Autorizatii de Constuire


Nr.
A.C.
Data emiteriiScopulAmplasamentProcent ocupare teren (%)Coeficient utilizare terenAliniament (m)Limita lat.dr. (m)Limita lat.stg. (m)Limita post. (m)
18930/06/2020Extindere conductă gaze naturale . Autorizația este valabilă cu respectarea tuturor condițiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilități publice, ADP, Direcția Tehnică. PRM (post reglare și măsurare gaze naturale) va fi înglobat în gard la limita de proprietate, fără a ocupa ( umbri ) definitiv domeniul public.Strada Constandin Hagi Stoian Nr. 76
18726/06/2020EXTINDERE CONDUCTĂ APĂ POTABILĂ ÎN VEDEREA BRANŞĂRII A 9 LOCUINŢE - cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, Direcţia Tehnică şi ADP.
Strada Pomilor
18626/06/2020AMPLASARE RECLAME PE FAŢADA AFERENTĂ SPAŢIULUI COMERCIAL. Firmele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991. Infratirii Nr. 12 Ap. 4
18525/06/2020Construire casă de locuit (P+M) cu două apartamente cuplate, împrejmuire la stradă - categorie de importanţă:DStrada Szotyori Jozsef Nr. 12/D
18425/06/2020Alimentare cu energie electrică a ansamblului de locuințe din str. Pomilor, nr. 32/C,D,E,F. Autorizaţia este valabilă cu respectarea tuturor condiţiilor impuse de deţinătorii de reţele subterane, Direcţia Tehnică - Biroul Energetic şi ADP. Firidele de rețea se vor monta la limita de proprietate, respectiv înglobată în gard, fără ocuparea/umbrirea domeniului public. Strada Pomilor Nr. 32 Bl. C,D,E,F
18324/06/2020REAMENAJARE, EXTINDERE ŞI MANSARDARE CASĂ DE LOCUIT
Categoria de importanţă - C
Strada Negoiului Nr. 119 14,830,3012,863,000,957,73
18224/06/2020Extindere rețea de apă și canalizare pentru 9 clădiri locuințe colective P+2E+M, cartier Unirii etapa III, str. V. Săbădeanu cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, Direcţia Tehnică şi ADP.Strada Vasile Sabadeanu
18124/06/2020CASĂ DE LOCUIT ȘI IMPREJMUIRE LA STRADA categoria de importanță DStrada Pomilor Nr. Fn 26,660,47535,037,92
18023/06/2020ANSAMBLU LOCUINȚE COLECTIVE, AMENAJARE CURTE ȘI ACCESE ȘI ORGANIZAREA ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR categoria de importanță C; ansamblu locuințe colective compus din 4 tronsoane; imobil identificat în C.F. 141027 Tg. Mures provenit din alipirea: C.F. 140470, 140694, 139855, 129441, 140696, 140478, 128883, 140349 și 140534.Strada Avram Iancu Nr. 39-41 40,281,2604,424,935
17922/06/2020CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P - INTRARE ÎN LEGALITATE
Categoria de importanţă - C
Strada Agricultorilor Nr. 40 25,190,402,544,653,2446,88
17818/06/2020PISCINĂ, ANEXĂ, ÎMPREJMUIRE TEREN CU PORȚI DE ACCES AUTO ȘI PIETONAL categoria de importanță D, împrejmuirea parțială la limita posterioară, limita laterală stânga și la stradăStrada Posada Nr. Fn
17718/06/2020Alimentare cu energie electrică hale depozitare: Clinilab SRL, Construct Stil Inox SRL, Comobimpex SRL, Ad Auto Total SRL, Acocof SRL , cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, Direcţia Tehnică şi ADP: firidele de reţea şi BMPT se vor monta la limita de proprietate, respectiv înglobate în gard, fără ocuparea/umbrirea domeniului public
Strada Baneasa Nr. 8
17617/06/2020STAȚIE DE TRATARE APE UZATE categoria de importanță C, regim de înălțime S+PStrada Gheorghe Marinescu Nr. 1,3,5 22,130,629,48,483,77100,91
17412/06/2020Supraetajere Clădire Sp+P+2E laboratoare și birouri, categorie de importanţă:C, modificare temă aferentă AC 51/2020Strada Livezeni Nr. 4
17311/06/2020MODERNIZARE ȘI ETAJARE CENTRU MEDICAL TOPMED, AMENAJĂRI EXTERIOARE categoria de importanță C, regim de înălțime S+P+3E+4RStrada Dorobanților Nr. 1-3 67,322,47000,70
17210/06/2020EXTINDERE, RECOMPARTIMENTARE ŞI ETAJARE CASĂ DE LOCUIT (AP.1 ŞI AP.2)
Categoria de importanţă - C
Strada Belsugului Nr. 43 27,340,54003,3511,85
17109/06/2020SUPRALĂRGIRE SENS GIRATORIU STRADA NICOLAE GRIGORESCU CU STRADA 22 DECEMBRIE 1989 categoria de importanță CStrada Nicolae Grigorescu Nr. Fn
17005/06/2020Schimbare destinaţie spaţii subsol corp C1, în spaţii de alimentaţie publică - categorie de importanţă: CStrada Köteles Samuel Nr. 6
16905/06/2020AMENAJĂRI INTERIOARE ŞI MANSARDARE LOCUINŢĂ - CORP C1
Categoria de importanţă - C
Strada Budiului Nr. 56A
16804/06/2020EXTINDERE CONDUCTĂ ȘI BRANȘAMENT GAZE NATURALE - cu respectarea condițiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilități publice, Direcția Tehnică și Administrația Domeniului Public : PRM (Post Reglare și Măsurare gaze naturale) se va amplasa la limita de proprietate, respectiv înglobate în gard, fără ocuparea/umbrirea domeniului public.Strada Pomilor
16703/06/2020CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE AUTO ȘI AMENAJARE ACCESE categoria de importanță DStrada Podeni Nr. 12 12,840,123911,6322,50
16602/06/2020Amplasare firmă pe fațada aferentă spațiului comercial;
Firma va avea caracter provizoriu, durata ei de existență va fi pe durata contractului de închiriere a spațiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizației de construire;
Menținerea construcției provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizația de construire, constituie contravenție și se sancționează cu amendă condorm art.26, lit d, din Legea 50/1991
Strada Înfrățirii Nr. 9 Ap. 3
16429/05/2020AMENAJĂRI INTERIOARE ŞI MANSARDARE LOCUINŢE (AP.I ŞI AP.II) - CORP C1, RECONSTRUIRE GARAJ AUTO
Categoria de importanţă - C
Strada Avram Iancu Nr. 32 Ap. 1,2
16329/05/2020CONSTRUIRE LOCUINŢĂ ŞI ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ
Categoria de importanţă - C
Strada Agricultorilor Nr. 28 8,660,1383,2413
16229/05/2020EXTINDERE CONDUCTĂ GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ - cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice Direcţia Tehnică şi ADP: PRM (post reglare şi măsurare gaze naturale) va fi înglobat în gard, la limita de proprietate fără a ocuparea/umbrirea domeniului public. Strada Ceangailor Nr. 17/D
16129/05/2020CASĂ DE LOCUIT P+M - categoria de importanţă:C; organizarea execuţiei lucrărilor;Strada Agricultorilor Nr. 28
16029/05/2020CASĂ DE LOCUIT D+P+M, ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ - CATEGORIA DE IMPORTANŢĂ.C, organizarea execuţiei lucrărilorStrada Viile Dealul Mic Nr. 37/E
15928/05/2020Alimentare cu energie electrică a ansamblului de locuinţe - cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, Direcţia Tehnică şi ADP: firidele de reţea se vor monta la limita de proprietate, respectiv înglobate în gard fără ocuparea ( umbrirea ) domeniului public. Piata Republicii Nr. 43
15828/05/2020CASĂ DE LOCUIT, AMENAJARE ACCES AUTO SI PIETONAL categoria de importanță D, casa 2 cu regim de înălțime P+MStrada Agricultorilor Nr. 28 6,050,09613,404,0554,88
15727/05/2020CONSTRUIRE 3 CORPURI DE CLĂDIRE - DOUĂ CASE DE LOCUIT CU DOUĂ UNITĂŢI LOCATIVE P+M ŞI O CASĂ UNIFAMILIALĂ P+M, ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ, PE LIMITELE LATERALE (STÂNGA, DREAPTA) ŞI INTERIOARE
CXategoria de importanţă - C
Strada Eden
15627/05/2020CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT P+M
Categoria de importanţă - C
Strada Voinicenilor 340,435,23,253,885,00
15527/05/2020Alimentare cu energie electrică a ansamblului de locuinţe - cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, Direcţia Tehnică şi ADP: firidele de reţea se vor monta la limita de proprietate, fără ocuparea ( umbrirea ) domeniului public. Strada Bodor Peter Nr. 18
15427/05/2020CASĂ DE LOCUT categoria de importanță D, regim de înălțime P+M, regim de amplasare - cuplatăStrada Soimilor Nr. Fn 28,400,56503,156,53
15327/05/2020CASĂ DE LOCUT categoria de importanță D, regim de înălțime P+M- Soimilor Nr. Fn 28,50,57514,140,000,80
15226/05/2020REAMENAJARE ŞI MANSARDARE CLĂDIRE - CORP C26, DESFIINŢARE CORP C25
Categoria de importanţă - C
Strada Gheorghe Marinescu Nr. 38
15126/05/2020CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT UNIFAMILIALĂ, CONTINUAREA ȘI FINALIZAREA LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE CU MODIFICARE SOLUȚIE AUTORIZATĂ PRIN A.C. 295/2013 categoria de importanță DStrada Toamnei Nr. 9 26,530,466,83,020,0018,03
15026/05/2020AMPLASARE FIRMĂ PE FAȚADA IMOBILULUI. Firma va avea caracter provizoriu, durata de existență a ei va fi pe durata contractului de inchiriere a spațiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizației de construire; menținerea construcției provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizația de construire, constituie contravenție și se sancționează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991Strada Ceahlau Nr. 2 Ap. 3
14926/05/2020Alimentare cu energie electrică la ansamblu de locuinţe colective şi spaţii comerciale - cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, Direcţia Tehnică şi ADP: firidele de reţea se vor monta la limita de proprietate, fără ocuparea ( umbrirea ) domeniului public.
Piata Trandafirilor Nr. 24
14822/05/2020REABILITAREA CENTRALEI TERMICE LA SEDIUL ADMINISTRATIV
Categoria de importanţă - B
Piata Victoriei Nr. 1
14722/05/2020CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT UNIFAMILIALĂ categoria de importanță D, regim de înălțime P+1EStrada Marului Nr. Fn
14621/05/2020CONTINUAREA ŞI FINALIZAREA LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT CU MODIFICARE TEMĂ DE AUTORIZARE (A.C. 123/2018)
Categoria de importanţă - C
Strada Preot Stefan Rusu Nr. 20
14520/05/2020EXTINDERE REŢEA ŞI BRANŞAMENT ELECTRIC SUBTERAN LA CASĂ DE LOCUIT - cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, Direcţia Tehnică şi ADP: firida de reţea se va monta la limita de proprietate, respectiv înglobat în gard, fără ocuparea ( umbrirea ) domeniului public.
Strada Szotyori Jozsef Nr. 12H
14419/05/2020EXTINDERE CONDUCTĂ GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ - cu respectarea condițiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilități publice, Direcția Tehnică și Administrația Domeniului Public : PRM (Post Reglare și Măsurare gaze naturale) se va amplasa la limita de proprietate, respectiv înglobate în gard, fără ocuparea/umbrirea domeniului public.Strada Szotyori Jozsef Nr. 12H,12A,12B,12E
14319/05/2020AMPLASARE SEMNALISTICĂ PENTRU MAGAZIN PROFI. Firmele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.Bulevard 1848 Nr. 59-63
14218/05/2020EXTINDERE REȚELE APĂ ȘI CANALIZARE CU INSTALAȚII AFERENTE cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, Direcţia Tehnică şi ADPStrada Budiului
14115/05/2020Hală logistică, anexe administrative şi tehnice, amenajare incintă, imprejmuire teren - categorie de importanţă - C, organizarea execuţiei lucrărilorStrada Baneasa Nr. 8
14014/05/2020AMPLASARE FIRME LUMINOASE. Firmele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.Piata Garii Nr. 5/C
13913/05/2020MODERNIZAREA SPĂLĂTORIEI AUTO EXISTENTE (DEMOLARE ŞI EXTINDERE PARŢIALĂ, AMENAJĂRI INTERIOARE) - CORP C1, CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE AUTO SELF SERVICE ŞI IMPREJMUIRE TEREN categoria de importanță C, pe perioada de valabilitate a autorizaţiei de construire dar nu mai târziu de recepţia la terminarea lucrărilor se va face dovada unificării într-un singur corp de proprietate a întregului teren afectat de obiectivul autorizat prin prezenta (cad 140552 și cad 136140)Strada Gheorghe Doja Nr. 208,208A,210 27,250,3012,735,191,754,0
13713/05/2020Amenajare, extindere şi etajare corp C1 - Sp+P+1E (casă de locuit), reamenajare corp C2 (garaj şi atelier), demolare parţială corp C3 (magazie), reabilitare gard şi poartă la stradă - categorie de impotanţă: CStrada Tudor Vladimirescu Nr. 66
13411/05/2020CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT UNIFAMILIALĂ S+P+1E ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN categoria de importanță DStrada Episcop Ioan Bob Nr. Fn 19,200,48105,823,8019,45
13308/05/2020CASĂ DE LOCUIT P - categoria de importanţă:DStrada Podeni Nr. 23
13207/05/2020REPARAŢII LA SEDIUL ADMINISTRATIV
Categoria de importanţă - B
Piata Victoriei Nr. 1
13106/05/2020Creşterea performanţei energetice a blocului de locuinţe - Continuare şi finalizare lucrări autorizate cu AC nr.195/2017Pasaj Mimozelor Nr. 2
13006/05/2020Creare acces auto nou - categorie de importanţă:DStrada Depozitelor Nr. 22
12930/04/2020CONSTRUIRE LOCUINŢĂ ŞI ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ
Categoria de importanţă - C
Strada Ceangailor Nr. 5
12830/04/2020AMENAJĂRI INTERIOARE ŞI MANSARDARE CASĂ DE LOCUIT
Categoria de importanţă - C
Strada Serg. Maj. Ioan Roman Nr. 1/B
12730/04/2020CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT ȘI GARD ÎMPREJMUITOR - INTRARE ÎN LEGALITATE categoria de importanță DStrada Constandin Hagi Stoian Nr. Fn 16,180,284,883,388,55,74
12629/04/2020MODIFICAREA CONSTRUCȚIEI CORP C2 ÎN 2 UNITĂȚI LOCATIVE categoria de importanță DStrada Gheorghe Doja Nr. 35 45,650,706,7506,36
12529/04/2020SCHIMBARE DESTINATIE ATELIER SI SOPRON IN RESTAURANT, CU REAMENAJARE SI EXTINDERE CORPURI C2, C6 categoria de importanță CStrada Regele Ferdinand Nr. 4-6
12427/04/2020SUPRAETAJARE CLĂDIRE LOCUINȚE COLECTIVE categoria de importanță CStrada Mărului Nr. 22/A 15,440,56422,464,7332,78
12324/04/2020REAMENAJARE, CONSOLIDARE ŞI MANSARDARE LOCUINŢĂ ŞI ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ
Categoria de importanţă - C
Strada Lacramioarei Nr. 8 64,31,281,201,510
12224/04/2020Reabilitare termică în mod unitar a blocului de locuinţe din pţa.Gării nr.1- continuare şi finalizarea lucrărilor autorizate prin AC nr. 421 din 22.08.2017
Piata Garii Nr. 1
12124/04/2020CLĂDIRE LOCUINŢE COLECTIVE MICI Sp+P+2E, AMENAJARE 15 PARCAJE, ALEI CAROSABILE -categorie de folosinţă C Strada Mărului Nr. F. Nr.
12024/04/2020Amenajări interioare la spaţiu comercial existent şi pentru refacere poartă de acces; categorie de importanţă:DStrada Iuliu Maniu Nr. 9 Ap. 1
11923/04/2020CONSTRUIRE CLĂDIRE INCUBATOR DE AFACERI ÎN DOMENIUL MEDICAL categoria de importanță C, regim de înălțime P+2EStrada Bodoni Sandor Nr. 5 26,510,642439,35,156
11822/04/2020- Construire rezervor de apă şi staţie pompe, modificări la faţada halei de depozitare (lucrări noi);- categorie de importanţă C
- intrare în legalitate: amplasare container metalic - cisternă de alcool; amenajări interioare la depozitul de medicamente: categorie e importanţă:C
Strada Bega Nr. 5B
11722/04/2020INTRARE ÎN LEGALITATE CLĂDIRE EXISTENTĂ LA FORMA ACTUALĂ S+P+1E ȘI EXTINDERE ȘI RECOMPARTIMENTARE ATELIERE EXISTENTE, RECOMPARTIMENTARE LOCUINȚĂ EXISTENTĂ categoria de importanță CStrada Libertății Nr. 143 19,361,416,024,262,3034,96
11622/04/2020CONSTRUIRE GARD ÎMPREJMUITOR LA STRADĂ CU PORȚI DE ACCES AUTO ȘI PIETONAL ȘI GARD DESPĂRȚITOR DINTRE IMOBILE categoria de importanță D, împrejmuire la stradă, posterioară și laterala dreaptaStrada Pomilor Nr. 6/18
11521/04/2020CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+E, ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ ŞI PE LIMITA LATERALĂ DIN STÂNGA
Categoria de folosinţă - C
Strada Livezeni 23,250,45,055,308,934,00
11316/04/2020AMENAJĂRI INTERIOARE CLĂDIRE C54-SALĂ DE SPORT ÎN SPITAL MODULAR PENTRU PACIENȚII INFECTAȚI CU NOUL CORONAVIRUS COVID 19, AMPLASARE CONTAINERE SANITARE ȘI AMENAJARE CĂI DE ACCES ÎN REGIM DE URGENȚĂ - LUCRĂRI CU CARACTER PROVIZORIU PE O PERIOADĂ DE 2 ANI. Categoria de importanță C. Beneficiarul este obligat ca până la finalizarea lucrărilor de construire să prezinte PAC întocmit conform prevederilor în vigoare, însoţit de toate acordurile/avizele precizate prin CU nr. 523/2020; menținerea construcției provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizația de construire, constituie contravenție. Strada Gheorghe Marinescu Nr. 38
11216/04/2020AMENAJĂRI INTERIOARE ȘI REFAȚADIZARE CABINET STOMATOLOGIC categoria de importanță CBulevard 22 Decembrie 1989 Nr. 21 Ap. 2
11114/04/2020DESFIINȚAREA GARAJULUI AUTO - CORP C2, AMENAJĂRI INTERIOARE ȘI EXTINDEREA CASEI DE LOCUIT - CORP C1 categoria de importanță D, regim de înălțime S+PStrada Câmpului Nr. 9 53,50,5403,1200
11014/04/2020CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE AUTO categoria de importanță DStrada Libertății Nr. 120 19,340,26839,4038.30107
10808/04/2020AMPLASARE 2 FIRME PE FAŢADA CLĂDIRII;Firmele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.Strada Gheorghe Marinescu Nr. 4
10708/04/2020AMENAJARE STAND SERVIRE ASISTATĂ ŞI TERASA AUCHAN (SALA DE MESE) - 4 ANOTIMPURI
Categoria de importanţă - D
- 1 Decembrie 1918 Nr. 291
10603/04/2020CONSTRUIRE TREI INTERSECȚII ÎN SENS GIRATORIU SI DRUM DE LEGATURA INTRE GIRATORII LA INTERSECȚIA CU CALEA SIGHIȘOAREI
Calea Sighisoarei
10503/04/2020AMENAJARE PARC MUNICIPAL CENTRU DE ATLETISM ȘI STADION TÂRGU MUREȘ categoria de importanță C
conform proiect nr. XXIII-933/2013/2018/2019
Strada Parcul Sportiv Municipal Nr. 4
10403/04/2020Extindere reţea de apă şi canalizare - cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, Direcţia Tehnică şi ADP.
Strada Szotyori Jozsef
10303/04/2020Branşament de apă, extindere conductă de serviciu şi racorduri de canalizare - cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, Direcţia Tehnică şi ADP.
Strada Baneasa Nr. 8
10202/04/2020AMPLASARE LIFT LA SPITALUL DE BOLI INFECŢIOASE
Categoria de importanţă - C
Strada Gheorghe Doja Nr. 89 32,980,48410000
10131/03/2020REAMENAJARE ȘI EXTINDERE CLĂDIRE EXISTENTĂ P+1E (BIROURI SEDIU FIRMĂ, DEPOZIT MATERIALE DE CONSTRUCȚII), AMENAJARE ACCES AUTO ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN categoria de importanță C, regim de înălțime P+1E, împrejmuire numai la stradăStrada Recoltei Nr. 5/A 33,710,611,87,556,339,60
10030/03/2020CONSTRUIRE LOCUINŢĂ TIP DUPLEX
Categoria de importanţă - C
Strada Cotitura De Jos 28,320,575335
9930/03/2020CONSTRUIRE LOCUINŢĂ TIP DUPLEX
Categoria de importanţă - C
Strada Cotitura De Jos 305335
9830/03/2020DESFIINŢARE CORPURI C6, C8, C9 ŞI EXTINDERE SECŢIE ATI SCJ MUREŞ, AMENAJARE ACCES AUTO ŞI CURTE INTERIOARĂ - ÎN REGIM DE URGENŢĂ categoria de importanță C
beneficiarul este obligat ca până la finalizarea lucrărilor de construire (în termenul de valabilitate a autorizaţiei de construire) să prezinte documentaţia întocmită conform prevederilor în vigoare, însoţită de toate acordurile şi avizele precizate prin certificatul de urbanism nr. 472 din 27.03.2020
Strada Gheorghe Doja Nr. 89
9727/03/2020Eliberare amplasament reţele electrice şi alimentare cu energie electrică SC FRESHECO WASH SRL-D - cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, Direcţia Tehnică şi ADP: firida de reţea E3+2 şi BPMT (bloc de măsură şi protecţie pentru energie electrică) se vor monta la limita de proprietate, fără ocuparea ( umbrirea ) domeniului public.
Strada Podeni Nr. 12
9627/03/2020Amplasare firmă pe faţada imobilului. Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.
Strada Mihai Viteazul Nr. 42 Ap. Ii/A
9526/03/2020Amplasare firmă pe faţada imobilului. Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.Strada Aurel Filimon Nr. 15
9424/03/2020Amplasare totem publicitar în incinta S.C. KOBER S.R.L. Firmele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.Strada Depozitelor Nr. 21-23
9324/03/2020EXTINDERE, REABILITARE ŞI MANSARDARE LOCUINŢĂ UNIFAMILIALĂ, REFACERE ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ - categorie de importanţă:CStrada Dâmbovitei Nr. 3
9223/03/2020CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ P+1E ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN categoria de importanță D, regim de înălțime S+P+1E, împrejmuirea la stradă cu porți de acces auto și pietonalăStrada Eden Nr. Fn 7,610,141033,0570
9120/03/2020Amplasare firmă şi reclame. Firmele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.Strada Revolutiei Nr. 22 Ap. 3
9020/03/2020Extindere conductă şi 3 branşamente gaze naturale presiune redusă la case de locuit - cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice Direcţia Tehnică şi ADP: PRM-urile (post reglare şi măsurare gaze naturale) se va amplasa pe domeniul privat, fără a ocuparea/umbrirea domeniului public.
Strada Voinicenilor
8920/03/2020CONSTRUIRE CLADIRE LOCUINTE COLECTIVE CU SPATII COMERCIALE SI SERVICII COMERCIALE LA PARTER SI ETAJ 1, AMENAJARI EXTERIOARE, IMPREJMUIRE TEREN
ȘI ORGANIZAREA ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR categoria de importanță C, regim de înălțime P+6E, spații comerciale și servicii la parter și etaj 1 și 22 apartamente la etajele 2, 3, 4, 5 și 6, 34 locuri de parcare din care 28 locuri de parcări private amenajate în curtea proprie și 6 locuri de parcări amenajate pe domeniul public/privat care vor păstra regimul de parcări publice
Strada Rozmarinului Nr. 1 46,232,25,10164,103
8819/03/2020Consolidare balcon ap.4 şi pilastru aferent balcoanelor de la ap. nr. 4,8,12,16,20Strada Moldovei Nr. 4
8719/03/2020Extindere conductă de apă potabilă pentru imobilul din str. Regele Ferdinand fn prin racordarea la conducta de apă proiectată pe bulevardul 1 Decembrie 1918 - cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, Direcţia Tehnică şi ADP.Strada Regele Ferdinand
8618/03/2020Reparaţii, amenajări interioare, zugrăveli faţade, reparaţii acoperiş - categorie de importanţă:CPiata Trandafirilor Nr. 50
8517/03/2020REAMENAJARE ŞI EXTINDERE LOCUINŢĂ
Categoria de importanţă - C
Strada Remetea Nr. 22
8417/03/2020SCHIMBAREA DESTINAŢIEI SPĂLĂTORIEI ŞI BUCĂTĂRIEI DE VARĂ ÎN LOCUINŢĂ CU AMENAJĂRI INTERIOARE ŞI MANSARDARE - INTRARE ÎN LREGALITATE
Categoria de importanţă - C
Strada Borzesti Nr. 12
8316/03/2020CONSTRUIRE LOCUINŢĂ D+P+1E ŞI ÎMPREJMUIRE PE LIMITELE LATERALE
Categoria de importanţă - C
Strada Avram Iancu Nr. 52
8213/03/2020DESFIINȚARE CASĂ DE LOCUIT EXISTENTĂ ȘI RECONSTRUIRE CLĂDIRE CU EXTINDERE, ETAJARE ȘI RECONFORMARE FUNCȚIONALĂ PENTRU LOCUINȚE COLECTIVE categoria de importanță C, regim de înălțime P+1E+M, 6 apartamente și 6 locuri de parcareStrada Aiudului Nr. 1
8112/03/2020REAMENAJARE ȘI EXTINDERE CLĂDIRE BIROURI - INTRARE ÎN LEGALITATE ȘI ETAJARE CLĂDIRE EXISTENTĂ categoria de importanță CStrada Iuliu Maniu Nr. 3
8012/03/2020AMPLASARE RECLAMĂ LUMINOASĂ ŞI SEMNALISTICĂ EXTERIOARĂ PE FAŢADA IMOBILULUI. Firmele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.
Strada Gheorghe Doja Nr. 185
7912/03/2020AMPLASARE RECLAMĂ LUMINOASĂ ŞI SEMNALISTICĂ EXTERIOARĂ PE FAŢADA IMOBILULUI. Firmele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.Strada Brasovului Nr. 2
7811/03/2020AMPLASARE CHIOŞC DEMONTABIL PENTRU PRODUCEREA ŞI VÂNZAREA PRODUSELOR DE PATISERIE - CONSTRUCŢIE CU CARACTER PROVIZORIU MAXIM 3 ANI, CONFORM CONVENŢIEI NR. 87/2018 AUTORIZAŢIA ESTE VALABILĂ CU RESPECTAREA TUTUROR CONDIŢIILOR IMPUSE DE DEŢINĂTORII DE REŢELE SUBTERANE Construcţia va avea caracter provizoriu, dar nu mai mult de trei ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.R
Strada Koos Ferenc - Piaţa De Zi 1848 Nr. 1B
7710/03/2020Modificare, extindere, etajare ap.1(134657-C1-U2), împrejmuire parţială - laterală stânga şi spate - categoria de importanţă: D; organizarea execuţiei lucrărilorStrada Ciresului Nr. 8
7605/03/2020CONSTRUIRE BLOC DE LOCUIT - CORP B9, AMENAJĂRI CIRCULAȚII AUTO ȘI PIETONALE, PARCAJE AUTO, ZONE VERZI categoria de importanță C; destinație construcție: locuințe colective; regim de înălțime D+P+7E+ 84R; 106 apartamente cu 10 garaje + 96 parcaje exterioare; se vor respecta condițiile impuse prin avizele tuturor furnizorilor de utilităţi publice, avizul Administraţiei Domeniului Public şi al Direcţiei tehnice - Biroul energetic
Strada Baneasa Nr. 2
7505/03/2020AMPLASARE PANOURI PUBLICITARE ILUMINATE. Firmele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.Strada Livezeni Nr. 6/A
7405/03/2020MONTARE FIRME PE FAŢADA IMOBILULUI. Firmele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991Strada 22 Decembrie 1989 Nr. 30A Ap. 4-5
7305/03/2020Modificare corp C1 prin desfiinţare parţială, extindere şi etajare parţială - categorie de importanţă:C; organizarea execuţiei lucrărilorStrada Ludusului Nr. 13
7204/03/2020Alimentare cu energie electrică a ansamblului de blocuri de locuințe din Tg. Mureș, Str. Voinicenilor, nr. 196, cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, Direcţia Tehnică şi ADP.Strada Voinicenilor Nr. 196
7104/03/2020Realizare pavilion grădină și amenajări exterioare, categoria de importanță ”D” organizarea și execuția lucrărilorStrada Muntenia Nr. 28
7003/03/2020EXTINDERE CONDUCTĂ ŞI BRANŞAMENT GAZE NATURALE - cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice Direcţia Tehnică şi ADP: PRM (post reglare şi măsurare gaze naturale) se va amplasa la limita de proprietate, respectiv înglobate în gard, fără a ocuparea/umbrirea domeniului public.
Strada Baneasa Nr. 8
6903/03/2020REAMENAJARE CORP C1 PRIN EXTINDERE ŞI SUPRAETAJARE LOCUINŢE COLECTIVE P+2E(M), MODIFICARE DE TEMĂ AUTORIZATĂ PRIN A.C. 382/2018 categoria de importanţă C, regim de înălţime: corp C1 - P+2E/MStrada Arany Janos Nr. 7 371,1200054,5
6803/03/2020Casă de locuit P+M, împrejmuire la stradă şi între proprietăţi, categoria de importanţă: C; organizarea execuţiei lucrărilorStrada Hints Ottó Nr. 32
6728/02/2020AMPLASARE SEMNALISTICA EXTERIOARA PE FATADELE CENTRULUI COMERCIAL TARGU MURES SHOPPING CITY Firmele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit. d, din legea 50/1991.
Bulevard 1 Decembrie 1918 Nr. 242
6626/02/2020CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT UNIFAMILIALĂ, ÎMPREJMUIRE PROPRIETATE CU PORȚI DE ACCES AUTO ȘI PIETONAL LA STRADĂ categoria de importanță D, regim de înălțime P+1E.
se vor respecta condițiile impuse prin avizul Administrației Domeniului Public nr. 123/30.03.2019
Strada Eden Nr. 30 8,930,165,2174,1930,745
6525/02/2020Reamenajare casă de locuit prin modificări interioare, extindere, mansardare - categorie de importanţă:D; organizarea execuţiei lucrărilorStrada Szechenyi Istvan Nr. 13
6425/02/2020Casă de locuit P+1E, împrejmuire la limita de proprietate spate - categorie de importanţă:C, organizarea execuţiei lucrărilorStrada Constandin Hagi Stoian Nr. F. Nr.
6325/02/2020CONSTRUIRE DOUĂ CASE DE LOCUIT P+M (CORP C1, C2)
Categoria de importanţă - C
Strada Simion C. Mândrescu Nr. 2
6225/02/2020MODIFICĂRI INTERIOARE - INTRARE ÎN LEGALITATE, REFAŢADIZARE ŞI AMPLASARE 2 PANOURI DE FIRMĂ
Firmele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.
Bulevard 1 Decembrie 1918 Nr. 271 Ap. 2
6124/02/2020CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE LA BLOC DE LOCUINŢE
Categoria de importanţă - C
Aleea Cornisa Nr. 8
6024/02/2020CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ ȘI ÎMPREJMUIRE PARȚIALĂ TEREN, MODIFICARE TEMĂ AUTORIZATĂ PRIN A.C. 442/2018 categoria de importanță D, regim de înălțime D+P+1EStrada Sf. Stefan Nr. Fn 200,526,985,863,775,38
5924/02/2020Construire casă de locuit P+1E, împrejmuire la stradă şi la limita de proprietate stânga - categorie de importanţă:D; organizarea execuţiei lucrărilor- Pomilor Nr. F.Nr.
5821/02/2020ORGANIZARE DE SANTIER PENTRU CONSTRUIRE BLOCURI DE LOCUITStrada Livezeni Nr. Fn
5720/02/2020CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN categoria de importanță D, regim de înălțime D+P+1E- Szotyori Jozsef Nr. 12/E 18,400,4747,97,99,9
5619/02/2020ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ CU ACCES AUTO ŞI PIETONAL - INTRARE ÎN LEGALITATE
Categoria de importanţă - D
Strada Dr.C.Ciugudeanu Nr. 15
5519/02/2020AMPLASARE FIRMĂ PE FAŢADA CLĂDIRII
Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991
Strada Retezatului Nr. 5
5419/02/2020AMPLASARE PANOURI DE FIRMĂ ŞI RECLAME PE FAŢADA SPAŢIULUI COMERCIAL
Firmele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.
Strada Transilvania Nr. 20-22 Bl. 20-22
5318/02/2020CONSTRUIRE HOL ACCES LA CLADIREA PRINCIPALA (CORP C1) - INTRARE ÎN LEGALITATE categoria de importanță CStrada Prutului Nr. 10 12,480,175,0523,922,58,25
5218/02/2020Creșterea performanței energetice a blocului de locuințe, Aleea Covasna, nr. 9, categoria de importanță ”C”, organizarea execuției lucrărilorAleea Covasna Nr. 9
5117/02/2020Clădire Sp+P+2E - laboratoare şi birouri, amenajări exterioare, accese auto şi pietonale - categorie de importanţă: C şi organizarea execuţiei lucrărilor Strada Livezeni Nr. 4
5017/02/2020CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINŢE COLECTIVE CU SPAŢII COMERCIALE LA PARTER ŞI DEMISOL, BIROURI ŞI PARCĂRI SUBTERANE, AMENAJĂRI EXTERIOARE, MODIFICARE SOLUȚIE AUTORIZATĂ PRIN A.C. 112/2019 categoria de importanță C, regim de înălțime corp C1 - D+P+3E+4R și corp C2 - 2S+D+P+3E+4R, 35 parcaje subterane
Piata Trandafirilor Nr. 24 53,863,530000
4917/02/2020CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE LA BLOC DE LOCUINŢE, categoria de importanță” C”.Strada Petru Dobra Nr. 18
4813/02/2020EXTINDERE CONDUCTĂ ŞI BRANŞAMENT GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ - cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice Direcţia Tehnică şi ADP: PRM (post reglare şi măsurare gaze naturale) se va amplasa pe domeniul privat, fără a ocuparea/umbrirea domeniului public.
Pasaj Padurii Nr. 54
4713/02/2020Amplasare panou publicitar pe faţada imobilului. Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.Bulevard 1 Decembrie 1918 Nr. 117/A
4612/02/2020Casă de locuit P, împrejmuire la stradă, categoria de importanță ”C”, organizare și execuția lucrărilor.
Autorizația este valabilă cu respectarea tuturor condițiilor impuse de deținătorii de rețele subterane, Direcția Tehnică - Biroul Energetic şi ADP.
Strada Constandin Hagi Stoian
4512/02/2020Extindere anexă gospodărească cu casă de locuit pe limitele de proprietate spate, dreapta - intrare în legalitate -categorie de importanţă: CStrada Lamâitei Nr. 4
4412/02/2020SCHIMBARE DE DESTINATIE CORP C1 - CLADIRE BIROURI IN HOTEL CU DOTĂRI AFERENTE PRIN REAMENAJAREA, EXTINDEREA SI ETAJAREA CONSTRUCŢIEI EXISTENTE, MODIFICARE TEMĂ AFERENTĂ A.C. 399/2018 categoria de importanţă C; regim de înălţime S+P+6EStrada Regele Ferdinand Nr. 4-6 33,230,900,658,5252,66
4311/02/2020EXTINDERE CONDUCTĂ ŞI BRANŞAMENT GAZE NATURALE - cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice Direcţia Tehnică şi ADP: PRM-urile (post reglare şi măsurare gaze naturale) se va amplasa pe domeniul privat, fără a ocuparea/umbrirea domeniului public.
Strada Rovinari Nr. 16
4211/02/2020Înlocuire conducte și 51 branșamente gaze naturale presiune redusă, str. Valea Rece, categoria de importanță ”C”, organizarea execuției lucrărilor. Autorizația este valabilă cu respectarea tuturor condițiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilități publice, ROMGAZ, TRANSGAZ, ADP, Direcția Tehnică - Biroul Energetic, PRM (post reglare și măsurare gaze naturale) va fi înglobat în gard la limita de proprietate, fără a ocupa ( umbri ) definitiv domeniul public
Strada Valea Rece
4110/02/2020Schimbare destinaţie ap. 7 din locuinţă în cabinet stomatologic, cu modificări interioare, modificare acces, realizare lift exterior, amenajare locuinţă prin mansadare ap. 7 în volumul podului existent - categorie de importanţă:C- Retezatului Nr. 2 Ap. 7
4010/02/2020REAMENAJARE ȘI SUPRAETAJARE CORP C1 - LOCUINȚE COLECTIVE MICI, REFACERE ÎMPREJMUIRE LA STRĂZI, CREARE ACCES NOU DIN STRADA BOGATEI categoria de importanță C, regim de înălțime S+P+2E, 6 apartamente cu 6 parcaje supraterane Strada Budiului Nr. 42
3910/02/2020CASĂ DE LOCUIT CU DOUĂ APARTAMENTE, ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ - categorie de importanţă:C- Unomaj Nr. F. Nr.
3810/02/2020Reamenajare corp C1-locuință, extindere și supraetajare/mansardare clădire corp C2, C3-locuință, reconstruire gard la stradă, categoria de importanță ”D”, organizarea și execuția lucrărilor.Strada Constantin Dobrogeanu Gherea Nr. 29
3707/02/2020CONSTRUIRE ÎMPREJMUJIRE
Categoria de importanţă - D
Strada Nordului Nr. 7
3607/02/2020CONSTRUIRE STAȚIE ITP CU SPAȚII DE BIROURI LA ETAJ, ÎMPREJMUIRE TEREN ȘI ORGANIZAREA ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR categoria de importanță C, regim de înălțime P+1ECalea Sighișoarei Nr. Fn 15,100,330,561,003,315,70
3507/02/2020AMPLASARE FIRMĂ. Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991. Infratirii Nr. 13 Ap. 1
3406/02/2020REAMENAJARE ŞI MANSARDARE LOCUINŢĂ ÎN VOLUMUL PODULUI EXISTENT
Categoria de importanţă - C
Strada Gen.Traian Mosoiu Nr. 6
3306/02/2020AMPLASARE FIRMĂ ŞI RECLAMĂ. Firmele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.Strada Gheorghe Marinescu Nr. 47 Ap. 2
3205/02/2020AMPLASARE FIRMĂ PE FAŢADA AFERENTĂ SPAŢIULUI COMERCIAL. Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.Strada Gheorghe Doja Nr. 197
3104/02/2020CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE LA BLOC DE LOCUINŢE
Categoria de importanţă - C
Aleea Cornisa Nr. 19
3004/02/2020CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE LA BLOC DE LOCUINŢE
Categoria de importanţă - C
Strada Faget Nr. 34
2903/02/2020Reamenajare, extindere casă de locuit - categorie de importanţă: DStrada Tudor Vladimirescu Nr. 95A
2803/02/2020Alimentare cu energie electrică la blocul de locuinţe din str.Mărului nr. 22A şi ansamblului de locuinţe individuale str. Zeno Vancea- cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, Direcţia Tehnică şi ADP: firidele de reţea şi BMPT se vor monta la limita de proprietate, respectiv înglobate în gard, fără ocuparea/umbrirea domeniului public- Marului, Zeno Vancea Nr. 22/A
2731/01/2020REAMENAJARE, EXTINDERE ŞI MANSARDARE LOCUINŢĂ
Categoria de importanţă - C
Strada Negoiului Nr. 73
2631/01/2020AMPLASARE 2 FIRME PE FAŢADA CLĂDIRII
Firmele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.
Strada Calarasilor Nr. 6-8
2531/01/2020Casă de locuit P+1E, împrejmuire la stradă şi la limitele de proprietate stânga şi dreapta - categoria de importaţă: CStrada Pomilor Nr. F. Nr.
2430/01/2020Unificarea a două apartamente și amenajări interioare, categoria de importanță ”D”.Strada Livezeni Nr. 12C Ap. 35-36
2328/01/2020Alimentare cu energie electrică spor de putere - cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, Direcţia Tehnică şi ADP: firida de reţea şi BMPT-ul se vor amplasa la limita de proprietate, fără ocuparea/umbrirea domeniului public.
Strada Voinicenilor Nr. 94
2227/01/2020AMENAJĂRI INTERIOARE ŞI ETAJARE AP.1 CU SCHIMBARE DESTINAŢIE DIN LOCUINŢĂ ÎN BIROURI
Categoria de importanţă - C
Strada Stefan Cel Mare Nr. 9/1
2127/01/2020CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE LA BLOC DE LOCUINŢE
Categoria de importanţă - C
Strada Gheorghe Marinescu Nr. 47-49
2023/01/2020Mansardare, amenajări interioare casă de locuit corp C1 - categoria de importanţă:CStrada Păltiniş Nr. 9
1923/01/2020Construire casă de locuit P+M, intrare în legalitate, categoria de importanță ”D”Strada Remetea Nr. 212/B
1823/01/2020Construire atelier prestări servicii P+E (reparații tinichigerie, vulcanizare și spălătorie auto), împrejmuire la str. Libertății și str. Căminului, categoria de importanță ”C”.
Autorizația este valabilă cu respectarea tuturor condițiilor impuse de deținătorii de rețele subterane, Direcția Tehnică - Biroul Energetic şi ADP.
Strada Libertatii Nr. Fr. Nr.
1723/01/2020AMPLASARE FIRMĂ PE FAŢADA AFERENTĂ SPAŢIULUI COMERCIAL.
Firma va avea caracter provizoriu, durata de existență a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spațiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizației de construire; menținerea construcției provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizația de construire, constituie contravenție și se sancționează cu amendă conform art.26 lit. d, din legea 50/1991.
Strada Gheorghe Doja Nr. 227/A
1622/01/2020CONSTRUIRE DOUĂ BLOCURI DE LOCUIT - CORP B7 ȘI B8, AMENAJĂRI CIRCULAȚII AUTO ȘI PIETONALE, PARCAJE AUTO, PISTE BICICLETE, ZONE VERZI ȘI LOCURI DE JOACĂ categoria de importanță C; destinație construcție: blocuri de locuințe colective compuse din 53 ap. B7 și 34 ap. B8, 87 parcaje din care 18 parcaje subterane și 69 parcaje supraterane; regim de înălțime D+P+5E+6R/B7 și D+P+3E+4R/B8 Strada Baneasa Nr. 2 9,730,6920,71194130100
1421/01/2020Schimbare destinaţie parţială a casei de locuit în cabinet medical-stomatologic, amenajări interioare şi exterioare, mansardarea clădirii cu funcţiunea de locuinţă, cu respectarea POT existent şi CUT maxim admis, reconstruire porţi de acces la stradă - intrare în legalitate - categorie de importanţă: CStrada Pâinii Nr. 14
1321/01/2020CREŞTEREA PERFORMANŢELOR ENERGETICE PRIN REABILITAREA TERMICĂ A BLOCULUI DE LOCUINŢEStrada Argesului Nr. 16
1216/01/2020DESFIINȚARE GRUP SOCIAL CORP C3 ȘI DEPOZIT CARBURANȚI CORP C4 ȘI
SCHIMBARE DE DESTINAȚIE DIN CONSTRUCȚII INDUSTRIALE ȘI EDILITARE ÎN SERVICII - APARTHOTEL, EXTINDERE, SUPRAETAJARE, AMENAJĂRI INTERIOARE categoria de importanță C, regim de înălțime S+P+M
Strada Călărașilor Nr. 76 57,91,150000
Hide details for 111114/01/2020Protejare reţele electrice de 110 kV şi 20 kV existente - cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, Direcţia Tehnică şi ADP.
Calea Sighisoarei
[Replication or Save Conflict]
1013/01/2020Modernizare RED 0,4 kV şi branşamente str. Gh.Doja şi Piatra de Moară - cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, Direcţia Tehnică şi ADP: trotuarul afectat se va reface intergal iar străzile intersectate de traseul lucrărilor se vor subtraversa prin forare dirijată.Strada Gheorghe Doja, Piatra De Moară
813/01/2020CASĂ DE LOCUIT DE TIP SINGLE - LOT 47 ȘI GARD LA STRADĂ categoria de importanță D, regim de înălțime P+M
prezenta este valabilă cu condiţia dezmembrării suprafeţei de teren necesară constituirii corpurilor de stradă conform PUZ aprobat şi cedarea acesteia în favoarea Municipiului Tg. Mureş pe durata de valabilitate a prezentei dar nu mai târziu de recepţia la terminarea lucrării
Strada Budiului Nr. Fn 16,790,2855185
710/01/2020REABILITARE ENRGETICĂ, LUCRĂRI CONEXE ŞI EXTINDERE CLĂDIRE - SECŢIA ONCOLOGIE
Categoria de importanţă - C
Strada Gheorghe Marinescu Nr. 3
608/01/2020AMPLASARE FIRMĂ PE FAŢADA AFERENTĂ SPAŢIULUI COMERCIAL. Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.Strada Liviu Rebreanu Nr. 50
507/01/2020AMENAJARE SPAŢIU PENTRU CAMERA HIPERBARICA PRIN SCHIMBARE PARŢIALĂ DE DESTINAŢIE, REAMENAJARE SI EXTINDERE PARTER LABORATOR categoria de importanță CStrada Liviu Rebreanu
407/01/2020AMENAJĂRI INTERIOARE ȘI EXTINDERE CASĂ DE LOCUIT - CORP C2 categoria de importanță DStrada Rodnei Nr. 35
307/01/2020AMPLASARE FIRMĂ PE FAŢADA AFERENTĂ SPAŢIULUI COMERCIAL. Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.Piata Republicii Nr. 6
106/01/2020BRANŞAMENT ELECTRIC TRIFAZAT SUBTERAN PENTRU CLĂDIRE DE LOCUINŢE CU 6 APARTAMENTE - cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, Direcţia Tehnică şi ADP: TDC6 şi BMPT-ul se vor amplasa la limita de proprietate, respectiv înglobat în gard, fără ocuparea ( umbrirea ) domeniului public.Strada Alexandru Papiu Ilarian Nr. 34