Asistenţa socială a persoanelor cu handicap este asigurată de „Compartimentul asistenţă pentru persoane cu handicap” din cadrul Serviciului Protecţie Specială, în baza  Legii nr.448/2006, republicată, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare şi a H.G. nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006.

Beneficiari sunt acele persoane, cărora mediul social, neadaptat deficienţelor lor fizice, senzoriale, psihice, mentale şi/sau asociate, le împiedică total sau le limitează accesul cu şanse egale la viaţa societăţii, necesitând măsuri de protecţie în sprijinul integrării şi incluziunii sociale.

Protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap au la bază următoarele principii:

- respectarea drepturilor şi a libertăţilor fundamentale ale omului;

- prevenirea şi combaterea discriminării;

- egalizarea şanselor;

- egalitatea de tratament în ceea ce priveşte încadrarea în muncă şi ocuparea forţei de muncă;

- solidaritatea socială;

- responsabilizarea comunităţii;

- subsidiaritatea;

- adaptarea societăţii la persoana cu handicap;

- interesul, persoanei cu handicap;

- abordarea integrată;

- parteneriatul;

- libertatea opţiunii şi controlul sau decizia asupra propriei vieţi, a serviciilor şi formelor de suport de care beneficiază;

- abordarea centrată pe persoană în furnizarea de servicii;

- protecţie împotriva neglijării şi abuzului;

- alegerea alternativei celei mai puţin restrictive în determinarea sprijinului şi asistenţei necesare;

- integrarea şi incluziunea socială a persoanelor cu handicap, cu drepturi şi obligaţii egale ca toţi ceilalţi membri ai societăţii.

Dreptul la asistenţă socială sub formă de servicii sociale se acordă la cerere sau din oficiu, după caz, pe baza actelor doveditoare, în condiţiile prevăzute de reglementările legale în vigoare. Cererea însoţită de actele doveditoare, se depun pentru înregistrare, la autoritatea administraţiei publice locale în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap, de către persoana cu handicap în cauză, familia sa, reprezentantul legal, asistentul personal, asistentul personal profesionist sau organizaţia neguvernamentală al cărei membru este persoana cu handicap.

Persoana cu handicap grav are dreptul, în baza evaluării sociopsihomedicale, la un asistent personal. În situaţia în care angajatorul nu poate asigura angajarea asistentului personal, se acordă indemnizaţie, indiferent de opţiunea exprimată.

Încadrarea în grad şi tip de handicap a copiilor/adulţilor, se face de Comisia de evaluare a copiilor/persoanelor adulte cu handicap, în baza dosarului care trebuie să cuprindă: documente medicale însoţite de acte de identitate, adeverinţe de venit, pentru copii traseul educaţional şi anchetă socială efectuată de Serviciul public de asistenţă socială – Compartimentul asistenţă pentru persoane cu handicap.

Pentru efectuarea anchetei sociale solicitate de Comisia de evaluare, se completează şi se depune o cerere tip la Serviciul protecţie specială din str. Gh. Doja nr.9, parter, camera 8.

Persoanele cu handicap accentuat şi grav, beneficiază de următoarele prestaţii sociale şi facilităţi:

- copiii cu handicap, inclusiv cei cu handicap de tip HIV/SIDA, beneficiază de alocaţie de stat în condiţiile şi în cuantumul prevăzut de lege, majorat cu 100%;

- copiii cu handicap de tip HIV/SIDA beneficiază de o alocaţie lunară de hrană, calculată pe baza alocaţiei zilnice de hrană stabilite pentru consumurile colective din unităţile sanitare publice;

- adultul cu handicap beneficiază de:

a) indemnizaţie lunară, indiferent de venituri:

1. în cuantum de 202 lei, pentru adultul cu handicap grav;

2. în cuantum de 166 lei, pentru adultul cu handicap accentuat;

b) buget personal complementar lunar, indiferent de venituri:

1. în cuantum de 91 lei, pentru adultul cu handicap grav;

2. în cuantum de 68 lei, pentru adultul cu handicap accentuat;

3. în cuantum de 33,5 lei, pentru adultul cu handicap mediu.

- scutire de impozit pe veniturile din salarii;

- scutire de la plata impozitului pe clădire si teren;

- scutire de la plata taxei asupra autoturismelor, motocicletelor cu ataş şi mototriciclurilor, adaptate handicapului;

- scutire de la plata taxei pentru eliberarea autorizaţiei de funcţionare pentru activităţi economice şi viza anuală a acestora;

-  scutire de la plata taxei hoteliere;

- persoanele cu handicap, deţinătoare de autoturisme adaptate handicapului, precum şi persoanele care le au în îngrijire beneficiază de scutire de la plata tarifului de utilizare a reţelelor de drumuri naţionale;

- transport urban gratuit pe toate liniile; de transport urban gratuit beneficiază şi asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav precum şi însoţitorii persoanelor cu handicap grav, in prezenta acestora

- card-legitimaţie pentru locurile gratuite de parcare, valabil pe tot teritoriul ţării

   

Legislaţie

1. Legea nr.448/2006, republicată, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare

2. H.G. nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006

3. Ordonanţa Guvernului nr.68/2003, privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare

4. H.G.430/ 2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap

5. Ordin nr.223/2007 privind implementarea formatului unic al cardului–legitimaţie de parcare pentru persoanele cu handicap

 

 

Contact

 

Direcţia: Serviciul Public de Asistenţă Socială 

Serviciul: Protecţie Specială

Compartimentul: Asistenţă pentru persoane cu handicap

Director: Maior  Marta,

Şef serviciu: Szőcs Zsuzsánna Anna 

Persoane de contact: Kristof Emese, Simofi Melinda 

Adresa: Str.Gheorghe Doja nr. 9

Tel: 0365-430859, 0365-882025 

Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Audienţe: zilnic între orele 10:00 – 12:00

 
 
 

SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENTA SOCIALA

Serviciul de Protectie Speciala

 Obtinere card legitamatie (parcare gratuira)


9. ACTE NECESARE PENTRU CARD LEGITAMATIE (PARCARE GRATUIRA):
- cartea de identitate a persoanei cu handicap ( copie xerox )
- certificatul de încadrare într-o categorie de handicap ( copie xerox )
- act de identitate a masinii ( copie xerox )
- o fotografie

 Anchetei sociale pt. incadrare in grad de handicap


11. Anchetei sociale pt. incadrare in grad de handicap
- Cerere tip
- Copie xerox dupa B.I./C.I./C.N. (pentru toţi membrii familiei)
- Adeverinte de venit/Cupoane de pensie (pentru toti membrii familiei care realizeaza venituri)
- Referat medical de la medic de familie (sa cuprinda: debutul bolii, starea actuala detaliata (complicaţii, evoluţia bolii, recomandari/propuneri) sau Fisa Sintetica (pentru minori)
- Scrisoare medicala de la medicul de specialitate (cu detalierea bolii)
- Fisa privind traseul instituţional - de la scoala (pentru minori)

 Anchetei sociale acordare indemnizatie insotitor


12. Acte necesare pentru efectuarea anchetei sociale in vederea acordarii indemnizatiei de insotitor ( in cazul minorilor)
- Cerere tip 9a
- Certificatul de incadrare în gradul de handicap grav eliberat în baza Hotaririi Comisiei pentru Protectia Copilului Mures
- Certificat de nastere, Carte de identitate al persoanei cu handicap grav
- Acte medicale cu diagnosticul persoanei cu handicap grav
- Buletinul/Carte de identitate al persoanei care solicita indemnizatia de însotitor
- Diploma/adeverinta privind studiile persoanei care solicita indemnizatia de însotitor

 Anchetei sociale acordare indemn. de insotitor adultilor


13. Acte necesare pentru efectuarea anchetei sociale in vederea acordarii indemnizatiei de insotitor adultilor
- Cerere tip 9b
- Certificatul de încadrare în gradul de handicap grav eliberat în baza Hotaririi Comisiei pentru Protectia Copilului Mures
- Certificat de nastere, Carte de identitate al persoanei cu handicap grav
- Acte medicale cu diagnosticul persoanei cu handicap grav
- Buletinul/Carte de identitate al persoanei care solicita indemnizatia de însotitor
- Diploma/adeverinta privind studiile persoanei care solicita indemnizatia de însotitor

 Angajare asistent personal pt. persoane cu handicap


14. Acte necesare pentru efectuarea anchetei sociale in vederea angajarii ca asistent personal pentru persoane cu handicap
- Cerere tip 11
- Certificatul de incadrare in gradul de handicap grav eliberat de catre Comisia de Expertiza Medicala a
Persoanelor cu Handicap pentru Adulti Mures
- Buletinul/Carte de identitate al persoanei cu handicap grav
- Decizie de pensionare, cupon de pensie
- Acte medicale cu diagnosticul persoanei cu handicap grav
- Buletinul/Carte de identitate al persoanei care solicita angajarea
- Diploma/adeverinta privind studiile persoanei care solicita angajarea

 Angajarii unei asistent personal in cazul minorilor


15. Acte necesare pentru efectuarea unei anchete sociale in vederea angajarii unei asistent personal in cazul minorilor
- Cerere tip 10
- Certificatul de incadrare in gradul de handicap grav eliberat ln baza Hotaririi Comisiei pentru Protectia Copilului Mures
- Certificat de nastere, Carte de identitate al persoanei cu handicap grav
- Acte medicale cu diagnosticul persoanei cu handicap grav
- Buletinul/Carte de identitate al persoanei care solicita angajarea
- Diploma/adeverinta privind studiile persoanei care solicita angajarea

 Ajutor pentru incalzirea locuintei


17. Ajutor pentru incalzirea locuintei
- Cerere tip (13)

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com