1. Prezentare proiect

Obiectiv general:  Dezvoltarea turismului durabil în Tîrgu-Mureş prin crearea infrastructurii de turism pe Platoul Corneşti (amplificarea şi diversificarea posibilităţii de petrecere a timpului liber al locuitorilor), creşterea contribuţiei turismului la economia locală şi valorificarea raţională şi eficientă a resurselor deţinute de oraş.

Obiective specifice/Lucrări propuse:

  1. Trenuleţ de agrement în incinta Platoului

- Se va extinde traseul existent al trenuleţului până la 1036,9 m, cu 5 staţii şi se va introduce o garnitură bidirecţională formată din două vagoane autopropulsate cu 60 de locuri în total

  1. Amfiteatru în aer liber

- se va construi un amfiteatru neacoperit de 150 de locuri, oferind spaţiu pentru diverse activităţi culturale voluntare, scenografii sau proiecţii cinematografice, dotat cu sistem de iluminare şi sonorizare, vestiare, magazie şi grupuri sanitare

3. Skate-park

- se va crea un park pentru skateboarding şi rollerblading dotat cu instalaţii specifice practicării sporturilor extreme: rampa, piramida, box, bank şi halfpipe

4. Traseu off-road pentru mountain bike

- se vor gabarita corespunzător potecile exitente pentru a se putea desfăşura în condiţii de siguranţă atât competiţii sportive de profil cât şi plimbări de agrement cu mountain bike-ul. Traseul extins va măsura 2.474 m şi o lăţime medie de 2 m.

5. Spaţiul verde şi plantat

- pentru fiecare obiect în parte există lucrări dendrologice de efectuat

6. Pistă de alergare

- se va realiza o pistă de alergare cu o suprafaţă sintetică, cu o lungime de 1270 m. Traseul va fi marcat de zone de staţionare pentru stretching şi va fi paralel cu aleile principale, oferind intimitate şi libertate pentru desfăşurarea activităţilor sportive.

7. Parcări auto cu căi de acces, platforme şi alei cu sensuri giratorii

- se va realiza o parcare cu un număr de 94 locuri

- se vor repara aleile pietonale şi auto existente şi se vor realiza alei şi platforme noi.

8. Fântână arteziană

- se va realiza în zona scuarului din faţa accesului la grădina zoologică, dotată cu mobilier urban de şezut, utilizând garduri vii pentru separarea de restul zonei . Se va întinde pe o suprafaţă totală amenajată de 116 mp.

2. Valoarea proiectului: valoarea totală a proiectului - 14.095.173,04 LEI

                                        Contribuţie proprie - 5.000.997,84 LEI

                                        Valoare neeligibilă – 1.437.484,35 LEI

                                        TVA – 2.655.693,02 LEI

3. Sursa de finanţare:

Program Operaţional Regional 2007-2013

Axa prioritară  5. Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului

Domeniul de intervenţie 5.2. Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterii calităţii serviciilor turistice

Autoritatea de management al proiectului: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

4. Perioada de implementare:  18.07.2012 – 18.07.2015

5. Responsabil pentru implementare: SERVICIUL PROIECTE CU FINANŢARE INTERNAŢIONALĂ ÎN COLABORARE CU DEPARTAMENTUL  ARHITECT ŞEF  ȘI ADP

6. Stadiu: în implementare

            - s-au contractat Serviciile de Informare şi Publicitate şi Serviciile de Audit ale proiectului

            - se află în derulare procedurile de achiziţie publică pentru Serviciile de Consultanţă-Management al proiectului

            - se pregăteşte procedura de achiziţie a lucrărilor de construcţii, utilaje, dotări (inclusiv organizarea de şantier)

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com