Târgumureșenii care își reabilitează termic locuințele, pe cheltuiala proprie, beneficiază de reduceri la plata impozitului pe clădiri, pe o perioadă de 7 ani, în baza HCL nr. 120/2013. În vederea scutirii de plată solicitanții trebuie să depună în copie, la Direcția Impozite și Taxe din cadrul Primăriei Târgu Mureș, următoarele documente: cerere; extras CF; autorizaţia pentru executarea lucrărilor de intervenţie; certificatul de performanţă energetică; documentele de achiziţie a lucrării şi a materialelor folosite; procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor; adeverinţă eliberată de asociaţia de proprietari; declaraţie pe propria răspundere de unde să rezulte destinaţia de locuinţă a clădirii, cu certificarea asociaţiei de proprietari.

Solicitanții a căror dosare sunt conforme, beneficiază de scutiri/reduceri de la plata impozitului pe clădiri din 1 ianuarie a anului fiscal următor finalizării lucrărilor de reabilitare, dacă persoanele nu figurează cu debite restante către bugetul local. Menționăm că certificatul de urbanism şi autorizaţia de construire pentru executarea lucrărilor de intervenţie se eliberează, cu scutire de taxă, prin exceptare de la prevederile legale în vigoare.

 

Serviciul Relații Interne și Internaționale

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com