1.PREZENTARE PROICT : Obiectivul general :

Consiliul Europei a adoptat Planul de acţiune privind eficienţa energetică (Directiva 2006/32/CE) la utilizatorii finali care are ca obiectiv principal reducerea consumului său global de energie primară cu 20% până în anul 2020.

În consecinţă, prin Strategia Energetică 2007-2020 Guvernul României a instituit, printre altele, măsuri de :

- reabilitare termică a anvelopei la blocurile de locuinţe ;

- eficientizarea instalaţiilor termice existente ;

- promovarea utilizării resurselor regenerabile de energie ;

- educarea energetică a populaţiei, etc . 

Reducerea consumului de energie pentru încălzirea blocurilor de locuinţe are ca scop imediat reducerea costurilor (cu 25-50 %) pentru încălzirea locuinţelor şi răspunde unui comandament general de diminuare a efectelor schimbărilor climatice, prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, creşterea independenţei energetice prin reducerea consumului de combustibili şi, nu în ultimul rând, ameliorarea aspectului urbanistic al localităţii . Având în vedere slabele performanţe energetice ale blocurilor de locuinţe din România (se încadrează în clasele energetice, D, E, C) emisiile poluante şi costurile cu încălzirea lor, sunt de 3-4 ori mai mari comparativ cu locuinţele performante energetic, din occident ; Faţă de această situaţie, prin OUG nr. 18 / 2009 s-au instituit măsuri pentru creşterea performanţelor energetice a blocurilor de locuinţe astfel încât consumul anual specific de energie pentru încălzire să scadă sub 100 kwh / mp arie utilă (!) ; 

 

2.VALOAREA PROIECTULUI :
În Municipiul Târgu-Mureş sunt cca. 45.000 apartamente în blocuri de locuinţe construite înainte de anul 1990 (peste 50 % au trecut de 40 ani, unele chiar de 60 ani), toate cu performanţe energetice sub normele europene, la care trebuie intervenit cu măsuri de creştere a performanţelor energetice. Costurile, pentru reabilitarea termică a tuturor blocurilor din Târgu-Mureş, sunt estimate la : 165.000.000 € ;

 

3.FINANŢAREA PROIECTULUI :
● 50 % din costuri, respectiv 82.500.000 €, din bugetul de stat ;

● 30 % din costuri, respectiv 49.500.000 €, din bugetul Municipiului Târgu-Mureş ;

● 20 % din fondul de reparaţii al asociaţiilor de proprietari ;

 

4.TERMEN DE EXECUŢIE :
Fiind un proiect multianual, se va derula pe durata a mai mulţi ani în funcţie de resursele financiare disponibilizate de la bugetul de stat şi local, corelat cu posibilităţile asociaţiilor de proprietari de a susţine acest program. Evident că, durata de implementare a proiectului este determinată de deciziile factorilor guvernamentali şi a autorităţii administraţiei publice locale, precum şi de alte iniţiative ale agenţilor economici privaţi şi ale asociaţiilor de proprietari pentru executarea unor astfel de lucrări, fără sprijin financiar de la buget ;

 

5.RESPONSABIL IMPLEMENTARE :
În conformitate cu reglementările în vigoare, coordonatorul Programului local multianual este primarul municipiului Târgu-Mureş, domnul Dr. Dorin Florea. Implementarea Programului se realizează prin Serviciul Juridic, Logistic, Licitaţii şi Asociaţii de Proprietari

 

6.STADIU :
În perioada 2008 – 2010 s-au reabilitat termic 53 blocuri, cu 1450 apartamente, costul total al lucrărilor fiind de 24.000.000 lei . Pentru 2010 – 2011 ne-am propus să includem în Program alte 45 blocuri, cu 1850 apartamente, pentru care s-a elaborat auditul energetic şi documentaţia de execuţie. S-a aprobat finanţarea (cota de 50 %) din bugetul local doar pentru 12 blocuri, cu 561 apartamente. Pentru acestea, sunt în curs de finalizare licitaţiile pentru atribuirea contractelor de execuţie, astfel că lucrările vor începe în primăvară. În Programul multianual sunt (pe lista de aşteptare) alte 200 blocuri.

 

Reabilitatea termica  - informare
 
                                  - proiect Municipiul Tirgu Mures
 
                                  - Legislatia
 
                                  - Lista blocurilor înscrise în program
 

 Solicitare inscriere in program local - Anexa 5

 Contract de Mandat - Anexa 3

 Contractul de Mandat - Anexa 1

 Fisa Blocului - Anexa 1

 Hotararea Adunarii Generale - Anexa 11

 Hotararea Adunarii Generale - Anexa 4

 Instintare - Anexa 2

 Lista Proprietarilor - Anexa 6

 Notificare - Anexa 10

 

 

Galerie foto - BLOCURI REABILITATE TERMIC 

 

 

 

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com