Mărime text:

Direcţia:   Directia Comunicare, Proiecte cu Finantare Internationala şi Resurse Umane

Director executiv adjunct DCPFIRU :  Cosmina Paşcan
Telefon:  0265/268330 – 140
Fax: 0265/266.963
Camera: 42
Adresa de e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza    sau Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

 

Serviciul:  Serviciul Relaţii Publice Interne şi Internaţionale

Sef Serviciu: Romonți Maria-Marcela

Profil: Ţine legătura cu mass-media, prin comunicate, anunţuri şi conferinţe,  primeşte şi însoţeşte delegaţiile străine sosite la Primăria municipiului , organizează ocazional spectacole şi  mese festive cu respectarea dispoziţiilor legale.


Atribuţiile serviciului:

- Elaborează strategii de presă pentru promovarea unor acţiuni de interes cetăţenesc.
-Organizează întâlniri radiotelevizate ale reprezentanţilor Primăriei, Consiliului local municipal, cu sprijinul posturilor locale de emisie.
- Culege date şi informaţii din domeniul de activitate al Consiliului local municipal şi al Primăriei pe care le redactează şi le scrie într-o publicaţie destinată informării publicului despre activităţile acestor autorităţi.
- Organizează diverse conferinţe, simpozioane şi întâlniri de lucru interne şi internaţionale, cu scopul de a face cunoscute proiectele lansate de Biroul ONG în domeniul social şi economic şi asigurarea unui sprijin logistic financiar şi material pentru realizarea acestor proiecte.
- Asigură primirea şi însoţirea delegaţiilor străine sosite la Primăria municipiului şi exercită activitatea de traducere a convorbirilor şi documentelor.
- Traduce corespondenţa primită şi asigura activitatea de translator pentru contactele oficiale.
- Sprijină acţiunile de înfrăţire şi stabilire de relaţii directe între municipii şi oraşe din ţară şi străinătate.
- Asigură selectarea propunerilor şi întocmeşte documentele necesare pentru conferirea de către Consiliul Local al titlului de ’’Cetăţean de Onoare’’ al municipiului Tîrgu-Mureş unor persoane fizice române sau străine ; asigură secretariatul comisiei pentru acordarea titlului de ’’Cetăţean de Onoare’’ al municipiului Tîrgu-Mureş.
- Întocmeşte documentele necesare şi propune (în termen), spre aprobare primarului, documentele cu privire la desfăşurarea adunărilor publice.
- Organizează ocazional mese festive şi cocteiluri, în limita fondurilor de care dispune şi cu respectarea dispoziţiilor legale.
- Ţine evidenţa şi păstrează documentaţiile organizaţiilor interne şi internaţionale care colaborează cu Primăria şi Consiliul local municipal şi participă la acţiunile de obţinere a unor ajutoare din străinătate sau sponsorizări diverse.
- Asigură organizarea şi pregătirea conferinţelor, seminarelor şi diverselor întâlniri aprobate de Consiliului local municipal şi Primăriei şi urmăreşte buna lor desfăşurare.
- Informează zilnic directorul adjunct sau directorul direcţiei cu problemele ridicate de mass-media, a căror rezolvare este de competenţa Consiliului local municipal sau a Primăriei, spre a dispune măsuri în consecinţă.
- Asigură realizarea unor acţiuni de protocol în limita fondurilor alocate prin bugetul local.
- Asigură difuzarea la cei nominalizaţi a invitaţiilor primite de la organismele de stat, oficii diplomatice, organizaţii politice sau culturale, pentru a lua parte la diverse manifestări interne şi internaţionale.


Legislaţia:
Legea 215/2001 Legea administraţiei publice locale
Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în instituţiile publice
Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public
Hotărârea Guvernului  518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar.
Hotărârea  Guvernului 436/2002 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar.

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com