DIRECȚIA PROIECTE CU FINANȚARE INTERNAȚIONALĂ, RESURSE UMANE, RELAȚII CU PUBLICUL ȘI LOGISTICĂ

SERVICIUL RELAȚII CU PUBLICUL

SERVICIUL PROIECTE CU FINANȚARE INTERNAȚIONALĂ

SERVICIUL SALARIZARE ȘI RESURSE UMANE

SERVICIUL LOGISTICĂ


 

 

DIRECȚIA ECONOMICĂ

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE

BIROUL CONCESIUNI, ÎNCHIRIERI ȘI VÂNZĂRI

SERVICIUL BUGET - CONTROL FINANCIAR INTERN

BIROUL CONTABILITATE


 

 

DIRECȚIA IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE

SERVICIUL IMPOZITE ȘI TAXE PERSOANE FIZICE

SERVICIUL IMPOZITE ȘI TAXE PERSOANE JURIDICE

BIROUL INSPECȚIE FISCALĂ

SERVICIUL EXECUTARE SILITĂ ȘI EVIDENȚA AMENZILOR

SERVICIUL INSOLVENȚE, CONTESTAȚII, BAZE DE DATE


 

 

DIRECȚIA ȘCOLI

COMPARTIMENT COORDONARE CABINETE SCOLARE

SERVICIUL INVESTIȚII, REPARAȚII, ȘCOLI, BISERICI ȘI SPITALE

SERVICIUL COORDONARE, ADMINISTRARE, URMĂRIRE, APROBARE A BUGETELOR DE CHELTUIELI ADMINISTRATIVE

SERVICIUL JURIDIC, LOGISTIC, LICITAȚII ȘI ASOCIAȚII DE PROPRIETARI


 

 

DIRECȚIA ARHITECT SEF
Arhitect Șef: Miheț Florina Daniela
Camera: 68
Tel: 0265-268.330 int. 154

SERVICIUL AUTORIZĂRI ÎN CONSTRUCȚII

SERVICIUL URBANISM, DEZVOLTARE DURABILĂ, INFORMATIZARE


 

 

SERVICIUL RELATII CU CONSILIERII, SECRETARIAT, EVIDENTĂ ALEGĂTORI ȘI ARHIVĂ


 

 

DIRECȚIA ACTIVITĂȚI SOCIAL-CULTURALE, PATRIMONIALE ȘI COMERCIALE

BIROU UNIC

SERVICIUL AUTORIZĂRI ACTIVITĂȚI ECONOMICE

SERVICIUL ACTIVITĂȚI CULTURALE, SPORTIVE, DE TINERET ȘI LOCATIV

SERVICIUL RELAȚII INTERNE ȘI INTERNAȚIONALE


 

 

SERVICIUL AUDIT PUBLIC INTERN


 

 

SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ


 

 

DIRECȚIA JURIDICĂ, CONTENCIOS ADMINISTRATIV ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ

SERVICIUL JURIDIC, CONTENCIOS ADMINISTRATIV

SERVICIUL AUTORITATE TUTELARĂ

SERVICIUL FOND FUNCIAR ȘI REGISTRU AGRICOL


 

 

DIRECȚIA TEHNICĂ

COMPARTIMENT SUPRAVEGHERE DEȚINĂTORI REȚELE ȘI MONITORIZAREA SERVICIILOR PUBLICE

BIROU ENERGETIC

COMPARTIMENT INVESTIȚII CONSTRUCȚII DRUMURI SI STRĂZI

COMPARTIMENT INVESTIȚII CONSTRUCȚII CIVILE


 

 

DIRECȚIA POLIȚIA LOCALĂ
Director: Raul-Dacian Matiș
Audiențe puncte de lucru <- click aici
Tel: 0265-250.760

SERVICIUL ORDINE PUBLICĂ

SERVICIUL DE CONTROL, DISCIPLINĂ ÎN CONSTRUCȚII, COMERCIAL ȘI PROTECȚIA MEDIULUI


 

 

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR TÂRGU MUREȘ
Director executiv: Claudia Trif
Tel: 0265-250.391

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com