Mărime text:

 

 

   

Privind aprobarea locurilor speciale de afişaj electoral pentru Referendumul naţional din 29 iulie 2012 pentru demiterea Preşedintelui României

  

 

            Primarul municipiului Tg. Mureş, dr. Dorin Florea,

  

             Având în vedere Referatul nr. 29052/1279/din 11.07.2012 prezentat de Direcţia Tehnică, privind aprobarea locurilor speciale de afişaj electoral pentru Referendumul naţional din 29 iulie 2012 pentru demiterea Preşedintelui României

 

            Văzând prevederile Hotărârârile Guvernului nr. 683/2012 privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor necesare desfăşurării refendumului naţional din 29 iulie 2012 pentru demiterea Preşedintelui României şi nr. 682/2012 pentru stabilirea măsurilor tehnico-organizatorice privind referendumul naţional din 29 iulie 2012 pentru demiterea preşedintelui României,

 

            Având în vedere prevederile art. 39 din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare,

 

            În aplicarea prevederilor Dispoziţiei Primarului nr. 1965/10 iulie 2012 privind aprobarea unor măsuri în vederea organizării referendumului naţional din 29 iulie 2012 pentru demiterea Preşedintelui României,

 

În temeiul art.63, alin. (1), lit.”a” şi “e”, alin.(2), art.68 alin.(1) şi art.115, alin (1), lit.”a” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

   

Dispune :

 

            Art.1. Se stabilesc locurile speciale pentru afişaj electoral în municipiul Tg. Mureş precum şi numărul panourilor de afişaj din fiecare locaţie, conform anexei care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.

 

            Art.2. Serviciul public Administraţia Domeniului Public va lua toate măsurile ce se impun pentru inventarierea, repararea sau înlocuirea panourilor de afişaj acolo unde este cazul şi pentru înlăturarea tuturor materialelor afişate pe locurile speciale pentru afişaj electoral astfel acestea să poată fi folosite pentru referendumul naţional din 29 iulie 2012.

 

Art. 3. Directorul adj. al Administraţiei Domeniului Public va lua toate măsurile pentru nominalizarea personalului ce va asigura primirea afişelor electorale, la camera 78 din Primăria municipiului Tg. Mureş, în intervalul orar 08-15 a fiecărei zi lucrătoare ( cu excepţia zilelor de vineri cand intervalul orar este 08-14) şi amplasarea acestora pe locaţii în aceeaşi zi.

 

            Art. 4. Repartizarea locurilor de afişaj prevăzute la art. 1 din prezenta dispoziţie se va face la solicitare şi cu respectarea art. 39 din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare .

 

            Art. 5. Pe primul panou din fiecare locaţie se va afişa de către Autoritatea locală publicaţia privind delimitarea şi numerotarea secţiilor de votare din municipiu.

 

            Art. 6. Direcţia Poliţia Locală va lua măsurile ce se impun pentru păstrarea integrităţii afişelor electorale precum şi aplicarea sancţiunilor şi contravenţiilor conform art. 50, lit.f din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Art. 7. De aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii răspunde

 

-     pentru art. 2,3,4,5          - Gheorghiţă Ioan       - Director adj. –Administraţia Domeniului public

 

-     pentru art. 1, 5               - Angela Roşca          - Consilier - Direcţia Tehnică

 

-   pentru art. 6                     - Bretfelean Valentin- C-tin   – Director executiv

 

Art. 8. Prezenta se afişează la sediul Primăriei Tg.Mureş, se publică în 2 din ziarele locale şi se comunică Instituţiei Prefectului Judeţului Mureş, Biroului Electoral Judeţean Mureş, Direcţiei - Poliţia locală şi Poliţiei municipiului Tg. Mureş.

 

                                                                                                          PRIMAR,

 

                                                                                                          Dr. Dorin Florea

 

       Viza pentru legalitate,

 

Secretarul municipiului Tîrgu Mureş

 

               Maria Cioban

 

                                                                                              ANEXA

 

Nr. crt.

Locaţia

Nr. panouri

pentru afişaj electoral

Nr. panouri pentru Autoritatea locală

 

1

Str. Voinicenilor (zona parc)

4

1

2

Str. Decebal (vis-a-vis de Gimnaziul Al.I.Cuza)

4

1

3

Aleea Carpaţi Aleea Carpaţi   nr. 49 (zona Complex comercial)

4

1

 

4

P-ţa Republicii ( zona parc)

4

1

 

5

Str. M. Viteazu (Spital ortopedie)

4

1

 

6

Str Cutezanţei (zona parc Diamant)

4

1

 

 

7

Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 210-212 (vis-à-vis de mag.   Corina)

4

1

 

8

Bd. Pandurilor nr. 94- 96 (zona Poştă)

4

1

 

9

Str. Moldovei (Zona Super)

4

1

 

10

Bd. 1848 (Ansamblul Muresul-parc)

4

1

 

11

Str. Gh. Doja (Piata Gării)

4

1

 

12

Str. Gh. Doja (zona Complex Record)

4

1

 

 

13

Str. Libertăţii (intersecţie cu P-ţa Oneşti)

4

1

 

14

P-ţa Trandafirilor

4

1

 

 

 

Ataşamente:
Download-ează acest fișier (DISPOZITIA  REFERENDUM.pdf)DISPOZITIA REFERENDUM.pdf[ ]180 Kb
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com