La 1 august 2010, a fost semnat protocolul de preluare în patrimoniul municipiului Tîrgu-Mureş a cinematografului „Arta”, fapt ce a impus identificarea unor soluţii funcţionale şi tehnice pentru reparaţii şi refuncţionalizare a sălii de spectacole şi a scenei din incinta cinematografului. Un studiu de fezabilitate efectuat în acest scop are în vedere faptul că, expansiunea televiziunilor, orientarea populaţiei către alte activităţi (nu neapărat culturale) au influenţat negativ soarta artei cinematografice din România, în general, iar în ce priveşte cinematograful „Arta”, aceste efecte negative au interferat şi cu neluarea unor măsuri radicale de modernizare a întregului ansamblu.

Studiul relevă că  soluţia actuală, cu o singură sală de 618 locuri rezervată doar pentru spectacole pe pelicula de 35 mm. şi cu holul principal nefuncţional şi în suprafaţă redusă de doar 168,7 mp, în loc de cca 300,00 mp a determinat scăderea drastică a numărului de spectatori şi, implicit, a eficienţei economice a ansamblului cinematografic târgumureşean. 

Autorii studiului au conchis că reorientarea artei cinematografice din Europa spre săli de proiecţie cu suprafeţe reduse şi cu spectacole de mare varietate,  cuprinzând de la filme de cinematecă şi clasice pe pelicula de 35 mm  până la cele mai moderne în sistem Digital Cinema 2D/3D DCI poate prezenta unica soluţie de revigorare funcţională, estetică şi implicit economică a artei cinematografice din Tg Mureş.

Analiza noilor variante funcţionale cu două, trei, respectiv patru săli de spectacole în locul unei singure săli a scos în evidenţă posibilitatea recompartimentării avantajoase pentru două sau trei săli.

În urma sondării cerinţelor de pe piaţă şi a analizelor tehnico-economice efectuate de beneficiar şi proiectant, în final s-a optat pentru varianta cu 3 (trei) săli funcţionale:  sala din faţă, cu 208 locuri pentru filme clasice pe peliculă de 35 mm şi 2D/3D DCI,  iar cele două săli din spate , cu câte 104 locuri, pentru filme în 2D/3D DCI.

Scena existentă generoasă şi largă a sălii mari cu puţine modificări nestructurale va permite utilizarea acestei săli şi pentru alte activităţi culturale.

Eliberarea spaţiilor tehnice din corpul de clădire spate va permite utilizarea acestora pentru noi destinaţii de vestiare, grupuri sociale, dotări tehnice etc. Prin aceste transformări şi modificări se poate oferi întregului ansamblu  de exploatare multifuncţională continuă şi variată.

Spectacolele culturale diverse: festivaluri de film, colocvii, recepţii, expoziţii de artă clasică, dansuri populare, clasice şi de societate , festivaluri de muzică uşoară şi populară, spectacole de teatru modern etc., organizate pe lângă activitatea curentă de prezentare filme,  necesită  şi un spaţiu de primire generos şi diversificat ce se poate obţine doar prin reincluderea obligatorie în circuitul funcţional al întregului hol central iniţial .

La fel, se consideră necesară readucerea la forma iniţială şi reintroducerea în circuitul de pregrupare a porticului acoperit deschis, cunoscut şi iubit de mureşeni.

Cinematograful „Arta” a fost inaugurat la 7 noiembrie 1960 şi a purtat, pentru scurt timp, numele revoluţionarului paşoptist Nicolae Bălcescu. Avea 800 de locuri şi era considerat drept unul dintre cele mai moderne la acea epocă. A fost renovat în anul 1986.

Timp de mai bine de o jumătate de secol, aici au fost difuzate peste 2.500 de filme, vizionate de peste 45 de milioane de spectatori.

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com