Mărime text:

 

 MAROSVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS előléptetési versenyvizsgát hirdet vezető köztisztségek betöltésére a Marosvásárhelyi Szociális Igazgatóságon: 

- 2 ügyvezető igazgató-helyettesi köztisztség
- 1 osztályvezetői köztisztség a Pénzügyi-számviteli, emberi erőforrások, adminisztratív, stratégiák és programok gyakorlatba ültetésével megbízott osztályon

A versenyvizsgára az intézmény székhelyén (Marosvásárhely, Győzelem tér 3. szám) kerül sor 2019. december 10-én 10 órától – írásbeli vizsga.

Az interjút az írásbeli vizsgát követő legtöbb 5 napon belül tartják.

A jelentkezési iratcsomókat a Köztisztviselők Országos Ügynöksége hivatalos honlapján való megjelenését követő 20 napon belül lehet benyújtani az intézmény Marosvásárhely, Győzelem tér 3. szám alatti székhelyén, a 85-ös szobában, a 2019. november 8–27. közötti időszakban, és a 2008. évi 611-es számú kormányhatározat 143-as cikkelyében előírt okiratokat kell tartalmaznia.

A közétett közlemény információit, a meghatározott bibliográfiát, illetve a munkaköri leírásban megszabott feladatköröket az intézmény székhelyén és hivatalos honlapján (www.tirgumures.ro) teszik közzé.

Az iratcsomók átvételére vonatkozó tájékoztatás és kapcsolattartás: Marosvásárhely, Győzelem tér 3. szám, 85-ös iroda, 0265-268-330-as telefonszám, 165-ös mellék, resurse@tirgumures.ro, kapcsolattartó Socaciu Katalin tanácsos.

Dr. Dorin Florea polgármester

 

MELLÉKLET 

A Marosvásárhelyi Szociális Igazgatóságon vezető köztisztségek betöltésére kiírt előléptetési versenyvizsgán való részvétel feltételei

Köztisztség megnevezése Feltételek
 - 1 ügyvezető igazgató-helyettes  - I. besorolású köztisztséget töltsenek be;

- legkevesebb 7 évi régiség a köztisztség gyakorlásához szükséges tanulmányok szakosodásában;

- befejezett egyetemi tanulmányok licencdiplomával vagy azzal egyenértékű diplomával a gazdaságtudományok terén

- mesterképzés végzettjei oklevéllel közigazgatásban, menedzsmentben, illetve a közalkalmazotti tisztség gyakorlásához szükséges szakképesítésben

- a közigazgatási erkölcsi bizonyítványában ne szerepeljen a közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. sürgősségi kormányrendelet feltételei között el nem törölt fegyelmi bírság

- 1 ügyvezető igazgató-helyettes

 - I. besorolású köztisztséget töltsenek be;

- legkevesebb 7 évi régiség a köztisztség gyakorlásához szükséges tanulmányok szakosodásában;

- befejezett egyetemi tanulmányok licencdiplomával vagy azzal egyenértékű diplomával a társadalomtudományok területén, szociális gondozási vagy pszichológiai licencterületen, pszichológiai-pedagógiai szakosodással

- mesterképzés végzettjei oklevéllel közigazgatásban, menedzsmentben, illetve a közalkalmazotti tisztség gyakorlásához szükséges szakképesítésben

- a közigazgatási erkölcsi bizonyítványában ne szerepeljen a közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. sürgősségi kormányrendelet feltételei között el nem törölt fegyelmi bírság

- 1 osztályvezető  - I. besorolású köztisztséget töltsenek be;

- legkevesebb 5 évi régiség a köztisztség gyakorlásához szükséges tanulmányok szakosodásában;

- befejezett egyetemi tanulmányok licencdiplomával vagy azzal egyenértékű diplomával a gazdaságtudományok terén

- mesterképzés végzettjei oklevéllel közigazgatásban, menedzsmentben, illetve a közalkalmazotti tisztség gyakorlásához szükséges szakképesítésben

- a közigazgatási erkölcsi bizonyítványában ne szerepeljen a közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. sürgősségi kormányrendelet feltételei között el nem törölt fegyelmi bírság

 

 Dr. Dorin Florea polgármester

 

A Marosvásárhelyi Szociális Igazgatóságon vezető köztisztség, ügyvezető igazgató-helyettesi állás betöltésére kiírt előléptetési versenyvizsga

KÖNYVÉSZETE

1. Románia Alkotmánya, újraközölve, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;

2.  A közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019-es számú sürgősségi kormányrendelet;

3. A közérdekű információhoz való szabad hozzáférésre vonatkozó 544/2001. sz. törvény, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;

4. A szociális ellátás 292/2011-es törvénye, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;

5. A gyermekek jogainak védelmére és támogatására vonatkozó 272/2004-es törvény, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;
6. . A fogyatékkal élő személyek jogainak védelmére és promóválására vonatkozó 448/2006-os sz. törvény, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;

7. Az idős személyek szociális ellátására vonatkozó 17/2000-es törvény, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;

8. A szociális gondozó státusára vonatkozó 466/2004 sz. törvény, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;

9. A jogi személyiséggel rendelkező, szociális ellátási egységeket létrehozó román egyesületek/alapítványok támogatására vonatkozó 34/1998-as sz. törvény, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;

10. A jogi személyiséggel rendelkező, szociális ellátási egységeket létrehozó román egyesületek/alapítványok támogatására vonatkozó 34/1998-as sz. törvény előírásait gyakorlatba ültető metodológiát jóváhagyó 1153/2001-es sz. kormányhatározat, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;

11. A szavatolt minimáljövedelemre vonatkozó 416/2001-es törvény, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;

12. A 82/1991 számú könyvelőségi törvény, újraközölve, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;

13. A pénzügyi törvénykönyvre vonatkozó 227/2015-ös sz. törvény, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;

14. A közpénzügyekre vonatkozó 500/2002 számú törvény, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;

15. A helyi közpénzügyekre vonatkozó 2006. június 29-i 273/2006 számú törvény, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;

16. Az előzetes pénzügyi ellenőrzés gyakorlására vonatkozó általános metodológiát jóváhagyó 923/2014 rendelet, újraközölve, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;

17. A közintézmények kiadásainak felvállalására, felszámolására és kifizetésére vonatkozó metodológiát jóváhagyó 1792/2002 számú rendelet, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;

18. Az aktívák, tartozások és saját tőkék felleltározásának megszervezésére és véghezvitelére vonatkozó normákat jóváhagyó 2861/2009 számú rendelet, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;

19. A pénzügyi-számviteli iratokra vonatkozó 2634/2015 számú rendelet, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;

20. A köztulajdonban levő javakra és azok jogi rendszerére vonatkozó 213/1998 számú törvény, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;

21. A diszkrimináció valamennyi formájának megelőzésére és büntetésére vonatkozó 137/2000 kormányrendelet, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel.

Dr. Dorin Florea polgármester

 

A Marosvásárhelyi Szociális Igazgatóság Pénzügyi-számviteli, emberi erőforrások, adminisztratív, stratégiák és programok gyakorlatba ültetésével megbízott osztályán az osztályvezetői vezető köztisztség betöltésére kiírt versenyvizsga

KÖNYVÉSZETE

1. Románia Alkotmánya, újraközölve, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;

2.  A közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019-es számú sürgősségi kormányrendelet;

3. A közérdekű információhoz való szabad hozzáférésre vonatkozó 544/2001. sz. törvény, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;

4. A 82/1991 számú könyvelőségi törvény, újraközölve, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;
5. A pénzügyi törvénykönyvre vonatkozó 227/2015-ös sz. törvény, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;

6. A közpénzügyekre vonatkozó 500/2002 számú törvény, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;

7. A helyi közpénzügyekre vonatkozó 2006. június 29-i 273/2006 számú törvény, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;

8. Az előzetes pénzügyi ellenőrzés gyakorlására vonatkozó általános metodológiát jóváhagyó 923/2014 rendelet, újraközölve, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;

9. A közintézmények kiadásainak felvállalására, felszámolására és kifizetésére vonatkozó metodológiát jóváhagyó 1792/2002 számú rendelet, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;

10. Az aktívák, tartozások és saját tőkék felleltározásának megszervezésére és véghezvitelére vonatkozó normákat jóváhagyó 2861/2009 számú rendelet, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;

11. A pénzügyi-számviteli iratokra vonatkozó 2634/2015 számú rendelet, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;

12. A köztulajdonban levő javakra és azok jogi rendszerére vonatkozó 213/1998 számú törvény, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;

13. A diszkrimináció valamennyi formájának megelőzésére és büntetésére vonatkozó 137/2000 kormányrendelet, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel.

Dr. Dorin Florea polgármester

 

A Marosvásárhelyi Szociális Igazgatóság vezető köztisztsége – ügyvezető igazgató-helyettes feladatköre:

1. Összehangolja a Marosvásárhelyi Szociális Igazgatóság egész tevékenységét, gazdasági vonalon;

2. Évente megalapozza és összeállítja, a törvény előírta határidőkön belül, a Marosvásárhelyi Szociális Igazgatóság helyi költségvetés-tervezetét;

3. Az összes szükséges iratot felmutatja a fő hitelutalványozónak és a helyi városi tanácsnak, az éves költségvetés jóváhagyása céljából;

4. Biztosítja és felel a helyi költségvetés törvényes kidolgozási és elfogadási procedúráinak és határideinek tiszteletben tartásáért;

5. Folyamatosan követi a helyi költségvetés megvalósítását, megszabva a szükséges intézkedéseket és törvényes megoldásokat ennek jó ügykezelése, jó felhasználása és végrehajtása érdekében,  a pénzügyi fegyelem tiszteletben tartásával;

6. Ellenőrzi és elemzi a helyi költségvetés módosítási javaslatait, negyedévekre való felosztását, a tartalékalap felhasználását, melyeket a helyi városi tanács jóváhagyásának vet alá;

7. Összeállítja a költségvetési év zárszámadását, amelyet a helyi városi tanács jóváhagyásának vet alá;

8. Összeállítja a költségvetési bevételek és kiadások végrehajtási számláját;

9. Elemzéseket végez a költségvetési bevételek és kiadások kidolgozását, felleltározását és kivitelezését illetően, valamint új támogatási források vonzására vonatkozóan;

10. Hatékonyan irányítja az alárendeltségébe tartozó személyzetet és felügyeli, hogy tartsák tiszteletben a belső normákat;

11. Felel szakmai és professzionális képzésének állandó feljavításáért, az információk és dokumentumok bizalmas jellegének megőrzéséért, a létező források felhasználásáért, valamint a belső normatívák előírásainak és a munkaprocedúrák tiszteletben tartásáért;

12. Biztosítja a szükséges személyzetet toborzáson/előléptetésen keresztül;

13. Biztosítja a kapcsolatot az alárendeltségébe tartozó szakosztályokkal;

14. Megszabja az alárendeltségébe tartozó személyzet feladatait és a prioritásokat ezen faladatok végrehajtását illetően;

15. Kidolgozza és időszerűsíti az alárendeltségébe tartozó alkalmazottak munkaköri leírását;

16. Jóváhagyja a pihenőszabadságok előirányzását, az alárendeltségébe tartozó személyzet részére;

17. Biztosítja, hogy az alárendeltségébe tartozó személyzet tiszteletben tartsa az igazgatóság belső működési normáit;

18. Kidolgozza a személyzet formálásának politikáját, az állomány szervezeti vázlatát, a ROI-t, stb.

19. Az osztályvezető által koordinálja a Pénzügyi-könyvelőségi, emberi erőforrások, közigazgatási, stratégiák és programok gyakorlatba ültetése szakosztály tevékenységét;

20. Az osztályvezető által összehangolja a javak, munkálatok, szolgáltatások törvényes beszerzési procedúráinak megszervezését;

21. Koordinálja a helyi tanácsi ülésekhez szükséges dokumentumok összeállítását;

22. Követi és felel a helyi tanácsi határozatok tiszteletben tartásáért és gyakorlatba ültetéséért;

23. Az osztályvezető és az irodavezető által összehangolja és felel a Stratégiák, programok gyakorlatba ültetése, projektek és nemkormányzati szervezetekkel való kapcsolattartás Iroda egész tevékenységéért.

24.  Koordinálja és felel, az osztályvezető által, a Kommunikációs, iktatói, kapcsolattartási és kezdeti felértékelési Szakosztály teljes tevékenységéért;

25. A törvény által megszabott más feladatköröknek, helyi városi tanácsi határozatoknak, polgármesteri rendelkezéseknek, illetve feletteseitől kapott utasításoknak  is eleget tesz.

Dr. Dorin Florea polgármester

 

A Marosvásárhelyi Szociális Igazgatóság vezető köztisztsége – ügyvezető igazgató-helyettes feladatköre:

1.     Megszervezi, egybehangolja, vezeti az alárendeltségébe tartozó struktúrák tevékenységét, illetve felel ezekért;

2.     Felel azért a módozatért, ahogyan az alárendeltségébe tartozó osztályok teljesítik munkaköri feladataikat, az Alkalmazható kötelező minimális szabványok tiszteletben tartása érdekében;

3.     Meggyőződik az általa koordinált struktúrákon belüli kedvezményezettei jogainak tiszteletben tartásáról, valamennyi kedvezményezett-kategória sajátosságainak és szükségleteinek függvényében;

4.     Egybehangolja az alárendelt struktúrák személyzetének tevékenységét, az állással és az állás feladatkörével, a tanulmányokkal, a szakmai felkészültséggel és a szakosodással kapcsolatban, valamint részt vesz a koordinált struktúrák osztály-/részleg- és irodavezetőinek feladatköre kidolgozásában;

5.     Tevékenységi javaslatokat tesz a területén, valamint biztosítja azok gyakorlatba ültetését;

6.     Követi a hatékony munkavezetési és –szervezési intézkedések és metódusok gyakorlatba ültetését, a tevékenység hatékonyságában növelése érdekében;

7.     Biztosítja az alárendeltségébe tartozó struktúrák közötti jó együttműködést;

8.     Nyomon követi a beérkezett petíciók, panaszok és észrevételek törvényes határidőn belüli megoldását;

9.     Tanulmányokat, tájékoztatásokat és elemzéseket dolgoz ki;

10. Munkaköri hatáskörén belül biztosítja a munkafegyelem tiszteletben tartását, valamint a munkaidő hatékony kihasználását;

11. Egybehangolja az alárendeltségébe tartozó személyzet szakmai felkészítési és továbbképzési tevékenységét;

12. Szakmai felértékelőket készít az alárendeltségébe tartozó vezetőket illetően, s megfelelő minősítéseket javasol;

13. Elemzi az egyes javak, szolgáltatások és munkálatok közbeszerzésére irányuló kérések szükségességét és időszerűségét;

14. Kidolgozza az alárendeltségébe tartozó személyzet munkaköri feladatait;

15.  A törvény által megszabott más feladatköröknek, helyi városi tanácsi határozatoknak, polgármesteri rendelkezéseknek, illetve feletteseitől kapott utasításoknak is eleget tesz.

Dr. Dorin Florea polgármester

 

A Marosvásárhelyi Szociális Igazgatóság keretében működő Pénzügyi-számviteli, bérezési és informatikai részlegen a vezető köztisztség – osztályvezető feladatköre:

1. Megszervezi, irányítja és felel a részleg tevékenységének hatékonyságáért, ellenőrzi az alárendeltségébe tartozó személyzet szolgálati feladatainak helyes és határidőn belüli teljesítését;
2. Centralizálja az igazgatóság alárendeltségébe tartozó egységek költségvetésen kívüli költségeit és bevételeit;

 3. Szemmel tartja a helyi költségvetés bevételeinek és kiadásának nyilvántartását a könyvelésben;
4. Felügyeli és irányítja az éves leltárt, ahányszor erre szükség van;

5. Véleményezi a megelőző pénzügyi ellenőrzést;
6. Specifikus intézkedéseket hoz és tevékenységeket folytat a Marosvásárhelyi Szociális Igazgatóság belső ellenőrző rendszerének megszervezése, implementálása, felügyelete, koordinálása és módszertani irányítása kapcsán;

7. Összeállítja a számviteli jelentéseket a köz- és magántulajdonban levő állóeszközök beszerzésére, áthelyezésére, valamint működésének megszüntetésére vonatkozóan;

8. Összeállítja az elektronikus számviteli jelentéseket a havi amortizációs számításokra vonatkozóan, a magántulajdonban levő állóeszközöket illetően;

9. Összeállítja az állóeszközökre vonatkozó (elektronikus) adatlapokat és nyilvántartást;
10. Összeállítja a fizetési mérleget az állóeszközökre vonatkozóan, és az egyeztetést a pénzgazdálkodás tényállásának megfelelően;

11. Nyilvántartja és könyveli a már befejezett és a folyamatban lévő beruházásokat;

12. Ellenőrzi az okiratok számítógépes bejegyzésének folyamatát, részt vesz a specifikus applikációk elkészítésében;

13. Ellenőrzi és aláírja a fizetési utalványt a beszállítók, illetve más gazdasági egységek kifizetésére, a Marosvásárhelyi Szociális Igazgatóság számlájáról, vagy más banki intézmények felé, fizetési meghagyások és a szakosztályok által összeállított iratok alapján;

14. Kiértékeli az alárendeltségébe tartozó személyzet tevékenységét, és összeállítja ezek feladatkörét;

15. Elvégzi a munkavédelmi órákat és irányítja az alárendeltségébe tartozó beosztottakat;
16. Tájékoztatja a beosztottakat a Marosvásárhelyi Szociális Igazgatóság vezetősége által hozott döntésekről;

17. Biztosítja és a törvényesség betartását és felel az osztályán kitöltendő specifikus pénzügyi-könyvelési okiratokért;
18. Összeállítja a pénzügyi-számviteli mérleget (havonta, negyedévenként, félévente, évente) a költségvetés végrehajtása és a hozzá tartozó mellékletek alapján;

19. Más, a törvény és a jogszabályok által megszabott feladatokat is elvégez, a Municípium Helyi Tanács határozatai, valamint a Marosvásárhelyi Szociális Igazgatóság utasításai által;
20. Ellenőrzi a pénzügyi-számviteli okiratok archiválását a törvényes előírások szerint;

21. Megszerkeszti számítógépen a különféle számviteli kimutatásokat;

22. Tiszteletben tartja, frissíti és centralizálja az operációs eljárást a dokumentumok forgalmát illetően.

Dr. Dorin Florea polgármester

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com