Mărime text:

 

1.PREZENTARE PROIECT:

Obiectivul general:

 

- promovarea şi informarea asupra potenţialului turistic al municipiului şi al împrejurimilor, prin crearea Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică Tîrgu-Mureş, care va duce la îmbunătăţirea imaginii ţării, cu scopul de a promova România în ţară şi străinătate şi de a creşte atractivitatea sa pentru turism şi afaceri.

 

Obiective specifice:

 1. Creşterea gradului de promovare la nivel naţional şi internaţional a produselor turistice identificate în Tîrgu-Mureş şi împrejurimi;
 2. Creşterea gradului de informare a turiştilor care vizitează zona şi a operatorilor din domeniul turismului (cu 27% în primul an după implementare);
 3. Conectarea Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică Tîrgu-Mureş la reţeaua naţională de centre de informare şi promovare turistică;
 4. Dezvoltarea mediului de afaceri în judeţul Mureş, prin promovarea produselor turistice din municipiu;
 5. Creşterea numărului de baze de date a ofertei turistice româneşti, odată cu implementarea proiectului;
 6. Promovarea la nivel naţional şi informarea turiştilor şi a operatorilor de turism asupra produselor turistice din municipiu şi din împrejurimi prin organizarea trimestrială a unor prezentări interactive a obiectivelor şi activităţilor turistice de către centrul nou înfiinţat;
 7. Dezvoltarea turismului sportiv în Regiunea de Dezvoltare Centru prin informarea cu privire la activităţile specifice sportului extrem, care se pot desfăşura în judeţ;
 8. Dezvoltarea activităţilor economice în judeţul Mureş prin promovarea obiectelor meşteşugăreşti, a portului tradiţional, a datinilor şi obiceiurilor tradiţionale transilvănene şi a festivalurilor populare;
 9. Crearea de 2 noi locuri de muncă permanente;
 10. Vizitarea Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică Tîrgu-Mureş de către aproximativ 20.000 de turişti anual, ceea ce reprezintă un procent de aproximativ 9% din numărul de turişti ai judeţului înregistraţi în anul 2010;
 11. Vizitarea website-ului de către aproximativ 37.000 de turişti anual, ceea ce reprezintă un procent de aproximativ 17% din numărul de turişti ai judeţului înregistraţi în anul 2010;
 12. Creşterea numărului de turişti ai judeţului cu 3% în primul an după implementare, faţă de anul de referinţă 2010, din care rezultă o valoare absolută de 6.470 turişti anual.

 

2.    VALOAREA PROIECTULUI:
Valoarea totală a proiectului este de : 294.798,12 lei  din care:
Asistenţă financiară nerambursabilă (fonduri europene): 188.885,61 lei
Contribuţia proprie (bugetul local):   48.854,81 lei

 

3.    SURSA DE FINANTARE:

PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2007 – 2013, AXA PRIORITARĂ 5. – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE  5.3 – Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică , OPERAŢIUNEA - Crearea Centrelor Naţionale de Informare şi Promovare Turistică (CNIPT) şi dotarea acestora

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI

4.    PERIOADA DE IMPLEMENTARE: 12 luni

5.    RESPONSABIL IMPLEMENTARE: Serviciul Proiecte cu Finanţare Internaţională

6.    STADIUL PROIECTULUI: - în evaluare

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com