Începând cu data de 01.01.2022 persoanele fizice care desfășoară activități de administrare a condominiilor sunt obligate să fie atestate în conformitate cu reglementările Legii nr. 196/ 2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor.

În consecință, autoritatea administrației publice locale a aprobat prin HCL nr. 326 din 28.10.2021 metodologia de atestare a persoanelor fizice în vederea practicării activității de administrator de condominii la asociațiile de proprietari.

În acest sens, reamintim persoanelor interesate, că în conformitate cu art. 5 din HCL nr. 326 din 28.10.2021 în vederea eliberării atestatului necesar dobândirii calității de administrator de condominii,  vor depune, la registratura Municipiului Târgu Mureș, camera 13 sau prin poștă, următoarele documente:

- cerere-tip;
- curriculum vitae;
- copii de pe actele de stare civilă (B.I./C.I.; certificat de naștere și de căsătorie);
- copii după actele de studii;
- copia certificatului de calificare profesională pentru ocupația de administrator de condominii;
- certificatul de cazier judiciar;
- certificat de cazier fiscal.

Totodată, vă facem cunoscut că, desfăşurarea de către persoane fizice sau juridice a activităţii de administrare a condominiilor fără îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 64 din Legea nr. 196/2018, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, așa cum statuează art. 102, alin. (2) lit. d) din actul normativ indicat mai-sus.

Director Executiv,
Jrs. Belean Dorin

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com