MUNICIPIUL TÂRGU MUREŞ

În conformitate cu art. 21 alin (1) din Hotărârea Guvernului României nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, republicată,

anunţă

Organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea  funcţiilor publice de execuție cu durata normală a timpului de muncă:

- 1 funcție de execuție - inspector clasa I, grad profesional principal - Compartimentul investiții construcții civile din cadrul Direcției tehnice

- 1 funcție de execuție - inspector  clasa I, grad profesional superior - Compartimentul de investiții construcții drumuri și străzi din cadrul Direcției tehnice

Concursul va avea loc la sediul instituţiei, Târgu Mureş, P-ţa Victoriei nr.3, în data de 8 august 2022,  ora 1000 - proba scrisă.

Interviul se susţine în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune, în termen de 20 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a instituției și pe site - ul Agenției Naționale a Funcționarilor publici, în perioada 06.07.2022 - 25.07.2022 inclusiv, şi vor conţine documentele prevăzute la art. 49 alin (1) din Hotărârea Guvernului României  nr. 611/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Informațiile din anunțul publicat, bibliografia stabilită, tematica și atribuțiile prevăzute în fișa postului se afişează la sediul și pe site - ul instituției www.tirgumures.ro.

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor: Târgu Mureș, P-ța Victoriei nr.3, cam.85,0265-268330 -int.110, resurse@tirgumures.ro, persoana de contact Șerbu Cornelia, inspector.

PRIMAR
SOÓS ZOLTÁN

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com