A Márciuska és március 8. napja megünneplésére vonatkozó közlemény - 2019

1) Lebonyolítási időszak: 2019.  február 26 – március 8, az alábbiak szerint:

A. február 26 -  március 1 virág- és márciuskaárusítás, Márciuska időszaka
B. március 2 – 8. cserepes- és vágottvirág-árusítás, - Virágvásár időszaka.

2) A kereskedelmi felületek száma 154, az alábbiak szerint:

Övezet Helyszín  Helyek száma
   Főtéri övezet  
A.   Rózsák tere, központi sétány 94
B.  Győzelem tér 14
C.  Lakónegyedek:  
C1  1848. sugárút – Maros Művészegyüttes melletti park övezete 8
C2  Tudor negyed – Fortuna autóbuszmegálló 7
C3  Tudor negyed – Pandúrok útja 4
C4  Tudor negyed – Gyémánt üzletkomplexum 6
C5  Meggyesfalvi negyed – Record üzletkomplexum 4
C6  1989. dec. 22. utca – Nicolae Grigorescu utcasarok 2
C7  Gh. Marinescu – Megyei kórház övezete 4
C8  Kornisa negyed – Ifjúsági Ház övezete 3
C9  Kárpátok sétány 2
C10  Egyesülés lakónegyed – V. Lucaciu u. 4
C11  Állomás tér 2
  Összesen 154

3) A kérvényeket 2019. január 23–február 12. között (ezen a napon is) lehet benyújtani.
A 2019. február 12-e után az intézmény iktatójába benyújtott kérvényeket nem veszik figyelembe

4) Egy kereskedelmi felület kötelezően 9 négyzetméter;

5)  Kötelező köztéri bútorzat: kiállítópavilon (sátor), 3x3 méter, legkevesebb két zárt oldallal (fehér színű), amit a kereskedőnek kell beszereznie a saját költségén, s annak állapota nagyon jó kell legyen.;

Abban az esetben, ha az ellenőrzés során megállapítják, hogy a termelő és a kereskedő által a Marosvásárhely főterére felállított pavilon nem felel meg a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal követelményeinek, ezek elvesztik a helyet.

A kereskedők iratainak, valamint a feltételeket, felületet magába foglaló engedélyeknek az ellenőrzését a Helyi Rendőrség Igazgatósága és a Közterület-kezelő Ügyosztály végzi, feladatkörüknek megfelelően.

A közterület-kezelő ügyosztály, valamint a gazdasági tevékenységeket engedélyező ügyosztály által a fent említett időszakra kibocsátott engedélyeket minden kereskedőnek vagy termelőnek a törvényes előírásoknak megfelelően ki kell függesztenie a kiállítósátorra.

6) Minden kereskedő vagy termelő övezetenként csak egyetlen árusítóhelyet kaphat.

6.1. Az A övezetekben elsőbbséget élveznek a marosvásárhelyi és  Maros megyei termelők (kezdve a Virágórától), majd virág- és márciuskakereskedők;

7) Az árusítóhelyek odaítélése sorsolással történik, az alábbiak szerint:

7.1.  A övezet – Rózsák tere – központi sétány – 94 felület

Sorshúzással 92 felületet ítélnek oda, amelyeket 1-től 94-ig terjedő számokkal látnak el.

A 69-es és 70-es felületeket a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal Melegházak, zöldövezeteket, parkokat kezelő igazgatóságának ítélik oda sorsolás nélkül.

A 2019. február 26–március 1. – Márciuska ünnep idején

a) első lépésben kisorsolják a saját termékeiket forgalmazó, Maros megyei és vásárhelyi virág- és márciuskaárusoknak szánt felületeket
b) második lépésben kisorsolják a marosvásárhelyi székhellyel rendelkező márciuskakereskedők (SC/PF/ÎF/ÎI) felületeit, azokét, akik az a. pontban említettektől eltérően nem termelők
c) harmadik lépésben kisorsolják a Maros megyei virág- és márciuskakereskedőknek (SC/PF/ÎF/ÎI) szánt felületeket

A 2019. március 2–március 8. – Virágvásár idején:

a) első lépésben kisorsolják a Maros megyei és vásárhelyi virágtermesztőknek szánt felületeket
b) második lépésben kisorsolják a marosvásárhelyi székhellyel rendelkező virágkereskedők (SC/PF/ÎF/ÎI) felületeit, azokét, akik az a. pontban említettektől eltérően nem termelők
c) harmadik lépésben kisorsolják a Maros megyei virágkereskedőknek (SC/PF/ÎF/ÎI) szánt felületeket.

7.2. B övezet – Győzelem tér – 14 felület  - sorsolással ítélik oda az árusítóhelyeket a többi marosvásárhelyi és Maros megyei kereskedő és termelő (SC/PF/ÎF/ÎI) részére, akik a Rózsák terén nem jutottak helyhez

 7.3. C övezet- a lakónegyedekben levő helyek – 46 felület

- sorsot húznak az összes kereskedő között, helyszínenként

- amennyiben kifejezett igény van valamely lakónegyedben levő felület elfoglalására és nincs több igénylő, mint ahány hely, akkor a helyet közvetlen módon odaítélik, figyelembe véve a kérvények benyújtásának időpontját.

7.4. A rendelkezésre álló helyiség függvényében, szükség esetén, a helyek száma kibővíthető.

A sorshúzás 2019. február 18-án 12 órától lesz a marosvásárhelyi Mihai Eminescu Művelődési Házban, Nicolae Grigorescu utca 17–19. szám.

8.1. Kereskedelmi társaságoknak:

- típuskérvény ideiglenes működési engedély kibocsátására (a 13-as irodában kell kiváltani), vagy letölthető a Marosvásárhely Polgármesteri Hivatal honlapjáról: www.tirgumures.ro > ADMINISTRAȚIA LOCALĂ > EXECUTIV > DIRECȚII SI SERVICII > DIRECTIA ACTIVITATI SOCIAL-CULTURALE SI PATRIMONIALE > SERVICIUL AUTORIZARI ACTIVITATI ECONOMICE, a következő iratokkal együtt: cégbejegyzési bizonylat, a cégbejegyzési hivatal által kibocsátott működőképességi igazolvány (certificat constatator şi furnizare de informaţii)

- típuskérvény véleményezés kibocsátására a közterület ideiglenes elfoglalására (a Győzelem tér 3. szám alatti székhely 13-as irodájában vagy a Közterület-rendezési Igazgatóság Kós Károly utca 1. szám alatti székhelye – volt Energomur – 35–36-os irodájában kell kiváltani), vagy letölthető a Marosvásárhely Polgármesteri Hivatal honlapjáról: www.tirgumures.ro > ADMINISTRAȚIA LOCALĂ > EXECUTIV > SERVICII PUBLICE SUBORDINATE > ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC > SERV. DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT, a következő iratokkal együtt: cégbejegyzési bizonylat, a cégbejegyzési hivatal által kibocsátott működőképességi igazolvány (certificat constatator şi furnizare de informaţii).

8.2. Egyéni kistermelőknek (II), engedélyezett magánszemélyeknek (PFA) és családi vállalkozásoknak (IF):

- típuskérvény ideiglenes működési engedély kibocsátására (a 13-as irodában kell kiváltani), vagy letölthető a Marosvásárhely Polgármesteri Hivatal honlapjáról: www.tirgumures.ro > ADMINISTRAȚIA LOCALĂ > EXECUTIV > DIRECȚII SI SERVICII > DIRECTIA ACTIVITATI SOCIAL-CULTURALE SI PATRIMONIALE > SERVICIUL AUTORIZARI ACTIVITATI ECONOMICE, a következő iratokkal együtt: cégbejegyzési bizonylat, a cégbejegyzési hivatal által kibocsátott működőképességi igazolvány (certificat constatator şi furnizare de informaţii)

- típuskérvény véleményezés kibocsátására a közterület ideiglenes elfoglalására (a Győzelem tér 3. szám alatti székhely 13-as irodájában vagy a Közterület-rendezési Igazgatóság Kós Károly utca 1. szám alatti székhelye – volt Energomur – 35–36-os irodájában kell kiváltani), vagy letölthető a Marosvásárhely Polgármesteri Hivatal honlapjáról: www.tirgumures.ro > ADMINISTRAȚIA LOCALĂ > EXECUTIV > SERVICII PUBLICE SUBORDINATE > ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC > SERV. DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT, a következő iratokkal együtt: cégbejegyzési bizonylat, a cégbejegyzési hivatal által kibocsátott működőképességi igazolvány (certificat constatator şi furnizare de informaţii).

8.3. .Virágtermesztők esetében:

- típuskérvény ideiglenes működési engedély kibocsátására (a 13-as irodában kell kiváltani), vagy letölthető a Marosvásárhely Polgármesteri Hivatal honlapjáról: www.tirgumures.ro > ADMINISTRAȚIA LOCALĂ > EXECUTIV > DIRECȚII SI SERVICII > DIRECTIA ACTIVITATI SOCIAL-CULTURALE SI PATRIMONIALE > SERVICIUL AUTORIZARI ACTIVITATI ECONOMICE, amin szerepelnie kell a termelői tanúsítványt birtokló nevének, a következő iratok kíséretében: a személyazonossági igazolvány másolata, 2019-re láttamozott mezőgazdasági termelői engedély

- típuskérvény véleményezés kibocsátására a közterület ideiglenes elfoglalására (a Győzelem tér 3. szám alatti székhely 13-as irodájában vagy a Közterület-rendezési Igazgatóság Kós Károly utca 1. szám alatti székhelye – volt Energomur – 35–36-os irodájában kell kiváltani), vagy letölthető a Marosvásárhely Polgármesteri Hivatal honlapjáról: www.tirgumures.ro > ADMINISTRAȚIA LOCALĂ > EXECUTIV > SERVICII PUBLICE SUBORDINATE > ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC > SERV. DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT, a következő iratokkal együtt: a személyazonossági igazolvány másolata, 2019-re láttamozott mezőgazdasági termelői engedély.

9) Kizáró feltételek: a kért iratok hiánya és a követelményeknek nem megfelelő kiállítósátor!

10) A kereskedelmi tevékenységhez szükséges engedélyek:

10.1. A közterület-kezelő ügyosztály által kibocsátott, a közterület ideiglenes elfoglalására vonatkozó engedély, árusítóhelyenként;

és

10.2 A gazdasági tevékenységeket engedélyező ügyosztály által kibocsátott ideiglenes működési engedély.

A két fent említett engedély kiváltható:

1. Elsőként személyesen kell átvenni a köz- és magánterület-kezelő ügyosztály által kibocsátott engedélyt az ügyosztály székhelyén, a Kós Károly utca 1. szám alatt, a 35–36-os irodában (a volt Energomur Rt. épülete), 2019. február 20-tól február 22-ig, az alábbi program szerint:

– szerdán, február 20-án – 9–12 és 13-14.30 óra között;
– csütörtökön, február 21-én – 9–12 és 13–15 óra között;
– pénteken, február 22-én 9–11 és 11.30-13.30

2. A gazdasági tevékenységeket engedélyező ügyosztály által kibocsátott ideiglenes működési engedély személyesen vehető át a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal Győzelem tér 3. szám alatti székhelyén, a 13-as irodában, a közönségtájékoztató központban, a köz- és magánterület-kezelő ügyosztály által kibocsátott engedély kézhezvételét követően.

Ugyanakkor, az ünnep sikere érdekében javasoljuk, hogy a tanintézetek, illetve a marosvásárhelyi civil szervezetek igénylése esetén legyen lehetőség kiállítóstandok elhelyezésére a Színház téren/Rózsák terén. A kiállítást a DASCP rendezné és kezelné, a gazdasági tevékenységeket engedélyező osztály (SAAE) és a közterület-kezelő ügyosztály (ADP) támogatásával.

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com