Autorizatii de Constuire


Nr.
A.C.
Data emiteriiScopulAmplasamentProcent ocupare teren (%)Coeficient utilizare terenAliniament (m)Limita lat.dr. (m)Limita lat.stg. (m)Limita post. (m)Fisiere
1114/01/2020Protejare reţele electrice de 110 kV şi 20 kV existente - cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, Direcţia Tehnică şi ADP.
Calea Sighisoarei Deschide
1013/01/2020Modernizare RED 0,4 kV şi branşamente str. Gh.Doja şi Piatra de Moară - cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, Direcţia Tehnică şi ADP: trotuarul afectat se va reface intergal iar străzile intersectate de traseul lucrărilor se vor subtraversa prin forare dirijată.Strada Gheorghe Doja, Piatra De Moară Deschide
813/01/2020CASĂ DE LOCUIT DE TIP SINGLE - LOT 47 ȘI GARD LA STRADĂ categoria de importanță D, regim de înălțime P+M
prezenta este valabilă cu condiţia dezmembrării suprafeţei de teren necesară constituirii corpurilor de stradă conform PUZ aprobat şi cedarea acesteia în favoarea Municipiului Tg. Mureş pe durata de valabilitate a prezentei dar nu mai târziu de recepţia la terminarea lucrării
Strada Budiului Nr. Fn 16,790,2855185 Deschide
710/01/2020REABILITARE ENRGETICĂ, LUCRĂRI CONEXE ŞI EXTINDERE CLĂDIRE - SECŢIA ONCOLOGIE
Categoria de importanţă - C
Strada Gheorghe Marinescu Nr. 3 Deschide
608/01/2020AMPLASARE FIRMĂ PE FAŢADA AFERENTĂ SPAŢIULUI COMERCIAL. Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.Strada Liviu Rebreanu Nr. 50 Deschide
507/01/2020AMENAJARE SPAŢIU PENTRU CAMERA HIPERBARICA PRIN SCHIMBARE PARŢIALĂ DE DESTINAŢIE, REAMENAJARE SI EXTINDERE PARTER LABORATOR categoria de importanță CStrada Liviu Rebreanu Deschide
407/01/2020AMENAJĂRI INTERIOARE ȘI EXTINDERE CASĂ DE LOCUIT - CORP C2 categoria de importanță DStrada Rodnei Nr. 35 Deschide
307/01/2020AMPLASARE FIRMĂ PE FAŢADA AFERENTĂ SPAŢIULUI COMERCIAL. Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.Piata Republicii Nr. 6 Deschide
106/01/2020BRANŞAMENT ELECTRIC TRIFAZAT SUBTERAN PENTRU CLĂDIRE DE LOCUINŢE CU 6 APARTAMENTE - cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, Direcţia Tehnică şi ADP: TDC6 şi BMPT-ul se vor amplasa la limita de proprietate, respectiv înglobat în gard, fără ocuparea ( umbrirea ) domeniului public.Strada Alexandru Papiu Ilarian Nr. 34 Deschide