An:  Nr.:  Conţinut:  
Nr.DataDenumire
16123/12/2004Privind aprobarea proiectului contractului de inchiriere a Serelor proprietatea S.C. Azomures S.A. Deschide
16023/12/2004Privind rectificarea bugetului local al municipiului Tirgu Mures pe anul 2004. Deschide
15923/12/2004Privind aprobarea Metodologiei de inscriptionare a garajelor amplasate pe domeniul public sau privat al municipiului Tirgu Mures. Deschide
15823/12/2004Privind finantarea din bugetul local a indemnizatiei in valuta pentru o delegatie din partea Gradinii Zoologice cu ocazia deplasarii la Nyiregyhaza - Ungaria pentru a insoti importul unor animale. Deschide
15723/12/2004Privind aprobarea de studii fundamentare "Plan Urbanistic Zonal - zona cartier Unirii". Deschide
15623/12/2004Privind aprobarea documentatiei "Plan Urbanistic de Detaliu / str. Livezeni, fn" in vederea amplasarii unei locuinte unifamiliale Tordai Jozsef Attila. Deschide
15523/12/2004Privind concesionarea directa catre Abram Zoltan Samuil a unei suprafete de teren aflat in proprietatea municipiului Tirgu Mures. Deschide
15423/12/2004Privind reglementarea serviciului de repartizare a cheltuielilor individuale aferente energiei termice pentru incalzire in cladiri colective - condominii / in care se monteaza sisteme de repartizare a costurilor. Deschide
15323/12/2004Privind aprobarea "Listei cu utilaje independente si lucrarile de investitii propuse a se realiya in 2005 din sursele proprii ale RA Aquaserv Tirgu Mures" si a "Listei obiectivelor de investitii pe anul 2005 cu finantare partiala sau integrala de la bugetul local, repartizata pentru R.A. Aquaserv Tirgu Mures". Deschide
15223/12/2004Privind aprobarea preturilor si tarifelor pentru serviciile de alimentare cu apa si de canalizare prestate de RA Aquaserv Tirgu Mures. Deschide
15227/05/2004Privind aprobarea contractului de asociere in participatiune intre S.C. Asfamur S.R.L. si S.C. Aspharom S.R.L.
15123/12/2004Privind achizitionarea unui imobil din municipiul Tirgu Mures, str. Papiu Ilarian, nr. 19 in proprietatea municipiului Tirgu Mures si transmiterea acestuia in folosinta gratuita pe termen de 20 de ani catre Asociatia Maghiara Tehnico - Stiintifica (EMT) Tirgu Mures. Deschide
15127/05/2004Privind trecerea unor imobile din domeniul public al municipiului in domeniul privat al municipiului Tirgu Mures.
15023/12/2004Privind modificarea Hotararii Consiliului local municipal nr. 28/2004 referitoare la concesionarea unor spatii cu destinatia de cabinete medicale pentru medicii de familie in sensul revocarii alin 2 al art. 4. Deschide
15027/05/2004Privind atribuirea spatiului in suprafata de 48,20 mp, situat in P-ta Trandafirilor, nr. 38, municipiul Tirgu Mures, cu destinatia de sediu, Asociatiei 21 Decembrie - Oras Martir.
14923/12/2004Privind aprobarea finantarii din bugetul local cu suma aferenta beneficiarilor abonamentelor gratuite de transport urban, acordate persoanelor cu handicap accentuat si grav, precum si pentru asistentii personali ai acestora pentru luna ianuarie 2005. Deschide
14927/05/2004Privind aprobarea nivelului unor taxe si impozite locale pe anul 2005 precum si a unor reglementari in domeniul autorizatiilor economice.
14823/12/2004Privind schimbarea unui membru al Comisiei pentru analizarea solicitarilor de locuinte sociale, de necesitate si chirie fond de stat numita prin Hotararea Consiliului local municipal nr. 29/2004. Deschide
14827/05/2004Privind rectificarea bugetului local al municipiului Tirgu Mures pe anul 2004.
14723/12/2004Privind modificarea contractului de concesiune incheiat intre S.C. Locativ S.A. si Primaria municipiului Tirgu Mures in sensul includerii in acesta a imobilului situat in Tirgu Mures, str. Hunedoara, nr. 11. Deschide
14727/05/2004Privind finantarea din bugetul local a indemnizatiei in valuta pentru o delegatie a Administratiei Gradinii Zoologice Tirgu Mures la Nyiregyhaza, Gyor, Veszprem si Pecs - Ungaria, pentru a negocia schimburi de animale.
14623/12/2004Privind aprobarea listei de prioritati pentru atribuirea de locuinte din fondul locativ de stat, locuinte sociale si locuinte pentru pensionari pentru anul 2005, in vederea inchirierii. Deschide
14627/05/2004Privind aprobarea documentatiei Plan Urbanistic de Detaliu - str. Padurii, nr. 26a - studiu de amplasament pentru amplasare locuinta individuala proprietar Szekely Ildiko.
14523/12/2004Privind aprobarea alocatiilor bugetare pentru perioada ianuarie - decembrie 2005 pentru asociatiile si fundatiile solicitante de subventie in baza Legii nr. 34/1998. Deschide
14527/05/2004Privind aprobarea documentatiei Plan Urbanistic de Detaliu - str. Sf Ioan - str. Livezeni - studiu de amplasament pentru amplasarea unei locuinte individuale si spatiu comercial.
14423/12/2004Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici la investitia "Modernizare si extindere dispecerat integrat de urgenta, Tirgu Mures". Deschide
14427/05/2004Privind aprobarea documentatiei Plan Urbanistic de Detaliu - str. Codrului - str. Alunis - studiu de amplasament pentru relotizare in vederea realizarii de locuinte individuale.
14323/12/2004Privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului local municipal Tirgu Mures. Deschide
14327/05/2004Privind aprobarea documentatiei Plan Urbanistic de Detaliu - str. Gurghiului - studiu de amplasament pentru lotizare amplasare locuinta proprietar Zrinyi Ioan.
14223/12/2004Privind actualizarea cu rata inflatiei a unor taxe locale. Deschide
14227/05/2004Privind aprobarea documentatiei Plan Urbanistic de Detaliu - str. Gurghiului - studiu de amplasament pentru amplasarea unei locuinte individuale proprietar Laszlo Zoltan.
14123/12/2004Privind aprobarea taxelor speciale pe anul 2005. Deschide
14127/05/2004Privind aprobarea documentatiei Plan Urbanistic de Detaliu - CLUB CRTT, pe terenul concesionat in suprafata de 355,12 mp situat in Piata Trandafirilor, nr. 48 pentru S.C. Compania Romana de Turism si Tranzactii S.A. Tirgu Mures.
14023/12/2004Privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2005. Deschide
14027/05/2004Privind aprobarea listei beneficiarilor abonamentelor gratuite de transport urban, finantat din bugetul local acordat persoanelor accentuat si grav, precum si pentru asistentii personali ai acestora pe luna iunie 2004.
13923/12/2004Privind aprobarea bugetului local al municipiului Tirgu Mures pe anul 2005. Deschide
13927/05/2004Privind aprobarea documentatiei referitoare la selectarea antreprenorului general in vederea asocierii cu Consiliul local Tirgu Mures in scopul realizarii unui ansamblu rezidential de locuinte pe terenul apartinand domeniului privat al municipiului Tirgu Mures, in zona Calea Sighisoarei si a Comisiei de licitatie in vederea realizarii acestui obiectiv.
13814/12/2004Privind aprobarea in principiu a preluarii Serelor de la S.C. Azomures S.A. Deschide
13827/05/2004Privind aprobarea organizarii licitatiei pentru selectarea antreprenorului general in vederea asocierii cu Consiliul local municipal Tirgu Mures in scopul realizarii unui cartier de locuinte prin credit ipotecar, pe terenul apartinand domeniului privat al municipiului Tirgu Mures, in zona Calea Sighisoarei.
13714/12/2004Privind aprobarea unei sume din bugetul local pentru premierea unor sportivi. Deschide
13727/05/2004Privind aprobarea planurilor de situatie de amplasare a unor constructii referitoare la zona B-dul Pandurilor, nr. 40.
13614/12/2004Privind aprobarea rectificarii bugetului local al municipiului Tirgu Mures pe anul 2004. Deschide
13627/05/2004Privind inchirierea in favoarea Partidului Muncitoresc Roman a spatiului situat in Tirgu Mures, str. Bolyai, nr. 1.
13523/11/2004Privind incadrarea unor locuinte chirie fond de stat in locuinte de necesitate. Deschide
13527/05/2004Privind propuneri pentru acordarea titlului de "Cetatean de onoare" si a distinctiei "Pro Urbe" unor personalitati cu merite deosebite.
13423/11/2004Privind acceptarea propunerii de transmitere, fara plata, din proprietatea Statului roman si folosinta S.N.G.N. ROMGAZ S.A. Medias, in proprietatea municipiului Tirgu Mures, a unui imobil, teren si constructii, situat in Tirgu Mures, zona denumita Week-end II. Deschide
13427/05/2004Privind instituirea unor taxede ocupare a domeniului public pentru agentii economici la manifestarea "Zilele targumuresene" organizate in 2004.
13323/11/2004Privind aprobarea documentatiei "Plan Urbanistic de Detaliu - str. Gh. Doja, nr. 197" - studiu de amplasament conversie incinta industriala in incinta comerciala si servicii S.C. Zborul Com S.R.L. Tirgu Mures. Deschide
13327/05/2004Privind stabilirea cuantumului taxelor locale pentru emiterea avizelor, certificatelor de urbanism si autorizatii de construire pentru anul 2005 aferente activitatii compartimentului Arhitect sef.
13223/11/2004Privind aprobarea documentatiei "Plan Urbanistic de Detaliu - zona str. Prutului", studiu de amplasament pentru lotizarea si amplasarea de locuinte individuale si dotari. Deschide
13227/05/2004Privind aprobarea proiectului contractului de asociere dintre autoritatea publica locala si S.C. Pacific S.R.L. Tirgu Mures.
13123/11/2004Privind modificarea H.C.L.M. nr. 111/2004 referitoare la trecerea in folosinta gratuita, catre Compania Nationala de Investitii a unui teren situat in Tirgu Mures, str. Surianu, nr. 1 in vederea construirii unei sali de sport la Grup Scolar "Gh. Sincai" si Scoala generala nr. 17 Tirgu Mures. Deschide
13127/05/2004Privind acceptarea propunerii de transmitere din domeniul public de interes national, in domeniul public municipal a unui imobil situat in Tirgu Mures, str. Depozitelor, nr. 24.
13023/11/2004Privind finantarea din bugetul local a indemnizatiei in valuta pentru o delegatie a Primariei municipiului Tirgu Mures si a Consiliului local, cu ocazia deplasarii la Budapesta/Ungaria si Viena/Austria, in perioada 17 - 21 noiembrie 2004. Deschide
13027/05/2004Privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului local nr. 174/31.07.2003 referitoare la transportul in regim de taxi pe raza municipiului Tirgu Mures.
12923/11/2004Privind aprobarea taxelor si tarifelor pentru utilizarea centrelor publice de desfacere - piete din municipiul Tirgu Mures. Deschide
12927/05/2004Privind aprobarea scoaterii din functiune si casarii, respectiv valorificarii partiale a mijlocului fix rezultat din Centrala termica nr. 1 Tudor Vladimirescu.
12823/11/2004Privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2005 al Administratiei Pietelor din Tirgu Mures. Deschide
12827/05/2004Privind aprobarea "Situatiilor financiare anuale" pe anul 2003 pentru R.A. Aquaserv Tirgu Mures.
12723/11/2004Privind modificarea Contractului de concesionare nr. 1/27.04.2001 incheiat cu S.C. Energomur S.A. Deschide
12717/05/2004Privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului local municipal nr. 224/2002 referitoare la stabilirea unor masuri pe linia bunei gospodariri, pastrarea curateniei, respectarea normelor de igiena si infrumusetarea municipiului Tirgu Mures.
12623/11/2004Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2004 a S.C. Energomur S.A. Deschide
12618/05/2004Privind aprobarea procentelor de finantare a investitiei "Extindere si modernizare Dispecerat integrat de urgenta Tirgu Mures".
12523/11/2004Privind rectificarea "Listei cu utilaje independente si lucrarile de investitii propuse a se realiza in 2004 din sursele proprii ale R.A. Aquaserv Tirgu Mures" si a "Listei obiectivelor de investitii pe anul 2004 cu finantare partiala sau integrala de la bugetul local", repartizata pentru R.A. Aquaserv Tirgu Mures". Deschide
12518/05/2004Privind finantarea din bugetul local a indemnizatiei in valuta pentru o delegatie a Primariei municipiului Tirgu Mures in orasul infratit Zalaegerszeg - Ungaria, cu ocazia participarii la Zilele orasului.
12423/11/2004Privind instituirea unor avize de functionare pentru exercitarea unor activitati comerciale pe raza municipiului Tirgu Mures. Deschide
12418/05/2004Privind aprobarea contractului de asociere in participatiune intre S.C. Asfamur S.R.L. si S.C. Aspharom S.R.L.
12323/11/2004Privind prelungirea contractelor de inchiriere pentru spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinta. Deschide
12318/05/2004Privind modificarea Hotararii Consiliului local nr. 103 din 29 aprilie 2004 referitoare la demararea procedurii de achizitie publica de lucrari pentru alimentare cu energie termica pentru incalzire si prepararea apei calde de consum in cartierul Unirii din municipiul Tirgu Mures, etapa 2 si modalitatea de finantare a lucrarilor,
12223/11/2004Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici la investitia "Modernizare centrala termica la Liceul Pedagogic M. Eminescu, Tirgu Mures". Deschide
12218/05/2004Privind stabilirea taxei hoteliere pentru anul 2005.
12123/11/2004Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici la investitia "Modernizare strazi in municipiul Tirgu Mures". Deschide
12129/04/2004Privind finantarea din bugetul local a indemnizatiei in valuta pentru o delegatie din partea Consiliului local municipal si a Primariei municipiului Tirgu Muresk, cu ocazia deplasarii la Baja - Ungaria - oras infratit, pentru a participa la manifestarile prilejuite de aderarea Ungariei la Uniunea Europeana, in perioada 30 aprilie - 3 mai 2004.
12023/11/2004Privind aprobarea cuantumului contributiei Consiliului local municipal Tirgu Mures la constituirea bugetului Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Centru. Deschide
12029/04/2004Privind aprobarea documentatiilor si elementelor Bilantului contabil pe anul 2003 al S.C. Energomur S.A. Tirgu Mures.
11923/11/2004Privind inventarierea garajelor construite pe domeniul public si privat al municipiului Tirgu Mures. Deschide
11929/04/2004Privind aprobarea iluminarii tuturor statuilor din municipiul Tirgu Mures.
11823/11/2004Privind aprobarea finantarii din bugetul local cu suma aferenta beneficiarilor abonamentelor gratuite de transport urban, acordate persoanelor cu handicap accentuat si grav, precum si pentru asistentii personali ai acestora pentru luna decembrie 2004. Deschide
11829/04/2004Privind aprobarea documentatiei Plan Urbanistic de Detaliu - str. Livezeni, nr. 4 - studiu de amplasament pentru obiectivul HOTEL CLUB JO proprietar SC Irokar Company SRL:
11723/11/2004Privind concesionarea directa catre dl. Rusz Janos a unui teren aflat in proprietatea municipiului Tirgu Mures. Deschide
11729/04/2004Privind aprobarea propunerilor de trecere a terenului de 22.986 mp aflat in C.A.S.M. din administrarea Ministerului Apararii Nationale in administrarea Primariei municipiului Tirgu Mures.
11623/11/2004Privind concesionarea directa catre d-na Horvath Eva a unui teren aflat in proprietatea municipiului Tirgu Mures. Deschide
11629/04/2004Privind finantarea din bugetul local a indemnizatiei in valuta pentru o delegatie a Consiliului local si a Primariei municipiului Tirgu Mures la Szeged-Ungaria, cu ocazia participarii la Ziua orasului.
11523/11/2004Privind concesionarea directa catre dl. Benedek Imre a unui teren aflat in proprietatea municipiului Tirgu Mures. Deschide
11529/04/2004Privind finantarea din bugetul local a indemnizatiei in valuta pentru o delegatie a Primariei munciipiului Tirgu Mures la Kecskemet - Ungaria, cu ocazia participarii la Competitia jubiliara de inot.
11423/11/2004Privind concesionarea directa catre d-na Gaspar Maria a unui teren aflat in proprietatea municipiului Tirgu Mures. Deschide
11429/04/2004Privind finantarea din bugetul local a indemnizatiei in valuta pentru o delegatie a Primariei municipiului Tirgu Mures la Kecskemet - Ungaria, cu ocazia participarii la manifestarea prilejuita de aderarea Ungariei la Uniunea Europeana.
11323/11/2004Privind concesionarea directa catre d-na Gaspar Maria a unui teren aflat in proprietatea municipiului Tirgu Mures. Deschide
11329/04/2004Privind aprobarea trecerii in folosinta gratuita catre Compania Nationala de Investitii a unui teren situat in Tirgu Mures, str. Paul Chinezu, nr. 9A in vederea construirii unei sali de sport la Grup Scolar cu program sportiv din Tirgu Mures.
11223/11/2004Privind concesionarea directa catre d-na Gaspar Maria a unui teren aflat in proprietatea municipiului Tirgu Mures. Deschide
11229/04/2004Privind aprobarea trecerii in folosinta gratuita catre Compania Nationala de Investitii a unui teren situat in Tirgu Mures, str. Hunedoara, nr. 38 in vederea construirii unei sali de sport la Scoala generala nr. 1 din Tirgu Mures.
11123/11/2004Privind concesionarea directa catre dl. Mircea Ioan Attila, a unui teren aflat in proprietatea municipiului Tirgu Mures. Deschide
11129/04/2004Privind aprobarea trecerii in folosinta gratuita catre Compania Nationala de Investitii a unui teren situat in Tirgu Mures, str. Suruianu, nr. 1 in vederea construirii unei sali de sport la Grup Scolar "Gheorghe Sincai" si Scoala generala nr. 17 din Tirgu Mures.
11023/11/2004Privind concesionarea directa catre dl. Mircea Ioan, a unui teren aflat in proprietatea municipiului Tirgu Mures. Deschide
11029/04/2004Privind aprobarea documentatiei Plan Urbanistic de Detaliu - str. Trebely, nr. 29 - studiu de amplasament pentru locuinta individuala proprietar Molnar Aron.
10923/11/2004Privind concesionarea directa catre dl. Paizs Zoltan Attila, a unui teren aflat in proprietatea municipiului Tirgu Mures. Deschide
10929/04/2004Privind aprobarea documentatiei Plan Urbanistic de Detaliu - str. Cornesti, nr. 64a - studiu de amplasament pentru locuinta individuala proprietar Fulop Endre si Fulop Jolan.
10823/11/2004Privind concesionarea directa catre Ferenczi Irina, a unui teren aflat in proprietatea municipiului Tirgu Mures. Deschide
10829/04/2004Privind aprobarea documentatiei Plan Urbanistic de Detaliu - str. Subpadure - studiu de amplasament pentru lotizare in vederea amplasarii a 4 locuinte individuale.
10723/11/2004Privind reglementarea impozitului pe cladiri aferent unor constructii speciale pe anul 2005. Deschide
10729/04/2004Privind aprobarea concesionarii directe cu titlu gratuit a suprafetelor de teren acordatre cultelor religioase.
10623/11/2004Privind rectificarea bugetului local al municipiului Tirgu Mures pentru anul 2004. Deschide
10629/04/2004Privind aprobarea completarii si modificarii Hotaririi Consiliului local municipal nr. 213/2001 referitoare la reactualizarea "Criteriilor tehnice de stabilire a cantitatilor de ape uzate si meteorice preluate de canalizarea publica".
10528/10/2004Privind necesitatea reorganizarii RA Aquaserv Tirgu Mures in operator regional - societate comerciala pe actiuni. Deschide
10529/04/2004Privind aprobarea unor masuri pentru extinderea retelei de canalizare si modernizarea strazilor in municipiul Tirgu Mures.
10428/10/2004Privind sustinerea proiectului "Sanatatea o problema a tuturor" de catre Consiliul local municipal Tirgu Mures. Deschide
10429/04/2004Privind aprobarea Caietului de sarcini referitor la achizitionarea instalatiei de compactare - ambalare a deseurilor din municipiul Tirgu Mures.
10328/10/2004Privind necesitatea majorarii tarifelor la transportul public de calatori in municipiul Tirgu Mures incepand cu 1 noiembrie 2004. Deschide
10329/04/2004Privind demararea procedurii de achizitie publica de lucrari pentru alimentare cu energie termica pentru incalzire si preparearea apei calde de consum in cartierul Unirii din municipiul Tirgu Mures, etapa 2 si modalitatea de finantare a lucrarilor.
10228/10/2004Privind revigorarea baschetului targumuresean. Deschide
10229/04/2004Privind prelungirea contractului de concesionare nr. 1/27 aprilie 2001 incheiat cu S.C. Energomur S.A.
10128/10/2004Privind aprobarea pretului de producere si distributie a energiei termice practicat de S.C. Energomur S.A. Deschide
10129/04/2004Privind mentinerea unui amplasament pentru activitati comerciale si modificarea corespunzatoare a Hotararii Consiliului local nr. 37/2001.
10028/10/2004Privind amplasarea unor lucrari de arta pe raza municipiului Tirgu Mures (bustul Principelui Transilvaniei Rakoczi Ferencz al II-lea si bustul lui Voievod Mihai Viteazul). Deschide
10029/04/2004Privind aprobarea construirii unei parcele la Cimitirul Livezeni, special destinata beneficiarilor Legii nr. 42/1990.
9928/10/2004Privind aprobarea documentatiei Plan Urbanistic de Detaliu - str. Voinicenilor, nr. 129C, studiu de amplasament pentru lotizarea si amplasarea de locuinte individuale si dotari. Deschide
9929/04/2004Privind aprobarea listei beneficiarilor abonamentelor gratuite de transport urban, finantat din bugetul local acordat persoanelor cu handicap accentuat si grav, precum si pentru asistentii personali ai acestora pentru luna mai 2004.
9828/10/2004Privind aprobarea documentatiei Plan Urbanistic de Detaliu - str. Pasajul Padurii, studiu de amplasament pentru amplasarea unei antene pentru telecomunicatii S.C. TELEMOBIL S.A. Deschide
9829/04/2004Privind concesionarea directa a unei suprafete de teren aflata in proprietatea municipiului Tirgu Mures catre U.M.F. Tirgu Mures.
9728/10/2004Privind reactualizarea componentei Comisiei de atribuire si schimbare de denumiri. Deschide
9729/04/2004Privind concesionarea directa a unei suprafete de teren aflata in proprietatea municipiului Tirgu Mures catre d-nul Ipo Stefan.
9628/10/2004Privind aprobarea unor masuri pentru extinderea retelei de distributie apa potabila in municipiul Tirgu Mures. Deschide
9629/04/2004Privind concesionarea directa a unei suprafete de teren aflata in proprietatea municipiului Tirgu Mures catre d-nul Bejenaru Virgil.
9528/10/2004Privind amplasarea unor constructii in zona Piata Armatei. Deschide
9529/04/2004Privind concesionarea directa a unei suprafete de teren aflata in proprietatea municipiului Tirgu Mures catre d-nul Pacurar Petru.
9428/10/2004Privind aprobarea amplasarii unor constructii in zona str. Bucinului, str. Moldovei. Deschide
9429/04/2004Privind concesionarea directa a unei suprafete de teren aflata in proprietatea municipiului Tirgu Mures catre d-nul Peterfi Mircea.
9328/10/2004Privind predarea-primirea noilor mijloace fixe create prin extinderea retelei de apa in municipiul Tirgu Mures. Deschide
9329/04/2004Privind concesionarea directa a unei suprafete de teren aflata in proprietatea municipiului Tirgu Mures catre d-nul Kiss Stefan.
9228/10/2004Privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului local nr. 224/2002, referitoare la stabilirea unor masuri pe linia bunei gospodariri, pastrarea curateniei, respectarea normelor de igiena si infrumusetarea municipiului Tirgu Mures. Deschide
9229/04/2004Privind concesionarea directa a unei suprafete de teren aflata in proprietatea municipiului Tirgu Mures catre S.C. Caritsan S.R.L.
9128/10/2004Privind nominalizarea reprezentantilor Consiliului local municipal Tirgu Mures, in Consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant din municipiul Tirgu Mures. Deschide
9129/04/2004Privind concesionarea directa a unei suprafete de teren aflata in proprietatea municipiului Tirgu Mures catre d-nul Kovacs Bela.
9028/10/2004Privind contractarea unei firme de specialitate pentru eliberarea "Strategiei de gospodarire a deseurilor din municipiul Tirgu Mures" si a documentatiei necesare delegarii gestiunii a serviciului public de salubrizare. Deschide
9029/04/2004Privind concesionarea directa a unei suprafete de teren aflata in proprietatea municipiului Tirgu Mures catre S.C. Egreta Comimpex S.R.L.
8928/10/2004Privind aprobarea finantarii din bugetul local cu suma aferenta beneficiarilor abonamentelor gratuite de transport urban, acordate persoanelor cu handicap accentuat si grav, precum si pentru asistentii personali ai acestora pentru luna noiembrie 2004. Deschide
8929/04/2004Privind concesionarea directa a unei suprafete de teren aflata in proprietatea municipiului Tirgu Mures catre d-na Matei Monalisa.
8828/10/2004Privind preluarea in proprietatea Consiliului local municipal Tirgu Mures a unor baze si terenuri sportive si a unor stranduri. Deschide
8829/04/2004Privind aprobarea organizarii licitatiei in vederea vinzarii unei suprafete de teren situat in Tirgu Mures, str. Voinicenilor, nr. 52.
8728/10/2004Privind aprobarea unui schimb de imobile (teren, respectiv statie de pompare, rezervor, camin de vane, imprejmuire si teren) intre Consiliul local municipal Tirgu Mures si S.C. Rotecom S.R.L. Deschide
8729/04/2004Privind concesionarea directa catre Sas Aurel Mihai a unei suprafete de teren aflat in proprietatea municipiului Tirgu Mures.
8628/10/2004Privind concesionarea directa catre d-na Madaras Margareta a unei suprafete de teren, aflat in proprietatea municipiului Tirgu Mures. Deschide
8629/04/2004Privind aprobarea organizarii licitatiei in vederea concesionarii unui teren situat in Tirgu Mures, str. Pasunii, nr. 38, in vederea construirii unei case de locuit.
8528/10/2004Privind concesionarea directa catre dl. Szasz Ferencz a unei suprafete de teren, aflat in proprietatea municipiului Tirgu Mures. Deschide
8529/04/2004Privind aprobarea pretului de achizitionare a imobilului bloc PI4E, situat in Tirgu Mures, str. Rovinari, nr. 18, proprietatea S.C. Mif S.A.
8428/10/2004Privind concesionarea directa catre d-na Soo Emma a unei suprafete de teren, aflat in proprietatea municipiului Tirgu Mures. Deschide
8429/04/2004Privind modificarea contractului de concesiune incheiat intre S.C. Locativ S.A. si Primaria Tirgu Mures, in sensul cuprinderii in acesta si a imobilului situat in Tirgu Mures, str. Baneasa, nr. 8.
8328/10/2004Privind concesionarea directa catre dl. Palfy Jozsef a unei suprafete de teren, aflat in proprietatea municipiului Tirgu Mures. Deschide
8329/04/2004Privind aprobarea criteriilor referitoare la atribuirea spatiilor in folosinta gratuita pentru medicii de familie.
8228/10/2004Privind concesionarea directa catre S.C. Grosaliment S.A. a unei suprafete de teren, aflat in proprietatea municipiului Tirgu Mures. Deschide
8229/04/2004Privind stabilirea unor masuri pentru punerea in aplicare a H.G.R. nr. 962/2001, modificata si completata prin H.G.R. nr. 60/2004 referitoare la locuintele pentru tineri, destinate inchirierii pe o perioada de 5 ani.
8128/10/2004Privind concesionarea directa catre S.C. Dinamic Trans S.R.L. a unei suprafete de teren apartinand municipiului Tirgu Mures. Deschide
8129/04/2004Privind revocarea Hotararii Consiliului local nr. 239/23 decembrie 2002 pentru trecerea in folosinta gratuita catre ANL, a imobilului, terenului si a contructiei existente situat in Tirgu Mures, str. Rovinari, nr. 24 in vederea reabilitarii si reamenajarii blocului de locuinte PI4E cuprins in programul MTCT (MLPTL) de constructii de locuinte pentru tineret, destinate inchirierii.
8028/10/2004Privind aprobarea studiului de oportunitate, a caietului de sarcini si a comisiei de licitaite pentru concesionarea prin licitatie a unei suprafete de teren in vederea construirii unei locuinte, teren aflat in proprietatea municipiului Tirgu Mures. Deschide
8029/04/2004Privind taxele de pasunat, taxele de gloaba si contributia in munca a detinatorilor de animale, in numar de zile, pentru intretinerea pasunilor incepand cu anul 2004.
7928/10/2004Privind aprobarea reactualizarii componentei comisiei de evaluare si selectionare a asociatiilor si fundatiilor care pot primi subventii in baza Legii nr. 34/1998, a regulamentului de organizare si functionare a comisiei, precum si a grilei de evaluare a asociatiilor si fundatiilor. Deschide
7929/04/2004Privind aprobarea rectificarii bugetului local al municipiului Tirgu Mures pe anul 2004.
7828/10/2004Privind aprobarea in principiu a asocierii dintre Consiliul local municipal Tirgu Mures si Asociatia Sportiva "Fotbal Club Transilvania" Tirgu Mures. Deschide
7804/06/2004Privind aprobarea aprobarea Actului constitutiv al S.C. ASFAMUR S.R.L. si numirea administratorului societatii
7728/10/2004Privind instituirea titlului "Glorie Sportiva Targumureseana". Deschide
7704/06/2004Privind aprobarea pretului de achizitionare a pachetului de 60.598 actiuni detinute de S.C. Garo Style S.R.L. in cadrul S.C. Transport Local S.A.
7628/10/2004Privind rectificarea bugetului local al municipiului Tirgu Mures, pe anul 2004. Deschide
7625/03/2004Privind completarea Hotaririi Consiliului local municipal nr. 47/18.03.2004 referitoare la executia lucrarilor pentru alimentarea cu energie termica pentru incalzire si prepararea apei calde de consum in cartierul Unirii din municipiul Tirgu Mures.
7510/07/2004Privind reglementarea procedurii de debransare de la sistemul centralizat de alimentare cu energie termica.
7525/03/2004Privind finantarea din bugetul local a indemnizatiei in valuta pentru o delegatie a Consiliului local si a Primariei municipiului Tirgu Mures cu ocazia deplasarii la Copenhaga - Danemarca, pentru a participa la o misiune economica.
7410/07/2004Privind scutirea de la plata taxei pentru afisajul electoral si avizarea desfasurarii manifestarilor electorale in municipiul Tirgu Mures in decursul campaniei electorale din lunile octombrie - decembrie 2004.
7425/03/2004Privind finantarea din bugetul local a indemnizatiei in valuta pentru o delegatie a Consiliului local si a Primariei municipiului Tirgu Mures cu ocazia deplasarii la Viena - Austria, pentru a efectua o vizita la Primaria Viena.
7310/07/2004Privind aprobarea documentatiei Plan Urbanistic de Detaliu - Pandurilor in vederea amplasarii obiectivului Magazin Universal "Plus Discount" beneficiar GHG IMMOBILIEN UND HANDEL GMBH AUSTRIA.
7325/03/2004Privind aprobarea pretului de producere si distributie a energiei termice practicat de S.C. Energomur S.A. Tirgu Mures.
7210/07/2004Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Reparatii capitale la instalatiile de la piscina acoperita, centrala termica si centrala de ventilatie str. Liviu Rebreanu, nr. 29A Tirgu Mures.
7225/03/2004Privind aprobarea atribuirii denumirii de strada Marului, unei strazi noi din municipiul Tirgu Mures.
7110/07/2004Privind aprobarea documentatiei Plan Urbanistic de Detaliu - str. Libertatii - str. Barajului pentru reamenajare incinta sediu administrativ si depozit central.
7125/03/2004Privind aprobarea documentatiei "Plan Urbanistic de Detaliu, fara numar" - studiu de amplasament locuinta individuala Tordai Lorant si Tordai Katalin.
7010/07/2004Privind aprobarea documentatiei Plan Urbanistic de Detaliu - str. Pasajul Padurii, studiu de amplasament, pentru locuinta proprietar Antal Mihai, Antal Eugenia, Coman Ana.
7025/03/2004Privind aprobarea documentatiei "Plan Urbanistic de Detaliu - str. D. Cantemir, nr. 24" - studiu de amplasament pentru locuinta individuala, proprietar Galatean Lucian.
6910/07/2004Privind aprobarea documentatiei Plan Urbanistic de Detaliu - str. Verii, nr. 32E, studiu de amplasament pentru locuinta individuala proprietar Botezan Aurel.
6925/03/2004Privind aprobarea documentatiei "Plan Urbanistic de Detaliu - str. Livezeni, fara numar" pentru lotizare in vederea amplasarii de constructii unifamiliale.
6810/07/2004Privind aprobarea documentatiei Plan Urbanistic de Detaliu - prelungire str. Pomilor, studiu de amplasament pentru locuinta individuala proprietar Preda Iosif Viorel si Preda Stela.
6825/03/2004Privind aprobarea documentatiei "Plan Urbanistic de Detaliu - str. Trebely, nr. 103 - 105" - studiu de amplasament pentru doua locuinte unifamiliale.
6710/07/2004Privind aprobarea documentatiei Plan Urbanistic de Detaliu - str. Campului, nr. 33, studiu de amplasament pentru lotizarea terenului in vederea realizarii unui complex de 10 locuinte individuale insiruite.
6725/03/2004Privind concesionarea directa a unei suprafete de teren aflata in proprietatea municipiului Tirgu Mures, catre S.C. Brian Plus S.R.L.
6610/07/2004Privind aprobarea documentatiei Plan Urbanistic de Detaliu - str. Livezeni - str. Sf. Stefan pentru lotizarea terenului in suprafata de 6326 mp in vederea amplasarii a 10 locuinte individuale.
6625/03/2004Privind concesionarea directa a unei suprafete de teren aflata in proprietatea municipiului Tirgu Mures, catre S.C. Raul si Sanda S.R.L.
6510/07/2004Privind aprobarea documentatiei Plan Urbanistic de Detaliu - str. Sinaia, nr. 3 in vederea amplasarii obiectivului Statie de distributie carburanti pentru SC Laust SRL.
6525/03/2004Privind concesionarea directa a unei suprafete de teren aflata in proprietatea municipiului Tirgu Mures, citre S.C. Harex S.R.L.
6410/07/2004Privind aprobarea documentatiei Plan Urbanistic de Detaliu - str. Trebely, nr. 23A studiu de amplasament pentru locuinta individuala proprietar Molnar Anton Petru si Molnar Maria.
6425/03/2004Privind concesionarea directa a unei suprafete de teren aflata in proprietatea municipiului Tirgu Mures, catre S.C. Rogeia Prod Com S.R.L.
6310/07/2004Privind finantarea din bugetul local a indemnizatiei in valuta pentru o delegatie din partea Primariei municipiului Tirgu Mures si a Consiliului local municipal Tirgu Mures, cu ocazia deplasarii la Viena - Austria, pentru clarificarea unor aspecte financiare privind termoficarea cartierului Unirii.
6325/03/2004Privind concesionarea directa a unei suprafete de teren aflata in proprietatea municipiului Tirgu Mures, catre S.C. Nordia Trade Group S.R.L.
6210/07/2004Privind aprobarea finantarii din bugetul local a cheltuielilor de deplasare pentru o delegatie oficiala in orasul Kecskemet - Ungaria.
6225/03/2004Privind concesionarea directa a unei suprafete de teren aflata in proprietatea municipiului Tirgu Mures, catre domnul Dascal Martin.
6110/07/2004Privnd aprobarea finantarii din bugetul local a participarii selectionatei de fotbal a autoritatilor locale Tirgu Mures la "Turneul International " organizat de Primaria sectorului XI Budapesta - Ungaria.
6125/03/2004Privind concesionarea directa a unei suprafete de teren aflata in proprietatea municipiului Tirgu Mures catre domnul Oltean Tudor.
6010/07/2004Privind aprobarea finantarii din bugetul local a cheltuielilor de deplasare, pentru o delegatie oficiala, cu ocazia vizitei in Budapesta - sectorul XI - Ungaria.
6025/03/2004Privind aprobarea Studiului de oportunitate, a caietului de sarcini si a comisiei de analiza si evaluare a ofertelor in vederea concesionarii unui teren situat in municipiul Tirgu Mures, str. Muresului, nr. 8.
5910/07/2004Privind aprobarea finantarii din bugetul local a cheltuielilor de deplasare a d-lui Balogh Peti la Ingolstadt - Germania, in vederea achizitionarii unei remorci auto pentru bagaje.
5925/03/2004Privind aprobarea listei beneficiarilor abonamentelor gratuite de transport urban, finantat din bugetul local acordat persoanelor cu handicap accentuat si grav, precum si pentru asistentii personali ai acestora pentru luna aprilie 2004.
5810/07/2004Privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico economici la investitia "Modernizarea str. Baladei, Tirgu Mures".
5825/03/2004Privind achizitionarea imobilului situat in Tirgu Mures, str. Rovinari, nr. 18, proprietatea S.C. Mif S.A., in proprietatea municipalitatii.
5710/07/2004Privind acceptarea propunerii de preluare in patrimoniul public municipal a unui imobil, teren si constructii, situat in Tirgu Mures, str. Liviu Rebreanu, nr. 29A.
5725/03/2004Privind aprobarea "Listei de prioritati" pentru spatii cu alta destinatie decat cea de locuinta pentru anul 2004 - pentru beneficiarii Legii nr. 42/1990.
5610/07/2004Privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului local municipal Tirgu Mures nr. 126/2001 referitoare la aprobarea vanzarii terenurilor aferente constructiilor nationalizate si instrainate catre chiriasi in temeiul prevederilor Legii nr. 112/1995.
5625/03/2004Privind aprobarea inchirierii spatiului situat in Tirgu Mures, str. Bolyai, nr. 18 in favoarea Fundatiei Bethlen.
5510/07/2004Privind aprobarea incheierii contractului de colaborare dintre Primaria municipiului Tirgu Mures si Fotbal Club Transilvania Tirgu Mures.
5525/03/2004Privind reglementarea infiintarii unui Dispensar socio-medical in Tirgu Mures, str. Bolyai, nr. 36.
5410/07/2004Privind reactualizarea componentei comisiei de specialitate pentru repartizarea spatiilor cu alta destinatie decat locuinta.
5425/03/2004Privind aprobarea sprijinului financiar pentru actiuni sportive, stiintifice, de invatamant si de tineret in baza concursului de proiecte pe semestrul I 2004.
5310/07/2004Privind reglementarea situatiei juridice a unor imobile din cadrul investitiei "Alimentarea cu energie termica pentru incalzire si prepararea apei calde de consum in cartierul Unirii din municipiul Tirgu Mures" - etapa 2.
5325/03/2004Privind aprobarea alocatiilor bugetare pentru perioada aprilie - decembrie 2004 pentru asociatiile si fundatiile solicitante de subventie in baza Legii nr. 34/1998.
5230/09/2004Privind finantarea din bugetul local a cheltuielilor de deplasare, pentru o delegatie din cadrul Primariei municipiului Tirgu Mures, cu ocazia vizitei la Chisinau / Republica Moldova.
5225/03/2004Privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru investitia "Locuinte sociale pentru rromi - Valea Rece, Tirgu Mures".
5130/09/2004Privind finantarea din bugetul local a cheltuielilor de deplasare, pentru o delegatie din cadrul Primariei municipiului Tirgu Mures, cu ocazia vizitei la Ilmenau - Germania.
5125/03/2004Privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici la investitia "Extindere retea de iluminat public in municipiul Tirgu Mures".
5030/09/2004Privind aprobarea finantarii din bugetul local cu suma aferenta abonamentelor beneficiarilor abonamentelor gratuite de transport urban, acordate persoanelor cu handicap accentuat si grav, precum si pentru asistentii personali ai acestora pentru lunile septembrie si octombrie 2004.
5025/03/2004Privind reconfirmarea in calitate de membri in Consiliul de administratie al RA Aquaserv Tirgu Mures, ai celor trei administratori vechi.
4930/09/2004Privind delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare.
4925/03/2004Privind eliberarea d-nei Danescu Tatiana din functia de membru al Consiliului de administratie a S.C. Energomur S.A. Tirgu Mures si numirea unui nou membru.
4830/09/2004Privind aprobarea "Regulamentului de organizare si functionare a serviciului public de salubrizare a municipiului Tirgu Mures".
4818/03/2004Privind aprobarea constituirii unei societati comerciale, avind ca unic asociat Consiliul local municipal Tirgu Mures.
4730/09/2004Privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului local municipal nr. 173/2003 referitoare la transportul in regim de taxi pe raza municipiului Tirgu Mures.
4718/03/2004Privind executia lucrarilor pentru alimentarea cu energie termica pentru incalzire si prepararea apei calde de consum in cartierul Unirii din municipiul Tirgu Mures.
4630/09/2004Privind aprobarea completarilor si modificarilor "Normelor de organizare a transportului public de persoane in municipiul Tirgu Mures" cuprinse in Hotararea Consiliului local municipal Tirgu Mures nr. 47/2002.
4618/03/2004Privind aprobarea reluarii procedurii concesionarii prin negociere directa a activitatii de producere, distributie si furnizare a energiei termice in municipiul Tirgu Mures.
4530/09/2004Privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului local municipal nr. 256/2002 referitoare la transmiterea din administrarea S.C. Energomur S.A. catre R.A. Aquaserv a imobilului situat in municipiul Tirgu Mures, str. Libertatii nr. 114.
4526/02/2004Privind aprobarea documentatiei Plan Urbanistic de Detaliu in vederea amplasarii Bisericii Greco - Catolice in Tirgu Mures, P-ta Marasesti - str. Chinezu.
4430/09/2004Privind desemnarea reprezentantului A.G.A. in vederea semnarii Contractului de performanta cu directorul general al S.C. Energomur S.A.
4426/02/2004Privind revocarea art. 15 din Hotarirea Consiliului local municipal nr. 1 din 29 ianuarie 2004 referitoare la adoptarea bugetului local rectificat al municipiului Tirgu Mures.
4330/09/2004Privind numirea unui membru in Consiliul de administratie al S.C. Energomur S.A.
4326/02/2004Privind semnarea protocolului de infratire a municipiului Tirgu Mures cu East Renfrewshire - Glasgow, de catre Consiliul local si Primaria municipiului Tirgu Mures si East Renfrewshire Council.
4230/09/2004Privind aprobarea scoaterii din functiune si casarii, respectiv valorificarii mijloacelor fixe devenite disponibile prin modernizarea centralelor si punctelor termice.
4226/02/2004Privind finantarea din bugetul local a indemnizatiei in valuta pentru o delegatie a Primariei municipiului Tirgu Mures cu ocazia deplasarii la Viena - Austria.
4130/09/2004Privind aprobarea scoaterii din functiune si casarii, respectiv valorificarii partiale a mijloacelor fixe devenite disponibile prin modernizarea centralelor si punctelor termice.
4126/02/2004Privind finantarea din bugetul local a indemnizatiei in valuta pentru o delegatie a Consiliului local si a Primariei municipiului Tirgu Mures cu ocazia deplasarii la Budapesta - Ungaria.
4030/09/2004Privind aprobarea modificarii si completarii Hotararii Consiliului local municipal nr. 148/2002 referitoare la tarifele percepute la Complexul de agrement si sport MURESUL - Casa de oaspeti.
4026/02/2004Privind aprobarea documentatiei Plan Urbanistic de Detaliu - str. Gheorghe Doja, nr. 64 - 68 in vederea amplasarii obiectivului "Supermarket".
3930/09/2004Privind achizitionarea unui imobil situat in incinta Complexului de agrement si sport MURESUL, aflat in proprietatea d-lui Oltean Ionel.
3926/02/2004Privind aprobarea propunerilor de atribuire de denumiri strazi in municipiul Tirgu Mures.
3830/09/2004Privind aprobarea aplicarii prevederilor O.U.G. nr. 37/2004 referitoare la anularea majorarilor de intarziere facturate de R.A. Aquaserv Tirgu Mures.
3826/02/2004Privind achizitionarea imobilului Camin de nefamilisti, proprietatea S.C. Manpel S.A., situat in str. Gheorghe Doja, nr. 160/A.
3730/09/2004Privind completarea Hotararii Consiliului local municipal nr. 292/2003 referitoare la aprobarea alimentarii fondului de rezerva (MRD) direct, de catre RA Aquaserv Tirgu Mures.
3726/02/2004Privind prelungirea Contractului de inchiriere, respectiv atribuirea unor spatii in favoarea O.N.G.-urilor.
3630/09/2004Privind aprobarea preturilor si tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apa si canalizare prestate de R.A. Aquaserv Tirgu Mures.
3626/02/2004Privind aprobarea "Listelor solicitantilor de spatii cu alta destinatie decit cea de locuinta", pentru anul 2004.
3530/09/2004Privind modificarea Actului Constitutiv al Fundatiei Social - Umanitare "Novum Forum" din municipiul Tirgu Mures.
3526/02/2004Privind inregistrarea vehiculelor pentru care nu exista obligativitatea inmatricularii.
3430/09/2004Privind reactualizarea componentei comisiei de evaluare si jurizare a proiectelor depuse pe baza concursului de proiecte.
3426/02/2004Privind trecerea in folosinta gratuita, catre Compania Nationala de Investitii a blocului de locuinte cu terenul aferent situat in Tirgu Mures, str. Sirguintei, nr. 18, in vederea reabilitarii termice a constructiei.
3330/09/2004Privind aprobarea sprijinului financiar pentru actiuni sportive, stiintifice, de invatamant si de tineret in baza concursului de proiecte pe semestrul II 2004.
3326/02/2004Privind aprobarea cumpararii de catre Consiliul local municipal a unui pachet de 60.598 actiuni detinute de S.C. Garo Style S.R.L. in cadrul S.C. Transport Local S.A.
3230/09/2004Privind reglementarea modului de sprijinire a actiunilor sportive, stiintifice, de invatamant si de tineret.
3226/02/2004Privind aprobarea scoaterii din functiune si casarii, respectiv valorificarii partiale a mijloacelor fixe devenite disponibile prin modernizarea centralelor termice.
3130/09/2004Privind aprobarea criteriilor cadru pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor pentru locuinta destinate tinerilor care isi desfasoara activitatea in municipiul Tirgu Mures.
3126/02/2004Privind aprobarea listei beneficiarilor abonamentelor gratuite de transport urban, finantat din bugetul local acordat persoanelor cu handicap accentuat si grav, precum si pentru asistentii personali ai acestora pe luna martie 2004.
3030/09/2004Privind inchirierea spatiului situat in Tirgu Mures, str. Bolyai, nr. 36 in favoarea Asociatiei de Cancer "Destine Comune".
3026/02/2004Privind modificarea cuantumului indemnizatiei pentru membrii si secretarul Comisiei de vinzare a spatiilor care fac obiectul Legii nr. 550/2002.
2930/09/2004Privind reactualizarea componentei Comisiei pentru analizarea solicitarilor de locuinte sociale, de necesitate si chirie fond de stat.
2926/02/2004Privind modificarea si completarea Hotaririi Consiliului local municipal nr. 131/2001 referitoare la constituirea si utilizarea fondului de stimulente potrivit O.G. nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare.
2830/09/2004Privind concesionarea unor spatii cu destinatia de cabinete medicale pentru medicii de familie.
2826/02/2004Privind aprobarea unor modificari in cuprinsul Organigramei si Statului de functii al Serviciului Public Administratia Pietelor Tirgu Mures.
2730/09/2004Privind stabilirea, constatarea si sanctionarea contraventiilor in domeniul de activitate al asociatiilor de proprietari si locatari.
2726/02/2004Privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Serviciului Public Administratia Domeniului Public Tirgu Mures.
2630/09/2004Privind nominalizarea comisiei de negociere pentru concesionarea SACET Tirgu Mures.
2626/02/2004Privind unele modificari in Organigrama si Statul de functii ale unor servicii publice din subordinea Consiliului local municipal Tirgu Mures.
2530/09/2004Privind demisia d-lui consilier local Opriscan Doru din Comisia pentru servicii publice si comert.
2529/01/2004Privind finantarea din bugetul local a cheltuielilor de deplasare, pentru domnul consilier local Raduly Levente, cu ocazia vizitei in orasul Szeged - Ungaria, in perioada 19 - 22 decembrie 2003.
2422/07/2004Privind sistarea unor lucrari de construire de garaje si aprobarea realizarii unei analize privind oportunitatea realizarii acestora in zona str. Busuiocului.
2429/01/2004Privind revocarea Hotaririi Consiliului local municipal nr. 297 din 18 decembrie 2003 referitoare la acordarea unor facilitati fiscale pentru anumite categorii de persoane fizice pentru anul 2004.
2322/07/2004Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico - economici ai investitiei
"Extinderea retelei de apa zona Corunca - Tirgu Mures".
2329/01/2004Privind finantarea din bugetul local a indemnizatiei in valuta pentru o delegatie a Primariei municipiului Tirgu Mures cu ocaziad eplasarii la Kecskemet - Ungaria, oras infratit, in perioada 22 - 25 ianuarie 2004.
2222/07/2004Privind finantarea din bugetul local a indemnizatiei in valuta pentru o delegatie din partea Primariei municipiului Tirgu-Mures, in vederea deplasarii la Kecskemet/Ungaria - oras infratit, pentru a participa la cursul intitulat Elaborarea de proiecte in Uniunea Europeana, in perioada 26 - 31 iulie 2004.
2229/01/2004Privind finantarea din bugetul local a indemnizatiei in valuta pentru directorul economic al Primariei municipiului Tirgu Mures, cu ocazia deplasarii la Viena - Austria, pentru a participa la cursul "Contabilitatea institutiilor publice in fata standardelor internationale de contabilitate", in perioada 23 - 27 ianuarie 2004.
2122/07/2004Privind finantarea din bugetul local a cheltuielilor de deplasare, pentru o delegatie din cadrul Consiliului local si Primariei Tirgu-Mures, cu prilejul participarii la Festivalul Folcloric al Marii desfasurat la Guzelcamli/Turcia, in perioada 28 iulie - 07 august 2004.
2129/01/2004Privind finantarea din bugetul local a indemnizatiei in valuta pentru o delegatie a Primariei Tirgu Mures cu ocazia deplasarii la Glasgow - Marea Britanie, pentru a participa la ceremonia prilejuita de Ziua Mondiala a Holocaustului, in perioada 25 - 29 ianuarie 2004.
2022/07/2004Privind finantarea din bugetul local a indemnizatiei in valuta pentru o delegatie a Primariei municipiului Tirgu Mures cu ocazia deplasarii la Budapesta - Ungaria.
2029/01/2004Privind aprobarea dezmembrarii in vederea casarii si valorificarii mijlocului fix "Retea de termoficare S.C. Azomures S.A. - Mureseni - Dimbul Pietros".
1922/07/2004Privind finantarea din bugetul local a indemnizatiei in valuta pentru o delegatie a Consiliului local municipal Tirgu Mures cu ocazia deplasarii in Germania pentru a studia posibilitatea achizitionarii unor module de locuit.
1929/01/2004Privind predarea - primirea noilor mijloace fixe create prin extinderea retelei de apa in municipiul Tirgu Mures.
1822/07/2004Privind aprobarea pretului de producere si distributie a energiei termice pentru SC Energomur SA.
1829/01/2004Privind reglementarea sistemului de alimentare cu energie termica a cartierului Unirii din municipiul Tirgu Mures.
1722/07/2004Privind modificarea Hotararii Consiliului local nr. 102 din 29.04.2004 referitoare la prelungirea Contractului de concesionare nr. 1/27 aprilie 2001 incheiat cu SC Energomur SA.
1729/01/2004Privind numirea reprezentantului Adunarii Generale a Actionarilor la S.C. Energomur S.A.
1622/07/2004Privind prelungirea contractului de prestari servicii de salubritate incheiat cu SC Salubriserv SA.
1629/01/2004Privind trecerea unei suprafete de teren din domeniul public in domeniul privat al municipiului Tirgu Mures si realizarea unui schimb de terenuri in interesul public municipal.
1522/07/2004Privind modificarea contractului de concesiune incheiat intre SC LOCATIV SA si Primaria municipiului Tirgu Mures, in sensul includerii in acesta a imobilului situat in str. Gheorghe Doja, nr. 160A, precum si cu privire la repartizarea locuintelor din respectivul imobil.
1529/01/2004Privind aprobarea actului aditional la contractul de administrare a fondului forestier proprietatea municipiului Tirgu Mures.
1422/07/2004Privind modificarea contractului de concesiune incheiat cu SC LOCATIV SA si Primaria municipiului Tirgu Mures, in sensul includerii in acesta a imobilului situat in Tirgu Mures, str. Rovinari, nr. 18.
1429/01/2004Privind aprobarea organizarii unei licitatii publice in vederea achizitionarii lucrarilor pentru siguranta circulatiei in municipiul Tirgu Mures.
1322/07/2004Privind aprobarea finantarii din bugetul local a sumei aferente beneficiarilor abonamentelor gratuite de transport urban, acordate persoanelor cu handicap accentuat si grav, precum si pentru asistentii personali ai acestora pentru lunile iulie si august 2004.
1329/01/2004Privind respingerea solicitarii de acordare de inlesniri la plata impozitelor, taxelor si a altor venituri ale bugetului local pentru S.C. Azomures S.A.
1222/07/2004Stabilirea cuantumului contributiei lunare a parintilor sau a sustinatorilor legali care au copii in crese.
1229/01/2004Privind concesionarea prin licitatie publica a unui teren proprietatea municipiului Tirgu Mures.
1122/07/2004Privind modificarea art. 1 din Hotararea Consiliului local nr. 235/2002 in sensul revocarii punctului 5 din acest articol referitor la reabilitarea blocului de locuinte sociale din str. Rovinari, nr. 24, sc. A prin ANL si aprobarea SF cu indicatorii tehnico-economici in sensul realizarii investitiei din bugetul local.
1129/01/2004Privind atribuirea unuii spatiu situat in Tirgu Mures, B-dul 1848, nr. 30, d-nei dr. Bartis Ilona, medic de familie, in regim de contract de comodat cu destinatia de cabinet medical individual.
1022/07/2004Privind modificarea articolului unic, punctul (3) din Hotararea Consiliului local municipal nr. 7/18 iunie 2004 in sensul constituirii comisiei pentru servicii publice si comert.
1029/01/2004Privind prelungirea unor contracte de inchiriere, respectiv de atribuiri de spatii cu alta destinatie decit locuinta.
922/07/2004Privind validarea in functia de consilier local municipal a domnului Pop Liviu Marius.
929/01/2004Privind stabilirea termenului de depunere a documentatiei de solicitare a subventiei in baza Legii nr. 34/1998, de la bugetul local pe anul 2004.
822/07/2004Privind incetarea mandatului domnului consilier local Giurgea Teodor.
829/01/2004Privind aprobarea listei beneficiarilor abonamentelor gratuite de transport urban, finantat din bugetul local acordat persoanelor cu handicap accentuat si grav, precum si pentru asistentii personali ai acestora pentru luna februarie 2004.
718/06/2004Privind constituirea comisiilor de specialitate si alegerea membrilor acestora.
729/01/2004Privind aprobarea pretului de distributie a energiei termice practicat de S.C. ENERGOMUR S.A.
618/06/2004Privind validarea a doi consilieri.
629/01/2004Privind aprobarea majorarii tarifelor la transportul public tirgumuresean incepind cu data de 1 februarie 2004.
518/06/2004Privind incetarea mandatelor viceprimarilor si alegerea noilor viceprimari.
529/01/2004Privind aprobarea nivelului unor taxe si impozite locale pe anul 2004.
418/06/2004Privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului local.
429/01/2004Privind reactualizarea taxelor speciale pe anul 2004.
318/06/2004Privind constituirea Consiliului local.
329/01/2004Privind stabilirea cuantumului taxelor locale pentru emiterea certificatelor, avizelor si autorizatiilor pe anul 2004 aferente activitatii Compartimentului Arhitect sef.
218/06/2004Privind validarea consilierilor locali.
229/01/2004Privind stabilirea taxei pentru afisaj in scop de reclama si publicitate pe anul 2004, precum si obligatia depunerii declaratiei de impunere in vederea stabilirii acestei taxe.
118/06/2004Privind alegerea comisiei de validare.
129/01/2004Privind adoptarea bugetului local rectificat al municipiului Tirgu Mures pe anul 2004.