În prezent, în Cartierul Unirii din municipiul există o singură creșă funcțională cu o capacitate de 42 de copii. Locuitorii din acest cartier, în majoritate tineri, au  făcut mai multe solicitări pentru înscrierea copiilor în creșă, cereri care, deocamdată, nu pot fi satisfăcute. Pe strada Remetea nr. 35, fiinţează creșa nr.6 cu o capacitate de 42 de copii la o cerere existentă de aproximativ 100 de copii. Astfel, prin Programul Operațional Regional 2014-2020 poate fi creată o nouă creșă. Pentru rezolvarea acestei situaţii, a fost propus amplasamentul de pe strada Apaductului nr. 54-56. Terenul are o suprafață totalăde 33.687 de metri pătraţi, din care se propune un teren de cca 2.600 metri pătraţi pentru funcționalitatea creșei. Clădirea existentă are o suprafață ocupată la sol de cca 200 mp, iar pentru clădirea nouă se propune o suprafață ocupată la sol de cca 420 mp. Capacitatea creșei va creşte şi va cuprinde între 60 – 80 de copii. Prin realizarea acestui obiectiv de investiții s-ar satisface nevoia de locuri disponibile pentru copiii din Cartierul Unirii și zona adiacentă, cu cartierele de case nou construite. Astfel, părinții nu ar mai fi nevoiți să transporte copiii în celelalte cartiere ale orașului, în special în orele de vârf de trafic  rutier.

Obiective generale, preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei

- Modernizarea corpului de clădire (S+P+E) existent, inclusiv reabilitarea învelitorii/podul clădirii, amplasat pe strada Apaductului nr. 54 -56 și schimbarea destinației acestuia în creșă;
- Construirea unei clădiri noi lipită de clădirea existentă, în vederea satisfacerii nevoilor de spațiu, necesară desfășurării activităților în creșă.
- Amenajarea, în interiorul celor două corpuri, a mai multor spații specifice funcționării creșei, cu respectarea circuitelor funcționale, conform legislației în vigoare (bucătărie cu anexe și grupuri sanitare proprii, spații pentru depozitare alimente, cabinet medical, izolator cu anexe și grupuri sanitare proprii, 4-6 dormitoare pentru copii, care să satisfacă o capacitate de   aproximativ 15 copii/dormitor, cu grupuri sanitare individuale pentru fiecare dormitor; 4-6 săli de grupă pentru activități educative și servit masa pentru copii cu grupuri sanitare proprii, spațiu pentru spălătorie/uscătorie, vestiare separate pentru fiecare categorie de personal cu grupuri sanitare proprii, spațiu tehnic pentru centrala termică, spații pentru personalul administrativ cu grupuri sanitare proprii, alte spații administrative.
- Amenajarea unei curți interioare (zonă verde, locuri de joacă pentru copii dotate cu mobilier corespunzător vârstei, trotuare/alei, iluminat exterior adecvat);
- Realizarea împrejmuirii terenului alocat desfășurării activității pentru creșă;
- Dotarea cu mobilier specific desfășurării activităților în creșă;
- Dotarea cu utilaje/echipamente necesare (Se are în vedere realizarea unui lift în corpul de clădire existent);
- Dotarea cu aparatură electrocasnică pentru gătit și păstrare alimente și mobilier adecvat;
- Dotarea cu aparatură electrocasnică pentru spălat , uscat  și călcat rufe;
- Realizarea instalațiilor electrice, termice și sanitare (se are în vedere și dotarea cu echipamente complementare pentru producere energie termică din surse regenerabile conform cerințelor specifice din ghidurile de finanțare aferente Programului Operațional Regional 2014-2020. De asemenea, se are în vedere echiparea cu echipamente electrice cu consum scăzut de energie electrică: becuri de tip LED, aparatură cu  consum de energie redus etc.);
- Sistem de alarmă, supraveghere video, transmitere date.
- Dotarea cu 3 calculatoare și imprimante pentru personalul administrativ;
- Dotarea cu utilaje și echipamente pentru prevenirea și combaterea incendiilor, conform cerințelor ISU;
- Branșamente de apă, canalizare, energie electrică și gaze naturale.

cresa

Principala sursă de finanțare se dorește a fi accesată prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa 4- Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, OT 10 - investiții în educație, formare și formare profesională pentru competențe și învățare pe tot parcursul vieții și este reprezentată astfel: în procent de până la 98% din valoarea cheltuielilor eligibile -  fonduri nerambursabile; buget local , 2% din valoarea cheltuielilor eligibile + valoarea cheltuielilor neeligibile. Costurile totale estimate se ridică la 2.000.000 Euro.

Serviciul relaţii publice interne şi internaţionale

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com