Prevederile O.U.G. nr.111 din· 8 decembrie 2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, ·reglementează drepturile care se acordă persoanelor ai căror copii se nasc începând cu data de 1 ianuarie 2011.

Începând cu data de 1 ianuarie 2011, persoanele care, în ultimul an anterior datei naşterii copilului, au realizat timp de 12 luni venituri din salarii, venituri din activităţi independente, venituri din activităţi agricole supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, pot beneficia opţional de următoarele drepturi:

··· a) Concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la un an, precum şi de o indemnizaţie lunară. În acest caz, indemnizaţia lunară se stabileşte în cuantum de 75% din media veniturilor nete realizate pe ultimele 12 luni şi nu poate fi mai mică de 600 lei şi nici mai mare de 3.400 lei. După împlinirea de către copil a vârstei de un an, persoanele care au optat pentru acordarea concediului de un an, au dreptul la concediu fără plată pentru creşterea copilului până la vârsta de 2 ani.

··· b) Concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, precum şi de o indemnizaţie lunară. În acest caz, indemnizaţia lunară se stabileşte în cuantum de 75% din media veniturilor nete realizate pe ultimele 12 luni şi nu poate fi mai mică de 600 lei şi nici mai mare de 1.200 lei.

··· c) Pentru copilul cu handicap concediul pentru creşterea copilului se acordă până la împlinirea de către acesta a vârstei de 3 ani, iar indemnizaţia aferentă se acordă în cuantum de 75% din media veniturilor nete realizate pe ultimele 12 luni şi nu poate fi mai mică de 600 lei şi nici mai mare de 3.400 lei.

Durata de acordare a concediului se prelungeşte corespunzător în cazul suprapunerii a două sau trei situaţii de natură a genera acest drept. Pe perioada suprapunerii, cuantumul indemnizaţiei lunare se majorează cu suma de 600 lei pentru fiecare dintre copii, începând cu cel de-al doilea.

Cuantumul indemnizaţiilor lunare se majorează cu 600 lei pentru fiecare copil născut dintr-o sarcină gemelară, de tripleţi sau multipleţi, începând cu al doilea copil provenit dintr-o astfel de naştere.

Pe perioada până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani sau 3 ani, în cazul copilului cu handicap, cuantumul alocaţiei de stat, se stabileşte la 200 lei.

Persoanele care în perioada în care sunt îndreptăţite să beneficieze de concediul pentru creşterea copilului şi indemnizaţia lunară, obţin venituri supuse impozitului, înainte de împlinirea de către copil a vârstei de un an, au dreptul la un stimulent de inserţie în cuantum lunar de 500 lei pentru perioada rămasă până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani.

Concediul şi indemnizaţia lunară, precum şi stimulentul de inserţie se cuvin pentru fiecare dintre primele 3 naşteri. Situaţia copilului născut mort sau situaţia în care acesta moare în perioada corespunzătoare concediului de maternitate nu se are în vedere la stabilirea primelor 3 naşteri.

Persoanele care după primele 3 naşteri îndeplinesc condiţiile pentru acordarea concediului de creşterea copilului, au dreptul la concediu fără plata indemnizaţiei pentru creşterea copilului. Durata concediului este de 4 luni şi se acordă integral, o singură dată,· în perioada până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv a vârstei de 3 ani, în cazul copilului cu handicap.

 

Vizualizări: 5203

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com