Direcția de Asistență Socială Târgu Mureș, cu sediul în Târgu Mureș, strada Gheorghe Doja nr. 9, cod poștal 540015, în calitate de autoritate contractantă, anunță operatorii economici interesați că intenționează să achiziționeze „Servicii de organizare evenimente de informare care vizează creșterea accesului la servicii sociale și combaterea nediscriminării" în cadrul proiectului „Abordare integrată a sărăciei și excluziunii sociale în beneficiul comunităților marginalizate din Municipiul Tîrgu Mureș" Cod SMIS 152430, cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020, servicii prevăzute în Anexa 2 la Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, care în temeiul art. 68 alin. (1) lit. h) se achiziționează prin procedura de atribuire aplicabilă în cazul serviciilor sociale şi al altor servicii specifice.

Procedura aplicată: Procedura proprie;
Cod CPV: 79952000-2 Servicii pentru evenimente (Rev. 2);
Valoarea totală estimată: 15.600,00 lei fără TVA.

Autoritatea contractantă invită operatorii economici interesați să depună oferta pentru achiziția de „Servicii de organizare evenimente de informare care vizează creșterea accesului la servicii sociale și combaterea nediscriminării" în cadrul proiectului „Abordare integrată a sărăciei și excluziunii sociale în beneficiul comunităților marginalizate din Municipiul Tîrgu Mureș" Cod SMIS 152430, cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020, la sediul Direcției de Asistență Socială Târgu Mureș, strada Gheorghe Doja nr. 9, camera 8 – Registratură (program de lucru: luni - vineri 8:00-12:00, miercuri și joi 14:00-16:00), până la data de 06.10.2022 ora 16:00, în plic sigilat sau prin e-mail la adresa registratura.das@tirgumures.ro conform Documentației de atribuire.

Condiții de ofertare

Operatorii economici interesați sunt rugați să oferteze pe baza Documentației de atribuire care se poate accesa și descărca de pe site-ul: www.tirgumures.ro, secțiunea Social, și cuprinde:

- Instrucțiuni pentru ofertanți;
- Formulare;
- Caietul de sarcini;
- Proiectul de contract – cuprinzând clauze minime obligatorii.

Informaţii suplimentare pot fi solicitate pe adresa de e-mail: social9@tirgumures.ro până în data de 04.10.2022 inclusiv.

Director Executiv
Andreia-Ligia Moraru

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com