Municipiul Tîrgu Mureş anunţă operatorii economici interesaţi că intenţionează să achizitioneze servicii de acordare credit bancar:
- „Servicii de acordare credit bancar” conform HCL 255/30.08.2018"  
- cod CPV: 66113000–5 servicii de acordare de credit;
Criteriul de atribuire este preţul cel mai scăzut. Costul total al finantarii se va calcula prin metoda Ratei interne de rentabilitate (RIR). Pentru calcularea RIR se vor lua in calcul toate fluxurile de numerar asociate cu finantarea si se va considera rata interbancara ca fiind constanta pe toata durata imprumutului bancar, egala cu valoarea ROBOR6M comunicata de BNR in data de 25.09.2018, respectiv 3,38%. Ipotezele in care va fi facuta evaluarea RIR vor fi asumate unitar si egal pentru toate ofertele, conform cu prevederile documentatiei de atribuire si cu caracteristicile ofertelor depuse de catre bancile participante. Ipotezele sunt prezentate detaliat in Documentatia descriptiva.
Municipiul Tîrgu Mureş invită operatorii economici interesaţi să depună ofertele de servicii, până la data de 13.12.2018 ora 13. Oferta va fi depusă si  înregistrată la sediul autorității contractante: Piața Victoriei nr. 3, Târgu Mureș, județul Mureș.
Ofertantii participanti la procedura trebuie sa depuna oferte care sa respecte cerintele documentatiei de atribuire ataşata prezentei invitaţii.
Solicitarile de clarificari vor fi transmise in conformitate cu prevederile documentatiei de atribuire la adresa de email: licitatie@tirgumures.ro , iar raspunsurile la solicitarile de clarificari si informatiile suplimentare (dupa caz) vor fi publicate de autoritatea contractanta la adresa de internet www.tirgumures.ro, secțiunea Licitatii.
Intenţia de achiziţionare a serviciilor mai sus menţionate, se va publica în catalogul electronic  SEAP la secţiunea Publicitate.

Director executiv
ing. Racz Lucian

 

Clarificari 1 - 29.11.2018 (descarcare)

Clarificari 2 - 04.12.2018 (descarcare)

Clarificari 3 și 4 - 04.12.2018 (descarcare) 

Clarificari 5 - 11.12.2018 (descarcare)

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com