Autorizatii de Constuire


Nr.
A.C.
Data emiteriiScopulAmplasamentProcent ocupare teren (%)Coeficient utilizare terenAliniament (m)Limita lat.dr. (m)Limita lat.stg. (m)Limita post. (m)Fisiere
9830/03/2020DESFIINŢARE CORPURI C6, C8, C9 ŞI EXTINDERE SECŢIE ATI SCJ MUREŞ, AMENAJARE ACCES AUTO ŞI CURTE INTERIOARĂ - ÎN REGIM DE URGENŢĂ categoria de importanță C
beneficiarul este obligat ca până la finalizarea lucrărilor de construire (în termenul de valabilitate a autorizaţiei de construire) să prezinte documentaţia întocmită conform prevederilor în vigoare, însoţită de toate acordurile şi avizele precizate prin certificatul de urbanism nr. 472 din 27.03.2020
Strada Gheorghe Doja Nr. 89 Deschide
9727/03/2020Eliberare amplasament reţele electrice şi alimentare cu energie electrică SC FRESHECO WASH SRL-D - cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, Direcţia Tehnică şi ADP: firida de reţea E3+2 şi BPMT (bloc de măsură şi protecţie pentru energie electrică) se vor monta la limita de proprietate, fără ocuparea ( umbrirea ) domeniului public.
Strada Podeni Nr. 12 Deschide
9627/03/2020Amplasare firmă pe faţada imobilului. Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.
Strada Mihai Viteazul Nr. 42 Ap. Ii/A Deschide
9526/03/2020Amplasare firmă pe faţada imobilului. Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.Strada Aurel Filimon Nr. 15 Deschide
9424/03/2020Amplasare totem publicitar în incinta S.C. KOBER S.R.L. Firmele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.Strada Depozitelor Nr. 21-23 Deschide
9324/03/2020EXTINDERE, REABILITARE ŞI MANSARDARE LOCUINŢĂ UNIFAMILIALĂ, REFACERE ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ - categorie de importanţă:CStrada Dâmbovitei Nr. 3 Deschide
9223/03/2020CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ P+1E ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN categoria de importanță D, regim de înălțime S+P+1E, împrejmuirea la stradă cu porți de acces auto și pietonalăStrada Eden Nr. Fn 7,610,141033,0570 Deschide
9120/03/2020Amplasare firmă şi reclame. Firmele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.Strada Revolutiei Nr. 22 Ap. 3 Deschide
9020/03/2020Extindere conductă şi 3 branşamente gaze naturale presiune redusă la case de locuit - cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice Direcţia Tehnică şi ADP: PRM-urile (post reglare şi măsurare gaze naturale) se va amplasa pe domeniul privat, fără a ocuparea/umbrirea domeniului public.
Strada Voinicenilor Deschide
8920/03/2020CONSTRUIRE CLADIRE LOCUINTE COLECTIVE CU SPATII COMERCIALE SI SERVICII COMERCIALE LA PARTER SI ETAJ 1, AMENAJARI EXTERIOARE, IMPREJMUIRE TEREN
ȘI ORGANIZAREA ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR categoria de importanță C, regim de înălțime P+6E, spații comerciale și servicii la parter și etaj 1 și 22 apartamente la etajele 2, 3, 4, 5 și 6, 34 locuri de parcare din care 28 locuri de parcări private amenajate în curtea proprie și 6 locuri de parcări amenajate pe domeniul public/privat care vor păstra regimul de parcări publice
Strada Rozmarinului Nr. 1 46,232,25,10164,103 Deschide
8819/03/2020Consolidare balcon ap.4 şi pilastru aferent balcoanelor de la ap. nr. 4,8,12,16,20Strada Moldovei Nr. 4 Deschide
8618/03/2020Reparaţii, amenajări interioare, zugrăveli faţade, reparaţii acoperiş - categorie de importanţă:CPiata Trandafirilor Nr. 50 Deschide
8517/03/2020REAMENAJARE ŞI EXTINDERE LOCUINŢĂ
Categoria de importanţă - C
Strada Remetea Nr. 22 Deschide
8417/03/2020SCHIMBAREA DESTINAŢIEI SPĂLĂTORIEI ŞI BUCĂTĂRIEI DE VARĂ ÎN LOCUINŢĂ CU AMENAJĂRI INTERIOARE ŞI MANSARDARE - INTRARE ÎN LREGALITATE
Categoria de importanţă - C
Strada Borzesti Nr. 12 Deschide
8316/03/2020CONSTRUIRE LOCUINŢĂ D+P+1E ŞI ÎMPREJMUIRE PE LIMITELE LATERALE
Categoria de importanţă - C
Strada Avram Iancu Nr. 52 Deschide
8213/03/2020DESFIINȚARE CASĂ DE LOCUIT EXISTENTĂ ȘI RECONSTRUIRE CLĂDIRE CU EXTINDERE, ETAJARE ȘI RECONFORMARE FUNCȚIONALĂ PENTRU LOCUINȚE COLECTIVE categoria de importanță C, regim de înălțime P+1E+M, 6 apartamente și 6 locuri de parcareStrada Aiudului Nr. 1 Deschide
8112/03/2020REAMENAJARE ȘI EXTINDERE CLĂDIRE BIROURI - INTRARE ÎN LEGALITATE ȘI ETAJARE CLĂDIRE EXISTENTĂ categoria de importanță CStrada Iuliu Maniu Nr. 3 Deschide
8012/03/2020AMPLASARE RECLAMĂ LUMINOASĂ ŞI SEMNALISTICĂ EXTERIOARĂ PE FAŢADA IMOBILULUI. Firmele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.
Strada Gheorghe Doja Nr. 185 Deschide
7912/03/2020AMPLASARE RECLAMĂ LUMINOASĂ ŞI SEMNALISTICĂ EXTERIOARĂ PE FAŢADA IMOBILULUI. Firmele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.Strada Brasovului Nr. 2 Deschide
7811/03/2020AMPLASARE CHIOŞC DEMONTABIL PENTRU PRODUCEREA ŞI VÂNZAREA PRODUSELOR DE PATISERIE - CONSTRUCŢIE CU CARACTER PROVIZORIU MAXIM 3 ANI, CONFORM CONVENŢIEI NR. 87/2018 AUTORIZAŢIA ESTE VALABILĂ CU RESPECTAREA TUTUROR CONDIŢIILOR IMPUSE DE DEŢINĂTORII DE REŢELE SUBTERANE Construcţia va avea caracter provizoriu, dar nu mai mult de trei ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.R
Strada Koos Ferenc - Piaţa De Zi 1848 Nr. 1B Deschide
7710/03/2020Modificare, extindere, etajare ap.1(134657-C1-U2), împrejmuire parţială - laterală stânga şi spate - categoria de importanţă: D; organizarea execuţiei lucrărilorStrada Ciresului Nr. 8 Deschide
7605/03/2020CONSTRUIRE BLOC DE LOCUIT - CORP B9, AMENAJĂRI CIRCULAȚII AUTO ȘI PIETONALE, PARCAJE AUTO, ZONE VERZI categoria de importanță C; destinație construcție: locuințe colective; regim de înălțime D+P+7E+ 84R; 106 apartamente cu 10 garaje + 96 parcaje exterioare; se vor respecta condițiile impuse prin avizele tuturor furnizorilor de utilităţi publice, avizul Administraţiei Domeniului Public şi al Direcţiei tehnice - Biroul energetic
Strada Baneasa Nr. 2 Deschide
7505/03/2020AMPLASARE PANOURI PUBLICITARE ILUMINATE. Firmele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.Strada Livezeni Nr. 6/A Deschide
7405/03/2020MONTARE FIRME PE FAŢADA IMOBILULUI. Firmele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991Strada 22 Decembrie 1989 Nr. 30A Ap. 4-5 Deschide
7305/03/2020Modificare corp C1 prin desfiinţare parţială, extindere şi etajare parţială - categorie de importanţă:C; organizarea execuţiei lucrărilorStrada Ludusului Nr. 13 Deschide
7204/03/2020Alimentare cu energie electrică a ansamblului de blocuri de locuințe din Tg. Mureș, Str. Voinicenilor, nr. 196, cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, Direcţia Tehnică şi ADP.Strada Voinicenilor Nr. 196 Deschide
7104/03/2020Realizare pavilion grădină și amenajări exterioare, categoria de importanță ”D” organizarea și execuția lucrărilorStrada Muntenia Nr. 28 Deschide
7003/03/2020EXTINDERE CONDUCTĂ ŞI BRANŞAMENT GAZE NATURALE - cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice Direcţia Tehnică şi ADP: PRM (post reglare şi măsurare gaze naturale) se va amplasa la limita de proprietate, respectiv înglobate în gard, fără a ocuparea/umbrirea domeniului public.
Strada Baneasa Nr. 8 Deschide
6903/03/2020REAMENAJARE CORP C1 PRIN EXTINDERE ŞI SUPRAETAJARE LOCUINŢE COLECTIVE P+2E(M), MODIFICARE DE TEMĂ AUTORIZATĂ PRIN A.C. 382/2018 categoria de importanţă C, regim de înălţime: corp C1 - P+2E/MStrada Arany Janos Nr. 7 371,1200054,5 Deschide
6803/03/2020Casă de locuit P+M, împrejmuire la stradă şi între proprietăţi, categoria de importanţă: C; organizarea execuţiei lucrărilorStrada Hints Ottó Nr. 32 Deschide
6728/02/2020AMPLASARE SEMNALISTICA EXTERIOARA PE FATADELE CENTRULUI COMERCIAL TARGU MURES SHOPPING CITY Firmele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit. d, din legea 50/1991.
Bulevard 1 Decembrie 1918 Nr. 242 Deschide
6626/02/2020CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT UNIFAMILIALĂ, ÎMPREJMUIRE PROPRIETATE CU PORȚI DE ACCES AUTO ȘI PIETONAL LA STRADĂ categoria de importanță D, regim de înălțime P+1E.
se vor respecta condițiile impuse prin avizul Administrației Domeniului Public nr. 123/30.03.2019
Strada Eden Nr. 30 8,930,165,2174,1930,745 Deschide
6525/02/2020Reamenajare casă de locuit prin modificări interioare, extindere, mansardare - categorie de importanţă:D; organizarea execuţiei lucrărilorStrada Szechenyi Istvan Nr. 13 Deschide
6425/02/2020Casă de locuit P+1E, împrejmuire la limita de proprietate spate - categorie de importanţă:C, organizarea execuţiei lucrărilorStrada Constandin Hagi Stoian Nr. F. Nr. Deschide
6325/02/2020CONSTRUIRE DOUĂ CASE DE LOCUIT P+M (CORP C1, C2)
Categoria de importanţă - C
Strada Simion C. Mândrescu Nr. 2 Deschide
6225/02/2020MODIFICĂRI INTERIOARE - INTRARE ÎN LEGALITATE, REFAŢADIZARE ŞI AMPLASARE 2 PANOURI DE FIRMĂ
Firmele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.
Bulevard 1 Decembrie 1918 Nr. 271 Ap. 2 Deschide
6124/02/2020CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE LA BLOC DE LOCUINŢE
Categoria de importanţă - C
Aleea Cornisa Nr. 8 Deschide
6024/02/2020CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ ȘI ÎMPREJMUIRE PARȚIALĂ TEREN, MODIFICARE TEMĂ AUTORIZATĂ PRIN A.C. 442/2018 categoria de importanță D, regim de înălțime D+P+1EStrada Sf. Stefan Nr. Fn 200,526,985,863,775,38 Deschide
5924/02/2020Construire casă de locuit P+1E, împrejmuire la stradă şi la limita de proprietate stânga - categorie de importanţă:D; organizarea execuţiei lucrărilor- Pomilor Nr. F.Nr. Deschide
5821/02/2020ORGANIZARE DE SANTIER PENTRU CONSTRUIRE BLOCURI DE LOCUITStrada Livezeni Nr. Fn Deschide
5720/02/2020CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN categoria de importanță D, regim de înălțime D+P+1E- Szotyori Jozsef Nr. 12/E 18,400,4747,97,99,9 Deschide
5619/02/2020ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ CU ACCES AUTO ŞI PIETONAL - INTRARE ÎN LEGALITATE
Categoria de importanţă - D
Strada Dr.C.Ciugudeanu Nr. 15 Deschide
5519/02/2020AMPLASARE FIRMĂ PE FAŢADA CLĂDIRII
Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991
Strada Retezatului Nr. 5 Deschide
5419/02/2020AMPLASARE PANOURI DE FIRMĂ ŞI RECLAME PE FAŢADA SPAŢIULUI COMERCIAL
Firmele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.
Strada Transilvania Nr. 20-22 Bl. 20-22 Deschide
5318/02/2020CONSTRUIRE HOL ACCES LA CLADIREA PRINCIPALA (CORP C1) - INTRARE ÎN LEGALITATE categoria de importanță CStrada Prutului Nr. 10 12,480,175,0523,922,58,25 Deschide
5218/02/2020Creșterea performanței energetice a blocului de locuințe, Aleea Covasna, nr. 9, categoria de importanță ”C”, organizarea execuției lucrărilorAleea Covasna Nr. 9 Deschide
5117/02/2020Clădire Sp+P+2E - laboratoare şi birouri, amenajări exterioare, accese auto şi pietonale - categorie de importanţă: C şi organizarea execuţiei lucrărilor Strada Livezeni Nr. 4 Deschide
5017/02/2020CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINŢE COLECTIVE CU SPAŢII COMERCIALE LA PARTER ŞI DEMISOL, BIROURI ŞI PARCĂRI SUBTERANE, AMENAJĂRI EXTERIOARE, MODIFICARE SOLUȚIE AUTORIZATĂ PRIN A.C. 112/2019 categoria de importanță C, regim de înălțime corp C1 - D+P+3E+4R și corp C2 - 2S+D+P+3E+4R, 35 parcaje subterane
Piata Trandafirilor Nr. 24 53,863,530000 Deschide
4917/02/2020CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE LA BLOC DE LOCUINŢE, categoria de importanță” C”.Strada Petru Dobra Nr. 18 Deschide
4813/02/2020EXTINDERE CONDUCTĂ ŞI BRANŞAMENT GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ - cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice Direcţia Tehnică şi ADP: PRM (post reglare şi măsurare gaze naturale) se va amplasa pe domeniul privat, fără a ocuparea/umbrirea domeniului public.
Pasaj Padurii Nr. 54 Deschide
4713/02/2020Amplasare panou publicitar pe faţada imobilului. Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.Bulevard 1 Decembrie 1918 Nr. 117/A Deschide
4612/02/2020Casă de locuit P, împrejmuire la stradă, categoria de importanță ”C”, organizare și execuția lucrărilor.
Autorizația este valabilă cu respectarea tuturor condițiilor impuse de deținătorii de rețele subterane, Direcția Tehnică - Biroul Energetic şi ADP.
Strada Constandin Hagi Stoian Deschide
4512/02/2020Extindere anexă gospodărească cu casă de locuit pe limitele de proprietate spate, dreapta - intrare în legalitate -categorie de importanţă: CStrada Lamâitei Nr. 4 Deschide
4412/02/2020SCHIMBARE DE DESTINATIE CORP C1 - CLADIRE BIROURI IN HOTEL CU DOTĂRI AFERENTE PRIN REAMENAJAREA, EXTINDEREA SI ETAJAREA CONSTRUCŢIEI EXISTENTE, MODIFICARE TEMĂ AFERENTĂ A.C. 399/2018 categoria de importanţă C; regim de înălţime S+P+6EStrada Regele Ferdinand Nr. 4-6 33,230,900,658,5252,66 Deschide
4311/02/2020EXTINDERE CONDUCTĂ ŞI BRANŞAMENT GAZE NATURALE - cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice Direcţia Tehnică şi ADP: PRM-urile (post reglare şi măsurare gaze naturale) se va amplasa pe domeniul privat, fără a ocuparea/umbrirea domeniului public.
Strada Rovinari Nr. 16 Deschide
4211/02/2020Înlocuire conducte și 51 branșamente gaze naturale presiune redusă, str. Valea Rece, categoria de importanță ”C”, organizarea execuției lucrărilor. Autorizația este valabilă cu respectarea tuturor condițiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilități publice, ROMGAZ, TRANSGAZ, ADP, Direcția Tehnică - Biroul Energetic, PRM (post reglare și măsurare gaze naturale) va fi înglobat în gard la limita de proprietate, fără a ocupa ( umbri ) definitiv domeniul public
Strada Valea Rece Deschide
4110/02/2020Schimbare destinaţie ap. 7 din locuinţă în cabinet stomatologic, cu modificări interioare, modificare acces, realizare lift exterior, amenajare locuinţă prin mansadare ap. 7 în volumul podului existent - categorie de importanţă:C- Retezatului Nr. 2 Ap. 7 Deschide
4010/02/2020REAMENAJARE ȘI SUPRAETAJARE CORP C1 - LOCUINȚE COLECTIVE MICI, REFACERE ÎMPREJMUIRE LA STRĂZI, CREARE ACCES NOU DIN STRADA BOGATEI categoria de importanță C, regim de înălțime S+P+2E, 6 apartamente cu 6 parcaje supraterane Strada Budiului Nr. 42 Deschide
3910/02/2020CASĂ DE LOCUIT CU DOUĂ APARTAMENTE, ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ - categorie de importanţă:C- Unomaj Nr. F. Nr. Deschide
3810/02/2020Reamenajare corp C1-locuință, extindere și supraetajare/mansardare clădire corp C2, C3-locuință, reconstruire gard la stradă, categoria de importanță ”D”, organizarea și execuția lucrărilor.Strada Constantin Dobrogeanu Gherea Nr. 29 Deschide
3707/02/2020CONSTRUIRE ÎMPREJMUJIRE
Categoria de importanţă - D
Strada Nordului Nr. 7 Deschide
3607/02/2020CONSTRUIRE STAȚIE ITP CU SPAȚII DE BIROURI LA ETAJ, ÎMPREJMUIRE TEREN ȘI ORGANIZAREA ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR categoria de importanță C, regim de înălțime P+1ECalea Sighișoarei Nr. Fn 15,100,330,561,003,315,70 Deschide
3507/02/2020AMPLASARE FIRMĂ. Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991. Infratirii Nr. 13 Ap. 1 Deschide
3406/02/2020REAMENAJARE ŞI MANSARDARE LOCUINŢĂ ÎN VOLUMUL PODULUI EXISTENT
Categoria de importanţă - C
Strada Gen.Traian Mosoiu Nr. 6 Deschide
3306/02/2020AMPLASARE FIRMĂ ŞI RECLAMĂ. Firmele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.Strada Gheorghe Marinescu Nr. 47 Ap. 2 Deschide
3205/02/2020AMPLASARE FIRMĂ PE FAŢADA AFERENTĂ SPAŢIULUI COMERCIAL. Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.Strada Gheorghe Doja Nr. 197 Deschide
3104/02/2020CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE LA BLOC DE LOCUINŢE
Categoria de importanţă - C
Aleea Cornisa Nr. 19 Deschide
3004/02/2020CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE LA BLOC DE LOCUINŢE
Categoria de importanţă - C
Strada Faget Nr. 34 Deschide
2903/02/2020Reamenajare, extindere casă de locuit - categorie de importanţă: DStrada Tudor Vladimirescu Nr. 95A Deschide
2803/02/2020Alimentare cu energie electrică la blocul de locuinţe din str.Mărului nr. 22A şi ansamblului de locuinţe individuale str. Zeno Vancea- cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, Direcţia Tehnică şi ADP: firidele de reţea şi BMPT se vor monta la limita de proprietate, respectiv înglobate în gard, fără ocuparea/umbrirea domeniului public- Marului, Zeno Vancea Nr. 22/A Deschide
2731/01/2020REAMENAJARE, EXTINDERE ŞI MANSARDARE LOCUINŢĂ
Categoria de importanţă - C
Strada Negoiului Nr. 73 Deschide
2631/01/2020AMPLASARE 2 FIRME PE FAŢADA CLĂDIRII
Firmele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.
Strada Calarasilor Nr. 6-8 Deschide
2531/01/2020Casă de locuit P+1E, împrejmuire la stradă şi la limitele de proprietate stânga şi dreapta - categoria de importaţă: CStrada Pomilor Nr. F. Nr. Deschide
2430/01/2020Unificarea a două apartamente și amenajări interioare, categoria de importanță ”D”.Strada Livezeni Nr. 12C Ap. 35-36 Deschide
2328/01/2020Alimentare cu energie electrică spor de putere - cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, Direcţia Tehnică şi ADP: firida de reţea şi BMPT-ul se vor amplasa la limita de proprietate, fără ocuparea/umbrirea domeniului public.
Strada Voinicenilor Nr. 94 Deschide
2227/01/2020AMENAJĂRI INTERIOARE ŞI ETAJARE AP.1 CU SCHIMBARE DESTINAŢIE DIN LOCUINŢĂ ÎN BIROURI
Categoria de importanţă - C
Strada Stefan Cel Mare Nr. 9/1 Deschide
2127/01/2020CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE LA BLOC DE LOCUINŢE
Categoria de importanţă - C
Strada Gheorghe Marinescu Nr. 47-49 Deschide
2023/01/2020Mansardare, amenajări interioare casă de locuit corp C1 - categoria de importanţă:CStrada Păltiniş Nr. 9 Deschide
1923/01/2020Construire casă de locuit P+M, intrare în legalitate, categoria de importanță ”D”Strada Remetea Nr. 212/B Deschide
1823/01/2020Construire atelier prestări servicii P+E (reparații tinichigerie, vulcanizare și spălătorie auto), împrejmuire la str. Libertății și str. Căminului, categoria de importanță ”C”.
Autorizația este valabilă cu respectarea tuturor condițiilor impuse de deținătorii de rețele subterane, Direcția Tehnică - Biroul Energetic şi ADP.
Strada Libertatii Nr. Fr. Nr. Deschide
1723/01/2020AMPLASARE FIRMĂ PE FAŢADA AFERENTĂ SPAŢIULUI COMERCIAL.
Firma va avea caracter provizoriu, durata de existență a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spațiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizației de construire; menținerea construcției provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizația de construire, constituie contravenție și se sancționează cu amendă conform art.26 lit. d, din legea 50/1991.
Strada Gheorghe Doja Nr. 227/A Deschide
1622/01/2020CONSTRUIRE DOUĂ BLOCURI DE LOCUIT - CORP B7 ȘI B8, AMENAJĂRI CIRCULAȚII AUTO ȘI PIETONALE, PARCAJE AUTO, PISTE BICICLETE, ZONE VERZI ȘI LOCURI DE JOACĂ categoria de importanță C; destinație construcție: blocuri de locuințe colective compuse din 53 ap. B7 și 34 ap. B8, 87 parcaje din care 18 parcaje subterane și 69 parcaje supraterane; regim de înălțime D+P+5E+6R/B7 și D+P+3E+4R/B8 Strada Baneasa Nr. 2 9,730,6920,71194130100 Deschide
1421/01/2020Schimbare destinaţie parţială a casei de locuit în cabinet medical-stomatologic, amenajări interioare şi exterioare, mansardarea clădirii cu funcţiunea de locuinţă, cu respectarea POT existent şi CUT maxim admis, reconstruire porţi de acces la stradă - intrare în legalitate - categorie de importanţă: CStrada Pâinii Nr. 14 Deschide
1321/01/2020CREŞTEREA PERFORMANŢELOR ENERGETICE PRIN REABILITAREA TERMICĂ A BLOCULUI DE LOCUINŢEStrada Argesului Nr. 16 Deschide
1216/01/2020DESFIINȚARE GRUP SOCIAL CORP C3 ȘI DEPOZIT CARBURANȚI CORP C4 ȘI
SCHIMBARE DE DESTINAȚIE DIN CONSTRUCȚII INDUSTRIALE ȘI EDILITARE ÎN SERVICII - APARTHOTEL, EXTINDERE, SUPRAETAJARE, AMENAJĂRI INTERIOARE categoria de importanță C, regim de înălțime S+P+M
Strada Călărașilor Nr. 76 57,91,150000 Deschide
1114/01/2020Protejare reţele electrice de 110 kV şi 20 kV existente - cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, Direcţia Tehnică şi ADP.
Calea Sighisoarei Deschide
1013/01/2020Modernizare RED 0,4 kV şi branşamente str. Gh.Doja şi Piatra de Moară - cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, Direcţia Tehnică şi ADP: trotuarul afectat se va reface intergal iar străzile intersectate de traseul lucrărilor se vor subtraversa prin forare dirijată.Strada Gheorghe Doja, Piatra De Moară Deschide
813/01/2020CASĂ DE LOCUIT DE TIP SINGLE - LOT 47 ȘI GARD LA STRADĂ categoria de importanță D, regim de înălțime P+M
prezenta este valabilă cu condiţia dezmembrării suprafeţei de teren necesară constituirii corpurilor de stradă conform PUZ aprobat şi cedarea acesteia în favoarea Municipiului Tg. Mureş pe durata de valabilitate a prezentei dar nu mai târziu de recepţia la terminarea lucrării
Strada Budiului Nr. Fn 16,790,2855185 Deschide
710/01/2020REABILITARE ENRGETICĂ, LUCRĂRI CONEXE ŞI EXTINDERE CLĂDIRE - SECŢIA ONCOLOGIE
Categoria de importanţă - C
Strada Gheorghe Marinescu Nr. 3 Deschide
608/01/2020AMPLASARE FIRMĂ PE FAŢADA AFERENTĂ SPAŢIULUI COMERCIAL. Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.Strada Liviu Rebreanu Nr. 50 Deschide
507/01/2020AMENAJARE SPAŢIU PENTRU CAMERA HIPERBARICA PRIN SCHIMBARE PARŢIALĂ DE DESTINAŢIE, REAMENAJARE SI EXTINDERE PARTER LABORATOR categoria de importanță CStrada Liviu Rebreanu Deschide
407/01/2020AMENAJĂRI INTERIOARE ȘI EXTINDERE CASĂ DE LOCUIT - CORP C2 categoria de importanță DStrada Rodnei Nr. 35 Deschide
307/01/2020AMPLASARE FIRMĂ PE FAŢADA AFERENTĂ SPAŢIULUI COMERCIAL. Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.Piata Republicii Nr. 6 Deschide
106/01/2020BRANŞAMENT ELECTRIC TRIFAZAT SUBTERAN PENTRU CLĂDIRE DE LOCUINŢE CU 6 APARTAMENTE - cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, Direcţia Tehnică şi ADP: TDC6 şi BMPT-ul se vor amplasa la limita de proprietate, respectiv înglobat în gard, fără ocuparea ( umbrirea ) domeniului public.Strada Alexandru Papiu Ilarian Nr. 34 Deschide