A Szociális gondozási igazgatóság versenyvizsgát szervez az alábbi megüresedett állások betöltésére: 

- 1 referensi állás (szociális gondozói, éjjeli felvigyázói feladatkörrel) – Szociális központ – Éjjeli menhely
Specifikus feltételek:

- érettségi oklevéllel zárt középfokú tanulmányok
- legkevesebb 6 hónap régiség a szakképesítésben

-1 referensi állás – Kommunikációs, iktatói, közönségszolgálati és kezdeti felértékelési részleg
Specifikus feltételek:

- érettségi oklevéllel zárt középfokú tanulmányok
- legkevesebb 6 év és 6 hónap régiség a szakképesítésben

-1 szakfelügyelői állás  - Adminisztratív és beszerzési részleg
Specifikus feltételek:

- licencoklevéllel zárt felsőfokú közigazgatás-tudományi tanulmányok,
- legkevesebb 6 év és 6 hónap régiség a felsőfokú tanulmányokban 

A versenyvizsga dossziékat  a Szociális gondozási igazgatóság  Dózsa  György utca 9. szám alatti székhelyén lehet benyújtani, s tartalmazniuk kell a következő iratokat:

1. beiratkozási kérelem a szervező hatóság vagy közintézmény vezetőjének címezve;

2. a személyazonossági igazolvány fénymásolata  vagy esetenként bármilyen más, a személyazonosságot igazoló törvényes okirat;

3. azon dokumentumoknak a fénymásolata, amelyek a végzettséget és a szakképzést igazolják, valamint azon dokumentumok másolata, amelyek igazolják a hatóság vagy közintézmény által támasztott követelmények teljesítését;

4. a munkakönyv fénymásolata, vagy, esetenként más igazolás, mely a munkában vagy a szakképzettségben szerzett régiséget támasztja alá, másolatban;

5. erkölcsi bizonyítvány vagy saját felelősségre tett nyilatkozat, melyből kiderül, hogy az illető nem büntetett előéletű, ami összeférhetetlenné tenné őt azzal a funkcióval, amelyre pályázik; 

6. a családorvos vagy az erre illetékes egészségügyi egységek által kibocsátott orvosi igazolás, amely tanúsítja a megfelelő egészségi állapotot, nem lehet 6 hónapnál régebbi;

7. curriculum vitae

Az előírt okiratokat eredetiben is be kell mutatni a másolatok  konformitásának ellenőrzése érdekében.

 

A vizsgán való részvétel általános feltételei:

1. román állampolgárság, az Európai Unió más tagállamaitól, vagy az Európai Gazdasági Térség államaitól származó állampolgárság és romániai lakhely;

2. a román nyelv ismerete (ír és beszél)

3. idősebb a törvény által szabályozott minimális életkornál

4. tudatos cselekvőképesség

5. az állásnak megfelelő jó egészségi állapot, amelyet a családorvos vagy más, erre hivatott orvos által kibocsátott igazolással támaszt alá

6. megfelelő végzettség, esetenként bizonyos munkában szerzett gyakorlat vagy más, az állásnak megfelelő sajátos feltételek

7. a jelentkező nem lehet elítélt, aki bűncselekményt követett el az emberiség, a román állam vagy hatóság ellen, illetve aki munkahelyi, az igazságszolgáltatást akadályozó bűncselekményt, csalást, korrupciós vagy szándékos bűncselekményt követett el. Kivételt képez a rehabilitációs esete.

A versenyvizsgát a Szociális gondozási igazgatóság  Dózsa  György utca 9. szám alatti székhelyén tartják, s két részből áll:

- írásbeli vizsga
- szóbeli vizsga.

A versenyvizsga menete:

- 2020. március 16. - 12 óra – a dossziék benyújtásának a határideje
- 2020. március 18. – 12 óra – a dossziék kiválasztása
- 2020. március 19. – 12 óra – a dossziék kiválasztásának megóvása
- 2020. március 20. – 12 óra – az óvások megoldása
- 2020. március 20. – 12 óra – az óvások utáni eredmények  kihirdetése

- 2020. március 23. – 10 óra – írásbeli vizsga
- 2020. március 24. -   10 óra – az írásbeli vizsga eredménye
- 2020. március 25. –  10 óra – az írásbeli vizsga eredményének megóvása
- 2020. március 26. – 10 óra – az óvások megoldása
- 2020. március 26. -   10  óra – az óvások utáni eredmények  kihirdetése

- 2020. március 30. – 10 óra – interjú
- 2020. március 31. – 10 óra – az interjú eredménye
- 2020. április 1. – 10 óra – az interjú megóvása
- 2020. április 2. – 10 óra – az óvások megoldása
- 2020. április 2. -  10 óra – az óvások utáni eredmények  kihirdetése
- 2020. április 2. – 10 óra – végleges eredmény

Bővebb tájékoztatás a Szociális gondozási igazgatóság Dózsa György utca 9. szám alatti székhelyén, valamint a vizsgabizottság titkárságán, telefon 0365-430.859, 110-es mellékállomás.

Maier Mihaela ügyvezető igazgató

 

A Szociális gondozási igazgatóság keretében működő Szociális központ – Éjjeli menhelyen megüresedett referensi állás betöltésére kiírt versenyvizsga
KÖNYVÉSZETE

1. Románia Alkotmánya, újraközölve, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;

2.  A közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019-es számú sürgősségi kormányrendelet;

3. A közérdekű információhoz való szabad hozzáférés 2001. évi 544. sz. törvénye, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;

4. A szociális ellátás 292/2011-es törvénye, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;

5. A 29/2019-es számú rendelet, amely azon minimális minőségszabványokat hagyja jóvá, amelyek az idős személyeknek és a hajléktalan személyeknek szánt szociális szolgáltatások akkreditálásához szükségesek.

Maier Mihaela ügyvezető igazgató

 

A Szociális gondozási igazgatóság keretében működő Kommunikációs, iktatói, közönségszolgálati és kezdeti felértékelési részlegen megüresedett referensi állás betöltésére kiírt versenyvizsga
KÖNYVÉSZETE

1. Románia Alkotmánya, újraközölve, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;

2.  A közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019-es számú sürgősségi kormányrendelet;

3. A közérdekű információhoz való szabad hozzáférés 2001. évi 544. sz. törvénye, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;

4. A közigazgatásbeli döntéshozói átláthatóságra vonatkozó 52/2003 számú törvény, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;

5. A petíciók megoldását szabályozó 27/2002-es számú kormányrendelet, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;

6. A szociális ellátás 292/2011-es törvénye, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel.

Maier Mihaela ügyvezető igazgató

 

A Szociális gondozási igazgatóság keretében működő Pénzügyi-számviteli, emberi erőforrások, adminisztratív, stratégiák és programok gyakorlatba ültetésével megbízott osztály – Adminisztratív és beszerzési részlegén megüresedett szakfelügyelői állás betöltésére kiírt versenyvizsga
KÖNYVÉSZETE

1. Románia Alkotmánya, újraközölve, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;

2.  A közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019-es számú sürgősségi kormányrendelet;

3. A közérdekű információhoz való szabad hozzáférés 2001. évi 544. sz. törvénye, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;

4. A szociális ellátás 292/2011-es törvénye, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;
5. A közbeszerzésekre vonatkozó 98/2016 számú törvény, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel.

Maier Mihaela ügyvezető igazgató

 

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com