KÖZLEMÉNY

A SARS-CoV-2 járvány miatti válság által érintett üzleti környezet (vállalkozások) támogatása, valamint az adófizetők gazdasági talpra állásának elősegítése érdekében, Marosvásárhely megyei jogú város tájékoztatja az adófizető természetes és jogi személyeket, hogy kétfajta adókedvezményt hagyott jóvá, az alábbiak szerint:

1.2020. november 26-i 199-es számú határozat, amely adókedvezmény nyújtására vonatkozik az éves épületadók és -illetékek befizetésénél, a 2020. évi sürgősségi és/vagy vészhelyzet idején. A határozat előírja:

a)50%-os adókedvezmény a természetes vagy jogi személyek tulajdonában levő, nem lakhatási rendeltetésű épületek éves adója esetében, amelyeket az érintettek saját kereskedelmi tevékenység folytatására használnak, illetve bérleti, haszonbérleti vagy egyéb szerződés alapján kiadtak más természetes vagy jogi személyeknek (esetenként) gazdasági tevékenység folytatása céljával, amennyiben a sürgősségi és/vagy vészhelyzet idején, a SARS-CoV-2 járvány hatásainak megelőzése érdekében, az épületek tulajdonosait vagy használóit törvény kötelezte arra, hogy teljes mértékben felfüggesszék gazdasági tevékenységüket, illetve azok, akik rendelkeznek a Gazdasági, energiaügyi és üzleti környezeti minisztérium által kibocsátott vészhelyzeti bizonyítvánnyal, amely igazolja a gazdasági tevékenység részleges megszakítását;

b) az állam vagy a közigazgatási-területi egység köz- vagy magántulajdonában levő épület haszonbérlőire, lakóira, ügykezelői jogosultságának címzettjeire (esetenként) kivetett havi épületilleték befizetése alóli mentesség, ha a sürgősségi és/vagy vészhelyzet idején, a SARS-CoV-2 járvány hatásainak megelőzése érdekében, az épülethasználók kénytelenek voltak a törvény feltételei között teljes mértékben felfüggeszteni gazdasági tevékenységüket.

Ahhoz, hogy ezekben a kedvezményekben részesüljenek, az épülettulajdonosok kötelesek kérvényt és egyéni felelősségvállalási nyilatkozatot benyújtani 2020. december 21-éig. A típusnyomtatványok megtalálhatók jelen határozat Mellékletében.

 

2. 2020. november 26-i 200-as számú határozat bizonyos adókedvezmények bevezetésének jóváhagyásáról, azaz a 2020. március 31-éig be nem fizetett, főbb költségvetési kötelezettségeket terhelő járulékok eltörlése, beleértve ezek megítélésének eljárását is.

Az eljárás a természetes és jogi személyek valamennyi adóskategóriájára alkalmazható, függetlenül a tulajdon formájától, társulások és más, jogi személyiség nélküli entitások, természetes személyek esetében is, akik független módon vagy szabadfoglalkozásban folytatnak gazdasági tevékenységet – amelyeknek 2020. március 31-én költségvetési tartozásuk volt a helyi adóügyi hatóság felé.

A végső cél a 2020. március 31-éig be nem fizetett, főbb költségvetési kötelezettségeket terhelő járulékok eltörlése, ha halmozottan teljesülnek az alábbi feltételeket:

a) a helyi adóügyi szerv által ügykezelt, 2020. március 31-éig be nem fizetett, főbb költségvetési kötelezettséget eltörlik az utólagosan módosított és kiegészített 207/2015-ös számú törvény 22-es cikkelye által előírt bármely eljárással, a járulékok megszüntetésére vonatkozó kérvény benyújtásának időpontjáig;

b) az utólagosan módosított és kiegészített 207/2015-ös számú törvény 22. cikkelye által előírt bármely eljárás révén, a járulékok megszüntetésére vonatkozó kérvény benyújtásának időpontjáig eltörlik valamennyi, a helyi adóügyi szerv által ügykezelt főbb költségvetési kötelezettséget és járulékot, amelyeknek befizetési határideje 2020. április elseje és a járulékok megszüntetését célzó kérvény benyújtási időpontja között van;

c) az adóügyi vektornak megfelelően, az adós személynek valamennyi adónyilatkozatát be kell nyújtania a járulékok megszüntetésére vonatkozó kérvény benyújtásának időpontjáig. Ez a feltétel teljesültnek minősül olyan esetben is, amikor azokban az időszakokban, amikor nem nyújtottak be adóügyi nyilatkozatot, a pénzügyi kötelezettségeket a helyi adóügyi szerv rendelettel szabta meg;

d) az adós személy a járulékok megszüntetésére vonatkozó kérését az a)-c) pontoknál előírt feltételek teljesítése után nyújtja be, de nem később, mint a jogvesztő 2020. december 15. határidő.

Azok az adós személyek, akik a járulékos költségvetési kötelezettségek megszüntetésében szeretnének részesülni, erre vonatkozó írásos kérést kell benyújtsanak, valamint eleget kell tegyenek a vonatkozó fizetési kötelezettségeiknek 2020. december 15-éig.

 

Szövérfi László ügyvezető igazgató

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com