Mărime text:

 

 

Concursul va avea loc la sediul instituţiei, Tîrgu Mureş, P-ţa Victoriei nr.3, în data de 20 noiembrie 2018,  ora 1000 - proba scrisă.

Data și ora interviului vor fi anunțate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării anunţului în M.O. al României, Partea a III-a, şi vor conţine documentele prevăzute la art. 49 alin. (1) din Hotărârea Guvernului României  nr. 611/2008.

Bibliografia, atribuţiile prevăzute în fişa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează la sediul şi pe site - ul  instituţiei www.tirgumures.ro.

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor : Tîrgu Mureș, P-ța Victoriei nr.3, cam.85, 0265-268330 - int.165, resurse@tirgumures.ro, persoana de contact Socaciu Katalin, consilier.

PRIMAR
dr. Dorin Florea

 

BIBLIOGRAFIE
pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante
- referent clasa III grad profesional superior la Serviciul relații interne și internaționale din cadrul Direcției activități social-culturale, patrimoniale și comerciale

1. Constituţia României, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
2. Legea nr. 215/2001, Legea administraţiei publice locale, republicată în M.O. nr. 123/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr. 188 / 1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată în M.O. nr. 365/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr. 7/2004, privind codul de conduită a funcţionarilor publici, publicată în M.O.
5. Legea nr.544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, publicată în M.O. nr.663/2001.
6. Legea 31/1990, republicată privind societățile comerciale.

PRIMAR
dr. Dorin Florea

 

ANEXĂ
Condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie - referent clasa III grad profesional superior la Serviciul relații interne și internaționale  din cadrul Direcției activități social - culturale,  patrimoniale și comerciale

Denumirea funcției publice Studii de specialitate Vechime în specialitate Condiții 
specifice
- 1 funcţie publică de execuţie referent clasa III, grad profesional superior - studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă  de bacalaureat - minim 7 ani - experiență în comunicare

 

Primar
dr. Dorin Florea

 

Atribuții pentru funcția publică de execuție
referent clasa III grad profesional superior la Serviciul relații interne și internaționale  din cadrul  Direcției activități social - culturale,  patrimoniale și comerciale

1. Oferă relații privind modalitatea de a obține documente, avize, aprobări, care, potrivit legii, sunt de competența primăriei;
2. Asigură primirea, înregistrarea, rezolvarea, păstrare și expedierea corespondenței și a documentațiilor;
3. Asigură arhivarea documentelor pe care le instrumentează;
4. Evaluează feedbackul solicitanților;
5. Îndeplinește și alte atribuții prevăzute de lege, în baza actelor emise de ministere și alte autorități ale administrației publice centrale, de hotărâri ale Consiliului Județean sau încredințate de Consiliul local municipal, de către primar, directorul direcției sau de șefii ierarhici;
6.  Asigură descărcarea corespondenței repartizate pe sistem electronic;
7.  Execută și alte sarcini primite de la șefii ierarhici superiori.

Primar
dr. Dorin Florea

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com