Direcția Impozite și Taxe Locale

Serviciul: Impozite și Taxe Persoane Juridice
Punct de lucru : Piața Victoriei nr. 33

Șef serviciu: ec. Șimon Rodica
Telefon 0365-455450

Șef serviciu: int. 200
Inspectori: int.220, 219, 201, 202, 203, 215, 214, 213
Casierie: int. 211, 218

e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Profil: stabilire și încasare impozite și taxe – persoane juridice

Atribuţiile serviciului impozite şi taxe persoane juridice:

- Constata, stabileste, gestioneaza si opereaza in baza de date urmatoarele taxe si impozite locale datorate de persoanele juridice:

- impozit/taxa cladiri,

- impozit asupra mijloacelor de transport,

- impozit/taxa teren,

- taxa pentru vehicule lente,

- taxa pentru servicii de reclama si publicitate,

- taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate,

- impozit pe spectacole,

- taxe speciale instituite de serviciu: taxa de folosinta teren proprietatea municipiului Tg.Mures cu titlu de zona de protectie sonde si echipamente pentru persoane juridice private, taxa pentru ocupare domeniu public cu garaje autorizate sau acceptate, taxa de stationare pentru ocuparea unor suprafete de teren din domeniul public cu destinatia de statii de taximetrie, taxa pentru eliberare in regim de urgenta a certificatelor de atestare fiscala;

- Constituie, tine evidenta si gestioneaza dosarele fiscale ale contribuabililor persoane juridice. Asigură arhivarea actelor pe care le instrumentează;

- Constată si stabileşte impozitele şi taxele pe care le gestioneaza, datorate de persoanele persoanele juridice;

- Urmăreşte întocmirea şi depunerea în termenele prevăzute de lege a declaraţiilor fiscale de către persoanele juridice, pentru impozitele şi taxele pe care le gestioneaza;

- Aplică sancţiunile prevăzute de actele normative contribuabililor persoane juridice care încalcă legislaţia fiscală şi ia măsurile ce se impun pentru înlăturarea deficienţelor constatate;

- Prelucreaza declaraţiile fiscale depuse de contribuabili persoane juridice pentru impozitele şi taxele pe care le gestioneaza;

- Emite decizii de impunere pentru contribuabilii persoane juridice pentru taxele si impozitele, mai sus precizate;

- Incaseaza impozitele şi taxele locale, precum si taxele speciale instituite de serviciu, datorate de persoanele persoanele juridice;

- Asigura calculul majorarilor de intarziere pentru neplata la termen a obligatiilor pentru impozitele si taxele pe care le gestioneaza,

- Tine evidenta creantelor aferente impozitelor si taxelor pe care le gestioneaza, precum si modificarile debitelor initiale;

- Efectueaza compensari intre conturi si efectueaza restituiri de impozite achitate in plus pentru taxele si impozitele pe care le gestioneaza;

- Emite certificate fiscale la solicitarea contribuabililor;

- Supune impunerii bunurile identificate ale contribuabililor, prin acţiuni proprii dar şi în colaborare cu celelalte compartimente din cadrul Municipiului Tg.Mures

- Înregistrează biletele prezentate de organizatorii de spectacole, vizează cererea de declarare a biletelor puse în vânzare, urmăreşte încasarea de la organizatorii de spectacole de orice tip a impozitelor datorate;

- Întocmeşte dosare pentru debitele primite de la alte unităţi şi asigură respectarea prevederilor legale privind identificarea debitelor şi confirmarea preluării în evidenţă fiscală a acestor debite;

- Întocmeşte borderourile de debite şi scăderi şi urmăreşte operarea lor pentru taxele si impozitele pe care le gestioneaza, conform procedurii întocmite în acest sens

- Verifică periodic persoanele juridice aflate în evidenţă ca deţinătoare de bunuri sau venituri supuse impozitelor şi taxelor, în legătură cu sinceritatea declaraţiilor făcute, cu modificările intervenite operând, după caz, diferenţele faţă de impunerile iniţiale şi ia măsuri pentru încasarea acestora la termen;

- Asigura inregistrarea ordinelor de plata in baza de date pentru taxele si impozitele pe care le gestioneaza;

- Asigura incasarea in numerar a amenzilor gestionate de catre Serviciul executare silita și evidența amenzilor;

- Asigura incasarea in numerar a taxelor gestionate de catre Serviciul Autorizari si Activitati economice;

- Asigura incasarea in numerar a obligatiilor rezultate din contractele de concesiune, gestionate de catre Biroul concesionări, închirieri, vânzări;

- Asigura incasarea in numerar a obligatiilor gestionate de catre Administratia Complexului de agrement si sport „Muresul";

- Asigura incasarea in numerar a taxelor judiciare de timbru pentru persoanele juridice;

- Asigura incasarea de la persoane juridice a taxelor pentru ocupare a terenului aparţinând domeniului public cu garaje, boxe, chioşcuri şi rulote prin verificarea după caz a documentelor primare doveditoare, comunicate in scris de catre Administraţia domeniului public;

- Verifică modul în care agenţii economici persoane juridice, calculează şi virează la termenele legale sumele cuvenite bugetului local, cu titlu de impozite şi taxe gestionate de Serviciul impozite și taxe persoane juridice.

- Propune acordarea de înlesniri la plata impozitelor si taxelor locale, în conditiile legii, pentru taxele si impozitele pe care le gestioneaza serviciul;

- Păstrează secretul fiscal şi a confidenţialitatea documentelor şi informatiilor gestionate, în conditiile legii;

Program de funcționare <- click aici

Acte necesare și formulare tipizate <- click aici

Legislație <- click aici

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com