Mărime text:

 

 

Közlemény

Az utólagosan módosított és kiegészített, a hideg évszakban foganatosított szociális védelmi intézkedésekre vonatkozó 2011. évi 70-es számú sürgősségi kormányrendelet, valamint a 70/2011-es sürgősségi kormányrendelet alkalmazási metodológiáját jóváhagyó 920/2011-es kormányhatározat előírásai szerint, a hátrányos helyzetű felhasználók, akiknek jövedelme nem haladja meg a törvény által meghatározott küszöböt (615 lej havi nettó jövedelem egy családtagra), s akik a lakás fűtésére villamos energiát, földgázt vagy tűzifát (szenet vagy olajat) használnak, fűtéspótlékban részesülnek a téli időszak alatt – támogatási intézkedés, amelynek célja a hideg évszakban a lakás fűtésköltségei egy részének fedezése. A fűtéspótlékot egyetlen fűtési rendszerre nyújtják, amelyet a leginkább használják.

A fűtéspótlékot kérvény és nyilatkozat alapján (az egyén saját felelősségére, ebben szerepelnie kell a család összetételének és a jövedelemnek) folyósítják. A családtagokra jutó nettó havi jövedelem kiszámításánál figyelembe veszik a családtagok által a kérvény benyújtását megelőző hónapban megvalósított összes jövedelmét, beleértve az állami biztosítótól kapott pénzeket, a munkanélküli segélyt, a juttatásokat, támogatásokat és állandó jellegű segélyeket, függetlenül, hogy milyen költségvetésből származnak, a törvényes tartásdíjat és egyéb, törvényes jellegű kinnlevőségeket, kivéve az újrakiadott, utólagosan módosított és kiegészített, a családtámogatási 277/2010-es törvény előírta családtámogatást, az újrakiadott, utólagosan módosított és kiegészített, az állami gyereksegélyre vonatkozó 61/1993 törvény előírta állami gyereksegélyt, az újrakiadott, utólagosan módosított és kiegészített, a fogyatékos személyek jogainak védelmére és támogatására vonatkozó 448/2006-os törvény előírta kiegészítő személyi költségvetést, a mezőgazdasági termelőknek 2010 óta nyújtott állami segélyek szabályozására vonatkozó pénzügyi intézkedéseket magába foglaló 14/2010-es kormányrendelet alapján nyújtott állami segélyeket, a 74/2010-es törvénnyel jóváhagyva, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel, a tanulmányi ösztöndíjakat és a szociális ösztöndíjakat, az 1488/2004-es kormányhatározat előírta anyagi támogatásokat, amelyek az Országos Szociális Védőprogram keretén „Középiskolai Pénz" néven szerepelnek (módosítva és kiegészítve), valamint a napszámosok által az újraközölt 52/2011-es törvény alapján végzett időszakos tevékenységekből származó jövedelmeket.  

Azon családok és egyedülálló személyek, akiknek tulajdonában van az alábbi listán szereplő javak valamelyike, nem részesülnek fűtéstámogatásban:

INGATLAN JAVAK  
1  Más épületek vagy lakóhelyiségek a lakásán és a melléképületeken kívül
2  A lakást körülvevő területek és a hozzátartozó udvar és más belterületek, amelyek a városi övezetben meghaladják az 1000 négyzetmétert, a vidéki övezetben pedig a 2.000 négyzetmétert
 INGÓ JAVAK*  
1  10 évnél fiatalabb személyautó/ személyautók és/vagy motorbicikli/motorbiciklik, kivételt képeznek a fogyatékos személyek tulajdonát képező szállítási eszközök, valamint azon járművek, amelyeket a nehezen megközelíthető helyeken élők használnak
2  Egynél több személyautó/motorbicikli, amely 10 évnél idősebb
3  Gépjárművek: haszonjárművek, bármely típusú kamionok utánfutóval vagy anélkül, hálókocsi, autóbusz, mikrobusz
4  Hajó, motoroscsónak, vízirobogó, jacht, kivételt képeznek a „Duna Delta" bioszféra rezervátumban élő személyek használatára szükséges csónakok
5  Mezőgazdasági gépek: traktor, kombájn
6  Mezőgazdasági feldolgozógépek: olajprés, gabonamalom
7  Fafeldolgozó gépek: gáter, láncfűrész vagy más hidraulikus, mechanikus és elektromos fafeldolgozó gépek
 (*) Működőképesek  
 Banki letétek  
1  3000 lejt meghaladó banki letétek
 Területek/ állatok és/vagy háziszárnyasok  
1  Terület, állatok és szárnyasok, amelyeknek évi nettó termelési értéke meghaladja az 1000 eurót (egyedülálló személy), illetve a 2500 eurót (család esetében).

A fűtéspótlék tulajdonosa a családot képviselő személy, esetenként az az egyedülálló személy, aki teljesíti a segély folyósításához szükséges jogi feltételeket, és aki igényli ennek folyósítását, s amely esetenként lehet: a lakás tulajdonosa, az a személy, aki elidegenítette a lakást egy eltartási szerződés alapján, a lakás bérleti szerződésének tulajdonosa vagy más, nagykorú, a lakástulajdonos vagy a lakbérszerződés tulajdonosa által felhatalmazott családtag, valamint esetenként az egyedülálló, 18 évet még be nem töltött személy törvényes képviselője.

A kérvény kitöltésekor, a tulajdonos köteles pontosan megjelölni a család összetételét, a családtagok jövedelmét, valamint a más közigazgatási-területi egységekben is birtokolt ingó és ingatlan javakat.

Annak érdekében, hogy leellenőrizzék, hogy a kérelmező eleget tesz-e a fűtéspótlék nyújtása feltételeinek, a kérvény és a saját felelősségre írt nyilatkozat mellé csatolni kell a család összetételére, a megvalósított jövedelemről, a család tagjai által a más közigazgatási-területi egységekben is birtokolt javakról szóló igazoló iratokat, az alábbiak szerint:

- Az összes családtag személyazonossági iratának másolata (esetenként: személyi igazolvány, személyazonossági kártya, születési anyakönyvi kivonat, családkönyv)
- Havi nettó jövedelmet igazoló okirat, minden jövedelemmel rendelkező családtag részére a kérvény benyújtása előtti hónapra vonatkozóan (nyugdíjszelvény, fizetési- és más jogosultságokat bizonyító igazolvány – pótlékok, stimulensek, járulékok, a Pénzügyi Főigazgatóság által az utolsó évharmadra kibocsátott jövedelem-megadóztatási végzés, esetenként más, jövedelmi forrásokat igazoló iratok). Azoknak a családoknak/egyedülálló személyeknek, akik fűtéspótlékot igényelnek a fűtési időszakban, egy kérvényt kell benyújtaniuk a havi nettó jövedelmükről valamennyi, jövedelemmel rendelkező családtag részére a kérvény benyújtását megelőző hónapra vonatkozóan. Nem fogadnak el nulla összegű jövedelemről szóló kérvényeket.
- A lakás bérleti szerződésének másolata, esetenként
- Azon családok esetén, ahol az egyik családtag (férj, feleség, nagykorú gyermek) nem rendelkezik jövedelemmel, saját felelősségű nyilatkozatot kell benyújtani, hitelesítve
- A Tulajdonosi Társulás által kibocsátott igazolás, amelyben feltüntetik az ingatlan törzskönyvében szereplő személyek számát, akiket figyelembe vesznek a lakásköltségek kiszámításánál
- (A Maros Megyei Közpénzügyi Igazgatóság által kibocsátott igazolás, az adózásnak alávetett, nem fizetésből származó jövedelmekről – banki kamatok, bérek, javak értékesítése stb. – minden egyes kedvezményezett esetében igényli a Szociális Ellátási Közszolgálat)
- A jármű törzskönyvének másolata
- Az utolsó gázszámla másolata (földgázzal történő fűtés esetén)  
- Az utolsó villanyszámla másolata (villamos energiával történő fűtés esetén)  
- Bankszámla-kivonat vagy saját felelősségre írt nyilatkozat azon személyek esetében, akik nem rendelkeznek pénzbeli megtakarítással.
- Igazolás a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal Mezőgazdasági Felügyeletétől a tulajdonban lévő területekre és állatokra vonatkozóan
- Igazolás a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal Adó-és Illeték-begyűjtési Osztályától a tulajdonban lévő épületekre és szállítóeszközökre vonatkozóan

A típuskérvényt és saját felelősségű nyilatkozatot Marosvásárhely Municípium Polgármesteri Hivatalának irodájában (Rózsák tere 42. szám, Nyári színház) lehet átvenni, majd kitöltés után ugyanitt kell leadni, az igazoló okiratokkal együtt, 2018. október 8-ától kezdődően, legkésőbb 2018. október 31-ig, hétfőtől péntekig, 8–15 óra között.

Szőcs Zsuzsanna Anna
osztályvezető

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com