MUNICIPIUL TÎRGU-MUREŞ

organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de infirmieră la Administraţia Creşelor

 

 

 

Condiţii de participare:

-         studii medii sau generale

-         prezintă avantaj absolvirea unui curs de specialitate de infirmieră sau de îngrijirea copilului

 

 

Concursul va avea loc în data de 17 iulie 2013, ora 1000, la sediul Administraţiei Creşelor.

Dosarele pentru înscriere se pot depune până la data de 18 iunie 2013, ora 1200, la camera 87 şi vor conţine:

-         cerere

-         copia actului de identitate

-         copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări

-         copia carnetului de muncă sau după caz adeverinţă care să ateste vechimea în muncă

-         adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare

-         curriculum vitae

-         cazier judiciar

-         copie xerox după livretul militar (dacă este cazul)

-         alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului

Alte informaţii se obţin de la Direcţia comunicare, proiecte cu finanţare internaţională şi resurse umane , camera 39 , telefon 0365-801866, între orele 8-14.

 

PRIMAR

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com