Autorizații de Construire


Nr. / data
A.C.
ScopulAmplasamentIncadrare
411/ 31.12.2020CLĂDIRE HOTEL, AMENAJARE PARCARI SI PLATFORME IN INCINTA categoria de importanță C, D+P+Mez+5E+R, Potrivit art. 22, lit. f din LEGEA nr. 10/1995*** R privind calitatea în construcţii, investitorii au obligaţia de a efectua recepţia la terminarea lucrărilor de construire pentru lucrările prevăzute în A.C., numai împreună cu recepţia la terminarea lucrărilor branşamentelor la infrastructura tehnico-edilitară aferente, construcţiilor de utilitate publică şi căilor de acces. Pe perioada de valabilitate a A.C. dar nu mai târziu de recepţia la terminarea se va face dovada unificării într-un singur corp de proprietate a întregului teren afectat de obiectivul autorizat prin prezentaStrada Gheorghe Doja Nr. 64-68 Procent ocupare teren (%): 13,9
Coeficient utilizare teren: 1,28
Aliniament (m): 7,19
Limita lat.dr. (m): 4,25
Limita lat.stg. (m): 24,84
Limita post. (m): 8,8
410/ 30.12.2020Construire casă de locuit - categorie de importanţă DStrada Apaductului Nr. 12
408/ 29.12.2020REABILITARE ANSAMBLU LICEUL TEORETIC BOLYAI FARKAS ȘI LICEUL VOCAȚIONAL REFORMAT DIN TÂRGU MUREȘ, CLĂDIRILE C5, C6, C7 ȘI C8, AMENAJĂRI EXTERIOARE ȘI CONSTRUIRE REZERVOR DE INCENDIU categoria de importanță BStrada Bolyai Nr. 3
407/ 24.12.2020CONSTRUIRE BLOC DE LOCUINȚE COLECTIVE - CORP B13, AMENAJĂRI CIRCULAȚII AUTO ȘI PIETONALE, PARCAJE AUTO, PISTE BICICLETE ȘI ZONE VERZI
categoria de importanță C; regim de înălțime D+P+7E+R cu 98 apartamente, 10 parcaje subterane și 88 parcaje supraterane; potrivit art. 22, lit. f din L 10/1995 din 18.01.1995 R privind calitatea în construcţii, investitorii au obligaţia de a efectua recepţia la terminarea lucrărilor de construire pentru lucrările prevăzute în A.C., numai împreună cu recepţia la terminarea lucrărilor branşamentelor la infrastructura tehnico-edilitară aferente clădirii, construcţiilor de utilitate publică şi căilor de acces
Strada Băneasa Nr. 2 Procent ocupare teren (%): 5,07
Coeficient utilizare teren: 0,3
Aliniament (m): 57,99
Limita lat.dr. (m): 83,88
Limita lat.stg. (m): 366,59
Limita post. (m): 213,37
406/ 24.12.2020CONSTRUIRE BLOC DE LOCUINȚE COLECTIVE - CORP B14, AMENAJĂRI CIRCULAȚII AUTO ȘI PIETONALE, PARCAJE AUTO, PISTE BICICLETE ȘI ZONE VERZI
categoria de importanță C; regim de înălțime D+P+5E+R cu 84 apartamente, 10 parcaje subterane și 74 parcaje supraterane; potrivit art. 22, lit. f din L 10/1995 din 18.01.1995 R privind calitatea în construcţii, investitorii au obligaţia de a efectua recepţia la terminarea lucrărilor de construire pentru lucrările prevăzute în A.C., numai împreună cu recepţia la terminarea lucrărilor branşamentelor la infrastructura tehnico-edilitară aferente clădirii, construcţiilor de utilitate publică şi căilor de acces
Strada Băneasa Nr. 2 Procent ocupare teren (%): 5,57
Coeficient utilizare teren: 0,4
Aliniament (m): 32
Limita lat.dr. (m): 62,85
Limita lat.stg. (m): 365
Limita post. (m): 265
404/ 23.12.2020LOCUINŢĂ UNIFAMILIALĂ D+P, ÎMPREJMUIRE TEREN LA STRADĂ ŞI LA LIMITELE DE PROPRIETATE CU PARCELELE CAD 140807 şi 136019, ACCES AUTO ŞI PIETONAL - CATEGORIA DE IMPORTANŢĂ:D
Potrivit art. 22, lit. f din LEGEA nr. 10/1995 din 18 ianuarie 1995*** Republicată privind calitatea în construcţii, investitorii au obligaţia de a efectua recepţia la terminarea lucrărilor de construire pentru lucrările prevăzute în autorizaţia de construire, numai împreună cu recepţia la terminarea lucrărilor branşamentelor la infrastructura tehnico-edilitară aferente ansamblurilor de locuinţe individuale şi colective, construcţiilor de utilitate publică şi căilor de acces.
Strada Episcop Ioan Bob Nr. 15
402/ 22.12.20203 BLOCURI DE LOCUINTE COLECTIVE. categoria de importanță C; bloc de locuințe P+3-4E compus din 84 apartamente și 84 parcaje supraterane aferente; valabilă în condițiile avizului DIRECȚIEI TEHNICE nr. 210/08.12.2020, cel al ADP nr. 211/17.11.2020 și cu unificarea până la recepție a întregului teren afectat; potrivit art. 22, lit. f din L 10/1995 din 18.01.1995 R privind calitatea în construcţii, investitorii au obligaţia de a efectua recepţia la terminarea lucrărilor de construire pentru lucrările prevăzute în A.C., numai împreună cu recepţia la terminarea lucrărilor branşamentelor la infrastructura tehnico-edilitară aferente clădirii, construcţiilor de utilitate publică şi căilor de acces Strada Vasile Săbădean Nr. Fn Procent ocupare teren (%): 32,05
Coeficient utilizare teren: 1,4
Aliniament (m): 3
401/ 20.12.2020REABILITAREA FAȚADELOR ȘI A ÎNVELITORII CLĂDIRII - CORP C6 ÎN REGIM DE URGENȚĂ categoria de importanță B, beneficiarul este obligat ca până la finalizarea lucrărilor de construire (în termenul de valabilitate a autorizaţiei de construire) să prezinte documentaţia întocmită conform prevederilor în vigoare, însoţită de toate acordurile şi avizele precizate prin certificatul de urbanism nr. 1483 din 02.10.2020Strada Bolyai Nr. 3
400/ 19.12.2020BLOC DE LOCUINTE COLECTIVE - CORP N
categoria de importanță C; bloc de locuințe P+10E compus din 97 apartamente și 97 parcaje supraterane aferente; valabilă cu respectarea tuturor avizelor deținătorilor de utiltăți și în condițiile avizului ROMGAZ nr. 14246/17.06.2020 și cel al ADP nr. 146/11.08.2020; potrivit art. 22, lit. f din L 10/1995 din 18.01.1995 R privind calitatea în construcţii, investitorii au obligaţia de a efectua recepţia la terminarea lucrărilor de construire pentru lucrările prevăzute în A.C., numai împreună cu recepţia la terminarea lucrărilor branşamentelor la infrastructura tehnico-edilitară aferente clădirii, construcţiilor de utilitate publică şi căilor de acces
Strada Livezeni Nr. 34-36 Procent ocupare teren (%): 1,23
Coeficient utilizare teren: 0,11
Aliniament (m): 200
Limita lat.dr. (m): 182
Limita lat.stg. (m): 219
Limita post. (m): 38
399/ 19.12.2020BLOC DE LOCUINTE COLECTIVE - CORP M
categoria de importanță C; bloc de locuințe P+10E compus din 86 apartamente și 86 parcaje supraterane aferente; valabilă cu respectarea tuturor avizelor deținătorilor de utiltăți și în condițiile avizului ROMGAZ nr. 14246/17.06.2020 și cel al ADP nr. 146/11.08.2020; potrivit art. 22, lit. f din L 10/1995 din 18.01.1995 R privind calitatea în construcţii, investitorii au obligaţia de a efectua recepţia la terminarea lucrărilor de construire pentru lucrările prevăzute în A.C., numai împreună cu recepţia la terminarea lucrărilor branşamentelor la infrastructura tehnico-edilitară aferente clădirii, construcţiilor de utilitate publică şi căilor de acces
Strada Livezeni Nr. 34-36 Procent ocupare teren (%): 1,23
Coeficient utilizare teren: 0,11
Aliniament (m): 205
Limita lat.dr. (m): 132
Limita lat.stg. (m): 269
Limita post. (m): 38
398/ 18.12.2020EXTINDERE CONDUCTĂ GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ PROIECTAT SUBTERAN DIN PE - cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice , Direcţia Tehnică si Administrația Domeniului Public : PRM (Post Reglare şi Măsurare gaze naturale) va fi înglobat în gard, la limita de proprietate, fără a ocupa(umbri) definitiv domeniului public. Strada Sântana Nr. 29
396/ 16.12.2020Amplasare reclame retrase 10 cm în spatele vitrinei. Firmele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991Bulevard 1 Decembrie 1918 Nr. 239 Ap. 4
395/ 15.12.2020AMENAJĂRI INTERIOARE, EXTINDEREA ȘI MANSARDAREI CASEI DE LOCUIT EXISTENTE categoria de importanță D, reamenajarea casei de locuit existente constă în modificarea și extinderea subsolului existent, schimbarea nivelului mansardei existente în etaj cu extinderea acestuia și realizarea unei mansardeStrada Năvodari Nr. 3 Procent ocupare teren (%): 24,18
Coeficient utilizare teren: 0,83
Aliniament (m): 0
Limita lat.dr. (m): 3,69
Limita lat.stg. (m): 0
Limita post. (m): 19,57
394/ 14.12.2020ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ A ANSAMBLULUI DE LOCUINȚE DIN TÂRGU MUREȘ, STR. POMILOR, NR-LE 32, 32A, 32B, cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, Direcţia Tehnică şi ADP: lucrările de alimentare cu energie electrică se vor executa prin zona verde și subtraversarea străzii Pomilor prin dirijare executată, firidele de reţea se vor monta la limita de proprietate, fără ocuparea/umbrirea domeniului public.Strada Pomilor Nr. 32,32A,32B
392/ 10.12.2020SUPRAETAJARE DOUĂ BLOCURI DE LOCUINȚE - CORP C3 ȘI CORP C4 categoria de importanță C, regim de înălțime existent P+3E (A.C. nr. 678 din 22/11/2019) supraetajat cu 4R, corp C3 cu 4R compus din 4 apartamente și 4 parcaje supraterane aferente în favoarea RHINO HOUSE SRL - CF 141259 Tg. Mureș și corp C4 cu 4R compus din 2 apartamente și 2 parcaje supraterane aferente în favoarea WOOD ART THERM SRL - CF 141260 Tg. MureșStrada Constandin Hagi Stoian Nr. Fn
391/ 09.12.2020DESFIINŢARE CLĂDIRE CORP C5 ŞI CONSTRUIRE HALĂ DE PRODUCŢIE ŞI DEPOZITARE - INTRARE ÎN LEGALITATE
Categoria de importanţă - C
Strada Libertăţii Nr. 115 Procent ocupare teren (%): 3,09
Coeficient utilizare teren: 0,03
Aliniament (m): 53,3
Limita lat.dr. (m): 86,7
Limita lat.stg. (m): 1,2
Limita post. (m): 241,2
390/ 09.12.2020REAMENAJARE, EXTINDERE ŞI MANSARDARE CASĂ DE LOCUIT, REFACERE ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ
Categoria de importanţă - C
Strada Borzeşti Nr. 8/A Procent ocupare teren (%): 29,7
Coeficient utilizare teren: 0,6
Aliniament (m): 7,92
Limita lat.dr. (m): 7,10
Limita lat.stg. (m): 0
Limita post. (m): 8,17
389/ 09.12.2020Amplasare firmă luminoasă pa faţada spaţiului comercial. Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.Bulevard 1 Decembrie 1918 Nr. 217
388/ 07.12.2020MODIFICĂRI INTERIOARE SEDIU BANCĂ - categoria de importanță CStrada Înfrăţirii Nr. 4
387/ 02.12.2020 Construire locuinţă unifamilială P+E -categorie de importanţă:D; împrejmuire laterală stânga, dreapta, spate (la parcela 141016)Strada Nordului Nr. 7/B
386/ 27.11.2020REAMENAJARE ŞI MANSARDARE CASĂ DE LOCUIT
Categoria de importanţă - C
Strada Libertăţii Nr. 69 Procent ocupare teren (%): 41,32
Coeficient utilizare teren: 0,79
Aliniament (m): 0
Limita lat.dr. (m): 0
Limita lat.stg. (m): 2,43
Limita post. (m): 8,43
385/ 25.11.2020Amplasare firmă. Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991. Strada Gheorghe Doja Nr. 177
384/ 25.11.2020AMPLASARE FIRME LUMINOASE PE FAŢADA IMOBILULUI. Firmele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.Bulevard 1 Decembrie 1918 Nr. 255
383/ 24.11.2020CLĂDIRE SPAȚIU COMERCIAL, CREARE ACCES PIETONAL DIN STRADA ROZMARINULUI ȘI AMENAJARE 4 LOCURI DE PARCARE categorie de importanţă C, regim de înălțime P+1EStrada Gheorghe Doja Nr. 198 Procent ocupare teren (%): 64,80
Coeficient utilizare teren: 1,24
Aliniament (m): 7,81
Limita lat.dr. (m): 1
Limita lat.stg. (m): 0
Limita post. (m): 1
382/ 24.11.2020Amplasare panouri publicitare în parcarea magazinului Kaufland. Firmele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.Strada Gheorghe Doja Nr. 66
381/ 24.11.2020Înlocuire conductă colectoare aparținând SNGN ROMGAZ SA, cu respectarea tuturor condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, Romgaz, Transgaz, ANAR, Consiliul Județean Mureș, Administrația Domeniului Public și Direcţia Tehnică- strict în limita parcelei 493 , proprietatea Statului Român ( Jandarmeria).Strada Livezeni Nr. F.Nr
380/ 23.11.2020ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ categoria de importanță DStrada Trébely Nr. 64
379/ 23.11.2020DESFIINȚARE CLĂDIRI EXISTENTE - CORPURI C1, C2, C6, C10, C11 și C12 ȘI REORGANIZARE INCINTĂ INDUSTRIALĂ PRIN REAMENAJARE ȘI EXTINDERE HALE INDUSTRIALE EXISTENTE - CORPURI C3, C4, C5, C7, C8 ȘI C9, REAMENAJARE ȘI CREARE ACCESE ȘI AMENAJARE 34 PARCĂRI AUTO categoria de importanță CStrada Depozitelor Nr. 7/B Procent ocupare teren (%): 21,74
Coeficient utilizare teren: 0,23
Aliniament (m): 1
Limita lat.dr. (m): 40,35
Limita lat.stg. (m): 11,02
Limita post. (m): 9,91
378/ 20.11.2020Amplasare reclame. Firmele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991Strada Gheorghe Doja Nr. 177
377/ 20.11.2020Amplasare firmă şi reclamă. Firmele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991Bulevard 1 Decembrie 1918 Nr. 249 Ap. Sp Com
376/ 19.11.2020CASĂ DE LOCUIT INDIVIDUALĂ ȘI GARD ÎMPREJMUITOR LA STRADĂ CU ACCES AUTO ȘI PIETONAL categoria de importanță D, regim de înălțime P+M, Potrivit art. 22, lit. f din LEGEA nr. 10/1995 din 18 ianuarie 1995*** Republicată privind calitatea în construcţii, investitorii au obligaţia de a efectua recepţia la terminarea lucrărilor de construire pentru lucrările prevăzute în autorizaţia de construire, numai împreună cu recepţia la terminarea lucrărilor branşamentelor la infrastructura tehnico-edilitară aferente ansamblurilor de locuinţe individuale şi colective, construcţiilor de utilitate publică şi căilor de acces.
Strada Prof. Dr. Vasile Săbădeanu Nr. 38 Procent ocupare teren (%): 22,70
Coeficient utilizare teren: 0,40
Aliniament (m): 4,30
Limita lat.dr. (m): 5
Limita lat.stg. (m): 14,16
Limita post. (m): 3
375/ 19.11.2020Amplasare firmă luminoasă pe fațada clădirii. Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.
Strada 22 Decembrie 1989 Nr. 15
374/ 18.11.2020Amplasare firmă luminoasă pa faţada spaţiului comercial. Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.Bulevard 1 Decembrie 1918 Nr. 217
373/ 17.11.2020Amplasare firmă luminoasă pe faţada imobilului. Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991. Strada Gheorghe Doja Nr. 189
372/ 17.11.2020Schimbare destinaţie din post trafo în spaţiu alimentaţie publică-minuturi, (fără băuturi alcoolice) prin amenajări interioare - categorie de importanţă:CAleea Covasna
371/ 12.11.2020Amplasare firmă luminoasă pe faţada imobilului. Firmele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.Bulevard 1 Decembrie 1918 Nr. 204 Ap. 4/I
370/ 12.11.2020SCHIMBARE DE DESTINAȚIE BIROURI C1 ȘI DEPOZIT C2 ÎN CLĂDIRE DE BIROURI CU SPAȚII COMERCIALE LA PARTER CU REAMENAJAREA, EXTINDEREA ȘI ETAJAREA CONSTRUCȚIILOR, AMENAJARE ACCESE AUTO ȘI PIETONALE LA STRADĂ categoria de importanță CStrada Gheorghe Doja Nr. 74 Procent ocupare teren (%): 59,03
Coeficient utilizare teren: 1,79
Aliniament (m): 0
Limita lat.dr. (m): 0
Limita lat.stg. (m): 5
Limita post. (m): 5
369/ 11.11.2020AMENAJĂRI INTERIOARE, EXTINDERE ŞI MANSARDARE CASĂ DE LOCUIT - INTRARE ÎN LEGALITATE
Categoria de importanţă - C
Strada Podeni Nr. 28 Procent ocupare teren (%): 25,54
Coeficient utilizare teren: 0,48
Aliniament (m): 7,29
Limita lat.dr. (m): 10,25
Limita lat.stg. (m): 0,00
Limita post. (m): 7,07
367/ 09.11.2020Schimbarea destinaţiei ap.II din locuinţă în cabinet medical stomatologic, cu amenajări interioare şi mansardare, cu laborator dentar, creare acces direct din stradă, amplasare firmă
Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.
Strada Rodnei Nr. 26 Ap. Ii
365/ 05.11.2020CORP PARTER ÎN EXTINDEREA CLĂDIRII EXISTENTE, CU FUNCŢIUNE ANEXĂ A SPAŢIULUI DE ALIMENTAŢIE PUBLICĂ
Categoria de importanţă - C
Piata Mărăşeşti Nr. 6 Procent ocupare teren (%): 34,44
Coeficient utilizare teren: 14,86
Aliniament (m): 0
Limita lat.dr. (m): 8,45
Limita lat.stg. (m): 0
Limita post. (m): 25,54
364/ 05.11.2020HALĂ DEPOZITARE categoria de importanță CStrada Băneasa Nr. 10/D Procent ocupare teren (%): 14,10
Coeficient utilizare teren: 0,14
Aliniament (m): 6
Limita lat.dr. (m): 36,82
Limita lat.stg. (m): 3
Limita post. (m): 22,40
363/ 05.11.2020Garaj auto cu trei boxe - categorie de importanţă:DStrada Livezeni Nr. 109
362/ 05.11.2020AMPLASARE FIRME PE FAŢADA IMOBILULUI. Firmele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991Bulevard Pandurilor Nr. 80 Ap. 1
361/ 02.11.2020REAMENAJARE ŞI EXTINDERE CORP C1, CONSTRUIRE PARCAJ ACOPERIT
Categoria de importanţă - C
Strada Remetea Nr. 90 Procent ocupare teren (%): 34,46
Coeficient utilizare teren: 0,38
Aliniament (m): 0
Limita lat.dr. (m): 4,41
Limita lat.stg. (m): 2,02
Limita post. (m): 9,73
360/ 02.11.2020Modernizare RED 0,4 kV și branșamente str. Cuza Vodă, Tușnad și Cardinal Iuliu Hossu, cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, Direcţia Tehnică şi ADP.
CF 136912, Nr. cadastral 136912
Strada Cuza Vodă
359/ 30.10.2020CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT P ŞI ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ
Categoria de importanţă - C
Strada Constandin Hagi Stoian Nr. 34/23 Procent ocupare teren (%): 30,5
Coeficient utilizare teren: 0,3
Aliniament (m): 5
Limita lat.dr. (m): 3,02
Limita lat.stg. (m): 3,0
Limita post. (m): 7,06
358/ 30.10.2020CASĂ DE LOCUIT categoria de importanţă C, împrejmuire la stradă şi între proprietăţi - continuare şi finalizare lucrări autorizate prin AC 267/2018Strada Mărului Nr. 31
357/ 28.10.2020AMENAJĂRI INTERIOARE ŞI EXTINDEREA CASEI DE LOCUIT ÎN VEDEREA AMENAJĂRII A DOUĂ APARTAMENTE
Categoria de importanţă - C
Strada Borsos Tamás Nr. 4
356/ 28.10.2020Alimentare cu energie electrică a 7 case de locuit situate în str.Voinicenilor,nr-le 176, 176A, 176B,176C,176D,176E,176F, cu respectarea condițiilor impuse de către furnizorii de utilități, Direcția tehnică și Administrația Domeniului Public Strada Voinicenilor Nr. 176
355/ 28.10.2020Alimentare cu energie electrică spaţiu industrial - extindere reţea electrică LES 20KV, montare punct de conexiune 20KV, montare post transformare 20/0,4KV 630KVA - cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, Direcţia Tehnică şi ADP: postul de transformare se va monta la limita de proprietate, fără ocuparea/umbrirea domeniului publicStrada Mureşului Nr. 20
354/ 27.10.2020RECOMPARTIMENTĂRI INTERIOARE, REFAŢADIZARE ŞI MANSARDARE LOCUINŢĂ ÎN VOLUMUL PODULUI EXISTENT
Categoria de importanţă - C
Strada Predeal Nr. 71B
351/ 23.10.2020SPĂLĂTORIE COVOARE ŞI ARTICOLE TEXTILE, DEPOZIT, SPAŢII BIROURI, AMPLASARE RECLAMĂ, AMENAJARE INCINTĂ ŞI DRUM DE ACCES AUTO - CATEGORIE DE IMPORTANŢĂ:C
Reclama va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.
Calea Sighişoarei Nr. 72
350/ 23.10.2020 08:51:13Construire stâlp pentru amplasare reclamă luminoasăStrada Gen.Ion Dumitrache Nr. 44
349/ 22.10.2020Mărire grad de siguranță 20 KV în zona Spitalului Clinic Județean Mureș, str. Nicolae Grigorescu, str. Gheorghe Marinescu, Aleea Cornișa, Târgu Mureș -cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, Direcţia Tehnică şi ADP.
Strada Gheorghe Marinescu
346/ 20.10.2020EXTINDERE REȚELE UTILITĂȚI: APĂ POTABILĂ , CANALIZARE MENAJERĂ, CANALIZARE PLUVIALĂ, REȚELE DE ILUMINAT PUBLIC ȘI CANALIZAȚIE PENTRU REȚELELE DE TRANSMISIE DE INFORMAȚII pe terenurile identificate prin CF nr-le 136773,140646,140772,140841,140656,141135, 141149, 141151,122778,139985,137219,129272,140054,139939,139671- cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, Romgaz, Transgaz, Depomureș și Direcţia TehnicăCalea Sighisoarei
345/ 20.10.2020SCHIMBAREA DESTINAȚIE APARTAMENTULUI DIN SPAȚIU DE LOCUIT ÎN SPAȚIU COMERCIAL categoria de importanță CStrada Constandin Hagi Stoian Nr. 3 Ap. 1
343/ 19.10.2020MODIFICĂRI INTERIOARE ŞI MANSARDARE LOCUINŢĂ AP.I ŞI SCHIMBARE ÎNVELITOARE LA AP.II
Categoria de importanţă - C
Strada Alexandru Vlahuta Nr. 6 Ap. I, Ii
342/ 19.10.2020CONSTRUIRE TREI BLOCURI DE LOCUINȚE COLECTIVE
categoria de importanță C, regim de înălțime P+3E / 60 ap. Pe durata de valabilitate a prezentei se vor autoriza inclusiv lucrările tehnico-edilitare aferente. Potrivit art. 22, lit. f din LEGEA nr. 10/1995 din 18 ianuarie 1995*** Republicată privind calitatea în construcţii, investitorii au obligaţia de a efectua recepţia la terminarea lucrărilor de construire pentru lucrările prevăzute în autorizaţia de construire, numai împreună cu recepţia la terminarea lucrărilor branşamentelor la infrastructura tehnico-edilitară aferente ansamblurilor de locuinţe individuale şi colective, construcţiilor de utilitate publică şi căilor de acces.
Strada Depozitelor Nr. Fn Procent ocupare teren (%): 17,85
Coeficient utilizare teren: 0,72
Aliniament (m): 5
Limita lat.dr. (m): 13
Limita lat.stg. (m): 15
Limita post. (m): 38
341/ 19.10.2020Împrejmuire la stradă - categorie de importanţă:DStrada Eden Nr. 2A
340/ 16.10.2020CREŞTEREA PERFORAMNŢEI ENERGETICE LA BLOC DE LOCUINŢE
Categoria de importanţă - C
Strada 22 Decembrie 1989 Nr. 51 Bl. D1,D2,D3
339/ 14.10.2020Amenajarea a două apartamente prin recompartimentări interioare la casa de locuit şi schimbarea destinaţiei şopronului în locuinţă (două apartamente), cu amenajări interioare - intrare în legalitateStrada Baraganului Nr. 67
338/ 13.10.2020EXTINDERE CONDUCTĂ GAZE NATURALE DIN PE, PRESIUNE REDUSĂ PENTRU BLOCURILE C3 SI C4 - cu respectarea condițiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilități publice, Direcția Tehnică și Administrația Domeniului Public : PRM (Post Reglare și Măsurare gaze naturale) se va amplasa pe domeniul privat, la limita de proprietate, respectiv înglobat în gard, fără ocuparea/umbrirea domeniului public.Strada Constandin Hagi Stoian Nr. 3 B
337/ 12.10.2020Amplasare firmă luminoasă. Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.Strada Transilvania Nr. 20-22
336/ 12.10.2020DESFIINŢARE CORP C1 - SALA DE CAZANE - CATEGORIE DE IMPORTANŢĂ:D
CONSTRUIRE GARAJ AUTO CU POD MANSARDABIL, ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ, AMPLASARE FIRMĂ
Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.
Strada Somnului Nr. 1-2
335/ 09.10.2020Amplasare reclamă luminoasă. Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.Bulevard 1 Decembrie 1918 Nr. 190 Ap. 3
334/ 08.10.2020CASĂ DE LOCUIT CU DOUĂ APARTAMENTE ŞI ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ - categorie de importanţă: D Potrivit art. 22, lit. f din LEGEA nr. 10/1995 din 18 ianuarie 1995*** Republicată privind calitatea în construcţii, investitorii au obligaţia de a efectua recepţia la terminarea lucrărilor de construire pentru lucrările prevăzute în autorizaţia de construire, numai împreună cu recepţia la terminarea lucrărilor branşamentelor la infrastructura tehnico-edilitară aferente ansamblurilor de locuinţe individuale şi colective, construcţiilor de utilitate publică şi căilor de acces.
Strada Constandin Hagi Stoian Nr. F.Nr.
332/ 07.10.2020Extindere, amenajări interioare locuință corp C1 - categorie de importanţă:DStrada Evreilor Martiri Nr. 27A
331/ 07.10.2020ETAJARE CLĂDIRE categoria de importanță C, etaj 2 compus din 2 apartamente locuințeStrada Alexandru Papiu Ilarian Nr. 34
330/ 06.10.2020Extindere reţea de alimentare cu apă potabilă - cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, Direcţia Tehnică şi ADP.
Strada Remetea
329/ 06.10.2020Amenajare terasă acoperită Construcţia va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 Strada Gheorghe Doja Nr. 221
328/ 06.10.2020CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ, MODIFICARE DE TEMĂ AUTORIZATĂ PRIN A.C. 92/23.03.2020 categoria de importanță D, regim de înălțime P+1EStrada Eden Nr. Fn Procent ocupare teren (%): 12,81
Coeficient utilizare teren: 0,21
Aliniament (m): 10
Limita lat.dr. (m): 3
Limita lat.stg. (m): 3
Limita post. (m): 67
327/ 06.10.2020Amplasare semnalistică publicitară exterioară. Firmele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.Bulevard 1 Decembrie 1918 Nr. 251 Ap. P/Iii
326/ 05.10.2020CASĂ DE LOCUIT ŞI ÎMPREJMUIRE TEREN - categorie de importanţă:CStrada Cotitura De Jos Nr. 13/A
325/ 05.10.2020SCHIMBARE DE DESTINAȚIE DIN SPAȚIU DE LOCUIT ÎN SPAȚIU PRESTĂRI SERVICII CU AMENAJĂRI INTERIOARE ȘI CREARE ACCES DINSPRE STRADĂ, AMPLASARE FIRMĂ categoria de importanță C, firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.2 6 lit.d, din legea 50/1991Strada Iuliu Maniu Nr. 29 Ap. 2
324/ 02.10.2020Construire casă de locuit S+P+1E, împrejmuire la stradă cu amenajare acces auto şi pietonal cu spaţiu de intoarcere şi manevre - categorie de importanţă:DStrada Nordului Nr. 7/B
323/ 02.10.2020DESFIINȚARE CASĂ DE LOCUIT-C1 ȘI GRAJD-C2 ȘI CONSTRUIRE CLĂDIRE PENTRU PRESTARI SERVICII SI LOCUINTE DE SERVICIU categoria de importanță CStrada Pășunii Nr. 18 Procent ocupare teren (%): 11,21
Coeficient utilizare teren: 0,33
Aliniament (m): 23,10
Limita lat.dr. (m): 3,30
Limita lat.stg. (m): 15
Limita post. (m): 5
322/ 01.10.2020Amenajări interioare şi mansardarea casei de locuit în volumul podului existent, reconstruire gard la stradă - categorie de importanţă:CStrada Cornesti Nr. 25
321/ 01.10.2020CONSTRUIRE LOCUINŢĂ S+P ŞI ÎMPREJMUIRE
Categoria de importanţă - C
Strada Marului Procent ocupare teren (%): 18,99
Coeficient utilizare teren: 0,212
Aliniament (m): 10
Limita lat.dr. (m): 3,00
Limita lat.stg. (m): 3,00
Limita post. (m): 5,60
320/ 01.10.2020CREŞTERE A PERFORMANŢEI ENERGETICE LA BLOC DE LOCUINŢE
Categoria de importanţă - C
Strada 22 Decembrie 1989 Nr. 2
319/ 01.10.2020Împrejmuire la stradă şi între proprietăţi - categorie de importanţă:CStrada Budai Nagy Antal Nr. 24/A
318/ 30.09.2020CREŞTERE A PERFORMANŢEI ENERGETICE LA BLOC DE LOCUINŢE
Categoria de importanţă - C
Infratirii Nr. 6-8
317/ 30.09.2020CREŞTERE A PERFORMANŢEI ENERGETICE LA BLOC DE LOCUINŢE
Categoria de importanţă - C
Strada Pacii Nr. 70
316/ 30.09.2020REFACERE STRUCTURĂ DE SUSTINERE ACOPERIS HALA DE FABRICATIE ACID AZOTIC 2 - ÎN REGIM DE URGENTA categoria de importanță C
beneficiarul este obligat ca până la finalizarea lucrărilor de construire (în termenul de valabilitate a autorizaţiei de construire) să prezinte documentaţia întocmită conform prevederilor în vigoare, însoţită de toate acordurile şi avizele precizate prin certificatul de urbanism nr. 1470 din 30.09.2020
Strada Gheorghe Doja Nr. 300
315/ 30.09.2020CREŞTERE A PERFORMANŢEI ENERGETICE LA BLOC DE LOCUINŢE
Categoria de importanţă - C
Strada 22 Decembrie 1989 Nr. 12
314/ 30.09.2020CLĂDIRE LOCUINȚE COLECTIVE categoria de importanță C, regim de înălțime P+1E+M, 5 apartamente cu 5 locuri de parcareStrada Eden Nr. Fn Procent ocupare teren (%): 30,21
Coeficient utilizare teren: 0,82
Aliniament (m): 4
Limita lat.dr. (m): 3,3
Limita lat.stg. (m): 6,2
Limita post. (m): 5,3
313/ 29.09.2020CONSTRUIRE PLATFORMĂ DE ÎNCĂRCARE-DESCĂRCARE, ZONA NPK categoria de importanță CStrada Gheorghe Doja Nr. 300
312/ 29.09.2020Desființare casă de locuit - C4(fost AP.II) - 42mp - intrare în legalitate;
Construire casă de locuit în regim parter pe vechiul amplasament - intrare în legalitate şi mansardarea acesteia - categorie de importanţă:C
Strada Predeal Nr. 116 Ap. 2
311/ 28.09.2020Reabilitare iluminat public și construcții canalizație subterană de transmitere de informație, str. Bega, tronson cuprins între str.Budiului și str. Gh.Doja, etapa II - montare stâlpi IP și cămine de branșament. Autorizaţia este valabilă cu respectarea tuturor condiţiilor impuse de deţinătorii de reţele subterane, Direcţia Tehnică - Biroul Energetic şi ADP.Strada Bega
310/ 28.09.2020Amplasare firmă pe faţada imobilului. Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991Piata Republicii Nr. 33 Ap. 1
309/ 25.09.2020AMENAJĂRI INTERIOARE, EXTINDERE LOCUINŢĂ ŞI MODIFICARE ACOPERIŞ
Categoria de importanţă - C
Strada Fabrica De Zahar Nr. 14 Procent ocupare teren (%): 29,07
Coeficient utilizare teren: 0,31
Aliniament (m): 3,0
Limita lat.dr. (m): 0
Limita lat.stg. (m): 2,92
Limita post. (m): 6,13
308/ 25.09.2020Lucrări de creștere a performanței energetice, conform OUG nr. 18/2009, la blocul de locuințe - categorie de importanţă:CStrada Ion Buteanu Nr. 22
307/ 25.09.2020Extindere reţea şi branşamente electrice - cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, Direcţia Tehnică şi ADP: firidele de reţea şi BMPT(blocurie de măsură şi protecţie pentru energie electrică) se vor amplasa pe la limita de proprietate, fără a ocupa ( umbri ) definitiv domeniului public.
Strada Budiului
306/ 25.09.2020MONTARE FIRMĂ PE FAȚADA IMOBILULUI. Firma va avea caracter provizoriu, durata ei de existență va fi pe durata contractului de inchiriere a spațiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizației de construire; menținerea construcției provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizația de construire, constituie contravenție și se sancționează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991
Strada Câmpului Nr. 6
305/ 25.09.2020REAMENAJARE ŞI CONSOLIDARE DEMISOL LA APARTAMENT 1 ŞI AMENAJARE TERASĂ LA NIVELUL PARTERULUI APARTAMENTULUI 2 - INTRARE ÎN LEGALITATE ŞI CONSTRUIRE GARD LA STRADĂ CU PORŢI DE ACCES categoria de importanță DStrada Cornesti Nr. 37 Ap. 1,2 Procent ocupare teren (%): 15,69
Coeficient utilizare teren: 0,31
Aliniament (m): 0
Limita lat.dr. (m): 17
Limita lat.stg. (m): 0,6
Limita post. (m): 23
304/ 24.09.2020 13:31:20EXTINDERE CONDUCTĂ ŞI BRANŞAMENT GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ - cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, ADP și Direcţia Tehnică : PRM (post reglare şi măsurare gaze naturale) se va amplasa la limita de proprietate, respectiv înglobate în gard, fără a ocuparea/umbrirea domeniului public; extinderea conductei de gaz se va executa în carosabil sau se va respecta HCL 344 din 19.12.2017, conform condițiilor specificate .Strada Posada Nr. 34
303/ 24.09.2020Alimentare cu energie electrică a ansamblului de locuinţe - str. Vasile Săbădeanu, etapa III. - cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, Direcţia Tehnică şi ADP: firidele de reţea şi BMPT(blocurie de măsură şi protecţie pentru energie electrică) se vor amplasa pe la limita de proprietate, fără a ocupa ( umbri ) definitiv domeniului public.
Strada Vasile Sabadeanu
302/ 23.09.2020CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT ȘI GARD LA STRADĂ categoria de importanță D, regim de înălțime D+P, în condițiile și cu respectarea avizelor AQUASERV S.A. nr. 393/20.05.2020 și 778/08.09.2020Strada Livezeni Nr. 69/G Procent ocupare teren (%): 15
Coeficient utilizare teren: 0,22
Aliniament (m): 18,26
Limita lat.dr. (m): 7,61
Limita lat.stg. (m): 3,5
Limita post. (m): 3,5
301/ 23.09.2020Amplasare firmă pe faţada imobilului. Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991. Piata Trandafirilor Nr. 36-38
300/ 23.09.2020Recompartimentare spațiu comercial, modificare fațadă, amplasare firme - categorie de importanţă:C
Firmele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.
Strada Moldovei Nr. 18
299/ 23.09.2020Amplasare reclamă pe faţada imobilului. Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.Piata Teatrului Nr. 1
298/ 23.09.2020ANSAMBLU BLOCURI LOCUINTE COLECTIVE - C1, C2, C3 CU DOTĂRI AFERENTE, AMENAJARE ACCES AUTO SI DRUMURI IN INCINTA, PLATFORME PARCARI AUTO categoria de importanță C, regim de înălțime S+D1+D2+P+4E/C1, D1+D2+P+4E/C2, S+D+P+4E/C3, 100 apartamente cu 97 garaje subterane și 30 parcaje suprateraneStrada Livezeni Nr. Fn
296/ 22.09.2020EXTINDERE CONDUCTĂ GAZE NATURALE, PRESIUNE REDUSĂ - cu respectarea tuturor condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice , Administrația Domeniului Public și Direcţia Tehnică : PRM (post reglare şi măsurare gaze naturale) va fi înglobat în gard, la limita de proprietate, fără ocuparea/umbrirea domeniului public. Strada Pomilor Nr. 2
295/ 21.09.2020Restaurarea faţadelor şi amplasare placă cu inscripţia „Casa Vamos“Piata Trandafirilor Nr. 18
294/ 18.09.2020AMENAJĂRI INTERIOARE LA CASA DE LOCUIT - INTRARE ÎN LEGALITATE ȘI MANSARDARE LOCUINȚĂ categoria de importanță DStrada Plt. Adj. David Rusu Nr. 33 Procent ocupare teren (%): 34,18
Coeficient utilizare teren: 0,52
Aliniament (m): 3,23
Limita lat.dr. (m): 0
Limita lat.stg. (m): 3,57
Limita post. (m): 8,16
293/ 17.09.2020CONSTRUIRE BLOC DE LOCUINȚE COLECTIVE - CORP B11 ȘI B12, AMENAJĂRI CIRCULAȚII AUTO ȘI PIETONALE, PARCAJE AUTO, PISTE BICICLETE, ZONE VERZI ȘI LOCURI DE JOACĂ categoria de importanță C; regim de înălțime D+P+5E+6R/B11 cu 53 apartamente și D+P+3E+4R/B12 cu 34 apartamente; parcări aferente: 18 parcaje subterane și 69 parcaje supraterane exterioareStrada Baneasa Nr. 2 Procent ocupare teren (%): 15,42
Coeficient utilizare teren: 1,14
Aliniament (m): 12,54
Limita lat.dr. (m): 12,30
Limita lat.stg. (m): 350
Limita post. (m): 114,88
292/ 17.09.2020REAMENAJARE ŞI MANSARDARE CABANĂ DE ODIHNĂ
Castegoria de importanţă - D
Strada Plutelor Nr. 2
291/ 17.09.2020AMENAJARE LOCUINTE - 4 APARTAMENTE IN VOLUMUL PODULUI EXISTENT categoria de importanță CStrada Marasti Nr. 30 Procent ocupare teren (%): 50
Coeficient utilizare teren: 1,5
Aliniament (m): 0
Limita lat.dr. (m): 0
Limita lat.stg. (m): 3,06
Limita post. (m): 14,55
290/ 16.09.2020Casă de locuit P+1 cu două apartamente, împrejmuire la stradă - categorie de importanţă:CStrada Sf. Stefan Nr. 6
289/ 16.09.2020DESFIINŢARE PARŢIALĂ, REAMENAJARE, EXTINDERE ŞI ETAJARE CLĂDIRE PENTRU LOCUINŢE COLECTIVE, AMENAJARE CURTE INTERIOARĂ, ACCESE AUTO ŞI PIETONALE
Categoria de importanţă - C
Strada Mihai Eminescu Nr. 2-4 Procent ocupare teren (%): 49,95
Coeficient utilizare teren: 1,5
Aliniament (m): 0
Limita lat.dr. (m): 0
Limita lat.stg. (m): 5,20
Limita post. (m): 0
288/ 16.09.2020Amenajări interioare ale etajului I în spaţii de cazare în regim hotelier - categorie de importanţă: CStrada Bernady Gyorgy Nr. 2
287/ 15.09.2020EXTINDERE CONDUCTĂ GAZE NATURALE, PRESIUNE REDUSĂ - cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice și Direcţia Tehnică : PRM (post reglare şi măsurare gaze naturale) va fi înglobat în gard, la limita de proprietate, fără ocuparea/umbrirea domeniului public. Strada Pomilor
286/ 15.09.2020ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ CU PORŢI DE ACCES AUTO ŞI PIETONAL
Categoria de importanţă - D
Strada Tudor Vladimirescu Nr. 154
285/ 14.09.2020STAŢIE DE ÎNCĂRCARE TĂRÂŢE - categorie de importanţă: CStrada Baneasa Nr. 31
284/ 14.09.2020CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT ŞI ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ ŞI PE LIMITA LATERALĂ - DREAPTA
Categoria de importanţă - C
Strada Sf. Stefan Nr. 8 Procent ocupare teren (%): 19,81
Coeficient utilizare teren: 0,19
Aliniament (m): 5,00
Limita lat.dr. (m): 5,18
Limita lat.stg. (m): 5,60
Limita post. (m): 8,29
283/ 14.09.2020MODIFICARE TEMĂ AUTORIZATĂ PRIN AC nr. 239/ 09.05.2019 - CASĂ DE LOCUIT P, ÎMPREJMUIRE ÎNTRE PROPRIETĂŢI şi LA STRADĂ CU ACCESE AUTO ŞI PIETONALE şi ORGANIZAREA EXECUŢIEI LUCRĂRILOR - categorie de importanţă C
Strada Ceangailor Nr. 17L
282/ 14.09.2020AUTORIZARE PANOU PUBLICITAR. Panoul va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a panoului va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991
Bulevard 1 Decembrie 1918 Nr. 297
281/ 14.09.2020AMENAJARE PARCARE, AMENAJĂRI EXTERIOARE - categorie de importanţă: CBulevard 1 Decembrie 1918 Nr. 24-26
280/ 11.09.2020CONSTRUIRE 2 BLOCURI DE LOCUINȚE COLECTIVE CU DOTĂRI AFERENTE ȘI SPAȚII COMERCIALE LA PARTER categoria de importanță C, regim de înălțime 2S+P+6E/C1 și S+D+P+6E/C2 cu 96 apartamente, 96 garaje subterane și 33 parcaje supraterane; cu respectarea tuturor condițiilor impuse prin avizul ADP nr. 110/20.03.2018Strada Lalelelor Nr. 10 Procent ocupare teren (%): 41
Coeficient utilizare teren: 3,62
Aliniament (m): 0
Limita lat.dr. (m): 3
Limita lat.stg. (m): 6
Limita post. (m): 9,6
279/ 09.09.2020CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT D+P ŞI ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ ŞI PE LIMITELE LATERALE (STÂNGA, DREAPTA)
Categoria de importanţă -C
Strada Pomilor Nr. 2 Procent ocupare teren (%): 12
Coeficient utilizare teren: 0,17
Aliniament (m): 14
Limita lat.dr. (m): 2
Limita lat.stg. (m): 3,39
Limita post. (m): 42,35
278/ 09.09.2020EXTINDERE SPAŢII COMERCIALE EXISTENTE - INTRARE ÎN LEGALITATE
Categoria de importanţă - C
Strada Voinicenilor Nr. 55 Procent ocupare teren (%): 49,34
Coeficient utilizare teren: 0,49
Aliniament (m): 8,45
Limita lat.dr. (m): 0
Limita lat.stg. (m): 0
277/ 09.09.2020REABILITAREA, MODERNIZAREA SI ECHIPAREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE A CLADIRII PRINCIPALE C3 - UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ, FARMACIE, ȘTIINȚE ȘI TEHNOLOGIE ”GEORGE EMIL PALADE” DIN TÂRGU MUREȘ categoria de importanță B
Strada Gheorghe Marinescu Nr. 38 Procent ocupare teren (%): 13,52
Coeficient utilizare teren: 0,26
276/ 07.09.2020DESFIINȚARE CLĂDIRI CORP C2, C3 ȘI C6, CONSTRUIRE CLĂDIRE CENTRU DE INTERVENȚIE D+P+M, ANEXA AFERENTĂ PRIN RECONSTRUIRE CORP C7 ȘI ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ categoria de importanță CStrada Koteles Samuel Nr. 33 Procent ocupare teren (%): 15,04
Coeficient utilizare teren: 0,35
Aliniament (m): 0
Limita lat.dr. (m): 11,10
Limita lat.stg. (m): 5,20
275/ 07.09.2020Împrejmuire parţială pe limitele de proprietate stânga şi dreapta, amplasare totem publicitar - categorie de importanţă:CStrada Baraganului Nr. 33
274/ 07.09.2020CASĂ DE LOCUIT, PISCINĂ, AMENAJARE TEREN DE SPORT ȘI REALIZARE GARD categoria de importanță DStrada Posada Nr. 34 Procent ocupare teren (%): 12,27
Coeficient utilizare teren: 0,2
Aliniament (m): 6,5
Limita lat.dr. (m): 1,2
Limita lat.stg. (m): 2,5
Limita post. (m): 43
273/ 03.09.2020Refacere apărări de maluri regularizare pârâul Pocloș între str. Budai Nagy Antal și B-dul 1 Decembrie 1918 şi organizarea execuţiei lucrărilorStrada Tudor Vladimirescu
272/ 03.09.2020AMPLASARE FIRMĂ ŞI RECLAMĂ LUMINOASĂ. Firmele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.Bulevard 1848 Nr. 15
271/ 03.09.2020Schimbarea destinaţiei garajului auto şi a magaziei existente - corp C2 P+1E, în locuinţă cu 2 apartamente, cu amenajări interioare
Categorie de importanţă:C
Strada Liliacului Nr. 20
270/ 02.09.2020Amplasare copertină retractabilă la terasă sezonieră aferentă spaţiului de alimentaţie publică.Strada Victor Babes Nr. 19
269/ 02.09.2020Continuare şi finalizare lucrări autorizate prin AC nr. 331/27.06.2018 - Amenajare parc în zona centrală a cartierului Belvedere
Piata Piaţa Oraşelor Înfrăţite,
268/ 02.09.2020Modernizare RED 0,4kV şi branşamente str.Budiului, str.Moreşti, str.Bega (parţial) şi str.Mestecănişului (parţial)-cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, Direcţia Tehnică şi ADP: firidele de reţea vor fi proiectate în varianta cea mai îngustă posibilă şi vor fi montate la limita de proprietate, fără ocuparea/umbrirea domeniului public, iar dacă nu este posibil se vor îngloba în soclurile clădirilor şi/sau monta în nişe intregrându-se ca aspect şi cote în detaliile arhitecturale ale imobilelor (aceeaşi înâlţime a soclurilor, fără a provoca disconfort estetic şi fără a se monta în porţiunile cele mai înguste ale trotuarului)Strada Budiului,Bega,Mestacanisului,Moresti
267/ 01.09.2020Amenajări interioare şi schimbarea parţială a destinaţiei spaţiului de locuit în cabinet medical - categorie de importanţă:CStrada Lamâitei Nr. 7
266/ 01.09.2020AMPLASARE SEMNALISTICĂ PUBLICITARĂ EXTERIOARĂ. Firmele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.Strada 22 Decembrie 1989 Nr. 15
265/ 01.09.2020MODIFICĂRI INTERIOARE ŞI AMENAJARE LOCUINŢĂ ÎN VOLUMUL PODULUI EXISTENT
Categoria de importanţă - C
Strada Frunzei Nr. 11
264/ 01.09.2020Deviere conductă publică de alimentare cu apă potabilă în zona străzii Lalelelor și Prieteniei, cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, Direcţia Tehnică şi ADP.
Strada Lalelelor Nr. 10,12
263/ 31.08.2020CONSTRUIRE LOCUINŢĂ D+P
Categoria de importanţă - C
Strada Livezeni Procent ocupare teren (%): 16.57
Coeficient utilizare teren: 0,24
Aliniament (m): 10
Limita lat.dr. (m): 8,12
Limita lat.stg. (m): 9
Limita post. (m): 9
262/ 31.08.2020Modificare temă autorizată prin AC 25/31.01.2020 - Casă de locuit P+1E, împrejmuire la stradă şi la limitele de proprietate stânga şi dreapta - categoria de importaţă: CStrada Pomilor Nr. 36/18
261/ 31.08.2020Racorduri electrice pentru staţii de încărcare autobuze electrice, capăt de linie Livezeni - cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice şi Direcţia Tehnică Strada Livezeni
260/ 31.08.2020Racorduri electrice pentru staţii de încărcare autobuze electrice, capăt de linie Gheorghe Doja - Azomures - cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice şi Direcţia Tehnică Strada Gheorghe Doja Nr. 300
259/ 31.08.2020 AMPLASARE FIRMĂ ȘI RECLAMĂ LUMINOASĂ PE FAȚADA CLĂDIRII , cu respectarea avizului Comisiei de preavizare a proiectelor din cadrul Primăriei Târgu-Mureș.
Firmele vor avea caracter provizoriu, durata lor de existență va fi pe durata contractului de închiriere a spațiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizației de construire; menținerea construcției provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizația de construire, constituie contravenție și se sancționează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1001.
Bulevard 1848 Nr. 71
258/ 28.08.2020Racorduri electrice pentru stații de încărcare autobuze electrice - capăt de linie cartier Unirii, str. Plopilor , cu respectare condițiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilități publice , ADP și Direcția tehnică .
Strada Plopilor Nr. Fn
257/ 28.08.2020Amplasare firmă luminoasă. Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.Strada Gheorghe Doja Nr. 129 Ap. 2
256/ 27.08.2020Reabilitarea sistemelor de colectare a apelor uzate și pluviale pentru blocurile de locuințe din str. Ciucaș, cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, Direcţia Tehnică şi ADPStrada Ciucas
255/ 27.08.2020CONSTRUIRE 14 CASE DE LOCUIT UNIFAMILIALE CU PARCAJE ACOPERITE, DISPUSE ÎN REGIM ÎNȘIRUIT, ÎMPREJMUIRE TERENURI, AMENAJĂRI EXTERIOARE, DRUM DE ACCES categoria de importanță D, pe durata de valabilitate a prezentei dar nu mai târziu de recepţia la terminarea lucrării, se va dezmembra suprafața de teren necesară constituirii corpurilor de stradă conform PUZ aprobat şi va fi cedată în favoarea Municipiului Tg. Mureş
Strada Ioan Vescan Nr. Fn Procent ocupare teren (%): 35
Coeficient utilizare teren: 0,63
Aliniament (m): 0
Limita lat.dr. (m): 3,2
Limita lat.stg. (m): 3,15
Limita post. (m): 5
254/ 27.08.2020Construire casă de locuit P+1E, împrejmuire la stradă, la limita de proprietate dreapta şi spate - categorie de importanţă:CStrada Constadin Hagi Stoian Nr. 122
253/ 26.08.2020RECONSTRUIRE CLĂDIRE - CABANĂ DE ODIHNĂ
Categoria de importanţă - C
Strada Plutelor Nr. 2
252/ 26.08.2020AMPLASARE FIRME LUMINOASE ŞI RECLAMĂ PE FAŢADA IMOBILULUI - Firmele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991Bulevard 1 Decembrie 1918 Nr. 307
251/ 25.08.2020REAMENAJARE ŞI EXTINDERE LOCUINŢĂ, ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ
Categoria de importanţă - C
Strada Cerbului Nr. 2
250/ 25.08.2020Desfiinţare corp C2, modificare şi extindere corp C1, construire garaj, reconstruire împrejmuire la stradă - categorie de importanţă:CStrada Sudului Nr. 10
249/ 25.08.2020CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT P+M CU DOUĂ APARTAMENTE
Categoria de importanţă - C
Strada Sf. Ioan Nr. 2
248/ 25.08.2020AMENAJĂRI INTERIOARE ŞI EXTERIOARE LA CASA DE LOCUIT , ÎPREJMUIRE LA STRADĂ-categorie de importanţă:CStrada Szechenyi Istvan Nr. 52
247/ 24.08.2020RECOMPARTIMENTĂRI ŞI REAMENAJĂRI INTERIOARE NESTRUCTURALE
Categoria de importanţă - C
Strada Gheorghe Doja Nr. 66
246/ 24.08.2020AMENAJĂRI INTERIOARE ȘI MANSARDARE LOCUINȚĂ categoria de importanță DStrada Dâmbovitei Nr. 2 Procent ocupare teren (%): 28,91
Coeficient utilizare teren: 0,44
Aliniament (m): 3,01
Limita lat.dr. (m): 1,75
Limita lat.stg. (m): 0
Limita post. (m): 14,39
245/ 21.08.2020REABILITARE SCARĂ EXTERIOARĂ DE ACCES LA CORPUL F
Categoria de importanţă - C
Strada Gheorghe Marinescu Nr. 50
244/ 21.08.2020REPARAŢII CAPITALE LA BISERICA REFORMATĂ I CETATE - CONTINUAREA ŞI FINALIZAREAS LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE AFERENTE A.C.276/2018
Categoria de importanţă - B
Piata Bernady Gyorgy Nr. 5
243/ 21.08.2020Amplasare firmă pe faţada imobilului. Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.Strada Nicolae Iorga Nr. 14
242/ 21.08.2020Amplasare totem reclamă. Firmele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.Strada Dezrobirii Nr. 23
241/ 19.08.2020Desfiinţare casă de locuit - corp C1; Construire locuinţe colective mici, creare acces auto şi pietonal - categorie de importanţă: C; organizarea execuţiei lucrărilor- Predeal Nr. 69
240/ 19.08.2020AMENAJĂRI INTERIOARE, EXTINDERE ŞI MANSARDARE CASĂ DE LOCUIT
Categoria de importanţă - C
Strada Ariesului Nr. 7
239/ 19.08.2020CONSTRUIRE BLOC DE LOCUINȚE COLECTIVE - CORP B10, AMENAJĂRI CIRCULAȚII AUTO ȘI PIETONALE, PARCAJE AUTO, PISTE BICICLETE, ZONE VERZI ȘI LOCURI DE JOACĂ categoria de importanță C; regim de înălțime D+P+9E+1R; 119 apartamente cu 10 parcaje la demisol + 109 parcaje exterioare Strada Ion Heliade Radulescu Nr. 4 Procent ocupare teren (%): 13,20
Coeficient utilizare teren: 0,90
Aliniament (m): 71,88
Limita lat.dr. (m): 165,10
Limita lat.stg. (m): 112,81
Limita post. (m): 21,33
238/ 19.08.2020DEMOLARE CASA DE LOCUIT ȘI CONSTRUIRE CASA DE LOCUIT S+P+1E ȘI ÎMPREJMUIRE LA STRADA categoria de importanță DStrada Cernei Nr. 2 Procent ocupare teren (%): 33,9
Coeficient utilizare teren: 0,59
Aliniament (m): 0
Limita lat.dr. (m): 0
Limita lat.stg. (m): 0
Limita post. (m): 4
237/ 18.08.2020AMENAJĂRI INTERIOARE SPAŢII COMERCIALE EXISTENTE (AP.1, AP.2, AP.3) - categorie de importanţă:CPiata Victoriei Nr. 31 Ap. 1,2,3
236/ 18.08.2020AMENAJĂRI INTERIOARE, EXTINDERE ȘI MANSARDARE CASĂ DE LOCUIT categoria de importanță DStrada Țesătorilor Nr. 2/C Procent ocupare teren (%): 30
Coeficient utilizare teren: 0,6
Aliniament (m): 4,67
Limita lat.dr. (m): 3,10
Limita lat.stg. (m): 0
Limita post. (m): 13,53
235/ 14.08.2020Modificări interioare şi exterioare casă de locuit -categorie de importanţă:CStrada Alunis Nr. 11
234/ 14.08.2020EXTINDERE ȘI MODERNIZARE STRADA TUDOR VLADIMIRESCU, TRONSON CUPRINS ÎNTRE STR. BOBÂLNA ȘI STR. B. N. ANTAL categoria de importanță CStrada Tudor Vladimirescu
233/ 12.08.2020EXTINDERE CONDUCTĂ ŞI BRANŞAMENT GAZE NATURALE - PRM (post reglare şi măsurare gaze naturale) se va amplasa pe domeniul privat, fără a ocuparea/umbrirea domeniului public. Strada Pomilor
232/ 12.08.2020CASĂ DE LOCUIT UNIFAMILIALĂ (D+P+M) ŞI ÎMPREJMUIRE TEREN -categorie de importanţă:C- Viile Dealul Mic Nr. F. Nr.
231/ 12.08.2020CASĂ DE LOCUIT CU DOUĂ APARTAMENTE CUPLATE ȘI ÎMPREJMUIRE PARȚIALĂ TEREN categoria de importanță D, gardul la stradă și laterala stângăStrada Szotyori Jozsef Nr. 12/G Procent ocupare teren (%): 16
Coeficient utilizare teren: 0,34
Aliniament (m): 5,5
Limita lat.dr. (m): 10,15
Limita lat.stg. (m): 10,15
Limita post. (m): 6,7
230/ 11.08.2020CONSTRUIRE CORP ANEXĂ FOIŞOR - INTRARE ÎN LEGALITATE
Categoria de importanţă - D
Strada Negoiului Nr. 49
228/ 11.08.2020REAMENAJARE SPAŢIU COMERCIAL
Categoria de importanţă - C
Bulevard 1 Decembrie 1918 Nr. 221
227/ 11.08.2020CONSTRUIRE INCUBATOR DE AFACERI, AMENAJARE ACCES AUTO, PLATFORME ÎN INCINTĂ categoria de importanță CStrada Gheorghe Doja Nr. 64-68 Procent ocupare teren (%): 30
Coeficient utilizare teren: 1,98
Aliniament (m): 6,32
Limita lat.dr. (m): 16,05
Limita lat.stg. (m): 22,05
Limita post. (m): 5,10
225/ 07.08.2020Extindere, modificări interioare, etajare casă de locuit - categorie de importanţă: CStrada Tudor Vladimirescu Nr. 107
224/ 07.08.2020REABILITARE TÂMPLĂRIE FAŢADĂ AFERENTĂ AGENŢIEI BANCARE Strada Bartok Bela Nr. 1-3
223/ 06.08.2020AMENAJĂRI INTERIOARE, EXTINDEREA CASEI DE LOCUIT ȘI ÎNLOCUIRE POARTĂ DE ACCES LA STRADĂ categoria de importanță DStrada Hegyi Lajos Nr. 3
222/ 06.08.2020CONSTRUIRE CASA DE LOCUIT P+M CU DOUA UNITATI LOCATIVE, MODIFICARE DE TEMA AUTORIZATA CU A.C. 219/26.04.2018 categoria de importanță DStrada Constandin Hagi Stoian Nr. 84 Procent ocupare teren (%): 32,46
Coeficient utilizare teren: 0,57
Aliniament (m): 4
Limita lat.dr. (m): 3,4
Limita lat.stg. (m): 3,6
Limita post. (m): 10,4
221/ 06.08.2020CONSTRUIRE GARAJ AUTO - INTRARE IN LEGALITATE categoria de importanță DStrada Tesatorilor Nr. 2/C Procent ocupare teren (%): 26
Coeficient utilizare teren: 0,26
Aliniament (m): 25
Limita lat.dr. (m): 0
Limita lat.stg. (m): 10,4
Limita post. (m): 0
220/ 06.08.2020Construire casă de locuit, parcare acoperită - modificare temă AC 176/2017 - categorie de importanţă:C
Strada Remetea Nr. 108
219/ 06.08.2020AMPLASARE CHIOŞC DEMONTABIL PENTRU PRODUCEREA ŞI VÂNZAREA PRODUSELOR DE PATISERIE - CONSTRUCŢIE CU CARACTER PROVIZORIU MAXIM 5 ANI; AUTORIZAŢIA ESTE VALABILĂ CU RESPECTAREA TUTUROR CONDIŢIILOR IMPUSE DE DEŢINĂTORII DE REŢELE SUBTERANE Construcţia va avea caracter provizoriu, dar nu mai mult de cinci ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.R Strada Koos Ferenc Nr. 1B
218/ 05.08.2020SCHIMBARE DESTINAŢIE CASĂ DE LOCUIT ŞI A SPAŢIILOR COMERCIALE ÎN ATELIER DE CONFECŢII ÎMBRĂCĂMINTE DE LUCRU, CU AMENAJĂRI INTERIOARE, EXTERIOARE ŞI CONSOLIDARE CLĂDIRI (CORP C1, C2)
Categoria de importanţă - C
Strada Primaverii Nr. 1
217/ 04.08.2020Înlocuire conducte şi branşamente subterane de gaze naturale cu presiune redusă pe Calea Sighioarei (Continuare lucrari autorizate prin AC nr. 423 din 02.08.2013). Lucrarea se va executa DOAR PE TEREN APARŢINÂND DOMENIUL PUBLIC, - cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, Direcţia Tehnică şi ADP; lucrările care afectează domeniul privat prin amplasarea firidelor se vor executa strict pe răspunderea beneficiarului prezentei.
Calea Sighisoarei
216/ 04.08.2020AMPLASARE FIRMĂ PE FAŢADA AFERENTĂ SPAŢIULUI COMERCIAL. Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.Strada Postei Nr. 1
215/ 04.08.2020RENOVARE LOCUINŢĂ, EXTINDERE CORP GARAJ ŞI ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ
Categoria de importanţă - C
Strada Gen.Ion Dumitrache Nr. 14
214/ 04.08.2020Amplasare firmă pe faţada imobilului. Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.Strada Bolyai Nr. 18
213/ 04.08.2020EXTINDERE SI SUPRAETAJARE SPATIU ANEXA PENTRU SERVICII SI DEPOZITARE - INTRARE IN LEGALITATE SI SCHIMBARE DE DESTINATIE DIN SPATIU COMERCIAL, BIROURI SI LOCUINTA DE SERVICIU IN PENSIUNE SI SPAŢIU DE ALIMENTAŢIE PUBLICĂ CU AMENAJĂRI INTERIOARE categoria de importanță C, regim de înălțime P+2EStrada Gheorghe Doja Nr. 178 Procent ocupare teren (%): 67,69
Coeficient utilizare teren: 1,72
Aliniament (m): 0
Limita lat.dr. (m): 0
Limita lat.stg. (m): 0
Limita post. (m): 0
212/ 04.08.2020Alimentare cu energie electrică ansambu de locuinţe - cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, Direcţia Tehnică şi ADP: firida de reţea se va amplasa pe proprietate privată, fără a ocupa ( umbri ) definitiv domeniului public.
Strada Margaretelor Nr. 17/A
211/ 03.08.2020ANEXĂ DIN LEMN - intrare în legalitate - categorie de importanţă:DStrada Szechenyi Istvan Nr. 52
210/ 31.07.2020MONTARE ROBINEȚI DE SECȚIONARE PE CONDUCTELE Dn 500mm ERNEI - CIC TG. MUREȘ, RESPECTIV Dn 600mm CORUNCA - CIC TG. MURESStrada Amsterdam
209/ 31.07.2020SPĂLĂTORIE AUTO SELF SERVICE -categorie de importanţă:C
Strada Baraganului Nr. 33
208/ 30.07.2020REFAȚADIZARE, AMPLASARE PANOURI INSCRIPȚIONATE -FIRME/RECLAME LUMINOASE PE FAȚADA IMOBILULUI , cu respectarea avizului Comisiei de preavizare a proiectelor din cadrul Primăriei Târgu-Mureș.
Firmele vor avea caracter provizoriu, durata lor de existență va fi pe durata contractului de închiriere a spațiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizației de construire; menținerea construcției provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizația de construire, constituie contravenție și se sancționează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1001.
- 1 Decembrie 1918 Nr. 219 Ap. 38
207/ 30.07.2020Amplasare reclamă luminoasă pe faţada imobilului. Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991. Strada Nicolae Balcescu Nr. 42
206/ 29.07.2020SUPRAETAJARE CLADIRE EXISTENTA CU UN NIVEL - SALĂ DE SPORT categoria de importanță C
Bulevard Pandurilor Nr. 3 Procent ocupare teren (%): 98,52
Coeficient utilizare teren: 3,38
Aliniament (m): 0
Limita lat.dr. (m): 0
Limita lat.stg. (m): 0
Limita post. (m): 0
205/ 28.07.2020CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE AUTO AUTOMATĂ, CONSTRUCŢIE CU CARACTER PROVIZORIU Construcţia va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata valabilităţii contractului de constituire a dreptului de superficie dar nu mai mult de 5 ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.
Categoria de importanţă - D
Strada Gheorghe Doja Nr. 84
204/ 28.07.2020Alimentare cu energie electrică a ansamblului de locuinţe din Târgu Mureș, str. Crinului, nr. 12/A - cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, Direcţia Tehnică şi ADP: lucrările de alimentare cu energie electrică se vor efectua prin zona verde, firidele de reţea se vor amplasa pe proprietate privată , fără a ocupa ( umbri ) definitiv domeniului public.
Strada Crinului Nr. 12/A
203/ 28.07.2020AMENAJĂRI INTERIOARE ŞI EXTINDERE LOCUINŢĂ CU SCHIMBAREA ACOPERIŞULUI
Categoria de importanţă - C
Strada Fabrica De Zahar Nr. 14
202/ 27.07.2020REAMENAJARE, EXTINDERE ŞI ETAJARE LOCUINŢĂ ŞI ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ
Categoria de importanţă - C
Strada Bogatei Nr. 19 Procent ocupare teren (%): 29
Coeficient utilizare teren: 0,47
Aliniament (m): 4,0
Limita lat.dr. (m): 0
Limita lat.stg. (m): 0
Limita post. (m): 0
201/ 21.07.2020Mansardare garaj auto cu birou - categorie de importanţă:D- Unomaj Nr. 25A
199/ 15.07.2020AMPLASARE FIRMĂ LUMINOASĂ. Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991. Strada Transilvania Nr. 22
198/ 14.07.2020CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT P+M CU DOUĂ APARTAMENTE CUPLATE, ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ ŞI PE LIMITA DE PROPRIETATE DIN DREAPTA
Categoria de importanţă - C
Strada Szotyori Jozsef Nr. 12C Procent ocupare teren (%): 15,52
Coeficient utilizare teren: 0,33
Aliniament (m): 5,40
Limita lat.dr. (m): 5,60
Limita lat.stg. (m): 5,60
Limita post. (m): 15,10
197/ 13.07.2020ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ LA CLĂDIRE DE LOCUINŢE COLECTIVE P+2E ŞI LA BLOC DE LOCUINŢE COLECTIVE - cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, Direcţia Tehnică şi ADP: firidele de reţea F1, F2 şi F3 se vor monta la limita de proprietate, fără ocuparea ( umbrirea ) domeniului public.
Strada Remetea Nr. 69E,2A,
195/ 09.07.2020Alimentare cu energie electrică a ansamblului de locuinţe din str.Pădurii - cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, Direcţia Tehnică şi ADP: firida de reţea se va amplasa pe proprietate privată, fără a ocupa ( umbri ) definitiv domeniului public.Pasaj Padurii
194/ 09.07.2020CLĂDIRE PRESTĂRI SERVICII ȘI DOTARE CU ECHIPAMENTE IT PENTRU DEZVOLTARE SC ORICE MEDIA SRL categoria de importanță CStrada Rodnei Nr. 75 Procent ocupare teren (%): 50
Coeficient utilizare teren: 1
Aliniament (m): 0
Limita lat.dr. (m): 3,30
Limita lat.stg. (m): 0
Limita post. (m): 3,72-5,00
193/ 08.07.2020Alimentare cu energie electrică la case de locuit - cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, Direcţia Tehnică şi ADP: firidele de reţea şi BMPT (blocurile de măsură şi protecţie pentru energie electrică) se vor monta la limita de proprietate, respectiv înglobate în gard, fără ocuparea ( umbrirea ) domeniului public.
Nr.CAD: 1308/1/9,138536,138537,136983,136984,125692,125691,125691-C1,134425,134426
Nr.top: 5388/2/2/1/9,5389/2/1/9,5390/2/1/9,5391/1/9,5392/1/1/9
Strada Constandin Hagi Stoian Nr. 39,45,47,49
191/ 01.07.2020AMPLASARE TOTEM PUBLICITAR Mijloacele publicitare vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991. Strada Gheorghe Doja Nr. 27
189/ 30.06.2020Extindere conductă gaze naturale . Autorizația este valabilă cu respectarea tuturor condițiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilități publice, ADP, Direcția Tehnică. PRM (post reglare și măsurare gaze naturale) va fi înglobat în gard la limita de proprietate, fără a ocupa ( umbri ) definitiv domeniul public.Strada Constandin Hagi Stoian Nr. 76
188/ 30.06.2020Construire casă de locuit (P+M) cu două apartamente cuplate, împrejmuire la stradă şi la limita de proprietate dreapta - categorie de importanţă:DStrada Szotyori Jozsef Nr. 12/F
187/ 26.06.2020EXTINDERE CONDUCTĂ APĂ POTABILĂ ÎN VEDEREA BRANŞĂRII A 9 LOCUINŢE - cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, Direcţia Tehnică şi ADP.
Strada Pomilor
186/ 26.06.2020AMPLASARE RECLAME PE FAŢADA AFERENTĂ SPAŢIULUI COMERCIAL. Firmele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991. Infratirii Nr. 12 Ap. 4
185/ 25.06.2020Construire casă de locuit (P+M) cu două apartamente cuplate, împrejmuire la stradă - categorie de importanţă:DStrada Szotyori Jozsef Nr. 12/D
184/ 25.06.2020Alimentare cu energie electrică a ansamblului de locuințe din str. Pomilor, nr. 32/C,D,E,F. Autorizaţia este valabilă cu respectarea tuturor condiţiilor impuse de deţinătorii de reţele subterane, Direcţia Tehnică - Biroul Energetic şi ADP. Firidele de rețea se vor monta la limita de proprietate, respectiv înglobată în gard, fără ocuparea/umbrirea domeniului public. Strada Pomilor Nr. 32 Bl. C,D,E,F
183/ 24.06.2020REAMENAJARE, EXTINDERE ŞI MANSARDARE CASĂ DE LOCUIT
Categoria de importanţă - C
Strada Negoiului Nr. 119 Procent ocupare teren (%): 14,83
Coeficient utilizare teren: 0,30
Aliniament (m): 12,86
Limita lat.dr. (m): 3,00
Limita lat.stg. (m): 0,95
Limita post. (m): 7,73
182/ 24.06.2020Extindere rețea de apă și canalizare pentru 9 clădiri locuințe colective P+2E+M, cartier Unirii etapa III, str. V. Săbădeanu cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, Direcţia Tehnică şi ADP.Strada Vasile Sabadeanu
181/ 24.06.2020CASĂ DE LOCUIT ȘI IMPREJMUIRE LA STRADA categoria de importanță DStrada Pomilor Nr. Fn Procent ocupare teren (%): 26,66
Coeficient utilizare teren: 0,47
Aliniament (m): 5
Limita lat.dr. (m): 3
Limita lat.stg. (m): 5,03
Limita post. (m): 7,92
180/ 23.06.2020ANSAMBLU LOCUINȚE COLECTIVE, AMENAJARE CURTE ȘI ACCESE ȘI ORGANIZAREA ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR categoria de importanță C; ansamblu locuințe colective compus din 4 tronsoane; imobil identificat în C.F. 141027 Tg. Mures provenit din alipirea: C.F. 140470, 140694, 139855, 129441, 140696, 140478, 128883, 140349 și 140534.Strada Avram Iancu Nr. 39-41 Procent ocupare teren (%): 40,28
Coeficient utilizare teren: 1,26
Aliniament (m): 0
Limita lat.dr. (m): 4,42
Limita lat.stg. (m): 4,93
Limita post. (m): 5
179/ 22.06.2020CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P - INTRARE ÎN LEGALITATE
Categoria de importanţă - C
Strada Agricultorilor Nr. 40 Procent ocupare teren (%): 25,19
Coeficient utilizare teren: 0,40
Aliniament (m): 2,54
Limita lat.dr. (m): 4,65
Limita lat.stg. (m): 3,24
Limita post. (m): 46,88
178/ 18.06.2020PISCINĂ, ANEXĂ, ÎMPREJMUIRE TEREN CU PORȚI DE ACCES AUTO ȘI PIETONAL categoria de importanță D, împrejmuirea parțială la limita posterioară, limita laterală stânga și la stradăStrada Posada Nr. Fn
177/ 18.06.2020Alimentare cu energie electrică hale depozitare: Clinilab SRL, Construct Stil Inox SRL, Comobimpex SRL, Ad Auto Total SRL, Acocof SRL , cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, Direcţia Tehnică şi ADP: firidele de reţea şi BMPT se vor monta la limita de proprietate, respectiv înglobate în gard, fără ocuparea/umbrirea domeniului public
Strada Baneasa Nr. 8
176/ 17.06.2020STAȚIE DE TRATARE APE UZATE categoria de importanță C, regim de înălțime S+PStrada Gheorghe Marinescu Nr. 1,3,5 Procent ocupare teren (%): 22,13
Coeficient utilizare teren: 0,62
Aliniament (m): 9,4
Limita lat.dr. (m): 8,48
Limita lat.stg. (m): 3,77
Limita post. (m): 100,91
174/ 12.06.2020Supraetajere Clădire Sp+P+2E laboratoare și birouri, categorie de importanţă:C, modificare temă aferentă AC 51/2020Strada Livezeni Nr. 4
173/ 11.06.2020MODERNIZARE ȘI ETAJARE CENTRU MEDICAL TOPMED, AMENAJĂRI EXTERIOARE categoria de importanță C, regim de înălțime S+P+3E+4RStrada Dorobanților Nr. 1-3 Procent ocupare teren (%): 67,32
Coeficient utilizare teren: 2,47
Aliniament (m): 0
Limita lat.dr. (m): 0
Limita lat.stg. (m): 0,7
Limita post. (m): 0
172/ 10.06.2020EXTINDERE, RECOMPARTIMENTARE ŞI ETAJARE CASĂ DE LOCUIT (AP.1 ŞI AP.2)
Categoria de importanţă - C
Strada Belsugului Nr. 43 Procent ocupare teren (%): 27,34
Coeficient utilizare teren: 0,54
Aliniament (m): 0
Limita lat.dr. (m): 0
Limita lat.stg. (m): 3,35
Limita post. (m): 11,85
171/ 09.06.2020SUPRALĂRGIRE SENS GIRATORIU STRADA NICOLAE GRIGORESCU CU STRADA 22 DECEMBRIE 1989 categoria de importanță CStrada Nicolae Grigorescu Nr. Fn
170/ 05.06.2020Schimbare destinaţie spaţii subsol corp C1, în spaţii de alimentaţie publică - categorie de importanţă: CStrada Köteles Samuel Nr. 6
169/ 05.06.2020AMENAJĂRI INTERIOARE ŞI MANSARDARE LOCUINŢĂ - CORP C1
Categoria de importanţă - C
Strada Budiului Nr. 56A
167/ 03.06.2020CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE AUTO ȘI AMENAJARE ACCESE categoria de importanță DStrada Podeni Nr. 12 Procent ocupare teren (%): 12,84
Coeficient utilizare teren: 0,12
Aliniament (m): 3
Limita lat.dr. (m): 9
Limita lat.stg. (m): 11,63
Limita post. (m): 22,50
166/ 02.06.2020Amplasare firmă pe fațada aferentă spațiului comercial;
Firma va avea caracter provizoriu, durata ei de existență va fi pe durata contractului de închiriere a spațiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizației de construire;
Menținerea construcției provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizația de construire, constituie contravenție și se sancționează cu amendă condorm art.26, lit d, din Legea 50/1991
Strada Înfrățirii Nr. 9 Ap. 3
164/ 29.05.2020AMENAJĂRI INTERIOARE ŞI MANSARDARE LOCUINŢE (AP.I ŞI AP.II) - CORP C1, RECONSTRUIRE GARAJ AUTO
Categoria de importanţă - C
Strada Avram Iancu Nr. 32 Ap. 1,2
163/ 29.05.2020CONSTRUIRE LOCUINŢĂ ŞI ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ
Categoria de importanţă - C
Strada Agricultorilor Nr. 28 Procent ocupare teren (%): 8,66
Coeficient utilizare teren: 0,13
Aliniament (m): 8
Limita lat.dr. (m): 3,2
Limita lat.stg. (m): 4
Limita post. (m): 13
162/ 29.05.2020EXTINDERE CONDUCTĂ GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ - cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice Direcţia Tehnică şi ADP: PRM (post reglare şi măsurare gaze naturale) va fi înglobat în gard, la limita de proprietate fără a ocuparea/umbrirea domeniului public. Strada Ceangailor Nr. 17/D
161/ 29.05.2020CASĂ DE LOCUIT P+M - categoria de importanţă:C; organizarea execuţiei lucrărilor;Strada Agricultorilor Nr. 28
160/ 29.05.2020CASĂ DE LOCUIT D+P+M, ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ - CATEGORIA DE IMPORTANŢĂ.C, organizarea execuţiei lucrărilorStrada Viile Dealul Mic Nr. 37/E
159/ 28.05.2020Alimentare cu energie electrică a ansamblului de locuinţe - cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, Direcţia Tehnică şi ADP: firidele de reţea se vor monta la limita de proprietate, respectiv înglobate în gard fără ocuparea ( umbrirea ) domeniului public. Piata Republicii Nr. 43
158/ 28.05.2020CASĂ DE LOCUIT, AMENAJARE ACCES AUTO SI PIETONAL categoria de importanță D, casa 2 cu regim de înălțime P+MStrada Agricultorilor Nr. 28 Procent ocupare teren (%): 6,05
Coeficient utilizare teren: 0,09
Aliniament (m): 61
Limita lat.dr. (m): 3,40
Limita lat.stg. (m): 4,05
Limita post. (m): 54,88
157/ 27.05.2020CONSTRUIRE 3 CORPURI DE CLĂDIRE - DOUĂ CASE DE LOCUIT CU DOUĂ UNITĂŢI LOCATIVE P+M ŞI O CASĂ UNIFAMILIALĂ P+M, ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ, PE LIMITELE LATERALE (STÂNGA, DREAPTA) ŞI INTERIOARE
CXategoria de importanţă - C
Strada Eden
156/ 27.05.2020CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT P+M
Categoria de importanţă - C
Strada Voinicenilor Procent ocupare teren (%): 34
Coeficient utilizare teren: 0,43
Aliniament (m): 5,2
Limita lat.dr. (m): 3,25
Limita lat.stg. (m): 3,88
Limita post. (m): 5,00
155/ 27.05.2020Alimentare cu energie electrică a ansamblului de locuinţe - cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, Direcţia Tehnică şi ADP: firidele de reţea se vor monta la limita de proprietate, fără ocuparea ( umbrirea ) domeniului public. Strada Bodor Peter Nr. 18
154/ 27.05.2020CASĂ DE LOCUT categoria de importanță D, regim de înălțime P+M, regim de amplasare - cuplatăStrada Soimilor Nr. Fn Procent ocupare teren (%): 28,40
Coeficient utilizare teren: 0,56
Aliniament (m): 5
Limita lat.dr. (m): 0
Limita lat.stg. (m): 3,15
Limita post. (m): 6,53
153/ 27.05.2020CASĂ DE LOCUT categoria de importanță D, regim de înălțime P+M- Soimilor Nr. Fn Procent ocupare teren (%): 28,5
Coeficient utilizare teren: 0,57
Aliniament (m): 5
Limita lat.dr. (m): 14,14
Limita lat.stg. (m): 0,00
Limita post. (m): 0,80
152/ 26.05.2020REAMENAJARE ŞI MANSARDARE CLĂDIRE - CORP C26, DESFIINŢARE CORP C25
Categoria de importanţă - C
Strada Gheorghe Marinescu Nr. 38
151/ 26.05.2020CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT UNIFAMILIALĂ, CONTINUAREA ȘI FINALIZAREA LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE CU MODIFICARE SOLUȚIE AUTORIZATĂ PRIN A.C. 295/2013 categoria de importanță DStrada Toamnei Nr. 9 Procent ocupare teren (%): 26,53
Coeficient utilizare teren: 0,46
Aliniament (m): 6,8
Limita lat.dr. (m): 3,02
Limita lat.stg. (m): 0,00
Limita post. (m): 18,03
150/ 26.05.2020AMPLASARE FIRMĂ PE FAȚADA IMOBILULUI. Firma va avea caracter provizoriu, durata de existență a ei va fi pe durata contractului de inchiriere a spațiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizației de construire; menținerea construcției provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizația de construire, constituie contravenție și se sancționează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991Strada Ceahlau Nr. 2 Ap. 3
149/ 26.05.2020Alimentare cu energie electrică la ansamblu de locuinţe colective şi spaţii comerciale - cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, Direcţia Tehnică şi ADP: firidele de reţea se vor monta la limita de proprietate, fără ocuparea ( umbrirea ) domeniului public.
Piata Trandafirilor Nr. 24
148/ 22.05.2020REABILITAREA CENTRALEI TERMICE LA SEDIUL ADMINISTRATIV
Categoria de importanţă - B
Piata Victoriei Nr. 1
147/ 22.05.2020CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT UNIFAMILIALĂ categoria de importanță D, regim de înălțime P+1EStrada Marului Nr. Fn
146/ 21.05.2020CONTINUAREA ŞI FINALIZAREA LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT CU MODIFICARE TEMĂ DE AUTORIZARE (A.C. 123/2018)
Categoria de importanţă - C
Strada Preot Stefan Rusu Nr. 20
145/ 20.05.2020EXTINDERE REŢEA ŞI BRANŞAMENT ELECTRIC SUBTERAN LA CASĂ DE LOCUIT - cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, Direcţia Tehnică şi ADP: firida de reţea se va monta la limita de proprietate, respectiv înglobat în gard, fără ocuparea ( umbrirea ) domeniului public.
Strada Szotyori Jozsef Nr. 12H
144/ 19.05.2020EXTINDERE CONDUCTĂ GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ - cu respectarea condițiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilități publice, Direcția Tehnică și Administrația Domeniului Public : PRM (Post Reglare și Măsurare gaze naturale) se va amplasa la limita de proprietate, respectiv înglobate în gard, fără ocuparea/umbrirea domeniului public.Strada Szotyori Jozsef Nr. 12H,12A,12B,12E
143/ 19.05.2020AMPLASARE SEMNALISTICĂ PENTRU MAGAZIN PROFI. Firmele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.Bulevard 1848 Nr. 59-63
142/ 18.05.2020EXTINDERE REȚELE APĂ ȘI CANALIZARE CU INSTALAȚII AFERENTE cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, Direcţia Tehnică şi ADPStrada Budiului
141/ 15.05.2020Hală logistică, anexe administrative şi tehnice, amenajare incintă, imprejmuire teren - categorie de importanţă - C, organizarea execuţiei lucrărilorStrada Baneasa Nr. 8
140/ 14.05.2020AMPLASARE FIRME LUMINOASE. Firmele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.Piata Garii Nr. 5/C
139/ 13.05.2020MODERNIZAREA SPĂLĂTORIEI AUTO EXISTENTE (DEMOLARE ŞI EXTINDERE PARŢIALĂ, AMENAJĂRI INTERIOARE) - CORP C1, CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE AUTO SELF SERVICE ŞI IMPREJMUIRE TEREN categoria de importanță C, pe perioada de valabilitate a autorizaţiei de construire dar nu mai târziu de recepţia la terminarea lucrărilor se va face dovada unificării într-un singur corp de proprietate a întregului teren afectat de obiectivul autorizat prin prezenta (cad 140552 și cad 136140)Strada Gheorghe Doja Nr. 208,208A,210 Procent ocupare teren (%): 27,25
Coeficient utilizare teren: 0,30
Aliniament (m): 12,73
Limita lat.dr. (m): 5,19
Limita lat.stg. (m): 1,75
Limita post. (m): 4,0
137/ 13.05.2020Amenajare, extindere şi etajare corp C1 - Sp+P+1E (casă de locuit), reamenajare corp C2 (garaj şi atelier), demolare parţială corp C3 (magazie), reabilitare gard şi poartă la stradă - categorie de impotanţă: CStrada Tudor Vladimirescu Nr. 66
134/ 11.05.2020CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT UNIFAMILIALĂ S+P+1E ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN categoria de importanță DStrada Episcop Ioan Bob Nr. Fn Procent ocupare teren (%): 19,20
Coeficient utilizare teren: 0,48
Aliniament (m): 10
Limita lat.dr. (m): 5,82
Limita lat.stg. (m): 3,80
Limita post. (m): 19,45
133/ 08.05.2020CASĂ DE LOCUIT P - categoria de importanţă:DStrada Podeni Nr. 23
132/ 07.05.2020REPARAŢII LA SEDIUL ADMINISTRATIV
Categoria de importanţă - B
Piata Victoriei Nr. 1
131/ 06.05.2020Creşterea performanţei energetice a blocului de locuinţe - Continuare şi finalizare lucrări autorizate cu AC nr.195/2017Pasaj Mimozelor Nr. 2
130/ 06.05.2020Creare acces auto nou - categorie de importanţă:DStrada Depozitelor Nr. 22
129/ 30.04.2020CONSTRUIRE LOCUINŢĂ ŞI ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ
Categoria de importanţă - C
Strada Ceangailor Nr. 5
128/ 30.04.2020AMENAJĂRI INTERIOARE ŞI MANSARDARE CASĂ DE LOCUIT
Categoria de importanţă - C
Strada Serg. Maj. Ioan Roman Nr. 1/B
127/ 30.04.2020CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT ȘI GARD ÎMPREJMUITOR - INTRARE ÎN LEGALITATE categoria de importanță DStrada Constandin Hagi Stoian Nr. Fn Procent ocupare teren (%): 16,18
Coeficient utilizare teren: 0,28
Aliniament (m): 4,88
Limita lat.dr. (m): 3,38
Limita lat.stg. (m): 8,5
Limita post. (m): 5,74
126/ 29.04.2020MODIFICAREA CONSTRUCȚIEI CORP C2 ÎN 2 UNITĂȚI LOCATIVE categoria de importanță DStrada Gheorghe Doja Nr. 35 Procent ocupare teren (%): 45,65
Coeficient utilizare teren: 0,7
Aliniament (m): 0
Limita lat.dr. (m): 6,75
Limita lat.stg. (m): 0
Limita post. (m): 6,36
125/ 29.04.2020SCHIMBARE DESTINATIE ATELIER SI SOPRON IN RESTAURANT, CU REAMENAJARE SI EXTINDERE CORPURI C2, C6 categoria de importanță CStrada Regele Ferdinand Nr. 4-6
124/ 27.04.2020SUPRAETAJARE CLĂDIRE LOCUINȚE COLECTIVE categoria de importanță CStrada Mărului Nr. 22/A Procent ocupare teren (%): 15,44
Coeficient utilizare teren: 0,56
Aliniament (m): 4
Limita lat.dr. (m): 22,46
Limita lat.stg. (m): 4,73
Limita post. (m): 32,78
123/ 24.04.2020REAMENAJARE, CONSOLIDARE ŞI MANSARDARE LOCUINŢĂ ŞI ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ
Categoria de importanţă - C
Strada Lacramioarei Nr. 8 Procent ocupare teren (%): 64,3
Coeficient utilizare teren: 1,28
Aliniament (m): 1,20
Limita lat.dr. (m): 1,51
Limita lat.stg. (m): 0
122/ 24.04.2020Reabilitare termică în mod unitar a blocului de locuinţe din pţa.Gării nr.1- continuare şi finalizarea lucrărilor autorizate prin AC nr. 421 din 22.08.2017
Piata Garii Nr. 1
121/ 24.04.2020CLĂDIRE LOCUINŢE COLECTIVE MICI Sp+P+2E, AMENAJARE 15 PARCAJE, ALEI CAROSABILE -categorie de folosinţă C Strada Mărului Nr. F. Nr.
120/ 24.04.2020Amenajări interioare la spaţiu comercial existent şi pentru refacere poartă de acces; categorie de importanţă:DStrada Iuliu Maniu Nr. 9 Ap. 1
119/ 23.04.2020CONSTRUIRE CLĂDIRE INCUBATOR DE AFACERI ÎN DOMENIUL MEDICAL categoria de importanță C, regim de înălțime P+2EStrada Bodoni Sandor Nr. 5 Procent ocupare teren (%): 26,51
Coeficient utilizare teren: 0,64
Aliniament (m): 24
Limita lat.dr. (m): 39,3
Limita lat.stg. (m): 5,15
Limita post. (m): 6
118/ 22.04.2020- Construire rezervor de apă şi staţie pompe, modificări la faţada halei de depozitare (lucrări noi);- categorie de importanţă C
- intrare în legalitate: amplasare container metalic - cisternă de alcool; amenajări interioare la depozitul de medicamente: categorie e importanţă:C
Strada Bega Nr. 5B
117/ 22.04.2020INTRARE ÎN LEGALITATE CLĂDIRE EXISTENTĂ LA FORMA ACTUALĂ S+P+1E ȘI EXTINDERE ȘI RECOMPARTIMENTARE ATELIERE EXISTENTE, RECOMPARTIMENTARE LOCUINȚĂ EXISTENTĂ categoria de importanță CStrada Libertății Nr. 143 Procent ocupare teren (%): 19,36
Coeficient utilizare teren: 1,4
Aliniament (m): 16,02
Limita lat.dr. (m): 4,26
Limita lat.stg. (m): 2,30
Limita post. (m): 34,96
116/ 22.04.2020CONSTRUIRE GARD ÎMPREJMUITOR LA STRADĂ CU PORȚI DE ACCES AUTO ȘI PIETONAL ȘI GARD DESPĂRȚITOR DINTRE IMOBILE categoria de importanță D, împrejmuire la stradă, posterioară și laterala dreaptaStrada Pomilor Nr. 6/18
115/ 21.04.2020CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+E, ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ ŞI PE LIMITA LATERALĂ DIN STÂNGA
Categoria de folosinţă - C
Strada Livezeni Procent ocupare teren (%): 23,25
Coeficient utilizare teren: 0,4
Aliniament (m): 5,05
Limita lat.dr. (m): 5,30
Limita lat.stg. (m): 8,93
Limita post. (m): 4,00
113/ 16.04.2020AMENAJĂRI INTERIOARE CLĂDIRE C54-SALĂ DE SPORT ÎN SPITAL MODULAR PENTRU PACIENȚII INFECTAȚI CU NOUL CORONAVIRUS COVID 19, AMPLASARE CONTAINERE SANITARE ȘI AMENAJARE CĂI DE ACCES ÎN REGIM DE URGENȚĂ - LUCRĂRI CU CARACTER PROVIZORIU PE O PERIOADĂ DE 2 ANI. Categoria de importanță C. Beneficiarul este obligat ca până la finalizarea lucrărilor de construire să prezinte PAC întocmit conform prevederilor în vigoare, însoţit de toate acordurile/avizele precizate prin CU nr. 523/2020; menținerea construcției provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizația de construire, constituie contravenție. Strada Gheorghe Marinescu Nr. 38
112/ 16.04.2020AMENAJĂRI INTERIOARE ȘI REFAȚADIZARE CABINET STOMATOLOGIC categoria de importanță CBulevard 22 Decembrie 1989 Nr. 21 Ap. 2
111/ 14.04.2020DESFIINȚAREA GARAJULUI AUTO - CORP C2, AMENAJĂRI INTERIOARE ȘI EXTINDEREA CASEI DE LOCUIT - CORP C1 categoria de importanță D, regim de înălțime S+PStrada Câmpului Nr. 9 Procent ocupare teren (%): 53,5
Coeficient utilizare teren: 0,54
Aliniament (m): 0
Limita lat.dr. (m): 3,12
Limita lat.stg. (m): 0
Limita post. (m): 0
110/ 14.04.2020CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE AUTO categoria de importanță DStrada Libertății Nr. 120 Procent ocupare teren (%): 19,34
Coeficient utilizare teren: 0,26
Aliniament (m): 8
Limita lat.dr. (m): 39,40
Limita lat.stg. (m): 38.30
Limita post. (m): 107
108/ 08.04.2020AMPLASARE 2 FIRME PE FAŢADA CLĂDIRII;Firmele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.Strada Gheorghe Marinescu Nr. 4
107/ 08.04.2020AMENAJARE STAND SERVIRE ASISTATĂ ŞI TERASA AUCHAN (SALA DE MESE) - 4 ANOTIMPURI
Categoria de importanţă - D
- 1 Decembrie 1918 Nr. 291
106/ 03.04.2020CONSTRUIRE TREI INTERSECȚII ÎN SENS GIRATORIU SI DRUM DE LEGATURA INTRE GIRATORII LA INTERSECȚIA CU CALEA SIGHIȘOAREI
Calea Sighisoarei
105/ 03.04.2020AMENAJARE PARC MUNICIPAL CENTRU DE ATLETISM ȘI STADION TÂRGU MUREȘ categoria de importanță C
conform proiect nr. XXIII-933/2013/2018/2019
Strada Parcul Sportiv Municipal Nr. 4
104/ 03.04.2020Extindere reţea de apă şi canalizare - cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, Direcţia Tehnică şi ADP.
Strada Szotyori Jozsef
103/ 03.04.2020Branşament de apă, extindere conductă de serviciu şi racorduri de canalizare - cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, Direcţia Tehnică şi ADP.
Strada Baneasa Nr. 8
102/ 02.04.2020AMPLASARE LIFT LA SPITALUL DE BOLI INFECŢIOASE
Categoria de importanţă - C
Strada Gheorghe Doja Nr. 89 Procent ocupare teren (%): 32,98
Coeficient utilizare teren: 0,484
Aliniament (m): 10
Limita lat.dr. (m): 0
Limita lat.stg. (m): 0
Limita post. (m): 0
101/ 31.03.2020REAMENAJARE ȘI EXTINDERE CLĂDIRE EXISTENTĂ P+1E (BIROURI SEDIU FIRMĂ, DEPOZIT MATERIALE DE CONSTRUCȚII), AMENAJARE ACCES AUTO ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN categoria de importanță C, regim de înălțime P+1E, împrejmuire numai la stradăStrada Recoltei Nr. 5/A Procent ocupare teren (%): 33,71
Coeficient utilizare teren: 0,61
Aliniament (m): 1,8
Limita lat.dr. (m): 7,55
Limita lat.stg. (m): 6,33
Limita post. (m): 9,60
100/ 30.03.2020CONSTRUIRE LOCUINŢĂ TIP DUPLEX
Categoria de importanţă - C
Strada Cotitura De Jos Procent ocupare teren (%): 28,32
Coeficient utilizare teren: 0,57
Aliniament (m): 5
Limita lat.dr. (m): 3
Limita lat.stg. (m): 3
Limita post. (m): 5
99/ 30.03.2020CONSTRUIRE LOCUINŢĂ TIP DUPLEX
Categoria de importanţă - C
Strada Cotitura De Jos Procent ocupare teren (%): 30
Aliniament (m): 5
Limita lat.dr. (m): 3
Limita lat.stg. (m): 3
Limita post. (m): 5
98/ 30.03.2020DESFIINŢARE CORPURI C6, C8, C9 ŞI EXTINDERE SECŢIE ATI SCJ MUREŞ, AMENAJARE ACCES AUTO ŞI CURTE INTERIOARĂ - ÎN REGIM DE URGENŢĂ categoria de importanță C
beneficiarul este obligat ca până la finalizarea lucrărilor de construire (în termenul de valabilitate a autorizaţiei de construire) să prezinte documentaţia întocmită conform prevederilor în vigoare, însoţită de toate acordurile şi avizele precizate prin certificatul de urbanism nr. 472 din 27.03.2020
Strada Gheorghe Doja Nr. 89
97/ 27.03.2020Eliberare amplasament reţele electrice şi alimentare cu energie electrică SC FRESHECO WASH SRL-D - cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, Direcţia Tehnică şi ADP: firida de reţea E3+2 şi BPMT (bloc de măsură şi protecţie pentru energie electrică) se vor monta la limita de proprietate, fără ocuparea ( umbrirea ) domeniului public.
Strada Podeni Nr. 12
96/ 27.03.2020Amplasare firmă pe faţada imobilului. Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.
Strada Mihai Viteazul Nr. 42 Ap. Ii/A
95/ 26.03.2020Amplasare firmă pe faţada imobilului. Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.Strada Aurel Filimon Nr. 15
94/ 24.03.2020Amplasare totem publicitar în incinta S.C. KOBER S.R.L. Firmele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.Strada Depozitelor Nr. 21-23
93/ 24.03.2020EXTINDERE, REABILITARE ŞI MANSARDARE LOCUINŢĂ UNIFAMILIALĂ, REFACERE ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ - categorie de importanţă:CStrada Dâmbovitei Nr. 3
92/ 23.03.2020CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ P+1E ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN categoria de importanță D, regim de înălțime S+P+1E, împrejmuirea la stradă cu porți de acces auto și pietonalăStrada Eden Nr. Fn Procent ocupare teren (%): 7,61
Coeficient utilizare teren: 0,14
Aliniament (m): 10
Limita lat.dr. (m): 3
Limita lat.stg. (m): 3,05
Limita post. (m): 70
91/ 20.03.2020Amplasare firmă şi reclame. Firmele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.Strada Revolutiei Nr. 22 Ap. 3
90/ 20.03.2020Extindere conductă şi 3 branşamente gaze naturale presiune redusă la case de locuit - cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice Direcţia Tehnică şi ADP: PRM-urile (post reglare şi măsurare gaze naturale) se va amplasa pe domeniul privat, fără a ocuparea/umbrirea domeniului public.
Strada Voinicenilor
89/ 20.03.2020CONSTRUIRE CLADIRE LOCUINTE COLECTIVE CU SPATII COMERCIALE SI SERVICII COMERCIALE LA PARTER SI ETAJ 1, AMENAJARI EXTERIOARE, IMPREJMUIRE TEREN
ȘI ORGANIZAREA ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR categoria de importanță C, regim de înălțime P+6E, spații comerciale și servicii la parter și etaj 1 și 22 apartamente la etajele 2, 3, 4, 5 și 6, 34 locuri de parcare din care 28 locuri de parcări private amenajate în curtea proprie și 6 locuri de parcări amenajate pe domeniul public/privat care vor păstra regimul de parcări publice
Strada Rozmarinului Nr. 1 Procent ocupare teren (%): 46,23
Coeficient utilizare teren: 2,2
Aliniament (m): 5,10
Limita lat.dr. (m): 16
Limita lat.stg. (m): 4,10
Limita post. (m): 3
Hide details for 88/ 19.03.202088/ 19.03.2020Consolidare pilastru balcoane aferente apartamentelor nr. 4,8,12,16,20Strada Moldovei Nr. 4
[Replication or Save Conflict]
[Replication or Save Conflict]
87/ 19.03.2020Extindere conductă de apă potabilă pentru imobilul din str. Regele Ferdinand fn prin racordarea la conducta de apă proiectată pe bulevardul 1 Decembrie 1918 - cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, Direcţia Tehnică şi ADP.Strada Regele Ferdinand
86/ 18.03.2020Reparaţii, amenajări interioare, zugrăveli faţade, reparaţii acoperiş - categorie de importanţă:CPiata Trandafirilor Nr. 50
85/ 17.03.2020REAMENAJARE ŞI EXTINDERE LOCUINŢĂ
Categoria de importanţă - C
Strada Remetea Nr. 22
84/ 17.03.2020SCHIMBAREA DESTINAŢIEI SPĂLĂTORIEI ŞI BUCĂTĂRIEI DE VARĂ ÎN LOCUINŢĂ CU AMENAJĂRI INTERIOARE ŞI MANSARDARE - INTRARE ÎN LREGALITATE
Categoria de importanţă - C
Strada Borzesti Nr. 12
83/ 16.03.2020CONSTRUIRE LOCUINŢĂ D+P+1E ŞI ÎMPREJMUIRE PE LIMITELE LATERALE
Categoria de importanţă - C
Strada Avram Iancu Nr. 52
82/ 13.03.2020DESFIINȚARE CASĂ DE LOCUIT EXISTENTĂ ȘI RECONSTRUIRE CLĂDIRE CU EXTINDERE, ETAJARE ȘI RECONFORMARE FUNCȚIONALĂ PENTRU LOCUINȚE COLECTIVE categoria de importanță C, regim de înălțime P+1E+M, 6 apartamente și 6 locuri de parcareStrada Aiudului Nr. 1
81/ 12.03.2020REAMENAJARE ȘI EXTINDERE CLĂDIRE BIROURI - INTRARE ÎN LEGALITATE ȘI ETAJARE CLĂDIRE EXISTENTĂ categoria de importanță CStrada Iuliu Maniu Nr. 3
80/ 12.03.2020AMPLASARE RECLAMĂ LUMINOASĂ ŞI SEMNALISTICĂ EXTERIOARĂ PE FAŢADA IMOBILULUI. Firmele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.
Strada Gheorghe Doja Nr. 185
79/ 12.03.2020AMPLASARE RECLAMĂ LUMINOASĂ ŞI SEMNALISTICĂ EXTERIOARĂ PE FAŢADA IMOBILULUI. Firmele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.Strada Brasovului Nr. 2
77/ 10.03.2020Modificare, extindere, etajare ap.1(134657-C1-U2), împrejmuire parţială - laterală stânga şi spate - categoria de importanţă: D; organizarea execuţiei lucrărilorStrada Ciresului Nr. 8
76/ 05.03.2020CONSTRUIRE BLOC DE LOCUIT - CORP B9, AMENAJĂRI CIRCULAȚII AUTO ȘI PIETONALE, PARCAJE AUTO, ZONE VERZI categoria de importanță C; destinație construcție: locuințe colective; regim de înălțime D+P+7E+ 84R; 106 apartamente cu 10 garaje + 96 parcaje exterioare; se vor respecta condițiile impuse prin avizele tuturor furnizorilor de utilităţi publice, avizul Administraţiei Domeniului Public şi al Direcţiei tehnice - Biroul energetic
Strada Baneasa Nr. 2
75/ 05.03.2020AMPLASARE PANOURI PUBLICITARE ILUMINATE. Firmele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.Strada Livezeni Nr. 6/A
74/ 05.03.2020MONTARE FIRME PE FAŢADA IMOBILULUI. Firmele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991Strada 22 Decembrie 1989 Nr. 30A Ap. 4-5
73/ 05.03.2020Modificare corp C1 prin desfiinţare parţială, extindere şi etajare parţială - categorie de importanţă:C; organizarea execuţiei lucrărilorStrada Ludusului Nr. 13
72/ 04.03.2020Alimentare cu energie electrică a ansamblului de blocuri de locuințe din Tg. Mureș, Str. Voinicenilor, nr. 196, cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, Direcţia Tehnică şi ADP.Strada Voinicenilor Nr. 196
71/ 04.03.2020Realizare pavilion grădină și amenajări exterioare, categoria de importanță ”D” organizarea și execuția lucrărilorStrada Muntenia Nr. 28
70/ 03.03.2020EXTINDERE CONDUCTĂ ŞI BRANŞAMENT GAZE NATURALE - cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice Direcţia Tehnică şi ADP: PRM (post reglare şi măsurare gaze naturale) se va amplasa la limita de proprietate, respectiv înglobate în gard, fără a ocuparea/umbrirea domeniului public.
Strada Baneasa Nr. 8
69/ 03.03.2020REAMENAJARE CORP C1 PRIN EXTINDERE ŞI SUPRAETAJARE LOCUINŢE COLECTIVE P+2E(M), MODIFICARE DE TEMĂ AUTORIZATĂ PRIN A.C. 382/2018 categoria de importanţă C, regim de înălţime: corp C1 - P+2E/MStrada Arany Janos Nr. 7 Procent ocupare teren (%): 37
Coeficient utilizare teren: 1,12
Aliniament (m): 0
Limita lat.dr. (m): 0
Limita lat.stg. (m): 0
Limita post. (m): 54,5
68/ 03.03.2020Casă de locuit P+M, împrejmuire la stradă şi între proprietăţi, categoria de importanţă: C; organizarea execuţiei lucrărilorStrada Hints Ottó Nr. 32
67/ 28.02.2020AMPLASARE SEMNALISTICA EXTERIOARA PE FATADELE CENTRULUI COMERCIAL TARGU MURES SHOPPING CITY Firmele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit. d, din legea 50/1991.
Bulevard 1 Decembrie 1918 Nr. 242
66/ 26.02.2020CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT UNIFAMILIALĂ, ÎMPREJMUIRE PROPRIETATE CU PORȚI DE ACCES AUTO ȘI PIETONAL LA STRADĂ categoria de importanță D, regim de înălțime P+1E.
se vor respecta condițiile impuse prin avizul Administrației Domeniului Public nr. 123/30.03.2019
Strada Eden Nr. 30 Procent ocupare teren (%): 8,93
Coeficient utilizare teren: 0,16
Aliniament (m): 5,21
Limita lat.dr. (m): 74,19
Limita lat.stg. (m): 30,74
Limita post. (m): 5
65/ 25.02.2020Reamenajare casă de locuit prin modificări interioare, extindere, mansardare - categorie de importanţă:D; organizarea execuţiei lucrărilorStrada Szechenyi Istvan Nr. 13
64/ 25.02.2020Casă de locuit P+1E, împrejmuire la limita de proprietate spate - categorie de importanţă:C, organizarea execuţiei lucrărilorStrada Constandin Hagi Stoian Nr. F. Nr.
63/ 25.02.2020CONSTRUIRE DOUĂ CASE DE LOCUIT P+M (CORP C1, C2)
Categoria de importanţă - C
Strada Simion C. Mândrescu Nr. 2
62/ 25.02.2020MODIFICĂRI INTERIOARE - INTRARE ÎN LEGALITATE, REFAŢADIZARE ŞI AMPLASARE 2 PANOURI DE FIRMĂ
Firmele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.
Bulevard 1 Decembrie 1918 Nr. 271 Ap. 2
61/ 24.02.2020CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE LA BLOC DE LOCUINŢE
Categoria de importanţă - C
Aleea Cornisa Nr. 8
60/ 24.02.2020CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ ȘI ÎMPREJMUIRE PARȚIALĂ TEREN, MODIFICARE TEMĂ AUTORIZATĂ PRIN A.C. 442/2018 categoria de importanță D, regim de înălțime D+P+1EStrada Sf. Stefan Nr. Fn Procent ocupare teren (%): 20
Coeficient utilizare teren: 0,52
Aliniament (m): 6,98
Limita lat.dr. (m): 5,86
Limita lat.stg. (m): 3,77
Limita post. (m): 5,38
59/ 24.02.2020Construire casă de locuit P+1E, împrejmuire la stradă şi la limita de proprietate stânga - categorie de importanţă:D; organizarea execuţiei lucrărilor- Pomilor Nr. F.Nr.
58/ 21.02.2020ORGANIZARE DE SANTIER PENTRU CONSTRUIRE BLOCURI DE LOCUITStrada Livezeni Nr. Fn
57/ 20.02.2020CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN categoria de importanță D, regim de înălțime D+P+1E- Szotyori Jozsef Nr. 12/E Procent ocupare teren (%): 18,40
Coeficient utilizare teren: 0,47
Aliniament (m): 4
Limita lat.dr. (m): 7,9
Limita lat.stg. (m): 7,9
Limita post. (m): 9,9
56/ 19.02.2020ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ CU ACCES AUTO ŞI PIETONAL - INTRARE ÎN LEGALITATE
Categoria de importanţă - D
Strada Dr.C.Ciugudeanu Nr. 15
55/ 19.02.2020AMPLASARE FIRMĂ PE FAŢADA CLĂDIRII
Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991
Strada Retezatului Nr. 5
54/ 19.02.2020AMPLASARE PANOURI DE FIRMĂ ŞI RECLAME PE FAŢADA SPAŢIULUI COMERCIAL
Firmele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.
Strada Transilvania Nr. 20-22 Bl. 20-22
53/ 18.02.2020CONSTRUIRE HOL ACCES LA CLADIREA PRINCIPALA (CORP C1) - INTRARE ÎN LEGALITATE categoria de importanță CStrada Prutului Nr. 10 Procent ocupare teren (%): 12,48
Coeficient utilizare teren: 0,17
Aliniament (m): 5,05
Limita lat.dr. (m): 23,9
Limita lat.stg. (m): 22,5
Limita post. (m): 8,25
52/ 18.02.2020Creșterea performanței energetice a blocului de locuințe, Aleea Covasna, nr. 9, categoria de importanță ”C”, organizarea execuției lucrărilorAleea Covasna Nr. 9
51/ 17.02.2020Clădire Sp+P+2E - laboratoare şi birouri, amenajări exterioare, accese auto şi pietonale - categorie de importanţă: C şi organizarea execuţiei lucrărilor Strada Livezeni Nr. 4
50/ 17.02.2020CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINŢE COLECTIVE CU SPAŢII COMERCIALE LA PARTER ŞI DEMISOL, BIROURI ŞI PARCĂRI SUBTERANE, AMENAJĂRI EXTERIOARE, MODIFICARE SOLUȚIE AUTORIZATĂ PRIN A.C. 112/2019 categoria de importanță C, regim de înălțime corp C1 - D+P+3E+4R și corp C2 - 2S+D+P+3E+4R, 35 parcaje subterane
Piata Trandafirilor Nr. 24 Procent ocupare teren (%): 53,86
Coeficient utilizare teren: 3,53
Aliniament (m): 0
Limita lat.dr. (m): 0
Limita lat.stg. (m): 0
Limita post. (m): 0
49/ 17.02.2020CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE LA BLOC DE LOCUINŢE, categoria de importanță” C”.Strada Petru Dobra Nr. 18
48/ 13.02.2020EXTINDERE CONDUCTĂ ŞI BRANŞAMENT GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ - cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice Direcţia Tehnică şi ADP: PRM (post reglare şi măsurare gaze naturale) se va amplasa pe domeniul privat, fără a ocuparea/umbrirea domeniului public.
Pasaj Padurii Nr. 54
47/ 13.02.2020Amplasare panou publicitar pe faţada imobilului. Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.Bulevard 1 Decembrie 1918 Nr. 117/A
46/ 12.02.2020Casă de locuit P, împrejmuire la stradă, categoria de importanță ”C”, organizare și execuția lucrărilor.
Autorizația este valabilă cu respectarea tuturor condițiilor impuse de deținătorii de rețele subterane, Direcția Tehnică - Biroul Energetic şi ADP.
Strada Constandin Hagi Stoian
45/ 12.02.2020Extindere anexă gospodărească cu casă de locuit pe limitele de proprietate spate, dreapta - intrare în legalitate -categorie de importanţă: CStrada Lamâitei Nr. 4
44/ 12.02.2020SCHIMBARE DE DESTINATIE CORP C1 - CLADIRE BIROURI IN HOTEL CU DOTĂRI AFERENTE PRIN REAMENAJAREA, EXTINDEREA SI ETAJAREA CONSTRUCŢIEI EXISTENTE, MODIFICARE TEMĂ AFERENTĂ A.C. 399/2018 categoria de importanţă C; regim de înălţime S+P+6EStrada Regele Ferdinand Nr. 4-6 Procent ocupare teren (%): 33,23
Coeficient utilizare teren: 0,9
Aliniament (m): 0
Limita lat.dr. (m): 0,6
Limita lat.stg. (m): 58,52
Limita post. (m): 52,66
43/ 11.02.2020EXTINDERE CONDUCTĂ ŞI BRANŞAMENT GAZE NATURALE - cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice Direcţia Tehnică şi ADP: PRM-urile (post reglare şi măsurare gaze naturale) se va amplasa pe domeniul privat, fără a ocuparea/umbrirea domeniului public.
Strada Rovinari Nr. 16
42/ 11.02.2020Înlocuire conducte și 51 branșamente gaze naturale presiune redusă, str. Valea Rece, categoria de importanță ”C”, organizarea execuției lucrărilor. Autorizația este valabilă cu respectarea tuturor condițiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilități publice, ROMGAZ, TRANSGAZ, ADP, Direcția Tehnică - Biroul Energetic, PRM (post reglare și măsurare gaze naturale) va fi înglobat în gard la limita de proprietate, fără a ocupa ( umbri ) definitiv domeniul public
Strada Valea Rece
41/ 10.02.2020Schimbare destinaţie ap. 7 din locuinţă în cabinet stomatologic, cu modificări interioare, modificare acces, realizare lift exterior, amenajare locuinţă prin mansadare ap. 7 în volumul podului existent - categorie de importanţă:C- Retezatului Nr. 2 Ap. 7
40/ 10.02.2020REAMENAJARE ȘI SUPRAETAJARE CORP C1 - LOCUINȚE COLECTIVE MICI, REFACERE ÎMPREJMUIRE LA STRĂZI, CREARE ACCES NOU DIN STRADA BOGATEI categoria de importanță C, regim de înălțime S+P+2E, 6 apartamente cu 6 parcaje supraterane Strada Budiului Nr. 42
39/ 10.02.2020CASĂ DE LOCUIT CU DOUĂ APARTAMENTE, ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ - categorie de importanţă:C- Unomaj Nr. F. Nr.
38/ 10.02.2020Reamenajare corp C1-locuință, extindere și supraetajare/mansardare clădire corp C2, C3-locuință, reconstruire gard la stradă, categoria de importanță ”D”, organizarea și execuția lucrărilor.Strada Constantin Dobrogeanu Gherea Nr. 29
37/ 07.02.2020CONSTRUIRE ÎMPREJMUJIRE
Categoria de importanţă - D
Strada Nordului Nr. 7
36/ 07.02.2020CONSTRUIRE STAȚIE ITP CU SPAȚII DE BIROURI LA ETAJ, ÎMPREJMUIRE TEREN ȘI ORGANIZAREA ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR categoria de importanță C, regim de înălțime P+1ECalea Sighișoarei Nr. Fn Procent ocupare teren (%): 15,10
Coeficient utilizare teren: 0,3
Aliniament (m): 30,56
Limita lat.dr. (m): 1,00
Limita lat.stg. (m): 3,3
Limita post. (m): 15,70
35/ 07.02.2020AMPLASARE FIRMĂ. Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991. Infratirii Nr. 13 Ap. 1
34/ 06.02.2020REAMENAJARE ŞI MANSARDARE LOCUINŢĂ ÎN VOLUMUL PODULUI EXISTENT
Categoria de importanţă - C
Strada Gen.Traian Mosoiu Nr. 6
33/ 06.02.2020AMPLASARE FIRMĂ ŞI RECLAMĂ. Firmele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.Strada Gheorghe Marinescu Nr. 47 Ap. 2
32/ 05.02.2020AMPLASARE FIRMĂ PE FAŢADA AFERENTĂ SPAŢIULUI COMERCIAL. Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.Strada Gheorghe Doja Nr. 197
31/ 04.02.2020CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE LA BLOC DE LOCUINŢE
Categoria de importanţă - C
Aleea Cornisa Nr. 19
30/ 04.02.2020CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE LA BLOC DE LOCUINŢE
Categoria de importanţă - C
Strada Faget Nr. 34
29/ 03.02.2020Reamenajare, extindere casă de locuit - categorie de importanţă: DStrada Tudor Vladimirescu Nr. 95A
28/ 03.02.2020Alimentare cu energie electrică la blocul de locuinţe din str.Mărului nr. 22A şi ansamblului de locuinţe individuale str. Zeno Vancea- cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, Direcţia Tehnică şi ADP: firidele de reţea şi BMPT se vor monta la limita de proprietate, respectiv înglobate în gard, fără ocuparea/umbrirea domeniului public- Marului, Zeno Vancea Nr. 22/A
27/ 31.01.2020REAMENAJARE, EXTINDERE ŞI MANSARDARE LOCUINŢĂ
Categoria de importanţă - C
Strada Negoiului Nr. 73
26/ 31.01.2020AMPLASARE 2 FIRME PE FAŢADA CLĂDIRII
Firmele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.
Strada Calarasilor Nr. 6-8
25/ 31.01.2020Casă de locuit P+1E, împrejmuire la stradă şi la limitele de proprietate stânga şi dreapta - categoria de importaţă: CStrada Pomilor Nr. F. Nr.
24/ 30.01.2020Unificarea a două apartamente și amenajări interioare, categoria de importanță ”D”.Strada Livezeni Nr. 12C Ap. 35-36
23/ 28.01.2020Alimentare cu energie electrică spor de putere - cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, Direcţia Tehnică şi ADP: firida de reţea şi BMPT-ul se vor amplasa la limita de proprietate, fără ocuparea/umbrirea domeniului public.
Strada Voinicenilor Nr. 94
22/ 27.01.2020AMENAJĂRI INTERIOARE ŞI ETAJARE AP.1 CU SCHIMBARE DESTINAŢIE DIN LOCUINŢĂ ÎN BIROURI
Categoria de importanţă - C
Strada Stefan Cel Mare Nr. 9 Ap. 1
21/ 27.01.2020CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE LA BLOC DE LOCUINŢE
Categoria de importanţă - C
Strada Gheorghe Marinescu Nr. 47-49
20/ 23.01.2020Mansardare, amenajări interioare casă de locuit corp C1 - categoria de importanţă:CStrada Păltiniş Nr. 9
19/ 23.01.2020Construire casă de locuit P+M, intrare în legalitate, categoria de importanță ”D”Strada Remetea Nr. 212/B
18/ 23.01.2020Construire atelier prestări servicii P+E (reparații tinichigerie, vulcanizare și spălătorie auto), împrejmuire la str. Libertății și str. Căminului, categoria de importanță ”C”.
Autorizația este valabilă cu respectarea tuturor condițiilor impuse de deținătorii de rețele subterane, Direcția Tehnică - Biroul Energetic şi ADP.
Strada Libertatii Nr. Fr. Nr.
17/ 23.01.2020AMPLASARE FIRMĂ PE FAŢADA AFERENTĂ SPAŢIULUI COMERCIAL.
Firma va avea caracter provizoriu, durata de existență a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spațiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizației de construire; menținerea construcției provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizația de construire, constituie contravenție și se sancționează cu amendă conform art.26 lit. d, din legea 50/1991.
Strada Gheorghe Doja Nr. 227/A
16/ 22.01.2020CONSTRUIRE DOUĂ BLOCURI DE LOCUIT - CORP B7 ȘI B8, AMENAJĂRI CIRCULAȚII AUTO ȘI PIETONALE, PARCAJE AUTO, PISTE BICICLETE, ZONE VERZI ȘI LOCURI DE JOACĂ categoria de importanță C; destinație construcție: blocuri de locuințe colective compuse din 53 ap. B7 și 34 ap. B8, 87 parcaje din care 18 parcaje subterane și 69 parcaje supraterane; regim de înălțime D+P+5E+6R/B7 și D+P+3E+4R/B8 Strada Baneasa Nr. 2 Procent ocupare teren (%): 9,73
Coeficient utilizare teren: 0,69
Aliniament (m): 20,71
Limita lat.dr. (m): 194
Limita lat.stg. (m): 130
Limita post. (m): 100
14/ 21.01.2020Schimbare destinaţie parţială a casei de locuit în cabinet medical-stomatologic, amenajări interioare şi exterioare, mansardarea clădirii cu funcţiunea de locuinţă, cu respectarea POT existent şi CUT maxim admis, reconstruire porţi de acces la stradă - intrare în legalitate - categorie de importanţă: CStrada Pâinii Nr. 14
13/ 21.01.2020CREŞTEREA PERFORMANŢELOR ENERGETICE PRIN REABILITAREA TERMICĂ A BLOCULUI DE LOCUINŢEStrada Argeşului Nr. 16
12/ 16.01.2020DESFIINȚARE GRUP SOCIAL CORP C3 ȘI DEPOZIT CARBURANȚI CORP C4 ȘI
SCHIMBARE DE DESTINAȚIE DIN CONSTRUCȚII INDUSTRIALE ȘI EDILITARE ÎN SERVICII - APARTHOTEL, EXTINDERE, SUPRAETAJARE, AMENAJĂRI INTERIOARE categoria de importanță C, regim de înălțime S+P+M
Strada Călărașilor Nr. 76 Procent ocupare teren (%): 57,9
Coeficient utilizare teren: 1,15
Aliniament (m): 0
Limita lat.dr. (m): 0
Limita lat.stg. (m): 0
Limita post. (m): 0
11/ 14.01.2020Protejare reţele electrice de 110 kV şi 20 kV existente - cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, Direcţia Tehnică şi ADP.
Calea Sighisoarei
10/ 13.01.2020Modernizare RED 0,4 kV şi branşamente str. Gh.Doja şi Piatra de Moară - cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, Direcţia Tehnică şi ADP: trotuarul afectat se va reface intergal iar străzile intersectate de traseul lucrărilor se vor subtraversa prin forare dirijată.Strada Gheorghe Doja, Piatra De Moară
8/ 13.01.2020CASĂ DE LOCUIT DE TIP SINGLE - LOT 47 ȘI GARD LA STRADĂ categoria de importanță D, regim de înălțime P+M
prezenta este valabilă cu condiţia dezmembrării suprafeţei de teren necesară constituirii corpurilor de stradă conform PUZ aprobat şi cedarea acesteia în favoarea Municipiului Tg. Mureş pe durata de valabilitate a prezentei dar nu mai târziu de recepţia la terminarea lucrării
Strada Budiului Nr. Fn Procent ocupare teren (%): 16,79
Coeficient utilizare teren: 0,28
Aliniament (m): 5
Limita lat.dr. (m): 5
Limita lat.stg. (m): 18
Limita post. (m): 5
7/ 10.01.2020REABILITARE ENRGETICĂ, LUCRĂRI CONEXE ŞI EXTINDERE CLĂDIRE - SECŢIA ONCOLOGIE
Categoria de importanţă - C
Strada Gheorghe Marinescu Nr. 3
6/ 08.01.2020AMPLASARE FIRMĂ PE FAŢADA AFERENTĂ SPAŢIULUI COMERCIAL. Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.Strada Liviu Rebreanu Nr. 50
5/ 07.01.2020AMENAJARE SPAŢIU PENTRU CAMERA HIPERBARICA PRIN SCHIMBARE PARŢIALĂ DE DESTINAŢIE, REAMENAJARE SI EXTINDERE PARTER LABORATOR categoria de importanță CStrada Liviu Rebreanu Nr. 29/A
4/ 07.01.2020AMENAJĂRI INTERIOARE ȘI EXTINDERE CASĂ DE LOCUIT - CORP C2 categoria de importanță DStrada Rodnei Nr. 35
3/ 07.01.2020AMPLASARE FIRMĂ PE FAŢADA AFERENTĂ SPAŢIULUI COMERCIAL. Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.Piata Republicii Nr. 6
1/ 06.01.2020BRANŞAMENT ELECTRIC TRIFAZAT SUBTERAN PENTRU CLĂDIRE DE LOCUINŢE CU 6 APARTAMENTE - cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, Direcţia Tehnică şi ADP: TDC6 şi BMPT-ul se vor amplasa la limita de proprietate, respectiv înglobat în gard, fără ocuparea ( umbrirea ) domeniului public.Strada Alexandru Papiu Ilarian Nr. 34