Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala versenyvizsgát hirdet az Iskolaigazgatóság Adminisztrációs kiadások költségvetésének összehangolási, ügykezelési és nyomonkövetési osztályán végrehajtó köztisztség, III-as besorolású, felső szakmai fokozatú referensi állás betöltésére.

A versenyvizsgára (írásbeli vizsga) az intézmény székhelyén (Marosvásárhely, Győzelem tér 3. szám) kerül sor 2019. január 29-én 10 órától.

Az interjú időpontja a későbbiekben kerül kihirdetésre.

A jelentkezési iratcsomót 20 napon belül lehet benyújtani, azután, hogy a felhívás megjelenik Románia Hivatalos Közlönyének III. fejezetében, és a 2008. évi 611-es számú kormányhatározat 49-es cikkelyének 1-es bekezdésénél előírt okiratokat kell tartalmaznia.

A Hivatalos Közlönyben közzétett felhívás információit, a meghatározott bibliográfiát és a munkaköri leírásban megszabott feladatköröket az intézmény székhelyén és hivatalos honlapján (www.tirgumures.ro) teszik közzé.

Az iratcsomók átvételére vonatkozó tájékoztatás és kapcsolattartás:

Marosvásárhely, Győzelem tér 3. szám, 85-ös iroda, 0265-268-330-as telefonszám, 165-ös mellék, resurse@tirgumures.ro, kapcsolattartó Socaciu Katalin tanácsos.

Dr. Dorin Florea polgármester

 

Melléklet
Az Iskolaigazgatóság Adminisztrációs kiadások költségvetésének összehangolási, ügykezelési és nyomonkövetési osztályán végrehajtó köztisztség, III-as besorolású, felső szakmai fokozatú referensi állás betöltésére kiírt versenyvizsgán való részvétel feltételei

Köztisztség megnevezése Szaktanulmányok Régiség a szakmában Specifikus feltételek
- 1 végrehajtó köztisztség, III-as besorolású, felső szakmai fokozatú referens - műszaki líceumi tanulmányok, középfokú líceumi tanulmányok, érettségi oklevéllel - legkevesebb 7 év - hőközpontok szervizelési tanfolyama

Dr. Dorin Florea polgármester

 

Az Iskolaigazgatóság Adminisztrációs kiadások költségvetésének összehangolási, ügykezelési és nyomonkövetési osztályán végrehajtó köztisztség, III-as besorolású, felső szakmai fokozatú referensi állás betöltésére kiírt versenyvizsga
KÖNYVÉSZETE

1. Románia Alkotmánya, újraközölve, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;

2. A 2001. évi 2015-ös helyi közigazgatási törvény, újraközölve, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;

3. A köztisztviselők statútumára vonatkozó 188/1999. sz. törvény, újraközölve, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;

4. A köztisztviselők magatartására vonatkozó 7/2004 sz. törvény, a 157/2004-es sz. Hivatalos Közlönyben közölve, az utólagos módosításokkal;

5. A közérdekű információhoz való szabad hozzáférésre vonatkozó 544/2001. sz. törvény, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;

6. Az építkezési munkálatok kivitelezésének engedélyezésére vonatkozó 1991. évi 50-es számú törvény, a 933/2004-es sz. Hivatalos Közlönyben újraközölve;

7. Az építkezési munkálatok kivitelezésének engedélyezésére vonatkozó 1991. évi 50-es számú törvény alkalmazási normáit jóváhagyó 839/2009-es sz. rendelet, a 797/2009-es sz. Hivatalos Közlönyben közölve;

8. A nyomás alatti berendezések, emelő berendezések és az üzemanyag-fogyasztó készülékek biztonságos működésére vonatkozó 64/2008-as sz. törvény, a 399/2015-ös sz. Hivatalos Közlönyben újraközölve;

9. PT C 9-2010 műszaki előírás „Melegvizes kazánok és alacsony gőznyomású kazánok" („Cazane de apă caldă și cazane de abur de joasă presiune").

Dr. Dorin Florea polgármester

 

Az Iskolaigazgatóság Adminisztrációs kiadások költségvetésének összehangolási, ügykezelési és nyomonkövetési osztályán végrehajtó köztisztség, III-as besorolású, felső szakmai fokozatú referens feladatköre

1. kidolgozza a versenytárgyalási feladatfüzeket, az igazgatóság költségvetésébe foglalt munkálatokat;

2. kidolgozza a tervezési projekteket;

3. javaslatokat tesz a beruházási objektumok és a javítási, korszerűsítési munkálatok elsőbbségi megvalósítására;

4. időszakosan jelentést tesz az irodavezetőnek, illetve a felettesének saját szakmai tevékenységéről és azon módról, ahogyan teljesítette feladatkörét;

5. ellenőrzi, megoldja és válaszol a Marosvásárhely Megyei Jogú Város tanügyi intézményeinek sürgősségi javítására vagy más jellegű problémáira vonatkozó írásos megkeresésekre, panaszokra;

6. jelentéseket fogalmaz meg az ellenőrzött aspektusokról;

7. ellenőrzési és véleményezi a kivitelezett munkálatok kifizetési helyzetét;

8. ismernie és alkalmaznia kell az érvényben levő szabályozásokat feladatköre teljesítése érdekében;

9. osztályozza az általa kezelt iratcsomókat;

10. költségvetést javasol az ügyosztálynak és az igazgatóságnak, amelyet a költségvetési évben szándékoznak megvalósítani;

11. tiszteletben tartja munkahelye specifikus műszaki és munkavédelmi normáit;

12. a belső ellenőrzési/menedzsment rendszer összes gyakorlatba ültetési intézkedésének tudomásul vétele és alkalmazása;

13. ellenőrzi a munkálati viszonyokat az ajánlott árak és a szerződéses mennyiségek szempontjából, valamint a szerződésbeli kikötéseket;

14. kibocsátja a munkálatok elkezdésére vonatkozó rendelkezést, részt vesz a létesítmény átadásán, előkészíti és megvalósítja az előzetes és végleges átvételt;

15. fizetési referátumokat, szükségreferátumokat és elszámolásokat állít össze;

16. minden olyan feladatkör teljesítése, amely a legiszlációból ered, illetve amelyet a  felettesei által kibocsátott rendelkezések szabnak meg;

17. foglalkozik a szerződések lebonyolításához szükséges véleményezések és dokumentumok elnyerésével;

18. a munkahelyi rend és fegyelem, munkaprogram szigorú betartása, a munkaidő teljes és hatékony felhasználása;

19. a szolgálati titok megőrzése, ne tegye közzé a munkahelyéből kifolyólag származó információkat, ha ezek nem közérdekűek;

20. a munkavédelmi, tűzvédelmi és más munkahelynek sajátos normák elsajátítása és tiszteletben tartása, és minden olyan helyzet megelőzése és kiküszöbölése, amely veszélyezteti az életet, személyi épséget, valamint javak és értékek épségét;

21. összehangolja és kidolgozza a tanintézményekben lévő hőközpontok ügykezelésére és működésére vonatkozó elsődleges dokumentumokat, ellenőrzi a tanintézmények hőkomfortjával kapcsolatos összes munkálatot.

Dr. Dorin Florea polgármester

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com