ȘI EXTINDERE REȚELE DE UTILITĂȚI
60008/05/2020Strada Pășunii nr. 16/D CF 129990 Târgu Mureș nr.top. 3854/4/2/1/1/1
3854/4/2/1/2/1
nr.cad. 536Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare categorie de folosință curți-construcții și atribuire coduri construcții astfel: C1-casă și C2-grajd.
59908/05/2020Strada COTITURA DE JOS nr. F. NR. CF/Fişa Cadastrală 140067140067Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire casă de locuit, imprejmuire teren
59807/05/2020Strada Mureșeni nr. 47 CF 130039 Târgu Mureș nr.cad. 130039Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
evidențiere C1, certificare categorie de folosință: "curți-construcții".
59707/05/2020Strada Constandin Hagi Stoian nr. 52 CF 140130 Târgu Mureș nr.cad. 140130Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală și număr poștal: "str. Constandin Hagi Stoian nr.52".
59607/05/2020- MARINESCU nr. 1,3,5 CF/Fişa Cadastrală 120127 Tg. Mureș120127
120127-C1
120127-C2
vezi regim juridic
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru reabilitare energetică și lucrări conexe-extindere mansarda existentă, la secția de PNEUMOLOGIE.
59506/05/2020Strada Voinicenilor CF 53926 Sântana de Murescad 897Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare UAT Targu Mures, certificare intravilan
59406/05/2020Strada Solidarităţii nr. 13 CF 125992 Târgu Mures5784/1/1//122/2/1/1
5784/1/1/8/1/12/2/3/1/1
cad 722/1Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare intravilan, certificare categorie de folosinţă: curti construcţii
59306/05/2020Strada Remetea nr. 201 CF 51736 Sâncraiul de Mures557/1/3/1/1
557/2/3/1/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare UAT Târgu Mureş,certificare intravilan, certificare categorii de folosinţă: 350 mp curti construcşii şi 1000 mp arabil
59205/05/2020Strada Gheorghe Doja nr. 76 CF 124841 Târgu Murescad 124841Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
reevidenţiere construcţie
59105/05/2020Strada Gheorghe Doja nr. 48 CF 124251 Târgu Mures4700/31cad 2688Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare categorie de folosinţă-curti construcţii
59005/05/2020Aleea Carpaţi nr. 23 CF 129394 Târgu Murescad 129394Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
radiere C3, evidenţiere C4
58905/05/2020Piata Mărăşeşti nr. 15 CF 133887 Târgu Mures2373/1/2/1/1/1/1/1
2373/1/2/2/1/2/1/1/1/1/1
cad 1107Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
radiere construcţii, reevidenţiere , certificare destinaţie C8-construcţie administrativa si social -culturala şi C12-construcţie anexa
58805/05/2020Strada Agricultorilor nr. 28 CF 133203 Târgu Mureş cad.133203Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Elaborare P.U.D. - studiu de amplasament pentru construire casă de locuit unifamilială în regim P+1.
58705/05/2020Strada Revoluţiei nr. 45,45B CF 133155
133156 Târgu Mures
cad 133155
133156
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
unificarea imobilelor înscrise în CF 133155 Târgu Mures şi CF133156 Târgu Mures
58604/05/2020Strada Pomilor nr. f.nr. CF 140563 Târgu Mureşcad.140563Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Elaborare PUD - Studiu de amplasament pentru construire casă unifamilială în regim P+1.
58504/05/2020Strada CERBULUI nr. 2 CF/Fişa Cadastrală 125778 TG.MUREȘ125778
125778-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBTINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU EXTINDERE CONDUCTĂ GAZE NATURALE
58404/05/2020Strada Arany Janos nr. 7 CF 125870 Târgu Murescad 125870Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
reevidenţiere C1, evidenţiere C3, instituire interdicţi de a schimba destinaţia locurilor de parcare pe întrega durata de existenta a imobilului conform HCL nr. 241/29 august 2019 art.1
58304/05/2020Strada Dâmboviţei nr. 2 CF 135157 Târgu Mures1481/1/1/1/1/56/6
1481/1/1/1/2/4
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare categorie de folosinţă : curti construcţii, reevidenţiere construcţie în sensul notarii regimului de ănaltime S+P
58230/04/2020Strada TREBELY nr. 105 CF/Fişa Cadastrală 126747 TG.MURES2860/2/1/2/2/21457/2Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU AMENAJARE TEREN, CONSTRUIRE PISCINĂ ȘI ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ
58130/04/2020Strada Alexandru Papiu Ilarian nr. 9 CF 95597/N Târgu Mureș nr.top. 1756/2/1
1756/2/2/2
nr.cad. (3183)Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
diminuare suprafață de la 1155mp la 1077mp, certificare categorie de folosință curți-construcții, destinație teren intravilan, reevidențiere construcții-atribuire coduri construcții.
58030/04/2020Strada Pădurii nr.19/A, 19/B, f.nr. nr. - CF 125196
140857
125206 - Târgu Mureș
nr.cad. 125196
140857
125206
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
alipirea imobilelor din CF 125196 Târgu Mureș, CF 140857 Târgu Mureș și CF 125206 Târgu Mureș.
57930/04/2020Strada CONSTANDIN HAGI STOIAN nr. 76 CF/Fişa Cadastrală 131775 TG.MURES131775
131775-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru extindere conductă gaze naturale
57830/04/2020Strada Gheorghe Doja nr. 183 CF 120163 Târgu Mureș nr.cad. 120163Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
vânzarea în condițiile legii a suprafeței de 150mp teren, înscrisă la poziția B16 în CF 120163 Târgu Mureș în favoarea Municipiului Târgu Mureș (domeniu privat) - teren intravilan ocupat de construcții.
57730/04/2020Strada GHEORGHE MARINESCU nr. 50 CF/Fişa Cadastrală 95396/N TG. MURES
1832 SG. DE MUREȘ
1926/2/1/1/1/1//1/1/1/1/1/1/1/33260Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE GRUP ASCENSOARE SUD ȘI CONEXIUNI
57630/04/2020Strada GHEORGHE MARINESCU nr. 50 CF/Fişa Cadastrală 95396/N TG. MURES
1832 SG. DE MUREȘ
1926/2/1/1/1/1//1/1/1/1/1/1/1/33260Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE GRUP ASCENSOARE NORD
57529/04/2020Strada GHEORGHE MARINESCU nr. 50 CF/Fişa Cadastrală 95396/N TG. MURES
1832 SG. DE MUREȘ
1926/2/1/1/1/1//1/1/1/1/1/1/1/33260Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PUNTE DE LEGĂTURĂ 2 ȘI CONEXIUNI
57429/04/2020Strada GHEORGHE MARINESCU nr. 50 CF/Fişa Cadastrală 95396/N TG. MURES
1832 SG. DE MUREȘ
1926/2/1/1/1/1//1/1/1/1/1/1/1/33260Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE CENTRU DE ARȘI ȘI PUNTE DE LEGĂTURA 1
57329/04/2020Strada Mureșeni nr. 28 CF 140723 Târgu Mureș nr.top. 40
41
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală și număr poștal: "str.Mureșeni nr.28".
57229/04/2020Strada Alexandru Papiu Ilarian nr. 11 CF 1011/II Târgu Mureș nr.top. 1755Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
diminuare suprafață de la 1439mp la 1328mp, certificare categorie de folosință curți-construcții și destinație teren intravilan.
57129/04/2020Strada Pomilor nr. 36/9 CF 135975 Târgu Mureș nr.cad. 135975Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
evidențiere C1, certificare nomenclatură stradală și număr poștal: "str. Pomilor nr.36/9".
57027/04/2020Calea SIGHISOAREI CF/Fişa Cadastrală 136773
140772
140771
140040
137753
137341
136773
140772
140771
140040
137753
137341
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obţinerea autorizaţiei de construire pentru extindere reţele utilitare de apă, canal menajer, apă pluvială, reţele de iluminat public şi canalizaţie pentru reţele de transmisie de informaţii în zona Calea Sighişoarei
56927/04/2020Strada Constandin Hagi Stoian nr. 6A CF 126264 Târgu Murescad 126264Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare nomenclatură stradală şi număr poştal: str. Constandin Hagi Stoian nr. 6/A, certificare categorii de folosinţă: curti construcţii:647 mp, livada 475 mp, evidenţiere construcţie
56827/04/2020Strada Pomilor nr. 36/19 CF 135985 Târgu Murescad 135985Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală şi număr poştal-Str. Pomilor nr. 36/19
56727/04/2020Strada LIVEZENI nr. 109 CF/Fişa Cadastrală 131190 TG.MURES152/4-1065
(152/4-1065)- C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obţinerea autorizaţiei de construire garaj auto cu trei boxe,
56627/04/2020Strada FABRICA DE ZAHAR nr. 8 CF/Fişa Cadastrală 131514 TG.MURES4800/24
4801/2/9
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
nu se incadrează în prevederile documentaţiilor de urbanism aprobate, poate fi utilizat pentru certificarea regimului juridic, economic şi tehnic al imobilului,
56527/04/2020Bulevard 1 DECEMBRIE 1918 nr. 303/7A CF/Fişa Cadastrală 133235 TG. MURES133235-C1Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru reamenajare clădire existentă (corp C1), cu schimbre destinaţie din depozit en gros (P+1E), în pensiune şi alimentaţie publică, şi montare firmă pe faţadă,
56424/04/2020Strada Pomilor nr. f.nr. CF 135991
135992
135993
135994 Târgu Mureş
cad. 135991
135992
135993
135994
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Elaborare P.U.Z. - Reconformare zonă funcțională din UTR - L2z, stabilire reglementări pentru construire de locuințe colective și dotări aferente, amenajări exterioare.
56324/04/2020Strada Cornești nr. 84 CF 129245 Târgu Mureș nr.cad. 129245Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
evidențierea casei de locuit-C1, poate fi folosit pentru certificare nomenclatură stradală și număr poștal: "str.Cornești nr.84".
56224/04/2020Strada Suceava nr. 41 CF 128229 Târgu Mureș nr.cad. 128229Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
evidențiere C1.
56124/04/2020Strada PLUTELOR nr. 2 CF/Fişa Cadastrală 129039 TG.MURES129039Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de desființare balon presostatic la bazinul olimpic din ACASM
56024/04/2020Strada EVREILOR MARTIRI nr. 27/A CF/Fişa Cadastrală 140845 Tg. Mureș140845
140845-C1
140845-C2
140845-C3
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru extindere, amenajări interioare locuință corp C1 și autorizației de desființare anexe, corp C2, corp C3.
55924/04/2020Calea SIGHISOAREI CF/Fişa Cadastrală 139615 TG.MURES1396156523.0Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru construire balon - presostatic pe fundație de beton.
55823/04/2020Strada PAPIU ILARIAN nr. 9,11,13 CF/Fişa Cadastrală 95597/N
1011/II
1011/II/II
139287 Tg-Mures
1756/2/1
1756/2/2/2
1755
1755/II
(3183)
139287
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE DESFIINȚARE CASĂ EXISTENTĂ PAPIU ILARIAN 11 ȘI DESFIINȚARE PARȚIALĂ, REAMENAJARE ȘI EXTINDERE CONSTRUCȚII EXISTENTE PAPIU ILARIAN 9 - LOCUINȚE COLECTIVE D+P+2E, AMENAJARE CURTE ȘI ACCESE, REFACERE ÎMPREJMUIRE, BRANȘAMENTE UTILITĂȚI
55723/04/2020Strada ÎNFRATIRII nr. 12 et. P ap. 4 CF/Fişa Cadastrală 120316-C1-U1120316-C1-U1Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obţinerea autorizaţiei de construire pentru amplasare reclamă pe faţada imobilului
55623/04/2020Strada BUDIULUI nr. 103 CF/Fişa Cadastrală 120107 Tg. Mureș120107
120107-C1
120107-C2
120107-C3
120107-C4
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru refacere împrejmuire la stradă.
55523/04/2020Strada Zeno Vancea nr. 20 CF 139983 Târgu Mureș nr.cad. 139983Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
evidențiere C1, certificare categorie de folosință curți-construcții, nomenclatură stradală și număr poștal: "str. Zeno Vancea nr.20".
55423/04/2020Strada VOINICENILOR nr. 222 CF/Fişa Cadastrală vezi regim juridicvezi regim juridicPrezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINTE UNIFAMILIALE - 8 CASE DE LOCUIT, AMENAJARI EXTERIOARE, DRUM DE ACCES ȘI IMPREJMUIRE TEREN
55323/04/2020Strada Zeno Vancea nr. 20/A CF 139981 Târgu Mureș nr.cad. 139981Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
evidențiere C1, certificare categorie de folosință curți-construcții, nomenclatură stradală și număr poștal: "str. Zeno Vancea nr.20/A."
55223/04/2020Strada Zeno Vancea nr. 20/E CF 139967 Târgu Mureș nr.cad. 139967Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
evidențiere C1, certificare categorie de folosință curți-construcții, nomenclatură stradală și număr poștal: "str. Zeno Vancea nr.20/E."
55123/04/2020Strada Zeno Vancea nr. 20/C CF 139958 Târgu Mureș nr.cad. 139958Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
evidențiere C1, certificare categorie de folosință curți-construcții, nomenclatură stradală și număr poștal: "str. Zeno Vancea nr.20/C."
55022/04/2020Strada Constandin Hagi Stoian nr. - CF 131471 Târgu Murescad 131471Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
dezmembrare imobil în 2 loturi în vederea largirii corpului de strada
54922/04/2020Strada GHEORGHE DOJA nr. 300 CF/Fişa Cadastrală 139129 Tg. Mureș139219
139129-C1 până la 139129-C303
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru construire platformă de încărcare-descărcare, zona NPK
54822/04/2020Strada Zeno Vancea nr. 20/B CF 139953 Târgu Mureș nr.cad. 139953Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
evidențiere C1, certificare categorie de folosință curți-construcții, nomenclatură stradală și număr poștal: "str. Zeno Vancea nr.20/B."
54722/04/2020Strada Viile Dealul Mic CF 136663 Târgu Mures3918/1/1/1/1/4
3919/1/1/1/4
3920/1/1/4
cad 847-848/4Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
servitute de trecere cu piciorul şi maşina pe imobilul înscris în CF 136663 Târgu Mures pentru imobilul înscris în CF 127286 Târgu Mures
54622/04/2020Strada Zeno Vancea nr. 20/D CF 139943 Târgu Mureș nr.cad. 139943Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
evidențiere C1, certificare categorie de folosință curți-construcții, nomenclatură stradală și număr poștal: "str. Zeno Vancea nr.20/D."
54522/04/2020Strada HUNEDOARA nr. 29 CF/Fişa Cadastrală 130401 Tg. Mureș545/1/1/8/1/2/3/24018
4018-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru reparații capitale, extindere și modernizare imobil, str. Hunedoara, nr. 29 - secția clinică boli infecțioase.
54422/04/2020Strada Fantanii nr. 11 CF 126699 Târgu Mures1353
1354/2
1355/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare coduri construcţii: C1-ap.I, c2-AP.ii, C3- ap.III, categorii de folosinţă: curti construcţii-1546 mp şi arabil-570 mp
54322/04/2020Strada Zeno Vancea nr. 18 CF 135258 Târgu Mureș nr.cad. 135258Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
evidențiere C1, certificare categorie de folosință curți-construcții, nomenclatură stradală și număr poștal: "str. Zeno Vancea nr.18".
54222/04/2020Strada Zeno Vancea nr. 18/B CF 135256 Târgu Mureș nr.cad. 135256Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
evidențiere C1, certificare categorie de folosință curți-construcții, nomenclatură stradală și număr poștal: "str. Zeno Vancea nr.18/B".
54122/04/2020Strada Zeno Vancea nr. 18/C CF 135255 Târgu Mureș nr.cad. 135255Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
evidențiere C1, certificare categorie de folosință curți-construcții, nomenclatură stradală și număr poștal: "str. Zeno Vancea nr.18/C."
54022/04/2020Strada Zeno Vancea nr. 18/D CF 135254 Târgu Mureș nr.cad. 135254Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
evidențiere C1, certificare categorie de folosință curți-construcții, nomenclatură stradală și număr poștal: "str. Zeno Vancea nr.18/D."
53922/04/2020Strada Zeno Vancea nr. 18/E CF 135253 Târgu Mureș nr.cad. 135253Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
evidențiere C1, certificare categorie de folosință, nomenclatură stradală și număr poștal: "str. Zeno Vancea nr.18/E."
53821/04/2020Calea Sighişoarei nr. 74 CF 136058 Târgu Murescad 136058Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatura stradala si numar postal- Calea Sighişoarei nr. 74
53721/04/2020- - CF 139942
139957
139952 Târgu Mures
cad 139942
139957
139952
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
alipire imobile înscrise în CF 139942 Târgu Mures,CF 139957 Târgu Mures, ,CF 139952 Târgu Mures,Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
, CF 139966 Târgu Mures, CF 139980 Târgu Mures, CF 139982 Târgu Mures
53621/04/2020Strada BOLYAI nr. 16 CF/Fişa Cadastrală 123380-C1 TG.MURES123380
123380-C1
123380-C1-U11
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obţinerea autorizaţiei de construire pentru lucrări de reparaţii faţadă în mod unitar la str. Bolyai şi str. Marton Aron, realizare unităţi locative în volumul podului existent
53521/04/2020Strada LIVEZENI nr. 69/G CF/Fişa Cadastrală 138137
TG-MURES
138137Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
pentru obţinerea autorizaţiei de construire spaţiu tehnic anexă la spălătorie auto, zid de sprijin şi imprejmuire cu accese auto şi pietonale, modificare proiect autorizat cu nr:680/2018- intrare în legalitate, montare panouri fonoizolante la spălătoria auto, în condiţiile regimului tehnic,
53421/04/2020Strada Mărului nr. 22 CF 139887 Târgu Mureș nr.cad. 139887Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare categorie de folosință curți-construcții, evidențiere C1.
53321/04/2020Strada ALBINEI nr. f.nr. CF/Fişa Cadastrală 129699 Tg-Mureş129699Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE SEDIU FIRMĂ, IMPREJMUIRE LA STRADĂ ŞI MONTARE FIRMĂ,
53221/04/2020Strada LIVEZENI nr. f.nr. CF/Fişa Cadastrală plan de situaţiePrezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru inlocuire conductă colectoare aparţinînd SNGN ROMGAZ SA,
53121/04/2020- STEFAN RUSU nr. f.nr. CF/Fişa Cadastrală 27717
Tg-Mureş
2618/3/2/3/2c-2619/2c/11/5
213/5/2-213/11/5
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
nu se incadrează în prevederile documentaţiilor de urbanism aprobate în zonă;
53021/04/2020Bulevard 1 Decembrie 1918 nr. 242 CF 140771 Târgu Murescad 140771Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare categorii de folosinţă: 87913 mp curti construcţii,arabil- 3554 mp,657 mp,2782 mp, 12411 mp,7703 mp,5201 mp
52921/04/2020Strada MIHAI EMINESCU nr. 44-46 CF/Fişa Cadastrală 139015
Tg-Mures
139015
139015-C1
2
3
4
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru demolare clădiri existente (corp C1,C2,C3,C4), construire clădire de locuinţe colective P+2E, imprejmuire între proprietăţi şi imprejmuire la stradă cu porţi de acces auto şi pietonal,
52821/04/2020Strada REMETEA nr. 90 CF/Fişa Cadastrală 139777 TG.MURES139777
139777-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obţinerea autorizaţiei de construire pentru reamenajare şi extindere corp C1, parcaj auto acoperit
52721/04/2020Strada Băneasa nr. f.nr. CF 121831cad. 121831Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Elaborare P.U.Z. - Stabilire reglementări urbanistice pentru realizare sediu de firmă, showroom, atelier confecționare mic mobilier din lemn, amenajări exterioare, accese și utilități.
52516/04/2020Strada Remetea nr. 198/2 CF 136459 Târgu Mureș nr.cad. 136459Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
evidențiere C1.
52416/04/2020Strada Cuza Vodă nr. 83 CF 127889 Târgu Mureș nr.top. 104/a/1/1Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare categorie de folosință curți-construcții și destinație teren intravilan.
52316/04/2020Strada GHEORGHE MARINESCU nr. 38 CF/Fişa Cadastrală 134090 TG. MURES134090
134090-C54
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU AMENAJĂRI INTERIOARE CLĂDIRE C54-SALĂ DE SPORT ÎN SPITAL MODULAR PENTRU PACIENȚII INFECTAȚI CU NOUL CORONAVIRUS COVID 19, AMPLASARE CONTAINERE SANITARE ȘI AMENAJARE CAI DE ACCES ÎN REGIM DE URGENȚĂ - LUCRĂRI CU CARACTER PROVIZORIU PE O PERIOADĂ DE 2 ANI
52215/04/2020Strada Mureşeni nr. 28 CF 140723 Târgu Mures41
41
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare intravilan, certificare categorii de folosinţă: 391 mp curti construcţii, 300 mp arabil, radiere casa de lemn, evidenţiere construcţie
52115/04/2020Strada NICOLAE IORGA nr. 14 CF/Fişa Cadastrală 131883
131883-C1
Tg-Mures
131883
131883-C1-U1
131883-C1-U2
131883-C2

Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru amplasarea unei firme pe faţada clădirii,
52015/04/2020Strada Borzesti nr. 8/A CF 139187
140700 Târgu Mures
cad 139187
140700
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
alipirea imobilelor înscrise în CF 139187 Târgu Mures şi CF 140700 Târgu Mures
51915/04/2020Strada Libertății nr. 121/D CF 133834 Târgu Mureș nr.cad. 133834Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală și număr poștal: "str. Libertății nr.121/D".
51814/04/2020Strada EDEN nr. f.nr. CF/Fişa Cadastrală 123439 TG.MURES123439Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
nu se incadrează în prevederile documentaţiilor de urbanism aprobate, poate fi utilizat pentru intocmire PUZ stabilire reglementări urbanistice pentru construire casă de locuit, accese, utilităţi, etc.,
51709/04/2020Strada REMETEA CF/Fişa Cadastrală 133948 TG.MURES133948 ; 133940Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU CASĂ DE LOCUIT S+P+1E ŞI ÎMPREJMUIRE TEREN
51609/04/2020Strada REMETEA CF/Fişa Cadastrală 133944 TÂRGU MURES133944 ; 133940Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU CASĂ DE LOCUIT S+P+1E ŞI ÎMPREJMUIRE TEREN
51509/04/2020Strada REMETEA CF/Fişa Cadastrală 133937 TÂRGU MURES133937; 133940Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU CASĂ DE LOCUIT S+P+1E ŞI ÎMPREJMUIRE TEREN
51409/04/2020Strada Horia nr. 18 CF 128854 Târgu Murescad 128854Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
radiere construcţie, evidenţiere construcţie
51209/04/2020Strada REMETEA CF/Fişa Cadastrală 133943
133940 TG-MURES
133943
133940
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU CASĂ DE LOCUIT S+P+1E ŞI ÎMPREJMUIRE TEREN
51109/04/2020Strada Alexandru Papiu Ilarian nr. 34 CF 128613 Târgu Murescad 128613Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală şi număr poştal- str. Alexandru Papiu Ilarian nr. 34, evidenţiere construcţie
51009/04/2020Strada REMETEA CF/Fişa Cadastrală 133946 TG.MURESCF/Fișa cadastrală 133946
133940 TG. MUREȘ
133946; 133940Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONTRUIRE PENTRU CASĂ DE LOCUIT S+P+1E ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN
50809/04/2020Strada VERII nr. 48 CF/Fişa Cadastrală 140167 TG.MURES140167
140167-C1
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
nu se încadrează în prevederile Regulamentului aferent PUZ aprobat prin HCLM nr. 166/26.10.2000 pentru construire locuinţe înşiruite,Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
Poate fi folosit pentru obţinerea autorizaţiei de construire pentru reamenajare construcţie existentă corp C1
50708/04/2020Strada BUJORULUI nr. 10 CF/Fişa Cadastrală 140739 TG.MURES140739
140739-C1
140739-C2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru modificări, amenajări interioare și mansardare parțială corp C1, amenajări interioare corp C2, reconstruire împrejmuire la stradă cu amenajare acces auto nou.
50608/04/2020Strada GHEORGHE DOJA nr. 32 CF/Fişa Cadastrală 123100 TG.MURES123100
123100-C1
vezi reg. juridic
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru modificări corp C2, C3, refațadizare corp C4
50308/04/2020Strada AVRAM IANCU nr. 14 CF/Fişa Cadastrală 140239 TÂRGU MURES140239 Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU REAMENAJARE, EXTINDERE ŞI SUPRAETAJARE CLĂDIRE (CORP C1) PENTRU LOCUINŢE COLECTIVE ŞI REFACERE ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ
50208/04/2020Strada BOLYAI nr. 13 CF/Fişa Cadastrală 123104 TG.MURES123104
123104-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru întreținere și reparații curente la fațade, învelitoare și la sistemul de drenare a apelor pluviale.
50107/04/2020- UNOMAJ CF/Fişa Cadastrală 140137 TG-MURES140137 Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU CASĂ DE LOCUIT S+P+1E ŞI ÎMPREJMUIRE TEREN
50007/04/2020Strada DEZROBIRII nr. 50 CF/Fişa Cadastrală 136514 TG.MURES136514
136514-C1
136514-C2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru " amplasare firmă "pe fațada clădirii corp C2
49907/04/2020- REMETEA CF/Fişa Cadastrală 133947; 133940 TG-MURES133947; 133940Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU CASĂ DE LOCUIT S+P+1E ŞI ÎMPREJMUIRE TEREN
49506/04/2020Strada GHEORGHE MARINESCU nr. 4 CF/Fişa Cadastrală 121680 TG.MURES121680
121680-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obţinerea autorizaţiei de construire pentru amplasare firme pe faţada clădirii
49006/04/2020Strada Remetea nr. 201 CF 51736 Sâncraiu de Mureș nr.top. 557/1/3/1/1
557/2/3/1/1
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare categorii de folosință, POATE FI UTILIZAT PENTRU certificare nomenclatură stradală și număr poștal: "str. Remetea nr.201".
48903/04/2020Strada Trébely nr. 93 CF 128729 Târgu Mureș nr.top. 2848/2Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare categorii de folosinţă: "curţi-constructii - 691 mp si arabil - 1036 mp", diminuare suprafață de la 1816mp la 1727mp, certificare destinație teren intravilan.
48803/04/2020Strada GHEORGHE DOJA nr. 152-156 ap. 21 CF 120018-C1-U24 Târgu Mureș 128/XX-XXIPrezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
reevidențiere unitate individuală, certificare nomenclatură stradală și număr poștal: str. Gheorghe Doja nr.152-156, ap.21".
48703/04/2020Piata TRANDAFIRILOR nr. 5 CF/Fişa Cadastrală 97160/N TÂRGU MURES633
634/1 (5169)
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU REPARAŢII CORP B ŞI CORP D (PALATUL APOLLO)
48603/04/2020Strada BARAJULUI CF/Fişa Cadastrală 139010 TG.MURES139010Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
48502/04/2020Strada LIVEZENI nr. 4 CF/Fişa Cadastrală 126905 Tg. Mureș126905Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea Autorizației de construire pentru supraetajare clădire Sp+P+2E laboratoare și birouri , modificare temă aferentă A. C. 51/2020 în condițiile regimului tehnic
48402/04/2020Strada TUDOR VLADIMIRESCU nr. 121/1 CF/Fişa Cadastrală 138995 TG.MURES1481/1/1/1/2/26/5/2Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
nu se încadrează în prevederile regulamentului local de urbanism aferent Planului Urbanistic General.
48301/04/2020Strada CORNESTI CF/Fişa Cadastrală 140659 TG. MURES140659Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
nu se încadrează în prevederile regulamentului local de urbanism aferent Planului Urbanistic Zonal.
48201/04/2020Strada FRANZ LISZT nr. 1 CF/Fişa Cadastrală 121518 Tg. Mureș121518
121518-C1
121518-C2
121518-C3
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru amenajări interioare corp C1 cu funcțiunea de spațiu comercial la parter și locuințe (ap. ) la nivelele superioare - intrare în legalitate
48101/04/2020Bulevard 1 DECEMBRIE 1918 nr. 194 ap. 2 CF/Fişa Cadastrală 120158-C1-U1 TG.MURES3707/11/IIPrezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru amplasare reclamă pe fațada imobilului
48001/04/2020Strada Plaiului nr. 8 CF 136203 Târgu Mures1481/1/1/1/1/58/2/8Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare intravilan,certificare categorie de folosinţă-curti construcţii, diminuare suprafaţă imobil de la 444 mp la 410 mp, reevidenţiere C1, evidenţiere C2
47901/04/2020Strada TUDOR VLADIMIRESCU CF/Fişa Cadastrală 140613
140157 Tg. Mureș
140613
140613- C1
140163-C2
vezi reg. juridic
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru refacere apărări de maluri regularizare pârâul Pocloș între str. Secerei și B-dul 1 Decembrie 1918
47831/03/2020Bulevard 1 Decembrie 1918 nr. 242 CF 140771 Târgu Murescad 140771Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
evidenţiere construcţie, certificare categorii de folosinţă
47731/03/2020Strada BUDIULUI nr. 103 CF/Fişa Cadastrală 120107 TG. MURES120107
120107-C1
120107-C2
120107-C3
120107-C4
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru construire cabină poartă, refacere împrejmuire teren, amenajare curte, amplasare reclamă pe corp C1
47631/03/2020Strada Braşovului CF 127633 Târgu Mures1505/38/1/5Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare intravilan, certificare categorie de folosinţă: drum
47530/03/2020Strada Remetea nr. 197 CF 140058 Târgu Murescad 140058Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală şi număr poştal: str.Remetea nr. 197
47430/03/2020- - CF 140810 Târgu Mures4219/2/1
4259/2/2/1
4259/1/2/1
4258/2/2/1
4258/1/2/1
4257/2/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare intravilan, certificare categorie de folosinţă: arabil. Nu poate fi folosit pentru adresa administrativa.
47330/03/2020Strada VOINICENILOR nr. 70 ap. 2 CF/Fişa Cadastrală 133836-C1-U2 TG.MURES133836-C1-U2Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU SCHIMBARE DE DESTINATIE DIN CASA DE LOCUIT IN SPATIU COMERCIAL CU AMENAJĂRI INTERIOARE SI AMENAJARE LOCUINTA IN VOLUMUL PODULUI LA CORP C1, APARTAMENT 2
47227/03/2020Strada GHEORGHE DOJA nr. 89 CF/Fişa Cadastrală 131622 TG.MURESvezi regim juridicvezi regim juridicPrezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obţinerea autorizaţiei de constuire pentru desfiinţare corpuri C6, C8, C9 şi extindere secţie ATI SCJ MUREŞ, amenajare acces auto şi curte interioară - în regim de urgenţă
47127/03/2020Strada Rămurele nr. f.nr. CF 138607 Târgu Mureşcad. 138607Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
P.U.Z. - Reconformare zonă și stabilire reglementări urbanistice pentru construire mic ansamblu de locuințe cu funcțiuni de centru de cartier, echipat cu dotări comerciale de proximitate specifice zonelor preponderent rezidențiale.
47027/03/2020Strada CONSTANDIN HAGI STOIAN nr. 3,3A CF/Fişa Cadastrală 140750
140749
140751 TG.MURES
140750
140749
140751
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru alimentare cu energie electrică a ansamblului de locuinţe din str. Constandin Hagi Stoian
46926/03/2020- zona străzii Podeni nr. f.nr. CF 125903 Târgu Mureș nr.top. 163Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare destinație teren intravilan.
46826/03/2020Piata REPUBLICII nr. 33 CF/Fişa Cadastrală 125554 TG.MURES2320/1
2309/1/1/1/5
822
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru desfiinţare anexă, amenajări interioare şi exterioare, etajare (corp:C1), fără depăşire POT existent legal şi CUT maxim admis, şi nu poate fi folosit în scopul obţinerii autorizaţiei de construire pentru extinderea casei de locuit (corp C1) cu clădire P+1E- intrare în legalitate, întrucît nu se incadrează în documentaţiile de urbanism aprobate în zonă,
46726/03/2020Strada VIILE DEALUL MIC CF/Fişa Cadastrală 123829 TG.MURES123829Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire împrejmuire teren, porţi acces
46626/03/2020- zona străzii Podeni nr. f.nr. CF 131353 Târgu Mureș nr.cad. 131353Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare destinație teren intravilan.
46526/03/2020Strada Libertății nr. f.nr. CF 134293 Târgu Mureș nr.cad. 134293Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală și număr poștal: "str. Libertății f.nr.".
46426/03/2020Strada Mărului nr. 22/A CF 139052 Târgu Mureș nr.cad. 139052Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
apartamentare construcție în 19 unități individuale.
46326/03/2020Strada Caraiman nr. 13 CF 137640 Târgu Mureș nr.top. 4561/2/2/2/1Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare destinație intravilan, nomenclatură stradală și număr poștal: "str. Caraiman nr.13".
46225/03/2020Strada Caraiman nr. f.nr. CF 130126 Târgu Mureș 4573/b/2/2/1Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare destinație intravilan, nomenclatură stradală și număr poștal: "str. Caraiman f.nr.".
46124/03/2020Strada HORIA nr. 20 ap. 4 CF/Fişa Cadastrală 122874
122874-C1-U3
TG.MURES
122874
122874-C1-U3
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru amenajări interioare şi mansardarea casei de locuit (ap:4) în volumul podului existent,
46024/03/2020Strada HORIA nr. 20 ap. 2 CF/Fişa Cadastrală 122874
122874- C1-U2
TG.MURES
122874
122874 -C1-U2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru amenajări interioare şi mansardarea casei de locuit (ap:2) în volumul podului existent,
45924/03/2020Strada HORIA nr. 20 ap. 5 CF/Fişa Cadastrală 122874
122874-C1-U6
TG.MURES
122874
122874-C1-U6
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru amenajări interioare şi repoziţionare scară de acces la casa de locuit (ap:5) - intrare în legalitate,
45824/03/2020Strada VULCAN nr. 14/B CF/Fişa Cadastrală 140782 TG.MURES140782
140782-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru amenajări interioare, desfiinţare şi reamplasare scări de acces la casa de locuit,
45723/03/2020Strada PODENI nr. 13 CF/Fişa Cadastrală 134678 TG.MURES134678Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
nu se incadrează în prevederile documentaţilor de urbanism aprobate, poate fi utilizat pentru intocmire PUZ pentru construire spălătorie auto,
45623/03/2020Strada EDEN CF/Fişa Cadastrală 132677 TG.MURES132677
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
nu se incadrează în prevederile documentaţiilor de urbanism aprobate, poate fi utilizat pentru intocmire PUZ pentru reconversie zonă funcţională din UTR pentru pentru construire casă de locuit cu dotări aferente,
45523/03/2020Strada CRIZANTEMELOR nr. 22 CF/Fişa Cadastrală 134256-C1-U13
TG.MURES
17737/1/1/III
1737/1/2/1/III
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru amenajare, extindere şi etajare casă de locuit (ap:3) pentru locuinţe colective mici şi refacere imprejmuire
45423/03/2020Strada LIVEZENI nr. 69/G CF/Fişa Cadastrală 138698 TG.MURES138698Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru sistematizarea verticală a terenului, construire zid de sprijin şi imprejmuire - intrare în legalitate,
45323/03/2020Strada FABRICA DE ZAHAR nr. 8 CF/Fişa Cadastrală 131514 TG.MURES4800/24
4801/2/9
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
nu se incadrează în prevederile documentaţiilor de urbanism aprobate, poate fi utilizat pentru certificarea regimului juridic, economic şi tehnic al imobilului,
45223/03/2020Piata GARII nr. f.nr. CF/Fişa Cadastrală 121160 TG.MURES121160Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire clădire de locuințe colective și spații comerciale, amenajare accese şi platforme de circulaţii auto şi pietonale, infrastructură tehnico edilitară şi branşamente utilităţi,
45123/03/2020Strada IOAN VESCAN nr. f.nr. CF/Fişa Cadastrală 128994 TG.MURES128994Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE A DOUĂ CASE DE LOCUIT
45023/03/2020Strada BODONI SANDOR nr. 2 CF/Fişa Cadastrală 131163 TG.MURES131163
131163-C1
131163-C2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru reconstruire cu supraînălţare, iluminare arhitecturală şi dotare cu clopot turn biserică,
44923/03/2020Strada Preot Ștefan Rusu nr. f.nr. CF 127717 Târgu Mureș nr.top. 2618/3/2/3/2c-2619/2/2c/5/2 - vezi regimul juridicnr.cad: 213/5/2-213/9/3-213/10/1-213/11/5Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare categorie de folosință arabil.
44823/03/2020Strada UNOMAI CF/Fişa Cadastrală 140144 TG.MURES140144Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru construire casă de locuit S+P+M, împrejmuire proprietate.
44723/03/2020Strada Sântana nr. f.nr. CF 131205 Târgu Mureș nr.top. 5577/2/3Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare destinație teren intravilan, categorie de folosință arabil, nomenclatură stradală și număr poștal: "str. Sântana f.nr.".
44623/03/2020Strada CEANGAILOR nr. 17/D CF/Fişa Cadastrală 135031
129928 TG.MURES
135031
129928
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru extindere conductă gaze naturale presiune redusă.
44520/03/2020Strada Budiului nr. 68 CF 120725 Târgu Mures4554/2/1/1/1
4554/3/3/1/1
cad 3565Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare intravilan, certificare categorie de folosinţă: curti construcţii
44419/03/2020Strada Pomilor nr. 2 CF 140695 Târgu Murescad 140695Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
dezmembrare imobil
44319/03/2020Strada ROZMARINULUI nr. 1 CF/Fişa Cadastrală 139787 TG. MURES139787Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
CONSTRUIRE CLADIRE LOCUINTE COLECTIVE CU SPATII COMERCIALE SI SERVICII LA PARTER SI ETAJ I, AMENAJARI EXTERIOARE ȘI IMPREJMUIRE TEREN, ACTUALIZARE C.U. 1090/2019 ÎN CONDIȚIILE PUZ APROBAT PRIN HCL 149/2019 ACTUALIZAT PRIN HCL 20/2020
44219/03/2020Strada GHEORGHE MARINESCU nr. 38 CF/Fişa Cadastrală 134090 Tg-Mureş134090
134090-C1...49
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE CENTRU MULTICULTURAL UNIVERSITAR TÂRGU MUREȘ
44119/03/2020Strada BANEASA nr. 54 CF/Fişa Cadastrală 129648 TG.MURES129648Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru împrejmuire teren cu amenajare acces auto și pietonal str. Băneasa.
44018/03/2020Strada Eden nr. 29 CF 129757 Târgu Murescad 129757Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală şi număr poştal- str. Eden nr. 29
43918/03/2020Piata GARII nr. 2 CF/Fişa Cadastrală 16994789/1/1/1Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obţinerea autorizaţiei de construire pentru refaţadizare şi amplasare reclamă luminoasă
43818/03/2020Strada Caraiman nr. 15 CF 124723 Târgu Mureș nr.top. 4561/2/1/1/2/2Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
reevidențiere C1, certificare categorie de folosință curți-construcții.
43718/03/2020Strada Frunzei nr. 9 CF 139147 Târgu Mures4778/1/1/9
4778/2/1/8
4778/1/1/10
4778/2/1/9
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
modificare suprafaţă de la 986 mp la 947 mp, radiere construcţii, evidenţiere construcţie
43618/03/2020Strada CONSTANDIN HAGI STOIAN CF/Fişa Cadastrală 136013 TG.MURES136013Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire P, împrejmuire la stradă cu amenajare acces auto și pietonal
43517/03/2020Strada Tisei nr. 35 CF 129583 Târgu Mures5105/4/1Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare intravilan, categorie de folosinţă- curti construcţii, coduri construcţii C1- casa C2- grajd şi sopron
43417/03/2020Strada Mihai Viteazul nr. 28 CF 134858-C1 Târgu Mureș nr.top. 1822/6/1/1Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
reapartamentare construcție.
43317/03/2020Strada 8 MARTIE nr. 29 CF/Fişa Cadastrală 140364 TG. MUREȘ140364
140364-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU DESFIINȚARE CASĂ DE LOCUIT P CORP C1 ȘI CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT P+M, ÎN CONDIȚIILE REGIMULUI TEHNIC AFERENT PUZ APROBAT.
43217/03/2020Piata REPUBLICII nr. 33 ap. 1 CF/Fişa Cadastrală 125554
125554-C1-U1 TG.MURES
2320/1
2309/1/1/1/5
2320/1/I
2309/1/1/1/5/I
822Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obţinerea autorizaţiei de construire pentru amplasare firmă pe faţada imobilului
43116/03/2020Piata Trandafirilor nr. 28 CF 131403 Târgu Mures740
739/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
înscriere suprafaţă utila pentru apartament nr. 2-79,10 mp
43016/03/2020Strada GHEORGHE DOJA nr. 155 CF/Fişa Cadastrală 120537 TG.MURES120537
120537-C1
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
nu se încadrează în prevederile regulamentului local de urbanism aferent Planului Urbanistic General.
42916/03/2020Strada POMILOR CF/Fişa Cadastrală 136017
135998
135995
135997
137481
135973
135975
135974
139554
139555
136017
135998
135995
135997
137481
135973
135975
135974
139554
139554-C1
139555
139555-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obţinerea autorizaţiei de construire pentru extindere conductă apă potabilă
42816/03/2020Piata Trandafirilor nr. 24 CF 137991 Târgu Murescad 137991Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
radiere construcţii
42716/03/2020Strada PREDEAL nr. 116 ap. 2 CF/Fişa Cadastrală 130209 TG.MURES130209
130209-C3
130209-C4
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru desființare casă de locuit și pentru construire casă de locuit în regim parter pe vechiul amplasament - intrare în legalitate şi mansardarea acesteia în condițiile regimului tehnic.
42616/03/2020Strada Regele Mihai I nr. 16 CF 135043 Târgu Mureș nr.cad. 135043Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală și număr poștal: "str. Regele Mihai I nr.16".
42516/03/2020Strada FRAGILOR nr. 11 CF 53993 Sângeorgiu de Mureș nr.top. 696
697/1/47
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare UAT Târgu Mureș, nomenclatură stradală și număr poștal: "str. Fragilor nr.11".
42313/03/2020Strada Ciucului nr. 8 CF 124467 Târgu Mures5131/2/17Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare intravilan, categorie de folosinţă-curti construcţii şi modificare suprafaţă imobil de la 1039 mp la 785 mp
42213/03/2020Strada Băneasa nr. 71 CF 140673 Târgu Murescad 140673Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
dezmembrare imobil în 2 loturi
42113/03/2020Strada VERDE nr. 6 CF 124006 Târgu Mureș nr.top. 5463/33Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare categorie de folosință curți-construcții.
42012/03/2020Strada Vânătorilor nr. 18 CF 132632 Târgu Mures3792/11Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Radiere coteţ de porci
41912/03/2020Strada Agricultorilor nr. 26 M CF 127778 Târgu Murescad 127778Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare categoriede folosinţă: curti construcţii, evidenţiere construcţie
41812/03/2020- zona străzii Remetea nr. f.nr. TP 181695/15.07.2011 tarla nr.3
parcela nr.109/1/4/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare destinație teren intravilan.
41712/03/2020Strada Vulturilor nr. 18 CF 132348 Târgu Muresnr. top 1486/1/4Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare intravilan, modificare suprafaţă imobil de la 568 mp la 588 mp
41612/03/2020Strada EDEN CF/Fişa Cadastrală 131195 TG.MURES131195Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru construire locuințe colective P+E+M.
41512/03/2020Strada BORZESTI nr. 2 CF/Fişa Cadastrală 140583 TG.MURES140583
140583-C1
140583-C2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU AMENAJĂRI INTERIOARE ŞI ETAJAREA CASEI DE LOCUIT- INTRARE ÎN LEGALITATE ŞI CONSTRUIRE IMPREJMUIRE LA STRADĂ, ÎN CONDIŢIILE RLU,
41412/03/2020Strada CAMINULUI nr. 28 CF/Fişa Cadastrală 137023
TG.MURES
137023
137023-C1
137023-C2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru amenajări interioare şi masardarea casei de locuit existent - corp C1,
41312/03/2020Strada Negoiului nr. 69 CF 139668 Târgu Murescad 139668Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare categorii de folosinţă: 1390 mp curti construcţii, 512 mp arabil şi 1724 mp pădure.Menţionăm faptul că certificarea categoriei de folosinţă 512 mp arabil se face în baza adreselor nr.765/1/25.02.2019,Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
şi 4667/1/26.06.2019 a Ministerului Apelor şi Pădurilor-Garda Forestieră Braşov , 14744/03.12.2019 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Mures, 3994/17.07.2019 a Direcţiei Sivice Mures, Ocolul Silvic Tg M.
41212/03/2020Strada ARANY JANOS nr. 6 ap. 1 CF/Fişa Cadastrală 130422-C1-U5 TG.MURES458/1/I
458/2/1/I
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru schimbare destinaţie ap:1 în cabinet medical, amenajări interioare şi creare acces nou din stradă,
41112/03/2020Strada 22 DECEMBRIE 1989 nr. 26 ap. 3 CF/Fişa Cadastrală 120124-C1-U7 TG.MURES2092/12/III
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru schimbarea destinaţiei apartamentului de locuit, în spaţiu comercial, cu amenajări interioare şi creare de acces nou din stradă,fără afectarea domeniului public,
41012/03/2020Strada TROTUSULUI nr. 21/A CF/Fişa Cadastrală 140710 TG.MURES140710
140710-C1
140710-C2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru mansardare locuinţă (corp C1)- intrare în legalitate, extindere şi amenajări interioare locuinţă (corp:C1), în condiţiile RLU,
40912/03/2020Strada CAMINULUI nr. 11 CF/Fişa Cadastrală 140757 TG.MURES140757
140757-C1
140757-C2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire anexă gospodărească (magazie),
40812/03/2020Strada CRIZANTEMELOR nr. 6/A CF/Fişa Cadastrală 133458 TG.MURES133458
133458-C2
133458-C3
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru reabilitare, extindere şi etajare parţială casă de locuit - corp:C2, în condiţiile regimului tehnic,
40712/03/2020Strada PRIMARIEI nr. 2 CF/Fişa Cadastrală 123209 TG.MURES123209
123209-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru eficientizare energetică şi lucrări conexe la clădirea administrativă a Consiliului Judeţean Mureş
40612/03/2020Strada Băneasa nr. 14 CF 127945 Târgu Mureș nr.top. 422/1/1/1/1/2/1/1Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare categorii de folosință: curți construcții - 800mp, arabil-1785mp, destinație teren intravilan, radiere C2 și C3, reevidențiere C1.
40511/03/2020Strada Voinicenilor nr. 54,56 CF 127700
140576 Târgu Mures
cad 127700
140576
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
unificarea imobilelor înscrise în CF 127700 Târgu Mures şi CF 140576 Târgu Mures
40411/03/2020Strada Mărului nr. 22/A CF 139052 Târgu Mureș nr.cad. 139052Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
reevidențiere construcție C1-bloc de locuințe.
40311/03/2020Strada Jean Monnet nr. f.nr. CF 140615 Târgu Mureș nr.cad. 140615Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
dezlipire imobil în 2 loturi.
40211/03/2020Strada Dezrobirii nr. 65 CF 135046 Târgu Murescad 135046Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
reevidenţiere C7
40111/03/2020Strada GHEORGHE DOJA nr. 64 CF/Fişa Cadastrală 140633 TG.MURES140633
140633-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obţinerea autorizaţiei de construire pentru amplasare firmă luminoasă pe faţada clădirii
40011/03/2020Strada Lăpuşna nr. 2 CF 134677 Târgu Murescad 134677Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
reevidenţiere C1
39911/03/2020Strada Voinicenilor nr. 71 CF 131822 Târgu Murescad 131822Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
radiere construcţie C2, reevidenţiere C1
39811/03/2020Bulevard 1 DECEMBRIE 1918 nr. 231 CF/Fişa Cadastrală 120360
120360-C1-U11 TG.MURES
3511/70/I
3511/70
4621Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obţinerea autorizaţiei de construire pentru amplasare reclamă luminoasă
39711/03/2020Strada GHEORGHE MARINESCU nr. 8/A ap. 2 CF/Fişa Cadastrală 120751-C1-U1 TG.MURES120751-C1-U1Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru amplasare firmă pa fațada imobilului și semnalistică exterioară pentru farmacie.
39611/03/2020Strada Constandin Hagi Stoian nr. f.nr. 122379 Târgu Mureşcad.122379Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Elaborare P.U.Z. - Stabilire reglementări urbanistice pentru construire casă de locuit şi împrejmuire la stradă.
39510/03/2020Strada Kos Karoly nr. 17 CF 124695 Târgu Murescad 124695Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
apartamentare construcţie
39410/03/2020Strada Barajului nr. f.nr. CF 140288 Târgu Mureș nr.top. 4857/3/2Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare destinație teren intravilan.
39310/03/2020Strada Agricultorilor CF 124310
133203 Târgu Mures
5456/1/11
5455/1/11
5451/c/4/1/11
cad 3326
133203
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
instituire servitute trecere pe imobilul înscris în CF 124310 Târgu Mures în favoarea imobilului înscris în CF 133203 Târgu Mures
39210/03/2020Strada Toamnei nr. 18 CF 562 Mureşeni590/63Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare intravilan, certificare categorie de folosinţă: curti construcţii
39110/03/2020Strada BARAJULUI nr. f.nr. CF 138792 Târgu Mureș nr.top. 4856/1/1/2Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare destinație teren intravilan.
39010/03/2020Strada Toamnei nr. 8A CF 134584 Târgu Murescad 4745Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare intravilan, certificare nomenclatură stradală şi număr poştal-str. Toamnei nr. 8A, evidenţiere construcţie la stadiul fizic
38910/03/2020Strada Tudor Vladimirescu nr. 70/A CF 138527 Târgu Murescad 138527Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
reevidenţiere construcţie
38810/03/2020Strada Căprioarei nr. 2 CF 131697
CF 131701
CF 131142 - a se vedea regimul juridic
nr.cad. 131697
nr.cad. 131701
nr.top. 2424/15 - a se vedea regimul juridic
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certficare regimuri juridic, economic și tehnic.
38709/03/2020Strada Tudor Vladimirescu nr. 77 CF 125871 Târgu Murescad 125871Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
apartamentare C2
38609/03/2020Strada Rodnei nr. 26 CF 138716 Târgu Murescad 138716
138716-C1-U1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
reevidenţiere spaţiul I
38509/03/2020Bulevard 1 DECEMBRIE 1918 nr. 223 ap. 4 CF/Fişa Cadastrală 121196-C1-U26 TG.MURES3511/66/IVPrezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obţinerea autorizaţiei de construire pentru amplasare firmă pe faţada imobilului
38409/03/2020Strada Pădurii nr. f.nr. CF 124113 Târgu Mureș și CF 124114 Târgu Mures nr.cad. 124113 și nr.cad. 124114Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
alipirea imobilelor din CF 124113 și 124114 Târgu Mureș.
38309/03/2020- zona străzii Pășunii nr. f.nr. CF 138050 Târgu Mureș nr.top. 3778/2/1/
2778a/2/1/3
nr.cad. 2303Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare destinație teren intravilan.
38209/03/2020Strada GRADINARILOR nr. 19 CF/Fişa Cadastrală 124715 TG.MURES124715
124715-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru desființare construcție și pentru construire clădire S + P+2E locuințe colective, spații comerciale/prestări servicii la parter, împrejmuire parcelă.
38109/03/2020Strada GHEORGHE DOJA nr. 109 CF 135732 Târgu Mureș nr.cad. 135732Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare categorie de folosință curți-construcții.
38009/03/2020- zona străzii Podeni nr. f.nr. CF 131353 Târgu Mureș nr.cad. 131353Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare destinație teren intravilan.
37909/03/2020Strada Nicolae Iorga nr. 14 CF 131883 Târgu Mureș nr.cad. 131883 Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
radiere C2, reevidențiere C1, sistare condominiu.
37806/03/2020Strada Gheorghe Doja nr. f.nr. CF 135194 Târgu Mureș nr.top. 599/5/1nr.cad. 1728Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
37706/03/2020Strada Podeni nr. 92 CF 4 Remetea191/1Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare intravilan, categorie de folosimţă- curti construcţii,certificare nomenclatura stradală şi număr poştal- str. Podeni nr. 92
37606/03/2020Strada Eden CF 133675 Târgu Murescad 133675Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
dezmembrare imobil în 2 loturi în vederea alipirii la lotul învecinat
37506/03/2020Strada DEZROBIRII nr. 23 CF/Fişa Cadastrală 121744 TG.MURES121744
121744-C1
121744-C2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obţinerea autorizaţiei de construire pentru amplasare totem reclamă
37406/03/2020Strada IOAN VESCAN CF/Fişa Cadastrală 137333 TG.MURES137333Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
nu se încadrează în prevederile regulamentului local de urbanism aferent P U Z UNIRII.
37305/03/2020Strada Pomilor nr. 32/F CF 140019 Târgu Murescad 140019Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
apartamentare construcţie
37205/03/2020Piata Victoriei nr. 39-40 CF 800/II Târgu Mures1141/1/2/1/2
1141/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare intravilan, certificare categorie de folosinţă-curti construcţii, prima înscriere în temeiul Legii 7/1996 art.41 al.5^2
37105/03/2020Strada Pădurii nr. 19/A CF/Fi 127930 Târgu Mures2616/1/1/1Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare intravilan, certificare categorie de folosinţă fâneaţă
37005/03/2020Strada Budiului nr. f.nr. CF 140760 Târgu Mureș nr.top. 4483/1/2
4484/1/2
nr.cad. 3924Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
36905/03/2020- zona străzii Ioan Vescan nr. - CF 131491 Târgu Mureș nr.cad. 131491Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare destinație teren intravilan.
36805/03/2020Strada Pădurii nr. f.nr. CF 138374 Târgu Mureș nr.top. 2617/2/2Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare categorie de folosință fâneață.
36705/03/2020Strada Pădurii nr. f.nr. CF 125206 Târgu Mureș nr.top. 2617/3/5/1/1/1nr.cad. 3199/1Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare destinație teren intravilan.
36605/03/2020Strada Voinicenilor nr. 197 CF 131074 Târgu Mureș nr.cad. 131074Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare categorie de folosință curți-construcții, evidențiere C1, nomenclatură stradală și număr poștal: "str.Voinicenilor nr.197".
36505/03/2020Strada Bihorului nr. f.nr. CF 133210 Târgu Mureș nr.top. 3363/2/2/7Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare destinație teren intravilan.
36404/03/2020Strada Avram Iancu nr. 60 CF 140413 Târgu Murescad 140413Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
radiere partiala C1, reevidenţiere C1, evidenţiere C3
36204/03/2020Strada Mărului nr. f.nr. CF 128631
126700
131834
138724
138726
126701
138725
126569
127340 Târgu Mureş
cad. 4130
126700
3345
138724
138726
126701
138725
4129
3343
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Elaborare P.U.Z. - Stabilire reglementări urbanistice pentru construire locuințe colective.
36104/03/2020- Crișului; Tazlăului nr. 5; f.nr. CF 129022
135379 Târgu Mureş
cad. 129022
135379
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Elaborare P.U.Z.- parcelare teren și stabilire reglementări pentru construire case de locuit unifamiliale (actualizare C.U. nr. 487/20.03.2018)
36004/03/2020Strada Martin Luther nr. 13 CF 138688
8317 Târgu Mures
1928
1929/1
1929/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare intravilan, certificare categorie de folosinţă: curti construcţii
35904/03/2020Strada Moldovei nr. 5C CF 125064 Târgu Mureș nr.cad. 125064Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală și număr poștal: "str.Moldovei nr.5C".
35804/03/2020Strada CUTEZANTEI nr. 11/A CF/Fişa Cadastrală 120539
120539-C1-U5 TG.MURES
3511/142
3511/442/SP
415/b
(415/b/SP)
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obţinerea autorizaţiei de construire pentru amplasare reclamă
35704/03/2020Strada 8 MARTIE nr. 53 CF/Fişa Cadastrală 128774 TG.MURES128774Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru construire blocuri de locuințe colective P+4E
35603/03/2020Strada Constandin Hagi Stoian nr. 3 CF 140750 Târgu Murescad 140750Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare categorie de folosinţă: curti construcţii, certificare nomenclatură stradală şi număr poştal- str. Constandin Hagi Stoian nr. 3
35503/03/2020Strada Ioan Vescan nr. 14 A CF 134547 Târgu Murescad 134547Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatura stradala şi număr poştal:str. Ioan Vescan nr. 14A
35403/03/2020Strada Remetea nr. 198/4 CF 136457 Târgu Murescad 136457Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
evidenţiere construcţie
35303/03/2020- Constandin Hagi Stoian nr. 3A CF 140749 Târgu Murescad 140749Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare categorie de folosinţă: curti construcţii, certificare nomenclatură stradală şi număr poştal- str. Constandin Hagi Stoian nr. 3A
35203/03/2020- Viile Dealul Mic nr. 25 CF 132503 Târgu Murescad 132503Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatura stradala şi numar postal- str. Viile Dealul Mic nr. 25
35103/03/2020Aleea Săvineşti nr. 6 CF 123303 Târgu Murescad 123303Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
cumpărarea în condiţiile legii a suprafeţei de 155 mp teren intravilan construibil ocupat de construcţii
35003/03/2020Strada Acarului nr. 10/A CF 127737 Târgu Mures531/9/14/2
531/10/9/2
cad 3541Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
rectificare suprafaţă imobil de la 377 mp la 406 mp, radiere construcţie C3
34903/03/2020Strada GHEORGHE DOJA nr. 204 CF/Fişa Cadastrală 122502 TG.MURES122502
122502-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru amenajări interioare şi creare de acces nou dinspre stradă,
34803/03/2020Calea SIGHISOAREI nr. 64 CF/Fişa Cadastrală 128022 TG.MURES128022
128022-C1
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
nu respectă prevederile Planului urbanistic de detaliu aprobat. Poate fi utilizat pentru elaborare P.U.Z. - Stabilire zonă funcțională pentru construire spațiu pentru atelier auto și birouri - modificare P.U.D. aprobat prin H.C.L. nr. 133/26/05/2005.
34703/03/2020- PAPIU ILARIAN nr. 9,11,13 CF/Fişa Cadastrală 95597/N
1011/II
139287
Tg-Mures
1756/2/1
1756/2/2/2
1755
1757/2/2
(3183)
452/2
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
nu se incadrează în prevederile documentaţiilor de urbanism aprobate în zonă,
34603/03/2020Piata ONESTI nr. 2 ap. 23 CF/Fişa Cadastrală 120754
120754
-C1-U2
TG.MURES

4859/a/1/120/2/M
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru amplasare firmă,
34503/03/2020Piata TRANDAFIRILOR nr. 26 CF/Fişa Cadastrală 125754
Tg-Mureş
125754
125754-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru amplasarea unei plăci comemorative pe faţada clădirii,
34403/03/2020Strada GHEORGHE DOJA nr. 130 CF/Fişa Cadastrală 125299 TG.MURES531/6/1
4531
4531-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru amplasare firmă şi reclamă comercială,
34303/03/2020Strada GHEORGHE DOJA nr. 129 ap. 2 CF/Fişa Cadastrală 121641
121641-C1-U1
121641-C1-U2
TG.MURES
121641
121641-C1-U1
121641-C1-U2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru amplasare firmă luminoasă,
34203/03/2020Strada CONSTANDIN HAGI STOIAN nr. 33 CF/Fişa Cadastrală 131473 TG.MURES131473
131473-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE IMPREJMUIRE TEREN,
34103/03/2020Strada BOGDAN PETRICEICU HASDEU nr. 29 CF/Fişa Cadastrală 133715 TG.MURES133715
133715-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru extindere,etajare,modernizare casă de locuit,imprejmuire la stradă cu poartă de acces auto nouă, creare paltformă de parcare în curte,
34003/03/2020Strada BARAJULUI nr. f.nr. CF/Fişa Cadastrală 139010
120290
TG-MURES
139010
120290
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obţinerea autorizaţiei de construire două hale de depozitare piese auto, împrejmuire, amplasare totem şi firmă
33903/03/2020Strada BANEASA nr. 31 CF/Fişa Cadastrală 125322 TG.MURES125322-C1-5
8-12
18
23-25
37
40
41
49
52-54
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire staţie de incărcare tărîţe,
33803/03/2020Bulevard 1 Decembrie 1918 nr. 204 ap. 1 CF 120485-C1-U1 Târgu Mureș 3707/16/IPrezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
reevidențiere și schimbare destinație din apartament în spațiu comercial.
33702/03/2020Strada Pădurii nr. f.nr. CF 4999 Târgu Mureș nr.top. 2708/1
2709/1
2710/1
2711/1
2713/1
2714/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare destinație teren intravilan și categorii de folosință: curți-construcții-1375mp, fâneață-6151mp și vii-689mp.
33602/03/2020Strada sg. maj. Mircea Robu nr. 25 CF 128867 Târgu Mureș nr.top. 5470/1/5/2nr.cad. 4212Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
reevidențiere C2.
33502/03/2020Strada Plutelor nr. 2 CF 132600 Târgu Mures2456
2457/2
cad 1084Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare destinație intravilan, categorie de folosință: curți-construcții, reevidenţiere construcţie
33402/03/2020Strada MOLDOVEI nr. 18 CF/Fişa Cadastrală 134319 TG. MURES134319
134319-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire recompartimentare spațiu comercial, modificare fațadă, amplasare firme și totem.
33302/03/2020Strada Depozitelor nr. 30 CF 138434 Târgu Mures452/1/1cad 2372Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală: str. Baneasa fr. nr., radiere construcţie
33202/03/2020Calea Sighișoarei nr. f.nr. CF A se vedea anexaA se vedea anexaA se vedea anexaPrezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Elaborare P.U.Z. – Introducere teren în intravilan și reconformare zone funcționale pentru stabilire reglementări în vederea construirii unui cartier de locuințe colective cu dotări aferente unui centru de cartier – echipamente publice, servicii de interes general (birouri, centre comerciale, sport, agrement, cazare, învățământ) - actualizare C.U. nr. 110/16.01.2019 privind regimurile: juridic, economic și tehnic.
33102/03/2020Strada Remetea nr. 170 CF 136022 Târgu Mureș nr.top. 5194/2
5194/a/2
5194/10
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare categorii de folosință: "curți-construcții - 500mp", "arabil-309mp", destinație teren intravilan, reevidențiere C1.
33002/03/2020- Remetea nr. 198/5 CF 136456 Târgu Mureș nr.cad. 136456Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare categorii de folosință curți-construcții și arabil, POATE FI UTILIZAT PENTRU evidențiere C1, certificare categorie de folosință curți-construcții.
32902/03/2020Strada Remetea nr. 13 CF 137794
137795 Târgu Mures
29/1
30/1/1
30/1/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare categorii de folosinţă: 1201 mp curti construcţii şi arabil -rest teren
32802/03/2020Strada GHEORGHE DOJA nr. 231 CF/Fişa Cadastrală 120137 TG.MURES120137
120137-C1
12013-C2
vezi reg. juridic
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru amenajări interioare, refațadizare clădire, modificare acoperiș, corp C1
32702/03/2020Strada REMETEA nr. 201 CF 51736 Sâncraiu de Mureș nr.top. 557/1/3/1/1
557/2/3/1/1
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare categorii de folosință, nomenclatură stradală și număr poștal: "str. Remetea nr.201", POATE FI UTILIZAT PENTRU certificare destinație teren intravilan, UAT Târgu Mureș.
32628/02/2020Piata Teatrului nr. 11 ap. SP CF 120331-C1-U1 Târgu Mures591/1/3/SPPrezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
apartamentare spaţiu comercial
32528/02/2020- zona străzii Mărului nr. - CF 128631
126700
127340
126569
138724
131834
138725
138726
126701 Târgu Mureș
nr.cad. 4130
126700
3343
4129
138724
3345
138725
138726
126701
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
32428/02/2020Strada Trebely nr. 62 CF 140553 Târgu Mureş2796/2Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
actualizare categorie de folosinţă -curti construcţii, reevidenţiere C1, evidenţiere C2
32328/02/2020Piata TRANDAFIRILOR nr. 24 CF/Fişa Cadastrală 137991 TG.MURES137991
137991-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru alimentare cu energie electrică ANSAMBLU DE LOCUINȚE COLECTIVE ȘI SPAȚII COMERCIALE
32228/02/2020- zona străzii Revoluției nr. - CF 132014 Târgu Mureș nr.cad. 132014Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
32128/02/2020Strada Arany János nr. 35 CF 120792 Târgu Mureș nr.top. 509/1/1
509/2/1
510/1
nr.cad. 1879Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare categorie de folosință curți-construcții.
32028/02/2020Strada TREBELY nr. 4 CF/Fişa Cadastrală 132977 TG.MURES132977
132977-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru extindere, mansardare în volumul podului existent, amenajări interioare în condițiile regimului tehnic, reamenajare împrejmuire la stradă cu amenajare acces auto și pietonal.
31927/02/2020Strada Azurului nr. 16 CF 121263 Târgu Mures4910/1/2/1/2
4911/1/1/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
modificare suprafaţă de la 238 mp la 246 mp,coduri construcţii, reevidenţiere construcţii
31827/02/2020- Remetea nr.23, 23/A, 23/B - conform CF nr. - CF 139376 Târgu Mureș nr.top. 21
22
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
31727/02/2020Strada Bărăganului nr. 59 CF 125055 Târgu Mures78/2/3Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare intravilan, prima inscriere cu majorarea suprafaţă de la 1453 mp la1567 mp, certificare categorii de folosinţă: 359 mp curti construcţii, 1208 mp arabil
31626/02/2020Strada Gheorghe Doja nr. 35 CF/ 140218 Târgu Murescad 142018Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
reevidenţiere construcţie C2 la stadiul fizic
31426/02/2020Strada PACII nr. 72 CF/Fişa Cadastrală 120687
120687-C1 Tg. Mureș
2100/64120687-C1-U1
vezi regim juridic
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru mansardare bloc de locuințe.
31326/02/2020Strada Erou Locotenent Petre Popescu nr. 3 CF 135033
135034 Târgu Mures
1779/2/1
1780/1
1780/2/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
modificare suprafaţă imobil de la 342 mp la 324 mp, evidenţiere construcţii
31226/02/2020Strada Apaductului nr. 22 CF 129086 Târgu Mureș nr.top. 5663/1/3Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare destinație intravilan, categorii de folosință: "curți-construcții 280mp"și "arabil-278mp", atribuire cod construcție C2 și reevidențiere C1.
31126/02/2020Strada REMETEA nr. 76 CF 120240 Târgu Mureș nr.top. 5412/1
5445/m/3/1/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare categorie de folosință curți-construcții și destinație teren intravilan.
31026/02/2020Strada NEGOIULUI nr. 117 CF/Fişa Cadastrală 140672 TG. MURES140672
140672-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru extindere și supraetajare casă de locuit, S+P+M, reconstruire împrejmuire cu amenajare acces auto și pietonal, amenajarea terenului, în condițiile regimului tehnic.
30926/02/2020Strada Cornești nr. 37 CF 124930 Târgu Mureș nr.top. 2884/1/1/2Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare destinație teren intravilan și categorii de folosință: "curți-construcții 433mp" și "arabil 459mp".
30826/02/2020Strada Câmpului nr. 6 CF 139455 Târgu Mures4902/5cad 4311Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare intravilan, reevidenţiere C1
30726/02/2020Strada Căminului nr. 18 CF 139733 Târgu Mureș nr.cad. 139733Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare categorii de folosință: "curți-construcții - 498mp" și "arabil - 770mp", reevidențiere C1, atribuire coduri construcții C2 și C3, rectificare suprafață de la 1164mp la 1268mp.
30625/02/2020Strada EPISCOP IOAN BOB CF/Fişa Cadastrală 136483 TG.MURES136483Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
nu se încadrează în prevederile PUD aprobat HCL Mureș, nr. 286 din 27.11.2003 , poate fi folosit pentru întocmire PUD pentru construire a două locuințe pe parcelă, amenajare și împrejmuire teren.
30525/02/2020Strada Mihai Eminescu nr. 30 CF 2152/II Târgu Mureș nr.top. 71/3
72/1/1/2
72/3/1/1
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
atribuire coduri construcții, reevidențiere C2, evidențiere C4, rectificare suprafață de la 967mp la 941mp, poate fi folosit pentru certificare categorie de folosință curți-construcții, destinație teren intravilan.
30425/02/2020Strada Mihai Eminescu nr. 28 CF 125144 Târgu Mureș nr.top. 72/1/2Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare categorie de folosință curți-construcții și rectificare suprafață de la 867mp la 883mp.
30325/02/2020Strada BOBÂLNA nr. 13 CF/Fişa Cadastrală 125265 TG. MURES1009/2/2/4
1012/3/4
C1Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obținerea autorizației de construire pentru modificarea casei de locuit, modificare soluție autorizată cu AC nr. 122/28/02/2005 - intrare în legalitate
30225/02/2020Strada Ioan Vescan nr. f.nr. CF 139833 Târgu Mureș nr.top. 2606/4nr.cad. 247/3/4Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
30125/02/2020Strada Rovine nr. f.nr. CF 125110 Târgu Mureș nr.top. 3364/2/1/2
3364/2/2/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală și număr poștal: "str.Rovine f.nr.".
30025/02/2020Strada Dr.Emil.A.Dandea nr. 11 CF 126399 Târgu Murescad 126399Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
reevidenţiere construcţie
29925/02/2020Strada ACARULUI nr. 6-8 CF 128012 Târgu Mureș nr.top. 531/9/17
531/10/6
531/9/16
531/10/7
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
29825/02/2020Calea SIGHISOAREI nr. f.nr. CF 137520 Târgu Mureș nr.top. 3812/2/1
3812/2/2
3812/1/3
nr.cad. 1932Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală și număr poștal: "Calea Sighișoarei f.nr.", destinație teren intravilan.
29725/02/2020Strada Vasile Săbădeanu nr. f.nr. CF 125659
125662
132394
137720 Târgu Mureş
cad.125659
125662
132394
137720
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Elaborare P.U.Z.- stabilire reglementări pentru construire locuinţe etapa IV- cartier Unirii- str. Vasile Săbădeanu, reglementare accese, dezvoltare infrastructură edilitară- actualizare parţială P.U.Z. aprobat prin H.C.L. nr. 256/23.12.2008.
29624/02/2020Strada Spitalul Vechi nr. 18 CF 129446 Târgu Murescad 129446Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
reevidenţiere construcţie
29524/02/2020Strada Verii nr. 30A CF 121676 Târgu Murescad 121676Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare categorie de folosinţă: 400 mp curti construcţii, 643 mp arabil
29424/02/2020Strada CONSTANDIN HAGI STOIAN CF/Fişa Cadastrală 135129 TG.MURES135129Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
nu se încadrează în prevederile PUD aprobat, poate fi folosit pentru întocmire PUD pentru construire locuințe.
29324/02/2020Strada Libertăţii nr. 91 CF 134361 Târgu Mures4859/a/1/56Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare intravilan, reevidenţiere C1, evidenţiere C2
29224/02/2020Piata REPUBLICII nr. 43 CF/Fişa Cadastrală 121505 TG. MURES121505
121505-C2
121505-C3
121505-C4
121505-C5
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru amenajări interioare și mansardare terasă corp C3, cu funcțiunea de locuire și mansardare corp C2 cu funcțiunea de locuire
29124/02/2020Strada ZENO VANCEA nr. FN CF/Fişa Cadastrală 136589 TG.MURES136589Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
IMOBILUL SE SITUEAZĂ ÎN ZONĂ CU INTERDICŢIE TEMPORARĂ DE CONSTRUIRE PÂNĂ LA APROBARE PUD/PUZ ÎN CONDIŢIILE LEGII. POATE FI UTILIZAT PENTRU ÎNTOCMIRE PUD - STUDIU DE AMPLASAMENT PENTRU CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT ȘI REGLEMENTARE ACCESE AUTO ȘI PIETONALE CU RESPECTAREA RLU AFERENT PUZ UNIRII
29021/02/2020Calea Sighișoarei CF 120798 Târgu Mureș nr.top. 3775/11/2/4
3775/1/12/1/2/4
3777/1/1/2/4
nr.cad. 1155/4Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală și număr poștal: "Calea Sighișoarei nr.82".
28921/02/2020Strada VERII nr. 46 CF/Fişa Cadastrală 137090 Tg. Mureș137090Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE DOUĂ CASE DE LOCUIT, MODIFICARE GARD LA STRADĂ CU AMENAJARE ACCESE AUTO ȘI PIETONALE ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN
28821/02/2020Strada Arany János nr. 32 CF 129752 Târgu Mureș nr.top. 482/1/2
482/2/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare categorie de folosință curți-construcții și destinație teren intravilan.
28721/02/2020Strada Mureșeni-Măcinului nr. 2-2/A CF 140042 Târgu Mureș nr.cad. 140042Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare regimuri juridic, economic și tehnic în vederea înstrăinării imobilului.
28620/02/2020Strada GHEORGHE DOJA nr. 9 CF/Fişa Cadastrală 139312 TG.-MURES3832a/2/5/2...vezi regim juridic2107...vezi regim juridicPrezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obţinerea autorizaţiei de construire pentru desfiinţare corpuri C18, C30, C41, C43, C46, C10, C52, ,C64, C63 şi Reamenajare, extindere şi etajare restaurant şi spaţii de cazare existente;
28520/02/2020Strada Pomilor nr. 36/18 CF 135984 Târgu Mureș nr.cad. 135984Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală și număr poștal: "str.Pomilor nr.36/18".
28420/02/2020- zona străzii Podeni nr. f.nr. CF 131253 Târgu Mureș nr.cad. 131253Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
28320/02/2020Strada Evreilor Martiri nr. 39 CF 134411 Târgu Murescad 134411Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
reevidenţiere construcţie C1
28220/02/2020- zona străzii Piatra Corbului nr. f.nr. CF 140653 Târgu Mureș nr.top. 507/3/2
507/2/5/2
507/2/6/2
nr.cad. 1224/2Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
28120/02/2020- zona străzii Piatra Corbului nr. f.nr. CF 137942 Târgu Mureș nr.cad. 1224/14-1224/15Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
28020/02/2020Strada Pomilor nr. 36/15 CF 135981 Târgu Murescad 135981Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
evidenşiere construcţie, certificare nomenclatură stradală şi număr poştal- str. Pomilor nr. 36/15
27920/02/2020Strada Barajului nr. f.nr. CF 126226 Târgu Mureș nr.cad. 126226Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
27820/02/2020Strada VULCAN nr. 16 CF/Fişa Cadastrală 139810 TÂRGU MURES139810Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+1E
27720/02/2020Bulevard 1 DECEMBRIE 1918 nr. 242 CF/Fişa Cadastrală 139670 TG.MURES139670Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obţinerea autorizaţiei de construire pentru amplasare semnalistică exterioară pe faţadele centrului comercial TARGU MURES SHOPPING CITY
27620/02/2020Strada PODENI nr. 44D CF/Fişa Cadastrală 126575 TG. MURES4154Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
NU SE ÎNCADREAZĂ ÎN DOCUMENTAȚIILE DE URBANISM APROBATE PRIN HCL 129/26.03.2009
27520/02/2020Strada FURTUNEI nr. 20 CF/Fişa Cadastrală 140223 TG.MURES140223
140223-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru schimbarea parţială a destinaţiei casei de locuit, în cabinet medical veterinar şi prestări servicii- cosmetică canină, cu amenajări interioare şi mansardare şi construire imprejmuire la stradă cu porţi de acces auto şi pietonal, fără depăşire POT existent,
27420/02/2020Strada VASILE SABADEANU nr. 36 CF/Fişa Cadastrală 135468 TG.MURES135468
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
nu se incadrează în prevederile documentaţiilor de urbanism aprobate în zonă,
27320/02/2020Strada REMETEA nr. 38 CF/Fişa Cadastrală 136052 TG.MURES136052
136052-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru amenajări interioare, extinderea şi mansardarea casei de locuit, în volumul podului existent,
27220/02/2020Strada VERDE nr. 29/D CF/Fişa Cadastrală 128329
140029 TG.MURES
128329
128329-C1
140029
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
construire zid de sprijin întrucît nu se incadrează în prevederile regulamentului local de urbanism, poate fi utilizat pentru obţinerea autorizaţiei de construire gard imprejmuitor conform PUZ aprobat prin HCL nr:372/27.10.2011.,
27020/02/2020Strada HORIA nr. 1 ap. 2 CF/Fişa Cadastrală 124366
124366-C1-U1
TG.MURES
124366
124366-C2
124366-C1-U1
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
nu se incadrează în prevederile regulamentului local de urbanism,
26920/02/2020Strada CONSTANDIN HAGI STOIAN nr. 60 CF/Fişa Cadastrală 131604 TG.MURES131604
131604 -C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire garaj auto,
26820/02/2020Strada MOLTER KAROLY nr. f.nr. CF/Fişa Cadastrală 130652 TG.MURES130652Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
nu se incadrează în prevederile documentaţiilor de urbanism aprobate în zonă,
26720/02/2020Strada POMILOR CF/Fişa Cadastrală 135978 TG.MURES135978Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire casă de locuit şi imprejmuire teren la stradă,
26620/02/2020 INFRATIRII nr. 16 ap. 3 SI 4 CF/Fişa Cadastrală 120023-C1-U12
120023-C1-U14 TG.MURES
3511/137/IV
120023-C1-U14 Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru schimbare destinaţie apartament de locuit (ap:4),în cabinet medical, în vederea extinderii cabinetului medical existent (ap:3),amenajări interioare,
26520/02/2020Strada GHEORGHE DOJA nr. 204/A CF/Fişa Cadastrală 135935
133534 TG.MURES
135935
135935-C1
133534
133534-C1
135534-C2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru schimbarea destinaţiei corp C1 din c.f.nr:135935 Tg-Mureş, şi corp C1 şi C2 din c.f.nr:133534, Tg-Mureş, în spaţii pentru servicii şi spaţii de depozitare, prin modificări interioare construcţii,
26420/02/2020Strada Dr. Emil A. Dandea nr. 7 CF 140713 Târgu Mureș nr.top. 4919/a/13Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală și număr poștal: "str. Dr. Emil A. Dandea nr.7".
26320/02/2020Bulevard 1848 nr. 19 CF/Fişa Cadastrală 123942-C1-U344646/6/PPrezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obținerea autorizației de construire pentru amplasare firmă luminoasă pe faţada imobilului
26220/02/2020Strada Szotyori Jozsef nr. 12/M CF 139034 Târgu Mureș nr.cad. 139034Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală și număr poștal: "str.Szotyori Jozsef nr.12/M".
26120/02/2020Strada Szotyori Jozsef nr. 12/L CF 139035 Târgu Mureș nr.cad. 139035Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală și număr poștal: "str.Szotyori Jozsef nr.12/L".
26020/02/2020Strada Szotyori Jozsef nr. 12/H CF 139048 Târgu Murescad 139048Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare nomenclatură stradală şi număr poştal- str. Szotyori Jozsef nr. 12/H
25920/02/2020Strada Szotyori Jozsef nr. 12/K CF 139036 Târgu Mureș nr.cad. 139036Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală și număr poștal: "str.Szotyori Jozsef nr.12/K".
25820/02/2020Strada Szotyori Jozsef nr. 12/E CF 139045 Targu Murescad 139045Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare nomenclatură stradală şi număr poştal- str. Szotyori Jozsef nr. 12/E
25720/02/2020- zona strada Verde nr. f.nr. CF 139472 Târgu Mureș nr.cad. 139472Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
25620/02/2020Strada Szotyori Jozsef nr. 12/I CF/Fişa Cadastrală 139038 Târgu Mureşcad 139038Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare nomenclatură stradală şi număr poştal- str. Szotyori Jozsef nr. 12/I
25520/02/2020- zona strada Verde nr. f.nr. CF 139742 Târgu Mureș nr.cad. 139742Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
25419/02/2020Strada INFRATIRII nr. 4 CF/Fişa Cadastrală 124146
124146-C1-U6 TG.MURES
3511/62
3511/62/P/L
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru modificări interioare sediu bancă
25319/02/2020Strada Constandin Hagi Stoian nr. f.nr. CF 133857 Târgu Mureşcad. 133857Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Elaborare P.U.Z - Stabilire reglementări pentru construire clădire de locuinţe colective, cu regulamentul local de urbanism aferent - actualizare certificat de urbanism nr. 307/22.02.2018.
25219/02/2020Strada Mihai Eminescu nr. 31 CF 125855 Târgu Murescad 125855Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
reevidenţiere C2
25119/02/2020Strada Széchenyi István nr. 1 CF 136069 Târgu Mureș nr.cad. 136069Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
reevidențiere C1.
25019/02/2020Strada Sălişte nr. 3 CF 127931 Târgu Murescad 127931Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
reevidenţiere C1
24919/02/2020Strada BOLYAI nr. 8 CF/Fişa Cadastrală 125703
125703-C1-U2
125703-C1-U3 TG.MURES
125703
125703-C1
125703-C2
125703-C1-U2
125703-U3
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru reabilitarea fațadei, str. Bolyai, nr. 8.
24818/02/2020Strada Somnului nr. 5 CF 129405 Târgu Mures4935/1Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare categorie de folosinţă: curti construcţii, certificare coduri construcţii
24718/02/2020Strada Constandin Hagi Stoian nr. 76 CF 131775 Târgu Mureș nr.cad. 131775Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
evidențiere C1.
24618/02/2020Strada Gheorghe Doja nr. 79 CF 138964 Târgu Murescad 138964Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
vânzare în condiţiile legii a construcţiei C3 şi a suprafetei de 64 mp teren din care 60 mp teren ocupat de construcţie şi 4 mp teren liber
24518/02/2020Strada Voinicenilor nr. 56 CF 127700
140576 Târgu Mureş
127700; 140576Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
extindere spațiu comercial și montare firmă deoarece nu se încadrează în documentațiile aprobate în zonă. Poate fi utilizat pentru Elaborare P.U.Z. - Stabilire reglementări pentru extinderea spațiului comercial, amenajare parcaje și modificare acces auto.
24418/02/2020Strada Substejeris nr. 6 CF 131199 Târgu Murescad 131199Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
reevidenţiere construcţie
24318/02/2020Strada Secerei nr. 37 ap. 24.25 CF 139631-C1-U38 Târgu Murescad 139631-C1-U38Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
dezlipire U38 în 2 apartamente , calculare cote parti
24118/02/2020Bulevard 1 DECEMBRIE 1918 nr. 291 CF 136067 Târgu Mureș nr.cad. 136067Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
24018/02/2020Strada Budiului nr. 98 CF 140324 Târgu Murescad 140324Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală şi număr poştal- str. Budiului nr. 98
23918/02/2020Strada Constandin Hagi Stoian nr. 156 CF 139617 Târgu Mureș nr.cad. 139617Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală și număr poștal: "str.Constandin Hagi Stoian nr.156".
23817/02/2020Strada Ioan Vescan nr. f.nr. CF 128362 Târgu Mureș nr.top. 247/2/2nr.cad. 3068/2Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare categorie de folosință arabil.
23717/02/2020Strada REMETEA nr. 231 CF 52526 Sâncraiu de Mureș nr.top. 549/2/2
550/2/2
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
reevidențiere C1, evidențiere C2, radiere 3 magazii și bucătărie de vară, certificare categorii de folosință, POATE FI UTILIZAT PENTRU certificare destinație teren intravilan, certificare UAT Târgu Mureș.
23617/02/2020Strada POMILOR nr. 2 CF/Fişa Cadastrală 140275 TG.MURES140275Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru construire casă de locuit D+P, împrejmuire proprietate.
23517/02/2020Strada VASILE SABADEANU CF/Fişa Cadastrală 126980
132394
126980
132394
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru alimentare cu energie electrică a a ansamblului de locuinţe din Tg.Mureş, str.Vasile Săbădean
23417/02/2020Strada JUSTITIEI nr. 2 ap. SPII CF/Fişa Cadastrală 126655
126655-C1-U6 TG.MURES
126655
126655-C1-U6
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obţinerea autorizaţiei de construire pentru amplasare reclamă pe faţada imobilului
23317/02/2020Strada NORDULUI nr. 17 CF 130313 Târgu Mureș nr.cad. 130313Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
reevidențiere C1 și C2, radiere C3, evidențiere C5.
23217/02/2020- zona Căii Sighișoarei nr. - CF 128488 Târgu Mureș nr.cad. 2957/2Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
23117/02/2020- zona Căii Sighișoarei nr. - CF 128502 Târgu Mureș nr.cad. (2957/1)Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
23017/02/2020- zona Căii Sighișoarei nr. - CF 128485 Târgu Mureș nr.cad. (2957/3)Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
22914/02/2020Strada Pomilor CF 140563 T\rgu Murescad 140563Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
dezmembrare imobil în vederea lărgirii corpului de strada
22814/02/2020Strada Revoluţiei nr. 30 CF 123002 Târgu Mures2236
2237
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare categorie de folosinţă: curti construcţii
22614/02/2020Strada Podeni nr. 40-42 CF 140044
140468 Târgu Mureş
cad. 140044
140468
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Elaborare P.U.Z. - Stabilire reglementări urbanistice pentru construire locuințe colective.
22513/02/2020Strada SZOTYORI JOZSEF nr. 12H,12A,12B,12E CF/Fişa Cadastrală 139042
139041
139045
139048
139049
TG.MUREȘ
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU EXTINDERE CONDUCTĂ GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ
22413/02/2020- zona străzii Episcop Ioan Bob nr. - CF 139495 Târgu Mureș
CF 140588 Târgu Mureș
nr.cad. 139495
140588
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
instituire servitute de trecere pe parcela din CF 139495 Târgu Mureș în favoarea imobilul înscris în CF 140588 Târgu Mureș.
22313/02/2020Strada SURIANU nr. 1-3 CF/Fişa Cadastrală 134279
134525 TG.MURES
134279
134279-C1.....C6; 4556-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obţinerea autorizaţiei de construire pentru desfiinţare corp C2 din CF 134279 şi construire corp de legătură între corp C1(CF134279) şi corp C1(CF134525)
22213/02/2020Strada Tudor Vladimirescu nr. 74 CF 129810 Târgu Murescad 129810Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Reevidenţiere construcţie
22113/02/2020Strada Pomilor nr. 32/C CF 140016 Târgu Mureș nr.cad. 140016Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
apartamentare imobil.
22013/02/2020Strada ROVINARI nr. 3 CF 133216 Târgu Mureș nr.cad. 133216Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
reapartamentare construcție cu recalculare cote părți.
21913/02/2020Strada TREBELY nr. 87,93 CF/Fişa Cadastrală 132936 TG.MURES132936
132936-C1
132936-C2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru deviere LEA 0,4 KV existentă în LES 0,4 KV și înlocuire stâlpi JT cu stâlpi IP, str. Trebely, nr. 87, 91, 93.
21813/02/2020Strada KOS KAROLY nr. 1 CF/Fişa Cadastrală 136510 TG.MURES136510
136510-C1.4
6.8
11
15
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru extindere clădire de birouri, corp:C3,
21713/02/2020Strada CUZA VODA nr. 77 CF/Fişa Cadastrală 121988
121988-C1-U1
121988-C1-U2 TG.MURES
845/1/1
845/2/1
845/1/1/I
845/2/1/I
845/1/1/II
845/1/1/II
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU DESFIINȚARE LOCUINȚĂ COMPUSĂ DIN DOUĂ APARTAMENTE ȘI CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE S+P+2E.
21613/02/2020Strada Evreilor Martiri nr. 4 CF 139998 Târgu Murescad 139998Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
reevidenţiere C1, evidenţiere C9 şi C10
21513/02/2020Strada SOIMILOR nr. 35 CF/Fişa Cadastrală 139997
Tg-Mureş
139997
139997-C1
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
nu se incadrează în prevederile regulametntului local de urbanism aferent PUG, poate fi utilizat pentru etajare corp C1- intrare în legalitate,
21413/02/2020Strada APADUCTULUI nr. 56 CF/Fişa Cadastrală 135701 TG.MURES135701
135701-C1..37
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru schimbarea destinaţiei staţiei tratare (corp C12), în arhivă cu depozit, cu amenajări interioare,
21313/02/2020Strada BUDIULUI nr. 68 CF/Fişa Cadastrală 127067 TG.MURES544/2Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru reamenajare interioară în microcantină, prin creare etaj parţial în volumul existent a clădirii, cu funcţiunea de birouri,
21213/02/2020Strada SERAFIM DUICU nr. 4 CF/Fişa Cadastrală 121563 TG.MURES121563
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
nu se incadrează în documentaţiile de urbanism aprobate în zonă,
21113/02/2020Strada KÖTELES SAMUEL nr. 33 CF/Fişa Cadastrală 131153 TG.MURES131153
131153-C1
2
3
56
7
8
10
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru desfiinţare clădiri- corp:C2,C3,C6,C7, reconstruire- corp:C7 şi construire clădire centru de intervenţie şi imprejmuire la stradă,
21013/02/2020Strada EPISCOP IOAN BOB CF/Fişa Cadastrală 139496 TG.MURES139496Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE LOCUINTA UNIFAMILALA S+P+E, IMPREJMUIRE
20913/02/2020Strada LIVEZENI nr. 34-36 CF/Fişa Cadastrală 138355 TG.MURES138355Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE BLOC DE LOCUINTE COLECTIVE "N" (P+10E)
20813/02/2020Strada LIVEZENI nr. 34-36 CF/Fişa Cadastrală 138355 TG.MURES138355Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE BLOC DE LOCUINTE COLECTIVE "M" (P+10E)
20713/02/2020Strada VULCAN nr. 14B CF 129144 Târgu Mureș nr.top. 1603/1/1
1603/2/1
1605/1/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare categorie de folosință curți-construcții.
20612/02/2020Strada SF. STEFAN nr. 8 CF/Fişa Cadastrală 133243 TÂRGU MURES133Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU CASĂ DE LOCUIT P, ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ ŞI PE LIMITELE IMTERIOARE
20512/02/2020- Pârâul Pocloș - tronon str. Progresului - str. Livezeni nr. - CF 3/a Târgu Mureș 3501Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
prima înscriere a imobilului, certificare intravilan, categorie de folosință ape curgătoare, evidențiere construcții și certificare adresă: Pârâul Pocloș - tronson între str. Progresului - str. Livezeni.
20412/02/2020- Pârâul Pocloș - tronson între str.Livezeni - confluență cu pr. Saivari nr. - CF 3/a Târgu Mureș nr.top. 3501Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
prima înscriere a imobilului, certificare intravilan, categorie de folosință ape curgătoare, evidențiere construcție și certificare adresă: Pârâul Pocloș - tronson între strada Livezeni - confluență cu pr. Saivari.
20312/02/2020- Pârâul Pocloș - tronson între str.Înfrățirii - str.Progresului nr. - CF 3/a Târgu Mureș nr.top. 3501Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
prima înscriere a imobilului, certificare intravilan, categorie de folosință ape curgătoare, evidențiere construcții și certificare adresă: Pârâul Pocloș - tronson între str.Înfrățirii - str.Progresului.
20211/02/2020Strada Gen.Ion Dumitrache nr. 31-33 CF 140155 T\rgu Murescad 140155Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
dezmembrare imobil
20111/02/2020Strada Depozitelor nr. nr.26 CF 134472 Târgu Mureș nr.top. 464/1/4/1nr.cad. 495/1Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
20011/02/2020Strada Pomilor nr. 36/14 CF 135980 Târgu Murescad 135980Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
evidenţiere construcţie, certificare nomenclatură stradală şi număr poştal- str. Pomilor nr. 34/14
19911/02/2020Strada Libertății nr. 76 CF 133954 Târgu Mureș nr.cad. 133954Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
reevidențiere C1.
19811/02/2020Strada SF. STEFAN nr. 6 CF/Fişa Cadastrală 136762 TÂRGU MURES136762 Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU CASĂ DE LOCUIT P+1 CU DOUĂ APARTAMENTE, ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ ŞI PE LIMITELE INTERIOARE
19711/02/2020Aleea CARPATI nr. 23 CF/Fişa Cadastrală 129394 TÂRGU MURES129394
129394-C1
129394-C2
129394-C3
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU REABILITARE, CONSOLIDARE ŞI MANSARDARE CLĂDIRE - ŞCOALA GIMNAZIALĂ FRIEDRICH SHILLER
19611/02/2020Strada Pomilor nr. 32/F CF 140019 Târgu Murescad 140019Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
evidenţiere construcţie, certificare nomenclatură stradală şi nr.poştal : str. Pomilor, nr. 32/F
19511/02/2020Strada Posada nr. 33E CF 131771 Târgu Mureș nr.top. 3123/2/10
3124/2/10
nr.cad. 975/10Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală și număr poștal: "str.Posada nr.33E".
19410/02/2020Strada GHEORGHE DOJA nr. 121 CF 124974 Târgu Mureș nr.top. 4563/3Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
19310/02/2020Strada Gheorghe Doja nr. 35 CF 140218 Târgu Murescad 142018Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
reevidenţiere construcţie C2 la stadiul fizic
19210/02/2020- zona străzii Viile Dealul Mic nr. f.nr. CF 126735 Târgu Mureș nr.cad. 126735Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
19110/02/2020Strada BEGA nr. 5D CF/Fişa Cadastrală 122000 TG.MURES122000
122000-C1
122000-C2
122000-C3
122000-C4
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obţinerea autorizaţiei de construire pentru:,Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
- construire rezervor de apă şi staţie pompe, modificări la faţada halei de depozitare (lucrări noi);,Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
- intrare în legalitate: amplasare container metalic - cisternă de alcool; amenajări interioare la depozitul de medicamente - reactualizare CU nr. 40/2018;
19010/02/2020Bulevard 1 DECEMBRIE 1918 nr. 283 CF/Fişa Cadastrală 138075 TG.MURES138075
138075-C1
138075-C2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE DESFIINŢARE CORP C2
18910/02/2020Strada LIVEZENI nr. 107A CF 128606 Târgu Mureș nr.cad. 1781Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală și număr poștal: "str. Livezeni nr.107A".
18810/02/2020Strada Remetea nr. 208C CF 123562 Târgu Mureș nr.top. 668/2/1/1/1nr.cad. 65/1Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
evidențiere C1, certificare categorie de folosință curți-construcții, diminuare suprafață de la 419mp la 405mp.
18710/02/2020Strada CIUCULUI nr. 25 CF/Fişa Cadastrală 135951 TG. MURES135951Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE CLĂDIRE LOCUINȚE COLECTIVE P+2E CU SPAȚII COMERCIALE LA PARTER, AMENAJARE ACCESE ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI - APĂ, CANAL, GAZE NATURALE, ELECTRIC
18610/02/2020Strada Cornești nr. 58 CF 2292 Târgu Mureș nr.top. 3011/1
2998/3
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare destinație teren intravilan și categorie de folosință livadă.
18507/02/2020Strada Ghiocelului nr. 20 CF 138485 Târgu Murescad 138485Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
radiere C3
18407/02/2020Strada Băneasa nr. 35/A CF 127480 Târgu Murescad 127480Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
reevidenţere C1 şi C3
18207/02/2020Bulevard 1 DECEMBRIE 1918 nr. 251 ap. P/III CF/Fişa Cadastrală 120005
120005-C1-U2 TG.MURES
3511/61/2
3511/61/2/P/III
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obţinerea autorizaţiei de construire pentru amplasare reclamă pe faţada imobilului
18107/02/2020Strada VOINICENILOR nr. 218 CF 125953 Târgu Mureș nr.cad. 125953Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală și număr poștal: "str. Voinicenilor nr.218".
18007/02/2020Strada ZIDARILOR nr. 10 CF 6338 Târgu Mureș nr.top. 4859/a/1/12Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală și număr poștal: "str. Zidarilor nr.10".
17906/02/2020Strada 22 Decembrie 1989 nr. 158 CF 51294 Sângeorgiu de Mures1930/2/1
1931/2/1
1931/4/1/1/1
cad 149/1Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
modificare suprafata de la 3767 la 3286 mp, certificare categorii de folodinţă: 737 mp curti construcţii, 440 mp şi 2109 mp arabil, certificare coduri construcţii: C1- casa. G2-garaj
17806/02/2020Strada Jean Monnet nr. fr. nr. CF 136893 Târgu Mures3986/2
3987/2
3988/2
3989/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare intravilan, certificare categorie de folosință arabil, nomenclatură stradală și număr poștal: str. Jean Monnet fr. nr.
17706/02/2020- Libertăţii nr. 13-A-17 CF 139832
132152 Târgu Mures
864/2/1/1/1/1/1/1
864/1/2/1/1
866/1/2/1
863/1/4
863/1/5
cad 139832
1364
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Unificarea imobilelor înscrise în CF 139832 Târgu Mures şi CF 132152 Târgu Mures, certificare categorie de folosinţă -curti construcţii pentru imobilul înscris în CF 132152 Târgu Mures
17606/02/2020Strada POSTEI nr. 1 CF/Fişa Cadastrală 125360 TG.MURES22051185
1185-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obţinerea autorizaţiei de construire pentru reabilitare clădire schimbare destinaţie din sediu bancă (parter) în alimentaţie publică, realizare mansardă în volumul podului existent cu funcţiunea de birouri
17506/02/2020Strada GHEORGHE DOJA nr. 84 CF-137368 Tg-Ms; cad-137368
137368-C1
137368-C2
137368-C3
137368-C4
137368-C5
137368-C6
137368-C7
137368-C8
137368-C9
137368-C10
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU SPĂLĂTORIE AUTO (PARTER)
17406/02/2020Strada Constandin Hagi Stoian nr. 3 CF 139184 Târgu Murescad 139184Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
dezmembrare imobil
17306/02/2020Strada Căprioarei nr. 2 CF 131249 Târgu Mures2424/3Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare intravilan, certificare categorie de folosinţă: curti construcţii, certificare nomenclatură stradală şi număr poştal: str. Căprioarei nr. 2, radiere construcţii: sera de cărămidă, depozit prefabricate, magazie prefabricate, magarie cartoane, 7 depozite acoperite
17205/02/2020Strada Căprioarei nr. 2 CF 132327 Târgu Mures2424/8Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare intravilan, certificare categorie de folosinţă: curti construcţii, certificare nomenclatură stradală şi număr poştal: str. Căprioarei nr. 2, radiere construcţii: 10 depozite şi şopron produse finite
17105/02/2020Strada INFRATIRII nr. 9 ap. 3 CF/Fişa Cadastrală 120266
120266-C1-U1 TG.MURES
3511/55120266-C1-U1Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obţinerea autorizaţiei de construire pentru amplasare firmă pe faţada imobilului
17005/02/2020Strada Livezeni nr. 69 CF 125029 TG.MURESPrezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare adresă administrativă: str. Livezeni nr. 69
16905/02/2020Strada CALARASILOR nr. 64 CF/Fişa Cadastrală 137666
137666-C1-U6 TÂRGU MURES
137666
137666-C1-U6
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU REAMENAJARE ŞI SUPRAETAJARE LOCUINŢĂ - C1 (AP.5AB, 5C, 5DE)
16805/02/2020Strada VOINICENILOR nr. 196/D CF/Fişa Cadastrală 132682 Tg. Mureș132682
132682-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obţinerea autorizaţiei de construire pentru alimentare cu energie electrică a ansamblului de blocuri de locuinţe
16705/02/2020Strada CALARASILOR nr. 104 CF/Fişa Cadastrală 128104
128104-C1-U1
128104-C1-U2 TG. MURES
128104
128104-C1-U1
128104-C1-U2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU REAMENAJARE ȘI SUPRAETAJARE AP. 1 CU SCHIMBARE DE DESTINAȚIE DIN LOCUINȚĂ ÎN SPATIU COMERCIAL ȘI SUPRAETAJARE AP. 2 CU SCHIMBARE DE DESTINATIE DIN LOCUINTA IN HOSTEL SI ALIMENTAȚIE PUBLICĂ DE TIP PUB
16604/02/2020Strada Mărului nr. 41/E/1 CF 139572 Târgu Mureș nr.cad. 139572Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală și număr poștal:"str.Mărului nr.41/E/1".
16504/02/2020Strada Mărului nr. 22/A CF 139052 Târgu Murescad 139052Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
evidenţiere construcţie, certificare categorie de folosinţă-1895 mp curti construcţii şi 1937 mp arabil
16404/02/2020Strada LAVANDEI nr. 17 CF 127403 Târgu Mureș nr.top. 4767/1
4861/3
4913/4/5
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
16304/02/2020Strada PODENI nr. 44/E CF/Fişa Cadastrală 134709 TG.MURES4155Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire casă de locuit P+M - intrare în legalitate întrucît nu se încadrează în prevederile documentaţiilor de urbanism aprobate în zonă, poate fi utilizat pentru obţinerea autorizaţiei de construire imprejmuire - intrare în legalitate,
16204/02/2020- - CF/Fişa Cadastrală 128399 TG.MURES128399Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
nu se incadrează în prevederile documentaţiilor de urbanism aprobate,
16104/02/2020Strada ACARULUI nr. 10/A CF/Fişa Cadastrală 127737 TG.MURES531/9/14/2
531/10/9/2
3541
3541-C1
2
3
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru schimbare destinaţie magazie (corp C2) în locuinţă- intrare în legalitate şi mansardare, magazie (corp:C4) - intrare în legalitate, în condiţiile regimului tehnic,
16004/02/2020Strada CONSTANDIN HAGI STOIAN nr. FN CF/Fişa Cadastrală 133076 Tg-Mures133076Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
nu se incadrează în prevederile documentaţiilor de urbanism aprobate,
15904/02/2020Strada SIRETULUI nr. 22 CF/Fişa Cadastrală 126417 TG.MURES4859/a/1/89
(2467)-C1
(2467)-C2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru amenajări interioare şi mansardare casă de locuit (corp C1)- intrare în legalitate,
15804/02/2020Strada GHEORGHE DOJA nr. 304 CF/Fişa Cadastrală 139151 TG.MURES139151
139151-C1...6
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
nu se incadrează în prevederile documentaţiilor de urbanism aprobate,
15704/02/2020Strada IOAN VESCAN nr. f.nr. CF 139833 Târgu Mureș nr.top. 247/3/4nr.cad. 2606/4Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
15604/02/2020Strada BARAGANULUI nr. 67 CF/Fişa Cadastrală 139824 TG.MURES139824
139824 -C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru schimbarea destinaţiei şopronului, în locuinţă (două apartamente), cu amenajări interioare,
15504/02/2020Strada NAVODARI nr. 3 CF/Fişa Cadastrală 140650 TG.MURES140650
140650-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru amenajări interioare, extinderea şi mansardarea casei de locuit,
15404/02/2020Strada LUCERNEI CF/Fişa Cadastrală 140440 TG.MURES140440Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
nu se incadrează în prevederile documentaţiilor de urbanism aprobate în zonă,
15304/02/2020Strada JEAN MONNET nr. f.nr. CF 140715 Târgu Mureș nr.top. 3991/1/1/2
3992/1/1/2
3993/1/1/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare destinație teren intravilan, categorie de folosință arabil, nomenclatură stradală și număr poștal: "str. Jean Monnet f.nr.".
15204/02/2020Strada Dezrobirii nr. 50 CF 136514 Târgu Murescad 136514Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Evidenţiere construcţie C2
15104/02/2020Calea Sighișoarei nr. f.nr. CF 130074 Târgu Mureș nr.cad. 130074Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
15004/02/2020Strada sg. maj. Mircea Robu nr. 25 CF 128867 Târgu Mureș nr.top. 5470/1/5/2nr.cad. 4212Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
reevidențiere C2, POATE FI UTILIZAT PENTRU certificare categorie de folosință curți-construcții, nomenclatură stradală și număr poștal: "sg. maj. Mircea Robu nr.25".
14904/02/2020Piata REPUBLICII nr. 5 CF/Fişa Cadastrală 140694 Tg. Mureș140694
140691-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE DESFIINȚARE CASĂ DE LOCUIT CORP C1
14803/02/2020Calea Sighișoarei nr. f.nr. CF 127864 Târgu Mureș nr.cad. 5392Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
14703/02/2020Strada Budiului nr. 120 CF 140311 Târgu Murescad 140311Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
evidenţiere construcţii
14603/02/2020Strada Budiului nr. 118 CF 140310 Târgu Murescad 140310Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
evidenţiere construcţii
14503/02/2020Strada GHEORGHE DOJA nr. 204 CF/Fişa Cadastrală 126555 TG.MURES533/1/1/4/1
254/1/4/1
254/1/4/1-C23
24
49
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire spălătorie auto (selfcar wash), amenajare incintă, amplasare firmă,
14403/02/2020Strada Budiului nr. 116 CF 140309 Târgu Murescad 140309Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
evidenţiere construcţii
14303/02/2020Strada Szechenyi Istvan nr. 61 CF 136681 Târgu Murescad 136681Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
reevidenţiere construcţie
14231/01/2020Strada Budiului nr. 114 CF 140308 Târgu Murescad 140308Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
evidenţiere construcţii
14131/01/2020Strada Episcop Ioan Bob nr. 16 CF 136019 Târgu Mureș nr.cad. 136019Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
evidențiere C1, certificare categorii de folosință: curți-construcții - 638mp și arabil-439mp, nomenclatură stradală și număr poștal: str. Episcop Ioan Bob nr.16.
14031/01/2020Strada Budiului nr. 126 CF 140306 Târgu Murescad 140306Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
evidenţiere construcţii
13931/01/2020Strada Budiului nr. 128 CF 140305 Târgu Murescad 140305Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
evidenţiere construcţii
13831/01/2020Strada Tolstoi și Liliacului nr. 6 și 2 CF 127217 Târgu Mureș nr.cad. 127217Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
nu se încadrează în prevederile regulamentului local de urbanism aferent P.U.G., a se vedea regimul tehnic.
13731/01/2020Strada Budiului nr. 130 CF 140304 Târgu Murescad 140304Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
evidenţiere construcţii
13631/01/2020Strada Budiului nr. 132 CF 140303 Târgu Murescad 140303Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
evidenţiere construcţii
13531/01/2020Strada Predeal nr. 83 ap. I/B CF 122101-C1-U3 Târgu Mureș nr.top. 3807/2/1/I/B
3807/1/2/3/I/B
3815/1/1/7/3/I/B
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală și număr poștal: "str.Predeal nr.83 ap.I/B".
13431/01/2020Strada Budiului nr. 134 CF 140302 Târgu Murescad 140302Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
evidenţiere construcţii
13331/01/2020Strada POMILOR nr. 32 bl. D,E,F,G CF/Fişa Cadastrală 139243
140016
140017
140018
140019 TG.MURES
139243
140016
140017
140018
140019
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obținerea autorizației de construire pentru alimentare cu energie electrică a ansamblului de locuinţe din Tg.Mureş, str. Pomilor nr.32 D, E, F, G
13231/01/2020Strada BUDIULUI nr. 96 CF 140323 Târgu Mureș nr.cad. 140323Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
evidențiere C1 și C2.
13131/01/2020Strada BUDIULUI nr. 94 CF 140322 Târgu Mureș nr.cad. 140322Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
evidențiere C1 și C2.
13030/01/2020Strada BUDIULUI nr. 92 CF 140321 Târgu Mureș nr.cad. 140321Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
evidențiere C1 și C2 .
12930/01/2020Strada Budiului nr. 136 CF 140301 Târgu Murescad 140301Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
evidenţiere construcţii
12830/01/2020Strada BUDIULUI nr. 90 CF 140320 Târgu Mureș nr.cad. 140320Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
evidențiere C1 și C2.
12730/01/2020Strada BUDIULUI nr. 100 CF 140319 Târgu Mureș nr.cad. 140319Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
evidențiere C1 și C2.
12630/01/2020Strada Budiului nr. 138 CF 140300 Târgu Murescad 140300Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
evidenţiere construcţii
12530/01/2020Strada BUDIULUI nr. 102 CF 140318 Târgu Mureș nr.cad. 140318Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
evidențiere C1 și C2.
12430/01/2020Strada BUDIULUI nr. 104 CF 140317 Târgu Mureș nr.cad. 140317Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
evidențiere C1 și C2.
12330/01/2020Strada BUDIULUI nr. 106 CF 140316 Târgu Mureș nr.cad. 140316Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
evidențiere C1 și C2.
12230/01/2020Strada Tamas Erno nr. 1 CF 130237 Târgu Mures4954/1/1/2/21
4955/1/2/21
cad 596/2/21Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
reevidenţiere construcţie ,certificare categorie de folosinţă: curti construcţii
12130/01/2020Strada Pomilor nr. 36/3 CF 137371 Târgu Mureș nr.cad. 137371Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală și număr poștal: "str.Pomilor nr.36/3"
12030/01/2020Strada BUDIULUI nr. 108 CF 140315 Târgu Mureș nr.cad. 140315Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
evidențiere C1 și C2.
11930/01/2020Strada BUDIULUI nr. 124 CF 140313 Târgu Mureș nr.cad. 140313Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
evidențiere C1 și C2.
11830/01/2020Strada Budiului nr. 122 CF 140312 Târgu Mureș nr.cad. 140312Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
evidențiere C1 și C2.
11730/01/2020- - CF 132119 Târgu Mures5102/1/1/1Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare categorie de folosinţă-arabil
11529/01/2020Strada FRANZ LISZT nr. 6-8 CF/Fişa Cadastrală 140688 TG.MURES140688
140688-C1
140688-C2
140688-C3; 140688-C4;
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare regimuri: juridic, economic, tehnic
11429/01/2020Pasaj PADURII CF/Fişa Cadastrală 137817 TG.MURES137817Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru alimentare cu energie electrică a a ansamblului de locuinţe din Tg.Mureş, str.Padurii
11328/01/2020Strada AVRAM IANCU nr. 43C CF/Fişa Cadastrală 133678 TÂRGU MURES133678 Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE DESFIINŢARE GARAJ-CORP C2 ŞI OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU REAMENAJARE, EXTINDERE ŞI ETAJARE CLĂDIRE PENTRU LOCUINŢE COLECTIVE-CORP - C1 ŞI ÎMPREJMUIRE PE LIMITA LATERALĂ DREAPTA ŞI LA STRADĂ CU AMENAJARE ACCESE
11228/01/2020Piata TRANDAFIRILOR nr. 27-30 sc. A ap. 11 CF/Fişa Cadastrală 123027-C1-U35 TG.MURES734/XI
738/XI
739/2/XI
742/2/XI
744/2/XI
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU MODIFICĂRI INTERIOARE ŞI MANSARDARE LOCUINŢĂ (AP.11) ÎN VOLUMUL PODULUI EXISTENT
11128/01/2020Piata TRANDAFIRILOR nr. 27-30 ap. 11 CF/Fişa Cadastrală 123027-C1-U35 TÂRGU MURES734/XI
738/XI
739/2/XI
742/2/XI
744/2/XI
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU MODIFICĂRI INTERIOARE LOCUINŢĂ - AP.11
11028/01/2020Piata TRANDAFIRILOR nr. 32-33 ap. 45 CF/Fişa Cadastrală 121363-C1-U6 TG.MURES1131/1/3/XLVPrezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
Obținerea autorizației de construire pentru amenajări interioare
10928/01/2020Strada VASILE SABADEANU CF/Fişa Cadastrală 132394
126980 TG.MURES
132394
126980
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru extindere reţea electrică, apă, canalizare şi gaze naturale pentru 9 clădiri locuinţe colective P+2+M, cu parcaje, amenajare accese auto şi pietonale în cartierul Unirii, etapa III
10828/01/2020Strada RAMURELE nr. FN CF/Fişa Cadastrală 138937 TG.MURES138937Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE DOUĂ CASE DE LOCUIT, IMPREJMUIRE TEREN SI BRANSAMENTE LA UTILITĂȚI - APĂ, CANAL, GAZE NATURALE ȘI ELECTRIC
10727/01/2020Strada VASILE SABADEANU nr. 38 CF/Fişa Cadastrală 139904 TG.MURES139904 Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei pentru construirea unei case de locuit individuale, P+M, în regim izolat, gard imprejmuitor la stradă cu un acces auto şi pietonal şi gard despărţitor dintre imobile,
10627/01/2020Strada LILIACULUI nr. 20 CF/Fişa Cadastrală 126583 TG.MURES126583
126583 -C1
2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru schimbarea destinaţiei garajului auto şi a magaziei existente, în locuinţă, cu amenajări interioare,
10527/01/2020Piata GARII nr. 5/A CF/Fişa Cadastrală 31196/N
Tg-Mures
4700//1/1/4
4700/22/P
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru amenajări interioare şi schimbarea parţială a destinaţiei spaţiului comercial existent, în spaţii prestări servicii,
10427/01/2020Strada VASILE SABADEANU CF/Fişa Cadastrală 139838 TG.MURES139838 Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
imobilul se situează în zonă cu interdicţie temporară de construire, poate fi utilizat pentru intocmire PUD, studiu de amplasament pentru construire casă de locuit şi realizare accese auto şi pietonale,
10327/01/2020Strada SERG.MAJ. IONEL GIURCHI nr. 50 CF/Fişa Cadastrală 140411 TG.MURES140411
140411 -C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru reamenajarea, extinderea şi mansardarea parţială a casei de locuit, construire imprejmuire la stradă,
10227/01/2020Strada ARIESULUI nr. 16 CF/Fişa Cadastrală 127019 TG.MURES2318/1/2
2319/1/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru amenajări interioare şi mansardarea casei de locuit existente în volumul podului existent - intrare în legalitate, în condiţiile regimului tehnic,
10127/01/2020Strada LIVEZENI nr. 4 CF/Fişa Cadastrală 121694 TG.MURES3476/1/1/1
1242/1
1242/1-C1
5
6
7
8
12
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
nu se incadrează în prevederile documentaţiilor de urbanism aprobate, poate fi utilizat pentru intocmire PUZ pentru stabilire reglementări necesare în vederea construire hală de producţie termoformare mase plastice, şi pentru obţinerea autorizaţiei de construire imprejmuire teren,
10027/01/2020Strada MOLTER KAROLY nr. 50/K CF/Fişa Cadastrală 124586 TG.MURES124586Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
nu se incadrează în prevederile documentaţiilor de urbanism aprobate în zonă,
9927/01/2020 VASILE LUPU nr. 1 CF/Fişa Cadastrală 140610 TG.MURES140610
140610-C1...5
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru schimbare destinaţie ateliere şi şopron, în spaţii prestări servicii (casă funerară),cu amenajări interioare (corp:C-1,2,4), reconstruire imprejmuire, şi autorizaţiei de desfiinţare atelier(corp:C-3) şi şopron (corp:C-5),
9827/01/2020Strada FURTUNEI nr. 20 CF/Fişa Cadastrală 140223 TG.MURES140223
140223 -C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru schimbarea parţială a destinaţiei casei de locuit, în cabinet medical veterinar şi prestări servicii- cosmetică canină, cu amenajări interioare şi mansardare în volumul podului existent,şi construire imprejmuire la stradă cu porţi de acces auto şi pietonal, fără depăşire POT existent legal,
9727/01/2020Strada MOLDOVEI nr. 14 plan de situaţie Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru creşterea eficienţei energetice a clădirilor rezidenţiale din mun. Tg. Mureş
9627/01/2020Strada SECUILOR MARTIRI nr. 13 plan de situaţie Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru creşterea eficienţei energetice a clădirilor rezidenţiale din mun. Tg. Mureş
9527/01/2020Strada MARGARETELOR nr. 17/A CF/Fişa Cadastrală 121749 TG.MURES121749Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Alimentare cu energie electrică bloc de locuințe str. Margaretelor nr. 17/A
9427/01/2020Strada CUTEZANTEI nr. 13-15-17-19 plan de situaţie Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru creşterea eficienţei energetice a clădirilor rezidenţiale din mun. Tg. Mureş
9223/01/2020Strada APADUCTULUI nr. 56 C.F.-135701 Tg-Mures; cad.-135701
135701-C1
135701-C2
135701-C3
135701-C4
135701-C5
135701-C6
135701-C7 continuare-regim juridic
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU SCHIMBARE DESTINAŢIE POST TRAFO (C26) ÎN CLĂDIRE DE BIROURI, CU MODIFICĂRI INTERIOARE
9122/01/2020Piata TRANDAFIRILOR nr. 26 CF/Fişa Cadastrală 125754 TG. MURES125754
125754-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU REABILITARE, RECOMPARTIMENTARI INTERIOARE ȘI LUCRARI DE AMENAJARE BIROURI ÎN VOLUMUL PODULUI EXISTENT PRIN REALIZAREA DE MODIFICĂRI NESTRUCTURALE LA SARPANTA
9022/01/2020Strada Mihai Eminescu nr. 17 ap. I CF 132301
132301-C1-U1 Târgu Mures
152/5
152/6/2
152/5/I
152/6/2/I
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare categorii de folosinţă: 558 mp curti construcţii, 651 mp arabil, reevidenţierea apartament I, notare folosinţă comună: terasa, curtea, împrejmuirea
8922/01/2020Strada Constandin Hagi Stoian nr. 76 CF 131775 Târgu Mureș nr.cad. 131775Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare categorii de folosință curți-construcții și arabil, evidențiere C1, POATE FI folosit pentru certificare categorie de folosință curți-construcții - 985mp.
8822/01/2020Strada REMETEA nr. 259 CF 345 Sâncraiul de Mureș nr.top. 642/1/1Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare U.A.T. Târgu Mureș, nomenclatură stradală și număr poștal: "str.Remetea nr.259".
8722/01/2020Strada Livezeni nr. 22B CF 136285 Târgu Mureș nr.cad. 136285Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală și număr poștal: "str. Livezeni nr.22B".
8621/01/2020Strada Constandin Hagi Stoian nr. 3 CF/ 139184 Târgu Murescad 139184Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
dezmembrare imobil
8521/01/2020Strada 22 DECEMBRIE 1989 nr. 2 plan de situatie Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obținerea autorizaţiei de construire pentru creşterea eficienţei energetice a clădirilor rezidenţiale
8421/01/2020Strada 22 DECEMBRIE 1989 nr. 51 bl. D1,D2,D3 plan de situatie Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obținerea autorizaţiei de construire pentru executarea de creşterea eficienţei energetice a clădirilor rezidenţiale
8321/01/2020Strada PACII nr. 70 plan de situatie Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obținerea autorizaţiei de construire pentru creşterea eficienţei energetice a clădirilor rezidenţiale
8221/01/2020Strada LIBERTATII nr. 1/A CF/Fişa Cadastrală 140587 TG.MURES140587
140587-C1
140587-C2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU EXTINDERE SI ETAJARE CASA DE LOCUIT CORP C1 SI RENOVARE CU EXTINDERE GARAJ CORP C2
8121/01/2020Strada Bujorului nr. 10 CF 135576 Târgu Mures1915/3/2
1915/4/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Certificare intravilan
8021/01/2020Strada 22 DECEMBRIE 1989 nr. 12 plan de situaţie Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru creşterea eficienţei energetice a clădirilor rezidenţiale
7921/01/2020Strada Unomaj nr. 2/A CF 129941
139896 Târgu Mures
Cad 129941
139896
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
alipirea imobilelor înscrise în CF 129941 Târgu Mures şi CF 139896 Târgu Mures
7821/01/2020Strada POMILOR nr. f.nr. CF 140563 Târgu Mureș nr.cad. 140563Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
7721/01/2020Strada Dezrobirii nr. f.nr. CF 129856 Târgu Mureș nr.top. 451/2/2/2/2/1/2Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare categorie de folosință arabil, nomenclatură stradală și număr poștal: "str. Dezrobirii f.nr.".
7621/01/2020Strada BARAJULUI nr. 21 CF 139127 Târgu Mureș nr.cad. 139127Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
7521/01/2020Strada Livezeni nr. f.nr. CF 129490 Târgu Mureşcad. 3475Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Elaborare P.U.Z. - Stabilire reglementări urbanistice pentru construire ansamblu rezidențial, reglementare accese și utilități - actualizare și modificare P.U.Z. aprobat prin H.C.L. nr. 304/06/09/2007.
7420/01/2020Strada DEZROBIRII nr. 26 CF 124493 Târgu Mureș nr.cad. 124493Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare regirmuri juridic, economic și tehnic.
7320/01/2020Strada AZUGA nr. 2 CF/Fişa Cadastrală 130878 TÂRGU MURES130878 Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU LOCUINŢĂ S+P+M - ÎN CONDIŢIILE REGIMULUI TEHNIC, BRANŞAMENTE LA UTILITĂŢI (ELECTRICITATE, GAZE NATURALE, APĂ, CANALIZARE)
7220/01/2020- L316-Brasov-Razboieni CF 133489 Târgu Muresnr. cad 133489Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare categorie de folosinţă: ape curgătoare
7120/01/2020Strada Serg. maj. Ionel Giurchi nr. 48 CF 126471 Târgu Mures5464/34Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
modificare suprafaţă imobil de la 310 mp la 324 mp, reevidenţiere C1, evidenţiere C2
7020/01/2020Strada POSADA nr. 25 CF 123063 Târgu Mureș 123063 TG.MURESnr.top. 3080/1
3079/1
3081/1
3082/1
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare categorii de folosință, radiere C1 și evidențiere C2, poate fi folosit pentru certificare destinație teren intravilan.
6920/01/2020Strada MURESENI nr. 50 CF/Fişa Cadastrală 138958 TG.MURES138958Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE DESFIINȚARE CONSTRUCTII EDILITARE EXISTENTE C1-C9 SI CONSTRUIRE CENTRU DE PRODUCTIE SI LOGISTIC PENTRU PRODUCTIE PREFABRICATE BETON SI MIXTURI ASFALTICE SI CLADIRE BIROUR, IMPREJMUIRE, RACORD UTILITATI, AMENAJARE PEISAGERA
6820/01/2020Strada Libertăţii CF 3/a Târgu Mures4931Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare intravilan, prima înscriere a imobilui, certificare categorie de folosinţă: ape curgătoare, evidenţiere constructii, certificare adresă: Paraul Poclos -tronson între str. Libertăţii şi str. Somnului
6717/01/2020Strada Somnului CF 3/a Târgu Mures4931Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare intravilan, prima înscriere a imobilui, certificare categorie de folosinţă: ape curgătoare, evidenţiere constructii, certificare adresă: Paraul Poclos -tronson între str. Somnului confluenţa cu râul Mures
6617/01/2020Strada VOINICENILOR nr. f.nr. CF 140499 Târgu Mureș nr.cad. 140499Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
6417/01/2020Strada JILAVEI(DEZROBIRII) nr. 17 CF/Fişa Cadastrală 122386 TG.MURES122386Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU MODERNIZARE TRECERE LA NIVEL CU CALEA FERATA LINIA 316 BRAȘOV DEDA-RĂZBOIENI INTRE STATIA TARGU MURES - TARGU MURES SUD LA KM 284+731, INTERSECȚIA CU STRADA DEZROBIRII
6317/01/2020Strada Pomilor nr. 32/C CF 140016 Targu Murescad 140016Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
evidenţiere construcţie,certificare nomenclatură stradală şi număr poştal-str. Pomilor nr. 32/C
6217/01/2020Strada RESITA nr. 3 CF/Fişa Cadastrală Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obţinerea autorizaţiei de construire pentru creşterea eficienţei energetice a clădirilor rezidenţiale din mun. Tg. Mureș.
6116/01/2020Strada Budiului nr. f.nr. CF 131667 Târgu Mureș nr.cad. 2496Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
5915/01/2020Strada Livezeni nr. 79 CF 123703 Târgu Mures3382/2/2/2cad 296/2Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare categorii de folosinţă:809 mp curti construcţii, 1692 mp arabil
5815/01/2020Piata TRANDAFIRILOR nr. 31 CF/Fişa Cadastrală 122715
TG.MURES
122715
122715-C2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru schimbarea destinaţiei casei de locuit (corp:C2-ap:9), în spaţiu comercial, cu amenajări interioare,
5715/01/2020Strada MACINULUI nr. 1/A CF/Fişa Cadastrală 140404 TG.MURES140404
140404 -C1
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
nu se incadrează în prevederile documentaţiilor de urbanism aprobate, poate fi utilizat pentru obţinerea autorizaţiei de construire a unei case de locuit, amenajare teren, accese auto şi pietonale, şi alei de circulaţii, în condiţiile RLU,
5615/01/2020Strada ALBA IULIA nr. 29 CF/Fişa Cadastrală 125467 TG.MURES125467Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
nu se incadrează în prevederile documentaţiilor de urbanism aprobate în zonă,
5515/01/2020Strada STEFAN CEL MARE nr. 8 CF/Fişa Cadastrală 123945123945-C1
TG.MURES
123945
123945-C1-U1
2
3
4
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru continuarea lucrarilor"Schimbarea destinaţiei casei de locuit(ap:1şi3),în spaţii prestări servicii,amenajări interioare,extinderea şi mansardare în volumul podului existent, reparaţii la faţade şi acoperiş"-cu modificarea soluţiei iniţiale autorizate cu nr:339/2017,(ap:1,3şi4), şi schimbare destinaţie ap:2 în spaţii de servicii şi amplasare firmă pe faţadă,
5415/01/2020Strada GHEORGHE DOJA nr. F.NR. CF/Fişa Cadastrală 140205 TG.MURES140205Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE LOCUINŢE COLECTIVE ŞI PRESTĂRI SERVICII, AMENAJARE INCINTĂ ȘI ACCESE AUTO ŞI PIETONAL,
5315/01/2020Strada DEPOZITELOR nr. 24 CF/Fişa Cadastrală 139060 TG.MURES139060
139060-C1
2
3
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
nu se incadrează în prevederile RLU aferent PUG aprobat,
5215/01/2020Strada Azurului nr. 16 CF 121263 Târgu Mures4910/1/2/1/2
4911/1/1/2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare intravilan, certificare categorie de folosinţă: curti construcţii
5115/01/2020Strada UNOMAI nr. 25/A CF/Fişa Cadastrală 132587 TG.MURES132587
132587-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru extinderea şi mansardarea garajului auto, cu birou,
5015/01/2020Strada Predeal nr. 2 CF 128912 Târgu Mureș nr.top. 3832/b/11Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
diminuare suprafață de la 576mp la 568mp, atribuire cod construcție C2-garaj, reevidențiere ap.I și II.
4915/01/2020Bulevard 1 Decembrie 1918 nr. 242 CF 139670 Târgu Mureș nr.cad. 139670Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală și număr poștal: "Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr.242".
4814/01/2020Strada Ion Heliade Rădulescu nr. 4 CF 140477 Târgu Mureș nr.cad. 140477Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală și număr poștal: "str.Ion Heliade Rădulescu nr.4" și evidențiere C1-bloc de locuințe.
4714/01/2020Strada LALELELOR nr. 10 CF/Fişa Cadastrală 123282
140215 TG.MURES
123282
140215
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE 2 BLOCURI DE LOCUINTE COLECTIVE CU DOTARI AFERENTE, ACTUALIZARE C.U. 2469/2017
4614/01/2020Strada ROVINARI nr. 11 CF/Fişa Cadastrală 135721 TG.MURES135721
135721-C2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU REAMENAJARE ȘI MODERNIZARE SERA DE FLORI SI FLORARIE - CORP C2
4514/01/2020Strada APADUCTULUI nr. 14 CF/Fişa Cadastrală 126667 Tg-Mureş5543/1/2Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru amenajări interioare, consolidarea, extinderea şi supraetajarea casei de locuit, demolare şi construire garaj auto, şi construire imprejmuire,
4414/01/2020Strada IOAN VESCAN nr. FN CF/Fişa Cadastrală 139302 TG. MURES139302Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
NU SE ÎNCADREAZĂ ÎN PREVEDERILE RLU AFERENT PUZ APROBAT. POATE FI UTILIZAT PENTRU ELABORARE PUZ - STABILIRE REGLEMENTĂRI PENTRU CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT, ACCESE ȘI CORPURI DE STRADĂ
4314/01/2020Strada CONSTANDIN HAGI STOIAN CF/Fişa Cadastrală 122379 Tg. Mureș122379Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obținerea autorizației de construire pentru construire casă de locuit P+M, împrejmuire la stradă.
4213/01/2020Strada TREBELY nr. 4 CF/Fişa Cadastrală 132977 TÂRGU MURES132977
132977-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU REAMENAJARE, EXTINDERE ŞI MANSARDARE LOCUINŢĂ ÎN VOLUMUL PODULUI EXISTENT - ÎN CONDIŢIILE REGIMULUI TEHNIC, ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ CU AMENAJARE ACCES AUTO ŞI PIETONAL
4113/01/2020Strada BARAJULUI CF/Fişa Cadastrală 139010 TG.MURES139010Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obţinerea autorizaţiei de construire hală de depozitare piese auto, împrejmuire, amplasare totem şi firmă
4013/01/2020Strada VOINICENILOR CF/Fişa Cadastrală 138157 TG.MURES138157Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
nu se incadrează în prevederile documentaţiilor de urbanism aprobate; Poate fi utilizat pentru intocmire PUZ stabilire reglementări pentru construire magazin de desfacere şi prezentare, accese auto şi pietonale, amenajări exterioare,
3913/01/2020Strada LAMÂITEI nr. 7 CF/Fişa Cadastrală 126823 TG. MURES4635/2/1/1/14405
4405-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obținerea autorizației de construire pentru amenajări interioare și schimbarea parțială a destinației spațiului de locuit în cabinet medical în condițiile regimului tehnic.
3810/01/2020Piata Gării nr. 2 CF 127955 Targu Murescad 127955Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
cumpărarea în condiţiile legii a suprafeţei de 350 mp teren intravilan ocupat de construcţii
3710/01/2020- zona străzii Piatra Corbului nr. f.nr. CF 137288 Târgu Mureș nr.top. 3617/6/2/1/4/2/1/1/2/1
3617/a/2/1/4/2/1/1/2/1
nr.cad. 981/1Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare destinație intravilan și regimuri juridic, economic și tehnic.
3610/01/2020Bulevard 1 Decembrie 1918 nr. 112 CF 124663 Târgu Mures1505/31Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare categorie de folosinţă: curti construcţii , modificare suprafaţă imobil de la 225 mp la 243 mp
3510/01/2020- zona străzii Piatra Corbului nr. f.nr. CF 137293 Târgu Mureș nr.top. 3517/6//1/4/2/1/1/3
3617/1/2/1/4/2/1/1/3
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare intravilan, POATE FI UTILIZAT pentru certificare regimuri juridic, economic și tehnic.
3409/01/2020Strada Dezrobirii nr. 52 CF 131160 Târgu Mureș nr.top. 139
140
nr.cad. 2835Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
radiere C3, certificare categorii de folosință: curți-construcții 1290mp și arabil-819mp.
3309/01/2020Strada Voinicenilor nr. 216 CF 125952 Târgu Mureș nr.cad. 125952Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
certificare nomenclatură stradală și număr poștal: "str.Voinicenilor nr.216".
3209/01/2020Strada ION BUTEANU nr. 27 CF/Fişa Cadastrală Plan de situaţiePrezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Poate fi folosit pentru obţinerea autorizaţiei de construire pentru lucrări de intervenţie privind creşterea performanţelor energetice a blocului de locuinţe
3108/01/2020Strada Justiţiei nr. 10 CF 121496-C1-U13 Târgu Murescad 121496-C1-U13Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
subapartamentare U13-pivniţa 6
3008/01/2020Strada Avram Iancu nr. 32 CF 132467 Târgu Murescad 132467Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
rectificarea suprafeţei construcţiei C1 de la 149 mp la 155 mp
2908/01/2020Strada RETEZATULUI nr. 5 CF/Fişa Cadastrală 127845 TG.MURES127845
127845-C1
127845-C2
127845-C3
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obţinerea autorizaţiei de construire pentru amplasare firmă pe faţada imobilului
2807/01/2020Strada Constandin Hagi Stoian nr. f.nr CF 133001
133002
133003 Târgu Mureş
cad. 133001
133002
133003
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Elaborare P.U.Z. - Reconformare zonă funcțională din UTR- L2cz pentru construire imobil de locuințe colective - modificare P.U.D. aprobat prin HCL nr. 103/04.09.2008
2707/01/2020Strada Voinicenilor nr. f.nr. CF 139315
139425
139494
139716
139909
140097
140098
138818 Târgu Mureş
cad. 139315
139425
139494
139716
139909
140097
140098
138818
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Elaborare P.U.Z. - Relotizare teren, reconformare zonă funcțională și stabilire reglementări urbanistice pentru construire locuințe unifamiliale și funcțiuni complementare.
2607/01/2020Strada BARAGANULUI nr. 10 CF/Fişa Cadastrală 122019
122019-C1-U9
Tg-Mureş
78/1/8
78/1/8/II
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
nu se incadrează în prvederile art.303, alin.5, al Ordonanţei de Urgenţă nr:57/2019.
2507/01/2020Strada LIVIU REBREANU nr. 29/A CF/Fişa Cadastrală 135781 TG. MURES135781
135781-C4
135781-C7
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU AMENAJARE SPAŢIU PENTRU CAMERA HIPERBARICA PRIN SCHIMBARE PARŢIALĂ DE DESTINAŢIE, REAMENAJARE SI EXTINDERE PARTER LABORATOR, ACTUALIZARE C.U. 2491/2017
2407/01/2020Strada BARAGANULUI nr. 37 CF/Fişa Cadastrală 126786 TÂRGU MURES87/1/1Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
ÎNCALCĂ PREVEDERILE REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT PUZ; ,Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
POATE FI UTILIZAT ÎN VEDEREA ELABORĂRII PUD - STUDIU DE AMPLASAMENT PENTRU CONSTRUIRE LOCUINŢĂ ŞI CORP ANEXĂ, REGLEMENTARE ACCESE AUTO ŞI PIETONALE - ÎN CONDIŢIILE REGIMULUI TEHNIC
2307/01/2020Bulevard 1 DECEMBRIE 1918 nr. 117/A CF/Fişa Cadastrală 138917
138917-C1-U1 Tg-Mures
1550
1551
1550/I
1551/I
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru amplasare panou publicitar pe faţada clădirii,
2207/01/2020Bulevard 1 DECEMBRIE 1918 nr. 291 CF/Fişa Cadastrală 140590
Tg-Mureş
140590Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
nu se incadrează în prevederile RLU aferent PUZ aprobat. Paote fi utilizat pentru elaborare PUZ - stabilire reglementări pentru construire clădire spaţii comerciale, amenajare accese auto şi pietonale, platforme de parcare, extindere reţele şi branşamente utilităţi - modificare şi actualizare PUZ aprobat prin HCL nr:428/2009
2107/01/2020Strada CONSTANDIN HAGI STOIAN CF/Fişa Cadastrală 132174
Tg-Mureş
132174Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI PENTRU CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT (P+1E), IMPREJMUITRE TEREN CU PORŢI DE ACCES AUTO ŞI PIETONAL LA STRADĂ, ŞI GARD DESPĂRŢITOR DINTRE IMOBILE,
2007/01/2020- HEGYI LAJOS nr. 3 CF/Fişa Cadastrală 140566 TG.MURES140566
140566 -C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru amenajări interioare şi extinderea casei de locuit, şi inlocuire poartă de acces la stradă,
1907/01/2020Strada CÂMPULUI nr. 9 CF/Fişa Cadastrală 126547 TG.MURES126547
126547-C1
126547-C2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru desfiinţarea garajului auto,amenajări interioare şi extinderea casei de locuit, fără depăşire POT existent legal şi CUT maxim admis,
1807/01/2020Strada MACINULUI nr. 1 CF/Fişa Cadastrală 133399 TG.MURES97/1/12988/1
2988/1-C1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru amenajări interioare şi modificare faţade la casa de locuit - intrare în legalitate,
1707/01/2020Strada MACINULUI nr. 1 CF/Fişa Cadastrală 132619
TG.MURES
97/1/2
(2988/2)
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru amenajări interioare şi modificare faţade la casa de locuit - intrare în legalitate,
1607/01/2020Strada VOINICENILOR nr. 103/A CF/Fişa Cadastrală 140088 TG-MURES140088Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
nu se incadrează în prevederile documentaţiilor de urbanism aprobate în zonă, poate fi utilizat pentru intocmire PUD, studiu de amplasament pentru construire casă de locuit, amenajre accese şi racord la utilităţi, în condiţiile regimului tehnic,
1507/01/2020Strada SZOTYORI JOZSEF nr. 12/C,D,F,G, CF/Fişa Cadastrală 139043
139044
139046
139047 TG.MURES
139043
139044
139046
139047
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI PENTRU CONSTRUIREA PE CELE PATRU PARCELE A CÎTE O CASĂ DE LOCUIT (P+M), CU CÎTE DOUĂ APARTAMENTE CUPLATE, IMPREJMUIRE TEREN SI BRANŞAMENTE LA UTILITĂŢI,
1407/01/2020Bulevard PANDURILOR nr. 82 Plan de situaţie Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru lucrări de intervenţie privind creşterea eficienţei energetice a clădirilor rezidenţiale,
1307/01/2020Pasaj MIMOZELOR nr. 4 CF/Fişa Cadastrală plan de situaţiePrezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obţinerea autorizaţiei de construire pentru reabilitare termică bloc de locuinţe
1207/01/2020Strada VIILE DEALUL MIC nr. 37 CF/Fişa Cadastrală 139790 TG.MURES139790
139790-C1
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
nu se încadrează în prevederile regulamentului local de urbanism aferent Planului Urbanistic General.
1107/01/2020Strada Tudor Vladimurescu nr. 3 CF/Fişa Cadastrală Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
cumpărarea în condiţiile legii a cotei de 355/3740 parte teren (35,5 mp) intravilan, construibil, liber de construcţii
1007/01/2020Strada Căminului nr. 11 CF 134155 Târgu Mures141/9
141/10
142/1
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
modificarea suprafeţei imobilului de la 1494 mp la 1378 mp, certificare intravilan, certificare categorii de folosinţă: 774 mp curti construcţii şi 604 mp livada, evidenţiere C2
907/01/2020Strada REVOLUTIEI nr. 22 ap. 3 CF/Fişa Cadastrală 121930 TG.MURES121930
121930-C2
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Obţinerea autorizaţiei de construire pentru amplasare firmă şi reclame
807/01/2020Bulevard 1 Decembrie 1918 nr. 291 CF 124628
140591
140590 Târgu Mureş
cad. 124628
140591
140590
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Elaborare P.U.Z. - Reconformare zonă funcțională pentru construire clădiri de locuințe colective și dotări, servicii comerciale și hoteliere, benzinărie, amenajare acces auto și parcări - modificare parțială P.U.Z. aprobat prin H.C.L. nr. 428/03.11.2009.
707/01/2020Strada SUDULUI nr. 10 CF/Fişa Cadastrală 140572 TG.MURES140572
1405722-C1
140572-C2
Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
Nu se încadrează în prevederile Regulamentului Local de Urbanism,Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat intrucat:
Poate fi folosit pentru obţinerea autorizaţiei de construire pentru modificare şi extindere corp C1, desfiinţare corp C2 şi construire garaj în condiţiile Regulamentului local de urbanism , refacere poartă pietonală şi auto
607/01/2020Strada Eden nr. f.nr. CF 133761
133764 Târgu Mureş
cad. 133761
133764
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Elaborare P.U.D. - Studiu de amplasament pentru construire casă unifamilială cu regim de înălțime P+1, reglementare accese auto și pietonale.
507/01/2020Calea Sighișoarei nr. 64 CF 128022 Târgu Mureşcad. 128022 Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
deoaorece nu respectă prevederile Planului urbanistic de detaliu aprobat. Poate fi utilizat pentru elaborare P.U.Z. - Stabilire zonă funcțională pentru construire spațiu pentru atelier auto și birouri - modificare P.U.D. aprobat prin H.C.L. nr. 133/26/05/2005.
406/01/2020Strada APADUCTULUI nr. 12 CF/Fişa Cadastrală 139785 TÂRGU MURES139785 Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU LOCUINŢĂ ŞI BRANŞAMENTE UTILITĂŢI (ENERGIE ELECTRICĂ, GAZE NATURALE, APĂ, CANALIZARE)
306/01/2020Strada Mărului nr. f.nr. CF 135991
135992
135993
135994 Târgu Mureş
cad. 135991
135992
135993
135994
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
Elaborare P.U.Z. - Reconformare zonă funcțională din UTR - L2z, stabilire reglementări pentru construire de locuințe colective și dotări aferente, amenajări exterioare - modificare parțială PUZ aprobat prin H.C.L. nr. 93/26.03.2015.
206/01/2020Strada Vulcan nr. 1 CF 128904 Târgu Mureș nr.top. 5904/4
2906/4
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
reevidențierea construcției C1.
106/01/2020Bulevard 1 DECEMBRIE 1918 nr. 6 ap. mag.155 CF/Fişa Cadastrală 122416-C1-U3
122416 TG.MURES
946/5/M155
946/5
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, in scopul declarat pentru:
obţinerea autorizaţiei de construire pentru amplasare firmă şi reclamă pe faţada imobilului.