Autorizatii de Constuire


Nr.
A.C.
Data emiteriiScopulAmplasamentProcent ocupare teren (%)Coeficient utilizare terenAliniament (m)Limita lat.dr. (m)Limita lat.stg. (m)Limita post. (m)Fisiere
72330/12/2019CONSOLIDARE, EXTINDERE ȘI MANSARDARE CLĂDIRE LOCUINȚE COLECTIVE - CORP C1, CONSTRUIRE CORPURI NOI LOCUINȚE COLECTIVE - CORP C2 ȘI CORP C3, MODIFICARE SOLUȚIE AUTORIZATĂ PRIN A.C. 326/2019 categoria de importanță C, regim de înălțime P+M/corp C1 și D+P+2E/corp C2 și C3, 53 apartamente și 54 parcaje la demisolStrada Crinului Nr. 12/A Deschide
72223/12/2019AMPLASARE RECLAME LUMINOASE. Firmele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.Strada Secerii Nr. 37 Deschide
72123/12/2019AMPLASARE FIRMĂ PE FAŢADA IMOBILULUI. Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.Strada Busuiocului Nr. 3B Ap. 23 Deschide
72019/12/2019AMPLASARE RECLAME LUMINOASE. Firmele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991Strada Gheorghe Doja Nr. 150 Deschide
71919/12/2019AMPLASARE RECLAME LUMINOASE. Firmele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991Strada Cutezantei Nr. 25 Deschide
71818/12/2019EXTINDERE CONDUCTĂ ŞI BRANŞAMENT GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ - cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, Direcţia Tehnică şi ADP: PRM (post reglare şi măsurare gaze naturale) se va amplasa pe domeniul privat, fără a ocuparea/umbrirea domeniului public.Strada Zarandului Nr. 2 Deschide
71717/12/2019ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ LA SUPERMARKET - cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, Direcţia Tehnică şi ADP: firida de reţea şi BMPT-ul se vor amplasa la limita de proprietate, respectiv înglobat în gard, fără ocuparea ( umbrirea ) domeniului public.Strada Voinicenilor Nr. 52 Deschide
71417/12/2019AMPLASARE RECLAME LUMINOASE. Firmele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991Bulevard Pandurilor Nr. 52 Deschide
71316/12/2019EXTINDERE ŞI REAMENAJARE LOCUINŢĂ
Categoria de importanţă - C
Strada Remetea Nr. 89 Deschide
71213/12/2019AMPLASARE 3 FIRME PE FAŢADA SPAŢIULUI COMERCIAL
Firmele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.
Strada 22 Decembrie 1989 Bl. 31 Ap. 2 Deschide
71012/12/2019Schimbare destinaţie locuinţă în spaţii de prestări servicii cu extindere, amenajări interioare, mansardare - corp C1(ap.2) - Sp+P+1+M, împrejmuire la stradă cu acces auto şi pietonal prin modificare de temă aferentă AC nr. 572/2018 Strada Tudor Vladimirescu Nr. 70/A Deschide
70911/12/2019BRANŞAMENT GAZE NATURALE - cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice Direcţia Tehnică şi ADP: PRM (post reglare şi măsurare gaze naturale) va fi înglobat în gard la limita de proprietate, fără a ocupa ( umbri ) definitiv domeniul publicStrada Vasile Sabadeanu Nr. Fn Deschide
70811/12/2019REPARAȚII ȘI AMENAJĂRI INTERIOARE categoria de importanță CStrada Primariei Nr. 2 Deschide
70711/12/2019CONSTRUIRE LOCUINŢĂ
Categoria de importanţă - C
Strada Ioan Vescan Deschide
70610/12/2019Reamenajare loc de joacă pentru copii - DÂMBUL PIETROS- categoria de importanţă;CBulevard 1848 Deschide
70510/12/2019EXTINDERE CONDUCTĂ ŞI BRANŞAMENT GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ - cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice Direcţia Tehnică şi ADP: PRM (post reglare şi măsurare gaze naturale) se va amplasa pe proprietate privată, fără ocuparea/umbrirea domeniul publicStrada Baneasa Nr. 8 Deschide
70410/12/2019Amenajări interioare casă de locuit corp C2 - intrare în legalitate - categoria de importanţă: DStrada Mihai Eminescu Nr. 31 Deschide
70309/12/2019Modernizare împrejmuire la strada Cuza-Vodă şi reconstruire împrejmuire la strada Belşugului şi parţial la strada Tamas Erno -categoria de importană:CStrada Cuza Voda Nr. 99-105 Deschide
70209/12/2019AMPLASARE MIJLOC PUBLICITAR PE FAŢADA IMOBILULUI. Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.Bulevard 1 Decembrie 1918 Nr. 165/A Deschide
70106/12/2019AMENAJĂRI INTERIOARE ŞI MODERNIZAREA CLĂDIRII SEDIULUI BĂCII - CORP C1- CATEGORIE DE IMPORTANŢĂ:CPiata Trandafirilor Nr. 50 Deschide
70004/12/2019BRANŞAMENT GAZE NATURALE - cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, Direcţia Tehnică şi ADP: PRM (post reglare şi măsurare gaze naturale) se va amplasa pe proprietate privată, fără ocuparea/umbrirea domeniului public.Strada Pomilor Nr. 32F Deschide
69903/12/2019AMPLASARE STATUIE
Lucrările se vor realiza în condițiile precizate în avizele unităților deţinătoare de utilităţi şi în avizul Direcției Tehnice cu nr.396/2019
Piata Trandafirilor Deschide
69703/12/2019Amplasare firme, reclame și totem publicitar.
Firmele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.12/2015
Strada Voinicenilor Nr. 52 Deschide
69602/12/2019Branșament gaze naturale presiune redusă - cu respectarea tuturor condițiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilități publice și ADP: PRM (post reglare și măsurare gaze naturale) va fi înglobat în gard la limita de proprietate, fără a ocupa ( umbri ) definitiv domeniul public.
Strada Constandin Hagi Stoian Deschide
69502/12/2019Extindere conductă și branșament gaze naturale presiune redusă corp C1
Autorizaţia este valabilă cu respectarea tuturor condiţiilor impuse de deţinătorii de reţele subterane, Direcţia Tehnică - Biroul Energetic şi ADP.
Strada Constandin Hagi Stoian Deschide
69402/12/2019Branșament apă și racord canalizare.
Autorizaţia este valabilă cu respectarea tuturor condiţiilor impuse de deţinătorii de reţele subterane, Direcţia Tehnică - Biroul Energetic şi ADP.
Strada Bodor Peter Nr. 18 Deschide
69229/11/2019Extindere rețea electrică și 4 branșamente electrice trifazate, str. Constandin Hagi Stoian, nr. 116, 116/B, 118, 120.
Autorizaţia este valabilă cu respectarea tuturor condiţiilor impuse de deţinătorii de reţele subterane, Direcţia Tehnică - Biroul Energetic şi ADP.
Strada Constandin Hagi Stoian Nr. 116, Deschide
69129/11/2019AMPLASARE RECLAME PE FAŢADA IMOBILULUI ŞI LA 10 CM DE SUPRAFAŢA VITRINELOR, SPRE INTERIOR. Firmele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.12/2015Strada Infratirii Nr. 9 Ap. 4 Deschide
69029/11/2019Alimentare cu energie electrică staţie încărcare maşini electrice
Echipamentele tehnice (Firida, BMPT) se vor amplasa pe teren-domeniu privat al proprietarului şi se vor respecta celelelalte ccondiţii impuse în avizele furnizorilor de utilităţi publice, ADP şi Direcţia tehnică
Bulevard 1 Decembrie 1918 Nr. 240 Deschide
68828/11/2019SPAŢIU COMERCIAL PARTER, AMENAJARE INCINTĂ, ACCESE AUTO ŞI PIETONALE, ÎMPREJMUIRE TEREN, ORGANIZAREA EXECUŢIEI LUCRĂRILOR - CATEGORIE DE IMPORTANŢĂ:CStrada Voinicenilor Nr. 52 Deschide
68727/11/2019REAMENAJARE FAŢADĂ LA PARTER ŞI AMPLASARE FIRME. Firmele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.Piata Trandafirilor Nr. 33-33/D Deschide
68626/11/2019REAMENAJARE ŞI EXTINDERE LOCUINŢĂ ÎN PODUL CASEI (CORP B) ŞI CONSTRUIRE FOIŞOR - INTRARE ÎN LEGALITATE
Categoria de importanţă - C
Strada Lacului Nr. 6 Deschide
68426/11/2019SCHIMBARE DESTINAŢIE LOCUINŢĂ ÎN FLORĂRIE ŞI FRIZERIE, CU MODIFICĂRI INTERIOARE ŞI AMENAJARE ACCES SEPARAT - INTRARE ÎN LEGALITATE
Categoria de importanţă - C
Bulevard 1 Decembrie 1918 Nr. 160-162 Bl. 160 Sc. B Ap. 4 Deschide
68326/11/2019Branșament gaze naturale presiune redusă din PE
Autorizaţia este valabilă cu respectarea tuturor condiţiilor impuse de deţinătorii de reţele subterane, Direcţia Tehnică - Biroul Energetic şi ADP.
Strada Remetea Nr. 39/D Deschide
68226/11/2019Branșament apă (prin racordarea la conducta de apă din str. Godeanu) pentru imobilul din str. Mestecănișului, nr. 23/A
Autorizaţia este valabilă cu respectarea tuturor condiţiilor impuse de deţinătorii de reţele subterane, Direcţia Tehnică - Biroul Energetic şi ADP.
Strada Mestecanisului Nr. 23/A Deschide
68024/11/2019CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENTIAL, AMENAJARE PEISAGERA - CORP A8 categoria de importanţă C, clădire P+2E+3Retras cu 18 apartamente si 18 parcaje aferente
prezenta este valabilă cu condiţia dezmembrării suprafeţei de teren necesară constituirii corpurilor de stradă şi cedarea acesteia în favoarea Municipiului Tg. Mureş pe durata de valabilitate a prezentei dar nu mai târziu de recepţia la terminarea lucrării
Strada Pomilor Nr. Fn Deschide
67923/11/2019CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENTIAL, AMENAJARE PEISAGERA - CORP C2 categoria de importanţă C, clădire P+2E+3Retras cu 30 apartamente si 30 parcaje aferente
prezenta este valabilă cu condiţia dezmembrării suprafeţei de teren necesară constituirii corpurilor de stradă şi cedarea acesteia în favoarea Municipiului Tg. Mureş pe durata de valabilitate a prezentei dar nu mai târziu de recepţia la terminarea lucrării
Strada Pomilor Nr. Fn Deschide
67822/11/2019Construire două blocuri de locuințe P+3E, corp C3 cu parter comercial + corp C4, categoria de importanță ”C”, organizarea execuției lucrărilor.
Autorizaţia este valabilă cu respectarea tuturor condiţiilor impuse de deţinătorii de reţele subterane, Direcţia Tehnică - Biroul Energetic şi ADP
Strada Constandin Hagi Stoian Deschide
67722/11/2019Extindere, amenajări interioare și modificare acoperiș la casă de locuit - intrare în legalitate, categoria de importanță ”D”.Strada Tudor Vladimirescu Nr. 74 Deschide
67622/11/2019Reamenajare spații de joacă pentru copii, categoria de importanță ”D”, organizarea execuției lucrărilorStrada Moldovei Deschide
67522/11/2019Extindere, amenajări interioare, refațadizare construcție, amenajare accese auto și pietonale, categoria de importanță ”D”, organizarea execuției lucrărilor.
Autorizația este valabilă cu respectarea tuturor condițiilor impuse de deținătorii de rețele subterane, Direcția Tehnică - Biroul Energetic și ADP
Strada Rovinari Nr. 23 Deschide
67421/11/2019CONSTRUIRE HALĂ DEPOZITARE - MODIFICARE TEMĂ AFERENTĂ AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE NR. 594/08.11.2017 categoria de importanță C, regim de înălțime P+mezaninStrada Barajului Nr. 3 Deschide
67321/11/2019EXTINDERE ȘI REAMENAJARE CASĂ DE LOCUIT categoria de importanță DStrada Dezrobirii Nr. 70 Deschide
67221/11/2019AMPLASARE FIRME PE FAŢADA IMOBILULUI AFERENTĂ SPAŢIULUI COMERCIAL. Firmele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991Strada Mihai Viteazul Nr. 31 Deschide
67121/11/2019Realizare termosistem la pereţi, înlocuire tâmplărie, modificare acoperiş la garaj auto - corp C2 - categoria de importanţă:D Strada Saliste Nr. 19 Deschide
67020/11/2019Extindere şi reamenajare casă de locuit categorie de importanţă: - continuare şi finalizare lucrări autorizate prin AC nr. 511/2015
Strada 8 Martie Nr. 85 Deschide
66920/11/2019Amplasare firmă şi reclamă pe faţada aferentă spaţiului comercial
Firma şi reclama vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.
Strada Gheorghe Marinescu Nr. 49 Deschide
66820/11/2019Branşament apă şi racord canal - categoria de importanţă:C
Autorizaţia este valabilă cu respectarea tuturor condiţiilor impuse de către deţinătorii de reţele subterane, Direcţia Tehnică - Biroul Energetic şi ADP.
Strada Avram Iancu Nr. 52 Deschide
66719/11/2019AMPLASARE RECLAMĂ PE FAŢADA IMOBILULUI ŞI RECLAME LA 10 CM DE SUPRAFAŢA VITRINELOR, SPRE INTERIOR. Firmele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.12/2015 Strada Revolutiei Nr. 4 Ap. 1 Deschide
66619/11/2019AMPLASARE FIRMĂ
Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit. d, din legea 50/1991
Strada Ciocârliei Nr. 13 Deschide
66515/11/2019Schimbare destinaţie din spaţiu comercial(parter), birou şi salon foto(etaj) în salon de înfrumuseţare şi extinderea acestei funcţiuni prin amenajarea podului existent (aferent corpului de clădire de la stradă) în mansardă - categoria de importanţă:CStrada Câmpului Nr. 6 Deschide
66415/11/2019BRANŞAMENT DE APĂ - cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, Direcţia Tehnică şi ADP.Strada Voinicenilor Nr. 134 Deschide
66314/11/2019Branșament electric subteran
Autorizaţia este valabilă cu respectarea tuturor condiţiilor impuse de deţinătorii de reţele subterane, Direcţia Tehnică - Biroul Energetic şi ADP.
Strada Marului Nr. 28 Deschide
66214/11/2019AMPLASARE FIRMĂ LUMINOASĂ PE FAŢADA IMOBILULUI. Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.Strada Gheorghe Doja Nr. 125 Deschide
66114/11/2019AMENAJARE TERENURI DE SPORT CU DOTĂRI AFERENTE ÎN INCINTA CSAM categoria de importanță CStrada Plutelor Nr. 2 Deschide
66013/11/2019AMENJĂRI INTERIOARE ŞI ETAJARE CLĂDIRE PENTRU LOCUINŢE
Categoria de importanţă - C
Strada Cuza Voda Nr. 79 Deschide
65912/11/2019BRANŞAMENT ELECTRIC MONOFAZAT SUBTERAN - cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, Direcţia Tehnică şi ADP: BMPT se va monta la limita de proprietate, respectiv înglobat în gard, fără ocuparea ( umbrirea ) domeniului public.Strada Pomilor Nr. 2 Deschide
65812/11/2019Amplasare monumentul evreilor martiri.Strada Bodoni Sandor Nr. 5 Deschide
65712/11/2019Construire gard la stradă - categoria de importanţă:DStrada Gheorghe Doja Nr. 157 Deschide
65611/11/2019Construire gard la stradă- categorie de importanţă:DStrada Gheorghe Doja Nr. 155B Deschide
65511/11/2019BRANŞAMENT GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ - cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice Direcţia Tehnică şi ADP: PRM (post reglare şi măsurare gaze naturale) se va amplasa la limita de proprietate, fără a ocupa ( umbri ) definitiv domeniul publicStrada Eden Nr. 20 Deschide
65308/11/2019BRANŞAMENT GAZE NATURALE - cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice şi ADP: PRM (post reglare şi măsurare gaze naturale) se va amplasa pe proprietate privată, fără ocuparea/umbrirea domeniului public. Strada Pomilor Nr. 32E Deschide
65208/11/2019BRANŞAMENT GAZE NATURALE - cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice şi ADP: PRM (post reglare şi măsurare gaze naturale) se va amplasa pe proprietate privată, fără ocuparea/umbrirea domeniului public.
Strada Pomilor Nr. 32D Deschide
65108/11/2019BRANŞAMENT DE GAZE NATURALE
Lucrările se vor realiza în condițiile precizate în avizele unităților deţinătoare de utilităţi, în avizul Direcției Tehnice cu nr.342/2019 şi în avizul A.D.P. cu nr.357/2019
Strada Borzesti Nr. 10 Deschide
65007/11/2019Construire terasă acoperită cu anexă - bar și magazie din lemn, categoria de importanță ”D” - intrare în legalitate.- Bernady Gyorgy Nr. 2 Deschide
64907/11/2019MODIFICARE SPAȚIU COMERCIAL ȘI MANSARDARE ÎN VOLUMUL PODULUI EXISTENT - AMENAJARE SPAȚIU DE ALIMENTAȚIE PUBLICĂ, AMPLASARE RECLAMĂ categoria de importanță C
Firmele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.
Strada Rodnei Nr. 26 Deschide
64807/11/2019BRANŞAMENT GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ LA CASĂ DE LOCUIT - cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice Direcţia Tehnică şi ADP: PRM (post reglare şi măsurare gaze naturale) se va amplasa la limita de proprietate, respectiv înglobat în gard fără a ocupa ( umbri ) definitiv domeniul publicStrada Pomilor Nr. 2 Deschide
64707/11/2019BRANŞAMENT GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ LA CASĂ DE LOCUIT - cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice Direcţia Tehnică şi ADP: PRM (post reglare şi măsurare gaze naturale) se va amplasa la limita de proprietate, respectiv înglobat în gard fără a ocupa ( umbri ) definitiv domeniul public.
Strada Verii Nr. 15 Deschide
64605/11/2019Schimbarea destinației din spațiu de locuit în spații de prestări servici (salon masaj), amenajări interioare, creare acces din stradă - intrare în legalitate, categoria de importanță ”C”.
Autorizaţia este valabilă cu respectarea tuturor condiţiilor impuse de deţinătorii de reţele subterane, Direcţia Tehnică - Biroul Energetic şi ADP.
Strada Busuiocului Nr. 3/B Ap. 23 Deschide
64505/11/2019BRANŞAMENT GAZE NATURALE - cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice Direcţia Tehnică şi ADP: PRM (post reglare şi măsurare gaze naturale) va fi înglobat în gard la limita de proprietate, fără a ocupa ( umbri ) definitiv domeniul publicStrada Constandin Hagi Stoian Nr. 118 Deschide
64405/11/2019Branșament electric subteran monofazat.
Autorizaţia este valabilă cu respectarea tuturor condiţiilor impuse de deţinătorii de reţele subterane, Direcţia Tehnică - Biroul Energetic şi ADP.
Strada Eden Nr. 18/A Deschide
64304/11/2019CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ S+P+E, ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ, CATEGORIA DE IMPORTANȚĂ ”C”, ORGANIZAREA ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR.
Autorizația este valabilă cu respectarea tuturor condițiilor impuse de deținătorii de rețele subterane, Direcția Tehnică - Biroul Energetic şi ADP.
Strada Vulturilor Nr. 3 Deschide
64204/11/2019CLĂDIRE MULTIFUNCŢIONALĂ CU SPAŢII COMERCIALE LA PARTER ŞI LOCUINŢE - CONTINUAREA LUCRĂRILOR AUTORIZATE CU A.C. NR. 263/2013 categoria de importanță C
pe perioada de valabilitate a autorizaţiei de construire dar nu mai târziu de recepţia la terminarea lucrărilor se va face dovada unificării într-un singur corp de proprietate a întregului teren afectat de obiectivul autorizat prin prezenta
Strada Gheorghe Doja Nr. 140 Deschide
64101/11/2019CASĂ DE LOCUIT S+P+1E - categoria de importanţă:CStrada Jean Monnet Nr. F.Nr. Deschide
64001/11/2019CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENTIAL, AMENAJARE PEISAGERA - CORP C1 categoria de importanţă C, clădire P+2E+3Retras cu 30 apartamente si 30 parcaje aferenteStrada Pomilor Nr. Fn Deschide
63901/11/2019AMPLASARE FIRMĂ PE FAŢADA IMOBILULUI. Firma va avea caracter provizoriu; durata de existenţă a firmei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de cosntruire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26, lit.d, din Legea nr.50/1991***republicată.
Strada Ciocârliei Nr. 13 Deschide
63801/11/2019CASĂ DE LOCUIT D+P+M - categorie de importanţă:CStrada Jean Monnet Nr. F.Nr. Deschide
63731/10/2019CONSTRUIRE LOCUINTA S+P+M, MODIFICARE DE TEMĂ FAŢĂ DE A.C. NR.50/2019, ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ
categoria de importanţă C
Pasaj Padurii Nr. 20 Deschide
63531/10/2019SCHIMBARE DE DESTINAŢIE DIN CASĂ DE LOCUIT ÎN SPAŢIU COMERCIAL, AMENAJĂRI INTERIOARE CU CREARE ACCES SEPARAT DIN STRADĂ, EXTINDERE CU ATELIER SERVICE-AUTO ŞI RECONSTRUIRE GARD LA STRADĂ - CONTINUAREA ȘI FINALIZAREA LUCRARILOR AUTORIZATE CU A.C. 594/2013 categoria de importanță CStrada Gheorghe Doja Nr. 213 Deschide
63431/10/2019CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT, MODIFICARE TEMĂ LA SOLUȚIE APROBATĂ PRIN A.C. 424/2019 categoria de importanță DStrada Constandin Hagi Stoian Nr. 76 Deschide
63330/10/2019Amenajare şi recompartimentare spaţiu comercial existent, înlocuire şarpantă şi invelitoare la zona de aprovizionare şi amplasare reclame pe faţada imobilului aferentă spaţiului comercial - categoria de importanţă:C
Reclamele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.
Strada Cutezantei Nr. 17 Ap. Mag.39 Deschide
63230/10/2019Extindere conductă şi 6 branşamente gaze naturale la case de locuit pentru Rauca Serban, Rauca Ioana-Roxana, Nicoara Daniel, Nicoara Daniela, Rad Ioan, Rad Mirela, Deac Marius Gabriel, Deac Violeta Viorica, Filip Florentin, Filip Simona - cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, Direcţia Tehnică şi ADP: PRM (post reglare şi măsurare gaze naturale) se va amplasa la limita de proprietate, respectiv înglobate în gard, fără a ocuparea/umbrirea domeniul public .Strada Constandin Hagi Stoian Nr. 37,39,45,47,49,55 Deschide
63130/10/2019Amenajări interioare la casa de locuit existentă - categoria de importană:CStrada Dr. Czakó József Nr. 8 Deschide
63029/10/2019REFAŢADIZARE SPAŢIU COMERCIAL şi AMPLASARE RECLAME - categorie de importanţă:D
Reclamele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.
Bulevard Pandurilor Nr. 52 Ap. Sp C5/1 Deschide
62929/10/2019Branşament gaze naturale presiune redusă, staţie de reglare-măsurare pentru TARGU MURES SHOPPING CITY SRL şi staţie de reglare-măsurare pentru CARREFOUR ROMANIA SA - cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice Direcţia Tehnică şi ADP: SRM-urile se vor amplasa pe proprietate privată, fără ocuparea/umbrirea domeniului public Calea Sighisoarei Deschide
62829/10/2019CONTINUAREA ŞI FINALIZAREA LUCRĂRILOR DE RESTAURARE FRESCĂ LA BIBLIOTECA TELEKY-BOLYAI (A.C. NR.321/2018)
Categoria de importanţă - B
Strada Bolyai Nr. 17 Deschide
62729/10/2019BRANŞAMENT DE APĂ ŞI RACORD DE CANALIZARE MENAJERĂ - cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, Direcţia Tehnică şi ADP.
Strada Agricultorilor Nr. 24/B Deschide
62629/10/2019Branșament electric subteran
Autorizaţia este valabilă cu respectarea tuturor condiţiilor impuse de deţinătorii de reţele subterane, Direcţia Tehnică - Biroul Energetic şi ADP.
Strada Constandin Hagi Stoian Nr. 84 Ap. 1 Deschide
62528/10/2019BRANŞAMENT DE APĂ ŞI RACORDURI DE CANALIZARE MENAJERĂ ŞI PLUVIALĂ LA CENTRUL COMERCIAL DE PE CALEA SIGHIŞOAREI - cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, Direcţia Tehnică şi ADP.
Bulevard 1 Decembrie 1918, Calea Sighişoarei Deschide
62425/10/2019CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL CU DOTARI AFERENTE, REALIZARE CORPURI DE DRUM - MODIFICARE TEMA AUTORIZATA PRIN A.C. 95/2019 categoria de importanță C, regim de înălțime P+Mezanin+1E+Etehnic, amenajări exterioare care cuprind 1619 parcaje amenajate, platforme pietonale, alei carosabile, rampe de acces și spații verzi Calea Sighisoarei Nr. Fn Deschide
62224/10/2019SUPRAETAJARE DOUĂ BLOCURI DE LOCUIT P+3 E+4 R, CORP C1, C2, MODIFICARE TEMĂ AFERENTĂ AC NR. 521/2018Strada Constandin Hagi Stoian Deschide
62124/10/2019Branșament electric subteran trifazat
Autorizaţia este valabilă cu respectarea tuturor condiţiilor impuse de deţinătorii de reţele subterane, Direcţia Tehnică - Biroul Energetic şi ADP.
- Marului Nr. 22 Deschide
62024/10/2019Amenajare spaţii de locuit în volumul podului existent cu modificări interioare, amplasare scară de acces - categoria de importanţă:DStrada Dr.C.Ciugudeanu Nr. 2 Deschide
61924/10/2019AMPLASARE RECLAMĂ PE FAŢADA IMOBILULUI. Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.Bulevard 1 Decembrie 1918 Nr. 199 Ap. 3 Deschide
61824/10/2019AMENAJARE INTERSECTIE CU SENS GIRATORIU LA INTERSECTIA DINTRE STRADA LIBERTATII SI STRAZILE ION HELIADE RADULESCU SI BARAJULUI categoria de importanță CStrada Libertatii Nr. Fn Deschide
61723/10/2019BRANSAMENT DE GAZE NATURALE
Lucrările se vor realiza în condițiile precizate în avizele unităților deţinătoare de utilităţi, în avizul Direcției Tehnice cu nr.303/2019 şi în avizul A.D.P. cu nr.319/2019
Strada Agricultorilor Nr. 24B Deschide
61623/10/2019ANSAMBLU DE LOCUINȚE - 9 CLĂDIRI LOCUINȚE COLECTIVE P+2E+M CU PARCAJE AFERENTE ȘI AMENAJARE DRUM, ACCESE AUTO ȘI PIETONALE
și ORGANIZAREA ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR categoria de importanță C, 126 apartamente și 72 parcaje, căi de acces, zone verzi
pe perioada de valabilitate a autorizaţiei de construire dar nu mai târziu de recepţia la terminarea lucrărilor se va face dovada unificării într-un singur corp de proprietate a întregului teren afectat de obiectivul autorizat prin prezenta
Strada Vasile Săbădean Nr. Fn Deschide
61522/10/2019Extindere rețea gaze naturale și 11 branșamente gaze naturale la imobilele din str. ZENO VANCEA: Jako Prest Serv SRL (CF 135253, 135254, 135255, 135256, 135258, 139943, 139953, 139958, 139967, 139981, 139983) și 1 branșament gaze naturale, str. ZEYK DOMOKOS, nr. 6, Marton Horațiu Bogdan (CF 130758, cad. 130758, 130758-C1)
Strada Zeno Vancea Deschide
61422/10/2019Branşament gaze naturale presiune redusă - cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice Direcţia Tehnică şi ADP: PRM (post reglare şi măsurare gaze naturale) va fi înglobat în gard la limita de proprietate, fără a ocupa ( umbri ) definitiv domeniul public.
Strada Depozitelor Nr. 30 Deschide
61321/10/2019BRANŞAMENT ELECTRIC SUBTERAN LA GARAJ - C3
Lucrările se vor realiza în condițiile precizate în avizele unităților deţinătoare de utilităţi, în avizul Direcției Tehnice cu nr.331/2019 şi în avizul A.D.P. cu nr.345/2019
Bulevard 1 Decembrie 1918 Deschide
61221/10/2019BRANŞAMENT ELECTRIC SUBTERAN LA CASĂ DE LOCUIT- cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, Direcţia Tehnică şi ADP: BMPT-ul şi firida de reţea E2+3 se vor amplasa la limita de proprietate, respectiv înglobate în gard, fără ocuparea/umbrirea domeniului public.Strada Pomilor Nr. 36/6 Deschide
61121/10/2019Construire gard despărţitor între imobile la limita de proprietate dreapta - categorie de importanţă: DStrada Delavrancea Barbu Stefanescu Nr. 2/A Deschide
61018/10/2019MODIFICAREA ACOPERIȘULUI CASEI DE LOCUIT EXISTENTE categoria de importanță D, regim de înălțime PStrada Milcovului Nr. 22 Deschide
60918/10/2019Extindere rețea și alimentare cu energie electrică locuință str. Hints Otto, nr. 84, organizarera și execuția lucrărilor.
Autorizaţia este valabilă cu respectarea tuturor condiţiilor impuse de deţinătorii de reţele subterane, Direcţia Tehnică - Biroul Energetic şi ADP.
Strada Hints Ottó Nr. 84 Deschide
60818/10/2019BRANŞAMENT GAZE NATURALE - cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, Direcţia Tehnică şi ADP: PRM (post reglare şi măsurare gaze naturale) se va amplasa la limita de proprietate, respectiv înglobat în gard, fără a ocupa ( umbri ) definitiv domeniul public.
Strada Livezeni Nr. 69G Deschide
60718/10/2019CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENTIAL - CORP A6, BLOC DE LOCUINȚE COLECTIVE P+2E+3R CU 18 APARTAMENTE ȘI 18 PARCAJE AFERENTE ȘI AMENAJARE PEISAGERĂ categoria de importanţă CStrada Pomilor Nr. Fn Deschide
60617/10/2019Branșament electric subteran
Autorizaţia este valabilă cu respectarea tuturor condiţiilor impuse de deţinătorii de reţele subterane, Direcţia Tehnică - Biroul Energetic şi ADP.
Strada Regele Ferdinand Nr. 4-6 Deschide
60517/10/2019Două branşamente gaze naturale presiune redusă la case de locuit- cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice Direcţia Tehnică şi ADP: PRM (post reglare şi măsurare gaze naturale) se va amplasa la limita de proprietate, respectiv înglobat în gard, fără a ocupa ( umbri ) definitiv domeniul public. Strada Podeni Nr. 44H1,44H2,44H3,44H4 Deschide
60417/10/2019EXTINDERE CLĂDIRE - CORP C3 CU DEPOZIT, ATELIER ȘI BIROURI categoria de importanță CStrada Mureșului Nr. 17,19,21 Deschide
60317/10/2019EXTINDERE CONDUCTĂ ŞI BRANŞAMENT GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ- cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice Direcţia Tehnică şi ADP: PRM (post reglare şi măsurare gaze naturale) se va amplasa la limita de proprietate, fără a ocupa ( umbri ) definitiv domeniul public.
Strada Constandin Hagi Stoian Deschide
60216/10/2019CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT
Categoria de importanţă - C
Strada 22 Decembrie 1989 Nr. 117/A Deschide
60116/10/2019REAUTORIZARE PILON PUBLICITAR ŞI PANOURI PUBLICITARE Mijloacele publicitare vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi de cel mult doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.Bulevard 1 Decembrie 1918 Nr. 307 Deschide
60016/10/2019SCHIMBARE DESTINAŢIE RESTAURANT ŞI FABRICA DE BERE ÎN LOCUINŢE COLECTIVE, PRIN REABILITARE ŞI REAMENAJARE CLĂDIRE
Categoria de importanţă - C
Strada Rodnei Nr. 69 Deschide
59916/10/2019REAMENAJARE ȘI MANSARDARE LOCUINȚĂ CU MODIFICARE ACCES ȘI AMPLASARE FERESTRE - INTRARE ÎN LEGALITATE categoria de importanță DStrada Spitalul Vechi Nr. 18 Deschide
59816/10/2019BRANŞAMENT GAZE NATURALE - cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice Direcţia Tehnică şi ADP: PRM (post reglare şi măsurare gaze naturale) va fi înglobat în gard la limita de proprietate, fără a ocupa ( umbri ) definitiv domeniul publicStrada Dimitrie Cantemir Nr. 48 Deschide
59715/10/2019Alimentare cu energie electrică, blocuri de locuințe, categoria de importanță ”C”, organizare și execuția lucrărilor
Autorizația este valabilă cu respectarea tuturor condițiilor impuse de deținătorii de rețele subterane, Direcția Tehnică - Biroul Energetic și ADP.
Strada Arany Janos Nr. 7 Deschide
59614/10/2019CONSTRUIRE CASA DE LOCUIT (P+M) - CONTINUAREA SI TERMINAREA LUCRARILOR AUTORIZATE CU A.C. 69/2016 categoria de importanță DStrada Agricultorilor Nr. 26J Deschide
59314/10/2019CASĂ DE LOCUIT ȘI GARD LA STRADĂ CU PORȚI DE ACCES AUTO ȘI PIETONAL categoria de importanță D, regim de înălțime S+P+1EStrada Someșului Nr. 43 Deschide
59211/10/2019AMENAJARE INTERSECTIE CU SENS GIRATORIU LA INTERSECTIA DINTRE STRADA ION HELIADE RADULESCU SI STRADA BANEASA categoria de importanță C
valabilă în condițiile tuturor deținătorilor de utilități: ELECTRICA, AQUASERV, EON, TELEKOM
Strada Baneasa Deschide
59111/10/2019AMENAJARE INTERSECTIE CU SENS GIRATORIU LA INTERSECTIA DINTRE STRADA BANEASA SI STRADA DEPOZITELOR categoria de importanță C
valabilă în condițiile tuturor deținătorilor de utilități: ELECTRICA, AQUASERV, EON, TELEKOM
Strada Baneasa Nr. Fn Deschide
59011/10/2019AMENAJARE INTERSECȚIE ÎN SENS GIRATORIU LA INTERSECȚIA DINTRE STRADA LIBERTĂȚII ȘI IEȘIREA NORD VESTICĂ A CARTIERULUI DE LOCUINȚE MAURER categoria de importanță C
valabilă în condițiile tuturor deținătorilor de utilități: ELECTRICA, AQUASERV, EON, TELEKOM
Strada Libertatii Nr. Fn Deschide
58911/10/2019Branșament apă și racord canalizare, categoria de importanță ”C”, organizarea și execuția lucrărilor.
Autorizaţia este valabilă cu respectarea tuturor condiţiilor impuse de deţinătorii de reţele subterane, Direcţia Tehnică - Biroul Energetic şi ADP.
Strada Libertatii Nr. 71/A Deschide
58811/10/2019AMENAJĂRI INTERIOARE LA CASA DE LOCUIT, CONSTRUIRE ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ CU PORȚI DE ACCES AUTO ȘI PIETONAL categoria de importanță D, regim de înălțime D+P+1E
pe perioada de valabilitate a autorizaţiei de construire dar nu mai târziu de recepţia la terminarea lucrărilor se va face dovada unificării într-un singur corp de proprietate a întregului teren afectat de obiectivul autorizat prin prezenta
Strada Crângului Nr. 5 Deschide
58711/10/2019BRANŞAMENT ELECTRIC TRIFAZAT SUBTERAN - cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, Direcţia Tehnică şi ADP: BMPT -ul se va monta la limita de proprietate, fără ocuparea ( umbrirea ) domeniului public, respectiv înglobat în gard
Strada Agricultorilor Nr. 24B Deschide
58611/10/2019BRANŞAMENT GAZE NATURALE - cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice Direcţia Tehnică şi ADP: PRM (post reglare şi măsurare gaze naturale) se va aplasa la limita de proprietate, respectiv înglobat în gard fără a ocupa ( umbri ) definitiv domeniul public.
Strada Dezrobirii Nr. 13B Deschide
58510/10/2019AMENAJARE ȘI RECOMPARTIMENTARE SPAŢIU COMERCIAL EXISTENT categoria de importanţă - CStrada Mihai Viteazul Nr. 31 Deschide
58410/10/2019AMPLASARE CONTAINER PENTRU RECICLARE AMBALAJE,
Categoria de importanţă - D
Construcţia va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi de 5 ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.
Strada Gheorghe Doja Nr. 66 Deschide
58310/10/2019AMPLASARE CONTAINER PENTRU RECICLARE AMBALAJE,
Categoria de importanţă - D
Construcţia va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi de 5 ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.
Strada Livezeni Nr. 6/A Deschide
58210/10/2019REAMENAJARE, REFAŢADIZARE ŞI SCHIMBARE ÎNVELITOARE LA CASA DE LOCUIT - CORP C2 ŞI CONSTRUIRE GARAJ AUTO
Categoria de importanţă - C
Bulevard Cetatii Nr. 37 Ap. 2 Deschide
58110/10/2019CASA DE LOCUIT CU DOUA APARTAMENTE CUPLATE, IMPREJMUIRE TEREN pe perioada de valabilitate a autorizaţiei de construire dar nu mai târziu de recepţia lucrării, titularul prezentei va realiza inclusiv lucrările de racordare la canalizarea mun. Tg. Mureș;
categoria de importanță D, regim de înălțime P+M, gard la stradă cu porți de acces auto și pietonal și împrejmuire la limita laterală stânga și dreapta
Strada Szotyori Jozsef Nr. 12/H Deschide
58010/10/2019AMPLASARE FIRMĂ LUMINOASĂ. Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.Strada Tudor Vladimirescu Nr. 56A Deschide
57910/10/2019BRANŞAMENT ELECTRIC MONOFAZAT SUBTERAN - cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, Direcţia Tehnică şi ADP: BMPT se va monta la limita de proprietate, fără ocuparea ( umbrirea ) domeniului public, respectiv înglobat în gard.Strada Dimitrie Cantemir Nr. 48 Deschide
57809/10/2019BRANŞAMENT ELECTRIC
Lucrările se vor realiza în condițiile precizate în avizele unităților deţinătoare de utilităţi, în avizul Direcției Tehnice cu nr.274/2019 şi în avizul A.D.P. cu nr.285/2019
Strada Remetea Nr. 95/B Deschide
57709/10/2019BRANŞAMENT ELECTRIC LA STAŢIA DE ÎNCĂRCARE MAŞINI ELECTRICE - cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice ADPBulevard Pandurilor Nr. 42 Deschide
57609/10/2019EXTINDRE ŞI MANSARDARE CLĂDIRE - C2
Categoria de importanţă - C
Strada Alexandru Papiu Ilarian Nr. 7 Deschide
57509/10/2019MANSARDARE PRIN SUPRAETAJARE BLOC DE LOCUINŢE - categoria de importanţă:CStrada 22 Decembrie 1989 Nr. 16 Deschide
57409/10/2019CONSTRUIRE CENTRU DE AFACERI MATEROM - MODIFICARE SOLUȚIE AUTORIZATĂ PRIN A.C. 214/2017 categoria de importanță C, regim de înălțime P+2E Strada Mureșeni Nr. 29/A Deschide
57309/10/2019Amenajări interioare, construire balcon la parterul blocului de locuit, aferent ap. 2, categoria de importanță ”D”, organizarea și execuția lucrărilor.
Autorizația este valabilă cu respectarea tuturor condițiilor impuse de deținătorii de rețele subterane, Direcția Tehnică - Biroul Energetic şi ADP.
Strada Petru Maior Nr. 5 Ap. 2 Deschide
57208/10/2019AMPLASARE BASORELIEF DAVID FERENCStrada Bolyai Nr. 13 Deschide
57108/10/2019BRANŞAMENT ELECTRIC TRIFAZAT SUBTERAN - cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, Direcţia Tehnică şi ADP: BMPT-ul se va amplasa la limita de proprietate, fără ocuparea ( umbrirea ) domeniului public, respectiv înglobat în gardPasaj Padurii Nr. 20 Deschide
57008/10/2019Construire locuință cu două unități locative P+M, împrejmuire la stradă și între proprietăți, categoria de importanță ”C”, organizare și execuția lucrărilor.
Autorizația este valabilă cu respectarea tuturor condițiilor impuse de deținătorii de rețele subterane, Direcția Tehnică - Biroul Energetic și ADP.
Strada Hints Ottó Nr. 12 Deschide
56908/10/2019AMPLASARE FIRMĂ
Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.
Strada Petru Dobra Nr. 17 Ap. 1 Deschide
56807/10/2019Branșament gaze naturale presiune redusă
Autorizația este valabilă cu respectarea tuturor condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, ADP, Direcția Tehnică, PRM (post reglare şi măsurare gaze naturale) va fi înglobat în gard la limita de proprietate, fără a ocupa ( umbri ) definitiv domeniul public.
Strada Ion Vlasiu Nr. 3 Deschide
56707/10/2019Alimentare cu energie electrică, casa vârstnicilor.
Autorizația este valabilă cu respectarea tuturor condițiilor impuse de deținătorii de rețele subterane, Direcția Tehnică - Biroul Energetic și ADP.
Pasaj Padurii Nr. 54 Deschide
56504/10/2019AMENAJĂRI INTERIOARE ȘI MODIFICAREA CASEI DE LOCUIT EXISTENTE, CU CREARE DE ACCES PIETONAL DINSPRE STRADĂ categoria de importanță DStrada Madach Imre Nr. 3 Deschide
56403/10/2019Reparaţii exterioare şi amenajare spaţiu exterior pentru lumânări - categorie de importanţă:CPiata Victoriei Nr. 4 Deschide
56303/10/2019Amplasare firmă pe fațada imobilului
Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.
Piata Trandafirilor Nr. 45 Deschide
56203/10/2019BRANŞAMENT DE APĂ ŞI RACORD DE CANALIZARE
Cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, Direcţia Tehnică şi ADP.
Strada Episcop Ioan Bob Nr. 14 Deschide
56002/10/2019CASĂ DE LOCUIT CU DOUĂ UNITĂȚI LOCATIVE categoria de importanță D, regim de înălțime P+MStrada Pomilor Nr. Fn Deschide
55902/10/2019CASĂ DE LOCUIT categoria de importanță D, regim de înălțime P+1EStrada Constandin Hagi Stoian Nr. Fn Deschide
55802/10/2019Branșament apă
Autorizaţia este valabilă cu respectarea tuturor condiţiilor impuse de deţinătorii de reţele subterane, Direcţia Tehnică - Biroul Energetic şi ADP.
Strada Inului Nr. 3 Deschide
55602/10/2019Branșament gaze naturale presiune redusă, categoria de importanță ”C”.
Autorizația este valabilă cu respectarea tuturor condițiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilități publice, ADP, Direcția Tehnică, PRM (post reglare și măsurare gaze naturale) va fi înglobat în gard la limita de proprietate, fără a ocupa ( umbri ) definitiv domeniul public.
Strada Pomilor Nr. 34/21 Deschide
55501/10/2019Branșament electric trifazat subteran
Autorizaţia este valabilă cu respectarea tuturor condiţiilor impuse de deţinătorii de reţele subterane, Direcţia Tehnică - Biroul Energetic şi ADP.
Strada Dezrobirii Nr. 50 Deschide
55401/10/2019CASA DE LOCUIT CU DOUA APARTAMENTE CUPLATE, IMPREJMUIRE TEREN pe perioada de valabilitate a autorizaţiei de construire dar nu mai târziu de recepţia lucrării, titularul prezentei va realiza inclusiv lucrările de racordare la canalizarea mun. Tg. Mureș;
categoria de importanță D, regim de înălțime P+M, gard la stradă cu porți de acces auto și pietonal și împrejmuire la limita laterală stânga și dreapta
Strada Szotyori Jozsef Nr. 12/B Deschide
55301/10/2019CASA DE LOCUIT CU DOUA APARTAMENTE CUPLATE, IMPREJMUIRE TEREN pe perioada de valabilitate a autorizaţiei de construire dar nu mai târziu de recepţia lucrării, titularul prezentei va realiza inclusiv lucrările de racordare la canalizarea mun. Tg. Mureș;
categoria de importanță D, regim de înălțime P+M, gard la stradă cu porți de acces auto și pietonal și împrejmuire la limita laterală dreapta
Strada Szotyori Jozsef Nr. 12/A Deschide
55130/09/2019CONSTRUIRE BLOC DE LOCUIT - CORP B5, AMENAJĂRI CIRCULAȚII AUTO ȘI PIETONALE, PARCAJE AUTO, PISTE BICICLETE, ZONE VERZI ȘI LOCURI DE JOACĂ categoria de importanță C; destinație construcție: bloc de locuințe colective compus din 36 apartamente și 36 parcaje supraterane aferente; regim de înălțime D+P+5E+6RStrada Băneasa Nr. 2 Deschide
54930/09/2019CONSTRUIRE BLOC DE LOCUIT - CORP B6, AMENAJĂRI CIRCULAȚII AUTO ȘI PIETONALE, PARCAJE AUTO, PISTE BICICLETE, ZONE VERZI ȘI LOCURI DE JOACĂ categoria de importanță C; destinație construcție: bloc de locuințe colective compuse din 60 apartamente și 60 parcaje supraterane aferente; regim de înălțime D+P+7E+8RStrada Băneasa Nr. 2 Deschide
54827/09/2019Construire casă de locuit, continuarea și finalizarea lucrărilor autorizate cu AC nr. 9 din 21/01/2009Strada Aiudului Nr. 1 Deschide
54727/09/2019MODIFICARE ȘI MANSARDARE LOCUINȚĂ ȘI BIROURI
ȘI ORGANIZAREA ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR categoria de importanță D
Strada Verii Nr. 34 Deschide
54627/09/2019AMPLASARE FIRMĂ LUMINOASĂ - Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.
Strada Gheorghe Doja Nr. 64-68 Deschide
54526/09/2019Alimentare cu energie electrică a ansamblului de locuințe din str. Pomilor, nr. 32/H,I,J,K,L
Autorizaţia este valabilă cu respectarea tuturor condiţiilor impuse de deţinătorii de reţele subterane, Direcţia Tehnică - Biroul Energetic şi ADP.
Strada Pomilor Nr. 32H,I,J,K,L Deschide
54425/09/2019CONSTRUIRE CASA DE LOCUIT UNIFAMILIALA, PRIN MODIFICARE DE TEMA AFERENTĂ AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE 469/2017 categoria de importanță DStrada Inului Nr. Fn Deschide
54325/09/2019SPATIU DESTINAT RELAXARII PERSOANELOR CU DIZABILITATI FIZICE categoria de importanță CStrada Liviu Rebreanu Nr. 29/A Deschide
54225/09/2019Reamenajare și extindere casă de locuit, împrejmuire la stradă, reconstruire împrejmuire între proprietăți stânga, dreapta, categoria de importanță ”D”, organizarea executări lucrărilor.
Autorizaţia este valabilă cu respectarea tuturor condiţiilor impuse de deţinătorii de reţele subterane, Direcţia Tehnică - Biroul Energetic şi ADP.
Strada Tudor Vladimirescu Nr. 164 Deschide
54024/09/2019Branșament gaze naturale presiune redusă, categoria de importanță ”C”.
Autorizația este valabilă cu respectarea tuturor condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, ADP, Direcția Tehnică, PRM (post reglare şi măsurare gaze naturale) va fi înglobat în gard la limita de proprietate, fără a ocupa ( umbri ) definitiv domeniul public.
Strada Pomilor Nr. 34/20 Deschide
53923/09/2019Branșament gaze naturale presiune redusă.
Autorizația este valabilă cu respectarea tuturor condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, ADP, Direcția Tehnică, PRM (post reglare şi măsurare gaze naturale) va fi înglobat în gard la limita de proprietate, fără a ocupa ( umbri ) definitiv domeniul public.
Strada Viile Dealul Mic Deschide
53820/09/2019Alimentare cu energie electrică ansamblu de locuințe str. Arany Janos, nr. 19-21.
Autorizaţia este valabilă cu respectarea tuturor condiţiilor impuse de deţinătorii de reţele subterane, Direcţia Tehnică - Biroul Energetic şi ADP.
Strada Arany Janoș Nr. 19-21 Deschide
53719/09/2019CONSTRUIRE MAGAZIN PENNY MARKET, AMENAJARE SENS GIRATORIU, AMENAJARE ACCESE CAROSABILE SI PIETONALE, PARCARI, IMPREJMUIRE, RECLAME PE FATADE SI IN PARCARE, STALP PUBLICITAR, ORGANIZARE SANTIER categoria de importanță C, clădire cu regim de înălțime parter cu 39 locuri de parcare amenajate în curtea proprie
Firmele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea firmelor după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art. 26 lit.d, din legea 50/199
Strada Voinicenilor Nr. 109-113 Deschide
53518/09/2019Alimentare cu energie electrică hală de producţieStrada Livezeni Nr. 22 Deschide
53417/09/2019Amenajări interioare în vederea unificării ap:1 şi 2, şi mansardare parţială locuinţă - categoria de importanţă D
Strada Câmpului Nr. 3 Deschide
53316/09/2019Modificare soluție autorizată cu AC nr. 139/2017, casă de locuit D+P+M.Strada Constandin Hagi Stoian Nr. 142 Deschide
53216/09/2019Schimbare destinaţie din locuinţă în cabinet medical, creare acces separat, amplasare firmă- categoria de importanţă:DStrada 22 Decembrie 1989 Nr. 43 Ap. 5 Deschide
53116/09/2019Branșament electric trifazat subteran la anexa corp C7Strada Budiului Nr. 85 Deschide
53016/09/2019Amenajări interioare și construire balcon, aferent ap. nr. 3, categoria de importanță ”C”.
Autorizaţia este valabilă cu respectarea tuturor condiţiilor impuse de deţinătorii de reţele subterane, Direcţia Tehnică - Biroul Energetic şi ADP.
Strada Rodniciei Nr. 27 Ap. 3 Deschide
52916/09/2019REPARAŢII LA CORPUL DE PROTECŢIE AL INSTALAŢIEI DE AERISIRE DIN CURTEA INTERIOARĂ A PALATULUI ADMINISTRATIV - categoria de importanţă:DPiata Victoriei Nr. 1 Deschide
52813/09/2019CONSTRUIRE LOCUINȚĂ COLECTIVĂ MICĂ ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN categoria de importanță C, regim de înălțime P+1E+M, 5 apartamente și 5 locuri de parcare Strada Constandin Hagi Stoian Nr. Fn Deschide
52713/09/2019Alimentare cu energie electrică stație mixtă de distribuție carburanți ROMPETROL
Autorizaţia este valabilă cu respectarea tuturor condiţiilor impuse de deţinătorii de reţele subterane, Direcţia Tehnică - Biroul Energetic şi ADP.
Strada Gheorghe Doja Nr. 302 Deschide
52612/09/2019Branşament gaze naturale, branşament electric subteran şi branşament de apă la casă de locuit - cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice Direcţia Tehnică şi ADP: PRM (post reglare şi măsurare gaze naturale) şi BPM (bloc măsură şi protecţie pentru energie electrică) va fi înglobat în gard la limita de proprietate, fără a ocupa ( umbri ) definitiv domeniul publicStrada Constandin Hagi Stoian Deschide
52512/09/2019Branşament gaze naturale şi branşament electric subteran la casă de locuit - cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice Direcţia Tehnică şi ADP: PRM (post reglare şi măsurare gaze naturale) şi BPM (bloc măsură şi protecţie pentru energie electrică) va fi înglobat în gard la limita de proprietate, fără a ocupa ( umbri ) definitiv domeniul publicStrada Constandin Hagi Stoian Deschide
52412/09/2019RACORD DE CANALIZARE - cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, Direcţia Tehnică, ADP şi Erste Group Bank AG
Strada Gheorghe Doja Nr. 302 Deschide
52311/09/2019Modernizare RED 0,4kV şi branşamente str.8 Martie - cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, Direcţia Tehnică şi ADP.Strada 8 Martie Deschide
52211/09/2019CONSTRUIRE LOCUINŢĂ ŞI ÎMREJMUIRE SPRE DRUM
Categoria de importanţă - C
Strada Nordului Nr. 9/D Deschide
52110/09/2019AMPLASARE FIRMĂ PE FAŢADA CLĂDIRII
Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991
Strada Gheorghe Doja Nr. 93/Ii Deschide
51910/09/2019Branşament gaze naturale şi branşament electric subteran la casă de locuit - cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice Direcţia Tehnică şi ADP: PRM (post reglare şi măsurare gaze naturale) şi BPM (bloc măsură şi protecţie pentru energie electrică) va fi înglobat în gard la limita de proprietate, fără a ocupa ( umbri ) definitiv domeniul publicStrada Constandin Hagi Stoian Deschide
51810/09/2019Împrejmuire între proprietăți și la str. Fântânii, str. Retezatului, cu păstrarea accesului auto și pietonal existent, categoria de importanță ”D”.
Autorizaţia este valabilă cu respectarea tuturor condiţiilor impuse de deţinătorii de reţele subterane, Direcţia Tehnică - Biroul Energetic şi ADP.
Strada Fântânii Nr. 7 Deschide
51710/09/2019SPOR DE PUTERE CENTRU SOCIAL CARITAS ALBA IULIA - cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, Direcţia Tehnică şi ADP: Firida de reţea şi BMPT-ul se vor monta la limita de proprietate, respectiv înglobat în gard, fără ocuparea ( umbrirea ) domeniului public.Strada Marasti Nr. 36 Deschide
51610/09/2019Amplasare firmă pe fațada imobilului, categoria de importanță ”C”.
Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit. d, din legea 50/1991
Strada Cutezantei Nr. 47 Bl. 1 Deschide
51506/09/2019AMPLASARE FIRMĂ LUMINOASĂ PE FAŢADA CLĂDIRII
Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991
Strada Horia Nr. 10/1A Deschide
51406/09/2019Branșament gaze naturale presiune redusă, branșament apă și racord canalizare menajeră, dezafectare 4 branșamente gaze naturale presiune redusă, 3 branșamente apă și 3 racorduri de canalizare menajeră.
Autorizația este valabilă cu respectarea tuturor condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, ADP, Direcția Tehnică, PRM (post reglare şi măsurare gaze naturale) va fi înglobat în gard la limita de proprietate, fără a ocupa ( umbri ) definitiv domeniul public.
Strada Dorobantilor Nr. 5,7,9,11 Deschide
51306/09/2019AMPLASARE RECLAMĂ PE FAŢADA SPAŢIULUI COMERCIAL. Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.Bulevard 1 Decembrie 1918 Nr. 80 Ap. Sp Deschide
51205/09/2019CONTINUARE ȘI FINALIZARE LUCRARI AUTORIZATE PRIN A.C. 699/2007 CU AMENAJARI INTERIOARE IN VEDEREA SCHIMBARII DESTINATIEI DIN PENSIUNE/RESTAURANT CU SPATII COMERCIALE LA PARTER IN CLĂDIRE BIROURI, SPAȚII MULTIFUNCȚIONALE ȘI DE CAZARE - INCUBATOR SOCIETATI CIVILE STUDIUM SI CASA STIINTELOR BOLYAI categoria de importanță C, regim de înălțime S+P+1E+MStrada Bolyai Nr. 15 Deschide
51105/09/2019BRANŞAMENT DE APĂ, EXTINDERE CONDUCTĂ APĂ POTABILĂ ŞI RACORDURI DE CANALIZARE - cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, Direcţia Tehnică şi ADP.
Strada Livezeni Nr. 69/G Deschide
51005/09/2019Amenajări interioare și mansardare ap. I, categoria de importanță ”D”, organizarea execuției lucrărilor.Strada Crinului Nr. 18 Bl. I Deschide
50904/09/2019Alimentare cu energie electrică la spaţiu comercial şi locuinţe - cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, Direcţia Tehnică şi ADP: BMPT se va amplasa la limita de proprietate, respectiv înglobat în gard, fără ocuparea ( umbrirea ) domeniului public.Strada Lev Nicolaevici Tolstoi Nr. 1 Deschide
50804/09/2019AMPLASARE FIRMĂ PE FAŢADA IMOBILULUI. Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.Strada Gheorghe Marinescu Nr. 16 Deschide
50704/09/2019AMPLASARE FRIMĂ PE FAŢADA IMOBILULUI. Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.Strada Bolyai Nr. 16 Ap. 6 Deschide
50603/09/2019BRANŞAMENT DE GAZE NATURALE
Lucrările se vor realiza în condițiile precizate în avizele unităților deţinătoare de utilităţi, în avizul Direcției Tehnice cu nr.169/2019 şi în avizul A.D.P. cu nr.172/2019
Strada Pomilor Nr. 32H Deschide
50503/09/2019BRANŞAMENT DE GAZE NATURALE
Lucrările se vor realiza în condițiile precizate în avizele unităților deţinătoare de utilităţi, în avizul Direcției Tehnice cu nr.168/2019 şi în avizul A.D.P. cu nr.175/2019
Strada Pomilor Nr. 32I Deschide
50403/09/2019Readucerea fațadei aferente spațiului la finisajele inițiale ale blocului.Bulevard 1 Decembrie 1918 Nr. 271 Ap. 2 Deschide
50303/09/2019CLĂDIRE PENTRU LOCUINȚE COLECTIVE categoria de importanță C, regim de înălțime P+2E, 6 apartamenteStrada Stelelor Nr. 25 Deschide
50102/09/2019SCHIMBAREA DESTINAȚIEI AP. 1 ÎN SPAȚII PRESTĂRI SERVICII CU AMENAJĂRI INTERIOARE, CONSTRUIRE BALCON ȘI ACCES SEPARAT DIN STRADĂ categoria de importanță CStrada Sîrguinței Nr. 9 Ap. 1 Deschide
50030/08/2019Reamenajare și mansardarea casei de locuit existente, ap. I, categoria de importanță ”C”, organizarea execuției lucrărilorStrada Gen.Traian Mosoiu Nr. 8 Ap. I Deschide
49830/08/2019AMPLASAREA PANOURI FOTOVOLTAICE PE ACOPERISUL UNEI HALE EXISTENTE categoria de importanță CStrada Gheorghe Doja Nr. 197 Deschide
49730/08/2019BRANŞAMENT GAZE NATURALE - cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice Direcţia Tehnică şi ADP: PRM (post reglare şi măsurare gaze naturale) se va amplasa la limita de proprietate, fără a ocupa ( umbri ) definitiv domeniul public. Strada Padurii Nr. 63 Deschide
49630/08/2019Consolidare bloc de locuințe, categoria de importanță ”D”, organizare și execuția lucrărilor.
Autorizaţia este valabilă cu respectarea tuturor condiţiilor impuse de deţinătorii de reţele subterane, Telekom, Direcţia Tehnică - Biroul Energetic şi ADP.
Strada Moldovei Nr. 28/A Deschide
49529/08/2019REABILITARE EXTERIOARĂ LA CORP DE CLĂDIRE CORP C4 (B)Strada Kos Karoly Nr. 1A Deschide
49429/08/2019MODIFICARE ȘARPANTĂ ȘI ÎNVELITOARE LA CASA DE LOCUIT ȘI ÎNLOCUIRE LUMINATOR DIN CĂRĂMIDĂ DE STICLĂ CU FEREASTRĂ categoria de importanță DStrada Someșului Nr. 28 Deschide
49229/08/2019BRANŞAMENT DE APĂ ŞI RACORDURI DE CANALIZARE - cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, Direcţia Tehnică şi ADP.Strada Padurii Nr. 63 Deschide
49128/08/2019Alimentare cu energie electrică la complex comercial SC Targu Mures Shopping City SRL - cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, Direcţia Tehnică şi ADPCalea Sighisoarei Nr. Fn Deschide
49028/08/2019CONSTRUIRE 3 CASE DE LOCUIT DUPLEX CU 6 APARTAMENTE ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN categoria de importanță D, regim de înălțime S+P+1EStrada Pădurii Nr. Fn Deschide
48927/08/2019AMPLASARE FIRMĂ PE FAŢADA CLĂDIRII Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.Piata Trandafirilor Nr. 56 Deschide
48827/08/2019Amplasare panouri firme pe fațada imobilului
Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit. d, din legea 50/1991
Bulevard 1848 Nr. 71 Deschide
48726/08/2019BRANŞAMENT ELECTRIC TRIFAZAT LA CASĂ DE LOCUIT - cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, Direcţia Tehnică şi ADP: BMPT se va amplasa la limita de proprietate, respectiv înglobat în gard, fără ocuparea ( umbrirea ) domeniului public.Strada Padurii Nr. 63 Deschide
48523/08/2019CONSTRUIRE ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ ȘI ÎNTRE IMOBILE ÎN LOCUL CONSTRUCȚIILOR DESFIINȚATE împrejmuirea la stradă este cu caracter provizoriu până la realizarea investiției de bază
categoria de importanță D
Strada Voinicenilor Nr. 52 Deschide
48422/08/2019BRANŞAMENT ELECTRIC TRIFAZAT SUBTERAN LA CASĂ DE VACANŢĂ - cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, Direcţia Tehnică şi ADP: BMPT se va monta la limita de proprietate, fără ocuparea ( umbrirea ) domeniului public, respectiv înglobat în gardStrada Posada Nr. 115 Deschide
48322/08/2019Construire locuință unifamilială D+P+E, piscină, categoria de importanță ”D”, organizare și execuția lucrărilor.
Autorizaţia este valabilă cu respectarea tuturor condiţiilor impuse de deţinătorii de reţele subterane, Direcţia Tehnică - Biroul Energetic şi ADP.
Strada Padurii Nr. Fr. Nr. Deschide
48021/08/2019REPARAŢII, CONSOLIDARE ŞI RESTAURARE ÎMPREJMUIRE
Ctegoria de importanţă - C
Strada Gheorghe Marinescu Nr. 38 Deschide
47921/08/2019EXTINDERE CONDUCTĂ GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ - cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, Direcţia Tehnică şi ADP. Strada Baneasa Nr. 8 Deschide
47821/08/2019CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILALĂ ȘI ÎMPREJMUIRE PARȚIALĂ categoria de importanță D, regim de înălțime PStrada Podeni Nr. 66 Deschide
47720/08/2019AMPLASARE FIRME LUMINOASE. Firmele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991Bulevard 1 Decembrie 1918 Nr. 212 Ap. 3 Deschide
47620/08/2019AMPLASARE FIRME LUMINOASE. Firmele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991Strada Decebal Nr. 38 Deschide
47520/08/2019AMPLASARE FIRME LUMINOASE. Firmele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991Strada Brasovului Nr. 2 Ap. Mag.25 Deschide
47419/08/2019AMPLASARE FIRME LUMINOASE. Firmele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.Piata Garii Nr. 5/B Deschide
47313/08/2019Branşament electric trifazat subteran
Autorizaţia este valabilă cu respectarea tuturor condiţiilor impuse de deţinătorii de reţele subterane, Direcţia Tehnică - Biroul Energetic şi ADP.
Strada Mestecanisului Nr. 23 Deschide
47013/08/2019MONTARE STATIE DE INCARCARE MASINI ELECTRICE SI AMPLASARE RECLAMĂ PE FAŢADA CLĂDIRII
Reclama va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.
Bulevard Pandurilor Nr. 42 Deschide
46913/08/2019CONSTRUIRE BALCON
Categoria de importanţă - C
Aleea Carpati Nr. 41 Ap. 63 Deschide
46813/08/2019Vopsitorii faţade clădire comercială; categoria de importanţă: CBulevard 1 Decembrie 1918 Nr. 289 Deschide
46709/08/2019AMPLASARE CONTAINERE SUBTERANE PENTRU COLECTAREA GUNOIULUI MENAJER
Categoria de importanţă - D
Strada Pacii Deschide
46608/08/2019REAMENAJARE ŞI MANARDARE CLĂDIRE - LOCUINŢĂ CU DOUĂ APARTAMENTE
Categoria de importanţă - C
Strada Trebely Nr. 13 Deschide
46508/08/2019Construire casă de locuit P+M, împrejmuire la stradă, categoria de importanță ”D”, organizarea execuției lucrărilor
Autorizaţia este valabilă cu respectarea tuturor condiţiilor impuse de deţinătorii de reţele subterane, Direcţia Tehnică - Biroul Energetic şi ADP.
Strada Pomilor Nr. 2 Deschide
46407/08/2019ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ A ANSAMBLURILOR DE LOCUINŢE INDIVIDUALE - STR. VASILE SĂBĂDEANU ŞI STR. REMETEA - cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, Direcţia Tehnică şi ADP: Firida de reţea BMPT (Bloc de măsură şi protecţie pentru energie electrică) se vor monta la limita de proprietateStrada Vasile Sabadeanu, Remetea Deschide
46307/08/2019AMPLASARE SEMNALISTICĂ EXTERIOARĂ HOTEL CONTINENTAL. Firmele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a firmelor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.Piata Teatrului Nr. 5-6 Deschide
46206/08/2019Branșament electric subteran.
Autorizaţia este valabilă cu respectarea tuturor condiţiilor impuse de deţinătorii de reţele subterane, Direcţia Tehnică - Biroul Energetic şi ADP.
Strada Ceangăilor Nr. 17/D Deschide
46106/08/2019Amenajări interioare, schimbarea destinației din spațiu de locuit în salon de înfrumusețare, amenajare acces din exterior, categoria de importanță ”C” și organizarea execuției lucrărilor.
Autorizaţia este valabilă cu respectarea tuturor condiţiilor impuse de deţinătorii de reţele subterane, Direcţia Tehnică - Biroul Energetic şi ADP.
Strada Koos Ferenc Nr. 11 Ap. 2 Deschide
46005/08/2019BRANŞAMENT ELECTRIC TRIFAZAT SUBTERAN - cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, Direcţia Tehnică şi ADP: BMPT se va monta la limita de proprietate, respectiv înglobat în gard, fără ocuparea/umbrirea domeniului public.
Strada Mestecanisului Nr. 23A Deschide
45905/08/2019SCHIMBARE DESTINAŢIE BIROURI ÎN CABINET MEDICAL CU MODIFICĂRI INTERIOARE ŞI AMPLASARE FIRMĂ LUMINOASĂ PE FAŢADA CLĂDIRII
Categoria de importanţă - C
Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.
Strada Secuilor Martiri Nr. 12 Deschide
45805/08/2019BRANŞAMENT DE APĂ ŞI RACORD DE CANALIZARE MENAJERĂ - cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, Direcţia Tehnică şi ADPStrada Vasile Sabadeanu Nr. 1B Deschide
45502/08/2019CONSTRUIRE BALCON ŞI MODIFICĂRI INTERIOARE
Categoria de importanţă - C
Aleea Carpati Nr. 39 Ap. 42 Deschide
45402/08/2019REAMPLASARE BRANŞAMENT GAZE NATURALE - cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice Direcţia Tehnică şi ADP: PRM (post reglare şi măsurare gaze naturale)se va amplasa la limita de proprietate, fără a ocupa ( umbri ) definitiv domeniul public.
Strada Lalelelor Nr. 32 Deschide
45301/08/2019Branșament electric subteran, la pompă de apă
Autorizaţia este valabilă cu respectarea tuturor condiţiilor impuse de deţinătorii de reţele subterane, Direcţia Tehnică - Biroul Energetic şi ADP.
Strada Negoiului Nr. 17 Deschide
45201/08/2019CONSTRUIRE LOCUINŢĂ, GARAJ AUTO, ÎMPREJMUIRE CU ACCES AUTO ŞI PIETONAL LA STRADĂ
Categoria de importanţă - C
Strada Trebely Nr. 95-97 Deschide
45101/08/2019AMPLASARE RECLAMĂ LUMINOASĂ. Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.Piata Armatei Nr. 25 Deschide
45001/08/2019AMPLASARE CONTAINERE SUBTERANE PENTRU COLECTARE GUNOI MENAJER - categorie de importanţă:DStrada Vasile Goldis Deschide
44901/08/2019CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT CU GARAJ AUTO, PARCAJ AUTO ACOPERIT, ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ ȘI PODEȚ DE ACCES
ȘI ORGANIZAREA ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR categoria de importanță D, regim de înălțime P+1E, în condițiile declarației autentificată cu nr. 461/04.04.2019, BNP Ciocea Delia Simona
Strada Eden Nr. Fn Deschide
44529/07/2019Schimbare destinaţie ap.7 din locuinţă în cabinet stomatologic, creare acces separat, amplasare totem luminos; categorie de importanţă:C
AMPLASARE FIRMĂ LUMINOASĂ. Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.
Strada Livezeni Nr. 71 Ap. 7 Deschide
44426/07/2019Schimbarea învelitorii și reabilitare fațadă, categoria de importanță ”C” și organizarea executări lucrărilor.Piata Trandafirilor Nr. 13 Deschide
44325/07/2019Branșament gaze naturale subteran presiune redusă din PE
Autorizația este valabilă cu respectarea tuturor condițiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilități publice, ADP, Direcția Tehnică, PRM (post reglare și măsurare gaze naturale) va fi înglobat în gard la limita de proprietate, fără a ocupa ( umbri ) definitiv domeniul public.
Strada Hints Ottó Nr. 10 Deschide
44225/07/2019Branșament gaze naturale subteran presiune redusă din PE
Autorizația este valabilă cu respectarea tuturor condițiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilități publice, ADP, Direcția Tehnică, PRM (post reglare și măsurare gaze naturale) va fi înglobat în gard la limita de proprietate, fără a ocupa ( umbri ) definitiv domeniul public.
Strada Pomilor Nr. 36/6 Deschide
44125/07/2019EXTINDERE CONDUCTĂ ŞI BRANŞAMENT GAZE NATURALE- cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, Direcţia Tehnică şi ADP: PRM (post reglare şi măsurare gaze naturale) va fi înglobat în gard, la limita de proprietate, fără a ocupa (umbri) definitiv domeniul public.Strada Baneasa Nr. 8 Deschide
44024/07/2019Supraetajare şi mansardare bloc de locuinţe (existent P+4E) cu 4 apartamente de tip duplex (propus P+5E+M)- categorie de importanţă:CStrada Secuilor Martiri Nr. 7B Deschide
43724/07/2019Reabilitare termică în mod unitar a blocurilor de locuinţe a blocurilor de locuit din pţa.Gării nr:5, sc:A,B,C şi str.Gh.Doja nr:60- P-Ţa Gării Nr:5, Sc:A,B,C Şi Str.Gh.Doja Nr:60 Deschide
43624/07/2019ELIBERARE AMPLASAMENT PENTRU INFIINTARE ACCES IN INCINTA INAINTE DE ACCESUL IN SENSUL GIRATORIU DINSPRE CRISTESTI cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, Direcţia Tehnică şi ADPStrada Gheorghe Doja Nr. 243 Deschide
43423/07/2019REAMENAJARE LOC DE JOACĂ PENTRU COPII - categorie de importanţă:DStrada Gheorghe Doja Deschide
43223/07/2019BRANȘAMENT ELECTRIC SUBTERAN cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, Direcţia Tehnică şi ADP; BMPM se va monta la limita de proprietate, respectiv înglobat în gard fără ocuparea ( umbrirea ) domeniului public. Strada Constandin Hagi Stoian Nr. Fn Deschide
43123/07/2019Amenajare punct de colectare subteran pentru deșeuri menajere, categoria de importanță ”D”, organizare și execuția lucrărilor
Autorizaţia este valabilă cu respectarea tuturor condiţiilor impuse de deţinătorii de reţele subterane, Direcţia Tehnică - Biroul Energetic
Strada Parîngului Deschide
43023/07/2019REAMENAJARE LOC DE JOACĂ PENTRU COPII - categorie de importanţă:CStrada Plutelor Nr. 2 Deschide
42923/07/2019CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN LA STRADĂ
ȘI ORGANIZAREA ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR categoria de importanță D
Strada Hints Otto Nr. 28 Deschide
42823/07/2019Amenajare loc de joacă pentru copii, categoria de importanță ”C”, organizarea execuției lucrărilor.
Autorizația este valabilă cu respectarea tuturor condițiilor impuse de deținătorii de rețele subterane, Direcția Tehnică - Biroul Energetic și ADP.
Strada Agricultorilor Deschide
42722/07/2019Amenajări exterioare, alei pietonale, parcări, bloc ANL, categoria de importanță ”D”, organizarea execuției lucrărilor.
Autorizaţia este valabilă cu respectarea tuturor condiţiilor impuse de deţinătorii de reţele subterane, Direcţia Tehnică - Biroul Energetic şi ADP.
Strada Gheorghe Marinescu Nr. 21 Deschide
42619/07/2019AMPLASARE TOBOGANE CU JET DE APA IN COMPLEXUL DE AGREMENT ȘI SPORT MUREȘUL
ȘI ORGANIZAREA ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR categoria de importanță C
Strada Plutelor Nr. 2 Deschide
42518/07/2019AMPLASARE RECLAMĂ LUMINOASĂ - Firmele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.Piata Victoriei Nr. 14 Deschide
42418/07/2019CONSTRUIRE CASA DE LOCUIT-CONTINUAREA SI TERMINAREA LUCRARILOR AUTORIZATE CU AC.302/2015 categoria de importanță DStrada Constandin Hagi Stoian Nr. 76 Deschide
42217/07/2019Reconstruire împrejmuire la strada C-tin Dobrogeanu Gherea colț cuTurnu Roșu, categoria de importanță, redusă- C-Tin Dobrogeanu Gherea Nr. 16 Deschide
42016/07/2019AMPLASARE CONTAINERE SUBTERANE PENTRU COLECTARE GUNOI MENAJER - categorie de importanţă:DStrada Ion Mihut Deschide
41916/07/2019Branșament apă, categoria de importanță ”C”
Autorizaţia este valabilă cu respectarea tuturor condiţiilor impuse de deţinătorii de reţele subterane, Direcţia Tehnică - Biroul Energetic şi ADP.
Strada Padurii Nr. 20 Deschide
41816/07/2019AMPLASARE CONTAINERE SUBTERANE PENTRU COLECTARE GUNOI MENAJER - categorie de importanţă:DStrada Banat Nr. 3 Deschide
41716/07/2019Amplasare elemente de semnalistică (monolit, pole sign, steaguri) la stație mixtă de distribuție carburanți - ROMPETROL, categoria de importanță ”C”.
Firmele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art. 26 lit. d, din legea 50/1991
Strada Gheorghe Doja Nr. 302 Deschide
41615/07/2019AMPLASARE CONTAINERE SUBTERANE PENTRU COLECTARE GUNOI MENAJER - categorie de importanţă:DStrada Hunedoara Nr. 23 Deschide
41512/07/2019EXTINDERE CONDUCTĂ GAZE NATURALE - cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice Direcţia Tehnică şi ADPStrada Livezeni Nr. 69/G Deschide
41412/07/2019Amenajări interioare, modificare fațadă, categoria de importanță ”C”, organizarea execuției lucrărilorStrada Govora Nr. 3 Deschide
41312/07/2019CONSTRUIRE 22 LOCUINTE TIP DUPLEX, 2 LOCUINTE TIP SINGLE, CLADIRE SERVICII PUBLICE (COMERȚ ȘI APARTHOTEL), IMPREJMUIRE, ACCESE AUTO SI PIETONALE, PLATFORME DE PARCARE, DRUM INTERIOR
ȘI ORGANIZAREA ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR
categoria de importanță D și C
Strada Budiului Nr. Fn Deschide
41111/07/2019AMPLASARE FIRMĂ PE FAŢADA CLĂDIRII. Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.Strada Braila Nr. 9/A Deschide
41011/07/2019Branşament apă şi racord canalizare - categoria de importanţă C
Autorizaţia este valabilă cu respectarea tuturor condiţiilor impuse de deţinătorii de reţele subterane, Direcţia Tehnică - Biroul Energetic şi ADP.
Strada Liviu Rebreanu Nr. 9 Deschide
Hide details for 40940911/07/2019EXTINDERE CONDUCTĂ ŞI BRANŞAMENT GAZE NATURALE - cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, Direcţia Tehnică şi ADP: PRM (post reglare şi măsurare gaze naturale) va fi înglobat în gard la limita de proprietate, fără a ocupa ( umbri ) definitiv domeniul public.
Strada Voinicenilor Nr. 182 Deschide
[Replication or Save Conflict]
40811/07/2019Schimbarea destinației din locuință corp C1 în centru medical, amenajări interioare și exterioare, amenajare punct de recoltare laborator în anexă, corp C2, C3, reabilitare termică clădire, amenajare acces pietonal, amenajare parcări, montare firme luminoase, categoria de importanță ”C”.
Firmele vor avea caracter provizoriu, durata de existență a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spațiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizației de construire; menținerea construcției provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizația de construire, constituie contravenție și se sancționează cu amendă conform art.26 lit. d, din legea 50/
Strada Budiului Nr. 38 Deschide
40711/07/2019Schimbare destinaţie din locuinţă în sediu birouri, etajare clădire şi organizarea execuţiei lucrărilor - categorie de importanţă:CStrada Gen.Gheorghe Avramescu Nr. 4 Deschide
40611/07/2019LARGIRE LA 4 BENZI A ACCESULUI DIN SENSUL GIRATORIU, INFIINTARE ACCES DE INTRARE IN INCINTA ERP INAINTE DE ACCESUL IN SENSUL GIRATORIU DINSPRE CRISTESTI, INFIINTARE IESIRE DIN INCINTA IN STRADA GHEORGHE DOJA, REAMENAJARI DE DRUMURI, PLATFORME categoria de importanță CStrada Gheorghe Doja Nr. 243 Deschide
40511/07/2019EXTINDERE CLĂDIRE CU ETAJ 2 RETRAS - LOCUINȚE COLECTIVE, MODIFICARE TEMĂ AFERENTĂ A.C. 537/2017 categoria de importanță C, regim de înălțime P+2EStrada Lev Nicolaevici Tolstoi Nr. 1 Deschide
40310/07/2019AMPLASARE CONTAINER SUBTERAN PENTRU COLECTARE GUNOI MENAJER - categorie de importzanţă:DBulevard Pandurilor Nr. 14,47 Deschide
40210/07/2019AMENAJĂRI INTERIOARE, EXTINDERE ȘI MANSARDAREA CASEI DE LOCUIT EXISTENTE - intrare în legalitate categoria de importanță DStrada Remetea Nr. 211 Deschide
40110/07/2019AMPLASARE PANOU DE INFORMARE METEO DEMONTABILStrada Decebal Deschide
40010/07/2019Branșament gaze naturale presiune redusă din PE
Autorizaţia este valabilă cu respectarea tuturor condiţiilor impuse de deţinătorii de reţele subterane, Direcţia Tehnică - Biroul Energetic şi ADP.
Strada Pomilor Nr. 32/J Deschide
39910/07/2019Branșament gaze naturale presiune redusă din PE
Autorizaţia este valabilă cu respectarea tuturor condiţiilor impuse de deţinătorii de reţele subterane, Direcţia Tehnică - Biroul Energetic şi ADP.
Strada Pomilor Nr. 32/G Deschide
39810/07/2019CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT D+P+M - intrarea în legalitate categoria de importanță DStrada Ceangailor Nr. Fn Deschide
39710/07/2019BRANŞAMENT ELECTRIC TRIFAZAT SUBTERAN - cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, Direcţia Tehnică şi ADP: Firida de reţea E2+2 şi BMPT se vor monta la limita de proprietate, fără ocuparea ( umbrirea ) domeniului public.Strada Secuilor Martiri Deschide
39609/07/2019AMPLASARE CONTAINER SUBTERAN PENTRU COLECTARE GUNOI MENAJER - categorie de importzanţă:DStrada Transilvania Nr. 3 Deschide
39509/07/2019Reamenajare spații de joacă pentru copii, categoria de importanță ”D”, organizarea execuției lucrărilor.
Bulevard Pandurilor Deschide
39408/07/2019SPAŢIU COMERCIAL CU CARACTER PROVIZORIU (PE DURATA CONVENŢIEI DAR NU MAI MULT DE5 ANI) - INTRARE ÎN LEGALITATE
Categoria de importanţă - D
Strada 22 Decembrie 1989 Nr. 35 Deschide
39308/07/2019CONSTRUIRE CHIOŞC CU FUNCŢIUNEA DE SPAŢIU COMERCIAL (CONSTRUCŢIE CU CARACTER PROVIZORIU, PE DURATA VALABILITĂŢII CONTRACTULUI DE CONCESIUNE) ŞI AMPLASARE FIRMĂ PE FAŢADA CLĂDIRII; Categoria de importanţă D
Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.
Strada Gheorghe Doja Deschide
39208/07/2019Amplasare firme şi reclame comerciale
Firmele/reclamele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.
Bulevard 1 Decembrie 1918 Nr. 289 Deschide
39108/07/2019CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT
Categoria de importanţă - C
Strada Sf. Stefan Nr. 10 Deschide
39008/07/2019AMENAJARE PUNCT DE COLECTARE SUBTERAN, PENTRU DEŞEURI MENAJERE ŞI ORGANIZAREA EXECUŢIEI LUCRĂRILOR
categoria de importanță ”D”
Autorizaţia este valabilă cu respectarea tuturor condiţiilor impuse de deţinătorii de reţele subterane, Direcţia Tehnică - Biroul Energetic.
Strada Gheorghe Pop Basesti Deschide
38908/07/2019AMENAJARE PUNCT DE COLECTARE SUBTERAN, PENTRU DEŞEURI MENAJERE ŞI ORGANIZAREA EXECUŢIEI LUCRĂRILOR
categoria de importanță ”D”
Autorizaţia este valabilă cu respectarea tuturor condiţiilor impuse de deţinătorii de reţele subterane, Direcţia Tehnică - Biroul Energetic.
Strada Livezeni Deschide
38808/07/2019AMPLASARE 2 FIRME PE CLĂDIRE
Firmele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991
Strada Gradinarilor Nr. 14 Deschide
38708/07/2019Amenajări interioare şi mansardare locuinţă -corp C2 - categoria de importanţă:CStrada Bobâlna Nr. 19A Deschide
38608/07/2019BRANŞAMENT DE APĂ ŞI RACORD DE CANALIZARE UNITARĂ - cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, Direcţia Tehnică şi ADP.
Strada Dezrobirii Nr. 61 Deschide
38508/07/2019RECONDIŢIONARE FINISAJE EXTERIOARE ŞI ÎNCHIDERE LOGGIE
Categoria de importanţă - D
Strada Morii Nr. 6 Deschide
38408/07/2019Branșament gaze naturale presiune redusă, ap. II
Autorizația este valabilă cu respectarea tuturor condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, ADP, Direcția Tehnică, PRM (post reglare şi măsurare gaze naturale) va fi înglobat în gard la limita de proprietate, fără a ocupa ( umbri ) definitiv domeniul public.
Strada Câmpului Nr. 22 Ap. 2 Deschide
38205/07/2019ALIMENTARE CU GAZE NATURALE BLOC DE LOCUINŢE A.N.L., BRANŞAMENT DE GAZE NATURALE
Lucrările se vor realiza în condițiile precizate în avizele unităților deţinătoare de utilităţi şi în avizul Direcției Tehnice cu nr.181/2019
Strada Gheorghe Marinescu Nr. 21 Deschide
38104/07/2019REAMENAJARE ŞI EXTINDERE CU SCHIMBARE DESTINAŢIE LOCUINŢĂ ÎN CENTRU DE RECUPERARE ŞI AMENAJARE ACCES AUTO
Categoria de importanţă - C
Strada Kos Karoly Nr. 2 Deschide
38004/07/2019MODIFICĂRI INTERIOARE CU SCHIMBARE DESTINAŢIE LOCUINŢĂ ÎN CENTRU DE RECUPERARE
Categoria de importanţă - C
Strada Kos Karoly Nr. 3 Deschide
37804/07/2019Amenajare punct de colectare subteran pentru deșeuri menajere, categoria de importanță ”D” şi organizarea execuției lucrărilor.
Autorizaţia este valabilă cu respectarea tuturor condiţiilor impuse de deţinătorii de reţele subterane, Direcţia Tehnică - Biroul Energetic.
Strada Ion Buteanu Deschide
37704/07/2019CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT P+1E, PARCAJ AUTO ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN categoria de importanță DStrada Mărului Nr. 22 Deschide
37603/07/2019RECOMPARTIMENTĂRI INTERIOARE PENTRU RECOMPARTIMENTARE CASĂ DE LOCUIT ÎN TREI APARTAMENTE
Categoria de importanţă - C
Strada Verii Nr. 37C Deschide
37503/07/2019Construire balcon aferent ap. I, categoria de importanță ”C”, organizarea execuției lucrărilor.
Autorizația este valabilă cu respectarea tuturor condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, Direcţia Tehnică şi ADP.
Aleea Vrancea Nr. 4 Ap. 1 Deschide
37403/07/2019 FILIGORIE- INTRARE ÎN LEGALITATE - CATEGORIE DE IMPORTANŢĂ:DStrada Tudor Vladimirescu Nr. 95A Deschide
37202/07/2019AMPLASARE PANOU FIRMĂ PE FAŢADA CLĂDIRII
Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.
Strada Gheorghe Doja Nr. 197 Deschide
37102/07/2019Refacere împrejmuire proprietate și amenajare acces pietonal din str. Rămurele, categoria de importanță „D”, organizarea execuției lucrărilor.
Autorizaţia este valabilă cu respectarea tuturor condiţiilor impuse de deţinătorii de reţele subterane, Direcţia Tehnică - Biroul Energetic şi ADP.
Strada Negoiului Nr. 4 Deschide
36902/07/2019REAUTORIZARE PANOU DE FIRMĂ EXISTENT. Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.
Strada 22 Decembrie 1989 Nr. 30A Ap. 2 Deschide
36802/07/2019amenajare punct de colectare subteran pentru deșeuri menajere, categoria de importanță ”D” şi organizarea execuției lucrărilor.
Autorizaţia este valabilă cu respectarea tuturor condiţiilor impuse de deţinătorii de reţele subterane, Direcţia Tehnică - Biroul Energetic şi ADP.
Strada Ceahlau Deschide
36701/07/2019Reconstruire casă de locuit în limita POT existent și CUT max. admis, împrejmuire la stradă, reparare împrejmuire la limita de proprietate spate, categoria de importanță ”D” şi organizarea execuției lucrărilor.
Autorizaţia este valabilă cu respectarea tuturor condiţiilor impuse de deţinătorii de reţele subterane, Direcţia Tehnică - Biroul Energetic şi ADP.
Strada Budiului Nr. 35 Deschide
36601/07/2019REAMENAJARE CLĂDIRE ADMINISTRATIVĂ ŞI ATELIERE, EXTINDERE, ETAJARE CU LOCUINŢE DE SERVICIU - categoria de importanţă:C şi organizarea execuţiei lucrărilor
Amplasare firmă pe faţada clădirii
Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.
Strada Caminului Nr. 35 Deschide
36528/06/2019CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT categoria de importanță DStrada Pomilor Nr. Fn Deschide
36428/06/2019EXTINDERE REȚELE STRADALE DE APĂ ȘI CANALIZARE CU STAȚII DE POMPARE ȘI 16 BRANȘAMENTE DE APĂ ȘI RACORD CANALIZARE cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, Direcţia Tehnică şi ADP.Strada Pomilor Deschide
36328/06/2019CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT, PAVILION DE GRĂDINĂ, ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ ŞI PE LIMITA POSTERIOARĂ
Categoria de importanţă - C
Strada Remetea Nr. 194/G Deschide
36228/06/2019Branșament apă și racord canalizare ansamblu de locuințe SC MAURER IMOBILIARE SRL
Autorizaţia este valabilă cu respectarea tuturor condiţiilor impuse de deţinătorii de reţele subterane, Direcţia Tehnică - Biroul Energetic şi ADP.
- Băneasa Nr. 2 Deschide
36128/06/2019CREŞTEREA PERFORMANŢEI ENERGETICE A BLOCULUI DE LOCUINŢEStrada Moldovei Nr. 10 Deschide
36028/06/2019BRANȘAMENT GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, Direcţia Tehnică şi ADP: PRM (post reglare şi măsurare gaze naturale) se vor monta la limita de proprietate, fără a ocupa ( umbri ) definitiv domeniul public, respectiv înglobate în gardStrada Constandin Hagi Stoian Nr. 154 Deschide
35927/06/2019Amplasare firmă
Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.
Strada Decebal Nr. 6 Deschide
35827/06/2019CASĂ DE LOCUIT P+1 (LOCUINŢĂ +GARAJ) - categoria de importanţă C şi organizarea execuţiei lucrărilorStrada Uzinei Nr. 4/Bis Deschide
35727/06/2019BLOC DE LOCUINȚE COLECTIVE, AMENAJARE ACCES AUTO
ȘI ORGANIZAREA ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR categoria de importanță C, regim de înălțime D+P+3E, 22 apartamente, 10 parcaje la demisol și 10 parcaje în curtea proprie
Strada Margaretelor Nr. 17/A Deschide
35626/06/2019CORP ANEXĂ - GARAJ CU SPAŢIU DE DEPOZITARE ŞI PISCINĂ - INTRARE ÎN LEGALITATE
Categoria de importanţă - D
Strada Verii Nr. 46 Deschide
35526/06/2019Amenajări interioare, extindere și mansardare casă de locuit, împrejmuire la stradă, categoria de importanță ”D”, organizarea execuției lucrărilor.
Autorizaţia este valabilă cu respectarea tuturor condiţiilor impuse de deţinătorii de reţele subterane, Direcţia Tehnică - Biroul Energetic şi ADP.
Strada Sapei Nr. 5 Deschide
35426/06/2019AMENAJARE LOC DE JOACĂ PENTRU COPII
Strada Rozmarinului Nr. 6-12 Deschide
35326/06/2019Amenajări interioare, extinderea şi etajarea casei de locuit - categoria de importanţă:C şi organizarea execuţiei lucrărilorStrada Zânelor Nr. 8 Deschide
35226/06/2019Amplasare panou de afișa pentru informare meteo, demontabil, categoria de importanță ”D”.
Autorizaţia este valabilă cu respectarea tuturor condiţiilor impuse de deţinătorii de reţele subterane, Direcţia Tehnică - Biroul Energetic.
Strada Verii Deschide
35125/06/2019Branşament apă - categoria de imporetanţă:C; cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, Direcţia Tehnică şi ADPStrada Voinicenilor Nr. 182 Deschide
35025/06/2019CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENTIAL - CORP B5, BLOC DE LOCUINȚE COLECTIVE P+2E+3R CU 12 APARTAMENTE ȘI 12 PARCAJE AFERENTE ȘI AMENAJARE PEISAGERĂ categoria de importanţă CStrada Pomilor Nr. Fn Deschide
34925/06/2019Branșament gaze naturale presiune redusă din PE
Autorizația este valabilă cu respectarea tuturor condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice şi ADP: PRM (post reglare şi măsurare gaze naturale) va fi înglobat în gard la limita de proprietate, fără a ocupa ( umbri ) definitiv domeniul public.
Strada Ceangailor Nr. 17//L Deschide
34825/06/2019EXTINDERE, RECOMPARTIMENTARE MODERNIZARE CASĂ DE LOCUIT Sp+P- categoria de importanţă D şi organizarea execuţiei lucrărilorStrada Lebedei Nr. 18 Deschide
34724/06/2019HALĂ PENTRU DEPOZITARE, ÎMPREJMUIRE PE LIMITELE INTERIOARE (LATERALE, POSTERIOARĂ) ŞI LA STRADĂ
Categoria de importanţă - C
Strada Baneasa Nr. 8 Deschide
34624/06/2019Branșament gaze naturale presiune redusă subteran din PE
Autorizația este valabilă cu respectarea tuturor condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice ADP, Direcția Tehnică - Biroul Energetic: PRM (post reglare şi măsurare gaze naturale) va fi înglobat în gard la limita de proprietate, fără a ocupa ( umbri ) definitiv domeniul public.
Strada Hints Ottó Nr. 82 Deschide
34524/06/2019REPARARE ŞI REAMENAJARE BIOBAZĂ - CLĂDIREA C39 UMFST
Categoria de importanţă - C
Strada Gheorghe Marinescu Nr. 38 Deschide
34424/06/2019Amplasare firmă
Firmele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.
Strada 22 Decembrie 1989 Nr. 16 Ap. 3, 4 Deschide
34321/06/2019CASĂ DE LOCUIT P- categoria de importanţă:C; împrejmuire la stradă (amplasată în spatele reţelelor electrice conform condiţiilor impuse în avizul Electrica)Strada Viile Unomaj Nr. 29/A-29/B Deschide
34221/06/2019Construire parcare auto acoperită, demontabilă, categoria de importanță ”D”
Autorizaţia este valabilă cu respectarea tuturor condiţiilor impuse de deţinătorii de reţele subterane, Direcţia Tehnică - Biroul Energetic
Strada Magurei Deschide
34121/06/2019Construire parcare auto acoperită, demontabilă, categoria de importanță ”D”
Autorizaţia este valabilă cu respectarea tuturor condiţiilor impuse de deţinătorii de reţele subterane, Direcţia Tehnică - Biroul Energetic
Strada Pasunii Deschide
34021/06/2019Construire clădire P cu rol de găzduire echipamente VDF, categoria de importanță ”D”, organizare și execuția lucrărilor.
Strada Gheorghe Doja Nr. 300 Deschide
33920/06/2019Înlocuire branșament existent prin branșament nou gaze naturale presiune redusă.
Autorizația este valabilă cu respectarea tuturor condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice şi ADP: PRM (post reglare şi măsurare gaze naturale) va fi înglobat în gard la limita de proprietate, fără a ocupa ( umbri ) definitiv domeniul public.
- Arany Janos Nr. 7 Deschide
33820/06/2019AMPLASARE FIRMĂ PE FAŢADA CLĂDIRII
Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.
Strada Gheorghe Marinescu Nr. 47 Ap. 3 Deschide
33720/06/2019AMPLASARE FIRMĂ ŞI RECLAMĂ LUMINOASĂ PE FAŢADA CLĂDIRII, PERSONALIZARE FAŢADĂ
Firma şi reclama vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.
Strada Revolutiei Nr. 51 Deschide
33618/06/2019Dotarea depozitului cu instalații de semnalizare și stingerea incendiilor în conformitate cu normele de securitate la incendiu în vigoare - categoria de importanță ”C”, organizare și execuția lucrărilor Strada Depozitelor Nr. 21-23 Deschide
33514/06/2019Alimentare cu energie electrică HALĂ PRELUCRĂRI MECANICE TMF IMOBILIARE
Autorizaţia este valabilă cu respectarea tuturor condiţiilor impuse de deţinătorii de reţele subterane, Direcţia Tehnică - Biroul Energetic şi ADP.
Strada Budiului Nr. 68 Deschide
33413/06/2019CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT UNIFAMILIALĂ D+P+M
Categoria de importanţă - C
Strada 22 Decembrie 1989 Nr. 126 Deschide
33213/06/2019REAMENAJARE, EXTINDERE ȘI MANSARDARE LOCUINȚĂ
ȘI ORGANIZAREA ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR categoria de importanță D
Strada Avram Iancu Nr. 4 Deschide
33113/06/2019EXTINDERE ŞI SUPRAETAJARE CLĂDIRI (CORP C2, C3) PENTRU LOCUINŢĂ ŞI CABINET MEDICAL, SCHIMBARE DESTINAŢIE (CORP C4) DIN COTEŢ ÎN MAGAZIE, CONSTRUIRE COPERTINĂ ŞI RECONSTRUIRE GARD LA STRADĂ
Categoria de importanţă - C
Strada Pavel Chinezu Nr. 25 Deschide
33012/06/2019EXTINDERE, REAMENAJARE ŞI MANSARDARE LOCUINŢĂ, CONSTRUIRE GARAJ ŞI PISCINĂ - CONTINUAREA ŞI FINALIZAREA LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE APROBATE PRIN A.C. 192/2016
Categoria de importanţă - C
Strada Negoiului Nr. 95 Deschide
32912/06/2019AMPLASARE FIRMĂ LUMINOASĂ PE FAŢADA CLĂDIRII
Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991
Strada Fragilor Nr. 7 Deschide
32711/06/2019CONSTRUIRE ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ ŞI PE LIMITELE LATERALE
Categoria de importanţă - D
Strada Constandin Hagi Stoian Deschide
32611/06/2019CONSOLIDARE, EXTINDERE ȘI MANSARDARE CLĂDIRE LOCUINȚE COLECTIVE - CORP C1, CONSTRUIRE CORPURI NOI LOCUINȚE COLECTIVE - CORP C2 ȘI CORP C3 categoria de importanță C, regim de înălțime P+M/corp C1 și D+P+2E/corp C2 și C3, 53 apartamente și 53 parcaje Strada Crinului Nr. 12/A Deschide
32511/06/2019Construire casă de locuit P, categoria de importanță ”D”, împrejmuire la stradă, organizare și execuția lucrărilor.
Autorizația este valabilă cu respectarea tuturor condițiilor impuse de deținătorii de rețele subterane, Direcția Tehnică - Biroul Energetic şi ADP.
Strada Remetea Nr. 261 Deschide
32411/06/2019REAMENAJARE ŞI EXTINDERE CORP LOCUINŢĂ ŞI ATELIER
Categoria de importanţă - C
Strada Lacramioarei Nr. 13 Deschide
32311/06/2019CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT
SI ORGANIZAREA ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR categoria de importanță D
Strada Dimitrie Cantemir Nr. 48 Deschide
32211/06/2019REAMENAJARE, EXTINDERE ȘI MANSARDARE CASĂ DE LOCUIT, RECONSTRUIRE GARD LA STRADĂ
ȘI ORGANIZAREA ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR categoria de importanță D
Strada Primăverii Nr. 16 Deschide
32111/06/2019AMPLASARE FIRME PE FAŢADA IMOBILULUI. Firmele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.Piata Trandafirilor Nr. 58/A Deschide
32010/06/2019MODIFICARE APARTAMENT ŞI CONSTRUIRE BALCON
Categoria de importanţă - C
Aleea Carpati Nr. 39 Ap. 2 Deschide
31910/06/2019REAMENAJARE CLĂDIRE CORP C2 CU SCHIMBARE DESTINAŢIE DIN CLUB PENTRU COPII ÎN LOCUINŢE COLECTIVE
Categoria de importanţă - C
Strada Nordului Nr. 17 Deschide
31810/06/2019CASĂ DE LOCUIT P+1E, ÎN REGIM IZOLAT, PISCINĂ, GARD ÎMPREJMUITOR LA STRADĂ CU PORȚI DE ACCES AUTO ȘI PIETONAL, GARD DESPĂRȚITOR DINTRE IMOBILEStrada Vasile Săbădean Nr. Fn Deschide
31707/06/2019REAMENAJARE, EXTINDERE ŞI MANSARDARE LOCUINŢĂ (C1), REAMENAJARE ŞI EXTINDERE CU SCHIMBARE DESTINAŢIE DIN GARAJ ÎN BUCĂTĂRIE DE VARĂ (C3) ŞI CONSTRUIRE CORP ANEXĂ (FOIŞOR) - INTRARE ÎN LEGALITATE
Categoria de importanţă - C
Strada Nordului Nr. 17 Deschide
Hide details for 31631607/06/2019REAMENAJARE ŞI MANSARDARE LOCUINŢĂ CU SCHIMBARE PARŢIALĂ DE DESTINAŢIE DIN LOCUINŢĂ ÎN SPAŢII DE PRESTĂRI SERVICII ŞI CONSTRUIRE GARAJ, ORGANIZAREA EXECUŢIEI LUCRĂRILOR
Categoria de importanţă - C
Strada Mihai Viteazul Nr. 48 Deschide
[Replication or Save Conflict]
31507/06/2019CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT categoria de importanță D, regim de înălțime P+MStrada Voinicenilor Nr. Fn Deschide
Hide details for 31431407/06/2019CASĂ DE LOCUIT Sp+P, categorie de importanţă:D şi organizarea execuţiei lucrărilorStrada Podeni Nr. 41 Deschide
[Replication or Save Conflict]
31307/06/2019CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENTIAL, AMENAJARE PEISAGERA - CORP A7 categoria de importanţă C, clădire P+2E+3Retras cu 18 apartamente si 18 parcaje aferenteStrada Pomilor Nr. Fn Deschide
31206/06/2019CONSTRUIRE HALĂ METALICĂ - FUNCȚIUNI DE TRANSPORT DE MARFĂ ȘI SERVICII ANEXE AFERENTE
ȘI ORGANIZAREA ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR categoria de importanță C
Strada Libertății Nr. 120A Deschide
31106/06/2019MODIFICĂRI INTERIOARE CENTRU COMERCIAL
Categoria de importanţă - C
Strada Livezeni Nr. 6/A Deschide
31005/06/2019Amenajări interioare, extindere şi etajare casă de locuit Sp+P+1E - categoria de importaţă:D- Rovinari Nr. 4 Deschide
30805/06/2019Alimentare cu energie electrică a blocului de locuințe pentru tineri, destinat închirierii pentru specialiști în sănătate
Autorizaţia este valabilă cu respectarea tuturor condiţiilor impuse de deţinătorii de reţele subterane, Direcţia Tehnică - Biroul Energetic şi ADP.
Strada Gheorghe Marinescu Nr. 21 Deschide
30704/06/2019AMPLASARE FIRMĂ. Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.Piata Trandafirilor Nr. 36-38 Ap. 1-2 Deschide
30604/06/2019Amenajări interioare, reabilitare termică, mansardare casă de locuit în limita POT existent și CUT admis - categoria de importanță ”D” - intrare în legalitateStrada Saliste Bl. 3 Deschide
30504/06/2019BRANŞAMENT ELECTRIC TRIFAZAT SUBTERAN LA POMPĂ DE APĂ - cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, Direcţia Tehnică şi ADP: BMPT se va amplasa la limita de proprietate, respectiv înglobat în gard fără ocuparea ( umbrirea ) domeniului public.Strada Marului Nr. 44 Deschide
30404/06/2019REAMENAJARE CASĂ DE LOCUIT - APARTAMENT 1 DIN CORP C1 și REAMENAJARE GARAJ AUTO - CORP C2
ȘI ORGANIZAREA ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR categoria de importanță D
Strada Ion Luca Caragiale Nr. 9 Ap. 1 Deschide
Hide details for 30330304/06/2019ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ LA CLĂDIRE DE LOCUINŢECOLECTIVE P+2E ŞI LA BLOC DE LOCUINŢE COLECTIVE - cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, Direcţia Tehnică şi ADP: firidele de reţea F1, F2 şi F3 se vor monta la limita de proprietate, fără ocuparea ( umbrirea ) domeniului public.
Strada Remetea, Trifoiului Nr. 69E,2A Deschide
[Replication or Save Conflict]
[Replication or Save Conflict]
30203/06/2019Branșament apă și racord canalizare menajeră
Autorizaţia este valabilă cu respectarea tuturor condiţiilor impuse de deţinătorii de reţele subterane, Direcţia Tehnică - Biroul Energetic şi ADP
Strada Remetea Nr. 216 Deschide
30103/06/2019AAMPLASARE FIRMĂ PE FAŢADA IMOBILULUI. Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.12/2015 Strada Rodnei Nr. 17 Ap. 1 Deschide
30003/06/2019Extindere conductă și branșament gaze naturale presiune redusă din PE - cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice Direcţia Tehnică şi ADP: PRM (post reglare şi măsurare gaze naturale) se va amplasa la limita de proprietate, fără a ocupa ( umbri ) definitiv domeniul public.
Strada Pomilor Nr. 32/K Deschide
29903/06/2019Modificări interioare ap. 35
Strada Livezeni Nr. 12E Ap. 35 Deschide
29803/06/2019Branșament electric monofazat subteran
Autorizaţia este valabilă cu respectarea tuturor condiţiilor impuse de deţinătorii de reţele subterane, Direcţia Tehnică - Biroul Energetic şi ADP
Strada Remetea Nr. 216 Deschide
29703/06/2019BRANŞAMENT GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ PROIECTAT SUBTERAN DIN PE - cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice Direcţia Tehnică şi ADP: PRM (post reglare şi măsurare gaze naturale) se va amplasa la limita de proprietate, fără a ocupa ( umbri ) definitiv domeniul public.
Strada Constandin Hagi Stoian Nr. 32 Deschide
29603/06/2019CASĂ DE LOCUIT P, împrejmuire la stradă cu accese auto şi pietonale, organizarea execuţiei lucrărilor- categorie de importanţă:C- Constandin Hagi Stoian Nr. F.Nr. Deschide
29531/05/2019Amenajare punct de colectare subteran pentru deșeuri menajere, categoria de importanță ”D”
Autorizaţia este valabilă cu respectarea tuturor condiţiilor impuse de deţinătorii de reţele subterane, Direcţia Tehnică - Biroul Energetic
Strada Lamâitei Nr. 12 Deschide
29431/05/2019AMPLASAREA STATUIEPiata Card. Iuliu Hossu Nr. Fn Deschide
29331/05/2019Amenajări interioare, extindere casă de locuit Sp+P, în limita POT și CUT maxim admis, categoria de importanță ”C” şi organizarea execuției lucrărilor.
Strada Săvinesti Nr. 20 Deschide
29231/05/2019REAMENAJARE SI EXTINDERE ETAJ IX, MODIFICARE SARPANTA, SUPLIMENTARE LOCURI DE PARCARE - INTRARE PARȚIALĂ IN LEGALITATE CU SCHIMBARE SOLUȚIE PLANȘEU PESTE ETAJUL IX categoria de importanță CStrada Suceava Nr. 49 Deschide
29130/05/2019CASĂ DE LOCUIT P, împrejmuire la stradă cu accese auto şi pietonale şi la limita de proprietate stânga, organizarea execuţiei lucrărilor- categorie de importanţă:CStrada Constandin Hagi Stoian Nr. F. Nr. Deschide
28930/05/2019BRANŞAMENT GAZE NATURALE - cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice Direcţia Tehnică şi ADP: PRM (post reglare şi măsurare gaze naturale) va fi înglobat în gard la limita de proprietate, fără a ocupa ( umbri ) definitiv domeniul publicStrada Constandin Hagi Stoian Nr. 84 Deschide
28829/05/2019CONSTRUIRE STAŢIE DE EPURARE A APELOR UZATE
Categoria de importanţă - C
Strada Livezeni Nr. 7A Deschide
28729/05/2019AMPLASARE 2 FIRME PE FAŢADA CLĂDIRII
Firmele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991
Strada Calarasilor Nr. 1 Deschide
28628/05/2019Amplasare staţie de încărcat maşini electrice pe durata dreptului de superficie şi organizarea lucrărilor de execuţie - categorie de importanţă D
Cu respectarea condiţiilor impuse în avizul Transgaz nr. 22206/602/11.04.2019 şi Electrica nr. 70301923923/25.03.2019
Bulevard 1 Decembrie 1918 Nr. 240 Deschide
28528/05/2019Branșament electric trifazat subteran
Autorizaţia este valabilă cu respectarea tuturor condiţiilor impuse de deţinătorii de reţele subterane, Direcţia Tehnică - Biroul Energetic şi ADP.
Strada Constandin Hagi Stoian Nr. 55 Deschide
28428/05/2019EXTINDERE CONDUCTĂ ŞI 4 BRANŞAMENTE GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ LA LOCUINŢE COLECTIVE - cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice Direcţia Tehnică şi ADP: PRM (post reglare şi măsurare gaze naturale) vor fi amplasate la limita de proprietate, fără a ocupa ( umbri ) definitiv domeniul public
Strada Vasile Sabadeanu Nr. 17C,17/B,17/A,17 Deschide
28328/05/2019EXTINDERE CONDUCTĂ ŞI 5 BRANŞAMENTE GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ LA LOCUINŢE COLECTIVE - cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice Direcţia Tehnică şi ADP: PRM (post reglare şi măsurare gaze naturale) vor fi amplasate la limita de proprietate, fără a ocupa ( umbri ) definitiv domeniul public
Strada Vasile Sabadeanu Nr. 7,9,11,13,15 Deschide
28227/05/2019CONSTRUIRE GARD ÎMPREJMUITOR, AMENAJARE CURTE ȘI AMPLASARE RECLAME COMERCIALE Firmele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art. 26 lit. d, din Legea 50/1991.Strada Gheorghe Doja Nr. 76 Deschide
28127/05/2019Modificări interioare locuinţă, termoizolare şi reabilitare faţade - corp C1 şi înlocuire porţi la stradă şi organizarea execuţiei lucrărilor - categoria de importanţă:CStrada Paltinis Nr. 7 Deschide
28027/05/2019REABILITARE ȘI AMENAJĂRI INTERIOARE CONSTRUCȚIE EXISTENTĂ CU DOTĂRI AFERENTE
ȘI ORGANIZAREA ȘI EXECUTAREA LUCRĂRILOR categoria de importanță C
Strada Mureseni Nr. 50 Deschide
27927/05/2019BRANŞAMENT DE APĂ - cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, Direcţia Tehnică şi ADP.
Strada Viile Dealul Mic Nr. 41 Deschide
27827/05/2019EXTINDERE CONDUCTĂ ŞI BRANŞAMENTE GAZE NATURALE - cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice Direcţia Tehnică şi ADP: PRM (post reglare şi măsurare gaze naturale) vor fi amplasate la limita de proprietate, fără a ocupa ( umbri ) definitiv domeniul public.
Strada Szotyori Jozsef Nr. 12,12/N Deschide
27724/05/2019BRANŞAMENT ELECTRIC MONOFAZAT SUBTERAN - cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, Direcţia Tehnică şi ADP: TM3 se va amplasa la limita de proprietate, respectiv înglobat în gard, fără ocuparea ( umbrirea ) domeniului public.Strada Szotyori Jozsef Nr. 12/O Deschide
27624/05/2019REAMENAJARE ŞI EXTINDERE LOCUINŢĂ
Categoria de importanţă - C
Strada 22 Decembrie 1989 Nr. 168 Deschide
27524/05/2019Extindere şi etajare casă de locuit - categoria de importanţă:D şi organizarea execuţiei lucrărilorStrada Fântânii Nr. 7 Deschide
27323/05/2019SUPRAETAJARE CLĂDIRE LOCUINȚE COLECTIVE CU DOUĂ APARTAMENTE, MODIFICARE TEMĂ AFERENTĂ A.C. 524/2017 categoria de importanță CStrada Secerii Nr. 37 Deschide
27223/05/2019BRANŞAMENT ELECTRIC MONOFAZAT SUBTERAN LA CASĂ DE LOCUIT CU DOUĂ UNITĂŢI LOCATIVE - cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, Direcţia Tehnică şi ADP: TDC 2 se va monta la limita de proprietate, fără ocuparea ( umbrirea ) domeniului public, respectiv înglobat în gard.Strada Serafim Duicu Nr. 1/A Deschide
27022/05/2019Casă de locuit tip duplex D+P şi organizarea execuţiei lucrărilor - categoria de importanţă:D Strada Viile Dealul Mic Nr. 25 Deschide
26822/05/2019Amplasare panou de afișaj pentru informare meteo, demontabil, categoria de importanță ”D”.
Autorizaţia este valabilă cu respectarea tuturor condiţiilor impuse de deţinătorii de reţele subterane, Direcţia Tehnică - Biroul Energetic.
Strada Cutezantei Deschide
26722/05/2019Amplasare panou de afișaj pentru informare meteo, demontabil, categoria de importanță ”D”.
Autorizaţia este valabilă cu respectarea tuturor condiţiilor impuse de deţinătorii de reţele subterane, Direcţia Tehnică - Biroul Energetic.
- Plutelor Deschide
26622/05/2019CONSTRUIRE BLOCURI DE LOCUIT CU ECHIPAMENTE PUBLICE LA PARTER - CORP B3 ȘI B4, AMENAJĂRI CIRCULAȚII AUTO ȘI PIETONALE, PARCAJE AUTO, PISTE BICICLETE, ZONE VERZI ȘI LOCURI DE JOACĂ categoria de importanță C; destinație construcție: 2 blocuri de locuințe colective compuse din 87 apartamente; regim de înălțime D+P+3/5E+4RStrada Băneasa Nr. 2 Deschide
26521/05/2019Modificări interioare ap. 34
Strada Livezeni Nr. 12E Ap. 34 Deschide
26421/05/2019CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT ŞI ÎMPREJMUIRE TEREN
Categoaria de importanţă - C
Strada Cornesti Deschide
26321/05/2019Recompartimentări interioare, mansardare casă de locuit corp C1 și modificare poartă de acces pietonal, categoria de importanță ”D”, continuarea lucrărilor autorizate cu AC nr. 538/2015Strada Strâmba Nr. 1 Deschide
26120/05/2019Reparaţii şi zugrăveli la faţada principală şi reparaţii la acoperiş - categoria de importanţă:CStrada Marton Aron Nr. 1 Deschide
25920/05/2019REPARATII CAPITALE SPATIUL DIN P-TA VICTORIEI NR. 33 - SCHIMBARE DE DESTINATIE SI REABILITARE/REAMENAJARE IMOBIL EXISTENT categoria de importanță CPiata Victoriei Nr. 33 Deschide
25820/05/2019CASĂ DE LOCUIT P - categoria de importanţă:DStrada Remetea Nr. F.Nr. Deschide
25720/05/2019Obținerea autorizației de construire pentru branșament apă, racord canalizare menajeră, racord canalizare pluvială, categoria de importanță ”D”
Autorizaţia este valabilă cu respectarea tuturor condiţiilor impuse de deţinătorii de reţele subterane, Direcţia Tehnică - Biroul Energetic şi ADP.
Strada Gheorghe Marinescu Nr. 21 Deschide
25617/05/2019AMENAJĂRI INTERIOARE
Categoria de importanţă - C
Piata Teatrului Nr. 1 Ap. 1 Deschide
25416/05/2019Amplasare panou de afișaj pentru informare meteo, demontabil, categoria de importanță ”D”.
Autorizaţia este valabilă cu respectarea tuturor condiţiilor impuse de deţinătorii de reţele subterane, Direcţia Tehnică - Biroul Energetic.
Bulevard 1848 Deschide
25316/05/2019AMENAJĂRI INTERIOARE, EXTINDEREA ȘI ETAJAREA CASEI DE LOCUIT EXISTENTE ȘI ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ
ȘI ORGANIZAREA ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR categoria de importanță D
Strada Serg.Maj. Ionel Giurchi Nr. 17 Deschide
25216/05/2019Amenajări interioare, extindere casă de locuit corp C1 (Sp+P), categoria de importanță ”D” şi organizarea execuției lucrărilor.Strada Moresti Nr. 6 Deschide
25116/05/2019Amplasare panou de afișaj informare meteo, demontabil, categoria de importanță ”D”.
Autorizaţia este valabilă cu respectarea tuturor condiţiilor impuse de deţinătorii de reţele subterane, Direcţia Tehnică - Biroul Energetic.
Strada Gheorghe Doja Deschide
25015/05/2019Construire două balcoane aferente ap. 1, parter fără închidere pe conturul exterior, de același gabarit și formă cu cele de la nivele superioare, categoria de importanță ”C”.
Autorizaţia este valabilă cu respectarea tuturor condiţiilor impuse de deţinătorii de reţele subterane, Direcţia Tehnică - Biroul Energetic şi ADP.
Strada Nicolae Balcescu Nr. 6 Ap. 1 Deschide
24915/05/2019REAMENAJARE, EXTINDERE ŞI MANSARDARE CASA DE LOCUIT EXISTENTA, CONSTRUIRE ANEXE GOSPODARESTI - GARAJ, CONSTRUIRE GARD LA STRADA CU ACCES AUTO SI PIETONAL categoria de importanță DStrada Remetea Nr. 60 Deschide
24815/05/2019Extindere și etajare casă de locuit (Sparțial +P+E), reabilitare împrejmuire la str. Bucegi și Vulturilor, categoria de importanță ”C”.
Autorizaţia este valabilă cu respectarea tuturor condiţiilor impuse de deţinătorii de reţele subterane, Direcţia Tehnică - Biroul Energetic, ADP și declarație autentificate acord vecini din str. Bucegi, nr. 3, conform încheiere de autentificare nr. 250 din 14/01/2019
- Bucegi Nr. 1 Deschide
24715/05/2019AMPLASARE FIRME PE FAȚADA IMOBILULUI Firmele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit. d, din legea 50/1991.Bulevard 1 Decembrie 1918 Nr. 6 Ap. Mag.155 Deschide
24614/05/2019Branșament gaze naturale presiune redusă din PE
Autorizația este valabilă cu respectarea tuturor condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, ADP, Direcția Tehnică, PRM (post reglare şi măsurare gaze naturale) va fi înglobat în gard la limita de proprietate, fără a ocupa ( umbri ) definitiv domeniul public.
Strada Serafim Duicu Nr. 1/A Deschide
24513/05/2019Branșament gaze naturale presiune redusă PE
Autorizația este valabilă cu respectarea tuturor condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, ADP, Direcția Tehnică, PRM (post reglare şi măsurare gaze naturale) va fi înglobat în gard la limita de proprietate, fără a ocupa ( umbri ) definitiv domeniul public.
Strada Remetea Nr. 216 Deschide
24410/05/2019Casă de locuit P+1E, categorie de importanţă:DStrada Marului Deschide
24310/05/2019CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT P+M, RECONSTRUIRE ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ ŞI ORGANIZAREA EXECUŢIEI LUCRĂRILOR
Categoria de importanţă - C
Strada Plt. Adj. David Rusu Nr. 32 Deschide
24210/05/2019CREŞTEREA PERFORMANŢEI ENERGETICE A BLOCULUI DE LOCUINŢEStrada Moldovei Nr. 12 Deschide
24110/05/2019Chioşc (din complexul unitar din două chioşcuri propus) cu funcţiunea de spaţiu comercial pe teren domeniu public, construcţie cu caracter provizoriu pe durata contractului de concesiune - categoria de importanţă DStrada Infratirii Colţ Cu Str. Muncii Deschide
24010/05/2019Branșament gaze naturale presiune redusă
Autorizația este valabilă cu respectarea tuturor condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, ADP, Direcția Tehnică, PRM (post reglare şi măsurare gaze naturale) va fi înglobat în gard la limita de proprietate, fără a ocupa ( umbri ) definitiv domeniul public.
Strada Marului Nr. 22/A Deschide
23909/05/2019CASĂ DE LOCUIT P, ÎMPREJMUIRE ÎNTRE PROPRIETĂŢI şi LA STRADĂ CU ACCESE AUTO ŞI PIETONALE şi ORGANIZAREA EXECUŢIEI LUCRĂRILOR - categorie de importanţă CStrada Ceangailor Deschide
23809/05/2019Amenajări interioare şi mansardarea casei de locuit, categorie de importanţă:CStrada Furtunei Nr. 5 Deschide
23709/05/2019CONSTRUIRE BALCON LA PARTER
Categoria de importanţă - C
Strada Petru Dobra Nr. 45 Ap. 3 Deschide
23609/05/2019BRANŞAMENT DE GAZE NATURALE
Lucrările se vor realiza în condițiile precizate în avizele unităților deţinătoare de utilităţi, în avizul Direcției Tehnice cu nr.118/2019 şi în avizul A.D.P. cu nr.123/2019
Strada Voinicenilor Nr. 169 Deschide
23508/05/2019BRANŞAMENT GAZE NATURALE
Autorizaţia este valabilă cu respectarea tuturor condiţiilor impuse de deţinătorii de reţele subterane, Direcţia Tehnică - Biroul Energetic şi ADP
- Pomilor Nr. 34/16 Deschide
23407/05/2019Branșament gaze naturale presiune redusă
Autorizația este valabilă cu respectarea tuturor condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, ADP, Direcția Tehnică, PRM (post reglare şi măsurare gaze naturale) va fi înglobat în gard la limita de proprietate, fără a ocupa ( umbri ) definitiv domeniul public.
Strada Pomilor Nr. 34/24 Deschide
23307/05/2019BRANŞAMENT DE APĂ ŞI RACORD DE CANALIZARE UNITARĂ - cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, Direcţia Tehnică şi ADP.Strada Govora Nr. 7 Deschide
23207/05/2019Branșament gaze naturale presiune redusă
Autorizația este valabilă cu respectarea tuturor condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, ADP, Direcția Tehnică, PRM (post reglare şi măsurare gaze naturale) va fi înglobat în gard la limita de proprietate, fără a ocupa ( umbri ) definitiv domeniul public.
Strada Pomilor Nr. 34/26 Deschide
23107/05/2019BRANŞAMENT GAZE NATURALE, BRANŞAMENT DE APĂ ŞI BRANŞAMENT ELECTRIC SUBTERAN LA CASĂ DE LOCUIT - cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice Direcţia Tehnică şi ADP: PRM (post reglare şi măsurare gaze naturale) şi BPM (bloc măsurare şi protecţie pentru energie electrică) se vor amplasa la limita de proprietate, respectiv înglobate în gard, fără a ocupa ( umbri ) definitiv domeniul public
Strada Sf. Stefan Nr. 12 Deschide
23006/05/2019Construire casă de locuit P+E, categoria de importanță ”D”, organizare și execuția lucrărilor
Autorizaţia este valabilă cu respectarea tuturor condiţiilor impuse de deţinătorii de reţele subterane, Direcţia Tehnică - Biroul Energetic şi ADP.
Strada Hints Ottó Nr. 64 Deschide
22906/05/2019AMPLASARE PANOU PUBLICITAR. Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.Strada Budiului Nr. 28 Deschide
22806/05/2019CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT D+P, ANEXĂ PARTER ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN
ȘI ORGANIZAREA ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR categoria de importanță D, împrejmuire la limita posterioară și parțială laterala stânga
Strada Voinicenilor Nr. 147 Deschide
22703/05/2019Amenajări interioare, schimbare destinaţie din sediu firmă în cabinet stomatologic, amplasare firmă şi reclamă luminoasă pe faţada aferentă acestuia - categorie de importanţă:D
Firma şi reclama vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.
Bulevard 1 Decembrie 1918 Nr. 218 Ap. 3 Deschide
22602/05/2019Clădire S+P+1E cu funcţiunea de laborator de tehnică dentară şi casă de locuit, împrejmuire teren, creare acces auto şi pietonal, organizarea execuţiei lucrărilor - categorie de importanţă CStrada Viile Dealul Mic Nr. F.Nr. Deschide
22525/04/2019CASĂ DE LOCUIT P+M - categoria de importanţă DStrada Constandin Hagi Stoian Nr. F.Nr. Deschide
22425/04/2019ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ PENTRU 5 CONSUMATORI - POPA FLORIN, POPA DIANA FLORINA, POP RADU FLORIN, POP ANDREIA RAMONA, GHEORMA MARCEL, GHEORMA DORINA, SANTA ANA, MACARIE RAMONA, MATIAS NICOLETA ELENA, MATIAS ROMEO TARZAN - cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, Direcţia Tehnică şi ADP: firida de reţea, TDC 2 şi BMPM se vor amplasa la limita de proprietate, respectiv înglobate în gard, fără ocuparea ( umbrirea ) domeniului publicStrada Pomilor Nr. 36/20-36/24 Deschide
22324/04/2019Reparare şi zugrăvire în mod unitar faţade la stradă - categoria de importanţă CStrada Arany Janos Nr. 54 Deschide
22224/04/2019ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ PENTRU 2 CONSUMATORI - firida de reţea, TDC 2 şi BMPM se vor amplasa la limita de proprietate, respectiv înglobate în gard, fără ocuparea ( umbrirea ) domeniului public.
Strada Pomilor Nr. 34/17,34/19 Deschide
22124/04/2019Construire casă de locuit P+E, categoria de importanță ”C”, organizare de șantier, zid de sprijin.Strada Jean Monnet Deschide
22023/04/2019Continuarea lucrărilor autorizate cu AC nr. 62 din 20/02/2017 - extindere şi reamenajare casă de locuit Strada Ilie Munteanu Nr. 55 Deschide
21923/04/2019BRANŞAMENT GAZE NATURALE LA CASĂ DE LOCUIT - cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, Direcţiei Tehnice şi ADP: PRM (post reglare şi măsurare gaze naturale) va fi înglobat în gard la limita de proprietate, fără a ocupa ( umbri ) definitiv domeniul public. Strada Pomilor Nr. 34/15 Deschide
21822/04/2019Desființare parțială casă de locuit, extindere, reamenajare și mansardare casă de locuit, categoria de importanță ”C”, organizare de șantier.
Strada Remetea Nr. 122 Deschide
21722/04/2019CONSTRUIRE ÎMPREJMUIRE LA STRADA TREBELY ŞI LA STRADA VERII, CU AMENAJARE 2 ACCESE PIETONALE ŞI 1 ACCES AUTO, ÎMPREJMUIRE ÎNTRE PROPRIETĂŢI, AMENAJARE PARCARE
Strada Trebely Nr. 68 Deschide
21519/04/2019REVOPSIRE CONTAINER TIP BUFET (IMBISS) ȘI AMPLASARE FIRME ȘI RECLAME
ORGANIZAREA ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR categoria de importanță C, firmele și reclamele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.
Strada Gheorghe Doja Nr. 66 Deschide
21418/04/2019Modificări interioare pentru reamenajare sală de jocuri electronice, modificare faţadă - categoria de importanţăC;Bulevard 1 Decembrie 1918 Nr. 255 Deschide
21318/04/2019Construire casă de locuit P+M, împrejmuire la stradă, categoria de importanță ”C”, organizare de șantier.
Autorizaţia este valabilă cu respectarea tuturor condiţiilor impuse de deţinătorii de reţele subterane, Direcţia Tehnică - Biroul Energetic şi ADP.
Strada Eden Deschide
21218/04/2019AMPLASARE FIRME PE FAŢADA IMOBILULUI. Firmele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991Strada Liviu Rebreanu Nr. 29/A Deschide
21117/04/2019EXTINDEREA ȘI ÎNCHIDEREA TERASEI EXISTENTE categoria de importanță D, regim de înălțime PStrada Mărului Nr. 35 Deschide
21017/04/2019BRANŞAMENT GAZE NATURALE - cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice Direcţia Tehnică şi ADP: PRM (post reglare şi măsurare gaze naturale) va fi înglobat în gard la limita de proprietate, fără a ocupa ( umbri ) definitiv domeniul publicPasaj Padurii Deschide
20917/04/2019CONSTRUIRE CLĂDIRE LOCUINȚE COLECTIVE CU REGIM MIC DE ÎNĂLȚIME
ȘI ORGANIZAREA ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR categoria de importanță C, clădire cu regim de înălțime P+2E compusă din 6 apartamente, 8 parcaje în curtea interioară
- Onești Nr. 5 Deschide
Hide details for 20820817/04/2019EXTINDERE CONDUCTĂ ŞI BRANŞAMENT GAZE NATURALE - cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, Direcţia Tehnică şi ADP: PRM (post reglare şi măsurare gaze naturale) va fi înglobat în gard la limita de proprietate, fără a ocupa ( umbri ) definitiv domeniul public.
Strada Posada Deschide
[Replication or Save Conflict]
20716/04/2019BRANŞAMENT ELECTRIC TRIFAZAT SUBTERAN - cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, Direcţia Tehnică şi ADP: BMPT se va monta la limita de proprietate, fără ocuparea ( umbrirea ) domeniului public, respectiv înglobat în gard
Strada Mihai Eminescu Nr. 8 Deschide
20616/04/2019EXTINDERE, MANSARDARE, MODERNIZARE CASA DE LOCUIT CORP C1 SI REFACERE POARTA LA STRADĂ
ȘI ORGANIZAREA ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR categoria de importanță D, regim de înălțime S+P+M
Strada Libertatii Nr. 88 Deschide
20515/04/2019BRANŞAMENT GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ
cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice şi ADP: PRM (post reglare şi măsurare gaze naturale) va fi înglobat în gard la limita de proprietate, fără a ocupa (umbri) definitiv domeniul public.
Strada Constandin Hagi Stoian Nr. 116 Deschide
20415/04/2019Înlocuire branşament de apă şi racord de canalizare
Cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, Direcţia Tehnică şi ADP.
Strada Arany Janos Nr. 7 Deschide
20315/04/2019CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT ȘI GARAJ AUTO categoria de importanță D, regim de înălțime S+P+MStrada Remetea Nr. 95/B Deschide
Hide details for 20220212/04/2019Construire casă de locuit unifamilială P+E, categoria de importanță ”D”, organizare de șantierStrada Hints Otto Nr. 66 Deschide
[Replication or Save Conflict]
[Replication or Save Conflict]
20112/04/2019Alimentare cu energie electrică bloc de locuinţe colectiveStrada Regele Ferdinand Nr. 8 Deschide
20012/04/2019EXTINDERE, AMENAJĂRI INTERIOARE ŞI MANSARDARE LOCUINŢE - INTRAREA ÎN LEGALITATE, REFAŢADIZARE ŞI CREARE ACCESE NOI categoria de importanță C, regim de înălțime S+P+1EStrada Mihai Viteazu Nr. 28 Deschide
19912/04/2019ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ PENTRU 5 CONSUMATORI - TURDEAN MIRELA, ARCOFLOR CONSTRUCT SRL, SIPOS EDIT, SIPOS LASZLO, ELEK ANDRAS JANOS, CERGHIZAN DORIN, CERGHIZAN PETRONELA MARIA - cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, Direcţia Tehnică şi ADP: firida de reţea, TDC 2 şi BMPM se vor amplasa la limita de proprietate, respectiv înglobate în gard, fără ocuparea ( umbrirea ) domeniului public.Strada Pomilor Nr. 34/5-34/10 Deschide
19511/04/2019AMPLASARE FIRMĂ. Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.
Strada Gradinarilor Nr. 16 Deschide
19411/04/2019ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ, SPOR DE PUTERE LA CASĂ DE LOCUIT - cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, Direcţia Tehnică şi ADP: firida de reţea E2+2 şi BMPT se vor monta la limita de proprietate, fără ocuparea ( umbrirea ) domeniului public.
Strada Rodnei Nr. 36 Deschide
19310/04/2019REAMENAJARE, EXTINDERE ŞI MANSARDARE LOCUINŢĂ, ORGANIZAREA ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR
Categoria de importanţă - C
Strada Avram Iancu Nr. 28 Deschide
19210/04/2019ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ PENTRU 8 CONSUMATORI - ROSCA ROXANA BIANCA, BODAN STELIAN,BODAN DIANA, FEKECS ZSOLT, FEKECS OLIMPIA RALUCA, HENGER ATTILA, MOLDOVAN TUDOR, MOLDOVAN CAMELIA ANCUTA, POP NICOLAE, LAZAR MARIA, PETREA IOAN MARCEL, PETREA MARIA - cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, Direcţia Tehnică şi ADP: firida de reţea, TDC 2 şi BMPM se vor amplasa la limita de proprietate, respectiv înglobate în gard, fără ocuparea ( umbrirea ) domeniului public.Strada Pomilor Nr. 34/11-36/16 Deschide
19110/04/2019AMPLASARE FIRME LUMINOASE. Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.Bulevard 1 Decembrie 1918 Nr. 163 Deschide
19009/04/2019AMPLASARE FIRMĂ LUMINOASĂ PE FAŢADA IMOBILULUI. Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.Bulevard 1 Decembrie 1918 Nr. 251 Deschide
18909/04/2019AMPLASARE FIRMĂ PE FAŢADA IMOBILULUI. Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.Strada Horia Nr. 13A Deschide
18809/04/2019Extindere, reamenajare, acces exterior la pod ap. II - intrare în legalitate, categoria de importanță ”D”Strada Tudor Vladimirescu Nr. 145 Ap. 2 Deschide
18709/04/2019BRANŞAMENT ELECTRIC MONOFAZAT SUBTERAN ŞI BRANŞAMENT GAZE NATURALE - cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice Direcţia Tehnică şi ADP: PRM (post reglare şi măsurare gaze naturale) şi BMPM (bloc măsură şi protecţie pentru energie electrică) se vor monta la limita de proprietate, fără a ocupa ( umbri ) definitiv domeniul public, respectiv înglobate în gardStrada Vasile Sabadeanu Nr. 5 Deschide
18609/04/2019Montare robineți de secționare pe conductele Dn 500mm Ernei - CIC Tg. Mureș, respectiv Dn 600mm Corunca - CIC Tg. Mureș - în regim de urgență
Beneficiarul este obligat ca până la finalizarea lucrărilor de construire (în termenul de valabilitate a autorizaţiei de construire) să prezinte documentaţia tehnică, faza DTAC + DTOE întocmită conform prevederilor în vigoare, însoţită de toate acordurile şi avizele solicitate prin certificatul de urbanism nr. 669 din 08.04.2018 emis de Primăria mun. Tg. Mureș
- .... Deschide
18509/04/2019AMENAJĂRI INTERIOARE ȘI MANSARDAREA CASEI DE LOCUIT EXISTENTE; ORGANIZAREA ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR categoria de importanță D, regim de înălțime S+P+MStrada Gen.Traian Mosoiu Nr. 22 Deschide
18408/04/2019Extindere, reamenajare corp C1- intrare în legalitate; categoria de importanţă:D; împrejmuire la stradă cu acces auto nou propus;Strada Nordului Nr. 7 Deschide
18308/04/2019CONSTRUIRE BAZIN DE ÎNOT OLIMPIC ȘI ORGANIZAREA ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR categoria de importanță C, regim de înălțime S+P+2E
se va respecta avizul SDEE TRANSILVANIA SUD nr. 7300-26026/21.03.2019
Aleea Carpati Nr. 57 Deschide
18204/04/2019Branșament gaze naturale presiune redusă din PE
Autorizaţia este valabilă cu respectarea tuturor condiţiilor impuse de deţinătorii de reţele subterane, Direcţia Tehnică - Biroul Energetic şi ADP.
Strada Marului Nr. 31 Deschide
18104/04/2019BRANŞAMENT GAZE NATURALE - cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice Direcţia Tehnică şi ADP: PRM (post reglare şi măsurare gaze naturale) va fi înglobat în gard la limita de proprietate, fără a ocupa ( umbri ) definitiv domeniul publicStrada Pomilor Nr. 34/10 Deschide
18004/04/2019BRANŞAMENT ELECTRIC MONOFAZAT SUBTERAN - cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, Direcţia Tehnică şi ADP: BMPT se va monta la limita de proprietate, fără ocuparea ( umbrirea ) domeniului public, respectiv înglobat în gard.
Strada Livezeni Nr. 97/B Deschide
17904/04/2019AMPLASARE FIRMĂ LUMINOASĂ. Firmele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991Strada Dimitrie Cantemir Nr. 3 Deschide
17804/04/2019CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT ȘI ORGANIZAREA ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR categoria de importanță D, regim de înălțime P+MStrada Constandin Hagi Stoian Nr. Fn Deschide
17704/04/2019CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT categoria de importanță D, regim de înălțime PStrada Constandin Hagi Stoian Nr. Fn Deschide
17603/04/2019AMENAJĂRI INTERIOARE ŞI MANSARDARE LOCUINŢĂ ÎN VOLUMUL PODULUI EXISTENT, MODIFICĂRI INTERIOARE ŞI RENOVARE CORP ANEXĂ (GARAJ)
Categoria de importanţă - C
Strada Spitalul Vechi Nr. 16 Deschide
17503/04/2019Branșament electric trifazat subteran
Autorizaţia este valabilă cu respectarea tuturor condiţiilor impuse de deţinătorii de reţele subterane, Direcţia Tehnică - Biroul Energetic şi ADP.
Strada Marului Nr. 31 Deschide
17403/04/2019Casă de locuit Sp+P+1E, împrejmuire la stradă şi între proprietăţi - categoria de importanţă D- Furtunei Nr. 22 Deschide
17303/04/2019AMPLASARE FIRMĂ ŞI RECLAMĂ LUMINOASĂ FAŢADA SPAŢIULUI
Firmele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991
Strada Cutezantei Bl. 28 Deschide
17103/04/2019AMPLASARE FIRMĂ PE FAŢADA IMOBILULUI. Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.Strada Calarasilor Nr. 82 Ap. 1 Deschide
17003/04/2019BRANŞAMENT ELECTRIC MONOFAZAT SUBTERAN - cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, Direcţia Tehnică şi ADP: BMPT se va monta la limita de proprietate, fără ocuparea ( umbrirea ) domeniului public, respectiv înglobat în gard.Strada Verii Nr. 30/A Deschide
16902/04/2019MODIFICAREA SOLUŢIEI APROBATĂ PRIN A.C. NR.293/2017 - MODIFICARE ACOPERIŞ (C2)
Categoria de importanţă - C
Bulevard Cetatii Nr. 5 Ap. 2 Deschide
16802/04/2019BRANŞAMENT DE APĂ - cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, Direcţia Tehnică şi ADP.Strada Constandin Hagi Stoian Nr. 148 Deschide
16702/04/2019Racord canalizare, categoria de importanță ”C”
Autorizaţia este valabilă cu respectarea tuturor condiţiilor impuse de deţinătorii de reţele subterane, Direcţia Tehnică - Biroul Energetic şi ADP.
Strada Szechenyi Istvan Nr. 53 Deschide
16602/04/2019BRANŞAMENT ELECTRIC TRIFAZAT SUBTERAN - cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, Direcţia Tehnică şi ADP: TDC5 se va monta la limita de proprietate, fără ocuparea ( umbrirea ) domeniului public, respectiv înglobat în gardStrada Vasile Sabadeanu Nr. 1B Deschide
16501/04/2019CONSTRUIRE CORP D+P+E+M - APARTAMENTE ŞI SPAŢIU COMERCIAL - INTRARE ÎN LEGALITATE
Categoria de importanţă - C
Strada Lalelelor Nr. 25 Deschide
16401/04/2019Modificare spaţiu comercial existent, modificare faţadă prin realizarea a două accese, fără afectare domeniu publicPiata Trandafirilor Nr. 33/A Deschide
16301/04/2019REPARAŢII/RECONSTRUIRE ACOPERIŞ LA AP.1
Categoria de importanţă - C
Strada Cornesti Nr. 21 Ap. 1 Deschide
16201/04/2019LUCRĂRI DE PROTEJARE REŢELE ELECTRICE EXISTENTE
Autorizaţia este valabilă cu respectarea tuturor condiţiilor impuse de deţinătorii de reţele subterane, Direcţia Tehnică - Biroul Energetic şi ADP.
Strada Lalelelor Nr. 10-12 Deschide
16101/04/2019BRANŞAMENT DE APĂ - cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, Direcţia Tehnică şi ADP.Strada Marului Nr. 22A Deschide
16001/04/2019CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT CU DOUĂ APARTAMENTE, ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ categoria de importanță D, regim de înălțime P+MStrada Constandin Hagi Stoian Nr. Fn Deschide
15929/03/2019Modificări interioare casă de locuit - categoria de importanţă:C
Clădire - anexă - intrare în legalitate
Strada Cuza Voda Nr. 67 Deschide
15829/03/2019BRANŞAMENT DE APĂ - cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, Direcţia Tehnică şi ADP.
Strada Constandin Hagi Stoian Nr. 26 Deschide
15729/03/2019AMENAJĂRI INTERIOARE, EXTINDEREA ȘI MANSARDAREA CASEI DE LOCUIT EXISTENTE - CORP C1 categoria de importanță D, regim de înălțime P+MStrada Rodnei Nr. 77 Ap. C1 Deschide
15628/03/2019Amplasare firmă şi reclamă pe faţada aferentă cabinetului medical. Firma şi reclama vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.Bulevard 1 Decembrie 1918 Nr. 146 Ap. 3 Deschide
15528/03/2019Branşament apă şi racord canalizare menajeră
Autorizaţia este valabilă cu respectarea tuturor condiţiilor impuse de deţinătorii de reţele subterane, Direcţia Tehnică - Biroul Energetic şi ADP.
- Grădinarilor Nr. 11/B Deschide
15428/03/2019EXTINDERE CONDUCTĂ ŞI BRANŞAMENT GAZE NATURALE - cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice Direcţia Tehnică şi ADP: PRM (post reglare şi măsurare gaze naturale) va fi înglobat în gard la limita de proprietate, fără a ocupa ( umbri ) definitiv domeniul public.
Strada Eden Nr. 10/10 Deschide
15227/03/2019Amenajare mansardă locuibilă în volumul podului existent - categoria de importanţă DStrada Predeal Nr. 111 Deschide
15126/03/2019REPARAŢII/RECONSTRUIRE SPAŢIU DE ALIMENTAŢIE PUBLICĂ CORP C23 ŞI TERASĂ ACOPERITĂ PE LUCIUL APEI - ÎN REGIM DE URGENŢĂ;
Beneficiarul este obligat ca până la finalizarea lucrărilor de construire (în termenul de valabilitate a autorizaţiei de construire) să prezinte documentaţia întocmită conform prevederilor în vigoare, însoţită de toate acordurile şi avizele precizate prin certificatul de urbanism nr. 578 din 26.03.2019
Strada Plutelor Nr. 2 Deschide
15026/03/2019AMPLASARE RECLAME LUMINOASE, RECLAME ÎN VITRINE ŞI PERSONALIZARE FAŢADĂ. Firmele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/199Strada Voinicenilor Nr. 94 Deschide
Hide details for 14914926/03/2019Schimbare destinaţie din spaţiu comercial (corp C1) şi anexe (corp C2) în locuinţe colective prin demolări parţiale, extindere, etajare (P+2) - categorie de importanţă CStrada Bodor Peter Nr. 18 Deschide
[Replication or Save Conflict]
14826/03/2019AMPLASARE RECLAME LUMINOASE, RECLAME ÎN VITRINE ŞI PERSONALIZARE FAŢADĂ. Firmele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991Strada Cutezantei Nr. 13 Deschide
14726/03/2019BRANŞAMENT GAZE NATURALE - cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice Direcţia Tehnică şi ADP: PRM (post reglare şi măsurare gaze naturale) va fi înglobat în gard la limita de proprietate, fără a ocupa ( umbri ) definitiv domeniul public
Strada Mihai Eminescu Nr. 8 Deschide
14626/03/2019AMPLASARE FIRME PE FAŢADA IMOBILULUI. Firmele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991Strada Mihail Kogalniceanu Nr. 13 Deschide
14526/03/2019AMPLASARE RECLAME LUMINOASE, RECLAME ÎN VITRINE ŞI PERSONALIZARE FAŢADĂ. Firmele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991Strada Decebal Nr. 42 Ap. U2/1 Deschide
14425/03/2019REABILITARE TERMICĂ BLOC DE LOCUINŢE - categoria de importană: DStrada Parîngului Nr. 13 Deschide
14325/03/2019REAMENAJARE BIROU DE PRIMIRE ȘI RAMPĂ DE ACCES PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI LOCOMOTORII, REPARAȚII ȘARPANTĂ ȘI ÎNLOCUIRE ÎNVELITOARE categoria de importanță C, lucrarea se va executa fără afectarea construcțiilor alăturate existentePiata Trandafirilor Nr. 5 Deschide
14222/03/2019Amplasare firmă pe fațada imobilului și totem publicitar în incinta S.C. KOBER S.R.L., categoria de importanță ”D”
Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit. d, din legea 50/1991
Strada Depozitelor Nr. 21-23 Deschide
14122/03/2019Branşament apă şi racord de canalizare menajeră
Autorizaţia este valabilă cu respectarea tuturor condiţiilor impuse de deţinătorii de reţele subterane, Direcţia Tehnică - Biroul Energetic şi ADP.
Strada Budiului Nr. 105 Deschide
14022/03/2019AMPLASARE FIRMĂ LUMINOASĂ. Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991Strada Tamás Ernö Nr. 1 Deschide
13922/03/2019BRANŞAMENT GAZE NATURALE - cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice Direcţia Tehnică şi ADP: PRM (post reglare şi măsurare gaze naturale) va fi înglobat în gard la limita de proprietate, fără a ocupa ( umbri ) definitiv domeniul publicStrada Dealului Nr. 14 Deschide
13821/03/2019CONTINUAREA LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE CU MODIFICAREA SOLUŢIEI APROBATĂ PRIN A.C. NR.120/2016 - EXTINDERE CLĂDIRE C2 CU FUNCŢIUNEA - BIROURI ŞI LOCUINŢE ŞI RESTAURAREA FAŢADELOR CLĂDIRII
Categoria de imporatnţă - C
Strada Calarasilor Nr. 52 Deschide
13721/03/2019AMPLASARE FIRMĂ. Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.Strada 22 Decembrie 1989 Nr. 27 Ap. 3 Deschide
13621/03/2019AMPLASARE FIRMĂ. Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.Strada Lacului Nr. 1 Deschide
13521/03/2019Casă de locuit Dp+P, categorie de importanţă D, împrejmuire la stradă şi la limitele de proprietate lateraleStrada Viile Dealul Mic Nr. 39/15 Deschide
13421/03/2019REAMENAJARE ȘI EXTINDERE CLĂDIRE DEPOZIT MEDICAMENTE CORP C2 categoria de importanță C, regim de înălțime PStrada Ghiocelului Nr. 18-20 Deschide
13221/03/2019CONSTRUIRE ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ CU ACCES AUTO ŞI ÎMPREJMUIRE ÎN CURTEA IMOBILULUI PROVIZORIU PE O PERIOADĂ DE 2 ANI ÎMPREJMUIREA ÎN CURTEA IMOBILULUI VA AVEA CARACTER PROVIZORIU PE O PERIOADĂ DE MAXIM 2 ANI DE LA DATA EMITERII PREZENTEI AUTORIZAŢII, FĂRĂ POSIBILITATE DE DEZMEMBRARE
Menţinerea împrejmuirii provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art. 26, lit.d, din Legea 50/1991***republicată. La expirarea termenului de 2 ani împrejmuirea se va desfiinţa pe cheltuiala beneficiarului fără a se acorda despăgubiri, terenul urmând a se readuce la forma iniţială.
Strada Calarasilor Nr. 82 Deschide
13120/03/2019BRANŞAMENT GAZE NATURALE - cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice Direcţia Tehnică şi ADP: PRM (post reglare şi măsurare gaze naturale) va fi înglobat în gard la limita de proprietate, fără a ocupa ( umbri ) definitiv domeniul public.
Strada Constandin Hagi Stoian Nr. 108 Deschide
13020/03/2019REAMENAJARE TEREN DE FOTBAL ȘI CONSTRUIRE TEREN MINIFOTBAL ȘI ORGANIZAREA ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR categoria de importanță DStrada Insulei Nr. Fn Deschide
12920/03/2019BRANŞAMENT DE APĂ - cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, Direcţia Tehnică şi ADP.Strada Marului Nr. 28 Deschide
12820/03/2019EXTINDERE CORP C1 CU ASCENSOR HIDRAULIC ŞI SPAŢII ANEXĂ LA CLINICA MEDICALĂ III
Categoria de importanţă - C
Strada Revolutiei Nr. 33-35 Deschide
12720/03/2019AMPLASARE FIRMĂ LUMINOASĂ ŞI RECLAME LA 10 CM DE SUPRAFAŢA VITRINELOR, SPRE INTERIOR. Firmele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.12/2015 Strada Predeal Nr. 10 Ap. 1 Deschide
12620/03/2019Branșament apă
Autorizaţia este valabilă cu respectarea tuturor condiţiilor impuse de deţinătorii de reţele subterane, Direcţia Tehnică - Biroul Energetic şi ADP.
Strada Szotyori Jozsef Nr. 12 Deschide
12419/03/2019REAMENAJARE ŞI EXTINDERE LOCUINŢĂ ŞI CONSTRUIRE CORP GARAJ - INTRARE ÎN LEGALITATE
Categoria de importanţă - C
Strada Rozelor Nr. 8 Deschide
12318/03/2019BRANŞAMENT GAZE NATURALE - cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice Direcţia Tehnică şi ADP: PRM (post reglare şi măsurare gaze naturale) va fi înglobat în gard la limita de proprietate, fără a ocupa ( umbri ) definitiv domeniul publicStrada Pomilor Nr. 36/16 Deschide
12218/03/2019SCHIMBARE DESTINAŢIE PARŢIALĂ DIN LOCUINŢĂ (AP.I) ÎN LABORATOR DE TEHNICĂ DENTARĂ, CU MODIFICĂRI INTERIOARE ŞI AMENAJARE ACCES SEPARAT DIN CURTE
Categoria de importanţă - D
Strada Rodnei Nr. 65 Et. 1 Deschide
12118/03/2019CONSTRUIRE HALE INDUSTRIALE, CORPURI ADMINISTRATIVE, STAŢIE DE PREPARARE BETOANE, AMENAJARE ACCESE DIN STRADA LIBERTĂŢII ŞI STRADA BĂNEASA, AMPLASARE FIRME/TOTEMURI, ÎMPREJMUIRE PARŢIALĂ ȘI ORGANIZAREA ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR categoria de importanță C, regim de înălțime P+1E, 19 locuri de parcare. firma/totemul va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.Strada Baneasa Nr. 8 Deschide
12018/03/2019AMPLASARE FIRME LUMINOASE. Firmele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991Strada Faget Nr. 9 Deschide
11918/03/2019BRANŞAMENT GAZE NATURALE - cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice Direcţia Tehnică şi ADP: PRM (post reglare şi măsurare gaze naturale) va fi înglobat în gard la limita de proprietate, fără a ocupa ( umbri ) definitiv domeniul publicStrada Toamnei Nr. 8A Deschide
11815/03/2019Înlocuirea pereților cortină-tâmplărie (2 bucăți, dispuse simetric) metalică și geamuri din sticlă, categoria de importanță ”C”Aleea Vrancea Nr. 1 Deschide
11715/03/2019Etajare şi amenajări interioare casă de locuit, categoria de importanţă DStrada Turnu Rosu Nr. 3/A Deschide
11615/03/2019SCHIMBARE DESTINAŢIE GARAJ ÎN SPAŢIU DE PRESTĂRI SERVICII (CABINET MEDICAL ŞI BIROURI) CU MODIFICĂRI INTERIOARE, EXTINDERE ŞI MANSARDARE
Ctegoria de importanţă - C
Strada Dimitrie Cantemir Nr. 3 Deschide
11514/03/2019Extindere clădire, amenajări interioare și refacere împrejmuire la stradă, categoria de importanță ”C”
Autorizaţia este valabilă cu respectarea tuturor condiţiilor impuse de deţinătorii de reţele subterane, Direcţia Tehnică - Biroul Energetic şi ADP.
Strada Remetea Nr. 119 Deschide
11412/03/2019EXTINDERE, MANSARDARE LOCUINȚĂ ȘI REFACERE ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ categoria de importanță D, regim de înălțime P+MStrada Pășunii Nr. 4 Deschide
11308/03/2019CONSTRUIRE STRUCTURA METALICA DE SUSTINERE BANDA TRANSPORTOARE IN INSTALATIA MELAMINA DIN INCINTA AZOMURES categoria de importanță CStrada Gheorghe Doja Nr. 300 Deschide
11207/03/2019CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINŢE COLECTIVE CU SPAŢII COMERCIALE LA PARTER ŞI DEMISOL, BIROURI ŞI PARCĂRI SUBTERANE, AMENAJĂRI EXTERIOARE
ȘI ORGANIZAREA ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR categoria de importanță C, regim de înălțime S+D+3E+4R, 35 parcaje subterane
Piata Trandafirilor Nr. 24 Deschide
11107/03/2019Construire casă de locuit P+M, categoria de importanță ”C”, împrejmuire la stradă cu amenajare acces auto și pietonal
Autorizaţia este valabilă cu respectarea tuturor condiţiilor impuse de deţinătorii de reţele subterane, Direcţia Tehnică - Biroul Energetic şi ADP.
Strada Subpadure Nr. 29 Deschide
11007/03/2019CONSTRUIRE LOCUINŢĂ ŞI AMENAJARE ACCES AUTO
Categoria de importanţă - C
Strada Negoiului Nr. 75 Deschide
Hide details for 10910907/03/2019Construire casă de locuit P+M, categoria de importanță ”C”, împrejmuire la stradă cu amenajare acces auto și pietonal, intrare în legalitate
Autorizaţia este valabilă cu respectarea tuturor condiţiilor impuse de deţinătorii de reţele subterane, Direcţia Tehnică - Biroul Energetic şi ADP.
Strada Ion Vlasiu Nr. 3 Deschide
[Replication or Save Conflict]
[Replication or Save Conflict]
10806/03/2019AMENAJARE SPAȚIU DE JOACĂ PENTRU COPII ȘI ORGANIZAREA ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR categoria de importanță CBulevard Pandurilor Nr. Fn Deschide
10706/03/2019AMENAJARE SPAȚIU DE JOACĂ PENTRU COPII ȘI ORGANIZAREA ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR categoria de importanță CStrada Gheorghe Doja Nr. 183 Deschide
10606/03/2019AMENAJARE SPAȚIU DE JOACĂ PENTRU COPII ȘI ORGANIZAREA ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR categoria de importanță CStrada Baraganului Nr. Fn Deschide
10506/03/2019AMENAJARE SPAȚIU DE JOACĂ PENTRU COPII ȘI ORGANIZAREA ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR categoria de importanță CStrada Armoniei Deschide
10406/03/2019AMPLASARE STATIE DE BAZA PENTRU SERVICII DE COMUNICAŢII MOBILE
- categoria de importanţă "C"
Strada Cugir Nr. 11 Deschide
10306/03/2019BRANŞAMENT DE APĂ ŞI RACORD DE CANALIZARE UNITARĂ - cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, Direcţia Tehnică şi ADP.Strada Fragilor Nr. 7 Deschide
10105/03/2019Reabilitare, extindere, înlocuirea sistemelor de colectarea apelor uzate, str. Pomicultorilor
Autorizaţia este valabilă cu respectarea tuturor condiţiilor impuse de deţinătorii de reţele subterane, Direcţia Tehnică - Biroul Energetic şi ADP.
Strada Pomicultorilor Deschide
10005/03/2019AMPLASARE FRIMĂ PE FAŢADA IMOBILULUI. Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.Strada Aurel Filimon Nr. 19A Deschide
9905/03/2019AMPLASARE MIJLOC PUBLICITAR - TOTEM. Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.
Strada Insulei Nr. 1 Deschide
9804/03/2019BRANŞAMENT GAZE NATURALE - cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice şi ADP: PRM (post reglare şi măsurare gaze naturale) va fi înglobat în gard la limita de proprietate, fără a ocupa ( umbri ) definitiv domeniul public.
Strada Podeni Nr. 44F Deschide
9704/03/2019Zugrăveli şi vopsitorii exterioare, amplasare aparate de aer condiţionat, înlocuire tâmplărie la faţada aferentă apartamentelor 4,10,16 - categoria de importanţă CPiata Trandafirilor Nr. 3 Ap. 16 Deschide
9601/03/2019BRANŞAMENT GAZE NATURALE - cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice şi ADP: PRM (post reglare şi măsurare gaze naturale) va fi înglobat în gard la limita de proprietate, fără a ocupa ( umbri ) definitiv domeniul public.
Strada Potopului Nr. 10/A Deschide
9528/02/2019CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL CU DOTARI AFERENTE, REALIZARE CORPURI DE DRUM
ȘI ORGANIZAREA ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR categoria de importanță C, regim de înălțime P+Mezanin+1E+Etehnic, amenajări exterioare care cuprind 1619 parcaje amenajate, platforme pietonale, alei carosabile, rampe de acces și spații verzi
Calea Sighisoarei Nr. Fn Deschide
9428/02/2019Construire casă de locuit, P+M, categoria de importanță ”C”, împrejmuire proprietate la str. Eden
Autorizaţia este valabilă cu respectarea tuturor condiţiilor impuse de deţinătorii de reţele subterane, Direcţia Tehnică - Biroul Energetic şi ADP.
Strada Eden Deschide
9327/02/2019AMPLASARE MIJLOC PUBLICITAR - TOTEM. Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.
Strada Barajului Nr. 3 Deschide
9227/02/2019Alimentare cu energie electrică hală- corp C8
Autorizaţia este valabilă cu respectarea tuturor condiţiilor impuse de deţinătorii de reţele subterane, Direcţia Tehnică - Biroul Energetic şi ADP.
Strada Evreilor Martiri Nr. 4 Deschide
9126/02/2019LUCRĂRI DE INTERVENŢIE LA FAŢADA CLĂDIRII - ÎNLOCUIRE FERESTRE LA AP.4
Categoria de importanţă - B
Strada Bolyai Nr. 27 Ap. 2 Deschide
9026/02/2019SPAŢIU COMERCIAL CU CARACTER PROVIZORIU PE O PERIOADĂ DE 5 ANI (PE DURATA VALABILITĂŢII CONVENŢIEI) - INTRARE ÎN LEGALITATE Durata de existenţă a construcţiei va fi pe durata convenţiei dar nu mai mult de cinci ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art. 26, lit.d, din Legea 50/1991***republicată Categoria de importanţă - D Strada 22 Decembrie 1989 Nr. 35 Deschide
8926/02/2019SPAŢIU COMERCIAL CU CARACTER PROVIZORIU PE O PERIOADĂ DE 10 ANI (PE DURATA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE) - INTRARE ÎN LEGALITATE.; Menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art. 26, lit.d, din Legea 50/1991***republicată; Strada 22 Decembrie 1989 Nr. 35 Ap. 22 Deschide
8825/02/2019Racordarea la rețeaua electrică a locului de consum stație preparare mixturi asfaltice S.C. CITADIN PREST S.A., str. Dezrobiri, nr. 82
Autorizaţia este valabilă cu respectarea tuturor condiţiilor impuse de deţinătorii de reţele subterane, Direcţia Tehnică - Biroul Energetic şi ADP.
Strada Dezrobirii Nr. 82 Deschide
8621/02/2019CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT categoria de importanță D, regim de înălțime D+PStrada Cetinei Nr. 11 Deschide
8521/02/2019CONSTRUIRE CORP ANEXĂ - PAVILION DE GRĂDINĂ
Categoria de importanţă - D
Strada Cornesti Nr. 46 Deschide
8421/02/2019BRANŞAMENT GAZE NATURALE - cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice Direcţia Tehnică şi ADP: PRM (post reglare şi măsurare gaze naturale) va fi înglobat în gard la limita de proprietate, fără a ocupa ( umbri ) definitiv domeniul public.
Strada Baneasa Nr. 8 Deschide
8321/02/2019BRANŞAMENT ELECTRIC TRIFAZAT SUBTERAN LA STAŢIA DE POMPARE APĂ UZATĂ SPAU - cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, Direcţia Tehnică şi ADP: BMPT se va monta la sol, la baza stâlpului Strada Baneasa Deschide
8221/02/2019Construire balcon la parterul blocului de locuințe, aferent ap. I, amenajări interioare, categoria de importanță ”C”
Autorizaţia este valabilă cu respectarea tuturor condiţiilor impuse de deţinătorii de reţele subterane, Direcţia Tehnică - Biroul Energetic şi ADP.
Strada Sârguintei Nr. 39 Ap. 1 Deschide
8120/02/2019CONSTUIRE ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ ŞI PE LIMITELE LATERALE
Categoria de importanţă - D
Strada Depozitelor Nr. 21-23 Deschide
8020/02/2019Amenajări interioare şi extinderea casei de locuit - categoria de importanţă C, construire parcaj auto acoperitStrada Korösi Csoma Sándor Nr. 23A Deschide
7920/02/2019MODERNIZARE ŞI RECOMPARTIMENTARE CLĂDIRE CU SCHIMBARE DESTINAŢIE ÎN CENTRU EDUCAŢIONAL, GRĂDINIŢĂ ŞI LOC DE JOACĂ PENTRU COPII
Categoria de importanţă - C
Strada Calarasilor Nr. 80 Deschide
7820/02/2019CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENTIAL, AMENAJARE PEISAGERA - CORP B3 categoria de importanţă C, clădire P+2E+3Retras cu 12 apartamente si 12 parcaje aferente
Strada Pomilor Nr. Fn Deschide
7719/02/2019MANSARDARE CASĂ DE LOCUIT ÎN VOLUMUL PODULUI EXISTENT, FĂRĂ MODIFICAREA FORMEI ACOPERIȘULUI ÎN VEDEREA AMENAJĂRII A DOUĂ APARTAMENTE categoria de importanță CStrada Liviu Rebreanu Nr. 1 Ap. Pod Deschide
7518/02/2019BRANŞAMENT ELECTRIC MONOFAZAT SUBTERAN LA CASĂ DE LOCUIT- cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, Direcţia Tehnică şi ADP: BMPM se va monta la limita de proprietate, fără ocuparea ( umbrirea ) domeniului public. Strada Remetea Nr. 99 Deschide
7418/02/2019CONSTRUIRE CLĂDIRE PRESTĂRI SERVICII categoria de importanță C, regim de înălțime P
Strada Gheorghe Doja Nr. 84/A Deschide
7215/02/2019SCHIMBARE DE DESTINAȚIE APARTAMENT 1 DIN LOCUINȚĂ ÎN SPAȚIU PRESTĂRI SERVICII - SALON DE COAFURĂ ȘI COSMETICĂ, AMENAJĂRI INTERIOARE, CREARE ACCES DIRECT DIN EXTERIOR categoria de importanță CStrada Regele Ferdinand Nr. 10B Ap. 1 Deschide
7114/02/2019Construire casă de locuit P, categoria de importanță ”D”, împrejmuire la str. Hints Otto, cu amenajare acces auto și pietonal.
Autorizaţia este valabilă cu respectarea tuturor condiţiilor impuse de deţinătorii de reţele subterane, Direcţia Tehnică - Biroul Energetic şi ADP.
Strada Hints Ottó Nr. 80 Deschide
7013/02/2019Branşament de apă, racord canalizare şi branşament gaze naturale la casă de locuit
Cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, Direcţia Tehnică şi ADP: PRM (post reglare şi măsurare gaze naturale) se va monta la limita de proprietate, fără a ocupa (umbri) definitiv domeniul public (sau în locul celor existente)
Strada Cornesti Nr. 86/B Deschide
6913/02/2019AMPLASARE RECLAMĂ LUMINOASĂ. Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.Bulevard 1 Decembrie 1918 Nr. 196 Ap. 3 Deschide
6813/02/2019Branșament electric subteran la casă de locuit
Autorizaţia este valabilă cu respectarea tuturor condiţiilor impuse de deţinătorii de reţele subterane, Direcţia Tehnică - Biroul Energetic şi ADP.
Strada Viile Dealul Mic Nr. 37/17 Deschide
6712/02/2019Construire casă de locuit P+1E, categoria de importanță ”C”, împrejmuire la str. Hints Otto cu amenajare acces auto și pietonal.Strada Hints Otto Deschide
6612/02/2019BRANŞAMENT GAZE NATURALE - cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, Direcţia Tehnică şi ADP: PRM (post reglare şi măsurare gaze naturale) va fi înglobat în gard la limita de proprietate, fără a ocupa ( umbri ) definitiv domeniul public.
Strada Podeni Nr. 44G Deschide
6511/02/2019CONSTRUIRE BUNCĂR ŞI SPAŢII CONEXE-LABORATOR RADIOTERAPIE, AMENAJĂRI EXTERIOARE, ELIBERARE DE AMPLASAMENT DE REŢELE
Categoria de importanţă - C
Strada Gheorghe Marinescu Nr. 3 Deschide
6411/02/2019Construire casă de oaspeți P+M pentru locuire și piscină - intrare în legalitate în baza avizului CTATU nr. 23/42/29/03/2016, categoria de importanță ”C”Strada Constandin Hagi Stoian Nr. 5 Deschide
6306/02/2019BRANŞAMENT ELECTRIC TRIFAZAT SUBTERAN - cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, Direcţia Tehnică şi ADP: BMPT se va monta la limita de proprietate, respectiv înglobat în gard fără ocuparea ( umbrirea ) domeniului public.Strada Gen.Ion Dumitrache Nr. 47 Deschide
6206/02/2019AMPLASARE FIRMĂ. Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.Piata Trandafirilor Nr. 22 Ap. Spi Deschide
6005/02/2019BRANŞAMENT GAZE NATURALE - cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, Direcţia Tehnică şi ADP: PRM (post reglare şi măsurare gaze naturale) va fi înglobat în gard la limita de proprietate, fără a ocupa ( umbri ) definitiv domeniul public.
Strada Livezeni Nr. 95 Deschide
5801/02/2019Amplasare firmă pe faţada spaţiului comercial - corp C1
Firmele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.
Strada Gheorghe Doja Nr. 197 Deschide
5731/01/2019CONSTRUIRE DOUA CASE DE LOCUIT UNIFAMILIALE P+M AMPLASATE IN REGIM GRUPAT DOUA CATE DOUA- INTRARE IN LEGALITATE categoria de importanță D, regim de înălțime P+MStrada Podeni Nr. Fn Deschide
5631/01/2019Supraetajare și mansardarea blocului de locuințe, reabilitare termică a blocului de locuințe, categoria de importanță ”C”- Năvodari Nr. 13 Deschide
5531/01/2019Branșament gaze naturale presiune redusă, branșament electric, branșament apă, categoria de importanță ”C”
Autorizaţia este valabilă cu respectarea tuturor condiţiilor impuse de deţinătorii de reţele subterane, Direcţia Tehnică - Biroul Energetic şi ADP.
Strada Constandin Hagi Stoian Nr. 140 Deschide
5430/01/2019Construire stație de epurare, categoria de importanță ”C”.Strada Gheorghe Doja Nr. 243 Deschide
5330/01/2019EXTINDERE REŢELE DE DISTRIBUŢIE ŞI BRANŞAMENTE DE APĂ, CANALIZARE ŞI GAZE NATURALE - cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice Direcţia Tehnică şi ADP: PRM (post reglare şi măsurare gaze naturale) vor fi înglobate în gard la limita de proprietate, fără a ocupa ( umbri ) definitiv domeniul public.
Strada Livezeni Nr. 97/C,97/B Deschide
5230/01/2019BRANŞAMENT GAZE NATURALE - cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, Direcţia Tehnică şi ADP: PRM (post reglare şi măsurare gaze naturale) va fi înglobat în gard la limita de proprietate, fără a ocupa ( umbri ) definitiv domeniul public.
Strada Hints Ottó Nr. 40 Deschide
5130/01/2019SCHIMBARE DESTINAŢIE LOCUINŢĂ ÎN LABORATOR DE ANALIZE MEDICALE CU MODIFICĂRI INTERIOARE, AMENAJARE INCINTĂ, AMPLASARE FIRMĂ PE CLĂDIRE; Categoria de importanţă - C
Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.
Strada Molter Karoly Nr. 3 Deschide
5029/01/2019CONSTRUIRE LOCUINŢĂ S+P+M ŞI ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ
Categoria de importanţă - C
Strada Padurii Nr. 20 Deschide
4929/01/2019CONSTRUIRE BLOC DE LOCUIT - CORP B2, AMENAJĂRI CIRCULAȚII AUTO ȘI PIETONALE, PARCAJE AUTO, PISTE BICICLETE, ZONE VERZI ȘI LOCURI DE JOACĂ categoria de importanță C; destinație construcție: locuințe colective; regim de înălțime D+P+3E+4R; 63 apartamente cu 10 garaje + 54 parcaje exterioare
se vor respecta condițiile impuse prin avizul ADP nr. 351/01.10.2018 și avizele tuturor deținătorilor de utilități
Strada Baneasa Nr. 2 Deschide
4828/01/2019CONSTRUIRE BLOC DE LOCUIT CU ECHIPAMENTE PUBLICE LA PARTER - CORP B1, AMENAJĂRI CIRCULAȚII AUTO ȘI PIETONALE, PARCAJE AUTO, PISTE BICICLETE, ZONE VERZI ȘI LOCURI DE JOACĂ categoria de importanță C; destinație construcție: birouri și locuințe colective; regim de înălțime D+P+3E+4R; 44 apartamente cu 10 garaje + 47 parcaje exterioare;
se vor respecta condițiile impuse prin avizul ADP nr. 351/01.10.2018 și avizele tuturor deținătorilor de utilități
Strada Băneasa Nr. 2 Deschide
4725/01/2019CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN, INTRARE ÎN LEGALITATE categoria de importanță D, regim de înălțime D+P- Voinicenilor Nr. 169 Deschide
4623/01/2019 Reabilitare clădiri, schimbare destinaţie în spaţii comerciale, prestări servicii şi locuinţe, amenajări interioare şi mansardare parţială -categoria de importanţă BPiata Trandafirilor Nr. 59 Deschide
4523/01/2019Construire balcon la parterul blocului de locuințe aferent ap. I - categoria de importanță ”C”
Autorizaţia este valabilă cu respectarea tuturor condiţiilor impuse de deţinătorii de reţele subterane, Direcţia Tehnică - Biroul Energetic şi ADP.
Strada Hunedoara Nr. 32 Ap. 1 Deschide
4423/01/2019AMPLASARE FIRME PE FAŢADA IMOBILULUI. Firmele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.Piata Republicii Nr. 20 Et. P Ap. 1A Deschide
4323/01/2019AMPLASARE FIRMĂ PE FAŢADA IMOBILULUI. Firmele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.Piata Teatrului Nr. 1 Deschide
4223/01/2019CONSTRUIRE CASĂ MORTUARĂ ȘI SERVICII CONEXE categoria de importanță C, regim de înălțime PStrada Stejarului Nr. Fn Deschide
4122/01/2019CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT CU 3 UNITĂŢI LOCATIVE categoria de importanţă D, regim de înălţime P+1EStrada Zeno Vancea Nr. Fn Deschide
4022/01/2019CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT CU 3 UNITĂŢI LOCATIVE categoria de importanţă D, regim de înălţime P+1EStrada Zeno Vancea Nr. Fn Deschide
3922/01/2019CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT CU 3 UNITĂŢI LOCATIVE categoria de importanţă D, regim de înălţime P+1EStrada Zeno Vancea Nr. Fn Deschide
3822/01/2019CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT CU 3 UNITĂŢI LOCATIVE categoria de importanţă D, regim de înălţime P+1EStrada Zeno Vancea Nr. Fn Deschide
3722/01/2019CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT CU 3 UNITĂŢI LOCATIVE categoria de importanţă D, regim de înălţime P+1EStrada Zeno Vancea Nr. Fn Deschide
3622/01/2019CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT CU 3 UNITĂŢI LOCATIVE categoria de importanţă D, regim de înălţime P+1EStrada Zeno Vancea Nr. Fn Deschide
3421/01/2019REPARATII CLĂDIRE ŞI DREN LA CASA TELEKY
Categoria de importanţă - B
Piata Bernady Gyorgy Nr. 3 Deschide
3321/01/2019CONSTRUIRE IMOBIL APARTAMENTE DOX 2S+D+P+2E PRIN REAMENAJARE, EXTINDERE SI ETAJARE CONSTRUCTIE EXISTENTA CLĂDIRE CORP C2, RECONSTRUIRE GARD LA STRADĂ CU AMENAJARE ACCESE NOI categoria de importanță C, regim de înălțime 2S+D+P+2E, 14 apartamente și 18 garajeStrada Tudor Vladimirescu Nr. 43-45 Deschide
3017/01/2019Extindere conductă și trei branșamente gaze naturale presiune redusă, CF 135995, CF 135996, CF 135997 Tg. Mureș
Autorizația este valabilă cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice şi ADP: PRM (post reglare şi măsurare gaze naturale) va fi înglobat în gard la limita de proprietate, fără a ocupa ( umbri ) definitiv domeniul public.
Strada Pomilor Nr. 34/5, 34/6, 34/7 Deschide
2715/01/2019BRANŞAMENT ELECTRIC TRIFAZAT SUBTERAN - cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, Direcţia Tehnică şi ADP: BMPT se va monta la limita de proprietate, fără ocuparea ( umbrirea ) domeniului publicStrada Revolutiei Nr. 51 Deschide
2514/01/2019Modificări interioare, modificare faţadă, amplasare firmă pe faţada aferentă spaţiului comercial - categoria de importanţă: C
Firma va avea caracter provizoriu, durata de existenţă a ei va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.
Piata Trandafirilor Nr. 36-38 Deschide
2310/01/2019AMPLASARE LIFT EXTERIOR
Categoria de importanţă - C
Strada Gheorghe Doja Nr. 76 Deschide
2110/01/2019BRANŞAMENT ELECTRIC MONOFAZAT SUBTERAN LA MAGAZIE PENTRU UNELTE DE GRĂDINĂ - cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, Direcţia Tehnică şi ADP: BMPM se va monta la limita de proprietate, respectiv înglobat în gard fără ocuparea ( umbrirea ) domeniului public. Strada Jean Monnet Nr. 2 Deschide
2009/01/2019Extindere terasă la parter, modificare mansardă, categoria de importanţă DStrada Stramba Nr. 40 Deschide
1909/01/2019REAMENAJARE, EXTINDERE ŞI MANSARDARE LOCUINŢĂ (AP.I)
Categoria de importanţă - C
Strada Mihail Kogalniceanu Nr. 11/1 Deschide
1809/01/2019REAMENAJARE ŞI SUPRAETAJARE LOCUINŢĂ (AP.III) CU AMENAJARE ACCES AUTO
Categoria de importanţă - C
Strada Stelelor Nr. 2 Ap. Iii Deschide
1709/01/2019Branșament gaze naturale presiune redusă
- cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice şi ADP: PRM (post reglare şi măsurare gaze naturale) va fi înglobat în gard la limita de proprietate, fără a ocupa ( umbri ) definitiv domeniul public.
Strada Constandin Hagi Stoian Nr. 148 Deschide
1609/01/2019Branșament electric subteran
Autorizaţia este valabilă cu respectarea tuturor condiţiilor impuse de deţinătorii de reţele subterane, Direcţia Tehnică - Biroul Energetic şi ADP.
Strada Constandin Hagi Stoian Nr. 148 Deschide
1509/01/2019CASĂ DE LOCUIT P+1E, categoria de importanţă D, împrejmuire între proprietăţi şi la stradă cu acces auto şi pietonal Strada Ioan Vescan Deschide
1408/01/2019EXTINDERE REŢEA CANALIZARE MENAJERĂ - cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, Direcţia Tehnică şi ADP. Strada Baneasa Deschide
1308/01/2019AMPLASARE FIRMĂ LUMINOASĂ. Firmele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.Bulevard 1 Decembrie 1918 Nr. 204 Ap. 1 Deschide
1208/01/2019AMPLASARE FIRMĂ ŞI RECLAME. Firmele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.Strada Iuliu Maniu Nr. 1 Ap. 1 Deschide
1108/01/2019BRANŞAMENT DE APĂ ŞI RACORD DE CANALIZARE UNITARĂ LA CLĂDIRE APART HOTEL P+2E - cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, Direcţia Tehnică şi ADP.
Strada Horia Nr. 11 Deschide
1007/01/2019ÎNLOCUIRE CCONDUCTE ŞI BRANŞAMENTE GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ - STR. MIHAI EMINESCU, BRĂILA, ROZELOR, MĂRĂŞTI, POŞTEI, REVOLUŢIEI ŞI STR. LIBERTĂŢII - cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice, Direcţia Tehnică şi ADP: PRM (post reglare şi măsurare gaze naturale) se va monta la limita de proprietate, fără a ocupa (umbri) definitiv domeniul public (sau în locul celor existente)
Strada Mihai Eminescu Deschide
907/01/2019Amenajări interioare și mansardarea casei de locuit (ap. 1), în volumul podului existent, categoria de importanță ”D” - intrare în legalitateStrada Libertatii Nr. 42 Ap. 1 Deschide
807/01/2019CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+M CU DOUĂ APARTAMENTE ŞI ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ ŞI PE LIMITA LATERALĂ STÂNGA
Categoria de importanţă - C
Strada Constandin Hagi Stoian Deschide
504/01/2019AMPLASARE FIRMĂ ŞI RECLAMĂ. Firmele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.Strada Viseului Nr. 10 Ap. 1 Deschide
404/01/2019Branșament gaze naturale presiune redusă
Autorizaţia este valabilă cu respectarea tuturor condiţiilor impuse de deţinătorii de reţele subterane, Direcţia Tehnică - Biroul Energetic şi ADP.
Strada Livezeni Nr. 109/A Deschide
203/01/2019AMPLASARE FIRMĂ LUMINOASĂ PE FAŢADA SPAŢIULUI COMERCIAL. Firmele vor avea caracter provizoriu, durata de existenţă a lor va fi pe durata contractului de închiriere a spaţiului, dar nu mai mult de doi ani de la data emiterii autorizaţiei de construire; menţinerea construcţiei provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art.26 lit.d, din legea 50/1991.Strada Oituzului Nr. 1 Ap. 2 Deschide
103/01/2019BRANŞAMENT GAZE NATURALE - cu respectarea condiţiilor impuse în avizele emise de către furnizorii de utilităţi publice şi ADP: PRM (post reglare şi măsurare gaze naturale) va fi înglobat în gard la limita de proprietate, fără a ocupa ( umbri ) definitiv domeniul public.
- Plt.Adj. David Rusu Nr. 30 Deschide