Mărime text:

 

 

Titlu proiect: "Lucrări de creştere a eficienţei energetice la clădiri rezidenţiale din municipiul Târgu Mureş – LOT I"

Denumirea beneficiarului: Municipiul Târgu Mureș

Proiect finanțat prin: Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea  tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 - Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea A - Clădiri rezidenţiale

Cod MySmis: 119964

Obiectivele proiectului: Obiectivul general al proiectului propus îl constituie creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale din Municipiul Târgu-Mureș, acțiune cu consecințe pozitive asupra condițiilor de viață a populației, reducerea consumului de energie și a costurilor de întreținere pentru căldura. Obiectivele specifice ale proiectului fiind reducerea consumului anual specific de căldură pentru încălzire în blocuri de locuințe izolate termic la valori sub 100 kWh/mp/an, creșterea numărului gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energiei în 393 de apartamente in urma implementării proiectului, reabilitarea termică a 6 blocuri.

Perioada de implementare a proiectului este de 64 luni, respectiv între data 1.09.2015 și data de 31.12.2020

Valoarea totală a proiectului este de 7.092.112,97 lei,

din care:
Contribuția UE 3.525.855,10 lei
Contribuția națională 622.209,72 lei

Blocurile la care se vor executa lucrări de creșterea eficienței energetice în proiect se găsesc la adresele:

1. Str. Argeşului nr. 16
2. Str. Gh. Doja nr. 60 + Piaţa Gării  nr. 5 ABC
3. Str. Moldovei nr. 10
4. Str. Moldovei nr. 12
5. Str. Transilvaniei  nr. 29 + Cernavodă nr. 5
6. Str. Măgurei nr. 16 - 24

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați http://www.fonduri-ue.ro , precum și site-ul web al Programului Operațional Regional 2014-2020, www.inforegio.ro și pagina de Facebook a programului facebook.com/inforegio.ro

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com