Mărime text:

Direcţia:   Directia Comunicare, Proiecte cu Finantare Internationala şi Resurse Umane

 

Serviciul:  Serviciul Salarizare si Resurse Umane
 
Şef Serviciu: 
Telefon:  0265/268330 - 165/168
Camera: 87
Adresa de e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

 

Profil:
 Recrutarea personalului prin organizarea de concursuri, selecţia, formarea, instruirea, avansarea, promovarea şi dezvoltarea carierei personalului, calcularea drepturilor salariale ale angajaţilor, prezentarea datelor  statistice  cerute de conducerea instituţiei şi a altor instituţii abilitate în conformitate cu legislaţia în vigoare.

 

Atribuţiile serviciului:
- Organizează concursuri de recrutare şi examene
- Ţine evidenţa personalului angajat inclusiv a însoţitorilor persoanelor cu handicap
-  Întocmeşte statele de plată pentru angajaţii instituţiei
- Ţine evidenţa concediilor medicale, concediilor fără plată şi alte concedii
- Întocmeşte şi asigură eliberarea adeverinţelor privind salariaţii ţinuţi în evidenţă.
- Raportează evidenţele solicitate la Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici
- Efectuează modificările privind încadrarea, transferarea sau încetarea contractului de      muncă pentru personalul din aparatul de specialitate al Primarului şi al serviciilor publice.
- Pentru implementarea corectă şi unitară a legislaţiei din domeniul său de activitate, colaborează cu specialişti din cadrul Ministerului Muncii Publice, Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, Instituţia Prefectului precum şi cu alte instituţii.


Dosarul de concurs pentru personalul contractual

    - adeverinţă tipizată (pct. 4)


Dosarul de concurs pentru functionarii publici

    - Formular de inscriere (pct. 1)

    - adeverinţă tipizată (pct. 4)

    - declaraţie  (pct. 7)

    - declaraţie  (pct. 8)

 

 

 sau  

 

Acte necesare si Formulare tipizate:

Acte necesare - Serviciul Salarizare si Resurse Umane


Legislatie:
Legea 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului plătit din fonduri publice
Legea 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice
Legea 53/2003 Codul muncii
Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice
Legea 7/2004 privind Codul de conduit a funcţionarilor publici
Legea 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici
Legea 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
Legea 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com