Atestatul este, așa cum am mai comunicat, actul care dovedește calitatea de administrator de condominii, prin care persoanele fizice dețin certificate de calificare. Persoanele fizice sunt atestate de către primar, la propunerea compartimentelor specializate în sprijinirea, îndrumarea și controlul asociațiilor de proprietari ;

Certificatul de calificare profesională, este actul care dovedește calificarea profesională a persoanelor fizice pentru a îndeplini ocupația de administrator de condominii, în conformitate cu legislația privind învățământul superior sau privind formarea profesională a adulților ;

Prin Decizia ANC nr. 140/07.05.2019 s-a aprobat Standardul pentru ADMINISTRATOR DE CONDOMINII, COD COR 515303 și a fost actualizat Nomenclatorul calificărilor prin introducerea calificării "administrator de condominii". Sunt astfel întrunite condițiile legale pentru autorizarea și organizarea cursurilor de calificare pentru ocupația de administrator de condominii, cu durata de 720 ore (240 ore teorie și 480 ore practică).

Liga Asociațiilor de Proprietari Mureș și Compartimentul specializat din Primăria Targu Mureș au inițiat o bază de date în care sunt luate în evidență persoanele fizice interesate să se înscrie la cursul de calificare pentru ocupația "administrator de condominii".

Așa cum se cunoaște, potrivit reglementărilor în vigoare, persoanele fizice care nu dețin atestat, nu pot exercita activități de administrare a condominiilor !

Astfel, potrivit art. 106 din Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor " Persoanele fizice atestate pentru funcţia de administrator în conformitate cu prevederile Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şifuncţionareaasociaţiilor de proprietari, cu modificările şi completările ulterioare, pot îndeplini funcţia de administrator numai dacă, în termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, obţin certificate de calificare profesională care dovedesc calificarea profesională pentru a îndeplini ocupaţia de administrator, în conformitate cu prezenta lege".

Prin O.Gnr.21 din 27 august 2019, Termenul prevăzut la art. 106 din Legea nr. 196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şifuncţionareaasociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 660 din 30 iulie 2018, se prorogă până la data de 1 ianuarie 2021.

Desfășurarea de către persoane fizice care nu au atestat a activităților de administrare a condominiilor, după data menționată, este contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 la 10.000 lei !

În concluzie, începând cu data de 01.01.2021 vor avea dreptul legal de a îndeplini atribuții de administrator de condominiu doar persoanele fizice atestate în baza unei diplome de calificare în ocupația ADMINISTRATOR DE CONDOMINIU !

Vă stăm la dispoziție cu alte detalii privind aspectele menționate.

Dorin Belean, director executiv, Primăria Târgu Mureș
Dumitru Rus, președinte Liga Asociațiilor de Proprietari Mureș

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com