MAROSVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS versenyvizsgát hirdet a következő végrehajtó köztisztségek betöltésére:

- 1 végrehajtó köztisztség – asszisztensi szakmai fokozatú felügyelő – a Helyi Adó- és Illetékügyi Igazgatóság Fizetésképtelenségi nyilvántartás, óvások, adatbázis osztályán

- 1 végrehajtó köztisztség – felső szakmai fokozatú felügyelő – a Nemzetközi Finanszírozású Projektek, Humánerőforrás-, Közönségszolgálati és Logisztikai Igazgatóság keretében működő Logisztikai osztályon

A versenyvizsgára az intézmény székhelyén (Marosvásárhely, Győzelem tér 3. szám) kerül sor 2020. március 31-én 10 órától – írásbeli vizsga.

Az interjút az írásbeli vizsgát követő legtöbb 5 munkanapon belül tartják. 

A jelentkezési iratcsomókat 20 napon belül lehet benyújtani, azután, hogy a felhívás megjelenik az intézmény internetes oldalán és a Köztisztviselők Országos Ügynöksége  honlapján, 2020. február 28. – 2020. március 18. között, és a 611/2008-as számú kormányhatározat 49-es cikkelye (1) bekezdésében előírt okiratokat kell tartalmaznia.

A közzétett hirdetés információit, a meghatározott bibliográfiát, illetve a munkaköri leírásban megszabott feladatköröket az intézmény székhelyén és hivatalos honlapján (www.tirgumures.ro) teszik közzé.

Az iratcsomók átvételére vonatkozó tájékoztatás és kapcsolattartás: Marosvásárhely, Győzelem tér 3. szám, 85-ös iroda, 0265-268.330-as telefonszám 165-ös mellék, resurse@tirgumures.ro,  kapcsolattartó személy Socaciu Katalin tanácsos.

Dr. Dorin Florea polgármester

A végrehajtó köztisztségek betöltésére kiírt versenyvizsgán való részvétel feltételei:

Helyi Adó- és Illetékügyi Igazgatóság Fizetésképtelenségi nyilvántartás, óvások, adatbázis osztálya:

Köztisztség megnevezése Szaktanulmányok Régiség a szakmában
- 1 végrehajtó köztisztség – asszisztensi szakmai fokozatú felügyelő - befejezett egyetemi tanulmányok licencdiplomával, illetve vagy azzal egyenértékű felsőfokú közgazdaságtudományi tanulmányok -minimum 1 év

Nemzetközi Finanszírozású Projektek, Humánerőforrás-, Közönségszolgálati és Logisztikai Igazgatóság Logisztikai osztálya:

Köztisztség megnevezése Szaktanulmányok Régiség a szakmában
- 1 végrehajtó köztisztség – I-es besorolású, felső szakmai fokozatú felügyelő - befejezett egyetemi tanulmányok licencdiplomával, illetve vagy azzal egyenértékű felsőfokú közgazdaságtudományi tanulmányok -minimum 7 év

Dr. Dorin Florea polgármester

 

A Helyi Adó- és Illetékügyi Igazgatóság Fizetésképtelenségi nyilvántartás, óvások, adatbázis osztályán végrehajtó köztisztség – I-es besorolású, asszisztens szakmai fokozatú felügyelő – betöltésére kiírt versenyvizsga
KÖNYVÉSZETE

1. Románia Alkotmánya, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;

2.  A közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019-es számú sürgősségi kormányrendelet, az 555/2019-es számú Hivatalos Közlönyben közölve;

3. A közérdekű információkhoz való szabad hozzáférés 544/2011-es sz. törvénye, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;

4. A pénzügyi törvénykönyvre vonatkozó 227/2015-ös számú törvény – IX. cím – Helyi adók és illetékek, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;

5. A pénzügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozó 207/2015-ös sz. törvény, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;

6. A pénzügyi törvénykönyvre vonatkozó 227/2015-ös törvény – IX. cím – Helyi adók és illetékek alkalmazási normáit jóváhagyó 1/2016-os sz. kormányhatározat, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;

7. A pénzbírságok jogi rendszerére vonatkozó 2/2001-es számú kormányrendelet, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;

8. A helyi adók és illetékek begyűjtését, valamint a helyi költségvetések más bevételeinek begyűjtését szolgáló típusnyomtatványok jóváhagyására vonatkozó 144/2016-os számú rendelet, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;

9. A helyi pénzügyi szervek által kifejtett helyi adó- és illeték-meghatározási tevékenység típusnyomtatványainak jóváhagyására vonatkozó 2594/2016 számú rendelet, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;

10. A diszkrimináció valamennyi formájának megelőzésére és büntetésére vonatkozó 137/2000-es kormányrendelet, a 2014. március 7-i 166-os számú Hivatalos Közlönyben közölve, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel.

Dr. Dorin Florea polgármester

 

A Helyi Adó- és Illetékügyi Igazgatóság Fizetésképtelenségi nyilvántartás, óvások, adatbázis osztályán végrehajtó köztisztség – I-es besorolású, asszisztens szakmai fokozatú felügyelő – feladatköre:  

Felel minden formában, fegyelmileg, anyagilag és esetenként bűnvádilag, a jogszabályok korrekt alkalmazásáért, fiskális téren;

Folyamatos módon biztosítja a közönséggel való kapcsolatot, követve az ezek által felvetett problémák megoldását;

Felel a Helyi Adó- és Illetékügyi Igazgatóság keretében használt informatikai program jó működéséért, elhárítva a saját programokban történt esetleges fennakadásokat, illetve szaktanácsadást kérve a vásárolt programok esetében;

Biztosítja az adatbázist az adókivetések, fizetési tájékoztatók, felszólítások és a végrehajtói határozatok kibocsátása érdekében;

Megőrzi a birtokában lévő információk és a végrehajtott munkálatok bizalmas jellegét;

Felettesei kérésére a használt informatikai program adminisztrátoraival együttműködve jelentéseket, kimutatásokat készít;

Biztosítja a pénzügyi adatok napi elmentését, kiválasztva a megfelelő adathordozót;

Meghatározza az adatbiztonsági eljárásokat;

Műszaki szaktanácsadást biztosít a számítástechnikai felszereléssel dolgozó személyzetnek, számítástechnikai ismereteik gyarapítása érdekében (szoftok, vírustalanítás, helyi kisebb javítások);

Nyilvántartja az adatbázisban meglévő jegyzéket (utcák, postaszámok, autómárkák stb.);

Naponta átveszi a pénztárosoktól az érvénytelenített nyugtákat, jegyzékeket, s azokat a nyugták érvénytelenítési eljárásának megfelelően ellenőrzi;

Azonosítja és megoldja az adófizetők személyazonosító adatainak helyességére vonatkozó problémákat (személyi azonosító szám, név, lakcím), valamint ezen adatokat bevezeti az Impotax alkalmazás informatizált adatbázisába, illetve közli az azonosítás eredményét az ügyeletes felügyelővel a bevezetés érdekében;

Naponta letölti a Ghiseul.ro online-hordozó révén történt kifizetéseket, átveszi a könyvelőségtől az ezekre a kifizetésekre vonatkozó számlakivonatokat, ellenőrzi és felügyeli a kifizetéseket;

Együttműködik a többi osztállyal a Helyi Tanácsnak benyújtandó évi jelentés összeállítása érdekében;

Egyéb, törvények és jogszabályok, helyi tanácsi határozatok, polgármesteri, alpolgármesteri rendelkezések, vagy felettesei által megszabott feladatokat is teljesít.  

Dr. Dorin Florea polgármester

A Nemzetközi Finanszírozású Projektek, Humánerőforrás-, Közönségszolgálati és Logisztikai Igazgatóság keretében működő Logisztikai osztályon végrehajtó köztisztség – I-es besorolású, felső szakmai fokozatú felügyelő – betöltésére kiírt versenyvizsga
 
KÖNYVÉSZETE

1. Románia Alkotmánya, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;

2.  A közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019-es számú sürgősségi kormányrendelet, az 555/2019-es számú Hivatalos Közlönyben közölve;

3. A közintézmények kiadásainak felvállalására, felszámolására és kifizetésére, valamint a költségvetési és törvényes kötelezettségek megszervezésére, nyilvántartására és jelentésére vonatkozó alkalmazási normákat jóváhagyó 1792/2002. sz. rendelet;

4. A helyi közpénzügyekre vonatkozó 273/2006. sz. törvény;

5. A vagyonkezelők alkalmazására, a garanciák létrehozására és a gazdasági egységek, a közhatóságok és -intézmények javainak kezelésével kapcsolatos felelősségre vonatkozó 22/1969-es sz. törvény;

6. A korporális és nem-korporális aktívákba fektetett tőke amortizációjára vonatkozó 15/1994. sz. törvény, újraközölve, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;

7. A 82/1991. sz. könyvelődési törvény;

8. A közérdekű információhoz való szabad hozzáférésre vonatkozó 544/2001. sz. törvény, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;

9. A munkabiztonságra és –egészségre vonatkozó 319/2006. sz. törvény;

10.  A 2016. április 27-i 679-es számú uniós szabályzat – a személyes jellegű adatok védelmére és feldolgozására vonatkozóan;

11. A diszkrimináció valamennyi formájának megelőzésére és büntetésére vonatkozó 137/2000-es kormányrendelet, a 2014. március 7-i 166-os számú Hivatalos Közlönyben közölve, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel.

Dr. Dorin Florea polgármester

 

A Nemzetközi Finanszírozású Projektek, Humánerőforrás-, Közönségszolgálati és Logisztikai Igazgatóság keretében működő Logisztikai osztályon végrehajtó köztisztség – I-es besorolású, felső szakmai fokozatú felügyelő – feladatköre:

- nyomon követi és biztosítja a törvények és a belső szabályzatok alkalmazását;

- biztosítja a polgárok és az intézmény közötti közönségszolgálatot;

- műszaki jellegű tevékenységet folytat;

- biztosítja az intézmény közérdekű tevékenységének folytonosságát;

- biztosítja a hatóságok érdekeit a természetes vagy jogi személyekkel való kapcsolatban, az intézmény vezetője által meghatározott feladatkörökön belül;

- biztosítja és nyomon követi a Logisztikai osztálynak leosztott helyi tanácsi határozatok gyakorlatba ültetését;

- együttműködik a Költségvetési-könyvelőségi osztállyal, az osztály bevételi és kiadási költségvetésének összeállításakor;

- biztosítja a beszerzési dokumentáció kidolgozását, s az intézmény vezetősége elé terjeszti jóváhagyásra, összeállítva az árajánlatok és licitek kiválasztásához szükséges dokumentumokat, s nyomon követve azok lebonyolítását;

- összeállítja és nyilvántartja a polgármesteri hivatal által megkötött műszaki tanácsadói, szervizelési és szolgáltatói szerződéseket;

- folyamatosan nyomon követi a felszerelés és az épület műszaki állapotát, s összehangolja a működésbeli eltérések kiküszöböléséhez szükséges tevékenységeket;

- a hálózatoknál, bármilyen jellegű berendezések szintjén fellépő működésbeli hiányosságok észlelése esetén, amelyek jelenléte kárt okozhat, szakmai feladatkörének megfelelően intézkedik;

- a polgármesteri hivatal bizottságaival karöltve időszakosan felleltározza a leltári eszközöket és tárgyakat, javaslatokat tesz a lejárt határidővel rendelkezők megsemmisítésükre, a polgármesteri hivatal keretében vagy más egységek felé, az egyik helyről a másikra való átszállításukkor összeállítja azok dokumentációját;

- hasznos időben és maximális hatékonysággal teljesíti feladatait;

- megőrzi tevékenységének bizalmas jellegét;

- értesíti feletteseit minden olyan cselekedetről, amely károsíthatja az intézmény vagyonát, illetve az intézmény belső rendszabályzatát vagy szervezési és működési szabályzatát sértő tettekről;

- köteles tájékoztatni felettesét bárminemű különleges esemény bekövetkeztéről, amely feladatköre teljesítési közben, a számára kiutalt szektorban történt;

- a vagyoni értékek műszaki-operatív nyilvántartása;

- összeállítja a tűzmegelőzési és –oltási, valamint a munkavédelmi intézkedésekre kiutalt alapok elköltési és nyilvántartási tervét, tűz esetén pedig a tűzoltókészülék használatával részt vesz az elsődleges tűzoltásban, a javak mentésében és értesíti az ügyeletes tisztet;

- megoldja a logisztikai osztályhoz érkezett petíciókat;

- eleget tesz a törvénybe foglalt vagy a feletteseitől kapott egyéb feladatoknak;

- nem használhatja személyes célra a rábízott felszereléseket és anyagokat;

- jelen feladatok megszegése fegyelmi, anyagi és bűnvádi eljárás indítását vonja maga után.

Dr. Dorin Florea polgármester

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com