Mărime text:

 

 

PREZENTARE PROIECT

 

 

1. Obiectivul general: Reabilitarea sitului contaminat de 30 ha, din cadrul platformei de producere a îngrăşămintelor chimice (Azomureş) pentru conformarea cu standardele de remediere acceptate, prin aplicarea celor mai bune practici internaţionale şi a tehnicilor de investigare precum şi a tehnologiilor de remediere disponibile.

 

Obiectivul acţiunilor de remediere:

-          Reducerea într-o anumită măsură a fluxurilor de substanţe anorganice care ajung în pânza freatică;

-          Protejarea apelor de suprafaţă (emisari: râul Mureş şi canalul de colectare al efluenţilor);

-          Curăţarea terenului de 30 ha de substanţe de contaminare şi aducerea lui la un standard corespunzător pentru a soluţiona orice impact asupra mediului local de activitatea anterioară din cadrul sitului.  

 

2. Valoarea proiectului:

 

Valoarea totală a proiectului este de 109.622.063 Lei fără TVA din care:

-          Asistenţa financiară nerambursabilă (fonduri europene): 87.649.415 lei

-          Co-finanţarea de la bugetul de stat: 19.721.119 lei

-          Contribuţia proprie: 2.251.529 lei

-     TVA în valoare de: 25.794.771 lei

 

3. Sursa de finanţare:

Fondul European de Dezvoltare Regională în cadrul Programului Operaţional Sectorial “Mediu” 2007-2013, Axa prioritară 2- “Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor contaminate istoric”, Domeniul major de Intervenţie 2 “Reabilitarea zonelor poluate istoric”

 

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial “Mediu”

 

 

4. Termen de execuţie: 16.03.2012-16.03.2015

 

5. Responsabil implementare: Unitatea de Implementare a Proiectului

 

6. Stadiu: în curs de implementare

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com